regulamentul cu privire la examenele de absolvire a

Click here to load reader

Post on 24-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I. DISPOZIII GENERALE
1. Examenele de absolvire a gimnaziului au funcia de certificare a nivelului de cunotine i
competene de baz ale elevilor la finele acestui nivel de învmânt i sunt organizate în baza art. 29 din
Codul educaiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.
2. Examenele de absolvire a gimnaziului sunt obligatorii pentru fiecare elev al acestui nivel de
învmânt.
3. Examenele de absolvire a gimnaziului se organizeaz în fiecare instituie de învmânt unde
exist elevi ai acestui nivel de învmânt.
4. Admiterea la examene se face de ctre consiliul profesoral al instituiei de învmânt, în baza
rezultatelor obinute de ctre elevi la disciplinele colare conform Planului-cadru anual, aprobat prin
ordinul ministerului de resort.
5. Examenele sunt fr tax, atât pentru elevii instituiilor publice, cât i pentru cei din instituiile
private.
6. Disciplinele de examen, termenele i modalitatea de organizare i desfurare a examenelor de
absolvire a gimnaziului sunt propuse de ctre entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare i se
aprob prin ordinul ministerului de resort.
7. Examenele de absolvire a gimnaziului se consider promovate dac notele de la fiecare prob de
examen nu sunt mai mici decât „5” (cinci).
8. Absolvenilor care au promovat examenele de absolvire a gimnaziului, li se elibereaz actul de
studii (Certificatul de studii gimnaziale). Celor care nu au promovat examenele de absolvire, li se
elibereaz, la cerere, o copie a Tabelului reuitei colare din Dosarul personal al elevului cu notele din
clasele a V- IX - a, validat prin tampila instituiei.
9. În caz de nepromovare, examenele de absolvire a gimnaziului pot fi susinute de cel mult dou ori
în decursul urmtorilor 2 ani.
II. COORDONAREA METODOLOGIC A EXAMENELOR
DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI Seciunea 1.
Comisia Naional de Examene
10. Coordonarea pe plan naional a aciunilor privind organizarea i desfurarea examenelor de
absolvire a gimnaziului este asigurat de ctre Comisia Naional de Examene, care se aprob, prin
ordinul ministerului de resort.
a) Preedinte – Ministru al ministerului de resort;
b) Vicepreedini –Secretarul general de stat, secretarul de stat (în domeniul educaiei), directorul
entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare;
c) secretar – un angajat din cadrul entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare;
d) 14-16 membri: secretari de stat, efi ai subdiviziunilor din cadrul ministerului de resort,
angajai din cadrul entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare, efi ai organelor locale de
specialitate în domeniul învmântului, conductori ai instituiilor de învmânt, cadre didactice, elevi.
12. Membrii Comisiei Naionale de Examene sunt selectai conform principiului reprezentativitii
tuturor factorilor interesai din sistemul educaional, care dispun de caliti i competene care
demonstreaz autoritatea profesional i moral, dispun de o reputaie ireproabil.
13. edinele Comisiei Naionale de Examene sunt deliberative în cazul prezenei a 2/3 din membri.
Deciziile se consider adoptate cu votul majoritii simple a membrilor prezeni.
