proiect final livada de nuci

of 357 /357
CUPRINS I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23 1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

Upload: eugencostin53

Post on 19-Jul-2015

645 views

Category:

Food


29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Proiect final livada de nuci

CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10

1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13

2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20

III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR

FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25

2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45

3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49

4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

Page 2: Proiect final livada de nuci

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55

5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81

1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81

1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82

1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84

2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85

V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

Page 3: Proiect final livada de nuci

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:…………………………………… 122 2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125 2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

Page 4: Proiect final livada de nuci

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127 2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149 3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151 3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Page 5: Proiect final livada de nuci

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

Page 6: Proiect final livada de nuci

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

Page 7: Proiect final livada de nuci

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

Page 8: Proiect final livada de nuci

de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………................252 3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..…255 3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….…..257 3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………..…………..259 3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….………261 3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………...………263 Varianta I 3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….265 Varianta II 3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….267 3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….271 Varianta I 3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini………..273 Varianta II 3.14.2/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….........275 3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………..….278 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII………………………………..…..…280 4.1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………........280 4.2. Centralizatorul materialelor principale la păr…………................................281 4.3. Centralizatorul materialelor principale la prun……….................................282

Page 9: Proiect final livada de nuci

4.4.Centralizatorul materialelor principale la nuc……….................................283 4.5.Centralizatorul materialelor principale la gutui…….….................................285 4.6. Centralizatorul materialelor principale la cais…………...............................286 4.7. Centralizatorul materialelor principale la piersic….….................................287 4.8. Centralizatorul materialelor principale la vişin………..................................288 4.9. Centralizatorul materialelor principale la cireş……….................................289 4.10. Centralizatorul materialelor principale la alun………................................291 4.11. Centralizatorul materialelor principale la cătină……................................292 4.12. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………..........293 4.13. Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…......................................................................294 4.14.Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………....295 5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………...……………………..…………..297 5.1. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………..297 5.2.C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr………………….........298 5.3. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………..........299 5.4.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………...300 5.5.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………......301 5.6.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………..............302 5.7.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic……………….........303 5.8.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………......................304 5.9.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………....305 5.10.Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi………………….....................................................................306 5.11.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….307 5.12.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..308 6. Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….………….309 6.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar………………………….....309 6.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….…….309 6.3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………..……..310 6.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………. 310 6.5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….311 6.7. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….312 6.8. . Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………..312 6.9. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………...313 6.10.Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6.11.Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….314 6.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6.14.Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315

Page 10: Proiect final livada de nuci

7.1. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.P.M.)……………………….…315 7.2. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.P.M.)………………………..…316 7.3. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.P.M.)…………………………316 7.4. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.P.M.)………………………….316 7.5. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.P.M.)……………………...…317 7.6. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.P.M.)………………….………317 7.7. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.P.M.)………………………318 7.8. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.P.M.)…………………….…..318 7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.M.)…………………….…. 319 7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.P.M.)………………………. 319 7.11. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.P.M.)…………….……… 320 7.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M.)…………. 321 7.13. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.P.M.)…………………….322 7.14. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.M.)……………………….322 8. Valoarea producţiei globale (V.P.G.) ………………………………………..323 8.1. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….…..323 8.2. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8.3. Valoarea producţiei globale la cultura prun…………………………………..324 8.4. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………...324 8.5. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….325 8.6. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….………..325 8.7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….…….326 8.8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin………………………………..…327 8.9.Valoarea producţiei globale la cultura cireş…………………………………..327 8.10.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….328 8.11.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….…….328 8.12.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….………330 8.13.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur …………………..…………..333 8.14.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….….333 9. Indicatori de eficienta economica……………………………….……………334 9.1. Indicatori de eficienţă economică la măr…………………………..…………334 9.2. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.3. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….334 9.4. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………..…… 335 9.5. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.6. Indicatori de eficienţă economică la cais………………………………..……335 9.7. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….……….336 9.8. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….336 9.9. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….336 9.10. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.11. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.12. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi……………..……….338 9.13. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339

Page 11: Proiect final livada de nuci

9.14. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………...………….339 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………..……….340 10.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….…………..340 10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….………… 341 10.4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………..……….342 10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….343 10.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais………………………... 344 10.7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………..…345 10.8. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………..346 10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….…346 10.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………...….347 10.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………...…..348 10.12. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….…..349 10.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..…..350 10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….351

Page 12: Proiect final livada de nuci

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

PROIECT TIP

Pomi şi arbuşti fructiferi

2006

Page 13: Proiect final livada de nuci

2

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI

1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în

raport cu specia, soiul şi portaltoiul, vârsta pomilor, faza de vegetaţie sau repaus, prezenţa sau absenţa rodului,etc.

Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici.

Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii:

- factori climatici: lumina, temperatura, apa şi aerul; - factori edafici ( pedologici ), care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului, gradul

de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive, apă, aer şi activitatea microbiologică ; - factori organici; - factori biotici.

1.1. Cerinţele faţă de lumină. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important,

deoarece în prezenţa ei, are loc procesul de fotosinteză. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei,

influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii

fructiferi: zmeurul, coacăzul şi agrişul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul, piersicul, cireşul şi caisul. Mărul, părul, prunul, şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe.

Lumina, măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este, pentru ţara noastră, suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate, cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime.

Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă, în raport cu punctele cardinale, la stabilirea distanţelor optime de plantare, a desimii şi formei coroanei etc.

1.2. Cerinţele faţă de căldură. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important, care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie, respiraţie şi transpiraţie, parcurgerea fenofazelor, postmaturaţia seminţelor, viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă.

Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul, caisul, piersicul şi apoi gutuiul, cireşul, alunul, castanul şi nucul. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul, prunul european, vişinul, şi mărul, iar în urmă se plasează căpşunul, coacăzul, agrişul şi zmeurul.

Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului, de vârsta pomilor, faza de vegetaţie, portaltoi, agrotehnica aplicată etc. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor, împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor:

Page 14: Proiect final livada de nuci

3

Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor Specia ºC Specia ºC

Măr -35…-36 Piersic -24…-26 Păr -32…-33 Cireş -29…-32

Gutui -28…-30 Vişin -30…-32 Prun -30…-32 Căpşun -22…-24 Cais -26…-28 Smochin -16

Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.

Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor:

Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole

Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC

Măr -2,8…-4,9 -1,7…-3,2 -1,1…-2,7 Păr -1,7…-4,9 -1,7…-3,2 -1,7…-2,1 Piersic -1,7…-4,9 -1,1…-3,8 -1,1…-2,1 Cireş -1,7…-3,2 -1,1…-3,2 -1,1…-2,1 Prun -1,1…-4,2 -0,6…-3,2 -0,6…-2,1 Cais -1,1…-4,9 -0,6…-3,2 -0,0…-1,5

1.3. Cerinţele faţă de apă. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. Apa intră în compoziţia tuturor organelor, în proporţie de până la 75% în frunze, ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. Pe locul al doilea se plasează gutuiul, alunul, mărul, şi prunul, care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. Părul, nucul, cireşul, şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul, caisul şi migdalul.

Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului, dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular, de concentraţia soluţiilor nutritive din sol, de structura şi de umiditatea solului, de cantitatea precipitaţiilor atmosferice, viteza vântului, intensitatea luminii, mărimea recoltelor şi alţi factori, panta terenului.

În prima jumătate a perioadei de vegetaţie, nevoia de apă a pomilor este în general, mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă, de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Dimpotrivă, în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.

Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor, dezvoltarea frunzelor, mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. În consecinţă, vigoarea pomilor scade, regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate, pomii îmbătrânesc prematur, iar durata lor de viaţă este scurtată.

Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole, pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole, datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. Totuşi, în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei, uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.

Page 15: Proiect final livada de nuci

4

Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil, întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol, determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor, este dereglată absorbţia apei, hidratarea ţesuturilor, provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură.

1.4. Cerinţele faţă de aer. În viaţa pomilor, ca şi a celorlalte plante, aerul are un rol

important, mai ales prin bioxidul de carbon, folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane.

În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor, este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului, pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. Din acest punct de vedere, terenurile în pantă sunt cele mai favorabile, pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. După ele vin terenurile plane şi platourile, unde mişcarea aerului se face destul de uşor, la cea mai mică adiere de vânt. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. Astfel se explică de ce în aceste locuri, din regiunile mai ploioase, bolile criptogamice atacă mai puternic, iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin.

Mişcarea prea puternică a aerului, mai ales când acesta este uscat, este defavorabilă pomilor. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol, unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. În plus, aerul uscat, aflat în mişcare, produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. În zilele cu vânt, albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor.

Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice; în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător; în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare.

1.5. Cerinţele faţă de sol. Solul este principalul factor de mediu de care depinde

producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie, de soi, şi portaltoi sunt asigurate.

Fertilitatea naturală a unui sol, respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă, depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura, grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini, structura şi adâncimea apei freatice. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase, lutoase şi argiloase.

Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă, sunt lipsite de structură, au permeabilitate mare pentru apă şi aer, se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapo-transpiraţie şi infiltraţie.

În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari, 1,5-4 m, pe nisipurile semimobile, slab humifere, cu un conţinut de 0.6 -1% humus şi peste 5% argilă, reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul, părul, prunul, piersicul, vişinul, cireşul, coacăzul negru, asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice, iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor.

Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor, prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular, pot înmagazina şi păstra apa , permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă, sunt bine aerate, se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive.

Page 16: Proiect final livada de nuci

5

Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%, sunt compacte, greu permeabile pentru apă, aerate, de regulă mai acide, umede şi reci. Deşi mai bogate în substanţe nutritive, sunt greu penetrabile pentru rădăcini, necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor, recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu, ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.

Printre tipurile de sol din ţara noastră, cele situate în zona stejarului şi fagului, solurile slab podzolice, cum sunt: brune de pădure, brune roşcate de pădure şi aluviunile, sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.

În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile.

În zona de stepă, pe lângă cernoziomuri şi aluviuni, corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare.

Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase, sărăturoase, pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ.

Însuşirile chimice ale solului. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus, atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. Solurile slab humifere, cele puternic erodate, solurile podzolice, argilo-iluviale, ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică, negre de fâneţe şi altele, nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor.

Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot, fosfor, potasiu, calciu, fier, bor, magneziu, zinc, sulf, cupru, etc. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri .

Reacţia solului. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului, aşa cum rezultă din tabelul următor:

Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH

Acid

Specia Minim Optim Maxim

Măr 4,7 5,7-7,6 8,0 Păr 5,5 6,2-8,2 8,5 Cireş 5,5 6,2-8,2 8,5 Vişin 5,5 6,2-8,2 8,5 Prun 5,5 6,2-8,2 8,5 Cais 6,0 6,2-8,3 8,7 Piersic 6,0 6,8-8,3 9,0 Nuc 5,5 6,2-8,2 8,5

Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului, la

alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei, soiului şi portaltoiului.

Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice, chimice şi prin amendamente.

Page 17: Proiect final livada de nuci

6

2. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile

sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional, având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.

Organele pomilor se împart în două categorii: - organe vegetative: rădăcina, tulpina, ramurile, mugurii şi frunzele; - organe reproductive: florile, fructele, seminţele

Fig. Organele principale ale unui pom: a- rădăcini verticale; b- rădăcini orizontale; c- coletul; d- trunchiul; e- axul coroanei; f-săgeata; g- ramură de schelet; h- ramură de semischelet;

2.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului, fiind alcătuit din:

- rădăcini de schelet puternice, cu rol principal în fixarea pomului de sol, conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă;

Page 18: Proiect final livada de nuci

7

- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior, de dimensiuni mai mici, cu acelaşi rol ca cele de schelet;

- rădăcini fibroase sau tranzitorii, inserate pe rădăcini de semischelet, sunt purtătoare de rădăcini absorbante;

- rădăcini absorbante, sunt cele mai tinere, au culoare albă, 1mm în grosime, 3,5 mm în lungime, se regenerează permanent, fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă, foarte numeroşi. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi.

Amplasarea în sol a sistemului radicular

Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască, pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului, fertilizarea, udarea etc. De exemplu, la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic, rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1,6 m. Pe orizontală, ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului, depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 - 4 mm), care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm, reprezentând 58,2% din masa totală a rădăcinilor. Pe orizontală, 76,6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1,5 – 2 m, de la trunchi, cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă.

2.2. Tulpina

Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi, ramuri, muguri, frunze (organe vegetative) şi flori, fructe şi seminţe (ca organe reproductive).

Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. Ramurile sunt:

- vegetative de schelet ( şarpante, semişarpante) şi semischelet; - de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie.

Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais, prun, cireş şi vişin) sunt: - ramuri mixte - ramuri buchet - salbă - pleată

Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf, iar lateral muguri florali şi

vegetativi, aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş), dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod, florali şi vegetativi, constituind grupurile de muguri caracteristice prunului, caisului, piersicului (fig. 2).

La piersic, ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali, cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează, dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde.

Page 19: Proiect final livada de nuci

8

Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor, motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare, înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet.

Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm, cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais, în majoritate florali (fig. 3). Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate, chiar după ramificări multiple, 4-6 ani.

Ramura mixtă la cireş şi vişin, lungă de 7-30 cm, chiar mai lungă la unele soiuri, are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral; mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. Ca atare, ramifică puţin sau chiar deloc. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf, făcând imposibilă regenerarea.

Ramurile buchet, numite şi buchete de mai, deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf, iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş, vişin, prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig.4). La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi, care conduc la ramuri buchet ramificate (prun, cais). În general, buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte, 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. Evoluând numai prin mugurele vegetativ, neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi, ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri.

Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă, 3-4 ani. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ, iar lateral numai muguri florali; foarte rar

se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. Sunt foarte subţiri, cu lungimi de 15-60 cm. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc, se degarnisesc total, rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. Nu pot fi regenerate prin tăieri, decât 1-2 muguri vegetativi care, de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an, iar fructele sunt de calitate mediocră. Din aceste motive, dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte, ramurile salbă se suprimă.

Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin, unde aceste ramuri sunt foarte numeroase, constituind baza fructificării. Durata economică poate fi de 5-7 ani, dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. Ca şi salba la piersic, pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. 5). Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. 6) - pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ, fără muguri axilari evidenţi. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă; - smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime, poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă; - ţepuşa , ramură de rod propriu-zisă, de 1-10 cm lungime, cu mugur florifer (mixt) în vârf;

- nuieluşa – 15 – 30 cm lungime, poartă un singure mugur de rod în vârf, restul mugurilor rămânând vegetativi ; - mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa, având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari, amplasaţi de la vârf către bază; - vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic; - bursa-pungă, o formaţiune de 1-1,5 cm lungime, constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe, se formează 1-2 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere, motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod.

Page 20: Proiect final livada de nuci

9

2.3. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea, dezvoltarea şi fructificarea

pomului. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă, iar structura anatomică este extrem de complexă, fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie, fotosinteza, proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei, substanţele organice, apa, sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza), care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide, lipide, proteine).

Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime, în beneficiul deopotrivă al pomului, dar şi al pomicultorului, aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate, menţinerea frunzişului în integritatea sa, realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. De reţinut este faptul că, „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate, acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei, de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă.

2.4. Muguri – Floarea – Fructul

Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii, este necesar să se cunoască dinamica, fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele), începând din primăvară. La înflorire, odată cu maturarea staminelor, acestea eliberează polenul care, prin transfer pe stigmatele florii, realizează polenizarea. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte, între care rolul dominat revine albinelor. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul, purtat către ovul de tubul polinic. La plantele unisexuate dioice ca nucul, alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. Polenizarea, fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali, în sensul că vremea însorită, cu temperaturi de peste 15 ºC, zilele lipsite de vânt, favorizează zborul albinelor, secreţia sucului zaharat pe stigmate, germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic.

Page 21: Proiect final livada de nuci

10

CAPITOLUL II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR

1. Alegerea şi pregătirea terenului 1.1. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. Pentru o alegere

corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe, condiţiile de microzonare. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone, bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire:

- se vor alege terenurile cu soluri fertile, de preferat cu textura mijloci, lutoasă, luto-nisipoasă şi chiar nisipoasă, permeabile, mijlocii până la profunde, cu pH cuprins între 4,7 şi 9,3;

- din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor ;

- livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%, cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%, cu condiţia ca acestea să fie uniforme;

- condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor, mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului;

- se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă;

- trebuie de avut în vedere, ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare, atunci când pe remedieri este prea târziu;

- sunt excluse de la plantare, terenurile excesiv de umede şi fără drenaj, ca şi cele cu nivel freatic sub 1,5 m.

- plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0,1-1,0 ha).

Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile, mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. Asigurarea apei necesare pentru stropiri, cât şi pentru irigaţii, sunt condiţii indispensabile plantaţiilor, îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole.

Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora.

În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta, de preferinţă, pomi de talie mică, altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă.

În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă, cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii.

În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare, pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din:

- executarea de drenaje, când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă;

- crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare;

- executarea de lucrări antierozionale, pe terenurile în pantă, dar supuse erodării; - pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm.

Solurile uşoare, nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului, solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor, cele mai bune soluri

Page 22: Proiect final livada de nuci

11

sunt cernoziomurile, bogate în humus, solurile brun-roşcate de pădure. Pe solurile mai puţin fertile, se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei, pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime.

Reacţia solului este de preferat să fie neutră, slab acidă sau slab alcalină, cu pH-ul cuprins între 5-8, terenurile vor fi expuse la soare, orientarea preferată a rândurilor fiind N-S, se vor evita expoziţiile nordice. Nu se recomandă plantarea în văile înguste, cu curenţi de aer, precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar, frasin, arţar, salcâm), de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti).

1.2. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină

şi căldură, precum şi de rezistenţa la geruri, oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Speciile: măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice, în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal, fără a exclude celelalte specii, în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi, cu completarea deficitului de apă. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere, astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare, irigarea şi recoltarea. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare, dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone, astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati, cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei, mai ales în judeţele Argeş, Vâlcea, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Olt şi Dolj. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română.

De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud, Sălaj, Satu - Mare, Maramureş şi Bihor).

Pe specii, zonarea culturii se prezintă astfel: - Mărul - în zona subcarpatică meridională ( Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova), în nord-vestul ţării (Bistriţa, Maramureş, Sălaj, Cluj, Satu-Mare, Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş, Sibiu, Bacău, Iaşi, Buzău, Dolj, Caraş Severin, Timişoara şi Arad, precum şi Hunedoara, Alba, Gorj, Mehedinţi, Olt, Braşov, Harghita, Botoşani, Vaslui şi Vrancea; în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată, dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi). Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. - Părul - deşi este mult mai slab reprezentat în cultura, cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C, iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C, cultura este cantonată în judeţele Argeş, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timişoara, Arad, Bihor, precum şi în judeţele din nord-est Neamţ, Bacău, Suceava, Botoşani, Iaşi şi în centrul ţării, judeţul Mureş. - Prunul - desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării, el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual, zonele de cultură sunt : Argeş, Vâlcea, Olt, Prahova, Buzău, Caraş Severin, Hunedoara, Dâmboviţa, Mehedinţi, Arad, Bihor, Cluj s.a.

Page 23: Proiect final livada de nuci

12

- Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief, cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău, Neamţ, Vrancea, precum şi Argeş, Giurgiu şi Dolj. - Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea, Olt, Teleorman) şi partea de vest (Bihor, Arad). - Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării, în judeţele Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Mehedinţi, zona Bucureştiului, precum şi judeţele Bihor, Satu Mare, Arad, Timişoara. - Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul, alunul, castanul, arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării, cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. nucul în zona Tg.Jiu şi Geoagiu, Vâlcea, Bacău, castanul în zona Gorj şi Baia Mare, Vâlcea, alunul ( zona Olteniei, Muntenia, Banat, Maramureş, Dobrogea) căpşunul în Satu Mare, Olt, Vâlcea etc.)

1.3. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor, pregătirea terenului constă din defrişare, modelare, timp de pauză (dacă este cazul), fertilizare şi desfundare. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor, sau după posibilităţi, cu alte mijloace. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit, aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor, cositul sau tocatul ierburilor etc. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol, care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive, se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani, fie o fertilizare puternică. Efectele oboselii solului

Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr, cireş, piersic; simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun, păr, căpşuni. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului, se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole, pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului, cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice, bacteriene, fungice, etc, este de preferat când este posibil. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive, pe suprafeţe mai mari. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere,

Page 24: Proiect final livada de nuci

13

iunie – august; în cazul celor ocupate de culturi premergătoare, iulie – septembrie. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi, precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea, pichetarea, executarea gropilor). Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă, se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă , prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării, inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată, cu atât mai uşor se vor executa pichetarea, alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5,0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). Excepţie face terenul destinat culturii afinului. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte, odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Orientativ, la înfiinţarea plantaţiilor, pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd, 600-800 kg superfosfat şi sare potasică.

Cantitatea de îngrăşăminte chimice, organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. Dacă terenul nu se desfundă peste tot, gropile de plantare se fac cât mai mari (1,0/1,0/0,6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă, şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică, care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom.

Va urma mărunţirea solului prin discuire, nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul, după plantare.

Ca dimensionare, exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha, chiar şi mai mult.

1.4. Parcelarea terenului

În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă, a recoltării şi transportului fructelor, terenul se împarte în parcele. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii.

Trebuie reţinut faptul că, la plantare, atât cât este posibil, lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei, întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. În cazul terenurilor în pantă, orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel, pentru a evita degradarea solului.

Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. În vederea transportului fructelor şi nu numai, trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri, de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor.

La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Odată cu parcelarea terenului, trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.

Page 25: Proiect final livada de nuci

14

Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi, fertilitatea solului, sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.

Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie

de portaltoii utilizaţi

Distanţa de plantare Densitatea /ha Specia Portaltoiul Soiul Intre

rânduri Pe rând Min Max

1 2 3 4 5 6 7 Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000 MM 106, M4 Spur 3,5-4,0 2,0-2,5 1000 1428 Standard 4,5-5,0 3,0-4,0 500 740

Măr

Franc Spur 4,0-5,0 2,5-3,0 740 1000

Gutui A, BN 70 Standard 4,0-4,5 2,0-3,5 634 1250 Păr Franc Standard 4,0-4,5 3,0-4,0 500 833

Gutui Gutui A, BN 70 Standard 4,5-5,0 3,0-4,0 500 740 Mirobolan, Miroval

Standard 5,0-5,5 4,0-,4,5 404 500 Prun

Oteşani 8, Pixy Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000 Mirobolan, zarzăr Standard 5,0-5,5 4,0-5,0 364 500 Cais Oteşani 8 Standard 4,5-5,0 4,0-4,5 444 555 Mirobolan Standard 4,5-5,0 3,0-3,5 571 740 Piersic Franc Standard 4,0-4,5 2,5-3,0 740 1000

Cireş Franc sau vegetativ

Standard 5,5-6,5 4,0-5,0 307 454

Vişin Franc sau vegetativ

Standard 4,0-5,5 2,5-4,0 454 1000

J. regia Standard 8,0-10,0 8,0-10,0 100 156 Nuc (altoit) J. nigra Standard 8,0-9,0 8,0-9,0 110 156 Alun Rădăcini proprii Standard 5,0-6,0 3,0-4,0 416 666

Castan C. sativa Standard 10,0-12,0 8,0-10,0 83 125 Soc negru Rădăcini proprii Standard 4,0-5,0 3,0-4,0 500 800

Zmeur Rădăcini proprii Standard 2,0-2,5 0,5 8000 10000 Mur Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0-1,2 2777 4000 Afin Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0-1,2 2777 4000

Cătină Rădăcini proprii Standard 3,0-3,5 2,0-2,5 1142 1666 Coacăz Rădăcini proprii Standard 2,5-3,0 1,0 3333 4000

Page 26: Proiect final livada de nuci

15

Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive

Distanţa (m) Densitatea/ha Specia Portaltoiul Soiul Între

rânduri Pe rând Minimă Maximă

Standard 3,0-3,5 1,25 2283 2666 Măr M9,M27,M26, P22 Spur 2,5-3,0 0,8-1,0 3333 5000

Piersic Franc Dwarf,semi-dwarf

3,0-3,5 1,0-1,5 1904 3333

Nuc J.regia Spur 6,0-7,0 5,0-6,0 238 333

Page 27: Proiect final livada de nuci

16

Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom

iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. După marcarea primului rând, pe toată lungimea lui, considerat linie de bază, se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1,5-2,0 m, vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi, pătrat etc).

Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului, şi se fixează cu un ţăruş, la distanţa stabilită. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată, pentru a determina locul fiecărui pom. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare, care are lungimea de 1,50 m, cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii, când se sapă groapa, cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului .

Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica, ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat, un dreptunghi sau un triunghi. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat:

Page 28: Proiect final livada de nuci

17

- Pichetatul în pătrat, la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. Acest tip de pichetat se foloseste în general, pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane;

- Pichetatul în dreptunghi, cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând, se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi;

- Pichetatul în triunghi, oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Pe terenurile în pantă, pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul.

Pentru executarea unui pichetat sunt necesare:

• jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb, pentru a fi vizibile;

Page 29: Proiect final livada de nuci

18

• ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime;

• sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime;

• picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime);

• triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor.

In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită.

Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

Page 30: Proiect final livada de nuci

19

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege.

Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole.

Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume:

- soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului

(nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului; 2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.

Page 31: Proiect final livada de nuci

20

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm.

Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm.

Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor

Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm).

Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare.

La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici.

După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare).

2.4 Tehnica de plantare

Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au

Page 32: Proiect final livada de nuci

21

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior.

Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat.

Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR

Lucrarea Perioada de

executare Parametrii lucrării Speciile la care se

aplică 0 1 2 3

A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe terenurile cu aciditate pronunţată ( cu pH sub 5,5 şi cu saturare în baze sub 60%)

Inainte de desfundare

4-8 t/ha (doza care să ridice pH la 6, încât saturarea în baze să fie de 80% pe orizontul până la 4° cm adâncime)

La toate speciile, cu excepţia plantaţiilor de castan şi afin care reuşesc bine pe solurile acide. La afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic.

b) Fertilizarea în funcţie de starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive: - pe terenuri care se desfundă, - pe terenuri care nu se desfundă.

Inainte de desfundare In groapă, la plantare In groapă, la plantare

gunoi 40-50 t/ha fosfor 150-200 kg/ha s.a. potasiu 150-200 kg/ha s.a. 20-30 kg gunoi 5-10 kg gunoi 40-50 kg gunoi 250-300 g fosfor

Pomi si arbuşti fructiferi Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Page 33: Proiect final livada de nuci

22

s.a. 150-200 g potasiu s.a.

c) Dezinfecţia solului Inainte de desfundare

25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare

60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

e) Nivelarea terenului desfundat

Cu 10-15 zile înainte de plantare

Uniformizarea terenului

Pomi si arbuşti fructiferi

f) Săpat gropi în teren desfundat

Inainte de plantare

60x60x60 40x40x30

Nuc, castan, măr, etcArbuşti fructiferi

Lucrarea Perioada de executare

Parametrii lucrării Speciile la care se aplică

0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI

a) Asigurarea materialului săditor

Cu 5-10 zile înainte de plantare, toamna

Soiurile prevăzute a se planta - certificat şi C.A.C.

Pomi şi arbuşti fructiferi

b) Stratificarea materialului săditor şi udarea lui

Imediat In şanturi fără stagnări de apă

Pomi si arbuşti fructiferi

c) Plantarea propiu-zisă ( fasonarea, mocirlirea, plantarea )

Toamna 1 XI-1 XII Primavara 1 III-5 IV

Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fructiferi

d) Udarea pomilor după plantare la locul definitiv

Imediat după plantare, primavara.

20l/groapa 10 l/tufă de 2 -3 ori la nevoie

Pomi Arbuşti fruciferi Pomi si arbuşti fructiferi

e) Protejarea pomilor împotriva rozătoarelor

Toamna Cu diferite materiale Pomi

f) Arătura terenului bătătorit cu ocazia plantării

După plantare, toamna sau primavara

La 15-20 cm, cu răsturnarea brazdei spre rândul de pomi

Pomi si arbuşti fructiferi

g) Proiectarea coroanei Primavara la pornirea în vegetaţie

Conform specificului formei de coroană proiectată

Pomi si arbuşti fructiferi

Page 34: Proiect final livada de nuci

23

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI

1. Lucrări de întreţinere

1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se

recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea.

Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou.

În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi.

Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate.

Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,0-1,2 m de rândul de pomi.

Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor.

În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat.

Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.

Page 35: Proiect final livada de nuci

24

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa.

Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special).

Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde.

Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii.

Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor.

Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni.

1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi

şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu.

Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.

Page 36: Proiect final livada de nuci

25

1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice

înainte de formarea seminţelor. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor.

Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir, talpa gâştii şi volbură). De asemenea, erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. Cele sensibile sunt distruse foarte repede, lăsând loc liber celor rezistente.

Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme, pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie, acestea fiind absorbite de plante prin frunze.

Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre, cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime.

La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: - prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi

lipsită de orice impurităţi, pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei; - la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn, prepararea soluţiilor se va face

cât mai departe de sursele de apă (fântâni, canale, ape curgătoare); - după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată, în

amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Ambalajele goale rămase se distrug. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite, adânci, departe de fântâni, ape curgătoare, canale;

- erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit, fără vânt. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile

pomicole cultivate, seminţoasele, şi în special mărul, suportă cel mai bine erbicidarea. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice, cât şi cele de contact sau totale.

Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi

Denumirea erbicidelor sau amestecurilor de erbicide

Substanţa activă

%

Doza recomandată kg/ha efectiv

Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8

Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5

2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul, sănătatea şi

productivitatea pomilor este foarte mare. Diferiţi viruşi, bacterii, ciuperci parazite, insecte, păianjeni, viermi, rozătoare, păsări, etc. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu

Page 37: Proiect final livada de nuci

26

toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor, iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor.

Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă, pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice, de igienă culturală, cum ar fi:

Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate,

fixate sau atârnarea de ramuri, reducând substanţial atacul omizilor, primăvara; Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului

unor ciuperci şi bacterii, care provoacă putrezirea fructelor, ciuruirea frunzelor şi altor boli; Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă, prin care se distrug

numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi, ouă de acarieni şi insecte etc.), unii dăunători din interiorul lemnului (carii, sfrederitorul ramurilor etc.), precum şi o serie de ciuperci şi bacterii;

Răuirea scoarţei, trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi

serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă, larve, pupe sau adulţi. Răzuirea se face cu perii de sârmă, iar resturile se distrug imediat prin ardere;

Văruitul trunchiului, în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia

scoarţei de „arsurile de iarnă”, are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite, ouă de insecte şi alţi dăunători. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara, lucrarea respectivă, făcută toamna, are un efect mai mare, mai complet;

Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1,0 ha)

Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi, la începutul toamnei, este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. O serie de insecte, ouăle sau pupele lor, care şi-au găsit adăpost în sol, sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. De asemenea, aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini, contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive, de care au nevoie pomii.

Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice, cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă, săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă, prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei, reducându-se, astfel, rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie.

2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi

Nr. Bolile şi dăunătorii Perioada Pesticide folosite Conc.

Page 38: Proiect final livada de nuci

27

trat. combătuţi ( luna, decada )

%

1

Păduchele din San Jose, Eriosoma, ouă de afide

noiembrie, 2 decembrie, 3

Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox

1,5 1,5 1,5

2 Psilide, acarieni, defoliatoare Martie, 3 Aprilie, 1

Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1,0 0,5

3 Făinare, Anthonomus sp., Eriosoma, parţial acarieni,

defoliatore

Martie, 3 Aprilie,1

Polisulfură de Ba + Carbetox 37 EC sau Karathan sau Kumulus

1,0 0,1 0,3

4 Rapăn, făinare, Phylosticta sp., Phomopsis sp.,

Gloeosporium sp., ouă hibernante de acarieni,

Eriosoma, ouă de defoliatoare, inclusiv Lymantria

Aprilie, 1 US – RV 92% ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 Champion 50 WP

1,5 0,2 0,2

5 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium

sp., Phomopsis sp.

Aprilie, 2 Aprilie, 3

Zeamă bordeleză + Sulf muiabil

0,5 0,7

6 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium

sp., Phomopsis m., Hoplocampa m., acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Mai, 1 Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha

0,07 0,250 0,2 0,05 0,5 0,04

7 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta. Sp, Gloeosporium

sp., Phomopsis m., Hoplocampa m., acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Mai, 2 Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol

0,250 0,07 0,2 0,05 0,05 0,5

8 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m.,

Carpocapsa p. ( G. 1 ), acarieni, Eriosoma, afide,

psilide, defoliatoare, minatoare

Mai, 3 Iunie, 1

Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric

0,250 0,1 0.025 0,2 0,2 0,05

9 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium sp., Phomopsis m.,păduchele din Sant Jose ( G.1 ), acarieni,

Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iunie, 2 Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol

0,2 0,07 0,160 0,2 0,05 0,5

10 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele

din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iunie, 3 Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol

0,250 0,1 0,160 0,2 0,05 0,5

Page 39: Proiect final livada de nuci

28

11 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele

din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iulie, 1 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol

0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,5

12 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele

din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iulie, 2 Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl. + Decis 2,5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol

0,0125 0,05 0,03 0,0125 0,2 0,05 0,5

13 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis m., Gloeosporium sp, păduchele

din Sant Jose ( G.1 ), acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

Iulie, 3 Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Pură, lichidă + Carbetox 37 la sol

0,125 0,05 0,1 0,2 0,05 1,0 0,5

14 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Phomopsis

sp., Gloeosporium sp, Carpocapsa (G2), acarieni,

Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

August, 1 Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2,6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Pură, lichidă + Carbetox 37 la sol

0,125 0,05 0,03 0,0125 0,2 0,05 1,0 0,5

15 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium

sp, Carpocapsa (G2), Phomopsis sp, acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

August, 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol

0,125 0,05 0,1 0,5

16 Rapăn, făinare, monilioză, Phylosticta sp., Gloeosporium

sp, Carpocapsa (G2), Phomopsis sp, acarieni, Eriosoma, afide, psilide, defoliatoare, minatoare

August, 3 Septembrie, 1

Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol

0,125 0,05 0,5 0,2 0,5

b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr

Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada ( luna, decada )

Produsele folosite Conc. %

0 1 2 3 4

Page 40: Proiect final livada de nuci

29

1 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi, ouă de afide, acarieni, insecte

Noiembrie, 2 Decembrie, 2

Dibutox 25 EC 1,0

2 Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor, psilide

Ianuarie, 1 Martie, 1

Dibutox 25 EC 1,0

3 Rapăn, bacterioze, pătarea brună a frunzelor, monilioză, gărgăriţa florilor

Martie, 3 Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC )

0,3 0,5

4 Rapăn, bacterioză, monilioză, pătarea brună a frunzelor, ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d., ouă de primăvară de psilide etc.

Aprilie, 1 Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S )

0,3 1,5

5 Rapăn, bacterioză, monilioză, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, afide, defoliatoare, psilide

Aprilie, 2-3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35

0,3 0,1

6 Rapăn, pătarea brună, pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viespea cu ferastrău a fructelor, afide, psilide, insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar)

Mai, 1 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC

0,250 0,2

7 Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G 1), psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare

Mai, 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35

0,5 0,1

8 Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G 1), defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare

Mai, 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000

0,250 0,2

9 Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose, psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare

Iunie, 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30

0,5 0,3

10 Rapăn, pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose psilide, afide, defoliatoare (Hyphantria c. ), minatoare

Iunie, 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU

0,250 0,3

11 Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză,

Iunie, 3 Ziram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

Page 41: Proiect final livada de nuci

30

bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, minatoare

12 Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, acarieni, minatoare

Iulie, 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl.

0,250 0,5 0,025

13 Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, păduchele din Sant Jose (G1), afide, psilide, minatoare

Iulie, 2 Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18, 5 EC

0,5 0,5 0,2

14 Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, afide, psilide, acarieni, viermele fructelor

Iulie, 3 Captadin 50 PU + Decis 2,5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.

0,250 0,0125 0,025

15 Rapăn, pătarea albă şi brună a frunzelor, monilioză, bacterioză, viermele fructelor (G2), defoliatoare, minatoare

August, 1 Ziram 75 PU + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,4 0,0075

16 Rapăn, monilioză, păduchele din Sant Jose (G2), afide, psilide, acarieni

August, 3 Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18,5 EC

0,07 0,5 0,2

c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui

Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada ( luna, decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 2 Decembrie, 3

Dibutox 25 1,0

2 Ouă de acarieni, ouă de afide, ouă de insecte defoliatoare

Ianuarie, 1 Martie, 1

Dibutox 25 1,0

3 Monilinia linhartiana fructigena, Podosphaera oxicanthae, Diplocarpon soraueri, ouă hibernante de carieni, ouă de Lymantria d., de cotari etc.

Aprilie, 1 US – RV 92% + Turdacupral 50

1,5 0.3

4 Monilioze, antracnoză Aprilie, 2 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă )

0,5 1,0

5 Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri

Aprilie, 3 Metoben 70 0,07

6 Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri

Mai, 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. Valcea

0,07 0,1

Page 42: Proiect final livada de nuci

31

7 Monilinia, linhartiana, Monilinia fructigena, Podosphera oxicanthae, Diplocarpon soraueri, afide, acarieni, insecte defoliatoare ( Lymantria d. Hyphantria c., Carpocapsa pomonella G.1 etc. )

Mai, 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea

0,05 0,1 0,2

8 Viermele fructelor (G1), Monilinia linhartiana, Monilinia fructigena, Diplocarpon soraueri, afide, acarieni, insecte defoliatoare

Iunie, 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35

0,5 0,1

9 Păduchele din San Jose (G1), viermele fructelor (G1), afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioze, antracnoze

Iunie, 2 Ziram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

10 Păduchele din San Jose (G1), afide, insecte defoliatore, acarieni, monilioze, antracnoze etc.

Iunie, 3 Tiuram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

11 Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc.

Iulie, 1 Tiuram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

12 Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc.

Iulie, 2 Ziram 75 + Carbetox 37

0,4 0,4

13 Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc.

