reg ce 1760-idenif bovine etichet carne

Download REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

Post on 13-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  1/25

  Acest document reprezint un instrument de documentare, iar instituiile nu i asum responsabilitatea pentru coninutulsu.

  B REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI I AL PARLAMENTULUIEUROPEAN

  din 17 iulie 2000

  de stabilire a unui sistem de identificare i nregistrare a bovinelor i privind etichetarea crnii devit i mnzat i a produselor din carne de vit i mnzat i de abrogare a Regulamentului (CE)

  nr. 820/97 al Consiliului

  (JO L 204, 11.8.2000, p. 1)

  Astfel cum a fost modificat prin:

  Jurnalul Oficial

  NR. Pagina Data

  M1 Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 L 363 1 20.12.2006

  M2 Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013

  M3 Regulamentul (UE) nr. 653/2014 al Parlamentului European i alConsiliului din 15 mai 2014

  L 189 33 27.6.2014

  Astfel cum a fost modificat prin:

  A1 Actul privind condiiile de aderare a Republicii Cehe, a RepubliciiEstonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a RepubliciiLituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a RepubliciiPolone, a Republicii Slovenia i a Republicii Slovace i adaptriletratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236 33 23.9.2003

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 1

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  2/25

  REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI I ALPARLAMENTULUI EUROPEAN

  din 17 iulie 2000

  de stabilire a unui sistem de identificare i nregistrare a bovinelori privind etichetarea crnii de vit i mnzat i a produselor dincarne de vit i mnzat i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

  820/97 al Consiliului

  PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n specialarticolul 37 i articolul 152 alineatul 4 litera (b),

  avnd n vedere propunerea Comisiei (1),

  avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (2),

  avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

  n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din tratat (4),

  ntruct:

  (1) Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 820/97 al Consiliului din21 aprilie 1997 de stabilire a unui sistem de identificare i nre-gistrare a bovinelor i privind etichetarea crnii de viti mnzati a produselor din carne de vit i mnzat (5) prevede obligati-vitatea adoptrii i aplicrii unui sistem de etichetare a crnii devit i mnzat n toate statele membre ncepnd de la 1 ianuarie2000. Acelai articol prevede i adoptarea, pe baza unei propuneria Comisiei, a normelor generale ale acestui sistem obligatoriunainte de data respectiv.

  (2) Regulamentul (CE) nr. 2772/1999 al Consiliului din 21 decembrie1999 privind normele generale ale unui sistem de etichetare obli-gatorie a crnii de vit i mnzat (6) precizeaz c normelegenerale n cauz nu se aplic dect cu titlu provizoriu, pe o

  perioad de maxim opt luni, i anume de la 1 ianuarie la31 august 2000.

  (3) Din motive de claritate, ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr.820/97 i nlocuit cu prezentul regulament.

  (4) Ca urmare a instabilitii pieei crnii de vit i mnzat i aproduselor din carne de vit i mnzat, datorat crizei encefalo-patiei spongiforme bovine, creterea transparenei condiiilor de

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 2

  (1) JO C 376 E, 28.12.1999, p. 42.(2) JO C 117, 26.4.2000, p. 47.

  (3) JO C 226, 8.8.2000, p. 9.(4) Avizul Parlamentului European din 12 aprilie 2000 (nc nepublicat nJurnalul Oficial), Poziia comun a Consiliului din 6 iunie 2000 (nc nepu-

  blicatn Jurnalul Oficial) i Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2000(nc nepublicat n Jurnalul Oficial).

  (5) JO L 117, 7.5.1997, p. 1.(6) JO L 334, 28.12.1999, p. 1.

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  3/25

  producie i de comercializare a produselor n cauz, n special nceea ce privete controlul acestora, a avut un efect pozitiv asupraconsumului de carne de vit i mnzat. Pentru a menine i aconsolida ncrederea consumatorului n carnea de vit i mnzati pentru a evita riscul ca acesta s fie indus n eroare, trebuie s

  se dezvolte cadrul n care informaiile sunt furnizate consuma-torului printr-o etichetare adecvat i clar a produsului.

  (5) n acest scop, trebuie stabilit, pe de o parte, un sistem eficace deidentificare i de nregistrare a bovinelor n stadiul de producie icreat, pe de alt parte, un sistem de etichetare comunitarspecific pentru sectorul crnii de vit i mnzat, bazat pecriterii obiective, pentru etapa de comercializare.

  (6) Ca urmare a garaniilor pe care le oferaceastameliorare, se vorrespecta anumite cerine de interes general, n special protecia

  sntii publice i animale.

  (7) n consecin, vor crete ncrederea consumatorilor n calitateacrnii de vit i mnzat i a produselor din carne de vit imnzat, nivelul proteciei sntii publice i stabilitatea pieeicrnii de vit i mnzat.

  (8) Articolul 3 alineatul 1 litera (c) din Directiva 90/425/CEE aConsiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare izootehnice care se aplic n comerul intracomunitar pentruanumite animale i produse n scopul realizrii pieei interne (1)prevede ca animalele destinate comerului intracomunitar s fie

  identificate n conformitate cu cerinele normelor comunitare i sfie nregistrate astfel nct s se poat identifica exploataia,centrul sau organizaia de origine sau de tranzit i ca, naintede 1 ianuarie 1993, aceste sisteme de identificare i nregistrares fie extinse asupra circulaiei animalelor pe teritoriul fiecruistat membru.

  (9) Articolul 14 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie1991 de stabilire a principiilor care reglementeaz organizareacontroalelor veterinare ale animalelor care intr n Comunitatedin ri tere i de modificare a Directivelor 89/662/CEE,90/425/CEE i 90/675/CEE (2) prevede c identificarea i nregis-trarea acestor animale, stipulate n articolul 3 alineatul 1 litera (c)

  din Directiva 90/425/CEE trebuie s fie realizate dup efectuareacontroalelor menionate, cu excepia animalelor de carne i aecvideelor nregistrate.

  (10) Gestionarea unor regimuri de ajutoare comunitare n domeniulagriculturii necesit identificarea individual a anumitor tipuride animale. Sistemele de identificare i nregistrare trebuie, nconsecin, s permit aplicarea i controlul acestor msuri deidentificare individual.

  (11) Trebuie asigurat un schimb rapid i eficient de informaii ntrestatele membre pentru aplicarea corecta prezentului regulament.

  Dispoziiile comunitare referitoare la acest schimb au fost stabilite

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 3

  (1) JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directiv modificat ultima dat de Directiva92/118/CEE (JO L 62, 15.03.1993, p. 49).

  (2) JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directiv modificat ultima dat de Directiva96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  4/25

  n Regulamentul (CEE) nr.1468/81 al Consiliului din 19 mai1981 de stabilire a asistenei mutuale ntre autoritile adminis-trative ale statelor membre i de colaborare ntre acestea iComisie, n vederea asigurrii bunei aplicri a reglementrilorvamale i agricole (1) i n Directiva 89/608/CEE a Consiliului

  din 21 noiembrie 1989 privind asistena reciproc pe care auto-ritile administrative ale statelor membre i-o acord i cola-borarea dintre acestea i Comisie pentru a asigura punerea naplicare a legislaiei n sectorul veterinar i zootehnic (2).

