proiect manag productiei

of 33 /33
CAPITOLUL 1: DATE PRIVIND PERIOADA CURENTA a. Structura de productie si conceptie: Unitatea industriala dispune de o structura de tip tehnologic. Ea cuprinde 3 sectii de baza: sectia I – pregatitoare, sectia II – prelucratoare, sectia III – de montaj si finisare, un atelier de reparatii si un atelier de scularie. b. Profit de fabricatie : In cadrul unitatii industriale se produc doua produse finite P 1 , P 2 si semifabricatul S 1 , folosit pentru executarea celor doua produse finite. Norma de consum de semifabricat S 1 produs este : 1,2 t pentru P 1 si 0,5 t pentru P 2 c. Descrierea procesului tehnologic : Semifabricatul S 1 se obtine in sectia I , folosindu-se materiile m 1 , m 2 si m 3 , preturile de aprovizionare fiind de 5.500 UV/t, 4.100 UV/t, respectiv 17.500 UV/t. Reteta de fabricatie a semifabricatului are urmatoarea structura : m 1 - 48%, m 2 - 32% si m 3 - 20%. Consumul de energie electrica este de 500 KWh/sarja . In sectia II se prelucreaza semifabricatul S 1 si reperele care intra in componenta celor doua produse , norma de consum unitara pentru fabricarea produselor P 1 si P 2 fiind de 1 set la piese si repere/ bucata. Operatiile de montaj si de finisare a produselor P 1 si P 2 se efectueaza in sectia III, direct pe suprafata de productie. Suprafata acestei sectii este de !!!!!!! In structura constructiva a produsului P 1 intra si semifabricatul S 2 adus prin cooperare, pretul de aprovizionare fiind de 740 UV/buc. Schemele procesului tehnologic pentru produsele P 1 si P 2 sunt prezentate in fugurile 8.1 si 8.2. Pretul materiei prime m 4 este 105 UV/kg, iar pentru m 5 de 150 UV/kg. d. Intreprinderea lucreaza cu saptamana intrerupta , in doua schimburi a 8 ore/schimb, dispunand de urmatoarele utilaje: - Agregat A – 2 buc - Utilaj U 1 4 buc - Utilaj U 2 – 16 buc - Utilaj U 3 – 28 buc

Author: irina

Post on 01-Oct-2015

319 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect managementul productiei

TRANSCRIPT

CAPITOLUL 1: DATE PRIVIND PERIOADA CURENTA

a. Structura de productie si conceptie:Unitatea industriala dispune de o structura de tip tehnologic. Ea cuprinde 3 sectii de baza: sectia I pregatitoare, sectia II prelucratoare, sectia III de montaj si finisare, un atelier de reparatii si un atelier de scularie.

b. Profit de fabricatie :In cadrul unitatii industriale se produc doua produse finite P1, P2 si semifabricatul S1, folosit pentru executarea celor doua produse finite. Norma de consum de semifabricat S1 produs este : 1,2 t pentru P1 si 0,5 t pentru P2

c. Descrierea procesului tehnologic : Semifabricatul S1 se obtine in sectia I , folosindu-se materiile m1, m2 si m3, preturile de aprovizionare fiind de 5.500 UV/t, 4.100 UV/t, respectiv 17.500 UV/t. Reteta de fabricatie a semifabricatului are urmatoarea structura : m1 - 48%, m2 - 32% si m3 - 20%. Consumul de energie electrica este de 500 KWh/sarja .In sectia II se prelucreaza semifabricatul S1 si reperele care intra in componenta celor doua produse , norma de consum unitara pentru fabricarea produselor P1 si P2 fiind de 1 set la piese si repere/ bucata.Operatiile de montaj si de finisare a produselor P1 si P2 se efectueaza in sectia III, direct pe suprafata de productie. Suprafata acestei sectii este de !!!!!!!In structura constructiva a produsului P1 intra si semifabricatul S2 adus prin cooperare, pretul de aprovizionare fiind de 740 UV/buc. Schemele procesului tehnologic pentru produsele P1 si P2 sunt prezentate in fugurile 8.1 si 8.2. Pretul materiei prime m4 este 105 UV/kg, iar pentru m5 de 150 UV/kg.

d. Intreprinderea lucreaza cu saptamana intrerupta , in doua schimburi a 8 ore/schimb, dispunand de urmatoarele utilaje: Agregat A 2 buc Utilaj U1 4 buc Utilaj U2 16 buc Utilaj U3 28 buc Utilaj U4 34 buc Utilaj U5 41 buc Utilaj U6 36 buc Utilaj U7 20 buc

e. Pe baza calculelor preliminare pe anul curent se estimeaza obtinerea unei productii in anul curent de Produs P1 55.000 bucProdus P2 35.000 buc

f. Intreprinderea dispune de un numar de 1092 salariati, repartizarea acestora pe verigi structurale si salariul mediu lunar sunt prezntate in tabelul 8.1

