prostul comedie În cinci acte

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2016

118 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teatru

TRANSCRIPT

 • LUDWIG FULDA

  PROSTULCOMEDIE IN CINCI ACM

  TRADUCERE DE

  D-na SOFIA NADEJDE

  IDITATiut ItiSTITUTUL DE AIMERMICEOEMITIMAINERVA

  Non 850 BAN!

  www.digibuc.ro

 • PROSTULCON EDIE J N Cl Nei A CT E

  www.digibuc.ro

 • BIBLIOTECA TEATRULUI NATIONALEDITATA DE INSTITUTUL DE ARTEGRAFICE I EDITURA MINERV A"

  No 8.

  LUDWIG FULDA'Maul pfliaBib.104J, antol

  PROSfU LkCOMEDIE IN CINCI ACTE

  TRADUCERE DE

  D-na SOFIA NADEJDE

  BUCUREVI,MINERVA , Institut de ArteGrafice B-dul Aca-

  derniei 3, Edgar-Quinet 4.1910

  www.digibuc.ro

 • PERSOANELE

  D-na SchifmerLisbeth, fiica eiJulius Haeberlin, functio-

  nar la banca._Kurt Engelizart, advocat.Wilibald Beck,. vanz6tor

  Intr'o librArieGerhard Beck, inginer.Doris Wienard.Lucy Henzel d-ra. ei de

  companie

  Dr: Thilenius..Judectitorul Oelschldger.Bohrmann, grefier,Wilke, aprod:Rosa, 'ervitoare la' d-na

  Schirmer,Fraizz, servitor la Dr. Thi:

  Actiunea se petrece intr,un ora mare din Germania,In timpul de fath. Cele dintai tri ante au loc iarna,celelalte 2, vara.

  www.digibuc.ro

 • ACTUL INTAI

  (Sala de edinte, la Tribunal. Pereti goi, spoii co alb :tn peretele din dreapta i in cel din stanga, ctite o ula mijloc. In peretele din fund doua ferestre dinspre easelede peste drum. In mijlocul scnei, o masit mare, lunga:pe ea chlimari, condeie, tampon, policioare cu carti si operechie de foarfeci mari. La dreapta si la stnga mesei,dulapuri nu alte eate-va scaune Indaratul mesei i pelangh pereti. La stanga, 'in fatii, o masuta ; pe ea o stMhcu apa si pahar; mai incolo un dulap prost. In dreapta, infata, un spalfitor; dincolo de usa, o solat (le tnciu si un cuiertn care cei ce vin ii atarna hainele).

  SCENA I.

  (La ridicarea cortinei, grefierul Borhmann, sade la masade mijloc, plecat inainte, cu capul si minile pe masit).

  APRODUL. (Vine din (heapta). Domnule grefier !(Borhmann n'aude ; aprodul striga mai tare). Domnulegrefier !BORHMANN. (In somn). Tiu banca !APRODUL. Domnule grefier !BORHMANN. (Venindn-ii incet la fire). De,.. toc-

  www.digibuc.ro

 • 8 LUDWIG FULDE

  acum?.. Dumneataeti Wilke ! Atipisemnitel ! Asearl am stat cam tarziu la club.

  APRODHL. Partile ,citate ateaptrt afara in salale e cam frig.

  BORIIMANN. ((hactind). Ei i !APRODUL. Nu sant oameni de rand.BORHMANN. SA intro. deu0amdata aci. tea sh-si

  aseunrh ohoseala. se face foar(e 1.5sfoeste actecondici).

  APRODUL. (Deschizhnd nsa. strigli celor ((SAIT).Domnilor, puteti. deocamdata sa intrati aci. (Lo f(Meloc sil intro sidese pin dreapta.)

  SCENA ILBORHMANN, WILlHALDBEEK-GERHARDBEcK Win dreapta)

  WILIHALD. vreo 95 de ani, Inalt de tot. subtire.Ile o nervoritate jumlitate fireaseil, jumittate stndiatil ; prin.inihriichininte cantil (i Oren mai hogat (leat este isi (li(aiere de artist.) Buna 'trine*. !

  (-ERHARD. l'Aproapc tu :0 ii i. seurt. indesat, ,Isos :ta(a cam luutltliitui, apacrithri nocioplite. Iii iteelat )1114) ea

  Buna 'Inneata !BORHRMANN. (A.14a rtithroln'-sd la ei.) imati loc. D-I

  Judecritor n'a venit inca.GERHARD. (intinztindud citatia). Santem citati in

  'afacereaWILIHALD. (De asemeni ; turbrirat si itose)

  Deschiderea testamentului lui Amadeus Beck.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL

  BOHRMANN. Testamentului... cum il chiamaGERHARD. Amadeus Beek.BOHRMANN. Wii.ntand in acre). Vezi D-ta.. Tes-

  tamentul nici nu este aici. (Mai Inuit in sine). Ce(Tare) 1115. . duc numai decAt la arhivri

  cer. Stati pnii. "atunci. (Ese' prin staitga. ease,"Indl.

  SCENAWILIBALD, GERHARD, (Pe unnii.) KURT ENGELHARD.

  WHMIALD. Suntem cei diretAl.:GERHARD. Pilcat, cll. nu, sftntem singuri ha ?WILHIALD. Imi vine nebuUie ; n'am dormit

  toatil noaptUa.(imai'ARD. Eu niciodatil nu dornkmai bine ca

  in ajunulunei lupte hottirAtoare. Tocmai ca Napoleon.Incailtea ieri, i-am teas un chef .sdraviiir... in socotealabanilor a.teptati.

  ANTIMBALD. siii mai atep-Mm hickGERHARD. Anzi, Dumneata, sgarcit nelegiuit,

  sit nu vrea el sit intro mai cur-and in impitrittia ce-mmi !..

  KURT. 4.de yr-o trei. zeci. tie an Dnbrileat toarteelegant 1 i titi cea mai mare si liii itt sii parit din societatealeasii. SHin(a ii e prea vitilitti. si ii strieji. Se arathdin drcapta. VorbeVe en cineva I e atarrt) Foarte

  WHABALii.. Vii,rul Kurt, jurisConsult.GEmi'kuu. Ferche, ca intotdeauna. ineet)

  www.digibuc.ro

 • 10 1.UDWIU FULDA

  E insit cineva pe lume care se bucurrt mai mult cadnSul de ziva de astiizi.

  WIL13ALD. ?GERHARD. Croitorul 111i.KURT. (Intrrt. saluttind) Salutare.AVILIBALD. Salutare. .GERHARD.KURT. Cine stie cnd orn sctl,pa de aici. Jude-

  ciltorul n'a venit inc6.WILIBALD. (Umbland nervos incoace i incolo) Ce

  -chin pentru nervii mei ! (urea sus; vine dreapta)GERHARD. (Ciare Kurt) Pe cine a mai citat ?KURT. Fireste, rudele. Schirmeroaiele, manta

  si fata.WILIBALD. (Oprindu-se in fata lui) Care din doug

  crezi c. o sit 4nosteneascrt ? Btitrna, ori Lisbeth ?KURT. Nici vorbu, fata. Muma e miiritat a

  doua oarLWILIBALD.(Multumit) VS, s. ziaLisbeth. (Urea sus).KURT. Pe urmg Justus Haeberlin.... i parcit atat.GERHARD. Bine zici ; parcit i Ia e rudrt

  cu noi.KURT. , Asa cum shntem noi amndoi : veri al

  doilea.GERHARD. Snt curios s'a' v6z Aumai daca o

  nemeri.VILIBALD. E in Stare sg. 'se imbete 'tocinai

  uite.GERHARD. Te pomenesti c o porni-o spre tri-

  bunal, si s'o porneni la cazarm'.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 11

  KURT. (Dand din luneri ; st tu mijloe) DOPITH10,Doamne, cci nu poate omul srt-si aleagh singurfamilia,GERHARD. (Ciitre Kurt stil dr. masa) Iti dai

  barem cu gandul la cht sh se urce mostenirea aia ?KURT. Habar n'am. Biltrhnul se fAcea c n'aude

  ori de chte ori bhteam saua. Dar o socotea asa .....praeter, propter, cam la un

  WILIBALD. (Care a venit in stAnge extrem. Socotind)asta in 5 prtrtiGERHARD. (Asemenea) Tot 0 ceva.KURT. Nu brmuiesc nimic. Dar stitl amhndoi,

  cht de.... era rposatul.GERHARD. Inchis.... ea lada lui de fier.KURT. Nimeni dintre noi, drept vorbind, n'are

  vre-un drept duprt lege. Flchu fr copii btrAnulputea hothri dup placul lui.

  GERHARD. $i de aceia un oarecare KurtiusEngelhard ii tot fcea curte.KURT. Ar fi fost greu, fiind-crt il luase in primire

  un oarecare Gerhard Beck... si un oarecarebaJd Beck.

  GERHARD.. Ei! dh-mi vole, mh rog...

  WILIBALD. Ce invinuiri josnice. SiMtearn odragoste curat umanh pentru acest brttrhn repre-zentant al unor vremuri disprtrute.GERHARD. Dragoste carat umanh ai brodit-o.WILIBALD. Ori i cum, sufletele noastre pro-

  zaice nu pot pricepe asta.

  www.digibuc.ro

 • LUDWIC FULDA

  GERHARD. i tot curat uman iti vibreaz su-fletul pm Poetic atum, In a0eptarea moitenirii ?

  WILIBALD. Trag oarecare nildejde, mrturisescam :nevoie, nu zic ba, dar telid inalt in slujba cilruia.vei sii intrebuintez banii....

  GERHARD. Ce adic, eu nu ?,KURT. Sant fel de fel de scopuriGERHARD; De pild, plata croitorului...KURT. (MovtnMiiul) Mojici. i pate (Urea Ails.

  prin dreapta)

  SCE&A IV-a.

  Cei dinajnte. JUSTUS Hkoammx

  JUSTUS. (Din dreapta ; trecut do 25 ani. trobracatsaracacis"- ,a netngrijjt ;. tatli (1eschisa' plina de bunatate,iltuninata; pLirtt.tre eopi1uireasc i neprefacuta) Aba ! Bun

  dragii mei, cg mai.faceti, voiniciler ? (Le i-eatnrala toti mana Bun ziva Kurtius, bunit zitia -0-erL'hard, bun ziva- Wilibald. In sfarit ne maI vedem.

  prind t ati uitat de mult cum ne jucam de-asoldtii i de-d Indienii. STu ziiu, nu pot sit v ianin nume de ru c nu aveti timp sit vii mai ganditi,la o rUdil aa de neinsemnat cu mine. Aveti alt-ceva mai bine de fcnt i a trebuit sit vie o impreju-rare nenorocit ca

  GERILARD. Nenorocit e bine, ai nemerit,()

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 13

  JUSTUS, Bietul unchiu.GERHARD. 77 de ani ! Cat erit st mai trgiasa ?JUSTUS. Despre mine 0 o sutrt-la adicg, eu nu-i

  mai du6eani. grija. Nu tinea cleat la banii lui.and n'a vrut sg-mi deh cev pentru un biet orbcare 'mureh de foame, am rupt-o cil &maul.

  GERHARD. Dar la deschiderea testamentului aivenit,

  JUSTUS. Cum sit nu vii cnd te citeazg. Nu mgpricep la de-alde astea. Nu mi-a alcat nici odatgpiciorul pe la tribunal, multumese lui Dumnezeu. Darce fricrt am tras and am .primit asta prin po*tg(A ratii. eitatia). Gandeam cg-i pentru chiriamea neplgtitg.$i ee clgdire ciudatit i vechie-i asta ! Sgli lungi in-tunecoase unde fiecare pas rgsung aa de tainic,din and in and se aude departe ete-o ug, trn-tindu-se in broasa cu un sgomot ingbu0t.,E strapicde interes'ant. Daa peretii 4tia ar puteit poyesti...(Cei lali i arata prin semue nerabclarea, fara pa el sit iaseama). Dar spuneti o vorbg. Wilibald, ce mai prtte0i?Ce lucruri frumoase ai mai ngscocit ? Pe and tgrg-boiul gl mare ?

  WILIBALD. .Ce tgrgboi ?JUSTUS. Ei! cu tipgritul poeziilor tale parcg nu

  pricepi, poeziile tale cnd or ie0 or sg facrt vilvgmare, cum nu s'a mai vgzut..

  WILIBALD. (Cu amilriciune) Da, dacg-air fi atteacht sit urnpl un volum.

  .TusTus. (Mirat) Cum, n'ai destule ?WILIBALD. Vorbe0i ca sit nfi dormi: (Tree spre

  www.digibuc.ro

 • 14 LUDW1C FUL.DA

  dreapta). Cnd an dupa.an, de dimineata phul seara,trebue s vinzi crtile altora, pltit ca un rob, gi s.te istovegti in aceast, moar strivitoare de suflete,

  agonisegti viata zilnic, cum sfi-timai vie gi inspiratia ? De dupit tejghea sa-gi ia in-chipuirea avntul ei dumnezeiesc ? Nu spun egti ri-dicol du4e la poeti gi la gnditori, i spune-le : Tr-egte in mijlocul nostru un liric mondern .degrijahranei zilnice. dati-i libertatea materiall, puneti-ila indemng o locuint, ca lumea, vreclnidi de unartist ca. el, gi drept multumire el vii va rspliticu un isvor de poezii !

  JUSTUS. Dar pentru Dumnezeu, ar trebui fcutun apel public.

  WILIBALD. (Cfitre cei-lalti, trace la 2) Vedeti deaceia, numai de aceia. agtept eu tt de mult ceasulacesta. El e farul spre care m indrept de atatatimp en rgbdare, degi mi-a fost aga.de greu sii rabd.Partea mea de mogtenire pot sit o primesc cu m-nile curate, Ca pe ce, din urmA inntuire; aci nuvoi s'o intrebuintez pentru persoana mea, ci pentruomenire.

  JUSTUS. Bravo! Maret, Sublim !GERHARD. Aoleo ! rabla mea nu necheaz aga

  patetic ca Pegasul dumneatale. Dar nu e nevoie deattea tipete ca sii hotreim noi dinainte cine aducecel mai mare serviciu omenirii. .

  JUSTUS. Bine zici, mai e inventia dumneatale.Gerhard.

  GERHARD. gata, gata de tot,

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 15

  Jus Tus. Balonul cu carniti.GERHARD. E gata.JUSTUS. Ia taci.GERHARD. Problema e in sfarit deslegata. toate

  aparatele ate s'au fticut pang acum, shut jucgriicopiltire0i fatg en balonul meu ..... Nu-i lipse0e niciun .5umbe1.

  JUSTUS. Te felicit din toatg inima. Asta in-seamnti nici mai mult ici mai putin ea inceputulunei ere noui. M'apucg ameteala cnd mil gandeseee revolutie are sti. fie.

