proiectele unitĂȚilor de învĂȚare clasa a viii-a are 1 ... ... unor scopuri diverse...

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

  CLASA A VIII-A

  Unitatea de învățare 1: IUBIREA, CEL MAI FRUMOS SENTIMENT

  Nr. de ore alocate: 16 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

  Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare

  Resurse

  Evaluare Metode și

  procedee

  Forme de

  organizare

  Materiale

  didactice

  Timp 1

  (nr.

  ore)

  Comunicare orală - Strategii de concepere și de

  comprehensiune a textului oral:

  compararea ideilor, a punctelor de

  vedere, a intențiilor de

  comunicare, a emoțiilor, a

  atitudinilor și a scopurilor

  comunicative

  *Tracul comunicativ

  *conținut aferent clasei a VII-a

  1.1. - audierea unor texte și luarea de notițe,

  realizând asocieri între ceea ce știe și

  ceea ce află nou interlocutorul, privitor

  la o temă;

  - sesizarea detaliilor necesare înțelegerii

  informațiilor din texte de diverse tipuri;

  - exerciții de diferențiere a informației

  de intenția de comunicare și de

  atitudinea comunicativă dintr-un text

  audiat.

  Învățare prin

  descoperire

  Activitate

  individuală

  Activitate

  frontală

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

  1.4. - reformularea/parafrazarea/ierarhizarea

  informațiilor din intervențiile

  participanților la o situație de

  comunicare;

  - formularea unor puncte de vedere, în

  funcție de schimbarea contextului

  comunicațional/în funcție de caracterul

  discuțiilor;

  - compararea unor puncte de vedere din

  textul audiat.

  Învățare prin

  descoperire

  Joc de rol

  Activitate

  frontală

  Activitate în

  perechi

  1 Timpul necesar derulării activităților didactice va fi stabilit de fiecare profesor, ținând cont de specificul clasei la care predă. Recomandările noastre indică doar numărul de ore alocat fiecărei

  unități de învățare, număr care poate fi modificat de profesor, pentru a-l adapta clasei la care predă.

 • 2

  Lectură - Textul liric

  Text-suport: Când amintirile…, de

  Mihai Eminescu

  2.1. - interpretarea temei, a motivelor şi a

  ideilor dintr-un text liric;

  - exerciții de integrare a informațiilor

  din unul sau mai multe texte, în vederea

  unor scopuri diverse (aprofundarea unei

  teme, comentarea unor figuri de stil

  etc.);

  - sesizarea trăsăturilor textului liric.

  Conversația

  Învățarea prin

  descoperire

  Explozia

  stelară

  Exercițiul

  Cvintetul

  Activitate

  frontală

  Activitate

  individuală

  Activitate în

  perechi

  Activitate în

  echipă

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Fișă de

  lucru

  Volum de

  poezii

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

  Portofoliul

  2.2. - integrarea a două sau a mai multor

  texte într-o schemă tematică în scopul

  rezolvării sarcinilor de comunicare;

  - identificarea unor asemănări şi a unor

  deosebiri între două sau mai multe

  texte;

  - compararea unor puncte de vedere din

  textul liric citit.

  Învățarea prin

  descoperire

  Exercițiul

  Proiectul

  Activitate

  individuală

  Activitate

  pe grupe

  Activitate

  frontală

  Redactare

  - Modalități de exprimare a

  preferințelor și a opiniilor

  3.1. - sesizarea și utilizarea corectă a

  cuvintelor și a structurilor care introduc

  opinia sau preferința;

  - exerciții de elaborare a unui text de tip

  opinie pe o temă data sau pornind de la

  un text citit/audiat.