Iulie, 3 Ziram 75 + Carbetox 37

0,4 0,5

14 Viermele fructelor (G2), insecte defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, antracnoze etc.

August, 1 Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

15 Virmele fructelor (G2), monilioze, antrcnoze, acarieni, afide etc.

August, 2 Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

16 Păduchele din San Jose (G2), afide, acarieni, insecte defoliatoare, monilioze

Septembrie, 1 Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,07 0,05

d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun

Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi

Perioada (luna, decada)

Pesticidele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi, ouă de

acarieni şi afide

Noiembrie, 2 Decembrie, 3

Dibutox 25 EC 1,0

Page 43: Proiect final livada de nuci

32

2 Monilioză, ciuruirea frunzelor, ouă hibernate de

acarieni, defoliatoare (inclusiv Lymantria d. ), afide

Aprilie, 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. ) + Turdacupral 50

1,5 0,2

3 Monilioză, Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a

frunzelor ), ciuruirea, deformarea fructelor,

bacterioze, rapăn, viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. ),

acarieni, defoliatoare, viespea sâmburilor (

Eurytoma schreineri ), afide

Aprilie, 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2,5)

0,2 0,07 0,2

4 Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea,

deformarea frunzelor, rapăn, bacterioze, viespea sâmburilor, afide,

defoliatoare

Mai, 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox

0,05 0,2 0,07

5 Monilioză, pătarea roşie, ciuruirea, deformarea fructelor (G1), viespea sâmburilor (Eurytoma

schreineri), afide, acarieni unde nu a fost aplicat US –

RV – 92%

Mai, 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP

0,4 0,05 0,5 0,05

6 Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, bacterioze, viermele fructelor

(G1), afide, acarieni, defoliatoare

Mai, 3 Iunie, 1

Metozir + DEF – 25 (Sintox 25)

0,3 0,2

7 Monilioză, pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea frunzelor, bacterioze, rapăn, păduchele din San Jose (G1), acarieni

Iunie, 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5

0,4 0,5 0,1

8 Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn,

păduchele din San Jose (G1), afide

Iunie, 3 Ziram 75 + Wofatox 50

0,4 0,160

9 Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn,

păduchele din San Jose (G1), afide, acarieni

Iulie, 1 Maetoben 70 + Filitox

0,07 0,07

10 Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn, afide, defoliatoare, viermele

fructelor (G2), acarieni

Iulie, 2 Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18,5

0,07 0,2 0,2

11 Monilioză, ciuruirea frunzelor, bacterioză, rapăn,

Iulie, 3 Metozir + Decis 2,5 EC +

0,3 0,0075

Page 44: Proiect final livada de nuci

33

afide, defoliatoare, viermele fructelor (G2), acarieni

Plictran 600 Fl. 0,025

12 Monilioză, rapăn, păduchele din Sant Jose (G2), viermele fructelor (G3), acarieni, afide

( pentru soiurile târzii )

August 2,3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5 EC

0,07 0,5 0,2

e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin

Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi

Perioada (luna, decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, Eulecanium corni, ouă de

afide, ouă de acarieni ( parţial )

Noiembrie, 2 Martie, 1

Dibutox 25 1,0

2 Ouă hibernante de acarieni, ouă de Lymantria d., ciuruirea frunzelor,

bacterioze

Aprilie, 1 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s.a

0,2 1,5

3 Monilioză, antracnoza frunzelor, ciuruirea

bacteriană, Acospora beijerinkii, afide, rapăn, insecte defoliatoare (

Lymantria ), cotari etc.

Mai, 1 Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea

0,2 0,05 0,2

4 Monilioză, antracnoza frunzelor, ciuruirea

bacteriană, Acospora, rapăn, defoliatoare ( Hyphantria ), musca

cireşelor ( Rhagoletis cerasi )

Mai, 2 Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

5 Musca cireşelor (Rhagoletis cerasi), afide, ciuruirea

bacteriană, antrcanoza ( Coccomyces hiemalis),

rapăn, monilioză

Mai, 3 Metoben 70 + Decis 2,5 EC

0,07 0,007

6 Afide, Hyphantria cunea, ciuruirea bacteriană,

antracnoză, monilioză, Coccomyces hiemalis, rapăn

Iunie, 1 Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

7 Păduchele din San Jose (G1), insecte defoliatoare (

Caliroua limacina), Hyphantria cunea, afide,

monilioză, ciuruirea bacteriană, Acospora B., rapăn, Coccomyces h.

Iunie, 3 Captadin 50 + Wofatox 50

0,250 0,160

8 Păduchele din San Jose August, 2 Ziram 75 + 0,5

Page 45: Proiect final livada de nuci

34

(G1), Hyphantria cunea (G2), acarieni, monilioză,

Coccomyces hiemalis, ciuruirea bacteriană, Acospora beijerinckii

Wofatox 50 0,160

9 Păduchele din San Jose (G1), Hyphantria cunea (G2),

monilioză, Coccomyces hiemalis, ciuruirea bacteriană, Acospora beijerinckii

August, 2 Ziram 75 + Wofatox 50

0,4 0,160

10 Păduchele din San Jose (G.2), Hyphantria cunea

(G.2), monilioză, Coccomyces hiemalis,

ciuruirea frunzelor

August, 3 Tiuram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna şi decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Deformarea frunzelor (Taphrina deformans), cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali), uscarea ramurilor (Cytospora cincta), ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii), făinarea (Sphaerotheca pannosa var. persicae), rapăn (Fusicladium cerasi), monilioză (Monilinia laxa), bacterioză, ouă de acarieni

Octombrie, 3 Noiembrie, 1

Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25

1,0 2,0 0,2

2 Păduchele din San Jode, ouă de acarieni, de insecte defoliatore, împotriva bolilor la primul tratament

Ianuarie, 3 Februarie, 1

Polisulfură de Ba 6,0

3 Taphrina deformans, Sphaerotheca panosa var. persicae, Fusicladium cerasi, Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Acospora beijerinckii, Botrytis cinerea, Fusarium sp., bacterioze, monilioze, Stereum, purpureum etc.

Martie, 2 Ziram 75 + Metoben 70

0,5 0,07

4 Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d., Fusicoccum amygdali, Stereum p.,

Aprilie, 1 US – RV 92 % s.a + Ziram 75 + Metoben 70

1,5 0,5 0,07

Page 46: Proiect final livada de nuci

35

Cytospora cincta, Sphaerotheca panosa var. persicae, Acospora b., Monilinia sp., Fusicladium c., Taphrina d., bacterioze, Anarsia lineatella

5 Fusicoccum amygdali, Stereum purpureum, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora b., Monilinia laxa, Fusicladium cerasi, Taphrina d., Pseudomonas sp., Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, afide, insecte defoliatoare, acarieni

Aprilie, 2 Aprilie, 3

Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC

0,1 0,05 0,2

6 Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, Carpocapsa pomonella (G.1), Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare, acarieni, afide, Monilinia sp., Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora beijerinckii, Taphrina deformans, Fusicladium cerasi, Stereum purpureum etc.

Mai, 1 Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.

0,1 0,05 0,0125 0,025

7 Fusicoccum amygdali, Cytospora cincta, Sphaerotheca pannosa var. persicae, Ascospora beijerinckii, Monilinia sp., Fusicladium cerasi, Tphrina d., Stereum p., Pseudomonas sp., Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, afide, insecte defoliatoare, acarieni, Carpocapsa p. (G.1) etc.

Mai, 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,2 0,05 0,0125

8 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., Eulecanium c., Myzuz p., Hyphantria c., acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7

Mai, 3 Metoben 70 + Carbetox 37

0,07 0,5

9 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp.,

Iunie, 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50

0,2 0,05 0,2

Page 47: Proiect final livada de nuci

36

Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca p.v pers., Taphrina d., Ascospora b., Fusicaldium c., Stereum p. etc.

10 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia m., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp., Fusicoccum amygdali, Cytospora c, Sphaerotheca p.v.p., Taphrina d., Ascospora b., Fusicladium c., Stereum p. etc.

Iunie, 2 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

11 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia l., Laspeyresia p., insecte defoliatoare, afide, acarieni, Monilinia sp., Fusicoccum a, Cytospora c., Sphaerotheca p.v.p., Ascospora b., Taphrina d., Stereum p., etc.

Iulie, 1 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

12 Monilinia sp., Fusicoccum a., Cytospora c., Taphrina d., Ascospora b., Pseudomonas sp., Fusicladium c., Sphaerotheca pan. V.p., Stereum p., Quadraspidiotus p., Anarsia l., Laspeyresia m., afide, insecte defoliatoare

Iulie, 1 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

13 Anarsia l., Laspeyresia m., acarieni., Hyphantria c., Myzus p., Monilinia sp., Ascospora b., Fusicoccum a., Cytospora p., bacterioze, Stereum p. etc.

Iulie, 3 Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti + Dicofol 18,5

0,07 0,05 0,2

14 Păduchele din San Jose (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., acarieni,afide., insecte defoliatoare, Monilinia sp., Ascospora b., Cytospora p., Bacterioze, Stereum p., etc.

August, 1 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

15 Quadraspidiotus p. (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., defoliatoare, afide, acarieni, monilioze, boli foliare, bacterioze, Stereum p., etc.

August, 2 Metoben 60 + Orafon

0,07 0,2

16 Quadraspidiotus p. (G.2), Anarsia l., Laspeyresia m., afide, acarieni, Monilinia sp., Stereum p., Hyphantria c.,

August, 3 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

Page 48: Proiect final livada de nuci

37

Fusicoccum a., ciuruirea frunzelor etc.

17 Taphrina d., Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca pan. v.p., Fusicladium c., Monilinia sp., bacterioze, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare , păduchele din San Jose

Septembrie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC

0,5 1,0 0,05 0,2

18 Taphrina d., Fusicoccum a., Cytospora c., Sphaerotheca p. v.p., Fusicladium c., Monilinia sp., bacterioze, Stereum p., afide, insecte defoliatoare

Septembrie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + DEF 25 EC

0,5 1,0 0,2

g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada ( luna, decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, păduchele ţestos (Eulecanium corni), ouăle de păduchi de frunze, ouăle de acarieni, ouă de insecte defoliatoarea

Noimebrie, 1 Ianuarie, 1

Dibutox 25 1,0

2 Monilinia laxa, Ascospora b., Fusicladium cerasi, Gnomonia erythrostoma, Cytospora cincta, Stereum purpureum etc.

Februarie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă

1,0 2,0

3 Monilinia laxa, Ascospors beijerinckii, Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum purpureum, afide, ouă hibernante de acarieni, insecte defoliatoare etc.

Aprilie, 1 Turdacupral 50 + US – RV 92%

0,3 1,5

4 Monilinia laxa, Ascospors b., Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare etc.

Aprilie, 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea

0,4 0,150 0,2

5 Monilinia laxa, Ascospors b., Fusicladium cerasi, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Stereum p., afide, acarieni, insecte defoliatoare, Laspeyresia m., Carpocapsa pomonella (G.1)

Mai, 1 Rovral 50 Rm. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,1 0,05 0,1

6 Laspeyresia molesta, Anarsia Mai, 2 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0,1

Page 49: Proiect final livada de nuci

38

lineatella, afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioză, Ascospora b., Fusicladium c., Cytospora c., Gnomonia erythrostoma, bacterioze, Stereum purpureum etc.

Metoben 70 + Decis 2,5 EC Dudeşti

0,05 0,0126

7 Laspeyresia molesta, Anarsia lineatella, afide, insecte defoliatoare, acarieni, monilioză, Ascospora b., Fusicladium c., Cytospora c., Gnomonia erythrostoma, bacterioze, Stereum purpureum etc.

Mai, 3 Metoben 70 + Decis 2,5 Dudeşti

0,07 0,0125

8 Păduchele din San Jose (G.1), Anarsia lineatella, Laspeyresia molesta, Laspeyresia molesta, insecte defoliatoare, păduchi de frunze, acarieni, monilioze, bacterioze, rapăn, ciuruirea frunzelor, Stereum purpureum etc.

Iunie, 1 Metoben 70 + Carbetox 37

0,07 0,5

9 Păduchele din San Jose (G.1), Hphantria cunea, acarieni, afide, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Puccinia pruni spinosae, monilioze, ciuruirea frunzelor, bacterioze, rapăn, Stereum purpureum

Iunie, 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5

0,07 0,5 0,2

10 Gnomonia erythrostoma, monilioze, rugină, ciuruirea frunzelor, rapăn, păduchele din San Jose (G.2), acarieni, afide, insecte defoliatoare

August, 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18,5

0,4 0,5 0,2

11 Păduchele din San Jose (G.2), afide, insecte defoliatoare, monilioză, rugină, rapăn, ciuruirea frunzelor, Gnomonia erythrostoma, Stereum purpureum

August, 3 Ziram 75 + Carbetox 37

0,4 0,5

12 Monilioze, Cytospora cincta, Gnomonia erythrostoma, Ascospora beijerinckii, Stereum purpureum

Septembrie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă)

1 2

h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Boli şi dăunători Perioada (luna, Produsele folosite Conc.

Page 50: Proiect final livada de nuci

39

trat. combătuţi decada) %

1 Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis), Antracnoza (Gnomonia leptostylla), etc.

Septembrie, 3 Noimbrie, 1

Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă)

1,0 2,0

2 Păduchele din San Jose, ouă de afide, etc.

Decembrie februarie

Dibutox 25 1,0

3 Bacterioza nucului, Antrcnoza Aprilie, 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă)

0.5 1.0

4 Bacterioză, antracnoză etc. Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,3 5 Bacterioză, anatrcanoză, molia

frunzelor, afide, acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus), insecte defoliatoare, cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv, gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc.

Mai, 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC

0,5 1,0 0,2

6 Viermele fructelor (Carpocapsa p. )(G.1), molia frunzelor, afide, antrcnoză, bacterioză etc.

Mai, 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35

0,3 0,1

7 Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6

Iunie, 2 Turdacupral 50 + DEF 25

0,3 0,2

8 Păduchele din San Jose (G.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7

Iunie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC

0,5 1,0 0,5

9 Păduchele din San Jose (G.1), molia frunzelor, afide, antrcanoză, bacterioză, păianjenul galicol etc.

Iulie, 2 Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC

0,5 0,5

10 Viermele fructelor (G.2), acarianul galicol, afide, antracnoză, bacterioza

Iulie, 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35

0,5 1,0 0,1

11 Viermele fructelor (G.2), afide, insecte defoliatore, molia frunzelor, antracnoza frunzelor, bacterioza, etc.

August, 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Crabetox 37 EC

0,5 1,0 0,5

i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, decada)

Pesticidele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, ouă hibernante de acarieni

Noiembrie, 2 Decembrie, 3

Dibutox 25 EC 1,0

2 Xanthomonas corylina, Mai, 2 Turdacupral 50 + 0,2

Page 51: Proiect final livada de nuci

40

Phyllactinia suffulata, Myzecalis coryli, Phytoptus avellanae

Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

3 Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2, în plus păduchele din San Jose (G.1)

Iunie, 2 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S

0,2 0,07 0,075

4 Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.1)

Iunie, 3 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC

0,5 0,07 0,5

5 Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Păduchele din San Jose (G.1)

Iulie, 1 Tiuram 75 + Metoben +

0,5 0,05

6 Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.1)

Iulie, 2 Tiuram 75 + Carbetox 37 EC

0,5 0,5

7 Xanthomonas corylina, Phylactinia suffulata, Myzocalis coryli, Phytoptus avellanae, Păduchele din San Jose (G.2)

August, 3 Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC

0,2 0,5

j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, decada)

Pesticidele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, ouă de afide

Noiembrie, 3 Ianuarie, 3

Dibutox 25 1,0

2 Mycosphaerella maculiformis, Melanconis modonia, Mycosphaera alpitoides, Xiloborus dispar, cotarul brun şi cotarul verde, Adoxophyes reticulana, Hedya nubiferana

Mai, 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37

0.250 0.05 0.5

3 Mycosphaerella macularis, Melanconis modonia, Mycosphaera alpitoides, Xiloborus dispar, cotarul brun şi cotarul verde, Adoxophyes reticulana, Hedya nubiferana, Curculio elephans, Laspeyresia splendana

Mai, 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37

0.250 0.05 0.5

4 Curculio elephants, Laspeyresia splendana, afide, păduchele din San San Jose (G.1), Mycosphaerella macularis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides

Iunie, 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37

0,250 0,05 0,5

Page 52: Proiect final livada de nuci

41

5 Păducehle din San Jose (G.1), Laspeyresia splendana, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides

Iunie, 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50

0,250 0,05 0,160

6 Păduchele din San Jose (G.1), afide, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides

August, 1 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50

0,250 0,05 0,160

7 Laspeyresia splendana, Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia etc.

August, 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2,5 EC

0,250 0,05 0,025

8 Păduchele din San Jose (G.2), Mycosphaerella maculiformis, Melancolis modonia, Mycosphaera alpitoides

August, 3 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37

0,250 0,05 0,5

k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, ouă de acarieni, ouă de afide, insecte defoliatore, Sphaerotheca mors-uvae etc.

Noiembrie martie

Dibutox 25 1,0

2 Ouă de acarieni, ouă de afide, Sphaerotheca, Cronartium ribicola

Aprilie, 1 Polisulfură de Ba 1,0

3 Sphaerotheca mors-uvae, Pseudopeziza ribis, Cronartium ribicola

Aprilie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35

0,5 1,0 0,1

4 Sphaerotheca mors-uvae, P. ribis, C. ribicola, Noematus ribesi, acarieni, insecte defoliatore

Aprilie, 3 Metoben 70 + DEF 25

0,07 0,2

5 Sphaerotheca mors-uvae, Pseudopeziza ribis, Sesia tipuliformis, Noematus ribesi, afide, acarieni, Cronartium r.

Mai, 2 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC

0,05 0,125 0,2

6 Cronartium r., Pseudopeziza r., Sphaerotheca mors-uvae, Sesia tipuliformis, afide, insecte defoliatoare, acarieni

Mai, 3

Metoben 70 + DEF 25

0,07 0,02

7 Cronartium r., Pseudopeziza r., Sphaerotheca mors-uvae, păduchele din San Jose (G.1),

Iunie, 2 Metoben 70+ Orafon 50 EC

0,07 0,2

Page 53: Proiect final livada de nuci

42

Sesia tipuliformis etc. 8 Păduchele din san Jose (G.1),

Pseudopeziza r., Cronartium r., Sphaerotheca mors-uvae etc.

Iunie, 3 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

9 Păduchele din San Jose (G.1), Sphaerotheca mors-uvae, Cronartium r., Pseudopeziza r., afide, acarieni etc.

August, 1 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl

0,4 0,05 0,5 0,025

10 Păduchele din San Jose (G.2), Sphaerotheca mors-uvae, Cronartium r., Pseudopeziza r., afide, acarieni etc.

Septembrie, 1 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37

0,4 0,05 0,5

l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi

Perioada (luna, decada)

Produsele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose, ouă de acarieni, ouă de afide,

Didymella applanata, Elsinoe veneta etc.

Noiembrie martie

Dibutox EC 1,0

2 Didymella aplanata, E. veneta, acarieni, afide, insecte

defoliatoare

Aprilie, 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + Sinoratox R 35

0,5 1,0 0,1

3 Elsinoe v., Didymella aplanata, Sphaerotheca humuli, Mycosphaerella rubi,

Lasioptera rubi, afide, acarieni

Aprilie, 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35

0,2 0,1

4 Botrytis cinerea, D applanata, S. macularis, E. venetta,

Anthonomus rubi, Byturus tomentosus, L. rubi, acarieni

etc.

Mai, 2 Captadin 50 + DEF 25

0,250 0,2

5 B. cinerea, D. applanata, S. macularis, E. veneta,

Phragmidium rubidae, M. rubi, B. tomentosus, acarieni etc.

Mai, 3 Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea

0,125 0,05 0,2

6 B. cinerea, D. applanata, S. macularis, M. rubi, E. venetta,

P rubidae, B. tomentosus, insecte defoliatoare, acarieni

Iunie, 2 Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea

0,07 0,2

7 B. cinerea, D. applanata, S. macularis, M. rubi, E. venetta,

P. rubidae etc.

Iunie, 3 Metoben 70 0,07

8 Păduchele din San Jose (G.1), afide, acarieni, D. applanata, S.

macularis, E. venetta, P. rubidae etc.

August, 1 Ziram 75 PU + Carbetox 37

0,4 0,5

9 Păduchele din San Jose (G.2), Septembrie, 1 Tiuram 75 PU + 0,4

Page 54: Proiect final livada de nuci

43

afide, acarieni, D. applanata, S. macularis, E. veneta

Carbetox 37 0,5

m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. trat

Bolile şi dăunătorii combătuţi

Perioada (luna, decada)

Pesticidele folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 1 decembrie

Dibutox 25 1,0

2 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea

Martie, 2 Turdacupral 50 0,3

3 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea

Martie, 3 Turadcupral 50 0,3

4 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea

Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,3

5 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Lasioptera rubi, afide

Mai, 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,250 0,05 0,1

6 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Lasioptera rubi, afide

Mai, 3 Tilt 250 + Sinoratox R 35

0,02 0,1

7 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Lasioptera rubi, afide

Iunie, 1 Polycarbacin + Metoben 70 + Decis 2,5 EC

0,3 0,05 0,0125

8 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Păduchele din San Jose, Lasioptera rubi, afide

Iunie, 2 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

9 Phragmidium violaceum, Botrytis cinerea, Păduchele din San Jose, afide

Iunie, 3 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

10 Păduchele din San Jose (G.2), Phragmidium violaceum

Septembrie, 1 Carbetox 37 + Turdacupral 50

0,5 0,3

n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. trat.

Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna, decada)

Pesticide folosite Conc. %

1 Păduchele din San Jose Noiembrie, 3 Decembrie, 3

Dibutox 25 1,0

2 Phomopsis vaccini, Alternaria sp., Monilinia vaccini

Martie, 3 Turdacupral 50 0,5

3 Phomopsis vaccini, Alternaria sp., Monilinia vaccini

Aprilie, 2 Turdacupral 50 0,5

4 Phomopsis vaccini, Alternaria sp., Monilinia vaccini

Aprilie, 3 Captadin 50 + Metoben 70

0,250 0,07

5 Phomopsis vaccini, Alternaria sp., Monilinia vaccini, afide

Mai, 3 Metoben 70 + Sinoratox R 35

0,07 0,1

6 Phomopsis vaccini, Alternaria sp., Monilinia vaccini, afide,

Iunie, 2 Ziram 75 + Metoben 75 +

0,5 0,05

Page 55: Proiect final livada de nuci

44

păduchele din San Jose (G.1) Carbetox 37 0,5 7 Păduchele din San Jose (G.1),

afide, Phomopsis v., Alternaria, Monilinia v.

Iunie, 3 Metoben 70 + Orafon 50

0,07 0,2

8 Păduchele din San Jose (G.1), afide, Phomopsis v., Alternaria,

Monilinia v.

Iulie, 3 Ziram 75 + Carbetox 37

0,5 0,5

9 Păduchele din San Jose (G.2), afide, Phomopsis v., Alternaria,

Monilinia v.

Septembrie, 3 Turdacupral 50 + Carbetox 37

0,5 0,5

Page 56: Proiect final livada de nuci

2.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare

Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit, conform recomandării

x

Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%)

0.003% 0.005% 0.01% 0.015% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.075% 0.08% 0.1% 0.15% 0.2% 0.25% 0.3% 0.4%

1 33 20 10 6.5 5 3.3 2.5 2 1.3 1.25 1 0.7 0.5 0.4 0.3 0.25 1.8 60 36 18 11 9 6 4.5 3.6 2.4 2.3 1.8 1.2 0.9 0.7 0.6 0.45 2 67 40 20 13 10 7 5 4 2.7 2.5 2 1.3 1 0.8 0.7 0.5 3 100 60 30 19 15 10 7.5 6 4 3.75 3 2 1.5 1.2 1 0.75 4 130 80 40 26 20 13 10 8 5 5 4 2.7 2 1.6 1.3 1 5 160 100 50 32 25 17 13 10 7 6 5 3.3 2.5 2 1.7 1.2 8 260 160 80 52 40 27 20 16 11 10 8 5.3 4 3.2 2.6 2

10 330 200 100 65 50 33 25 20 13 12 10 7 5 4 3 2.5 15 300 150 97 75 50 38 30 20 18 15 10 7.5 6 5 3.7 20 400 200 129 100 67 50 40 27 25 20 13 10 8 7 5 30 600 300 190 150 100 75 60 40 37 30 20 15 12 10 8 40 800 400 255 200 130 100 80 53 50 40 27 20 16 13 10 50 500 320 250 165 125 100 67 62 50 33 25 20 17 13 60 600 390 300 200 150 120 80 75 60 40 30 24 20 15 75 750 480 375 250 190 150 100 90 75 50 38 30 25 20 80 800 510 400 260 200 160 105 100 80 53 40 32 27 20 100 1000 654 500 330 250 200 130 125 100 67 50 40 30 25 150 1500 1000 750 500 375 300 200 185 150 100 75 60 50 38 200 660 500 400 265 250 200 130 100 80 67 50 300 600 400 375 300 200 150 120 100 75 500 665 625 500 330 250 200 165 125

Can

titat

ea d

e pr

odus

(g, m

l)

1000 1250 1000 665 500 400 330 250

2 3 x

x Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana

corespunzătoare Obs.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.

45

Page 57: Proiect final livada de nuci

3.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale

lăstarilor, favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv.

Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul, fosforul şi potasiul.

În afară de azot, fosfor şi potasiu, pomii mai extrag din sol şi alte elemente, cum sunt: fierul, cuprul, magneziul, borul, aluminiul, manganul şi altele, denumite microelemente.

Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp, în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive.

Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora, în funcţie de vârsta acestora. Raportul dintre principalele macroelemente (N.P.K) este în general 1 :0,3 :1, 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0,25 :1,5 la sâmburoase (prun).

Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive, în special N.P.K. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive, acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini, ramuri, trunchi). Atunci când apar deficienţe de nutriţie, aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie.

În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice, minerale şi îngrăţăminte verzi.

3.1. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor, îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale solului.

Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd, gunoiul de păsări şi compostul. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă

asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă, umede şi reci. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot.

Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani, în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod.

Indicele de azot din sol* Argilă (%) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 > 3,5 15 61 37 29 25 22 21 20 18 20 71 43 33 28 26 24 23 21 25 77 46 39 31 28 26 25 23 30 81 49 38 33 29 27 26 24 35 84 50 39 34 30 28 27 25 40 86 52 40 35 31 29 28 26

46

Page 58: Proiect final livada de nuci

47

*IN (/ de humus x V%); 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor, în

proporţie de 80 %.

Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha), o dată la doi ani. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot, se recomandă să se păstreze în locuri uscate, acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă.

Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie, frunze uscate, fân stricat,

resturi ale tulpinilor de legume etc.) care se strâng în platformă. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. Se administrează ca şi gunoiul de grajd, dar în doze duble. Pe scară mai redusă se folosesc urina, fecalele, turba.

Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin,

floarea soarelui, borceag, etc), semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase, grele.

3.2. Îngrăşăminte chimice

În afara îngrăşămintelor organice, în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot, fosfor şi potasiu. Doze de azot în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun şi gutui.

Indicele de azot al solului Recolta scontată

(t/ha) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 > 3,5

8 66 61 59 58 57 56 56 12 87 82 79 77 76 75 74 16 105 98 94 92 91 90 89 20 117 109 105 103 102 101 100 25 129 120 115 113 112 110 109 30 138 128 124 121 120 118 117

Pentru obţinerea aceloraşi producţii:

- la piersic şi cais, dozele menţionate se dublează; - la cireş şi vişin, dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. - Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize, din care 1/3 toamna, 1/3 primăvara la

dezmugurire şi 1/3 la înflorire. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a

solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr, păr şi gutui.

Page 59: Proiect final livada de nuci

48

Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm Recolta scontată

(t/ha) 10 20 30 40 50 60 70 > 70

8 97 79 59 47 38 30 25 20 12 121 93 73 58 47 38 31 24 16 137 105 83 66 54 44 35 28 20 146 112 88 70 57 46 37 29 25 153 118 92 74 60 48 39 31 30 157 121 95 76 62 50 40 33

Pentru obţinerea aceloraşi producţii: - la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %; - la piersic şi cais………………cu 20 %; - la cireş şi vişin………………. Cu 50 %. - Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei.

Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă, aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr, păr, prun, cireş, vişin şi gutui.

Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm Recolta scontată

(t/ha) 60 80 100 120 140 180 220 > 220

8 140 131 124 118 114 108 104 100 12 180 168 160 153 148 139 136 220 16 206 182 174 168 159 153 153 140 20 224 209 198 190 183 173 167 160 25 239 223 211 202 195 186 179 170 30 248 232 219 210 203 192 185 175

Pentru obţinerea aceloraşi producţii: - la piersic şi cais, dozele vor fi mai mari cu 25 %.

Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.

NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate, la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s.a./ha, iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. În general, la toate speciile pomicole, cu excepţia castanului şi afinului, pe solurile cu pH sub 6, ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul, care de regulă conţine 17 – 20 % s.a. N, şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte, se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s.a., cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat, o dată la 3 – 4 ani, calculându-se 1,5 – 3,0 kg pentru fiecare kg de azot s.a. folosit în perioada respectivă, în scopul prevenirii acidifierii solului.

Page 60: Proiect final livada de nuci

49

3.3. Reguli generale - la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă

care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. În primul an de viaţă al pomilor, când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială;

- până la intrarea pe rod a pomilor, anual, se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor;

- în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel.

3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna

după recoltare, fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara, de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor).

În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare, se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei:

- anul 1 de vegetaţie 60 g/pom - anul 2 de vegetaţie 100g/pom - anul 3 de vegetaţie 150g/pom - anul 4 de vegetaţie 200g/pom

Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). Dozele de gunoi, fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei.

3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor

• Aplicare la sol - Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau

erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor. - Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4

de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor. - Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea

în benzi late de 1,0 – 1,2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică.

- În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari, administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m².

• Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea

anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot, fosfor, potasiu etc. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi, aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor.

• Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze, în diferite

fenofaze de vegetaţie, a unor îngrăşăminte simple sau complexe care, pe lângă o serie de

Page 61: Proiect final livada de nuci

50

elemente nutritive, pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice.

4. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol, pomicultorii folosesc irigarea, în cazul livezilor

mari şi udarea, în livezile mici sau la pomii izolaţi. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare, apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie.

Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode, cele mai folosite fiind: udarea prin brazde, udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare).

Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief, panta terenului, permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă, de fiecare parte a rândului de pomi, la 0,8 – 1,0 m distanţă de rând. În plantaţiile pe rod, în care rădăcinile. În plantaţiile pe rod, se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele, la 0,8 – 1,0 m una de alta, pe cele mijlocii la 0,6 – 0,8, iar pe cele uşoare la 0,4 – 0,6 m şi la 1,5 m distanţă de rândul de pomi. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului, se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite).

În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0,5 – 1 m de trunchi şi copcă, făcută în jurul trunchiului, la aceeaşi distanţă. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare, în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. După ce apa a intrat în pământ, de regulă în ziua următoare udării, brazda se nivelează, pentru a împiedica evaporarea apei.

Prima udare se va da la ieşirea din iarnă, înainte de umflarea mugurilor, chiar dacă solul are ceva umezeală.

A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului, deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate.

A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului, părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului, piersicului, prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor, la diferenţierea mugurilor de rod, creşterea normală a fructelor.

Dacă există posibilitatea, o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului, caisului, prunului (dar nu, cireşului şi vişinului). Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor, când pomii sunt epuizaţi de recoltă, dar în acelaşi timp, trebuie să formeze muguri de rod, pentru recolta anului viitor.

Ultima udare, de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor, este căderea frunzelor, înainte de venirea îngheţului. În general, speciile de pomi sâmburoase (prun, cais, piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii, iar sămânţoasele (mărul, părul, gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii, datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor.

Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren, inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat.

Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor, prin administrarea lentă a apei în această zonă, în

Page 62: Proiect final livada de nuci

51

raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se, în funcţie de sistem, la nivelul solului, la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri, sau pe sârma de jos a spalierului.

LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI

Lucrarea Perioada de executare

Parametrii lucrării

Tipul plantaţiei

1 2 3 4 Aratură de bază Toamna, inainte

de căderea frunzelor

18 - 20 cm, 12 – 14 cm

De pomi, tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi, tinere şi pe rod

Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice)

Toamna, înainte de căderea frunzelor

10 -14 cm, 8 – 12 cm

Pomi Arbuşti fructiferi

Discuit arătură Primavara devreme

8 -12 cm De pomi, tinere

Semănat culturi praşitoare intercalate, agroalimentare, legume sau leguminoase cu talie mica

Martie - Aprilie Conform tehnologiei culturilor

respective

De pomi, tinere

Cultivarea solului pe intervale, de 4 – 5 ori

In perioada de vegetaţie

6 – 8 cm De arbuşti fructiferi, tinere şi pe rod

Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3- 4 ori

In perioada de vegetaţie

Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm

De arbuşti fructiferi şi de pomi, tinere şi pe rod

Cosirea ierburilor de pe intervale, de 2 ori ( sau 4 -5 ori )

Iunie - Iulie Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi)

De arbuşti fructiferi şi de pomi, pe rod

Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase)

In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha

Simazin ( simadon) 4-5 kg s.a./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s.a./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s.a./ha efectiv tratat, cand buruienile au 15-20 cm

Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod

Page 63: Proiect final livada de nuci

52

Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30%

Mai - August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase, cu 300-400mc/ha

Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi

5. Tăierea pomilor

În sens larg, “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului, axului tulpinii, ramurilor, mugurilor şi lăstarilor, în vederea proiectării, formării şi întreţinerii coroanei, precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare.

Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : - formarea unor elemente de schelet suficient de solide, corespunzătoare ca număr şi

repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat ; - garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod ; - îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană ; - grăbirea fructificării pomilor ; - realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare ; - obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul ; - menţinerea coroanelor, după formarea lor, la volumul optim necesar pentru

mecanizarea lucrărilor în plantaţii

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează, în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în

uscat“sau de iarnă). În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna, după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice, ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ), mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais, piesic, migdal, cireş ). De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate.

Tăierile efectuate primăvara târziu, după umflarea mugurilor, deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor, nu pot fi recomandate, decât în cazuri speciale, întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini, trunchi şi ramuri spre muguri.

Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei.

5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii

tehnice: - tăieri propriu – zise, care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini, ramuri şi

lăstari, efectuarea de incizii şi crestături; - operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare,

înclinare arcuire, torsionare). Tăierile propriu –zise. Prin tăieri, la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea

coroanelor, obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate, limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală, realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi, între procesele de creştere şi de fructificare, întinerirea ramurilor şi a pomilor.

Page 64: Proiect final livada de nuci

53

Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare), depinde de intensitatea acesteia (puternică, moderată, slabă), precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează.

Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º, îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei, are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf, eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii.

Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri; se poate utiliza la pomii în declin, pentru restabilirea creşterilor vegetative.

Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta, în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare.

Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase, înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei, are un efect stimulativ redus asupra creşterii ; rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros, câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă, iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi, devenind ramuri de rod.

Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ).

Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice, cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie, fie întruna din zonele cu muguri dorminzi.

Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese, rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor, concurente), debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi).

Prin suprimarea unor ramuri, organele învecinate, primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere.

Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor), pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire.

Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn, în formă de semilună, care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor, deasupra unui mugur dormind, în scopul trezirii lui la viaţă. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe, a cărei creştere trebuie stimulată.

Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. Ele pot fi transversale, longitudinale sau inelare.

Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei, fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală, duce la întârzierea pornirii acestora în creştere, deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă, care sunt depozitate în rădăcini, trunchi şi în ramurile principale. Aceeaşi incizie, aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense, are ca efect stimularea creşterii, datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze, care circulă în sens descendent. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei.

Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale, circulare. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie, organele rămase deasupra întârzie creşterea, iar cele situate dedesubt prosperă, datorită faptului că substanţele de rezervă, în mersul lor ascendent, sunt oprite la nivelul inelului.

Page 65: Proiect final livada de nuci

54

Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu, deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. El se aplică, de regulă, lăstarilor viguroşi, care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet, cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm.

Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos, când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri, în vârstă de 1-4 ani, cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar, au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet, grăbirea formării coroanei şi a fructificării. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului; în caz contrar, rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic.

Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea, înclinarea, arcuirea, torsionarea).

Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală, cu scopul de a favoriza creşterea. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali, fiind specifică pomilor tineri, în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată, în general slabă.

Inclinare este operaţia opusă dresării, prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie, în vederea temperării creşterii. Se aplică pomilor tineri, cu coroana în curs de formare, în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă, datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º, dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală.

Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care, datorită unei creşteri vegetative prea intense, intră târziu în perioada de rodire. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos, având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime, garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte, stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei, în loc să fie suprimaţi, se răsucesc de la bază, ca să nu se rupă, ci numai să crape longitudinal.

5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central, vertical, pe care se află 3-4

etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului, tipul de fructificare şi alţi factori. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. În al doilea caz, axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante, care se conduc orizontal, palisându-se de prima sârmă a spalierului, pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de rod, pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust, uşor de întreţinut. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme, prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul.

Page 66: Proiect final livada de nuci

55

Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje, ci alternativ câte una, de o parte şi de alta a axului coroanei, pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. Această palmetă are 10-12 şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm, încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante, ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Palmeta simplă, fără mijloc de susţinere, se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). După plantare, pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi); eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. În mai –iunie, când lăstarii au 15-20 cm, se aleg trei lăstari, din care doi pentru braţele palmetei, orientaţi în sens opus, pe direcţia rândului, iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari, se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 2-3 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei, cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. În august, braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. Fusul - tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante, cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Şarpantele sunt dirijate orizontal, fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. La plantare varga, se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală, pentru a forma primele şarpante, plus lăstarul de prelungire a axului. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului, iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. Ceilalţi lăstari se suprimă.

Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante, distanţate pe ax la 30 cm. Prima şarpantă, dispusă la maximum 60 cm. de la sol, se orientează pe direcţia rândului, pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. şi respectiv 120 cm, de la suprafaţa solului. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului, în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 80-90º. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă, la înălţimea de 150 cm. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante.

5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit, pe care se află 3-4 ramuri de schelet

permanente la partea inferioară, după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului, rezultă o coroană conică, subţire.

După plantare, pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte, exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. de la nivelul solului), care se taie la inel. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde.

Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V, fiecare braţ formând cu

verticala un unghi de 45º. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini, formând între ele romburi. La plantare, varga se taie la 40 cm. de la sol, deasupra unui mugur. În mai-iunie, când lăstarii au 15 -20 cm. se aleg doi cu poziţie laterală, orientaţi pe direcţia rândului, care se lasă intacţi, pentru a forma

Page 67: Proiect final livada de nuci

56

braţele, iar restul lăstarilor se suprimă. În luna august, când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm, se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. În primăvara următoare, prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm, pentru a se garnisi mai bine, iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. Înălţimea gardului fructifer este de 2,5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie, altoite pe M9, M26, sau M106, pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. Distanţele de plantare sunt de 3,5 -4 m între rânduri şi de 0,6 - 0,8 m pe rând.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR

Lucrarea Perioada de executare

Parametrii lucrării

Tipul plantaţiei

1 2 3 4 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor

Martie - aprilie Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect

Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi

Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor)

Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie - aprilie

Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi

Măr, păr, gutui, nuc şi castan. Arbuşti şi alun. Vişin, cireş, piersic, migdal şi cais

Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor)

Iunie - iulie Luminarea şi aerisirea coroanei

Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod

LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE

Lucrarea Perioada de

executare Scopul lucrării Speciile

1 2 3 4 Noiembrie Stabilirea

încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor, în vederea normării acesteia prin tăieri

Măr, păr, prun, nuc, castan, alun şi arbuşti fructiferi, programate pentru executarea tăierilor din toamnă

Prognozarea producţiei

Martie Idem Persic, cais, cireş, vişin, migdal, precum şi la celelalte specii la care s-au executat

Page 68: Proiect final livada de nuci

57

tăierile până în luna martie

Preelevarea producţiei La înflorire Pentru prognozarea orientativă a recoltei

La toate speciile

Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii

Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe

La toate speciile

Evaluarea definitivă a producţiei

Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie

Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri

La toate speciile

5.5 Tăieri de formare, întreţinere, fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi

Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m; fără spalier, pe pante. Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri şi palisări în

perioada repausului de vegetaţie, având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale, bilateral alternative.

Page 69: Proiect final livada de nuci

58

Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an; x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale; a = inclinare de ramura şarpantă prin legare; b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete; c-d = ramură anuală aplecată la orizontală; e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora.

Livadă Semiintensivă

Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m, fără spalier, pe pante. Coroană conic trunchiată, cu 2-3 etaje, realizată prin tăieri în perioada

repausului de vegetaţie, având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative.

Page 70: Proiect final livada de nuci

59

Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca, pentru eventuala subordonare sau ramificare. - Eliminarea de ramură cu foarfeca.