  GERHARD. Ba bine &I nu!:JUSTUS. Si ai sburat cu el ?GERHARD. (Intepat) Pareil eu stau de dracii de

  astea.jusrus. Cum, pareil spui gata ?GERHARD. Pe hrtie. Orice mecanie il poate

  face dupit modelele, dupti planurile i calculele mele.Imi lipsete numai prghia de aur. Ei! ei ! de a-proape un an nil tot rup ghetele la Stan i pe laBran ; le dovedesc niatematicetAe imi pui capulcg se vor cAtiga milioane, capitalitii sunt fiin-tele cele mai mgrginite din lume.

  JUSTUS. Ai cercat la noi la band). ? Mcar egnu-s acolo dect un biet comptabil, luainima in clinti inflgegra pe unti:1 din efii mei.

  KURT. (Care se tine pretentios mai la oparte, rA-znd batjocoritor in sine). Ba eg asta mai lipsea.

  GERHARD. Acum e de prisos Fiindeil unchiul

  www.digibuc.ro

 • 16 LUDWIG FULDA

  nostru a dat artul popii, nu mai am nevoc de nicio bancit,

  Fireste! Adeirat! Nici prin gaud nui-a trecut mesneagului la ce lucruri mtete se vorintrebuinta banii lui. Tu vrei sii preschimbiaverea in sboruri sufletesti, si: tu Gerhad... in Sbo-ruri trupesti. Ce perspectivri ,ripitoare.

  KU (Apropiindu-se nepistor) Onorabile, pers-pectiva ce-ti deschid eu ar trbui sii to interesezeceva mai aproape:

  JusTus. -Da? Adevilrat ?KURT. 4 Fiindcii-i vorba chia. r de situatia ta.

  De situatia mea?KURT. La banca germang nohl-vestick de co-

  .

  mert,JusTus. Ei, doamne, de asta nu-i purta gr1je.

  Sunt pe deplin multumit. Nici n'as avea ce face cuo banch' mai mare. Uncle sunt am cir co -trAi ; co-mitrebue mai mult. Eu n'am cerinte mari, n'am cinestie ce talente. N'arn scopuri Mahe ca voi. Mr, simtasa de multumit de mine, si-mi pare foarte bine cl-tniiesc. Mai am un singur don : sil ie viata astamulM vremo. Dacil mostenesc azi ceva, sprin ein-stit ert' nu stiu ce sii fac cu averea. Nu-mi trebuebanii dela .ursu lui bneanu. Lam dat-o destul siiinteleagui pe cand

  KURT. Cum, n'ai vrea sit te lai de slujba ta?JusTus. Eu? ASta nu, nici in ruptul capului.KURT. -- Atunci interesul titu e ca al multor al-

  , fora srt rnostenesc eu astrtzi.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL

  JUSTUS. Ei, ei, asta n'o pricep Inca bine, darimi pare bine.

  KURT. ditiel banca ta se clatina.JusTus. Nu mai spune.Kum% Se clatinrt r'dn de tot.Jus'fts. Ei, fugi d'aici, nu 's'o fi clatinand Wt.KURT. Adunarea generalil viitoare va hoth'ra

  deSpre viata sau meartea ei.'JUSTUS. .Curn poti srt tii tu asta ?KURT.' Cu patima mea pentru chestiile finan-

  . tiara, de mult titnp Uriniiresc gre,elile boacane pecari. fe fac efii trd.'

  JuSrus. Brav.o! Mut prind p orice vrei, cut o. sut ajungi ministru de finante.

  KURT. i nu numai atilt .dar am intocmit iiitoate amilnmaele lui un plan larg de imbunatatiri,care va pune negre,it institUtia pe temelii mai si-gure ea pfm'aeuni.

  Jusrus. (it bate vase) re umiir) Ei, atUnci mi-nunat. Toate vor fun regulti, cum se cuvine.

  KURT. (Jignit) Chiar !--,Pe tine te-a f4ut Dum-neZeu intr'un mom-ent de su.parare, .contabil de bancii.'Cc socoti? Ar .ftsculta- actionarii de un biletandrufarli nume i fruit autoritate cum surd eu ? Nci numi-ar trece milcat prin cap sri ma amestec in adu,narea geneialit, de n'agi avea mai intai un numn:mare de actinni,.cu earl sa-mi Cascumpar tineretea.

  JUSTUS. Vrei cumperi. cu partea, ta'.demo,tenire!.Vezi cii nn's aa de greu la cap cumcrezi tu.

  Bad. Teatruhii. No. 8, 4 4, -7

  .13 4 At;1www.digibuc.ro

 • LUDWIG FULDA

  KURT. Watre eeiralti doi, apasat) Acestea nota beneimi sunt intentiunile. Poate vreti a le tgiidui in-semnatatea socialit? Poate cit sunteti de parere citpentru societate este tot una dacti ramhi .mai de-parte avOcat frtr mijloace i fara clientelit. ori (tacitam norocul, pentru binele_ obstesc eu superior laattia altii s ajung la un loc unde sit-mi pot in-trebninta priceperea Inca adminisfrativa.

  Jusmus. Mai introbi ? De asta sit nu te In-doeti clipa! Sunteti baeti d searnit cte trei.Imi pareti ca trei corabii ,falnice, incarcate 6umilr-futri de pret, cari nu ateapta de cat un vnt priel-nic ca sit porneascrt in largul mitrii. Ard de nerab-dare sa va stiu cu banii in buzunar.

  KURT. -7-7. (Se nita la ceas) Ar fi vreme srt inceapil...ia stati... (Merge la up, din dreapta i strigh)... Eh(vorbete prin usa deschiar).

  WILIBALD. Unde or fi Schirmeroaile ? Ciudat.JUSTUS. Matu,ica Schirmer ? Vine i ea ? $i '

  Lisbeth, neVinovata ?APRODUL. (Vine prin dreapta i ese prin stanga).KURT. (Ariitnd pe aprod) Se duce sa intrebe.GERHARD. (Cercetuttor) Ia asculta Wilibald, aud

  cit la matua Schirmer sta o americana putredrt debogatrt i cam prostutrt. Cica ar fi luat 'en chirietoata casa pentru ea.

  KURT. (Interesat) Ei !WILIBALD. Aitt vrtzut-o in treacat.GERHARD. Vorbeqte nemteste.WILIBALD. E din parinti nemti.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 19

  KURT. (Itasucindu-i mustata) ranarii. ? FrumoasA ?WILIBALD. $1, una i alta, dar tine nasul gro

  zar de sus.KURT. Na! na! na!GERHARD. Nu-i de Mirare. Inoatit intr'o mare

  de 'aur.WILIBALD. Ai vrea -s'a; pescueW acoloGERHARD. A, eu...

  SCENA V.Cei dinainte, BOIIRMANN.

  BOHRMANN. (Din .stiinga cu un (loser)(vede pe Kurt) Engelhart:

  Kuwr. Bohrman ! Ce mai faci ?BOHRMANN. $i tu motenitor ?

  , KURT. CU tot dinadinsul. Ce n'o mai fi ince-pand ? Tot n'a venit d-1 JudecUtor ?

  BOHRMANN. L'a chemat la un bolnav Chestiode testament grabnic. Tocmai lucreazii pe capete ;aa crt mai Mainte de un sfert de ceas cel mai cu-r-and, nu poate reni. Mai aveti rilbdare.

  GERHARD. E latitKURT. Di! la tribunal se cam pierde vremea.GERHARD. Am putea in timpUl ista sii Iram

  ate-o hallA peste drdm.KURT. Dinspre mine unul...JUSTUS. Bunil

  www.digibuc.ro

 • 20 'Ammo-- FULDA

  BOHRMANN. Merg i eu daa imi dati voie.chscatul. incet lui Kurt). Mi-e capnl greu.

  .JusTus. titi c eu pl6tesc (Thine inlina .in buzunar, senate cilteva mOnede, le nurnitrii). Tocmaiatata, face. Peste o sIptilmnit (Cittre Wili-bald, care ritirnne In urmil). Nu mergi CU ioi, Wilibald?

  WILIBALD. Nu atept SchirmercMiele. Si tocmaimi-a venit o inspiratie poeticL.. O... odA adresatInorocului.

  JUSTUS. Minunat !N'o ilusa srt sboare! La re-vedere.,

  (Ese prin dreapta cu BOhrmann, Kurt kd (;erba.rd).

  SCENA. VI:

  WILIBALD, apoi LISBETH, din dreapta).

  WILIBALD. (Singur, idseaninii. in carnet). Corilbil. plutee in largul untrii... marei, suirei ;

  .maluri ; vapoare, pripoane...LISBETIT. (De vro-o ;nil, ochi' mari de piipu,;.c ;

  chip driigut dar fitra exprcsio ; cochetii iii intbricillninterili pawl.; Wflibr

  WILMALD. Lisbeth ! In sfarit ! .Ce vi s'a in-'tmplat ?.

  LISBETH. Mama nu end gata... venea taliaceo, er

  WILIBALD. Undo ai lIsat-o ?LISBETH. Jos de tot,' la c.apul scuirii. Stii crt

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 21

  de-abia rsullit cand urcil scrtrile. $i mai trebuie-cteva minuto pnrt sit ajung5.. Eu,. cum am aflatde la Justus . cri; esti aipi... hop ! hop ! cte dourttrepte de odat'A, ca. sit dan bunil dimineata lui Wi-lipr al men.

  WILIBALD. (Tragii..nd-o spro el). Lisbeth ! Pentruasta

  LISBETH. CP,? Vrei s, mrt ? Aci la tri-bunal ? Nu-i oprit ?

  . WirABALD. TocinaiLISBETif. Ai dreiAate, asa-i. (se stirutio.WILIBALD. Doamne ce binC sgrutil o copiliL

  nevinovatL .Copilitit nevinovatrt ? Ia te rogr

  WILIBALD. Asa,ti zice Justus..1ASBETH. (Desketmitoare) A rah.WILIBALD. Dar .nu stie ce Tu esti un

  temperaMent, ba chiar p individualitate.LISBETII. Nu vorbi asa de milt. &I inTrebuintrtni

  mai bine timpul: rtsta pretios.WILIBALD: Bine zici (0 sarutil).LIS.BETIL Ah.! Slrutroa e o inventie

  dumnezeiasc i dupil ea imediat vin .bomboanele.(Scoate ',an 'Cornet si Inananca o boinhoana pleseaind) De

  imbogkesc azi, pun toat5. mostenirea mea inpraline.

  WILIBALD. srt vorbesc i pu.Lisasura. (Ia a doun pralina) Na, mucit (o tine nt ro

  dnti, si ILL. sit apace si el).1Lipindni bazele ae

  www.digibuc.ro

 • 90 , LUDWIG FULDA

  APRODUL. din stAnga, ii vede mormie, cevaneinteies, si iese prin dreapta).

  .LISBE.TIL Ne-a vilzut ! Dacil ne spune ? E pe-deaps4' ?

  WILIBALD.LISBETIL Esti sigur c n'o s ne inchiat?WILIBALD. Doar impreunii. Dar de poezia de

  dragoste, pe care ti-am dat-o aa1teri, nu-mi spuinimic ?

  LISBETH. N'ara priceput-o.WILIBALD. Ce-are-a face ? Am sit destept eu

  in tine simtul... pCntru nota mea Iiric, modernii,(Aprins) Lisbeth, to siniti tu in stare s devii muZ'amea ?

  LISBETH. A ta ? ce ?WILIBALD. E o sarcinil grea Lisbeth... dar care-ti

  va face onoare.LISBETH. Taci din guril vine mama.

  SCENA VII.Cei dinainte, DOAMNA SCHIRMER (din dreaptiO.

  D-NX SCHIRMER. (Cam de 45 ani, groasit, .astmaticiitmbriicatil pretentios; abia sufla, si-i foarte suparatil) Mi-am...inchipuit asa zi... pentru asta.., uf!... ce scAriproaste... va sit zic d'aia... uf! mil inN.bus.

  LisCsrx Sezi mamiticole. potoleste-ti intai r-suflarea.

  WILIBALD Da, stati.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 23

  D-NA SCHIRMER (Cade pe un scaun pe care aducamUndoi Va srt zic, de-aia,.. scorpie fugiside lknO m6.-lagi singurL.. srt-mi ias6. sufletul

  .LISBETH. Nu vorbi acunia, mamiticule itiface Au.

  WILIBALD Asa e nu vorbi inert.D-NA SCHIRMER Cu Durnneata chiar c'A nu vo-

  rbesc. d-le Beck.... Dac6-ti uf !..LISBETH. Un pahar cu apit, m6.miticuje.WILIBALD. Da, un pahar cu apti, (Toarni i d

  valiant]. Lisbethei. care-1 dime la gur d.;ei Schirmer)D-NA SCHIRMER. DfICIii itichipui... (Bea ; in v-remea

  asta Wilibald i Lisbeth se . srutli pe la spatele el)LISBETH. Ti-e mai bins:0 Erai rosie ca sfecla.D-NA SCHIRMER. Numai am pricina blestfematei

  gstia de talii noi. Pre e strmtrt. $1-am incercat-ode 3 ori. Halal de croitoresele noastre.

  LISBETH. Croitoreasa.. da, ai trebui stt-i tragio rauial.

  D-NA SCHIRMER. D'ar mai intki una tie. Ce-aiavut d'e pus la cale cu Musiu/.- Asta aici, ai?

  LISBETH Nimic, mgmitico... Am vorbit desprevremea de afaril...

  D-NA SCHIRMER. Dacit mai indrznesti o singuritdatii s'o tulesti inaintea mea

  IVILIBALD. Asa-i Lisbth, tu n'ar fi trebuit srtfaci asta...

  D-NA SCHIRMER. Tu ? Nu te-am mai oprittutuesti fata ?

  WILIBALD. Doar mi,i varit.

  www.digibuc.ro

 • 24 LUDWIG FULDA .

  Mi-i yar.D-NA SCHIRMER. Ei, fugiti de -aici... Tatii notri

  era.0 veri. Asta-i altceva: Dar ruda in 'sus, ruda injos, nu-mi place -cum te vari d-ta, domnule Beck.

  om serfos inainte de-a invarti caput unei fetede neam... U. terchea-berchea ca d-ta....

  WILIBALD. de demnitate) Terchea-berehea ?Se vede ert n'ai Pus nici piciorul intr'o librarie. Alt-fel ati trata mai cu respeet pe cei ce impart hranasufleteasca poporului.

  D-NA SCHIRMER. Atunci: fie .;i impartitorule dehrana la Popor.., suna Mai bine la urechie...

  Nadajduiese sa capat acest titlu ;dar intr'un inteles Pe care nu-4 pricepi damneata...

  D-NA SCHIRMER. -- iIai bine ai capath eu ca satruesti.:

  LDiEtETID Dar n'o sit mqteneascaD-NA SCHIRMER. sa nu vorbt*i neintrebat4.

