proiect tehnic + detalii de execuție extindere colector ... · pdf file4 18. profil...

of 27 /27
Exemplar nr. ARCOINSTAL Arad, cod 310168, str.Călimăneşti nr.11, bl.31, ap.2 Tel. 0357 408313, 0257 338002, Tel. / Fax. 0357 408314, e-mail: [email protected]; [email protected] Beneficiar: COMUNA ȘAGU Proiect nr.: 455 / 2015 Faza: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Den. Proiect: Extindere colector menajer zona nouă de locuinţe pentru tineri localitatea Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

Upload: lamthien

Post on 07-Feb-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

Exemplar nr.

ARCOINSTAL

Arad, cod 310168, str.Călimăneşti nr.11, bl.31, ap.2

Tel. 0357 408313, 0257 338002,

Tel. / Fax. 0357 408314,

e-mail: [email protected];

[email protected]

Beneficiar:

COMUNA ȘAGU

Proiect nr.: 455 / 2015

Faza: Proiect Tehnic + Detalii de execuție

Den. Proiect: Extindere colector menajer zona nouă de locuinţe

pentru tineri localitatea Şagu, comuna Şagu, judeţul

Arad

Page 2: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

1

ARCOINSTAL Arad, 310168, str. Călimăneşti nr.11, bl.31, ap.2

Tel. 0357 408313, 0257 338002, Tel. / Fax. 0357 408314,

e-mail: [email protected]; [email protected]

Beneficiar: COMUNA ŞAGU

FOAIE DE CAPĂT

Nr. Proiect : 454 / 2015

Faza: PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE

Denumirea investiţiei: EXTINDERE COLECTOR MENAJER ZONA

NOUĂ DE LOCUINŢE PENTRU TINERI ÎN

LOCALITATEA ŞAGU, COMUNA ŞAGU,

JUDEȚUL ARAD

Proiectant: S.C. ARCOINSTAL S.R.L. ARAD

iunie 2015

__________________________________________________________________________________

Page 3: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

2

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

FIŞĂ DE RESPONSABILITĂŢI

A. Însuşirea documentaţiei:

Director: ing. Cristina Pantea

Şef proiect: ing. Cristina Pantea

B. Întocmirea documentaţiei:

Edilitare ing. Cristina Pantea

ing. Anca Nan

thn. Elena Georgescu

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 4: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

3

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaia de capăt pag. 1

2. Fişă de responsabilităţi pag. 2

3. Borderou pag. 5

4. 1. Date generale pag. 6

5. 2. Descrierea generală a lucrărilor pag. 8

6. 3. Caiet de sarcini pag. 11

7. Breviar de calcul pag. 16

8. Program de control al calităţii pag. 20

9. Clasa de importanţă – Canalizare menajeră pag. 21

10. Graficul de realizare a investiției pag. 22

11. Antemăsurătoare pag. 23

12. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1 pag.

13. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

- Formular F2

pag.

14. Lista cu cantităţile de lucrări – Formular F3 pag.

15. Lista consumurilor de resurse materiale – Formular C6 pag.

16. Lista consumurilor cu mâna de lucru – Formular C7 pag.

17. Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de

construcţii – Formular C8

pag.

18. Lista consumurilor privind transporturile – Formular C9 pag.

B. PIESE DESENATE

1. Plan de încadrare în teritoriu sc.1:100.000 G - 01

2. Plan general loc.Şagu sc.1:5.000 G - 03

3. Plan de situaţie strada 35 sc.1:500 H - 01

4. Profil longitudinal sc.1:1000; 1:100 H - 02

5. Profil transversal sc.1:100 H - 03

6. Detaliu racord la imobile sc.1:20 H - 04

7. Cămin de vizitare din beton sc. % H - 05

8. Cămin de inspecţie PVC sc. % H - 06

9. Detaliu săpătură sc. % H - 07

10. Profil longitudinal CR1 - CM5 sc. % H - 08

11. Profil longitudinal CR46 - CM5 sc. % H - 09

12. Profil longitudinal CR2 - CM6 sc. % H - 10

13. Profil longitudinal CR3 - CM6 sc. % H - 11

14. Profil longitudinal CR44 - CM6 sc. % H - 12

15. Profil longitudinal CR45 - CM6 sc. % H - 13

16. Profil longitudinal CR4 - CM7 sc. % H - 14

17. Profil longitudinal CR5 - CM7 sc. % H - 15

Page 5: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

4

18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16

19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17

20. Profil longitudinal CR6 - CM8 sc. % H - 18

21. Profil longitudinal CR7 - CM8 sc. % H - 19

22. Profil longitudinal CR40 - CM8 sc. % H - 20

23. Profil longitudinal CR41 - CM8 sc. % H - 21

24. Profil longitudinal CR8 - CM9 sc. % H - 22

25. Profil longitudinal CR9 - CM9 sc. % H - 23

26. Profil longitudinal CR38 - CM9 sc. % H - 24

27. Profil longitudinal CR39 - CM9 sc. % H - 25

28. Profil longitudinal CR10 - CM10 sc. % H - 26

29. Profil longitudinal CR11 - CM10 sc. % H - 27

30. Profil longitudinal CR37 - CM10 sc. % H - 28

31. Profil longitudinal CR36 - CM10 sc. % H - 29

32. Profil longitudinal CR12 - CM11 sc. % H - 30

33. Profil longitudinal CR13 - CM11 sc. % H - 31

34. Profil longitudinal CR35 - CM11 sc. % H - 32

35. Profil longitudinal CR34 - CM11 sc. % H - 33

36. Profil longitudinal CR14 - CM12 sc. % H - 34

37. Profil longitudinal CR15 - CM12 sc. % H - 35

38. Profil longitudinal CR32 - CM12 sc. % H - 36

39. Profil longitudinal CR33 - CM12 sc. % H - 37

40. Profil longitudinal CR16 - CM13 sc. % H - 38

41. Profil longitudinal CR17 - CM13 sc. % H - 39

42. Profil longitudinal CR30 - CM13 sc. % H - 40

43. Profil longitudinal CR31 - CM13 sc. % H - 41

44. Profil longitudinal CR18 - CM14 sc. % H - 42

45. Profil longitudinal CR19 - CM14 sc. % H - 43

46. Profil longitudinal CR28 - CM14 sc. % H - 44

47. Profil longitudinal CR29 - CM14 sc. % H - 45

48. Profil longitudinal CR20 - CM15 sc. % H - 46

49. Profil longitudinal CR21 - CM15 sc. % H - 47

50. Profil longitudinal CR26 - CM15 sc. % H - 48

51. Profil longitudinal CR27 - CM15 sc. % H - 49

52. Profil longitudinal CR22 - CM16 sc. % H - 50

53. Profil longitudinal CR23 - CM16 sc. % H - 51

54. Profil longitudinal CR24 - CM16 sc. % H - 52

55. Profil longitudinal CR25 - CM16 sc. % H - 53

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 6: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

5

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiţie:

„EXTINDERE COLECTOR MENAJER ZONA NOUĂ DE LOCUINŢE PENTRU

TINERI, LOCALITATEA ŞAGU, COMUNA ŞAGU, JUDEȚUL ARAD”

Amplasamentul:

Judeţul Arad, comuna Șagu, localitatea Șagu

Titularul investiţiei:

Comuna Șagu

BBeenneeffiicciiaarruull iinnvveessttiiţţiieeii:

Comuna Șagu

EEllaabboorraattoorruull pprrooiieeccttuulluuii:

Firma de proiectare S.C. ARCOINSTAL S.R.L., cu sediul în Arad, str. Călimăneşti, nr. 11,

bl. 31, ap. 2, cod C.A.E.N. 7112 „Activităţi de arhitectură, inginerie, şi servicii de

consultanţă tehnică legate de acestea”, C.U.I. RO 16936398, J02/1925/2004, telefon/fax.

0257 338002, 0357 408313, 408314, email: [email protected].

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 7: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

6

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

a) Amplasamentul:

Judeţul Arad, comuna Şagu, localitea Şagu.

Propunerea pentru extinderea reţelei de canalizare menajeră a fost făcută de către Primăria

Şagu.

