raportul studiului wz/s/e kw /he/> elevilor …...vµu e 2958 de elevi de clasa a viii- ]v } }o]...

of 59 /59
RAPORTUL STUDIULUI PRIVIND OPԐIUNILE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A JUDEԐUL HUNEDOARA CeŶtrul JudețeaŶ de Resurse și AsisteŶță EduĐațioŶală HuŶedoara Raport realizat de: Livia Vlad coordonator CJAP RăzvaŶ BăhŶărel – profesor consilier Cristina Petrean asistent social Mihai Iancu informatician 2017 Nr. 2206/04.12.2017

Upload: others

Post on 06-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

RAPORTUL STUDIULUI PRIVIND OP IUNILE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A JUDE UL HUNEDOARA

Ce trul Județea de Resurse și Asiste ță Edu ațio ală Hu edoara

Raport realizat de: Livia Vlad – coordonator CJAP Răzva Băh ărel – profesor consilier Cristina Petrean – asistent social Mihai Iancu – informatician

2017

Nr. 2206/04.12.2017

Page 2: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

CUPRINS

RAPORTUL STUDIULUI PRIVIND OPȚIUNILE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A

I. INTRODUCERE

Pag. 1

II. DESCRIEREA LOTULUI DE SUBIECȚI PARTICIPANȚI LA REALIZAREA STUDIULUI Pag. 2

III. IDENTIFICAREA OPȚIUNILOR ȘCOLARE DUPĂ FINALIZAREA CLASEI A VIII-A Pag. 6

IV. DISTRIBUȚIA OPȚIUNILOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A Pag. 7

V. IDENTIFICAREA MOTIVELOR CARE SE AFLĂ LA BAZA OPȚIUNILOR ȘCOLARE EXPRIMATE DE ELEVI

Pag. 11

VI. IDENTIFICAREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE ÎN CARE ELEVII CLASELOR A VIII-A AR DORI SĂ PROFESEZE

Pag. 12

VII. IDENTIFICAREA GRADULUI DE INFORMARE ASUPRA OFERTEI DE

ȘCOLARIZARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE NIVEL LICEAL ȘI PROFESIONAL

Pag. 14

VIII. IDENTIFICAREA MODALITĂ ILOR PRIN CARE ŞCOALA ŞI FAMILIA POT OFERI SPRIJIN ELEVILOR ŞI PĂRIN ILOR ACESTORA ÎN PROCESUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ

Pag. 16

ANEXE

A exa : Opțiu ile de larate de elevi pe tru î văță â tul li eal Pag. 19

A exa : Opțiu ile de larate de elevi pe tru î văță â tul profesional Pag. 25

A exa : Pri a opțiu e î văță â t li eal de larată de elevi î fu ție de ș olile de

prove ie ță

Pag. 28

A exa : Pri a opțiu e î văță â t profesio al de larată de elevi î fu ție de ș olile de prove ie ță

Pag. 48

CONCLUZII Pag. 56

Page 3: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

1

RAPORTUL STUDIULUI PRIVIND OPȚIUNILE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A, JUDEȚUL HUNEDOARA, a ș olar - 2018

I. INTRODUCERE

Studiul privind Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a s-a realizat în perioada 06.11.2017 –

29.11.2017 de ătre CJRAE Hu edoara - CJAP, ur ări d ide tifi area op iu ilor elevilor de lasa a VIII-a di ş olile hu edore e. În paralel, s-au ur ărit şi sursele de i for are u privire la u ită ile de î vă ă â t li eal şi î vă ă â t profesio al ale elevilor.

Studiul a utilizat chestionarul autoadministrat SOE8 2017 conceput de CJRAE Hunedoara-CJAP.

Chestionarul s-a completat on line la adresa: https://goo.gl/4w2Xq3. Lotul de su ie i totalizează u u ăr de 2958 de elevi de clasa a VIII-a di toate ş olile hunedorene.

Me io ă ă î Siste ul I for ati I tegrat al Î vă ă â tului di Ro â ia (SIIIR , jude ul Hunedoara are înregistrat î a ul ş olar 7-2018 un efectiv de 3236 elevi de clasa a VIII-a, aceasta

î se â d ă lotul de su ie i al studiului a operă 91,41% di popula ia elevilor de lasa a VIII di jude . Studiul a ual al Ce trului Jude ea de Asiste ă Psihopedagogi ă Deva are ca scop reliefarea

u or te di e legate de orie tarea ş olară a elevilor laselor a VIII-a. A est raport o i e o luziile asupra i teresului a estora pe tru diferite u ități de î văță â t de ivel li eal și profesio al. Obiectivele studiului:

Ide tifi area opțiu ilor ș olare ale elevilor, după fi alizarea lasei a VIII-a;

Preze tarea distri u iei op iu ilor ş olare ale elevilor de clasa a VIII-a di județul Hu edoara;

Ide tifi area otivelor are se află la aza op iu ilor ş olare expri ate de ătre elevi; Identificarea domeniilor de activitate în care elevii claselor a VIII-a ar dori să profeseze;

Ide tifi area gradului de i for are asupra ofertei de ș olarizare a u ităților de î văță â t de ivel li eal și profesio al;

Ide tifi area odalită ilor pri are ş oala şi fa ilia pot oferi spriji elevilor şi pări ilor a estora î pro esul de orie tare ş olară şi profesio ală.

Din punct de vedere statistic, studiul refle tă predo i a ța opțiu ilor ș olare ale elevilor di județul Hu edoara și o stituie o ază î fu da e tarea proie tului pla ului de ș olarizare pentru

a ul ș olar -2019.

Datele din acest studiu au fost prelucrate în conformitate cu:

1. Răspu sul u ită ilor ş olare la adresa I spe toratului Ș olar Județea Hunedoara nr. 5658 /

12.10.2017

2. Re eaua u ită ilor de î vă ă â t preu iversitar de stat u perso alitate juridi ă are fu io ează î a ul ş olar -2018

3. Situa ia realizării pla ului de ş olarizare la lasa a IX-a, î vă ă â tul li eal și profesio al, for a de î vă ă â t zi, pe tru a ul ş olar -2018

4. Export complet elevi din SIIIR, generat la data: 19/10/2017.

Page 4: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

2

II. DESCRIEREA LOTULUI DE SUBIECȚI PARTICIPANȚI LA REALIZAREA STUDIULUI

Tabel r. Stru tura lotului de su ie i pe ş oli de prove ie ă

Nr.

crt. U itatea ş olară de prove ie ă Nu ăr respo de ți %* %**

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOCTOR AUREL VLAD" ORĂȘTIE 75 2.54 100

2. LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA 70 2.37 100

3. COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA 35 1.18 100

4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 32 1.08 100

5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA 15 0.51 100

6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ 14 0.47 100

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU 13 0.44 100

8. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAPOLTU MARE 13 0.44 100

9. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN DAICOVICIU" BERIU 12 0.41 100

10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN OPREAN" BUCUREȘCI 11 0.37 100

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA 10 0.34 100

12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA 9 0.30 100

13. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PREOT IOSIF COMȘA" RIBIȚA 8 0.27 100

14. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA 8 0.27 100

15. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA 8 0.27 100

16. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS 7 0.24 100

17. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA 6 0.20 100

18. COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI

48 1.62 100

19. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" BAIA DE CRIȘ 18 0.61 100

20. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS 19 0.64 100

21. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI 20 0.68 100

22. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS 21 0.71 100

23. COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE 23 0.78 100

24. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 24 0.81 100

25. COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" PETROȘANI 28 0.95 100

26. COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROȘANI 104 3.52 99.05

27. LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI 95 3.21 98.96

28. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

DEVA 85 2.87 97.70

29. COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA 81 2.74 97.59

30. COLEGIUL NAȚIONAL "I.C. BRĂTIANU" HAȚEG 132 4.46 97.06

31. COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN 66 2.23 97.06

32. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DESIDERIU SÎRBU" PETRILA 95 3.21 96.94

33. LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR 25 0.85 96.15

34. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ȘAGUNA" DEVA 93 3.14 95.88

35. COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA 116 3.92 95.87

36. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMINIC STANCA" ORĂȘTIE 68 2.30 95.77

37. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" DEVA 88 2.97 94.62

Page 5: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

3

38. LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR" DEVA 33 1.12 94.29

39. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS 16 0.54 94.12

40. COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA 80 2.70 94.12

41. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA 15 0.51 93.75

42. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HADRIAN DAICOVICIU" ORĂȘTIOARA DE SUS

13 0.44 92.86

43. COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV "CETATE" DEVA 25 0.85 92.59

44. LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA 36 1.22 92.31

45. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA 12 0.41 92.31

46. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA 22 0.74 91.67

47. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL

SALIGNY" SIMERIA 79 2.67 90.80

48. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI 38 1.28 90.48

49. COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA 84 2.84 90.32

50. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHEORGHE DUCA" PETROȘANI 84 2.84 90.32

51. LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" CĂLAN 72 2.43 90.00

52. LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI 97 3.28 89.81

53. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE ȚIC" BRĂNIȘCA 8 0.27 88.89

54. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA 7 0.24 87.50

55. LICEUL TEORETIC GHELARI 12 0.41 85.71

56. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VARVARA" ANINOASA 24 0.81 85.71

57. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU" BRAD 41 1.39 85.42

58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. VULCAN 58 1.96 85.29

59. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" BRAD 57 1.93 85.07

60. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. LUPENI 68 2.30 85.00

61. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. VULCAN 61 2.06 84.72

62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR 11 0.37 84.62

63. COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU 36 1.22 83.72

64. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. PETROȘANI 50 1.69 81.97

65. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. HUNEDOARA 43 1.45 81.13

66. COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA 34 1.15 80.95

67. COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA

58 1.96 80.56

68. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION BUTEANU" BUCEȘ 12 0.41 80.00

69. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL 14 0.47 73.68

70. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD 7 0.24 70.00

71. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ 9 0.30 64.29

72. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. HUNEDOARA 35 1.18 55.56

73. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM 6 0.20 50.00

74. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ 6 0.20 33.33

75. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA CERNII DE JOS 0 0.00 0.00

TOTAL 2958 100 91.41

*reprezi tă % di total respo de ți **reprezi tă % u ărul de elevi de lasa a VIII-a din unitate

Page 6: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

4

Ta el r. Stru tura lotului de su ie i pe zo e ş olare

Zo e ș olare Nr.

respo de ți % din total

respo de ți

% respo de ți din total elevi

clasa

a VIII-a / zonă

Deva 582 19,68 94,17

Hunedoara 393 13,29 82,39

Petroșa i 346 11,70 93,01

Lupeni 165 5,58 87,77

Petrila 174 5,88 95,08

Uricani 95 3,21 98,96

Vulcan 185 6,25 88,94

Brad 205 6,93 90,31

Căla 93 3,14 89,42

Hațeg 253 8,55 94,76

Orăștie 244 8,25 95,69

Simeria 120 4,06 93,02

Ilia 103 3,48 91,96

Total 2958 100 91,41

Ta el r. Stru tura lotului de su ie i pe vârste

Vârsta Nu ăr elevi %

13 613 20.72

14 2104 71.13

15 178 6.02

16 54 1.83

17 9 0.30

Total 2958 100

Ta el r. Stru tura lotului de su ie i î fu ie de sex

Sex Nu ăr elevi %

MASCULIN 1508 50,98

FEMININ 1450 49,02

Total 2958 100

Ta el r. Stru tura lotului de su ie i î fu ie de mediul de rezide ă

Mediul de rezide ă Nu ăr elevi %

URBAN 2054 69,44

RURAL 904 30,56

Total 2958 100

Tabel nr. 6 Media o ți ută de elevii parti ipa ți la hestio ar î lasele V-VII: edia ge erală a lasei a V-a + edia ge erală a lasei a VI-a + media ge erală a lasei a VII-a) / 3

Nr. crt Media provizorie Nr elevi % Nr. elevi %

1 5 - 5,99 27 1.12 62 14.42

2 6 - 6,99 93 3.85 150 34.88

3 7 - 7,99 407 16.86 173 40.23

4 8 - 8,99 698 28.91 43 10

5 9 - 10 1189 49.25 2 0.47

Total 2414 100 430 100

Page 7: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

5

Fig. nr. 1: Media o ți ută de elevii parti ipa ți la hestio ar î lasele V-VII î fu ție de opțiu ea expri ată

pe tru li eu sau ș oală profesio ală

Tabel nr. 7 Studiile pări ților elevilor de lasa a VIII-a

Ulti a for ă de î văță â t a solvită

Studiile pări ilor elevilor are au optat pentru liceu

Studiile pări ilor elevilor are au optat pe tru ş oala

profesio ală

mama % tata % mama % tata %

Ș oala ge erală 292 12.10 201 8.33 179 41.63 141 32.79

Ș oala profesio ală 228 9.44 417 17.27 85 19.77 133 30.93

Liceu 1198 49.63 1194 49.46 152 35.35 139 32.33

Studii universitare 696 28.83 602 24.94 14 3.26 17 3.95

TOTAL 2414 100 2414 100 430 100 430 100

Fig. nr. 2: Studiile pări ților, î fu ție de opțiu ea expri ată de elevii di clasa a VIII-a pentru liceu sau ș oală profesio ală

0

20

40

60

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10

opțiu e li eu opțiune învățământ profesional

0

50

Școala generală

Școala profesională

Liceu

Studii universitare

8.33

17.27

49.46

24.94

12.1

9.44

49.63

28.83

Studiile pări ilor elevilor are au optat pentru liceu

mama tata

0

50

Școala generală

Școala profesională

Liceu

Studii universitare

32.79

30.93

32.33

3.95

41.63

19.77

35.35

3.26

Studiile pări ilor elevilor are au optat pe tru ş oala profesio ală

mama tata

Page 8: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

6

III. IDENTIFICAREA OPȚIUNILOR ȘCOLARE DUPĂ FINALIZAREA CLASEI A VIII-A

Dintre elevii hestio ați:

2844 de elevi îşi de lară i te ia de a-şi o ti ua studiile, î județul Hu edoara, reprezentând

96,14% dintre responden i; 104 de elevi îşi de lară i te ia de a-şi o ti ua studiile, dar u î județul Hu edoara,

reprezentând 3,51% dintre respo de ți; 10 elevi îşi de lară i te ia de a u o ti ua studiile (5 provenind din mediul urban, 5

provenind din mediul rural), reprezentând 0,33 % dintre responden i.