  .Motenitoarea cea Mare vei Iii tu, dacit e dreptate,pe lume. (Catre. Wilibald). Ea e singura mo*tenitoarefenmic, i batramul i-o fi zis do'ar ca.biirbatilor nule trbue zestre:-Si7apoi eine i-a tinut aumnealui locde familie, .daca .nu ? Ohm' a jueat contina eu ?Cinc-i duceft compottri si sirop de smeura cam] erhbolnav .Tn toatil casa lui nn erh fetivara demasape care sa n'o fi Impletit Lisbeth -?.In fie-Care anla zina lui ii dUceh cate-un lucru de mana;Acuma

  daca ar ft trait, i7ar fi dus 9 perechie de pa-Puci brodati..: .Fata Inca; daca-o. vreh Dunmezen cu

  www.digibuc.ro

 • PaostuL 2,5

  ea azi, poate aveit cu totul alto pretentii, dar eutotul -altele....

  LISBETH. Dar, eu...D-NA SCHIRMEB: Tu srt taci ! De traiul rista de

  azi pp mhine, cred cit fi snurat, a si mine.(Tar tai vvinbalo. Ce-am fIeut en pontru fata mea,ered 'crt o srt mi-o rrtsplliteaseii. Cu pensiunea aia anoastrii, o ducem greu. N'o srt mai meargrt mult ; dinpricina concurentei s'a seumpit i carnea. De nu erhAmericana, ne vede sfntul. Aa intamPlare fericitl

  E vreme ca robikaSta s:1 se isprilveasa. odatrt.WILIBALD. Doainnit Schirnwr, e mai 'eu rost.srt

  discutrun chestia asta dUpN.deschiderea testamentului..D-NA SCIHRMER.. (Prinde pe Eisbeth .i,aalend iii gurrL

  o pralina) Se poate... iar ront5i.LISBETIE MrtmiticUle, n'am voie "inert' srt....

  eErSCENA VIII.

  DINAINTE, BOHRMANN, JusTus, Kum', GERHARD.Win diii dreapta).

  JUSTUS.. latit-ne jar aci,'GERHARD. S'a apropiat ceasul? Mostenirea ori nu?BOHRMANN. -- (Se duce la fereas.tra se uita afara).

  Toemai vine. (Se aseali la loc).Ei, Wilibald, gata, Oda norocului ?

  WILIBAED. --Aproape.Jus:Tus. (Mergiind spred-na

  dupil urma ta.. n'aud deca rusine

  www.digibuc.ro

 • 26 LUDWIG FULDA

  JusTus. Dupil urma mea ! mir... Ce-am maiflcut

  DiNA SCHIRMER. Alalt-eri pe apucatgaZda ta : Nepotul dumneatale zice giar mi-edator pe 3 luni.

  JUSTUS. Draga mtuSe, ce pot sg-ti, spun, dechtc bietul orn are dreptate.

  D-NA SCHIRMER. Ce zapacit! Ce destrbillat !Bietul rapesatu, ar tresri in groapti dac ar afic fiul -propriei lui surori....

  Jusmus. Dar n'are cum s afle.D-NA SCHIRMER. Si gazda ti-a dat rtivas de drum.

  Bine a fcut. Neplatnicii afar !JUSTUS. Ce-are aface. Tocmai m gandeam s-i

  dau eu rva s de drum. Preh erh lux mare acolo.D-NA SCHIRMER. -- La ce mai ai slujbA, dacit nu

  poti plti la vreme..chti-va gologani P Iar ti-ai prTOda banii.

  JUSTUS. Am imprumutat pe o femeie srman,care a venit la mine in cea mai mare desndejde.Brbatu-situ erh s se impuste.

  D-NA SCHIRMER. pasil tie...Jusmus. N'auzi, vroih sit se impuste...D-NA SCHIRMER. Crezi C'0 S6'i mai vezi in ()chi ?JUSTUS. Dad. omul erh sa se impuste...D-NA . SCHIRMER. S6 se fi ImpuScat.JUSTUS: Nu, mtusicit dragti.. degeabaglumesti

  stiu euce sil cred de inima ta duioasti de femeie.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL .27

  0 viat4 de mu e, si,pentru tine, mai scumpa' ea chiriape .trei luni.

  GERHARD. (VilzAnd c se desehide 11,a din st5nga)Aha.. slavl Domnului !

  SCENA IX.OBI DINAINTE, TUDECATORUL OELSCHLGER.

  JUDECATORUL. (Mie de stat, slab. ea de 50 ani, sluj-has tipicar, parul alb, mustiiti sure, stufoase ; trisittnrilefetii; din prieina slujbei, tepene ea o maselI; vorbind tu-leIte eittre eel de fatii, cari-1 salutit). Bun5. ziva. (Mergetd se iieazit la masa din mijloc; inc'et cittre Bohnnann)Azi iar sntem domnii de la sectia VIs'au dus in plimbare. Ticgloasa diviziune a muncii !Hm! (Bohrmann li da actele: Judecatorul se uitit la Inirtiiledin closer). Da, in reguM Dar actul de deces ?

  BOHRMANN. (Intinzttudu-i alta foaie)JUDECATODBL. Asa e... hm ! hm ! (Cite,te mor-

  Maind, In vreme ce Dohrmann ineheie procesul verbal) Decare ce la termenul fixat pentru deschiderea testa-Meritului lui Amadens Beck, do profesiune rentier,s'au rog sit riispundeti : prezent.Vaduva Amalia Schirmer, nascuta Ltimermeier.

  D-NA SCHIRMER. Prezent!3-11DECATORUL.. .... al doilea, Elisabeth Schirmer,

  fiica nernitritatri a celei dinti.LISRETH. Prezent !

  www.digibuc.ro

 • 28 LUDWIG FULDA

  Juonekrontm. .... al treilea, advocatul KurtiusAngelhart saluta din cap)

  KURT. Prezent !aftnEaromiL. ,... al patrulea, inginerul Oer-

  'hard. Beck.-GERHARD. Aici !JUDECATORUL. al cincilea, vnztitorul de li-

  brArie,WIL1BALD. Prezent !JUDEckionut,. ... al seaselea, functionarul (le

  bana Justus Haeberlin.JUSTUS. Da, da.JunEcATonui. (Rilsfoieste i urmeazit .mai (Leparte)

  Hm, Hm.! Ey.tractul din tegistrul cadastrul i actulde deces al testatorului se '06 la dosar: S'a scotestamentul care se am-, in plstrarea Tribunalului.Poarid N-o,.. hm ! hm !... (Cana ; Bohrmann li Impingeun plic mare pecetlnit)... care are nurarul 736 si nr-mittoarea .inscriptie. 4Aci ee afl4 testamentul luiAmitdeus Beck, de .protesitme rentier,- si care segitseste sigilat cu peCetea testatorului. "In alt ton)Binevoiti a vit incredinta c pecetiile- sant in bungstare. (Toti afaril de Justns se apropie si cerceteazil plicul)

  .Jusrus. Sant eonvins fit/A sit Mai cereetez.JUDECATORUL. (Dicteazil). P6rtile au glsit pece-

  tile... km ! km ! in stare bun6... prin utmare proce-dez- la deschiderea i citirea testarnentului. '(Cei defatil privesc cu huire aminte -Incordata. Judeciltorul taleplicul cu foarfecile si sedata o coalit mare de hurtle,. i unOle mai mic, sigilat deosebit) Hm ! oEu... mai jos iscil-

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 29

  litul, fiind cu mintea intreagg., hotrsc, dupii moarteamea, cele ce urmeazg : de oarece nu las in urmamea nici un motenitor direct, averea mea care .dupit socotelile facute azi, ge urcrt la suma rotundiide 900. 000 de mgrci....

  D-NA SCHIRMER. (Ineet) Numai atta ?-.1TUDECAT0RUL. Hm ! hp !... averea mea... s'ar

  cuveni numai rudelor mele cie stinge constnd din4 nepoti i o nepoatii, copii ai deeedatilor meifrati>>...

  WILIBALD. (Ineet) Ava clar in piirti egale...JUDECATORUL. (continufind) Doresc ca toate'aceste

  rude ale mele, inclusiv fosta sotie a decedatului meunepot Schirmer, s. fie toti fatk spre a afla ultimomea. vointk Plecnd de la consideratia crt mintea,experienta i priceperea afacerilor Siint prin sineun capital care adlice procente mari.... hm ! hm !

  D-NA SCHIRMER. (Ineet dare Lisheth) Ce ti-amspus ? Tu vei fi principala motenitoare.

  JUDECATORUL. i c pe de alta parte, lipsade atari caliati are nevoie de'ajutor i sprijin. hotii-rtisc de motenitor universal...

  D-NA SCHIRMER.WILIBALD. ) CUM ?KURT.GERHIRD. Motenitor universal ?JUDECATORUL. T0g, nici 0 intrerupere...

  oHotilritsc de motenitor universal hm ! hin ! pe celmai prost din rudele mele.

  www.digibuc.ro

 • , 30 LUDWIG FULDA

  1D7NA SCHIRMER.WILIBALD. (hatre ei) CUM ? Pe cine?GERHARD. fi

  . KURT. Iertati, doMnule judedit'or, poate n'aticitit bine.JUDECATORUL. (Arti.,ii1u-i locul din testament) Cititi, .

  vg rog, singur. E limpede i Rimurit cel maiprost.

  JUSTUS. Dar tocmai itla nu existg.KURT. E curat caraghiol'ac.GnaliAno. Smintealg curatri.J UDEACTORUL. (Urmilnd) Rudele mele sunt O-

  rnate sg aleagg numai de cat pe cel mai prost dintreele, fie prin aclamatie, fie prin vot Secret.D-NA SCHIRMER. Noi,JUDECATORUL. (Urmilnd) .. Rog pe domnul Jude-

  cgtor sii prezideze operatia i sg dreseze cuvenitulproces verbal. Dar in caz cand pe 'aceastg cale nuse va ajunge la o intelegere, sit se desChidg. i pliculalitturat Urmeazg data in regulii i iScglitura.WILIBALD. nn timp de Asta-i

  sfarsitul lumii.G ERHARD. Dar cum mai lugm paralele ?D-NA SCHIRMER. Inseamnit asta cli. fiicrt7mea o

  sg ritmJe pe dinafarg ?..TusTus. Dragii mei, sg lsitrn pe rgpoSat, sg-si

  razg de altii. Eu zic sit plecgm.D-NA SCHIRMER. Ba nu, .mai intai vreatiJUDECATORUL. _(Bate en palms: in mash) Lillite,

  vii rog. Eu nu sant aici numai pentru.dumneavoastrg.

  www.digibuc.ro

 • PaosvUL 31

  Mai am i alte treburi. Acest testament e... km !hm ! ceva, neobicinuit, iritru cat persoana moteni-torului nu-i desemnata... pe nume, ci riumai printr'oinsuaire caracteristica. Dar totdeodata ne aratti caleacum putem sa gsim pe adevaratul mokenitor. Do-rinta testatorului este ca mijlocul acesta sit se intre-buinteze nuMai dect, i trebuie cu atat mai multsit fie luala in sea ma. cu Cat scapain de alt termen.Deci, invit pe cei de fata...KURT. D-le ludecator, unul cred ca vii puteti

  Scuti de osteneala aceasta, crici testamentul e nul.JUDECATORUL, Ca forma, valabil.KURT. Dar ca fond ?JUDECAToauL. -- Nu e treaba mea.KURT. Dupii codnl civil... paragraful.,. (Scoate

  din buzunar uu cod qi rsfoieqte).JUDECATORUL, Codul nu mi-e necunoscut, Lasati

  in buzunar. Rolul men e sa vii aduc la .cunokinta.nitimele dorinti ale raposatului. Daca testamentulva fi atacat ori nu, se ,va yeah : &ea posterior.Mai departe, ca jude delegat cu deschiderea testa-mentului, am datoria de a Mijloci aflarea adevara-tului moatenitor. Modalitatea e ardicata in tekament.

  "anurne, vad doua cli : ori intelegere intre moke-nitori, ori deschiderea- plicului aliiturat.

  GERHARD. (Incet lui KUrt). Aturici hai sa-1 des-chidit pe -data.

  KURT. (Incet) Dar dacii batranul o fi liotarat eacaz de neintelegere sa lase banii la saraei:

  GERHARD.(In.cet) La dracu, asta ar fi pra inj ositor !JUDECATORUL. ! aa dar voi proceda in

  www.digibuc.ro

 • LpDWIG FULDA

  chip ea sii:se litmureascii de cei Pretenti care dinei e foal prost.. mai intai.. prin aclamatie...

  D-NA Senfum En. Pot dovedi CU martori ca Lis-. bah a mea, la scoala, ere totdeauna ti doua din coadfl..

  GERHARD'. Ell exam coada cozii.WiLmAun. Poetul -Crailbel a zis :

 • PROSTUL

  Peate Justus.

  33

  D-NA SCHIRMER. Justus voteazil pentru Lisbeth..TusTuS. Eu, s m. fereasc Dumnezeu.

  , D-NA SCHIRMER. Atunci .pentru chit)?JUSTUS. (Tare si solemn) Eu declar dela inceput

  cil in nici un caz nu ian parte la Va.JUDECATORUL. Abtinerea dela vot e slobod.KURT. pe Justus la oparte) Neblirlefe nu stii

  ce e in joe ?jusTus. Imi pare toarte ru, dar...KURT. Voteazii pentrn Mine.JUSTUS. Nu, mil iart. S declar prost pe tina

  din rudele mele ? Nu m'ar erta niciodatil cugetul.KURT. (Mai sthruitoM Dar e nurnai o formalitate.

  . JUSTUS. Pentru mine deloc. Dup credinta meatu esti cel mai destept din toti. Nu depnn

  mirturie mincinoasil impotriva aproapelui.KURT. (Printre dinti) Vitr).!JUDECATORUL. Moveste iar in masii). Ingerintele

  oprite. La vot !BormmANN. imprertit hnletine si creioane, apoiIntoarce la loc. Cei ritati in afarit (je Justus, scrin;

  Bolirmann fleet, crtte .Tiolecuitor). He ! He! pentru 900mii de mrci, mai ca-i vine citiva s fie cel maiprost.

  JuDECATOituL.fier. Trebue schiar intre noi.

