robbins, dianne - mesaje din pământul interior

Author: popescu-ion

Post on 07-Jul-2018

539 views

Category:

Documents


59 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  1/72

  Mesaje din Pământul Interior

  Dianne Robbins

  “Deschideţi-vă la existenţa altor forme de existenta pe planeta alaturi de voi i veţi fi capabili

  să explorati toate minunile care există cu adevărat !n interiorul acestui "lob pe care !l numitiPământ#$

  Mi%os

  &'ceste mesaje sunt de la oamenii care locuiesc efectiv !n interiorul Pământului i aduc lade viaţă tot ce am cercetat i toate cărţile pe care le-am publicat#$

   (imoth) *reen +ec%le), preedinte *lobal ommunications#

  &.ste mai mult din această decât vedem cu ochii# 'ceastă carte conţine o descriere a unei lumi

  !ntr-o lume de care au vorbit scriitorii, cum ar fi /ohn 0ri 1lo)d, Ra)mond +ernard, /ohn 2)mmesleves i .d"ar Rice +urrou"hs# 3n mesajele din această carte, descrierea acestei lumi vine de la ceicare ar cunoate-o cel mai bine, cei care locuiesc efectiv acolo#$

  +ranton, cercetător al Pământului Interior#

  &'ceastă carte oferă o perspectivă personală !n domeniul Pământului interior# 3n experienţelemele cu Pământul Interior, m-am vă4ut !ntr-o bibliotecă vastă, care conţinea, printre alte surse,!ntre"ul conţinut al +ibliotecii vechi din 'lexandria# 3n această carte, Dianne, de asemenea, vorbetedespre o +iblioteca din Pământul Interior numita Portholo"os despre care Mi%os a spus ca are

  conţinutul +ibliotecii din 'lexandria# 'cest lucru este cu si"uranţă un punct de vedere pe care !l!mpărtăesc din experienţa mea din interiorul Pământului#Rev# Maia hristianne, traducator a%ashic i artist#

  &.xplorea4a !n adancime stilul de viaţa i societatea unei alte civili4aţii avansate care a ajunsdeja starea !nălţată de constiintă, care este destinul nostru uman#$

  Mi%os

  5# Introducere

  Prefaţă

  6menirea, cu nu prea mult timp !n urmă credea că lumea era plată i că 2oarele se !nvârte !nurul Pământului# 6menirea a fost atât de si"ură de acest lucru că a devenit un fapt stabilit#

  'tunci când *alileo a pre4entat dove4i care au dovedit că Pământul se !nvârte !n jurul2oarelui, nu a fost numai ridiculi4at, dar a fost !nchis, deoarece constatările sale au fost o abatereradicală de la cre4urile acceptate#

  6 situaţie similară există i astă4i cu noua revelatie, că Pamantul este "ol pe dinăuntru, !n

  mie4ul său# ercetatorii Pământului Interior au pre4entat dove4i, ba4ate pe cercetarea lor, de modul!n care planetele sunt formate, că Pământul nostru nu este solid asa cum manualele noastre ne-au!nvăţat să credem# 'ceasta carte este despre cea mai mare descoperire din istorie, nu numai prinafirmatia că nu numai că Pamantul este "ol pe interior, dar aceasta este i locuit de fiinţe umane

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  2/72

  extrem de evoluate, care ne comunica existenţa lor nouă# 7a fi omenirea deschisă la această revelaţienoua despre Pământ, sau o vor ridiculi4a, deoarece nu este !n manualele noastre8

  1a9rence :ran%, ; martie

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  3/72

  electroma"netice care levitea4a la cativa centimetri deasupra solului# .i mer" de-a lun"ul curentilor,râurilor i oceanelor i urca pe munţi dar acesta este "radul lor maxim de contact cu solul# .i lasărestul de sol naturii, deoarece solul este i al naturii, deasemenea#

  6raul care "uvernea4a !n cadrul Pământului Interior este numit 2hamballa# 'cesta este situatchiar !n centrul planetei, i poate fi accesat prin "ăurile de la polii @ord sau 2ud# 1uminile dedeasupra polilor @ord i 2ud pe care le vedem pe cerul nostru sunt de fapt reflexii ale 2oareluientral al Pământului Interior care emana din mie4ul planetei#

  .i folosesc ener"ie liberă pentru a lumina oraele lor, casele, i tunelurile# .i folosesc cristale,

  cuplate cu electroma"netismul care "enerea4ă un soare mic, cu spectru complet de lumina, caredurea4ă de o jumătate de milion de ani i le dă toată ener"ia de care au nevoie#

  2coarţa Pământului este "roasa de aproximativ == de mile de la exterior la suprafaţainterioară# Deoarece Pamantul este "ol i nu o sferă solidă, centrul de "reutate nu este !n centrulPământului, dar !n centrul crustei care este la == de mile sub suprafata# 2ursa câmpului ma"netic alPământului a fost un mister# 2oarele interior din centrul Pământului este sursa misterioasa dinspatele câmpului ma"netic al Pământului# .xistă caverne de intrare peste tot pe Pământ, !n careinteracţiunile pot avea loc# @umai unele sunt !n pre4ent deschise# @i%ola (esla, inventatorul "enial altehnolo"iei electrice !n pre4ent locuieste !n interiorul Pământului# .l a !nceput să primească

  informaţii !n ultima parte a anilor 5== i a descoperit caA “ener"ia electrica este peste tot pre4enta !ncantităţi nelimitate i poate alimenta mainile lumii fără a fi nevoie de cărbune, petrol, "a4 sau oricealt combustibil comun#$ 3n 5>;= intrările tunelurilor i pasajele lor de trecere au fost !nchise de cătrecivili4aţiile Pământului Interior deoarece corporatiile de la acel moment foloseau abu4iv tehnolo"ia(esla pentru a obţine intrarea !n Pământul Interior# ele două portaluri principale ale PământuluiInterior sunt cele doua "ăuri de la poli care au fost !nchise !n anul

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  4/72

  Introducere de la 'dama#

  .u sunt 'dama, i va salut din oraul subteran (elos, situat sub Mt# 2hasta !n alifornia, undecolonia noastră lemuriana !n pre4ent locuiete# 2untem !n marea ateptare a publicarii acestei noicarti de mesaje din Pământul Interior care se află !n chiar centrul planetei noastre# ' dori să vapre4int un mare istoric, Mi%os din atharia, care este le"at intrinsec de +iblioteca mare dinPortholo"os, cunoscuta !n cărţile voastre de istorie ca +iblioteca din 'lexandria, unde toateinre"istrările Pământului se păstrea4ă#

  Mi%os, prin natura sa, este un suflet mai blând, i el i cu mine am avut reedinţa pe acestplan al Pământului de aeoni# 'm călătorit foarte mult !mpreună, am participat la mai multe !ntâlniriale onsiliului decât puteţi numara i am petrecut timp !mpreună !n casa i orasul fiecaruia# @oi, !norasul subteran (elos, lucram strâns cu Mi%os i anturajul său din atharia, i petrecem o mare partedin timpul nostru, atunci când vi4itam Pământul Interior, !n +iblioteca mare din Portholo"os, undene continuam procesul de invatare !n vastitatea portalurilor sale#7rem sa stiti ca aceasta conexiune adintre noi este ca o le"atura pe un "ard# @oi, cei din (elos lucram unitar cu fraţii i surorile noastre

  din atharia, pentru ca misiunea noastră este de a aduce omenirea de la suprafaţă !n ascensiune# Deicivili4aţiile noastre se ba4ea4ă pe aceeai 1e"i Divine ale reatiei, experienţele noastre culturalediferită, datorită locaţiei "eo"rafice diferite pe Pământ# Dar aceasta este sin"ura noastră diferenţă, iface interacţiunile noastre mai fructuoase pe când fiecare aduce bo"ăţii diferite la masa edinţelorconsiliului nostru#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  5/72

  Mi%os mi-a fost un prieten apropiat i tovară de calatorii timp de eoni pe Pământ, i am lucrat!mpreună să alăturam toate civili4aţiile de pe Pământ !mpreună !ntr-o sin"ura 1ume Pământ 0nita,astfel ca planeta noastră sa fie pre"ătita pentru a face marea călătorie cu restul "alaxiei noastre,alea 1actee !ntr-o stare mai inalta de evoluţie# 1ocaţia noastră !n noua po4iţie !n *alaxia alea1actee a fost pre"ătita i ateaptă ca noi toţi să ne !ntoarcem acasă#

  itind pa"inile din această carte, inima voastră va fi pre"ătită pentru a face calatoria cu noi !nnoua noastră casă de lumină venică# @oi vă facem semn să călătoriti cu noi prin intermediul acestorpa"ini de mare !nţele"ere i de mare bucurie, i sa invatati adevarata istorie a planetei noastre

  Pământ i modul !n care alte civili4aţii trăiesc !ncorporate sub suprafata Pământului i mai jos deperiferia vederii voastre#

  artea noastră (elos este o pre-condiţie pentru această continuare, !n termenii stabilirii istorieinoastre (elosiene i a stilul de viaţă !n contrast cu cea a locuitorilor Pământului Interior, care suntdoar un pas de mai jos de noi# 2untem toţi unul i acelai, i totui diferiti !n mii de moduriN la fel cai naţiunile i oamenii de la suprafaţă# 'mbele noastre civili4atii au ales să trăiască !n i4olare fata depopulaţia de la suprafaţă, astfel !ncât sa putem evolua !n linite i pace#

  Deci, mer"eti cu noi !n "ândurile voastre, i călătoriti la adâncimile mai intime ale Pământuluinostru, i veţi afla *radina .denului pierdut despre care vorbete +iblia voastră# .ste chiar aici, !n

  centrul Pământului, ateaptă să fie explorata de voi# @oi vă uram bun venit# .u sunt 'dama#

  +un venit BMi%os, prin 2u4anne Mattes +ennettC

  +ine ai venitE +ine aţi venit la !nceputul unei minunate, iar pentru multi o aparent de necre4utcălătorie# @umele meu este Mi%os, i sunteti pe cale de a intra prin intermediul acestor pa"ini intr-untaram care precede istoria cunoscuta# 0n taram de ima"inatie i de fante4ie, un tărâm de o frumuseţesuprareala i neschimbabilitate eternaN un loc care a fost ascuns tuturor, mai putin câtorva sufletecare s-au aventurat aici, !n trecut, numai prin invitaţie#

  Pentru unii, aceasta calatorie a pre4entat revelaţii, dincolo de timp# Pentru toţi a schimbatcursul !nţele"erii lor !n lumea !n care trăiau, i !n cele din urmă viaţa lor !ntrea"a# itind mesajeleumile ale acestor pa"ini care se află !naintea voastră sunteti pe cale să !ntalniti una din acestepersoane, Dianne RobbinsFo viaţă frumoasă, plină de har, i blândă la suflet, a căror viaţa esteintim conectata i le"ata !mpreună cu viaţa etaceelor care se află sub apele din lumea voastră#

  eea ce sunteti pe cale de a citi nu este mai puţin un miracol, unul care mulţi ani de acum vapurta cel mai bun i mai bo"at fruct# :ructul cunoateriiFfructul !nţelepciunii blândeFfructuladevărului, unitatii, compasiunii i nesfâritei bucurii i iubiri prin care viaţa a fost !ntotdeaunamenita să !nflorească#

  7ă ro" să acceptaţi această invitaţie acum i sa !ncepem o călătorie !n lumea misterioasă !ncare trăiesc# +ine aţi venit pe Pamantul Interior# 6amenii mei vă urea4a bun venit cu bucurie,dra"oste i pace# :ie ca toate călătoriile voastre !n literatura de specialitate să fie minunate ifrumoase ca informaţiile care se află !naintea voastră acum#

  +ine ai venit, dra"i copii# +ine aţi venit la +iblioteca din Portholo"os, unde istoria tuturordimensiunilor este partajata, stocata i conservata# 0nde nimic nu se pierde i unde fiecare viaţă carea existat vreodata a fost ţesuta !n tapiserie# 1umea noastră este una !n care nici un articol cat de mic,sau aparent nesemnificativ, nu a fost trecut cu vederea# 'ceasta este o bibliotecăFo bibliotecaamplasata sub tăcerea lun"ă, profundă a Mării ."ee# @oi, care trăim i muncim aici, vă uram bunvenit#

