robinete de reglaj de tipul rtd-n

Upload: vandall2

Post on 07-Jul-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  1/6

  CD-ST VD.53.M2.46 © Danfoss 10/99 7

  Fișă tehnică Robinete de reglaj de tipul RTD-N

  EN 215 -1

  HD 1215-2

  modelelor UK care sunt de serie D. 1”-modele ce nu sunt incluse în programul deomologare Euro.

   În afară de lungimea standard, seria RTD-Neste de asemenea disponibilă cu un racordspecial. Această versiune este proiectată în

  special pentru înlocuirea robinetelor manuale.Datele tehnice referitoare la îmbinările dintrecorpurile robinetelor RTD-N cu senzorii RTDsunt în conformitate cu Euronorm EN 215-1.

  Pentru o mai ușoară identificare, capaculprotector este roșu. Robinetele sunt placatecu nichel.

   În scopul evitării depunerilor și coroziuniimaterialelor, compoziţia apei calde trebuie săfie în conformitate cu norma VDI 2035 (VereinDeutscher Ingenieure).

  Aplicaţie

  RTD-N cot RTD-N drept RTD-N UK-cot

  Robinetele RTD-N sunt utilizate în sistemelede încălzire centrală și termoficare bitubularecu pompă.

  Seria RTD-N este dotată cu un sistem dereglaj al debitului maxim de apă, cu următorul

  domeniu de reglare:Racord Rp 3/8”: k

  v = 0,04 - 0,50 m3 /h

  Racord Rp 1/2”: kv = 0,04 - 0,60 m3 /h

  Racord Rp 3/4”-1”: kv = 0,10 - 0,83 m3 /h

  Toţi senzorii termostatici din seria RTD pot fi îmbinaţi cu toate robinetele RTD-N.O piuliţă de fixare crează un racord simplu darsolid între senzor și corpul robinetului.

  Dimensiunile sunt conforme normelor CENEuronorm HD 1215-2 seria F, cu excepţia

  Sistemul

  A = Domeniul de reglajPrereglarea Valoarea de reglare calculată poate fiselectată cu ușurinţă și cu precizie fără a finecesară utilizarea unor scule speciale:- Îndepărtaţi capacul protector sau senzorul.- ridicaţi inelul de reglare.- rotiţi inelul de reglare până când valoarea dorită

  de pe scală ajunge în dreptul marcajului de pecorpul robinetului. Reglarea din fabrică =N.

  - eliberaţi inelul de reglare.

  Reglarea se poate face la valori situate între 1și 7 cu intervale de 0,5. La reglarea N robine-tul este complet deschis. Este interzisăreglarea în zona hașurată. După montareasenzorului, reglajul este mascat, acest lucru

   împiedicănd modificările neautorizate.

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  2/6

  Fișă tehnică

  8 VD.53.PM2.46 © Danfoss 10/99 CD-ST

  Prereglare Presiune max Tempera-Conexiune

  tura maxISO 7-1 k

  v1) k

  vsPresiune de Presiune Presiune

  Tip Cod nr. Versiune a apeiserviciu dif. 2) de probă

  intrare ieșireR

  pR 1 2 3 4 5 6 7 N N bar bar bar °C

  013L3711 cotRTD-N 103) 3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,30 0,34 0,50 0,65

  013L3712 drept

  013L3713 cotRTD-N 153) 4) 1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,27 0,36 0,45 0,60 0,90 10 0,6 16 120

  013L3714 drept

  013L3715 cotRTD-N 20 3/4 3/4 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40

  013L3716 drept

  Prereglare Presiune max Tempera-Conexiune

  tura maxISO 7-1 k

  v1) k

  vsPresiune de Presiune Presiune

  Tip Cod nr. Versiune a apeiserviciu dif. 2) de probăintrare ieșire

  Rp

  R 1 2 3 4 5 6 7 N N bar bar bar °C

  013L3701 cotRTD-N 103) 013L3702 drept 3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,30 0,34 0,50 0,65

  013L3751 UK

  013L3703 cotRTD-N 153) 4) 013L3704 drept 1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,27 0,36 0,45 0,60 0,90 10 0,6 16 120

  013L3753 UK

  013L3705 cot 3/4 3/4 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40RTD-N 20   013L3706 drept

  013L3755 UK 3/4 3/4 0,16 0,20 0,25 0,34 0,42 0,52 0,61 0,67 1,00

  013L3707 unghiRTD-N 25 1 1 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40

  013L3708 drept

  Comanda și specificaţiile tehnice

  Robinete de reglaj de tipul RTD-N

  Robinete RTD-N, versiune standard (scurtă)

  1) Valoarea kv indică debitul de apă (Q) în m3 /h la o înălţime de ridicare a ventilului dată și la o diferenţă de presiune (p) prin robinet de 1 bar. k

  v = Q / p. La

  reglarea “N” kv este o valoare dată în conformitate cu EN 215, cu Xp = 2 K. La puncte de reglare inferioare, valoarea Xp se reduce. La poziţia 1, Xp = 0,5. La

  puncte de reglare cuprinse între “1” și “N”, Xp are valori cuprinse între 0,5 și 2 K. Xp = 2 K înseamnă că robinetul se va închide la o temperatură mai mare cu 2 °C

  decât cea ambiantă.Valoarea k

  vs indică debitul Q la înălţimea maximă de ridicare a ventilului, ceea ce înseamnă că robinetul este complet deschis. Dacă se utilizează un regulator de

  temperatură la distanţă, banda P se mărește cu un factor de 1,1.2) Presiunea diferenţială maximă specificată reprezintă presiunea maximă la care robinetele oferă un reglaj satisfăcător. Ca la orice aparat ce funcţionează sub

  presiune, pot apărea zgomote în anumite condiţii de debit și presiune. Presiunea diferenţială recomandată prin robinete este cuprinsă între 0,1 și 0,3 bar.Presiunea diferenţială va putea fi redusă utilizând regulatorul de presiune diferenţială Danfoss.

