regională operațional competitivitate 2014 axa prioritară ... · − proprietățile betonului...

36
Program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operațional Competitivitate 2014 2020 Apel: POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership) Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership) Cod MySMIS: 105524, ID: P_40_295 Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Director de proiect/Project manager, Prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU

Upload: others

Post on 03-Sep-2019

29 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

Program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Apel: POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership)

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice

și dezvoltării afacerilor

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership)

Cod MySMIS: 105524, ID: P_40_295

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Director de proiect/Project manager,

Prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU

Page 2: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Echipa de lucru:

Prof. univ. dr. ing. Nicolae ȚĂRANU

Conf. dr.ing. Petru MIHAI, Șef lucr.dr.ing. Laura DUMITRESCU, Șef lucr.dr.ing. Oana-Mihaela BANU,

Șef lucr.dr.ing. Ioana-Sorina ENȚUC, Șef lucr.dr.ing. Anca Mihaela COSTIN,

Șef lucr.dr.ing. Marian PRUTEANU, Dr.arh. Călin CORDUBAN, Dr.arh. Aurora DUMITRAȘCU,

Dr.ing. Sebastian-George MAXINEASA

Page 3: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Se referă la toate formele de inovare – tehnologică și netehnologică – carecreează oportunități de dezvoltare a unor activități economice și care auun efect pozitiv asupra mediului prin prevenirea sau reducerea impactuluiacestor activități, sau prin optimizarea utilizării resurselor

• Încurajează trecerea întreprinderilor de producție de la soluții de tipul„end-of-pipe” la abordări de tipul „closed-loop” care reduc fluxurile dematerii prime și energie prin modificarea produselor și a metodelor deproducție – generând un avantaj concurențial pentru numeroaseîntreprinderi și sectoare de activitate

Page 4: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Indicele ecoinovării, unindicator compozit care aratăcât de bine se comportăStatele Membre în diferitelearii tematice ale ecoinovăriiîn raport cu media UE,evidențiază o poziție modestăa României, fapt ce sedatorează, în principal, lipseiunei gestionări eficiente aresurselor disponibile.

Indicele ecoinovării 2016

Page 5: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea eficientă a resurselor și dezvoltarea economiei circulare vor permite

economiei României să devină mai durabilă și mai competitivă. Acest lucru va

stimula investițiile și va aduce beneficii atât pe termen scurt, cât și pe termen

lung pentru economie, mediu și cetățeni deopotrivă.

• Sectorul construcțiilor este un important consumator de materiale, iar

dezvoltarea de noi aplicații inovatoare bazate pe folosirea materialelor

reutilizate și reciclate conduce la minimizarea impactului acestui sector de

activitate asupra mediului înconjurător.

Page 6: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− studii de laborator având ca obiectiv proiectarea dozajelor pentru betoanele de

ciment armate cu fibre de oțel produse industrial sau recuperate/ reciclate;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 7: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− proprietățile betonului proaspăt armat cu fibre din oțel:

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Lucrabilitatea

Densitatea

Page 8: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− proprietățile betonului proaspăt armat cu fibre din oțel:

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Conținutul de aerinclus

Page 9: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− evaluarea proprietăților betonului întărit armat cu fibre din oțel:

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Epruvete testate

Page 10: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersăpentru betoanele rutiere:

− concepția și realizarea unor îmbrăcăminți rutiere rigide durabile (LongLasting Rigid Pavements - LLRP);

− realizarea unui program experimental pe pista circulară a Stației deÎncercări Rutiere Accelerate ALT-Lira din cadrul UTI pentru evaluareacomportării unor soluții pentru îmbrăcăminți rutiere cu fibre de oțelrecuperate/ reciclate pe o durată de 35-40 ani;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 11: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelopeuzate ca armătură dispersă

Page 12: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelopeuzate ca armătură dispersă

• Testarea unor îmbrăcăminți rutiere pe pista circulară a Stației de Încercări Rutiere Accelerate ALT-Lira din cadrul UTI

Page 13: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelopeuzate ca armătură dispersă

• Testarea unor îmbrăcăminți rutiere pe pista circulară a Stației de Încercări RutiereAccelerate ALT-Lira din cadrul TUIASI

Page 14: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelopeuzate ca armătură dispersă

• Construirea unui sector demonstrativ situat pe drumul național DN 17, km 217 + 750 -km 217 + 900, între Voroneț și Gura Humorului

Page 15: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelopeuzate ca armătură dispersă

• Construirea unui sector demonstrativ situat pe drumul național DN 17, km 217 + 750 -km 217 + 900, între Voroneț și Gura Humorului