Tabel nr. 8 Motivul re u ării la o ti uarea studiilor

Motiva ia re u ării la o ti uarea studiilor

Nu ăr elevi %

di r. respo de ilor

NR 3 0,10

Vreau să lu rez 3 0,10

Nu am susți erea fa iliei 2 0,06

Ple di țară 1 0,03

Vreau să îmi ajut pări ții 1 0,03

Total 10 0,38

Tabel nr. 9 Op iu ile elevilor î fu ie de for a de î vă ă â t pe are dores să o ur eze:

For a de î vă ă â t Nu ăr elevi %

din care

Elevi din

mediul

urban

%

Elevi din

mediul

rural

%

Î vă ă â t li eal 2414 81.61 1733 84.37 681 75.33

Î vă ă â t profesio al 430 14.54 236 11.49 194 21.46

Nu continuă studiile în

județul Hu edoara 104 3.52 80 3.89 24 2.65

Nu continuă studiile 10 0.34 5 0.24 5 0.55

Total 2958 100 2054 100 904 100

Dintre elevii hestio ați: 2414 de elevi şi-au de larat pri a op iu e î alegerea li eului; 2362 de elevi şi-au de larat a doua op iu e î alegerea li eului; 2288 de elevi şi-au de larat a treia op iu e î alegerea liceului;

Page 9: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

7

430 de elevi şi-au de larat pri a op iu e î alegerea î vă ă â tului profesio al; 402 elevi şi-au de larat a doua op iu e î alegerea î vă ă â tului profesio al; 377 de elevi şi-au de larat a treia op iu e î alegerea î vă ă â tului profesio al.

Tabel nr. 10 Op iu ile elevilor are s-au exprimat pentru oferta î vă ă â t li eal î fu ie de profile /

filiere / î văță â t profesio al / op iu ea (nr. elevi)

Filiera teoreti ă Filiera teh ologi ă

Î văță â t profesional

Filiera voca io ală

Profil

real

Profil

umanist

Profil

servicii

Profil

tehnic

Profil

resurse

naturale

și

protecția

mediului

Profil

sportiv

Profil

artistic

Profil

pedagogic

Profil

teologic

Total

profil 934 707 340 185 7

430 86 97 58 0

Total

filieră 1641

532 241

962

Total 2844

IV. DISTRIBUȚIA OPȚIUNILOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A

Se re ar ă și î a est a ș olar î expri area opțiu ilor elevilor de clasa a VIII-a preferi ța pe tru filiera teoreti ă 57,7% (1641 elevi), față de ea pe tru filiera teh ologi ă – 18,7% (532 elevi) sau filiera vocațio ală , % elevi . Î eea e privește î văță ântul profesional, sunt 430 de opțiu i, repreze tâ d , %.

Fig. nr. 3: Op iu ile elevilor care s-au exprimat pentru oferta î vă ă â t li eal / î văță â t profesio al în

fu ie de filiere (%)

57.7 18.7

15.13

8.47 FILIERA

TEORETICĂ TEHNOLOGICĂ ÎNV. PROFESIONAL VOCA IONALĂ

Page 10: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

8

Fig. nr. 4: Op iu ile elevilor care s-au exprimat pentru oferta î vă ă â t li eal î fu ie de profile %

Tabel nr. 11 Op iu ile elevilor are s-au exprimat pentru oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de SPECIALIZĂRI / FILIERA TEORETICĂ

Specializarea pentru care

s-a optat la op iu ea

Nr.

elevi %*

Nr. locuri la

a eastă specializare în anul

ş olar -2017**

%**

Varia ia % di popula ia

ş olară

Matematică - i for ati ă 502 17.65 460 14,48 3,17

Știi țe ale aturii 432 15.19 470 14,79 0,4

Filologie 470 16.53 397 12,5 4,03

Știinte sociale 237 8.33 144 4,53 3,8

Total filieră teoreti ă

1641 57.70 1471 46,3 11,4

*pe tru a eastă a aliză au fost lua i în calcul doar elevii care s-au exprimat pentru oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de spe ializări / î vă ă â t li eal ** conform cu “Situa ia realizării pla ului de ş olarizare la lasa a IX-a, î vă ă â tul li eal, for a de î vă ă â t zi, pe tru a ul ş olar 2017-2018

0

0.28

2.4

3.54

4.01

7.66

14.03

29.28

38.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TEOLOGIC

RESURSE NAT SI PROT MEDIULUI

PEDAGOGIC

SPORTIV

ARTISTIC

TEHNIC

SERVICII

UMANIST

REAL

PROFIL

PROFIL

Page 11: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

9

Tabel nr. 12 Op iu ile elevilor are s-au exprimat pentru FILIERA TEHNOLOGICĂ din oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de DOMENII

Domeniul pentru care

s-a optat la op iu ea Nr. elevi %*

Nr. locuri la

acest domeniu

î a ul ş olar 2016 -2017**

%**

Varia ia % di popula ia

ş olară

PROFIL TEHNIC

MECANICA 113 3,97 125 3,93 0,04

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 28 0,97 52 1,64 0,67

ELECTRIC 25 0,88 27 0,85 0,03

PRODUCTIE MEDIA 11 0,39 29 0,91 0,52

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 5 0,18 0 0 0,18

CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

3 0,11 0 0 0,11

ELECTROMECANICA 0 0 47 1,48 1,48

INDUSTRIA TEXTILA SI PIELARIE 0 0 0 0 0

PROFIL SERVICII

TURISM SI ALIMENTATIE 217 7,63 291 9,16 1,53

ECONOMIC 82 2,88 169 5,32 2,44

COMERT 41 1,44 0 0 1,44

ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESC 0 0 29 0,91 0,91

PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI AGRICULTURA 5 0,18 0 0,18 0,18

PROTECTIA MEDIULUI 2 0,07 28 0,88 0,81

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 0 0 28 0,88 0,88

Total filieră teh ologi ă 532 18,70 825 25,96 7,26

Î vă ă â t profesio al 430 14,13 678 21,34 7,21

Total 962 33,83 1503 47,3 13,47 *pe tru a eastă a aliză au fost lua i în calcul doar elevii care s-au exprimat pentru oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de domenii / î vă ă â t li eal ** conform cu “Situa ia realizării pla ului de ş olarizare la lasa a IX-a, î vă ă â tul li eal, for a de î vă ă â t zi, pe tru a ul ş olar 2017-2018

Page 12: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

10

Tabel nr. 13 Op iu ile elevilor are s-au exprimat pentru FILIERA VOCA IONALĂ din oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de PROFIL

Specializarea pentru care

s-a optat la op iu ea Nr. elevi %*

Nr. lo uri la a eastă specializare în anul

ş olar -2017**

%**

Varia ia % di popula ia

ş olară

ARTISTIC 97 3,41 83 2,61 0,80

SPORTIV 86 3,02 79 2,49 0,53

PEDAGOGIC 58 2,04 28 0,88 1,16

TEOLOGIC 0 0 13 0,41 0,41

Total filieră vo a io ală 241 8,47 203 6,39 2,08 *pe tru a eastă a aliză au fost lua i î al ul doar elevii are s-au exprimat pentru oferta regăsită î u ită ile ş olare ale jude ului Hu edoara î fu ie de spe ializări / î vă ă â t li eal ** conform cu “Situa ia realizării pla ului de ş olarizare la lasa a IX-a, î vă ă â tul li eal, for a de î vă ă â t zi, pe tru a ul ş olar 2017-2018

Fig. nr. 5: Situa ia comparativă a op iunilor exprimate de elevii claselor a VIII-a în anii şcolari 2012-2013,

2013-2014, 2014 – 2015, 2015-2016, 2016-2017 și 2017-2018, î fu ție de filiere %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012-2013 2013-2012 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

54.91 55.22 56.33 57.03 57.62 57.7

35.94 35.41 23.02

21.84 20.17 18.7

12.27 11.09 14.05 15.11

7.52 8.2 8.36 9.21 8.13 8.47

Filiera teoretică Filiera tehnologică învăţământ profesional Filiera vocaţională

Page 13: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

11

V. IDENTIFICAREA MOTIVELOR CARE SE AFLĂ LA BAZA OPȚIUNILOR ȘCOLARE EXPRIMATE DE ELEVI

O servă ă elevii de lasa a VIII-a are au răspu s la hestio ar și au optat pe tru î văță â t

li eal, au ales î ea ai are ăsură varia ta Profilul pe care-l voi urma este un pas important spre

meseria dorita, ur ată de varianta Aptitudinile personale. Se poate sesiza ă pe tru elevi pare ai i porta t profilul ales î vederea pra ti ării profesiei, de ît Prestigiul ș olii sau apropierea acesteia de

asă.

Fig. nr. 6: Motivul alegerii liceului (OPTIUNEA 1) (%)

Di rezultatele î registrate la a est ite , se o servă ă Aptitudinile personale au cea mai mare

i flue ță î expri area opțiu ii privi d î văță â tul profesio al, ur ate Oportu itățile de pe piața muncii. Pe a treia poziție, privi d fa torii are au i flue țat alegerea, se află Avantajele financiare

ursa lu ară , iar pe a patra poziție găsi Apropierea ș olii de asă.

Fig. r. : Motivul alegerii î văță â tului profesio al OPTIUNEA %

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Alt motiv

Sugestiile/recomandarile consilierului scolar

Sugestiile/recomandarile dirigintelui

Recomandarile altora

Apropierea scolii de casa

Majoritatea prietenilor mei merg la acest liceu

Oportunitatile de pe piata muncii

Este un liceu prestigios

Rezultatele s olare o ti ute i gi aziu i i fa iliteaza…

Imi place atmosfera si cred ca ma voi distra in anii de liceu

Aptitudinile personale

Profilul pe are-l voi ur a este u pas i porta t spre…

2.29

2.59

2.72

2.98

3.17

3.32

3.62

3.93

3.95

4.06

4.13

4.25

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Alt motiv

Familia insista sa aleg aceasta forma de invatamant

Sugestiile/recomandarile consilierului scolar

Sugestiile/recomandarile dirigintelui

Apropierea scolii de casa

Avantajele financiare (bursa lunara)

Oportunitatile de pe piata muncii

Aptitudinile personale

2.18

2.85

2.93

3.16

3.46

3.71

3.93

4.05

Page 14: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

12

VI. IDENTIFICAREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE ÎN CARE ELEVII CLASELOR A VIII-A AR DORI SĂ PROFESEZE

A ul a esta, a și î ulti ii a i, se o servă ă po derea ea ai are o are varia ta de răspu s Altele (13,33%). A eastă alegere poate i di a i de izia elevilor privi d u do e iu de a tivitate lar definit. Domenii de activitate are par să-i atragă pe elevi su t: edi i ă/să ătate (11,99%),

i for ati ă și oi teh ologii (11,11%), justiţia (7,31%), sport (6,54%), edu ație/î văță â t (5,84%),

tehnic (5,66%), artă/ ultură (5,41%), turism (5.06%).