14. Atribuiile Comisiei Naionale de Examene sunt:
a) monitorizeaz aplicarea prevederilor actelor normative vizând organizarea i desfurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului în instituiile de învmânt general din republic, prin delegarea
reprezentanilor si pe lâng Comisiile Raionale/Municipale de Examene;
b) aprob listele nominale ale Comisiilor Raionale/ Municipale de Examene;
c) aprob componena nominal a grupurilor de lucru, abilitate cu responsabilitatea de elaborare a
materialelor de examene, inclusiv a coordonatoruluigrupului de lucru;
d) monitorizeaz modul în care îi desfoar activitatea Comisiile Raionale/ Municipale de
Examene, Comisiile Raionale/ Municipale de Evaluare/Examinare a Contestaiilor, Comisiile colare de
Examene;
e) soluioneaz sesizrile cu privire la organizarea i desfurarea sesiunii de examene;
f) decide anularea probei de examen în cazul când plicul cu materialele de examen a fost deschis pe
o alt latur decât cea anunat de entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare în ziua probei
de examen sau în cazul depistrii unor nereguli care influeneaz rezultatele elevilor i stabilete, în
aceeai sesiune, un alt termen de susinere a probei respective;
g) decide/recomand, dup caz, sancionarea persoanelor care încalc prevederile prezentului
regulament;
Evaluare/Examinare a Contestaiilor i a aplicrii schemei de convertire a scorurilor în note;
i) aprob susinerea examenului în condiii speciale;
j) decide, la necesitate, reevalurea unor lucrri, în timpul sesiunii i dup procedura de contestaie,
inclusiv dup încheierea definitiv a sesiunii de examene;
k) ia act de raportul privind organizarea i desfurarea examenelor de absolvire a gimnaziului, în
vederea formulrii deciziilor de ordin conceptual i strategic.
15. Deciziile Comisiei Naionale de Examene se stipuleaz în procese-verbale. Deciziile Comisiei
Naionale de Examene se pun în aplicare prin ordinul ministerului de resort. Proiectele de ordine sunt
elaborate de entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare.
16. Membrii Comisiei Naionale de Examene semneaz un angajament privind nedivulgarea datelor
la care au acces în cadrul edinelor comisiei.
Seciunea 2.
Delegatul Comisiei Naionale de Examene
17. Comisia Naional de Examene poate delega reprezentani pe lâng Comisiile Raionale/
Municipale de Examene.
18. Delegatul Comisiei Naionale de Examene are urmtoarele atribuii:
a) verific modul în care se respect prevederile prezentului regulament de ctre Comisiile
Raionale/ Municipale de Examene, Comisiile colare de Examene, Comisiile Raionale/ Municipale de
Evaluare / Examinare a Contestaiilor;
b) în cazul constatrii anumitor derogri de la regulament, propune Comisiei
Raionale/Municipale de Examene, schimbri în componena nominal a comisiilor respective;
c) informeaz imediat Comisia Raional/Municipal de Examene, entitatea naional cu
funcii de evaluare i examinare despre derogrile/abaterile constatate;
d) întocmete, un raport scris, conform modelului aprobat de entitatea naional cu funcii de
evaluare i examinare în termen de dou zile.
Seciunea 3.
Entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare
19. Una dintre misiunile entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare este organizarea i
desfurarea evalurii finale de certificare a performanei educaionale în învmântul general.
20. Atribuiile entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare sunt:
a) propune Comisiei Naionale de Examene, pentru aprobare, componena nominal a grupurilor de
lucru, abilitate cu responsabilitatea de elaborare a materialelor de examene, inclusiv a coordonatorului
grupului de lucru;
b) coordoneaz activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene;
c) asigur tiprirea/ multiplicarea, pstrarea, transportarea i depozitarea materialelor de examen în
securitate deplin;
simulrilor la fiecare disciplin de examen, precum i modalitatea organizrii i desfurrii acestora;
e) propune, Comisiei Naionale de Examene, pentru aprobare, listele nominale ale Comisiilor
Raionale/ Municipale de Examene;
f) asigur constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examene;
g) organizeaz instruirea membrilor Comisiilor Raionale/Municipale de Examene;
h) dup caz, propune Preedintelui Comisiei Naionale de Examene înlocuirea unor preedini sau
membri ai Comisiilor Raionale/Municipale de Examene;
i) monitorizeaz activitatea Comisiilor Raionale/Municipale, informând Comisia Naional de
Examene despre desfurarea sesiunii de examinare în aspectul calitii, transparenei i eficienei;
j) examineaz rapoartele analitice prezentate de ctre Comisiile Raionale/ Municipale de Examene
referitoare la organizarea i desfurarea sesiunii de examen i sistematizeaz informaia, în vederea
elaborrii raportului final al examenelor de absolvire a gimnaziului;
k) mediatizeaz procesul de organizare i desfurare a sesiunii de examene, asigurând transparena
i obiectivitatea informaiei.
