raport asupra stării facultății activitatea pînă acum

Click here to load reader

Post on 21-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Raport asupra strii Facultii
Activitatea pîn acum depus de ctre echipa executiv s-a desfurat exclusiv în limitele deciziilor
Consiliului – pe care ne-am strduit a le duce la îndeplinire întocmai –, într-un cadru transparent, astfel încît
fiecare membru al Facultii a putut cunoate toate aciunile echipei executive. În mandatul actual acestea
sînt cele dou aspecte care constituie pilonii eseniali ai filozofiei i aciunilor echipei executive, motiv
pentru care constant vor fi enunate, reiterate, subliniate i respectate.
Pe de o parte, între componenta deliberativ i cea executiv nu poate exista decît colaborare i
concordie. Aceasta întrucît bunul mers al activitilor în care este implicat fiecare membru al comunitii
noastre i ansamblul ei, împlinirea dezideratelor i sporirea capacitilor de a evolua solicit cu necesitate o
astfel de poziionare i relaionare a celor dou componente, fapt sprijinit firesc de cadrul legal i
regulamentar care face posibil orice activitate benefic. Neavîndu-i contradicia locul între cele dou
componente, singura situaie – teoretic i de nedorit – este cea de autocontradicie, care s-ar produce în
cazul în care una dintre ele ar încerca s îi depeasc limitele legale i regulamentare, însuindu-i
prerogative i asumîndu-i decizii sau aciuni care nu se afl în sfera ei de competen. Desigur, acest fapt
nu ar putea fi unul natural, întrucît, conform Legii i a Regulamentului de Organizare i Funcionare a
Facultii, aproximativ 97% dintre aciunile echipei executive se pot desfura exclusiv ca urmare a
deciziilor Consiliului, doar cîteva tipuri de decizie aflîndu-se în sfera de competen a echipei executive i
intrînd în sarcina acesteia. Totodat, buna credin a echipei executive (din care, alturi de decan i de
prodecani, fac parte profesioniti precum administratorul-ef al Facultii i secretara-ef a Facultii,
împreun cu echipele conduse de acetia) este consolidat de experiena i capacitile Consiliului, ceea ce
asigur de faptul c acesta vegheaz cu discernmînt i responsabilitate nu doar la legalitatea propriilor
decizii, dar i la prezervarea acesteia – deopotriv pentru propriile aciuni i pentru cele ale echipei
executive.
Pe de alt parte, bunul mers al Facultii solicit ca toate deciziile i aciunile Consiliului i ale
Decanatului s fie cunoscute membrilor Facultii, astfel încît activitatea profesional (didactic i de
cercetare) i relaiile de colaborare s se petreac în condiii prielnice i de încredere, spre a genera
rezultate avînd calitatea i înlimea nivelului de pregtire a corpului profesoral.
Desfurate cu strictee în limitele acestui cadru, aciunile de pîn acum au vizat – conform
programului asumat la începutul mandatului – respectarea i îndeplinirea sarcinilor curente, rezolvarea
situaiilor generate de parcurs, precum i refacerea anumitor echilibre, totul în vederea bunei gestionri a
activitilor în care este implicat Facultatea, a eficienei aciunilor ei i a dezvoltrii ei.
Pe toat durata activitii de pîn acum, decanatul a colaborat continuu cu directorii de
Departamente (Românistic i Limbi i Literaturi strine) i cu efii Colectivelor componente ale acestora,
precum i cu Conducerea colii Doctorale a Facultii. A fost o colaborare foarte bine articulat datorit
competenei tuturor acestora, ceea ce a permis perfecta înelegere a situaiilor, identificarea rapid a
soluiilor reale i corecta lor aplicare, ceea ce a generat aciuni energice, eficiente i benefice. De altfel,
multe dintre problemele Facultii ar fi fost imposibil de rezolvat fr deplina participare a acestor colegi.