  (12) Reglementrile actuale privind identificarea i nregistrareabovinelor au fost stabilite n Directiva 92/102/CEE a Consiliuluidin 27 noiembrie 1992 privind identificarea i nregistrareaanimalelor (3) i n Regulamentul (CE) nr. 820/97. Experiena ademonstrat c Directiva 92/102/CEE pentru bovine nu este pedeplin satisfctoare i c este necesar, prin urmare, s i seaduc mbuntiri. Trebuie s se adopte un regulament specialpentru bovine, n vederea creterii eficacitii dispoziiilordirectivei n cauz.

  (13) Pentru ca instituirea unui sistem de identificare s fie acceptat,nu trebuie s se impun productorului cerine exagerate nmaterie de formaliti administrative. Trebuie prevzute inclusivtermene rezonabile de punere n practic.

  (14) n scopul unei identificri rapide i precise din raiuni de controlal regimurilor de ajutoare comunitare, fiecare stat membrucreeaz o baz de date electronic la nivel naional, n care sse nregistreze identitatea animalului, toate exploataiile dinteritoriu i circulaia animalelor, n conformitate cu dispoziiileDirectivei 97/12/CE a Consiliului din 17 martie 1997 de modi-ficare i actualizare a Directivei 64/432/CEE privind problemelede sntate animal care afecteaz comerul intracomunitar cubovine i porcine (4), preciznd imperativele sanitare pentruaceast baz de date.

  (15) Fiecare stat membru trebuie s ia toate msurile necesare pentruca baza de date naionalelectronicsfie pe deplin operaionaln cel mai scurt timp posibil.

  (16) Trebuie luate msuri pentru crearea unor condiii tehnice care sgaranteze o comunicare optima productorului cu baza de date,precum i o utilizare a bazelor de date pe scar larg.

  (17) Pentru a se putea urmri circulaia bovinelor, animalele trebuieidentificate printr-o crotalie, aplicat la fiecare ureche i, n prin-cipiu, trebuie s fie nsoite de un paaport n timpul deplasrii.Caracteristicile crotaliei i ale paaportului trebuie stabilite lanivel comunitar. n principiu, trebuie eliberat un paaport pentrufiecare animal cruia i s-a aplicat crotalia.

  (18) Animalele importate din ri tere trebuie, n conformitate cuDirectiva 91/496/CEE, s fie supuse acelorai cerine de identi-ficare.

  (19) Fiecare animal trebuie spstreze crotalia pe durata ntregii viei.

  (20) Comisia examineaz, n momentul de fa, pe baza lucrrilorCentrului Comun de Cercetare, posibilitatea de a folosimijloace electronice pentru identificarea animalelor.

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 4

  (1) JO L 144, 2.6.1981, p. 1. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr.515/97 (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

  (2) JO L 351, 2.12.1989, p. 34.(3) JO L 355, 5.12.1992, p. 32. Directiv modificat ultima dat de actul de

  aderare din 1994.(4) JO L 109, 24.4.1997, p. 1.

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  5/25

  (21) Toi deintorii de animale, cu excepia transportatorilor, trebuies in la zi un registru cu animalele din exploataiile lor. Carac-teristicile acestui registru trebuie stabilite la nivel comunitar. Lacerere, autoritatea competent trebuie s aib acces la acesteregistre.

  (22) Statele membre pot transfera cheltuielile care decurg din aplicareaacestor msuri pe ansamblul sectorului crnii de vit i mnzat.

  (23) Trebuie desemnat o autoritate competent pentru aplicareafiecrui titlu din prezentul regulament.

  (24) Trebuie instituit un sistem de etichetare obligatorie a crnii deviti mnzat, care sdevinobligatoriu n toate statele membre.Conform acestui sistem, agenii i organizaiile care comercia-lizeaz carne de vit i mnzat trebuie s menioneze peetichet informaii privind carnea de vit i mnzat, precum ilocul de sacrificare a animalului sau animalelor de la care

  provine.

  (25) Sistemul de etichetare obligatorie a crnii de vit i mnzattrebuie consolidat de la 1 ianuarie 2002. n cadrul acestuisistem obligatoriu, agenii i organizaiile care comercializeazcarne de vit i mnzat trebuie s menioneze pe etichetinformaii asupra originii, n special locul de natere, dengrare i sacrificare a animalului de la care provine carnea.

  (26) Se pot furniza informaii suplimentare fa de cele privind loculnaterii, ngrrii i sacrificrii animalului, n cadrul sistemuluide etichetare facultativ a crnii de vit i mnzat.

  (27) Sistemul de etichetare obligatorie bazat pe origine trebuie s intren vigoare de la 1 ianuarie 2002, iar informaiile complete asupracirculaiei bovinelor n Comunitate nu trebuie cerute dect pentruanimalele nscute dup 31 decembrie 1997.

  (28) Sistemul de etichetare obligatorie a crnii de vit i mnzattrebuie aplicat i pentru carnea de vit i mnzat importat nComunitate. Totui, trebuie s se in seama de faptul cagenii sau organizaiile din ri tere risc s nu mai dispunde toate informaiile necesare etichetrii crnii de vit i mnzatproduse n Comunitate. Trebuie s se precizeze informaiileminime pe care rile tere trebuie s le menioneze pe etichet.

  (29) Trebuie prevzute derogri care s asigure menionarea unuinumr minim de indicaii pentru agenii sau organizaiile careproduc sau comercializeaz carne de vit i mnzat tocat, carenu pot furniza toate informaiile cerute de sistemul de etichetareobligatorie a crnii de vit i mnzat.

  (30) Obiectivul etichetrii este s asigure o ct mai deplin trans-paren n ceea ce privete comercializarea crnii de vit imnzat.

  (31) Dispoziiile prezentului regulament nu trebuie s aduc atingereprevederilor Regulamentului (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din14 iulie 1992 privind protecia indicaiilor geografice i denu-mirilor de origine ale produselor agricole

  i alimentare (1).

  (32) Trebuie s se prevad un cadru comunitar de etichetare a crniide vit i mnzat pentru a putea acoperi meniunile care nu sunt

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 5

  (1) JO L 208, 24.7.1992, p. 1.