Tabelul 8.1

g. !!!!!!33.000 KWh la sectia a II-a, 525.000 KWh la atelierul de reparatii si 745.000 KWh la atelierul de scularie.Necesarul de energie electrica pentru iluminat este: Sectia I 25.000 kWh Sectia II 43.500 kWh Sectia III 35.500 kWh Atelier de reparatii 28.000 kWh Atelier de scularie 21.500 kWh Compartimentele functionale 55.000 kWh

h. Necesar de material auxiliare si obiecte de inventar la nivelul verigilor de productie auxiliare si pentru compartimentele functionale este prezentat in tabelul 8.2

Tabelul 8.2

i. Necesarul de combustibil si apa in anul curent este prezentat in tabelul 8.3 :

Tabelul 8.3

j. Valoarea de inventar unitara a utilajelor de productie, valoarea totala de inventar pentru celelalte mijloace fixe din cadrul verigilor structurale ale intreprinderii si normele medii de amortizare sunt prezentate in tabelul 8.4

Tabelul 8.4

k. Nivelul cheltuielilor indirecte cuprinse in categoriile alte cheltuieli materiale si alte cheltuieli cu munca vie din cadrul cheltuielilor comune ale sectiilor de productie si cele generale ale administratiei intreprinderii sunt prezentate in tabelul 8.5

Tabel 8.5

CAPITOLUL 2 : DATE PRIVIND ANUL DE PLAN

1) Unitatea industriala , tinand seama de studiile de marketing efectuate, de obiectivele strategice propuse si de contractele incheiate isi propune o strategie de dezvoltare a activitatii sale , atat prin cresterea volumului productiei pentru produsele P1 si P2, cat si prin vanzarea in afara a unei cantitati din semifabricatul S1.Nivelurile productiei fizice planificate sunt :P1: 64.000 buc/ anP2: 74.000 buc/anS1: 10.000 t/ an

2) Regimul de lucru in anul in plan este cu saptamana de lucru intrerupta, iar timpul de stationare pentru efectuarea reparatiilor planificate este : Agregatul A 7 zile/an Utilaje U1 si U6 14 zile/an Utilaje U2 13 zile/an Utilaje U3 14,5 zile/an Utilaje U4 si U7 13,5 zile/an Utilaje U5 12 zile/an

3) Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui muncitor de baza se au in vedere urmatoarele : Timp aferent zilelor de repaus legal si sarbatori : 110 zile/an Concedii de odihna : 18 zile /an Concedii de boala : 3,4 zile/an Concedii de maternitate : 3 zile/an

4) Sporurile si adaosurile la salariile tarifare pentru muncitori direct productivi : Spor vechime 14% Spor de noapte 15%Pentru celelalte categorii de salariati , sporurile si adaosurile sunt incluse in salariul mediu lunar. In anul de plan se prevede o crestere a salariilor medii lunare pentru aceste categorii de salariati de 12,5%, avandu-se in vedere calculele de prognoza privind inflatia.

5) Puterile instalate ale motoarelor electrice ale utilajelor sunt : Agregat A 5 KW Utilaje U1 - 4 KW Utilaje U2, U3, U6, U7 - 3,5 KW Utilaje U4 si U5 - 3KWRandamentul motoarelor : 0,95; coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor: 0,9 ; procentul pierderilor in retea 3%

6) Cheltuielile atelierului de reparatii se repartizeaza sectiilor de baza astfel : Sectia I - 30% ; Sectia II - 65%; Sectia III - 5%;

7) Cheltuielile atelierului de scularie se repartizeaza sectiilor de baza astfel : Sectia I - 20% Sectia II - 65% Sectia III - 15%

8) Cota de CAS suportata de intreprindere este de 25%, iar cea pentru protectia sociala , de 5%;

9) La nivelul sectiei I, veriga conducatoare este agregatul A, la nivelul sectiei II, veriga conducatoare este grupa de utilaje U5, iar la nivelul intreprinderii, veriga conducatoare este sectia III;

10) Timpul unitar realizat in luna de varf a anului de baza se prezinta in tabelul 8.6:

Tabel 8.6

11) Pretul produselor in anul de plan se prevede a fi de : 35.000 UV ptr P1 28.000 UV ptr P2 16.000 UV ptr S1

12) Coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor luat in calculul rezervei extensive de productie este egal cu 1;

13) In anul de plan se prevede o crestere a salariilor tarifare orare , tinand cont de nivelul inflatiei prognozate, nivelul acestora fiind :

