[rent a car] mission critical - identity card managementrent a car] mission critical -...

5
MISSION CRITICAL IDENTITY CARD MANAGEMENT FOR RENT A CAR Mission Critical - Identity Card Management for Rent a Car este o soluție dedicată operatorilor de companii Rent a Car ce doresc să își îmbunătățească eficiența operațională, optimizând în același timp costurile aferente asociate. Soluția oferită de Mission Critical în acest sens este Identity Card Management for Rent A Car și oferă personalului de companii Rent a Car funcționalități de scanare automată a documentelor de identitate(cărți de identitate și pașapoarte). Soluția poate fi integrată facil cu sisteme de tip ERP și rezervări existente pentru corelarea informațiilor extrase din cadrul documentelor de identitate. Soluția noastră extrage automat datele relevante din documentele scanate și le poate transmite (în format criptat) către sistemele terțe cu care se integrează. Astfel, sistemul oferă următoarele funcționalități: ü Managementul documentelor de identitate și extragerea datelor despre clienți într-o manieră neintrusivă ü Gestiunea datelor personale ale clienților companiilor Rent a Car și stocarea copiilor digitale ale actelor necesare ü Validarea autenticității documentelor prezentate ( pașapoarte, cărți de identitate, etc) ü Integrarea cu sisteme de black listing ü Integrarea cu soluții de tip ERP / sisteme de rezervare existente

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

M ISSIONCRITICAL IDENTITY CARDMANAGEMENTFOR

RENTA CAR

Mission Critical - Identity Card Management for Rent a Car este o soluție dedicatăoperatorilor de companii Rent a Car ce doresc să își îmbunătățească eficiențaoperațională,optimizândînacelașitimpcosturileaferenteasociate.

SoluțiaoferitădeMissionCriticalînacestsensesteIdentityCardManagementforRentACar și oferă personalului de companii Rent a Car funcționalități de scanare automată adocumentelordeidentitate(cărțideidentitateșipașapoarte).Soluțiapoatefiintegratăfacilcusisteme de tip ERP și rezervări existente pentru corelarea informațiilor extrase din cadruldocumentelordeidentitate.

Soluția noastră extrage automat datele relevante din documentele scanate și le poatetransmite(înformatcriptat)cătresistemeleterțecucareseintegrează.Astfel,sistemuloferăurmătoarelefuncționalități:

ü Managementuldocumentelorde identitateșiextragereadatelordespreclienți într-omanierăneintrusivă

ü GestiuneadatelorpersonalealecliențilorcompaniilorRentaCarșistocareacopiilordigitalealeactelornecesare

ü Validareaautenticitățiidocumentelorprezentate(pașapoarte,cărțideidentitate,etc)ü Integrareacusistemedeblacklistingü IntegrareacusoluțiidetipERP/sistemederezervareexistente

Arhitectura sistemului, grație tehnologiilor și standardelor utilizate, permite de asemeneaintegrarea cu orice sistem bazat pe servicii web, oferind astfel un grad extraordinar deflexibilitate.

Sistemul permite de asemenea integrarea cuun sistemde captură electronică a semnăturiidinparteacliențilorșiinserareaautomatăîncadrulfișelordesosire/plecare.

Prinimplementareasoluțieinoastreșiautomatizareaproceselordeînregistrareacliențilorîncadrulagențiilorrentacar,putemsubliniaurmătoarelebeneficii:

ü Reducerea timpului necesar fotocopierii documentelor de identitate aleoaspețilorșipreluăriidatelorpersonale

ü Capturarea datelor necesare fluxurilor interne și transmiterea în regimsecurizatcătresistemeterțeeliminânderorileumaneasociate

ü Autentificareadocumentelor folosite lanivel fizic (identificareadocumentelorfalse)câtși laniveluldatelorextrase(deexemplu,documenteacărordatădevalabilitateaexpirat)

ü Integrarea cu soluții de tip black listing pentru a asigura notificareapersonalului cu privire la existența unui client într-o listă neagră pentru apreîntâmpinasituațiineplăcutecepotapăreaodatăcuînchiriereauneimașiniunuiclientcupotențialproblematic.

ü Integrarea cu sistem proprietar de captură digitală a semnăturii olografe aclienților

ü Prelucrareasigurășicriptatăainformațiilorcucaracterpersonal

Identity Card Management for Rent a Car este construit conform unei arhitecturioptimizateșinunecesităachiziționareaunorechipamenteextremdescumpe.Suntnecesareurmătoarelecomponente:

ü Echipamentdescanarededicat(scannercuprofilsubțireșidesignagreabilcepoatefipoziționatpebiroulrecepției)–alternativpot fi folositeechipamentedetipscannerexistente,cuanumitelimitări

ü Stațiedelucrudesktop/laptopcaresărulezesistemuldeoperareMicrosoftWindowsü Tabletăcapturăsemnăturăolografă[OPȚIONAL]

Soluția Identity Card Management este de asemenea extrem de fiabilă, fiind folositetehnologiideultimăgenerațiecareasigurăatâtsiguranțadatelorcâtșioperareaincondițiideîncărcare ridicată, continuitatea serviciilor fiinddeasemeneagarantatăgrație serviciilordesuportșimentenanțăincluse.

ListadocumentelorsuportateCărțiidentitateAustriaBelgiaBulgariaCroațiaCehiaElvețiaEstoniaFinlanda

FranțaGermaniaItaliaPoloniaRomâniaSlovaciaSpaniaUngaria

Pașapoarte

Africa de Sud Albania Algeria Andora Arabia Saudită Argentina Armenia Austria Australia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgia Belize Bhutan Bosnia Herzegovina Brazilia

Brunei Bulgaria Camerun Canada Cehia Chile China Cipru Costa Rica Croația Cuba Danemarca Ecuador Egipt Elvetia Estonia Filipine Finlanda

Franta Germania Georgia Ghana Grecia Guatemala Haiti India Indonezia Iordania Irak Iran Irlanda Islanda Israel Italia Jamaica Japonia

Kazakhstan Kenia Korea de Nord Korea de Sud Kosovo Laos Lesotho Letonia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburg Macedonia Malaezia Maldive Malta Marea Britanie Maroc Mexic Monaco Mongolia Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Norvegia Noua Zeelandă Olanda Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polonia Portugalia Qatar Republica Dominicană Republica Moldova România Rusia

Rwanda Sao Tome & Principe Senegal Serbia Sierra Leone Siria Slovacia Slovenia Spania Suedia Taiwan Tajikistan Tanzania Thailanda Trinidad Tobago Turcia Turkmenistan Turks and Caicos Ucraina Ungaria Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zimbabwe