*
Aciunile i rezultatele ce urmeaz a fi prezentate nu constituie merite ale echipei executive, ci
efectele naturale ale bunei colaborri a componentelor deliberativ-decizional i executiv, care s-a
petrecut în cadrul creat prin sprijinul participativ al tuturor membrilor Facultii. Luate în conformitate cu
Regulamentul de Organizare i Funcionare al Facultii, cele cîteva decizii aparinînd echipei executive s-au
structurat ca urmare a aplicrii stricte a principiilor i cutumelor statornicite ca urmare a exerciiului
conjugat al Consiliului i al Decanatului, în esen, ca urmare a asumrii solidare a intereselor generale ale
comunitii care constituie Facultatea de Litere.
I. Activitatea didactic i problemele studeneti
- Sub coordonarea prodecanului responsabil cu acestea, s-a lucrat la revizuirea Planurilor de
învmînt, în urma unui efort colectiv interdepartamental, ajungîndu-se la o versiune mai supl,
mai flexibil i care rspunde mai bine nevoilor actuale ale studenilor i viziunii educaionale a
membrilor corpului profesoral al Facultii de Litere.
- În privina practicii pedagogice, s-a optimizat distribuirea studenilor în grupele de
practic/profesor mentor i s-a gestionat satisfctor, prin efortul conjugat al colegilor din
componenta didactic i al celor din componenta administrativ, desfurarea orelor de practic în
regim online.
înfiinrii filialelor de la Focani (nivel licen, pe specializri existente ale Facultii de Litere) i
Botoani (nivel master, un program nou înfiinat)
- În ianuarie 2021, UAIC, reprezentat de Facultatea de Litere, a fost invitat ca partener, într-un
proiect al unui consoriu format din 6 prestigioase universiti europene, iar Facultatea noastr
urmînd a fi parte integrant a unui masterat european administrat de respectivul consoriu.
- Prin efortul conjugat al tuturor membrilor comunitii Facultii de Litere s-au comunicat i aplicat
msurile necesare asigurrii condiiilor de siguran pentru activitile desfurate în spaiile UAIC
în vederea prevenirii i limitrii îmbolnvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19). Printre acestea, este
semnificativ aplicarea hotrîrii CF (rezultate în urma consultrii cadrelor didactice ale Facultii de
Litere) de a desfura activitile didactice exclusiv online, în anul universitar 2020-2021.
- Prin utilizarea, de la începutul anului universitar 2020-2021, a unei platforme unice de
managementul învrii (Microsoft Teams, conform opiunii votate în CF) s-a optimizat gestionarea
participrii studenilor i profesorilor la activitile didactice i în semestrul 1, i în semestrul 2.
Pentru aceasta, am avut sprijinul constant al DCD, care a venit cu soluii profesioniste pentru toate
problemele întîmpinate în implementare i care a colaborat foarte eficient cu administraia
Facultii.
- Cu ajutorul colegilor din didactic i din administrativ i cu implicarea suplimentar a tutorilor, s-a
reuit o mai bun aplicare i comunicare ctre studeni a prevederilor din Regulamentul privind
activitatea profesional a studenilor din ciclul de studii universitare de licen i din Regulamentul
privind activitatea profesional a studenilor din ciclul de studii universitare de masterat.
- Faptul a avut un impact pozitiv semnificativ asupra procesului didactic (predare, învare, evaluare),
atît din perspectiva studenilor, cît i a profesorilor. De exemplu, aplicarea mai consecvent a
reglementrilor privind refacerea activitii didactice de ctre studenii cu examene nepromovate
din ani anteriori i a celor privind evaluarea pe parcurs i evaluarea final au condus la creterea
promovabilitii i la mai bun respectare a termenelor de introducere a notelor în Esims. În mod
similar, completarea Fielor de înscriere semestrial i a cererilor de reînmatriculare s-a desfurat
dup un calendar care a fost comunicat eficient ctre studeni, iar respectarea lui de ctre acetia a
contribuit la optimizarea activitii de la nivelul Secretariatului.
- Prodecanul responsabil cu activitatea didactic i problemele studeneti a propus CF stabilirea
unor limite maxime acceptate a procentelor de similitudine în lucrrile de licen, disertaie i Gr. I
(30%, 25%, 25%), precum i însoirea Referatelor de apreciere a acestor tipuri de lucrri de Raportul
de similitudine generat de platforma Turnitin sau de o alta agreat de UAIC, propuneri care,
ulterior, au fost adoptate prin Hotrîre de Consiliu.