Agregat A210 UV/hSemifabricat S1

Utilaj U1145 UV/hSemifabricat S1

Utilaj U2165 UV/hProdus P1

Utilaj U3150 UV/hProdus P1

145 UV/hProdus P2

Utilaj U4150 UV/hProdus P1

140 UV/hProdus P2

Utilaj U5135 UV/hProdus P1

138 UV/hProdus P2

Utilaj U6160 UV/hProdus P1

155 UV/hProdus P2

Utilaj U7140 UV/hProdus P2

Montaj145 UV/hProdus P1

140 UV/hProdus P2

14) Avand in vedere obiectivele de dezvoltare ale activitatii in anul de plan, numarul salariatilor indirect productivi din sectie si ai salariatilor din compartimentele functionale va creste in anul de plan astfel : Sectiile de prodxuctie de baza cu 10% Sectiile de productie auxiliare cu 8% Compartimente functionale cu 5%

15) Necesarul de energie electrica pentru forta motrice la sectia de montaj, atelierul de reparatii si atelierul de scularie, creste in anul de plan cu 13% fata de anul curent. Necesarul de energie pentru iluminat la sectiile de baza va creste cu 25%, la celelalte verigi ramanand la nivelul anului curent. Pretul unitar al energiei electrice este 22 UV/KWh.

16) Normativele de consum de materiale auxiliare si obiecte de inventar in cadrul sectiilor de productie de baza, prevazute pentru anul de plan sunt: Pentru materiale auxiliare : Sectia I : 54.890 UV/1000 tone semifabricat S1; Sectia II : 1.730 UV/ 1 milion UV productie marfa; Sectia III : 450 UV / 1 milion UV productie marfa; Pentru obiecte de inventar: Sectia I : 9.064 UV/ 1000 tone semifabricat S1; Sectia II : 7.300 UV/ 1000 h-masini; Sectia III : 2.800 UV / 1000 h-om;Necesarul de materiale auxiliare si obiecte de inventar pentru celelalte verigi structurale creste in anul de plan fata de anul curent cu 5%.

17) Necesarul de combustibil si apa la sectiile de productie e baza creste cu 10% in anul de plan fata de anul curent, la atelierul de reparatii si atelierul de scularie cu 8%, iar la compartimentele functionale raman ca in anul de baza;

18) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, cu exceptia celor privind untilajele de productie in sectiile de baza (agregat A si grupele de utilaje U1-U7) raman la nivelul anului curent;

19) Cheltuielile cuprinse in categoria alte cheltuieli materiale si alte cheltuieli cu munca vie la nivelul sectiilor de productie si ale administratiei intreprinderilor raman la acelasi nivel ca in anul curent;

20) Materialele recuperabile rezultate in cadrul sectiilor I si II sunt valorificate la pretul de 1.200 UV/tona;

CAPITOLUL 3 : SECTIUNEA PRODUCTIA INDUSTRIALA

3.1 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRODUCTIEI INDUSTRIALE:

In cadrul acestei sectiuni se fundamenteaza nivelul planificat al indicatorilor principali ai productiei industriale cum sunt productia fizica, productia marfa, cifra de afaceri etc.Nivelurile productiei fizice si ale cifrei de afaceri planificate sunt prezentate in tabelul 8.7

Tabelul 8.7

Intr-o prima etapa a acestei sectiuni se face o evaluare a capacitatilor de productie existente care se compara cu obiectivele de plan stabilite, verificandu-se posibilitatea de realizare a acestor obiective in conditiile dotarii tehnice si a fabricatiei din anul curent (in regim de lucru cu doua schimburi ).Pentru aceasta se stabileste, in prealabil , Balanta timpului de lucru planificat al unui utilaj , calculele fiind prezentate in tabelul 8.8.

Tabelul 8.8

Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui utilaj se are in vedere regimul de lucru planificat al utilajelor si timpul mediu aferent reparatiilor planificate (conform datelor de la punctul 2 din Date pentru perioade de plan ).Timpul mediu de intreruperi datorat schimburilor neprogramate si fondul de timp planificat vor fi calculate dupa determinarea coeficientului mediu de schimb (tabelul 8.13 ) conform relatiilor:

Fond de timp = Fond de timp * Coef mediu de schimb * Durata schimb (ore) planificat (ore) maxim disponibil(zile)

Timpul mediu de intreruperi = Fond de timp maxim - Fond de timp planificat (ore) datorat schimburilor nelucratoare disponibil (ore)

