rating scazut eficienta lichiditate risco filecompania se afla intr-o situatie financiara instabila....

13
Cod CAEN: 3109 RATING SCAZUT Rating 2013: 4.5 din 10 Rating 2012: 4.0 din 10 Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelul profitabilitatii operationale si nete, precum si situatia datoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscuri operationale si financiare. Este posibil ca in perioada urmatoare aceasta firma sa se confrunte cu dificultati in asigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime. Recomandam urmarirea atenta a situatiei financiare a companiei precum si a evolutiei lunare a indicatorilor sai financiari INDICATOR Status Rating Evaluare Impact 2012 2013 Indicatori de Profitabilitate Marja Profitului Net Marja Profitului Net este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca poate intra foarte usor pe pierdere. neg neg Marja Profitului Operational Marja Profitului Operationalse incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezinta acelasi risc ca si aceasta. Pe termen mediu devin foarte importante conditiile de piata si rolul managementului in dezvoltarea firmei. neg 4,22 % Cresterea Cifrei de Afaceri Evolutia Cifrei de Afaceri este mult mai slaba decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca nu reuseste sa urmeze tendinta de dezvoltare a segmentului din care face parte. 0,25 % -1,36 % Randamentul Activelor Randamentul Activelor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu activele firmei ceea ce indica o competitivitate scazuta sau o perioada economica adversa. neg neg Randamentul Capitalului Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructifica capitalul existent. neg neg Indicatori de Solvabilitate Grad Total de Indatorare Nivelul datoriilor in total activ este foarte mare comparativ cu media industriei din care face parte. Firma are Capitaluri proprii reduse si pot apare probleme majore in mentinerea echilibrului financiar. 113,84 % 115,44 % Gradul Indatorare Financiara Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere ridicata in total activ, iar gradul de indatorare este mai mare decat media industriei din care face parte. 112,75 % 113,12 % Grad Acoperire Datorii Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficiente resurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat media industriei din care face parte. neg 1,67 % Grad Acoperire Dobanzi Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica dobanzile la imprumuturi, iar firma poate avea probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este semnificativ mai mic decat media industriei. neg 0,84 Indicatori de Lichiditate Rata Curenta Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie buna plata datoriilor pe termen scurt. Rata curenta este mai mare decat media industriei din care face parte. 1,70 1,62 Testul Acid Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - acopera intr-o proportie corespunzatoare plata datoriilor pe termen scurt. Firma are suficiente lichiditati pe termen scurt. 0,86 0,97 Indicatori de Eficienta Perioada de incasare clienti Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mai lung decat media industriei din care face parte. Incasarea la termene mari a creantelor poate impinge firma catre finantari externe si poate afecta dezvoltarea acesteia. 82 zile 109 zile Perioada de plata furnizori Firma isi plateste furnizorii intr-un termen mai scurt decat media industriei din care face parte. Plata intr-un termen scurt a acestora poate conduce la lipsa de lichiditati si potentiale dezechilibre financiare. 8 zile 19 zile Perioada de rotatie a stocurilor Firma are stocuri de valoare comparativ egala cu media industriei din care face parte. Mentinerea unor stocuri reduse ar insemna un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor si premise de dezvoltare. 104 zile 112 zile Ciclul de Conversie in Numerar 178 zile 201 zile RisCo.ro Rating Financiar - CUI **** 2015-02-02 11:54:22 Firma: *************

Upload: others

Post on 10-Sep-2019

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Cod CAEN: 3109

RATING SCAZUT

Rating 2013: 4.5 din 10Rating 2012: 4.0 din 10

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila.

Profitabilitate Solvabilitate

Eficienta Lichiditate

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelul profitabilitatii operationale si nete,precum si situatia datoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscuri operationale sifinanciare. Este posibil ca in perioada urmatoare aceasta firma sa se confrunte cu dificultatiin asigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime.Recomandam urmarirea atenta a situatiei financiare a companiei precum si a evolutiei lunarea indicatorilor sai financiari

INDICATOR Status Rating Evaluare Impact 2012 2013Indicatori de Profitabilitate

Marja Profitului NetMarja Profitului Net este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezintaun risc mare avand in vedere ca poate intra foarte usor pe pierdere. neg neg

Marja Profitului Operational

Marja Profitului Operationalse incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezintaacelasi risc ca si aceasta. Pe termen mediu devin foarte importante conditiile de piata si rolulmanagementului in dezvoltarea firmei.

neg 4,22 %

Cresterea Cifrei de Afaceri Evolutia Cifrei de Afaceri este mult mai slaba decat cea a industriei din care face parte. Firmaprezinta un risc mare avand in vedere ca nu reuseste sa urmeze tendinta de dezvoltare asegmentului din care face parte.