  +ine aţi venit !n lumea care ateaptă descoperirea voastră, nu numai !n literatură, !n textulscris, dar de asemenea, !n formă, unde prin noi i cu o sursă nelimitată de ima"inaţie putem aduce laviaţă cele mai mari minţi care au existat vreodată# @imic nu se pierde aici#

  Puteţi !ntâlni i interacţiona cu toată creaţia când intrati prin uile noastre# 2unteti pe cale de aintra intr-o bibliotecăF6rasul pierdutF+iblioteca din 'lexandriaE

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  6/72

  'ţi ateptat mii de ani pentru a au4i mesajele noastre#

  2alutări din Pamantul InteriorE 2unt Mi%os i eu locuiesc !n interiorul Pământului vostru#'jun" la voi !n contiinţa dand frecvenţa noastră pentru voi pe când cititi cuvintele de pe acestepa"ini din cartea noastră# 'ceste pa"ini sunt sacre, pentru ca ele conţin puterea mare pentru aschimba lumea - dacă suficienta populatie de la suprafaţă le citeste# 'cesta este scopul nostru pentrua dicta aceste mesaje# .ste de a "răbi schimbarea la suprafata, astfel ca oamenii sa fie din nouconectati la sinele lor divin i o sursă de orientare interioară#

  'ţi ateptat de mii de ani pentru a au4i mesajele noastre, i doar acum vibraţia voastră estedestul de mare pentru ca noi să venim i să vorbim cu voi# 'ceste mesaje pe care le cititi vin directprin inimile noastre, transmise de la inima lui Dumne4eu# Inimile voastre sunt receptorul luiDumne4eu O asa ca deschideti-le lar", cititorii mei dra"i, pentru a primi cuvintele noastre direct !ninimile voastre - unde vibratiile lor vor ridica constiinta voastră suficient pentru a ne contopi !ndirect pe când ochii vostri percep cuvintele noastre#

   @e ateaptă 4iua cea mare când vom fi capabili să ne aratam voua, atunci când veţi fi capabilisa priviti direct !n ochii notri i sa !nţele"eti pe Dumne4eu !n sufletele noastre, inclusiv ale voastre#

  Multi sunt acum !ncă separati de Domnul Dumne4eu .0 20@( al fiintei lor, dar scopul nostrupentru aceste mesaje este de a aduce realitatea 2inelor noastre Dumne4eesti i de a va ajuta să văconectaţi la 1umina din propriile voastre suflete#

  7iata inseamna conectarea - nu deconectarea !n unităţi separate, asa cum densitatea ine"ativitatea i limitarea de la suprafaţă va determina să faceti# 7iaţa este un flux de ener"ie,conectand toată lumea, peste tot, simultan# 7ă invităm să fiti !n acest flux, i sa purtati "andurilenoastre i bătăile inimii noastre citind cuvintele noastre purtate la suprafaţa pe aripile telepatiei -care aduc "ândurile i sentimentele noastre !n spatiul inimilor voastre - pentru ca voi sa puteti, deasemenea, invatand, sa re4onati cu vibratia noastră# *andind la noi, veţi avea un sentiment sporit de

  fiinta superioara pe când ener"ia noastră cur"e !n voi# .ste o sen4aţie fi4ică, care este de necontestat#'cceptati-o, pentru că este contactul pe care !l facem cu voi Ocontact constient - i se simte ca icurenţii ene"etici care trec prin voi, curenti de sensibilitate sporită i de exta4 divin, care va asea4a!ntr-un spaţiu protejat de pace !n timpul conexiunii noastre, care va persista pentru restul 4ilei# 7aoferim acest lucru, ca un cadou dat liber pe când cititi cuvintele noastre# @oi v-am asteptat atât demult timp, iar acum, prin această carte pentru lume ne au4iti# 'nticipam cu bucurie contactul inimiivoastre i suntem "ata i dornici să răspundem "ândurilor voastre# Deci, acordati-va cu noi, statilinistiti i simtiti vibratia noastră devorandu-va corpul fi4ic i ridicandu-va campul ener"etic#'steptam chemarea voastră#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  7/72

  sa re4olvam problemele noastre cu uurinţă i cu cele mai bune re4ultate posibile pentru toţi ceiimplicaţi#

  +iblioteca noastră !ndrumă evolutia unei planete

  2unt un bibliotecar i un cercetator prin formatie, dar i un om de stat Bdesi aici nu avem stateCi un ambasador pentru intre"ul Pământ# 'm calatorit !n alte sisteme stelare i "alaxii i am aranjat

  ca !nre"istrările lor sa fie transferate la biblioteca noastră de aici, !n Portholo"os pentru păstrarea !nsi"uranţă# *ă4duim toate !nre"istrările din 0niversul nostru, astfel ca intr-o 4i, toţi oamenii depretutindeni din 0niversul nostru, vor fi capabili sa vina aici pentru a citi cu atenţie !nre"istrările lori să !nveţe !nţelepciunea lor, pentru a evita ne"ativitatea i de a asi"ura re4ultatul po4itiv al tuturorevenimentelor# 'cesta este scopul unei biblioteci O sa ofere !ndrumare pentru evoluţia unei societăţii a unei planete, astfel !ncât oamenii să poată trăi i sa evolue4e !n pace i prosperitate O nu !nne"ativitate i ră4boi#

  (oate situaţiile posibile i răspunsurile se "ăsesc !n biblioteca noastră, "ata de a fi asimilate decătre voi# De !ndată ce pacea va predomina la suprafata, putem deschide uile bibliotecii noastre isă vă !nsoţim !n interior# 'm asteptat mult timp pentru această 4i, care se iveste si"ur# 'a cum neapropiem mai mult de reuniunea noastră "lorioasa, va trimitem iubirea noastră venică din subterani sper că o veţi intoarce cu expiraţia voastră, unde putem stabili un cerc de iubire care se invarte !nurul i prin iubitul nostru Pământ# 2unt Mi%os, iubirea !ntrupată#

  2copul a +ibliotecii Portholo"os

  2unt de "ardian al inre"istrărilor Pământului, i a toate !nre"istrările din sistemul solar i0niversul vostru# .u sunt aici, !n cavitatea Pământului, !n primul rând pentru a proteja istoria tuturor formelor de viaţă de pretutindeni# 'cest lucru este scopul nostru principal i scopul +ibliotecii dinPortholo"os#

  +iblioteca noastră este sin"ura de acest "en !n sistemul nostru vast de planete# +ibliotecanoastră este atât de mare ca aceasta acoperă ? de %ilometri patrati de teren i are camere vaste destocare care conţin toate !nre"istrările stocate pe slide-uri cu cristale, care sunt vi4uali4ate prinintermediul proiectoarelor nostre de cristal# :acilitatile noastre de depo4itare sunt vaste,or"ani4ate iclasificate, astfel !ncât să puteţi locali4a cu uurinţă informaţiile pe care le cautati i sa le recuperatipentru vi4uali4are# 'vem transportoare vaste, care vor livra comanda voastră !n minute, i apoi să se!ntoarcă !napoi la locul lor de depo4itare din nou# 3n acest fel, fiecare element !n bibliotecă este!ntotdeauna unde ar trebui să fie i poate fi uor de "ăsit i perfect conservat# 'stfel sunt capacităţile

  noastre tehnolo"ice# Pentru ca avem tehnolo"ia cea mai avansata a 0niversului i cele mai avansatemetode de conservare i de depo4itare i de recuperare care ar uimi sistemele voastre de bibliotecădincolo de orice aţi putea visa#

  Pentru ca noi nu avem cărţi de moarte pe rafturile noastre O avem !nre"istrări vii ale vieţii, !ntoate formele ei mari i diferenţiate de existenţă, care isi spun povestea lor ca pe o scena !n direct!ntr-un teatruN i ne ae4ăm i să le vi4uali4am ca i cum am fi !n public, având, astfel, aceastaexperienta de prima mana a toată istoria aici i acum# .ste cu adevărat o minune sa asistam astfel, imodul cel mai evoluat pentru a afla mai multe despre viaţa !n toate formele sale variate#

  .xistă aceste mini-teatre peste tot !n biblioteca, unde se poate sta !n confort i vi4uali4a orice

  activitate sau eveniment vom ale"e care a avut loc pe Pământ i !n 0niversul nostru pe tot parcursultimpului# 'cesta este teatrul adevărat, cu actori vii portreti4andu-se pe ei !nii, aa cum au fost, laacest eveniment special, !n timp# 'cesta este cel mai bun mod de a !nvăţa despre viaţa !n "alaxianoastră, i face istoria sa vina la viaţă, să va apara i sa va capte4e atentia i sa deveniti parte din eai sa o simtiti i s-o experimentati# 'cesta este cel mai bun mod de a !nvăţa#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  8/72

  6rele de istorie ale Pământului de la suprafaţă sunt monotone i plictisitoare, comparativ cumodul nostru de !nvăţare, i determina pierderea voastră de atenţie i de interes !n sălile de clasă O pelan"a faptul că informaţiile voastre sunt de fapt de4informare ba4ea4ă pe teoria sau prejudiciul cuiva,mai de"rabă decât fapte reale# 7-ar place biblioteca noastră i aţi "ăsi !nvăţarea interesanta iminunat de a o experimenta#

  3ntr-o 4i, veţi putea accesa toate informaţiile din +iblioteca din Portholo"os, atunci când veţicălătoriţi aici, prin sistemul de tunele care va fi deschis !ntre cele două civili4aţii, !n viitor, atuncicând oamenii de suprafaţă vor !nceta lupta i oamenii vor ajun"e la onstiinta 0nitatii# 'poi lumea

  se va deschide pentru voi i veţi experimenta bucuria i libertatea de a fi !n unitate cu noi toţi !n acest0nivers, i veţi beneficia de toată !nţelepciunea i toate reali4arile noastre# 'cesta este modul !n careplanetele, sistemele solare, "alaxiile i universurile evoluea4a, prin unirea !ntr-o sin"ură contiinţa ievolutia !mpreună prin eternitate, cu cate un pas, urcand spirala evoluţiei !mpreună i aducand pe toţiimpreuna astfel ca toţi sa evolue4e cu toate beneficiile i nimeni sa nu fie lăsat !n urmă# ontiinţa0nimii ne poartă pe noi toţi, astfel !ncât toata viaţa sa avanse4e !n funcţie de planului ei divin i toateformele de viaţă sa fie !n armonie cu planeta lor de ori"ine# 'cesta este modul cel mai bun de aevolua, i vi-l recomandăm cu caldură#

  1umina se extinde !n constiinta voastră de masa i !n curând veţi simţi intensitatea sa, care va

  muta drastic vibraţiile !n octave mai mari unde frecvenţa va va aduce pe voi toţi !n unitateaconstiintei, fără sa vă dati seama# 3ntr-o 4i, veţi deschide doar ochii vostri i veţi fi acolo, i veţi fi cunoi, i va veţi minuna de toate# 7i se va părea ma"ic i va parea ca aceasta a fost mereu, i toatesuferinţele din trecut vor fi terse din celulele voastre i va veţi bucura de re"ăsirea voastră# 7ă vomprimi !n braţele noastre i noi, de asemenea, ne vom bucura !n reunirea cu voi, fraţii i surorilenoastre, !n cele din urmă# .u sunt Mi%os, prietenul vostru din trecut#

  +iblioteca din Portholo"os este un portal interdimensional

  +ună dimineaţa# 2unt Mi%os, eu i anturajul meu v-am ateptat pe treptele +ibliotecii dinPortholo"os, unde treptele strălucesc alb alabastru cu scânteile !ncorporate !n cristale i diamante icare ne conduc !n salile mari ale bibliotecii noastre situate !n vastul interior al Pământului#

