proiect masura 121

Download proiect masura 121

Post on 17-Oct-2015

50 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

qwe

TRANSCRIPT

1. Date generale1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuiaDenumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere IndividualaSediul social: Comuna Bors, judetul BihorCod unic de inregistrare: 27136978Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F33/924/20131.2 Scurt istoric al solicitantuluiIntreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 2013.Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoararespectivele activitati)Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor,domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantuluiresurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii),constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.Denumire mijloc fix Data achizitieiTOTAL TERENURIComuna Bors, Judetul Bihor20.000 mp / arabil 30.000 leiProprietate Ionescu Ion, Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 63 din 07.01.20132. Descrierea proiectului2.1 Denumirea investitieiFerma de legume in camp.Elaborator(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)Ionescu Ion, reprezentant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala.Data intocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei(curs BCE din data de 17.05.2013).Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferma de legume in camp.2.3 Amplasamentul proiectului(regiunea, judetul, localitatea)Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judetul Bihor, comuna Bors.2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitieiTema proiectuluiProiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a culturilor de legume.Tipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate, castraveti, morcovi si varza alba.In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole: Motocultor 12 CP Masina de plantat rasaduri Freza Cultivator Plug Semanatoare Instalatie de irigat prin picurareSolicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121Modernizareaexploatatiilor agricolecare promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:Obiectiv generalCresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 2 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, castraveti - 36.000 kg/ha, morcov 36.000 kg/ha si varza alba - 66.000 kg/ha(productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale(prospetime, calibru, forma si culoare)si de conditionare(sortare, ambalare, etichetare si prezentare)ale acestora.Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.De asemenea, proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:Obiective specifice:Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice. Utilajele si echipamentele(ex. sistemul de irigatii prin picurare)prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune.Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei.Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare.Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de utilaje si echipamente, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: Efectuarea lucrarilor in perioadele prevazute in tehnologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia; Optimizarea gamei de ingrasaminte, erbicide, pesticide si substante de tratament, prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol; Activitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului, intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 155,550 mii lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine autohtona. Reducerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.Obiective operationaleObiective de ordin tehnic.Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.Obiective de ordin economico-financiar.La infiintarea culturilor de legume(tomate, castraveti, varza)se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole. Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.Obiective de mediuRespectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unita