Page 71: Proiect final livada de nuci

60

Livada intensivă

Soiul de măr: standard/ MM 106. Distanţa: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme. Palmeta cu braţe oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada

repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale, bilateral alternative.

Legenda:

= taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare, cu legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 1 an. = formatie de

rod de 2 ani. = formatie de rod de 3 ani.

Page 72: Proiect final livada de nuci

61

Livada intensivă

Soiul de măr: standard/ MM 106. Distanta: 4/3 m; pe spalier cu 4 sârme. Palmeta cu brate oblice, realizata prin taieri si palisari in perioada

repausului de vegetatie, avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale, bilateral alternative.

Page 73: Proiect final livada de nuci

62

Legenda:

= taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare, cu legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 1 an. = formatie de

rod de 2 ani. = formatie de rod de 3 ani.

Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. Distanta: 4.0-4.5/ 2.5-3.5 m; cu sau fara mijloace de sustinere. Coroana fus-tufa, cu axul garnisit pe toata lungimea, cu sarpantele

realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie.

Page 74: Proiect final livada de nuci

63

Page 75: Proiect final livada de nuci

64

Page 76: Proiect final livada de nuci

65

Page 77: Proiect final livada de nuci

66

Page 78: Proiect final livada de nuci

67

Page 79: Proiect final livada de nuci

68

Page 80: Proiect final livada de nuci

69

Page 81: Proiect final livada de nuci

70

6. Soiuri propuse 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106

Câteva caracteristici Soiul Vigoare pom Mărimea

fructelor – gr.

Epoca de recoltare şi consum

Producţie To/ha

1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf.) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30

6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Soiuri polenizatoare

Aniversarea Williams şi Untoasă de Gioagiu Bella di Giugna Cedrata Română Doina Williams şi Untoasa de Gioagiu Napoca Williams şi Republica Republica Williams şi Passe Crassane Abatela Fetel Willians şi Beurre Gifford Beurre Bosc Williams şi Conferance Cure Williams şi Beurre Bosc Williams Beurre Bosc şi Posse Crassance Trivale Napoca şi Williams

6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun

Cultivate Polenizatori

Agen Anna Spath , Stanley Anna Spath Vinete de Italia , Stanley Grand Prix Anna Spath , Vinete de Italia Stanley Anna Spath , Vinete de Italia Tuleu gras Stanley , Anna Spath Tuleu timpuriu Stanley , Anna Spath , Vinete Româneşti Vinete de Italia Stanley , Silvia , Agen Centenar Agen , Stanley , Anna Spath Silvia Agen , Anna Spath

Page 82: Proiect final livada de nuci

71

Pescăruş Agen , Anna Spath , Silvia Record Silvia , Agen , Stanley Ialomiţa Silvia , Agen , Stanley Albatros Valor , Agen , Anna Spath 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc

Pentru plantaţii

clasice Pentru

plantaţiile semiintensive

Fruct mărimea

gr.

Miez %

Grosimi %

Subst. Prot %

Sibesel precoce Sarmis 12 49,8 68,0 16,5 Geoagiu 65 Mihaela 49,5 63,3 19,3 Sebesel 44 Roxana 52,4 63,5 19,4 Germisara M 06 R 14 45,8 64,2 20,3 Orăştie Valcor 12 Suseta Valmit 13 Pestesani Valrex 13 Bratia 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais

Soiuri de cais

Mari de Cernad Dacia

Mamaia Comandor

Selena Sirena Favorit

Salmona Uniserta

Royal

6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireşului

Soiuri de cireş

cultivate Polenizatoare Bigarreau Moreau Stella, Van Ramon Oliva Germersdorf, Hedelfinger Negre Bistriţa Germersdorf, Ramon Oliva Van Stella, Rainer Pietroase de Cotnari Ramon Oliva Germersdorf Ramon Oliva, Hedelfinger

Page 83: Proiect final livada de nuci

72

Bing Van, Stela, Hedelfinger Sam Germersdorf, Hedelfinger Compact Larnbest Sam Armonia Jubileu 30, Rubin, Van

6.7. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui, reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România, circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti, Bereczki, Aromate, De Huşi, De Mosna, Mălăieţe, Aurii. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A, care imprimă soiurilor vigoare mică, precocitate şi productivitate mare. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori.

Moldoveneşti

- Soi românesc. - Soi de vigoare mijlocie, formează coroană globuloasă, intră timpuriu pe rod, este foarte productiv. - Rezistent la boli şi ger. - Fructul este mare, globulos, uşor alungit, cu coaste largi, pieliţă netedă, lucioasă, galben portocalie. Pulpa suculentă, semidulce, puţin acidulată şi plăcut aromată. - Perioada de consum: octombrie - decembrie.

Aromate

- Soi românesc. - Soi de vigoare mijlocie, rustic, intra timpuriu pe rod, este productiv. - Rezistent la boli şi ger. - Fructul are o greutate medie, piriform, cu gât alungit, suprafaţă netedă, fără coaste şi de culoare galben-limonie. Pulpa este suficient de suculentă, cu gust bun şi aromă puternică. - Perioada de consum: octombrie - ianuarie.

Bereczki

- Soi vechi, originar din Romania. - Soi de vigoare mare, rustic, produce abundent şi constant. Are perioada de vegetaţie lungă. - Rezistent la boli. - Fructul este mare sau foarte mare, de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Pulpa este galbuie, intens aromată, dulce-acidulată, placută la gust. - Perioada de consum: octombrie - noiembrie.

De Constantinopol

- Soi vechi, originar din Turcia. - Soi de vigoare mijlocie, foarte productiv, formeaza coroană rară. - Sensibil la boli, dăunători şi ger. - Fructul este mijlociu, forma sferic-turtită, cu 5 coaste evidente. Pulpa este potrivit de suculentă, fină, cu gust dulce-acrişor. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. - Perioada de consum: septembrie - noiembrie.

Page 84: Proiect final livada de nuci

73

6.8. Soiuri propuse pentru cultura piersic

Goldrich

- Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii, parţial autofertil, mediu rezistent la Monilinia. - Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g), oblong-eliptic, portocaliu cu roz pe partea însorită, pulpa portocalie, de calitate mediocră. - Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.

Umberto

- Soi originar din Italia. - Pomul este de vigoare mijlocie, coroana globuloasa, inflorire tarzie, productiv, cu plasticitate ecologica buna, sensibil la Clasterosporium. - Fructul este mare (70-75 g), ovoidal, galben-auriu cu rosu pe partea insorita, pulpa galbena, mediu consistenta, fada. - Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august.

Tudor

- Soi originar din Romania. - Pomul viguros, coroana invers-piramidala, inflorire timpurie, mediu productiv, rezistent la ger, sensibil la boli, cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. - Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g), sferic, usor aplatizat, porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita, pulpa este portocalie, cu gust dulce-acrisor, ferma, suculenta, neaderenta. - Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie.

Favorit

- Soi originar din Romania. - Pomul semiviguros, cu coroană globuloasă, productiv, rezistent la ger, mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. - Fructul mijlociu (55-60 g), ovoid, de culoare oranj cu roşu, pulpa consistentă cu gust plăcut. - Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie - începutul lunii august.

NJA 42

- Soi originar din S.U.A. - Pomul semivigu-ros, cu coroana conică, autosteril, cu înflorire timpurie, mediu productiv, rezistent la gerurile de revenire din primăvară. - Fructul este mijlociu (65 g), ovoidal, portocaliu, cu roşu pe partea însorită, pulpă consistentă, placută. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie - cel mai timpuriu soi.

Cardinal

- Soi originar din S.U.A. - Pomul semiviguros, productiv, cu flori campanulate, sensibil la ger şi Taphrina. - Fructul este mijlociu (140 g), sferic, asimetric, galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin; pulpa este galbenă, cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma, semiconsistentă, fin aromată, aderenta la sâmbure. Formează multe fructe gemene. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie.

Redhaven - Soi originar din S.U.A. - Pomul semiviguros, foarte productiv, sensibil la ger şi Taphrina, rezistent la bacterioză.

Page 85: Proiect final livada de nuci

74

- Fructul este mijlociu spre mare (160 g), sferic uneori uşor mamelonat, galben portocaliu, acoperit 3/4 cu roşu; pulpa galbenă, cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui, placută la gust, semiaderentă. - Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie.

Southland

- Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, cu plasticitate ecologică ridicată, flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. - Fructul mijlociu (160 g), sferic, galben, acoperit 3/4 cu roşu-viu; pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui, fermă, suculentă, neaderentă. - Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie.

Springold

- Soi originar din S.U.A. - Pomul viguros, productiv, florile de tip rosaceu, sensibil la Taphrina şi Fusicladium. - Fructul este mijlociu (120 g), sferic, simetric, galben-oranj, acoperit 70-80% cu roşu, cu pulpa galbenă, suculentă, fermă semiaderentă la sămbure, dulce, aromată. Sâmburele crapă uşor. - Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie - prima decadă a lunii iulie.

Superba de toamna

- Soi originar din România. - Pomul semiviguros, coroana invers-piramidală, flori campanulate, foarte productiv, rezistent la ger, seceta şi boli. - Fructul este mare (200 g), sferic, alb-gălbui cu roşu, pulpa alb-galbuie, cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui; pulpa este fermă, neaderentă, placută la gust. - Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie.

Cora

- Soi de nectarine originar din Romania. - Pomul de vigoare supra-mijlocie, productiv, mediu rezistent la ger şi boli. - Fructul este mic (60-65 g), sferic, cu epiderma subţire, lucioasă, galbenă-verzuie, acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu; pulpa galbenă suculentă, aromată, neaderentă. - Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.

6.9. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România.

Nana

- Soi originar din România. - Pomul de vigoare mijlocie, fructifică preponderent pe ramuri plete. - Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi secetă, sensibil la Coccomyces şi Monilinia. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. - Fructul este mijlociu (5 g), sferic, roşu-vişiniu, pulpă şi sucul colorate. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie

Ilva - Soi originar din România. - Pomul de vigoare submijlocie, cu coroana semiglobuloasa, cu fructificare

Page 86: Proiect final livada de nuci

75

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie

Northstar

- Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie.

Mocăneşti 16

- Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Schattenmorelle

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie.

De Botoşani

- Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină

Denumirea soiului

Ţara de origine Menţinătorul soiului

Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii)

Şerpeni R 1037 1984 2000

Page 87: Proiect final livada de nuci

76

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun

Denumirea soiului

Maturitatea (luna/decada)

Ţara de origine

Menţinătorul soiului

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Cozia IX/1 R 1052 1987 Romavel IX/1 R 1052 1991

Tonda delle Langhe

IX/1 I 1037, 1052 1958 1999

Uriaşe de Halle

IX/3 D 1037, 1052 1999

Vâlcea 22 IX/1 R 1052 1980 1996

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi

Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole

Producţia posibilă Nr

. crt.

SPECIA

Soiul - selecţia

Originea Mărimea fructului

gr. pe

plantă kg

Pe ha to

1 2 3 4 5 6 1 Coacăz negru Record 35 SCPP Fălticeni 0,8 1,3 4-6 Perla neagră SCDP Cluj 0,7 1,6 6-7 Abanos ICPP Piteşti mijlocie 1,8 7-8 Tsema Olanda 0,9 4,0 15-16 Tenah Olanda 1,0 4,2 15-17 Blackdown Anglia 0,9 - - Bogatyr Rusia 0,9-1,0 - - Tinker Anglia 0,8 - -

2 Coacăz roşu Roşu timpuriu România 0,6-0,8 10-12 - Abundent România mijlocie - - Jankheer Van Tets Olanda mijlocie 4-9 - Rondom Olanda medie 4-6 - Red Lake America 0,6 4-5 - Laxton’s America 0,7 4,5 - Houghton Castle Anglia 0,5 6,0 - Elita DV4 SCPP Cluj 0,5 6,3 -

3 Coacăz alb Mărgăritar România mijlocie 3-6 - Blanka Cehoslovacia mijlocie - -

4 Agriş Zenit România 5,1 4,0 -

Page 88: Proiect final livada de nuci

77

Someş România 5,1 3,0 - Careless Anglia 8,2 6,0 - Rezistent de Cluj România 3,2-5 4,0 - White Smith Anglia 3,8 4-5 - Houghton Seedling America 1,5-1,7 5,5 - Whinham’s Industry Anglia 5,2 4,0 - Mourers Samling Germania 7,0 - - Jubiliar 4,4 - -

5 Afin Simultan ICPP Piteşti mijlocie - 6-8 Pemberton America mijlocie - 8-10 Heerma Germania mijlocie - 9-11 Azur ICPP Piteşti mijlocie - 5-6 Safir ICPP Piteşti mijlocie - 5-6 Lax ICPP Piteşti mari - 7-9 Compact ICPP Piteşti mari - 7-9 Augusta ICPP Piteşti mari - 8-10 Ivanhoe America mari - 7-8 Coville America mari - - Delicia ICPP Piteşti 2 grame 2,5-3 10-12

6 Trandafiri pentru petale Rosa Damascena mare 0,35-

0,45 1,5-1,8 timpuriu

Rosa centifolia mare 0,25-0,30

1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Originea Mărimea

fructelor ( gr.)

Producţia posibilă t/ha

Grădină 3,3 – 4,2 10 Iulie Willamette America 2,5 – 3,8 6 – 10 Iulie Veten Norvegia 2,8 – 3,3 Septembrie Heritage America 2,2 – 2,7 2 recolte September America 3,0 Iulie Rubin Bulgarese

Bulgaria 2,3 7 – 10 Iuni-iulie

Lathan America 2,2 Iunie-iulie Ruvi ICPP Piteşti 3,3 8 – 10 Iulie Citria ICPP Piteşti 2,5 9 – 11 Iulie Shoenmann Germania 3 – 4 8,0 Iulie-august Lord George Anglia 2,7 13,0 Timpurie Puya Uup America 2,7 Târzie Star ICPP Piteşti 2,4 - 3 8 – 10 Mijlocie

Page 89: Proiect final livada de nuci

78

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi

SOIUL ORIGINEA Greutatea medie a fructului gr.

Perioada de maturare-recoltare

Wilson’s Early America iulie Darrow America 4,9 iulie-august

Comanchee America 8,4 iulie ARK – 537 America 7,0 iulie Thornfree America 6,0 f. productiv august Thornless Evergreen

America 3,4 11-14 to/ha

august

Smoothstem America 4,5 august Hull thornless America 3-8 iulie-august

Felix SCPP Fălticeni 4-5 august Loganberry America 5,4 iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

Page 90: Proiect final livada de nuci

79

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE

Nr. crt.

Denumirea instuţiei Adresa Persoana de contact

1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP

Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: [email protected]

Duţu Ion 0726/218506

2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP

Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: [email protected]

Platon Ion 0722/896901

3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP

Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: [email protected]

Ghidra Vasile 0744/703244

4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP

Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Cod Poştal 725200, Jud. Suceava Tel/Fax: 0230/544944

Lazăr Gheorghe 0744/965740

5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP

Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Jud. Dâmboviţa Tel/Fax: 0245/679085, 679123

Petre Gheorghe 0723/225137

6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP

Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: [email protected]

Botu Ion 0723/506547

7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP

Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: [email protected]

Gelu Corneanu 0722/650239

8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP

Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: [email protected]

Spiţa Valentin 0744/434000

9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471

Călinoiu Ion 0722/586132

Page 91: Proiect final livada de nuci

80

10 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti -SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: [email protected] Web_site: www.statiuneabaneasa.ro

Gherghe Petre 0722/404803

11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

Page 92: Proiect final livada de nuci

81

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR

1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi

un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual).

1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare

Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor

culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice.

b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare.

Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele

mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit.

După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum.

Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte.

Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă.

Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere.

Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă.

La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru

Page 93: Proiect final livada de nuci

82

compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. La piersic coacerea fructelor, pe acelaşi pom , se face eşalonat, culesul trebuind să se facă în 3-4 etape.

Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3, respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum, dar păstrarea, în general, este de scurtă durată. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile, iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum.

Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. La căpşun, recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie,

dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. La nuc şi migdal, fructele se culeg atunci când coaja verde crapă, eventual ele cad singure din pom.

Indiferent de specie sau epoca de coacere, recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa, îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme, dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate.

Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. Cu excepţia zmeurii şi murelor, care de obicei se culeg fără codiţă, toate celelalte se culeg cu codiţă. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei, şi pe cât posibil, păstrată bruma de fructe.

Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului, apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor

Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine, călduroase, atunci când temperatura fructelor se ridică. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede, fie de ploaie sau de rouă.

Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje, dar acoperite, şi să fie depozitate dimineaţa următoare.

Perioada de recoltare a fructelor

Specia şi soiurile Perioada de recoltare Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare

Merele şi perele Soiuri de vară

Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum

Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică

Soiuri de toamnă şi iarnă 5 sept. – 15 oct. Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă, începutul brunificării seminţelor

Gutuile Octombrie Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie

Prunele de vară-toamnă Iulie - septembrie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv, au căpătat culoarea caracteristică, sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul

Page 94: Proiect final livada de nuci

83

dulce - acidulat Caisele de vară Când fructele au încă

consistenţa fermă (export), când începe înmuierea pulpei (consum intern), la maturitatea deplină (prelucrare)

Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură

Piersicile de vară-toamnă Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern)

Pulpa să aibă consistenţă fermă, iar epiderma de culoare galbenă portocalie

Cireşele şi vişinele de vară La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri)

Dezvoltarea maximă a fructelor, culoare şi luciu maxime.

Nucile, alunele, migdalele şi castanele de toamnă

Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure

Mărimea caracteristică soiului

Coacăzele, agrişele şi afinele de vară

La maturitatea de consum Mărimea şi culoarea specifică soiului

Zmeură de vară La maturitatea de consum, iar pentru sucuri la supracoacere

Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu, cu pulpa fermă

Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de

pomi şi arbuşti fructiferi. 1.4. Metode de recoltare

În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: - recoltare manuală fruct cu fruct; - recoltare manuală prin scuturare; - recoltare manuală prin batere (cu prăjina).

Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere, 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore.

Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii, în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri, recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate.

Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun, dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. Această metodă a predominat în zonele de deal, la soiurile autohtone, la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă.

În plantaţiile organizate de prun, cireş, vişin, nuc, arbuşti, scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet, fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje.

Page 95: Proiect final livada de nuci

84

Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe

Metode de recoltare

Destinaţia Tipuri de ambalaje Speciile

Manual de pe sol, în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite, în reprize (pomi cu talie mică)

Export, păstrare îndelungată şi consumul pieţei

Lădiţe, lăzi T, lăzi P şi containere paletizabile

Măr, păr, piersic, vişin

Manual de pe sol, în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite, în reprize (pomi cu talie înaltă)

Export, păstrare îndelungată, consumul pieţei şi pentru prelucrare

Lădiţe, lăzi T, lăzi P şi containere paletizabile

Măr, păr, prun, cais, cireş, vişin

Prin scuturare Deshidratare, industrializare - sucuri - distilare

Lăzi P, boxpaleţi Măr, păr, prun, cais, cireş, vişin, nuc, alun, castan, migdal

Recoltat fructe arbuşti manual în reprize

Export, consumul pieţei, prelucrare, refrigerare şi sucuri

Lădiţe, coşuleţe, butoaie

Coacăz, zmeur, afin, mur

2. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2.1. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară, cu mărimea normală

corespunzătoare soiului, aspectuoase, sănătoase, fără atac de rapăn, viermele fructelor etc. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor, această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume:

- culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun, măr, piersic;

- atunci când recoltarea se face în totalitate, la mere, este bine ca din găleţile, coşurile sau sacii de recoltare, fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi;

- trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare, de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care, pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos, depreciază calitatea fructelor prin lovire, presare, zdrelire;

- fructele necorespunzătoare, prea mici, atacate, lovite etc. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii.

2.2. Păstrarea fructelor

Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri), hrube, camere şi alte spaţii amenajate. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt:

- să aibă o bună izolaţie termică; - posibilităţi de ventilaţie - aerisire; - umiditate ridicată; - să fie curate de mirosuri străine.

Page 96: Proiect final livada de nuci

85

Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram, numai cele din catalog, la principalele soiuri, pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi

Specia Soiul Greutatea medie a

fructului (g) Numărul

fructelor la 1 kg

0 1 2 3 Ancuţa 130- 190 7 - 5 Ardelean 125 – 180 8 – 6 Delia 144 8 – 7 Delicios de Voineşti 155 7 – 6 Fălticeni 180 6 – 5 Frumos de Voineşti 120 – 167 8 – 6 Granny Smith 120 – 140 8 – 7 Generos 180 – 200 6 – 5 Golden Delicious 120 – 150 8 – 7 Idared 180 – 200 6 – 5 James Grieve 120 – 160 8 – 6 Jerseymac 100 – 120 10 – 8 Jonathan 100 – 135 10 – 8 Mutsu 140 – 190 7 – 6 Pioner 180 – 200 6 – 5 Prima 120 – 150 8 – 7 Rădăşeni 126 – 175 8 – 6 Red Melba 80 – 100 12 – 10 Romus 1 120 8 – 7 Romus 2 120 8 – 7 Romus 3 125 8 – 7 Starkrimson 150 – 180 7 – 6 Vista Bella 100 – 120 10 – 8 Voinea 200 – 230 5 – 4

Măr

Wagener premiat 100 – 120 10 – 8 Abatele Fetel 102 – 130 10 – 7 Aniversarea 165 6 – 5 Argessis 125 8 – 7 Contesa de Paris 115 – 175 8 – 6 Curé 100 – 250 10 – 4 Doina 173 6 – 5 Favorita lui Clapp 110 – 160 9 – 6 Napoca 80 – 110 13 – 9 Olivier de Serres 140 – 210 7 – 5 Passe Crassane 140 – 240 7 – 4 Republica 95 – 160 10 – 6 Triumf 120 9 – 8 Trivale 70 15 – 14 Untoasă Bosc 150 – 260 7 – 4

Păr

Untoasă de Geoagiu 90 – 130 11 – 7

Page 97: Proiect final livada de nuci

86

Untoasă Hardy 110 – 220 9 – 5 U. precoce Morettini 120 – 160 8 – 6 Williams alb 150 – 250 7 – 4 William roşu 140 – 200 7 – 5 Aromate 341 3 – 2 Aurii 462 3 – 2 Bereczki 225 – 890 4 – 1 Champion 415 – 790 2 – 1 De Constantinopol 220 – 375 4 – 3 De Huşi 180 – 410 6 – 2 De Portugalia 175 – 400 6 – 2

Gutui

Moldoveneşti 332 4 – 3 Agen 18 – 20 55 - 50 Andreea 35 – 40 28 – 25 Albatros 35 – 40 28 – 25 Anna Späth 30 – 35 33 – 28 Carpatin 35 – 40 28 – 25 Centenar 45 – 50 22 – 20 Diana 40 – 45 25 – 22 Dîmboviţa 45 – 50 22 – 20 Gras ameliorat 30 – 35 33 – 28 Gras românesc 20 – 25 50 – 40 Ialomiţa 30 – 35 38 – 35 Minerva 35 – 40 28 – 25 Piteştean 40 – 45 25 – 22 Pescăruş 45 – 50 22 – 20 Peche 50 – 60 20 – 17 Record 60 – 70 17 0 15 Renclod d, Althan 30 – 35 33 – 28 Rivers timpuriu 30 - 35 33 - 28 Silvia 45 – 50 22 – 20 Stanley 30 – 36 33 – 28 Tuleu gras 25 – 30 40 – 33 Tuleu timpuriu 35 – 40 28 – 25 Valor 35 – 40 28 – 25 Vinete de Italia 30 – 35 33 – 28

Prun

Vinete româneşti 18 - 20 55 – 50 Callatis C.m.b. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia

Cais

Mari de Cenad

În medie 40 - 50

În medie 25 - 20

Page 98: Proiect final livada de nuci

87

Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf

Piersic

Veteran

100 - 150 10 - 7

Page 99: Proiect final livada de nuci

88

Victoria Bigarreau Moreau 7,2 138 B. Donissen 5,6 178 Bing 6,9 144 Boambe de Cotnari 6,5 153 Cerna 7,5 133 Fruheste der Mark 3,5 295 Germersdorfer 8,7 115 Hedelfinger 6,5 153 Jubileu 30 7,4 135 Muncheberger Fruhe 3,7 270 Negre de Bistriţa 4,9 204 Roşii de Bistriţa 6,9 144 Rubin 7,4 135 Stella 6,4 157 Timp. de Bistriţa 4,9 204 Ulster 7,0 145 Uriaşe de Bistriţa 8,7 115 Van 5,9 169

Cireş

Vinka 7,1 140 Bucovina 4,2 238 Crişana 2 6,3 158 Dropia 3,0 333 Engleze timpurii 5,1 196 Grossa Gamba 5,4 185 Ilva 5,1 196 Mari timpurii 5,6 178 Meteor 5,3 188 Mocăneşti 16 4,0 250 Nana 4,7 212 Nefris 5,8 172 Northstar 4,6 217 Oblancinska 3,7 270 Schattenmorelle 4,6 217 Scuturator 6,4 158 Timpurii de Cluj 5,2 192 Timpurii de Piteşti 4,5 222 Tarina 3,9 256

Vişin

Vrâncean 5,0 200 Sibişel 44 14-15 71-66 Geoagiu 14-15 71-66 Jupăneşti 13-13 83-77 Bratia 13-16 77-71 Biotipuri valoroase 10-12 100-82 Valcor Valrex

Nuc

Valmit

Page 100: Proiect final livada de nuci

89

Polovragi 13-15 77-66 Gureni Tismana Iza Mara

Castan

Alte soiuri 11-13 91-77 Vâlcea 22 2-3 Cozia 3-3,5 T.G.D.L. 2-2,5

Alun

Alte soiuri 1,5-2 Primorski 2-3 Preanai Nikitski Mărculeşti 3-5 Pomorie Sudak

Migdal

Alte soiuri 1,5-2 Bogatir 1,2-1,5 Costwold Cross 1,4-1,6 Record 1,2-1,3

Coacăz negru

Tinker 1,2-1,5 Abundent 1,0-1,3 Coacăz roşu Roşu timpuriu 1,2-1,5 Cayuga 1,9-2,1 Rubin bulgăresc 1,2-1,8 Taylor 1,5-2,0

Zmeur

The latham 1,2-1,5 Early blue 2,0 Ivanhoe 2,5 Coville 2,0

Afin

Bluecrop 2,0 Thornfree 8,0 Evergreen 8,0

Mur fără ghimpi

Logamberry 6,5

Page 101: Proiect final livada de nuci

90

CAPITOLUL V.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI

Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii

Specia Distanţa între arbori / arbuşti

m

Distanţa între rânduri

m

Număr arbori, arbuşti / ha

Cost total / ha Ron

Măr 2 4 1250 62354,10 Păr 3 4 834 57786,85

Prun 4 5 500 40715 Nuc 6 8 208 33951

Gutui 3 4 800 49402,8 Cais 5 6 334 35234,51

Piersic 3,5 4,5 635 36075,3 Vişin 4 4,5 560 40883,1 Cireş 5 6 430 43067,27 Alun 3,5 5 580 84987,32

Cătină albă 1,5 3 3333 87136,65 Arbuşti 1 2,5 4000 52562,93 Zmeur 0,5 2,5 8000 88840,70 Mur 1,5 2,5 2667 60789,95

Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia. La realizarea proiectului, specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor, a devizelor de lucrări, costul manoperei, costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate, etc.

Page 102: Proiect final livada de nuci

91

1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.

1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1

Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha

Cap. 1 Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3246 Încărcat + descărcat

îngrăşăminte chimice : - UM = t; cantit = 1,6

0,11 0,35 - 0,35 - -

2 3226 Încărcat, transport la 8-12 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80

0,25 20,00 - 20,00 - -

3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80

0,18 14,40 - 14,40 - -

4 3135 Deservit MIC - 2 lucrări UM=ha : cantit = 1

0,08 0,08 - 0,08 - -

5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t; cantit. = 1,6

0,14 0,22 - 0,22 - -

6 2887 Defrişat de porumbar, măceş, mur, păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0,50

18,6 9,3 - - 9,30

Total ZO- uri x 44,35 - 35,05 9,30 Tarif RON ZO x 25 25 25

TOTAL

MANOPERĂ PENTRU

1(unu)

ha Total RON x 1108,75 876,25 232,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. ha ha a. n

0 1 2 3 4 1 Administrat îngr.chim.cu MIC 0,20 2 0,40

Page 103: Proiect final livada de nuci

92

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha

0,08 1 6,40

3 Dezinfectat terenul 0,43 1 0,43 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S

1800 8,90 1 8,90

5 Nivelat terenul cu NT –2,8 – 2 lucrări + discuit

1,07 2 2,14

- Total ha a.n. Ha a. n 18,27 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 4567,50

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt.

Denumirea UM Cantitatea RON/UM Total

RON

Greut. pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Superfosfat Kg 1000 1 1000 1000 2 - Sare potasică Kg 600 1 600 600 3 - Gunoi de grajd

semifermentat To 80 50 400 80000

4 - Sinoratox kg 30 25 750 30 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 2750 81700

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt.

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,7 85 2 Gunoi de grajd semifermentat 10 80 800

-total t/km 885 -tarif RON t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

Pentru 1 (ha)

-total RON 331,88 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar 1108,75 4567,50 2750,00 331,88 8758,13

Page 104: Proiect final livada de nuci

93

1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii

de PĂR de tip intensiv Cap.I Manoperă:

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,20 2 0,40

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

I II III IV0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice - 2 operaţiuni UM=t, cantitate= ( 1,4 x 2) 2,8

0,11 0,31 - 0,31 - -

2 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp, distanţa de transport 8 -12 km UM = t, cantitate = 60

0,25 15,00 - 15,0 - -

3 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t, cantititate. = 60

0,18 10,80 - 10,80 - -

4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t, cantititate. = 1,4

0,14 0,20 - 0,20 - -

5 3136 asimilat

Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha, cantitate=2

0,10 0,20 - 0,20 - -

6 2887 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha, cantitate= 0,50

18,60 9,30 - - 9,30 -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 35.81 - 26,51 9,30 - MANO

PERA - Tarif RON/Z.O. x 25 25 25

PENTRU 1 ha

- Total RON x 895,25 662,75 232,5 -

Page 105: Proiect final livada de nuci

94

Anexa 1 275

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192

0,08 1 4,80

3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287

0,43 1 0.43

4 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259

8,90 1 8,90

5 Nivelat terenul + discuit Anexa 251

0.47 2 0,94

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 15,47 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1(un) ha RON

3867,5

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt

DENUMIREA UM Canti tatea RON/UM TOTAL

RON

Greut pentru transp

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 800 1 800 0,8 2 Sare potasică Kg 600 1 600 0,6 3 Gunoi de grajd semifermentat to 60 50 300 60,0 4 Sinoratox 5 G kg 30 25 750 0,1

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) ha 24450 61,5

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de

transport Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Gunoi de grajd 10 60 600 2 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 1,4 70 TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Total t/km 670 Pentru 1 ( un ) ha Tarif

RON/t/km 251,3

Page 106: Proiect final livada de nuci

95

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

1 Pentru 1 (unu ) hectar

895,2 3867,5 2450,0 251,3 7464,05

1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului

în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap. 1 Manoperă

din care pe categorii Nr.crt

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi

descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60

0,25 15,00 - 15,00

2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60

O,18 10,80 - 10,08

3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.chimice 2 operaţiuni UM=t: cantit =(1,4x2)=2,8

0,11 0,31 - 0,31

4 3091 Mărunţit îngrăş.chimiceUM=t: cantit =1,4

0,14 0,20 - 0,20

5 3136 Deservit MIC - 2 lucrări UM=ha : cantit = 2

0,10 0,20 - 0,20

6 2863 redus1/2

Defrişat arboret de porumbar,măceş,rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1

18,60

9,30 - 9,30

Total ZO uri X 35,81 - 35,81 Total RON ZO

X 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1(unu)

ha Total RON X 895,25 - 895,25

Page 107: Proiect final livada de nuci

96

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Cantitatea Nr.

crt Lucrarea

Caracteristici şi utilajul folosit Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha .a. n.

0 1 2 3 4 5 1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2

lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 60 t / ha

192 0,08 1 4,80

3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime

245 8,90 1 8,90

4 Dezinfectat terenul 287 0,43 1 0,43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2 0,94

- Total Ha a. n 15,47 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

-1(un) ha - Total pentru un ha RON 3867,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Superfosfat Kg 800 1 800 0,8 2 - Sare potasică Kg 600 1 600 0,6 3 - Gunoi de grajd T 60 5 300 60 4 - Sinoratox 5G kg 30 25 750 0,1

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

PENTRU 1 (unu) hectar 2450 61,5

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,5 75 2 Gunoi de grajd 10 60 600

-total t/km 675 -tarif RONt/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total RON 253,1 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

895,25 3867,5 2450,0 253,1 7465,85

Page 108: Proiect final livada de nuci

97

1.4. Antemăsutătoare –Deviz nr.1.

pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar

Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând

Cap. I - Manoperă: Din care pe categorii Nr.

Crt. Număr art. Din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. UM

Total Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2887 Defrişarea de porumbar,

măceş, mur cu Φ pâna la 10 cm. şi grad de acop. 20% UM=ha ; cant. =1.0

18,8 18,8 18,80

2. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha; cant.=1

3,2 3,2 3,20

3. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2,1-3,0 m3/ha: UM=ha;cantit.=1

1,02 1,02 1,02

4. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha,cantit.=1

0,66 0,14 0,14

5. 1859 Pichetat terenul:UM= mb;cantit.=0,208

1,0 1,0 1,0

6. 3226 Încărcat, transportat la 8-10 Km. şi descărcat în câmp,gunoiul de grajd UM=tone, cantit.=20,0

0,25 5,0 5,00

7. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.,cantit.=0.5

0,11 0,06 0,06

8. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantitate=0,5

0,14 0,07 0,07

9. 1832 Săpat gropi de 1×1×0,8m. UM=buc.; cantit.=208

0,125 26,0 26,00

10. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb; cantitate=o,208

1,54 0,32 0,32

11. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone; cantit. =o.5

0,20 0,10 0,10

12. 1773 Făcut şanţ de 50×50cm. şi stratificat UM=ml. cantit.=5

0,05 0,25 0,25

Page 109: Proiect final livada de nuci

98

13. 1775 Stratificat pomi UM=mb. Cantit.=0.2

1,82 0,38 0,38

14. 1846 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb. Cantit.=0.208

8 1,66 1,66

15. 1845 Fasonat rădacina, făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb; cantit.=0.208

3,33 0,69 0,69

16. 1845 Repartizat pomi la gropi UM=mb; cantitate=0,208

3,13 0,65 0,65

17. 1847 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.; cantit.=208

0,042 8,74 8,74

Total Z.O.uri × 68,08 0,14 7,86 51,34 8,74

Tarif RON /Z.O × 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ

1( unu ) ha

Total RON × 1702 3,5 196,5 1283,5

218,5

Cap.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT Coef.de transf.

ha Ha /a.n.

0 1 2 3 4 1. Arătură adâncă la 30cm.- 2 lucrări înainte

de plantare 1,80 2 3,60

2. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 t/ha

0,08 1 1,6

3. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0,47 2 0,94 4. Arătura normală în livadă înainte de

plantare 1,36 1 1,36

5. Discuit după plantare 0,47 1 0,47 6. Dezinfectat solul 0,43 1 0,43

Total ha a.r. 8,4 Tarif RON/ha a.r 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE

1(un) ha

Total pentru un ha RON 2100 Cap. III. –Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt.

Denumirea UM Cantitatea RON

/ UM Total mii lei

Greutate pe transport

0 1 2 3 4 5 6 Gunoi de grajd 100kg./pom Kg. 20 50 1000 20000 Sinoratox Kg 30 25 750 100 Îngrăşăminte chimice complexe

2,5 kg./pom Kg 500 1 500 500

Page 110: Proiect final livada de nuci

99

Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Buc 215 20 4300 500 Pichete Buc 210 0,3 63 100 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

:pentru 1 (un) ha 6613

22200

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. Crt.

Denumirea –grupa Distanţa de transport

Cantitatea transport

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1. Gunoi de grajd 10 20,0 200,0 2. Îngrăşăminte chimice +liudator 50 0,6 30, 3. Pomi altoiţi 50 0,5 25

Total t/km 255,0 Tarif RON/t/km. 0,375

TOTAL TRANSPORTURI

PENTRU :

1 ( un) ha

Total RON 95,63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manoper

a

Cap. II Utilaje

Cap.III Material

e

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 (un) hectar 1702 2100 6613 95,63 10510,63

Page 111: Proiect final livada de nuci

100

1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii

de GUTUI de tip intensiv

Cap.I Manoperă:

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. Articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,20 2 0,40

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

din care pe categorii

I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8

3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice - 2 operaţiuni UM=t, cantitate = ( 1,4 x 2) 2,8

0,11 0,31 - 0,31 - -

3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp, distanţa de transport 8 -12 km UM = t, cantitate = 45

0,25 11,25 - 11,25 - -

3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t, cantititate. = 45

0,18 8,10 - 8,10 - -

3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t, cantititate. = 1,4

0,14 0,20 - 0,20 - -

3136 asimilat

Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha, cantitate=2

0,10 0,20 - 0,20 - -

6 2887 Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha, cantitate= 0,50

18,60 9,30 - - 9,30 -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 29,36 - 20,06 9,30 - MANO

PERA - Tarif RON/Z.O. x 25 25 25

PEN TRU

- Total RON x 734,0 501,5 232,5 -

Page 112: Proiect final livada de nuci

101

( 2 lucrări) Anexa 1275

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4; 45 t/ha Anexa 1192

0,08 1 3,60

3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287

0,43 1 0.43

4 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259

8,90 1 8,90

5 Nivelat terenul + discuit Anexa 251

0.47 2 0,94

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 14,27 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1(un)ha RON

3567,5

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt

DENUMIREA UM Canti tatea RON/UM TOTAL

RON

Greut pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 800 1 800 0,8 2 Sare potasică Kg 600 1 600 0,6 3 Gunoi de grajd semifermentat to 45 5 225 60,0 4 Sinoratox 5 G kg 30 25 750 0,1 TOTAL VALOARE MATERII SI

MATERIALE pentru 1 (unu) ha

2375 61,5

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt

DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Gunoi de grajd 10 45 450 2 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 1,4 71,5 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km 521,5 Tarif RON/

t/km 0,375

Total RON 195,6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 734,0 3567,5 2375,0 195,60 6872,10

Page 113: Proiect final livada de nuci

102

1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului

în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL

z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi

descărcat în câmp cu transp. 8-12 km

UM=t: cantitatea=50

0,25

12,50

-

12,50

2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50

0,18

9,00

-

9,00

3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8

0,11

0,31

-

0,31

4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4

0,14

0,20

-

0,20

5 3136 asimilat

Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.=2

0,10

0,20

-

0,20

6 2863 asimilat

Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop.

UM=ha:cantitatea 0,5

18,6

9,30

-

-

9,30

Total z.o..uri x 31,51 - 22,.21 9,30 Tarif

RON/z.o. x 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ

PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 787,75 - 555,25 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha.

a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu

MIC (două lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 50 Tone/ha

192 0,08 1 4,00

3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43

Page 114: Proiect final livada de nuci

103

4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8,90 1 8,90 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94

Total ha.a..n.