  'stă4i vă vom duce intr-un tur prin salile noastre, i vă vom arata cum va arata o bibliotecăadevărată !n viitorul vostru# +ibliotecile viitoare vor arata ca a noastră pentru ca a noastră estemodelul pe care toate bibliotecile !l vor replica# 7om !ncepe cu locurile exterioare, aa cum există ilocuri interioare# 1ocurile exterioare sunt luxuriante, cu ierburi, flori, arbuti i arboriN i sunt poienicirculare cu bănci i se4lon"uri moi trândăvind !n centru, !nsoţite de mese mici, rotunde i inalte pecare sa va puneti accesoriile voastre# .xista i4voare mici i cascade i fântâni !n aceste locuri, pentru

  ca apa noastră este vie i !ntr-o stare completă de constiinta care cântă# Da, apa nostra cântă, i pecând mer"eti !n incinta noastră retrasa, melodii vă sunt cântate de către apa noastră vie, pe măsură cei4bucneste din fântânile noastre, melodii de dra"oste profundă care armoni4ea4ă i echilibrea4ă toatecelulele din corpul vostru# 3n această stare de pace profundă i de armonie, stam i ne relaxam laintervale !n timpul 4ilei noastre de lucru#

  i acum vom mer"e !n interiorul +ibliotecii din Portholo"os, i vom urca scara de cristal spreua care se deschide spre 0nivers# Da, +iblioteca este multidimensionalăE După ce veţi intra, veţivedea *alaxia alea 1actee plutind !n jurul vostru i veţi pute arunca o privire dincolo de cerurilecare cuprind 0niversul nostru !ntre"# Puteţi vedea stele i sori i alte sisteme solare care "ravitea4ă!n jurul 2oarelui nostru entralN i va veţi simţi parte din (ot eea ce .ste aa cum sunteti intradevar#

  i da, există mai mult# +iblioteca din Portholo"os este un portal interdimensional care văpoate duce oriunde va proiectati "ândurile i intenţiile de a mer"e i a vedea la prima mana# Da,aceasta este ma"ie la suprafata dar aici este natural i real i acceptat ca parte a vieţii, aa cum este!ntr-adevăr# 'ceasta permite ochiilor notri sa vada minunile vieţii care ne inconjoara, nu doar un!ntuneric "ol sau tulbure intercalat cu stele mici, foarte indepartate, la care populatia de la suprafata

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  9/72

  cu "reu se mai uită, pe când privirea lor este !ndreptată mai mult spre sol pentru a lupta la pentrusupravieţuire#

  Deci, acum suntem chiar !n interior i veţi fi martori la minunile 0niversului nostru prinvederea voastră interioara care devine acum vederea naturala exterioara# Pe masura ce intrati, ma"iava infasoara i atracţii ma"ice, sunete i simturi va imbratisea4a# 2unteţi pe deplin ener"i4ati ivibranti i celulele voastre cântă la sunetele cristalelor !ncorporate !n !ntrea"a bibliotecă, pentru cabiblioteca noastră este toata din cristale i bijuterii, toate !n armonie, i toate !n ton, purtand ritmul ibataia inimii Pământului, *alaxiei alea 1actee i 0niversului# elulele voastre rasuna la acest ritm

  universal# 'h, sunteti !n exta4E .ste culoare i lumina !n jurul vostru i toate :iinţe pe care le !ntâlnitiradia4a această lumină i dra"oste necondiţionată care vine din nucleul 2oarelui nostru entral direct!n inima portalului bibliotecii# 2imţiti această dra"oste intensa i iubiti tot !n jurul vostru i iubiti petoată lumea, de peste tot# 2unteţi cu adevărat vii !n sfarsit# +inecuvântati flacăra vieţii din voi icontinuaţi !n vastitatea +ibliotecii din Portholo"os#

  7edeti oameni peste tot O mer"and, vorbind, studiind, ae4ati, visand i doar scaldandu-se !nvibratiile de pace# Peste tot sunt flori de vibratie inalta i fântâni i ba4ine de apă revarsand maideparte refrenele lor# 7a uitati !n jur i vedeti alcovuri presărate de-a lun"ul marii săli cu scaune cucea mai er"onomica structura care vă fac semn să va ase4ati pe ele# *ăsiti unul care va asteapta i

  stati jos i experimentati o conexiune cu acest scaun care va acordea4a la vibraţia sa astfel !ncâtsunteţi conectat la terminalul principal al calculatorului bibliotecii# 2unteti, ca să spunem aa,conectati 9ireless i pe deplin conectati la sistemul de operare pe care !l operati cu "ândurile isentimentele voastre i care vă va duce oriunde aţi dori sa mer"eti !n "alaxia noastră# Puteţi navi"acu mintea, folosind "ândurile voastre ca busola direcţionala pentru coordonatele de latitudine ilon"itudine# i este atât de firesc ca va minunati de simplitatea i naturaleţea sa# i vă deplasaţi !ncontiinţa i explorati "alaxia noastră i 0niversul la prima mâna pentru prima dată !n starea voastrăumana pe deplin constienta#

  'cesta este !ncă un alt aspect al bibliotecii noastre oferit vi4itatorilor sai, impreuna cu

  diapo4itivele sale cristaline a !ntre"ii istorii !nre"istrate a 0niversului nostru# i voi sunteti aici prinfrecvenţa de vibraţie a cuvintelor noastre, pe când le cititi i vi4uali4ati obiectivele !n ima"inatiavoastră# @oi vă uram bun venit i vă invităm să intrati !n orice moment# Doar cereti sa intrati, asacum chemarea noastră se indreapta !ntotdeauna spre voi# .0 20@( Mi%os i sunt aici pentru a vă"hida personal prin biblioteca noastră ori de câte ori vreti# @u aveti nevoie de un card de accespentru ca identificarea voastră este !nscrisă !n '[email protected] celulelor voastre# 'teaptăm vi4ita voastră#

  ;# onexiunea noastră *alactica

  Povestea locuitorilor Pământului Interior 2alutări de la entrul Pământului# 2unt Mi%os, un locuitor al spatiului din interiorul

  Pământului, pe când forme de viaţă trec !n jurul i deasupra noastră la suprafaţă# 7oi sunteţi pemar"ine, ca să spunem aa, !n timp ce noi trăim !n lea"ăn, care este si"ur i securi4at la forţeleexterioare ale haosului care !n pre4ent roiesc !n jurul vostru#

  um mulţi dintre voi sunteti acum familiari4ati cu (elos, dar nu !ntr-adevăr familiari4ati culocuitorii Pământului Interior, ne-ar plăcea să au4iti povestea noastră de acum# 2untem o rasă foarteavansată de :iinţe care nu au reedinţa la suprafaţă# 'm venit de pe alte planete, !n sistemul vostru

  solar i din alte "alaxii departe !n spaţiu# 'm venit aici pentru a suprave"hea Pământul i am venitaici pentru a ne continua evolutia proprie, fără interferenţe de la orice rasă sau .(# 2untem bineincastrati !n centrul Pământului, suficient pentru a ne proteja de toate intru4iunile din afara, astfel!ncât să putem evolua cât de repede putem, !n scopul de a asi"ura această planeta ca un avanpost alIubirii i 1uminii# u cat mai repede putem evolua, cu atat mai repede putem veni la suprafatapentru a ajuta omenirea care luptă sa câti"e libertatea sa !n 1umina Iubirii lui Dumne4eu# 'cesta

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  10/72

  este motivul pentru care nu ne-aţi vă4ut sau au4it# 'ceasta se datorea4ă faptului că ne-am auto-impusaceastă i4olare#

  'cum dorim să ne facem cunoscută pre4enta, stand !n picioare liberi !n lumina lui Dumne4eu,!n mijlocul vostruN radiind !n mod constant 1umina i Dra"ostea noastră pentru voi, vă !nţele"em iva ţinem cât mai aproape i mai aproape de flacăra inimii noastre, până când va veţi amesteca cu noi!n fluxul de 1umina al lui Dumne4eu, permiţându-vă să mer"eţi mai departe !n lume, unde veţistrăluci ca un far, i unde toţi cei care vor intalni strălucirea voastră sa devina ma"neti4ati !ninteriorul lor pentru a !ncepe transformarea !n contiinţă i contienti4area crescuta a mulţimii de

  fiinţe care sunt aici pentru a vă ajuta pe voi i toată viaţa de pe Pământ să evolue4e !n stari mai inaltei mai mari ale constiinta până când tot Pământul, !mpreună, explodea4ă !n ascensiunea lui de1umina i toţi sunt eliberaţi de densitatea Pământului pentru totdeauna#

  'cesta este rolul nostru, acesta este scopul nostru final pe Pământ, iar apoi cu toţii, !n masă,vom urca spirala evoluţiei !n domeniul de 1umina i Iubire i vom deveni ceea ce suntem cuadevărat, trăind !ntr-un loc de pace, frumusete i prosperitate, !mpreună, ca o sin"ură celulă !n inimalui Dumne4eu# 'stfel, faceti această călătorie !n 1umina cu noi, prin deschiderea inimilor voastreexistenţei noastre i salutându-ne !n viaţa voastră, aa ca i noi sa va putem "hida paii spre "loriacontinuă, unde vom tine pasul cu voi alături, pe drumul nostru spre Dumne4eu# Deci, mer"eti cu noi,

  mână !n mână, i ori de câte ori va simtiti obositi, ima"inati-va cum va ţinem de mana i va susţinempe când noi toţi, ca o planetă, ne mutam mai aproape i mai aproape de ascensiunea noastră# 2unteţiaproape, foarte aproape, i suntem aici pentru a vă da aceea sustinere suplimentara !n 1umina, undenoi toţi ateptăm pre4enţa voastră#

   @e-am !ncăl4it !n 1umina din Pamantul Interior, unde am creat un paradis !n pânteceleMamei Pământ# i, vă dorim, de asemenea, sa experimentati acest paradis, !mpreună cu noi# 2untemacum !n strânsă colaborare cu voi, fraţii i surorile noastre de la suprafaţă, i va incurajam# 2untMi%os, prietenul vostru din trecut#

  6dată am trăit intr-un alt sistem solar 2alutări, cole"ii mei călători de pe PământE Mi%os va vorbeste astă4i din interiorul

  Pământului, care este casa noastră# @oi am fost aici milioane de ani, !ncet evoluand !n fiintele luiDumne4eu care suntem# .voluţia noastră a făcut pai mari ca urmare a i4olării !n interiorul uteruluiMamei Pământ#

  (oate vieţile noastre s-au petrecut !n pace i fericire, datorită locaţiei noastre# .xistăm aici !npace i linite din cau4a proximităţii faţă de bataile inimii Mamei Pământ# u cat mai profund cinevamer"e !n Pământ, cu atat mai profund simte ritmul Pământului# i cu cat mai mult cineva simte

  bataile inimii ei, cu atat mai mult re4onea4a cu calităţile ei de Qeita# Deci, această proximitate ne-acondus, peste milenii, la unitatea noastră cu toată viaţa i la bucuria existenţei noastre# (oată viaţacunoate această unitate, dar cea mai mare a vieţii trebuie !ncă s-o simta !n corpurile lor exterioare#

  Pe când bătăile inimii Mamei Pământ reverberea4ă prin Pământ, ajun" la suprafata unde voi leputeti simti i experimenta# u toate acestea, !n scopul de a simţi i re4ona cu acest ritm de viaţă,trebuie să fiti !n pace# orpurile voastre exterioare trebuie să fie !n coordonare i !n sincronicitate cufiecare parte, toate vibrand la aceeasi vite4a i toate simtind harul lui Dumne4eu i imersiunea !nunitatea reaţiei# 'tunci când trupurile voastre sunt !n repaus, pe timp de noapte, ele re4onea4a labataia adânca din interiorul lor# Puteţi evolua numai atunci când sunteti !ntr-o stare de pace# ipentru acest lucru noi, care suntem scufundati !n adâncurile Pământului, am fost capabili săevoluamN pentru că am fost !n sincroni4are cu ritmul vietii i cu noi insine#

  6data eram !n derivă !n spaţiu, traind pe un alt sistem solar !n *alaxia alea 1actee# 1a acelmoment, erau ceea ce numim astă4i 2tar ars# 6amenii erau an"ajati !n lupte pentru controlulsectiunii noastră de "alaxie# 'ceste lupte au adus o mare distru"ere planetelor i au abătut sistemelesolare de pe orbite# ' fost o perioada nea"ra pentru "alaxia noastră, i noi !nine ca fiinţe tânjeam

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  11/72

  pentru ca pacea să fie restaurată, astfel !ncât sa putem continua evolutia noastră# 'tunci amdescoperit Pământul#

  'm plecat din sistemul nostru solar i a calatorit aici, care !n acel moment era o planeta putincunoscuta !n afara perimetrului sau# 'tunci când am coborat pe suprafata sa, am fost uimiti i !nveneratie pentru frumuseţea i linitea de pe Pământ# 'm explorat suprafaţa i am "ăsit tuneluriledeschise care conduc !n interiorul sau# 'cestea erau deja existente de la alte civili4atii, pentru caPământul este foarte vechi i civili4atiile sale antice#