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  6/25

  cerute de sistemul de etichetare obligatorie i, avnd n vederediversitatea descrierilor crnii de vit i mnzat comercializate nComunitate, stabilirea unui sistem de etichetare facultativ estesoluia cea mai adecvat. Eficacitatea unui astfel de sistem deetichetare facultativ ine de posibilitatea de a se identifica

  inclusiv animalele de la care provine carnea de vit i mnzatetichetat. Msurile adoptate de un agent sau de o organizaie nmaterie de etichetare trebuie sfacobiectul unui caiet de sarcini,care s fie transmis autoritii competente responsabile cu autori-zarea. Agentul sau organizaia sunt autorizate seticheteze carneade viti mnzat doar daceticheta le poartnumele sau sigla deidentificare. Autoritile competente ale statelor membre trebuies aib posibilitatea de a retrage aprobarea oricrui caiet desarcini n cazul constatrii unor nereguli. Pentru a se asigurarecunoaterea caietelor de sarcini pentru etichetare n cadrulComunitii, trebuie s se prevad un schimb de date ntrestatele membre.

  (33) Agenii i organizaiile care import n Comunitate carne de viti mnzat provenit din ri tere i pot eticheta, de asemenea,produsele n cadrul regimului facultativ de etichetare. Trebuie, nconsecin, prevzute dispoziii care s asigure, pe ct de multposibil, o echivalen ntre condiiile de fiabilitate a msuriloradoptate pentru etichetarea crnii de vit i mnzat importat icele aplicabile crnii de vit i mnzat din Comunitate.

  (34) Tranziia ntre dispoziiile prevzute n titlul II din Regulamentul(CE) nr. 820/97 i cele din prezentul regulament poate crea difi-culti care nu sunt avute n vedere de prezentul regulament.Pentru a se putea face fa acestei eventualiti, Comisia trebuies aib posibilitatea de a adopta msurile tranzitorii necesare.Comisia trebuie, de asemenea, s fie n msur s rezolveproblemele practice speciale care ar putea aprea.

  (35) Pentru a garanta fiabilitatea msurilor prevzute n prezentulregulament, este necesar ca statele membre s pun n aplicaremsuri de control adecvate i eficace. Aceste controale trebuieefectuate fr a aduce atingere controalelor pe care le poateefectua Comisia n conformitate cu articolul 9 din Regulamentul

  (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995privind protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europe-ne (1).

  (36) n caz de infraciune prin nclcarea dispoziiilor prezentului regu-lament trebuie s se prevad sanciuni adecvate.

  (37) Trebuie adoptate msurile necesare aplicrii prezentului regu-lament n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului

  din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare acompetenelor de punere n aplicare conferite Comisiei (2),

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 6

  (1) JO L 312, 23.12.1995, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regula-mentul (CE) nr. 1036/1999. (JO L 127, 21.5.1999, p. 4).

  (2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  7/25

  ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

  TITLUL I

  Identificarea i nregistrarea bovinelor

  Articolul 1

  (1) Fiecare stat membru stabilete un sistem de identificare i nre-gistrare a bovinelor n conformitate cu dispoziiile prezentului titlu.

  (2) Dispoziiile prezentului titlu se aplic fr a aduce atingerenormelor comunitare care pot fi stabilite n vederea eradicrii saucombaterii maladiilor i fr a aduce atingere prevederilorDirectivei 91/496/CEE i ale Regulamentului (CEE) nr. 3508/92 (1).M3__________

  Articolul 2

  n sensul prezentului titlu:

  M3 animal reprezint o bovin n sensul articolului 2 alineatul (2)

  literele (b) i (c) din Directiva 64/432/CEE, inclusiv animalelecare particip la evenimente culturale i sportive,

  B exploataie reprezint orice unitate, construcie sau, n cazul unei

  exploataii n spaiu deschis, orice loc de pe teritoriul unui statmembru n care sunt deinute, crescute sau ngrijite animalelemenionate n prezentul regulament,

  deintor reprezintorice persoan fizic sau juridic responsabilde animale, permanent sau temporar, inclusiv n timpul transportuluisau pe o pia,

  autoritate competent reprezintautoritatea centralsau autoritileunui stat membru responsabile sau nsrcinate cu efectuareacontroalelor veterinare i cu aplicarea prezentului titlu sau, pentrucontrolul primelor, autoritile nsrcinate cu punerea n aplicare aRegulamentului (CEE) nr. 3508/92.

  Articolul 3

  Sistemul de identificare i de nregistrare a bovinelor cuprinde urm-

  toarele elemente:M3

  (a) mijloace de identificare pentru identificarea individual a anima-lelor;

  B(b) baze de date electronice;

  (c) paapoarte pentru animale;

  (d) registre individuale pstrate n fiecare exploataie.

  Comisia i autoritatea competent a statului membru n cauz au accesla toate informaiile menionate n prezentul titlu. Statele membre iComisia iau msurile necesare pentru ca toate prile interesate,

  inclusiv asociaiile de consumatori interesate recunoscute de statulmembru, s aib acces la aceste date, cu condiia garantrii protecieii a confidenialitii datelor solicitate n temeiul dreptului intern.

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 7

  (1) JO L 355, 5.12.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regula-mentul (CE) nr. 1036/1999 (JO L 127, 21.5.1999, p. 4).

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  8/25

  Articolul 4

  Obligaia de a identifica animalele

  (1) Toate animalele dintr-o exploataie se identific prin cel puin

  dou mijloace de identificare enumerate n anexa I i n conformitatecu normele adoptate n temeiul alineatului (3) i aprobate de autoritateacompetent. Cel puin unul dintre mijloacele de identificare este vizibili conine un cod de identificare vizibil.

  Primul paragraf nu se aplic animalelor nscute nainte de 1 ianuarie1998 i care nu sunt destinate comerului n interiorul Uniunii.Animalele respective sunt identificate prin cel puin un mijloc de iden-tificare.

  Pentru a asigura adaptarea la progresul tehnic, Comisia este mputer-nicitsadopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b n ceea ceprivete adugarea de mijloace de identificare la lista prevzutn anexaI, asigurnd ns interoperabilitatea lor.

  Mijloacele de identificare sunt atribuite exploataiei, distribuite iaplicate animalelor n conformitate cu norme stabilite de ctre auto-ritatea competent.

  Cele dou mijloace de identificare, autorizate n conformitate cu acteledelegate i actele de punere n aplicare adoptate n temeiul alineatului(3) i al prezentului alineat i care sunt aplicate unui animal, poartacelai cod unic de identificare, care, mpreun cu nregistrarea anima-

  lelor, permite identificarea individual a animalului i a exploataiei ncare s-a nscut.

  (2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci cnd caracterele careformeaz codul de identificare nu permit aplicarea unui dispozitiv elec-tronic de identificare cu acelai cod unic de identificare, statul membrun cauz poate permite ca, sub supravegherea autoritii competente, aldoilea mijloc de identificare s poat conine un cod diferit, dac suntndeplinite urmtoarele condiii:

  (a) animalul sfie nscut nainte de data intrrii n vigoare a actelor depunere n aplicare menionate la alineatul (3) al doilea paragraf litera

  (c);

  (b) s fie asigurat trasabilitatea deplin;

  (c) s fie posibil identificarea individual a animalului, inclusiv aexploataiei pe care s-a nscut;

  (d) animalul s nu fie destinat comerului n interiorul Uniunii.