Verificarea posibilitatii de realizare a productiei planificate in conditiile de fabricatie a anului curent consta in urmatoarele :a. Pentru sectiile I si II : Se determina timpul necesar (ore-masini) pentru realizarea productiei planificate in conditiile de fabricatie din anul curent (Tnt); Se determina fondul de timp disponibil al utilajelor existente (ore-masini) in regim de doua schimburi (regimul de lucru din anul curent ) (Tdt); In cazul in care se inregistreaza un excedent de ore-masini, productia planificata poate fi realizata fara a se schimba nimic; in caz contrar, cand se inregistreaza un deficit de ore-masini, productia planificata nu poate fi realizata in conditiile de fabricatie ale anului curent, impunandu-se o serie de directii de actiune;b. Pentru sectia a III-a: Se determina necesarul total de m2 ore pentru realizarea productiei planificate in conditiile de fabricatie din anul curent (Nt); Se determina disponibilul total de m2 ore al suprafetei de montaj in regimul de lucru din anul curent (Dt); Se compara Nt cu Dt , determinandu-se excedentul sau deficitul de m2 ore, concluziile finale fiind aceleasi ca la sectiile I si II.

Calculele, pentru sectiile I si II, privind verificarea posibilitatilor de realizare a productiei planificate , in conditiile de fabricare ale anului curent, sunt prezentate in tabelul 8.9.

Pentru grupa de utilaje A, productia planificata se exprima in numar de sarje, determinat cu ajutorul relatiei:Ns = Qs / (Gmp K) , in care :Qs = cantitatea necesara de semifabricat S1 pentru realizarea productiei intreprinderii;Gmp = greutatea materiei prima (t/sarja);K = coeficientul de productie utilizabila (coeficientul de scoatere);

Cantitatea necesara de semifabricat S1 pentru realizarea productiei se determina dupa relatia :

Qs = Qpli * nci * Qsl , in care :Qpli = volumul productiei planificate la produsul de tipul I;nci = norma de consum de semifabricat pentru o unitate de produs de tipul I;Qsl = cantitatea de semifabricat livrata in afara;I = 1 n = numarul de tipuri de produse la care se consuma semifabricatul S1.

Tabelul 8.9

Timpul necesar pe produs se preia din schemele procesului tehnologic ( figura 8.1 si 8.2 ), iar nuarul de utilaje, din datele privind anul curent.Verificarea posibilitatilor de realizarea productiei planificate in conditiile anului de baza, pentru sectia III, se prezinta in tabelul 8.10.Din verificarea posibilitatilor de realizare a productiei planificate in conditiile de fabricatie din anul curent , rezulta la toate grupele de utilaje un deficit de ore masina, respectiv un deficit de m2 ore (la sectia de montaj ), pentru realizarea productiei planificate fiind necesar : Sa se mobilizeze rezervele interne existente pe linia imbunatatirii folosirii intensive si extensive a capacitatii de productie, a utilajelor de productie si a suprafetei de productie existente; Sa se achizitioneze prin investitii noi utilaje de productie acolo unde nu exista rezerve interne sau acestea sunt insuficiente pentru executarea productiei planificate.

Tabelul 8.10

Concret, pentru eliminarea deficitelor, se poate actiona in urmatoarele trei directii :a. Pentru sectia I si a II-a, aceste directii sunt : Program de masuri tehnico- organizatorice pentru reducerea tuimpului unitar, care va determina diminuarea timpului necesar total pentru realizarea productiei planificate; Marirea coeficientului de schimb in vederea cresterii timpului planificat al unui utilaj si , in consecinta, a disponibilului total de ore-masina; Achizitionarea de noi utilaje, prin investitii, pentru cresterea disponibilului total de ore-masina.b. Pentru sectia a III-a, aceste directii sunt : Program de masiri tehnico-organizatorice pentru reducerea timpului si/sau a suprafetei necesare pentru montarea unui produs, ceea ce va determina reducerea necesarului total de m2 ore; Marirea coeficientului de schimb, in vederea cresterii timpului planificat al suprafetei de montaj si al disponibilului total de m2 ore; Marirea suprafetei de montaj prin investitii in vederea cresterii disponibilului de m2-ore;

3.2 PROGRAM DE MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE PENTRU MOBILIZAREA REZERVELOR INTERNE EXISTENTE PRIVIND IMBUNATATIREA UTILIZARII EXTENSIVE SI INTENSIVE A UTILAJELOR DE PRODUCTIE

1. Imbunatatirea retelei de fabricatie pentru obtinerea semifabricatului S1 , prin introducerea unei noi materii prime m6 cu un pret de aprovizionare de 15.600 UV/t. Noua reteta de fabricatie prevede : m1 40%; m2 32%; m3 16%; m4 -12%;Aceasta masura va avea ca efect reducerea duratei de elaborare a sarjei cu 0,25 ore.

2. Introducerea unui dispozitiv la utilajele U7 , care va determina cresterea randamentului acestora cu 25% si reducerea normei de timp cu 20%. Costul unui dispozitiv este de 18.000 UV si se uzeaza dupa prelucrarea a 500 de produse P2.