  13olituraNN.

  uneetr Lasrt gluma, domnule gre-pitstrm demnitntea. judectoreasa

  - la hu let joli, iroloite si le a jud,:cil-

  Tentrului.> No. S.

  www.digibuc.ro

 • 34 LUDWIG FULDA

  JUDECXTORUL. (Desfacn butotinole). Hm ! Sunt 5voturi, i anume : unul pentru Wilibald Beck, unulpentru Kurtius Engelhart,unul pentru Gerhard Beck,

  unnl... ba dourt, pentru Elisabeth Schirmer. Re,zultatul: anularea votului, 1ips. de majoritatecare intre cei interesati; sgornote inilbnOte). Deci, umTrecem la a doua modalitate : deschiderea pliculuisigilat. (Tot cu foarfecele).D-NA SMIRKER. (Cjimind pe an senile b;i face_ vAnt

  batista) Ah ! nu mai pot..11113TITS. Ungrija0. Ce are lattlaa ?LISBETH. N'are aer.JUDECATORUL. (Scoate lihrtioara din plie i citete).

  cunosc bine rudele, de aeeia Vd maidinainte rezultatul votului. Fiecare va vota pentrnsine, si deci va dovedi crt nu-i prost, ba siret. Sin-gurul care nu va face asa va fi stednepotul menJustus. Haeberlin. El singur nu s'a preflcut nicio-data ell tine la mine. El singur nu m'aclesi s'ar fi putut alege cm Cate ceva dela mineel singtir nu mi-a cerut bani pentru el, ci numaipentru altii. de vot, prin unanimitate, il declar numai pe. el .. ! um !... cel mai prost, facmostenitor universal.

  JUSTUS. Pe mine? (Ritioano cu gum cAscatii, ten-pin ea nu bolovaii ; stratinicA turburare 'printre ceiralti ;vorbese to(i deodatii im se pricepe nink le se dosluvtedoar).GERHARD. Revoltator !WILIBALD. Strig4tor la eeruri !

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 35

  D-NA SCHIRMER. Uitrt-te de ce ne-arn perdutnoi toate duminicile dupa pranz, i m'a afuniat cumaltorca lui de tutun prost ce fumn.

  WILIRALD. Asta-i o crimii impotriva geniului.KURT. (Inca). Ruinat! Ruinat ea desiiyrire 1JUDECATORUL. Prineacest codicil s'a determinat

  neindoios persoana moteniterului. Ne mai riimanesil citim procesul verbal si srt-1

  APRODUL. (Vine din dreapta) D-le Judecrttor...Junuckroitur.. Ce-i ?APRODUL. Domnul Prsedinte vrt pofteste o

  intr'o afacere urgentii.*JUDECATORUL. (Incet lni Bohrmann) Wea sd mai

  imi dea ceva de lucru, cicA stm de geaba. Dar...hin !... o sit mit pui ingrevit. (chtre Aprod) Bine (Aprothiliese; ciltre cei cupricin4 Mit intore Indatl (LuiBolirmann)isprrweste pnit atunci cu procesul verbal, d-le gre-fier (i:se)KURT. lOprindn-1 D-le Judecrttor, credeti cit va-

  liditatea materialii a testameutufni e neatacabilrt ? -JUDECITORUL. Nu incape indoial6 (Vrea siiKURT. Mit rog, mi credeti CA, s'ar putea ataca

  in nulitate ?JUDECATORUL. Da, insrt numai dovedind au-

  tentic crt esti mai prost deal motenitorul... Hm !hm ! (Ese dregrtmdmAd glasill co pntere)

  www.digibuc.ro

 • 36 LUDWIG FULDA

  SCENA X.Cei dinainte, afarii de JUDECATalt : (1-na SSCBIRMER;stil

  planul (Untii la stiinga; JUSTUg nemikicat, in mijloc; KURT,GERHARD, WILDIALD prprulit de tot' pe plena] intii ladreapta.

  D-NA SCHIRMER. (Mtn; Lisheth) Asa, acum eatri-tizestrea'n luna.

  LISBETH. ((keta Io pia's) Ce Sit mai fac ouacuma ?

  D7NA SCHIRMER. Ia pe calla aia dedacii te mai vrea el. Roade p-olne uscatil cu dnsulPoftil bun' la anahndoi !

  LISBETH. (Din ce in ee mai plfingitoure) E grozav !D-NA SCHIRMER. (Mai uproape 0. Mai facet) Daca'ai

  fi desteaptA, ar mai fi.un lucru de fricut... dar numai(Aratil ca capul spre Justus) Pricepi ?

  LISBETH. M.miico, crezi ? (Se nite la lne-sa ,are-iface semne' de intelegere ca ochinl) Da ?

  D-NA SCHIRMER. -- (Merge ea Lisbetli, ltinge :eu foarte multi. prietenie) Iubitul, scumpul men nepot.(Neptimind nici nn rispuns. &are Lisbeth) Norocul l'aimpietrit.

  usTus. (Trezindu-so in sffirAiit, isbucue.,te) Asta ecea mai mare perfidie din chte mi-a fost dat st vitzvre-o da0.

  D-NA SCHIRMER.Drag1 Justus, felicitgrile noastre.JUSTUS. (Fara E o eisbunare, o ras-

  bunare de 'rand, j.osnicrt! Pentru cil nu .mi-a" Osat

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 37

  de banii lui, de aceia mil face de ras prin tes-tament, de aceia aruncil asupra mea aceast pat.le aceia mg. infireazil in fata justitiei i, a familii

  .cu titlul de prost. i n'am macar cum s mii ap'gr,nu-1 pot nici trage la ritipundere. Un mort iti poate

  , face`The poftete. Stiam bine cit nu m iubea,mit pricepea nici odatit. Dar cit i-o veni in cap casit m foveascl aa de talhilrete din mormant, astan'ai fi crezut-o odat cu capul.

  GERHARD. in sine) Comedie !Jusrus. Iubitii mei veri, vit incredintez cit

  nimeni nu e mai supttrat cleat mine cil ni s'au in-selat toate ndejdile.

  GERHARD. Ia nu te mai preface.W1LIBALD. Da, pstreazii-ti,, m rog, mofturile

  astea pentru tine.JUSTUS 1t dau cuvantul meu.D-NA SCHIRMER. tii ce ? Mi-a venit o ideie :

  tot n'ei cas acum : mutl-te la noi.JUSTUS: Miltuic, vorbeti serios ?D-NA SCHIRMER. De mult mit roade la inirnit

  sit vd pe fiul surorei neuitatului meu Adolf, .arun-cat printre stritilii. Americanca a luat Ce e drept,-toate camerile, dar tie-ti trebuie nurnai una, i os ti-o lase.

  JUSTUS. Spui drept ?D-NA SCHIRMER. Lisbeth- i CH mine o s-ti

  acem viata puitcutit. (0 ghionte;Ite) Nu-i aa Lisbeth ?LISHETH. (Ca o inainn) Foarte plcut !JUSTUS. Nu, mtue dragit, nu pot primi.

  www.digibuc.ro

 • 38 1.111)W to ii-

  D-NA SCHIRMER'. Nu, pe degeaba. 0 lasiins g. plAcerea s te las mai eftin ca pe un strrtin.

  jusrus. (Tridnio,a0 Matusicrt dragrt, fapta astaste asa de frumoasg, e asa de nobilg, incit in cle-sert caut cuvinte.

  D-NA SCHIRMER. Ti se cade, brtiete.JUSTUS. Va sg. zicg, tu nu mg, crezi un Kest?D-NA SCHIRMER. De bunit seamrt crt nu, 'Pu ce

  zici Lisbeth ? (lar o ouL ;.F,te). Tu zici cit e ?..LISBETH: Da ! vo rho inapoi. into I. BR

  nu, z4u au...JUSTUS. (Intinzfind railna la annindouit). Vedeti,

  asta mi-e mngaierea fait de jignirea ce-amimdurat azi. n'am sa nit purtarea asta toatit viata

  Cortimu

  www.digibuc.ro

 • ACTUL AL DOILEA

  (Un ,alon la Doanina :Schirmer. Ungliorul stiing, rotunj itIn semicerc, cu fereastra lata. In iiiiretele din fuud o use lsmijloc si mai la droapta o usa mai mica, in peretii lateralieate o use. Mobila modesta si banala ca inteo ponsiune de'Camille. La stanga, drept la mijlocul peretelui, un bureaumic de femeie. Tot la stanga, masa en scanne. La dreaptao sofa en o masutfi; alaturi un scaun eu leagan. Po peretifotografii infatisand tablouri. Lumina electrical.

  SCENA I.WIEGAND si LUCY HENSEI, (Stan la masa

  stiinga, in costume de (timineata, ian dejunul).

  LUCY. (De vre-o 20 ani, builanhi, pieptanath tins : chipsIe madona, o expresie inteligontM. Mai vrei o ciac5.de ceni?

  DORIS. (De accitIsi vuirst, foarte distinsa i iMpuni-toare,oachese, cu ochii scanteietori de desteptaciune, expresieironica, trasaturi regulate si foarte Uobile citeste o telegramalMulturnese (privind-o): Lucy, III buia -te rog i teuit &toil e la postul lui.

  www.digibuc.ro

 • 40 LUDWIG FULDA

  LUCY. Cine ?Doms. Adoratorul meu de la ora 9.Lucy, (Se duce la fereastra cea mare, dh cu bagare

  de seamil perdeaua la o parte, si se uit in stradii). AU right!E acolo. Se plimba incoace i incolo ea o santinelape dinaintea caselor din fata mai ia ochide la ferestrele noastre.

  DORIS. (Se scoalii si merge spre Lucy) 5tii Ce ?mai ca-mi vine sti desehid fereastra i sa-i dan otifla (Face gestui)

  LUCY. Doamne ferete !Dons. Ai dreptate. Si-ar zice : slava Domnului

  M'a brigat in seama.,Lucy. liite cum casca ochii incoace. E eel

  mai indrasnet din toti.....DORIS. Mii rog, nici ceilalthm sant -p.a de despre-

  tuit ; fiecare la ceasul lui. Pe eat vad, cavalerii iltia despirit au atatea treburi toatil ziva de dimineata pana'seara, ca nu le ramne decat un singur cias liber ea sitse'plimbe pe dinaintea ferestrei, i atunci .5i-o scot dincapete cu o rabd re'curat nemteasca. Mai intai admi-ratorul men de la ora 9. indrisnetul lndrasneti torcum ii zici tu. - ou zice eel mai punctual, cacirrtsare fix cand bee ciasul noua. Al cloaca e cur-tezanul mou de la ora 12, cu o Orchidee la chiotoare,

  neimpotrivia eu o mutri atat de teapana,ca 10 vine sa i-o turburi intr'o clipil en un cartofbine asvarlit. Al treilea e eel de- la ora 5 five-oclok,._ cu mustata cuceritoare, cu varfurile ascutiteca sagetile lui Cupiden, gata sa strapunga dm douit

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL -41

  prtii inima imei fete slabe. Al patrulea asto eadoratorul men de la or 7 e fluturele meu de semit,sboarlt nui dupti. apusul soarelui i la lumina fe-linarelor, cu hipnl palid, plin de o poftli nesfr,i0dup zestre.

  Lucy, Ai de ce rack..DORIS. Mai e vorba ? 0 galerie minunatil.ROZA (Vine prin usa din inifloc en 'tin cos de Ito] i)

  Pentru .d-ra.DORIS. De la cine eROZA. E un biletel acolo. (Scoate din cos un plic

  en o carte de vizit i incepe a strange masa)DORIS. (Deschide si citeste) De la un admirator

  .necunoscut. Detept bltiat ! (Crttre Rosa) NU primesc.Lucy. Roza). Drt coul inch-teat,ROZA: Cornisionarul care l'a adus, a plecat.

  Bine i ava. sr, mau firn mofturoase. Ca-. valerul ar fi in stare pra i suplirarea noastril

  o tglmliceascit in favoarea lui. punem intr'uncolt leg6tura de zarzavat i sii. ne rlisbunrtm prin

  i,nepbare.LUCY. sigur e unul, din cei patru.Donis. . Nu, aceia vorbesc limbagiul ochilor,

  acesta pe-al florilor. Altit metodti tot att deproasta. E unul nou. Al cincilea. Admiratorul cu flovi,

  LUCY. Nu zitu. germanii snt preit neruinati.DORIS% i ne mint cu a-tat mai mult. cu cht a-

  americanii notri sAnt mai de treabli. La noi maicaprat cev,-curaj dupii. ce ni i-a recomandat cineva ;aci d'abia dupil recomandtiri vine sfiala. i ce in-

  www.digibuc.ro

 • 40 1,17DWM 101,1I.DA

  siirasneala nesarata ! Ar trebui macar sa-i bata nit,el-eapul, de vreme ce vor s ni-1 invarteasca pe almostru. Dar sa ne urmareasca pe strada, sa se o-preasca in dreptul vitrinilor odata en noi, fricart-elu-se ca se tag la palutrii, sit se tie de noi pangacasa, srt ne steh strajit dinaintea ferestrelor, sa nttrimitrt flori anonime pre calic repertor.

  LUCY. Mai imi vino sit cred ca ne au dreptnite vantura lume.

  Doms, Ar fi adorabil !LUCY. Nu intra iii mintea unui European ell

  'Iona. fete pot sil calrttoreasca ingure.Doms. 0 srt deprindem pe Europa. ,tMerw, la.

  inas4 , in o telogramii, si mar sti jos). ltii Ce-mi telegya-fiazil papa ?

  LUCY. Vreh sa te intorci ?DORIS. poti crede aa de lamas in urma ?

  Clipit-a el macar cnd i-am zis ca plec in Europape 2 ani ca sa nvit muzica ? A raspuns Well ,

  iau un bilet pentru primul vapor care pleacrt!Si se chiama cit sntem despartiti ? Nu vorbim zilnieprin cablu ? Nu e ea .i vorba de acasa ?.

  LUCY. Dar costa cii mult mai scump,Doms, Stii ce-mi telegrafiaza ?LUCY. Ce ?'DoMs. E suparat cer prea putini bani.

  N'are drptate.DORIS. Ba de cnd sunt in. Germania simt cum

  lucreaza in mine duhul harnicilor meserimi din liessn,strbunii mei. Tata se pricepe sa eittie bani i srt-i

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 43

  i clieltniasca. Oinul trebue sit stie sit facii ori unaori aka.

  LUCY. N'ai golit si-aei toate priivliile ?Donis. CAteva maruntisuri. Mare lucrut ! 0 na-

  sdrlivane 'Lucy! Daca tii la mine, invata-ma s faco nazdravianie.'

  LUCY. 0 nazdravinie, marita-te.DORIS. Da fireste, asta ar fi aci in Europa,

  curata, na'zdravanie. Sit hriinesti cu dolarii parintilorpe unii din acesti stapani ai seicului nostru, si dreptrasplata sa te si martirizezi. Nici vorbit de asta. Noidoua suntem singurile noastre stapne. Deci ori ra-Manem nernaritate, ori luam americani de-ai nostri.

  LUCY. Eu una am dezlegat preblenia.

  LUCY. Am liisat dincolo de ocean un logodnie.Donis. Astn nu inseamna nimic. Dacti fiecare

  s'ar marita cu logodnicul ei, ce-ar mai fl?.., oriuita-te incoace Lucy... te stapaneste vre-un dor aScons? Mori de nerabdare simti harbn tepoasape fata ta de domnisoarit

  LUCY, 'Eu sunt tovarasa ta de drum.Donis. Vorba ; esti prietena mea. Ne intova-

  risim una pe alta.'LUCY. Arai luat cu tine. Altfel cat asi fi trait

  n'nsi fi vilzut lumea veche, patria strimosilor. Tidalmen,' 'profesor de nemteste, n'a flicut avere.