  (3) Pentru a asigura trasabilitatea adecvat i adaptabilitatea laprogresul tehnic i funcionarea optim a sistemului de identificare,Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cuarticolul 22b n ceea ce privete cerinele pentru mijloacele de identi-ficare prevzute n anexa I, precum i msurile tranzitorii necesarepentru introducerea unui anumit mijloc de identificare.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 8

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  9/25

  Pe baza standardelor ISO relevante sau a altor standarde tehnice inter-naionale adoptate de organizaii internaionale de standardizare recu-noscute, cu condiia ca aceste standarde internaionale s fie nmsur s garanteze, cel puin, un nivel mai ridicat de performan ide fiabilitate dect standardele ISO, Comisia stabilete, prin intermediu

  actelor de punere n aplicare, normele necesare n ceea ce privete:

  (a) formatul i concepia mijloacelor de identificare;

  (b) procedurile tehnice de identificare electronic a bovinelor; i

  (c) configuraia codului de identificare.

  Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n conformitate cuprocedura de examinare menionat la articolul 23 alineatul (2).

  (4) ncepnd de la 18 iulie 2019, statele membre se asigur c esteintrodus infrastructura necesar pentru a permite identificareaanimalelor pe baza unui dispozitiv electronic de identificare ca mijlocoficial de identificare n conformitate cu prezentul regulament.

  ncepnd de la 18 iulie 2019, statele membre pot introduce dispoziiinaionale pentru a face obligatorie utilizarea unui dispozitiv electronicde identificare ca unul dintre cele dou mijloace de identificaremenionate la alineatul (1).

  Statele membre care recurg la opiunea stabilit la paragraful al doileaprezintComisiei textul acestor dispoziii naionale i pun la dispoziieinformaiile aferente pe internet. Comisia ajut statele membre lapublicarea acestor informaii prin furnizarea, pe pagina sa de internet,a linkurilor ctre paginile de internet relevante ale statelor membre.

  (5) Prin derogare de la alineatul (1), bovinele destinate evenimentelorculturale i sportive, altele dect trgurile i expoziiile, pot fi identi-ficate prin mijloace alternative de identificare care ofer standarde deidentificare echivalente cu cele menionate la alineatul (1).

  Exploataiile care utilizeaz mijloace alternative de identificaremenionate la primul paragraf sunt nregistrate n baza de date elec-tronic prevzut la articolul 5.

  Comisia stabilete, prin intermediul actelor de punere n aplicare,normele necesare privind o astfel de nregistrare. Respectivele acte depunere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinaremenionat la articolul 23 alineatul (2).

  Pentru a asigura trasabilitatea pe baza standardelor de identificare echi-valente cu cele prevzute la alineatul (1), Comisia este mputernicit sadopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b n ceea ce privetecerinele pentru mijloacele alternative de identificare menionate laprimul paragraf inclusiv msurile tranzitorii necesare pentru introducerealor.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 9

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  10/25

  Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere n aplicare,normele privind formatul i concepia mijloacelor alternative de identi-ficare menionate la primul paragraf, inclusiv msurile tranzitoriinecesare pentru introducerea lor. Respectivele acte de punere naplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare

  menionat la articolul 23 alineatul (2).

  (6) Statele membre se informeaz reciproc i comunic Comisieimodelul mijloacelor de identificare utilizate pe teritoriul lor. Statelemembre public aceste informaii pe internet. Comisia ajut statelemembre la publicarea acestor informaii prin furnizarea, pe pagina sade internet, a linkurilor ctre paginile de internet relevante ale statelormembre.

  Articolul 4a

  Perioada de aplicare a mijloacelor de identificare

  (1) Mijloacele de identificare menionate la articolul 4 alineatul (1) seaplic animalului nainte de expirarea perioadei maxime, care urmeazs fie stabilit de ctre statul membru n care s-a nscut animalul.Perioada maxim este calculat de la naterea animalului i nudepete 20 de zile.

  Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltareafiziologica animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioadarespectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima-

  lului.

  Niciun animal nu poate prsi exploataia n care s-a nscut nainte cacele dou mijloace de identificare s fie aplicate animalului respectiv.

  (2) Pentru a permite aplicarea mijloacelor de identificare n circum-stane speciale caracterizate de dificulti practice, Comisia este mpu-ternicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b pentrua stabili circumstanele speciale n care statele membre pot prelungiperioadele maxime de aplicare a mijloacelor de identificare prevzutela alineatul (1) primul i al doilea paragraf. Statele membre care recurg

  la aceast opiune informeaz Comisia n acest sens.

  Articolul 4b

  Identificarea animalelor din ri tere

  (1) Orice animal care face obiectul controalelor veterinare, n temeiulDirectivei 91/496/CEE, introdus n Uniune dintr-o ar teri care estedestinat unei exploataii de destinaie de pe teritoriul Uniunii, este iden-tificat n exploataia de destinaie prin intermediul mijloacelor de iden-tificare menionate la articolul 4 alineatul (1).

  Identificarea iniial aplicat animalului n ara ter de origine estenregistrat n baza de date electronic, prevzut la articolul 5,mpreun cu codul unic de identificare al mijlocului de identificarealocat animalului de ctre statul membru de destinaie.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 10

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  11/25

  Primul paragraf nu se aplic animalelor destinate direct unui abatorsituat ntr-un stat membru, cu condiia ca animalele s fie sacrificaten termen de 20 de zile de la respectivele controale veterinare n temeiulDirectivei 91/496/CEE.

  (2) Mijloacele de identificare a animalelor menionate la articolul 4alineatul (1) se aplic ntr-o perioad maxim care urmeaz s fiestabilit de statul membru n care este situat exploataia de destinaie.Perioada respectiv nu depete 20 de zile de la controalele veterinaremenionate la alineatul (1).

  Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltareafiziologica animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioadarespectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima-lului.

  n toate cazurile, cele dou mijloace de identificare menionate laarticolul 4 alineatul (1) primul paragraf se aplic animalelor nainte caacestea s ias din exploataia de destinaie.

  (3) n cazul n care exploataia de destinaie este situat ntr-un statmembru care a introdus dispoziii naionale n temeiul articolului 4alineatul (4) al doilea paragraf menite s introducutilizarea obligatoriea unui dispozitiv electronic de identificare, aceste animale sunt identi-ficate prin intermediul respectivului dispozitiv electronic de identificaren exploataia de destinaie n Uniune, ntr-o perioad care urmeaz sfie stabilit de statul membru de destinaie. Perioada respectiv nudepete 20 de zile de la controalele veterinare menionate laalineatul (1).

  Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltareafiziologica animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioadarespectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima-lului.

  n toate cazurile, dispozitivul electronic de identificare se aplicanimalelor nainte ca acestea s ias din exploataia de destinaie.

  Articolul 4c

  Identificarea animalelor deplasate dintr-un stat membru n altul

  (1) Animale deplasate dintr-un stat membru n altul pstreazmijloacele de identificare iniiale aplicate acestora n temeiul articolului4 alineatul (1).