Fig. nr. 8: Do e iul de a tivitate î are ar prefera să profeseze după fi alizarea studiilor %

Răspu surile oferite de elevi la a est ite de otă î redere î pote țialul i dividual de reușită î ariera pe are și-o dores . , % di tre elevi o sideră î are și foarte are ăsură ă vor reuși î ariera pe are și-o doresc.

0.002.00

4.006.00

8.0010.00

12.0014.00

Altele (nespecificat)

Teologie

Publicitate

Mass-media

Agricultura

Social

Transporturi

Comert

Industrie

Servicii

Economie

Armata

Turism

Arta/Cultura

Tehnic

Educatie / Invatamant

Sport

Justitie

Informatica si noi tehnologii

Medicina/Sanatate

13.33

0.25

0.32 1.48

2.07

2.07

2.50

3.09

3.34

3.69

4.25

4.68

5.06

5.41

5.66

5.84

6.54

7.31

11.11

11.99

Page 15: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

13

Fig. nr. 9: Î e ăsură o sideră elevii de lasa a VIII-a ă vor reuși î ariera pe are și-o doresc (%)

I for ațiile pe are elevii le deți despre di a i a și spe ifi itatea pieței u ii î o e tul de față îi deter i ă pe , % di tre a eștia să o sidere ă î are și foarte are ăsura vor avea posi ilitatea de a pra ti a profesia dorită după fi alizarea studiilor.

Fig. nr. 10: Măsura î are elevii de lasa a VIII-a co sideră ă pia a u ii le va oferi posi ilitatea de a

pra ti a eseria/profesia dorită %

Rezultatele o ți ute î ur a prelu rării răspu surilor la ite ul Aspectul cel mai important

pe tru a reuși î arieră evide tiază i porta ța pe are elevii o a ordă di e siu ii pra ti e. În

continuare se află varia ile de ordi perso al e esare reușitei î arieră: încrederea în sine,

seriozitatea, aptitudinile/pasiunile, capacitatea de a lua decizii, abilitatea de a lu ra î e hipă și disciplina (respectarea regulilor, normelor). Î a est o text, evide ție i porta ța a ordată de ătre elevi pro esului de dezvoltare perso ală, a pre isă pe tru reușita î arieră, î tru ât varia ilele subliniate anterior fac parte din registrul di a i ii i dividuale de adaptare la exige țele i tegrării profesio ale pe piața u ii.

Totodată, poate fi o servată po derea foarte redusă a ordată de elevi rezultatelor la î vățătură pre u și profilului ales î vederea pra ti ării u ei profesii. Acest fapt poate invita la

refle ție di perspe tiva priorităților pro esului edu ațio al și al isiu ii a torilor di siste ul de edu ație.

0.0020.0040.0060.00

in maremasura

in foartemare

masura

nu stiu in micamasura

in foartemica

masura

deloc

59.67

23.31 12.59 4.01 0.35 0.07

0.00

20.00

40.00

60.00

in maremasura

in foartemare

masura

nu stiu in micamasura

in foartemica

masura

deloc

59.67

23.31 12.59

4.01 0.35 0.07

Page 16: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

14

Fig. nr. 11: Aspe tul el ai i porta t pe tru a reuși î arieră %

VII. IDENTIFICAREA GRADULUI DE INFORMARE ASUPRA OFERTEI DE ȘCOLARIZARE A

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE NIVEL LICEAL ȘI PROFESIONAL

Răspu surile oferite de elevi la ite ul I for aţii pe are elevii le deţi u privire la li ee î o e tul expri ării opţiu ii arată faptul ă gradul de i for are privi d ofertele u ităților ș olare pe

are le pot ur a după a solvirea lasei a VIII-a este unul foarte mare, 83,05% dintre elevi declarând

ă deți i for ații sufi ie te și ogate despre oferta liceelor cu privire la filiere, profiluri, spe ializări și

pot lua o decizie în cunoștință de cauză.

Î eea e privește opțiunea pe tru î văță â tul profesio al, elevii de lară ă deți în

proporție de , % i for ații sufi ie te și ogate despre școlile profesionale din zonă.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Altele

Rezultatele foarte u e la i vatatura / perfor a tele…

Capacitatea de a apela la sprijinul celorlalti

Inteligenta emotionala

Rezistenta la efort

Capacitatea de a face fata situatiilor stresante

Profilul ales este e esar pe tru a pra ti a profesia pe…

O buna pregatire teoretica]

Consecventa/perseverenta

Disciplina (respectarea regulilor, normelor

Abilitatea de a lucra in echipa

Capacitatea de a lua decizii

Aptitudinile/pasiunile

Seriozitatea

O buna pregatire practica

Increderea in sine

2.6

3.78

3.79

3.84

3.88

4.08

4.1

4.11

4.12

4.24

4.25

4.37

4.38

4.45

4.47

4.47

Page 17: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

15

Fig. nr. 12: I for a ii pe are elevii le de i u privire la li ee î o e tul expri ării op iu ii %

Fig. nr. 13: I for a ii pe are elevii le de i u privire la învă ămâ tul profesio al î o e tul expri ării

op iu ii %

Familia, prietenii, profesorii dirigi ți) exer ită o are i flue ță î exerpri area opțiu ilor de

ătre elevi. A eștia oferă odele edu a io ale şi de arieră, pri are elevii su t ajuta i să-şi u oas ă resursele, să pla ifi e, să a io eze, să ia de izii i for ate, atât pentru elevii care au optat pentru

î văță â t li eal ât și pe tru ei are au optat pe tru î văță â t profesio al.

Fig. nr. 14: Sursa i for ării pe tru opțiu ile expri ate pe tru li eu și î văță â t profesio al (%)

58.2 24.85

14.42 2.53

Suficiente: am informatii despre liceele din zona

Bogate: stiu tot despre oferta liceelor si pot luao decizie in cunostinta de cauza

Precare: cunosc liceul pe care-l voi urma si numa mai intereseaza altceva

Sarace: nu am informatiile necesare despre licee

54.19 27.21

14.19 4.42

Suficiente: am informatii despre scolile profesionaledin zonaBogate: stiu tot despre oferta scolilor profesionale sipot lua o decizie in cunostinta de cauzaPre are: u os ș oala pe are o voi ur a si u a mai intereseaza altceva Sarace: nu am informatiile necesare despre scolileprofesionale

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

familie prieteni profesori diriginte profesorulconsilier

scolar

alte surse

3.76 3.61 3.50 3.40 3.06

2.72

3.43 3.52 3.55 3.82

3.24

2.42

opțiu e li eu opțiune învățământ profesional

Page 18: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

16

VIII. IDENTIFICAREA MODALITĂ ILOR PRIN CARE ŞCOALA ŞI FAMILIA POT OFERI SPRIJIN ELEVILOR ŞI PĂRIN ILOR ACESTORA ÎN PROCESUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ

Elevii respo de i o sideră ă ş oala îi poate ajuta î po esul de orie tare ş olară şi profesio ală î pri ipal prin dezbaterea unor teme specifice OSP, cum ar fi : Furnizarea mai multor

informatii despre optiunile scolare la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte și

Realizarea unui profil aptitudinal, in vederea alegerii traseului educational potrivit. Pe poziția a treia se situează afir ația ă ş oala îi poate ajuta pri Derularea unui program de pregatire suplimentara in

scoala la disciplinele unde intampini dificultati.

Fig. nr. 15: Sprijinul pe care îl poate oferi şcoala în alegerea de la sfârşitul clasei a VIII-a (%)

Di a aliza datelor reiese faptul ă , % di tre elevii hestio ați dores să-și o ti ue studiile , % î Ro â ia iar , % î străi ătate . Se re ar ă u pro e t ridi at de elevi are u au proiectat un traseu edu ațio al lar, pâ ă î a est o e t , % .

Fig. nr. 16: Ce își propu elevii de lasa a VIII-a să fa ă după fi alizarea li eului/î vă ă â tului profesio al

(%)

2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Informatii despre: burse de studii, resurse financiareoferite elevilor u o o ditie ateriala pre ara pe tru a-…

Informarea si consilierea in cariera oferite de catreprofesorul consilier scolar (psiholog scolar

Organizarea unor intalniri cu elevii din unitatile deinvatamant

Derularea unui program de pregatire suplimentara inscoala la disciplinele unde intampini dificultati

Realizarea unui profil aptitudinal, in vederea alegeriitraseului educational potrivit

Furnizarea mai multor informatii despre optiunile scolarela finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte

01020304050

continuistudiile inRomânia

imi gasescun loc de

munca

inca nu m-am gandit

continuistudiile si

totodata salucrez

continuistudiile in

strainatate

initiez oafacere

45.6

17.26 16.91 12.41 6.36 1.44

Page 19: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

17

O orie tare î arieră ât ai efi ie tă presupu e u o ti uu de a tivită i desfăşurate de

profesorii dirigi i şi de profesorii o silieri ş olari. A eştia i for ează per a e t elevii/pări ii, pe tot par ursul gi aziului şi u pre ădere î lasele a VII-a şi a VIII-a, despre studiile liceale (durata,

filiere, profiluri, spe ializări , posi ilită ile oferite de fie are traseu edu a io al, posi ilită ile ulterioare de dezvoltare profesio ală şi i ser ie so ială.

Rezultatele studiului de fa ă reprezi tă ur area u or serii de a tivită ii de orientare ș olară și profesio ală, cum ar fi:

- i for area elevilor şi a pări ilor privi d oferta ș olară, orga izarea şi desfăşurarea ad iterii în învă ă â tul li eal şi profesional prin dise i area i for a iilor upri se î aterialele ela orate de I spe toratul Ș olar Județea Hu edoara și centrul Județea de Resurse și Asiste ță Edu ațio ală

Hu edoara de ătre profesorii o silieri ș olari şi de ătre profesorii dirigi i de la lasele a VIII-a

roşuri, plia te et . ; - parti iparea elevilor la a tivități de consiliere i dividuală și de grup elevilor, testarea

aptitudinilor și a intereselor profesionale.

Î ur a prelu rării statistice a datelor de la itemul Parti iparea la a tivităţi de o siliere şi orie tare ş olară şi profesio ală orga izate de profesorul o silier ș olar, se o stată ă ,86% dintre

respo de ții di ediul ur a și , % di tre ei di ediul rural au parti ipat la a tivități de

o siliere şi orie tare ş olară şi profesio ală orga izate de profesorul o silier ș olar.

Fig. nr. 17: Participarea la activită i de consiliere şi orie tare şcolară şi profesională organizate de profesorul o silier ș olar

Se o stată ă , % di tre elevi au apre iat u ota și respe tiv ota ota fii d ea ai are a tivită ile de o siliere şi orie tare ş olară şi profesio ală orga izate de profesorul

o silier ș olar, desfășurate atât î ediul ur a u de există a i ete de asiste ță psihopedagogi ă ât și î ediul rural, u de a este a tivități s-au derulat pe par ursul lu ilor o to rie și oie rie a

a ului ș oar -2018 de ătre profesorii consilieri ș olari di Ce trul Județea de Asiste ță Psihopedagogi ă Deva.

0

20

40

60

80

da

nu

70.86

29.14

77.15

22.85

URBAN RURAL

Page 20: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

18

Fig. nr. 18: Aprecierea activită ilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională la care au participat (nota 5 fiind cea mai mare) %

58.99 29.49

8.92

2.17 0.43

Nota 5 Nota 4 Nota 3 Nota 2 Nota 1

Page 21: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Nr.

crt.