0,25 % -1,36 %

Randamentul Activelor Randamentul Activelor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iarprofitul net obtinut este foarte redus comparativ cu activele firmei ceea ce indica o competitivitatescazuta sau o perioada economica adversa.

neg neg

Randamentul Capitalului Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iarprofitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructificacapitalul existent.

neg neg

Indicatori de SolvabilitateGrad Total de Indatorare Nivelul datoriilor in total activ este foarte mare comparativ cu media industriei din care face parte.

Firma are Capitaluri proprii reduse si pot apare probleme majore in mentinerea echilibruluifinanciar.

113,84 % 115,44 %

Gradul Indatorare Financiara

Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere ridicata in total activ, iar gradul deindatorare este mai mare decat media industriei din care face parte. 112,75 % 113,12 %

Grad Acoperire Datorii

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficienteresurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat mediaindustriei din care face parte.

neg 1,67 %

Grad Acoperire Dobanzi Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica dobanzile la imprumuturi,iar firma poate avea probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este semnificativ maimic decat media industriei.

neg 0,84

Indicatori de LichiditateRata Curenta

Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie buna platadatoriilor pe termen scurt. Rata curenta este mai mare decat media industriei din care face parte. 1,70 1,62

Testul Acid

Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - acopera intr-o proportie corespunzatoare platadatoriilor pe termen scurt. Firma are suficiente lichiditati pe termen scurt. 0,86 0,97

Indicatori de EficientaPerioada de incasare clienti

Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mai lung decat media industriei din care face parte.Incasarea la termene mari a creantelor poate impinge firma catre finantari externe si poate afectadezvoltarea acesteia.

82 zile 109 zile

Perioada de plata furnizori

Firma isi plateste furnizorii intr-un termen mai scurt decat media industriei din care face parte.Plata intr-un termen scurt a acestora poate conduce la lipsa de lichiditati si potentiale dezechilibrefinanciare.

8 zile 19 zile

Perioada de rotatie a stocurilor

Firma are stocuri de valoare comparativ egala cu media industriei din care face parte. Mentinereaunor stocuri reduse ar insemna un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor sipremise de dezvoltare.

104 zile 112 zile

Ciclul de Conversie in Numerar178 zile 201 zile

RisCo.ro

Rating Financiar - CUI **** 2015-02-02 11:54:22

Firma: *************

Page 2: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 3109

CIFRA DE AFACERI

Comparatie intre Cifra de Afaceri inregistrata de firma si mediasectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au cifra de afaceri pestemedie si sub medie.

2010 2011 2012 2013

Firme pestemedie:

322 297 235 215

Firme submedie:

2.641 2.634 1.711 2.060

48.228.793 49.682.667 49.805.774 49.129.180

2010 2011 2012 2013

Media Cifra de Afaceri

PROFITABILITATE

Comparatie intre Profitul Net / Pierderea inregistrate de firma simedia sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au inregistrat profit si celecare au pierdere.

2010 2011 2012 2013

Firme cuprofit:

1.404 1.634 1.054 1.262

Firme cupierdere:

1.559 1.297 892 1.013

560.954

-1.371.357

-6.963.955

-1.753.162

2010 2011 2012 2013

Media Profit Net

GRADUL DE INDATORARE

Comparatie intre structura de finantare a firmei pentru ultimulan de activitate si structura sectorului.

Statistica privind valoarea absoluta si cea procentuala intrefirma si media sectorului.

Datorii - 2013 Datorii TS Datorii TL

Firma: 16.036.602 107.509.687

Industrie: 986.658 654.239

FIRMA

15% 101%-16%

Datorii TS Datorii TL Capitaluri

MEDIE

40% 26% 34%

Datorii TS Datorii TL Capitaluri

CICLUL DE CONVERSIE IN NUMERAR

Comparatie intre ciclul de conversie al firmei pentru ultimul ande activitate si media ciclului sectorului.