  Cu toate acestea, prin derogare de la primul paragraf, ncepnd de la18 iulie 2019, autoritatea competent a statului membru de destinaiepoate permite:

  (a) nlocuirea unuia dintre mijloacele de identificare cu un dispozitivelectronic de identificare, fra modifica codul unic iniial de iden-tificare al animalului;

  (b) nlocuirea ambelor mijloace de identificare cu dou mijloace deidentificare noi care s aib acelai cod unic de identificare nou.Prezenta derogare poate fi aplicat pn la cinci ani de la 18 iulie2019, atunci cnd caracterele care formeazcodul de identificare alunei crotalii convenionale a unui animal nu permit aplicarea unui

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 11

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  12/25

  dispozitiv electronic de identificare cu acelai cod unic de identi-ficare i cu condiia ca animalul s se fi nscut nainte de dataintrrii n vigoare a actelor de punere n aplicare men ionate laarticolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (c).

  (2) n cazul n care exploataia de destinaie este situat ntr-un statmembru care a introdus dispoziii naionale menite s introducutilizarea obligatorie a unui dispozitiv electronic de identificare,animalele sunt identificate prin intermediul respectivului dispozitiv elec-tronic de identificare, cel trziu n exploataia de destinaie, ntr-operioad maxim care urmeaz s fie stabilit de ctre statul membrun care este situatexploataia de destinaie. Perioada maximrespectivnu depete 20 de zile de la data sosirii animalelor la exploataia dedestinaie.

  Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltareafiziologica animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioada

  respectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima-lului.

  n toate cazurile, dispozitivul electronic de identificare se aplicanimalelor nainte ca acestea s ias din exploataia de destinaie.

  Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplicanimalelor destinate directunui abator situat pe teritoriul statului membru care a introdus dispoziiinaionale menite s introduc utilizarea obligatorie a unui dispozitivelectronic de identificare.

  Articolul 4d

  ndeprtarea, modificarea sau nlocuirea mijloacelor de identificare

  Niciun mijloc de identificare nu poate fi ndeprtat, modificat saunlocuit fr autorizarea autoritii competente. Autorizarea respectivpoate fi acordat numai n cazul n care ndeprtarea, modificarea saunlocuirea nu compromit trasabilitatea animalului, iar identificarea saindividual, inclusiv a exploataiei n care s-a nscut, este posibil.

  Orice nlocuire a codului de identificare este nregistrat n baza de dateelectronic prevzut la articolul 5, mpreun cu codul unic de identi-

  ficare al mijlocului iniial de identificare aplicat animalului.

  Articolul 5

  Autoritatea competent a statelor membre creeaz o baz de date elec-tronic n conformitate cu articolele 14 i 18 din Directiva 64/432/CEE.

  Statele membre pot face schimb de date electronice ntre bazele lor dedate electronice de la data la care Comisia recunoate operabilitateadeplin a sistemului de schimb de date. Schimbul se face astfel ncts se garanteze protecia datelor i s se previn orice abuz, pentru aproteja interesele deintorului.

  Pentru a garanta schimbul electronic de date ntre statele membre,Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cuarticolul 22b menite sstabileascnorme privind datele care urmeazsfie schimbate ntre bazele de date electronice ale statelor membre.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 12

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  13/25

  Comisia, prin intermediul actelor de punere n aplicare, stabiletecondiiile tehnice i modalitile n care se efectueaz acest schimb dedate i recunoate operabilitatea deplina sistemului de schimb de date.Actele de punere n aplicare respective se adopt n conformitate cuprocedura de examinare menionat la articolul 23 alineatul (2).

  Articolul 6

  (1) n cazul n care un stat membru nu face schimb de date elec-tronice cu alte state membre n cadrul sistemului de schimb electronicde date menionat la articolul 5, se aplic urmtoarele:

  (a) autoritatea competent a statului membru respectiv, pentru fiecareanimal care este destinat comerului n interiorul Uniunii, emite unpaaport pe baza informaiilor coninute n baza de date electronicnfiinat n statul membru respectiv;

  (b) fiecare animal pentru care este emis un paaport este nsoit derespectivul paaport ori de cte ori animalul este deplasat dintr-unstat membru n altul;

  (c) la sosirea animalului n exploataia de destinaie, paaportul carensoete animalul este predat autoritii competente din statulmembru n care este situat exploataia de destinaie.

  (2) Pentru a permite retrasarea circulaiei animalului pn laexploataia de origine situat ntr-un stat membru, Comisia este mpu-ternicit sadopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b menitesstabileascnorme privind informaiile din baza de date electronicce

  trebuie incluse n paaportul animalului, inclusiv msurile tranzitoriinecesare pentru introducerea lor.

  Articolul 6a

  Prezentul regulament nu mpiedic stabilirea de ctre un stat membru aunor dispoziii naionale n ceea ce privete emiterea de paapoartepentru animale care nu sunt destinate comerului n interiorul Uniunii.

  B

  Articolul 7

  (1) Toi deintorii de animale, cu excepia transportatorilor:

  in un registru la zi,

  M3 raporteaz autoritii competente toate intrrile n i ieirile din

  exploataie, precum i toate naterile i decesele animalelor dinexploataie, mpreun cu datele respectivelor evenimente, ntr-operioad maxim stabilit de statul membru n cauz; perioadamaxim respectiv este de minimum trei zile i nu depete aptezile de la apariia unuia dintre acele evenimente; statele membre potsolicita Comisiei prelungirea perioadei maxime de apte zile.

  Pentru a ine seama de dificultile practice din anumite cazuriexcepionale, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate nconformitate cu articolul 22b menite s stabileasc circumstaneleexcepionale n care statele membre pot prelungi perioada maxim de

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 13

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  14/25

  apte zile menionat n primul paragraf liniua a doua, mpreun cudurata maxim a acestei prelungiri, care nu depete 14 zile dupperioada de apte zile menionat la primul paragraf liniua a doua.

  (2) Pentru a asigura trasabilitatea adecvat i efectiv a bovineloratunci cnd sunt scoase pentru punatul sezonier, Comisia este mpu-ternicit s adopte acte delegate, n conformitate cu articolul 22b, nceea ce privete statele membre sau o parte dintre statele membre ncare se aplic norme speciale pentru punatul sezonier, inclusivperioada, obligaiile specifice ale deintorilor i normele privind nre-gistrarea exploataiei i a circulaiei acestor bovine, inclusiv msuriletranzitorii necesare pentru introducerea lor.

  B(3) Fiecare deintor furnizeazautoritii competente, la cerere, toate

  informaiile privind originea, identificarea i, dac este cazul, destinaiaanimalelor care i-au aparinut i pe care le-a deinut, transportat, comer-cializat sau sacrificat.

  (4) Registrul are un format agreat de autoritatea competent, estecompletat manual sau n format electronic i este accesibil autoritiicompetente n orice moment, pentru o perioadminimcare urmeazsfie stabilit de autoritatea competent, dar nu mai mic de trei ani.