  (oate planetele au deschideri la polii lor @ord i 2ud

  'm mers prin "aurile de la poli i ne-am "ăsit cuibul nostru !n interior# Interiorul este atat decurat, atât de pur i aa de panic, că din acel moment nu am mai plecat#

  De-a lun"ul secolelor am extins tunelurile subterane care duc de la 6raele subterane lasuprafaţă, ca mijloc de deplasare pentru locuitorii nostri i ai vostri# Dei nu multi călători de lasuprafaţă s-au folosit de aceste tuneluri, ele există pentru viitor, atunci când mai multi dintre noi imai multi dintre voi se vor contopi i vor face excursii pentru a se vi4ita reciproc# Deci, suprafaţaeste presărata cu intrări de tunel pe care le vedeţi pe hartă, !n această carte, ducand atât la 6raele

  subterane cat i la noi# 'cesta este modul !n care se calatoreste pe mai multe planete din "alaxie,unde oamenii circula liber atât !n interior cat i !n exterior ca să facă schimb de informaţii i sa!nveţe unul de la celălalt#

  Pământul vostru are o istorie destul de lun"a, mer"and !napoi !n timp milenii# Din păcate,istoria sa nu-i !ntotdeauna panica, pentru că odată ce a fost descoperit, oamenii au purtat ră4boaiemari !n !ncercarea de a controla i de a extra"e resursele sale pretioase# Deci, aflati că aceste vremuride viol al Pamantului sunt apuse# 'cestor fiinţe nu le mai este permisa intrarea !n acest sector de"alaxie care este !n mod constant !n cretere !n 1umină# 1umina cur"e acum fără !ncetare i aducelinite i contienti4are tuturor locuitorilor suprafaţei care tânjeau dupa ea#

   @oi, aici, !n Pământul Interior am asteptat eoni pentru mai multă lumină i pentru ajutor de laonfederatia de Planete ca să intervină pentru a opri afluxul de rava"ii ale bandelor de .( care aucurăţat spaţiul pentru a "ăsi planete care sunt bo"ate !n re4erve, cum ar fi Pamantul# Dar astă4i s-areali4at# 'flati că onfederaţia protejea4ă pe deplin acest sector, astfel că viaţa poate !n cele dinurmă sa !nceapa să evolue4e !n pace#

  'dama vorbeste despre :iintele care locuiesc !n Pământul Interior 

  'vem acces uor !n lumea Pământului Interior prin tunelele sistemului nostru care mer" direct

  prin mantaua Pământului i !n Pământul Interior pretutindeni, unde suntem !ntâmpinaţi de fraţii isurorile noastre la sosire# Plecam i venim mereu din moment ce păstrăm o relatie comerciala stabilacu ei# @e bucuram de plajele i oceanele lor i urcam pe munţii lor# .ste un tărâm "lorios de frumosde 1umina i puritate i este cu adevărat revi"orant să fii acolo#

  'flati că starea spirituală a :iintelor Pământului Interior este foarte evoluata, comparativ cucea a locuitorilor de la suprafaţă# 'ceste fiinţe au venit din alt sistem solar pentru a popula PământulInterior# .i niciodată nu au trăit la suprafaţă# asa lor de pe această planetă a fost !ntotdeauna !ninteriorul Pământului# .le sunt, totui, !n contact cu fiinţe de la suprafaţă, la fel cum voi sunteti !ncontact cu 'dama din manta#

  7oi la suprafata, sunt descendenţi direcţi ai bandelor ratacitoare de .( care v-au creat ca samineriti resursele Pământului# 'cesti .( creatori nu locuiesc pe Pământ !n acest moment# u toateacestea, aveţi toţi acelai potenţial spiritual ca fiinţele din Pământul Interior# 7iata voastră lasuprafaţă nu se aseamana cu viaţa din Pământul Interior# 2in"urele lucruri de la suprafaţa careo"lindesc viaţa din interior sunt munţii i oceanele i câmpiile#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  12/72

  'ceste fiinte din interiorul Pământului monitori4ea4a condiţiile de la suprafaţă pe deplin# .letiu tot ceea ce se intampla pe Pământ, la fel cum noi, !n manta, tim prin intermediul reţelei noastrede calculatoare#

  :iintele avansate din interiorul Pământului tiu de dorintele voastre de a trăi !n PământulInterior, unde totul este !ntr-o stare panica, armonioasa# .i cosidera populatia de la suprafata ca ifraţii i surorile lor, care nu au evoluat !ncă suficient pentru a locui cu ei !n ţara plenitudinii# u toateacestea, atunci când voi veţi ajun"e la o stare spirituală mai inalta, de asemenea, veţi putea trăi !ninteriorul Pământului#

  # Portaluri spaţiale i calatorii

   @oi călătorim prin intermediul portalurilor noastre*alaxia noastră funcţionea4ă ca un sistem !ntre", !n totalitate interconectat printr-o interstelara

  tesatura de comunicare# Prin intermediul portalurilor noastre situate !n +iblioteca din Portholo"os,putem contacta pe cineva, sau călători oriunde !n 0niversul nostru i dincolo#

  Porturi spatiale !n interiorul Pamantului.xistă porturi spatiale !n interiorul Pământului, !n interiorul munţilor, sub oceane, !n interiorul

  cavităţii Pământului Interior, care va pot duce !n plimbari !n afara sistemului solar astfel !ncât săputeţi fi martori la prima mana a vieţii pe alte planetele din jurul vostru# 7eţi fi !n veneraţiamaiestatii Pământului i !n respect faţă de reatia lui Dumne4eu, mereu umili i respectuosi pe cândexperienţele i credinţele voastre se vor schimba dramatic intr-o cunoastere care până acum v-ascăpat#

  2unteţi aici pentru fiorul vietii# Deci, ţineţi-va doar bine pe când Pământul trece prinschimbările lui i aflati că veţi fi !n si"uranţă i !n"rijiti, indiferent de destinaţia voastră# 2e va tineseama de fiecare suflet i fiecare suflet este prevă4ut !n marea piesa numita viaţa pe Pământ#

  'cum este scena finala i sunteţi pe cale a să luati armele i ba"ajele i sa parasiti scena de lasuprafaţă pentru totdeauna# 7eti reapărea !ntr-un alt joc mare, doar ca de data aceasta veţi juca la unnivel mult mai constient, cu mai mult control al liniilor i acţiunilor voastre i cu mai mult control alvietilor voastre#

   @oi cei din interiorul Pamantului vom fi cu voi de data asta, ajutându-va i !ncurajându-văpentru a ajun"e la starea voastră deplina de contiintă, astfel ca !ntrea"a planetă să se poată !mbarca!mpreună !n următoarea etapa a călătoriei prin viaţă#

  ălătorim liber !n interiorul "lobului

  Dra"ii mei prieteni de pe PământA .u sunt Mi%os i vă vorbesc din Marele *ol de sub oraselevoastre# 'cest "ol se !ntinde pe !ntrea"a circumferinţă a centrului Pământului# 7ieţile noastre aicisunt binecuvântate cu abundenţă !n orice fel vă puteţi "ândi# hiar daca vă lăsaţi ima"inaţia sacolinde stele, tot ceea ce puteti concepe i mai chiar mai mult, noi suntem binecuvântaţi cu ele# (otce se poate ima"ina, putem manifesta pentru noi !nine# 'ceasta este natura i le"ea naturală careexistă peste tot unde te duci !n "alaxia noastră#

  2untem cu toţii fiinţe libere, liberi sa călătorim i sa rămânem !n interiorul Pământului nostrudra"# Puteţi crede că spaţiul nostru de viaţă este in"hesuit, dar este spatios, ca populatia noastră estepuţina !n comparaţie cu miliardele voastre# ălătorim liber !n interiorul "lobului nostru, nu avem

  nevoie de nici un paaport# Mijloacele noastre de călătorie sunt non-poluante, folosind doarmijloacele de transport electroma"netice i ale puterii cristalului# *uvernele voastre de la suprafaţale folosesc, de asemenea, păstrând !n acelai timp acest secret bine ascuns de populaţia voastră# utoate penele de curent rulate !n alifornia, !n curand oamenii se vor tre4i pentru aprovi4ionarea cuener"ie nelimitata solară i eoliană i apă K hidro"en#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  13/72

  2untem liberi să venim i să plecam aa cum ne place, i plecam adeseori !n excursii scurte !nalte 2isteme stelare# 7i4itam mai rar orasele voastre de suprafaţă, preferand să le vi4uali4am peecranele calculatoarelor noastre# 'cesta este modul cel mai si"ur i mai cuprin4ător pentru a urmăriactivităţile voastre la nivel mondial#

  2untem mereu tre4i atunci când ne apelaţi aa cum suntem acordati la frecventa voastră iputem au4i instantaneu i simti apelul# Plini de iubire !n inimile noastre, va salutam pentru dedicatiavoastră pentru misiunea noastră#

  Putem veni i pleca cu uurinţă prin orificiile de la poliPortul nostru spaţial este situat !n interiorul Pământului, !n aliniere directa cu deschiderile de

  la Polii @ord i 2ud# @oi nu suntem lipiti de Pământ ca voi, ci putem pleca ori de câte ori am dori#@oi nu suntem limitati !n micari i putem călători !n !ntre"ul 0nivers, la vointa# @u existăconstrân"eri fi4ice pentru că aplicăm le"ile universale ale ener"iei i folosim deja existenteleautostră4i din tot 0niversul# @u ne putem pierde pentru ca totul este trasat i totul este !n comunicareconstantă cu totul !n existenţă# @oi pur i simplu ne conectam la aceasta reţea vie care !ntotdeaunaemite i ne miscam prin ea fara efort#

   @oi nu suntem i4olati de restul vieţii din 0niversul nostru O voi sunteti# @oi nu suntem limitati

  !n micare O voi sunteti#'a cum noi suntem aici !n entrul Pământului, voi sunteti aici cu noi !n constiinta# Pentru ca

  i constiinta este un loc O un loc mai solid decât locurile voastre fi4ice# Deci, da, stati la suprafaţă labiroul vostru scriind aceasta dictare, dar !n contiinţa sunteti cu noi !n interiorul Pamantului# 2untetiliteralmente !n două locuri deodată# 'ti !nţeles multidimensionalitatea acum8 'cum, că sunteţi !nambele locuri !n acelai timp, vă vom arăta locul nostru# 3n timp ce scanati peisajul nostru, veţivedea deschiderile "ăurilor de la poli# 'ceste deschideri sunt suficient de lar"i pentru ca unele navemama sa intre# Puteţi vedea portul spaţial, răspândit pe sute de %ilometri !ntr-un cerc presărat cuflori, ierburi, arbuti, arbori i cascade# @u arata ca aeroporturile voastre sterpe, de beton, lipsite de

  viaţă, ci mai de"rabă ca o "rădină cu navete spaţiale i nave spaţiale cuibărite !n pace !n interiorullumii noastre#u "reu tim când vin i pleaca deoarece acestea nu emit nici sunete dure i cu "reu am

  detecta aproape orice sunet atunci când ateri4ea4a sau decolea4a# 'cestea sunt !n armonie completăcu vibraţiile nostre i se misca !n tăcere# Putem privi micările lor pe când ei 4boară "raţios prin"aurile de la poli# Dar atata tot# @u este nici o perturbare !n sunet sau vibraţii i nu există poluare inici distru"erea mediului !nconjurător# 'cest lucru este destul de deosebit de aeroporturile de lasuprafaţă, nu-i asa8

  i nu avem accidente, deoarece fiecare componentă a navelor noastre este monitori4ata de

  calculatoarele noastre de aminoaci4i, iar noi detectam i corectam orice problemă imediat#(ehnolo"ia noastră este atât de avansata fata de a voastră pentru ca noi am avut oca4ia condiţiilor deviaţă panică continuand de4voltarea milenii, fără o pau4ă !n durata noastră de viaţă# 'cesta estemotivul pentru care nemurirea este atât de importanta# u cat locuiţi !n acelai or"anism mai mult cuatat vă puteţi de4volta talentele i tehnolo"iile, i cu atat mai mult aveti posibilitatea de a crea irafina lucrurile, mai de"rabă decât oprirea i pornirea din nou !n fiecare viaţa succesiva# (oate acesteopriri i porniri din nou i din nou, nu va duc nicăieri# Reinventati roata mereu i nu treceti dincolode ea# .ste sta"nare !n evoluţie i nu va duce nicaieri#