  DORIS. De ate ori o mai spui vorba asta ?L UCY. Ai fost asa de draguta cu mine.D ouis. Lucy esti o burglieza. i in tine se

  www.digibuc.ro

 • 44.

  LUDWIG FULDA

  trezesc cluhtirile strilmi*lor, se scoalt un ir ne-mtirginit de profesori memti.

  LUCY. sunt recanosclitoare?DORIS. Orezi tu ct te-am rugat st vii cti mine,

  numai de dragul tAu? Te ineli amarnic. Sunt foarteegoistit Nu fac din principiu nimic cari st nu-miaducii vreun folos. Filr tine nu plecam, Met tine

  sta aici, chiar dacit too suspinaorii mei s'arspanzura de stalpii felinarelor. Cu toate astea spu-ne-mi numai cti vrei *sit te Intorci, i-ti eispunz ieu ca Paph : Well, mil, duc caut un biletpentru primul vapor care pleadi.

  Lucy. Aa de gribiM nu sunt. Prea mi-e binela tine.

  DOR1S. i doMnul logodnic ?LucY. Poate s6. mtepte !Doms. Sil. mtepte, asta le primte W,rbatilor.

  SCENA . .Cei dinainte, D-NA SCHUMER, L1SBETH. (Din stngtO.

  D-NA SCHIRMER. (Int)an(l U respea). Bunil di-mineata d-relor ; nu vii suplr ?

  DORIS. Mil, rog, poftim. Aci e un teren neutru.D-NA SCHIRMER. Ati dormit bine ? Dar ce mai

  intreb ?... .0brajii d-voastra rumeni... i rochia ast,de dimineatii, care vii prinde ma de bine... Ce ele-gantrt! Lisbeth, i-a poti MAO i tu.

  LISBETH. Lucrurile astea fine nu-s pentru mine.

  www.digibuc.ro

 • PROSTIJL 45

  DORIS. Scumpa doamna Schirmer, fa econo-mie de Vorbrt. Spune .repede. Ai eeva de cerut, tecunosc duprt vrful nasului.

  D-NA SCHIRMER. Chir aa. Nepotul meu semutt' azi aci, fiindca ati avut bunatatea nernarginita

  Clati odaia (A.ratiincl spre dreapta), de care nu va

  DORIS. Sit ne intelegem ! En am Inchiriat tomeodililo pensiunii dumitale, nu pentru ca-mi tre-buiau, ci ea sa nu ma turbure nimeni. Pontru cg,nu vreau ca intamplarea sit7mi dicteze relatiile.

  D-NA. SCHIRMER. Foarte bine, foarte. bine;:crez cf d-ra a vazut cII lin crut nici bani nici 'Os-teneala ea sa. o i'nulturnesC...

  Donis. Am bagat-o de seanart la nota.D-NA.ScuirtmEn. $i llU mi-as fi permis niciodata,

  de, n'ar fi fost' vorba de cineva din familie.Donis. Am primit srt-ti cedez conditional o

  odaic : auzi 'conditional ; ca sit iau hotrtrarea defini-. tiva, astept sit Il vad mai intai pe domn si imi ps-trez dreptul de a lua inapoi camera cnd nu mi-arcunveni mie ori prietenei mele.

  D-NA SCHIRMER. Piti pe pace, nu e el oin srtvri s upero.

  Doms. Asta nu o poti zice eu.siguranta desprenici un barbat.

  1.)7NA SCHIRMER. Nu. DesPre .el puteti ii liniasa Lisbeth?

  LISBETH. Da, nu se gfunles,te el la d'alde astea.SenumEn. Vn tanar Cll WW1 novinevat

  www.digibuc.ro

 • LUDWIG

  si modest, de &Wei cu pozitie sociala stralucita :chiar acurn a mostenit o aVere strasnica. Nu maiceva cam fail experienta i cain... necept..

  DORIS. i Accrual azi to-ai gasit sa-1 iei ? Cezici Lucy ?

  LUCY. Zic ca-i vremea s. ne imbracam.DORIS. Adeyarat. Ayem ciasul de canto. Asa

  dar, cum am spus,, d-na Schirnmr: sa .yaz pc tanar.(Ese u Luny prin dreaptul.

  SCENA HI.

  D-NA SCHIRMER, LISBETII.

  D-NA SCHIRMER. De abia ai deschis gura. Cateodata zau, par'ca n'ai sti sa numeri nici pan' la trei.In loc sa m'ajuti sa-1 laud In fata .doamnelor.

  LISBETH. Dar. inamitico, la el nu prea ai colauda.

  D-NA SCHIRMER. Asaaa... Te rog scuteste-ma.poate c o sa-mi stai ,si-n fata lui ca o mornaie:

  LISBETH. Ba nu, atata pricep i cu.D-NA SCHIRMER. Ala e greu de cap ; trebue

  spui limpede c te prepadesti dupa dansul.LIsturrn. N'ai.grije mamitico, stiu eu ce trebue.D-NA SCHIRMER. Vorba e ca el sl te creaza.

  Swat bani la mijloc, ce ne pasrt nova de mijloculpe cari il introbuintitm,

  LISBETH. Nu ne pasa.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL. 47

  D-NA SCHIRMER. Uite-asa sa joci pe de-gete.

  Lismirm. iOfnind incot). Ab, i n'o sa. se super()Wilibald!

  D-NA SCHIRMER. Ei ! De ce n'a votatpentru tine ? Aveai 3 din 5. Umflai banii si n'aveainevoe de Justus.

  LISBETH. '---- Asa e ; a Lost- mojic.ROZA. pc utpt din (-Aloe pc eare o lash des-

  olisio. A venit d-nul Haeberlin.D-NA SCHIRMER. S5. patl'aSCrt.

  SCENA 1V.Cei clinainteTusTrs.

  JusTus. (Prin (up( din mijloe en pautaloni i pii-lu mina dreapti (in geamantan; sub bratul dropt

  un pachet en ear(i, in mina sting& o colivie cii o pasare).D-NA Scnm a. inainte) Draga nepoate!

  bine ai venit !--- Bine ai venit !

  .hisrus. Draga matn. draga verisoara... terug, draga Rozo, ia-mi pa1aria. (Roza- i-o in).

  D-NA. SCHIRMER. ( Aspru Rozei). De ce butt ba-gajele ?

  JUSTUS. (Taind vorba Rozei). En n'am lasat-o ;am mai multa pntere cleat ansa.

  D-NA. .SCHIRMER. Altceva ?JUSTUS% Asta-i toata averea mea. Mare lucru

  www.digibuc.ro

 • LUDWIG FULDA

  e u. ai numai ataa avere cAt poti duce cu tine.(Pone loerurilo jos, vorbe.ste cii pasitred). Puor, Ni.curr,n'ai fricii, aci o sit trAim bine. toarrtSe.

  'ROZA. C in getunantanul i cartile, le (Nee in oulaia(tin d mtpta, se intonrce ti 'inso rain inijloe).

  LAMBETH. Ce bine ne pare, c'ai venit !JusTus. Da ? M. bucur. Mil simt aSa de bine nei!D-N A SommiElt. Scoate-ti paltonul.LisimTn. Da, ionth

  girol I ieen re ii ciao oJUsTIM. vreinel astal. Nu vil osteniti ! Potsingur.D-NA SCHIRMER. N'ajungd numai s stai aici.

  trebuie s te simti ea la tine acasii: (111,rgand spredreapto Nu vrei sii-ti vezi odaia ?

  Jusru.s.. Mai e vretne. Banca 'mi-a dat conce-diu pnil la 12 in vedorea -mutatului.

  D-NA SCHIRMER. WeeehizAnd nit din d reaptal.Uitrt-te, cel putin.

  -.Tns-rus. (Uitandan-se inmirnturit)' Asta... asta-iodaia -.mea ?

  LISBZTH. Nu-ti place?JusTus. Dar, dragL.. scumpil miltue, e prea

  D-NA SCHIRMER. Ba de kw ! ,. JusTus.. Pat cu pelog ! N'o sil indriisnesc silmil sui in el.

  D-NA SCHIRMER. visezi mai (Juice.JusTus. Visez eu i intr'unul mai prost.

  www.digibuc.ro

 • PROSTIIL 49

  D-NA SCHIRMER. (Catre Lisbeth) Vezi t nu tip-seasel nimic:

  ST us. SiMteti nist,e ingeri aniluldouti. Num'asi mira st v vitd cu aripi lungi...

  LISBETH. luat pMrriit. paltonul i colivia ; lii-eu aripi de inger !

  Jusrus. Fetito, ce vrei Sit te incarci cu lue-ruffle mele ?

  Lusnurn. (Mild ochii i)esto cap) 0 fad cu plricereJustus !

  Jusrus. Cu nici un prt! Wrea sii i-leD-NA SCHIRMER. I.Oprindu-11 Las-o, e. 'nu se pril-

  Odeste.Lisnwrn. lso pelt! dreaptal.

  SCENA- V.

  JUSTUS, (1-NA SCHIRMER, pe u iii LISBETIL

  JUSTUS. MituicL de ce dat Dumnezeumlinutele astea dotili, de nu sit ti le strang eu cuputere ?

  D-NA SCHUMER. Da lasli loiliete, nu face ataacaz pentrn un lucru care se intelege de .la

  JUSTUS. De la sine ? Haidea de ! Nu zicalte nOitusi, cari ian la ele pe nepotii lor

  si le clan o casil splendidg. pentru Un pret de nimicdar imprejurarea in care tu ai fAcut asta...

  D-NA SCHIRMER. (Cain nclini1titii) Care imprejurare ?No. 8. 4

  www.digibuc.ro

 • 50 LUDWIG PUMA

  JUSTUS. Mai firesc ar fi fost sh' te superi ctn'ai Mostenit nimic.. :pe and eu....

  D-NA SCHIRMER. ,(mpiratr) Ei, lash...jusTus. .-- Si in loe sh te mhnii pe mine, eel-

  putin pentru chtva timp, m coplesesti cu dovezide dragpste.. de prietenie... dad. nici asta nu-i de--vadh de cea mai curath iubire a aproapelui...

  D-NA SCHIRMER., 06 ? Ai crezut ch eram a..a deahtiate duph inostenire?

  Jus Tus. Asa mi s'a parut..1)-,NA Sent Rama. Te-ai Inv:Oat grozav.

  ..1esrus. Se. prea .pciate.D-NA SCHIRMER. Mll 4111118SC llli Duinnezeu, n'ani

  ajuns acolo ; am venitul meu, Si. mai siJUSTUS. Asta n'o stiam.1)-NA Scmumm. Si Lisbeth se multtaneste

  ninlica toatt. ..1 ba ?D-NA SCHIRMER. Ar putea trli numni en aer..IIISTUS. Vezi d-ta!D-NA SCHIRMER. Pala nu uit_: ai luat hanii?.10sTus. .96 nu mai vorbim despre asta... da-

  raverh neplilcuth.1)-NA SCHIRMER. Stii in ce shut !nisi ?.Iusrus. Habar 'n'am.1)-NA.: SCIIIRMER. Trebuie s te interesezi..1 usTus. De 'bunti voie, -niciodath.D-NA SCHIRMER. Dach vrei, asi putea edi lu

  numele.1,sTus. Rana nu s'a inchis

  www.digibuc.ro

 • PROSTU 51

  D-NA SCHIRMER. Acuma cred, cii cu ingrijirilenoastre...

  JusTus.. lin lucru nu-I inteleg : de .ce tocmaiin minutul.rtsta, ti-a vonit in ininte.d.la voi ?

  D-N A SCHIRMER. Lisbeth nu-mi mai da pace:JusTus. (Aitcat) Lisbeth !D-N A SCHIRME.R. N'ai b'gat de searnil crt tine

  fata la tine.?jusTus. Nu!D-N A SCHIRMER. Inca de cand purta rochita

  scurtrt. Toatrt ziva : ,Tustus in sus, Justus in Ios.JUSTUS. Ciudat ! Cum n'am bilgat de searnii,

  niciodati !D -NA SCHIRMER. Nti 13 utea Spuie dea-

  '.dreptul, fireste se _asoundea. Fetele 'simt si tac.Pinit acunt

  are kti easpus acute. mil

  JUSTUS. Lisbeth ! Dr11guta de ea!.o luam drept o bAnuiam c4silf10 *de om. Mtusicrt, ce mi-aiinduioseazil grozav.

  D-N A SCHIRMER. - -- De ce.? Dacit ti-eJUSTUS. N'asi fi crezut niciodatrt ca o fiinta feme-

  iascrt sil. simai ceva i pentru mine. *i f6ntura asta'dttioasrt In curgenia inimii ei de copil...

  D-NA Sett IRMER. (Vede pe Lisbetli iutriind) la sea-ma. -Vine.

  LISBETH. (Vine din dreaptis) Ain sters praful.Justus, odaia ta e ca cglinda.

  D-NA SCHIRMER. Ava, acum mii. duc sit maidau o rain prin bucAt5,rie (Iese prin Itsla din. niijIne).

  www.digibuc.ro

 • LUDWIG FULDA

  .SCENA VI.

  JUSTUS., LISSETH (Stau aniandoi tacuti fa.th ta fatit,sfios en adevarat, Iis1,et1i f(nIndu-se sfioasi. Pts

  urrna).

  JUSTUS. (On o iniscare) Lisbeth !LisnETH. (PriyinduA) Justus T (vii.zi-ma cii nu cii::-

  pundo, scoate o cutie ea bomboane) Nu vrei?JUSTUS. De ce, ? Sant ale tale.LISSETH. Raide, i-a. lasa sii in ulna, :tpoi ia si

  (Musa).JUSTUS. Multumsc.LISBETIL , Sant de-ale bune. (Sugand bonkoane).JuSTUS. Lisbeth, adwgrat e ce spune maicii-ta?LISBETH: Ce spuno ?JusTus. C tu,.. nu e0i pretentioasa de loc.fASI:UtITH. A-da.. afaril de Ciocolatri ; altceva na

  mai .mai imi trebue.JUSTUS. La bani nu ii de loc ?LisBETn. ;(Cu nu gest) Nici attica.

  .fusTus. Stii c e un fel de aprepiere intresufletele noastre...

  LISBETIL Ce apropiere ?JusTus. Mai tare decal rudenia.LISSETH. (Apropiindn-se) Ah; Justus !JusTvs. Ce ai ?LISBETIL Mi-e...,ftwrus: Aa do cum ?

  www.digibuc.ro

 • i'ROSTUL ;')0

  LISBETH. Aa de ciudat...,JUSTUS-. Va s zicg e adevrtratLISBETH. (Punand mainile la ochi) Nu mg. intreba

  (Page prin. stanga).D-NA SCHIRMER. Intr priu usa din juijloe, vede:se intoarce catre Justus) Ce-are fata. de ce-a fugit:TUSTM Mgtuicrt, sit nu crezi crt m'am folosit

  de prilej...D-NA SCHIRMER. (Cflutnind, si lenintandn-1) Ei,

  eine tie...jUSTUS. Pe cuvntul ineu de cinste..D-NA SCHIRMER. Lasg crt nu-i semn rgu.:JUSTUS. Doamne, Dumnezeule, parcii adevgrat,

  ar fi nn simtimant serios la mijloe.