  3) Mufa de admisie este proiectată pentru garnituri de presiune (Vezi accesoriile).4) Armături pentru ţevi din plastic (Vezi accesoriile).

  Capacitate Exemplu de dimensionareNecesarul de căldură:    = 1500 kcal/h

  ~ 1.74 kWCăderea de temperatură în sistem:   t = 20 °CPresiunea diferenţială:p = 0,10 bar = 10 kPaCantitatea de apă calculată:

  Q = 1500/20 = 75 litri/oră

  Valorile de reglaj se găsesc în diagramele decapacităţi redate în paginile următoare:RTD-N 10: Valoarea de reglaj este 5RTD-N 15: Valoarea de reglaj este 5RTD-N 20/25: Valoarea de reglaj este 4Dacă punctul de funcţionare găsit se află întredouă valori de reglaj, se va alege valoareacea mai mare.

  De asemenea, valoarea de reglaj poate figăsită direct în tabelul “Comanda șispecificaţiile tehnice”.

  Q 0,075k

  v = = = 0,23 m3 /h

  p 0,1

  Condiţii de măsurare pentru curbele niveluluide zgomotCameră de testare:

  ISO 3743 (Lungime :5,3 x Lărgime:4,9 x Înălţime 2,6 m)

  Timp de reverberaţie:

  1 secundăNivelul zgomotului de fond:

  Lp 13-15 dB(A)Radiator:

  DIN 4722, Tipul 500/160Poziţia microfonului:

  1,2 m de la robinetNivelul de zgomot:

  Indicat ca nivel de presiune acustică LpdB(A)

  Robinete RTD-N, versiunea cu racord prelungit

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  3/6

  CD-ST VD.53.PM2.46 © Danfoss 10/99 9

  Fișă tehnică

  Diagramele capacităţii

  Capacităţi cu banda P cuprinsă între 0,5 K și 2 K

  Robinete de reglaj de tipul RTD-N

  [m c.a.]

  [m c.a.]

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  4/6

  Fișă tehnică

  10 VD.53.PM2.46 © Danfoss 10/99 CD-ST

  Capacităţi cu banda P cuprinsă între 0,5 K și 2 K

  Robinete de reglaj de tipul RTD-N

  [m c.a.]

  [m c.a.]

  Diagramele capacităţii

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  5/6

  CD-ST VD.53.PM2.46 © Danfoss 10/99 11

  Fișă tehnică Robinete de reglaj de tipul RTD-N

  1. Inele de limitare2. Senzor termostatic3. Burduf4. Inel de reglare5. Resort de reglare6. Știft de acţionare7. Presetupă8. Ax9. Ajutaj de reglare a debitului

  10. Ventil conic al robinetului11. Corpul robinetului12. Duză

  13. Senzor la distanţă

  Construcţia

  Materialele ce intră în contact cu apa

  Corpul robinetului și alte părţi metalice alamă Ms 58

  Axulalamă rezistentă

  la coroziune

  Ajutajul de reglare a debitului PPS

  Garnitura presetupei EPDM

  Ventilul conic al robinetului NBR

  Știftul de acţionare Oţel cromat

  Duza PP

  Dimensiuni

  Conexiune DimensiuniTip Cod. Nr.

  D D2

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  L6

  L7

  L8

  L9

  L10

  S1

  S2

  RTD-N 10 013L3701/3702 Rp3/8 R 3/8 50 75 24 49 20 47 100 22 27

  RTD-N 10 UK 013L3751 Rp3/8 R 3/8 59 112 26 51 22 22 27

  RTD-N 15 013L3703/3704 Rp1/2 R 1/2 55 82 26 53 23 47 100 27 30

  RTD-N 15 UK 013L3753 Rp1/2 R 1/2 60 113 29 57 27 27 30

  RTD-N 20 013L3705/3706 Rp3/4 R 3/4 65 98 30 63 26 52 105 32 37

  RTD-N 20 UK 013L3755 Rp3/4 R 3/4 61 114 34 66 30 32 37

  RTD-N 25 013L3707/3708 Rp1 R 1 90 125 40 75 34 52 105 41 46

  Conexiune DimensiuniTip Cod. Nr.

  D D2

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  L6

  L7

  L8

  L9

  L10

  S1

  S2

  RTD-N 10 013L3711/3712 Rp3/8 R 3/8 50 83 24 57 20 47 100 22 27

  RTD-N 15 013L3713/3714 Rp1/2 R 1/2 55 89 26 60 23 47 100 27 30

  RTD-N 20 013L3715/3716 Rp3/4 R 3/4 65 106 30 71 26 52 105 32 37

  RTD & RTD-N versiunea standard. Dimensiuni în conformitate cu CEN, HD 1215-2

  RTD & RTD-N versiunea cu racord prelungit

 • 8/18/2019 Robinete de Reglaj de Tipul RTD-N

  6/6

  VD.53.M2.46 © Danfoss 10/99 CD-ST

  Fișă tehnică