Limba de

predareFiliera Profil Bilingv Intensiv

Domeniu /

Specializare

Opțiu e 1

% din

TOTAL

elevi

Media provizorie

(clasele 5-7)

Elevi cu medie mai mare

decât ultima medie de

la admitere 2017

Opțiu e 2

Opțiu e 3

81

1 LRO THN SRV ENG Co erț 22 27,16 min 5.96/ max10 _ 22 37

2 LRO THN SRV ENG Economic 15 18,52 min 6.67/ max 10 15 elevi peste 4.65 60 32

3 LRO THN SRV ENG Turis și ali e tație 44 54,32 min 7/max 9.52 44 elevi peste 5.5 44 60

96

4 LRO THN SRV Co erț 15 15,63 min 5.67/ max 7.62 _ 33 34

5 LRO THN SRV Economic 29 30,21 min 5.6/ max 9.5 27 elevi peste 6.49 44 44

6 LRO THN SRV ENG Turis și ali e tație 52 54,17 min 5.33/ max 9 47 elevi peste 6.7 30 43

142

7 LRO TER REA INF Mate ati ă-i for ati ă 40 28,17 min 5.33/ max 10 35 elevi peste 9.11 21 11

8 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 12 8,45 min 8.07/ max 9.93 _ 19 21

9 LRO TER REA ENG Știi țe ale Naturii 28 19,72 min 5.96/ max 10 35 24

10 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 16 11,27 min 7.17/ max 9.94 35 23

11 LRO TER UMA Filologie 46 32,39 min 6/ max 9.91 44 elevi peste 6.12 29 50

Colegiul Națio al ”Avra Ia u” Brad 114

12 LRO TER REA INF Mate ati ă-i for ati ă 27 23,68 min 7/ max 10 26 elevi peste 8.26 12 30

13 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 37 32,46 min 7/ max 10 34 elevi peste 7.79 51 30

14 LRO TER UMA ENG Filologie 21 18,42 min 7.33/ max 10 22 33

15 LRO TER UMA Filologie 29 25,44 min 6.76/ max 9.86 17 19

171

16 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 40 23,39 min 7.29/ max 10 26 elevi peste 9.62 38 25

17 LRO TER REA INF Mate ati ă-i for ati ă 28 16,37 min 7.33/ max 10 17 elevi peste 9.25 34 33

18 LRO TER REA ENG Știi țe ale Naturii 63 36,84 min 7.67/ max 10 44 elevi peste 9.47 30 30

19 LRO TER REA FRA Știi țe ale Naturii 3 1,75 min 7.65/ max 9.66 2 elevi peste 8.5 14 16

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva

50 elevi peste 6.24

A e a : Opțiu ile de larate de elevi/î văță â t li eal

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara

Colegiul E o o i ”Her es” Petroșa i

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie

41 elevi peste 6.85

19

Page 22: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

20 LRO TER REA GER Știi țe ale Naturii 6 3,51 min 8 / max 9.75 5 elevi 8.39 17 11

21 GER TER REA Știi țe ale Naturii 14 8,19 min 8.48/ max 9.97 14 elevi peste 5.06 13 7

22 LRO TER UMA ENG Filologie 15 8,77 min 9/ max 9.96 13 elevi peste 8.42 33 34

23 LRO TER UMA FRA Filologie 2 1,17 min 8/ max 9.74 1 elev peste 8.03 12 10

203

24 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 39 19,21 min 7/ max 10 37 elevi peste 8.6 10 20

25 LRO TER REA ENG Știi țe ale Naturii 37 18,23 min 6/ max 10 30 19

26 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 12 5,91 min 6.33/ max 9.72 42 33

27 LRO TER UMA ENG Filologie 31 15,27 min 7 max 9.88 27 elevi peste 8.1 41 35

28 LRO TER UMA Știi țe So iale 42 20,69 min 6.43/ max 9.75 38 elevi peste 7.25 43 40

29 LRO THN SRV ENG Turis și ali e tație 33 16,26 min 5/ max 9.4 33 elevi peste 2.5 26 40

30 LRO THN TEH Electric 9 4,43 min 5.33/ max 8.95 _ 15 10

155

31 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 64 41,29 min 5.48/ max 10 60 elevi peste 7.68 41 17

32 LRO TER REA ENG Știi țe ale Naturii 40 25,81 min 8.2/ max 9.96 40 elevi peste 7.06 46 25

33 LRO TER UMA ENG Filologie 28 18,06 min 6/ max 9.98 26 elevi peste 7.2 39 46

34 LRO TER UMA Știi țe So iale 23 14,84 min 7.67/ max 9.81 23 elevi peste 6.89 34 36

166

35 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 35 21,08 min 7.92/ max 10 25 23

36 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 31 18,67 min 6.67/ max 10 35 21

37 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 47 28,31 min 5/ max 10 40 elevi peste 8.85 24 31

38 LRO TER UMA ENG Filologie 36 21,69 min 7.87/ max 10 41 52

39 LRO TER UMA LFR Filologie 4 2,41 min 7.33/ max 9.69 19 13

40 LRO TER UMA Filologie 13 7,83 min 7.71/ max 10 _ 19 24

99

41 LRO TER REA INF Mate ati ă-i for ati ă 19 19,19 min 6/ max 9.94 _ 26 21

42 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 11 11,11 min 7.97/ max 10 11 elevi peste 7.42 18 23

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg

47 elevi peste 6.71

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i

58 elevi peste 8.56

40 elevi peste 6.84

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i

20

Page 23: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

43 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 15 15,15 min 7.76/ max 10 14 elevi peste 7.9 47 36

44 LRO TER UMA ENG Știi țe So iale 54 54,55 min 6.67/ max 10 46 elevi peste 7.79 38 33

94

45 LRO TER REA INF Mate ati ă-i for ati ă 37 39,36 min 7.48/ max 10 33 elevi peste 8.05 24 32

46 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 15 15,96 min 7.69/ max 9.98 15 elevi peste 6.61 25 20

47 LRO TER UMA Filologie 42 44,68 min 7.33/ max 10 42 elevi peste 6.74 20 27

234

48 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 50 21,37 min 8/ max 10 44 elevi peste 8.8 31 36

49 LRO TER UMA Filologie 60 25,64 min 7/ max 10 53 elevi peste 8.16 82 60

50 LRO TER UMA Știi țe So iale 67 28,63 min 7.37/ max 10 56 elevi peste 8.38 62 53

51 LRO VOC PED Î vățători-edu atoare 57 24,36 min 7.46/ max 10 50 elevi peste 8.68 28 40

82

52 LRO VOC SPO Sportiv 82 100 min 5.33/ max 9.63 53 elevi peste 7.79 58 50

129

53 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 22 17,05 min 8.59/ max 10 22 elevi peste 5.95 13 11

54 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 14 10,85 min 6.58/ max 10 14 elevi peste 4.14 34 26

55 LRO TER UMA Filologie 69 53,49 min 6.16/ max 9.98 69 elevi peste 5.2 27 25

56 LRO THN SRV Co erț 4 3,1 min 6.65/ max 8.54 _ 18 19

57 LRO THN TEH Ele tro i ă auto atizări 5 3,88 min 6.33/ max 8.35 5 elevi peste 2.47 4 14

58 LRO THN TEH Me a i ă 15 11,63 min 5/ max 9.10 15 elevi peste 3.5 21 20

66

59 LRO THN TEH Electric 6 9,09 min 6.17/ max 8.98 5 elevi peste 7.3 18 22

60 LRO THN TEH ENG Ele tro i ă auto atizări 18 27,27 min 6/ max 9.78 16 elevi peste 7.94 19 26

61 LRO THN TEH ITA Ele tro i ă auto atizări 4 6,06 min 7/ max 8.60 3 elevi peste 7.41 7 9

62 LRO THN TEH ENG Me a i ă 28 42,42 min 6/ max 9.18 26 elevi peste 6.69 30 28

63 LRO THN TEH FRA Me a i ă 7 10,61 min 5.33/ max 8.77 7 elevi peste 4.48 6 11

64 LRO THN TEH Media și poligrafie 3 4,55 min 6/ max 7.90 _ 7 9

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva

21

Page 24: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

71

65 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 5 7,04 min 7.88/ max 9.49 5 elevi peste 3.16 6 8

66 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 25 35,21 min 5/ max 9.75 25 elevi peste 4.74 14 17

67 LRO TER UMA Filologie 18 25,35 min 7.33/ max 9.76 18 elevi peste 5.41 18 18

68 LRO THN SRV Economic 23 32,39 min 5.72/ max 9.65 23 elevi peste 4.88 22 15

12

69 LRO THN TEH Me a i ă 8 66,67 min 6/ max 8.48 8 elevi peste 2.82 9 7

70 LRO VOC SPO Sportiv 4 33,33 min 5.67/ max 8.67 7 6

7

71 LRO THN TEH ENG Ele tro i ă auto atizări 1 14,29 7,5 _ 7 0

72 LRO THN TEH ENG Me a i ă 6 85,71 min 7/ max 8 6 elevi peste 3.02 3 5

19

73 LRO THN RES Agri ultură 5 26,32 min 6.18/ max9.19 6 elevi peste 1.99 8 6

74 LRO THN SRV Economic 14 73,68 min 7.33/ max 9.96 14 elevi peste 2.6 4 8

63

75 LRO TER UMA Filologie 24 38,1 min 7.25/ max 10 24 elevi peste 4.04 30 10

76 LRO THN TEH Me a i ă 39 61,9 min 7/ max 10 39 elevi peste 2.49 15 9

13

77 LRO THN TEHCo stru ții, i stalații și lu rări publice

1 7,69 7,33_

3 4

78 LRO THN TEH Electric 2 15,38 min 7/ max 8.70 _ 6 8

79 LRO THN TEH Me a i ă 2 15,38 min 7.67/ max 8.67 _ 16 19

80 LRO THN TEH Produ ție edia 8 61,54 min 7.39/ max 9.72 6 elevi peste 5.64 15 40

98

81 LRO VOC ARTArhite tură, arte a ie tale și design

28 28,57 min 7.33/ max 9.99 28 elevi peste 5.9231 36

82 LRO VOC ART Arte plasti e și de orative 27 27,55 min 7/ max 9.86 24 elevi peste 7.86 37 28

83 LRO VOC ART Muzi ă 43 43,88 min 5.33/ max 10 41 elevi peste 5.79 16 19

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva

22

Page 25: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

2

84 LRO THN RES Prote ția ediului 2 min 7/ max 7.77 _ 2 2

4

85 LRO THN SRV Turis și ali e tație 3 75 min 6.66/ max 7.25 _ 2 1

86 LRO THN TEH Me a i ă 1 25 6,46 _ 5 6

13

87 LRO THN SRV ENG Economic 1 7,69 6 1 elev peste 5.24 4 8

88 LRO THN SRV Turis și ali e tație 12 92,31 min 7.33/ max 9.07 12 elevi pest 4.48 13 18

10

89 LRO THN TEH Electric 6 60 min 7/ max 9.29 _ 2 3

90 LRO THN TEH Me a i ă 4 40 min 7.21/ max 7.84 _ 5 4

10

91 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 8 80 min 6.84/ 8.68 8 elevi peste 3.23 6 14

92 LRO THN TEHCo stru ții, i stalații și lu rări publice

2 20 min 7.33/ max 9.781 2

48

93 LRO THN SRV ENG Turis și ali e tație 43 89,58 min 5.33/ max 10 43 peste 4.38 12 15

94 LRO THN TEH Fabricarea produselor din lemn 5 10,42 min 5.67/ max 8.18 12 5

8

95 LRO THN SRV Turis și ali e tație 5 62,50 min 6.9/ max 8.88 5 elevi peste 3.7 11 6

96 LRO THN TEH Ele tro e a i ă 3 3

97 LRO THN TEH Me a i ă 3 37,50 min 6.27/ max 8 _ 3 4

113

98 LRO TER REA ENG Mate ati ă-i for ati ă 18 15,93 min 6.77/ max 9.92 16 elevi peste 7.96 16 55

99 LRO TER REA Știi țe ale Naturii 44 38,94 min 5.5/ max 10 43 elevi peste 6.53 48 15

100 LRO TER UMA Știi țe So iale 51 45,13 min 6.14/ max 10 50 elevi peste 6.34 40 35

45

101 LRO TER REA Mate ati ă-i for ati ă 13 28,89 min 6.6/ max 9.72 11 elevi peste 7.59 20 7

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i

Liceul Tehnologic Lupeni

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia

Li eul Teh ologi ”Ni olaus Olahus” Orăștie

Li eul Teh ologi ”Co sta ti Bursa ” Hu edoara

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Criș ior

Li eul Teh ologi ”Grigore Moisil” Deva

23

Page 26: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

102 LRO TER UMA Filologie 32 71,11 min 6. maxim 9.97 32 elevi peste 2.21 12 16

33

103 MGR TER REA Mate ati ă-i for ati ă 11 33,33 min 7/ max 9.99 11 elevi peste 6.26 4 5

104 MGR TER REA Știi țe ale Naturii 8 24,24 min 7.99/ max 9.6 8 elevi peste 5.72 16 1

105 MGR THN SRV Turis și ali e tație 14 42,42 min 6.26/ max 8.46 14 elevi peste 3.24 5 7

11

106 LRO THN SRV Turis și ali e tație 11 100 min 5/max 9.45 _ 3 2

107 LRO VOC TEO Teologie ortodo ă 1 2

Liceul Teoretic Ghelari

Se i arul Teologi Ortodo ”Sfâ ta E ateri a” Prislop

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva

24

Page 27: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Nr.crt. Do e iul de for are profesio ală Califi area profesio ală de ivel Optiune 1 % Opțiu e Opțiu e