Statistica privind numarul de zile de finantare.

Ciclu - 2013 Zile finantare

Firma: 202 zile

Industrie: 76 zile

FIRMA

19 zile112 zile 109 zile

Stocuri Clienti Furnizori

MEDIE

62 zile62 zile 67 zile

Stocuri Clienti Furnizori

RisCo.ro

Page 3: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

BILANT - an 2010 2011 2012 2013Active Imobilizate - Total 107.029.638 84.010.553 82.581.289 81.501.358Active Circulante - Total 26.558.402 24.028.916 24.631.695 26.030.091

Stocuri 12.534.712 10.739.720 12.173.245 10.494.466Creante 11.431.859 9.692.689 11.188.705 14.688.964Casa si conturi la banci 2.591.831 3.596.507 1.269.745 846.661Cheltuieli in avans 115.905 50.227 57.281 73.914

Datorii 118.451.594 114.947.725 121.051.176 123.546.289Venituri in avans 0 0 0 0

Capitaluri proprii - Total 14.211.772 -7.807.262 -14.842.778 -16.605.618Capital social 3.345.105 3.345.105 3.345.000 3.345.000

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri neta 48.228.793 49.682.667 49.805.774 49.129.180Venituri - Totale 64.179.471 48.798.311 53.745.279 49.644.338Cheltuieli - Totale 63.602.017 50.169.668 60.709.234 51.397.500Profit net/ Pierdere neta 560.954 -1.371.357 -6.963.955 -1.753.162

Numar mediu de salariati 352 253 288 278

RisCo.ro

DATE FINANCIARE - *********** - ****** - Ron -

Page 4: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Bugetul de Stat

Cod unicdeidentificare Denumirea debitor

Debitorulareorganizatesucursalesi/sau punctede lucruDA/NU

Obligatiicatre bugetconstituitein per.precedentapt cares-auinregistratrestante *

Obligatii restante la bugetul destat

TOTAL**, dincare

Impozitpe profit T.V.A

Impozitpe venitdinsalarii

AccizeImpozitpe titei sigaze

Alteimpozitesi taxeincl.dob.sipenalit.de oricefel

Dobanzisipenalitatide oricefel

Observatii

s-a inceputproceduradeexecutaresilita

Bugetul Asigurarilor de Stat

Cod unic deidentificare Denumirea debitor Obligatii din aniianteriori TOTAL **, din care CAS Angajator CAS Angajati Accidente si boli Pensie suplimentara Fond pensii agricultori Dobanzi si penalitati de

orice fel Observatii

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

Cod unic deidentificare Denumirea debitor Obligatii din aniianteriori TOTAL **, din care CAS Somaj Angajator CAS Somaj Angajat Dobanzi si penalitati de

orice fel Observatii

Bugetul Asigurarilor de Sanatate

Cod unic deidentificare Denumirea debitor Obligatii din aniianteriori TOTAL **, din care CAS Sanatate Angajator CAS Sanatate pt

angajatDobanzi si penalitati de

orice fel Observatii

*) Obligatii asumate de contribuabili prin declaratii depuse la organul fiscal, in conditiile legii**) Obligatii restante ale debitorului din totalul obligatiilor constituite si inscrise in coloana precedenta

Istoricul restantelor pe ani

Istoricul restantelor la bugete prezinta datoriile restante ale firmei inregistrate in decursul anului 2014, la sfarsitul anului 2013 si lasfarsitul anului 2012

.

Bugetul de Stat

DataObligatii dinaniianteriori

TOTAL **,din care

Impozitpe profit T.V.A

Impozit pevenit dinsalarii

AccizeImpozitpe titei sigaze

Alte impozitesi taxe incl.dob.si penalit.de orice fel

Dobanzi sipenalitatide orice fel

Observatii

2014-06-30 245577 245577 0 0 192876 0 0 52701 0 cereri de compensare incurs de solutionare

RisCo.ro

Datorii Restante la Stat - CUI ***** 2015-02-02 11:54:37

Conform datelor publicate de ANAF pentru perioada de raportare 2014-09-30, firma avand CUI ***** inregistreaza datorii restante la bugete dupa cum urmeaza:

**** ************ DA 129841 129841 0 0 81131 0 0 48710 0

***** ************* 203425 203425 136644 65368 1413 0 0 0s-a inceputprocedura deexecutare silita

***** *********** 6528 6528 3268 3260 0s-a inceputprocedura deexecutare silita

**** ******** 70058 70058 34068 35990 0s-a inceputprocedura deexecutare silita

Page 5: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

2014-03-31 280378 280378 0 0 280128 0 0 250 0 cereri de compensare incurs de solutionare

2013-12-31 82113 82113 0 0 73547 0 0 8566 0 cereri de compensare incurs de solutionare

2011-12-31 73786 73786 0 0 73786 0 0 0 0 cereri de compensare incurs de solutionare

Bugetul Asigurarilor de Stat

DataObligatiidin aniianteriori

TOTAL **,din care

CASAngajator

CASAngajati

Accidente siboli

Pensiesuplimentara

Fond pensiiagricultori

Dobanzi sipenalitatide orice fel

Observatii

2014-06-30 657071 657071 453344 202946 781 0 0 0 cereri de compensarein curs de solutionare

2014-03-31 532584 532584 400980 126998 4606 0 0 0 cereri de compensarein curs de solutionare

2013-12-31 189005 189005 127810 60257 938 0 0 0 cereri de compensarein curs de solutionare

2011-12-31 213998 213998 155381 55999 2618 0 0 0 cereri de compensarein curs de solutionare

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

Data Obligatii din aniianteriori

TOTAL **, dincare

CAS SomajAngajator

CAS SomajAngajat

Dobanzi sipenalitati deorice fel

Observatii

2014-06-30 14340 14340 7162 7178 0 cereri de compensare in curs desolutionare

2014-03-31 16848 16848 10006 6842 0 cereri de compensare in curs desolutionare

2013-12-31 6108 6108 3053 3055 0 cereri de compensare in curs desolutionare

2011-12-31 6444 6444 3669 2775 0 cereri de compensare in curs desolutionare

Bugetul Asigurarilor de Sanatate

Data Obligatii dinanii anteriori

TOTAL **,din care

CAS SanatateAngajator

CAS Sanatatept angajat

Dobanzi sipenalitati deorice fel

Observatii

2014-06-30 153513 153513 74726 78787 0 cereri de compensare in cursde solutionare

2014-03-31 185812 185812 109367 76445 0 cereri de compensare in cursde solutionare

2013-12-31 65431 65431 31839 33592 0 cereri de compensare in cursde solutionare

2011-12-31 62152 62152 31267 30885 0 cereri de compensare in cursde solutionare

*) Obligatii asumate de contribuabili prin declaratii depuse la organul fiscal, in conditiile legii**) Obligatii restante ale debitorului din totalul obligatiilor constituite si inscrise in coloana precedenta

RisCo.ro

Page 6: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Facturi cu plata la Termen- sume maxime -

Bilete la Ordin si Cecuri- sume maxime -

Plata la 15 zile 95.482ron -

Plata la 30 zile 137.494 ron 158.882 ron

Plata la 45 zile 114.578 ron 134.629 ron

Plata la 60 zile 97.218 ron 116.662 ron

Plata la 90 zile 90.026 ron 112.941 ron

BILANT - an 2010 2011 2012 2013Active Imobilizate - Total 107.029.638 84.010.553 82.581.289 81.501.358Active Circulante - Total 26.558.402 24.028.916 24.631.695 26.030.091

Stocuri 12.534.712 10.739.720 12.173.245 10.494.466Creante 11.431.859 9.692.689 11.188.705 14.688.964Casa si conturi la banci 2.591.831 3.596.507 1.269.745 846.661Cheltuieli in avans 115.905 50.227 57.281 73.914

Datorii 118.451.594 114.947.725 121.051.176 123.546.289Venituri in avans 0 0 0 0

Capitaluri proprii - Total 14.211.772 -7.807.262 -14.842.778 -16.605.618Capital social 3.345.105 3.345.105 3.345.000 3.345.000

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri neta 48.228.793 49.682.667 49.805.774 49.129.180Venituri - Totale 64.179.471 48.798.311 53.745.279 49.644.338Cheltuieli - Totale 63.602.017 50.169.668 60.709.234 51.397.500Profit net/ Pierdere neta 560.954 -1.371.357 -6.963.955 -1.753.162