  'cest lucru s-a !ncheiat acum, pentru ca Mama K (atal Dumne4eu al acestui 0nivers a emis unedict !n care Pământul trebuie sa treaca mai departe i nu mai poate ţine restul "alaxiei !n loc# (oatecelelalte planete din 2istemul vostru 2olar s-au !nălţat deja i doar Pământul este cel pe care toată*alaxia alea 1actee !l ateapta# 1enesilor nu li se va permite sa ţină Pământ !n loc mai mult# Deacum, toţi lenesii se vor !ncarna pe o planeta i4olata unde nu li se va permite să intervină !n evoluţiaunei specii, planete, *alaxii sau 0nivers din nou# 'ceasta este edict care a fost transmis de la Marelenostru 2oare entral, 'lfa i 6me"a#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  14/72

  3n curând veţi simti doar o sen4aţie de beatitudine i toate forţele ne"ative i entităţiledistructive vor fi pleca !n masa prin moarte i vor iei din 0niversul vostru# 1un"a suferinţă s-asfarsit i veţi fi liberi !n sfarsit i veţi experimenta viaţa aa cum a fost !ntotdeauna menita sa fieexperimentata# Puteti simti aceasta fericire acumN simtiti anticiparea acum i aduceti-o !n vieţilevoastre acum - pentru că este deja aici i va fi mai puternica i mai puternică !n fiecare 4i# 3n fiecare4i vedeti lumea prin ochii iubirii i titi !n inima voastră că acesta este viitorul pentru Pământ# 2untMi%os, direcţionand mereu dra"ostea mea pentru voi#

  Portalurile noastre duc spre toate sistemele stelare2untem cu toţii adunaţi !n jurul meu pasind !n biblioteca noastră i mer"and spre una dintre

  multele noastre săli de conferinţa care sunt confortabile i echipate cu cele mai moi canapele pe carele-aţi va4ut vreodată# 'cestea sunt structurate er"onomic pentru a permite forţei vieţii să cur"ă !n josprin coloana noastră vertebrala pe când ne ase4am pe ele# ulorile sunt strălucitoare !n ton iformea4ă o melodie !n jurul trupurilor noastre# .xistă mulţi dintre noi aici !n această sală, pe cânddicte4 mesajul meu pentru voi# .i menţin ener"ia, ca să spunem aa, i o fac sa cur"a spre voi carestati acum la computer#

  Da, biblioteca noastră este un portal multidimensional i modul de staţie pentru călătorii !n

  urul "alaxiei# :iinţe vin aici din toate dimensiunile i din toate universurile pentru a asista laminunile creaţiei, care se desfăoară atunci când pasesc !n portalurile mari care le transporta !ntărâmuri dincolo de ima"inaţia lor# 'cesta este un loc minunat pentru a fi, iar minunile suntnelimitate# .ste nevoie de infinitate pentru a le experimenta pe toate pentru ca viaţa i !nvăţareamer" la infinit i pentru totdeauna# .xista !ntotdeauna mai multe de !nvăţat i mai multe locuripentru a mer"e# 'ceasta este ceea ce vă ateaptă pe toţi, atunci când ne veţi vi4ita !n PământulInterior i veţi fi invitaţi să intrati !n +iblioteca din Portholo"os# .ste scris !n paaportul vostrucosmic ca odata ce sunteti aici, !n lumea noastră, intrarea la portaluri este asi"urată# .ste deschidereacatre toată creaţia i se află chiar aici, !n centrul Pământului# e minunata călătorie vă ateaptă#

  (inem uile noastre deschise pentru toţi cei care vin i odată ce sunt aici, voi veniti cu un bilet divinde intrare# +iletul de admitere este codificat !n '[email protected] vostru# Puteţi de asemenea, veni noaptea, !ntimpul somnului, pentru un previe9 a ceea ce se află !naintea voastră atunci când veţi intra !n corpulvostru fi4ic# 'cest lucru vă va ajuta să va aclimati4ati cu spectacolul real astfel ca, atunci când veţiintra !n cele din urmă !n tărâmul nostru, sa vi se pară atât de familiar incat veţi simţi că aţi mai fostaici !nainte#

  'ceste portaluri care conduc la toate sistemele stelare din "alaxia noastră, alea 1actee, doarva asteapta sa le explorati# 7eţi deveni călători !n stele, !nvăţand de la fiecare sistem stelar pe măsurăce vă faceti rondul !n jurul "alaxiei# 'ceasta este o călătorie fără sfârit desi"ur, pentru că viaţa

  mer"e mai departe pentru totdeauna, explorarea mer"e la infinit pe când universurile noastre seextind exponenţial !n infinit# 'ceasta ne dă ceva de făcut# Pentru ca viaţa este despre “a face$# 'vemnevoie sa facem ceva !n viaţă pentru a aduce noi experienţe pentru cresterea sufletului nostru# ireatorul furni4ea4ă mai multe universuri decât am putea explora vreodată, eventual, !n toatainfinitatea care doar continuua sa se derule4e i sa se desfăoare pe când experienţa noastră crete#7ă puteţi ima"ina acest lucru8 Pasul vostru !n domeniul nostru este doar primul pas de explorare alvostru !n afara limitarii i densitatii i !n nelimitata vastitate a experienţei i spaţiului# Portalurilenoastre va ofera toate acestea i mai mult, !mpreună cu confortul de acasă !n timp ce călătoriti!nainte i !napoi#

  'm fost aici de eoni i totui am explorat doar o parte a "alaxiei noastreFi acolo suntmiliarde de "alaxii !n miliarde de universuri doar ateptandu-ne sa le vi4itam# 7iaţa voastră va fipentru totdeauna umpluta cu entu4iasm i niciodata nu veţi spuneA “ce trebuie să facem a4i8#$

  Portalul spre 2oare

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  15/72

  2untem !mbrăcati !n hainele noastre cele mai bune pentru a va !ntâlni !n această dimineaţă#2oarele strălucete deasupra capului i suntem !n picioare pe treptele +ibliotecii din Portholo"osasteptand sa intram !n acest vast portal i sa vă luam cu noi !n interior# Mer"eţi cu noi acum pe cândva !nconjurăm corpul eteric cu lumina i iubirea noastră# 7a introducem !n marea noastră sala deintrare care este căptuita cu frumuseţe i lumină i care cântă sufletelor noastre# 7om mer"e doarcâţiva pai la una dintre scările mobile care ne va duce la un portal unde putem asista la imensitatea"alaxiei noastre# 'cesta este portalul "alactic al acestei "alaxii i de acolo putem ale"e destinaţiaunde dorim să mer"em# 'cesta este cel mai rapid mijloc de deplasare# @u sunt necesare bilet sau

  ba"aje, doar intenţia din inimile noastre# Deci, sa plecam# 2tam lân"ă intrarea acestui portal, undeformam dorinţa noastră de destinaţie, !nainte de a intra# 2unteti "ata8 2ă mer"em !n centrul 2oareluinostru, unde aveti mulţi prieteni care va ateapta# 6%8 2ă intram acum, sa ne concentram pe 2oare isuntem acolo# 'sa este de rapid# 7edeti !n jurul vostru lumina strălucitoare i simtiti dra"ostea carepătrunde corpul i sufletul vostru, au4iti i corurile de mu4ică an"elică# 2ananda este aici i el vă!ntâmpină !n !mbrăţiarea lui iubitoare i vă acoperă cu lumina lui# 7om !ncepe acum sa mer"emspre comunitatea mai sus de ori4ont, la doar câţiva pai distanţă# 'cesta este amplasata !n nuanţe deculoare i căldură, iar casele sunt toate !n diferite nuante de culori vibrante# 6amenii sunt toţi afara!ntin4adu-i campurile i doar lenevind# (oti sunt receptivi i plină de bucurie să ne salute, i au tiut

  de intenţia noastră de a veni# 'ceste fiinţe i-au făcut toate trecerea lor de pe Pământ, i li s-a datposibilitatea de a locui aici pe 2oare pentru atâta timp cât le va place# .i au trecut testele lorpământeti cu brio, i au câti"at această oportunitate de a locui aici, !n marea iubire i lumina a2oarelui nostru care este o planetă, de asemenea, dar o planeta de o lumină asa mare !ncât luminea4a!ntre"ul sistem solar# 'ceasta este !n ceea ce Pământul se transforma# .a se transformă !ntr-un soaremare care la rândul său, va da viaţă i lumină i caldura altor planete din sistemul său solar# i ea, deasemenea, a câti"at acest lucru# Pe când Pamantul se misca !n sus !n constiinta, ea se va aprinde!ntr-un soare ar4ător i va lua cu ea toate acele suflete care sunt acordate cu ea# elelalte suflete vorfi luate pe o alta planeta pentru a continua evoluţia lor, până când ei vor ajun"e la o astfel de stare de

  lumină, care de asemenea, le va da această oportunitate să se mute !ntr-un taram de frecvenţă maiinalta#Deci, vi4ita noastră aproximativ s-a terminat# Mer"em acum la portal i ne concentram pe

  revenirea la +iblioteca din Portholo"os, unde acum stam din nou pe trepte# @oi tot va !mbrăţiam dela revedere i vă mulţumim cu plinătatea din inimile noastre pentru ca aţi facut această călătorie cunoi astă4i# 'cesta este !ntr-adevăr o sărbătoare mare, atunci când ne !ntâlnim cu voi pentru acestesesiuni# 7a spunem “adieu$#

  # .ner"ia "ratuită i 'bundenta

  Pământul oferă surse de ener"ie "ratuita7ă vorbesc astă4i !n numele Mamei noastre iubite Pământ, !n al cărui pântece locuim# (oatevieţile noastre le-am trăit !n pace i belu", mereu tiind că tot ceea ce am putea avea vreodatănevoie ne-ar fi oferit# 'ceasta este responsabilitatea unei mame# 'cesta este scopul Pământuluinostru - sa ofere abundenta tuturor formelor de viaţă care locuiesc pe ea# 'm acceptat tot ceea cePamantul ne-a dat, cu recunotinţă, fără a lua vreodată mai mult decât aveam nevoie# (oti dintre noi!nţele"em 1e"ile mari 0niversale ale 7ieţii i toţi trăim dupa ele# 'ceste le"i sunt simple i lo"ice,i spun că, indiferent ce semeni, cule"i# @e trăim vieţile noastre !n armonie cu Pamantul nostruMama i !n schimb, ea ne furni4ea4a tot ce ne trebuie# .ste o le"e destul de simplu de urmat i aduce

  mari bo"ăţii#Pământul este o planetă de auto-suficienta i furni4ea4ă toate cele necesare vieţii din interiorulcorpului ei# .a !nsăi este auto-completara i isi completea4a recoltele ei#

  7oi luaţi mai mult de la Pământ decât aveţi nevoie, din moment ce ener"ia este "ratuită darvoi insistati sa utili4ati combustibili fosili !n loc sa cultivati surselor libere de ener"ie care sunt dinbelsu" pentru toata lumea de pe planeta# 'cest lucru diminuea4a resursele naturale ale Pământului

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  16/72

  care !n realitate functionea4a ca părţi ale corpului ei# 'tunci când aceste parti sunt !n continuuminerite i sărăcite, Pamantul nu va mai fi capabil să funcţione4e# 1a fel ca i când cineva ar fora !ncentrul inimii voastre, nu aţi mai fi capabili să supravieţuiti# :iecare parte a Pământului servete ofuncţie i toate trebuie să mear"a !n scopul ca planeta sa supravieţuiasca#

  .xista acolo o lume a ener"iei libere doar ateptand sa fie valorificata# .xista ener"ieelectroma"netica, ener"ie eoliană, solară, a mareelor i altele pe care nu le-aţi descoperit !ncă#'ceasta iarnă rece va oferă marea oportunitate de a de4volta alte forme de ener"ie pentru a va !ncăl4icasele i a alimenta industria voastră# um din fericire preţurile pentru "a4 sunt !n cretere, scopul

  este de a va aduce !n atenţie disponibilitatea altor surse de ener"ie care sunt "ratuite# De ce să plătimo companie de utilitati pentru ceva pe care Pamantul !l oferă "ratuit8

  Pamantul a dat !ntotdeauna mai mult decât aveţi nevoie, dar !n lacomia voastră aţi de4brăcat-ode resursele sale de aur i uraniu i alte metale care sunt forţa ei de viaţă# 3n curând voi oamenii veţivedea sursele nelimitate de ener"ie solara i de ener"ie pe ba4ă de hidro"en#