23

1 Bu ătar 18 78,26 9 8

2 Cofetar-patiser 7 9

3 Lu rător hotelier 2 8,70 8 7

4 Ospătar hel er vâ zător î u ități de ali e tație 3 13,04 6 9

23

5 Co erț Co er ia t-vâ zător 12 52,17 12 5

6 Ele tro e a i ă Ele tro e a i utilaje și i stalații i dustriale 11 47,83 8 4

55

7 Co stru ții, i stalații și lu rări pu li e Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 5 9,09 10 13

8 Electric Ele tri ia exploatare e trale, staţii şi reţele ele tri e 1 1,82 8 6

9 Esteti a şi igie a orpului o e es Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 16 29,09 6 8

10 I dustrie textilă și pielărie Co fe țio er produse textile 3 5,45 5 5

11 Me a i ă Mecanic auto 30 54,55 17 15

30

12 Mecanic auto 26 86,67 19 10

13 Sudor 4 13,33 30 13

16

14 Mecanic auto 9 56,25 8 6

15 Sudor 7 43,75 9 5

50

16 Ele tro e a i ă Ele tro e a i utilaje și i stalații i dustriale 6 12 26 4

17 Me a i ă Mecanic auto 44 88 16 16

8

18 Agri ultură Lu rător î agroturis 4 50 4 5

19 Silvi ultură Pădurar 4 50 5 2

7

20 Lă ătuș o stru ții etali e și utilaj teh ologi 3 42,86 4 2

21 Sudor 4 57,14 1 6

A e a : Opțiu ile de larate de elevi/î văță â t profesio al

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva

Colegiul E o o i ”Her es” Petroșa i

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila

Turis și ali e tație

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara

Colegiul Teh i ”Di itrie Leo ida” Petroșa i

Colegiul Teh i ”Mihai Viteazu” Vul a

Me a i ă

Me a i ă

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig y” Si eria

Me a i ă

25

Page 28: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Nr.crt. Do e iul de for are profesio ală Califi area profesio ală de ivel Optiune 1 % Opțiu e Opțiu e

12

22 I stalator i stalații teh i o-sa itare și de gaze 1 8,33 1 2

23 Zidar-pietrar-tencuitor 4

24 Electric Ele tri ia exploatare joasă te siu e 4 2

25 Fabricarea produselor din lemn Tâ plar u iversal 9 1

26 Mecanic auto 9 75 1 18

27 Operator la ași i u o a dă u eri ă 1 8,33 1 2

28 Sudor 1 8,33 3 4

14

29 Ele tro e a i ă Ele tro e a i utilaje și i stalații i dustriale 2 14,29 3 9

30 Esteti a și igie a orpului o e es Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 8 57,14 9 5

31 S uler, atrițer 2 12

32 Sudor 4 28,57 3 5

33

33 Brutar-patiser-preparator produse făi oase 11 33,33 3 10

34 Preparator produse di ar e și pește 2 6,06 10 6

35 Mecanic auto 18 54,55 4 5

36 Strungar 2 6,06 12 2

32

37 Co erț Co er ia t-vâ zător 4 12,5 3 13

38 Fabricarea produselor din lemn Tâ plar u iversal 1 3

39 Brutar-patiser-preparator produse făi oase 6 18,75 16 7

40 Bu ătar 22 68,75 7 17

27

41 Chi ie i dustrială Operator i dustria de edi a e te și produse os eti e 10 37,04 3 3

42 Mecanic auto 16 59,26 8 4

43 Operator la ași i u o a dă u eri ă 1 3,7 4 5

28

44 Me a i ă Mecanic auto 28 100 8 8

Li eul Teh ologi ”Grigore Moisil” Deva

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva

Co stru ții, i stalații și lu rări pu li e

Me a i ă

Li eul Teh ologi ”Co sta ti Bursa ” Hu edoara

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Criș ior

Me a i ă

I dustrie ali e tară

Me a i ă

I dustrie ali e tară

Me a i ă

Li eul Teh ologi ”Ni olaus Olahus” Orăștie

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla

26

Page 29: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Nr.crt. Do e iul de for are profesio ală Califi area profesio ală de ivel Optiune 1 % Opțiu e Opțiu e

9

45 Fabricarea produselor din lemn Tâ plar u iversal 4 44,44 2 3

46 Turis și ali e tație Ospătar hel er vâ zător î u ități de ali e tație 5 55,56 7 2

45

47 Ele tro e a i ă Ele tro e a i utilaje și i stalații i dustriale 3 6,67 10 8

48 Ele tro i ă auto atizări Electronist aparate echipamente 1 2,22 3 8

49 I dustrie textilă şi pielărie Co fe țio er produse textile 3 6,67 10 4

50 Mecanic auto 27 60 6 5

51 Me a i e hipa e te hidrauli e și p eu ati e 1 2

52 Sudor 1 2,22 10 8

53 Turis și ali e tație Lu rător hotelier 10 22,22 3 11

18

54 Me a i ă Mecanic auto 11 61,11 5 7

55 Turis și ali e tație Bu ătar 7 38,89 7 12

0

56 Turis și ali e tație Ospătar hel er vâ zător î u ități de ali e tație 6 2

Me a i ă

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i

Liceul Tehnologic Lupeni

27

Page 30: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Denumire

SpecializareU itatea ș olară de prove ie ță a elevilor

Nu ăr elevi

%

Scoala Gimnaziala nr 1 Hunedoara 9 40,91

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 5 22,73

Scoala Gimnaziala nr 2 Hunedoara 3 13,64

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 4,55

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 1 4,55

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 4,55

S oala Gi aziala r Petroșa i 1 4,55

Scoala Gimnaziala nr 4 Vulcan 1 4,55

Total 22 100

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 9 60

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 2 13,33

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 6,67

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 1 6,67

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 6,67

Ș oala gi azială A drei Șagu a Deva 1 6,67

Total 15 100

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 22 50

Scoala Gimnaziala nr 2 Hunedoara 5 11,36

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 4 9,09

Scoala Gimnaziala nr 1 Hunedoara 4 9,09

Ș oala gi a ziala Teliu u I ferior 3 6,82

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 2,27

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i 1 2,27

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 2,27

Li eul Teh ologi ”Grigore Moisil” Deva 1 2,27

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 2,27

Ș oala gi a zială I.G. Du a Petroșa i 1 2,27

Total 44 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 4 26,67

Ș oala Gi azială Bă ița 2 13,33

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 6,67

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 1 6,67

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i 1 6,67

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 6,67

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 6,67

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 1 6,67

A e a : Pri a opțiu e î văță â t li eal de larată de elevi după ș olile de prove ie ță

Co erț ENG intensiv

Economic ENG

intensiv

Co erț

Turis și ali e tație ENG intensiv

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara

Colegiul E o o i ”Her es” Petroșa i

28

Page 31: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 1 6,67

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 6,67

Ș oala Gi azială ”Sf. Varvara” A i oasa 1 6,67

Total 15 100

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 5 17,24

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 5 17,24

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 5 17,24

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i 3 10,34

Ș oala Gi azială Bă ița 3 10,34

Ș oala gi a zială I.G. Du a Petroșa i 3 10,34

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 2 6,90

Ș oala Gi azială ”Sf. Varvara” A i oasa 2 6,90

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 1 3,45

Total 29 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 14 26,92

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 9 17,31

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 5 9,62

Ș oala Gi a zială I.G. Du a Petroșa i 5 9,62

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 4 7,69

Ș oala Gi azială ”Sf. Varvara” A i oasa 4 7,69

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i 3 5,77

Ș oala Gi azială Bă ița 2 3,85

Ș oala Gi azială Pui 2 3,85

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 1,92

Ș oala Gi a zială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 1 1,92

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 1,92

Ș oala Gi azială Petros 1 1,92

Total 52 100

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 14 35

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 13 32,5

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 8 20

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 2,5

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 1 2,5

Ș oala Gi azială Bă ia 1 2,5

Ș oala Gi azială ”C.Dai ovi iu” Beriu 1 2,5

Ș oala Gi azială Ro os 1 2,5

Total 40 100

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 6 50

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 3 25

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 2 16,67

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 1 8,33

Total 12 100

Turis și ali e tație ENG

Economic

Co erț

Mate ati ă-i for ati ă intensiv INF

Mate ati ă-i for ati ă

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie

29

Page 32: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 8 28,57

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 5 17,86

Ș oala Gi azială Ro os 5 17,86

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 4 14,29

Ș oala Gi azială ”H.Dai ovi iu” Orăștoara de Sus 4 14,29

Ș oala Gi azială ”C.Dai ovi iu” Beriu 2 7,14

Total 28 100

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 6 37,50

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 5 31,25

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 1 6,25

Ș oala Gi azială ”C.Dai ovi iu” Beriu 1 6,25

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 1 6,25

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 6,25

Ș oala Gi azială Ro os 1 6,25

Total 16 100

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 16 34,78

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 15 32,61

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 7 15,22

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 1 2,17

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 2,17

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 2,17

Ș oala Gi azială ”C.Dai ovi iu” Beriu 1 2,17

Ș oala Gi azială ”H.Dai ovi iu” Orăștoara de Sus 1 2,17

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 1 2,17

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 2,17

Ș oala Gi azială Ro os 1 2,17

Total 46 100

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 11 40,74

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 6 22,22

Ș oala Gi azială ”Avra Ia u” Baia de Criș 3 11,11

Ș oala Gi azială ”Sa i Oprea ” Bu ureș i 3 11,11

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 2 7,41

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 1 3,7

Ș oala Gi azială Lu oiu de Jos 1 3,7

Total 27 100

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 12 32,43

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 11 29,73

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 7 18,92

Ș oala Gi azială ”Avra Ia u” Baia de Criș 3 8,11

Ș oala Gi azială Vața de Jos 2 5,41

Ș oala Gi azială ”Io Butea u” Bu eș 1 2,7

Știi țe ale Naturii ENG

Știi țe ale Naturii

Filologie

Mate ati ă-i for ati ă intensiv INF

Știi țe ale Naturii

Colegiul Națio al ”Avra Ia u” Brad

30

Page 33: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială Lu oiu de Jos 1 2,7

Total 37 100

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 8 38,1

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 5 23,81

Ș oala Gi azială ”Io Butea u” Bu eș 4 19,05

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 1 4,76

Ș oala Gi azială ”Avra Ia u” Baia de Criș 1 4,76

Ș oala Gi azială ”Sa i Oprea ” Bu ureș i 1 4,76

Ș oala Gi azială Vața de Jos 1 4,76

Total 21 100

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 8 27,59

Ș oala Gi azială Vața de Jos 6 20,69

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 4 13,79

Ș oala Gi azială ”Preot Iosif Co șa” Ri ița 4 13,79

Ș oala Gi azială Lu oiu de Jos 3 10,34

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 3,45

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 1 3,45

Ș oala Gi azială ”Avra Ia u” Baia de Criș 1 3,45

Ș oala Gi azială ”Io Butea u” Bu eș 1 3,45

Total 29 100

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 20 50

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 5 12,5

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 3 7,5

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 2 5

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 2,5

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 1 2,5

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 1 2,5

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 2,5

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva 1 2,5

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 2,5

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 2,5

Ș oala Gi azială Bă ia 1 2,5

Ș oala Gi azială Do ra 1 2,5

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 1 2,5

Total 40 100

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva 8 30,77

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 9 26,92

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 11,54

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 2 7,69

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 3,85

Filologie

Mate ati ă-i for ati ă ENG

Mate ati ă-i for ati ă intensiv INF

Știi țe ale Naturii

Filologie intensiv

ENG

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva

31

Page 34: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 1 3,85

Ș oala Gi azială Do ra 1 3,85

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 1 3,85

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 1 3,85

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 3,85

Total 28 100

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva 26 41,27

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 19 30,16

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 5 7,94

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 4,76

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 2 3,17

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A. Salig ” Si eria 1 1,59

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 1,59

Ș oala Gi azială Băița 1 1,59

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 1 1,59

Ș oala Gi azială Hărău 1 1,59

Ș oala Gi azială Lu oiu de Jos 1 1,59

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 1,59

Ș oala Gi azială Pui 1 1,59

Total 63 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 100

Total 3 100

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva 4 66,67

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 2 33,33

Total 6 100

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva 14 100

Total 14 100

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 5 33,33

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 2 13,33

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 13,33

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 6,67

Colegiul Naţio al ”De e al” Deva 1 6,67

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 1 6,67

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva 1 6,67

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 6,67

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i 1 6,67

Total 15 100

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 2 100

Total 2 100

Mate ati ă-i for ati ă

Știi țe ale Naturii ENG

Știi țe ale Naturii FRA

Știi țe ale Naturii GER

Știi țe ale Naturii cu predare în lb.

