raport activitate - fia.usv.ro etapa 3 raport final.pdf · răşinoase și a unei mașini de frezat...

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  RAPORT ACTIVITATE

  ETAPA III - 2018

  Contract : 3BG/2016

  Titlul proiectului: “Concepţia proiectarea şi realizarea de tehnologii şi echipamente pentru valorificarea superioară a deșeurilor de lemn masiv”

  Durata proiectului: 30.09.2016-30.05.2018

  Obiectivul general: Inscrierea preocupărilor colectivului proiectului în economia

  circulară, cu dezvoltarea unui concept și transpunerea acestuia în practică în vederea

  folosirii avansate a deșeurilor de lemn masiv, în principal a crengilor de rășinoase, dar și a

  deșeurilor de lemn dur rezultate la fabricile de mobilă şi la întreprinderile de cherestea. Tot

  în obiectivul general se înscrie constituirea și închegarea unui nucleu de specialiști

  preocupați de dezvoltarea de metode, tehnici și mijloace pentru valorificare superioară a

  deșeurilor de lemn masiv.

  Obiectivele proiectului în concordanța cu necesitatea agentului economic: 1. Elaborarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv de

  rășinoase, cu accent pe fabricarea de panouri de lemn realizate cu discuri tăiate din

  crengi de rășinoase precum și a unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de

  lemn masiv provenit din specii de lemn tare prin realizarea de diverse elemente

  strunjite;

  2. Concepţia, proiectarea și execuția unei mașini automate de mare productivitate pentru

  debitat discuri din crengi de rășinoase și de piese cilindrice din deșeuri de lemn de esență

  tare;

  3. Concepția, proiectarea și execuția unei masini automate, de mare productivitate, pentru

  frezarea cilindrică a deșeurilor de lemn masiv din specii de lemn de esență tare;

  4. Inființarea unui centru pentru producția de prototipuri de panouri fabricate cu discuri

  obținute din crengi de rășinoase precum și pentru producția de elemente auxiliare pentru

  industria mobilei (butoane, manere, ornamente etc), elemente pentru industria jucăriilor de

  lemn, mânere pentru scule de mână, etc, toate din deşeuri provenite din specii de lemn de

  esenţă tare;

  5. Realizarea la centrul de producţie a prototipurilor de panouri fabricate cu discuri de lemn

  obținute din crengi de rășinoase și transferarea tehnologiei către agentul economic;

  6. Realizarea la centrul de producţie a prototipurilor de elemente auxiliare pentru industria

  mobilei, de jucării de lemn, de mânere pentru scule de mâna, de elemente ornamentale

  etc și transferarea tehnologiei către agentul economic;

  7. Desfășurarea unei bogate activități de concepție și inovare în domeniul valorificării

  superioare a deșeurilor de lemn masiv cu participarea studenților, masteranzilor și

  doctoranzilor;

  8. Realizarea de propuneri de invenții în domeniul valorificării superioare a deșeurilor de

  lemn masiv și publicarea de lucrări științifice;

  9. Participarea la Saloane internaționale de inventică cu realizări în domeniul valorificării

  deșeurilor de lemn masiv;

 • 3

  10.Realizarea unei mese rotunde cu mediul universitar și mediul economic având tematica

  valorificării superioare a deșeurilor de lemn.

  Obiectivele fazei de execuție: Pentru anul 2018 a fost prevăzută în proiect etapa III intitulată: “Inceperea producţiei de prototipuri şi contacte cu mediul economic”. Obiectivele

  etapei II și livrabilele acesteia sunt prezentate în Tab.1.

  Tab.1. Obiectivele etapei III-2018 și livrabilele etapei III-2018

  Etapa

  2018

  Denumirea Activitate

  Livrabil

  III. Inceperea producţiei de prototipuri şi contacte cu mediul economic

  III.1. Realizarea în cadrul centrului de producţie prototipuri de panouri fabricate cu discuri obţinute din crengi de răşinoase precum şi de elemente provenite din deşeuri de lemn din esenţă tare

  Panouri de lemn şi alte elemente din lemn de esenţă tare.

  III.2. Organizarea şi realizarea unei mese rotunde cu mediul universitar şi cu mediul economic având ca tematică valorificarea superioară a deşeurilor de lemn masiv

  Masă rotundă cu mediul universitar şi cu mediul economic

  Sunt descrise în continuare rezumatele obiectivelor propuse în ordinea în care sunt

  prezentate în tabelul 1.