14,67

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 3667,5 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

Total RON

0 1 2 3 4 5 1 Superfosfat Kg 800 1 800 2 Sare potasică Kg 600 1 600 3 Gunoi de grajd

semifermentat T 50 5 250

4 Sinoratox 5G kg 30 25 750 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON 2400

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total tkm

0 1 2 3 4 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G 50 1,5 75 Gunoi de grajd 10 50 500 TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 575

1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375

-total RON

215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transporturi

Total Cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

787,75 3667,5 2400,00 215,625 7070,875

Page 115: Proiect final livada de nuci

104

1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea

înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL

z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat

în câmp cu transp. 8-12 km UM=t: cantitatea=45

0,25

11,25

-

11,25

2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50

0,18

9,00

-

9,00

3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8

0,11

0,31

-

0,31

4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4

0,14

0,20

-

0,20

5 3136 asimilat

Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.=2

0,10

0,20

-

0,20

6 2863 asimilat

Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0,5

18,6

9,30

-

-

9,30

Total z.o..uri x 29,36 - 20,06 9,30 Tarif RON/z.o. x 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ

PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 734,00 - 501,5 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr.crt. Lucrarea

caracteristici şi utilajul folosit Nr.articol

din NPC/79 anexa 1

CT. Coef.d

e transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice

cu MIC (două lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 Tone/ha

192 0,08 1 3,60

3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S

1800 258 8,90 1 8,90

Page 116: Proiect final livada de nuci

105

5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94 Total ha.a..n. 14,27 Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 3567,5

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M. Total RON 0 1 2 3 4 5

1 Superfosfat Kg 800 1 800 2 Sare potasică Kg 600 1 600 3 Gunoi de grajd

semifermentat T 45 5 225

4 Sinoratox 5G kg 30 25 750 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON

2375

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total tkm

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox

5G 50 1,43 71,5

2 Gunoi de grajd 10 45 450 TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km

521,5

1(un) ha -tarif RON/t/km Total

0,375 195,60

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transporturi

Total Cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

734,00 3567,5 2375,00 195,6 6872,1

Page 117: Proiect final livada de nuci

106

1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea

înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap. 1 Manopreă

din care pe categorii Nr.crt

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi

descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45

0,25 11,25 - 11,25

2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45

O,18 8,10 - 8,10

3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1,4x2)=2,8

0,11 0,31 - 0,31

4 3091 Mărunţit îngrăş.chimice UM=t: cantit =1,4

0,14 0,20 - 0,20

5 3136 Deservit MIC - 2 lucrări UM=ha : cantit = 2

0,10 0,20 - 0,20

6 2863 redus1/2

Defrişat arboret de porumbar,măceş,rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1

18,60 9,30 - 9,30

Total ZO uri X 29,36 - 29,36 Total RON ZO X

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1(unu)

ha Total RON X

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Administrat îngr.chim.cu MIC(2 lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha

192 0,08 1 3,6

Page 118: Proiect final livada de nuci

107

3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8,90 1 8,90

4 Dezinfectat terenul 287 0,43 1 0,43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2 0,94

- Total Ha a. n 14,27 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 3567,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/U

M Total RON lei

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Superfosfat Kg 800 1 800,0 800 2 - Sare potasică Kg 600 1 600,0 600 3 - Gunoi de grajd T 45 5 225,0 45000 4 - Sinoratox 5G kg 30 25 750,0 30 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

PENTRU 1 (unu) hectar 2375,0 46430

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 5 G 50 1,5 75 2 Gunoi de grajd 10 45 450

-total t/km 525 -tarif RON t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total RON 196,875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

734,0 3567,5 2375,0 196,875 6873,375

Page 119: Proiect final livada de nuci

108

1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea

înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL

z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat

în câmp cu transp. 8-12 km UM=t: cantitatea=50

0,25

12,50

-

12,50

2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.cantit.=50

0,18

9,00

-

9,00

3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.= (1,4x2)=2,8

0,11

0,31

-

0,31

4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=1,4

0,14

0,20

-

0,20

5 3136 asimilat

Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.=2

0,10

0,20

-

0,20

6 2863 asimilat

Defrişarea de porumbar, măceş, mur, păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0,5

18,6

9,30

-

-

9,30

Total z.o..uri x 31,51 - 22,.21 9,30 Tarif RON/z.o. x 25 25 25

TOTAL

MANOPERĂ PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 787,75 - 555,25 232,5

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.d

e transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu

MIC (două lucrări) 275 0,20 2 0,40

2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 50 Tone/ha

192 0,08 1 4,00

3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 0,43 1 0,43

Page 120: Proiect final livada de nuci

109

4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8,90 1 8,90

5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 0,47 2 0,94 Total ha.a..n.

14,67

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 3667,5 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

Total RON

0 1 2 3 4 5 1 Superfosfat Kg 800 1 800 2 Sare potasică Kg 600 1 600 3 Gunoi de grajd

semifermentat T 50 5 250

4 Sinoratox 5G kg 30 25 750 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON

2400

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total tkm

0 1 2 3 4 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G 50 1,5 75 Gunoi de grajd 10 50 500 TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 575

1(un) ha -tarif RON/t/km 0,375

-total RON 215,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transporturi

Total Cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

787,75 3667,5 2400,0 215,625 7070,875

Page 121: Proiect final livada de nuci

110

1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de

ALUN cu desimea de 580 plante/ha

Cap. I. Manoperă Din care pe categorii Nr.

crt. Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat + descărcat

gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 45 t

0,25 11,25 - 11,25 - -

2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =45

0,18 8,10 - 8,10 - -

3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6

0,11 0,18 - 0,18 - -

4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8

0,14 0,11 0,11 - - -

5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha; cantit. = 2

2,00 4,00 4,00 - - -

6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1

6,39 6,39 - - 6,39 -

7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0

0,20 0,20 - - 0,20 -

Total ZO-uri

x 30,93 4,11 19,53 6,59 -

Tarif RON/ZO

25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1 (unu) ha

Total RON 755,75 102,75 488,25 164,75 Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00

Page 122: Proiect final livada de nuci

111

2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC

275 0,20 2 0,40

3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 45 3,60 4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94

Total ha.a.n. 7,42 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON 1855,0

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/U

M Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 500 1 500,0 500 2 Sare potasică kg 300 1 300,0 300 3 Gunoi de grajd fermentat t 45 5 225,0 45000

4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 1775,0 45830

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea- grupa Distanţa de transp. km.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0,83 41,5 2 Gunoi de grajd 10 45 450

Total t/km 491,5 Tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(unu) ha

Total RON 184,312 Total cheltuieli directe RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 755,75 1855,00 1775,00 1843,12 4570,062

Page 123: Proiect final livada de nuci

112

1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de

CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha

Cap. I. Manoperă Din care pe categorii Nr.

crt. Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat + descărcat

gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 35 t

0,25 8,75 - 8,75 - -

2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =35

0,18 6,30 - 6,30 - -

3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6

0,11 0,26 - 0,26 - -

4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8

0,14 0,11 0,11 - - -

5 3148 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha; cantit. = 1

2,00 2,00 2,00 - - -

6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1

6,39 6,39 - - 6,39 -

7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0

0,20 0,20 - - 0,20 -

Total ZO-uri x 24,07 2,17 15,31 6,59 -

Tarif RON/ZO

25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

1 (unu) ha

Total RON 601,75 54,25 382,75 164,75 Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00

Page 124: Proiect final livada de nuci

113

2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC

275 0,20 2 0,40

3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 35 2,80 4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94

Total ha.a.n. 6,62 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON 1655,0

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-

tateaRON/U

M Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 800 1 800,0 800 2 Sare potasică kg 300 1 600,0 600 3 Gunoi de grajd fermentat t 35 5 175 3500 4 Sinoratox kg 30 25 750 30

x TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar 2325,0 36430

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea- grupa Distanţa de transp. km.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,43 71,5 2 Gunoi de grajd 10 35 350

Total t/km 421,5 Tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(unu) ha

Total RON 158,062 Total cheltuieli directe RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 601,75 1655,0 2325,0 158,06 4739,81

Page 125: Proiect final livada de nuci

114

1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de

arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha

Cap. I. Manoperă Din care pe categorii Nr.

crt. Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat + descărcat

gunoi de grajd cu transp. de la 8-12 km UM = t; cantit. = 50 tone

0,25 12,50 - 12,50 - -

2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t; cantit. = 50 tone

0,18 9,00 - 9,00 - -

3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t; cantit: 1,2 x 2 = 2,4

0,11 0,26 - 0,26 - -

4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM = t; cantit: 1,2

0,14 0,17 0,17 - - -

5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha; cantit: = 2

2,00 4,00 4,00 - - -

6 2863 Defrişare tufişuri (grad acop. 20%) UM = ha; cantit: = 1,0

6,39 6,39 - - 6,39 -

7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit: = 1,0

0,20 0,20 x x 0,20 x

Total ZO-uri

x 32,52 4,17 21,76 6,59 -

Tarif RON/ ZO

25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1 (unu) ha

Total RON

813,00 104,25 544,00 164,75

Page 126: Proiect final livada de nuci

115

Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 2

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2

lucrări 275 0,20 2 0,40

3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 50 4,00 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0,48 1 0,48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94

Total ha.a.n. 7,82 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON 1955,00

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 800 1 800,0 800 2 Sare potasică kg 600 1 600,0 600 3 Gunoi de grajd semifermentat t 50 5 250,0 50000

4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar 2400,0 51430 Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea- grupa Distanţa de transp. km.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,43 71,5 2 Gunoi de grajd 10 50 500

Total t/km 571,5 Tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(unu) ha

Total RON 214,312 Total cheltuieli directe RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 813,00 1955,00 2400,00 214,31 5382,31

Page 127: Proiect final livada de nuci

116

1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea

înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap. 1 Manopreă

din care pe categorii Nr.crt

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat gunoi şi

descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60

0,25 15,00 - 15,00

2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60

0,18 10,80 - 10,80

3 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice 2 operaţiuni UM=t: cantit. =(1,0x2) =2,0

0,11 0,22 - 0,22

4 3091 Mărunţit îngrăş.chimice UM=t: cantit =1

0,14 0,14 0,14

5 3136 Deservit MIG ( 2 lucrări )UM=ha : cantit = 2

2,00 4,00 4,00

6 2863

Defrişat tufişuri cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1,0

6,39 6,39 - - 6,39

7 2331 Parcelare şi trasarea căilor de acces

0,20 0,20 - - 0,20

Total ZO uri X 36,75 4,14 26,02 6,59 Tarif Ron/ ZO X 25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1(unu)

ha Total Ron X 918,75 103,5 650,5 164,

75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm 11 2,00 1,0 2,00 2 Administrat îngr.chim.cu 275 0,20 2,0 0,40

Page 128: Proiect final livada de nuci

117

3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / ha

192 0,08 60,0 4,80

4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1,0 0,48 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0,47 2,0 0,94

- Total Ha a. n 8,62 - Tarif Ron/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha Ron

2155,0

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Superfosfat Kg 600 1 600,0 600 2 - Sare potasică Kg 400 1 400,0 400 3 - Gunoi de grajd T 60 5 300,0 60000 4 - Sinoratox kg 30 25 750,0 30 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

-A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050,0 61030

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăş.chimice + Sinoratox 50 1,1 55 2 Gunoi de grajd 10 60,0 600

-total t/km 655 -tarif Ron/t km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total Ron

245,62

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

918,75 2155,0 2050,0 245,62 5369,37

Page 129: Proiect final livada de nuci

118

1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1

Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha

Cap. I. Manoperă

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3226 Încărcat + descărcat

gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t; cantit. = 50 t

0,25 12,50 - 12,50 - -

2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t; cantit. =50

0,18 9,00 - 9,00 - -

3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t; cantit. = 0,8 x 2 = 1,6

0,11 0,18 - 0,18 - -

4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t; cantit=0,8

0,14 0,11 0,11 - - -

5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha; cantit. = 2

2,00 4,00 4,00 - - -

6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha; cantit=1

6,39 6,39 - - 6,39 -

7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha; cantit. = 1,0

0,20 0,20 - - 0,20 -

Total ZO-uri

x 32,38 4,11 21,68 6,59 -

Tarif RON/ZO

25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU

1 (unu) ha

Total RON 809,50 102,75 542,00 164,75 Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2,00 1 2,00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0,20 2 0,40

Page 130: Proiect final livada de nuci

119

MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0,08 50 4,00 4 Dezinfectat terenul 37 0,48 1 0,48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0,47 2 0,94

Total ha.a.n. 7,82 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON 1955,0

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/U

M Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat kg 500 1 500,0 500 2 Sare potasică kg 300 1 300,0 300 3 Gunoi de grajd fermentat t 50 5 250,0 50000 4 Sinoratox kg 30 25 750,0 30

x TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 1800,0 50830

Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea- grupa Distanţa de transp. km.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0,83 41,5 2 Gunoi de grajd 10 50 500

Total t/km 541,5 Tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(unu) ha

Total RON 203,062 Total cheltuieli directe RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 809,50 1955,00 1800,00 203,062 4767,56

Page 131: Proiect final livada de nuci

120

2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii. 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici :

Distanţa de plantare; 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 - Confecţionat picheţi

refolosibili UM=mb: cantit = 1,25

0,66 0,83 0,83 - - -

2 1859 - Pichetat terenul UM=ha cantit=1,5

1,00 1,5 1,5 - - -

3 1863 - Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1,25

12,50

15,63 - - 15,63 -

4 3226 - Încărcat+desc. Gunoi cu trans. de la 8-12 km UM=t cantit=37,5

0,25 9,38 - 9,38 - -

5 3246 - Încărcat+descărcat îngrăşăm. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2,5

0,11 0,28 0,28 - - -

6 3281 - Încărcat şi desc. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2,4

0,2 0,48 - 0,48 - -

7 1773 - Făcut şanţ pt. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13

0,5 0,65 - - 0,65 -

8 1775 - Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0,5

1,82 2,28 - - 2,28 -

9 1843 - Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1,25

3,33 4,16 - - 4,16 -

10 1846 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb ;cantit=1,25

8,00 10,00 - 10,00 - -

11 1868 - Administrat îngrăş. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb. cantit = 1,25

1,54 1,93 - 1,93 - -

12 1864 - Repartizat pomii la groapă în vederea plantării

3,33 4,16 4,16 - - -

Page 132: Proiect final livada de nuci

121

UM=mb, cantit=1,25 13 1866 - Plantarea pomilor,

lucrare completă cu udat UM=buc. Pomi; cantit=1250

0,02 25,00 - - - 25,0

14 2019 - Tăieri de proiectare a coroanei UM=mb cantit=1,25

0,48 0,60 0,60 - - -

- Total ZO uri X 75,51 7,37 21,79 21,35 25,00

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)ha

- Total RON X 1887,75 184,25 544,75 533,75 625

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 - Arătura normală printre rănduri

anexa 242 1,30 1 1,30

2 - Discuit arătura cu GD-2,8 două lucrări anexa 254

0,59 2 1,18

-Total ha.a.n 2,48 - Tarif RONha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 620

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/U

M Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Picheţi ( refolosibili ) Mb 1,25 300,00 50,0 0,5 2 - Pomi altoiţi cu rezerva de

3% Buc 1288 20,00 1803,2 1,5

3 - Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50,00 133,0 37,5 4 - Îngr. Chim. Complexe(1

kg/pom) kg 1250 1,00 125,0 1,3

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON 29285,00 40,8

Page 133: Proiect final livada de nuci

122

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.crt

Denumirea – Grupa Distanţa de

transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 10 1,3 13 2 Mraniţa 10 37,5 375 3 Pomi altoiţi 50 1,5 75 4 Apă ptr. Udat pomii 20l/pom 2 25 50

-total t/km 513 -tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total RON 192,38 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

1887,75 620,00 29285,00 192,38 31985,13

Antemăsurătoare – Deviz nr.2

pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici:

- distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând - numărul de pomi la hectar = 834

Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi surse

locale U.M. = mb ; cantitate = 0,834

0,66 0,55 0,55

2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.M. = ha ; cantitate = 1,5

1,00

1,50

1,50

-

-

-

3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.M. = mb; cantitate = 0,834

12,50

10,43

-

-

10,43

-

4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t, cantitate = 25

0,25

6,25

-

6,25

-

-

5 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chim.se execută 2 lucrări UM= t, cantitate= 1,68

0,11

0,18

0,18

-

-

Page 134: Proiect final livada de nuci

123

6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t, cantitate= 1, 7

0,20

0,34

-

0,34

-

-

7 1773 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml, cantitate= 10

0,05

0,50

-

-

0,50

-

8 1775 Stratificat pomi U.M. = mb; cantitate = 0,84

1,82

1,53

-

-

1,53

-

9 1843 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,834

3,33

2,78

-

-

2,78

-

10 1864 Repartizat pomii la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,834

3,33

2,78

2,78

-

-

-

11 1846 Adus mraniţă la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,834

8,0

6,67

-

6,67

-

-

12 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.M. = mb; cantitate = 0,834

1,54

1,29

1,29

13 1866 Plantarea pomilor, lucrare completă cu udat 20 l U.M. = buc; cantitate = 0,834

0,02

16,68

-

-

-

16,68 14 1951 Tăieri pentru proiectarea

coroanei fără fasonarea rădăcinei U.M. = mb; cantitate = 0,834

0,84

0,71

0,71

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 52,29 4,83 14,83 15,24 17,39

MANO PERA

- Tarif RON/Z.O. x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 1307,25 120,75 370,75 381,00 434,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Arătură normală printre rânduri

Anexa / 242 după terminarea plantării

1,30 1 1,30

2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări Anexa / 254

0.59 2 1,18

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,48

Page 135: Proiect final livada de nuci

124

PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n

250

Tarif pentru 1 ha

RON 620

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt

DENUMIREA UM Cantitatea RON/ UM

TOTALRON

Greut pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi Buc. 834 0,3 250,2 0,3 2 Pomi altoiţi cu rezervă 3% buc. 859 25 21475 1,7 3 Mraniţă 30 kg/ pom to 25 50 1250 25,0 4 Îngrăşăminte chimice

complexe 1 kg/pom kg 834 1 834 0,9

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(un) ha

23809,12 27,9

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,9 45 2 Mraniţă 10 25 250 3 Pomi altoiţi 50 1,7 85 4 Apă pentru udat 20 l/pom 2 17 34 TOTAL TRANSPORTURI

PENTRU 1 (un) ha Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

414 0,375 155,25

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Nr. crt.

SPECIFICARE Cap.I Manopera

Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

A – Pentru 1 (un ) hectar 1307,25 620,00 23809,20 155,25 25891,75

Page 136: Proiect final livada de nuci

125

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii

de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL

ZO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 - Confecţionat picheţi

refolosibili UM=mb: cantit = 0,5

0,66 0,33 0,33 - - -

2 1860 - Pichetat terenul UM=ha cantit=1

1,00 1,50 - - 1,50 -

3 1863 - Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0,5

12,5 6,25 - - 6,25 -

4 3226 - Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.de la 8-12 km UM=t cantit=20

0,25 5,00 - 5,00 - -

5 3281 - Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1,2

0,20 0,24 - 0,24 - -

6 1773 - Făcut şanţ pt.stratif.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10

0,05 0,50 - - 0,50 -

7 1775 - Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0,5

1,82 0,91 - - 0,91 -

8 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0,5

3,33 1,67 1,67 - - -

9 1845 - Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0,5

3,13 1,57 1,57 - - -

10 1846 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0,5

8,00 4,00 - 4,00 - -

11 1866 - Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc. cantit = 500

0,02 10,00 - - - 10,00

Page 137: Proiect final livada de nuci

126

12 3246 - Încărcat şi desc. îngr.chim.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0,5x2)= 1,0

0,11 0,11 0,11 - - -

13 1867 - Administrat manual îngrăş chimice. UM= mb cantit=0,5

1,54 0,77 - 0,77 - -

14 2019 - Tăieri pt.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0,5

0,84 0,24 0,24 - - -

- Total ZO uri X 33,09 3,92 10,01 9,16 10,00

- Tarif RON/ZO

X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

- Total RON X 827,25 98,00 250,25 229,00 250,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 - Arătura normală în livadă 1,30 1 1,30 2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,59 2 1,18

-Total ha.a.n 2,48 - Tarif RON/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 620

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Picheţi Buc 500 0,3 150 170 2 - Pomi altoiţi cu rezerva de

3% Buc 515 20 10300 1000

3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 20 50 1000 20000 4 - Îngr. chim. Complexe

(1 kg/pom) kg 500 1 500 500

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 11950 21670

Page 138: Proiect final livada de nuci

127

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 10 20,0 2 Pomi altoiţi 50 1,0 50,0 3 Îngr.chim.complexe 50 0,5 25,0 4 Mraniţă 10 20 200,0

-total t/km 295,0 -tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total RON 110,62 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar 827,25 620,00 11950,00 110,62 13507,87

2.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele

caracteristici: - distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând

- numărul de pomi la hectar = 800 Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi surse

locale U.M. = mb ; cantitate = 0,800

0,66 0,53 0,53

2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.M. = ha ; cantitate = 1

1,33

1,33

-

-

1,33

-

3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.M. = mb; cantitate = 0,800

12,50

10,00

-

-

10,00

-

4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t, cantitate = 15

0,25

3,75

-

3,75

-

-

5 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chim.se execută 2 lucrări UM= t, cantitate= 1,68

0,11

0,18

0,18

-

-

6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t, cantitate= 1, 6

0,20

0,32

-

0,32

-

-

Page 139: Proiect final livada de nuci

128

7 1773 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml, cantitate= 9,6

0,05

0,48

-

-

0,48

-

8 1775 Stratificat pomi U.M. = mb; cantitate = 0,8

1,82

1,46

-

-

1,46

-

9 1843 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,8

3,33

2,66

-

-

2,66

-

10 1864 Repartizat pomii la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,8

3,13

2,50

2,50

-

-

-

11 1846 Adus mraniţă la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,8

8,0

6,40

-

6,40

-

-

12 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.M. = mb; cantitate = 0,8

1,54

1,23

-

1,23

-

-

13 1866 Plantarea pomilor, lucrare completă cu udat 20 l U.M. = buc; cantitate = 0,8

0,02

16,00

-

-

-

16,00 14 1951 Tăieri pentru proiectarea

coroanei fără fasonarea rădăcinei U.M. = mb; cantitate = 0,8

0,84

0,67

0,67

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 47,51 3,21 11,70 15,93 16,67 MANO

PERA - Tarif RON/Z.O.

x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 1187,75 80,25 292,50 398,25 416,75 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Arătură normală printre rânduri

Anexa / 242 după terminarea plantării

1,30 1 1,30

2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări Anexa / 254

0.59 2 1,18

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,48 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha

RON 620

Page 140: Proiect final livada de nuci

129

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt

DENUMIREA UM Cantitatea RON UM

TOTAL RON

Greut pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi Buc. 800 300 240,2 0,4 2 Pomi altoiţi cu rezervă 3% buc. 824 20 16480,0 1,57 3 Mraniţă 10 kg/ pom to 8 50 400,0 8,0 4 Îngrăşăminte chimice

complexe 1 kg/pom kg 800 1 800,0 0,8

TOTAL VALOARE MATERII ŞI

pentru 1(un) ha

17920,0 10,77

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt

DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,8 4 2 Mraniţă 10 8 80 3 Pomi altoiţi 50 1,57 78,5 4 Apă pentru udat 20 l/pom 2 16 32 TOTAL TRANSPORTURI

PENTRU (un) ha Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

194,5 0,375 72,937

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1187,75 620,00 17920,00 72,937 19800,69

Page 141: Proiect final livada de nuci

130

2.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii

de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M

.

TOTAL

z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

U.M.-mb:cantit.=0,334 0,66 0,22 0,22 - - -

2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0

1,00 1,00 - - 1,00 -

3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,334

12,5 4,17 - - 4,17 -

4 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0

0,25 2,50 - 2,50 - -

5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0

0,20 0,20 - 0,20 - -

6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0

0,05 0,35 - - 0,35 -

7 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,334

1,82 0,61 - - 0,61 -

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7

0,11 0,08 0,08 - - -

9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,334

8,0 2,67 - 2,67 - -

10 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,334

3,33 1,11 - - 1,11 -

11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,334

3,13 1,05 1,05 - - -

12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.334

0,02 6,68 - - - 6,68

Page 142: Proiect final livada de nuci

131

13 1867 Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,334

1,54 0,51 - 0,51 - -

14 1951 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.cantit.=0,334

0,84 0,28 0,28 - - -

Total z.o.uri x 21,43 1,63 5,88 7,24 6,68 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERĂ PENTRU:

1-(unu) ha

Total RON x 535,75 40,75 147,00 181,00 167,00 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha.

a..n.

0 1 2 3 4 1 Arătură normală printre rânduri

după terminarea plantării 242 1,30 1 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-două lucrări

254 0,59 2 1,18

Total ha.a..n.

2,48

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 620 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt

.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru ttransp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pichete buc. 334 0,3 100,2 150 2 Pomi altoiţi cu rezervă

de 3% buc. 334 20 6880 650

3 Mraniţă 30 kg/pom T 10 50 500 10000 4 Îngrăşăminte chimice

complexe 1kg/pom kg 334 1 334 350

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON

7814,2

11111

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Volum total t/km Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,35 17,5 2 Mraniţă 10 10,00 100,0

Page 143: Proiect final livada de nuci

132

3 Pomi altoiţi 50 0,70 35,0 4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 7,0 14,0

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

166,5 0,375 62,437

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

535,75 620,00 7814,20 62,437 9032,387

2.7. Antemăsurătoare-Deviz nr.2

pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.

Distanţa de plantare 4,5 m între rânduri şi 3,5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTAL z.o.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

U.M.-mb:cantit.=0,635 0,66 0,41 0,41 - - -

2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0

1,33 1,33 - - 1,33 -

3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,635

12,5 7,94 - - 7,94 -

4 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0

0,25 2,50 - 2,50

- -

5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0

0,20 0,20 - 0,20

- -

6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0

0,05 0,35 - - 0,35 -

7 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,635

1,82 1,16 - - 1,16 -

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7

0,11 0,08 0,08 - - -

Page 144: Proiect final livada de nuci

133

9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,635

8,0 5,08 - 5,08 - -

10 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,635

3,33 2,11 - - 2,11 -

11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,635

3,13 1,99 1,99 - - -

12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.635

0,02 12,7 - - - 12,7

13 1867 Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,635

1,54 0,98 - 0,98 - -

14 1951 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.cantit.=0,635

0,84 0,53 0,53 - - -

Total z.o.uri x 37,36

3,01 8,76 12,89 12,7

Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERĂ

PENTRU:

1-(unu) ha

Total RON x 934 75,25 219 322,25 317,5 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Arătură normală printre rânduri

după terminarea plantării 242 1,30 1 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-două lucrări

254 0,59 2 1,18

Total ha.a..n.

2,48

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 620 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt

.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pichete buc. 635 0,3 190,5 317,5 2 Pomi altoiţi cu rezervă

de 3% buc. 654 20 13080 1235,76

Page 145: Proiect final livada de nuci

134

3 Mraniţă 10 kg/pom T 6,35 50 317,5 6350 4 Îngrăşăminte chimice

complexe 1kg/pom kg 635 1 635 635

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON 14223

8538,26

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,635 31,75 2 Mraniţă 10 6,35 63,5 3 Pomi altoiţi 50 1,2 60 4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 12,70 25,4

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

180,65 0,375 67,74

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manoper

a

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

934 620,00 14223 67,74 15.844,74

2.8.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii

de VISIN cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă : Din care pe categorii Nr.

ctr Nr.artic dinNTM/

92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL

ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

refolosibili UM=mb: cantit = 1

0,66 0,20 0,20 - - -

2 1860 Pichetat terenul UM=ha cantit=1

1,33 1,33 - - 1,33 -

3 1863 - Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0,56

12,5 7,00 - - 7,00 -

Page 146: Proiect final livada de nuci

135

4 3226 - Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.de la 8-12 km UM=t cantit=5,6

0,5 2,80 - 2,80 - -

5 3281 - Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12

0,20 0,24 - 0,24 - -

6 1773 - Făcut şanţ pt.stratif.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10

0,05 0,50 - - 0,50 -

7 1775 - Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0,56

1,81 1,01 - - 1,01 -

8 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0,56

3,33 1,86 1,86 - - -

9 1845 - Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0,56

3,13 1,75 1,75 - - -

10 1846 - Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0,56

8,00 4,48 - 4,48 - -

11 1866 - Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc. cantit = 560

0,02 11,20 - - - 11,20

12 3246 - Încărcat şi desc. îngr.chim.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0,5x2)

0,11 0,22 0,22 - - -

13 1867 - Administrat manual îngrăş. chimice. UM= mb cantit=0,56

1,54 0,86 - 0,86 - -

14 2019 - Tăieri pt.protecţia coroanei UM=mb cantit=0,56

0,84 0,47 0,47

- Total ZO uri X 33,92 4,5 8,38 9,84 11,20

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 848,0 112,5 209,5 246,0 280,0

Page 147: Proiect final livada de nuci

136

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Cantitatea Nr.

crt Lucrarea

Caracteristici şi utilajul folosit CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 - Arătura normală în livadă 1,36 1 1,36 2 - Discuit arătura cu GD-2,8 0,60 1 0,60

-Total ha.a.n 1,96 - Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 490

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Picheţi Buc 560 0,3 168,0 280 2 - Pomi altoiţi cu rezerva de

3% Buc 577 25 14452,0 1100

3 - Mraniţă 40 kg/ pom T 5,6 50 280,0 5600 4 - Îngr. chim. complexe(1

kg/pom) kg 560 1 560,0 500

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 15433,0 7540

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1,4 70,0 2 Îngr.chim.complexe 50 0,56 28,0 3 Mraniţă 10 5,6 56,0

-total t/km 154,0 -tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (unu) ha

-total RON 57,75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

848,0 490,0 15433,0 57,75 16828,75

Page 148: Proiect final livada de nuci

137

2.9.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de

430 pomi/ha. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.

Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTALz.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

U.M.-mb:cantit.=0,43 0,66 0,28 0,28 - - -

2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1,0

1,33 1,33 - - 1,33 -

3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=0,430

12,5 5,37 - - 5,73 -

4 3226 Încărcat gunoi, transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=10,0

0,25 2,50 - 2,50 - -

5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=1,0

0,20 0,20 - 0,20 - -

6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. UM=m.l.:cantit=7,0

0,05 0,35 - - 0,35 -

7 1775 Stratif.pomi UM=mb: cantit.=0,43

1,82 0,78 - - 0,78 -

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=(0,35x2) 0,7

0,11 0,08 0,08 - - -

9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0,43

8,0 3,44 - 3,44 - -

10 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0,43

3,33 1,43 - - 1,43 -

11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0,43

3,13 1,34 1,34 - - -

12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.430

0,02 8,60 - - - 8,60

13 1867 Administrat manual îngrăş. chimice UM=mb: cantit.=0,43

1,54 0,66 - 0,66 - -

Page 149: Proiect final livada de nuci

138

14 1951 Tăieri pentru protecţia coroaneiUM=mb.cantit.=0,43

0,84 0,36 0,36 - - -

Total z.o.uri x 26,72 1,63 6,80 9,26 8,60 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERĂ PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 668 51,5 170 231,5 215 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Arătură normală printre rânduri

după terminarea plantării 242 1,30 1 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-două lucrări

254 0,59 2 1,18

Total ha.a..n. 2,48

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(unu ) ha

Total pentru un ha. RON 620 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pichete buc. 300 0,3 90 150 2 Pomi altoiţi cu rezervă

de 3% buc. 443 25 11075 840

3 Mraniţă 30 kg/pom T 13,3 50 665 13300 4 Îngrăşăminte chimice

complexe 1kg/pom kg 443 1 443 450

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar RON

12273,0

14740

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Volum total t/km Nr.crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,44 22,0 2 Mraniţă 10 13,3 133,0 3 Pomi altoiţi 50 0,84 42,0

Page 150: Proiect final livada de nuci

139

4 Apa pt. udat 20 l/pom 2 8,86 17,7 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

214,7 0,375 80,512

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

668,0 620,0 12273,0 80,512 13641,512

2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha,

desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera

din care pe categorii Nr.crt.

Simbolul normei (Nr.)

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

UM = mii buc; cantit = 0,5 8

0,66 0,38 0,38 - - -

2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1

6,67 6,67 6,67 - - -

3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi; cantit = 0,58

5,71 3,31 3,31 - - -

4 1846 redus ½

Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi; cantit = 0,58

4,00 2,32 - 2,32 - -

5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 0,58

0,40 0,23 0,23 - - -

6 1782 Plantat alun UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,35 1,36 - - 1,36 -

7 2347 Udat alunii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit =

4,00 2,32 2,32 - - -

Page 151: Proiect final livada de nuci

140

0,58

8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 - -

9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

10 2744 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4

0,09 0,22 - - - 0,22

11 3157 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4

0,06 0,24 0,24 - - -

12 2356 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 - -

Total ZO-uri x 41,37 13,15 3,22 24,78 0,22

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1 (unu) ha

Total RON x 1034,25 328,87 80,50 619,50 5,5 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr. art. din

NPC/79 anexa 2

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după

plantare 48 0,95 1 0,95

2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40

3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 0,15 4 0,60 Total ha.a.n. 3,95 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

: 1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 987,5

Page 152: Proiect final livada de nuci

141

Cap.III – Materii şi materiale Valoarea Nr.

crt. Denumirea UM Canti-

tatea RON/UM

Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi refolosibili buc 580 0,3 174,0 197,2

2 Arb alun rădăcină + 3% rezervă buc 597 10 5970,0 580,0

3 Mraniţa 10 kg/planto t 5,8 50,0 290,0 580,0 4 Insecticide kg 72 80,0 5760,0 72 5 Fungicide kg 24 40,0 960,0 24

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 13154,0 6673,2

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Picheţi 2 0,2 0,4 2 Mur înrădăcinat (plante) 50 0,58 29,0 3 Mraniţă 10 5,8 58,0 4 Insecto-fungicide 50 0,1 5

Total t/km 6,68 92,4 Tarif RON/km 2,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(unu) ha

Total RON 34,65 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 1034,25 987,50 13154,0 34,65 15210,4

Page 153: Proiect final livada de nuci

142

2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333

tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera

din care pe categorii Nr.crt.

Simbolul normei (Nr.)

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

UM = mii buc; cantit = 1,67

0,66 1,10 1,10 - - -

2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1

6,67 6,67 6,67 - - -

3 1186 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi; cantit =3,33

6,67 22,21 22,21 - - -

4 1846 redus ½

Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi; cantit = 2,7

4,00 13,32 - 13,32 - -

5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 3,33

0,40 1,33 1,33 - - -

6 1782 Plantat mur UM = mii buc; cantit. = 3,33

2,35 7,83 - - 7,83 -

7 2347 Udat murii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit = 3,33

4,00 13,32 13,32 - - -

8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 3,33

0,77 2,57 - 2,57 - -

9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

10 2744 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4

0,09 0,22 - - - 0,22

11 3157 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4

0,06 0,24 0,24 - - -

Page 154: Proiect final livada de nuci

143

12 2356 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 3,333

0,77 2,57 - 2,57 - -

Total ZO-uri x 81,14 44,87 2,57 17,59

0,22

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1 (unu) ha

Total RON x 2028,5 1121,75

461,5 439,75

5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr. art. din

NPC/79 anexa 2

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după

plantare 48 0,95 1 0,95

2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări

54 0,60 4 2,40

3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 0,15 4 0,60 Total ha.a.n. 3,95 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 987,5

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi refolosibili buc 833 0,3 249,9 170

2 Mur în rădăcină + 3% rezervă buc 3433 10 34330 1730

3 Mraniţa 10 kg/planto t 17,2 50 860 17200

4 Insecticide kg 72 80 5760 72 5 Fungicide kg 24 40 960 24

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 42159,9 19200

Page 155: Proiect final livada de nuci

144

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Picheţi 2 0,17 0,34 2 Mur înrădăcinat (plante) 50 1,83 91,5 3 Mraniţă 10 17,2 172,0

Total t/km 30,0 263,8

Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 98,925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 2028,5 987,5 42159,9 98,925 45274,82

2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha,

desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând

şi lucrările de întreţinere în anul I. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine

fortificaţi

Cap. I Manopera

din care pe categorii Nr.crt

Simbolul normei (Nr.)

Denumirea lucrării din normele de

muncă Unitatea de măsură

şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat pichete

UM = mii buc; cantit = 1,00

0,66 0,66 0,66 - - -

2 2339 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha; cantit = 1,00

6,67 6,67 6,67 - - -

3 1781 Săpat gropi de 20 x 5,71 22,84 22,84 - - -

Page 156: Proiect final livada de nuci

145

20 x 25 cm UM = mii gropi; cantit = 4,0

4 1846 redus

½

Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi; cantit = 4,0

4,00 16,00 - 16,00 - -

5 2343 Verificat, fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 4,0

0,40 1,60 1,60 - - -

6 1782 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc; cantit. = 4,0

2,35 9,40 - - 9,40 -

7 2347 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc; cantit = 4,0

4,00 16,00 16,00 - - -

8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 4,0

0,77 3,08 - 3,08 - -

9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m x 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

10 2744 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 2,4

0,09 0,22 - - - 0,22

11 3157 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4

0,06 0,24 0,24 - - -

12 2356 Muşuroit toamna UM = mii buc; cantit = 4,0

0,77 3,08 x 3,08 x x

Total ZO-uri

x 103,21 48,01 22,16 32,82 0,22

Tari RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1 (unu) ha

Total RON

x 2580,25 1200,25 554,00 820,5 5,5

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr. art. din NPC/79 anexa 2

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5

Page 157: Proiect final livada de nuci

146

1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după plantare

48 0,95 1 0,95

2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40 3 Stropit cu insectofungicide – 4

lucrări 74 0,15 4 0,60

Total ha.a.n. 3,95 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 987,5

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. de

plante buc 1000 0,3 300,0 340

2 Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3%

buc 4120 4 16480,0 2100

3 Mraniţă 5 kg/plantă t 20 50 1000,0 20000

4 Insecticide kg 72 80 5760,0 72 5 Fungicide kg 24 40 960,0 24

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 24500,0 22536

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Picheţi 2 0,4 0,8 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 50 2,10 105,0 3 Mraniţă 10 20,00 200,0 4 Insecto-fungicide 50 0,1 5,0

Total t/km 310,8 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 116,55 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 2580,25 987,50 24500,00 116,55 28184,30

Page 158: Proiect final livada de nuci

147

2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50

m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I. Cap. 1 Manoperă :

Nr. crt

Nr.artic. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

Din care pe categorii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 - Confecţionat picheţi

UM=mii buc: cantit = 0,5

0,66 0,33 0,33 - - -

2 2339 redus 1/2

Pichetat terenul cu sârmă UM=ha cantit=1,0

3,33 3,33 3,33

3 1781 - Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8

5,71 45,68 45,68

4 1846 redus 1/2

- Administrat 5 kg gunoi pe groapă UM=mii gropi cantit=8,0

2,00 16,00 16,0

5 2343 redus ½

- Verificat, fasonat şi mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8

1,20 9,60 9,60

6 1782 - Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8,0

2,35 18,80 18,80

7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8,0

4,0 32,00 32,00

8 2356 - Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8,0

0,77 6,16 6,16

9 1908 - Prăşit pe rând 1,2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19,2

1,22 23,42 23,42

10 2744 - Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2,4

0,09 0,22 0,22

11 3157 - Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha. cantit = 4,0

0,06 0,24 0,24

12 2356 - Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8

0,77 6,16 6,16

- Total ZO uri x 161,94 107,18 12,32 42,22 0,22

Page 159: Proiect final livada de nuci

148

- Tarif Ron/ZO x 25 25 25 25 25 TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha - Total Ron x 4048,5 2679,5 308,0 1055,5 5,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul

folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 2

CT coef. de transf.

Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 5 1 - Arătura normală în livadă 48 0,95 1 0,95 2 - Lucrat cu discul printre

rânduri- 4 lucrări 54 0,60 4 2,40

3 - Stropit cu insecto-fungicide

74 0,15 4 0,60

-Total ha.a.n 3,95 - Tarif Ron/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(unu) ha

- Total pentru un ha Ron 987,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea Ron/ UM

Total Ron

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 - Picheţi refolosiţi Buc 500 0,3 150,0 170 2 - Drajoni zmeur cu rezerva de

3% Buc 8240 4 32960,0 2000

3 - Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 50 1600,0 32 4 - Însecticide 2400 l x 3% kg 72 80 5760,0 72 - Fungicide 2400 l x 1% kg 24 40 960,0 24 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 41430,0 34266

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit. transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Picheţi 2 170 0,34 2 Drajoni zmeur 50 2,0 100 3 Mraniţă 10 32 320 4 Insecto-fungicide 50 0,1 5

-total t/km 425,34 -tarif Ron/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1(un) ha

-total Ron 159,50

Page 160: Proiect final livada de nuci

149

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

4048,50 987,50 41430,0 159,50 46625,50

2.14.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I

Cap. I Manopera

din care pe categorii Nr.crt.

Simbolul normei (Nr.)

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1819 Confecţionat picheţi

UM = mii buc; cantit = 0,5 0,66 0,33 0,33 - - -

2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha; cantit = 1

6,67 6,67 6,67 - - -

3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi; cantit = 2,7

5,71 15,41 15,41 - - -

4 1846 redus ½

Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi; cantit = 2,7

4,00 10,80 - 10,80 - -

5 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc; cantit = 2,7

0,40 1,08 1,08 - - -

6 1782 Plantat mur UM = mii buc; cantit. = 2,7

2,35 6,35 - - 6,35 -

7 2347 Udat murii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc; cantit = 2,7

4,00 10,80 10,80 - - -

8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc; cantit = 2,7

0,77 2,08 - 2,08 - -

9 1908 Prăşit pe rând 1,2 m – 4 lucrări UM = mii m2; cantit = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

10 2744 Preparat soluţie pt. 4 tratamente UM = mii l; cantit = 600 x 4 = 2,4

0,09 0,22 - - - 0,22

Page 161: Proiect final livada de nuci

150

11 3157 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha; cantit = 4

0,06 0,24 0,24 - - -

12 2356 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc; cantit = 2,7

0,77 2,08 - 2,08 - -

Total ZO-uri x 79,48 34,53 14,96 29,77 0,22

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1 (unu) ha

Total RON x 1987,0 863,25 374,0 744,25 5,5 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr. art. din NPC/79 anexa 2

CT. Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime

după plantare 48 0,95 1 0,95

2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări

54 0,60 4 2,40

3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări

74 0,15 4 0,60

Total ha.a.n. 3,95 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 987,5

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON

/UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Picheţi refolosibili buc 500 0,3 150,0 170

2 Mur înrădăcinat + 3% rezervă buc 2750 4,0 11000,0 2750

3 Mraniţa 10 kg/planto t 27 50,0 1350,0 27000

4 Insecticide kg 72 80,0 5760,0 72 5 Fungicide kg 24 40,0 960,0 24

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 19220,0 30016

Page 162: Proiect final livada de nuci

151

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Picheţi 2 0,2 0,5 2 Mur înrădăcinat (plante) 50 2,75 137,5 3 Mraniţă 10 27 270,0 4 Insecto-fungicide 50 0,1 5

Total t/km 30,0 413,0 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

A: 1(un) ha

Total RON 154,875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 1987,0 987,5 19220,0 154,875 22349,375 3. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.

3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL

ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 - Sapa mare pe rândul de

pomi UM= mii m2 cantit=2,4x1250=3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,7

0,08 0,06 0.06 - - -

3 1908 - Prăşit pe rând ( 1,2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr. UM=mii m2; cantit=(3000x4)=12,0

1,22 14,64 - - 14,64 -

4 2744 asimilat

- Preparat soluţii pentru 5 tratam. a câte 400 litri

0,09 0,18 - - - 0,18

Page 163: Proiect final livada de nuci

152

UM=mii t; cantit=2,0 5 3157 Deservit MSPP 3x300 la

5 trat. UM=ha cantit=5,0

0,06 0,30 0,30 - - -

6 294 asimilat

- Cosit cu coasa pe interval 2,8 m UM=ha cantit=(0,7x2 lucr) =1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

7 1869 - Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi; cantut=1,25

6,06 7,58 - - 7,58 -

8. Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha;Cantit. 1,4

1,25 1,75 1,75

- Total ZO uri X 38,00 0,36 1,75 30,11 5,78

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

- Total RON X 950 9 43,75 752,75 144,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/78

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Arătura normală în livadă(după plantare) Anexa 1 242 1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătura cu GD 2,8 / se execută 2 lucrări)

Anexa 1 254 0,59 2,0 1,18

3 Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 0,54 1,0 0,54

4 Stropit în livadă cu MSSP 3x300 – 5 tratamente

Anexa 1 128 0,37 5 1,85

- Total Ha a. n 4,87 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 1217,5

Page 164: Proiect final livada de nuci

153

Cap.III - Materii şi materiale Valoarea Nr.

crt Denumirea UM Cantitatea

RON/UM Total RON Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 -fungicide 2000 l x 0,25 Kg 5 40 200,00 5

2 -insecticide 2000l x 0,2% Kg 4 80 320,00 4

3 -seminţe trifoi alb 0,7ha x10kg/ha =7 kg

Kg 7 30 210,00 7

4 -seminţe de lolium perene 0,7x20 =14kg

Kg 14 10 140,00 14

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

870,00 30

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide + seminţe 50 0,1 5 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON/ t / km - total RON

5 0,375 1,88

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

950 1217,5 870 1,88 3039,38

3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea

de 1250 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitate

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=1,25

1,30 1,63 - - - 1,63

2 1837 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12%

0,083 12,45 - - 12,45 -

Page 165: Proiect final livada de nuci

154

UM=buc cantit=150 3 1773 - Făcut şanţ pt.

strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3

0,05 0,15 - - 0,15 -

4 1775 - Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0,15

1,82 0,27 - - 0,27 -

5 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,15

3,33 0,50 - - 0,50 -

6 1864 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,15

3,33 0,50 0,50 - - -

7 1866 - Plantat pomi în goluri 12% UM=buc cantit=150

0,02 3,00 - - - 3,00

8 1906 - Sapa mare pe rând 1,2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2,4x1250) =3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

9 2743 - Preparat soluţie pt. 6 tratam. x500 ml UM=mii l cantit= 3,0

0,15 0,45 - - - 0,45

10 3157 - Deservit MSSP la 6 tratam x 500 l UM=ha cantit=6

0,06 0,36 0,36 - - -

11 1808 - Prăşit pe rând (1,2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12,0

1,22 14,64 - - 14,64 -

12 294 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0,7x2)=1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

13 312 - Strans manual fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,4

1,25 1,75 - 1,75 -

14 1869 - Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor

- UM =mii pomi; cantit = 1,5

6.06 7,58 - - 7,58

Page 166: Proiect final livada de nuci

155

- Total ZO uri X 56,77 0,86 1,75 43,48 10,68

-Tarif RON/ZO

X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

- Total RON X 1419,25 21,50 43,75 1087,00 267,00

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr artic. Din

NPC/79

CT coef.de transf.

Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 5 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa

1 128 0,37 6 2,22

-Total ha.a.n 2,22 - Tarif RON//ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 555

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi pentru completat goluri

12% Buc 150 20 300 300

2 Fungicide : 3000 l x 0,15% Kg 12 40 480 12 3 Insecticide : 3000 l x 0,1% Kg 12 80 960 12 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar 4440 324

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp

km

Cantit.transport. t Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 0,3 15 2 Insectofungicide 50 0,01 0,5

-total t/km -tarif RON/t/km

15,5 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

: (ha)

-total RON 5,81 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar 1419,25 555,00 4440,00 5,81 6420,06

Page 167: Proiect final livada de nuci

156

3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr. artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2021 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=1,25

3,45 4,31 - - - 4,31

2 3226 - Încărcat şi descărcat gunoi cu transp. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20,0

0,25 5,00 - 5,00 - -

3 3223 - Încărcat şi desc. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3,0

0,18 0,54 - 0,54 - -

4 3246 - Încărcat şi desc. Îngrăş. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1,25 x 2) =2,5

0,11 0,28 - 0,28 - -

5 1906 - Sapa mare pe rând (1,2 lat) UM=mii m2 cantit=3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

6 1908 - Prăşit pe rând cu sapa ( 1,2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2

cantit=4x3=12,0

1,22 14,64 - - 14,64 -

7 2744 asimilat

- Preparat soluţia ptr. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 tratam UM=mii pomi cantit=8

0,06 0,48 0,48 - - -

9 294 - Cosit între rânduri lăţime 2,8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0,7 x 2) 1,4

4,0 5,60 - - - 5,60

Page 168: Proiect final livada de nuci

157

10 312 - Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0,7x2) 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

- Total ZO uri X 40,92 0,48 7,57 22,53 10,34

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 102,00 12,00 189,25 563,25 258,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/78

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu

MIC 0,17 1 0,17

2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 128

0,37 8 2,96

- Total Ha a. n 5,27 - Tarif RON/ ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha 1317,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/U

M Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 4800 l x

0,15% Kg 7,2 40 288 7,2

2 Insecticide : 4800 l x 0,1%

Kg 4,8 80 384 4,8

3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 1000 20 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 1250 1250 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

-A- pentru 1(unu) hectar 2922 1282

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,15 0,8 2 Gunoi de grajd 10 20 200 3 Îngrăşăminte chimice 20 1,25 25 TOTAL 1 unu (ha) - total t/km 226

Page 169: Proiect final livada de nuci

158

-tarif RON/t/km 0,375 TRANSPORTURI PENTRU -total 84,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1(un) hectar

1023,00 1317,50 2922,00 84,75 5347,25

3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha

Cap.I Manoperă: din care pe categorii Nr.

crt. Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 Sapa mare pe rândul de

pomi UM= m m², cantitate= 3

2,63 7,89 - - 7,89 -

2 3135 Deservit semănătoare SUP –21 UM= ha, cantitate= 0,7

0,08 0,06 0,06 - - -

3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 operat) UM= m m², cantitate= (3 x 4) 12,0

1,22 14,64 - - 14,64 -

4 2744 asimilat

Preparat soluţie pentru 6 tratamente a cota 500 l /ha UM= miil, cantitate= 3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 tratamente UM= ha, cantitate= 6

0,06 0,36 0,36 - - -

6 294 asimilat

Cosit manual între rânduri. Se execută 2 lucrări UM= ha, cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi, cantitate= 0,834

6,06 5,05 - - 5.05 -

8 312 Strâns fân şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM = ha; cantitate = 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O.

x 35,62 0,42 1,75 27,58 5,87

Page 170: Proiect final livada de nuci

159

MANO PERA

- Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25

PEN TRU 1 (unu) ha

- Total RON x 890,5 10,5 43,75 689,5 146,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală

Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242

1,30 1,0 1,30

2 Discuit arrătura cu GD 2,8 - două lucrări 254

0.59 2,0 1,18

3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 107

0,54 1,0 0,54

4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 121

0,37 6,0 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 5,24 PENTRU: A.1 (un) ha Tarif

RON /ha.a.n 250

Tarif pentru un ha

RON 1310

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt.

DENUMIREA UM Cantitatea

RON /UM

TOTAL RON

Greut pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % kg 9 40 360 9 2 Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % kg 6 80 480 6 3 Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 kg 7 210 7 4 Seminţe de lolium perene (0,7 ha x 20 kg

) = 14 kg 14 10 140 14

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) ha

1190 36

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de

transport Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

Page 171: Proiect final livada de nuci

160

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi

perene 50 0,1 5,0

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

5,0 0,375

1,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 890,5 1310 1190 1,875 3392,375

3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei

plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 Tăieri pentru formarea

coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,834

1,30 1,085 - - - 1,085

2 1837 Săpat gropi pentru completarea golurilor 12 % U.M. = buc ; cantitate = 100

0,083

8,30 - - 8,30 -

3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat pomi U.M. = ml; cantitate = 2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 Stratificat pomi pentru completat goluri U.M. = mii buc.; cantitate = 0,1

1,82 0,18 - - 0,18 -

5 1843 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mb; cantitate = 0,1

3,33 0,33 - - 0,33

-

6 1864 Repartizat pomii la gropi U.M. = mb; cantitate = 0,1

3,33 0,33 0,33 - -

-

7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % lucrare completă şi udat cu

0,02 2,00 - - - 2,00

Page 172: Proiect final livada de nuci

161

20 l apă UM= buc., cantitate= 100

8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM= mii m²., cantitate= 3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

9 2744 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l., cantitate= 3,0

0.09 0,27 - - - 0,27

10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha., cantitate= 6

0,06 0,36 0,36 - -

-

11 1808 Prăşit pe rând (1,2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m²., cantitate= ( 3 x 4) 12,0

1,22 14,64 - - 14,64

-

12 294 asimilat

Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi., cantitate= 0,834

6,06 5,05 - - 5,05 -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 47,89 0,69 1,75 36,49 8,96 MANOPE

RA -Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 1197,25 17,25 43,75 912,25 224,00 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4

1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 128

0,37 6,0 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif

RON/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha

RON 555

Cap. III – Materii şi materiale Valoarea Nr.

crt. DENUMIREA UM Cantitatea

RON/UM

TOTAL RON

Greut pentru. transp.

Page 173: Proiect final livada de nuci

162

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea

golurilor 12% buc. 100 25 2500 200

2 Fungicide: 0,3 % x 3000 l kg 9 40 360 9 3 Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % kg 6 80 480 6 TOTAL VALOARE MATERII ŞI

MATERIALE A ptr. 1(un) ha

3340 215

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt

DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Pomi pentru completat goluri 50 0,2 10,0 2 Insectofungicide 50 0,06 3,0

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total

RON

13,0 0,375

4,8875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1197,25 555,00 3340,00 4,875 5097,12

3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii

de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă:

Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

din care pe categorii

I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1954 Tăieri pentru formarea coroanei U.M. = mb ; cantitate = 0,834

5,00 4,17 - - - 4,17

2 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = ( 0,834 x 2 ) =1,68

0,11 0,18 - 0,18 - -

Page 174: Proiect final livada de nuci

163

3 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12

1,22 14,64 - - 14,64 -

5 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l., cantitate= ( 0,5 x 8) 4,0

0,09 0,36 - - -

0,36

6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,4

0,06 0,38 0,38 - -

-

7 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 34,97 0,38 1,93 22,53 10,13 MANO

PERA - Tarif RON/Z.O

x 25 25 25 25 25

PENTR: - Total RON x 874,25 9,50 48,25 563,25 253,25 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Cantitatea

caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4

1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275

0,17 1 0,17

2 Stropit cu MSPP 900 - 8 tratamente Anexa1 128

0,37 8 2,96

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 3,13 PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha

RON 782,5

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut

Page 175: Proiect final livada de nuci

164

crt RON /UM

TOTAL RON

pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % kg 12 40 480 12 2 Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % kg 8 80 640 8 3. Îngrăşăminte chimice complexe kg 834 1 834 834 TOTAL VALOARE MATERII ŞI

MATERIALE ptr. 1 ha RON

1954 854

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de

transport Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0.05 2,5 2 Îngrăşăminte chimice 20 0,84 17,0

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha

Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON

19,5 0,375

7,313

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 874,25 785,50 1954,0 7,31 3618,06

3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii

de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2022 Tăieri de formarea coroanei

U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,834

11,11

9,27 - - - 9,27

2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = 25

0,25 6,25 - 6,25 - -

3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M. = t; cantitate = ( 0,5 t x 4 operaţii ) = 2

0,11 0,22 4,44 - -

Page 176: Proiect final livada de nuci

165

4 1906 Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

5 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12

1,22 14,64 - - 14,64 -

6 2744 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0

0,09 0,54 - - -

0,54

7 3157 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0

0,06 0,36 0,36 -

-

8 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

9 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 46,82 0,60 8,22 22,53 15,47

MANOPE RA

-Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 1163,00 9,00 205,50 563,25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit

Coef. de transformare Ct

Ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25

t/ha 2,14 1 2,14

2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa1 275

0,17 1 0,17

3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 128

0,37 10 3,70

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 6.01 PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha

RON 1502,5

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut

Page 177: Proiect final livada de nuci

166

crt RON /UM

TOTAL RON

pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l kg 12 40 12 2 Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l kg 10 80 800 10 3 Gunoi de grajd semifermentat

25 t / ha t 25 50 1250 25000

4 Îngrăşăminte chimice complexe kg 834 1 834 834 TOTAL VALOARE MATERII ŞI

MATERIALE A 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de

transport Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,2 10,0 2 Îngrăşăminte chimice 20 0,8 16,0 3. Gunoi de grajd 10 25 250,0 TOTAL TRANSPORTURI

1 (un) ha

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

265,0 0,375

103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap.I Manopera

Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1163,0 1502,5 3364,0 103,5 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere

în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 - Sapa mare pe

rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70

0,14 0,10 - - 0,10 -

3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 0,09 0,14 - - - 0,14

Page 178: Proiect final livada de nuci

167

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6

4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4

0,06 0,24 0,24 - - -

5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6

1,22 11,71 - - 11,71 -

6 1869 - Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5

6,06 3,03 - - 3,03 -

7 294 - Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52

4,00 6,08 - - - 6,08

8 312 - Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - -

- Total ZO uri X 29,51 0,24 - 21,15 8,12

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

- Total RON X 737,75 6,0 - 528,75

203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Arătura normală în livadă(după

plantare) 242 1,30 1 1,30

2 Discuit arătura – 2 lucrări 254 0,59 2 1,18 3 Semănat amestec de ierburi perene 107 0,54 1 0,54 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 121 0,37 4 1,48

- Total Ha a. n 4,50 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 1125

Cap.III - Materii şi materiale

Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru

Page 179: Proiect final livada de nuci

168

crt RON/UM

Total RON

transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Sămânţă de lolium

perene Kg 14 10 140 14

2 Sămânţă de trifoi alb Kg 7 30 210 7 3 Fungicide 1600 l x0,3% Kg 4,8 40 192 4,8 4 Insecticide 1600 l x0,2% Kg 3,2 80 256 3,2 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

798 29

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 1,5 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 3,2 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON

4,7 0,375 1,762

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

737,75 1125,0 798,0 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei

UM=mii pomi cantit=0,5 2,08 1,04 - - - 1,04

2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60

0,11 6,60 - - 6,60 -

3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2

0,05 0,10 - - 0,10 -

Page 180: Proiect final livada de nuci

169

4 1775 - Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06

1,82 0,11 - - 0,11 -

5 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcinaUM=mii pomi cantit=0,06

3,33 0,20 O,20 - - -

6 1845 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06

3,13 0,19 0,19 - - -

7 1866 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60

0,02 1,20 - - - 1,20

8 1906 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40

2,63 6,31 - - 6,31 -

9 1907 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6

1,22 11,71 - - 11,71 -

10 2744 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0

0,09 0,18 - - - 0,18

11 3157 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0

0,06 0,30 0,30 - - -

12 294 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52

4,00 6,08 - - - 6,08

13 312 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

14 1869 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5

6,06 3,03 - - 3,03 -

- Total ZO uri X 38,95 0,69 - 27,86 10,40 - Tarif lei/ZO X 25 25 25 25

TOTAL MANOPE RA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 973,75 17,25 696,5 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 5 1,85

-Total ha.a.n 1,85 - Tarif RON/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 450

Cap.III - Materii şi materiale

Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru transport

Page 181: Proiect final livada de nuci

170

crt RON/UM

Total mii lei

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi pentru completat goluri

12% Buc 60 20 1200,0 60

2 Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg 6 40 240,0 6 3 Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 4 80 320,0 4 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

1760,0 70

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi 50 0,1 5,0 2 Insectofungicide 50 0,01 0,5 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON

5,5 0,375 2,062

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

973,75 450,0 1760,0 2,062 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III

a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,5

5,0 2,50 - - - 2,50

2 2037 redus 3/4

- Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha

1,44 1,44 1,44 - - -

3 2744 - Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

Page 182: Proiect final livada de nuci

171

4 3157 - Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6

0,06 0,36 0,36 - - -

5 1906 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

6 1908 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6

1,22 11,71 - - 11,71

7 3246 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2

0,11 0,22 - 0,22 - -

8 1868 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5

1,54 0,77 - O,77 - -

9 294 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52

4,00 6,08 - 6,08

10 312 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

- Total ZO uri X 31,56 1,80 0,99 18,02 10,75

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 789,0 45,0 24,75 450,5 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Stropit în livadă cu MSPP-6

tratamente 128 0,37 6 2,22

2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 0,17 - Total Ha a. n 2,39 - Tarif RON / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 597,5

Cap.III - Materii şi materiale

Nr. Denumirea UM Cantitatea Valoarea Greut.pentru

Page 183: Proiect final livada de nuci

172

crt Lei/UM Total RON

transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 300 l x 0,3% Kg 9,0 40,0 360,0 9,0 2 Insecticide : 300 l x 0,2% Kg 6,0 80,0 480,0 6,0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 500 1 500,0 500,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

134,0 515

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 insectofungicide 50 0,015 0,75 2 Ingrasaminta chimice 20 0,50 10,0 - total t /km 1 (unu) ha - tarif RON / t / km - total RON

10,75 0,375 4,031

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1(un) hectar

789,0 597,5 1340,0 4,031 2730,53

3.3.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.6

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr ctr

Nr. artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1955 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,5

6,25 3,13 - - - 3,13

2 2037 redus 3/4

- Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha

2,87 2,87 - 2,87 - -

3 3246 - Încărcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t

0,11 0,22 - 0,22 - -

4 1868 - Administrat îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,5

1,54 0,77 - 0,77 - -

Page 184: Proiect final livada de nuci

173

5 1906 - Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

6 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9,6

1,22 11,71 - - 11,71 -

7 2744 - Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4,0

0,09 0,36 - - - 0,36

8 3157 - Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8

0,06 0,48 0,48 - - -

9 294 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1,52

4,00 6,08 - - - 6,08

10 312 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

- Total ZO uri X 33,83 0,48 3,86 18,02 11,47

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha - Total RON X 845,75 12,0 96,5 450,5 286,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96

-Total ha.a.n 2,96 - Tarif RON/ha a.n 250,0

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1 (un) ha

- Total pentru un ha RON 740,0

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea Lei/UM Total

mii lei

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 12 40 480 12 2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 8 80 360 8 3 Îngrăşăminte chimice

complexe Kg 500 1 500 500

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

134,0 520

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport.

Volum total t/km

Page 185: Proiect final livada de nuci

174

t 0 1 2 3 4 1 Transport îngrăş.chimice + insectofun-

gicide 50 0,52 26

- total t /km 1 (unu) ha - tarif RON/ t / km - total RON

26 0,375 9,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

manopera Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

845,75 740,0 1340,0 9,75 2935,5

3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1956 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,5

15,63 7,82 - - - 7,82

2 2037 redus 3/4

- Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha

6,66 3,33 - - - 3,33

3 3246 - Încîrcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T

0,11 0,22 - 0,22 - -

4 1868 - Administra îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,5

1,54 0,77 - 0,77 - -

5 3223 - Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10

0,18 1,80 - 1,80 - -

6 1867 redus1/2

- Administrat gunoi de grajd UM=ha cantit=1,0

1,67 1,67 - 1,67 - -

7 1906 - Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

8 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9,6

1,22 11,71 - - 11,71 -

Page 186: Proiect final livada de nuci

175

9 2744 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1,52

4,0 6,08 - - - 6,08

10 3157 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

11 294 - Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

12 312 - Deservit MSPP la 8 tratamente

UM=ha cantit=8

0,06 0,48 0,48 - - -

- Total ZO uri X 42,52 0,48 4,46 18,02 19,56

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 1063,0 12,0 111,5 450,0 489,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96

-Total ha.a.n 2,96 - Tarif RON/ha a.n 250,0

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 740,0

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM Total

RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 14,4 40 576,0 15 2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 9,6 80 768,0 10 3 Îngrăşăminte chimice

complexe 1kg/pom Kg 500 1 500,0 500

4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom

t 10,0 50 500,0 10000

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

2344,0 10525

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

Page 187: Proiect final livada de nuci

176

0 1 2 3 4 1 Transport îngrăş.chimice + insectofun-

gicide 50 0,525 27

2 Gunoi de grajd 10 10 100 - total t /km :1(ha) - tarif RON/ t / km - total RON

127 0,375 47,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar 1063,0 740,0 2344,0 47,625 4194,625

3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea

de 208 pomi/ha. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.

Cap. I - Manoperă Din care pe categorii Nr.

Crt. Nr. Art.

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar ,

maceş, mur, paducel, 20%grad de acop. UM=ha,cantitate=0,75

18,6 14 14

2 3246 Incârcat şi descărcat îngr. chimice 2 operaţiuni UM=t; cantitate(2x0,208)=0,408

0,11 0,04 0,04

3 3091 Marunţit îngr.chimice UM=t;cantitate=0,41

0,14 0,6 0,6

4 1867 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=0,2

1,54 0,31 0,31

5 3135 Deservit semănătoarea UM=ha, cantit.=1.0

0,08 0,08 0,08

6 1906 Sapă mare, 4m2/pom UM= mii m2 cantit. =0,8

2,63 2,10 2,10

7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 tratamente UM =mii l. cantit.=0,8

0,09 0,07 0,07

8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul ( AS-S) UM=mii l. cantit. 0,8

3,33 2,66 2,66

9 1908 Prăşit în jurul pomilor 4m2×4 lucr. UM=mii m2,, cantit.=(0,8×4)=3,2

1,22 3,90 3,90

Page 188: Proiect final livada de nuci

177

10 294 Cosit manual între pomi (2lucr.) UM=ha, cantit.=2

4,0 8,00 8,0

11 312 Strâns fânul şi aşezarea ca mulci lângă pomi UM=ha, cantit=2

1,25 2,50 2,50

12 2869 Plivit lăstari şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mp;cantitate=0,208

6,06 0,05 0,05

Total Z.O.uri × 34,31 0,08 3,45 20,05 10,73 Tarif RON /Z.O. × 25 25 25 25 25

TOTAL

MANOPERA

1 (un) ha

Total RON × 857,75 2,02 86,25 501,25 268,25 Cap. II. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt.

Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef. de transf. ha Ha a.n.

0 1 2 3 4 Discuit cu GD -2,8 – 2 lucrari 0,59 2 1,18

Semănat amestec de ierburi perene –2 lucrări

0,54 2 1,08

Total ha a.r. 2,26 Tarif RON/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1 ( un) ha Total pentru un ha RON 565

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greutatea pt. transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg 500 1 500 500

2 Seminţe de lolium perene Kg 15 10 150 15 3 Seminţe de trifoi alb Kg 7 30 210 7 4 Fungicide: 800 l × 0,3% Kg 2,4 40 96 2,4 5 Insecticide : 800 l × 0,2% Kg 1,6 80 128 1,6

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

1084 530

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr. Crt.

Denumirea grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,5 25 2 Insectofungicide

+seminţe de ierburi perene

50 0,03 1,5

Total t/km. 26,5 TOTAL TRANSPORTURI

1 (UN) HA Tarif RON /t/km 0,375

Page 189: Proiect final livada de nuci

178

PENTRU Total RON 99,38 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 (un )hectar 857,75 565 1084 99,38 2606,13

3.4.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea

de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera Nr. Crt.

Nr. Art. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. Total Z.O.

Din care pe categorii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952

redus1/2

Tăieri de formarea coroanei UM=nr. Pomi; cantit.=0.208

1,04 0,22 0,21

2 1832 Săpat gropi pentru completări de goluri 12% UM=buc.; cantit.=25

0,125

3,13 3,13

3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi mocirlet UM=mb.; cantit.=0,03

3,33 0,10 0,10

4 1845 Repartizat pomi la gropi UM=mb; cantit =0,03

3,13 0,09 0,09

5 1866 Plantat pomi nr. goluri 12% UM=buc.; cantit=25

0,02 0,5 0,50

6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 ;cantit =0,8

2,63 2,10 2,10

7 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 200 l UM=mii; cantit.=1,0

0,09 0,09 0,09

8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 UM=mii l; cantit. =1,0

3,33 3,33 3,33

9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 se execută 4 lucrări UM= mii m2; cantit.=3,2

1,22 3,90 3,90

10 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha ; cantit. =2,0

4,00 8,0 8,00

11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca mulci în jurul pomilor UM=ha ; cantit.=2

1,25 2,50 2,50

Page 190: Proiect final livada de nuci

179

12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mp;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

TOTAL Z.O. × 33,85 11,13 10,58 12,14TARIF RON /Z.O 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

1 (unu)ha

TOTAL RON × 846,25 278,25 264,5 303,5 CAP. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. Crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite

CT coef. de transf. ha Ha a.n.

0 1 2 3 4 - -

Total ha a.r. Tarif RON/ha a.n.

TOTAL LUCRĂRI MECANICE

1(un) ha

Total pentru un ha RON

Cap III- Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt.

Denumirea UM CantitateaRON/ UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi pentru completări goluri

12% Buc 25 20 500 50

2 Fungicide :1000×0,3% Kg 3 40 120 3,0 3 Insecticide :1000×0,2% kg 2 80 160 2,0

TOTAL VALOARE MATERIALE

1 (un ha 780 3,0

Capitolul IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumire grupa Distanţa de

transport

Cantitatea transport

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0,06 3,0

Total t/ha 3,0 Tarif RON /t/km 0,375

TOTAL MATERII ŞI MATERIALE

1 (un ) ha

Total RON 1,125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap. I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli

Page 191: Proiect final livada de nuci

180

pentru 1(un ) ha 846,25 - 780,00 1,125 1627,38

3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea

de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera Din care pe categorii Nr.

Crt Nr. art.

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. Total ZO I II III IV

1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.M.=mii pomi ; cantitatea =0,2

2,08 4,16 4,16

2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2; cantit. =0,8

2,63 2,10 2,10

3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l; cantit =1.5

0,09 0,14 0,14

4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l; cantit. =1,5

3,33 5,00 5,00

5 1908 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 ; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

6 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha ; cantit. =2,0

4,00 8,00 8,00

7 312 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.=2

1,25 2,50 2,50

8 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

9 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor

UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Zouri × 35,68 11,13 7,25 17,3 Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (unu) ha

Total RON × 892 278,25

181,25

432,5

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Page 192: Proiect final livada de nuci

181

Nr. Crt

Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite

CT Coef. de

trans.

Cantitatea

0 1 2 3 4

Total ha .a.r. Tarif RON/ha a.h.

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM Cantitatea RON

/ UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide 1500 l.×0,3% Kg. 4,5 40 180 1,5 2 Insecticide :1500 l. ×0,2% Kg. 3,0 80 240 3,0

TOTAL VALOARE

MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 420 7,5

Cap.IV. Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de transport

Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1. Insectofungicide 5,0 0,01 0,5

Total t/km. 0,5 Tarif tarif RON /t/km 0,375

TOTAL TRANSPORT PENTRU :

1 (un) ha

Total RON 0,19 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 892,00 - 420 0,19 1312,19

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5

Page 193: Proiect final livada de nuci

182

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera

Din care pe categorii Nr. crt

Nr. art. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri pentru formarea

coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2

2,08 0,42 0,42

2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1; cantit =0,4×2=0,8

0,11 0,08 0,08

3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi; cantit.=0,2

1,54 0,31 0,31

4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8

2,63 2,10 2,10

5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l. UM=mii l.; cantit. =2.0

0,09 0,18 0,18

6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l. cantit.=2

3,33 6,66 6,66

7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =2

1,22 3,90 3,90

8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,0 8,0 8,00

9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2.50

10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

12 3091 Marunţit îngr.chimice UM=t;cantitate=0,41

0,14 0,6 0,6

Total ZO uri × 34,1 0,08 11,5 7,26 15,26TOTAL MANOPERĂ

1 (unu) ha Tarif RON/ZO × 25 25 25 25 25

Page 194: Proiect final livada de nuci

183

Total RON × 852,5 2,00 287,5 181,5 381,5

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Cantitatea Nr.

Crt Lucrarea

Caracteristici şi utilaje folosite CT

Coef. de transf.

ha Ha a..n

0 1 2 3 4

Total ha .a.r. Tarif RON/ha a.h.

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

Total pentru un ha RON

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM CantitateaRON/ UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 400 1 400 400 2 Fungicide 2000 l.×0,3% Kg. 4,50 40 180 1,50 3 Insecticide :2000 l. ×0,2% Kg. 3,00 80 240 3,00

TOTAL VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 820 410

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 0,41 21

Total t/km. 21,00 Tarif RON /t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (un) ha

Total RON 8,00 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 852,5 - 820,0 8,0 1680,5

3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6

Page 195: Proiect final livada de nuci

184

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera Din care pe categorii Nr.

crt Nr. art.

din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. UM

Total Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea

coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2

3,84 0,77 0,77

2 3226 Încărcat, transportat la 8-12km. şi descărcat în comp. Gunoiul de grajd UM=t cantit.=4

0,25 1,00 1,00

3 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha ; cantit.=1,0

1,33 1,33 1,33

4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8

2,63 2,10 2,10

5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 500 l. UM=mii l.; cantit. =2.5

0,09 0,23 0,23

6 3157 Deservit MSPP la 5 tratamente UM=ha ; cantit.=5

0,06 0,30 0,30

7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 UM =mii m2; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,00 8,00 8,00

9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2,50

10 2037 Strans ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor

UM=mp;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Z.O. uri × 30,02 0,30 13,46 7,26 9,00 Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

1 (unu) ha

Total RON × 750,5 7,5 336,5 181,5 225,0

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Cantitatea

Page 196: Proiect final livada de nuci

185

Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de trans.

ha Ha a..n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 0,37 5 1,85

Total ha .a.r. 1,85 Tarif RON/ha a.h. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE

1(un) ha

Total pentru un ha RON 462,5 Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM CantitateaRON/ UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Gunoi de grajd t 4,00 50 200 4000 2 Fungicide 2000 l.×0,3% Kg. 6,0 40 240 6 3 Insecticide :2000 l. ×0,2% Kg. 4,0 80 320 4,0

TOTAL VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 760 4010

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1. Gunoi de grajd 10 4 40 2 Insectofungicide 50 0,001 0,50

Total t/km. 40,50 Tarif tarif RON /t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI

1 (un) ha

Total RON 15,19 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

– pentru 1 ( un ) hectar 750,5 462,5 760,0 15,19 1988,19

3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

Page 197: Proiect final livada de nuci

186

de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera Din care pe categorii Nr.

crt Nr. art.

din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. UM

Total Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea

coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2

3,84 0,77 0,77

2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t ; cantit.=0,4×2=0,8

0,11 0,08 0,08

3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi ; cantit.=0,2

1,54 0,31 0,31

4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2; cantit.=0,8

2,53 2,02 2,02

5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =3,0

0,09 0,27 0,27

6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha ; cantit.=6

0,06 0,36 0,36

7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrăriUM =mii m2; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,0 8,00 8,00

9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2,50

10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp;cantitate=1,5

5,75 8,63 8,63

13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Z.O. uri × 28,10 0,44 11,44 7,18 9,04TOTAL MANOPERA

1 (unu) ha Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25

Page 198: Proiect final livada de nuci

187

Total RON × 702,5 11,0 286,0 179,5 226 Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. Crt

Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite

CT Coef. de

trans. ha Ha a..n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 6 2,22

Total ha .a.r. 2,22 Tarif RON/ha a.h. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

Total pentru un ha RON 555

Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM CantitateaRON/

UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 420 1 420 420 2 Fungicide 3000 l.×0,3% Kg. 9,00 40 360 9,00 3 Insecticide :3000 l. ×0,2% Kg. 6,00 80 480 6,00

TOTAL VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 1260 435

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice complexe

+insectofungicide 50 0,44 22

Total t/km. 22 Tarif tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI

1 (un) ha

Total RON 8,25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 702,5 555 1260 8,25 2525,75

3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8

Page 199: Proiect final livada de nuci

188

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera

Din care pe categorii Nr.crt

Nr. art. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea

coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2

3,54 0,77 0,77

2 1848 redus ½

Strâns manual ramurile tăiate UM=ha; cantit.=0,8

0,59 0,59 0,59

3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8

2,53 2,10 2,10

4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =3,0

0,09 0,27 0,27

5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha ; cantit.=6

0,06 0,36 0,36

6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,00 8,00 8,00

8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2,50

9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor

UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Z.O. uri × 27,79 0,36 11.13 7,26 9.04 Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

1 (unu) ha

Total RON × 694.75 9,00 278,25 131,5 26,0 Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. Crt

Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite

CT Coef. de

trans. ha Ha a..n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0,37 6,00 2,22

Total ha .a.r. 2,22 TOTAL LUCRĂRI

1(un) ha Tarif RON/ha a.h. 250

Page 200: Proiect final livada de nuci

189

MECANICE Total pentru un ha RON 555 Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM CantitateaRON/UM

Total RON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide 3000 l.×0,3% Kg. 9,00 40 360 9,00 2 Insecticide :3000 l. ×0,2% Kg. 6,00 80 480 6,00

TOTAL VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 840 15,00

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transporta

tă tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,02 1,00

Total t/km. 1,00 Tarif tarif RON/t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI

1 (un) ha

Total RON 0,376 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 694,75 555,00 840,00 0,38 2090,13

3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9

Page 201: Proiect final livada de nuci

190

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha

Cap.I - Manopera

Din care pe categorii Nr.crt Nr. art. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. UM

Total

Z.O. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea

coroanei Um=mii pomi,cantit.=0,2

3,54 0,77 0,77

2 1948

Strâns manual ramurile tăiate UM=ha; cantit.=1,0

1,18 1,18 1,18

3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l./ha UM=mii l.; cantit. =4,0

0,09 0,36 0,36

4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.=0,8

2,53 2,10 2,10

5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha ; cantit.=8

0,06 0,48 0,48

6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,00 8,00 8,00

8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2,50

1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Z.O. uri x 28,00 10,48 2,50 6,00 9,13 Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25

TOTAL MANO PERA

PENTRU

1 (unu)

ha Total RON × 700,0 12,0 278.25 181,5 228,25

Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Cantitatea

Page 202: Proiect final livada de nuci

191

Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de transf.

ha Ha a..n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente 0,37 8,00 2,96

Total ha .a.r. 2,96 Tarif RON/ha a.h. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE

1(un) ha

Total pentru un ha RON 740 Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM Cantitatea RON/UM

TotalRON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide 4000 l.×0,3% Kg. 12,00 40 480 12,00 2 Insecticide :4000 l. ×0,2% Kg. 8,00 80 640 8,00

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 1120 20,00

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50,00 0,02 1,00

Total t/km. 1,00 Tarif tarif RON /t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (un) ha

Total RON 0,375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 700,00 740,00 1120,00 0,38 2560,38

3.4.9. Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii

Page 203: Proiect final livada de nuci

192

de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I - Manopera

Din care pe categorii Nr.crt

Nr. art. din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O. UM

Total Z.O.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1959

asimilat Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi,cantit.=208

0,029 6,03 6,03

2 2057

Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha; cantit.=1,5

5,75 8,63 8,63

3 3226 Încărcat, transportat la 8-12 km. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t; cantit.=20t

0,25 5,00 5,00

4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor –100kg./pomi UM= ha ;cantit. =1

1,33 1,33 1,33

5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.=0,8

2,63 2,10 2,10

6 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 600 l./ha UM=mii l.; cantit. =4,8

0,09 0,43 0,43

7 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha ; cantit.=8

0,06 0,48 0,48

8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2; cantit. =3,2

1,22 3,90 3,90

9 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ; cantit.= 2

4,00 8,00 8,00

10 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha ; cantit. =2

1,25 2,50 2,50

11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb;cantitate=0,208

6,06 1,26 1,26

Total Z.O. uri × 39,66 0,48 17,46 6,00 14,46Tarif RON/Z.O. × 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (unu) ha

Total RON × 991,5 12,0 436,0 181,5 361,5Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT Cantitatea

Page 204: Proiect final livada de nuci

193

Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de trans.

ha Ha a..n

0 1 2 3 4 1 Desevit MSPP-8 tratamente 0,37 8 2,96

Total ha .a.r. 2,96 Tarif RON/ha a.h. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

Total pentru un ha RON 740 Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. Crt

Denumirea UM CantitateaRON/UM

TotalRON

Greutatea pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Gunoi de grajd t 20 50 1000 20000 2 Fungicide 4800 l.×0,3% Kg. 12,0 40 480 12 3 Insecticide :4800 l. ×0,2% Kg. 8,0 80 640 8,0

TOTAL VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE

-pentru 1 (un) hectar 2120 20024

Cap.IV. - Transporturi de materii şi materiale Nr.crt.