  M3

  (5) Prin derogare de la alineatul (4), pstrarea unui registru esteopional pentru orice deintor care:

  (a) are acces la baza de date electronic prevzut la articolul 5, careconine deja informaiile de inclus n registru; i

  (b) introduce sau a introdus informaii actualizate direct n baza de dateelectronic prevzut la articolul 5.

  (6) Pentru a asigura acurateea i fiabilitatea informaiilor care trebuieincluse n registrul exploataiei prevzut la prezentul articol, Comisiaeste mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cuarticolul 22b menite sstabileascnormele necesare privind informaiilerespective, inclusiv msurile tranzitorii necesare pentru introducerea lor.

  __________

  B

  Articolul 9

  Statele membre pot transfera deintorilor cheltuielile legate de sistemelemenionate la articolul 3 i de controalele prevzute n prezentul titlu.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 14

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  15/25

  Articolul 9a

  Formare

  Statele membre se asigur c orice persoan care rspunde de identi-

  ficarea i nregistrarea animalelor a primit instruciuni i ndrumri cuprivire la dispoziiile relevante din prezentul regulament i la orice actedelegate i de punere n aplicare adoptate de ctre Comisie n confor-mitate cu prezentul regulament.

  Atunci cnd dispoziiile relevante sunt modificate, informaiile cores-punztoare se pun la dispoziia persoanei menionate la primul paragraf.

  Statele membre se asigur c sunt disponibile cursuri de formareadecvate.

  Comisia faciliteaz schimbul de bune practici n vederea mbuntiriicalitii informaiilor i cursurilor de formare din ntreaga Uniune.

  __________

  B

  TITLUL II

  Etichetarea crnii de vit i mnzat i a produselor pe baz decarne de vit i mnzat

  Articolul 11

  Agenii sau organizaiile menionate la articolul 12 care:

  sunt obligai s eticheteze carnea de vit i mnzat n toate stadiilede comercializare, n temeiul dispoziiilor seciunii I din prezentultitlu,

  doresc, n temeiul dispoziiilor seciunii II din prezentul titlu, seticheteze carnea de vit i mnzat la punctul de vnzare, astfelnct s furnizeze alte informaii dect cele prevzute la articolul 13privind unele caracteristici sau condiiile de producie a crniietichetate sau ale animalului de la care provine aceasta,

  se conformeaz dispoziiilor prezentului titlu.

  Prezentul titlu se aplic fr a aduce atingere legislaiei comunitare dinacest domeniu, mai ales n materie de carne de vit i mnzat.

  M3

  Articolul 12

  n sensul prezentului titlu, se aplic urmtoarele definiii:

  1. carne de vit i mnzat nseamn toate produsele cu codurile NC0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 15

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  16/25

  2. etichetare nseamnaplicarea unei etichete pe o bucat individualsau pe mai multe buci de carne, direct sau pe ambalaj sau, n cazulproduselor care nu sunt preambalate, informaiile adecvate, n scris ivizibile, furnizate consumatorului la locul vnzrii;

  3. organizaie nseamn un grup de ageni din acelai sector sau dinsectoare diferite ale comerului cu carne de vit i mnzat;

  4. carne tocat nseamn carnea dezosat care a fost supus uneioperaiuni de tocare i care conine mai puin de 1 % sare, cucodurile NC 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;

  5. resturi rezultate din fasonare nseamn buci mici de carne recu-noscute ca fiind adecvate consumului uman obinute exclusiv ntimpul operaiunilor de fasonare, dezosare a carcaselor i/sautranare a crnii;

  6. carne tranat nseamn carne care a fost tranat n cubulee,trane sau alte porii individuale care nu necesit o alt tranare dectre un operator nainte de a fi cumprat de consumatorul final icare poate fi utilizatdirect de ctre consumatorul respectiv. Prezentadefiniie exclude carnea tocat i resturile rezultate din fasonare.

  B

  SECIUNEA I

  Sistemul comunitar de etichetare obligatorie a crnii de vit imnzat

  Articolul 13

  Norme generale

  (1) Agenii i organizaiile care comercializeaz carne de vit imnzat n Comunitate procedeaz la etichetare n conformitate cuprezentul articol.

  Sistemul de etichetare obligatorie garanteaz relaia ntre identificareacarcasei, a sfertului sau a bucilor de carne pe de o parte i, pe de altparte, a animalului individual sau, dac este suficient pentru verificareaveridicitii informaiilor de pe etichet, a grupului de animale n cauz.

  (2) Pe etichet se vor meniona:

  (a) un numr sau un cod de referin care s asigure legtura dintrecarne i animalul sau animalele de la care provine. Acest numrpoate fi numrul de identificare al animalului de la care provinecarnea sau numrul de identificare al unui grup de animale;

  (b) numrul de autorizare a abatorului care a efectuat sacrificareaanimalului sau a grupului de animale i statul membru sau arater n care se afl abatorul. Meniunea va arta astfel: Loc detranare: (numele statului membru sau al rii tere) (numrul deautorizare);

  (c) numrul de autorizare al seciei de tranare care a tranat carcasa saugrupul de carcase i statul membru sau ara ter n care se aflatelierul. Meniunea va arta astfel: Loc de tranare: (numelestatului membru sau al rii tere) (numrul de autorizare).

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 16

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  17/25

  __________

  B(5) M3 (a) Operatorii i organizaiile indic, de asemenea, pe

  etichete:

  (i) statul membru sau ara ter de natere;

  (ii) statele membre sau rile tere n care are locngrarea;

  (iii) statul membru sau ara ter n care are loc sacri-ficarea.

  (b) Totui, atunci cnd carnea provine de la animale nscute,deinute sau sacrificate:

  (i) n acelai stat membru, meniunea poate aprea subforma: Origine: (numele statului membru);

  (ii) ntr-o aceeai ar ter, meniunea poate aprea subforma Origine: (numele rii tere).

  M3(6) Pentru a evita repetarea inutilpe eticheta crnii de viti mnzata informaiei privind statul membru sau ara tern care animalul a fostcrescut, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor-mitate cu articolul 22b referitoare la o prezentare simplificatn cazurilede edere foarte scurt a animalului n statul membru sau ara ter ncare s-a nscut sau n care a fost sacrificat.

  Comisia adopt, prin intermediul actelor de punere n aplicare, normeprivind dimensiunea maxim i componena grupului de animalemenionate la alineatul (1) i alineatul (2) litera (a), innd seama deconstrngerile privind omogenitatea grupului de animale din care auprovenit carnea tranat i resturile rezultate din fasonare. Respectiveleacte de punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura deexaminare menionat la articolul 23 alineatul (2).

  B

  Articolul 14Derogri de la sistemul de etichetare obligatorie

  Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) literele (b) i (c) i de laarticolul 13 alineatul (5) litera (a) punctele (i) i (ii), agenii sau orga-nizaiile care produc carne de vit i mnzat tocat menioneaz peetichet: Produs n (numele statului membru sau al rii tere), nfuncie de locul n care a fost produs carnea i Origine dac statulsau statele n cauz nu sunt aceleai cu statele de producere.