21. Comisia Raional/ Municipal de Examene se constituie din:
a) Preedinte – eful organului local de specialitate în domeniul învmântului;
b) Vicepreedinte – angajat al organului local de specialitate în domeniul învmântului cu
responsabilitate clar delimitat în problemele evalurii rezultatelor colare;
c) secretar – 1 angajat al organului local de specialitate în domeniul învmântului;
d) membri – manageri colari.
22. Comisia Raional/ Municipal de Examene este responsabil de organizarea i desfurarea
regulamentar a examenelor de absolvire a gimnaziului în instituiile de învmânt din subordine.
23. edinele Comisiei Raionale/Municipale de Examene sunt deliberative în cazul prezenei a 2/3
din membri.
24. Deciziile se consider adoptate cu votul majoritii simple a membrilor prezeni.
25. Atribuiile Comisiei Raionale/ Municipale de Examene sunt:
a) membrii Comisiei Raionale/Municipale de Examene semneaz i respect, necondiionat,
un angajament conform modelului din Anexa nr. 9 la prezentul regulament;
b) asigur organizarea i desfurarea examenelor de absolvire a gimnaziului în instituiile de
învmânt subordonate;
c) desemneaz reprezentani ai organelor locale de specialitate în domeniul învmântului,
care vor monitoriza organizarea i desfurarea examenelor de absolvire a gimnaziului în instituiile de
învmânt;
d) aprob pentru fiecare zi de examen, listele asistenilor pentru instituiile de învmânt i
asigur instruirea lor;
e) asigur, împreun cu administraia instituiilor de învmânt, aprobate ca Centre Raionale/
Municipale de Evaluare/Examinare a Contestaiilor, condiii de activitate a Comisiilor Raionale/
Municipale de Evaluare/Examinare a Contestaiilor i condiii de securitate a lucrrilor;
f) instruiete persoanele implicate în desfurarea examenelor de absolvire;
g) asigur semnarea Angajamentului conform modelului din Anexa nr. 9 la prezentul
regulament de ctre toate persoanele din raion/municipiu, implicate în organizarea i desfurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului;
h) decide/ recomand, dup caz, sancionarea persoanelor care încalc prevederile prezentului
regulament;
i) aprob i coordoneaz activitatea Comisiei Raionale/ Municipale de Evaluare/ Examinare a
Contestaiilor; j) decide permiterea susinerii probelor de examen în sesiunea suplimentar;
k) examineaz problemele ce se refer la finanarea aciunilor de organizare i desfurare a
examenelor de absolvire a gimnaziului în raion/ municipiu;
l) asigur generalizarea i furnizarea datelor, în conformitate cu prevederile Siatemului
Automatizat de Prelucrare a Datelor (în continuare SAPD), despre candidaii la examenele de absolvire
a gimnaziului i expedierea acestor date, în termenele stabilite, ctre entitatea naional cu funcii de
evaluare i examinare, fiind responsabil pentru corectitudinea informaiei expediate;
m) acumuleaz, sistematizeaz i înmagazineaz punctajele cumulative conform prevederilor
SAPD (numrul de elevi cu acelai numr de puncte);
n) analizeaz modul de desfurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, în baza
rapoartelor primite de la preedinii Comisiilor colare de Examene din instituiile de învmânt i de
la Comisiile Raionale/ Municipale de Evaluare;
o) elaboreaz i transmite entitii naionale cu funcii de evaluare i examinare, în termen de
5 zile de la încheierea examenelor (dup anunarea rezultatelor sesiunii suplimentare), raportul final cu
privire la organizarea i desfurarea examenelor în sesiunea respectiv (conform Anexelor nr.2, 3, 4,
5), care va conine obligatoriu constatrile fcute în procesul de organizare i desfurare a sesiunii de
examene, problemele identificate, concluzii i propuneri referitoare la perfecionarea acestui proces.