Page 16: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− studii privind dezvoltarea unor instrumente de evaluare a impactului asupra mediului și

a costurilor pe durata ciclului de viață al îmbrăcăminților rutiere rigide;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Euro 31.50 / sq.m Euro 33.83 / sq.m Euro 34.65 / sq.m

Alternative 3

- Bituminuous layers -

Subgrade

20

30 Ballast foundation

5% cement -

stabilized ballast

9

6

5

AB2

BADPC25

BA16

Subgrade

23

30 Ballast foundation

SFR-RCC

BAD25/BA16

Subgrade

15

30 Ballast foundation

5% cement -

stabilized ballast

24 BcR 4.5

Alternative 1

- SFR-RCC -

Alternative 2

- Plain concrete -

8

Page 17: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

Consum de energie

(MJ/m2)

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Construcție inițială

Materiale 533.015 981.815*

673.561 309.710 1431.710*

Transport 199.879 159.731 149.718

Punere în operă 102.450 27.324 226.68

TOTAL construcție inițială

835.344 1284.144*

860.616 686.108 1808.108*

Lucrări de reabilitare

Materiale 137.44 1147.24*

114.53 956.03*

137.44 1147.24*

Transport 101.46 84.54 101.46

Punere în operă 192.42 160.35 192.42

TOTAL lucrări de reabilitare

431.32 1441.12*

359.42 1200.92*

431.32 1441.12*

TOTAL

consum de energie 1266.66 2725.26*

1220.04 2061.54*

1117.43 3249.23*

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate dinanvelope uzate ca armătură dispersăpentru betoanele rutiere:− studii privind dezvoltarea unor

instrumente de evaluare a impactuluiasupra mediului și a costurilor pedurata ciclului de viață alîmbrăcăminților rutiere rigide;

Consumul de energie pentru cele trei variante de îmbrăcăminți rutiere propuse

* - inclusiv energia înglobată a bitumului

Page 18: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind consumul de energie (MJ/m2 îmbrăcăminte rutieră), fără luarea în considerare a

energiei înglobate a bitumului

Page 19: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind consumul de energie (MJ/m2 îmbrăcăminte rutieră), luând în considerare

energia înglobată a bitumului

Page 20: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea fibrelor metalice reciclate din anvelope uzate ca armătură dispersă pentrubetoanele rutiere:− elaborarea unui ghid privind concepția și proiectarea îmbrăcăminților rutiere rigide

durabile, precum și a unui program de calcul aplicat și la sectoarele demonstrative dinPaphos, Cipru și Antalya, Turcia

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 21: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea cauciucului reciclat din anvelope uzate pentru dezvoltarea unor elementestructurale din beton armat cu deformabilitate superioară :− studii de laborator având ca obiectiv studiul proprietăților mecanice ale betonului cu

adaos de granule din cauciuc cu fracțiuni volumetrice diferite (40%, 60%, 80%);

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 22: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea cauciucului reciclat din anvelope uzate pentru dezvoltarea unor elementestructurale din beton armat cu deformabilitate superioară :− proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate

longitudinal, rezistența la compresiune, rezistența la despicare;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 23: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

35.10% 40.89%33.80%

Rezis

ten

țala

co

mp

resiu

ne

[MP

a]

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind rezistența la compresiune a betonului cu adaos de cauciuc reciclat din anvelope uzate

Page 24: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

24.75% 28.56%23.75%

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind modulul de elasticitate la compresiune a betonului cu adaos de cauciuc reciclat din

anvelope uzateM

od

ulu

ld

e e

lasti

cit

ate

lon

git

ud

inal [M

Pa]

Page 25: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Confinarea stâlpilor din beton cu adaos de cauciuc reciclat din anvelope uzate pentru îmbunătățirea răspunsului

structural la compresiune

Page 26: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ten

siu

ne

[MP

a]

Deformație specifică [‰]

RĂSPUNS STRUCTURAL AL PROBELOR DIN BETON NECONFINAT-CONFINAT

Beton neconfinat

Confinare cu 1 strat

Confinare cu 2 straturi

Confinare cu 3 straturi

Confinarea stâlpilor din beton cu adaos de cauciuc reciclat din anvelope uzate pentru îmbunătățirea răspunsului

structural la compresiune

Page 27: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea cauciucului reciclat din anvelope uzate pentru dezvoltarea unor elementestructurale din beton armat cu deformabilitate superioară :− proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: curba caracteristică completă la

compresiune;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Dispozitiv brevetat de către echipa TUIASI