3. Modernizarea utilajelor U4 prin sporirea vitezei de lucru, ceea ce va determina cresterea randamentului acestora cu 25% si scaderea normei de timp cu 22%.

4. Ca urmare a schimbarii conditiilor care au stat la baza fundamentarii normelor de timp, acestea se reduc, la operatiile 7 si 8 de la produsele P1 si P2 astfel : P1 op. 7 la 1,53 ore-om/produs P2 op. 7 la 2,04 ore-om/produs P1 op. 8 la 4,08 ore-om/produs P2 op. 8 la 3.06 ore-om/produsInfluenta masurilor propuse asupra deficitelor de ore-masina va fi :Masura 1: Imbunatatirea retetei de fabricatie pentru obtinerea semifabricatului S1 Reducerea unitara: - 0.25 h-masina/sarja Reducerea totala: - 0.25 * 3222 = - 805,5 h-masina Deficit dupa aplicarea msurii: - 4466,5 (-805,5) = - 3661 h-masina

Masura 2: Introducerea dispozitivului la utilajul U7: Timp planificat inainte de aplicarea masurii: 2,6 h-masina/buc Timp planificat dupa aplicarea masurii : 2.6 : 1,25 = 2,08 h-masina/buc Reducerea unitara : 2,08 2,06 = - 0,52 h-masina/buc Reducerea totala : -0,52 * 58.860 = - 30.607 h-masina Deficit dupa aplicarea masurii : -75.756 (-30.607) = - 45.149 h-masina Timp normat inainte de aplicarea masurii : 5,32 h-om Timp normat dupa aplicarea masurii : 5,32 5,32 * 20% = 4,26 h-om

Masura 3: Modernizarea utilajelor U4Produsul P1: Timp planificat inainte de aplicarea masurii : 1,5 h-masina/buc Timp planificat dupa aplicarea masurii : 1,5 : 1,25 = 1,2 h-masina/buc Reducerea unitara : 1,2 1,5 = -0,3 h-masina/buc Reducerea totala : -0,3 * 78.350 = - 23.505 h-masinaProdusul P2: Timp planificat inainte de aplicarea masurii : 1,8 h-masina/buc Timp planificat dupa aplicarea masurii : 1,8 : 1,25 = 1,44 h-masina/buc Reducerea unitara : 1,44 1.8 = -0,36 h-masina/buc Reducerea totala : -0,36 * 58.860 = -23.505 21.190 = -47.402 h-masina Deficit dupa aplicarea masurii : -92.097 (-23.505 - 21.190) = -47.402 h-masinaTimpii normati unitari dupa aplicarea masurii vor fi :Produsul P1 : Timp normat inainte de aplicarea masurii :1,58 h-om/buc Timp normat dupa aplicarea masurii : 1,58 1,58 * 22% = 1,23 h-omProdusul P2 : Timp normat inainte de aplicarea masurii: 1,9 h-om/buc Timp normat dupa aplicarea masurii : 1,9 1,8*22% = 1,48 h-om/buc

Masura 4: Avand drept efect reducerea normelor legate de consumul de forta de munca nu a influenta deficitele de ore-masina ale utilajelor.Ca urmare a aplicarii acestor masuri , timpii unitari din perioada de plan se prezinta centralizat in tabelul 8.11

Pentru acoperirea deficitelor de timp din cadrul sectiilor I, II si III, se va trece la a doua directie de actiune , respectiv marirea coeficientului de schimb, prin trecerea la schimbul al 3-lea.Fundamentarea coeficientilor de schimb si programarea lucrului, pe schimburi, pentru sectiile I si II, se prezinta in tabelul 8.12.

Tabelul 8.12

Coeficientul de schimb Ks se determina dupa relatia :Ks= timpul planificat total (Tplt) / timp disponibil pe schimb pe total utilaje (Tdst)

In cazul in care coeficientul de schimb este mai mare decat 1 (respectiv 2), se va lucra complet un schimb (respectiv doua schimburi ), urmand ca schimbul doi (respectiv trei ) sa fie incomplet.

Numarul de utilaje din schimbul incomplet (Nusi) se calculeaza dupa relatia :Nusi = ( Tplt Nsc * Tdst) / Tdsu , in care : Nsc numarul de schimburi complete; Tdsu timpul disponibil pe schimb al unui utilaj;

Numarul de zile din schimbul incomplet (Nzsi) se va determina dupa relatia :

Nzsi = (Tplt Nsc * Tdst) / Nusi * ds , in care ds durata planificata a unui schimb

In cazul in care, din calcul, rezulta un coeficient de schimb mai mare decat 3, suntem in situatia in care deficitele de timp nu pot fi acoperite prin generalizarea schimbului trei, impunandu-se a treia directie de actiune, respectiv achizitionarea unor noi utilaje. In aceasta situatie nu se efectueaza programarea lucrului pe schimburi decat dupa fundamentarea necesarului suplimentar de utilaje.