Strada 35, pe care se va face extinderea colectorului menajer este amplasată în zona nouă de

locuinţe pentu tineri, în partea de Nord-est a localităţii fiind indicată în planul de situaţie general al

localităţii Şagu (sc.1:5000) anexat documentaţiei.

Traseul colectorului menajer propus pentru extindere va fi în domeniul public, în trama

străzii, racordarea lui realizându-se în colectorul principal existent de pe strada 15 (executate în

prima etapă) în intravilanul localităţii.

b) Topografia

Comuna Şagu, zona de locuinţe est este situată la sud de Mureş în Câmpia Vingăi.

Cotele naturale ale terenului sunt cuprinse între 120 – 138,00m, iar între Şagu şi Cruceni

până la 145,00m.

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Pe teritoriul comunei Şagu întâlnim topoclimatul regiunii de câmpie cu temperatura medie

anuală mai mare de 100 cu temperaturi de până la 35

0 C cele de iarnă de până la – 20

0.

Iernile sunt relativ blânde, iar verile calde.

Vânturile moderate cu destinaţia S+SE+SV cu vitezele medii anuale de 3 – 4 m/s.

d) Geologia, seismicitatea

Geologic, amplasamentul se încadrează în estul depresiunii Panonice.

În Câmpia Vingăi întâlnim argile de plasticităţi şi consistenţe diferite şi argile contractile. În

această zonă de câmpie solul este de natură neozoică, respectiv depozite panonice (argile, nisipuri,

pietrişuri).

Teritoriul comunei Şagu se află în zona seismică „D”, coeficientul seismic Ks=0,16, iar

perioada de colţ Tc=1sec.

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ a zonei (STAS 6054 – 77) este de 0,80 m.

e) Prezentarea proiectului pe specialități

Proiectul tehnic cuprinde piesele scrise şi piesele desenate.

Piesele scrise cuprind: memorii tehnice, caiete de sarcini, categoria de importanţă a

construcţiilor, graficul de realizare a investiţiei, programul de control al calităţii, referate de

verificare, avize şi acorduri, antemăsurători.

Piesele desenate cuprind: planuri de situaţie, de amplasare în zonă, planuri generale

(sc.1:5000), planuri de situaţie (topografice) cu sc.1:500, profile longitudinale, profile transversale,

etc.

f) Devierile şi protejările de utilităţi aferente

Page 8: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

7

Nu este cazul.

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefonie şi altele asemenea pentru

lucrări definitive şi provizorii

Apa necesară pentru nevoi igienico-sanitare, energie electrică se va procura pe cheltuiala

antreprenorului cu acceptul Companiei de apă şi respectiv S.C. ELECTRICA S.A.

Telefonia se va asigura prin telefonie mobilă.

h) Căi de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Obiectivele investiţiei sunt amplasate lângă drumurile de acces ale localităţii Şagu, nefiind

necesar realizarea de căi de acces provizoriu utilizându-se cele existente.

i) Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va face în prezenţa delegaţilor gospodăriilor subterane existente.

Acolo unde nu se pot identifica se vor face sondaje prin săpături manuale ce revin constructorului.

Predarea amplasamentului se face după identificarea tuturor gospodăriilor.

Marcarea şi materializarea traseelor pe teren se face de formaţia topometrişti cu ajutorul

ţăruşilor din lemn sau metal, lucrare însuşită de responsabilul tehnic al lucrării.

j) Antemăsurătoare

Cantităţile de lucrări sunt estimate în antemăsurători, întocmite pe categorii de lucrări şi

stadii fizice, iar pentru manipulări şi transporturi s-au luat distanţe medii.

k) Alte precizări

La întocmirea prezentului proiect s-a avut în vedere Normativul I 22-99 Normativ pentru

proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare

ale localităţilor.

Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare realizate sunt lucrări de categoria de

importanţă a construcțiilor C - „normală” conform HG 766/1997.

Proiectul va fi verificat de specialişti atestaţi MLPTL conform Legii 10/1995 şi

prevederilor „Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor (Aprobat

cu HG 925/1995) la specialitatea "Is".

La întocmirea documentaţiei tehnice se respectă cerinţele esenţiale privind calitatea

lucrărilor (conform Legii 10/1995 - actualizată), şi anume:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

La execuţia lucrărilor de investiţie se vor respecta în mod obligatoriu condiţiile ce se

impun prin avizele de amplasament obţinute de la deţinătorii de gospodării subterane.

Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta bormele privind tehnica securităţii şi

protecţiei muncii şi PSI în vigoare.

Dacă în timpul execuţiei se vor ivi neconcordanţe la proiect, acestea vor fi aduse la

cunoştinţa proiectantului.

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 9: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

8

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

Prin prezenta documentaţie tehnică se propune realizarea unui colector menajer pe strada 35

din noua zonă de locuințe din localitatea Șagu pe care sunt propuse prin PUZ realizarea a 46 de

locuințe cu o populație estimată de 115 de locuitori pentru care se vor realiza racorduri de canal

menajer.

Situaţia existentă

ALIMENTARE CU APĂ

În comuna Şagu localităţile Şagu şi Cruceni dispun de sisteme centralizate de alimentare cu

apă.

În localitatea Şagu este în funcţiune un sistem de alimentat cu apă cumpus din: un foraj cu

debitul de 6 l/s, o gospodărie de apă amplasată în parcul dintre primărie şi biserica romano-catolică

care cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei din beton, suprateran cu un volum de 100 mc, o

staţie de pompare cu hidrofor pentru distribuţia apei şi o staţie de clorinare, reţea de distribuţie a

apei în sistem inelar şi ramificat din ţeavă PVC şi PEID cu diametre cuprinse între 100 - 160 mm cu

o lungime de cca 14,5 km.

Satul Cruceni este alimentat cu apă din sistemul de apă Vinga printr-o conductă de

aducţiune de la Vinga, din ţeavă de polietilenă cu Dn 160 mm şi lungimea de 11,0 km. La intrarea

în localitatea Cruceni este o gospodărie de apă formată din: un rezervor de apă, suprateran, metalic

de 100 mc, staţie de pompare şi o staţie de clorinare. Reţea de distribuţie de apă este din ţeavă de

polietilenă cu diametre cuprins între 75 mm şi 110 mm, cu o lungime totală de 7,0 km, executate pe

toate străzile din localitate.

CANALIZARE MENAJERĂ

În comuna Şagu există un sistem de preluare a restituţiei apei menajere pentru localităţile

Şagu şi Cruceni. Sistemul de canalizare menajeră care se realizează cuprinde:

- Stație de epurare mecano-biologică pentru 300 mc/zi;

- colectoare menajere în toată localitatea Șagu și un colector menajer pe strada principală

cu o lungime de 0,8 km în localitatea Cruceni;

- stație de pompare ape uzate menajere în localitatea Cruceni cu o conductă de refulare din

țeavă de PEID Pn6 De160mm cu evacuare în colectorul din localitatea Șagu.

Localităţile Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut nu dispun de un sistem centralizat de

preluare a restituţiei apelor.

Situaţia propusă

CANALIZARE MENAJERĂ

În localitatea Şagu se propune extinderea sistemului centralizat de preluare a restituției

apelor cu un colector menajer pe strada 35 din noua zonă de locuințe pentru tineri, strada urmând sa

se modernizeze printr-un covor astfaltic.

Pe strada 35 sunt propuse prin PUZ realizarea a 46 de locuințe cu o populație estimată de

115 de locuitori.

Page 10: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

9

1. Colectorul menajer

Extinderea canalizării menajere în localitatea Şagu constă în realizarea unui colector

menajer, în zona nouă de locuinţe pentru tineri pe strada 35, amplasată în partea de N-E a localităţii

Acest colector se va racorda în caminul de vizitare din tuburi de beton existent de pe

colectorul principal existent din țeavă de PVC SN4 cu De500mm. Căminul de vizitare existent este

la colţul străzii 15 cu strada 23 și are cota radier de 130,86 m. Colectorul menajer propus va

funcţiona gravitaţional.

Colectorul menajer se va executa din ţeavă PVC mufată SN4 (L6) etanşată cu garnituri de

cauciuc, cu diametrul De250mm și are o lungime de 439,00 m.

Pe stradă, constructorul va începe execuţia canalului din punctul de racord indicat (din aval

înspre amonte) pe tronsoane finalizate.