Page 28: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind energia de deformareînglobată a betonului cu adaos de cauciuc reciclat din

anvelope uzate

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00%

No

rma

lize

d S

tre

ss

[%

]

Axial Strain [%]

Ref

40%FA

60%FA

80%FA

Energia post-rupere = 49.99%

Energia post-rupere = 64.59%

Energia post-rupere = 65.20%

Energia post-rupere = 68.76%

Ten

siu

nea

no

rmalizată

[%]

Deformația axială specifică [%]

Page 29: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea cauciucului reciclat din anvelope uzate pentru dezvoltarea unor elementestructurale din beton armat cu deformabilitate superioară :− proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: caracteristici dinamice;

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Echipamentul utilizat la determinarea caracteristicilor

dinamice

Page 30: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Rezultate comparative privind fracțiunea din amortizarea critică a betonului cu adaos de cauciuc reciclat din

anvelope uzate

Page 31: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Utilizarea cauciucului reciclat din anvelope uzate pentru dezvoltarea unor elementestructurale din beton armat cu deformabilitate superioară :

− studii privind dezvoltarea unor instrumente de evaluare a impactului asupramediului și a costurilor pe durata ciclului de viață ale sistemelor compozite carevalorifică integral componentele reciclate provenite din anvelopele uzate (granuledin cauciuc, fibre metalice și polimerice);

Preocupări privind eco-inovarea în domeniulmaterialelor de construcții

Page 32: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

Răspunsul structural al unor modele experimentalerealizate din beton clasic și cu adaos de cauciuc

Page 33: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Rezultatele prezentate în această comunicare reprezintă rodul activității Facultății

de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice “Gheorge Asachi” din

Iași ca partener la proiectele europene de cercetare/ dezvoltare:

• FP 6 ECOLANES – Economical and Sustainable Pavement Infrastructure for

Surface Transport, unde a fost analizată posibilitatea utilizării fibrelor

metalice reciclate din anvelope ca armătură dispersă pentru betoanele rutiere

• FP 7 ANAGENNISI - Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete, în

cadrul căruia s-a urmărit elaborarea unor soluții inovatoare de reutilizare a

tuturor componentelor provenite din anvelopele uzate în aplicații moderne și

cu un impact minim asupra mediului înconjurător

Page 34: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Echipa de cercetare a Facultății de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice

“Gheorge Asachi” din Iași parteneră la proiectul european de cercetare/ dezvoltare FP 6

ECOLANES – Economical and Sustainable Pavement Infrastructure for Surface Transport:

Prof.univ.dr.ing. Nicolae ȚĂRANU

Prof.univ.dr.ing. Horia ZAROJANU

Prof.univ.dr.ing. Radu ANDREI

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOBOC

Prof.univ.dr.ing. Nicolae VLAD

Prof.univ.dr.ing. Benonia COSOSCHI

Șef lucr.dr.ing. Laura DUMITRESCU

Șef lucr.dr.ing. Oana Mihaela BANU

Dr.ing. Marius MUSCALU

Dr.ing. Radu COJOCARU

Page 35: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența

ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL

• Echipa de cercetare a Facultății de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice

“Gheorge Asachi” din Iași parteneră la proiectul european de cercetare/ dezvoltare FP 7

ANAGENNISI - Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete:

Prof.univ.dr.ing. Nicolae ȚĂRANU

Prof.univ.dr.ing. Mihai BUDESCU

Prof.univ.dr.ing. Irina LUNGU

Prof.univ.dr.ing. Dorina Nicolina ISOPESCU

Prof.univ.dr.ing. Liliana BEJAN

Prof.univ.dr.ing. Paul Doru BÂRSĂNESCU

Conf.univ.dr.ing. Petru MIHAI

Conf.univ.dr.ing. Gabriel OPRIȘAN

Drd. ing. Vlad LUPASTEANU

Șef lucr.dr.ing. Ionuț Ovidiu TOMA

Șef lucr.dr.ing. Laura DUMITRESCU

Șef lucr.dr.ing. Oana Mihaela BANU

Șef lucr.dr.ing. Ioana Sorina ENȚUC

Șef lucr.dr.ing. Vlad MUNTEANU

Dr.ing. Sebastian George MAXINEASA

Dr.ing. Rareș George ȚĂRAN

Drd. ing. Iuliana DUPIR (HUDISTEANU)

Drd. ing. Dragos UNGUREANU

Page 36: Regională Operațional Competitivitate 2014 Axa Prioritară ... · − proprietățile betonului întărit cu granule din cauciuc: modulul de elasticitate longitudinal , rezistența