psihiatrie substantele adictie psihotrope risc de abuz si ... u.m.f. carol davila - facultatea de...

Download pSihiatrie SubStantele aDiCtie pSihotrope risc de abuz si ... U.m.F. caRoL daViLa - FacULtatea de FaRmacie

Post on 07-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Societatea Romana de adictie, in parteneriat cu U.m.F. caRoL daViLa - FacULtatea de FaRmacie si agentia nationaLa antidRog

  SubStantele pSihotrope risc de abuz si dependenta

  20 - 22 APRILIE 2017

  BucuREstI

  hotEL RAMADA PARc B-DuL PoLIgRAfIEI nR. 3-5

  JoI, 20 APRILIE cuRsuRI PREconfERIntA

  invitat special: PROF. DR. SILVIO BURCESCU SUa

  VIDEOCONFERINTA

  A V-A CONFERINTA NATIONALA IN DOmENIUL PSIhIATRIEI - ADICTIILOR CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

  pSihiatrie aDiCtie 2017

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

  proGraM StiintiFiC

 • AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

  Dragi colegi si prieteni,

  Ajunsa la cea de a 5-a editie, Conferinta Nationala de Adictie isi propune abordarea acestei patologii atat din punct de vedere medical multidisciplinar, cat si ca o problema de sanatate publica alarmanta la inceput de secol 21.

  Pentru a veni in sprijinul acestei manifestari am infiintat Societatea Romana de Adictie – prima societate de profil din Romania care raspunde provocarilor toxicodependentei. Aceasta societate este deschisa atat medicilor (psihiatri si de alte specialitati - neurologi, internisti, infectionisti, epidemiologi, legisti, medici de familie, medici rezidenti) cat si psihologilor si farmacistilor. Dorim sa fie o societate multidisciplinara deoarece isi propune lucrul in echipa si totodata schimbarea mentalitatii in abordarea pacientului cu tulburari psihice. Avand in vedere multiplele fatete ale dependentei este nevoie de o astfel de organizatie pentru a reusi sa limitam consecintele nocive atat la nivel de individ cat si la nivelul intregii societati.

  Conferinta noastra reuneste personalitati marcante, lideri ai vietii medicale academice, stiintifice din Romania si din strainatate si cuprinde sedinte plenare, simpozioane tematice si o sesiune de postere cu un variat continut stiintific.

  Va multumim si va asteptam cu drag si la urmatoarea editie! Cristina Hudita, Medic Primar Psihiatrie, Doctor in Stiinte Medicale, Presedinte al Societatii Romane de Adictie

  CUVANT

  INAINTE

 • TEmATICA

  COmITET

  STIINTIFIC

  COmITET DE

  ORgANIzARE

  COMITET STIINTIFIC Presedinte: Prof. Dr. Mirela Manea, UMF “Carol Davila” Spitalul Clinic de psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” Bucuresti Copresedinti: Prof. Dr. Doina Draganescu Decan Facultatea de Farmacie UMF “Carol Davila” Prof. Habil. DrHC. MD. PhD. Sorin Riga Academia Oamenilor de Stiinta din Romania Prof. Habil. DrHC. MD. PhD. Dan Riga Academia Oamenilor de Stiinta din Romania Membri: Dr. Ileana Botezat - Antonescu Manager Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog Bucuresti Prof. Dr. Gabriela Marian, UMF ”Titu Maiorescu” Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Prof. Farm. Daniela Baconi Facultatea de Farmacie UMF “Carol Davila” Prof. Asociat Dr. Psih. Traian Manea UMF ”Titu Maiorescu” - Facultatea de Psihologie Sef de Lucrari Dr. Adela Ciobanu, UMF “Carol Davila” Director Medical Spitalul Clinic de Psihiatrie “Alexandru Obregia” Chestor Sorin Oprea Director Agentia Nationala Antidrog Bucuresti Dr. Gabriel Gorun Medic primar legist INML Mina Minovici Bucuresti Dr. Radu Teodorescu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia“

  TEMATICA SubStantele pSihotrope - riSc de abuz Si dependenta

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

  COMITET DE ORGANIZARE Dr. Cristina Hudita Dr. Mihaela-Alina Petrache

  Dr. Cornelia Aipu Dr. Mihnea Costin Manea

  ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ADICTIE CONSILIUL DIRECTOR Presedinte: Dr. Cristina Hudita Vicepresedinte: Consilier Ana-Maria Bera Secretar: Dr. Mihaela Alina Petrache

 • PROGRAMUL CONFERINTEI ZIUA 1 - JOI, 20 APRILIE 2017 - Terra Grand Ballroom

  12.30 - 13.30 Primirea participantilor, inscrieri - Secretariat Foyer Hotel Ramada Parc

  13.30 - 14.00 Cuvant inainte - Cristina HUDITA

  14.00 - 16.10 Curs preconferinta (pauza de de cafea 15.00 - 15.10) BEnZODIAZEPInELE InTRE BEnEfICIAR sI DEPEnDEnTA, PRIETEn sAU DUsmAn? Prof. Dr. mirela mAnEA sef Lucrari Dr. mihnea Costin manea

  16.10 - 16.30 Discutii libere

  ZIUA 2 - VInERI 21 APRILIE 2017 - Terra Grand Ballroom

  08.30 - 09.00 Primirea participantilor, inscrieri - Secretariat Foyer Hotel Ramada Parc

  09.00 - 12.00 sEsIUnE DE LUCRARI sTIInTIfICE

  mODERATORI: Prof. Dr. Doina DRAGAnEsCU, Prof. Dr. mirela mAnEA Prof. Dr. Daniela BACOnI, Prof. Habil. DrHC. mD. PhD. sorin RIGA Prof. Habil. DrHC. mD. PhD. Dan RIGA