Numar mediu de salariati 352 253 288 278

RisCo.ro

Limite Plati la Termen - CUI ***** 2015-02-02 11:54:42

Limite Plati la Termen reprezinta contravaloarea marfurilor si serviciilor ce se pot livra catre firma *******in schimbulplatilor la termen pe baza de factura sau bilete la ordin si cecuri:Firma:******** Cod CAEN: 3109 - Ron -

Page 7: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Linie de CreditMaturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur

1 an 13.128.706 5.116.038 1 an 6.8 % 3.6 %

Credite pe TermenScurt

Maturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur1 an 2.294.367 553.732 1 an 6 % 4 %2 ani 4.226.815 1.062.512 2 ani 6.2 % 4.2 %3 ani 5.872.215 1.391.130 3 ani 6.2 % 4.3 %

Credite de Investitii

Maturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur3 ani 5.857.398 1.391.130 3 ani 6.3 % 4.3 %5 ani 7.738.274 1.880.429 5 ani 6.4 % 4.5 %7 ani 9.688.571 2.426.588 7 ani 6.8 % 4.7 %

Maturitate Leasing Ron Leasing Eur Dobanzi Ron Eur

Leasing - Avans : 15%- Val. reziduala : 5%

1 an 2.969.381 683.764 1 an 6.5 % 4.3 %3 ani 7.163.374 1.713.654 3 ani 6.8 % 4.5 %5 ani 9.370.046 2.300.535 5 ani 7 % 4.8 %

BILANT - an 2010 2011 2012 2013Active Imobilizate - Total 107.029.638 84.010.553 82.581.289 81.501.358Active Circulante - Total 26.558.402 24.028.916 24.631.695 26.030.091

Stocuri 12.534.712 10.739.720 12.173.245 10.494.466Creante 11.431.859 9.692.689 11.188.705 14.688.964Casa si conturi la banci 2.591.831 3.596.507 1.269.745 846.661Cheltuieli in avans 115.905 50.227 57.281 73.914

Datorii 118.451.594 114.947.725 121.051.176 123.546.289Venituri in avans 0 0 0 0

Capitaluri proprii - Total 14.211.772 -7.807.262 -14.842.778 -16.605.618Capital social 3.345.105 3.345.105 3.345.000 3.345.000

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri neta 48.228.793 49.682.667 49.805.774 49.129.180Venituri - Totale 64.179.471 48.798.311 53.745.279 49.644.338Cheltuieli - Totale 63.602.017 50.169.668 60.709.234 51.397.500Profit net/ Pierdere neta 560.954 -1.371.357 -6.963.955 -1.753.162

Numar mediu de salariati 352 253 288 278

RisCo.ro

Limite Credite si Leasing - CUI ***** 2015-02-02 11:55:01

Limite Credite si Leasing reprezinta valoarea liniilor de credit, a creditelor pe termen scurt si pe termen lung, sau a leasinguluifinanciar, care pot fi accesate de firma ********** pentru anul in curs, pe baza situatiei financiare a companiei din ultimulan de raportare financiara.

Firma: ******** Cod CAEN:3109

Page 8: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit siPierderi.

2010 2011 2012 2013Fluxuri Operationale -8.853.112 -1.619.078 -9.529.597 -1.076.176

Profit Net/Pierdere neta 560.954 -1.371.357 -6.963.955 -1.753.162Amortizari 804.421 2.317.203 866.747 1.175.210Variatie Stocuri -2.417.733 -1.794.992 1.433.525 -1.678.779Variatie Creante 2.524.457 -1.739.170 1.496.016 3.500.259Variatie Datorii Comerciale -10.111.763 -6.099.086 -502.848 1.323.256

Fluxuri din Investitii -1.024.605 -20.701.882 -562.517 95.279Variatie Active Fixe -1.024.605 -20.701.882 -562.517 95.279

Fluxuri din Finantare 9.295.478 -18.078.128 6.640.318 748.371Variatie Datorii pe Termen Scurt -69.674.384 2.482.528 4.035.167 262.865Variatie Datorii pe Termen Lung 78.595.156 112.689 2.571.132 908.992Variatie Capitaluri 374.706 -20.673.345 34.019 -423.486