  Obligaia prevzut n articolul 13 alineatul (5) litera (a) punctul (iii) seaplic pentru aceast carne ncepnd cu data de aplicare a prezentuluiregulament.

  Aceti ageni sau aceste organizaii pot completa eticheta crnii de viti mnzat tocat:

  cu una sau mai multe meniuni prevzute la articolul 13 i/sau

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 17

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  18/25

  cu data de producere a crnii respective.

  M3

  Pentru a asigura respectarea normelor orizontale privind etichetarea dinaceast seciune, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate nconformitate cu articolul 22b menite s stabileasc, pe baza experieneiprivind carnea tocat, norme echivalente cu cele de la primele treialineate ale prezentului articol pentru resturile de carne de vit imnzat sau pentru carnea de vit i mnzat tranat.

  Articolul 15

  Etichetarea obligatorie a crnii de viti mnzat provenitdin ritere

  Prin derogare de la articolul 13, carnea de vit i mnzat importat peteritoriul Uniunii pentru care nu sunt disponibile toate informaiilemenionate la articolul 13 este etichetat cu meniunea:

  Origine: non-UE i Sacrificare n (numele rii tere).

  B

  SECIUNEA II

  M3Etichetarea facultativ

  Articolul 15a

  Norme generale

  Informaiile privind produsele alimentare diferite de cele specificate laarticolele 13, 14 i 15 adugate pe etichete n mod voluntar de ctreoperatori sau organizaii care comercializeaz carnea de vit i mnzatsunt obiective, verificabile de ctre autoritile competente i inteligibilepentru consumatori.

  Aceste informaii respect legislaia orizontal privind etichetarea, nspecial Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului Europeani al Consiliului (1).

  n cazul n care operatorii sau organizaiile care comercializeaz carneade vit i mnzat nu respect obligaiile menionate n primul i aldoilea paragraf, autoritatea competent aplic sanciunile corespun-ztoare prevzute la articolul 22.

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 18

  (1) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European i al Consiliuluidin 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la

  produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006i (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European i ale Consiliului i deabrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE aConsiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE aParlamentului European i a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE i2008/5/CE ale Comisiei i a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei(JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  19/25

  Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cuarticolul 22b n ceea ce privete definiiile i cerinele aplicabiletermenilor sau categoriilor de termeni care pot fi inclui pe eticheteleambalajelor produselor proaspete i congelate din carne de vit imnzat.

  __________

  B

  SECIUNEA III

  Dispoziii generale

  M3__________

  B

  TITLUL III

  Dispoziii comune

  M3

  Articolul 22

  (1) Statele membre iau msurile necesare pentru a garanta respectareadispoziiilor prezentului regulament.

  Controalele prevzute sunt efectuate fra aduce atingere controalelor la

  care Comisia poate proceda n temeiul articolului 9 din Regulamentul(CE, Euratom) nr. 2988/95.

  Toate sanciunile impuse de statele membre deintorului, operatoruluisau organizaiei care comercializeaz carne de vit i mnzat sunteficace, disuasive i proporionale.

  Autoritatea competent efectueaz n fiecare an un numr minim decontroale oficiale n ceea ce privete identificarea i nregistrareaanimalelor care acoper cel puin 3 % din exploataii.

  Autoritatea competent crete imediat rata minim de controale oficiale

  menionat la al doilea paragraf n cazul n care se stabilete cdispoziiile privind identificarea i nregistrarea animalelor nu au fostrespectate.

  Selecia exploataiilor care trebuie sfacobiectul controalelor efectuatede autoritatea competent se face pe baza unei analize de risc.

  Fiecare stat membru prezint un raport anual ctre Comisie pn la 31august privind punerea n aplicare a controalelor efectuate n anulprecedent.

  (2) n pofida alineatului (1), autoritatea competent impune unuideintor urmtoarele sanciuni administrative:

  (a) n cazul n care unul sau mai multe animale dintr-o exploataie nurespect niciuna dintre dispoziiile prevzute la titlul I: restriciaasupra circulaiei tuturor animalelor dinspre i nspre exploataian cauz;

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 19

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  20/25

  (b) n cazul animalelor pentru care cerinele de identificare i nre-gistrare prevzute la titlul I nu sunt respectate n totalitate: restriciaimediatasupra circulaiei exclusiv a animalelor n cauz, pncndaceste cerine sunt respectate n totalitate;

  (c) n cazul n care, ntr-o exploataie, numrul animalelor pentru carecerinele de identificare i nregistrare prevzute la titlul I nu suntrespectate n totalitate depete 20 %: restricia asupra circulaieituturor animalelor prezente n exploataia respectiv; n cazulexploataiilor care dein maximum 10 animale, aceast msur seaplicn cazul n care mai mult de douanimale nu sunt identificatecomplet n conformitate cu cerinele prevzute la titlul I;

  (d) n cazul n care deintorul unui animal nu poate face dovada iden-tificrii i trasabilitii animalului respectiv: atunci cnd este cazul,pe baza unei evaluri a sntii animalelor i a riscurilor n materie

  de siguran alimentar, dispune distrugerea animalului frdespgubire;

  (e) n cazul n care un deintor nu raporteaz autoritii competentedeplasarea unui animal nspre sau dinspre exploataia sa n confor-mitate cu articolul 7 alineatul (1) a doua liniu, autoritateacompetent limiteaz deplasrile animalelor dinspre i nspreexploataia respectiv;

  (f) n cazul n care un deintor nu raporteaz autoritii competentenaterea sau moartea unui animal n conformitate cu articolul 7

  alineatul (1) a doua liniu, autoritatea competent limiteaz depla-srile animalelor dinspre i nspre exploataia respectiv;

  (g) n cazul n care un deintor nu achitn repetate rnduri cheltuielilemenionate la articolul 9, statele membre pot restriciona deplasrileanimalelor dinspre i nspre exploataia deintorului.

  (3) n pofida alineatului (1), atunci cnd operatorii sau organizaiilecare comercializeaz carne de vit i mnzat au etichetat-o fr arespecta obligaiile prevzute la titlul II, statele membre cer, dac estecazul i n conformitate cu principiul proporionalitii, scoaterea de pe

  pia a crnii respective. n plus fa de sanciunile menionate laalineatul (1), statele membre pot autoriza ca aceast carne de vit imnzat:

  (a) n cazul n care carnea n cauz respect normele veterinare i deigien aplicabile:

  (i) s fie comercializat dup ce a fost etichetat n mod cores-punztor n conformitate cu cerinele Uniunii; sau

  (ii) sfie trimisdirect pentru procesarea de alte produse dect celemenionate la articolul 12 prima liniu;

  (b) dispune suspendarea sau retragerea autorizaiei operatorilor sauorganizaiilor n cauz.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 20

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  21/25

  (4) Experii Comisiei, mpreun cu autoritile competente:

  (a) verific dac statele membre respect cerinele prezentului regu-

  lament;

  (b) efectueaz controale la faa locului pentru a se asigura c toatecontroalele au fost realizate n conformitate cu prezentul regulament.