Tuburile de canalizare vor fi montate în şanţuri săpate cu pereţi verticali cu sprijiniri.

Adâncimea de pozare este cuprinsă între 1,50-2,65 m, fiind specificată în profilul

longitudinal. Canalul menajer s-a proiectat ţinând cont de cotele de teren existente, pentru realizarea

pantelor minime de montaj al conductelor, care se impun pentru a asigura viteza de autocurăţire

optimă a canalului.

Săpăturile se vor executa mecanic 70% şi manual 30% (ultimii 25-30cm înainte de pozarea

conductelor de canal). Lărgimea gropii pentru execuţia căminelor de vizitare se va face manual.

Pozarea tuburilor se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 15cm, iar în jurul conductei

lateral şi 15 cm deasupra generatoarei conductei se va umple cu nisip.

Deasupra stratului de nisip se va pune o bandă însoţitorare de identificare, apoi se va umple

tranşeea cu balast până sus, având în vedere că pozarea canalului se face in carosabil. Umplutura se

va realiza în straturi tasate de cca 20-30cm grosime şi compactare 95%.

Şanţurile vor fi sprijinite pe ambele maluri cu dulapi metalici (de inventar) cu distanţe de

20cm acolo unde adâncimea cere.

Pe traseul canalului menajer, acolo unde se vor întâlni gospodării subterane, (branşamente

de apă, etc.) acestea vor fi protejate pentru a nu le afecta funcţionalitatea, conform avizelor primite

de la beneficiarii de gospodării subterane.

Structurile stradale distruse de săpături, necesită refacerea lor, la starea iniţială după

realizarea umpluturilor la gradul de compactare cerut de proiectant.

Pentru asigurarea unei bune funcţionări în exploatare cât şi pentru asigurarea posibilităţii de

racordare a imobilelor, pe traseul canalelor menajere se prevăd cămine de vizitare în aliniament, la

distanţe de la 30m la 50m unul faţă de altul precum şi la intersecţii cu alte canale laterale şi la orice

schimbare de direcţie în plan (conform STAS 3051-91).

Căminele de vizitare se vor executa din tuburi de beton circulare cu Dn 800mm cu mufă.

Pentru aducerea căminelor la cota terenului se prevăd elemente de aducere la cotă, fiind

prevăzute la poarta superioară cu un guler de 846mm diametru, care asigură etanşarea la suprafaţa

de contact cu rama capacului.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu capace carosabile cu închizători în total se vor

executa 16 bucăţi cămine de vizitare.

Fundaţia căminelor vor fi din beton simplu turnat monolit sau prefabricat, cu jgheab.

Îmbinarea dintre tubul de canalizare şi fundaţia din beton va fi etanşă şi rigidă. Capătul tubului va fi

înglobat în fundaţie. La interior, jgheabul va fi tencuit şi profilat hidraulic.

2. Racorduri de canal menajer

Se propune realizarea racordurilor de canal menajer a imobilelor 46,00 bucăți de pe strada

35, din colectorul menajer stradal.

Racordurile de canal menajer se vor executa din ţeavă PVC Sn4 De 160mm, cu mufă şi

îmbinate cu inele de cauciuc. Lungimea totală a conductelor de racord este de 405,00 m.

Racordurile menajere vor avea traseul în trama stradală (domeniul public).

Page 11: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

10

La limita de proprietate se vor amplasa 46,00 bucăți cămine de inspecție din PVC, de

linie, pe conductele de racord menajer De 160mm. Căminele vor fi acoperite cu plăci din beton

armat, iar accesul în cămine se vor prevedea cu capace cu ramă de fontă cu închizători, capacele vor

fi carosabile.

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 12: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

11

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

CAIET DE SARCINI REŢEA DE CANAL MENAJER

1. Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini cuprinde informaţii privitoare la standardele şi normativele ce vor fi consultate pe

parcursul lucrărilor şi la care se vor face referiri în prezentul caiet de sarcini; despre proprietăţile materialelor ce vor fi

utilizate, despre execuţia lucrărilor, despre probe, teste, verificări, precum şi despre recepţia şi punerea în funcţiune a

obiectivului “Extindere colector menajer in zona nouă de locuinţe pentru tineri localitatea Şagu, comuna Şagu

jud.Arad”. Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de a realiza şi alte verificări, încercări,

precum şi de alte activităţi pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii materialelor şi a execuţiei.

2. STAS-uri, standarde, norme şi legi ce guvernează lucrarea

SR-EN 124-96 Dispozitive de acoperire şi închidere pentru cămine de vizitare şi guri de

scurgere în zona carosabilă.

SR EN 1610 – 2000 Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare

STAS 1481-86 Canalizări. Reţele exterioare. Criterii generale şi studii de proiectare

STAS 1846-90 Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare.

STAS 2448-82 Canalizări. Cămine de vizitare – prescripţii de proiectare

STAS 3051-91 Sistem de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii

fundamentale de proiectare

STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură

STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie

Legea calităţii în construcţii. ( Legea 10 - 1995)

Normativul pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale

localităţilor.

Norme republicane de protecţia muncii. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. (1993)

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. (C 56 )

3. Materiale, caracteristici şi calităţi

Tuburile de PVC vor fi confecţionate din PVC neplastifiat, fiind executate în conformitate cu STAS 6675/1,2-

92 şi ISO 161/1-78, ISO 3606-78 şi ISO 4065-78. Dimensiunile ţevilor din PVC vor fi conform DIN 19534. Încercările

pentru determinarea calităţii ţevilor din PVC se vor face conform DIN 8075.

Condiţiile tehnice de calitate ale tuturor tipurilor de tuburi vor respecta normele şi caietele de sarcini de

omologare a produsului. La livrare fiecare lot de tuburi identice va fi însoţit de următoarele documente: - certificat de

calitate a produsului; - buletin de teste şi măsurători dimensionale; - fişele tehnice ale tuburilor; - instrucţiunile de

montaj şi exploatare.

4. Mostre, testări, dotări

Înainte de comandare şi livrarea oricăror materiale se vor pune la dispoziţia beneficiarului spre aprobare

următoarele mostre de materiale:

- tuburi din PVC, cu diametrul de 250 mm, câte o mostră;

- tuburi de beton cu cep şi buză, cu diametrul de 1000 mm, pentru căminele de vizitare (cămin şi coş de

acces), câte o mostră din fiecare;

- inelele de etanşare ale tuburilor din PVC, câte o mostră;

- elementele căminelor de inspecţie din PVC.

Pentru ţevile din PVC, se vor pune la dispoziţia beneficiarului două mostre din fiecare diametru, însoţite de un

certificat de calitate, în care va fi menţionat marca întreprinderii producătoare, şi de agrementul tehnic eliberat de

Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii a M.L.P.A.T.

Page 13: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

12

Antreprenorul va mai prezenta dovada existenţei în dotarea sa a utilajelor şi echipamentelor tehologice

necesare pentru montarea tuburilor.

5. Executarea lucrărilor

5.1. Livrare, depozitare, manipulare, transport

Tuburile de tip PVC se livrează doar bare drepte.

Depozitarea tuburilor tip bară dreaptă se face în rastele metalice sau pe suprafeţe betonate sau balastate. Se vor

proteja de acţiunile mecanice, evitându-se zgârieturile sau perforările accidentale, în locuri ferite de surse de căldură şi

radiaţie solară directă, sau de substanţe care atacă sau pot modifica caracteristicile tuburilor.

Transportul şi manipularea tuburilor se va face cu grijă pentru a se evita zgârierea sau lovirea, precum şi

murdărirea în interior. Transportul până la locul de punere în operă sau al organizării de şantier se poate face vagonabil

sau cu autotrailerul.

Transportul celorlalte materiale se va face cu autocamionul şi autobasculanta. În timpul transportului şi al

depozitării, cimentul va fi ferit de umezeală şi de impurificarea cu materiale, corpuri străine.