  Obiectivul III.1

  Realizarea în cadrul centrului de producție prototipuri de panouri

  fabricate cu discuri obținute din crengi de rășinoase precum și de

  elemente provenite din deșeuri de lemn din esență tare

  In cadrul centrului de producție s-a început producția de prototipuri de panouri

  ornamentale realizate cu discuri de lemn debitate din crengi uscate de rășinoase, lipite pe

  plăci fibrolemnoase, acoperite cu lac transparent și slefuite la luciu oglindă astfel încât în final

  un asemenea panou prins pe perete arată ca o un element de mobilier. Aspectul panourilor

  duce la îmbunătățirea esteticii mediului ambiental, în spaţii de locuit şi de lucru şi crează un

  climat cald ca urmare a suprafeţelor mari acoperite de structuri de lemn. Inelele anuale de

  creştere de pe fiecare disc de lemn de pe un panou prezintă, în afară de efectul estetic şi

  un efect pronunţat asupra reducerii stresului psihic al privitorului, tablouri cu mii de cercuri

  concentrice fiind folosite în sedinţe de terapie pentru recuperarea pacienţilor cu boli psihice.

  Pe un panou ornamental cu dimensiunile nominale de 2500 x 1250 mm se găsesc cca 3.500

  discuri de lemn cu grosimea de 8-9 mm, debitate automat din crengi uscate de rășinoase.

  Asumarea din Cererea de finanțare constă în asigurarea unei tehnologii performante de

  obţinere a acestor panouri de lemn precum şi proiectarea, realizarea şi testarea unui

  echipament de debitare automată care să poată asigura în 24 de ore cca 50.000 tăieri de

  disc din crengi uscate de răşinoase, condiție

 • 4

  Panou ornamental demonstrativ folosit pentru promovare la saloanele de

  inventică

  necesară asigurării economicităţii şi a unei profitabilităţi ridicate a acestui produs. Testările

  de productivitate a primului echipament realizat au arătat imposibilitatea obținerii a

  50.000 de discuri tăiate în 8 ore. Cu un singur echipament ar fi fost necesare două schimburi

  de lucru. Ca urmare a acestui fapt s-a mai realizat o maşină automată de debitat, cele două

  echipamente asigurând o productivitate de 50.000 de discuri tăiate în 8 ore. Prin Cererea de

  finanțare ne-am propus un pronunțat caracter novativ prin realizările din proiect.

  Echipamentele și tehnologia din cadrul Centrului de producție concepute sunt brevetate sau

  sunt în curs de brevetare de către colectivul proiectului, informaţiile în acest sens găsindu-se în

  bazele de date: All Data Base, ISI Thomson Reuters, Baza de date mondială de Brevete de

  invenţii, Baza de date internaţională de brevete OMPI, Baza de date Google, în CV-urile

  membrilor echipei de implementare de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava precum si

  în fişa bibliografică a proiectului. Ca rezultat al activității colectivului de implementare în

  perioada de desfăşurare a proiectului s-au propus 5 noi Cereri naționale de brevet de

  invenție și o Cerere de brevet europeană de invenție. Ultima Cerere de brevet de invenție are

 • 5

  ca obiect tocmai maşina de debitat automat discuri de lemn, concepută, proiectată și

  construită (2 exemplare) în cadrul proiectului. Considerăm că prin implementarea proiectului

  am reușit obținerea impactului estetic, a impactului de mediu, a impactului economic şi

  social, a impactulului asupra studenților şi a tinerilor absolvenţi precum şi impactul

  multiplicator, toate fiind asumate prin Cererea de finanțare și prin proiect. De asemenea, am

  reușit o foarte bună colaborare S.C. AQUATERM Botoșani, agentul economic partener în

  proiect.

  Stocul de crengi de rășinoase folosite la obținerea discurilor de lemn

  Obiectivul IIl.2.

  Organizarea şi realizarea unei mese rotunde cu mediul universitar şi cu

  mediul economic având ca tematica valorificarea superioară a deşeurilor

  de lemn masiv

  O masă rotundă cu participarea largă a mediului universitar și a mediului economic era

  necesară pentru o abordare mai largă a problematicii deşeurilor de lemn masiv decât

  problematica abordată cu agentul economic partener de proiect. Afară de specialiştii din

  universitate, au fost invitate la discuții societăţi comerciale din domeniul procesării

  primare și secundare a lemnului, specialişti de la Inspectoratul Silvic, de la Agenția de

  Mediu, de la Grupul scolar de prelucrare a lemnului ș.a. Anunțurile temei de discuții, data

  ora și locația au fost anunțate prin e-mail, prin invitații tipărite de tip pliant color precum și

  prin postere color tipărite. In prima parte a întâlnirii au fost prezentate realizările

  proiectului, printr-o expunere susținută de imagini, după care au urmat discuții. Cele din

  urmă s-au referit atât la proiect cât şi la problematica mai largă a deșeurilor de lemn, cu

  accent pe cele de lemn masiv.