ger a ă

Filologie ENG

Filologie FRA

32

Page 35: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 24 61,54

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 2,56

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 2,56

Ș oala Gi azială De suș 1 2,56

Ș oala Gi azială Petros 4 10,26

Ș oala Gi azială Pui 6 15,38

Ș oala Gi azială Sî tă ărie Orlea 2 5,13

Total 39 100

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 29 78,38

Ș oala Gi azială Pui 3 8,11

Ș oala Gi azială Ră hitova 2 5,41

Ș oala Gi azială Petros 1 2,70

Ș oala Gi azială Sar izegetusa 1 2,70

Ș oala Gi azială Sî tă ărie Orlea 1 2,70

Total 37 100

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 9 75

Ș oala Gi azială De suș 1 8,33

Ș oala Gi azială Ră hitova 1 8,33

Ș oala Gi azială Sî tă ărie Orlea 1 8,33

Total 12 100

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 22 70,97

Ș oala Gi azială Pui 3 9,68

Ș oala Gi azială De suș 2 6,45

Ș oala Gi azială Sî tă ărie Orlea 2 6,45

Ș oala Gi azială Petros 1 3,23

Ș oala Gi azială Ră hitova 1 3,23

Total 31 100

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 24 57,14

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 2 4,76

Ș oala Gi azială De suș 1 2,38

Ș oala Gi azială Petros 5 11,9

Ș oala Gi azială Pui 3 7,14

Ș oala Gi azială Ră hitova 2 4,76

Ș oala Gi azială Rîu de Mori 2 4,76

Ș oala Gi azială Sar izegetusa 3 7,14

Total 42 100

Ș oala Gi azială Pui 11 33,33

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 9 27,27

Ș oala Gi azială Sî tă ărie Orlea 5 15,15

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 2 6,06

Ș oala Gi azială De suș 2 6,06

Turis și ali e tație intensiv ENG

Mate ati ă-i for ati ă intensiv ENG

Știi țe So iale

Știi țe ale Naturii intensiv ENG

Știi țe ale Naturii

Filologie intensiv

ENG

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg

33

Page 36: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială Petros 2 6,06

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 3,03

Ș oala Gi azială Rîu de Mori 1 3,03

Total 33 100

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 6 66,67

Ș oala Gi azială Ră hitova 2 22,22

Ș oala Gi azială Petros 1 11,11

Total 9 100

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 37 57,81

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 11 17,19

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 9 14,06

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 3,13

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 1 1,56

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 1,56

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 1,56

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 1,56

Ș oala Gi azială Teliu u I ferior 1 1,56

Total 64 100

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 11 27,5

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 6 15

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 6 15

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 5 12,5

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 3 7,5

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 5

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 5

Ș oala Gi azială Rîu de Mori 2 5

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 2,5

Ș oala Gi azială Pui 1 2,5

Ș oala Gi azială Teliu u I ferior 1 2,5

Total 40 100

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 9 32,14

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 6 21,43

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 4 14,29

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 3 10,71

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 2 7,14

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 2 7,14

Ș oala Gi azială Boșorod 1 3,57

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 3,57

Total 28 100

Filologie ENG

Turis și ali e tație

Electric

Mate ati ă-i for ati ă intensiv ENG

Știi țe ale Naturii intensiv ENG

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara

34

Page 37: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 8 34,78

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 4 17,39

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 3 13,04

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 2 8,7

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 2 8,7

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 8,7

Ș oala Gi azială Boșorod 1 4,35

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 4,35

Total 23 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 13 37,14

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 6 17,14

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 6 17,14

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 4 11,43

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 2 5,71

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 2,86

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 2,86

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 2,86

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 2,86

Total 35 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 14 45,16

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 5 16,13

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 2 6,45

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 2 6,45

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 6,45

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 2 6,45

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 3,23

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 1 3,23

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 3,23

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 3,23

Total 31 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 14 29,79

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 10 21,28

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 8 17,02

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 2 4,26

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 2 4,26

Ș oala Gi azială Bă ița 2 4,26

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 2 4,26

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 2 4,26

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 2 4,26

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 2,13

Știi țe So iale

Mate ati ă-i for ati ă intensiv ENG

Mate ati ă-i for ati ă

Știi țe ale Naturii

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i

35

Page 38: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 2,13

Li eul Teh ologi ”Sf. Varvara ” A i oasa 1 2,13

Total 47 100

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 14 38,89

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 8 22,22

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 4 11,11

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 4 11,11

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 3 8,33

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 2 5,56

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 2,78

Total 36 100

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 2 50

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 1 25

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 25

Total 4 100

Li eul Teh ologi ”Sf. Varvara ” A i oasa 5 38,46

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 2 15,38

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 7,69

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 7,69

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 1 7,69

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 7,69

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 1 7,69

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 7,69

Total 13 100

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 8 42,11

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 3 15,79

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 3 15,79

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 2 10,53

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 5,26

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 5,26

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 5,26

Total 19 100

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 3 27,27

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 3 27,27

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 2 18,18

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 9,09

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 9,09

Li eul Teh ologi ”Sf. Varvara ” A i oasa 1 9,09

Total 11 100

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 4 26,67

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 4 26,67

Filologie intensiv

ENG

Filologie intensiv

LFR

Filologie

Știi țe ale Naturii

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i

Mate ati ă-i for ati ă intensiv INF

Mate ati ă-i for ati ă

Știi țe ale Naturii

36

Page 39: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 3 20

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 2 13,33

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 6,67

Ș oala Gi azială Petros 1 6,67

Total 15 100

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 16 29,63

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 16 29,63

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 12 22,22

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 3 5,56

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i 2 3,7

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 3,7

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 1,85

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 1 1,85

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 1,85

Total 54 100

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 13 35,14

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 11 29,73

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 5 13,51

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 2 5,41

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 2,7

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 2,7

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 2,7

Liceul Teoretic Ghelari 1 2,7

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 2,7

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 2,7

Total 37 100

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 12 80

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 6,67

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 2 13,33

Total 15 100

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 20 47,62

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 8 19,05

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 6 14,29

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 3 7,14

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 2,38

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 2,38

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 2,38

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 2,38

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 2,38

Total 42 100

Știi țe ale Naturii

Filologie

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara

Știi țe ale Naturii

Știi țe So iale intensiv ENG

Mate ati ă-i for ati ă intensiv INF

37

Page 40: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 21 42

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 12 24

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 4 8

Colegiul de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 2 4

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 2 4

Ș oala Gi azială Do ra 2 4

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 2

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 1 2

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 2

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 2

Ș oala Gi azială Bă ia 1 2

Ș oala Gi azială ”Ni olae Ti ” Bră iș a 1 2

Ș oala Gi azială Vețel 1 2

Total 50 100

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 16 26,67

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 12 20,00

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 11 18,33

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 5 8,33

Ș oala Gi azială Băița 3 5

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 2 3,33

Colegiul de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 2 3,33

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 1,67

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva 1 1,67

Ș oala Gi azială Bă ia 1 1,67

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 1 1,67

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 1 1,67

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 1,67

Ș oala Gi azială Vețel 1 1,67

Ș oala Gi azială Vis a 1 1,67

Ș oala Gi azială Za 1 1,67

Total 60 100

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 25 37,31

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 8 11,94

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 8 11,94

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 5 7,46

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 5 7,46

Ș oala Gi azială Vălișoara 3 4,48

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 2 2,99

Ș oala Gi azială Băița 2 2,99

Ș oala Gi azială Do ra 2 2,99

Ș oala Gi azială ”Ni olae Ti ” Bră iș a 2 2,99

Mate ati ă - I for ati ă

Filologie

Știi țe So iale

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva

38

Page 41: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 1 1,49

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 1,49

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 1,49

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia 1 1,49

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 1,49

Total 67 100

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 9 15,79

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 7 12,28

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 6 10,53

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 4 7,02

Ș oala Gi azială Rapoltu Mare 4 7,02

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 3 5,26

Ș oala Gi azială Băița 3 5,26

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 3 5,26

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 2 3,51

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 2 3,51

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 2 3,51

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 1,75

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 1 1,75

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 1,75

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 1 1,75

Ș oala Gi azială Boșorod 1 1,75

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 1 1,75

Ș oala Gi azială Hărău 1 1,75

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 1 1,75

Ș oala Gi azială ”Ni olae Ti ” Bră iș a 1 1,75

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 1,75

Ș oala Gi azială Vețel 1 1,75

Ș oala Gi azială Vața de Jos 1 1,75

Total 57 100

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva 19 23,17

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 6 7,32

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 4 4,88

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 4 4,88

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 3 3,66

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A. Salig ” Si eria 3 3,66

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 3,66

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Cris ior 3 3,66

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 3 3,66

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 2 2,44

Știi țe So iale

Colegiul Națio al Sportiv ”Cetate” Deva

Î vățători-educatoari

39

Page 42: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 2,44

Ș oala Gi azială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie 2 2,44

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 2 2,44

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 2 2,44

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 2 2,44

Ș oala Gi azială Pui 2 2,44

Ș oala Gi azială Vălișoara 2 2,44

Colegiul Națio al ”Aurel Vlai u” Orăștie 1 1,22

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 1 1,22

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 1,22

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 1,22

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 1,22

Colegiul Teh i ”Mihai Viteazu” Vul a 1 1,22

Ș oala Gi azială Bă ia 1 1,22

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 1 1,22

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 1 1,22

Ș oala Gi azială Hărău 1 1,22

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 1 1,22

Ș oala Gi azială Lu oiu de Jos 1 1,22

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 1,22

Ș oala Gi azială Vața de Jos 1 1,22

Ș oala Gi azială Rapoltu Mare 1 1,22

Ș oala Gi azială Șoi uș 1 1,22

Ș oala Gi azială Oha a 1 1,22

Ș oala Gi azială Vețel 1 1,22

Total 82 100

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 11 50

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 7 31,82

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 4 18,18

Total 22 100

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 5 35,71

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 4 28,57

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 5 35,71

Total 14 100

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 22 31,88

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 21 30,43

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 20 28,99

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 2,9

Ș oala Gi azială ”Sf. Varvara” A i oasa 1 1,45

Colegiul Națio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 1,45

Ș oala Gi azială Bă ia 1 1,45

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 1 1,45

Total 69 100

Știi țe ale Naturii

Filologie

Sportiv

Mate ati ă-i for ati ă intensiv ENG

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan

40

Page 43: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 2 50

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 2 50

Total 4 100

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 2 40

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 2 40

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 20

Total 5 100

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 6 40

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 5 33,33

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 3 20

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 1 6,67

Total 15 100

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 2 33,33

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 16,67

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 16,67

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 16,67

Ș oala Gi azială ”Avra Ia u” Baia de Criș 1 16,67

Total 6 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 4 22,22

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 4 22,22

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 2 11,11

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 5,56

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 5,56

Ș oala Gi azială Băița 1 5,56

Ș oala Gi azială Bă ia 1 5,56

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 1 5,56

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 5,56

Ș oala Gi azială Hărău 1 5,56

Ș oala Gi azială ”Hadria Dai ovi iu” Orăștie 1 5,56

Total 18 100

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 2 50

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 25

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 25

Total 4 100

Ș oala Gi azială Băița 4 14,29

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 10,71

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 2 7,14

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia 2 7,14

Ș oala Gi azială Do ra 2 7,14

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 7,14

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 2 7,14

Ele tro i ă auto atizări ITA

Electric

Ele tro i ă auto atizări ENG

Co erț

Ele tro i ă auto atizări

Me a i ă

Me a i ă ENG

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva

41

Page 44: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 1 3,57

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 1 3,57

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 3,57

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 3,57

Ș oala Gi azială Bă ia 1 3,57

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 3,57

Ș oala Gi azială Certeju de Sus 1 3,57

Ș oala Gi azială Sar izegetusa 1 3,57

Ș oala Gi azială ”Ni olae Ti ” Bră iș a 1 3,57

Ș oala Gi azială Vălișoara 1 3,57

Ș oala Gi azială Petros 1 3,57

Total 28 100

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 4 57,14

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 14,29

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 14,29

Ș oala Gi azială Oha a 1 14,29

Total 7 100

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 33,33

Ș oala Gi azială Vălișoara 1 33,33

Ș oala Gi azială Za 1 33,33

Total 3 100

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 2 40

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 3 60

Total 5 100

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 18 72

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 5 20

Colegiul Naţio al "Mihai E i es u" Petroşa i 1 4

Ș oala Gi azială ”Mir ea Sâ ti rea u” Brad 1 4

Total 25 100

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 10 55,56

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 8 44,44

Total 18 100

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 13 56,52

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 10 43,48

Total 23 100

Colegiul Națio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 12,5

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 12,5

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 12,5

Ș oala Gi azială De suș 1 12,5

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 12,5

Economic

Me a i ă

Media și poligrafie

Mate ati ă-i for ati ă

Filologie

Me a i ă ENG

Me a i ă FRA

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara

Știi țe ale Naturii

42

Page 45: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Traia Lales u” Hu edoara 1 12,5