5.2. Lucrări preliminare

Înainte de începerea lucrărilor de pozare a conductelor, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor

convoca delegaţi ai gospodăriilor subterane ce ar putea fi afectaţi ( ROMTELECOM, ENEL ELECTRICA, E.ON GAZ,

ş.a.m.d.), pentru marcarea acestora şi întocmirea proceselor verbale unde se vor specifica doleanţele deţinătorilor de

gospodării. În locurile unde vor fi suspiciuni privind traseul gospodăriei se vor face sondaje, care se vor executa manual

şi numai în prezenţa delegatului deţinătorului de gospodărie. În punctele indicate de proiectant sondajele se vor executa

obligatoriu.

Materializarea pe teren a traseului şi a profilului în lung a conductelor se va face conform planurilor de situaţie

prin pichetare şi jalonare.

Trasarea canalelor constă în materializarea pe teren a axului acestora şi a limitelor săpăturii pământului. La

trasarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele:

nivelmentul de-a lungul traseului să fie efectuat cu precizia stabilită prin proiect

să se prevadă repere provizorii de-a lungul traseului legat de reperele definitive

să se marcheze pe teren intersecţiile traseului legate de reperele definitive

să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele construcţiilor existente subterane,

prin semne speciale

să se preia de executant reperele lucrării materializate pe tern

Traseul trebuie fixat în raport cu punctele topografice verificate. Antreprenorul poate completa trasarea, fixând

puncte intermediare pe care le consideră necesare. Pe fiecare kilometru de reţea se plantează minimum două borne de

nivelment.

Înainte de începerea săpăturilor executantul fixează ţăruşi în punctele principale ale traseului, de o parte şi de

alta a axei; ţăruşii nu vor fi deplasaţi până la terminarea lucrărilor astfel ca în orice stadiu al execuţiei să se poată

determina şi verifica axele traseelor sau ale amplasamentelor altor lucrări.

În ansamblul unei reţele de canalizări se trasează mai întâi colectoarele şi apoi canalele secundare.

Operaţia de trasare se execută în următoarea ordine:

se pichetează axul canalului

se execută apoi un nivelment de precizie în raport cu reperele topografice permanente (existente sau

plantate odată cu începerea lucrărilor de canalizare)

se trasează apoi marginile traseelor pentru executarea canalelor

se montează o scândură aşezată pe muchie şi orizontal, deasupra centrului fiecărui cămin. La canalele

săpate mecanic scândura se montează la terminarea lucrărilor cu utilajele de excavaţie, înainte de

începerea finisajului săpăturii, care se face manual

Înainte de începerea lucrărilor se proceda la curăţirea traseului de tot ce ar putea împiedica buna desfăşurare a

lucrărilor.

5.3. Execuţia propriu-zisă a lucrărilor

Din punct de vedere tehnologic, execuţia comportă următoarele operaţii:

desfacerea pavajelor şi a acoperirilor asfaltice

executarea săpăturilor

epuizarea apelor din săpătură, dacă este cazul

montarea tuburilor

construcţia căminelor

proba de etanşeitate

executarea umpluturilor

refacerea pavajelor şi acoperirilor asfaltice

Page 14: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

13

Desfacerea pavajelor şi a acoperirilor asfaltice

Pavajele se desfac pe lăţime suficientă pentru desfăşurarea lucrărilor. Materialele rezultate din desfacere se

epozitează la cel puţin 0,5 m distanţă faţă de marginea săpăturii sau la marginea trotuarului, astfel ca să nu stânjenească

scurgerea apelor sau circulaţia, urmând ca apoi să fie încărcate în camioanele de transport spre locurile de

depozitare(umpluturi etc.), pentru stratul de uzură şi stratul de rezistenţă al acoperirilor asfaltice, respectiv pavelele se

curăţă şi se depozitează pe partea opusă de depozitare a pământului rezultat din săpătură. La terminarea lucrărilor

pavajul va fi refăcut la starea iniţială, pavelele recuperate putând fi refolosite.

b) Execuţia săpăturilor

Săpăturile se vor executa mecanizat şi manual, cu taluzuri verticale, acordându-se atenţie asigurării stabilităţii

pereţilor prin sprijiniri acolo unde este necesar. Impunem ca fiind obligatorie realizarea sprijinirilor pentru şanţurile cu

adâncime mai mare de 1,50 m. Sprijinirea tranşeelor se va face cu dulapi astfel încât să se asigure un spaţiu de lucru

sigur în interiorul tranşeei. Pentru a împiedica căderea materialelor rezultate din desfacerea pavajului, în tranşee, la

partea superioară se vor aşeza doi dulapi orizontali, care pot fi apropiaţi sau distanţaţi în funcţie de natura terenului.

Săpătura nu se execută până la adâncimea cotelor din proiect, săpătura oprindu-se la aproximativ 20 cm de

cota definitivă, stratul rămas săpându-se numai cu puţin înaintea montării tuburilor astfel încât tuburile să fie pozate pe

pământ nerăscolit de săpătură.

Pământul săpat manual se aruncă cu lopata la suprafaţa solului, la tranşeele de adâncime mică (2,00 – 2,50 m)

sau prin utilizarea rampelor de depozit intermediar al săpăturii pentru tranşeele cu adâncimea mai mare de 2,50 m.

Pământul rezultat din săpătură se depozitează pe o parte a şanţului, iar de cealaltă parte a şanţului, materialul rezultat

din desfacerea pavajelor.

În timpul execuţiei săpăturilor se pot întâlni reţele electrice, de telefonie, gaz, termice, etc., lucrarea

efectuându-se cu mare atenţie, fiind necesară prezenţa delegaţilor deţinătorilor de gospodării din zonă în punctele

suscectibile de intersecţie cu acestea.

Săpăturile mecanice se recomandă a se efectua cu excavatoare cu cupă cu capacitatea de 1,0 – 3,0 mc, ce pot

executa săpături până la 6 metri adâncime.

Depozitarea pământului rezultat din săpătură se va face pe o singură parte a şanţului, la 60 cm de margine,

îndepărtându-se pietrele mari din taluzuri sau de pe marginea şanţului, pentru a se evita căderea lor accidentală pe

conductele deja pozate

Controlul execuţiei săpăturilor cât şi pozarea conductelor se face cu rigle de vizare şi teu. Dacă săpătura

avansează mai repede decât montatul tuburilor, ultimul strat de pământ se va săpa numai înaintea lansării tuburilor în

şanţ.

După realizarea săpăturii, înainte de montarea tuburilor, se realizează un pat de pozare din nisip, grosimea

stratului de nisip, după compactarea patului de pozare, sub generatoarea inferioară a tubului va fi minim egală cu 10 cm.

c) Epuizarea apelor din săpătură

Pe anumite porţiuni ale traseului, colectoarele sunt montate sub nivelul apei subterane. Acest fapt duce la

necesitatea epuizării apelor.

În cazul în care debitul apei subterane este mic iar pământul este suficient de coeziv pentru a nu fi antrenat,

epuizarea apei se poate face prin pompare directă cu pompe cu piston sau cu diafragmă, apa fiind acumulată în puncte

de colectare adâncite, executate în fundul şanţului, cu pante spre aceste puncte de colectare.

În cazul în care debitul apei subterane este semnificativ, epuizarea apei prin pompare directă neputând asigura

condiţii de lucru în săpătură, se procedează la coborârea nivelului apelor subterane fie prin pompări din puţuri filtre, fie

prin filtre aciculare vacuumate, utilizând pompe centrifugale sau cu diafragmă.

Tipul pompelor de epuisment, durata şi modul de realizare a epuismentelor se vor stabili în mod definitiv prin

proces verbal, în funcţie de situaţia reală găsită în teren în timpul sondajelor, respectiv în timpul săpăturilor.

Se va acorda o atenţie deosebită ca prin pompare să nu fie antrenate părţi fine din teren, care să pericliteze

stabilitatea terenului învecinat. Rezolvarea acestei probleme va fi determinantă pentru alegerea tehnologiei de montare a

tuburilor, recomandându-se în această situaţie realizarea săpăturii şi montarea imediată a tuburilor pe tronsoane scurte.

Evacuarea apelor epuizate se va face în rigolele stradale, dar avându-se grijă ca apa evacuată să nu inunde şi să

nu aducă prejudicii terenurilor şi clădirilor învecinate.

d) Montarea tuburilor din PVC

Ţevile vor fi manipulate cu grijă pentru a se evita deteriorarea lor.