  (5) Un stat membru pe teritoriul cruia se efectueaz un control lafaa locului furnizeaz experilor Comisiei ajutorul de care au nevoiepentru ndeplinirea atribuiilor care le revin. Rezultatul controalelorefectuate este dezbtut cu autoritatea competent din statul membrurespectiv nainte de stabilirea i difuzarea unui raport final. Acestraport, conine, dup caz, recomandri pentru statele membre cuprivire la mbuntirea conformitii cu prezentul regulament.

  Articolul 22a

  Autoriti competente

  Statele membre desemneaz autoritatea competent sau autoritileresponsabile de asigurarea respectrii prezentului regulament i aoricrui act adoptat de Comisie pe baza regulamentului.

  Ele informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la iden-

  titatea autoritilor respective.

  Articolul 22b

  Exercitarea delegrii de competene

  (1) Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei ncondiiile prevzute la prezentul articol.

  (2) Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 4

  alineatele (1), (3) i (5), articolul 4a alineatul (2), articolul 5, articolul 6alineatul (2), articolul 7 alineatele (1), (2) i (6), articolul 13 alineatul(6), articolul 14 alineatul (4) i articolul 15a se confer Comisiei pe operioad de cinci ani de la 17 iulie 2014. Comisia prezint un raportprivind delegarea de competene cel trziu cu nou luni nainte dencheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competene seprelungete tacit cu perioade de timp identice, cu excepia cazului ncare Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respectivecel trziu cu trei luni nainte de ncheierea fiecrei perioade.

  (3) Delegarea de competene menionat la articolul 4 alineatele (1),(3) i (5), articolul 4a alineatul (2), articolul 5, articolul 6 alineatul (2),articolul 7 alineatele (1), (2) i (6), articolul 13 alineatul (6), articolul 14

  alineatul (4) i articolul 15a poate fi revocat oricnd de ParlamentulEuropean sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii decompetene specificat n decizia respectiv. Decizia produce efecte dinziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europenesau de la o dat ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduceatingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 21

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  22/25

  (4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultanParlamentului European i Consiliului.

  (5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 4 alineatele (1), (3)i (5), articolului 4a alineatul (2), articolului 5, articolului 6 alineatul (2),articolului 7 alineatele (1), (2) i (6), articolului 13 alineatul (6), arti-colului 14 alineatul (4) i articolului 15a intr n vigoare numai n cazuln care nici Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat vreoobiecie n termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parla-mentul European i Consiliu sau n cazul n care, naintea expirriitermenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul au informatComisia c nu vor formula obiecii. Respectivul termen se prelungetecu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  Articolul 23Procedura comitetului

  (1) Comisia este asistat, pentru actele de punere n aplicare adoptaten temeiul articolului 4 alineatele (3) i (5), articolului 5 i articolului 13alineatul (6), de ctre Comitetul permanent pentru lanul alimentar isntatea animal, instituit n temeiul articolului 58 din Regulamentul(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului (1).

  Comitetul respectiv este un comitet n nelesul Regulamentului (UE)nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului (2).

  (2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplicarticolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

  n cazul n care avizul comitetului urmeazsfie obinut prin procedurscris, aceastprocedurse ncheie frrezultat atunci cnd, n termenulstabilit pentru emiterea avizului, preedintele comitetului decide n acestsens sau o majoritate simpl a membrilor comitetului solicit acestlucru.

  Articolul 23a

  Raportare i evoluii legislative

  Pn la:

  18 iulie 2019, pentru dispoziiile privind etichetarea facultativ; i

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 22

  (1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliuluidin 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i cerinelor generale ale

  legislaiei n domeniul alimentar, de nfiinare a Autoritii Europene pentruSigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor referitoare la siguranaproduselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

  (2) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliuluidin 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor generale privindmecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii competenelorde executare de ctre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  23/25

  18 iulie 2023, pentru dispoziiile privind identificarea electronic,

  Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului rapoartelecorespunztoare referitoare la punerea n aplicare i impactul prezentuluiregulament, inclusiv, n primul caz, posibilitatea de revizuire adispoziiilor privind etichetarea facultativ, iar, n al doilea caz, fezabi-litatea tehnic i economic a introducerii identificrii electronice obli-gatorii n ntreaga Uniune.

  Aceste rapoarte sunt nsoite, dac este cazul, de propuneri legislativeadecvate.

  B

  Articolul 24

  (1) Regulamentul (CE) nr. 820/97 se abrog.

  (2) Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 820/97 se interpreteaz catrimiteri la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelulde coresponden din anex.

  Articolul 25

  Prezentul regulament intr n vigoare n a treia zi de la publicarea nJurnalul Oficial al Comunitilor Europene.

  Se aplic pentru carnea de vit i mnzat care provine de la animalelesacrificate dup 1 septembrie 2000.

  Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i seaplic direct n toate statele membre.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 23

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  24/25

  ANEX

  Tabel de coresponden

  Regulamentul (CE) nr. 820/97 Prezentul regulamentArticolul 1 Articolul 1

  Articolul 2 Articolul 2

  Articolul 3 Articolul 3

  Articolul 4 Articolul 4

  Articolul 5 Articolul 5

  Articolul 6 Articolul 6

  Articolul 7 Articolul 7

  Articolul 8 Articolul 8Articolul 9 Articolul 9

  Articolul 10 Articolul 10

  Articolul 11

  Articolul 12 Articolul 11

  Articolul 13 Articolul 12

  Articolul 14 alineatul (1) Articolul 16 alineatul (1)

  Articolul 14 alineatul (2) Articolul 16 alineatul (2)

  Articolul 14 alineatul (3) Articolul 16 alineatul (5)Articolul 14 alineatul (4) Articolul 16 alineatul (4)

  Articolul 15 Articolul 17

  Articolul 16 alineatul (1) Articolul 16 alineatul (3)

  Articolul 16 alineatul (2) Articolul 16 alineatul (3)

  Articolul 16 alineatul (3) Articolul 13 alineatul (2) litera (a)

  Articolul 17 Articolul 18

  Articolul 18 Articolul 19

  Articolul 19 Articolul 20 Articolul 20

  Articolul 21 Articolul 22

  Articolul 22 Articolul 25

  B

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 24

 • 7/23/2019 REG CE 1760-Idenif Bovine Etichet Carne

  25/25

  ANEXA I

  MIJLOACE DE IDENTIFICARE

  A. CROTALIE CONVENIONAL

  CU EFECT DIN: 18 IULIE 2019

  B. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNEICROTALII ELECTRONICE

  C. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNUITRANSPONDER TIP BOLUS

  D. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNUITRANSPONDER INJECTABIL.

  M3

  2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 25