Schimbul 3 :Agregatul A : Nusi = (10.832,5 2 * 3.808) /1.904 = 1,689 = 2 utilajeNzsi = (10.832,5 2 * 3.808)/ 2*8 = 201,03 = 202 zile

Utilajul U2: Nusi = (76.800 - 2*30.976)/ 1.936 = 7,66 = 8 utilaje Nzsi = (76.800 - 2*30.976)/ 8*8 = 232 zile

Utilajul U4:Nusi = (183.360 - 2*65.688)/ 1.932 = 26,90 = 27 utilajeNzsi = (183.360 - 2*65.688)/ 27*8 = 240,66 = 241 zile

Utilajul U5:Nusi = (234.000 - 2*79.704)/ 1.944 = 38,37 = 39 utilajeNzsi = (234.000 - 2*79.704)/ 39*8 = 239,07 = 240 zile

Asa cu rezulta din tabelul 8.13, la grupele de utilaje U1, U3, U6, U7, neacoperindu-se deficitele de timp prin generalizarea schimbului trei, se va trece la a treia directie de actiune, respectiv achizitionarea de noi utilaje prin investitii.

Numarul de utilaje suplimentare (Nus) necesare eliminarii deficitelor de timp ramase se determina dupa relatia :Nus = ( Tplt Nsm * Tdst) / Td max, in care : Nsm numarul maxim de schimburi T d max fondul de timp maxim disponibil al unui utilaj

K > 3 => achizitionare utilaje noi pentru U1, U3, U6, U7Utilajul U1 : Nus = (24.760 - 3* 7.712)/ 5.784 = 0,28 = 1 utilajUtilajul U3 : Nus = (199.200 - 3* 53.872)/ 5.772 = 6,51 = 7 utilajeUtilajul U6 : Nus = (244.000 - 3* 69.408)/ 5.784 = 6,18 = 7 utilajeUtilajul U7 : Nus = (153.920 - 3* 38.640)/ 5.796 = 6,55 = 7 utilaje

Avand in vedere noile utilaje ce urmeaza a fi achizitionate, coeficientul mediu de schimb si programarea lucrului pe schimburi se prezinta in tabelul 8.13

Tabelul 8.13Pentru sectia III fundamentarea coeficientului mediu de schimb si programarea lucrului pe schimburi sunt prezentate in tabelul 8.14

Coeficientul mediu de schimb (Ks), se determina dupa relatia :Ks= necesarul total de m2-ore (Nt)/ disponibil pe schimb m2-ore (Dst)

Numarul de zile din schimbul incomplet (Nzsi) se determina dupa urmatoarea relatie :Nzsi = (Nt - Dst * Nsc)/ S*ds , in care : S marimea suprafetei de productieDs - durata planificata a schimbului

CAPITOLUL 4 : SECTIUNEA CAPACITATI DE PRODUCTIE INDUSTRIALA SI GRADUL DE FOLOSIRE AL ACESTORA

4.1 CALCULUL CAPACITATII DE PRODUCTIE:

A1) Sectia I:In cadrul sectiei I exista utilajele A si U1 , utilaje cu specializare pe produs, capaitatea de productie (Cp) fundamentandu-se dupa urmatoarele metodologii:Cp = (Na * Gmp * K * Fd max) / tuv Na numarul de agregate; Gmp- greutatea materiilor prime ce se pot cuprinde in agregat la o incarcatura; K coeficientul de productie utilizabila care se obtine din cantitatea de materii prime introdusa in agregat; F d max fondul de timp maxim disponibil al agregatului; Tuv timpul unitar, din perioada de varf a anului de baza, de elaborare a unei sarje;

Rezulta :Cp = (2 * 50 * 0,8 *5 712) / 3,5 = 130.560 tone semifabricat S1

A2) pentru grupa de utilaje U1:Cp= (Nu * Fd max) / tuv , in care : Nu numar de utilajeRezulta Cp = (5 * 5 784)/ 0,19 = 152.210 tone semifabricat S1

B) Sectia II:Pentru utilajele cu specializare pentru fabricarea unui fel de produs (U2 si U7), capacitatea de productie se determina dupa relatia data pentru U1, iar pentru celelalte utilaje (U3, U4, U5 si U6), care sunt cu specializare tehnologica, prin metoda produsului reprezentativ.Rezulta : - pentru grupa de utilaje U2 : Cp = (17 * 5808)/1,19 = 82.971 buc produs P1 Pentru grupa de utilaje U7 : Cp = ( 22 * 5796)/ 2,08 = 61.304 buc produs P2Grupele de utilaje U3, U4, U5 si U6 au specializare tehnologica, fundamentarea capacitatii de productie facandu-se prin metoda produsului reprezentativ, calculele fiind prezentate in tabelul 8.15

Tabelul 8.15

Capacitatea de productie in produs reprezentativ (Cpr) se determina dupa relatia :Cpr = ( Nu * F d max) / tuvr, in care : t uvr timpul unitar din perioada de varf a produsului reprezentativSe va considera produs reprezentativ produsul care are ponderea cea mai mare in timpul necesar total.