  Referitor la proiect, s-a remarcat în mod special inițiativa țintită spre un anume

  deșeu de lemn masiv, crengile de rășinoase, existente în cantitate foarte mare în

  exploatările forestiere, nefolosite în cea mai mare parte, iar atunci când sunt folosite au

  destinația de lemn de foc, utilizare cu valoare de întrebuințare mică. S-a remarcat, de

  asemenea, elaborarea unei tehnologii pentru obținerea de panouri ornamentale din

  discuri obținute din crengi de răşinoase precum şi concepția, proiectarea și execuția de

 • 6

  echipamente specifice care compun o linie tehnologică de fabricare a panourilor

  ornamentale de lemn. O discuție interesantă a fost şi aceea de a înființa nişte clustere,

  formate din Start Up-uri, înființate de absolvenți tineri, situate în zona montană cu

  exploatări forestiere, unde să se facă procesarea primară, constând în colectarea și

  sortarea crengilor de rășinoase precum și în debitarea discurilor de lemn, urmând ca

  uscarea și realizarea tablourilor ornamentale să fie făcută la o întreprindere centrală

  specializată. S-a pus problema și s-a discutat pe larg posibilitatea ca pentru Start Up-uri

  înființate de absolvenți ai Universității Ştefan cel Mare din Suceava, aceștia să beneficieze

  de mijloacele de producție puse la dispoziție, în primul an, fără plată de către

  universitate, urmând ca acestea să fie plătite în următorii doi ani în rate fără dobândă. Un

  interes deosebit a prezentat propunerea colectivului de cercetare, ca pe viitor, aceste

  panouri ornamentale să fie produse și într-o variantă, în care, pe lângă aspectul estetic,

  acestea să îndeplinească și o funcție de ecranare electromagnetică avansată a spaţiilor de

  lucru sau a spațiilor de locuit. In acest sens, colectivul de cercetare dispune de realizări de

  vârf acoperite prin numeroase Brevete de invenții și medalii obținute la Saloane

  internaționale de inventică. Soluțiile tehnice, protejate industrial, permit mascarea

  perfectă a circuitelor pasive de ecranare în spatele panourilor ornamentale în așa fel încât

  să nu fie afectată cu nimic funcția estetică a acestora.

  Discuțiile referitoare la deşeurile de lemn s-au axat în principal pe importanța mică

  acordată acestora în vederea utilizării lor ca materie primă pentru obținerea de produse

  finite cu valoare de întrebuințare mare. In acest sens, a fost scoasă în evidență lipsa

  echipamentelor specializate, de mare productivitate, pentru prelucrarea deșeurilor de

  lemn masiv provenite din fabrici de mobilă. O altă temă de discuție a fost aceea că, la ora

  actuală, procesatorii de lemn nu au nici o obligație de valorificare superioară a deșeurilor de

  lemn masiv.

  Imagine de la masa rotundă

 • 7

  Concluzii

  Etapa a III a încheie cu succes activităţile etapelor I și II. Existența unui centru de

  producție panouri ornamentale cu două mașini de debitat automat discuri de lemn din crengi de

  răşinoase și a unei mașini de frezat longitudinal, care asigură materia primă pentru valorificarea

  superioară a deşeurilor de lemn masiv dur, asigură funcționalitatea acestui centru de producție care

  servește atât partenerului economic cât și cercetărilor viitoare din cadrul Universității Ştefan cel Mare

  din Suceava. Contactul cu mediul economic, altul decât partenerul de proiect, a dus la numeroase

  posibile aplicații în domeniul folosirii deşeurilor de lemn masiv, care pe lângă înscrierea în economia

  circulară, constituie și o resursă economică deosebită. Fiind o activitate de nișă, valorificarea

  deşeurilor de lemn masiv de esență moale sau de esență tare, nu necesită o logistică de mașini

  deosebit de scumpe, ceea ce o face accesibilă și pentru tineri intreprinzători.

  Bibliografie

  Nr. Autori Titlul si elemente de identificare Tipul publicatiei

  Bibliografie apartinand colectivului de proiect

  1 Amariei Sonia,

  s.a.

  Strung vertical pentru fabricarea de discuri cilindrice din

  lemn, Brevet RO128987/ (B1), titular Universitatea

  Suceava

  Brevet inv. (B1)

  ISI Thomson

  2 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Menghină pneumatică, Brevet RO 128985/2012 (B1),

  titular Universitatea Suceava

  Brevet inv. (B1)

  ISI Thomson

  3 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Maşină de fabricat cepuri de corecţie din lemn, Brevet RO

  128989 (B1), titular Universitatea Suceava

  Brevet inv.(B1)

  ISI Thomson

  4 Gutt Gheorghe

  Procedeu şi maşină automată pentru fabricat cepuri de

  corecţie, Brevet RO127737/2014 (B1), titular Gutt G.

  Brevet inv. (B1)

  ISI Thomson

  5 Gutt Gheorghe

  s.a.