  :olositi această cri4a ener"etica din

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  17/72

  vostru, la birou, !n timp ce tastaţi această dictare# (inem ener"ia i 1umina protectoare !n jurulvostru când tastati la computer#

  'stă4i vom vorbi despre tehnolo"ia din interiorul Pământului# 2untem toţi tehnolo"ic avansati!n interiorul Pământului i toata tehnolo"ia noastră este utili4ata pentru constructia, nu pentrudistru"erea, civili4aţiei noastre# u toţii folosim tehnolo"ia noastră doar pentru cele mai !naltescopuri pentru a avansa civili4aţiile noastre i sa !mbunătăţim condiţiile noastre de viaţă# (răim dejafoarte bine i mereu rafinam modul nostru de viaţă, pentru ca fiecare pas !n sus este un alt pas spreDumne4eu# 'vansam !ntotdeauna !n tot ceea ce facem, indiferent dacă este pentru noi sau pentru

  alţii# 1a suprafata, tehnolo"ia este folosita pentru a face i aduna arme de distru"ere, pentru a fifolosite pe rasa umană# Dar amintiţi-vă, atunci când folosiţi arme de distru"ere !n masa pe rasaumană, de asemenea, eliminati i alte specii care !mpărtăesc această planetă cu voi i distru"eti deasemenea, habitatele lor lăsându-le fără adăpost# 7-aţi "ândit vreodată despre asta8 Sarma voastrăpentru distru"ere este mare, deoarece nu este numai pentru oameni, ci i pentru re"nul elemental ire"nul animal i ve"eteal pe care le mutilati i le distru"eti atunci când utili4aţi armele de distru"ere!n masă#

  'ţi inversat scopul de4voltarii tehnolo"iei, !n primul rând# 2copul său este de a avansacondiţiile de viaţă i de a crea mai multă uurinţă i abundenta pentru toată lumea, nu de a face rău i

  de a se distru"e reciproc i Pamantul# 'cesta este un abu4 brut al folosirii tehnolo"iei lui Dumne4eucare v-a fost data pentru a va !mbunătăţi vieţile i să experimentati diferite moduri de viaţă, nupentru a distru"e vieti care au fost menite să se !mbunătăţească# .xistă o ne!nţele"ere mare aici, pecare dorim să o clarificam pentru voi# Dei majoritatea populatiei Pământului este iubitoare itânjete numai după pace, există !ncă mii de oameni care doresc să controle4e populaţia de pePământ, inclusiv toate resursele ei# .i fac acest lucru prin ră4boi i ameninţări#

  2in"ura modalitate de a avansa este prin centrul inimii, unde dra"ostea lui Dumne4eu cur"epentru fiecare dintre noi# 'ici, !n Pământul Interior, inimile noastre sunt mereu deschise i!ntotdeauna primesc dra"ostea care se revarsa !n ele de la Dumne4eu# Iubirea este tot ceea ce simtim#

  .ste aceeai dra"oste care de asemenea, este turnata !n inimile voastre la suprafata# (ot ce trebuie safaceti este sa va deschideti ca să o primiti i veţi simti minunile sale !n fiecare "ând i !n fiecareemoţie pe care o simţiţi# 7eţi fi acordati cu Dumne4eu, chiar dacă picioarele voastre atin" !ncăPământul#

  .lectronii rămân intacti !n apa noastră @oi nu folosim aceeai tehnolo"ie pentru a produce apa noastră ca cea pe care o folositi voi la

  suprafaţa# onductele noastre funcţionea4ă !n mod diferit, astfel că atunci când apa cur"e prin ele,electronii rămân intacti# ând apa cur"e prin conductele de la suprafata, electronii sunt divi4ati

  re4ultand pierderea forţei de viaţă# Deci voi beti apa moarta datorită felului !n care apa spiralea4aprin conductele voastre# 'cest lucru nu se !ntâmplă !n Pământul Interior sau oraele subterane pentruca stim cum să facem apa sa cur"ă pentru a mentine intacti electronii sai i sa protejam forţa deviaţă# Deci, apa pe care o bem este vie# .ste constiinta vie#

  ând vom iei veni la suprafaţă, ne vom aduce echipamentul cu noi, conectat la oceanelePamantului Interior i va vom da apă pe care nu aţi "ustat-o !nainteN apă care va !nviorea4ă spiritul,va reinnoieste celulele i va reface corpul# 7om curăţa toate oceanele i râurile i vă vom arată cumsă valorificati forţa vieţii i cum s-o aduceţi chiar !n casele voastre#

  Păstram evidenţele noastre pe plăci de (elonium7ă vorbesc din biroul meu din +iblioteca din Portholo"os, unde am transcris i am pre"ătittoate !nre"istrările vechi, actuale i viitoare pe placile noastre de (elonium# (eloniumul este un vechii venic tip de metal care durea4a pentru totdeauna i nu pre4inta semne de de"radare# 'cesta estematerialul perfect pentru a stoca !nre"istrările noastre# 'cest proces de depo4itare este destul decreativ, i este o bucurie sa ne complacem !n procesul de creare i de păstrare a tuturor !nre"istrărilor 

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  18/72

  de pe Pământ alaturi cu toate !nre"istrările din 0niversul nostru# .ste un proces extrem de creativ, nuca i lucrul !ntr-un ma"a4in de copiat de la suprafaţă sau repetarea lumeasca a muncii dintr-ofabrică#

  T# Descoperind existenţa noastră @oi suntem diamantele i voi sunteţi minerii @oi suntem aici, !ncorporati !n nucleul Pământului, cum ar fi diamantele !n"ropate !ntr-o

  mină# @e puteţi descoperi doar prin inlaturarea straturilor de pământ care acoperă 1umina noastră#Puteţi face acest lucru curatandu-va de toate impurităţile i blocurile emoţionale, astfel ca vi4iuneavoastră sa fie clara i focusata# 6dată ce vederea voastră este !n armonie cu frecvenţa noastră, ne veţivedea !n mod clar, stralucind sub 2oarele Interior entral din interiorul Pământului# Pentru că, dei!ncă nu ne puteti vedea, puteti sa simţiti existenţa noastră sub voi conectandu-va cu noi !n constiinta#7eţi simţi fi4ic creterea ratei voastre de vibraţie i cha%ra coroanei va pulsa# 'ceasta este omanifestare fi4ică a conexiunii noastre cu voi#

  Da, suntem de diamante in"ropate !n interiorul Pământului, i voi sunteti minerii pe cale saajun"a jos i să descopere existenţa noastră# 3n curând, vom primi directiva de la onfederaţiaplanetelor pentru a deschide intrările tunelurilor pentru voi ca să intrati !n tărâmul nostru fi4ic i sa

  explorati cavitatea interiorului Pământului#:iţi si"uri că vom avea "hi4i care sa vă conduca prin tuneluri, purtandu-va pe vehiculele

  noastre electroma"netice i escortandu-va !n oraele noastre unde veţi fi salatati i felicitati pentru caaţi ajuns la frecvenţa care va permite sa ne vi4itati !n sfarsit# ând aceasta se va !ntâmpla va fisemnul că ascensiunea Pământului este iminentă# e 4i "lorioasă va fi# Pentru ca nu numai noi i voio vom celebra, ci !ntre"ul univers va aplauda iesirea voastră din densitate, semnali4and tuturor caintrea"a noastră "alaxie este acum pre"ătita pentru a se muta, ca un !ntre", intr-o octavă mai inaltade existenţă#

  (ineti minte ca datorita unitatii constiintei vom accelera ca un intre" - un univers accelerand

  pe drumul lui prin .([email protected]('(., prin 1umina !n continuă cretere a lui Dumne4eu, a (ot eea ce.ste#

  Pământul !nsui este un diamant, o bijuterie cu multiple faţete radiand strălucirea 1uminiieterne a lui Dumne4eu# Doar populatia de la suprafaţă, separata prin voaluri de densitate, este oarbala stralucirea din jurul ei# 2trălucirea este !n sufletele voastre, !n Pământul i !n toată viaţa de pestetot# Doar intorceti-va privirea spre interior, simţiti conexiunea cu (ot eea ce .ste i lumea voastrăinterioară se va aprinde i va re4ona cu diamantul care sunteti# Prin această re4onanţă tot Pământulse va deschide voua !n toată "loria i splendoarea sa i veţi vedea tot i veţi sti tot# Pentru ca !ntr-adevăr, (6(01 .2(. I@ 76I# 1umea de 1umina este !n sufletul vostru# 'ceasta este auto-aprinsa

  de către 2ursa a (oate i susţinuta venic#:u4iunea celor două civili4aţii ale noastre va semnala reali4area Planului Divin pe Pământ, ivoi veţi fi liberi sa evoluati !n 2pirala .volutiei !n sfârit, fără impedimente i blocaje i obstacole idensitatea din ultimii 5< milioane de ani# 'sa ca ridicati-va cu noi !n constiinta pe când fu4ionam!ntr-un sin"ur diamant de 1umina stralucitoare !nfăurata !n i !n jurul !ntre"ii noastre planete# .usunt Mi%os al 1uminii de Diamant#

  +iblioteca din Portholo"os este !ntr-o imensa cavitate sculptata+iblioteca din Portholo"os este vastă i rotunda, situata !n interiorul Pământului# 2untem !ntr-

  o imensa cavitate sculptata# @u suntem !n aer liber cum v-aţi putea ima"ina# Mama Pământ păstrea4ăinteriorul ei curat prin furni4area de spaţiu de locuit !n interiorul corpului ei i nu !n spaţii deschise#avernele noastre interioare sunt perfect potrivite pentru stilul nostru de viaţă i atunci când

  vrem să !notam !n oceane sau sa urcam pe munte este doar o scurtă excursie !n cavitatea din centrulPământului !n vehiculele noastre electroma"netice care levitea4a prin sistemul de tunele vast !n doarcâteva minute# 7eti experimenta toate acestea !n curând pe când timpul apariţiei noastre ne va aduce

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  19/72

  la voi i vă vom !nsoţi !n casele noastre din centrul Pământului# (otul este luminat cu cea mai moalei mai clară lumina, iar temperaturile sunt perfect potrivite pentru sănătatea i puterea noastră#

  (oata viaţa noastră am asteptat acest moment pentru a ne conecta cu voi la suprafaţă i acumeste aici# Inimile noastre sunt suprapline cu dra"oste pentru toţi fraţii notri pierduti i surori, itânjim să ne conectam cu fiecare dintre voi din nou# Inimile noastre sunt una#

  Raiul nostru subteran2unt atât de multi catharieni adunati !n jurul meu, Mi%os, pe când dicte4 acest mesaj pentru

  voi# 2untem afara pe terenul care !nconjoară +iblioteca mare din Portholo"os# 2tam pe iarba careeste la fel de moale ca o pernă, respirand oxi"enul parfumat care ne menţine tineri i venic vibranti#'cest aer curat este nectar pentru plămânii nostri i păstrea4ă trupurile noastre libere de boala#

  6xi"enul de la suprafata a ajuns la astfel de niveluri scă4ute ca voi sunteti duceti lipsa lui,ceea ce deschide calea pentru a"enţii pato"eni sa invade4e corpul# @oi, aici, !n Pământul Interior,respiram aer curat, pur i bem cea mai pura apa care este la fel de pură ca !n Qiua !n care Pământul afost creat#

  2untem atât de norocoi să traim !n acest paradis de sub Pământ# 2tăm aici, ase4aticonfortabil pe pernele noastre i pe taburete, doar respirând aer i mirosind parfum de flori enorme

  care infloresc peste tot !n jurul nostru# 'ceasta este un paradis de frumusete i aceasta frumusete estereflectata !n sufletele noastre#

  orpurile noastre răspund la mediul nostru i !n afara ima"inii a ceea ce ne !nconjoară# i cene !nconjoară este ma"nific de privit# 2untem !nconjuraţi de copaci i flori care emană puterea isănătatea i noi simţim această putere i sănătate i corpurile noastre sunt conforme cu aceastăima"ine# 'stfel, trupurile noastre reflectă !mprejurimile noastre# .le reflectă perfecţiunea mediuluinostru# @oi, la rândul nostru reflectam perfecţiunea !napoi, completand astfel ciclul perfecţiunii carenu se termină niciodată# Datorita acestui ciclu perfect, corpurile noastre pot rămâne !ntr-o stareperpetuă de perfecţiune, niciodata imbolnavindu-ne sau sa imbatranim nici sa murim# 'cesta este un

  ciclu !nchis de perfecţiune#.ste amia4ă aici acum i ne scaldam !n !ntre"ul spectru al 2oarelui nostru entral interior, aacum aceasta atarna pe cerul nostru# erul nostru este chiar centrul Pamantului Interior i soarelenostru nu se mica asa cum pare soarele vostru# 'l nostru doar atârnă acolo, la punct fix, ţinut deforţele "ravitationale care !l tra" din jurul circumferinţei sale, astfel că este perfect echilibrat irămâne pe loc#