C) Sectia III :Capacitatea de prodctie la sectia III se determina prin metoda produsului reprezentativ, calculele fiind reprezentate in tabelul 8.16Capacitatea de productie in produs reprezentativ (Cpr) se determina dupa relatia :Cpr = ( S * F d max) / sr *t mvr, in care :S marimea suprafetei de productieSr suprafata unitara necesara pentru montarea produsului reprezentativT mvr timpul unitar din perioada de varf pentru montarea produsului reprezentativSe va considera produs reprezentativ produsul care are ponderea cea mai mare in necesarul total de m2-ora pentru realizarea productiei planificate.

Tabelul 8.16

4.2 PLANIFICAREA UTILIZARII CAPACITATII DE PRODUCTIE:

Planificarea utilizarii capacitatii de productie implica fundamentarea urmatorilor indicatori, dupa urmatoarea metodologie:a) Gradul de utilizare a capacitatii de productie ( Gucp)Gucp= (Qpl / Cp) * 100, in care: Qpl productia planificata Cp capacitatea de productieb) Gradul de utilizare extensiva a capacitatii de productie ( Gecp):Gecp = ( Fnt / F d max t ) * 100, in care : Fnt fondul de timp total necesar realizarii productiei planificate F d max t fondul de timp maxim disponibil pe total utilajc) Gradul de utilizare intensiva a capacitatii de productie (Gicp)Gipc = ( Imui / Nui) * 100, in care : Imui indicatorul mediu de utilizare intensiva Nui norma de utilizare intensivad) Rezerva potentiala totala de productie (Rpt)Rpt = Cp Qple) Rezerva potentiala extensiva de productie (Rpex)R(pex) = Qpl * [ (F d max t / Fnt) * 1 ], in care coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelorf) Rezerva potentiala intensiva de productie (Rpi)Rpi = Rpt RpexFundamentarea marimii acestor indicatori , pentru fiecare grupa de utilaje si la montaj, este prezentata de tabelul 8.17Pentru grupele de utilaje U1, U2 , U3 si U6 care sunt utilaje cu specializare tehnologica si pentru sectia de montaj, capacitatea de productie , volumul productiei planificate si rezervele de productie sunt exprimate in produs reprezentativ, pentru a permite calculul global al acestor indicatori la nivelul intreprinderii.

Tabelul 8.17

4.3 BALANTELE CAPACITATILOR DE PRODUCTIE LA INCEPUTUL ANULUI:

Prin balantele capacitatilor de productie la inceputul anului se compara capacitatea de productie a fiecarei verigi cu capacitatea verigii conducatoare. Din aceasta comparatie rezulta excedentele sau deficitele de capacitati in raport cu capacitatea verigii conducatoare.Pentru intocmirea acestei balante se pleaca de la capacitatea de productie a verigii conducatoare specificate si capacitatea de productie a fiecarei grupe de utilaje, determinata in tabelele 8.15 si 8.16.Capacitatea de productie a verigii conducatoare din cadrul sectiei determina capacitatea de productie a sectiei, iar capaitatea de productie a sectiei conducatoare determina capacitatea de productie la nivelul intreprinderii.Capacitatea de productie a grupei de utilaje ( sau a sectiei ) care constituie loc ingust in cadrul sectiei ( sau intreprinderii) determina nivelul productiei poibile. Se considera loc ingust acea veriga (grupa de utilaje sau sectie ) care are cea mai mica capacitate de productie ( la nivelul sectiei sau la nivelul intreprinderii), respextiv acea veriga la care deficitul de capacitate este cel mai mare.In cazul in care nu exista locuri inguste, productia posibil este egala cu capavitatea de productie.Gradul de utilizare a productiei posibile (Gupp) se determina dupa relatia :Gupp = (Qpl / Pp) * 100, in care Pp productia posibilaBalantele capacitatilor de productie la inceputul anului la nivelul sectiilor I si II sunt prezentate sistematizat in tabelele 8.18 si 8.19Grafic, aceste balante sunt prezentate in figurile 8.3 si 8.4