  • DRUGs Of ABUsE AnALysIs Daniela Luiza BACOnI

  • HPTLC, mETHOD fORmETHADOnE Assy In HUmAn PLAsmA Daniela Luiza BACOnI, miriana sTAn, Robert VAsILE, Ana-maria VLAsCEAnU, Anne-marie CIOBAnU

  • EsTImAREA RIsCULUI sUBsTATELOR PsIHOACTIVE - HAZARD InEVITABIL? Carolina nEGREI, mircea Lucian Bogdan DUmITRU

  Pauza de cafea - 10.50 - 11.00

  • sTUDII CLInICE - O OPORTUnITATE CU REsPOnsABILITATI - George BURCEA

  • OPTImIZAREA mEDICATIEI PsIHOTROPE LA VARsTnICI In VEDEREA mInImIZARII RIsCULUI DE ABUZ sI IATROGEnII mihai-Viorel ZAmfIR

  PROgRAmUL

  CONFERINTEI

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

 • 12.00 - 12.30 Simpozion companie sponsor ANGELINI TRITICO-TERAPIE EFICIENTA IN TRATAREA DEPRESIE Speaker: Dr. Cristina HUDITA

  12.00 - 13.00 Discutii libere

  13.00 - 14.00 Pauza de pranz

  14.00 - 14.30 Simpozion companie sponsor JANSSEN OPTImIzAREA TRATAmENTULUI DIN SCHIzOFRENIE Speaker: Prof. Dr. mirela mANEA

  14.30 - 15.50 SESIUNE DE LUCRARI STIINTIFICE

  mODERATORI: Sef Lucrari Dr. Adela CIOBANU, Dr. Dan ROSCA, Dr. Florin ENE

  • TULBURARE DE FOLOSIRE A BENzODIAzEPINELOR. O ABORDARE COmPORTAmENTAL-COGNITIvA Radu TEODORESCU

  • PROvOCARILE CARDIO-vASCULARE LA PACIENTII TOxICOmANI Alexandru SCAFA

  • ACTUALITATI IN TRATAmENTUL HEPATITELOR CORNICE LA CONSUmATORII DE DROGURI INJECTABILE Adrian ABAGIU

  • ALCOOLISmUL RUTINA SI PROvOCARE IN PRACTICA mEDICO-LEGALA Gabriel Stefan GORUN

  15.50 - 16.00 Pauza de cafea

  16.00 - 16.40 vIDEOCONFERINTA SUA Dr. Silvio BURCESCU

  PROgRAmUL

  CONFERINTEI

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

 • PROgRAmUL

  CONFERINTEI

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

  16.40 - 18.00 SeSiune de lucrari Stiintifice

  MOderatOri Prof. dr. Gabriela Marian, dr. ileana BOteZat-antOneScu, dr. cristina Hudita

  • cOnSuMul de cannaBiS Si ManifeStarile PSiHiatrice - PreZentari de caZ d. MiHalacHe, a. BarBilian, a. StefanacHe

  • tentativa de Suicid Prin aBuZ de SuBStante PSiHOactive - Studiu de caZ Gabriela Marian, Madalina SarBu, ruxandra Maria vOicu Oana JuGravu

  • ManaGeMentul teraPeutic al tOxicOdePendentelOr aSOciate cu alte tulBurari PSiHice Si SOMatice alina PetracHe, Bogdana laZar, ilinca neGru

  18.00 - 18.30 Discutii libere

  Ziua 3 - SaMBata 22 aPrilie 2017 - Terra Grand Ballroom

  09.00 - 13.00 SeSiune de lucrari Stiintifice

  MOderatOri: Prof. Psih. dr. traian Manea, dr. cristina Hudita dr. ileana BOteZat-antOneScu, chestor Sorin OPrea dr. lucian vaSilieScu

  • factOri de riSc Pentru cOnSuMul de drOGuri in randul adOleScentilOr Sorin OPrea, ruxanda ilieScu, Milica GeOrGeScu

  • dePendenta in Munca, in Mediul acdeMic traian Manea, Mihnea Manea, Oana BOanta

  • SiMBOluri Si tatuaJe la cOnSuMatOrii de HerOina - interPretari analitice dr. cristina OPrea

 • PROgRAmUL

  CONFERINTEI

  AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

  • Programul Pilot de interventie raPida mihaela BeBu

  • ancheta de suPraveghere comPortamentala si serologica in randul consumatorilor de droguri injectaBile din Bucuresti 2015 lavinius sava, sorin oPrea

  Pauza de cafea - 10.30 - 10.40

  • WorKshoP: interventii PsihoteraPeutice in adictii folosind starile amPlificate ale constientei aliodor manolea

  • consumul de droguri in Penitenciar - PersPective euroPeana viviana loredana manolache, ruxandra iliescu, milica georgescu

  • aBuz, dePendenta si autonomie - Program Pentru consumatorii aBuzivi de droguri daniela simache

  • includerea Persoanelor consumatoare de droguri in circuitul teraPeutic mihaela BeBu

  • rolul comunitatii teraPeutice in tratamentul integrat al Pacientilor dePendenti - etaPa Postcura florin marghitas

  13.00 - 14.00 sesiune Postere

  14.00 - 14.30 concluzii finale. incheierea conferintei. eliBerare certificate cu Puncte emc.

  14.30 - 15.00 sedinta cu memBrii asociatiei societatea romana de adictie

 • organizator eveniment s.c. B&I tIMEs tRAVEL IMPEX s.R.L.

  Tel: 021 222 8803; fax: 021 222 7208 email: office@timestravel.ro

  Persoana de contact: Maria Bera - 0722 726 633; 0744 322 013. www.timestravel.ro

  sponsor

  sponsor de argint

  PARTENER

  sponsor de aur

  parteneri media