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 12,5

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 12,5

Total 8 100

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 25

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 25

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 1 25

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 25

Total 4 100

Ș oala Gi azială ”I.G. Du a” Petroșa i 1 100

Total 1 100

Colegiul Teh i ”Di itrie Leo ida” Petroșa i 2 33,33

Ș oala Gi azială Petros 2 33,33

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila 1 16,67

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 16,67

Total 6 100

Colegiul Teh i Agri ol ”Al, Borza” Geoagiu 3 60

Ș oala Gi azială Râu de Mori 1 20

Ș oala Gi azială ”Hadria Dai ovi iu” Orăștie 1 20

Total 5 100

Colegiul Teh i Agri ol ”Al, Borza” Geoagiu 12 85,71

Ș oala Gi azială Rapoltu Mare 1 7,14

Ș oala Gi azială ”Sa i Oprea ” Bu ures i 1 7,14

Total 14 100

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 23 95,83

Ș oala Gi azială Bă ia 1 4,17

Total 24 100

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 36 92,31

Ș oala Gi azială Hărău 2 5,13

Ș oala Gi azială Rapoltu Mare 1 2,56

Total 39 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 100

Total 1 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 2 100

Total 2 100

Ele tro i ă auto atizări intensiv ENG

Me a i ă i te siv ENG

Me a i ă

Sportiv

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva

Electric

Me a i ă

Co stru ții, i stalații și lu rări publice

Agri ultură

Economic

Filologie

Colegiul Teh i „Di itrie Leo ida” Petroșa i

43

Page 46: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 2 100

Total 2 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 2 25

Ș oala Gi azială Oha a 2 25

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 1 12,5

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 12,5

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 12,5

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 1 12,5

Total 8 100

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 10 35,71

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 4 14,29

Colegiul Națio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 2 7,14

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 2 7,14

Ș oala Gi azială ”Do i i Sta a” Orăștie 2 7,14

Ș oala Gi azială ”I.D. Sîr u” Petrila 2 7,14

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 3,57

Colegiul Națio al de I for ati ă ”Car e S lva” Petroșa i 1 3,57

Colegiul Națio al Pedagogi ”Regi a Maria” Deva 1 3,57

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 3,57

Ș oala Gi azială ”Ni olae Ti ” Bră iș a 1 3,57

Ș oala Gi azială Petros 1 3,57

Total 28 100

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 15 55,56

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 7,41

Ș oala Gi azială Gurasada 2 7,41

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 3,7

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 3,7

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria 1 3,7

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 1 3,7

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 3,7

Ș oala Gi azială ”A drei Șagu a” Deva 1 3,7

Ș oala Gi azială ”Io Butea u” Bu eș 1 3,7

Ș oala Gi azială Șoi uș 1 3,7

Total 27 100

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva 25 58,14

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 6,98

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 2 4,65

Ș oala Gi azială Băița 2 4,65

Ș oala Gi azială Pui 2 4,65

Li eul de Arte ”Sigis u d Toduță” Deva

Arhite tură, arte a ie tale și design

Arte plasti e și decorative

Muzi ă

Me a i ă

Produ ție edia

44

Page 47: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Colegiul Națio al ”De e al” Deva 1 2,33

Colegiul Națio al ”I.C. Brătia u” Hațeg 1 2,33

Colegiul Națio al ”Ia u de Hu edoara” Hu edoara 1 2,33

Ș oala Gi azială Boșorod 1 2,33

Ș oala Gi azială Nr. Petroșa i 1 2,33

Ș oala Gi azială „Do i i Sta a” Orăștie 1 2,33

Ș oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 2,33

Ș oala Gi azială Vețel 1 2,33

Ș oala Gi azială Vața de Jos 1 2,33

Total 43 100

Ș oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 50

Colegiul E o o i ”E a uil Gojdu” Hu edoara 1 50

Total 2 100

Ș oala Gi azială ”Preot Iosif Co șa” Ri ița 1 33,33

Ș oala Gi azială ”Io Butea u” Bu eș 1 33,33

Ș oala Gi azială Vața de Jos 1 33,33

Total 3 100

Ș oala Gi azială ”Horea, Cloș a și Crișa ” Brad 1 100

Total 1 100

Ș oala Gi azială Za 1 100

Total 1 100

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva 3 25

Ș oala Gi azială Băița 2 16,67

Ș oala Gi azială Rapoltu Mare 2 16,67

Ș oala Gi azială Bă ia 2 16,67

Ș oala Gi azială Do ra 1 8,33

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu 1 8,33

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva 1 8,33

Total 12 100

Ș oala Gi azială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie 5 83,33

Ș oala Gi azială „Do i i Sta a” Orăștie 1 16,67

Total 6 100

Ș oala Gi azială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie 3 75

Ș oala Gi azială „ Hadria Dai ovi iu” Orăștioara de Sus 1 25

Total 4 100

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 7 87,5

Ș oala Gi azială „ Hadria Dai ovi iu” Orăștioara de Sus 1 12,5

Total 8 100

Li eul Teh ologi ”Grigore Moisil” Deva

Li eul Teh ologi ”Ni olaus Olahus” Orăștie

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla

Economic intensiv

ENG

Turis și ali e tație

Electric

Me a i ă

Știi țe ale Naturii

Li eul Teh ologi ”Co sta ti Bursa ” Hu edoara

Turis și ali e tație

Me a i ă

Muzi ă

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Criș ior

Prote ția ediului

45

Page 48: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla 2 100

Total 2 100

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 43 100

Total 43 100

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 4 80

Ș oala Gi azială „Do i i Sta a” Orăștie 1 20

Total 5 100

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 20

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 1 20

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 2 40

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 1 20

Total 5 100

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 33,33

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 2 66,67

Total 3 100

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i 11 61,11

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 5 27,78

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 2 11,11

Total 18 100

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i 29 65,91

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 14 31,82

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 1 2,27

Total 44 100

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i 16 31,37

Ș oala Gi azială Nr. Lupe i 24 47,06

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i 8 15,69

Ș oala Gi azială Nr. Vul a 3 5,88

Total 51 100

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia 8 61,54

Ș oala Gi azială Do ra 2 15,38

Ș oala Gi azială Vis a 1 7,69

Ș oala Gi azială Za 1 7,69

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i 1 7,69

Total 13 100

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia 19 59,38

Ș oala Gi azială Oha a 6 18,75

Ș oala Gi azială Vis a 3 9,38

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i

Liceul Tehnologic Lupeni

Li eul Teoreti ”Mir ea Eliade” Lupe i

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia

Turis și ali e tație

Me a i ă

Co stru ții, i stalații și lu rări publice

Turis și ali e tație intensiv ENG

Fabricarea

produselor din

lemn

Mate ati ă-i for ati ă intensiv ENG

Știi țe ale Naturii

Știi țe So iale

Mate ati ă-i for ati ă

Filologie

46

Page 49: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ș oala Gi azială Gurasada 3 9,38

Ș oala Gi azială Za 1 3,13

Total 32 100

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva 11 100

Total 11 100

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva 6 75

Ș oala Gi azială Do ra 1 13

Colegiul Naţio al ”Mihai E i es u” Petroșa i 1 13

Total 8 100

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva 14 100

Total 14 100

Liceul Teoretic Ghelari 10 90,91

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva 1 9,09

Total 11 100

Li eul Teoreti ”Teglas Ga or” Deva

Liceul Teoretic Ghelari

Turis și ali e tație u predare în lb. MGR

Turis și ali e tație

Mate ati ă-i for ati ă cu

predare în lb. MGR

Știi țe ale Naturii cu predare în lb.

MGR

47

Page 50: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Domeniul de

formare

profesio ală

Calificare

profesio alăU itatea ș olară de prove ie ță a elevilor

Nu ăr elevi

%

Ş oala Gi azială Nr. Petroşa i 5 27,78

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 3 16,67

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 3 16,67

Colegiul Naţio al de I for ati ă "C. S lva" Petroşa i

1 5,56

Colegiul Naţio al "I.C. Brătia u" Haţeg 1 5,56

Colegiul Naţio al "Mihai E i es u" Petroşa i 1 5,56

Colegiul Teh i "Co sta ti Brâ uşi" Petrila 1 5,56

Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara 1 5,56

Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani 1 5,56

Ş oala Gi azială "I.G. Du a" Petroşa i 1 5,56

Total 18 100

Ş oala Gi azială Nr. Petroşa i 1 50

Colegiul Naţio al "Mihai E i es u" Petroşa i 1 50

Total 2 100

Ş oala Gi azială Nr. Petroşa i 2 66,67

Ş oala Gi azială "Sf. Varvara" A i oasa 1 33,33

Total 3 100

Colegiul Teh i "Co sta ti Brâ uşi" Petrila 6 50

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 4 33,33

Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 1 8,33

Ş oala Gi azială Teliu u I ferior 1 8,33

Total 12 100

Colegiul Teh i "Co sta ti Brâ uşi" Petrila 9 81,82

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 2 18,18

Total 11 100

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 1 20

Liceul Teoretic Ghelari 1 20

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 1 20

Ş oala Gi azială Nr. Petroşa i 1 20

A e a : Pri a opțiu e î văță â t profesio al de larată de elevi după ș olile de prove ie ță

Colegiul Teh i ”Co sta ti Brâ uși” Petrila

Colegiul Teh i ”Di itrie Leo ida” Petroșa i

Co stru ții, i stalații și lu rări publice

Zugrav, ipsosar,

vopsitor, tapetar

Electromecanic

utilaje și i stalații industriale

Ele tro e a i ă

Turis și ali e tație

Bu ătar

Turis și ali e tație

Lu rător hotelier

OspătarTuris și ali e tație

Co erț Co er ia t-vâ zător

Colegiul E o o i ”Her es” Petroșa i

48

Page 51: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială Ro os 1 20

Total 5 100

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 1 100

Total 1 100

Ş oala Gi azială Râu de Mori 6 37,5

Colegiul Naţio al de I for ati ă "C. S lva" Petroşa i

2 12,5

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 2 12,5

Li eul Teh ologi "Ovid De suşia u" Căla 2 12,5

Colegiul Naţio al "Mihai E i es u" Petroşa i 1 6,25

Colegiul Teh i "Co sta ti Brâ uşi" Petrila 1 6,25

Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara 1 6,25

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 1 6,25

Total 16 100

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 2 66,67

Ş oala Gi azială Nr. Vul a 1 33,33

Total 3 100

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 8 26,67

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 7 23,33

Ş oala Gi azială Nr. Petroşa i 5 16,67

Ş oala Gi azială "Sf. Varvara" A i oasa 3 10,00

Colegiul Teh i "Co sta ti Brâ uşi" Petrila 2 6,67

Ş oala Gi azială Petros Baru 2 6,67

Colegiul Naţio al de I for ati ă "C. S lva" Petroşa i

1 3,33

Colegiul Naţio al "Mihai E i es u" Petroşa i 1 3,33

Ş oala Gi azială Pui 1 3,33

Total 30 100

Colegiul Naţio al "Ia u de Hu edoara" Hunedoara

2 7,69

Ş oala Gi azială Nr. Hu edoara 16 61,54

Ş oala Gi azială Teliu u I ferior 3 11,54

Colegiul Economic "Emanuil Gojdu"

Hunedoara2 7,69

Ş oala Gi azială Nr. Hu edoara 2 7,69

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara

Electrician exploatare

e trale, staţii şi reţele ele tri e

Electric

Me a i ă Mecanic auto

I dustrie te tilă și pielărie

Co fe țio er produse textile

Me a i ă Mecanic auto

Co stru ții, i stalații și lu rări

Esteti a şi igie a corpului omenesc

Frizer, coafor,

manichiurist,

pedichiurist

49

Page 52: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială Râu de Mori 1 3,85

Total 26 100

Colegiul Teh i ”Matei Corvi ” Hu edoara 1 25

Ş oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 25

Colegiul Teh i "Di itrie Leo ida" Petroşa i 1 25

Colegiul Naţio al "Ia u de Hu edoara" Hunedoara

1 25

Total 4 100

Ş oala Gi azială Nr. Vul a 6 66,67

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 3 33,33

Total 9 100

Ş oala Gi azială Nr. Vul a 5 71,43

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan 1 14,29

Ş oala Gi azială "I. D. Sîr u" Petrila 1 14,29

Total 7 100

Ş oala Gi azială Hărău 2 33,33

Ş oala Gi azială Do ra 1 16,67

Ş oala Gi azială "A drei Şagu a" Deva 1 16,67

Colegiul Economic "Emanuil Gojdu"

Hunedoara1 16,67

Ş oala Gi azială "Avra Ia u" Baia de Criş 1 16,67

Total 6 100

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 9 20,45

Ş oala Gi azială Certeju de Sus 5 11,36

Ş oala Gi azială Hărău 4 9,09

Ş oala Gi azială Oha a 4 9,09

Ş oala Gi azială Şoi uş 4 9,09

Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir

Hurmuzescu" Deva2 4,55

Ş oala Gi azială Bă ia 2 4,55

Ş oala Gi azială Do ra 2 4,55

Ş oala Gi azială Râu de Mori 2 4,55

Colegiul Naţio al Pedagogi "Regi a Maria" Deva

1 2,27

Li eul Teh ologi "Ovid De suşia u" Căla 1 2,27

Ş oala Gi azială "A drei Şagu a" Deva 1 2,27

Ş oala Gi azială "C. Dai ovi iu" Beriu 1 2,27

Ş oala Gi azială "Dr. Aurel Vlad" Orăştie 1 2,27

Ş oala Gi azială Gurasada 1 2,27

Colegiul Teh i ”Mihai Viteazu” Vul a

Colegiul Teh i ”Tra silva ia” Deva

Me a i ă

Electromecanic

utilaje și i stalații industriale

Ele tro e a i ă

Mecanic autoMe a i ă

Mecanic auto

Sudor

Me a i ă

Me a i ă Sudor

50

Page 53: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială Petros Baru 1 2,27

Ş oala Gi azială Pui 1 2,27

Ş oala Gi azială Ro os 1 2,27

Ş oala Gi azială Veţel 1 2,27

Total 44 100

Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 2 50

Ş oala Gi azială Rapoltu Mare 2 50

Total 4 100

Ş oala Gi azială Do ra 1 25

Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 1 25

Ş oala Gi azială Rapoltu Mare 1 25

Ş oala Gi azială "Mir ea Sâ ti rea u" Brad

1 25

Total 4 100

Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "A.