Tabelul 8.18

Tabelul 8.19

Pentru intocmirea balantei capacitatilor de productie la inceputul anului pe intreprindere se au in vedere urmatoarele : Capacitatea de productie a sectiei I de 130.560 tone semifabricat S1 se repartizeaza pe cele doua produse in functie de ponderea cantitatii de semifabricat necesare pentru realizarea productiei planificate din fiecare produs in cantitatea necesara totala.Cantitatea necesara totala se semifabricat S1:P1: 78.350 * 1,2 = 94.020 tone (76,16%)P2: 58.860 * 0.5 = 29.430 tone (23,84%)TOTAL 123.450 tone (100%)

Deci, capacitatea de productie va fi :P1: 130.560 * 76,16% = 99.435 toneP2: 130.560 * 23,84% = 31.125 toneTOTAL 130.560 tone

Capacitate de productie necesara in raport cu capacitatea verigii conducatoare = Capacitatea de productie a verigii conducatoare * Norma de conum Deficitul sau excedentul de capacitate in produsul verigii respective = capacitatea de productie existenta - capacitatea de productie necesara Deficitul sau excedentul de capacitate in produsul verigii conducatoare = deficitul sau excedentul de capacitate in produsul verigii raportat la norma de consum Productia posibila exprimata in bucati este datade capacitatea de productie a sectiei care reprezinta loc ingust (in acest caz sectia III), inar in cazul in care aceasta capacitate se exprima in alte unitati naturale decat bucati, aceasta se calculeaza dupa relatia :

Productia posibila (buc.) = Capacitatea de productie existenta (tone sau seturi reper) / Norma de consum (tone/buc sau set reper/buc)

Balanta initiala a capacitatii de productie la inceputul anului la nivelul intreprinderii este prezentata in figura 8.5 si tabelul 8.20Tabelul 8.20CAPITOLUL 5: SECTIUNEA RESURSE UMANE SI FOND DE SALARII:

Aceasta sectiune , elaborata plecand de la obiectivele de productie , cuprinde fundamentarea numarului de salariati pe categorii si a fondului de salarii.Pentru fundamentarea numarului de muncitori direct productivi, intr-o prima etapa, se va determina balanta timpului de lucru planificat al unui muncitor, calculele fiind prezentate in tabelul 8.21.

Tabelul 8.21

Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui muncitor direct productiv, informatiile legate de intreruperile planificate in utilizarea timpului de lucru se preiau din date privind anul de plan , punctul 3.Fundamentarea necesarului de muncitori direct productivi si a fondului de salarii aferent acestora se prezinta in tabelul 8.22Salariul tarifar pe total productie (Stt) se fundamenteaza dupa relatia:Stt = Qpl * tn * Sh = Qpl * Sp, in care : Qpl volumul productiei planificate tn timpul normat unitar ( ore-om) Sh salariul tarifar orar Sp salariul pe produsSporul de vechime s-a fundamentat aplicand procentul planificat (14%), conform prevederilor pentru anul de plan, asupra salariului tarifar total.

Tabelul 8.22

Fundamentarea sumelor reprezentand sporul de noapte se face tinand cont de coeficientul de schimb planificat pentru fiecare grupa de utilaje si pentru sectia de montaj, determinandu-se , in prealabil, salariul tarifar aferent schimbului trei (St3), dupa relatia :St3= (Stt * KS3) / Ks, in care : KS3 coeficientul aferent schimbului trei KS coeficientul mediu de schimbAsupra salariului tarifar aferent schimbului trei se va aplica procentul planificat (15%, conform prevederilor pentru anu; de plan ), fundamentandu-se sporul aferent schimbului trei.Exemplu : La agregatul A coeficientul mediu de schimb KS, este egal cu 2.961, iar salariul tarifar total este 11.840.850 UV.Rezulta : St3 = (11.840.850 * 0,961)/ 2,961 = 3.842.977 UVSpor de noapte = 3.842.977 * 15% = 576.447 UV

Numarul de muncitori direct productivi (Nm) se fundamenteaza pe baza relatiei :Nm = Tplt / Fpl, in care : Tplt timpul planificat pe total productie Fpl fondul de timp planificat al unui muncitor de bazaObs: Rotunjirea in minus a numarului de muncitori rezultat din calul se face tinand cont de posibilitatea ca numaul de muncitori planificat, prin depasirea normelor, sa compenseze diferenta neluata in calcul.Centralizatorul numarului de salariati si al fondului de salarii aferent la nivelul intreprinderii se prezinta sistematizat in tabelul 8.23Pentru fundamentarea numarului de salariati pentru celelalte categorii, in afara muncitorilor direct productivi si a fondului de salalrii aferent acestora s-a plecat de la numarul de salariati si salariul mediu lunar din anul curent si s-a tinut cont de cresterile prevazute pentru anul de plan atat in ceea ce priveste numarul de salariati, cat si salariul mediu lunar.

Tabelul 8.23