Variatia Fluxurilor de Numerar 1.466.971 1.004.676 -2.326.762 -423.084 Casa si conturi la inceputul anului 1.124.860 2.591.831 3.596.507 1.269.745Casa si conturi la sfarsitul anului 2.591.831 3.596.507 1.269.745 846.661

BILANT - an 2010 2011 2012 2013Active Imobilizate - Total 107.029.638 84.010.553 82.581.289 81.501.358Active Circulante - Total 26.558.402 24.028.916 24.631.695 26.030.091

Stocuri 12.534.712 10.739.720 12.173.245 10.494.466Creante 11.431.859 9.692.689 11.188.705 14.688.964Casa si conturi la banci 2.591.831 3.596.507 1.269.745 846.661Cheltuieli in avans 115.905 50.227 57.281 73.914

Datorii 118.451.594 114.947.725 121.051.176 123.546.289Venituri in avans 0 0 0 0

Capitaluri proprii - Total 14.211.772 -7.807.262 -14.842.778 -16.605.618Capital social 3.345.105 3.345.105 3.345.000 3.345.000

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri neta 48.228.793 49.682.667 49.805.774 49.129.180Venituri - Totale 64.179.471 48.798.311 53.745.279 49.644.338Cheltuieli - Totale 63.602.017 50.169.668 60.709.234 51.397.500Profit net/ Pierdere neta 560.954 -1.371.357 -6.963.955 -1.753.162

Numar mediu de salariati 352 253 288 278

RisCo.ro

Cash Flow - CUI ******* 2015-02-02 11:55:21

Firma:********* - Ron -

Page 9: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

ActionariActionari tip lista: 100%

AdresaSos. PANTELIMON, nr. 161, sect. 2, c.p. 33871,Bucuresti Sectorul 2, Bucuresti

AdministratoriJourd Heuil Jean Cedric Yves BernardRoue Mickael Luc Jean MichelCuelhe Jacques Jean Robert

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 3.345.000 RONUltima actualizare Recom in data: 21.11.2014

CAEN3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

Jourd HeuilJean Cedric

Yves Bernard

Este administrator in urmatoarele firme:

ActionariActionari tip lista: 100%

AdministratoriJourd Heuil Jean CedricYves BernardRoue Mickael Luc JeanMichelCuelhe Jacques JeanRobert

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 3.345.000 RON

Roue MickaelLuc Jean

Michel

Este administrator in urmatoarele firme:

RisCo.ro

Participatii Actionari - CUI ******* 2015-02-02 11:55:36

***************

CUI ****

*************

CUI ****

Reg. Com.***************

Page 10: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

ActionariGROUPE PARISOT S.A.S. : 100%PARISOT MATTAINCOURT SAS : 0%

ActionariSODINVEST SRL : 95,39%Actionari tip lista: 4,61%

ActionariGROUPE PARISOT SAS : 90%PARISOT SAS : 10%

ActionariGROUPE PARISOT SAS : 100%

ActionariActionari tip lista: 100%

AdministratoriCuelhe Jacques Jean RobertRoue Mickael Luc Jean MichelMercier Rodolphe Stephane Florent

AdministratoriRoue Mickael Luc Jean MichelMan AurelCuelhe Jacques Jean Robert

AdministratoriRoue Mickael Luc Jean Michel

AdministratoriRoue Mickael Luc Jean Michel

AdministratoriJourd Heuil Jean Cedric Yves BernardRoue Mickael Luc Jean MichelCuelhe Jacques Jean Robert

Stare: functiuneInfiintata: 1996Cap Soc: 31.929.970 RON

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 559.200 RON

Stare: functiuneInfiintata: 2004Cap Soc: 283 RON

Stare: functiuneInfiintata: 1994Cap Soc: 2.475 RON

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 3.345.000 RON

CuelheJacques Jean

Robert

Este administrator in urmatoarele firme:

ActionariSODINVEST SRL : 95,39%Actionari tip lista: 4,61%

ActionariGROUPE PARISOT S.A.S. : 100%PARISOT MATTAINCOURT SAS : 0%

ActionariActionari tip lista: 100%

AdministratoriRoue Mickael Luc Jean MichelMan AurelCuelhe Jacques Jean Robert

AdministratoriCuelhe Jacques Jean RobertRoue Mickael Luc Jean MichelMercier Rodolphe Stephane Florent