Prima operaţie în vederea montării tuburilor din PVC este coborârea acestora în şanţ, după verificarea lor

atentă în prealabil. Tuburile se coboară în şanţ unul câte unul pe măsură ce se îmbină între ele. Aşezarea tuburilor în

şanţ trebuie să fie executată cu multă grijă pentru ca acestea să capete stabilitate suficientă şi să respecte strict panta

prevăzută în proiect. Înainte de coborârea tuburilor în şanţ se execută pe fundul şanţului un pat de nisip de minim 10 cm

grosime.

Montarea tuburilor se va face din aval înspre amonte. Respectarea pantei prevăzută în proiect se poate realiza

folosind un vizor mobil şi rigle de trasare. Se admite o toleranţă de montare pentru pante de maximum 5%, iar pentru

cote de maximum 5%. Pentru trasee scurte se poate utiliza şi rigla cu cui şi nivela cu bulă de aer.

Tuburile din PVC sunt mufate, etanşarea îmbinării realizându-se cu inel de cauciuc.

Page 15: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

14

e) Construcţia căminelor de vizitare

Căminele de vizitare din beton

În cazul racordării colectoarelor noi la colectoare existente din tuburi de beton se propune realizarea căminelor

de vizitare din beton cu rigolă.

Concomitent cu montarea conductei se vor executa şi căminele de vizitare, indicate pe planurile de situaţie. La

căminele de vizitare executate din tuburi cu diametrul 1000 mm, execuţia va începe prin turnarea fundaţiei, apoi

executarea rigolei căminului cu diametrul egal cu al tubului ce se va monta. În pereţii căminului se prevăd goluri

necesare introducerii tubului.

Căminele se vor executa conform STAS 2448-82, tipul CVT-A1, respectiv CVT-A2, acoperite cu capace din

fontă carosabile, fiind prevăzute cu piese de trecere etanşe. Camera de lucru trebuie să aibă înălţimea de minim 1,8 m şi

lăţimea de 1,0 m, măsurată în sensul axului canalului la care se face accesul, coşul de acces şi aducerea la cotă teren

fiind realizate tot din tuburi cu diametru de 1000 mm. Rigola se scliviseşte în interior cu mortar de ciment.

Montarea ramei capacului se execută cu mortar de ciment M100.

Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la maximum 50 cm distanţă de capac, iar

ultima va fi fixată la maximum 30 cm deasupra rigolei, treptele executându-se din oţel beton ø20 mm, protejat

împotriva coroziunii prin vopsire.

Verificarea căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor fac concomitent cu verificarea şi proba

canalelor.

f) Proba de etanşeitate

Pentru a constata dacă tuburile montate nu sunt fisurate sau dacă mufele sunt bine etanşate, colectoarele se

supun probei de etanşeitate care se efectuează între două cămine consecutive înainte de execuţia umpluturilor.

După blocarea capetelor canalului şi închiderea etanşă a tuturor orificiilor, se umple cu apă canalul pe la

capătul din aval, aerul evacuându-se pe la capătul din amonte. Presiunea de probă, măsurată la capătul aval al

tronsonului se va lua egală cu 0,5 bar.

Nu se admit pierderi de apă pentru tuburile de PVC, durata de încercare fiind de 1 oră.

Toate încercările vor fi consemnate în procese verbale.

g) Executarea umpluturilor

Umplerea tranşeelor se face cu pământul rezultat din săpătură după un control de nivelment, verificarea

calităţii execuţiei lucrării şi după efectuarea primei probe de etanşeitate.

Realizarea umpluturii începe cu aşezarea pe tub a unui strat de 30-40 cm pământ afânat, fără bolovani, pietre

sau pământ îngheţat. Acesta se aşează în straturi de 15-20 cm şi se compactează separat cu maiul de mână. În acelaşi

timp se va avea grijă să se scoată sprijinirile. Restul umpluturilor se vor putea executa mecanizat în straturi de 20-30

cm, de asemenea bine compactate cu maiul mecanic. Se recomandă, pentru obţinerea unei bune tasări, o uşoară udare a

pământului de umplutură.

Se interzice îngroparea lemnului rezultat de la cofraje şi sprijiniri în umplutură.

La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele rămase precum şi pământul excedentar care se

transportă într-un loc stabilit de beneficiar.

h) Refacerea pavajelor şi a acoperirilor asfaltice

Pentru conductele pozate sub zone carosabile, înainte de refacerea îmbrăcăminţii definitive, se verifică

împreună cu cel ce administrează drumul, gradul de compactare al umpluturii.

Îmbrăcămintea definitivă trebuie să aibă cel puţin calitatea celei existente în momentul începerii lucrărilor, cu

realizarea stratului de fundaţie (cu toate componentele sale) şi a stratului de uzură.

Capacele căminelor se pozează la nivelul îmbrăcăminţii definitive a zonei carosabile sau pietonale.

6. Recepţia şi punerea în funcţiune

Recepţionarea lucrărilor este precedată de un control riguros care cuprinde în mod obişnuit:

verificarea tranşeei şi a patului de pozare a conductelor;

verificarea conductei montate în şanţ;

verificarea cotelor conductelor;

verificarea la etanşeitate;

verificarea capacităţii de transport;

verificarea căminelor;

verificarea umpluturilor şi pavajelor refăcute.

La recepţia canalelor se vor verifica aliniamentele şi pantele printr-un nivelment de precizie. Toleranţele

admise la pante sunt de +10% faţă de panta din proiect. La cotele de pozare se admit toleranţe de ±5 cm, fără a depăşi

toleranţa admisă pentru pantă.

Page 16: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

15

La canalele nevizitabile verificarea calităţii lucrărilor se face cu ajutorul unei surse de lumină, plasată în

canal în aval şi două oglinzi aşezate la 45°, una în căminul din aval, în dreptul sursei de lumină şi alta în căminul din

amonte. Privind prin canal din amonte se poate verifica execuţia canalului şi dacă a fost bine curăţat.

Verificarea şi recepţia se va face cu respectarea STAS 4163-70 şi a actelor normative care reglementează

efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii (Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; Regulamentul de

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora HG nr. 273/94).

La recepţie va participa în mod obligatoriu în calitate de membru şi un delegat al unităţii care urmează a

asigura întreţinerea şi exploatarea reţelei.

7. Norme de protecţia muncii

La execuţia lucrărilor de montare în subteran a conductelor de alimentare cu apă şi canal precum şi a lucrărilor

adiacente vor fi respectate normele de protecţia muncii, cu respectarea Legii nr. 90/1996, a Normelor metodologice, a

Normelor generale şi a Normelor specifice de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în

colaborare cu Ministerul Sănătăţii - 1996, precum şi a Ordinului nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - Regulament privind

protecţia şi igiena muncii în construcţii.

8. Prevenirea şi stingerea incendiilor

Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi echiparea cu mijloace de

prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii. Obligaţia şi răspunderea pentru prevederea şi stingerea incendiilor

revine antreprenorului.

Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis, se va face instructajul personalului care realizează aceste

operaţii, având în vedere prevederile normativului C300 (Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de

execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora).

În timpul efectuării lucrărilor de vopsitorii, izolaţii, se vor lua măsuri de evitare a contactului substanţelor

inflamabile cu surse de foc prin crearea unei zone de siguranţă de minimum 30 m. Se interzice fumatul sau lucrul cu foc

deschis în zonele unde se execută izolaţii sau operaţii cu substanţe inflamabile. Lucrările de sudură nu vor fi executate

în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolaţii.

9. Măsurătoare

Stabilirea exactă a cantităţilor de lucrări se va face prin măsurători precise. Toate cantităţile trebuie să fie reale

şi înscrise în caietele de măsurători ale şantierului şi care servesc la reglementarea relaţiilor dintre beneficiar şi

executant.

Măsurarea se face:

betonul simplu – mc de beton pus în operă

sprijinirile – mp

căminele de vizitare – buc

tuburi – buc

săpături manuale – mc

săpături mecanice – 100 mc

epuismente – oră efectiv folosită de utilaj

nivelări mecanice – 100 mc

compactări manuale – mc

compactări mecanice – 100 mc

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 17: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

16

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

BREVIAR DE CALCUL

Unităţile de calcul pentru consumatorii de apă potabilă sunt: populaţia, instituţiile publice,

unităţile industriale.