26. Atribuiile Preedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene sunt:
a) semneaz i respect, necondiionat, un angajament conform modelului din Anexa nr.9 la
prezentul regulament;
b) preia, sub semntur, conform actului de predare-primire, de la filialele raionale/
municipale ale bncii, cu care entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare are încheiat
contract de prestare a serviciilor, plicurile cu materialele de examen i le pstreaz în siguran,
predându-le, în timpul i modul stabilit de entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare,
preedinilor Comisiilor colare de Examene;
c) sesizeaz, în regim de urgen, entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare
despre orice situaie care impune luarea unor msuri în raport cu anumite cazuri excepionale
(necorespondena numeric a plicurilor, deteriorarea sau desfacerea unui plic, deschiderea acestuia
înainte de termenul stabilit);
d) semneaz i monitorizeaz aplicarea prevederilor ordinelor cu privire la:
1) lista persoanelor delegate pentru monitorizarea procesului de organizare i desfurare a
examenelor de absolvire a gimnaziului în instituiile cu candidai respectivi;
2) preedinii comisiilor colare de examene;
3) listele nominale ale cadrelor didactice din raion/municipiu, care vor asigura asistena în slile
de examen;
4) componena nominal a Comisiei Raionale/ Municipale de Evaluare/Examinare a
Contestaiilor;
Contestaiilor;
f) instituie i aprob, prin ordin scris, Centrul Raional/ Municipal de Evaluare/Examinare a
Contestaiilor i componena nominal a Comisiei acestui centru;
g) semneaz ordinul cu privire la sancionarea persoanelor care încalc prevederile
prezentului regulament la decizia Comisiei Raionale/Municipale de Examene;
h) semneaz informaia generalizat vizând candidaii la examenele de absolvire a
gimnaziului, în conformitate cu prevederile SAPD, i asigur transmiterea ei ctre entitatea naional
cu funcii de evaluare i examinare;
i) primete de la entitatea naional cu funcii de evaluare i examinare i transmite
Preedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Evaluare baremul de corectare i schema de
convertire a punctajelor în note;
j) propune, în caz de necesitate, eliminarea din Comisiile Raionale/Municipale de Evaluare a
evaluatorilor care au comis înclcri sau nu asigur verificarea calitativ a testelor;
k) poart rspundere personal de corectitudinea i prezentarea la entitatea naional cu funcii
de evaluare i examinare, în termenele stabilite, a raportului final cu privire la organizarea i
desfurarea examenelor în sesiunea respectiv;
l) preia, sub semntur, de la instituia care este responsabil pentru tiparul centralizat al
actele de studii, certificatele de studii gimnaziale ale absolvenilor din sesiunea curent i le
transmite, sub semntur, Preedintelui Comisiei colare de Examene respective.
Seciunea 5.
a) Preedinte – director al instituiei de învmânt, desemnat prin ordinul efului organului
local de specialitate în domeniul învmântului;
b) Vicepreedinte (în cazul când în instituie sunt 100 i mai muli candidai) - director-adjunct,
desemnat prin ordinul directorului instituiei respective de învmânt;
c) Secretar – de regul, secretarul instituiei de învmânt sau un cadru didactic;
d) 1-3 membri – cadre didactice din instituia de învmânt dat.
28. Comisia colar de Examene este responsabil:
a) de organizarea i desfurarea regulamentar a examenelor din instituia de învmânt
respectiv;
b) de veridicitatea datelor transmise ctre organul local de specialitate în domeniul
învmântului;
c) de corectitudinea completrii actelor de studii (Certificatelor de studii gimnaziale);
d) de securitatea i integritatea materialelor de examen.