  Freza pentru cepuri de corecţie din lemn, Dosar OSIM

  RO130905/2014 (A2), titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A2)ISI Thomson

  6 Besliu Stefan,

  Gutt Gheorghe

  Freză universală pentru cepuri de corecţie din lemn, Dosar

  OSIM RO130904/2014 (A2), titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A2)ISI Thomson

  7 Gutt Gheorghe

  Maşină automată de frezat cepuri de lemn, Dosar OSIM

  RO130968/2014 (A2), titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A2) ISI Thomson

  8 Alexuc Cristian,

  Gutt Gheorghe

  Procedeu şi echipament automat de debitare, OSIM

  RO130903/2014 (A2), titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A2)ISI Thomson

  9 Amariei Sonia,

  s.a.

  Dispozitiv pentru fabricarea cepurilor din lemn, Dosar OSIM

  RO128988/2013/A2, titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A2)ISI Thomson

  10 Gutt Gheorghe Maşină automată de tăiat discuri de lemn, Dosar OSIM

  A0668/2014, titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  11 Gutt Gheorghe Ministrung orizontal automat pentru fabricarea cepurilor de

  corecţie, Dosar OSIM 670/2014/A0, titular Universitatea

  Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  12 Gutt Gheorghe Durimetru electronic portabil pentru lemn, Dosar OSIM

  166/2015(A0), titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  13 Alexuc Cristian,

  Amariei Sonia

  Maşină automată de debitat, Dosar OSIM 602/2014(A0),

  titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  14 Besliu Stefan,

  Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Contributions to a method and a new technique for

  determination of some important mechanical properties of

  massive wood texture, Journal: Food and Environment

  Safety, Year: 2015, Vol: 14 Issue: 1, p. 108-116

  Lucrare publicata

  BDI, B+

  15 Horodnic

  Sergiu Andrei

  Utilizarea metodei analizei de arbore pentru estimarea

  biomasei trunchiului, Revista Padurilor, nr.2 anul 114,

  p. 32-38, 1999.

  Lucrare publicata

  BDI, B+

  16 Horodnic

  Sergiu Andrei

  A risk index for multicriterial selection of a logging system with low environmental impact, Environmental Impact Assessment Review , Volume 51 (February 2015), p. 32-

  Lucrare publicata

  BDI, B+

 • 8

  37, ISSN: 0195-9255

  17 Horodnic

  Sergiu Andrei

  Bazele exploatării lemnului, Editura Universităţii Suceava, ISBN 973-8293-93-6, 294 pg., 2003

  Volum de carte

  18 Horodnic

  Sergiu Andrei

  Un model al variaţiei în raport cu vârsta a infradensităţii medii a trunchiului arborilor de molid, în Bucovina Forestieră, serie nouă, nr.1 anul VIII, p. 21-27, 2000;

  Lucrare publicata

  BDI, B+

  19 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Maşină automată de debitat discuri şi tije scurte de lemn OSIM, A00977/07.12.2016, titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  20 Gutt Gheorghe,

  Popa Valentin

  Maşină automată pentru prelucrarea capetelor cozilor de

  lemn cilindrice destinate iverselor unelte de mână.

  OSIM A00978/07.12.2016, titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  21 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia,

  Alexuc Cristian-

  Florin, Todirica

  Florin- Sorin,

  Horodnic

  Sergiu-Andrei

  Dispozitiv de frezare pentru realizarea tijelor de lemn

  subţiri. OSIM A00979/07.12.2016, titular Universitatea

  Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia,

  Todirica Florin-

  Sorin, Alexuc

  Cristian-Florin,

  Horodnic

  Sergiu-Andrei

  Dispozitiv de frezare rotund, OSIM A00976/07.12.2016,

  titular Universitatea Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  22 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Masina pentru debitat discuri, lamele și tije scurte de

  lemn. OSIM A00/799/06.10.2017, titular Universitatea

  Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  23 Gutt Gheorghe,

  Amariei Sonia

  Automatische Holzsäge, EPO , titular Universitatea

  Suceava

  Propunere inv.

  (A0)

  Bibliografie apartinând unor autori care nu fac parte din proiect

  24 Alexuc Cristian Maşină automată de debitat, Brevet RO128981/2012 (B1),

  titular Universitatea Suceava

  Brevet inv. (B1)

  ISI Thomson

  25 Bin Hu Decorativ panel CN2001033921/2008/(Y) Propunere inv. (Y)

  26 Yoshimura K. Surface decorative wooden panel, JPH07186113/1995/(A) Propunere inv. (A)

  27 Suare Ruben Arhitectural resin panels with translucent veneer layers,

  US20110143662/ 2010/(A1)

  Propunere inv.

  (A1) ISI Thomson

  28 Yu Lin Novel regenerativ wood core plate, CN102717535/2012(A) Propunere inv. (A)

  29 Hauser

  Maurizio, s.a.

  Wood and metal raised panel decorativ structure and

  metod of production , US2003009976/2003(A1)

  Propunere inv.

  (A1)ISI Thomson

  30 Bae Dong Guk Old wood panal and Method of manufacturing, KR20130106234(A) Propunere inv. (A)

  31 Lee HwaYeon Assembly for syntetic Wood, KR130022126/2013(A) Propunere inv. (A)

  32 Waibel Rudolf Timber hole plugging machine - uses row of branch wood end

  disc sections with grain running cross-ways, DE2758382 (A1)

  Propunere inv.