Denumirea –grupa Distanţa de

transport Km.

Cantitatea transportată

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Gunoi de grajd 10 20 200 2 Insectofungicide 50 0,03 1,5

Total t/km. 201,5 Tarif tarif RON /t/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

1 (un) ha

Total RON 70,38 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap. I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap. III Materiale

Cap. IV Transport

Total cheltuieli directe

pentru 1 ( un ) hectar 991,5 740,0 2120,0 361,5 3926,88

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii

Page 205: Proiect final livada de nuci

194

de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 Sapa mare pe rândul de

pomi UM= m m², cantitate= 3

2,63 7,89 - - 7,89 -

2 3135 Deservit semănătoare SUP –21 UM= ha, cantitate= 0,7

0,08 0,06 0,06 - - -

3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 operat) UM= m m², cantitate= (3 x 4) 12,0

1,22 14,64 - - 14,64 -

4 2744 asimilat

Preparat soluţie pentru 6 tratamente a cota 500 l /ha UM= miil, cantitate= 3,0

0,09 0,31 - - - 0,31

5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 tratamente UM= ha, cantitate= 6

0,06 0,36 0,36 - - -

6 294 asimilat

Cosit manual între rânduri Se execută 2 lucrări UM= ha, cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi, cantitate= 0,834

6,06 4,85 - - 4,85 -

8 312 Strâns fân şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM = ha; cantitate = 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 35,62 0,42 1,75 27,38 5,91

MANOPERA - Tarif RON/Z.O x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 886,5 10,5 43,75 684,5 147,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Cantitatea Nr.

crt Lucrarea Nr. articol din NPC/78

Coef. de transformare

Ct Ha Ha.a.n.

Page 206: Proiect final livada de nuci

195

caracteristici şi utilajul folosit 0 1 1 Arat în livadă normală

Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242

1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătura cu GD 2,8 - două lucrări 254

0.59 2,0 1,18

3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 107

0,54 1,0 0,54

4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 121

0,37 6,0 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 5,24 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru un ha

RON 1310

Cap. III – Materii şi materiale

Nr. DENUMIREA UM Canti tatea

Valoarea Greutatea pentru.

Crt. RON/ UM

TOTAL RON

transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 3000 l x 0,3 % kg 9 40 360 9 2 Insectofungicide: 3000 l x 0,2 % kg 6 80 480 6 3 Seminţe de trifoi alb ( 0,7 ha x 20 kg) =7 kg 7 210 7

4 Seminţe de lolium perene (0,7 ha x 20 kg ) = 14

kg 14 10 140 14

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) ha

1190 36

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt

DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene 50 0,036 2,0

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

0,036

2,0 0,375 0,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

SPECIFICARE Cap.I Manopera

Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 886,50 1310,00 1190,0 0,875 3387,375

Page 207: Proiect final livada de nuci

196

3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha

Cap.I Manoperă: din care pe categorii Nr.

crt. Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 Tăieri pentru formarea

coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,800

1,30 1,04 - - - 1,04

2 1837 Săpat gropi pentru completarea golurilor 12 % U.M. = buc ; cantitate = 96

0,083

7,97 - - 7,97 -

3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat pomi U.M. = ml; cantitate = 2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 Stratificat pomi pentru completat goluri U.M. = mii buc.; cantitate = 0,096

1,82 0,17 - - 0,17 -

5 1843 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mii buc; cantitate = 0,096

3,33 0,32 - - 0,32

-

6 1864 Repartizat pomii la gropi U.M. = mii buc; cantitate = 0,096

3,13 0,30 0,30 - -

-

7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc., cantitate= 96

0,02 1,92 - - - 1,92

8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM= mii m²., cantitate= 2,0

2,63 5,26 - - 5,26 -

9 2744 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l., cantitate= 3,0

0.09 0,27 - - - 0,27

Page 208: Proiect final livada de nuci

197

10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha., cantitate= 6

0,06 0,36 0,36 - -

-

11 1808 Prăşit pe rând ( 1,2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m²., cantitate= ( 3 x 4) 12,0

1,22 14,64 - - 14,64

-

12 294 asimilat

Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi., cantitate= 0,800

6,06 4,85 - - 4,85 -

15 2037 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . m².,, cantitate= 2,0

5,75 11,5 - 11,5 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 56,05 0,66 13,25 33,31 8,83 - Tarif

RON/Z.O x 25 25 25 25 25

MANOPERA PENTRU: - Total RON x 1401,25 16,5 331,25 832,75 220,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit

Coef. de transformare Ct

Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente

Anexa1 128

0,37 6,0 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 2,22 PENTRU: .1 (un) ha Tarif

RON/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap. III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt

DENUMIREA UM Cantitatea RON/ UM

TOTAL RON

Greutatea pentru. transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea

golurilor 12% buc. 96 20 1920 183

Page 209: Proiect final livada de nuci

198

2 Fungicide: 0,3 % x 3000 l kg 9 40 360 9 3 Insectofungicide: 0,2 % x 0,2 % kg 6 80 480 6 TOTAL VALOARE MATERII ŞI

MATERIALE ptr. 1(un) ha

2760,0 198

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Pomi pentru completat goluri 50 0,183 9,2 2 Insectofungicide 50 0,015 0,8 TOTAL TRANSPORTURI

PENTRU 1 (un) ha Total t /Km Tarif RON /t / Km Total

RON

10,0 0,375 3,75

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1401,25 555,00 2760,00 3,75 4720,0

3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii

de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.I Manoperă:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 Tăieri pentru formarea

coroanei U.M. = mii buc ; cantitate = 0,800

5,00 4,00 - - - 4,00

2 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = ( 0,834 x 2 ) =1,68

0,11 0,18 - 0,18 - -

3 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12

1,22 14,64 - - 14,64 -

Page 210: Proiect final livada de nuci

199

5 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l., cantitate= ( 0,5 x 8) 4,0

0,09 0,36 - - -

0,36

6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,4

0,06 0,38 0,38 - -

-

7 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O. x 34,97 0,38 1,93 22,53 10,13 MANO

PERA - Tarif RON/Z.O

x 25 25 25 25 25

PENTRU - Total RON x 874,25 9,50 48,25 563,25 253,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Cantitatea Nr.

crt Lucrarea Nr. articol din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit

Coef. de transformare Ct

Ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC

Anexa 1 275

0,17 1 0,17

2 Stropit cu MSPP 900 - 8 tratamente Anexa 1 128

0,37 8 2,96

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 3,13 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n 250 Tarif pentru 1 ha RON 782,5

Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea

pentru. crt RON/

UM TOTAL RON

transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 4000 l x 0,3 % kg 12 40 480 12 2 Insectofungicide: 4000 l x 0,2 % kg 8 80 640 8 3. Îngrăşăminte chimice complexe kg 800 1 800 800

Page 211: Proiect final livada de nuci

200

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ptr. 1 ha RON 1920 820

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0.02 1,0 2 Îngrăşăminte chimice 20 0,80 16,0 TOTAL TRANSPORTURI

PENTRU (un) ha Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON

17,0 0,375 6,375

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1157,5 782,5 1920,00 6,375 3866,375

3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii

de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.I Manoperă: Nr. crt.

Nr. articol din NTM/98

Denumirea lucrării din normele de muncă , unitatea de măsură şi cantitatea

Z.O/ UM

TOTAL Z.O.

din care pe categorii

I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2022 Tăieri de formare a coroanei U.M. = mii pomi ; cantitate = 0,800

11,11

8,89 - - - 8,89

2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M. = t; cantitate = 25

0,25 6,25 - 6,25 - -

3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M. = t; cantitate = ( 0,5 t x 4 operaţii ) = 2

0,11 0,22 0,22 - -

Page 212: Proiect final livada de nuci

201

4 1906 Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0

2,63 7,89 - - 7,89 -

5 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12

1,22 14,64 - - 14,64 -

6 2744 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0

0,09 0,54 - - -

0,54

7 3157 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0

0,06 0,36 0,36 -

-

8 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4

4,00 5,60 - - - 5,60

9 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4

1,25 1,75 - 1,75 - -

10 2037 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . m².,, cantitate= 2,0

5,75 11,5 - 11,5 - -

TOTAL 1 (unu) ha - Total Z.O.

x 57,88 0,60 19,72 22,53 15,03

- Tarif RON/Z.O

x 25 25 25 25 25 MANOPERA PENTRU:

- Total RON x 1447,00 15,00 493,00 563,25 375,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Nr. articol din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit

Coef. de transformare Ct

Ha Ha.a.n. 0 1 2 3 4 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25

t/ha 2,14 1 2,14

2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa1 275

0,17 1 0,17

3 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0,37 10 3,70

Page 213: Proiect final livada de nuci

202

Anexa 1 128

TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. 6.01 PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON

/ha.a.n 250

Tarif pentru 1 ha RON 1502,5

Cap. III – Materii şi materiale Valoarea Nr.

crt DENUMIREA UM Cantitatea

RON/ UM

TOTALRON

Greutatea pentru. transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l kg 18 40 720,0 18 2 Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l kg 12 80 960,0 10 3 Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha t 25 5 125 25000 4 Îngrăşăminte chimice complexe kg 800 1 800 800 TOTAL VALOARE MATERII ŞI

MATERIALE 25830

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport

Km

Cantitate transport

tone

Volum total t/Km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,03 1,5 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,8 40,0 3. Gunoi de grajd 10 25 250,0 TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON

291,5 0,375

109,312

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON SPECIFICARE Cap.I

Manopera Cap.II. Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total chelt.directe

Pentru 1 (un ) hectar 1447,0 1502,5 2605,00 109,312 5663,812

3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii

de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. Cap.I Manopera:

Page 214: Proiect final livada de nuci

203

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTALz.o.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi

UM=mii m2: cantit=2 2,63 5,26 - - 5,26 -

2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7

0,08 0,06 0,06 - - -

3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 2744 asimilat

Preparat soluţie pt.5 tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0

0,09 0,18 - - - 0,18

5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5

0,06 0,30 0,30 - - -

6 294 asimilat

Cosit manual între rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - 2,00 - -

8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi;: cantit.=0,334

6,06 2,02 - - 2,02 -

Total z.o.uri x 26,02 0,36 2,00 17,04 6,58 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERĂ PENTRU:

1-(unu) ha

Total RON x 649,50 9,00 50,00

426,00 164,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea

plantării) 242 1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se execută două lucrări)

254 0,59 2,0 1,18

3 Semănat amestec de ierburi perene cu SUP-21

107 0,54 1,0 0,54

Page 215: Proiect final livada de nuci

204

4 Stropit cu MSPP (se execută 6 tratamente)

121 0,37 6,0 2,22

Total ha.a..n.

5,24

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 1310 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt

.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide: 2000 l x

0,2% Kg 4 80 320,00 4

2 Fungicide: 2000l x 0,3 %

Kg 6 40 240,00 6

3 Seminţe de trifoi alb: (0,7 ha x 10 kg)

Kg 7 30 210,00 7

4 Seminţe lolium perene: (0,7 ha x 20 kg)

kg 14 10 140,00 14

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

910,00 30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Volum total t/km Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

0 1 2 3 4 Insectofungicide + seminţe de

ierburi perene 50 0,1 5,0

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON

5,0 0,375 1,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manoper

a

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 649,50 1310,00 910,00 1,875 2871,375

3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.

Page 216: Proiect final livada de nuci

205

Cap.I Manopera:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTALz.o.

I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 Tăieri de formarea coroanei

UM=mii pomi: cantit:=0,334 1,30 0,43 - - - 0,43

2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=40

0,11 4,40 - - 4,40 -

3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,04

1,82 0,07 - - 0,07 -

5 1843 Fasonat rădăcina, făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb, cantit.=0,04

3,33 0,13 - - 0,13 -

6 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,04

3,13 0,13 - - 0,13 -

7 1866 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40

0,02 0,80 - - - 0,80

8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

9 2744 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0

0,06 0,36 0,36 - - -

11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

12 294 asimilat

Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - - - 2,0

14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,334

6,06 7,58 - - 7,58 -

Total z.o.uri x 38,35 0,36 - 27,43 8,56 TOTAL MANOPERĂ

1-(unu) ha Tarif RON/z.o. x 25 25 - 25 25

Page 217: Proiect final livada de nuci

206

PENTRU: Total RON x 942,25 9,00 685,75 247,50 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea

caracteristici şi utilajul folosit Nr.articol

din NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

Ha Ha. a..n.

1 2 3 4 5 6 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 0,37 2,22

Total ha.a..n.

2,22

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 555 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pt.

completarea golurilor 12%

buc. 40 20 800,00 80

2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03%

Kg. 9 40 360,00 9

3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02%

Kg. 6 80 480,00 6

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

1640,00 95

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

Tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,08 4,0 2 Insectofungicide 50 0,01 0,5

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON

4,5 0,375 3,187

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Page 218: Proiect final livada de nuci

207

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 943,25 555,00 1640,00 3,187 3141,437

3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii

de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o.UM

TOTAL zo I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 Tăieri pentru formarea

coroanei UM=mb: cantit.=0,334

5,0 1,70 - - - 1,70

2 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0

2,63

5,26 - - 5,26 -

3 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8

1,22

9,76 - - 9,76 -

4 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0

0,09

0,36 - - - 0,36

5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8

0,06

0,48 0,48 - - -

6 294 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6

1,25

2,00 - 2,00 - -

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68

0,11

0,07 - 0,07 - -

9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

1,54

0,51 - 0,51 - -

Page 219: Proiect final livada de nuci

208

10 2037 redus 3/4

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.=1 ha

2,87

2,87 - 2,87 - -

Total z.o.uri x 29,41 0,48 5,45 15,02 8,46 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 735,25 12,0 136,25

375,50 211,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din NPC/79

anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96

Total ha. a..n. 2,96 Tarif RON /ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 740

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide :4000 l

soluţie x 0,3% Kg.. 12 40 480,00 12

2 Insecticide. 4000 soluţie x 0,2%

Kg. 8 80 640,00 8

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg. 334 1 334,00 340

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

1454,0 354

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total

t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,02 1,0 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 16,7

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

17,7 0,375 6,637

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Page 220: Proiect final livada de nuci

209

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 735,25 740,00 1454,00 6,637 2935,887

3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha

Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1955 Tăieri de formare a

coroanei UM=mii pomi: cantit=0,334

6,25 2,09 - - - 2,09

2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2,0

2,63 5,26 - - 5,26 -

3 1908 Prăşit pe rând - 4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.chim. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0,334 x 4) = 1,336

0,11 0,15 - 0,15 - -

5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8

0,06 0,48 0,48 - - -

7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0,8 x 2) 1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0,8 x 2) 1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

1,54 0,51 - 0,51 - -

Page 221: Proiect final livada de nuci

210

10 2037 redus 3/4

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha

2,87 2,87 - 2,87 - -

Total z.o.uri x 29,95 0,48 3,53 15,02 10,92 Tarif RON/z.o. x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 748,75 12,00 88,25 375,5 273,0 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf.

Ha Ha. a..n.

1 2 3 4 5 6 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96

Total ha.a.n. 2,96

Tarif RON /ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 740,0 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea RON /

U.M. TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide :480 l

soluţie x 0,3% Kg.. 14,4 40 576 14,4

2 Insecticide. 480 l soluţie x 0,2%

Kg. 9,6 80 768 9,6

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg. 334 1 334 334

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE

1678 358,0

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,03 1,5 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,334 16,7

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km

-total RON

18,2 0,375 6,825

Page 222: Proiect final livada de nuci

211

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 748,75 740,00 1678,0 6,825 3173,575

3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii

de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1956 Tăieri de formare a

coroanei UM=mii pomi: cantit=0,34

15,63

5,31 - - - 5,31

2 2037 redus 3/4

Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha

2,87 2,87 - 2,87 - -

3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. (0,334 x 4) = 1,336

0,11 0,15 - 0,15 - -

4 3238 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.= 25

0,28 7,00 - 7,00 - -

5 1906 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

6 1908 Prăşit pe rând 1,2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

7 2744 Pregătit soluţie pt. 8 tratam. a 600 l UM= mii l: cantit= 4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

8 3157 Deservit MSPP la 8 tratam. UM= mii l: cantit = 8

0,06 0,48 0,48 - - -

9 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.(8x2) =1,6

4,00 6,40 6,40

10 312 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.=1,6

1,25 2,00 2,00

Page 223: Proiect final livada de nuci

212

11 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

1,54 0,51 - 0,51 - -

Total z.o.uri x 40,08 0,48 10,53 15,02 14,05 Tarif RON/z.o. x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 1002,0 12,0 263,25 375,50 351,25 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96

Total ha.a.n. 2,96

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 740,00 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 4800 l

soluţie x 0,3% Kg 14,4 40 576 14,4

2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0,2%

Kg 9,6 80 768 9,6

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg 334 1 334 334

4 Gunoi de grajd semifermentat

Kg 25 5 125 25000

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE

1803 25358

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide şi

îngrăşăminte chimice 50 0,36 18

2 Gunoi de grajd 10 25,0 250,0

Page 224: Proiect final livada de nuci

213

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON

268 0,375 100,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1 (un) hectar

1002,00 740,00 1803,00 100,50 3645,50

3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii

de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTAL z.o.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 Sapa mare pe rândul de

pomi UM=mii m2: cantit=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7

0,08 0,06 0,06 - - -

3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 2744 asimilat

Preparat soluţie pt.5 tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0

0,09 0,18 - - - 0,18

5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5

0,06 0,30 0,30 - - -

6 294 asimilat

Cosit manual între rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - - 2,00

8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi; cantit.=0,635

6,06 3,85 - - 3,85 -

TOTAL 1-(un) ha Total z.o.uri x 27,81 0,36 18,87 8,58

Page 225: Proiect final livada de nuci

214

Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 MANOPERĂ PENTRU:

Total RON x 695,25 9,00 471,75 214,5 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea

plantării) 242 1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se execută două lucrări)

254 0,59 2,0 1,18

3 Semănat amestec de ierburi perene cu SUP-21

107 0,54 1,0 0,54

4 Stropit cu MSPP (se execută 6 tratamente)

121 0,37 6,0 2,22

Total ha.a..n. 5,24 Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 1310

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide: 2000 l x

0,2% Kg 4 80 320,00 4

2 Fungicide: 2000l x 0,3 %

Kg 6 40 240,00 6

3 Seminţe de trifoi alb: (0,7 ha x 10 kg)

Kg 7 30 210,00 7

4 Seminţe lolium perene: (0,7 ha x 20 kg)

kg 14 10 140,00 14

Page 226: Proiect final livada de nuci

215

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00 30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 Insectofungicide + seminţe de

ierburi perene 50 0,03 1,5

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON

1,5 0,375 0,5625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 695,25 1310,00 910,00 1,875 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTAL z.o.

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 Tăieri de formare a coroanei

UM=mii pomi: cantit:=0,635 1,30 0,825 - - - 0,825

2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12%

UM=buc: cantit.=76

0,11 8,36 - - 8,36 -

Page 227: Proiect final livada de nuci

216

3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076

1,81 0,14 - - 0,14 -

5 1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076

3,33 0,25 - - 0,25 -

6 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076

3,13 0,24 - - 0,24 -

7 1866 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76

0,02 1,52 - - - 1,52

8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

9 2744 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0

0,06 0,36 0,36 - - -

11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

12 294 asimilat

Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635

6,06 3,848 - - 3,848 -

15 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha

1,44 1,44 1,44

Total z.o.uri x 40,773 0,36 - 27,958 11,015 Tarif RON/z.o. x 25 25 - 25 25

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

1-(un) ha

Total RON x 1019,32 9 - 698,95 275,375 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 5 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128 0,37 2,22

Page 228: Proiect final livada de nuci

217

Total ha.a..n.

2,22

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 555,0 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pt.

completarea golurilor 12%

buc. 76 20 1520 38,5

2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03%

Kg. 9 40 360,00 9

3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02%

Kg. 6 80 480,00 6

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 2360 53,5

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Volum total t/km Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

Tone

0 1 2 3 4 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 1,8 2 Insectofungicide 50 0,015 0,8

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON

2,6 0,375 0,975

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 1019,32 555,00 2360 0,975 3935,295

Page 229: Proiect final livada de nuci

218

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii

de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 Tăieri pentru formarea

coroanei UM=mb: cantit.=0,635

5,0 3,175 - - - 3,175

2 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0

2,63

5,26 - - 5,26 -

3 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0

0,09 0,36 - - - 0,36

5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8

0,06 0,48 0,48

- - -

6 294 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68

0,11 0,07 - 0,07 - -

9 3223 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7

0,18 2,3 - 2,3 - -

10 1868 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0

1,67 1,67 - 1,67 - -

11 2037 redus 3/4

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha

1,44 1,44 - - - 1,44

Page 230: Proiect final livada de nuci

219

Total z.o.uri x 32,915 0.48

4,04 15,02 13,375

Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 822,875 12 101 375,5 334,375 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.

de transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 5 1 Administrat îngrăşăminte chimice

cu MIC 275 0,17 1 0,17

2 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96 Total ha. a..n. 3,13

Tarif RON /ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 782,5

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide :4000 l

soluţie x 0,3% Kg.. 12 40 480,00 12

2 Insecticide. 4000 soluţie x 0,2%

Kg. 8 80 640,00 8

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg. 635 1 635,00 635

4 Gunoi de grajd t 10 5 50 10000 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 1805 10655

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,02 1,0 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,635 31,75 3 Gunoi de grajd 10 10 100

Page 231: Proiect final livada de nuci

220

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 822,875 782,5 10655 49,78 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar.

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 - Sapa mare pe

rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76

0,14 0,11 - - 0,11 -

3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6

0,09 0,14 - - - 0,14

4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4

0,06 0,24 0,24 - - -

5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6

1,28 12,29 - - 12,29 -

6 294 - Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52

4,00 6,08 - - - 6,08

7 312 - Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

- Total ZO uri X 27,07 0,24 1,90 18,71 8,12

Page 232: Proiect final livada de nuci

221

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25 TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON lei X 676,75 6,0 467,75 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Arătura normală în livadă(după

plantare) 1,36 1 1,36

2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 2 1,20 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 1 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 4 1,44 5

- Total Ha a. n 4,65 - Tarif RON/ ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 1162,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total mii lei

Greut. pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Sămânţă de lolium

perene Kg 14 10 140,0 14

2 Sămânţă de trifoi alb Kg 7 30 210,0 7 3 Fungicide 1600 l x0,3% Kg 4,8 40 192,0 4,8 4 Insecticide 1600 l x0,2% Kg 3,2 80 256,0 3,2 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

798,0 29

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit. transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 1,5 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 3,2 - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON

4,7 0,375 1,762

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Page 233: Proiect final livada de nuci

222

Pentru 1(un) hectar

676,75 1162,50 798,00 1,762 2639,012

3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,56

2,08 1,16 - - - 1,16

2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67

0,11 7,37 - - 7,37 -

3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 - Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,067

1,81 0,12 - - 0,12 -

5 1843 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,067

3,33 0,22 0,22 - - -

6 1845 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,067

3,13 0,21 0,21 - - -

7 1866 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67

0,02 1,34 - - - 1,34

8 1906 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40

2,63 6,31 - - 6,31 -

9 1907 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6

1,28 12,29 - - 12,29 -

10 2744 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0

0,09 0,18 - - - 0,18

Page 234: Proiect final livada de nuci

223

11 3157 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0

0,06 0,30 0,30 - - -

12 294 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52

4 6,08 - - - 6,08

13 312 - Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

14 2037 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha, cantit=1

1,44 1,44 - - - 1,44

- Total ZO uri X 39,02 0,73 - 26,19 12,10

- Tarif RON/ZO X 25 25 - 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 975,50 18,25 - 654,75 302,5

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 5 1,85

-Total ha.a.n 1,85 - Tarif RON/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 462,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675,0 128 2 Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg 6 40 240,0 6 3 Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 4 80 320,0 4 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar MATERIALE

2235,0 138

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi 50 0,13 6,5

Page 235: Proiect final livada de nuci

224

2 Insectofungicide 50 0,01 0,5 - total t /km 1(ha) - tarif RON/ t / - total RON

7,0 0,375 2,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1(un) hectar

975,5 462,5 2235,0 2,625 3675,625

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii

de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,56

5,0 2,80 - - - 2,80

2 2037 redus 3/4

- Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha

1,44 1,44 - - - 1,44

3 2744 - Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

4 3157 - Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6

0,06 0,36 0,36 - - -

5 1906 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

6 1907 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6

1,28 12,29 - - 12,29

7 3246 - Încărcat şi desc.îngr.chim.-4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2

0,11 0,22 - 0,22 - -

Page 236: Proiect final livada de nuci

225

8 1868 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pomUM=mii pomi cantit=0,5

1,54 0,86 - 0,86 - -

9 294 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52

4,00 6,08 - 6,08

10 312 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - 1,90

- Total ZO uri X 32,53 0,36 1,08 18,60 12,49

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 813,25 9,0 27,0 465,0 312,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Stropit în livadă cu MSPP-6

tratamente 128 0,37 6 2,22

2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 0,17 - Total Ha a. n 2,39 - Tarif lei / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

-1(un) ha

- Total pentru un ha RON 597,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut. pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 300 l x 0,3% Kg 9,0 40 360,0 9,0 2 Insecticide : 300 l x 0,2% Kg 6,0 80 480,0 6,0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560,0 560,0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

1400,0 575,0

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 insectofungicide 50 0,015 0,8 2 Ingrasaminte chimice 50 0,56 28

Page 237: Proiect final livada de nuci

226

- total t /km :1(ha) - tarif lei / t / km - total RON

29 0,375 10,875

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

813,25 597,5 1400,0 10,875 2821,625

3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii

de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1955 - Tăieri pt.formarea

coroanei UM=mii pomi cantit=0,56

15,63

8,75 - - - 8,75

2 2037 redus 3/4

- Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha

1,44 1,44 - - - 1,44

3 3246 - Încîrcat şi descărcat îngr.chim.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha

1,11 0,22 - 0,22 - -

4 1868 - Administra îngr.chimice UM=mii pomi cantit=0,56

2,63 0,68 - 0,68 - -

5 3223 - Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10

0,18 1,18 - 1,18 - -

6 1867 Redus1/2

- Administrat gunoi de grajd UM=ha cantit=1,0

1,67 1,67 - 1,67 - -

7 1906 - Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2,4

2,63 6,31 - - 6,31 -

8 1907 - Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9,6

1,28 10,29 - - 12,29 -

9 2744 - Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte

0,09 0,43 - - - 0,43

Page 238: Proiect final livada de nuci

227

500 l UM=mii l cantit=4,8

10 3157 - Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8

0,06 0,48 0,48 - - -

11 294 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1,52

4,00 6,08 - - - 6,08

12 312 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52

1,25 1,90 - - - 1,90

- Total ZO uri X 42,05 0,48 4,37 18,60 18,60

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu)

- Total RON X 1051,25 12,0 109,25 465,0 465,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP - 8 tratamente 0,37 8 2,96

-Total ha.a.n 2,96 - Tarif RON/ha a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU :

1(un) ha

- Total pentru un ha RON 740

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut. pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide : 4000 l x 0,3% Kg 12 40 576,0 15 2 Insecticide : 4000 l x 0,2% Kg 8 80 768,0 10 3 Îngrăşăminte chimice

complexe Kg 560 1 560,0 560

5 50,0 10000 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE

1954,0 10585

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Transport îngrăş.chimice +

insectofungicide 50 0,585 29,25

Page 239: Proiect final livada de nuci

228

2 Gunoi de grajd 10 10 100 - total t /km :1(ha) - tarif RON/ t /km - total RON

129,3 0,375 48,487

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

1051,25 740,0 1954,0 48,487 3793,737

3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ

desimea de 430 pomi/ha. Cap.I Manopera:

din care pe categorii Nr. crt

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTAL

z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1906 Sapa mare pe rândul de

pomi UM=mii m2: cantit=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0,7

0,08 0,06 0,06 - - -

3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 2744 asimilat

Preparat soluţie pt.5 tratamente a câte 400 l UM=miil; cantit=2,0

0,09 0,18 - - - 0,18

5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha; cantit=5

0,06 0,30 0,30 - - -

6 294 asimilat

Cosit manual între rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

Page 240: Proiect final livada de nuci

229

8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi; cantit.=0,43

6,06 2,61 - - 2,61 -

Total z.o.uri

x 26,57 0,36 - 17,63 8,58

Tarif RON/z.o

x 25 25 - 25 25

TOTAL MANOPERĂ

PENTRU:

1-(un) ha

Total RON

x 664,25 9,00 - 440,75 214,50

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.d

e transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea

plantării) 242 1,30 1,0 1,30

2 Discuit arătură cu GD-2,8-(se execută două lucrări)

254 0,59 2,0 1,18

3 Semănat amestec de ierburi perene cu SUP-21

107 0,54 1,0 0,54

4 Stropit cu MSPP (se execută 6 tratamente)

121 0,37 6,0 2,22

Total ha.a..n.

5,24

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 1310 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt

.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide: 2000 l x

0,2% Kg 4 80 320,0 4

2 Fungicide: 2000l x 0,3 %

Kg 6 40 240,0 6

3 Seminţe de trifoi alb: (0,7 ha x 10 kg)

Kg 7 30 210,0 7

4 Seminţe lolium perene: (0,7 ha x 20 kg)

kg 14 10 140,0 14

Page 241: Proiect final livada de nuci

230

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

910,0 30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide + seminţe de

ierburi perene 50 0,03 1,5

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

1,5 0,375 0,562

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu

desimea de 430 pomi/ha. Cap.I Manopera:

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

664,25 1310,0 910,0 0,562 2884,812

Page 242: Proiect final livada de nuci

231

- Total ZO uri X 34,48 0,36 23,85 10,27

- Tarif RON/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

- Total RON X 1150,0 9,0 - 596,25 256,75

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

din care pe categorii Nr. crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. U.M.

TOTAL z.o. I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2020 Tăieri de formarea coroanei

UM=mii pomi: cantit:=0,43 1,30 0,56 - - - 0,56

2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=52

0,11 5,72 - - 5,72 -

3 1733 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2

0,05 0,10 - - 0,10 -

4 1775 Stratificat pomi pt. compl..de goluri UM=mb: cantit.=0,04

1,82 0,07 - - 0,07 -

5

1843 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb, cantit.=0,052

3,33 0,17 - - 0,17 -

6 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.=0,052

3,13 0,16 - - 0,16 -

7 1866 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52

0,02 1,04 - - - 1,04

8 1906 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

9 2744 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

10 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0

0,06 0,36 0,36

- - -

11 1808 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

12 294 asimilat Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6

4,00 6,40 - - - 6,40

13 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6

1,25 2,00 - - - 2,0

14 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,43

6,06 2,61 - - 2,61 -

Page 243: Proiect final livada de nuci

232

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.d

e transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP …6

tratamente 128 0,37 2,22

Total ha.a..n. 2,22 Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 555

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pt.

completarea golurilor 12%

buc. 52 25 1300,0 105

2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03%

Kg. 9 40 360,0 9

3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02%

Kg. 6 80 480,0 6

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

2140,0 120

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de transp.

Km.

Cantitatea transport.

Tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Pomi pt. completări de

goluri 50 0,12 4,0

2 Insectofungicide 50 0,0 1 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON

7 0,375 2,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1 (un) hectar

1150,0 555,0 2140,0 2,625 3847,625

Page 244: Proiect final livada de nuci

233

3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de

CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1954 Tăieri pentru formarea

coroanei UM=mb: cantit.=0,43

5,0 2,15 - - - 2,15

2 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0

2,63 5,26 - - 5,26 -

3 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0

0,09 0,36 - - - 0,36

5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8

0,06 0,48 0,48 - - -

6 294 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

7 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68

2,22 1,51 - 1,51 - -

9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

- - - - - -

Page 245: Proiect final livada de nuci

234

10 2037 redus 3/4

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha

- - - - - -

11 2037 Strâns ramurile si scos la alei

5,76 11,5 -

11,5 - -

Total z.o.uri x 39,42 0,48 13,01 15,02 10,91 Tarif RON/z.o.

x

25

25

25

25

25

TOTAL MANOPERA

PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 985,5 12,0 325,25 375,5 272,75 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha.

a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte

chimice cu MIC 275 0,17 1 0,17

2 Stropit cu MSPP 128 0,37 8 2,96 Total ha. a..n. 3,13 Tarif RON /ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

A:1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 782,5 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide :4000 l

soluţie x 0,3% Kg.. 12 40 480,0 12

2 Insecticide. 4000 soluţie x 0,2%

Kg. 8 80 640,0 8

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg. 430 1 430,0 430

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 1550,0 450

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr. crt.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp. Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total

t/km

Page 246: Proiect final livada de nuci

235

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,02 1,0 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,43 21,5

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

22,5 0,375 8,437

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar

985,5 782,5 1550,0 8,437 3326,437

3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii

de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.I Manoperă

din care pe categorii Nr.crt.

Nr.articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1955 Tăieri de formare a

coroanei UM=mii pomi: cantit=0,43

6,25 2,69 - - - 2,69

2 1906 Sapa mare pe rând 1,2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2,0

2,63 5,26 - - 5,26 -

3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.chim. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0,334 x 4) = 1,336

0,11 0,15 - 0,15 - -

5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8

0,06 0,48 0,48 - - -

Page 247: Proiect final livada de nuci

236

7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0,8 x 2) 1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0,8 x 2) 1,6

1,25 2,00 - - - 2,00

9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

- - - - - -

10 2037 redus 3/4

Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha

5,75 11,5 - 11,5 - -

Total z.o.uri x 38,67 0,48 11,65 15,02 11,52 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 966,75 12,0 291,25 375,5 288,0 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr.crt. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit

Nr.articol din

NPC/79 anexa 1

CT. Coef.de transf. Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngraşăminte chimice

cu MIC 275 0,17 1,0 0,17

2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96 Total ha.a.n. 3,13 Tarif RON /ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 782,5

Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr.crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON / U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide :480 l

soluţie x 0,3% Kg.. 14,4 40 576,0 14,4

2 Insecticide. 480 l soluţie x 0,2%

Kg. 9,6 80 768,0 9,6

Page 248: Proiect final livada de nuci

237

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg. 430 1 334,0 430

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar SI MATERIALE

1774,0 454

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.cr

t.

Denumirea-grupa

Distanţa de

transp.Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total

t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide 50 0,03 1,5 2 Îngrăşăminte chimice 50 0,43 21,5

TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON

23 0,375 8,625

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I Manopera

Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1 (un) hectar

966,75 782,5 1774,0 8,625 3532,25

3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu

desimea de 430 pomi/ha

Cap.I Manoperă din care pe categorii Nr.

crt. Nr.articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea

z.o. UM

TOTAL zo I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Page 249: Proiect final livada de nuci

238

1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0,43

15,63 6,72 - - - 6,72

2 2037 redus 3/4

Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha

2,87 11,50 - 11,50 - -

3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. (0,334 x 4) = 1,336

0,11 0,22 - 0,22 - -

4 3238 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.= 25

0,28 7,00 - 7,00 - -

5 1906 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.=2

2,63 5,26 - - 5,26 -

6 1908 Prăşit pe rând 1,2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

7 2744 Pregătit soluţie pt. 8 tratam. a 600 l UM= mii l: cantit= 4,8

0,09 0,43 - - - 0,43

8 3157 Deservit MSPP la 8 tratam. UM= mii l: cantit = 8

0,06 0,48 0,48 - - -

9 294 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.(8x2) =1,6

4,0 6,40 - - - 6,40

10 312 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.=1,6

1,25 2,0 - 2,0 - -

11 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0,334

- - - - - -

Total z.o.uri x 49,77 0,48 20,72 15,02 13,55 Tarif RON/z.o.

x 25 25 25 25 25 TOTAL

MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total RON x 1244,25 12,0 518,0 375,50 338,75 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Nr.crt. Lucrarea Nr.articol CT. Cantitatea

Page 250: Proiect final livada de nuci

239

caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1

Coef.de transf.

Ha Ha. a..n.

0 1 2 3 4 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu

MIC 275 0,17 1 0,17

2 Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 0,08 1 2,0 3 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 0,37 8 2,96

Total ha.a.n. 5,13

Tarif RON/ha.a.n 250

TOTAL LUCRĂRI

MECANICE PENTRU

1(un ) ha

Total pentru un ha. RON 1282,5 Cap.III Materii şi materiale

Valoarea

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

RON pe U.M.

TOTAL RON

Greutate pentru

transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide: 4800 l

soluţiex 0,3% Kg 14,4 40 576,0 14,4

2 Insecticide: 4800 l soluţiex 0,2%

Kg 9,6 80 768,0 9,6

3 Îngrăşăminte chimice complexe

Kg 430 1 430,0 430

4 Gunoi de grajd semifermentat

Kg 25000 0,005 125,0 25000

TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE

1899,0 25454

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt.

Denumirea-grupa Distanţa

de transp.

Km.