29. Atribuiile Preedintelui Comisiei colare de Examene sunt:
a) semneaz i respect, necondiionat, un angajament conform modelului din Anexa nr.9 la
prezentul regulament;
b) aduce, sub semntur, la cunotina cadrelor didactice, elevilor i prinilor prevederile
prezentului regulament, explic tuturor persoanelor implicate modalitatea de organizare i desfurare a
examenelor de absolvire a gimnaziului;
c) asigur condiii pentru organizarea i desfurarea regulamentar a examenelor de absolvire a
gimnaziului, inclusiv copiatoare, calculatoare, imprimante, aparate radio, telefon, fax;
d) asigur prezena lucrtorului medical în instituia de învmânt;
e) aprob lista candidailor clasei a IX-a care particip la examenele de absolvire a gimnaziului,
pe instituie, în ordine alfabetic;
f) deleag, în caz de necesitate, pentru candidaii care susin examenele de absolvire a
gimnaziului, în baza deciziei Comisiei Naionale de Examene, la locul imobilizrii, 2 cadre didactice
care vor administra i asista procesul de desfurare a examenului;
g) organizeaz desfurarea examenelor, conform orarului aprobat de ctre ministerul de resort;
h) instruiete cadrele didactice, care asigur asistena în slile de examen;
i) repartizeaz asistenii în slile de examen, prin tragere la sori, cu 30 de minute înainte de
începerea examenului;
j) preia, conform actului de primire-predare, de la Preedintele Comisiei Raionale/ Municipale
de Examene, sub semntur, plicurile cu teste i asigur securitatea i transportarea acestora;
k) deschide plicurile cu teste pe latura indicat de ctre entitatea naional cu funcii de evaluare
i examinare, în sala de examen, în prezena candidailor;
l) asigur securitatea subiectelor din testele candidailor care sunt prezeni i din testele
candidailor care nu sunt prezeni la examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate
pân la momentul predrii plicurilor sigilate preedintelui Comisiei Raionale/Municipale de Examene;
m) monitorizeaz activitatea tuturor persoanelor implicate în organizarea i desfurarea
examenelor; nici un membru al Comisiei colare de Examene nu are dreptul s prseasc sediul
instituiei de învmânt pân la încheierea definitiv a examenului respectiv;
n) are dreptul s elimine din sala de examen, prin proces-verbal, asistenii i candidaii care au
fost surprini în comitere de înclcri ale prevederilor prezentului regulament;
o) transmite Comisiei Raionale/ Municipale de Evaluare, testele neutilizate, lucrrile anulate i
plicurile cu lucrrile scrise, numrându-le i semnând în procesul-verbal de predare/ primire a acestora;
p) transmite Preedintelui Comisiei Raionale/ Municipale de Examene o copie a diplomei de
gradul I, II i III ce confirm performanele elevilor la concursurile republicane/internaionale pe
discipline colare;
Raional/ Municipal de Evaluare/Examinare a Contestaiilor;
r) este responsabil de întocmirea proceselor-verbale privind organizarea i desfurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului;
s) înregistreaz, în decurs de 24 de ore dup afiarea rezultatelor, cererile de contestaii i
transmite, la expirarea acestui timp, plicul cu lucrrile respective, Preedintelui Comisiei Raionale/
Municipale de Examinare a Contestaiilor;
t) asigur spaiu distinct pentru fiecare candidat care solicit lucrarea de examen pentru a decide
în vederea acceptrii sau nu a rezultatului obinut i asist, în mod obligatoriu, la procedura de
confruntare a lucrrii cu baremul;
u) este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale rezultatelor examenelor (Anexa nr.8), în
baza borderourilor de notare;
v) este responsabil de elaborarea raportului analitic cu privire la organizarea i desfurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului (Anexele nr.2, 3, 4, 5) i îl transmite preedintelui Comisiei
Raionale/Municipale de Examene, în termenele indicate de acesta;
w) semneaz actele de studii (Certificatul de studii gimnaziale) i aplic pe ele tampila instituiei
de învmânt;
x) sesizeaz, în mod de urgen, Preedintele Comisiei Raionale/ Municipale de Examene despre
eventualele erori comise la perfectarea actelor de studii.