  (A1)ISI Thomson

 • 9

 • 10

  RAPORT FINAL

  Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0031 Acronim: COPROREA

  Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS – UEFISCDI Titlu: Concepţia, proiectarea şi realizarea de echipamente pentru valorificarea superioară a deşeurilor de lemn masiv Perioada: 30/09/ 2016 – 30/05/2018 Contract: 3BG/2016 Director proiect: Prof.univ.dr.ing.Sonia AMARIEI Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România E-mail: [email protected] Web-page: www.fia.usv.ro/COPROREA

  Rezumat Proiectul se referă la elaborarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv

  de rășinoase, cu accent pe fabricarea de panouri de lemn realizate cu discuri tăiate din crengi de

  rășinoase precum și realizarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv

  provenit din specii de lemn tare, pentru diverse elemente strunjite și frezate. Proiectul se înscrie în

  eforturile de aplicare a conceptului de zero deșeuri în economia circulară, prin utilizarea de tehnologii

  performante, originale, de valorificare a deșeurilor din lemn și realizarea de produse cu valoare de

  întrebuințare ridicată.

  Obiectivele propuse, în concordanță cu necesitatea agentului economic partener

  1.Elaborarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv de rășinoase, cu

  accent pe fabricarea de panouri de lemn realizate cu discuri tăiate din crengi de rășinoase precum

  și a unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv provenit din specii de

  lemn tare, cu accent pe realizarea de diverse elemente strunjite;

  2.Concepția, proiectarea și execuția unei mașini automate de mare productivitate pentru debitat

  discuri din crengi de rășinoase și de piese cilindrice din deșeuri de lemn de esență tare;

  3.Concepția, proiectarea și execuția unei mașini automate, de mare productivitate, pentru

  frezarea cilindrică a deșeurilor de lemn masiv din specii de lemn de esență tare;

  4.Inființarea unui centru pentru producția de prototipuri de panouri fabricate cu discuri obținute din

  crengi de rășinoase precum și pentru producția de elemente auxiliare pentru industria mobilei

  (butoane, mânere, ornamente, etc), elemente pentru industria jucăriilor de lemn, mânere pentru

  scule de mâna, etc, toate din deșeuri provenite din specii de lemn de esență tare;

  http://www.fia.usv.ro/COPROREA

 • 11

  5.Realizarea la centrul de producție a prototipurilor de panouri fabricate cu discuri de lemn obținute

  din crengi de rășinoase și transferarea tehnologiei către agentul economic;

  6.Realizarea la centrul de producție a prototipurilor de elemente auxiliare pentru industria mobilei, de

  jucării de lemn, de mânere pentru scule de mână, de elemente ornamentale, etc și transferarea

  tehnologiei către agentul economic;

  7.Desfășurarea unei bogate activități de concepție și inovare în domeniul valorificării superioare a

  deșeurilor de lemn masiv cu participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor;

  8.Realizarea de propuneri de invenții în domeniul valorificării superioare a deșeurilor de lemn

  masiv și publicarea de lucrări științifice;

  9.Participarea la Saloane internaționale de inventică cu realizări în domeniul valorificării deșeurilor

  de lemn masiv.

  Etape, Activități şi Livrabile

  Etapa Denumirea Activitate Livrabil

  I. Elaborarea

  tehnologiei de

  valorificare superioară

  a deşeurilor de lemn

  masiv. Concepţia şi

  proiectarea de

  echipamente specifice

  de prelucrare

  I.1. Elaborarea tehnologiei de valorificare

  superioară a deşeurilor de lemn masiv de

  răşinoase precum şi a unei tehnologii de

  valorificare superioară a deşeurilor de lemn

  masiv

  Descriere tehnologie

  fabricare. Proiect

  maşină automată de

  debitat. Proiect

  maşină automată de

  frezat. Minimum 3

  propuneri de invenţii

  I.2. Concepţia şi proiectarea unei masini

  automate, de mare productivitate, pentru

  debitat discuri din crengi de răşinoase şi

  elemente cilindrice din lemn de esenţă tare

  I.3. Concepţia şi proiectarea unei maşini

  automate, de mare productivitate, pentru

  frezare cilindrică a deşeurilor de lemn din

  specii de lemn de esenţă tare

  I.4. Realizarea de propuneri de invenții în

  domeniul echipamentelor noi destinate

  valorificării superioare a deșeurilor de lemn

  masiv

  II. Realizarea de

  echipamente specifice

  de prelucrare. Infiinţare

  Centru de producţie

  Panouri şi de elemente

  II.1.Execuţia unei maşini automate, de mare

  productivitate, pentru debitat discuri din crengi

  de răşinoase şi elemente cilindrice din lemn

  de esenţă tare

  Mașina automată de

  debitat. Mașină

  automată de frezat.

