proiectul “salvaţi pelicanul creţ în delta...

of 35 /35
LIFE05NAT/RO/000169 Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării” noiembrie 2005 – noiembrie 2007 Sebastian Bugariu SOR

Upload: others

Post on 07-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

LIFE05NAT/RO/000169

Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”

noiembrie 2005 – noiembrie 2007

Sebastian BugariuSOR

Page 2: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

tipuri de activităţi:- A, C, D, E, F

A: acţiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management şi de acţiuneC: acţiuni de management non-repetitivD: acţiuni de management repetitivE: acţiuni de conştientizareF: acţiuni legate de organizarea, administrarea şi monitorizarea proiectului

Page 3: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

Acţiuni AAcţiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management şi de acţiune

Page 4: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- constituirea grupului de lucrupentru pelican 22.02.2006- documentaţie referitoare la siturile proiectului, realizată pentruca informaţia să poată fi utilizatăpentru diferite acţiuni în cadrulproiectului

Page 5: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- termenii de referinţă pentru lucrările efectuate în cadrul proiectului (acţiuni C)- Plan Management – proces demarat în 2006, elaborare document 2007; va sta şi la baza planului naţional de acţiune pentru această specie- propunere ca siturile din proiect să fie desemnate zone strict protejate în cadrul RBDD

Page 6: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- propunere pentru Arie de Protecţie Specială Avifaunistică- situri incluse în IBA RO001 Delta Dunării- hotărâre de guvern aprobată în 24.10-2007, va fi urmată de textul hotărârii referitor la toate APSA din România

Page 7: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- curs pentru agenţii ecologi din cadrul ARBDD pentru desfăşurarea unor acţiuni din cadrul proiectului (30.03.2006;27.02.2007)

- stabilire plan de patrulare şi monitorizare pentru anul respectiv- colectare de date pe baza unor fişe de date- implicare în acţiunile ce urmează sa fie implementate în cadrul

proiectului

Page 8: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- activităţi de lobby la nivel ministerial- noua lege a vânătorii 407/2006 modificată prin legea 107/2007: anexa 2 (specii pentru care vânătoarea este interzisă), cuantumul de despăgubire pentru fapte ilicite – 1660 euro- pregătirea Programului Operaţional pentru Pescuit – ANPA; propuneri pentru compensaţii înaintate de SOR şi WWF- POP înaintat către UE pentru aprobare

Page 9: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- întâlniri cu cei implicaţi în domeniul piscicol (asociaţii de pescari din RBDD, ANPA): perioada de prohibiţie se suprapune în general cu perioada de cuibărit a pelicanului creţ; competiţia pentru resurse piscicole- curs pentru administratorii de amenajări piscicole şi cei implicaţi în procesul de exploatare a peştelui– 06.10.2007- zona acoperită în funcţie de amenajările utilizate de pelicani în deplasările din afara sezonului de cuibărit- broşura

Page 10: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- studiu pentru deplasările pelicanilor în afara sezonului de cuibărit şi mortalitatea acestora- transmiţătoare satelitare- Dalma; drumul parcurs

Page 11: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii
Page 12: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

Acţiuni CManagement non-repetitiv

Page 13: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- instalarea de platforme artificiale: ianuarie 2007- situri vizate: insula Ceaplace, insula Prundul cu Păsări (lacul Sinoie)- renovare la sfârşitul sezonului de cuibărit

Page 14: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii
Page 15: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii
Page 16: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- acţiuni insula Ceaplace şi Prundul cu Păsări: consolidarea malurilor pentru a împiedica eroziunea, înălţarea insulei Ceaplace pentru a evita inundarea coloniei- dificultăţi/soluţii- finalizare înainte de sezonul de cuibărit 2008

Page 17: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- amplasare indicatoare de avertizare pe căi navigabile în apropierea coloniilor- izolarea zonei Bisericuţa de uscat

Page 18: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

-amplasarea de dispozitive de avertizare pe liniile electrice- balize de semnalizare

Page 19: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

Acţiuni DManagement repetitiv

Page 20: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- verificarea periodică (anual) a structurilor amplasate, pentru a fi renovate daca este cazul- tăierea stufului la începutul fiecărui an (ianuarie) pe insulele Ceaplace şi Prundul cu Păsări; 2006, 2007- renovare la sfârşitul sezonului de cuibărit

Page 21: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

-patrulare şi monitorizare – agenţii ecologi ARBDD- plan de patrulare 2006, 2007- colectare informaţii despre prezenţa pelicanilor, cât şi despre activităţile umane din zonă

Page 22: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- monitorizare constantă pentru coloniile accesibile (2006), pentru toate siturile (începând cu 2007)- starea şi evoluţia coloniilor- aparat de zbor ultrauşor

Page 23: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii
Page 24: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

-inelare color; corelarea datelor cu cele obţinute prin intermediul transmiţătoarelor satelitare- deplasări în afara sezonului de cuibărit- monitorizarea apei- acumularea metalelor grele şi a pesticidelor în ţesuturi

Page 25: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii
Page 26: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

Acţiuni EConştientizarea publicului şi diseminarea rezultatelor

Page 27: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- pregătire plan de comunicare – 2006- sigla proiectului- site webwww.dalmatianpelican.roStiriDespre proiectPelicanul cretAlte specii de pelicaniStiaţi că?Galerie fotoInformaţii utileContact

Page 28: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- panouri informative 2007- amplasate în localităţi în apropierea zonelor vizate de proiect

Page 29: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- publicaţii; pliant, poster- film documentar- comunicate presă - 15- articole în diverse reviste –cel puţin 4 naţionale şi internaţionale

Page 30: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- modele la scară mică cu lucrările de consolidare; amplasate în centrele de informare ARBDD- prezentări la şcoli (Sulina, Sinoie, M. Viteazu, Istria)- activităţi pe teren cu voluntari de diferite vârste, cu ocazia zilelor de mediu

Page 31: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- cod de practici- broşura pentru managementul amenajărilor piscicole; sursă de informaţii pentru cei interesaţi

Page 32: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

Proiect LIFE05NAT/RO/000169

Acţiuni FOrganizarea, administrarea şi monitorizarea proiectului

Page 33: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- parteneri

ARBDDSORRSPB

- personal implicat în proiect

Page 34: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- grupul de conducere al proiectului (Steering group)

- proces administrativ -producerea de rapoarte tehnice şi financiare

Page 35: Proiectul “Salvaţi Pelicanul creţ în Delta Dunării”monitoring.sor.ro/Download/BugariuS_pelican_cret.pdfPelicanul cret Alte specii de pelicani Stiaţi că? Galerie foto Informaţii

- raportul general pentru public (Layman’s report) – 2009