Cantitatea transport.

tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte

chimice 50 0,45 22,5

2 Gunoi de grajd 10 25,0 250,0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON

272,5 0,375

102,187

Page 251: Proiect final livada de nuci

240

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1 (un) hectar 1244,25 1282,5 1899,0 102,187 4527,937

3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha

Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,5 1,45 - - 1,45 -

2 1788 redus ½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

3 1781 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,035

5,71 0,20 0,20 - - -

4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,035

0,40 0,01 0,01 - - -

5 1782 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,035

2,35 0,08 - - 0,08 -

6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,035

4,00 0,14 0,14 - - -

7 2356 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. =0,035

0,77 0,03 - 0,03 - -

8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 - - -

Page 252: Proiect final livada de nuci

241

11 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 - -

Total ZO-uri 29,79 0,71 3,81 24,95 0,32

Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 744,75 17,75 95,25 623,75 8,0 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 825,0

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Alun înrădăcinat pt. comp.

goluri 6% mc 35 10 350,0 35

2 Insecticide kg 108 80 8640,0 108 3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 10115,0 179

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Alun înrădăcinat 50 0,035 1,8 2 Insecto-fungicide 50 0,14 7,0

Total t/km 8,8 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 3,30

Page 253: Proiect final livada de nuci

242

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 744,75 825,00 10115,00 3,30 11688,05

3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea

de 580 plante/ha Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,5 1,45 - - 1,45 -

2 1788 redus ½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 0,035

0,11 0,16 0,16 - -

4 1868 Ad. Trat. Îngr. chimUM = mii buc; cantit. = 0,58

1,54 0,89 - 0,89 -

5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 - - -

8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 -

Total ZO-uri 30,38 0,36 4,83 24,87 0,32

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 759,50 9,00 120,75 621,75 8,0

Page 254: Proiect final livada de nuci

243

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 0,90 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 225,0

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/U

M Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngr. Chimice complexe 1 kg /

tufă kg 580 1 580,0 580

2 Insecticide kg 70 80 5600,0 70 3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 7620,0 686

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 0,69 34,5

Total t/km 34,5 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 12,937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 759,50 225,00 7620,00 12,937 8617,437

3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea

de 580 plante/ha

Page 255: Proiect final livada de nuci

244

Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½

Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,5 1,45 - - 1,45 -

2 1788 redus

½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5

0,11 0,16 0,16 - -

4 1868 Ad. Trat. Îngr. Chim.UM = mii buc; cantit. = 0,58

1,54 0,89 - 0,89 -

5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 - - -

8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 -

Total ZO-uri 30,38 0,36 4,83 24,87 0,32

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 759,50 9,00 120,75 621,75 8,0 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

Ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 0,90 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 225,0

Page 256: Proiect final livada de nuci

245

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-

tatea RON /UM

Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngr. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 1 580,0 580 2 Insecticide kg 70 80 5600,0 70 3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 7620,0 686

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice

complexe 50 0,69 34,5

Total t/km 34,5 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 12,937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 759,50 225,00 7620,00 12,937 8617,437

3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu

desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,5 1,45 - - 1,45 -

2 1788 redus ½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte 0,11 0,16 0,16 - -

Page 257: Proiect final livada de nuci

246

chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5

4 1868 Ad. trat. îngr. chimUM = mii buc; cantit. = 0,58

1,54 0,89 - 0,89 -

5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 17,57 - - 17,57 -

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,27 - - - 0,27

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,30 0,30 - - -

8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 -

Total ZO-uri 24,42 0,30 4,83 19,02 0,27

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 610,50 7,50 120,75 475,50 6,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 5 0,75

Total ha.a.n. 0,75 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 187,50

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngr. chimice complexe 1 kg /

tufă kg 580 1 580,0 580

2 Insecticide kg 70 80 4640,0 58 3 Fungicide 36 40 1200,0 30

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 6420,0 668

Page 258: Proiect final livada de nuci

247

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice

complexe 50 0,67 33,5

Total t/km 33,5 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 12,562 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 610,50 187,50 6420,00 12,562 7230,562

3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

2,5 1,45 - - 1,45 -

2 1788 redus ½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

Page 259: Proiect final livada de nuci

248

3 3246 Înc. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc; cantit. = 1,5

0,11 0,16 0,16 - -

4 1868 Ad. trat. îngr. chim.UM = mii buc; cantit. = 0,58

1,54 0,89 - 0,89 -

5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 17,57 - - 17,57 -

6 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,27 - - - 0,27

7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,30 0,30 - - -

8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 -

Total ZO 24,42 0,30 4,83 19,02 0,27 Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25 TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 610,50 7,50 120,75 475,50 6,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 5 0,75

Total ha.a.n. 0,75 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 187,50

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Îngr. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 1 580,0 580 2 Insecticide kg 70 80 4640,0 58 3 Fungicide 36 40 1200,0 30

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 6420,0 668

Page 260: Proiect final livada de nuci

249

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 0,67 33,5

Total t/km 33,5 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 12,562 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 610,50 187,50 6420,00 12,562 7230,562

3.10.6. Antemăsurătoare – Deviz nr.8

pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN

Cap.I Manoperă: Din care pe categorii Nr.

crt. Nr.

articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de

muncă Unitatea de măsură

şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

asimilat Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 0,58

5,0 2,90 - - 2,90 -

2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha; cantit. = 1,0

6,66 6,66 - 6,66 - -

3 1906 asimilat

Sapa mare pe rând UM = mii m2 ; cantit. = 5

2,63 13,15 - - 13,15 -

4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp; cantit (4,8 x 3) 14,4

1,22 17,57 - - 17,57 -

5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit. = 0,58

0,31 0,18 0,18 - - -

Page 261: Proiect final livada de nuci

250

6 2744 Pregătit soluţie pt. 65 tratam. UM = mii l; cantit: = 3

0,09 0,27 - - - 0,27

7 3157 Deservit MPSP – 300 – 5 trat. UM = ha; cantit. = 5

0,06 0,30 0,30 - - -

8 1789 Administrat îngrăş. org.10 kg/pl. UM = mii plante; cantit. 0,58

5,00 2,90 - 2,90 - -

9 1792 Recoltat alune UM = t; cantit. = 3

50,00 150,0 - 150,0 - -

10 2356 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc; cantit. = 0,58

0,77 0,45 - 0,45 - -

Total ZO-uri

x 194,38 0,48 160,01 33,62 0,27

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON

x 4859,50 12,00 4000,25 840,505 6,75

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf. ha Ha a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4

lucrări 54 0,60 4 2,40

2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori

74 0,15 5 0,75

Total ha.a.n. 3,15 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (unu) ha

Total pentru un ha RON 787,50

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM CantitateaRON/UM Total

RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide kg 58 80 4640,0 58

2 Fungicide kg 30 40 1200,0 30

3 Îngrăşăminte chimice complexe

kg 580 1 580,0 580

4 Gunoi de grajd to 0,58 5 2,9 5,8

Page 262: Proiect final livada de nuci

251

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 6422,90 6468

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t /km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi

insectofungicide 50 0,668 33,4

2 Gunoi de grajd 10 5,8 58 Total t/km 91 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 34,275 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 4859,50 787,50 6422,90 34,275 12104,175

3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt

Nr. articol

din NTM/9

2

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½

Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 3,333

2,5 8,33 - - 8,33 -

2 2037 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP; cantit =2

5,75 11,50 - 11,50 - -

3 1781 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,20

6,67 1,33 1,33 - - -

4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,20

0,40 0,08 0,08 - - -

5 1782 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,20

2,35 0,47 - - 0,47 -

Page 263: Proiect final livada de nuci

252

6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,20

4,00 0,80 0,80 - - -

7 2356 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. = 0,20

0,77 0,15 - 0,15 - -

8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 8

1,22 9,76 - - 9,76 -

9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,27 - - - 0,27

10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 5

0,06 0,30 0,30 - - -

11 294 Cosit manual intre rânduri- 1 lucratoare UM=ha; cantit=1,0

4,00 4,00 4,00 - - -

12 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha, cantit=1,0

1,25 1,25 - 1,25 - -

13 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 3,333

0,77 2,57 - 2,57 - -

Total ZO 40,81 6,51 15,47 18,56 0,27 Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25 TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 1020,25 162,75 386,75 464,0 6,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 825,0

Page 264: Proiect final livada de nuci

253

Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Mur înrădăcinat pt. comp. goluri 6% mc 200 10 2000 100 2 Insecticide kg 108 80 8640 108 3 Fungicide 36 40 1440 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 12080,0 244

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total t /km

0 1 2 3 4 1 Mur înrădăcinat 50 0,100 5 2 Insecto-fungicide 50 0,144 7,2

Total t/km 12,2 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 4,575 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 1020,25 825,0 12080,0 4,575 13929,82

3.11.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4.

pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ

Cap.I – Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

Redus ½

Pichetat pt. stabilirea bulumacilor UM = ha; cantit. = 3,333

2,5 8,33 - - 8,33 -

Page 265: Proiect final livada de nuci

254

2 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP; cantit=20

5,75

11,50 - 11,50 - -

3 3246 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t; cantit = 1,68

0,11

0,18 - 0,18 - -

4 1908 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L; cantit=3,0

1,22

9,76 - - 9,76 -

5 2744 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l; cantit=3,0

0,09

0,27 - - - 0,27

6 3157 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha; cantit=5

0,06

0,30 0,30 - - -

7 294 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha; cantit=1,0

4,00

4,00 4,00 - - -

8 312 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha; cantit=1,0

1,25

1,25 - 1,25 - -

Total ZO-uri x 35,59 4,30 12,93 18,09 0,27

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(unu) ha

Total RON x 889,75 107,50 323,25 452,25 6,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8

– 4 lucrari 54 0,60 4 2,40

2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0,15 5 0,75 Total ha.a.n. 3,15 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 787,5 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea Lei/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide Kg 108 80 8640 108 2 Fungicide Kg 36 40 1440 36 3 Ingraşăminte chimice complexe kg 840 1 840 840

Page 266: Proiect final livada de nuci

255

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea

transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 0,984 49,2

Total t/km 49,2 Tarif lei/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 18,45 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 889,75 787,5 10920,0 18,45 12615,70

3.11.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere

cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.I – Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Page 267: Proiect final livada de nuci

256

1 1783 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc; cantit=3,333

5,00 16,67 - - 16,67 -

2 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP; cantit=2,0

5,75 11,50 - 11,50 - -

3 3246 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2; cantit=8

1,22 9,76 - - 9,76 -

4 3127 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t; cantit=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

5 1789 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc; cantit=3,333

5,00 16,67 - 16,67 - -

6 1908 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t; cantit=8

1,22 9.76 - - 9.76 -

7 2744 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l; cantit=3,0

0,09 0,27 - - - 0,27

8 3157 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha; cantit=5

0,06 0,30 0,30 - - -

9 1792 Cules fructe de catină albă UM=t; cantit:=20,0

50,0 1000 - 1000 - -

10 2356 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc; cantit=3,333

0,77 2,57 - 2,57 - -

Total ZO-uri

x 1046,4 0,39 1019,31 26,43 0,27

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 26160,0 9,75 25482,75 660,75 6,75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Stropit cu insectofungicide – 5

lucrări 2 0,15 5 0,75

2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC

275 0,20 2,0 0,40

Page 268: Proiect final livada de nuci

257

3 Administrat gunoi de grajd cu 16,7

192 0,08 16,7 1,34

Total ha.a.n. 2,49 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 622,5 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea Lei/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Superfosfat Kg 600 1 600,0 600 2 Sare potasica Kg 400 1 400,0 400 3 Gunoi de grajd t 16,7 5 83,5 16700 4 Sinotatox Kg 30 25 750,0 30

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 1833,5 17730

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de

transp.

Cantitatea

transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 50 1,03 51,5 2 Gunoi de grajd 10 16,7 167,0

Total t/km 218,5 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 81,937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 26160,0 622,5 1833,5 81,937 28697,94

3.12.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha

Cap.I Manoperă: Nr. Nr. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii

Page 269: Proiect final livada de nuci

258

crt. articol din

NTM/92

din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

UM ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ Tăierea şi curăţirea tufelor UM = mii buc; cantit. = 4

2,5 10,00 x x 10,00 x

2 1781 Săpat gropi, complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,24

5,71 1,37 1,37 x x x

3 2343 Verificat, fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,24

0,40 0,10 0,10 x x x

4 1782 Plantat butaşi înrăd. în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,24

2,35 0,56 x x 0,56 x

5 2347 Udat butaşii plant. în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,24

4,00 0,96 0,96 x x x

6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc; cantit. = 0,24

0,77 0,18 x 0,18 x x

7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 4,8 x 4 = 19,2

1,22 23,42 x x 23,42 x

8 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. x 600 l UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,32 x x x 0,32

9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 x x x

10 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 4

0,77 3,08 x 3,08 x x

Total ZO-uri

40,35 2,79 3,26 33,98 0,32

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 1008,75 69,75 81,50 849,50 8,00

Page 270: Proiect final livada de nuci

259

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucrări 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 825,0 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentr

u transp

. 0 1 2 3 4 5 6 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.comp.goluri 6% buc 240 4 960,0 240 2 Insecticide 3% kg 108 80 8640,0 108 3 Fungicide 1% kg 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 11040,00 384

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp.

tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Butaşi înrădăcinaţi pt. completare

goluri 6% 50 0,24 12,0

2 Insecto-fungicide 50 0,144 7,2 Total t/km 19,2 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 6,24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 1008,75 825,00 11040,00 6,24 12879,99

3.12.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de

Page 271: Proiect final livada de nuci

260

ARBUŞTI FRUCTIFERI

Cap.I – Manoperă: Din care pe categorii Nr.

crt. Nr.

articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a

tufelor UM = mii buc; cantit: = 4,0

5,00 20,00 x x 20,00 x

2 1906 asimilat

Sapa mare pe rând (1,2 m x 4000) UM = mii m2 ; cantit: = 4,8

2,63 12,62 x x 12,62 x

3 1908 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 ; cantit: = 19,2

1,22 23,42 x x 23,42 x

4 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit: = 0,3

0,31 0,09 0,09 x x x

5 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit: 3,6

0,09 0,32 x x x 0,32

6 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam. UM = ha; cantit: = 6

0,06 0,36 0,36 x x x

7 1789 Administrat îngr. organice 10 kg/tufă UM = mii buc; cantit: = 4,0

5,00 20,00 x 20,0 x x

8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit: = 4

0,77 3,08 - 3,08 x x

9 1792 Cules fructe de coacăz negru UM = t; cantit: = 12

50,0 600,0 x 600,0 x x

Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t; cantit: = 15

50,0 750,0 750,0

Cules fructe de agriş UM = t; cantit: = 15

50,0 750,0 750,0

Cules fructe de afin UM = t; cantit: = 8

50,0 400,0 400,0

Total ZO-uri x 79,89 0,45 23,08 56,04 0,32 TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

Page 272: Proiect final livada de nuci

261

TOTAL RON x 1997,25 11,25 577,0 1401,0 8,00 * - coacăz negru

Total ZO-uri x 679,89 0,45 623,08 56,04 0,32

Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha Total coacăz negru

TOTAL RON x 16997,25 11,25 15577,0 1401,0 8,0

Total ZO-uri x 829,89 0,45 773,08 56,04 0,32

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha Total coacăz roşu, alb şi agriş RON x 20747,25 11,25 19327,0 1401,0 8,0

Total ZO-uri x 479,89 0,45 423,08 56,04 0,32

Tarif RON/ZO x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha Total afin

TOTAL RON x 11997,25 11,25 10577,00 1401,0 8,0 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr. de art. din NPC/79 anexa 2

CT Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit cu OPV 1,5 sau GDO-1,8 –

4 lucrări 54 0,60 4 2,40

2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0,15 6 0,90 Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 825,0 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON

/UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide kg 108 80 8640,0 108 2 Fungicide kg 36 40 1440,0 36 3 Îngrăşăminte chimice complexe kg 500 1 500,0 500 4 Gunoi de grajd T 40 5 200,0 40000

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 10780,0

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - grupa Distanţa Cantitatea Volum total

Page 273: Proiect final livada de nuci

262

crt. de transp.

transp. tone

T/km

0 1 2 3 4 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 0,644 32,2 2 Gunoi de grajd 10 40 400,0

Total t/km 432,2 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 162,07 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar - Afin 1997,25 825,0 10780,0 162,07 13764,32

Coacăz negru, roşu, alb, agriş

20747,25 825,0 10780,0 162,07 32514,32

3.13.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR

Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii Nr. ctr

Nr.artic dinNTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ - Tăieri de curăţare a

tufelor UM= mii buc cantit=8

2,50 20,00 - - 20,00 -

2 1781 - Săpat gropi pt. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0,5

5,71 2,86 2,86 - - -

3 2343 - Verif. fasonat şi mocirlit rădăc. UM=mii l cantit=1,6

0,40 0,64 0,64 - - -

4 1782 - Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0,5

2,35 1,18 - - 1,18 -

5 2347 - Udat zmeurul plant. În goluri UM=mii buc cantit= 0,5

4,00 2,00 2,00 - - -

6 2356 - Muşuroit zmeurul din 0,77 0,39 - 0,39 - -

Page 274: Proiect final livada de nuci

263

goluri UM=mii buc cantit= 0,5

7 1908 - Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1,52

1,22 1,85 - - 1,85 -

8 2744 - Pregătit soluţia pt. 6 tratamente

UM=mii l cantut=3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

9 3157 - Deservit MPSP 300 – 6 trat.

UM=ha cantut=6,0

0,06 0,36 0,36 - - -

10 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM=mii buc cantut=8

0,77 6,16 - 6,16 - -

- Total ZO uri X 35,76 5,86 6,55 23,03 0,32

- Tarif Ron/ZO 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha - Total Ron 894,0 146,5 163,75 575,75 8,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr.crt

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art.din NPC/79 anexa 1

CT coef.de transf.

ha ha a. n

0 1 2 3 4 5 1 Arătură la 20-22 cm 48 0,95 1 0,95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4

lucrări 54 0,60 4 2,40

3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0,15 6 0,90 - Total Ha a. n 4,25 - Tarif Ron / ha a. n 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU

1(un) ha

- Total pentru un ha Ron 1062,5

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea Lei/UM Total RON

Greut. pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Drajoni pt. completare

goluri 6% Buc 500 4 2000,0 125

2 Fungicide Kg 108 40 4320,0 108

Page 275: Proiect final livada de nuci

264

3 Insecticide Kg 36 80 2880,0 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE

9200,0 269

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Insecto-fungicide 50 0,15 7,5 2 Drajoni zmeur 50 0,12 6 - total t /km :1(un) ha - tarif Ron / t / km - total Ron

13,5 0,375 5,062

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar 894,0 1062,5 9200,0 5,062 11161,562

Varianta I

3.13.2/a.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere

cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR

Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. ctr.

Simbolul normei ( nr.)

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2379 - Pichetat pt. sistem

susţinere UM=ha cantit=1

0,67 0,67 - - 0,67

2 2381 - Săpat gropi pt. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68

0,04 2,72 - 2,72 - -

3 2386 - Săpat gropi pt. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442

0,028 13,38 - - 13,38 -

4 2376 - Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510

0,012 6,12 6,12 - - -

Page 276: Proiect final livada de nuci

265

5 2378 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510

0,004 2,04 2,04 - - -

6 2380 - Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442

0,01 4,42 - - 4,42 -

7 2384 - Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68

0,01 0,68 0,68 - -

8 2389 - Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442

0,022 9,72 - 9,72 -

9 2392 asimilat

- Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0,45

0,47 0,21 0,21 - - -

10 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17,0

0,33 5,61 - 5,61 -

- Total ZO uri X 45,57 9,05 18,05 18,47

- Tarif Ron/ZO X 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha - Total Ron X 1139,25 226,25 451,25 461,75

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea Ron/UM Total

Ron

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Lemn CR esenţă tare

( salcâm, stejar ) 10-12 mm mc 8,06 500 4030,00 7300

2 Sârmă galvanizată 2,6 mm Kg 1027 7,5 7702,50 1027 3 Scândură ET Mc 1,76 450 792,00 1500 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 448,00 56 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE

12972,5 9883

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit.transport. t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Lemn CR cu diam. 10-12 mm – 800 kg/mc 20 7,3 146 2 Sârmă galvanizată 2,6 mm + cuie 50 1,027 51,3 3 Scândură de stejar 30 0,7 21

Page 277: Proiect final livada de nuci

266

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

- total t /km__ :1(ha) - tarif Ron / km_ -total Ron

218,3 0,375 81,86

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

manopera Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

A-Pentru 1(un) hectar

1139,25 - 12972,5 81,862 14193,61

Varianta II

3.13.2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton

armat la o plantaţie de ZMEUR Cap. 1 Manoperă :

Din care pe categorii

Nr. crt

Nr.artic din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTALZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2379 - Pichetat pt. fixare

spalieri UM=ha cantit=1

0,67 0,67 - - 0,67

2 2381 - Săpat gropi pt. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68

0,04 2,72 - 2,72 - -

3 2386 - Săpat gropi pt. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442

0,028 13,38 - - 13,38 -

4 2380 - Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442)

0,01 5,10 - 5,10 - -

5 2389 - Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510

0,022 11,22 - 11,22 - -

6 2375 - Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68

0,025 1,70 1,70 -

7 2392 - Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0,5

0,47 0,24 0,24 - - -

8 2388 - Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0,5

1,43 0,72 - 0,72 - -

Page 278: Proiect final livada de nuci

267

9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17,

0,33 5,61 - 5,61

- Total ZO uri X 41,36 1,94 25,37 14,05

- Tarif Ron X 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha - Total Ron X 1034,0 48,5 634,25 351,25

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Spalieri b.a de 1600/ 8 x

8 /6 x 6 buc 442 15 6630,0 10.600

2 Sârmă galvanizată cu diam. 2,6mm

Kg 1041 7,5 7807,5 1041

3 Scândură ET ( distanţier ) Mc 1,76 450,0 792,00 1500 4 Şurub cu cap îngropat de

120x10 buc 140 6,0 840,00 100

TOTAL VALOARE MATERII ŞI - A- pentru 1(un) hectar MATERIALE

16069,50 13241

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale

Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit. transport.

t

Volum total t/km

1 Scândură stejar 30 0,7 2,1 2 Sârmă galvanizată 50 1,41 52,0 3 Spalieri si suruburi 20 10,7 214,0 TOTAL TRANSPORTURI PENTRU

- total t /km_______1(ha) - tarif Ron/ t / km_ - total Ron

268,10 0,375

100,537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

1034,0 - 16069,50 100,537 17204,037

Notă de calcul

Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR

Page 279: Proiect final livada de nuci

268

Varianta Nr.crt. Specificare UM

I bulumaci din

lemn

II spalieri din b.a

1 Distanţa între rânduri m 2,50 2,50 2 Lungimea optimă a

rândurilor m 120 120

3 Distanţa între bulumaci-spalieri

m 10 10

4 d.c - fruntaşi buc 13 13 - - mijlocaşi buc 2 2 - buc 11 11 5 Nr. de rânduri la hectar

( 10000:2,50x120) Nt 34 34

6 Necesar de bulumaci la un hectar, total

buc 442 442

- d.c - fruntaşi buc 68 68 - - mijlocaşi buc 374 374 7 Necesar ancore buc 68 68 8 Lemn CR de 10-12 cm

necesar pt. un hectar m.c 8,06 -

- d.c. pentru: - un bulumac

m.c 0,017 -

- - o ancoră m.c 0,008 - 9 Ancore din piatră buc - 68

10 Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr. )

Kg 56 -

11 Scândură E.T. pt. distanţiere necesar pt. un ha.

mc 1,76 1,76

d.c. – pt. un distanţier mc 0,0016 0,0016 12 Sârmă galvanizată de

2,6 mm. total pe un ha. ml 17420 1764

d.c – pt. susţinerea plantelor- 4 fire

ml 17000 17000

- pt. ancore ml 420 420 - pt. bride – coliere ml - 220

13 Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml )

Kg 1027 1041

14 Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă

buc - 68

3.13.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR

Cap. 1 Manoperă :

Page 280: Proiect final livada de nuci

269

Din care pe categorii

Nr. crt

Nr.articol din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea

ZO UM

TOTAL ZO

I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

redus ½ - Tăieri de curăţare a

tufelor UM=mii buc cantit=8,24

1,25 10,30 - - 10,30

2 1906 - Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4,8

2,63 12,62 - - 12,62 -

3 1908 - Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

4 3127 - Administra îngr.chimice UM=t cantit=0,5

0,31 0,16 0,16 - - -

5 2744 - Pregătit soluţie pt. 6 tratamente UM=mii l cantit=3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

6 3157 - Deservit MPSP – 300 – 6 trat. UM=ha cantit=6

0,06 0,36 0,36 - - -

7 2436 - Revizuit sistem susţin. primăvara UM=ha cantit=1

2,50 2,50 - 2,50 - -

8 1793 - Recoltat zmeură UM=t cantit=12

50,00

600,00 - 600,00

- -

9 2356 - Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8,0

0,77 6,16 - 6,16 - -

- Total ZO uri X 655,84 0,52 608,66

46,34 0,32

- Tarif Ron/ZO X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(un) ha

- Total Ron X 16396,0 13,0 15216,5

1158,50

8,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

CT coef.de transf. Ha Ha a.n

0 1 2 3 4 1 Discuit cu DPV sau GDD- 1,8 ; 4

lucrări 54 0,60 2,40

2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 0,15 0,90 -Total ha.a.n 3,30 TOTAL LUCRĂRI

MECANICE 1 (un) ha - Tarif Ron/ha a.n 250

Page 281: Proiect final livada de nuci

270

PENTRU : - Total pentru un ha Ron 825

Cap.III - Materii şi materiale

Valoarea Nr.crt

Denumirea UM Cantitatea RON/ UM

Total RON

Greut.pentru transport

0 1 2 3 4 5 6 1 Fungicide Kg 108 40 4320,0 108 2 Insecticide Kg 72 80 5760,0 72 3 Îngrăşăminte chimice

complexe Kg 500 1 500,0 500

TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE

10580,0 680

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.crt

Denumirea - Grupa Distanţa de transp km

Cantit. transport.

t

Volum total t/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăş.chimice + insecto-fungicide 50 0,70 35 - total t /km 1(ha) - tarif Ron/ t / km - total Ron

35 0,375 13,125

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON

Specificare Cap.I manopera

Cap.II utilaje

Cap.III materiale

Cap.IV transport

Total cheltuieli directe

Pentru 1(un) hectar

16396,00 825,00 10580,00 13,125 27814,12

3.14.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3

pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha

Cap.I Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt.

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783 Tăieri de curăţire a 2,5 6,75 - - 6,75 -

Page 282: Proiect final livada de nuci

271

redus ½

tufelor UM = mii buc; cantit. = 2,7

2 1788 redus

½

Legarea lăstarilor UM = ha; cantit. = 1

6,66 3,33 - 3,33 - -

3 1781 Săpat gropi pt. complet. goluri 6% UM = mii gropi; cantit. = 0,16

5,71 0,92 0,92 - - -

4 2343 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc; cantit. = 0,16

0,40 0,06 0,06 - - -

5 1782 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc; cantit. = 0,16

2,35 0,38 - - 0,38 -

6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc; cantit. = 0,16

4,00 0,64 0,64 - - -

7 2356 Muşuroit murul după udare UM = mii buc; cantit. = 0,16

0,77 0,12 - 0,12 - -

8 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2; cantit. = 19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

9 2744 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit. = 3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

10 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 - - -

11 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii buc; cantit. = 2,7

0,77 2,08 - 2,08 - -

Total ZO-uri

38,38 1,98 5,53 30,55 0,32

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON

x 959,5 49,5 138,75 763,75 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.art. din CT Cantitatea

Page 283: Proiect final livada de nuci

272

crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2

Coef. de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0,60 4 2,40 2 Stropit cu insecto-fungicide 6

lucr. cu MPSP 300 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 825,0 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Mur înrădăcinat pt. comp.

goluri 6% mc 160 4 640,0 160

2 Insecticide kg 108 80 8640,0 108 3 Fungicide 36 40 1440,0 36

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 10720,0 300

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea – grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Mur înrădăcinat 50 0,16 8,0 2 Insecto-fungicide 50 0,14 7,0

Total t/km 15,0 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 5,625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 959,5 825,0 10720,0 5,625 12510,125

Varianta I

3.14.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.4.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci

din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI

Page 284: Proiect final livada de nuci

273

Cap.I – Manoperă: Din care pe categorii Nr.

crt. Nr.

articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă

Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2379 Pichetat pt. stabilirea

bulumacilor UM = ha; cantit. = 1,0

0,67 0,67 - - 0,67 -

2 2381 Săpat gropi pt. bulumaci fruntaş UM = buc. gropi; cantit. = 64

0,04 2,56 - 2,56 - -

3 2386 Săpat gropi pt. bulumaci şi ancore UM = gropi; cantit. = 370

0,028

10,36 - - 10,36 -

4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc; cantit. =370

0,012

4,44 4,44 - - -

5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc; cantit. = 370

0,004

1,48 1,48 - - -

6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc; cantit. = 370

0,01 3,70 - 3,70 - -

7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. ancorei UM = buc; cantit. = 64

0,01 0,64 0,64 - - -

8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc; cantit. = 1,2

1,43 1,72 - 1,72 - -

9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc; cantit. = 370

0,022

8,14 - 8,14 - -

10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne; cantit. = 1,2

0,47 0,56 0,56 - - -

11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml; cantit. = 12,8

0,33 4,22 - 4,22 - -

Total ZO-uri x 38,49 7,12 20,32 11,03 -

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 962,25 178,00 508,50 275,75 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea Lei/UM Total

RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Lemn CR esenţă tare mc 13,80 500 6900,0 11000

Page 285: Proiect final livada de nuci

274

2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 780 7,5 5850,0 12600

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar 12750,0 23600

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm

800kg/m3 20 11,0 220

2 50 12,6 630 Total t/km 850 Tarif lei/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 318,75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (unu) hectar 962,25 - 12750,0 318,75 14031,0

Varianta II

3.14.4/b. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton

armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI

Cap.I – Manoperă: Din care pe categorii Nr.

crt. Nr.

articol din

NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2379 Pichetat teren pt. spalieri

UM = ha; cantit. = 1,0 0,67 0,67 - - 0,67 -

Page 286: Proiect final livada de nuci

275

2 2381 Săpat gropi pt. spalieri fruntaşi UM = buc. gropi; cantit. = 64

0,04 2,56 - 2,56 - -

3 2386 Săpat gropi pt. spalieri mijloc şi ancore UM = buc. gropi; cantit. = 370

0,028

10,36 - - 10,36 -

4 2380 Repartizat spalierii la gropi UM = buc; cantit. = 370

0,01 3,70 - 3,70 - -

5 2384 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc; cantit. = 64

0,01 0,64 0,64 - - -

6 2389 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc; cantit: = 370

0,022

8,14 - 8,14 - -

7 2392 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne; cantit. = 1,2

0,47 0,56 0,56 - - -

8 2388 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc; cantit. = 1,2

1,43 1,72 - 1,72 - -

9 2390 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. = 12,8

0,33 4,22 - 4,22 - -

Total ZO-uri x 32,57 1,20 20,34 11,03 -

Tarif RON/ZO

x 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON x 814,25 30,00 508,50 275,75 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea Lei/UM Total

RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Spalieri din beton armat a 31 kg buc 544 15 8160,0 16864

2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 780 7,5 5850,0 78 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 14010,0 17644

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

Page 287: Proiect final livada de nuci

276

0 1 2 3 4 1 Spalieri din beton armat 50 16,86 843 2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm 50 0,78 39

Total t/km 882 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

A: 1(un) ha

Total RON 330,75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 814,25 - 14010,0 330,75 15155,0

Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de

susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI

Varianta Nr. crt.

Specificare UM I

bulumaci din lemn

II spalieri din beton armat

1 Distanţa între rânduri m 2,50 2,50 2 Lungimea optimă a rândurilor m 120 120 3 Distanţa între bulumaci – spalieri m 8 8 4 Nr. de bulumaci – spalieri pe rând buc 16 16 - d.c. : - fruntaşi ; buc 2 2 - - mijlocaşi buc 14 14 5 Nr. de rânduri la hectar nr 34 34 6 Necesar total de bulumaci – spalieri de H =

2,2 m buc 544 544

- d.c. : - fruntaşi ; buc 68 68 - - mijlocaşi buc 476 476 7 Lemn CR necesar pt. 544 bulumaci şi 68

ţăruşi mc 13,800 -

- d.c. – pentru un bulumac mc 0,0248 - - - pentru un ţăruş ancoră mc 0,004 - 8 Ancore buc - 68 9 Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0,025) kg 60 - 10 Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire ml 12600 12600 11 Sârmă pentru ancore ml 340 340 12 Sârmă pentru bride ml - 260 13 Total sârmă galvanizată de ø 2,6 mm ml 12940 13200 - - greutate kg 765 780

Page 288: Proiect final livada de nuci

277

3.14.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI

Cap.I – Manoperă:

Din care pe categorii Nr. crt

Nr. articol

din NTM/92

Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea

ZO/ UM

Total ZO I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1783

asimilat Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc; cantit. = 2,7

5,0 13,50 - - 13,5 -

-2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha; cantit. = 1,0

6,66 6,66 - 6,66 - -

3 1906 asimilat

Sapa mare pe rând (1,2 m x 1,5 x 2,667) UM = mii m2 ; cantit. = 4,8

2,63 12,62 - - 12,62 -

4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp; cantit (4,8 x 4)19,2

1,22 23,42 - - 23,42 -

5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t; cantit. = 0,5

0,31 0,15 0,15 - - -

6 2744 Pregătit soluţie pt. 6 tratam. UM = mii l; cantit: = 3,6

0,09 0,32 - - - 0,32

7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. UM = ha; cantit. = 6

0,06 0,36 0,36 - - -

8 1789 Administrat îngrăş. org.10 kg/pl. UM = mii plante; cantit. 2,7

5,00 13,50 - 13,5 - -

9 1792 Recoltat mure UM = t; cantit. = 15

50,0 750,0 - 750 - -

Page 289: Proiect final livada de nuci

278

10 2356 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc; cantit. = 2,7

0,77 2,08 - 2,08 - -

11 2436 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha; cantit. 1

2,50 2,50 - 2,50 - -

Total ZO-uri

X 825,11 0,51 774,74 49,54 0,32

Tarif RON/ZO

X 25 25 25 25 25

TOTAL MANOPERA PENTRU:

1(un) ha

Total RON

x 20627,75 12,75 19368,5 1238,5 8,0

Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole:

Cantitatea Nr. crt.

Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit

Nr.art. din

NPC/79 anexa 2

CT Coef.

de transf.

ha Ha.a.n.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit cu DPV 1,5 sau GDD-1,8 – 4 lucrări 54 0,60 4 2,40

2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 74 0,15 6 0,90

Total ha.a.n. 3,30 Tarif RON/ha.a.n. 250

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1 (un) ha

Total pentru un ha RON 825,0 Cap.III – Materii şi materiale

Valoarea Nr. crt.

Denumirea UM Canti-tatea RON/

UM Total RON

Greut. pentru transp.

0 1 2 3 4 5 6 1 Insecticide kg 108 80 8640,0 108

2 Fungicide kg 36 40 1440,0 36

3 Îngrăşăminte chimice kg 500 1 500,0 500 4 Gunoi de grajd to 27 5 135,0 27000

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (un) hectar 10715,0 27650

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. crt.

Denumirea - grupa Distanţa de transp.

Cantitatea transp. tone

Volum total T/km

0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice 50 0,650 33

Page 290: Proiect final livada de nuci

279

2 Gunoi de grajd 10 27 270 Total t/km 303 Tarif RON/km 0,375

TOTAL TRANSPORTURI PENTRU:

1(un) ha

Total RON 113,625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.I

Manopera Cap.II Utilaje

Cap.III Materiale

Cap.IV Transport

Total Chelt. Directe

Pentru 1 (un) hectar 20627,75 825,0 10715,0 113,625 32281,375

4. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii

4.1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR

Necesarul la supr.

de un ha Necesarul la

supraf.de …haNr.ante

m deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care

se utilizează

UM Preţ /UM RON cantit Valoare

RON cantit valoa

re 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului x x X 2750,00

1.1 - Superfosfat Kg 1,00 1000 1000,00

1.2 Sare potasică Kg 1,00 600 600,00 1.3 - Gunoi de grajd To 50,00 80 400,00

1.4 - Sinoratox 5 G Kg 25,00 30 750,00

2 Înfiinţarea plantaţiei x 29285,00

2.1 - Pomi altoiţi Buc 20,00 1288,00 25760,00

2.2 - Mraniţă To 50,00 38,00 1900,00

2.3 - Îngr. chimice complexe Kg 1,00 1250,00 1250,00

2.4 - Picheţi Buc 0,30 1250,00 375,00 3 Întreţinere în anul I x 870,00

3.1 - Fungicide Kg 40,00 5 200,00

3.2 - Insecticide Kg 80,00 4 320,00

3.3 - Seminţe de lolium perene Kg 10,00 14 140,00

3.4 - Seminţe de trifoi alb Kg 0,30 7 210,00

4 Întreţinere în anul II x 4440,00

4.1 - Pomi altoiţi pt. complet. goluri

Buc 20,00 150 3000,00

Page 291: Proiect final livada de nuci

280

4.2 - Fungicide – 02% Kg 40,00 12 480,00

4.3 - Insecticide – 0,2% Kg 80,00 12 960,00

5 Întreţinere în anul III x 2922,00

5.1 - Fungicide Kg 40,00 7,2 288,00

5.2 - Insecticide Kg 80,00 4,8 384,00

5.3 - Gunoi de grajd To 50,00 20 1000,00

5.4 - Îngrăşăminte chimice complexe

Kg 1,00 1250 1250,00

TOTAL COSTURI MATERIALE

x x x 40267

4.2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR 843 pomi/ ha

Necesarul la suprafaţa de un

ha.

Necesarul la suprafaţa de …..ha

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ /UM RON

Cantit. Valoare RON

Cantit.

Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1. Pregătirea terenului - - - 2450,0 - - 1.1 - Superfosfat kg 1 800 800,0 1.2 -Sare potasică kg 1 600 600,0 1,3 - Gunoi de grajd to 50 60 300,0 1.4 - Sinoratox S.G. kg 25 30 750,0 2 Înfiinţarea plantaţiei - - - 23.809,

2 - -

2.1 - Pomi altoiţi buc. 25 859 21475,0

2.2 - Mraniţă to 50 25 1250,0 2.3 - Îngrăşăminte chimice

complexe kg 1 834 834,0

2.4 Picheţi buc. 0,3 834 250,2 3 Intreţinere anul I - - - 1190 - - 3.1 - Fungicide Kg 40 9,0 360,0 3.2 - Insecticide Kg 80 6,0 480,0 3.3 - Seminţe de lolium perene Kg 10 14,0 140,0 3.4 - Seminţe de trifoi alb kg 30 7,0 210,0 4 Întreţinere în anul II - - - 3340 - - 4.1 - Pomi altoiţi pt.complet.goluri buc. 25 100 2500,0

Page 292: Proiect final livada de nuci

281

4.2 - Fungicide kg 40 9 360,0 4.3 - Insecticide kg 80 6 480,0 5 Întreţinere în anul III - - - 1954 - - 5.1 - Fungicide kg 40 12 480 5.2 - Insecticide kg 80 8 640,0 5.3 -Îngrăşăminte chimice

complexe kg 1 834 834,0

6 Întreţinere în anul IV - - - 3364 - 6.1 - Fungicide kg 40 12 480,0 6.2 - Insecticide kg 80 10 800,0 6.3 - Gunoi de grajd to 50 25 1250 6.4 - Îngrăşăminte chimice kg 1 834 834 TOTAL GENERAL

x x x 36107,2 x

4.3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN

Necesarul la supr. de un ha

Necesarul la supraf.de

…ha

Nr.antem deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care

se utilizează

UM Preţ / UM

RON cantit Valoare

RON cantit valoa

re 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 2450

1.1 - Superfosfat Kg 1,00 800 800 1.2 - Sare potasică Kg 1,00 600 600 1.3 - Gunoi de grajd T 50,00 60 300 1.4 - Sinoratox Kg 25,00 30 750

2 Înfiinţarea plantaţiei 11950

2.1 - Pomi altoiţi Buc 1,4 515 10300 2.2 - Mraniţă T 3,5 20 1000 2.3 - Îngr. chimice complexe Kg 1,00 500 500 2.4 - Picheţi Buc 0,3 500 150

3 Întreţinere în anul I 798

3.1 - Fungicide Kg 40 4,8 192 3.2 - Insecticide Kg 80 3,2 256 3.3 - Seminţe de lolium perene Kg 10 14,0 140 3.4 - Seminţe de trifoi alb Kg 3 7,0 210

4 Întreţinere în anul II 1760

4.1 - Pomi altoiţi pt. complet. goluri

Buc 20 60 1200

4.2 - Fungicide Kg 40 6 240

Page 293: Proiect final livada de nuci

282

4.3 - Insecticide Kg 80 4 320 5 Întreţinere în anul III 1340

5.1 - Fungicide Kg 40 9 360 5.2 - Insecticide Kg 80 6 480 5.3 - Îngrăşăm. chimice

complexe Kg 1 500 500

6 Întreţinere în anul IV 1340 6.1 - Fungicide Kg 40 9 360 6.2 - Insecticide Kg 80 6 480 6.3 - Îngrăş.chimice complexe Kg 1 500 500

7 Întreţinere în anul V 2344

7.1 - Fungicide Kg 40 14,4 576 7.2 - Insecticide Kg 80 9,6 768 7.3 - Îngrăşăminte chimice Kg 1 500 500 7.4 - Gunoi de grajd T 5 10 500

TOTAL MATERIALE 21982

4.4.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC

Necesarul la suprafaţa de un ha

Necesarul la suprafaţa de…. ha

Nr. intem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care

se utilizează

U.M Preţ pe UM Cantitate Valoare

RON Cantitate Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului şi

înfiinţarea 1750

1.1. • Gunoi de grajd Tone 50,00 20 1000 1.2 • Sinoralox 5G Kg. 25,00 30 750

2 Înfiinţarea plantaţiei 4863

2.1 • Pomi altoiţi Buc. 20,00 215 4300 2.2 • Îngrăşăminte chimice

complexe Kg. 1,00 500 500

2.3 • Pichete Buc. 0,30 210 63

3 Întreţinere în anul I 584 3.1 • Fungicide Kg. 40,00 2.4 96

3.2 • Insecticide Kg. 80,00 1.6 128 3.3 • Seminţe de volum

perene Kg 10,00 15 150

3.4 • Seminţe trifoi alb Kg. 30,00 7 210

4 Întreţinere în anul II 780

Page 294: Proiect final livada de nuci

283

4.1 • Pomi altoiţi pentru completare

Goluri

Buc. 20,00 25 500

4.2 • Fungicide Kg. 40,00 3 120 4.3 • Insecticide Kg. 80,00 2 160

5 Întreţinere în anul III 420

5.1 • Fungicide Kg. 40,00 4.5 180 5.2 • Insecticide Kg 80,00 3.0 240

6 Întreţinere în anul IV 1040

6.1 • Fungicide Kg. 40,00 6 240 6.2 • Insecticide Kg 80,00 4 400 6.3 • Îngrăşăminte chimice

complexe Kg 1,00 400 400

7 Întreţinere în anul V 760

7.1 • Fungicide Kg. 40,00 6 240 7.2 • Insecticide, gunoi de

grajd Kg. 80,00 4 320

7.3 • Gunoi de grajd tone 50,00 4 200

8 Întreţinere în anul VI 1260 8.1 • Îngrăşăminte chimice

complexe Kg. 1,00 420 420

8.2 • Fungicide Kg. 40,00 9 360 8.3 • Gunoi de grajd,

insecticide Kg. 80,00 6 480

9 Întreţinere în anul VII 840

9.1 • Fungicide Kg. 40,00 9 360 9.2 • Insecticide Kg 80,00 6 480

10 Întreţinere în anul VIII 1120

10.1 • Fungicide Kg 40,00 12 480 TOTAL MATERIALE 13417

4.5.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI

800 pomi/ ha

Page 295: Proiect final livada de nuci

284

Necesarul la suprafaţa de un ha.