  Centru producție.

  Practică productivă,

  activități de

  II.2. Execuţia unei maşini automate, de mare

  productivitate, pentru frezare cilindrică a

  deşeurilor de lemn masiv din specii de esenţă

  tare

  II.3. Infiinţarea unui centru de producţie

  prototipuri panouri fabricate cu discuri

  obţinute din crengi de răşinoase precum şi de

  producţie elemente din deşeuri de lemn de

 • 12

  din deşeuri de lemn

  de esenţă tare.

  Activităţi cu studenţii şi

  activităţi de diseminare

  esenţă tare concepție și

  proiectare.

  Minimum 3 Saloane

  de inventică și

  publicarea a

  minimum 2 lucrări.

  II.4. Desfăsurarea de activităţi cu studenţii,

  masteranzii şi doctoranzii universităţii, în

  domeniul valorificării superioare a deşeurilor

  de lemn masiv

  II.5. Participarea la sesiuni ştiinţifice şi la

  Saloane internationale de inventică cu

  realizări în domeniul valorificării deşeurilor de

  lemn masiv

  III. Inceperea producţiei

  de prototipuri şi

  contacte cu mediul

  economic

  III.1. Realizarea în cadrul centrului de

  producţie prototipuri de panouri fabricate cu

  discuri obţinute din crengi de răşinoase precum

  şi de elemente provenite din deşeuri din lemn

  de esenţă tare

  Panouri de lemn şi

  alte elemente din

  lemn de esenţă tare.

  Intâlnire masă

  rotundă.

  III.2. Organizarea şi realizarea unei mese

  rotunde cu mediul universitar şi cu mediul

  economic având ca tematică valorificarea

  superioară a deşeurilor de lemn masiv.

  Indeplinirea obiectivelor și realizări.

  Scopul principal al proiectului l-a reprezentat creșterea performanţei şi competitivităţii

  societăţii comerciale AQUATERM SRL Botoşani, prin utilizarea expertizei existente în Universitatea

  Ştefan cel Mare din Suceava, în vederea asimilării unor tehnologii noi de valorificare superioară a

  deşeurilor de lemn masiv. Etapele parcurse în implementarea proiectului au fost prezentate în

  tabelul de mai sus, iar transpunerea în practică a acestora a fost prezentată detaliat în cele trei

  rapoarte anuale de implementare. Reamintim pe scurt rezultatele obținute:

  1. Concepția proiectarea și execuția unei mașini automate de debitat. Echipamentul reprezintă un

  mijloc performant , pe deplin funcțional;

  2. Concepția proiectarea și execuția unei mașini automate de frezat. Echipamentul reprezintă un

  mijloc performant, pe deplin funcțional;

  3. Inființarea unui centru de productie prototipuri de panouri fabricate cu discuri obţinute din crengi

  de rășinoase precum şi de elemente provenite din deșeuri de lemn de esenţă tare;

  4. Activitatea de inovare, de promovare și de asigurare a protecției industriale a realizărilor din

  proiect a constat în obținerea a 2 Brevete de invenție, realizarea a 5 propuneri de invenţie,

  înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti şi a unei propuneri de invenție

  înaintată la Oficiul European de Patente din München. In măsura în care relizările inovative

  erau protejate, acestea au fost prezentate la 3 Saloane de inventică internaționale. Modul de

  atribuire și exploatare de către coordonatorul Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava și

  partenerul S.C. AQUATERM Botoşani a drepturilor de proprietate (intelectuală, de producție,

  difuzare etc.) asupra rezultatelor proiectului au fost reglementate printr-un Contract de cesiune,

  parte a Cererii de finanțare.

  5. In cadrul activităților proiectului au fost organizate și stagiile de pregătire practică a

  masteranzilor şi doctoranzilor, asistate de către cele trei cadre didactice din cadrul echipei de

  proiect, două cadre didactice fiind îndrumatoare de doctorat în domeniul Ingineriei Materialelor. La

  ora actuala, doi doctoranzi au tematica tezei de doctorat în domeniul refolosirii deşeurilor de

 • 13

  lemn masiv în vederea obţinerii de produse cu valoare adaugată mare. Pregătirea practică

  masteranzilor şi doctoranzilor s-a desfăsurat pe mai multe nivele;

  Nivelul 1-vizite de lucru şi de studiu a masteranzilor şi doctoranzilor la S.C.AQUATERM SRL

  Botoşani;

  Nivelul 2- stagii de pregătire practică a masteranzilor şi doctoranzilor la Centrul de producţie

  prototipuri înfiinţat în cadrul proiectului;

  Nivelul 3- implicarea în activitati novative în domeniul refolosirii deşeurilor de lem masiv

  (numai pentru doctoranzi).