  SCENA:JUSTUS, D-NA SCHIRMER, DORIS, LUCY (Yin- in costume

  de ora prin usa Ain fund).

  DRIS. (Tine in mana au jurnal in care Se nita.Lucy) 'Frebuie sg ltmurim lucrul.

  D-NA SCHIRMER. -- (Catre Justus). Astea-s doinniNarele cari Stan la mine,

  JUSTUS. Atunci... WrtD-NA SCHIRMER. Nu stai.LUCY. (Meet catre Doris) Pare inofensiv.Doms. (II:wet) Sg. ateptlim.D-NA SCH1RMER. Dati-mi voie d-relor sii VA.

  www.digibuc.ro

 • 54 LUDWIG loULDA

  prezint pe nepotul meu Justus Haeberlin. ((litre Justus)D-ra Wiegand, D-ra Hensel.

  JUSTUS. (Dup 2 complimente cerenioniousei Nuvroi sit suprr pe d-rele.

  DORIS. Mii rog, dorim sil, ne cunoatem vecinul.D-NA SCHIRMER. (Ciitro Justus) O s vtz eu ce,i

  .eu fata. lese prin stnge).

  SCENA !D.JUSTUS. DORIS; LUCY.

  /Dorris. (Pumind..,4011-.!;ji6- . iu asa din dreapte) Mai

  intai trebuie sil. te. fe/i-tteAoinnule Haeberlin.JUsTmi.----- Pe mine, Pentru ce ?

  Ai mo,tenit o avere fruinoasrl.Jusytis. Ifertati-nig, ria.r nu pot primi

  astea.Lucy. (SchintbAnd o eutiitur)i eu Doris). Aa. e.Doms. Asta n'o putem ti, dici de obiceiu...JUSTUS. Motenirea mi-a crizat pe cap int?uu

  .Chip aa de nemai pornenit...'Dort's. Vit sit zicit de d ta vorbete ziarulJUSTUS. Ziarul ? ftpucii. repede) Uncle ?.Lucy. (Ii arats iceal) TestaMentul ciudat.JUSTUS. (Citete repede).Duprrinformatiile noas-

  -tre, rentierul Beck, mort de curnd, a %sat mot:-tenitor universal al intrege; sale averi pe un oaro-care damn H...., sub cuvnt col mai prost dintoatti (Scapii. ?jam]) Poftim. i asta... FrIcut

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL ,V Ti5de rusine in fata lumei intregi ! (se uitit la arnAndouii:.

  :ibia se tin de ras) Ithdeti, d-relor. Nu 0 destulcii esti piignbas, mai rkle si lumea de tine.

  DORIS. Inteleg. Vii grtsiti intr'o oarecare incur-cilturA. Vi se aduce in acelas timP i pagub6 si folos.Testamentul pe de-o parte yiL bucurrt, pe de altavit jigneste.

  rsrus. Vrt Inselati Nu mrt grisese in niciun fel de incurcitturii. Testamentul e o riutatenimic mai mult. Mtranul viirsat focul pe minesi incit in paguba a trei veri ai mei... bAieti

  Donis. Ai trei veri genii ?jusrus. Da, trei bogAtia lor le-ar fi adus un

  mare bine... mie nici unnl.Donis. Drept srt NA) spun, en nu vii cred.'jusrus. M-oti crede ori nu rn-oti crede... aa

  .numitul vitel de aur nu m!a. zutpiicit niciodatrt. Nu(lantez improjurul acestui dobitoc. (la (lin non ziaral

  eitekte)DORIS. I.Innet) Lucy, sit nu fie un prefricut-iista?'Lucy. Oren asi credo.

  (facet) Asa tip n'am viizutLucy. (Ariitandn-0 frnatea ineet) Cred cii ripe-

  satul avea dreptate.Jusrus. Ti se face pitrul mriciucil Arnnoii foait,

  pe masiO.DORIS. (Ciitre Justus) De voie, de neyoie, trobue

  sfi-ti zici ileum crt esti om bogat. Bagri de seamii,1O sri ti se facrt de acunia curte.

  :fusrus. Judecati dupri ideile americam,.

  www.digibuc.ro

 • 56 LUDWIG FULDA

  D'OMS. Ba in aceastii privinit, nn giisesc nicideosebire intro 'ftici i America.,l-usrus. Pe semne c'ai avut ghinion.Thous. Si aici si acOlo, ilicomia stilpineste lumen.JusTrs. Dar siint ,doyezi si de contrarin.Doms. Unde ?,11!sTus. Chiar aci in casii...mbitusi-mea, vatii-mea,Donis. DAinsele nu sttnt income de bani ?.1 iTsTus. Ferit-a sfntul !

  De unde tii asta ?JUSTUS. Crriumfdtor) Chiar din gura ior !

  (Schirtilnind cu Lucy o privire yfunbitoare)Frtrri indoinlit, d-le Haeberhn, until din noi doi sorwalrt grozav in. privinta oamenilor. Ori d-ta oriien. Pricat cii. prietena mea i cu mine trebuie sli, neducem la lectia de canto. Am fi putut urma mai-departe aceasa discutie contradictorie. Ori, tii ceLucy ? Du-te tu mainte. Profesorul srt mIt ierte : vinceva mai tfirzi(i c,

  LUCY.. All right (Inuet, in vreine ce Doris face citti-va 1,1i cu diinsa spre fund) Te intereseazti aa de mutt ?

  Donis. Vreau s'A-mi mai petrec nitel tiMpul cu el.(it,ticy escjitin usa din Iniiloe)

  SCENA IX.jusTus, Doms

  JusTUS. (Dand din cap, .in siue) Cind4 ?Domus. (Venind inapoi) Vino, d-le Haeberlin, Sit

  :Arun colea. (SO; in dreaptal.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 57

  jesTUS. (A,;:ezandu-so sfios Ihngi e.a Cu ce vit potservi ?

  DORIS. Va sit zict, crezi cii sant pe luMe ea-meni desinteresati ?

  JusTus. Slut, cuin sii nu fie.DONIS. Crezi cl oamenii reguleazit purtareu

  lor fatit cu noi, potrivit cu boggtia sau siirrtcia noastr?jUSTUS. Cei cari _fac aa sant nite" nemernici.Donis. Vezi, eu sant bogatii, chiar foarte ho-

  gatit i pn azi am socotit acest Iticru ca o favearenepretuitit a soartei.

  JUSTUS. Din partea mea puteti sit L.er.edeti Cepoftiti.

  DORIS. Eu, in locul d-tale, 4 lilsh liunea saspuie ct i-o plitceit crt hm motenit banii din pncinaprostiei, i ai fi incantat cit averea asta mil face-sii nu mat depind de nimeni.

  usr us. (DAnd Fiecare eu guStul lui.DoitUS.. Mrturise*te insil ell cele mai multe pli-

  ceri ale vietii nu ti le poti procur cleat en bani..JUSTUS. Plitcerile la cari.tin en, le am pe degealia..Dpius. Ai vreh sit Oiu i eu cUrn ?JUSTUS. Numai cu china o duceam cam #eu.,

  insrt, miltup care e atilt de bunil mi-a luat de p&umeri ti sarcina asta.

  DORIS. Femeie-de ispravi mtua d-tale. Darn'ai nici o patimit?

  JUSTUS. Ba da, o multime.DORIS. *i nu te costa nimic ?..FUSTUS. lmi urzesc mhit tente.

  www.digibuc.ro

 • LUDWIG FULDA

  -cu putinta. Aci sant rege, aci reformator, a.ci ex-plorator la polul nerd, aci artist, bine inteles din.cei, mai mari,

  DORIS. i n'ai dori sit fii i aevea ?Jusrus. Cine'tie dacil atunci mi,ar mai plicea!Deals. Dar nu ti-ar

  vezi lumen ?I CalatereseDORIS. Fart ba:ni ?

  fi drag sil. cAlittora0i I Sri

  in toti

  JUSTUS, Si fitril nepin udaia mea. ImprumutSi aa am umblat pe de

  Doms. avut.hisTus. Din ce ora,, santeti ?

  Din Cincinnati ; ai lost i.1 1: sTus. I n treacgt ; dar mi-a litsat

  Piind-ck lumen vineciirti, mil uit la Austratii.

  parte, chiar i in America.nici ile maile ?

  pe acole ?e vie im-

  presia. E aezat loarte pitorete pe Ohio. Mi-a pla-etit inai ales Eden-Parkul.'

  Eti minunat de bine informat.irsTus. si-am fost Pica surprins sa gAsese

  acole atati germani cari, tin la limba ler.DORIS. --- Santem mandri de acest lucru.

  sTus. Dar mai, cu drag cilliltoresc fn Italia.lii momentul de fati mii, aflu la Florenta.

  Doms.. Am fost i eu toamna trecutil.:11.781T 8. Sil. vrt descriu drumul inspre Fiezzole?

  .Sati privelitea de la San-Miniato ? Sri vil. due inPalazzo Pitti. la tablourile ce-mi skit mai dragi ?

  Doms. Pe cat vaz- le cunoti mai bine decatmine, ilei am stat acolo o

  www.digibuc.ro

 • PROSTULfitffl

  .ePt59,

  :JUSTUS. Ati stat putin. Eu sailt de patru lunio sa mai stau inert patru.

  Doms. Dar nu ti-i urat singur la .drum ?JUSTUS. Calatoresc totdeauna in tovara0e..Dotus. Va sil zica nu eti singur

  in odae ?JUSTUS. Am. cu. mine .pe, del mai bun prieten :

  ascultit cii rabdare tot ce-mi trece prin cap, verzi .uscate. Putin ii pasa de spun nebunii ori cu-

  mintenii. ,c.sitiu bine cii n'o sa s'puie nimnui nimic..Doms. Undo ai gasit aa prieten rar ?,jusTus. Intr'o librdrie : e din foi al be casute..

  Pe care le serii.Jusrus. (Plocaudu-se) ZiRT111 Mee,

  0, vedem odata tiparit ?JUSTUS. Ba, fereascit Mazgrditura asta n'o

  va citi niciodatrt nimeni, La moartea mea il voi arde.DoMs. crezi do prey ?usTus. Pentru altii nu ; pentru mine nieiDoms. Witandu-se tintii la i tii d-le Haeberlin

  crt mai te ,invidiez ?JUSTUS. Pentru co ?DORIS. Pentru boglitia dumitale..TusTus. Vreti sa va bateti joe de

  WinnDORM. Acuma uu.JUSTUS. Pe mine nu ma amagiti ca pe.un copil..

  mires de departe ; simt c e oDoms. Nate ca miltukia d-tale ti-a destainnit

  oeva.

  www.digibuc.ro

 • LUDWIG FULDA

  Jusres. Despre ?DORIS. (Seulftnau-se) Oricum, te rog sii mil ierti

  -te-ain binuit.JUSTUS. Ce fel ?DORIS. De cand sant n Europa mil urintirese

  pas cu pas.,JUSTUS. Urmtresc.? Ce vor -sii vil fure ?.Doms. Libertatea.JUSTU.S. Vnr sit vit inchidA ?Doms. In temnita -crtstioriei.JUSTUS. Acum pricep : vor sit vit ia de nevastt.bolus. Ftril milt 10. 'ndurare..fusTus. i atunci v'ati gandit cit i eu... (Razittid)

  Ea! ha! fii pe pace, D-zeu mi-i Marton...DORIS. -- 1411 mai am nici, o teamt..113sTus. Nu voi face' concurentil vrtrului mouDORIS. -- Vtrul d-tale ?, Until din cele 3 genii ?JusiTs. Neaptrat.A clescoperit balonul en carat.DORIS. Atunci.JuSrus., Se intereseazt grozav de d-voastri.Doms. De sigur: De mine se intereseazt toti

  trbAtii eari au nevoie- de bani.jusTus. Doamne ! Ce brtnuiall r4noast !DORIS. Se bat pe averea mea.JUSTUS. De unde gtii crt nu pe persoana d-tale ?

  Dar ce, ekiti Muma phdurii ?DORIS. De ce nu clan zor i p langt prietena

  mea care-i tot atat de frunioast da Mine ?JUSTUS. Asta nu-i adevrtrat, Dumneavoastrii sin-

  tetii malt mai frumoasrt.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 61

  Donis. Ei, poti sa fu i d-ta galantJUSTUS. Da, nimeni nu mi-a spus inca asta.DORIS. Te incredintez cu tot dinadinsUl ca da.

  Sant in stare de aparare la o cetate inpresurata. Amridicat- toate puntile ca s nu Ma surprinda dusma-nul. Nici nu stau de vorbri cu el, clici cea mai micpoliteta ar putea-o socoti ca o capitulare. Mestesugulpe care 1-am dus noi in America papa la virtuozitateaici nici nu-i cunoscut. Nu stiti s flirtati;

  .TusTus. Cum vine, ma rog, asta ?Donis. Asfa nu se invata, ori tii, ori nu. Bar-

  batii nemti vor s te ia reliecle cu da ori cu nu..JUSTUS. Ba Want pe la noi destui barbati cari

  se uitit la femeie ca .la niste icoane.- DORIS. Nu santem niste icoane.

  JUSTUS. D-ra, nu-mi lua in nume de rau. D-tan'Ai nici un ideal.

  DORIS. Se cbiamil ideal sit umbli prin lame cuochii legati ?

  JUSTUS. Snt.eti oarba fat de ce e Uric,.DORIS. Nu, eand se ifitampla s-1 inttilnesc.JUSTUS. Intre felurile noastre de a vcde lumeao prpastie.DORIS. N'o s cerciim s traim ca vecinii ?JUSTUS. Nu e decat .unDORIS. Anum ?JusTus. SI te fc sa ai o idee mai buna despre

  DoRls. Ori eu-pe'd-ta sa teffte sil ai una mai reit.

  www.digibuc.ro

 • hobvirlo FULDA

  SCENA X.Cei dinainte, GERHARD. .

  GERHARD. (Prin usa din mijloe) ziva JustusJUSTUS. en drag mnainte) Gerhard !fIERHARD. Am fost la locuinta ta cea veehe

  anal c. ai plecat. (Feiefindu-se eii deabht actin, o vede peDoris) Ah ! mit iertati !

  JUSTUS: (Ciltre Doris) Imi dati voie sii. vii reco-mand pe virul meu Gerhard Beck... inventatorulbalonului cmi carm.

  Dom& aerul ei le d-rii de societate :foar-te ironie(i) Asa, -de-aceia mrtsurati aerul strizii melein fiecare dimineatii ?