În ce priveşte gradul de echipare edilitară, modul de distribuire a apei la consumatori şi de

preluare a apelor uzate menajere, s-au avut în vedere prevederile Normativului P66-2001 şi

standardele SR 1343/1:2006, SR 1846-1/2006.

A. DATE PRIVIND CONSUMATORUL

Situaţia existentă

ALIMENTARE CU APĂ

În comuna Şagu localităţile Şagu şi Cruceni dispun de sisteme centralizate de alimentare cu

apă.

În localitatea Şagu este în funcţiune un sistem de alimentat cu apă cumpus din: un foraj cu

debitul de 6 l/s, o gospodărie de apă amplasată în parcul dintre primărie şi biserica romano-catolică

care cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei din beton, suprateran cu un volum de 100 mc, o

staţie de pompare cu hidrofor pentru distribuţia apei şi o staţie de clorinare, reţea de distribuţie a

apei în sistem inelar şi ramificat din ţeavă PVC şi PEID cu diametre cuprinse între 100 - 160 mm cu

o lungime de cca 14,5 km.

Satul Cruceni este alimentat cu apă din sistemul de apă Vinga printr-o conductă de

aducţiune de la Vinga, din ţeavă de polietilenă cu Dn 160 mm şi lungimea de 11,0 km. La intrarea

în localitatea Cruceni este o gospodărie de apă formată din: un rezervor de apă, suprateran, metalic

de 100 mc, staţie de pompare şi o staţie de clorinare. Reţea de distribuţie de apă este din ţeavă de

polietilenă cu diametre cuprins între 75 mm şi 110 mm, cu o lungime totală de 7,0 km, executate pe

toate străzile din localitate.

CANALIZARE MENAJERĂ

În comuna Şagu există un sistem de preluare a restituţiei apei menajere pentru localităţile

Şagu şi Cruceni. Sistemul de canalizare menajeră care se realizează cuprinde:

- Stație de epurare mecano-biologică pentru 300 mc/zi;

- colectoare menajere în toată localitatea Șagu și un colector menajer pe strada principală

cu o lungime de 0,8 km în localitatea Cruceni;

- stație de pompare ape uzate menajere în localitatea Cruceni cu o conductă de refulare din

țeavă de PEID Pn6 De160mm cu evacuare în colectorul din localitatea Șagu.

Localităţile Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut nu dispun de un sistem centralizat de

preluare a restituţiei apelor.

Situaţia propusă

CANALIZARE MENAJERĂ

În localitatea Şagu se propune extinderea sistemului centralizat de preluare a restituției

apelor cu un colector menajer pe strada 35 din noua zonă de locuințe pentru tineri, strada urmând sa

se modernizeze printr-un covor astfaltic.

Page 18: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

17

Pe strada 35 sunt propuse prin PUZ realizarea a 46 de locuințe cu o populație estimată de

115 de locuitori.

Caracteristici:

- centru populat rural – comuna Şagu, localitatea Şagu;

- grad de asigurare a folosinţei de apă 95%;

- populaţie:

Nr.

Crt. populaţie

anul 2015

existent extindere total

1. localitatea Şagu 2.006 115 2.121

2. localitatea Cruceni 115 0 115

Total comuna Şagu 2.121 115 2.236

- unităţi publice:

Nr. Crt.

unităţi publice

localitățile Şagu

Şi Cruceni

persoane

existent extindere total

1. şcoală 100 0 100

2. grădiniţă 80 0 80

3. primărie 30 0 30

4. dispensar medical 30 0 30

5. cămin cultural 100 0 100

- zona industrială:

Nr. Crt. unităţi industriale localitățile

Şagu Şi Cruceni

persoane

existent extindere total

1. industrie uşoară 40 0 40

B. ALIMENTAREA CU APĂ

1. Nevoi gospodăreşti

nr.

crt. zone de locuinţe

qg

l/om zi Kzi

3. Zonă de clădiri cu instalaţii interioare de apă rece, caldă şi

canalizare 100 1,3

2. Nevoi publice

Nr. Crt. unităţi publice localitățile

Şagu Şi Cruceni Kzi

q p

l/om zi

1. şcoală 1,2 10

2. grădiniţă 1,2 20

3. primărie 1,2 10

7. dispensar medical 1,2 20

8. cămin cultural 1,2 5

Page 19: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

18

3. Nevoi gospodăreşti în unităţi industriale

Nr.

Crt.

unităţi publice localitățile Şagu Şi

Cruceni Kzi

q p

l/om zi

1. industrie uşoară 1,2 50

4. Nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă

– curăţirea periodică a reţelei de distribuţie K s 1 = 1 ‰ – 2 ‰

– spălarea şi curăţirea rezervoarelor sistemului K s 2 = 0,4 % – 0,5 %

– întreţinerea staţiilor de pompare şi a reţelei de canalizare K s 3 = 0,5 %

5. Nevoi pentru acoperirea pierderilor de apă tehnic admisibile

– pierderile de apă pentru reţelele de distribuţie noi (sub 5 ani) K p 1 =1,15

– pierderile de apă pentru reţelele de distribuţie existente K p 2 = 1,35

– pierderile de apă pentru tehnologia staţiilor de pompare K p 3 = 3% – 6 %

Debite caracteristice alimentare cu apă

1. Necesarul de apă

Debitul zilnic mediu, Q zi med, reprezentând media volumelor de apă utilizate zilnic în cursul unui an n m

Q n zi med = 1 Σ [ Σ N (i) x q s(i) ] 1000 k=1 i=1

unde N(i) = numărul de utilizatori consumatori fizici de apă

Qs(i) = debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator

pentru o activitate normală (conform STAS 1478-90)

Debitul zilnic maxim, Q zi max, reprezentând valoarea maximă a volumelor de apă utilizate zilnic în

decursul unui an n m

Q n zi max = 1 Σ ( Σ N (i) x q s(i) x K zi (i) )

1000 k=1 i=1

Unde K zi = coeficientul de uniformitate zilnică

Debitul orar maxim, Q orar max, reprezentând valoarea maximă a debitului orar de apă din perioada de

consum maxim n m

Q n o max = 1 Σ ( Σ N (i) x q s(i) x K zi (i) x Ko (i) ) 1000 k=1 i=1

Unde K o = coeficientul de neuniformitate orară

Nr.

Crt.

Localitățile Şagu Şi

Cruceni

necesar de apă existent necesar de apă extindere necesar de apă total

Q zi med Q zi max Q orar max Q zi med Q zi max Q orar max Q zi med Q zi max Q orar max

m3 / zi m3 / zi m3 / h l/s m3 / zi m3 / zi m3 / h l/s m3 / h 0 0 l/s

1. apă pentru nevoi gospodăreşti

populaţie

212,10 275,73 34,47 9,57 11,50 14,95 1,87 0,52 223,60 290,68 36,34 0,00

2. apă pentru nevoi publice

4,00 4,80 0,60 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,80 0,60 0,19

3. apă pentru nevoi gospodăreşti industrie

2,00 2,40 0,30 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,40 0,30 0,10

TOTAL 218,10 282,93 35,37 9,82 11,50 14,95 1,87 0,52 229,60 297,88 37,24 0,29

Page 20: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

19

2. Cerinţa de apă

Q s = Q n x K s x K p

– curăţirea periodică a reţelei de distribuţie K s 1 = 1 ‰ – 2 ‰

– spălarea şi curăţirea rezervoarelor sistemului K s 2 = 0,4 % – 0,5 %

– întreţinerea staţiilor de pompare şi a reţelei de canalizare K s 3 = 0,5 %

– pierderile de apă pentru reţelele de distribuţie noi (sub 5 ani) K p 1 =1,15

Nr.

Crt.