30. Atribuiile Secretarului Comisiei colare de Examene sunt:
a) semneaz i respect, necondiionat, un angajament conform modelului din Anexa nr.9 la
prezentul regulament;
b) întocmete lista candidailor clasei a IX-a care particip la examenele de absolvire a
gimnaziului, pe instituie, în ordine alfabetic, îi repartizeaz pe sli de examen i aduce la cunotina lor
aceste liste cu 24 de ore înainte de ora la care începe examenul;
c) întocmete Registrul de înscriere a proceselor-verbale privind organizarea i desfurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului (se va numerota i tampila fiecare foaie);
d) asigur securitatea subiectelor din testele candidailor care sunt prezeni i din testele
candidailor care nu sunt prezeni la examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate
pân la momentul predrii plicurilor sigilate preedintelui Comisiei Raionale/Municipale de Examene;
e) înregistreaz, pe discipline de examen, cererile de contestaie a lucrrilor i scrie pe foaia de
titlu a lucrrii numerele itemilor, ce urmeaz a fi reverificai;
f) afieaz la avizierul instituiei de învmânt copiile borderourilor de notare cu rezultatele
examenelor i cele de la contestaii;
g) întocmete i propune spre semnare preedintelui Comisiei colare de Examene procesele-
verbale ale rezultatelor examenelor (Anexa nr.8), în baza borderourilor de notare;
h) elaboreaz i propune spre semnare preedintelui Comisiei colare de Examene raportul
analitic cu privire la organizarea i desfurarea examenelor de absolvire a gimnaziului (Anexele nr.2, 3,
4, 5);
i) îndeplinete alte activiti de secretariat necesare pentru buna desfurare a examenelor de
absolvire;
referitoare la examenele de absolvire.
31. Asistenii sunt responsabili de desfurarea regulamentar a examenului în sala în care au
fost repartizai.
32. Asistenii sunt alei din numrul cadrelor didactice din instituia dat (la necesitate cooptai
din alte instituii de învmânt), de alt disciplin decât cea de examen.
33. În fiecare zi de examen, Preedintele Comisiei colare de Examene repartizeaz asistenii,
prin tragere la sori, în slile de examen.
34. În slile de examen se repartizeaz câte doi asisteni la fiecare 30 de candidai, dar nu mai
puin de 2 asisteni într-o sal .
35. Atribuiile asistenilor sunt:
a) semneaz i respect, necondiionat, un angajament conform modelului din Anexa nr.9 la
prezentul regulament;
b) verific aranjarea candidailor în bnci, conform ordinii stabilite prin listele aprobate de ctre
Preedintele Comisiei colare de Examene;
c) primesc, sub semntur, de la Preedintele Comisiei colare de Examene testele,
maculatoarele (dou foi A4 capsate, documentate cu tampila instituiei respective) i le repartizeaz
candidailor înainte de începutul examenului;
d) asigur securitatea subiectelor din testele candidailor care sunt prezeni i din testele
candidailor care nu sunt prezeni la examen din momentul deschiderii oficiale a plicurilor securizate
pân la momentul afirii rezultatelor;
e) atenioneaz candidaii despre faptul c nu au dreptul s intre în slile de examen cu materiale
interzise: tabele, manuale, dicionare, ceruz, notie, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staii de
emisie-recepie, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare;
f) verific datele din actul de identitate al candidatului cu datele personale ale acestuia, trecute în
colul drept de sus al foii de titlu al testului i închid, prin dubl îndoire, colul drept de sus al foii de titlu
al testului, lipindu-l, ulterior, cu o band adeziv;
g) fixeaz, pe tabl, ora de început i de sfârit a timpului rezervat pentru realizarea subiectelor
de examen;
h) asigur ordinea i linitea în slile de examen, nu permit comunicarea i transmiterea de
informaii între candidai, asigur respectarea de ctre candidai a tuturor prevederilor prezentului
regulament i sesizeaz Preedintele Comisiei colare…