- În principal prin achiziionarea a 5 table interactive prin proiectele ROSE i FDI aflate în
implementare sau a cror implementare s-a încheiat (director grant, conf. dr. O. Macari) s-a
îmbuntit baza material a Facultii de Litere în direcia includerii în predare a noilor tehnologii
instrucionale. Astfel, în vederea pregtirii pentru întoarcerea la scenariul fizic/hibrid din semestrul
1 al anului universitar 2021-2022, s-au iniiat, cu sprijinul Administratorului-ef al Facultii de
Litere, demersurile necesare punerii lor în funciune.
- S-a iniiat implementarea platformei MOODLE în Facultatea de Litere, care va deveni resursa de
gestionare a învrii în UAIC. Pentru aceasta, s-a desemnat un administrator MOODLE pe
Facultate, s-au organizat întîlniri de lucru cu conducerea DCD, precum i traininguri (atît formale, cît
i informale) pentru personalul didactic i administrativ.
- Cu sprijinul ASF i DGA, s-a reuit recuperarea i mobilarea unui spaiu didactic (lab A) care, pentru
moment, va gzdui biblioteca Reading Room i ore de curs practic ale Catedrei de englez.
- Tot printr-un proiect ROSE (director, prof. dr. Nicoleta Popa), s-a reabilitat i modernizat Corpul G.
II. Asigurarea calitii i resursa uman
În cursul anului 2020 au fost îndeplinite atît atribuiile din pachetul comun de responsabiliti, cît i cele
specifice, conform Regulamentului de funcionare a Facultii. Astfel, în a doua parte a anului 2020,
- A fost coordonat admiterea on-line în ciclul de studii universitare de licen i în ciclul de studii
universitare de master, sesiunile iulie-august i septembrie, 2020;
- A fost redactat, împreun cu domnul Decan, Regulamentul de funcionare a Facultii de Litere i
Planul operaional al Facultii de Litere pentru anul 2021;
- S-a organizat i condus comisia de acordare a gradaiilor de merit i comisia de acordare a sporurilor
de performan academic;
- S-a organizat i condus edina public de susinere a tezei de abilitare a domnului conf. dr. Sorin
Guia;
- S-a coordonat alegerea celor 21 comisii de evaluare i asigurarea a calitii (CEAC) existente la nivelul
fiecrui program de studiu (licen i master);
- S-a realizat raportul Comisiei de etic a cercetrii pe anul 2020;
- S-au realizat rapoarte de monitorizare anual a programelor de studii pentru programele supuse
vizitei ARACIS;
- S-au realizat rapoarte anuale de evaluare a calitii pentru programele supuse vizitei ARACIS;
- S-au realizat lunar, la solicitarea Rectoratului, rapoarte ctre Prorectori privind realizarea activitilor
didactice în regim on-line la Facultatea de Litere;
- Prin domnul prodecan Sorin Mocanu, Facultatea a participat la o sesiune de formare ARACIS privind
evaluarea de programe/domenii.
Activitatea tiinific
În pofida efectelor nefavorabile ale pandemiei asupra demersurilor de cercetare prin anularea unor
evenimente tiinifice i prin limitarea accesului la bibliotec, cadrele didactice ale Facultii de Litere au
continuat, pe cît a fost posibil, tradiia activitii tiinifice prolifice, care i-a caracterizat în anii anteriori.
Centralizarea acestor activiti a fost întrebuinat pentru vizita ARACIS i participarea la Clasamentul
Internaional RankPro.
Indicatori de performan Date numerice
Articole ISI 5
Articole BDI 88
Articole în reviste literare, lingvistice i de cultur 131
Cronici, recenzii, eseuri 168
enciclopedii, volume colective, studii introductive 91
Carte tiinific de autor 11
Coordonare i editare de volume, traduceri, antologii 31
Participarea la manifestri tiinifice din strintate 44
Participarea la manifestri tiinifice din ar 104
Activiti desfurate în cadrul Zilelor UAIC
Activitate Date numerice
Simpozion Naional 3
Colocviul Naional Studenesc „Mihai Eminescu”, Ediia a XLVI-a, dei amînat iniial, a fost desfurat
între 19-20 noiembrie 2020.