  GERHARD. (MiigulIt) D-ra a observat emagiilemele respectuoase

  Doms. Cum sit nu observ cand sant tot asa de.8trAvezii ca i geamurile rani si dat On numAr sion nume pe lista mea.

  GERHARD. --D-rabinavoekite sit glumeascii cu. mine ?DORIS. Nu, binevoiesc a merge la lectia de Canto.

  La revedere, d-le Haeberlin (Merge la 115n dinse intoarce l tniorpardu-se se nitit ironieAdio, d7le Adorator de la ora . 9.

  SCENA X.JUSTUS. GERHA1213.

  (lERHAI1D. (Multuraitt Care va. s6 zicii ii flcuiinpresic,

  JusyriTs. Ce vreh sit zicui cifm5.suratul aerului

  www.digibuc.ro

 • PROW.CUL (i3

  C4Eniuk1in. Da, asta-i a1t inventie a mea, carene fie brevetata. In fiecare zi start un ceas in

  fata ferestrelor ei.JUSTus. Ce idei cludate ai.GERHARD. Asta nnjUsTus Tocmai ii spusesern. ceva mai inainte,

  -cat iti e de simpatica.O ERHAND. Nu stria.. Mai bine s'o afle din

  douit parti.GERHARD. (Elegiac) Parca vd e i visul 1sta

  al men o sit aiba, soarta celorlalte. da....jusTus. De ce ?GERHARD. De-asi fi celebru ! Daca baloiqil men

  ar i sbura pe deasupra -caseior, ca mijloc zilnic detram:Tort ! .Daca s'ar sfarsi cu toate astea!

  Doar nu vrei sit 1ai o afacere baltaGERHARD. Ce-mi mai ramne de facut !Juspus. Ar fi trist.(;Fatnitan. Dupa moarte ma vor pretui ! imi

  vor ridica statui ! Oratorii vor zice ca e de neinte,les cum de n'am putut sa-mi vaz visul cu ochii. dinpricina ctor-va pacittoase de sute-de-mii de marci.

  usTus. Asa. e ; trebuie sa facem ceva.GERHARD. Ori cum, trebue sit mai fac o ultiinit

  incercare inainte ca de desperare sit m'apuc de be-.tie. De aceia viu la tine Justus. la varul mou buir

  credinclos, la tovarasul copilariei mele.jusTus. E frunios din parteaGERHAR propun o afacere buna dupil care

  www.digibuc.ro

 • 64 LUDWIG FULDA

  multi sr da mult cu multul. ,Tu sa ma i'mprumuticm cut imi trebuie pentru construires balonulni

  eu...

  SCENA kII.Cei dinainte,

  tArr. (Prin nsa din iluiloo Buna di mineats , dra-ga Justus.

  GERII:kRD. I SuOrat ill sin() Na, manna se brodii asta sa. vie.

  us Tus. 'Kurt, ai venit sil vezi pe matu,a ?Nu, pe tine.-

  JUSTI:s. Ce drilgut lucru din partea ta.(catre (ii,rhard) i tu aici ?

  tb-mulAun. Cum vezi.KURT. (nitre instils) Mat nu uit : Aini,riczuwa

  e acasa?.1iTsTus. A ieit adineauri.Kw-a. Ai vrea sii vad i eu miuunna.GERHARD. StrugHrii shut prea sus ---p-ehtru

  avocat.I: wr. astus) Poste. Am de vorbit cu

  tine intr'o afacere foarte grabnica. Numai doult vorbe;(lerhard ne va ierta un minua

  t1ERHARD. eu.mai am inci. vre-o dona vorbe.(hare Stau la dispozitia..s,mandoror.

  ('73optind tut ins'tus) Nu te.pdrivi_listuia.K CRT. trage spre dreaptal Doitr nu te-si Visa.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL

  traga asta pe stearri. Ori ii dai lui, ori arunciI garlii.,.

  USTUS. Dragii Kurt, eu...OFainARD. (Stit la stanga. bal.) supitrat eu degetelemash) Mojicul !

  KURT. (Pe planul intai la dreapta, &Aire Justus, euglas ineet si pripit) Ce-am prevrizut, s'a. intamplat.Dupa darea-de seama de ieri, cursul .actiunilor banciitale a Scazut repede ; acum ori niciodata, e de prinsocazia. Pentru mine e chestie de viat.i, pentru tinede chstig imens. Mi-ar fi lesn ca inainte de adu-,narea generali sil pui mama po un nuraar mare deactiuni,

  ..lkmyrus: Firete, nu trebuie trAganat.Tocmai de aceia... o parte din capitalul

  SOENA. XIII.Cei dinainte, WILIRALD.

  WILIBALD. (Prin usa din mijloe) Justus, te salutin locuinta ta Cea noull.

  G-EnuArtn. i asta!.1-usT6s. Toti veniti s in vedeti ; shnt foarte

  naiscaf:.Inaintea .plecitrii mole trebuie sa-tiserios.

  .1-usTus.- Pleci !WILIBALD. Cn cel dintai tren. De aceia mil

  grAbesc.Kuirr. Nrldjitrrl Ma. rug... la rilnd.

  N. 5.www.digibuc.ro

 • 66 LUDVIG FULDA

  Jusrus. Mitre Kurt) Dar Wilibald pleacai.WILIBALD. (C)ttre Kurt) It las Indata local.GERHARD. Eu am venit inti, iti spun.JUSTUS. (Inautnaudu-1) E vreme pentru toti, ere-

  deti-ma.KURT. (Merge ektre Gerluird, spre stnugu Ce-o fi

  vrknd cu el !GERHARD. (Furios) POO st-ti inchipui.WminaLD.. re s'a ineredintat ch nu-I pot ;mad

  trage pe Justus mai 'departe spre dreaptal Ai aVut lucre-dere in mine Justus, multumesc.

  JusTus. Uncle pleci ?WILIBALD. Ma mai introbi, child toate a.tep-

  tarile mete s'au nimicitca Anteo loviturrt de secure,()rice desfturare a talentului men a fost distusa

  din radacina. Mai bine cleat sa nit prapadesc peIncetub sfftresc dintr'o data.

  JUSTU8. (Ingrorit) D-zeul meu !,Sikkt ! nu face zgomot ; voi st dis-

  par Met valya.JUSTUS. (Foarte :Trills) Nu Wilibald, i o sa faci

  asta rudelor 1 poporulului tau? Nu pot suferi asta.Te voi impiedica.

  WILIBALD. Sa ma impiedici? Numai daca mi-aida kjutor sa. scutur jugul sclayiei !. Dar st nu crezica aia sa te rog imprumuti SUmit trebuitoare,nu stint un geniu cerptor ca cci doi- de colo, deeari acum, in ora despartirii, te sfatuese st te prtzetibine. Ritmai

  .TusTu-s. (Oprindu-I,

  www.digibuc.ro

 • PR(;STUL 67

  :lei. glas mai tare) Dragii moi. (lzbucrtind) Dar-ardracii in el !

  (7rEau Ce este ?,ILTSTus. (Venind in mijloc) AfuriSitul, blestematul

  Ma de testament ! Numai el e de villa. El ne-a ne-nenorocit pe tog.

  KURT. Adica, pe tine nu.TUSTUS. Pe Mine, nu ? (Iv ziarul dupe mash) llite

  iiite, ati citit asta ? semn cts da) M'au datin vileag. 0 sa m. vedeti in ziarele umoristice ; o.sil s'alege copii dupil mine pe strada. Cred c'ajunge ;de nu veneati, mergeam eu -la voi. Sant hotarat sitscutur -rusinea asta dupa capul Melt.7 (hRRARD. (rneet lui Kurt), Yorbe...

  KURT. (Catre instus) Daca esti botUrat, n'ai ne-voie de noi.

  JusTi:s. (11.othriiti Da, dar cumKURT. Daci mostenirea ti se pare atal de umi-

  litoare sum zici, cine te sileste -s o piimesti ?jUSTUS. Doar n'o pot asvirli inapoi raposatului

  in groapa!KURT. Pog renunta la ea.JUSTUS. (Eleetrizat) Pot ?KURT. Nu stiai ?JusTus. Cine sii uneasca toate chiilniiiiiT

  astea!KURT. Ctu. v rein() n'ai primil -o formal. esti

  liber sa te lotrti : ori.TusTus. Am dreptul asta ?KURT. Paria in 6 sliptAmani.

  www.digibuc.ro

 • LUDVIG. FULDA .

  JUSTUS. (Strlucitoi- do bu3tiiie) Copii,nemai pomenit ; c'o trAsiltiirit de condei scripiim toti.

  WILIBALD. (Ilto rat.),NepArat.JUSTUS. Credeti c'atept atta

  Ha ha! Stric eu sebOtelile Vulkului Ala btrn.chiar dacA de neca?. 'ar face strigoi (Fierbore printr,

  GERHARD. Nu sPune prostii !JuSTes. Renunt n favoarea voastrA.KtutT. hotArt...JusTus. Deplin hotilrt.KURT. Atunci motenirea e imParte in 4 pArti

  intro ceilalti motenitori legali;jusTus. .In patru? $nteti numai trei.KURT. Si Lisbeth. Schirmer ?JUSTUS. Nu, nu Schirmer-ile -renuntii.WILIBALD, Da'?JUSTUS. Snt multumite cu ce au.WILIBALD. Cine ti-a Spus?JUSTUS. Amndoult i inert ct m.ultAGERHARD. (Frecanduli mainele) Si mai bine pen-

  tru noi..Tuntis. Numai'Vourt vrt trebuie bani i rtu-i aveti.KURT. Stati-; am giisit. Primeti

  rne#Ciiirea profornia dar innn. ai decAt ne-o cedezinourt sub forma unei 'dohatiuni inVestite cu.- toate'formele legale, din pricina 'caracterillui ei jignitOr.

  JUSTUS. Ne.-atn Inteles.Ktier. Firete in foncL ' nu ne donfZi nitnie; A-

  cesta-i iminai tut termen juridie.

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 69

  : jusrus. Foarte adeygrat ; v. donez, ciar lizicen& .ntr'alt fel.

  GERHARD. Tu nu pierzi nimic Justus. Te asociezla c4tigul net al inVentiei mete.

  JUSTUS. Dar, dragI Gerhard; eu am leafa maa.KURT: GUID .111it voi vedeh la putere, o sti am

  grijri s te inaintez.JusTus. --'Dar, dragil Kurt, nu simt neN.'oie sr, in-

  .aintez.WIIABALD..--- Casa mea o sri-ti fie totdeauna des-

  JUSTUS. Dar, dragil Wilibald, am gitsit aci lamiltup o locuintii cum nu se Poate mai

  WILIBALD: Nici sit Uu7ti multumim mIcar ?JUSTUS. Multumirea va fi ciand Veti dveni

  fiecare aceia Intindeti-vg. aripile,. i pc mine lsati-mil Sti priVesc de jos .sborul vostru

  , ndritsne.. i ori de cte-ori voi aUzi de reformere-tale financiare, Kurtius ; ori de cte-ori vor rIsunala urechile mele cantecele tele, Wilibald ; de, cteori mit voi sui inteuna din drotile tale aeriene,Gerhard---LiMi voi ziCe cu. mndrie : Eu le-am ne-tezit acestor bIrbati de fninte, drumul inspre ne-murire.

  GERHARD. (Inc& lui Kurt). Numai de nu i-ar hiayorba inapoi.

  KURT. (Lui Justus) E0i gata sit no dai o ilec-laretie .in scris et: privire la ifottinarea ta ?

  .:10-sTus. Numai deat ! Merge la bureau,oDecinr.. cii eu... 'serie-mai departe).

  www.digibuc.ro

 • 70 LUDVIG FULDA

  .

  WILIBALD. (Forrni Ind nut gnu, un eilalti obuil Cinear fi visat una ea asta !

  GERHARD. (incet) Ce idiot !La atfita prostie nu s'astepta niei 11-

  posatul une1U-sbin.

  -+ Co rt hut

  www.digibuc.ro

 • ACTUL AL TREILEA

  (Ace 1,1 decor. E seara. Perdelele de la fet'eastra 'nitresank lasate. Lamina electrica.)

  SCENA 1.

  Doms i JUSTUS+ (Stan fa0 lit fata).

  Doms. Ai facut astaVezi. bine, am facut-o.

  Asvarlii averea pe fereastrit.StisTus. Zi mai bine un dar al Danaideldr pe

  care I-am asvarlit din spinare.Donis. (Sculandu-se) Domnule Haeberliu sunt cu

  .vre-o cati-vai ani mai Wahl de cat d-ta. Dar in pri-viuta experi4i lumei ai putea sIt ti fiu bunicItDe acea te sfittuesc_i.: daca nu eti de --tot surd laglasul 5udec4ei iritdepte, daca prin ciliAtorii in-chipuite, nu ti-a fugit de tot pitmantul de subt- pi-cioare, du-te yimai deca retrage dmiatia.

  JusTus. legalizat la notariat s'anpus pecetiile.

  www.digibuc.ro

 • 72 1.1_; WIG FULDA.

  Donis. Atunci dlrni voe spui : ai ftteuto nebunie nemai pomenitil, o faptl de orn irespon-sabil.

  JusTus. Asa judeci d-ta.DORIS. Asa judecit lumea intreagA. Porecla

  pc care n'ai yrnt s'o primesti do la rtiposatul, .deaci Inainte o sil ti-o dea toti cei vii.

  JUSTUS. Da, dacit toti ar fi asa materia-listi ca d-ta.

  Donis. Si verii d-tale... cei geniali... au pri-init-o numai de cat'?

  JusTus. .F6rI sil stea la gndurl,Donis. E culmea genialitAtei.jusTus. Bietii hileti. sunt nebuni de ferieire.Donis. -7- Imi.1usTus. Si toatA viata imi vor fi recunO-ScriteriDORIS. S'asteptim mai intai.JUSTUS. .yrL indoiti de asta ?Donis..--7' Au sit te invete sil cunostLpo oanwni

  de departe.JUSTUS. (Incugnioidu-se) D-11 Wiegand, puteti

  gandi despre mine ce poftiti, dar in ce priveste- sim-timintele f amiliei mele...

  Ab! $i ce zic mAtusa i verisoara ?JUSTUS.. Despre Ce ?Donis. Despre fapta d-tale eroic-61JUSTUS. N'an aflat inctiDORIS. Cum ? tor nu le-ai spus Mat?JusTus. Mai o vrenie.Doms. Esti sigur c'o sil le vie la socotoairt

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 73

  JUSTUS. .Putin le pasA..Deals. intai incercare.Jus Tits. De prisos. Dovada e ca i fkutit. Fatit

  asta., varit-mea, eci spre'rusinea d-tale trebuefac o destitinuire, fsta asta a prins dragoste marede mine, inainto cu mult de a fi primit mostenirea,asta blestemata",. .