Localitățile

Şagu Şi Cruceni

cerinţa de apă existent cerinţa de apă extindere cerinţa de apă total

Q zi med Q zi max Q orar max Q zi med Q zi max Q orar max Q zi max Q orar max Q orar max

m3 / zi m3 / zi m3 / h l/s m3 / zi m3 / zi m3 / h l/s m3 / zi m3 / zi m3 / h l/s

1. TOTAL 261,00 337,83 42,23 11,73 16,03 20,84 2,60 0,72 277,03 358,67 44,83 0,70

C. CANALIZARE MENAJERĂ

1. Debitele de calcul de ape uzate se stabilesc conform STAS 1846-1/2006, şi anume:

Q u = Q s

Unde Q s – debitul de apă de alimentare caracteristic ale cerinţei de apă

Iar Q u orar min = p x Q u zi max

24

Unde p – un coeficient adimensional care are valoarea;

p = 0,10 pentru localităţi între 1001 şi 10000 locuitori

Nr.

Crt.

Localitățile

Şagu Şi Cruceni

debite canal menajer existent debite canal menajer extinere debite canal menajer după extinere

Q u zi med Q u zi max Q u orar max Q u orar min Q u zi med Q u zi max Q u orar max Q u orar min Q u zi med Q u zi max Q u orar max Q u orar min

m3/zi m3/zi m3/h m3/h m3/zi m3/zi m3/h m3/h m3/zi m3/zi m3/h m3/h

1. TOTAL 220,29 285,77 35,72 1,19 11,62 15,10 1,89 0,06 231,90 300,87 37,61 1,25

Debitele de calcul pentru reţeaua de canalizare menajeră, staţia de epurare sunt:

Nr. Crt. Localitățile Şagu

Şi Cruceni

debite canal menajer

existent

debite canal menajer

extinere

debite canal menajer după

extinere

Q u orar max Q u orar min Q u orar max Q u orar min Q u orar max Q u orar min

l/s l/s l/s l/s l/s l/s

1. TOTAL 9,92 0,33 0,52 0,02 0,29 0,35

Colectoare menajere:

Se consideră un grad de umplere de maxim 0,70.

Pantele longitudinale ale canalelor au fost alese astfel încât la trecerea debitului de calcul să

se obţină viteza de autocurăţire minimă de 0,70 m/s.

Viteza maximă admisă este de 3 m/s pentru tuburi din PVC.

Se alege pentru realizarea noului colector menajer o țeavă din PVC SN4 cu De250mm.

Pe noul colector menajer se vor realiza 46 de racorduri menajere la locuințele propuse în

PUZ-ul aprobat, din țeavă de PVC SN4 cu De160mm.

Stația de epurare existentă în localitatea Șagu este dimensionată pentru un debit de

Q u zi max = 300 mc/zi, după extindere debit de ape uzate menajere preluate de stația de epurare este

de Q u zi max = 300,87 mc/zi nefiind necesar extinderea stației de epurare în această etapă.

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 21: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

20

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257

338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona

nouă de locuinţe pentru tineri

localitatea Şagu, comuna Şagu,

judeţul Arad

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂŢII Colector menajer

În calitate de beneficiar: COMUNA ŞAGU - reprezentat prin ....................................

În calitate de proiectant: S.C. ARCOINSTAL S.R.L. - reprezentat prin ing. Pantea Cristina

În calitate de executant: - reprezentat prin ...............................................

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, normativ C56-2002 şi altor acte normative în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii:

Nr.

Crt.

Lucrările ce se verifică sau se recepţionează calitativ şi

pentru care se întocmesc documentele scrise

Documentul scris

care se încheie:

Întocm. şi

semnează

Nr.şi data

actului încheiat

0 1 2 3 4

1. Predare primire amplasament și marcarea rețelelor

subterane existente PVPA B,P,E,U

2. Trasarea lucrărilor PVT B,E,T

3. Verificare cotă săpătură și pat de sprijin conducte PVLA B,E

4. Verificare montare conductă (pante, material, diametru,

îmbinare, piese de legătură) PVCL B,E

5. Proba de etanşeitate pentru colectoarele menajere PVPE B,E

6. Proba de etanşeitate pentru colectoarele menajere (fază

determinantă) PVFD B,E,I,P

7. Verificare straturilor de umplutură tranșee PVCL B,E

8. Verificarea refacere teren la starea inițială (spații verzi,

sistem rutier, trotuare) PVCL B,E

9. Verificarea cămine de vizitare PVCL B,E

10. Recepţia la terminarea lucrărilor P.V.T.L. B,E,I,O,P

11. Recepția finală P.V.R.F. B,E,I,O,P

PVPA – proces verbal predare primire amplasament PVT – proces verbal de trasare

PVLA – proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse PVCL – proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

PVFD – proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante

PVPE – proces verbal pentru proba de etanșeitate PVPP – proces verbal pentru proba de presiune la rece PVTL – proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PVRF – Proces verbal de recepție finală

I – Inspecţia în Construcţii B – Beneficiar T – Topometrist

E – Executant P – proiectant U – Furnizor utilităţi

O – Operator serviciu de canal menajer

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

NOTĂ:

1. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2;

2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participarea cu minim 3 zile înaintea datei la care

urmează a se face verificarea;

3. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

Page 22: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

21

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

CLASA DE IMPORTANŢĂ CONSTRUCŢIEI Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor

Nr. crt.

Factori determinanţi Criterii asociate fiecărui factor Nivel apreciere punctaj Punctaj Coef. unic

Observaţii

1 IMPORTANŢĂ VITALĂ

Oameni implicaţi direct în caz de disfuncţii 1 1,66

rotunjit

2

1

Oameni implicaţi indirect în caz de disfuncţii

1

Caracter evolutiv al efectelor periculoase 3

2 IMPORTANŢĂ SOCIAL- ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ

Mărimea comunităţii; valori; bunuri adăpostite

1

1,66

rotunjit

2

1

Ponderea funcţiunilor construcţiilor în comunitate

2

Natura şi importanţa funcţiunilor

respective 2

3 IMPLICAREA ECOLOGICĂ

Măsura perturbării mediului natural şi

construit 1

2 rotunjit

2

1

Gradul de influenţă nefavorabilă asupra

mediului 1

Rolul activ în protejarea/refacerea

mediului 4

4 DURATA DE UTILIZARE

(EXISTENŢĂ)

Durata de utilizare preconizată 6

4

rotunjit 4

1

Performanţele construcţiilor şi evoluţia în

utilizare 4

Dependenţa performanţelor funcţie de evoluţia cerinţelor

2

5 CONDIŢII LOCALE DE TEREN ŞI

MEDIU

Dependenţa soluţiei constructive de

condiţiile locale 1

1

rotunjit

1

1

Evoluţia defavorabilă în timp a condiţiilor

locale 1

Acţiuni/măsuri speciale de exploatare

datorită condiţiilor locale 1

6 VOLUMUL DE MUNCĂ ŞI MATERIALELE NECESARE

Ponderea volumului de muncă şi materiale

înglobate 2

1,33

rotunjit

2

1

Activităţi necesare pentru menţinerea performanţelor

1

Activităţi deosebite în exploatare impuse de funcţiuni

1

TOTAL 13

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A

CONSTRUCŢIEI C

Nivelul apreciat al influenţei criteriului

Nivelul INEXISTENT 0

Nivelul REDUS 1 Nivelul MEDIU 2

Nivelul APRECIABIL 3

Nivelul RIDICAT 4

Coeficient de unicitate

de regulă k = 1,00

posibil k = 1,10÷2,0 (construcţii unicat)

Categorii de importanţă funcţie de punctaj

Peste 30 puncte Excepţională A Între 18÷29 pct. Deosebită B

Între 6÷17 pct. Normală C

Sub 6 Redusă D

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 23: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

22

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona nouă

de locuinţe pentru tineri localitatea

Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad

GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI

Nr.

Crt. Denumire obiect

Luni calendaristice

I II III IV V VI

1. Colector menajer

2. Racorduri menajere

Întocmit,

ing. Cristina Pantea

Page 24: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

23

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257

338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona

nouă de locuinţe pentru tineri

localitatea Şagu, comuna Şagu,

judeţul Arad

ANTEMĂSURĂTOARE Obiect nr.1 – Colector menajer

Nr.

crt. Denumire articol UM Cant.

1. COLECTOR MENAJER 1.1. TERASAMENTE

1.

Săpăt.man.în spaţii limit.sub 1m cu sprijin.şi evac.păm. adânc. 0-1,5

m teren tare – 30%

439,00 x 0,80 x 1,5 = 526,80 x 0,30 = 158,94

mc 159,00

2.

