raportul decanului 2017 - umfst ... 2. procesul didactic unoaşterea ca proces, acordarea atenţiei...

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  RAPORTUL DECANULUI - 2017

  I. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  II. ACTIVITATEA DE CERCETARE

  III. STUDENŢI

  IV. MANAGEMENT

  Aprobat în şedinţa de Consiliu din 27.03.2018

 • 2

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  I. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  1.STRUCTURA FACULTĂŢII

  A. Programe de studii

  B. Număr de studenţi

  C. Admitere

  2. PROCESUL DIDACTIC

  A. Planuri de învăţământ

  B. Fişele disciplinelor

  C. Gradul de ocupare a posturilor didactice

  D. Manuale, cursuri, cărţi

  E. Mobilităţi cadre didactice

  F. Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice

  Prezentul raport cuprinde date şi informaţii referitoare la activitatea Facultăţii de Farmacie în anul 2017.

  1. STRUCTURA FACULTĂŢII DE FARMACIE

  A. PROGRAME DE STUDII

  1) LICENŢĂ:

  Farmacie

  Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

  2) MASTER:

  Calitatea Medicamentului, Alimentului şi Mediului

  Cosmetologie şi Dermatofarmacie

  Biotehnologie Medicală

  - sunt acreditate ARACIS, situaţia acestora fiind prezentată în continuare:

  1) LICENŢĂ

  Nr

  crt Facultatea

  Domeniul de

  studii

  universitare de

  licenţă/masterat

  Programul

  de studii

  Situaţia

  ARACIS

  Forma de

  învăţământ

  Număr

  de

  credite

  Limba

  de

  predare

 • 3

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  1. Farmacie Sănătate Farmacie

  Acreditat

  Nr. 7653

  05.08.200

  9

  Zi/150 300 LR/LM

  2. Farmacie Sănătate

  Cosmetic

  ă

  medicală

  .

  Tehnolog

  ia

  produsul

  ui

  cosmetic

  Autorizat

  Nr. 812

  10.02.201

  5

  Zi/40 180 LR

  2) MASTER

  Nivelul Facultatea Specializarea Situaţia

  ARACIS

  Număr

  de

  credite

  Forma de

  învatamant

  Limba

  de

  studiu

  Masterat Farmacie

  Calitatea

  Medicamentului,

  Alimentului şi

  Mediului

  Acreditat

  Nr. 7939

  28.07.2011

  60 ZI LR

  Masterat Farmacie Cosmetologie şi

  Dermofarmacie

  Acreditat

  Nr. 5421

  20.06.2013

  60 Zi

  LR

  Masterat Farmacie Biotehnologie

  Medicală Acreditat 60 Zi LM

  B. STUDENŢI

  Situaţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Farmacie pe programe de studii, respectiv,

  cea a studenţilor rezidenţi şi doctoranzi este prezentată în tabelele sintetice următoare:

  Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă:

  Facultatea Programul de

  studii

  Nr.

  total

  Nr. studenţi pe

  locuri bugetate

  Nr. studenţi pe

  locuri cu taxă

  Nr. studenţi

  cetăţeni străini

  (buget şi taxă) LR LM LR LM

  Farmacie Farmacie 559 186* 182** 102 70 19

  Cosmetică 99 40 - 58 - 1

 • 4

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  medicală.

  Tehnologia

  produsului

  cosmetic

  TOTAL 658 226* 182** 160 70 20

  * Farmacie militară (un loc)

  ** Locurile bugetate neocupate (trei) au fost repartizate la programele de studii Medicină,

  Medicină Dentară și Asistență medicală generală, pentru anul universitar 2017-2018

  Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de master:

  Facultatea Programul de studii

  Master

  Nr.

  total

  Nr. studenţi

  pe locuri

  bugetate

  Nr. studenţi

  pe locuri cu

  taxă

  Nr. studenţi

  cetăţeni străini

  (buget şi taxă)

  Farmacie

  Calitatea

  medicamentului,

  alimentului şi mediului

  13 5 8

  -

  Cosmetologie şi

  dermofarmacie 17 5 12 -

  Biotehnologie medicală 15 5 10 -

  TOTAL 45 15 30 -

  Situaţia sintetică a numărului de studenţi rezidenţi:

  Specialitatea / Nr. rezidenţi pe an

  de studiu Anul I Anul II Anul III Total rezidenţi

  Farmacie clinică 5 8 6 19

  Laborator farmaceutic 4 9 4 17

  TOTAL 9 17 10 36

  C. ADMITERE

  Admiterea din 2017 s-a desfăşurat în două sesiuni la programul de studii FARMACIE,

  sesiunea din iulie şi cea din septembrie în conformitate cu regulamentul de admitere.