  DORIS. -- spus-o de-atunei ?JUSTUS. Nu, atunci aScundea.bolus. Aha!.fitisTes. Si mi-o ascunde si-acum. Dar.dinteun

  sir de simptome de-abia intolese, din aluzii sfioasesi de care nu-si citt seama, am ghicit .cA inima eiea niea. asa c'ai amutit P De a.semenea dragsosteneintoresatii, n'ai visat inc6.

  Dems. Adevitrat. 5i d-ta rilspunzi la dragos-tea ei

  JUSTUS. Auzi ! Toat comoara nevinovat'ai a' 4. fpcioielnic mi-i hitr'AzitU mie i eu s tree

  WI:nSactU nepiisare ? Ar trebui fiu eelmai tialos mcMstrii din cate se af1. subt soare.

  DORIS. Copil, copil ce esti ! Asa dar vrei s. te4-15.ruesti i po d-ta ?

  JUSTUS. Da. Viitorul meu o e-asigurat.ROZA. (Vine prin mijloe eu un bueliet nutre). Pentru

  domnisoara.Donis. (Care Justus).. Tributul zilnic (Rozei,

  masa thu stringio. Pune sorcova asta (3010. (Rozaaseultii si ese). GAndeam c. admiratorul meu cu floris'o fi sliturat de atate cheltuialit rezultat, eci

  www.digibuc.ro

 • 74 i.TIDVIG FULDA

  de obicei incepea bombardarea de diminea0. Dar1-am judecat r5.u. (fa un bilet, din buclia i cite;:te) Pentru .balul de ast5. sealq. Adoratorul necunoscut.:JusTas. Mergeti ?DORIS. La conSulul general american. S'a.

  informat anonimul. $i ia; te uit1I ce bileeI pretioscu Ufl inger de-al lui Rafael in eap. Nu stiu pe einea vrut sit infiltiseze : pe el ori e mine ?.

  JasTus. E scrisul vitnillui meu Kurtius.DORIS. Se vede, suet la pret- pe iitngu verii

  &tale.JusTOS. O capacitate financiaiii de inhnaDORIS. In cazal meu n'o dovedeste. Crici .va

  amortiza greu capitalul ee-.1 pane in flori.JCSTUS. D-voastrii fireste, pururea si pretutin-

  deni vedeti numai intentii josnice.Doats. Da, s'eumpe d-le, p mine nu ma insealii

  lumea. asa de usor ca pe d-ta. Dar o sa-ti Slujeascii.Boalele grele se vindeert cu mijloace drasfice..

  jusTas. Ce vrti sit ziceti ?Doms ..Vreau srt zic cit mi-am pal' in eap sri

  te vindec i Incep cu verii d-tale.

  SCENACoi dirfainte. D-NA SCHIRMER.

  D-NA SCHIRMER. (Prin stfinga) Justus. te-ai .siintors ?

  JUSTUS. Tocmai acum pieaj si ea de la biroumiartsic'd,

  www.digibuc.ro

 • PROSTUL 75_

  DORIS. (Lni .h.istes) Si eu te impiedic sui-i vezifamilia.

  D-NA Sennimmt. Vii. rog d-voastrg, avetiprecildere.

  Donis. Nu d-ng Schirmer, imi mirturisesc vinaSi mg si retrag lit ()aide. mele..

  SCENA

  ,1 1381.18, b-NA SCHIRMER.

  D-NA SCHIRMER. (Ca nil ton de mostrareAsa, vii si nu intrebi de noi ?

  JUSTUS. Tocmai aveam de gand.D-NA SCHIMIER'. Lisbeth intreba intr 'Una de

  tine ?...lusTus. --- Da ?D-NA SCHIRMER. Biata fatii: nu to vede mai

  toatg ziva.JUSTUS. Nici acum n'o sit mg vazii pang nu

  spune ceva foarte serios dragitD-NA SCHIRMER. (zfinibind) Bine, bine. Dar mai

  inthi. de toate, afacerile. Ant intrebat cum ai puteamai bine si mai sigur dispune de bani.

  JUSTUS. Foarte drggut din partea d-tale, darte-ai ostenit degeaba.

  D-NA SCHIRMER. Ce ? inci SAngereaza rana?'-jusTus. Nu,.-s'a vindecat.D-NA SCHIRMER. 51-atunciJUSTUS. Atunci... n'am priMit mogtenirea.

  www.digibuc.ro

 • _76 , LUDVIG FULDA

  D-NA SCHIRMER. ,Trebuie primeti.JusTus. Am renuntat.D-NA SCHIRMER. Ce-ai Meta, ?jpsTus. Am renuntat in favoarea lui Kurt, a

  lui Gerhard i a luiD-NA SCHIRMER. Ei, as ! Siretule Nu mi

  prinzi pe mirie! Nu mrt prictile,ti en una on douri.jusws. En sit te pilcifiesc ?

  mA..crezi !D-NA ScnntmE Esti. 'nebun ? Renuntat ! Nu se

  pOnte ! N'ai voe.JusTus. Cu tot dinadinsid rennntat.D-NA 'SCHIRMER. Eti nebun ?JUSTUS. (Senate no act din vbuztinar) Am avi actul.

  Pcti citi negru pe alb. (1-1 intinde).D-NA SCHIRMER. Witind repedo

  moOenirea... arnitrt... 900 de mii de in6rci ! (Cadegifaind Rand din milini) Ajutor ! Aiutor !

  jusi:us. PentruD-zeu, ce ai ?D-NA SCHIRMER. Ah !... s'a sfarit... mii loveste..

  Ah !JusTus. (Ziipricit) D-zeule Coo !... Ce insolunnii

  asta? Draga mea, bunit i singura mea MAtuse,no-ti in fire ! Nu intearce ochii aa! Te reg. pe Ce-aimai scump.

  D-NA SCHUMER. qmpingAndu-0 Fugi ! Fugi ! Num'atinge, ucigaple) Ucigaple !

  JusTus. Ce 'nthmplAre ! In viata mea n"amvrtzut asemenealucru. Ce st fac ? Sii chemun doc-tor ? 0 sort de caritate ?

  www.digibuc.ro

 • PROSTUI, 77

  D NA SCHIRMER. tot... tot ! Si noi ? Si ell ?$i fata mea ?

  JusTus. AraluicA, nu. te pricep.D-NA SCHIRMER. Nou'd nimic! Absolut nimiC!JUsrus. Dar, mi-ai spus singurrt ell nu vrt tre-

  bue nimic; c'aveti Mai mult deal vit trebue.D-NA SCHIRMER. (sarnad). IMgarule! De trei ori

  nirtgarule ! Ainocerule! Ai putea sparge zidurile cudevla ta! Cap hodorogitl Cu: doagele din el potideschicle o dog5.rie.,

  usros. zor mittasicit Ceartrt v:trtos, sevede cum te uurezi. Crizele astea a.0 nevoe de rri-suflittori. $tiu bine eit vorbesc .numai nervii d-tale

  D-N A SCHIRMER. Asta-i rasplata tutulor bunit-tutilor mele ! Asta-i multumirea! Pentru-a, proast5.,bunrt la inimrt, l'am alintat, par'd. ar fi fost carnedin carnea mea! $i'n spatele mou asvArlea avereala altii. Aceia au meritat mai mult dead, mineLisbeth ! $i nu se sfi*e sit mAnAnce dreptul ladrnt.fernei slabe. cutci noi rui;ine sit-i fien'am fi 'pc; lume, nici nu i-am venit in minte.

  dusTus. Ce aiuritri grozave ! Vino7ti. in 'firevezi. ce stranicit. nedreptate imi faci. eiace stintdator eu vouri, se poate rilsplitti cu bani ? Nu m.-titicrt, pentru voi am o rtsplatui cu 'link mai vred-nicA. Tocmai aata vreau spui in clipa in cari tu..

  D-NA SCHIRMER. Intai fi bun spune Cace-o sa-mi plrttekiti pensiunea: cast, masit, brtuturrt,

  seyViciu

  www.digibuc.ro

 • 78 MAWR; FULDA

  Jus 'res. Din leafa mea bine inteles.D-NA SCHIRMER. Nu domniparele, nu ne-a fost

  yorba ka. Hait, ia-ti catrafusele. i cat mai repede.Aici in casii nu mai e loc pentru tine.

  JusTrs. Stint eu totul de pg,rerea d-tale. Cums'an desfkurat lucrurile, nici n'ki mai fi crezut po-trivit sil stau subt acoperi eu o fiintrt al citrui namemi-i de .douit ori sfnt.

  D-NA SCHIRMER. Dacil cumva te gAnde,ti laLisbeth.

  JUSTUS. De ea e vorba. De aceia un euvnti o sii te imbunez. Inhitil mttuicL.. dorese...

  SCENA-W.Cei dinainte, WiLrnal.o.

  WILIBALD. (Prin mijioc, e intolit diii cap pitnii inpictoare. ca un estet ultra-mondain). Duna seara.

  D-NA SCHIRMER. Ei, D-nu Beck.JUSTUS.' Wilibald, ce-i cu tine ? Abia te-k fi

  cuno,scut.WILIBALD. Cc, nu-mi st5. bine ? Totdeauna am

  sustinut cg, la un artist, 'Anil i exteriorul trebues6 fie un capo-d'operit.

  JUSTus. Firete, acum se vede cat de colo c6eti poet.

  WILIBALD. Veti fi auzit d'-ng Schirmer ce schim-bare fericitri s'a produs in soarta mea.

  www.digibuc.ro

 • PROST U L 79

  D-NA SDIIIRMEr. (Da nd din cap). 300 de mii demrci ! E i asta

  WI LIBALD. Nu mai sunt Uil oterchea-berchea.Capitalut meu pus la dobd.ridd md Scuteste de a maimunci pentru painea de toate zilele.

  JusTus. Slav Dorannlui.WITABALD. i unde-i Lisbetit?D-N A SCHIRMER. E dincolo.W ILI BALD. Pot sit-i dan hunt seara?D-N A SeniamER. De co nu Haide cu mine.

  LIBALD. Numai de ekt.D-NA Sentammt, 1\1 duc spui cd eti aici.

  A ii Ce bine o pard.

  SCENA V..1 IT ST ITS, AVILIBA

  WILMA LD. Nu md pot stdpftni. Justus, de a-tinutii incd odatd toatii recunotinta mea eternd.

  JUSTUS. Sti nu mai vorbim despre asta, WilibaldWILIBALD. --- In biografia mea, ndddidiiesc, se va

  pomeni do Serviciul tdu ca de un act mare cultural.JUSTUS. la spune. Libertatea dat piind acum

  roadele ei ? Au -inceput sri curgd- pooztile tale?WILIBALD. Inert nu.iusTus. Credeam....AVILIBALD. Gdndetc-te : o epocii noud in viatiiincepo aua netam :nesam.

  jUSTUS. In adevrtr..

  www.digibuc.ro

 • 86 LHDYIG FULIJA

  WILIBA D. Trebuie timp de tranzitie, de re-cUlegere, de pregatire. Deocamclata o sa ma desvoltsi o sa ma 'ntaresc sufleteste.

  JusTus. Foarte cuminte din parte-ti.W ILIBALD. Inainte de toate, voi s'astern teme-

  lia pe care se inalta ori._ce mare lucrare intelectuala:0 crisnicie, un camin propriu:

  jusTus. Bravo! Pentim liotariirea asta nimeninu te poate felicita mai cii drag ca mine, cad sa-tispui drept, am sii fac si ou tot asa.

  SC ENA V I .

  Cei diimainte, Gwaumw.

  GERHARD. (Priii mijlom cam ametitl Buna seara.dragli mei !

  WILrnAr.m. Aincet). Asta-i Ala pu inventiile.JUSTUS. Bine-ai venit.GERHARD. (Lui Wilibald). Neintrecute print al

  cnturilor. Apolo iti trimite complimente tie si cra-.vatei tale:

  WILIBALD. Pe mine sa m iortati ni'tisteaptacineva inauntru. Mse, priu stngai.

  SCENAtT.HST US, GERBARD.

  U'Exiitatu.----Bucurate, binefacatorule. Merge stru Mi..Juspus. Se poate? Ai venit prin aer ?

  www.digibuc.ro

 • PROsTuf. 81

  .GERHARD. Nu, tot cu tramvaiul. Dar nu maie mult pang, i voi bate de afara la fereastra : pof-tim, urca-te.

  Jus Tus. Strasnic lucru!GERHARD Panri una alta, socotii cu nite

  cat sg coAe. Toate eele trei sute de miide mgrei or sit se ducil, rang la eel din urma' pfe-ning.

  Jusrus. Mai cu folos nici nu le puteai intro-.

  buinta. ,GERHARD. Cred. Si de

  la indeplinire.4-1.1s1158.

  GERHARD.tat la Americ

  Jus Tus.GERHARD..TUSTUtii.

  GERHARD.JUSTUS. --

  aceia potcealanta intreprindere

  Ai de gaud...Da, aa cUm mit

  Ca s'o intrebi...?Daca vrea sa fie a mea.

  0 iubesti ma. de mult '.'La nebunie.

  i doresc

  vezi,

  acum s'aduemare a `mea.

  m'am anun-

  Atunci din inima Sa iS-bute0i.

  GERHARD. N'ai vazut-o cam in ce apefse scalda?Ce socoti ? Am sorti...

  .TusTus. Nu pot stiiGERHARD. Fie ce-o fi. Nu-s fricos i mi-amdres curajul cu-o sticla de sampanie.. (vede pe Do-

  ris intrind ; inect) Vine, dn-te.

  .13ibliotoce Teatrolui.. -- No. 8.

  www.digibuc.ro

 • 89 rxrivia

  SCENACei dinainte, Donis.

  Donis. .- (Prin 119, 'din fund la dreapta) D-le adora-tor de la ora 9 ai dorit s. vorbeti cu mine

  ORRHARD. Da d-r5., am fost RIM de Indrtisnet,(Pace sernn liii Justus sii

  DORIS. Ce dore.ti ? (viruid di Justus vren srtIneotro, d-le liseber lin?

  0-EituARD. Nu vri, sup5.rati d-ra ; \It rug, Clttoatrt supunerea, sri mi-acordati o convorbire hitrepatrU ochi.

  Donis. Nu prea vild In ce scop. N'arn nici unsecret pentru (l-nul Haeberhn.

  JusTus. tertati-m6.,Doms. Rttmi frumuel aci.irsTus. Trebuie sA-mi strang lucrurile.,DORIS. strangi lucrurile ! Pentru citlitto-

  nu-i nevoe..1usFrys. N1it mut de-aici.1)ours. Da! Et te uitA ! Nobila miltu;e te-a

  ilat afaril !0 sit vrt povestesc eu tot.

  SCENA IX.GERHARD, Dolt's.

  DORIS. \Till- ea sta n'o sit mai giasiti. Facepentru d-voastr5 tot ce omene,te' se poate..Aa Oarsuntem intro patru ochi. Spuneti repede.

  www.digibuc.ro

 • PRO