  Interiorul Pământului este concav i spiralea4a !n sus i !n jurul nostru# Deci, ima"inea noastrăde cer este dintr-o perspectivă diferită sau un"hi decât a voastră# 7oi va uitaţi drept !n sus i noi neuitam !n jurul nostru# 'a că astă4i, ca !ntotdeauna, soarele strălucete asupra adunarii noastre aici,

  pe locul bibliotecii# Munca noastră aici, !n biblioteca nu este munca !n termenii muncii voastre cibucurie !n inimile noastre# @oi facem ceea ce ne place i o facem !n timpul liber# @u avem ceasuri depontaj i nici ceasuri sa ne spuna când să ne oprim# :iecare dintre noi tim ce dorim să reali4ăm !nfiecare 4i i rămânem atâta timp cât dorim sau până când vom finali4a lucrările noastre# u toateacestea, noi nu “muncim$ ore multe asa cum faceti voi la suprafaţă# Qiua de lucru a noastră estescurta !n comparaţie cu a voastră# 3n termeni de ore, este mai puţin de jumătate din timpul vostru delucru# Deci, ar trebui să dorim să lucrăm ore suplimentare, avem flexibilitatea de a face acest lucrufără a !ncălca alte domenii ale vieţii noastre# i viaţa noastră rămâne mereu echilibrata pentru căpro"ramele noastre ne permit sa avem timp pentru a face atât de multe alte lucruri !n fiecare 4i,inainte i dupa orele de “muncă$#

  (raim vieţi perfect echilibrate de usurinta i confort i facem tot ceea ce avem nevoie pentru ane de4volta talentele, extinde minţile i consolida corpurile noastre# 'vem mu4ică i dans iconservatoare i teatre pretutindeni# Mereu dansam i cântam !mpreună, acordandu-ne usor talentelenoastre i evoluandu-le pentru a crea mai multe lucruri i mai creative#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  20/72

  7ietile noastre sunt pline de creativitate i ne bucurăm !n ceea ce cream# Pentru ca ceea cecream este !n comun cu toţi, astfel !ncât beneficiem cu toţii de talentele i abilităţile celorlalti# @oi!nvăţăm toţi unii de la alţii i ne !nvăţăm unii pe alţii# Prosperam !n cooperare, prosperam !nimpartasire i vom prospera pe oferirea catre celalalt atat de mult cat putem, ceea ce !nseamnă căvom ajun"e sa avem tot ce a fost creat# Deci, darurile noastre se !nmulţesc - binecuvântările noastrese !nmulţesc - i cule"em abundenţa pentru civili4aţia noastră din subteran# @imic nu este te4auri4atsau proprietate, cum faceti voi la suprafata, pentru ca nu e necesar, nici chiar lo"ic, atunci când veţi!nţele"e aceasta i că toţi suntem o parte a Pământului i, prin urmare, totul aparţine tuturor i totui

  nimic nu este deţinut de către nimeni pentru că totul este "ratuit pentru toata lumea sa-l utili4e4e#Partajarea este cheia - nu proprietatea# 2chimbati doar cuvintele i va veţi schimba pe voi# i

  schimband modul !n care faceti lucrurile va veţi schimba vietile O i le veţi aduce !napoi !n echilibru,astfel !ncât veţi avea de asemenea, timp liber pentru a va de4volta creativitatea i talentele i exploraPământul, mai de"rabă decât sa-l devorati# Pentru ca o dată ce explorati complexitatea i frumuseţeama"iei naturii, nu mai puteti s-o urati sau s-o distru"eti, aveţi doar posibilitatea s-o emulati i s-oiubiti, i sa stiti dincolo de !ndoială că ea este voi, i voi sunteti ea# Pentru ca a distru"e orice !n afaravoastră inseamna sa distru"eti !n voi, pentru ca @atura va infatisea4a pe voi la fel de mult cum voiinfatisati @atura#

  Doar uitati-va !n jurul vostru, la devastarea Pământului, pădurilor i oceanelor, i veţi vedeapărţi din voi care sunt distruse !n interiorul corpurilor voastre# utremurele care devin atat deraspandite la suprafata sunt acum i !n cadrul propriilor voastre corpuri fi4ice i emoţionale#

  (ot ceea ce faceti Pământului, faceti pentru voi# 'mintiţi-vă ca există doar o sin"urăcontiinţă# 7oi i noi i Pamantul suntem parte a unei sin"ure contiinţe# Pe măsură ce distru"eti oparte celelalte părţi sunt afectate#

  7oi nu sunteti separati de Pământ# 2unteţi PământN doar ca nu titi aceasta !ncă# Dar, !n timp ceva tre4iti din somnul adanc de milioane de ani pe Pământ, vă veţi aminti conectivitatea a toată viaţai modul !n care sănătatea unuia este conectata la sănătatea tuturor# 6amenii de la suprafaţă nu pot

  supravieţui daca distru" mediul i poarta ră4boaie cu propria lor specie, doar pentru că ei trăiesc !ndiferite părţi ale planetei# @oi aici, !n Portholo"os, suntem atât de recunoscători pentru fiecare fir de iarbă, fiecare petala

  pe o floare, pentru fiecare frun4a pe un copac# Pentru ca armonia ce o simţim este aceeai armoniepe care o simt florile i copacii i care ne permite să crestem !n statură i contea4a pentru mărimeaenorma a copacilor nostri care se ridica deasupra solului ca 4"arie-norii vostri, pentru că nimic nu !iţine !napoi# .i i noi suntem liberi să crestem !n dimensiuni, avem libertatea de a ne extinde pentrucă totul este !ntr-o stare de expansiune, nu contractie, aa cum experimentaţi la suprafaţă#

  ând sunteti deschisi la viaţă, puteţi numai sa va extindeti# ând sunteti !n luptă, lipsa i frica,nu puteti sa mer"eti decât !n jos i sa va diminuati statura, de teama de a nu fi vă4uti sau de teama dea sta afară, printre altele# 7a distru"eti puterea, intuitia, sentimentele !n !ncercarea de a va potrivi !nmuce"aiul cel mai de jos al oamenilor din jurul vostru# 'ceasta nu numai ca impiedica cretereavoastră fi4ică, dar i creterea sufletului vostru# ând va veţi deschide la faptul ca voi i 0niversulsunteti una, va veţi tre4i la tot ceea ce sunteti i veţi !ncepe să va extindeti ori4onturile i literalmenteveţi creste !n dimensiuni - !nălţime i lăţime#

  Mintea i trupul sunt conectate# Dacă "anditi mic, cresteti mic# Dacă credeţi că doar pesuprafata Pamantului exista viaţă i nicăieri altundeva, atunci va scurtati sin"uri, care va scurtea4ă!nălţimea fi4ica, la fel cum "ândurile voastre v-au scurtat vi4iunea# .xtindeţi-vă "ândurile i vă veţiextinde lumeaN extindeti-va lumea i corpul vostru va raspunde tasnind !n cretere i re!nnoire#

  Dacă aţi ti doar tot ceea ce sunteti, aţi trai ca re"ii i re"inele, !n palate de aur, nu pe stră4ilemurdare ale oraelor voastre# 7-aţi detronat sin"uri i nici macar nu stiti aceasta#

  (re4iti-va, locuitori de la suprafaţăE Daca nu, cutremurele din sufletele voastre vă vor expedia!napoi !n constiinta a cine sunteti - care ar putea !nsemna distru"erea condiţiilor voastre curente deviaţă, fiind transformate !n molo4#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  21/72

  Dei este munca "rea să va scoateti din daramaturile unui cutremur, o dată ce vati eliberat demolo4 i vedeţi că tot ce aţi avut s-a dus, va veţi tre4i ocati i veţi reali4a că tot ceea ce aveti suntetidoar voi insiva# Dintr-o data, din adancurile fiintei voastre, veţi "ăsi puterea i !nţelepciunea care afost !n"ropata !n voi# utremurele clarifica densitatea, astfel !ncât vederea este restaurată i vi4iunearevene, permiţându-vă să vedeţi i să fiti tot ceea ce sunteţi cu adevărat#

  7i4iunea noastră a fost !ntotdeauna clara, deoarece densitatea nu ne umbreste vi4iunea !nsubteran# @oi vedem clar i departe pentru că nimic nu blochea4ă vi4iunea noastră# Putem vedeaprintre stele, chiar daca suntem sub pământ, pentru că nimic nu !mpiedică vederea noastră#

  ând va veţi clarifica de toate sistemele de credinta i de "andurile ne"ative i de sentimentene"ative, veţi simti i voi claritatea i armonia din voi, i veţi putea vedea tot ce a fost ascuns de voide catre "uvernele voastre# 7eţi putea vedea peste !nelăciunile lor adevărul despre viaţa pe alteplanete i despre viaţa pe Pamant va straluci prin ochii vostri i va fi pe deplin expus tuturor#

  2untem !ncă aici, stand sub soarele nostru, ca să terminam aceasta dictare# 7ă mulţumimpentru ca aţi preluat mesajul nostru#

  # (imp, telepatie, contiinţaantitatea de timp pe care o aveti !n fiecare 4i este determinata de nivelul vostru

  de contiinţă2unt Mi%os, "ardian al inre"istrarilor Pământului# 'stă4i vom vorbi despre timp, deformarea

  timpului care !nconjoară Mama Pământ# Pământul este !n afara timpului restului 0niversului, pentruca evoluţia ei sa !nveţe lecţiile sufletelor ei# (impul operea4ă diferit aici pe suprafata Pământului,pentru ca popoarele sale trebuie să repete lecţiile de viaţă din nou i din nou, până când acestea sunt!nvăţate i stăpânite# 'sta este motivul pentru care aveţi conceptul de trecut, pre4ent i viitor - pentrua da evoluţiei speciei voastre umane timpul de care are nevoie ca să !nveţe lecţiile i sa treaca testelenecesare pentru măiestrie# Deci, timpul Pământului joacă un factor important !n evolutie#

  'tunci când o planetă evoluea4ă i se află !n 2tarea Inaltata, nu există mai mult timp pentru ca

  de la acest mare punct de vedere al constiintei puteţi vedea !n venicie i puteti simţi unitatea dintoate timpurile simultan# .xperimentati !ntr-adevăr multidimensionalitatea voastră careexperimentea4a toate stările de contiinţă i toate timpurile i locurile odată# @u mai există nicidelimitări sau divi4iuni sau separare# (otul este unul i totul este simultan#

  Pe când Pământul i toată viaţa de pe suprafaţa ei evoluea4ă !n contiinţă, timpul secomprimă# .l devine mai puţin i mai puţin, ceea ce este un semn ca oamenii evoluea4a !nconstiinta# 'cest lucru duce la mai puţin i mai puţin timp, până când ajun"e la punctul dinconstiinta voastră unde nu mai sunteti !n timp, sunteti mutati afara din timp !n 2tarea Inaltata#

  Pe măsură ce va inaltati sus i mai sus !n constiinta de sine i a Pământului, veţi "ăsi că 4ilele

  prind vite4a, chiar minutele i orele 4boara i !nainte ca voi sa stiti asta, dimineata se transformă !nnoapte !nainte ca voi sa fi reali4at nici măcar jumătate din ceea ce de obicei reali4ati#(impul, de fapt, devine eva4iv# @u mai puteţi depinde de# u cat mai densa o evoluţie este, cu

  atat mai mult timp acolo este i 4ilele par mai lun"i# u cat mai inalta este vibraţia a unei specii, cuatat mai scurtă apare 4iua, pentru ca ea se conectea4a de fapt cu onstiinta osmica, care este o starede multidimensionalitate unde nu există timp# (otul doar este#