  Numărul candidaţilor s-a menţinut în aceleaşi limite cu anul precedent. Raportat la

  locurile bugetate, situaţia se prezintă astfel : programul de licenţă Farmacie - 1,20

  candidaţi/loc pentru LR şi 1,27 candidat/loc pentru LM ; programul de licenţă

  Cosmetică medicală şi Tehnologia produsului cosmetic – 1,45 candidaţiloc. Numărul

  candidaţilor/loc la linia maghiară a crescut faţă de anul precedent cu 0,27 procente.

 • 5

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  Sesiunea iulie 2017: a. programe de licenţă

  Facultatea Programul de studii

  Total

  candidaţi

  înscrişi la

  admitere

  din care: Nr. total

  studenţi admişi

  în anul I

  Nr. studenţi admişi

  pe locuri bugetate

  Nr. studenţi admişi

  pe locuri cu taxă

  LR LM LR LM LR LM

  FARMACIE

  Farmacie 99 48 51 85 40 40 1 4

  Cosmetică medicală.

  Tehnologia produsului

  cosmetic

  29 29 - 39*1) 20 - 19*1) -

  TOTAL 128 77 51 124 60 40 20 4

  *Prin redistribuire 1) 1 Republica Moldova

  Sesiunea septembrie 2017

  Facultatea Programul de studii

  Total

  candidaţi

  înscrişi la

  admitere

  din care: Nr. total

  studenţi admişi

  în anul I

  Nr. studenţi admişi

  pe locuri bugetate

  Nr. studenţi admişi

  pe locuri cu taxă

  LR LM LR LM LR LM

  FARMACIE Farmacie 10 9 1 6 - - 5 1

  TOTAL 10 9 1 6 - - 5 1

 • 6

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  Mediile de admitere corespunzătoare locurilor bugetate/taxă, respectiv seria română/seria maghiară sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

  Sesiunea septembrie 2017

  Sesiunea septembrie 2017: b. programul master

  Facultatea Programul de studii Master

  Total candidaţi

  înscrişi

  la admitere

  din care: Nr. total

  de studenţi admişi în anul I LR LM

  FARMACIE

  Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului 13 13 - 13

  Cosmetologie şi dermofarmacie 17 17 - 17

  Biotehnologie medicală 15 - 15 15

  Facultatea Programul de studii

  Prima şi ultima medie de

  admitere pe locurile bugetate

  Prima şi ultima medie de admitere

  pe locurile cu taxă (sesiunea iulie)

  LR LM LR LM

  FARMACIE

  Farmacie 9,88 - 5,80 9,85 - 6,03 5,63 5,82 – 5,15

  Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

  9,80 - 8,60 - 8,52 – 5,16 -

  Facultatea Programul de studii

  Prima şi ultima medie de

  admitere pe locurile bugetate

  Prima şi ultima medie de admitere

  pe locurile cu taxă (sesiunea

  septembrie)

  LR LM LR LM

  Farmacie Farmacie - - 9,69 – 5,54 5,93

 • 7

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  Sesiunea noiembrie 2017: c. rezidenţiat

  Facultatea Programul de

  studii

  Total candidaţi

  înscrişi la admitere

  din care: Nr. total

  de rezidenţi admişi în anul I Farmacie clinică Laborator de farmacie

  FARMACIE Rezidenţiat 38 5 4 9

  Sesiunea septembrie 2017: d. doctorat

  Facultatea Programul de studii

  Total

  doctoranzi

  Număr

  de doctoranzi admişi în

  anul I

  Număr teze susţinute

  Farmacie Doctorat 17 3 1

 • 8

  FACULTATEA DE FARMACIE

  Ministerul Educaţiei Naţionale ROMÂNIA

  2. PROCESUL DIDACTIC

  Cunoaşterea ca proces, acordarea atenţiei nevoilor de învăţare, motivarea, consilierea şi orientarea studentului, investigaţia ştiinţifică, învăţarea unor tehnici de cercetare, stimularea gândirii, imaginaţiei şi creativităţii, au fost preocupările personalului didactic cu scopul realizării unui învăţământ centrat pe student. A. Planurile de învăţământ

  1) Programul de licență Farmacie:

  Farmacie

  La programul de studii Farmacie, modificările în planul de î