  Modul de atribuire și exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuală, de producție, difuzare etc.) asupra rezultatelor proiectului;

  Prin activitatea de aprovizionare a staţiei proprii de obţinere a peleţilor din deşeuri de

  lemn, personalul şi conducerea societăţii comerciale AQUATERM SRL Botoşani a ajuns la

  concluzia că multe deşeuri de lemn masiv provenite din exploatările forestiere, din intreprinderile de

  prelucrare primară a lemnului, dar şi din fabricile de mobilă, destinate de regulă arderii, în cazul

  concret obţinerii în primă fază a peleţilor combustibili, pot fi valorificate economic superior. Plecând

  de la aceste considerente, conducerea societăţii comerciale a fost și este interesată în

  implementarea unor tehnologii de valorificare superioară a deşeurilor de lemn masiv rezultate din

  diverse sectoare economice. Sunt vizate în principal crengi de răşinoase provenite din exploatările

  forestiere şi deşeuri de lemn tare provenite din industria mobilei şi din industria de procesare a

  cherestelei. Această problematică a stat la baza colaborării din proiect. Atât colectivul de

  cercetare-proiectare din proiect cât şi masteranzii şi doctoranzii Universităţii Ştefan cel Mare din

  Suceava au avut acces la tehnologia folosită actualmente de către S.C. Aquaterm-Botoşani pentru

  valorificarea deşeurilor de lemn. Studenţii de la studii de licenţă au efectuat vizite de lucru şi

  practică productivă atât la SC. AQUATERM Botoşani cât şi la Centrul de producție

  Activitatea Centrului de producție a fost finanțată din resurse ale proiectului, iar după

  încetarea finanţării prin proiect, activităţile acestuia vor fi finanţate din resurse proprii şi din resurse

  atrase. Sediul centrului de producţie va fi la S.C. ASTDUBEL Salcea, întreprindere de tip Spin-

  Off, la care Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava este asociat prin Registrul Comerţului de pe

  lângă Tribunalul Suceava. Baza de producţie este situată la distanţă egală de municipiul Suceava,

  sediul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava şi de municipiul Botoşani, sediul societăţii comerciale

  AQUATERM. La baza de producţie s-au produs echipamentele asumate în proiect şi s-au produs

  prototipurile panourilor ornamentale din deşeuri de specii de lemn răşinoase precum şi elemente

  auxiliare din deşeuri de lemn de esenţă tare destinate industriei mobilei, elemente destinate

  industriei jucăriilor de lemn, mânere pentru scule de mână, etc. Echipamentele construite în cadrul

  proiectului rămân, conform convenției de parteneriat, în dotarea centrului de producție şi după

  încetarea proiectului constituind baza pentru dezvoltări ulterioare. Responsabilităţile tehnice ce au

  revenit coordonatorului de proiect se referă la concepţia, proiectarea şi execuţia echipamentelor

  asumate în proiect precum şi la punerea în funcţiune a acestora în cadrul centrului de producție.

  Responsabilităţile S.C. AQUATERM Botoşani au constat, în furnizarea de informaţii despre

  tehnologia actuală folosită pentru valorificarea deşeurilor de lemn, dar şi în formularea de cerinţe

  privind noile tehnologii de valorificare superioară a deşeurilor propuse în proiect, precum şi

  asigurarea accesului în societate a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cadrul vizitelor de

  lucru efectuate.

  Validarea rezultatelor cercetării de către agentul economic s-a facut pe baza unui Proces-verbal şi

  a unui Contract de cesiune a drepturilor de folosire a rezultatelor cercetării experimentale realizate

  în cadrul proiectului de către S.C. AQUATERM SRL Botoşani. In Procesul-verbal au fost notate

  performanţele tehnice, productivitatea, eficienţa economică şi clauze referitoare la înstrăinarea către

 • 14

  terţi a rezultatelor proiectului. Prin respectarea clauzelor Contractului de cesiune, referitoare la

  drepturile de exploatare şi de proprietate industrială, Societatea Comercială AQUATERM SRL

  Botoşani nu are nici un fel de obligaţii financiare faţă de Universitatea Ştefan cel Mare din

  Suceava. In fazele de proiectare-realizare-punere în funcţiune a prototipurilor echipamentelor

  precum şi la faza de testare tehnologică a liniei de fabricare a panourilor din discuri de crengi de

  răşinoase au participat atât reprezentanţii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava cât şi cei ai

  Societăţii Comerciale AQUATERM Botoşani. Drepturile de proprietate industrială asupra

  propunerilor de invenţie care stau la baza proiectului precum şi a propunerilor de invenţii care vor

  rezulta pe perioada de implementare a acestuia, aparţin şi vor aparţine Universităţii Ştefan cel Mare

  din Suceava. S. C. AQUATERM Botoşani va beneficia, fără plată, de dreptul de a folosi aceste

  invenţii, fără a avea însă dreptul de înstrăinare a acestora către terţi. De asemenea, va păstra

  confidenţialitatea informaţiilor legate de propunerile de invenţii până când acestea au protecţie

  industrială completă prin publicarea lor în BOPI de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

  Bucureşti și a buletinului oficial al agenției EUROPATENT de la München. Dreptul de folosire a

  invenţiilor de către S.C. AQUATERM Botoşani se va asigura printr-un Contract de Cesiune

  realizat cu Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Intrucât coautori ai unor propuneri de invenție

  sunt și angajaţi ai S.C. AQUATERM Botosani, drepturile de autor rezultate din aplicarea invenţiilor

  se împart proporţional la numărul de autori. Dreptul de difuzare a rezultatelor proiectului revin

  ambilor parteneri atât în perioada de implementare precum și în perioada postimplementare.