  Exercițiul

  Conversația

  Activitate

  individuală

  Activitate în

  perechi

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

  Elemente de construcție a

  comunicării

  - Categorii semantice (sinonime,

  antonime, omonime, cuvinte

  polisemantice, paronime) –

  actualizare

  - Mijloace interne de îmbogățire a

  vocabularului (derivarea,

  compunerea – actualizare),

  conversiunea

  - Mijloace externe de îmbogățire a

  vocabularului: împrumuturi

  lexicale

  4.2. - utilizarea sinonimelor, a antonimelor,

  a omonimelor și a cuvintelor

  polisemantice în texte proprii;

  - exerciții de utilizare a dicționarului și

  a altor surse documentare pentru a scrie

  corect cuvintele derivate sau cuvintele

  compuse;

  - identificarea clasei morfologice a

  cuvintelor în diverse situații de

  comunicare;

  - identificarea etimologiei

  împrumuturilor lexicale cu ajutorul

  dicționarelor.

  Conversația

  Explicația

  Învățarea prin

  descoperire

  Exercițiul

  Activitate

  frontală

  Activitate

  individuală

  Activitate în

  perechi

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Resurse

  online

  (RED)

  DEX

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

 • 3

  4.4. - alcătuirea de texte scurte în care elevii

  să utilizeze corect normele limbii

  standard și împrumuturile lexicale;

  - sesizarea confuziilor paronimice;

  - completarea unor texte lacunare cu

  termeni/cuvinte adecvate mesajului pe

  care intenționează să-l transmită,

  respectând relația normă-abatere-uz.

  Învățarea prin

  descoperire

  Exercițiul

  Proiectul

  Activitate

  individuală

  Activitate în

  perechi

  Activitate

  pe grupe

  Lectură

  Textul liric

  Text-suport: La-nceputul serilor,

  de Nichita Stănescu

  Interpretări multiple

  *Metafora

  2.1. - interpretarea temei, a motivelor şi a

  ideilor dintr-un text liric;

  - exerciții de interpretare multiplă a

  unor secvențe din textul dat;

  - exerciții de integrare a informațiilor

  din unul sau mai multe texte, în vederea

  unor scopuri diverse (aprofundarea unei

  teme, comentarea unor figuri de stil

  etc.);

  - sesizarea trăsăturilor textului liric.

  Conversația

  Învățarea prin

  descoperire

  Exercițiul

  Activitate

  frontală

  Activitate

  individuală

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Volum de

  poezii

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

  Proiectul

  2.2. - identificarea unor asemănări şi a unor

  deosebiri între două sau mai multe

  texte;

  - compararea unor idei exprimate în

  textul liric citit.

  Învățarea prin

  descoperire

  Exercițiul

  Activitate

  individuală

  Activitate

  pe grupe

  Elemente de construcție a

  comunicării

  - Scrierea și pronunția cuvintelor

  de origine străină, conținând

  foneme nespecifice limbii române

  - Despărțirea în silabe, diftong,

  triftong, hiat, accent – actualizare

  4.2. - exerciții de despărțire a cuvintelor în

  silabe și de sesizare a fenomenelor

  fonetice;

  - întocmirea de liste cu greșelile cele

  mai frecvente, asociate cu enumerarea

  regulilor ce ar trebui aplicate în

  exprimarea orală/scrierea corectă, cu

  accent pe elementele de fonetică;

  - exerciții de utilizare a dicționarului și

  a altor surse documentare (tipărite sau

  pe suport informatic audio-vizual,

  multimedia).

  Explicația

  Exercițiul

  Activitate în

  perechi

  Activitate

  individuală

  Activitate

  frontală

  Manual

  (varianta

  tipărită și

  digitală)

  Fișe de

  lucru

  Resurse

  online

  (RED)

  DOOM2

  Observarea

  sistematică a

  elevilor

  Aprecierea

  răspunsurilor

  Proiectul

 • 4

  4.4. - exerciții de accentuare corectă;

  - exerciții de sesizare a variantelor

  accentuale admise sau neadmise de

  norma în vigoare;

  - exerciții de scriere și de pronunție

  corectă a cuvintelor de origine străină,

  conținând foneme nespecifice limbii

  române.