Relaii internaionale
În anul 2020 a fost numit un coordonator pentru Studiu i Practic ERASMUS+ i SEE i au fost
reconfigurate comisiile de selecie i de recunoatere academic. Mobilitile au continuat i în 2020, dup
cum urmeaz:
ERASMUS + Practica 16
PROGRAMUL SEE 1
curent
curent
curent
curent
Burse studeneti
În anul 2020 a fost alocat i repartizat un fond de burse de aproximativ 2,7 milioane lei din care s-au
finanat, pe ambele semestre, un numr total de 1029 de burse. 70% din fond a fost distribuit burselor de
studiu, obinute pe criterii de performan i 30% pe criterii sociale.
Cazarea în cmine studeneti
Facultatea a avut de repartizat în anul universitar 2020-2021 un numr de 480 de locuri de cazare dispuse
în toate tipurile de cmine ale Universitii. În ciuda contextului pandemic i a faptului c orele didactice s-
au desfurat integral în format on-line, au existat solicitri pentru aceste locuri, astfel c toi studenii care
au dorit s se cazeze au obinut în final un loc de cazare conform dorinele lor.
Situaia financiar
În anul 2020 s-a pornit de la un deficit bugetar de aproximativ 500.000 lei i s-a încheiat cu un sold pozitiv
de aproximativ 1 milion de lei. Factorii de influen au fost: creterea finanrii bugetare i a veniturilor
proprii cu 14% fa de anul anterior (ajungîndu-se la 16,5 milioane lei) i creterea cheltuielilor cu 4
procente (pîn la valoarea de 15,5 milioane lei), optimizarea Statelor de funcii (obinut printr-o
dimensionare echilibrat a seriilor i grupelor, precum i a modului de suplinire a posturilor vacante),
reducerea cheltuielilor materiale, contextul pandemic.
De menionat este i msura de actualizare a taxei de colarizare percepute de ctre facultate începînd cu
anul universitar 2021-2022. Necesitatea a aprut ca urmare a faptului c taxa a rmas nemodificat din
anul 2013, iar, prin decizia CF, ea a crescut de la 1200 lei/semestru la 1500 lei/semestru; iniiativa echipei
executive a avut în vedere o mrire gradual a cuantumului acestei taxe în raport cu finanarea bugetar.
Personal didactic
În luna ianuarie 2020, structura de personal didactic era format din 178 de posturi (102 posturi de titulari
i 76 posturi vacante), iar în decembrie 2020 din 170 de posturi (103 posturi de titulari i 67 posturi
vacante). Se observ o scdere cu 12% a posturilor vacante i o cretere cu 1% a posturilor la funcia de
baz.
TOTAL FACULTATE 170 103 67 178 102 76
1 FILOLOGIE I LINGVISTIC 11 9 2 11 9 2
2 LITERATUR ROMÂN 12 10 2 12 10 2
3 LITERATUR COMPARAT 11 8 3 11 8 3
4 LIMBA ROMÂN PENTRU STUDENII STRINI 6 6 0 6 5 1
5 JURNALISTIC I TIINE ALE COMUNICRII 12 6 6 12 5 7
DEPARTAMENT ROMÂNISTIC 52 39 13 52 37 15
1 LIMBA I LITERATURA ENGLEZ 38 19 19 40 20 20
2 LIMBA I LITERATURA FRANCEZ 16 12 4 17 12 5
3 GERMANISTIC 20 14 6 20 15 5
4 LIMBI CLASICE, ITALIAN, SPANIOL 23 13 10 23 12 11
5 SLAVISTIC 10 6 4 9 5 4
DEPARTAMENT STRINE 107 64 43 109 64 45
1 COALA DOCTORAL DE STUDII FILOLOGICE 11 0 11 12 0 12
DEPARTAMENT COALA DOCTORAL 11 0 11 12 0 12
Decan,