  Impactul rezultatelor obținute.

  Ţara noastră exportă în principal cherestea brută, iar procesarea superioară a acesteia are

  loc în alte țări. Proiectul este unul de nişă şi face parte din strategia de bune practici pentru

  dezvoltare durabilă și de implementare conceptului de economie circulară cu zero deșeuri.

  Totodată proiectul se înscrie în problematica de mediu prin valorificarea superioară a unor deşeuri

  de lemn, care lăsate în păduri dăunează sănătăţii acestora. Prin implementarea în cadrul proiectului

  a unei noi tehnologii de prelucrare şi a echipamentelor aferente se crează o inițiativă cu un

  important pol de profit, care poate asigura totodată şi importante locuri de muncă. De asemenea,

  proiectul are un important rol multiplicator, el poate fi folosit ca bază şi pentru întreprinderi mici.

  Pentru a justifica aceste afirmații, prezentăm sintetic o scurtă fundamentare pentru o asemenea

  iniţiativă, astfel:

  Volumul brut de lemn (buşteni), rezultat prin recoltarea arborilor de răşinoase pe teritoriul ţării

  (conform anuarului statistic al României), este de cca. 5.000.000 m3/an, din care crengile reprezintă

  cca. 5-10%, în funcţie de grosimea şi înălţimea arborilor. Luând în considerare doar procentul

  inferior, respectiv de 5%, rezultă cca. 250.000 m3 crengi de răşinoase/an. La o conversiei a crengilor

  în discuri de lemn de diverse diametre și grosimea de 9 mm cu un randament de cca 25% rezultă

  cca. 62.500 m3 discuri de lemn, de natura celor folosite la producția de panouri ornamentale/anual.

  Pentru dimensiunile medii ale discurilor de lemn cu diametrul de 30 mm şi grosimea de 9 mm,

  rezultă un număr de cca.300.000 discuri/m3, ceea ce, multiplicat cu producţia anuală de 62.500 m

  3

  discuri, ar însemna cca 18.750.000.000 bucăți discuri de lemn/an. Având în vedere o medie de

  cca 3.500 discuri de lemn pentru un panou ornamental, cu dimensiunea de 2.500 mm x 1,250 mm,

  rezultă o producție posibilă de cca 5.000.000 panouri ornamentale/an. Prețul mediu al unui panou

  fiind de cca 140 euro valoarea producției anuale de panouri ornamentale s-ar situa la cca

  700.000.000 euro/an prin scăderea costurilor de producție (care includ și costul investiției inițiale),

  ce reprezintă cca 50 % din valoarea totală, rezultă un profit brut de cca 350.000.000 euro/an.

 • 15

  Prezentare succintă a proiectului în vederea diseminării rezultatelor de

  către autoritatea contractantă

  Proiectul se referă la elaborarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de

  lemn masiv de rășinoase, cu accent pe fabricarea de panouri de lemn realizate cu discuri tăiate

  din crengi de rășinoase precum și realizarea unei tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor de

  lemn masiv provenit din specii de lemn tare, cele din urmă folosite pentru diverse elemente

  strunjite și frezate destinate industriei mobilei, a industriei jucăriilor de lemn, sculelor de mână și

  uneltelor de gradinărit. Obiectivul general al colectivului de cercetare și al partenerului economic a

  fost înscrierea preocupărilor acestora în valorificarea superioară a deșeurilor de lemn, cu

  dezvoltarea unui concept nou precum și transpunerea acestuia în practică în vederea folosirii

  avansate a deșeurilor de lemn masiv. Prin utilizarea unui concept nou, a unor echipamente și a unor

  tehnologii originale se obțin produse cu valoare de întrebuințare ridicată. Proiectul se înscrie în

  eforturile de aplicare a conceptului de economia circulară cu zero deșeuri. O altă realizare a

  proiectului o constituirea formarea unui nucleu de specialiști preocupați de dezvoltarea de

  metode, tehnici și mijloace pentru valorificare superioară a deșeurilor de lemn masiv.

  Mașină automată de debitat realizată în cadrul proiectului

 • 16

  Stocul de crengi de rășinoase folosite la obținerea discurilor de lemn

 • 17

  Panou ornamental demonstrativ folosit la Saloanele de inventică

 • 18

  Salonul de inventica iIENA- Nürnberg 2017