Saligny" Simeria2 66,67

Li eul Teh ologi "Ovid De suşia u" Căla 1 33,33

Total 3 100

Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "A.

Saligny" Simeria4 100

Total 4 100

Ş oala Gi azială Băiţa 1 100

Total 1 100

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 2 22,22

Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir

Hurmuzescu" Deva3 33,33

Ş oala Gi azială Do ra 1 11,11

Ş oala Gi azială "Ni olae Ti " Bră iş a 1 11,11

Ş oala Gi azială De suş 1 11,11

Ş oala Gi azială Sî tă aria-Orlea 1 11,11

Total 9 100

Ş oala Gi azială Za 1 100

Total 1 100

Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir

Hurmuzescu" Deva1 100

Total 1 100

Colegiul Teh i Agri ol ”Al. Borza” Geoagiu

Colegiul Teh i de Tra sport Feroviar ”A ghel Salig ” Si eria

Me a i ă

Colegiul Teh i E ergeti ”Drago ir Hur uzes u” Deva

Me a i ă

Operator la ași i u o a dă u eri ă

Sudor

Co stru ții, i stalații și lu rări publice

I stalator i stalații teh i o-sa itare și de gaze

Mecanic auto

Lă ătuș o stru ții etali e și utilaj

tehnologic

Sudor

Agri ulturăLu rător î agroturism

Silvi ultură Pădurar

Me a i ă

51

Page 54: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială "C. Dai ovi iu" Beriu 1 50

Ş oala Gi azială Teliu u I ferior 1 50

Total 2 100

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 3 37,5

Ş oala Gi azială Râu de Mori 1 12,5

Li eul Teh ologi "Ovid De suşia u" Căla 1 12,5

Colegiul Economic "Emanuil Gojdu"

Hunedoara1 12,5

Ş oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 12,5

Ş oala Gi azială Teliu u I ferior 1 12,5

Total 8 100

Colegiul Economic "Emanuil Gojdu"

Hunedoara2 50

Colegiul Naţio al "Ia u de Hu edoara" Hunedoara

1 25

Ş oala Gi azială Nr. Hu edoara 1 25

Total 4 100

Ş oala Gi azială "Avra Ia u" Baia de Criş 4 36,36

Li eul Teh ologi "Crişa " Cris ior 2 18,18

Ş oala Gi azială "Io Butea u" Bu eş 2 18,18

Ş oala Gi azială "Preot Iosif Co şa" Ri iţa 1 9,09

Ş oala Gi azială "Sa i Oprea " Bu ures i 1 9,09

Ş oala Gi azială Vaţa de Jos 1 9,09

Total 11 100

Li eul Teh ologi "Crişa " Cris ior 2 100

Total 2 100

Ş oala Gi azială "Sa i Oprea " Bu ures i 5 27,78

Ş oala Gi azială "Horea, Cloş a şi Crişa " Brad

4 22,22

Ş oala Gi azială Vaţa de Jos 4 22,22

Ş oala Gi azială "Io Butea u" Bu eş 2 11,11

Ş oala Gi azială "Mir ea Sâ ti rea u" Brad

2 11,11

Ş oala Gi azială "Preot Iosif Co şa" Ri iţa 1 5,56

Total 18 100

Li eul Teh ologi "Crişa " Cris ior 1 50

Ş oala Gi azială Vaţa de Jos 1 50

Total 2 100

Li eul Teh ologi ”Co sta ti Bursa ” Hu edoara

Li eul Teh ologi ”Crișa ” Criș ior

Strungar

Industrie

ali e tarăPreparator produse

di ar e și pește

Me a i ă

Mecanic auto

Me a i ă Sudor

Brutar-patiser-

preparator produse

făi oase

Industrie

ali e tară

Electromecanic

utilaje și i stalații industriale

Ele tro e a i ă

Esteti a și igie a corpului omenesc

Frizer, coafor,

manichiurist,

pedichiurist

52

Page 55: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială Sar izegetusa 1 25

Ş oala Gi azială Hărău 1 25

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 1 25

Ş oala Gi azială "Mir ea Sâ ti rea u" Brad

1 25

Total 4 100

Ş oala Gi azială Băiţa 2 33,33

Li eul de Arte "Sigis u d Toduţă" Deva 1 16,67

Ş oala Gi azială Certeju de Sus 1 16,67

Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara 1 16,67

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 1 16,67

Total 6 100

Ş oala Gi azială Veţel 7 31,82

Colegiul Naţio al Sportiv "Cetate" Deva 4 18,18

Ş oala Gi azială Do ra 4 18,18

Colegiul Naţio al Sportiv "Cetate" Deva 1 4,55

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva 1 4,55

Li eul de Arte "Sigis u d Toduţă" Deva 1 4,55

Ş oala Gi azială Certeju de Sus 1 4,55

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 1 4,55

Ş oala Gi azială Rapoltu Mare 1 4,55

Ş oala Gi azială Râu de Mori 1 4,55

Total 22 100

Ş oala Gi azială Ro os 3 30

Ş oala Gi azială "C. Dai ovi iu" Beriu 3 30

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 2 20

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 1 10

Ş oala Gi azială "H. Dai ovi iu" Orăştioara de Sus

1 10

Total 10 100

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 7 43,75

Ş oala Gi azială "Dr. Aurel Vlad" Orăştie 4 25

Ş oala Gi azială Ro os 2 12,5

Ş oala Gi azială "C. Dai ovi iu" Beriu 2 12,5

Ş oala Gi azială "H. Dai ovi iu" Orăştioara de Sus

1 6,25

Total 16 100

Li eul Teh ologi ”Grigore Moisil” Deva

Li eul Teh ologi ”Ni olaus Olahus” Orăștie

Me a i ă

Operator industria de

edi a e te și produse cosmetice

Chi ie i dustrială

Mecanic auto

Industrie

ali e tară

Brutar-patiser-

preparator produse

făi oase

Turis și ali e tație

Bu ătar

Co erț Co er ia t-vâ zător

53

Page 56: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială "Dr. Aurel Vlad" Orăştie 1 100

Total 1 100

Li eul Teh ologi "Ovid De suşia u" Căla 17 60,71

Ş oala Gi azială Boşorod 3 10,71

Ş oala Gi azială Sar izegetusa 3 10,71

Ş oala Gi azială "H. Dai ovi iu" Orăştioara de Sus

2 7,14

Ş oala Gi azială Râu de Mori 2 7,14

Ş oala Gi azială Bretea Ro â ă 1 3,57

Total 28 100

Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani 4 100

Total 4 100

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 1 20

Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani 4 80

Total 5 100

Ş oala Gi azială Nr. Lupe i 2 66,67

Ş oala Gi azială "Do i i Sta a" Orăştie 1 33,33

Total 3 100

Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani 1 100

Total 1 100

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 2 66,67

Colegiul Economic "Emanuil Gojdu"

Hunedoara1 33,33

Total 3 100

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 21 77,78

Ş oala Gi azială Nr. Lupe i 6 22,22

Total 27 100

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 1 100

Total 1 100

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 6 60

Ş oala Gi azială Nr. Lupe i 4 40

Total 10 100

Ş oala Gi azială Do ra 6 54,55

Liceul Teoretic "Silviu Dragomir" Ilia 3 27,27

Me a i ă

Li eul Teh ologi ”Ovid De sușia u” Căla

Li eul Teh ologi ”Retezat” Uri a i

Operator la ași i u o a dă u eri ă

Mecanic autoMe a i ă

Liceul Tehnologic Lupeni

Li eul Teoreti ”Silviu Drago ir” Ilia

Me a i ă

Ele tro e a i ăElectromecanic

utilaje și i stalații industriale

Electronist aparate

echipamente

Ele tro i ă auto atizări

Fabricarea

produselor din

lemn

Tâmplar universal

Ospătar hel er vâ zător î u ități de ali e tație

Turis și ali e tație

Me a i ă

Sudor

Turis și ali e tație

Lu rător hotelier

I dustrie te tilă şi pielărie

Co fe țio er produse textile

Mecanic auto

54

Page 57: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

Ş oala Gi azială "Mir ea Sâ ti rea u" Brad

1 9,09

Ş oala Gi azială Oha a 1 9,09

Total 11 100

Ş oala Gi azială Do ra 3 42,86

Liceul Teoretic "Silviu Dragomir" Ilia 2 28,57

Ş oala Gi azială Vis a 2 28,57

Total 7 100

Mecanic autoMe a i ă

Turis și ali e tație

Bu ătar

55

Page 58: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

ANEXE

Page 59: RAPORTUL STUDIULUI WZ/s/E KW /hE/> ELEVILOR …...vµu e 2958 de elevi de clasa a VIII- ]v } }o] le hunedorene. D v ]}v u `v^] uµo/v(} u ] /v P o2vÀ uv µoµ] ]vZ}uv] (SIIIR Uiµ

56

CONCLUZII:

Se re ar ă și î a est a ș olar î expri area opțiu ilor elevilor de lasa a VIII-a preferi ța pe tru filiera teoreti ă , %, față de ea pe tru filiera teh ologi ă , % sau vo ațio ală 8,47% . , % di tre elevi optează pe tru î văță â tul profesio al.

O servă ă elevii are au optat pe tru î văță â t li eal, o sideră ă Profilul ales este mai

important î vederea pra ti ării profesiei decît Aptitudi ile perso ale, Prestigiul ș olii sau

apropierea a esteia de asă. Elevii care au optat pe tru î văță â tul profesio al o sideră ă Aptitudinile personale au ea ai are i flue ță î expri area opțiu ii, ur ată de Oportu itățile de pe piața u ii.

Gradul de i for are privi d ofertele u ităților ș olare pe are le pot ur a după a solvirea clasei a VIII-a este u ul foarte are, , % di tre elevi de larâ d ă deți i for ații sufi ie te și ogate despre oferta li eelor u privire la filiere, profiluri, spe ializări și pot lua o de izie î u oști ță de auză. Î eea e privește opțiu ea pe tru î văță â tul profesio al, elevii de lară ă deți î proporție de , % i for ații sufi ie te și ogate despre ș olile profesio ale di zo ă.

Elevii respondenţi o sideră ă ş oala îi poate ajuta î pro esul de orie tare ş olară şi profesio ală î pri ipal pri dez aterea u or teme specifice OSP, cum ar fi: Furnizarea mai

multor informații despre opțiu ile școlare la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului

diriginte și Realizarea unui profil aptitudinal, în vederea alegerii traseului edu ațional potrivit.

Se o stată ă , % di tre respo de ții di ediul ur a și , % di tre ei di ediul rural au parti ipat la a tivități de o siliere şi orie tare ş olară şi profesio ală orga izate de profesorul o silier ș olar.

Se poate recomanda exti derea progra elor de o siliere şi orie tare şi la elelalte ategorii de vârstă, ţi â d o t de faptul ă a est pro es este u ul per a e t are î soţeşte elevul pe

tot par ursul experie ţei sale ş olare. Ide titatea vo aţio ală se o struieşte î ti p şi î sea ă i trospe ţie, alegeri, de izii şi reevaluare.

DIRECTOR,

Prof. Balaci Mihaela Carmen