AdministratoriJourd Heuil Jean Cedric Yves BernardRoue Mickael Luc Jean MichelCuelhe Jacques Jean Robert

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 559.200 RON

Stare: functiuneInfiintata: 1996Cap Soc: 31.929.970 RON

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 3.345.000 RON

Raportul Participatii asociati prezinta partile sociale sau actiunile detinute de actionarii unei firme in alte firme, pana la data de 1 Feb2015. Actualizarea structurii de actionariat a firmelor conform datelor oficiale de la Registrul Comertului se realizeaza gradual, pemasura accesarii rapoartelor despre firmele la care au survenit modificari de actionariat. In general, aceasta actualizare are loc ininterval de cateva zile lucratoare, acesta fiind decalajul maxim intre informatiile din raportul prezentat si datele oficiale de la RegistrulComertului.

RisCo.ro

****************** ************************* *********

CUI ********* CUI ********** CUI *****

*********************** *************** ************** *************** **********

CUI ******** CUI ********* CUI ******** CUI ********* CUI ****

Page 11: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

ActionariActionari tip lista: 100%

AdresaSos. PANTELIMON, nr. 161, sect. 2, c.p. 33871,Bucuresti Sectorul 2, Bucuresti

AdministratoriJourd Heuil Jean Cedric Yves BernardRoue Mickael Luc Jean MichelCuelhe Jacques Jean Robert

Stare: functiuneInfiintata: 1991Cap Soc: 3.345.000 RON

CAEN3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

Jourd Heuil Jean Cedric YvesBernard

1991

functiune Administrator Data 05.02.1991 Cap Soc: 3.345.000 RONProcent actiuni: -

Roue Mickael Luc Jean Michel

2012

functiune Administrator Data 03.12.2012 Cap Soc: 31.929.970 RONProcent actiuni: -

functiune Administrator Data 03.12.2012 Cap Soc: 559.200 RONProcent actiuni: -

2004

functiune Administrator Data 26.01.2004 Cap Soc: 283 RONProcent actiuni: -

1994

functiune Administrator Data 08.12.1994 Cap Soc: 2.475 RONProcent actiuni: -

1991

functiune Administrator Data 05.02.1991 Cap Soc: 3.345.000 RONProcent actiuni: -

RisCo.ro

Istoric Actionari - CUI ***** 2015-02-02 11:55:41

*************

CUI ****

******** - CUI *******

******************** - CUI ********

Dec

******************** - CUI *********

Jan

******************** - CUI *********

**************************** - CUI *******

Dec

************* - CUI ****

Feb

Reg. Com.**************

Page 12: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Cuelhe Jacques Jean Robert

2012

functiune Administrator Data 03.12.2012 Cap Soc: 559.200 RONProcent actiuni: -

2010

functiune Administrator Data 14.09.2010 Cap Soc: 31.929.970 RONProcent actiuni: -

functiune Administrator Data 06.09.2010 Cap Soc: 3.345.000 RONProcent actiuni: -

Raportul Istoric actionari prezinta istoricul participatiilor pe care actionarii unei firme le-au constituit in alte firme, pana la data de 1 Feb2015. Actualizarea structurii de actionariat a firmelor conform datelor oficiale de la Registrul Comertului pe baza carora se obtine acestraport, se realizeaza gradual, pe masura accesarii rapoartelor despre firmele la care au survenit modificari de actionariat. In general,aceasta actualizare are loc in interval de cateva zile lucratoare, acesta fiind decalajul maxim intre informatiile din raportul prezentat sidatele oficiale de la Registrul Comertului.

RisCo.ro

**************** - CUI ******

*************** - CUI ********

*********** - CUI *********

Page 13: RATING SCAZUT Eficienta Lichiditate RisCo fileCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Profitabilitate Solvabilitate Eficienta Lichiditate Compania se afla intr-o situatie

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrieproduse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nureprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiilor site-uluiwww.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, deafacere sau a unor economii anticipate;- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.rosi a rapoartelor oferite.

www.risco.ro © RisCo Servicii Financiare SRL

RisCo.ro

Buletin Insolventa - CUI *****

Firma avand CUI **** a fost interogata in Buletinele de Insolventa si nu figureaza in stare deinsolventa.