Idem cu adâncimea 1,5-3,00 m – 0,30

300,00 x 0,80 x 0,40 = 96,00

38,00 x 0,80 x 0,65 = 19 ,76

115,76 x 0,30 = 34,72

mc 35,00

3. Săpătură mec.cu excavatorul de 0,41- 0,7 mc – 70%

643 x 0,70 = 450,10 100 mc 4,50

4. Săpăt.man.în gropi cu lărgimea 1,0-1,5 m cu sprijiniri şi

evac.man.adânc.0 -1,5 în păm.teren tare mc 54,00

5. Idem cu adâncimea de 1,50 – 3,00 m t.tare mc 78,00

6.

Imprăştierea păm. cu lopata a păm. în straturi uniforme 10-30 cm,

teren tare – 20 %

Vsăp – Vcond.

644 – 22 = 622,00 x 0,20 = 124,40

mc 124,00

7. Imprăştierea păm. cu buldozerul – 80%

622,00 x 0,80 = 497,60 100 mc 5,00

8. Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor – 20% mc 124,00 9. Compactarea cu maiul mecanic al umpluturilor – 80% 100 mc 5,00

10. Epuizarea mec. a apei din săpătură cu motopompa de apă de 6,6 –

12 kW ( 0,12ore/mc) ore 55,00

11.

Sprijiniri cu dulapi metalici aşezaţi orizontal 0,20-0,60 m între

dulapi la adâncim.de 4,00 m

2 x (300 + 38) x 1,9 = 1284,40

mp 1285,00

12. Umplutură în şanţ la cond.de alim.cu apă - nisip

(439 x 0,8 x 0,55) –22 = 171,16 mc 171,00

13.

Umplutură în şanţ – strat protecţie balast în carosabil

300 x 0,80 x 1,35 = 324,00

38 x 0,80 x 1,60 = 48,64

372,64

mc 373,00

14. Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor de nisip şi balast cu

udarea fiecărui strat 100 mc 5,00

15.

Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventar la şanţuri şi

conducte

439,00 x 2 = 878,00

m 878,00

16.

Transport rutier al pământului cu autobasculanta la 5 km distanţă

Vcăm. + Vcond.

132 + 22 = 154,00 x1,8 t/mc =277,20

t 278,00

17. Transport rutier produse de balastieră 10 km dist.

(171 + 373 ) x 1,8 t/mc = 979,20 t 980,00

18. Transport pământ cu roaba la 30m distanţă t 980,00

19. Transportul rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta la

20 km dist. t 30,00

1.2. CORP CONDUCTE

Page 25: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

24

1. Montare ţeavă PVC la mufată, SN4 ( L6 ), Dn 250 x 6,2 mm

montată în pământ m 439,00

1. Procurare ţeavă PVC mufată, SN4 ( L6 ), Dn 250 x 6,2 mm m 439,00 2. Procurare bandă de identificare din PVC cu fir metallic m 439,00

1.3. CĂMINE DE VIZITARE BETON

1.

Cămin de vizitare STAS 2448 – 73 cu cameră de lucru de 2,00 m

din tuburi de beton simplu Dn800mm la canale circulare cu Dn 250

mm

buc 16,00

4. Elemente la cămine STAS 2448 -73 cu adâncimea peste 2,00 mm

aducerea la cotă a căminelor din beton simplu monolit m 0,50

5. Capac şi ramă carosabile clasa D400 SR – EN 124 cu balama şi

dispozitiv de zăvorâre buc 16,00

6. Transport rutier al materialelor cu autobasculanta la 20km distanţă t 15,50

Intocmit,

Ing.Cristina Pantea

Thn. Elena Georgescu

Page 26: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

25

S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257

338002

e-mail: [email protected]

[email protected]

Nr. proiect:

Faza:

Beneficiar:

Denumire proiect:

454 / 2015

PTh+DE

COMUNA ŞAGU

Extindere colector menajer zona

nouă de locuinţe pentru tineri

localitatea Şagu, comuna Şagu,

judeţul Arad

ANTEMĂSURĂTOARE Obiect nr.2 – Racorduri canal menajer

Nr.

crt. Denumire articol UM Cant.

2. RACORDURI CANAL MENAJER 2.1. TERASAMENTE

1.

Săpăt.man.în spaţii limit.sub 1m cu sprijin.şi evac.păm. adânc. 0-1,5

m teren tare

2 x 4,00 x 0,70 x 1,20 = 6,72

1 x 6,00 x 0,70 x 1,20 = 5,04

10 x 8,00 x 0,70 x 1,20 = 67,20

19 x 9,00 x 0,70 x 1,20 = 143,64

14 x 10,00x 0,70 x 1,20 = 117,60

340,20

mc 341,00

2.

Săpăt.man.în gropi cu lărgimea 1,0-1,5 m cu sprijiniri şi

evac.man.adânc.0 -1,5 în păm.teren tare

46 buc x 1,0 x 1,0 x 1,2 = 55,20

mc 55,00

3.

Imprăştierea păm. cu lopata a păm. în straturi uniforme 10-30 cm,

teren tare

Vsăp – Vcond.

340,00 – 8,00 = 332,00

mc 332,00

4. Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor mc 332,00

5. Epuizarea mec. a apei din săpătură cu motopompa de apă de 6,6 –

12 kW ( 0,12/mc) ore 40,00

6. Umplutură în şanţ la cond.de alim.cu apă - nisip

405 x 0,70 x 0,15 = 42,52 x 1,8 t/mc = 76,54 mc 77,00

7. Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor de nisip cu udarea

fiecărui strat 100 mc 0,77

8. Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventar la şanţuri şi

conducte m 810,00

9. Transport rutier al pământului cu autobasculanta la 3 km distanţă

(43+55 + 8 ) x1,8 t/mc = 4422,60 4423,00

10. Transport pământ cu roaba la 20m distanţă 4423,00 2.2. CORP CONDUCTE

1. Montare ţeavă PVC mufată, SN4 ( L6 ), Dn 160 mm montată în

pământ m 405,00

1. Procurare ţeavă PVC mufată, SN4 ( L6 ), Dn 160 x 4 mm m 405,00 2. Procurare bandă de identificare din PVC cu fir metallic m 405,00

2.3. CĂMINE DE INSPECŢIE DE RACORD

1.

Cămine de inspecţie cu baza D 400 din PVC

- baza cămin inspecţie cu 1 intrare ( de 160 mm ) – 46 buc

- garnitură pentru tub - 46 buc

buc 46,00

2. Tub PVC, SN4, Dn 400 mm pentru camera de lucru a căminelor de

inspecţie m 55,00

2. Procurare tub PVC, SN4, Dn 400mm m 55,00

3. Capac şi ramă fontă clasa D 400 SR – EN 124 cu balama şi

dispozitiv de zăvorâre – carosabil buc 46,00

3. Procurare capac şi ramă fontă cu tub telescopic tip D 400 – carosabil buc 46,00 3. Procurare garnitură manşetă telescopică buc 46,00

4.

Turnare beton armat în c-ţii în planşee cu gros. plăcii 10 cm ( la

căminele de inspecţie )

46 buc x 0,50 mc/buc = 23,00

mc 23,00

Page 27: Proiect Tehnic + Detalii de execuție Extindere colector ... · PDF file4 18. Profil longitudinal CR42 - CM7 sc. % H - 16 19. Profil longitudinal CR43 - CM7 sc. % H - 17 20. Profil

26

4. Preparare beton de ciment B 400 STAS 3622 mc 23,20 5. Cofraje din panouri refolosibile la plăci mp 230,00 6. Montare armături din oţel beton în fundaţii continue, în plăci kg 1460,00 6. Confecţionare armături OB kg 1460,00 7. Transportul rutier al materialelor cu autocamionul la 10 km dist. t 3,00

2.4. RACORDURI ÎN CĂMINE DE BETON

1. Străpungeri cămine de vizitare din beton pentru realizarea golului

necesar trecerii canalului de racordare buc 46,00

2. Astuparea golului în jurul piesei de trecere cu mortar de ciment buc 46,00 3. Piese de trecere etanşă a cond. prin pereţii căminelor t 0,40

Intocmit,

Ing.Cristina Pantea

Thn. Elena Georgescu