  După ce timpul se prăbuete mai mult timp, va mutati !n multidimensionalitatea care sunteti,i experimentaţi (ot eea e .ste profund# 7eţi vedea i simţi 0nitatea a toata reatia i cum toataviaţa se !mpletete i se interconectea4a# 'ceasta este ceea ce umanitatea trebuie sa invete aici# Dar

  până cum densitatea Pământului a fost atat de densa incat fiecare persoana s-a simtit separata isin"ura i despartita de ceilalţi# :iecare persoana s-a simtit separata prin timp i spaţiu care !nrealitate nu exista# .xistă doar pe planetele !n evoluţie astfel ca speciile sa nu fie distrase i sa sepoata concentra pe ceea ce au venit sa faca aici#

  ur"erea timpului nu are nimic de-a face cu varsta# @u se accelerea4a atunci când sunteti mai!n vârstă# 'ccelerea4ă doar când sunteti mai !nţelepţi i v-aţi ridicat !n constiinta i intelepciune# Prin

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  22/72

  urmare, dacă echivalam vârsta cu !nţelepciunea i iluminarea, atunci !ntr-adevăr se poate spune că pemăsură ce vârsta creste, timpul accelerea4a# Dar celor care nu evoluea4a !n contiinţă !n timpulduratei vieţii lor timpul le apare interminabil de lun" i tras !n afară pentru ei# .i ar putea spune catimpul devine mai lent pe masura ce inaintea4a !n vârstă# Deci, vedeţi, este perspectiva voastrăproprie, rata voastră de evolutie cea care determină lun"imea i determină lun"imea fiecărei 4ile avoastră# 'veti toţi diferite lun"imi de 4i i cantitati diferite de timp, determinate de starea voastră deconstiinta# 'stfel, cum constiinta voastră se extinde, minutele i orele se scurtea4ă !n raport invers,până când nu mai sunteti !ntr-o 4onă de timp, ci !ntr-o 2tare de Inaltare de Iluminare unde nu există

  timp, nu exista spaţiu, numai 0nitatea intre"ii creatii#'ceasta este ceea ce experimentăm !n Pământ Interior# 2imtim 0nitatea i .ternitatea

  existenţei# i această 0nitate i .ternitate este ceea ce voi incepeti sa experimentati la suprafaţă, !npai mici, pe când 1umina reatorului se revarsa pe Pământ i provoaca constiinta voastră sa seextinda cu iluminarea 1uminii lui Dumne4eu#

   @oi nu simtim cri4a de timp, cum s-ar spune# 2imtim doar fluxul etern al vieţii prin noi, carene aduce pace i mulţumire !n fiecare moment din 4ilele noastre# @oi nu avem nici ceasuri Baa cumaveti voi i va ba4ati pe eleC# @oi socotim timpul !ntr-un mod mult diferite, cosmic, care este !nsincronicitate cu cosmosul !ntre"# Pentru ca suntem parte a cosmosului, i funcţionam ca parte a

  cosmosului, suntem pe timpul cosmic, care este cu mult diferit de timpul de la suprafaţă#um 1umina coboara rapid pe Pamant, constiinta voastră !n curând va ajun"e !n timpul

  cosmict i ne veţi "ăsi acolo ateptandu-vă, care este chiar aici i '0M# 7a dorim o călătorie rapidă!n contiinţă#

  'veti mai mult de cinci simţuri.u sunt Mi%os, i va vorbesc astă4i din Pământul Interior# 'm venit aici să ne !ntâlnim cu voi

  pentru a vă oferi mesaje pe care sa le transmiteti oamenilor vostri care sunt la suprafata# .ste atât deimportant ca oamenii de aici de pe Pământ sa tie cine suntem i că suntem aici# .xistenţa noastră

  este esenţiala pentru existenţa voastră# 2unteţi mult mai !nţelepti acum, ca specie, i ne veţi acceptamai uor atunci când va vom contacta fi4ic# 'cest "lob "ol pe care locuiţi a fost menit pentru toţi, afost menit pentru ca noi toţi să exploram, a fost destinat ca toţi să reali4e4e cât de minunat esteDumne4eul din noi# Pentru că este Dumne4eul din interiorul fiinţei voastre care a creat toate acestea,i este Dumne4eul din fiinta voastră care vrea sa experimente4e toate acestea# Dar mai !ntâi trebuiesă recunoasteti existenţa 1ui i să recunoasteti că lucrurile există dincolo de cele cinci simţuri,dincolo de ceea ce numiti voi vedere i sunet i de locaţie, pentru ca nu trebuie ca ceva să fie vi4ibilca aceasta să existe# .xistenţa lui este independentă de vederea voastră fi4ica actuala#

  3n realitate, veţi avea mult mai multe decât cele cinci simţuri de acum# 3n realitate, sunteţi toţi

  fiinţe multidimensionale care sunt aici pentru a descoperi alte simţuri din multidimensionalitateavoastră# i când veţi descoperi simturile suplimentare, veţi descoperi 0niversul# @u veţi mai aveanevoie de carti pentru a !nvăţa, pentru ca toata !nvăţarea va avea loc !n voi# 7eti avea posibilitatea dea călătoriti !n orice loc doriti i să !nvatati din experienţa reală de a mer"e acolo# ărţile vor devenicaduce, pentru ca locul real al cunoaterii este !n voi# 'a cum a spus Iisus, “cunoate-te pe tine ivei ti totul$# Pentru ca voi sunteti sursa a tot ceea ce este, unde totul este stocatN trebuie doar să!nvaţati cum să accesati +iblioteca 7ie din interiorul vostru, !n corpul vostru, !n templul vostru#

  1ucruri minunate va asteapta pe când va ridicati !n constiinta i va ridicati la frecvenţele maiinalte ale vibraţiilor 1uminii# u cat mai inalt vibrati, cu atat mai multe puteţi accesa, i cu cat mai

  multe puteţi accesa, cu atat mai mult va veţi cunoaste# (oate cunotinţele sunt !n voi, i voi sunteti !ntoate i este destul de simplu de a le accesa o dată ce v-aţi mutat vibratia la frecvenţa necesară undedintr-o dată totul devine disponibil pentru voi i totul devine un cadou de la Marele reator a (oteea ce .ste#

  Deci, scopul vieţii este de a va ridica !n vibraţii până unde suntem noi acum, până ce toţiputeti vedea esenta pura a vietii, esenta pura a tot ceea ce este i aceasta este esenta pura @irvana pe

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  23/72

  care toţi aţi cautat-o# .senta pura a lui Dumne4eu care locuiete !n fiecare din noi, esenta carecreea4ă lumile din lumi#

  'jun"eti acum !n punctul din evoluţia voastră unde va fi foarte uor pentru voi sa accesati latot ceea ce este, pentru a accesa măreţia celulelor corpului vostru i din nou sa va uniti cu noi !nconstiinta# i odată ce această unire are loc, veţi beneficia din plin de tot ceea ce noi am !nvăţat !nacesti eoni de timp# Pentru ca noi am fost capabili să punem contiinţa noastră la lucru, ca să spunemaa, pentru a crea @irvana !n interiorul *lobului Mamei Pământ#

  Mama Pământ stie de existenta tuturor copiilor eiN ea stie unde fiecare dintre noi este, modul

  !n care fiecare dintre noi este i unde mer"em toţi pe drumul nostru al destinului# Ridicandu-va !nconstiinta, veţi avea de asemenea, posibilitatea de a va acorda cu Mama Pământ i ea vă va spunecum stati pe când constiinta voastră se !nre"istrea4ă !n ea, cum 1umina fiintei voastre este cunoscutade ea, la fel cum tot ceea ce faceti i tot ceea ce spuneti este au4it de ea# Deci sunteti !ntr-adevăr, pedeplin echipati pentru a !ncepe călătoria voastră !n lumina strălucitoare a unui Pământ nou, !n luminastrălucitoare a lumii noi, unde noi toţi emoţionati ateptăm !ntoarcerea voastră#

   @u există nici o intar4iere !n transmisia telepatica(oti stau !n jurul meu pe când transmit acest mesaj dictat pe care voi !l receptionati sute de

  mile mai sus# Pentru ca străpun"e direct prin Pământ i veţi primi acest "ând !n acelai moment !ncare eu, Mi%os, l-am "ândit#

   @u există nici o !ntâr4iere !n transmisia telepatica# 'u4iti ce spun eu instantaneu, !n momentulexact !n care spun# .ste un mod destul de miraculos de a comunica, i de asemenea, destul denatural, asa cum !n curand veţi reali4a cu totii pe masura ce vă ridicati !n armonie cu noiN pentru că!n acest mod armonios comunicarea telepatica poate avea loc# Pentru că armonia fiinţei noastre ceacare ne contopeste i ne fu4ionea4a unul cu altul, astfel !ncât să putem vorbi unul cu altul ori de câteori dorim acest lucru#

  Deschideţi-vă la existenţa altei vieţi pe planeta alaturi de voi i veţi fi capabili să explorati

  toate minunile care cu adevărat există !n interiorul acestui "lob pe care !l numiti Pământ# .a este ominune !n sine, Pamantul nostru, i cu cat ajun"eti s-o cunoasteti mai mult, cu atat va cunoateti maimult pe voi insiva i toată viaţa# Pentru ca existenţa tuturor formelor de viaţă poate fi accesata de voipe masura ce va ridicati !n frecventele mai inalte ale constiintei# Putem sa va vedem i au4i pe voitoţi care trăiti mai sus, pentru ca sunteti toţi foarte strâns monitori4ati de noi# tim tot ce are loc pesuprafata, prin vi4iunea noastră i prin intermediul sistemului nostru informatic, unde toate de pePământ sunt monitori4ate !ndeaproape i de unde emisarii notri vin i pleaca din habitatului vostruaducându-ne tiri i, de asemenea, transmit informaţii locuitorilor de la suprafaţă#

  .misarii notri sunt !n contact cu locuitorii de la suprafaţă, mulţi dintre ei lucrand cu noi !n

  diseminarea de informaţii cu privire la condiţiile de la suprafaţă# 'vem un sistem care functionea4acare va va surprinde foarte mult# Până la acel moment care se apropie, atunci când veţi fi capabili săne vi4itati, voi vorbi direct cu voi, schimband informaţii cu voi din Pamantul Interior pe care leputeţi accesa chiar !n fiinţele voastre proprii#

  Deci, conectati-va cu noi !n constiinta, pentru ca suntem cu toţi aici i foarte dornici de a varăspunde# 7om vorbi cu toţi cei care se conectea4a constient cu noi !n sinceritatea inimii, pentru căeste dorinta noastră cea mai mare de a ne conecta cu voi i de a vă ajuta !n aceste momente, cândveţi fi !n curând contienţi de toate formele de viaţa de pe Pământ i când ne vom recunoate toţi caunul# .u sunt Mi%os i va spun la revedere#

  (elepatia'ţi fost dăruiti cu talente i inteli"enta peste măsură, care acum ies la suprafaţă# Multi dintre

  voi isi recâti"a darurile care le-au fost ascunse# 0nul dintre acestea este telepatia#

 • 8/18/2019 Robbins, Dianne - Mesaje Din Pământul Interior

  24/72

  2unteţi toţi telepatici i puteţi conversa cu noi toţi# De abia acum !ncepeti să va dati seama câtde talentati sunt oamenii cu adevarat# 'sa dăruiti că, !n fapt, aţi putea face de fapt tot ceea ce facemnoi, pentru că noi am fost o dată voi#

  6 dată am trecut prin tot ceea ce experimentati voi !n pre4ent# Dar cu intrarea noastră !ncavitatea Pământului, am fost destinaţi să evoluam aa cum voi sunteti destinati să evoluati pe cândfrecventa Pamantului se accelerea4a# Darurile innascute vor străluci i va veţi bucura de capacitatilevoastre# 6 dată ce veţi ajun"e la o anumita frecventa, constiinta voastră va i4bucni prin densitate iveţi vedea tot i ti tot i noi vom fi aici, cu voi !n sfarsit, !nvăluindu-vă !n dra"ostea noastră#

  2unteţi cunoscătorii a toate2unteţi cunoscătorii a toate

    2unteţi receptorii a toate2unteţi 0@ component necesar pentru ca (6(01 să existe.xistenţa voastră este factorul principal pentru existenţa 0niversului:ără voi, unul i fiecare dintre voi, nu ar putea exista viaţa2unteţi cu toţii o parte inte"rantă din proiect i nici unul dintre voi nu este de prisos'flati cat de important