Necesarul la suprafaţa de …..ha

Nr antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ / UM RON

Cantit. Valoare RON

Cantit. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1. Pregătirea terenului - - - 2375,0 - - 1.1 - Superfosfat kg 1 800 800,0 1.2 -Sare potasică kg 1 600 600,0 1,3 - Gunoi de grajd to 5 45 225,0 1.4 - Sinoratox S.G. kg 25 30 750,0 2 Înfiinţarea plantaţiei - - - 17920,0 - - 2.1 - Pomi altoiţi buc. 20 824 16480,0 2.2 - Mraniţă to 50 8 400,0 2.3 - Îngrăşăminte chimice

complexe kg 1 800 800,0

2.4 Picheţi buc. 0,3 800 240,0 3 Intreţinere anul I - - - 1190 - - 3.1 - Fungicide Kg 40 9,0 360,0 3.2 - Insecticide Kg 80 6,0 480,0 3.3 - Seminţe de lolium perene Kg 10 14,0 140,0

3.4 - Seminţe de trifoi alb kg 30 7,0 210,0 4 Întreţinere în anul II - - - 2760,0 - - 4.1 - Pomi altoiţi pt.complet.goluri buc. 20 96 1920,0

4.2 - Fungicide kg 40 9 360,0

4.3 - Insecticide kg 80 6 480,0 5 Întreţinere în anul III - - - 1954 - - 5.1 - Fungicide kg 40 12 480

5.2 - Insecticide kg 80 8 640,0 5.3 -Îngrăşăminte chimice

complexe kg 1 800 800,0

6 Întreţinere în anul IV - - - 2605,0 - 6.1 - Fungicide kg 40 18 720,0

6.2 - Insecticide kg 80 12 960,0 6.3 - Gunoi de grajd to 5 25 125,0 6.4 - Îngrăşăminte chimice kg 1 800 800

TOTAL GENERAL

x x x 28770,0 x

Page 296: Proiect final livada de nuci

285

4.6. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS

Necesarul la suprafaţa de un ha.

Necesarul la suprafaţa de ha.

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de

lucrări la care se utilizează

U.M.

Preţ /

UM RON

Cantit. Valoare RON

Cantit. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea

terenului 2400,00

1.1. -superfosfat kg 1,00 800 800,00 1.2. -sare potasică kg 1,00 600 600,00 1.3. -gunoi de grajd To. 5,00 50 250,00 1.4. Sinoratox

5G kg 25,00 30 750,00

2 Înfiinţarea

plantaţiei 7814,20

2.1. Pomi altoiţi Buc. 20,00 334 6880,00 2.2. Mraniţa To. 50,00 10 500,00 2.3. Îngrăşăminte

chimice complexe

kg 1,00 334 334,00

2.4. Picheţi Buc. 0,30 334 100,2 3 Întreţinere în

anul I 910,00

3.1. Fungicide kg 40,00 6 240,00 3.2. Insecticide kg 80,00 4 320,00 3.3. Seminţe de trifoi

alb kg 30,00 7 210,00

3.4. Seminţe de lolium perene

kg 10,00 14 140,00

4 Întreţinere în

anul II 1640,00

4.1. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12%

Buc. 20,00 40 800,00

4.2. Fungicide Kg. 40,00 9 360,00 4.3. Insecticide Kg. 80,00 6 480,00

5 Întreţinere în

anul III 1454,00

5.1. Fungicide Kg. 40,00 12 480,00 5.2. Insecticide Kg. 80,00 8 640,00

Page 297: Proiect final livada de nuci

286

5..3. Îngrăşăminte chimice

complexe

Kg. 1,00 334 334,00

6 Întreţinere în

anul IV 1678,00

6.1. Fungicide Kg. 40,00 14,4 576,00 6.2. Insecticide Kg. 80,00 9,6 768,00 6.3. Îngrăşăminte

chimice complexe

Kg. 1,00 334 334,00

7 Întreţinere în

anul V 1803,00

7.1. Fungicide Kg. 40,00 14,4 576,00 7.2. Insecticide Kg. 80,00 9,6 768,00 7.3. Îngrăşăminte

chimice complexe

Kg. 1,00 334 334,00

7.4. Gunoi de grajd semifermentat

To. 5,00 25 125,00

TOTAL GENERAL x x x 17699,2

4.7. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC

Necesarul la suprafaţa de un ha.

Necesarul la suprafaţa de ha.

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de

lucrări la care se utilizează

U.M.

Preţ /

UM RON

Cantit. Valoare RON

Cantit. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea

terenului 2375,0

1.1. -superfosfat kg 1,00 800 800,0 1.2. -sare potasică kg 1,00 600 600,0 1.3. -gunoi de grajd To. 5,00 50 225,0

Page 298: Proiect final livada de nuci

287

1.4. Sinoratox 5G

kg 25,00 30 750,0

2 Înfiinţarea plantaţiei

13690,5

2.1. Pomi altoiţi Buc. 20,00 628 12560 2.2. Mraniţa To. 50,00 6,1 305,0 2.3. Îngrăşăminte

chimice complexe

kg 1,00 635 635,0

3 Întreţinere în anul I

910,0

3.1. Fungicide kg 40,00 6 240,0 3.2. Insecticide kg 80,00 4 320,0 3.3. Seminţe de trifoi

alb kg 30,00 7 210,0

3.4. Seminţe de lolium perene

kg 10,00 14 140,0

4 Întreţinere în anul II

2300

4.1. Pomi altoiţi pentru

completare goluri 12%

Buc. 20,00 73 1460

4.2. Fungicide Kg. 40,00 9 360,0 4.3. Insecticide Kg. 80,00 6 480,0

5 Întreţinere în anul III

1805,0

5.1. Fungicide Kg. 40,00 12 480,0 5.2. Insecticide Kg. 80,00 8 640,0 5..3. Îngrăşăminte

chimice complexe

Kg. 1,00 635 635,0

5.4. Gunoi de grajd t 5 10 50,0 TOTAL GENERAL x x x 21080,5

4.8. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN

Necesarul la supr. de un ha

Necesarul la supraf.de …ha

Nr.antem deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ / UM

RON cantit valoare RON

cantit valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 2375,0

1.1 - Superfosfat Kg 1 800 800,0 1.2 - Sare potasică Kg 1 600 600,0 1.3 - Gunoi de grajd T 5 45 225,0 1.4 - Sinoratox Kg 25 30 750,0

Page 299: Proiect final livada de nuci

288

2 Înfiinţarea plantaţiei 15433,0

2.1 - Pomi altoiţi Buc 25 577 14425,0

2.2 - Mraniţă T 50 5,6 280,0 2.3 - Îngr. chimice complexe Kg 1 500 560,0 2.4 - Picheţi Buc 0,3 560 168,0 3 Întreţinere în anul I 798,0

3.1 - Fungicide Kg 40 4,8 192,0 3.2 - Insecticide Kg 80 3,2 256,0 3.3 - Seminţe de lolium perene Kg 10 14,0 140,0 3.4 - Seminţe de trifoi alb Kg 30 7,0 213,0 4 Întreţinere în anul II 2235,0

4.1 - Pomi altoiţi pt. complet. goluri

Buc 25 67 16750

4.2 - Fungicide Kg 40 6 240,0 4.3 - Insecticide Kg 80 4 320,0 5 Întreţinere în anul III 1400,0

5.1 - Fungicide Kg 40 9 360,0 5.2 - Insecticide Kg 80 6 480,0 5.3 - Îngrăşăm. chimice

complexe Kg 1 560 560,0

6 Întreţinere în anul IV 1954,0 6.1 - Fungicide Kg 40 14,4 576,0 6.2 - Insecticide Kg 809,6 0,94 768,0 6.3 - Îngrăş.chimice complexe Kg 1 500,0 560,0

TOTAL MATERIALE 24195

4.9. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ

Necesarul la suprafaţa de un ha.

Necesarul la suprafaţa de ha.

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

U.M.

Preţ /

UM RON Cantit. Valoare

RON Cantit. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Pregătirea terenului

2400,0

1.1. -superfosfat kg 1 800 800,0

Page 300: Proiect final livada de nuci

289

1.2. -sare potasică kg 1 600 600,0

1.3. -gunoi de grajd To. 5 50 250,0

1.4. Sinoratox 5G

kg 25 30 750,0

2 Înfiinţarea plantaţiei

12273,0

2.1. Pomi altoiţi Buc. 25 443 11075,0

2.2. Mraniţa To. 50 13,3 665,0

2.3. Îngrăşăminte chimice

complexe

kg 1 443 443,0

2.4. Picheţi Buc. 0,3 300 90

3 Întreţinere în anul I

910,00

3.1. Fungicide kg 40 6 240,0

3.2. Insecticide kg 80 4 320,0

3.3. Seminţe de trifoi alb

kg 30 7 210,0

3.4. Seminţe de lolium perene

kg 10 14 140,0

4 Întreţinere în anul II

2140,0

4.1. Pomi altoiţi pentru

completare goluri 12%

Buc. 25 52 1300,0

4.2. Fungicide Kg. 40 9 360,0

4.3. Insecticide Kg. 80 6 480,0

5 Întreţinere în anul III

1550,0

5.1. Fungicide Kg. 40 12 480,0

5.2. Insecticide Kg. 80 8 640,0

5..3. Îngrăşăminte chimice

complexe

Kg. 1 430 430,0

5.4.

Page 301: Proiect final livada de nuci

290

6 Întreţinere în anul IV

1774,0

6.1. Fungicide Kg. 40 14,4 576,0

6.2. Insecticide Kg. 80 9,6 768,0

6.3. Îngrăşăminte chimice

complexe

Kg. 1 430 430

7 Întreţinere în anul V

1899,0

7.1. Fungicide Kg. 40 14,4 576,0

7.2. Insecticide Kg. 80 9,6 768,0

7.3. Îngrăşăminte chimice

complexe

Kg. 1 430 430,0

7.4. Gunoi de grajd semifermentat

To. 5 25 125,0

TOTAL GENERAL x x x 22946,0

4.10. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN

Necesarul la supraf. de un ha

Necesarul la supraf. de …ha

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ pe UM Cant. Valoare

RON Cant. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului x 1775,0

1.1 Superfosfat kg 1 500 500,0 1.2 Sare potasică kg 1 300 300,0 1.3 Gunoi de grajd t 5 50 225,0 1.4 Sinoratox kg 25 30 750,0 2 Înfiinţarea plantaţiei şi

întreţ. an I x 13154,0

2.1 Arb. ALUN înrădăcinaţi buc 10 597 5970,0 2.2 Mraniţa 10 kg/plantă t 50 5,8 290,0 2.3 Insecticide kg 80 72 5760,0 2.4 Fungicide kg 40 24 960,0 2.5 Picheţi refolosibili buc 0,3 500 174,0 3 Întreţinere în anul II x 10115,0

Page 302: Proiect final livada de nuci

291

3.1 Fungicide kg 40 36 1440,0 3.2 Insecticide kg 80 108 8640,0 3.3 Arb. alun înrădăcinaţi buc 10 35 53124,0 3.4 TOTAL lucrări tehnologice x 4 Întreţinere în anul III x 7620,0

4.1 Îngrşăminte chimice complexe

kg 1 580 580,0

4.2 Insecticide kg 80 70 5600,0 4.3 Fungicide kg 40 36 1440,0 5 Întreţinere în anul IV 7620,0

5.1 Îngrşăminte chimice complexe

kg 1 580 580,0

5.2 Insecticide kg 80 70 5600,0 5.3 Fungicide kg 40 36 1440,0 6. Întreţinere în anul V 6420,0

6.1 Îngrăşăminte chimice complexe

kg 1 580 580,0

6.2 Insecticide kg 80 58 4640,0 6.3 Fungicide kg 40 30 1200,0 7. Întreţinere în anul VI 6420,0

7.1 Îngrşăminte chimice complexe

kg 1 580 580,0

7.2 Insecticide kg 80 58 4640,0 7.3 Fungicide kg 40 30 1200,0 8. Lucrări de exploatare 6422,9

8.1 Insecticide kg 80 58 4640,0 8.2 Fungicide kg 40 30 1200,0 8.3 Îngrăşăminte chimice

complexe kg 1 580 580,0

8.4 Gunoi de grajd t 5 0,58 2,9 9. TOTAL GENERAL x 59551,9

4.11. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ

Necesarul la

supraf. de un ha Necesarul la

supraf. de …ha Nr.

antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care

se utilizează

UM RON / UM

Cant. Valoare Euro

Cant. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului x 2325,0

1.1 Superfosfat kg 1 500 800 1.2 Sare potasică kg 1 600 600

Page 303: Proiect final livada de nuci

292

1.3 Gunoi de grajd t 5 35 175 1.4 Lindatox kg 25 30 750

2 Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.

an I x 42159,9

2.1 Butaşi înrădăcinaţi într-un an I buc 10 3433 34330

2.2 Mraniţa 10 kg/plantă t 50 17,2 860 2.3 Insecticide kg 80 72 5760 2.4 Fungicide kg 40 24 960 2.5 Picheţi refolosibili buc 0,3 833 170

3 Întreţinere în anul II x 12080,0

3.1 Fungicide kg 40 36 1440 3.2 Insecticide kg 80 108 8640 3.3 Mur înrădăcinaţi buc 10 200 2000 3.4 TOTAL lucrări tehnologice x 67484,9

4 Intreţinere anul III x 10920,0

4.1 Insecticide kg 80 108 8640 4.2 Fungicide kg 40 36 1440

5 Cheltuieli cu îngrăşăminte

complexe kg 1 840 840

TOTAL GENERAL 68324,9

4.12. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE

LA ARBUŞTI FRUCTIFERI

Necesarul la supraf. de un ha

Necesarul la supraf. de …ha

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM RON pe UM

Cant. Valoare RON

Cant. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 2400,00

1.1 Superfosfat kg 1 800 800,00 1.2 Sare potasică kg 1 600 600,00 1.3 Gunoi de grajd t 5 50 250,00

Page 304: Proiect final livada de nuci

293

1.4 Lindatox kg 25 30 750,00 2 Înfiinţarea plantaţiei 24500,00

2.1 Butaşi înrădăcinaţi buc 4 4120 16480, 00 2.2 Mraniţa 5 kg/plantă t 50 20 1000,00 2.3 Insecticide 3% kg 80 72 5760,00 2.4 Fungicide 1% kg 40 24 960,00 2.5 Picheţi refolosibili buc 0,3 1000 300,00

3 Întreţinere în anul II 11040,00

3.1 Fungicide kg 40 36 1440,00 3.2 Insecticide kg 80 108 8640,00 3.3 Butaşi înrădăcinaţi buc 4 240 960,00

3.4 TOTAL MATERIALE x x x 37940,00

4.13. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE

DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha

Necesarul la

supr. de un ha Necesarul la

supraf.de …ha Nr.

antem deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ / UM

RON cantit Euro cantit valoare0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 2050,0

1.1 - Superfosfat Kg 1 600 600,0 1.2 - Sare potasică Kg 1 400 400,0

Page 305: Proiect final livada de nuci

294

1.3 - Gunoi de grajd T 5 60 300,0 1.4 - Sinoratox Kg 25 30 750,0

2 Înfiinţare şi întreţinerea în

anul I a plantaţiei 41430,0

2.1 - Picheţi refolosibili Buc 0,3 500 150,0 2.2 - Drajoni de zmeur Buc. 4 8240 32960,0

2.3 - Mraniţă t 50 32 1600,0 2.4 - Insecticide Kg 80 72 5760,0 2.5 - Fungicide Kg 40 24 960,0

3 Întreţinere în anul II 9200,0

3.1 - Drajoni pt. completare goluri Buc 4 500 2000,0

3.2 - Insecticide Kg 40 108 4320,0 3.3 - Fungicide Kg 80 36 2880,0

4 Sistem de susţinere var. I 12972,5

4.1 - Lemn CR esenţă tare mc. 500 8,06 4030,0 4.2 - Sârmă galvanizată 2,6 mm Kg 7,5 1027 7702,5 4.3 - Scândură esenţă tare Kg 450 1,76 792,0 4.4 - Cuie de 120 Kg 8 56 448,0

TOTAL MATERIALE 65652,5

4.14.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR

Necesarul la supraf. de un ha

Necesarul la supraf. de …ha

Nr. antem. deviz

Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează

UM Preţ/ UM

Cant. Valoare RON

Cant. Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului x 1800,0

1.1 Superfosfat kg 1 500 500,0 1.2 Sare potasică kg 1 300 300,0 1.3 Gunoi de grajd t 5 50 250,0

Page 306: Proiect final livada de nuci

295

1.4 Sînoratox kg 25 30 750,0 2 Înfiinţarea plantaţiei şi

întreţ. an I x 19200,0

2.1 Butaşi înrădăcinaţi buc 40 2750 11000,0

2.2 Mraniţa 10 kg/planto t 50 27 1350,0

2.3 Insecticide kg 80 72 5760,0

2.4 Fungicide kg 40 24 960,0 2.5 Picheţi refolosibili buc 0,3 500 150,0

3 Întreţinere în anul I x 10720,0

3.1 Fungicide kg 40 36 1440,0

3.2 Insecticide kg 80 108 8640,0

3.3 Mur înrădăcinaţi buc 4,0 160 640,0 3.4 TOTAL lucrări tehnologice x 31740,0

4 SISTEM DE SUSŢINERE (var. a)

x 12750,0

4.1 Lemn CR (esenţă tare) mc 500 13,800 6900,0

4.2 Sârmă galvanizată ø 2,6 mm kg 7,5 780 5850,0

5 TOTAL GENERAL x 44490,0

Page 307: Proiect final livada de nuci

296

5.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie

5.1. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR

Cap I Manopera Cap. II Utilaje Cap III

Materii şi materiale

Valoare pt:

Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE

PT. 1 Ha …..Ha 1 Ha ….Ha 1 Ha …..Ha

Antemăsurătoarea – deviz

nr. Z.O Valoare RON

Z.O Valoare Ha a.n

Valoare RON

Ha a.n

Valoare

RON

1Ha …Ha T/km Valoa

re RON

T/km Valoare

1 HA …Ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 44,35 1108,75 18,2

7 4567,50 2750,00 885,00 331,88 8758,1

3

2 75,51 1887,75 2,48 620,00 29285,00

513,00 192,38 31985,00

3 38,00 950,00 4,87 1217,50 870,00 5,00 1,88 3039,38

4 56,77 1419,25 2,22 555,00 4440,00 15,50 5,81 6420,06

5 40,92 1023,00 5,27 1317,50 2922,00 226,00 84,75 5347,25

TOTAL 255,55 6388,75 33,11

8277,50 40267,00

1644,50

616,70 55549,90

Page 308: Proiect final livada de nuci

297

5.2.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR

Cap.I Manopera Cap.II. Utilaje lucrări mecanice

Cap.III. Materii şi materiale valoare pt:

Cap. IV. Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON

1 Ha ……Ha 1 Ha …….Ha 1 Ha …….Ha 1 Ha ..Ha

Ante măsură toarea - deviz Nr.

Z.O. Valoare Z.O.

Valoa re

Ha.a.n.

Valoa re

ha.a.n

.

Va loare

1 Ha .HA

t/km Valoare t/ km

Valoa re

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 1 35,80 895,25 15,47 3867,50 2450,0 670,0 251,3 7464,05 2 52,19 1307,25 2,48 620,00 23809,2 414,0 155,25 25891,70 3 35,62 890,50 5,24 1310,00 119,0 5,0 1,875 3392,38 4 47,85 1197,25 2,22 555,00 3340,0 13,0 4,875 5097,12 5 34,07 874,25 3,13 782,50 1954,0 19,5 7,313 3618,06 6 46,52 1263,00 6,01 1502,50 3364,0 265,0 103,5 6133,00

TOTAL 252,96 6327,50 34,55 8637,50 36107,20 1386,50 524,11 51596,31

Page 309: Proiect final livada de nuci

298

5.3. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN

Cap.I Manopera Cap.II Utilaje lucrări mecanice

Cap.IV.Transporturi TOTAL GENERAL

VALOARE PT. 1 Ha ……..Ha 1 Ha …….Ha

Cap.III Materii şi materiale

valoare pt. 1 Ha …..Ha 1 Ha RON

…Ha

Antemăsură

toarea deviz Nr.

z.o. valoare z.o. valoare

Ha.a.n. valoare Ha.a.n.

valoare

1Ha Ha t/km Valoa re

t/ km

valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 35,81 895,25 15,47 3867,5 2450,0 675,0 253,1 7465,85 2 33,09 827,25 2,48 620,0 11950,0 295,0 110,62 13507,87 3 29,51 737,75 4,50 1125,0 798,0 4,7 1,762 2662,51 4 38,95 973,75 1,85 450,0 1760,0 5,5 2,062 3185,812 5 31,56 789,0 2,39 597,5 1340,0 107,5 4,031 2730,53 6 33,83 845,75 2,96 740,0 1340,0 26,0 9,75 2935,5 7 42,52 1063 2,96 740,0 2344,0 127,0 47,625 4194,625

TOTAL 209,46 6131,75 32,61 8140,0 21982,0 1240,7 428,95 36682,697

Page 310: Proiect final livada de nuci

299

5.4.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC

Cap.I

Manopera

Cap.II

Utilaje şi lucrări mecanice

Cap.III Materii şi materiale

Valoare pt:

Cap.IV

Transporturi

TOTAL GENERAL

Valoare pt.:

Antemă surătoa-

rea – deviz

Nr. 1 ha …ha 1 ha …ha 1 ha …ha Z.O. Valoa

re Z.O. valoa

re Ha. a.n.

Valoa re

Ha a.n.

valoare

1ha ..ha T/km Valoa

re T/ km

valoare

1 ha ha

1 68,08 1702 8,4 2100 6613 255,0 95,63 10510,63

2 34.31 857,75 2,26 565 1084 26,5 99,38 2606,13

3 33,85 846,25 - - 780 3,0 1,13 1627,38

4 35,68 892 - - 420 0,5 0,19 1312,19

5 34,1 852,5 - - 820 21,0 8,00 1680,50

6 30,02 750,5 1,85 462,5 760 40,5 15,19 1988,19

7 28,10 702,5 2,22 555 1260 22,0 8,25 2525,75

8 27,79 694,75 2,22 555 840 1,0 0,38 2090,13

9 28,00 700 2,96 740 1120 1,0 0,38 2560,38

10 39,66 991,5 2,96 740 2120 201,5 75,38 3926,88

Total 359,59 22,87 5717,5 15817 672,0 303,91 30828,16

Page 311: Proiect final livada de nuci

300

5.5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI

Cap.I Manopera Cap.II. Utilaje lucrări mecanice

Cap.III. Materii şi materiale valoare pt:

Cap. IV. Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON

1 Ha …Ha 1 Ha ..Ha 1 Ha ..Ha 1 Ha …Ha

Ante măsu rătoa rea - deviz Nr.

Z.O. Valoare Z.O.

Valoa re

Ha.a.n.

Valoa re

h.a.a.n.

Va loare

1 Ha HA

t/km

Valoare t/km Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 13 15 16

1 29,36 734,0 14,27 3567,50 2375,0 521,5

195,6 6872,10

2 47,51 1187,75 2,48 620,00 17920,0 194,5

729,37 19800,69

3 35,46 886,50 5,24 1310,00 1190,0 2,0 0,875 3387,37 4 56,05 1401,25 2,22 555,00 2760,0 10,

0 3,750 4720,00

5 46,30 1157,50 3,13 782,50 1920,0 17,0

6,375 3866,375

6 57,88 1447,00 6,01 1502,50 2605,0 291,5

109,312 5663,812

TOTAL 272,56 6814,00 33,35 8337,5 28770,0 103

6,5 1045,28

2 44310,34

5.6.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS

Page 312: Proiect final livada de nuci

301

Cap.I Manopera Cap.II Utilaje lucrări

mecanice Cap.IV.Transporturi TOTAL

GENERAL VALOARE

PT. 1 Ha ……..Ha 1 Ha …….Ha

Cap.III Materii şi materiale

valoare pt. 1 Ha Ha 1 Ha …

Ha

Antemăsurătoa

rea deviz Nr.

z.o. Valoare RON

z.o. valoare

Ha.a.n. Valoa re

RON

Ha.a.n.

valoare

1Ha Ha t/km Valoa re

RON

t/km

Va loare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 31,51 787,75 14,67 3667,5 2400,00 575,0 215,625 7070,8

75

2 21,43 535,75 2,48 620,0 7814,2 166,5 62,437 9032,387

3 25,93 649,50 5,24 1310,0 910,0 5,0 1,875 2871,375

4 37,69 942,25 2,22 555,0 1640,0 8,5 3,187 3141,437

5 29,41 735,25 2,96 740,0 1454,0 17,7 6,637 2935,887

6 29,95 748,75 2,96 740,0 1678,0 18,2 6,825 3173,575

7 40,08 1002,0 2,96 740,0 1803,0 268,0 100,5 3645,50

TOTAL 216,05 5401,25 33,43 8372,5 17699,2 1058,9 397,086 31871,036

Page 313: Proiect final livada de nuci

302

5.7.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC

Cap.I Manopera Cap.II Utilaje lucrări

mecanice Cap.IV.Transporturi TOTAL

GENERAL VALOARE PT.

1 Ha ……..Ha 1 Ha …….Ha

Cap.III Materii şi materiale

valoare pt. 1 Ha …..Ha 1 Ha

RON …H

a

Antemăsurătoa

rea deviz Nr.

z.o. valoare z.o. valoare

Ha.a.n. valoare Ha.a.n.

valoare

1Ha ….Ha

t/km valoare

t/km

valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 29,36 734,00 14,27 3567,5 2375,0 521,5 195,6

0 6872,10

2 36,06 901,50 2,48 620,0 13658,0

178,3 65,96 15245,46

3 27,66 691,50 5,24 1310,0 910,0 1,5 0,56 2912,06 4 40,17 1004,25 2,22 555,0 2300,0 2,6 0,97 3860,23 5 34,13 853,25 3,13 782,0 1780,0 131,5 49,31 3465,06

TOTAL 167,38 4184,5 27,34 6835,0 21023,0

835,4 312,4 32354,91

Page 314: Proiect final livada de nuci

303

5.10.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN

Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale

Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE

1 hectar …hectare

1 hectar …hectare 1 hectar …hectare

Ante măsu rătoa rea – deviz Nr. Z.O. Valoar

e RON

Z.O.

Va loa re

Ha.a.n.

Valoare

RON

Ha.a.n.

Valoare

1 ha RON

… ha

T /km

Valoa re

RON

T/ km

Valoare

1 hectar RON

… ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 30,23 755,75 7,42 1855 1775 491,5 184,31 4570,06 2 41,37 1034,2

5 3,95 987,5 13154 92,4 34,65 15210,40

3 29,79 744,75 3,30 825,0 10115 8,8 3,30 11688,05 4 30,38 759,50 0,90 225,0 7620 34,5 12,94 8617,44 5 30,38 759,50 0,90 225,0 7620 34,5 12,94 8617,44 6 24,42 610,50 0,75 187,50 6420 33,5 12,56 7230,56 7 24,42 610,50 0,75 187,50 6420 33,5 12,56 7230,56

TOTAL INVES-TIŢIE

210,99 5274,75

17,97 4492,5 53124 728,7 273,26 63164,51

Page 315: Proiect final livada de nuci

304

5.11.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA

Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale

Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE

1 hectar …hectare 1 hectar …hectare 1 hectar …hectare

Ante-măsu

ră-toarea – deviz

Nr. Z.O. Valoare Euro

Z.O.

Va loa re

Ha. a.n.

Valoa re

RON

Ha. a.n.

Va loa re

1 ha RON

… ha T/km Valoa

re RON

T/ km

Va loare

1 hectar RON

…ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 24,07 601,75 6,62 1655,00 2325,00 421,5 158,06 4739,81

2 81,14 2028,50 3,95 987,50 42159,90 263,8 98,92 45274,82

3 40,81 1020,25 3,30 825,00 12080,00 12,2 4,57 13929,82

4 35,59 4540,25 3,15 787,50 10920,00 49,2 18,45 12615,.70

TOTAL INVES-TIŢIE

181,61 889,75 17,02 4255,00 67484,90 746,70 280,00 76560,15

Page 316: Proiect final livada de nuci

305

5.12.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII

LA ARBUŞTII FRUCTIFERI

Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale

Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL

1 hectar …hectare 1 hectar …hectare Valoare pentru 1 hectar …hectare Valoare pentru

Ante-măsură-toarea –

deviz Nr. Z.O. Valoare

RON Z.O Valoa

re Ha. a.n.

Valoare RON

Ha. a.n.

Valoare

1 ha RON

… ha

T/km Valoare RON

T/ km

Valoare

1 hectar RON

ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 32,52 813,00 7,82 1955,00 2400,00 574,5 214,31 5382,31

2 103,21 2580,25 3,95 987,50 24500,00 310,8 116,55 28184,30

3 40,35 1008,75 3,30 825,00 11040,00 19,2 6,24 12879,99

TOTAL INVES-TIŢIE

176,08 4402,00 15,07 3767,50 37940,00 904,50 337,10 46446,60

Page 317: Proiect final livada de nuci

306

5.13.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR

Ante măsu rătoa rea

Deviz nr.

Cap. I Manoperă

Cap. II Lucrări mecanice Cap. III materii şi materiale

Cap. IV Transporturi TOTAL GENERAL

1 hectar … hectare 1 hectar … hectare Valoare pt. 1 hectar … hectare

Valoare pt.

Z.O. Valoare Z.O. Valoa re

Ha. a.n

valoare Ha. a.n

Valoare

1 ha … ha

t/km valoare

t/ km

valoare

1 ha … ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 36,75 918,75 8,62 2155,0 2050,0 655 245,62 5369,37

2 161,94 4048,5 3,95 987,5 41430,0 425,34 159,50 46625,5

3 35,76 894,0 4,25 1062,5 9200,0 13,5 5,062 11161,56

TOTAL LUCRĂR

I TEHNOLOGICE

233,95 5861,25 16,82 4205,0 52680,0 1093,84 410,18 63156,43

SISTEM SUSŢINE

RE

45,57 1139,25 - - 12972,5 218,3 81,862 14193,61

TOTAL GENE RAL

279,52 7000,5 16,82 4205,0 65652,5 1312,14 492,04 77350,04

Page 318: Proiect final livada de nuci

307

5.14.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR

Cap. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap.III Materii şi materiale

Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE

1 hectar …hectare 1 hectar …hectare 1 hectar …hectare

Ante-măsură toarea –

deviz Nr. Z.O. Valoar

e RON

Z. O.

Valoare

Ha.a.n.

ValoareRON

Ha. a.n.

Valoare

1 ha RON

… ha T/km Valoare

RON T/ km

Valoare

1 hectar RON

ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 32,38 809,50 7,82 1955,00 1800,00 541,5 203,06 4767,56

2 79,48 1987,00

3,95 987,50 19220,00 413 154,87 22349,37

3 38,38 959,50 3,30 825,00 10720,00 15 5,62 12510,12

Total tehno-logie

150,24

3756,00

15,07 3767,50 3174,00 969,5 363,55 39627,05

Sistem de susţi-

nere

38,49 962,25 - 12750,00 850 318,75 14031,00

TOTAL INVES-TIŢIE

188,73

4718,25

15,07 3767,50 44490,00 1819,50 682,30 53658,05

Page 319: Proiect final livada de nuci

308

6. Deviz general pentru un ha de plantaţie

6.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr

Valoarea pentru : Specificare UM 1 hectar …hectare

Cap. I Cheltuieli directe pentru realiz. investiţiei

55549,90

-Pregătirea terenului RON 8758,13 -Înfiinţarea plantaţiei RON 31985,00

-Lucr. de întreţ. În an. I RON 3039,38 -Lucr. de întreţ. în an. II RON 6420,06 -Lucr. de întreţ. în an III RON 5347,25

TOTAL CAP. I Cap. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 RON 4026,70 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549,9 RON 2777,50 TOTAL CAP II RON 6804,20

TOTAL GENERAL RON 62354,10 Curs de schimb Euro 3,6

TOTAL VALOARE Euro 17321,00 6.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr

Valoarea pentru: SPECIFICARE U M 1 hectar ….ha

Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei

- Pregătirea terenului RON 7464,05 - Înfiinţarea plantaţiei RON 25891,70 - Lucrări de întreţinere în anul I RON 3392,37 - Lucrări de întreţinere în anul II RON 5097,13 - Lucrări de întreţinere în anul III RON 3618,06 - Lucrări de întreţinere în anul IV RON 6133 TOTAL CAP. I RON 51596,31 Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: - Aprovizionare cu materiale (10% x 36107,2)

RON 3610,72

- Diverse şi neprevăzute (5% x 51596,31)

RON 2579,82

TOTAL CAP II RON 6190,54 TOTAL GENERAL RON 57786,85 Curs de schimb RON/

Euro 3,6

TOTAL VALOARE Euro 16052

Page 320: Proiect final livada de nuci

309

6.3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun

Valoarea pentru

Specificare UM

1hectar …hectare Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei - Pregătirea terenului RON 7465,85 - Înfiinţarea plantaţiei RON 13507,87 - Lucrări de întreţinere în anul I RON 2662,51 - Lucrări de întreţinere în anul II RON 3185,812 - Lucrări de întreţinere în anul III RON 2730,53 - Lucrări de întreţinere în anul IV RON 2935,50 - Lucrări de întreţinere în anul V RON 4194,625

TOTAL CAP I RON 36682,70 Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru : - Aprovizionare materiale 10% x 21982,7 RON 2198,20 - Diverse şi neprevăzute 5% x 36682,70 RON 1834,10

TOTAL CAP. II RON 4032,30 TOTAL GENERAL RON 40715,00

Curs de schimb RON/Euro 3,6 TOTAL VALOARE INVESTIŢIE Euro 11309,7

6.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar …hectare

Cap. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor

• Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei RON 10510,63 • Lucrări de întreţinere în anul I RON 2606,13 • Lucrări de întreţinere în anul II RON 1627,38 • Lucrări de întreţinere în anul III RON 1312,19 • Lucrări de întreţinere în anul IV RON 1680,50 • Lucrări de întreţinere în anul V RON 1988,19 • Lucrări de întreţinere în anul VI RON 2525,75 • Lucrări de întreţinere în anul VII RON 2090,13 • Lucrări de întreţinere în anul VIII RON 2560,38 • Lucrări de întreţinere în anul IX RON 3926,88 TOTAL CAP. I 30828,16 • Cap. II. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10%×19000,05) RON 1582 • Diverse şi neprevăzute (0,5% × 3416,37) RON 1541 TOTAL CAP. II RON 3123 TOTAL GENERAL RON 33951 Curs de schimb RON/EURO 3,6 TOTAL VALOARE EURO 9431

Page 321: Proiect final livada de nuci

310

6.5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI

SPECIFICARE U M Valoarea pentru: 1 hectar ….ha Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei

- Pregătirea terenului RON 6872,10 - Înfiinţarea plantaţiei RON 19800,00 - Lucrări de întreţinere în anul I RON 3387,37 - Lucrări de întreţinere în anul II RON 4720,00 - Lucrări de întreţinere în anul III RON 3866,37 - Lucrări de întreţinere în anul IV RON 5663,81 TOTAL CAP. I RON 44310,34 Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: - Aprovizionare cu materiale (10% x 36107,2)

RON 2877,00

- Diverse şi neprevăzute (5% x 51596,31)

RON 2215,50

TOTAL CAP II RON 5092,5 TOTAL GENERAL RON 49402,8 Curs de schimb RON/

Euro 3,6

TOTAL VALOARE Euro 13723,0

6.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar …….hectare

Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei

RON

Pregătirea terenului RON 7070,875 Înfiinţarea plantaţiei -/- 9032,387 Lucrări de întreţinere în anul I -/- 2871,375 Lucrări de întreţinere în anul II -/- 3141,437 Lucrări de întreţinere în anul III -/- 2935,887 Lucrări de întreţinere în anul IV -/- 3173,575 Lucrări de întreţinere în anul V -/- 3645,500 TOTAL CAP. I -/- 31871,036 Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: RON Aprovizionare materiale 10% x 17699,2

-/- 1769,92

Diverse şi neprevăzute 5% x 31871,036

-/- 1593,55

TOTAL CAP.II -/- 3363,47 TOTAL GENERAL -/- 35234,51 Curs de schimb RON/

Euro 3,6

TOTAL DE VALOARE Euro 9787,36

Page 322: Proiect final livada de nuci

311

6.7. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ……….hectare

Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei

RON

Pregătirea terenului RON 6872,10 Înfiinţarea plantaţiei -/- 15245,46 Lucrări de întreţinere în anul I -/- 2912,06 Lucrări de întreţinere în anul II -/- 3860,23 Lucrări de întreţinere în anul III -/- 3465,06 Lucrări de întreţinere în anul IV -/- - Lucrări de întreţinere în anul V -/- - TOTAL CAP. I -/- 32354,91 Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: RON Aprovizionare materiale 10% x 17699,2

-/- 2102,30

Diverse şi neprevăzute 5% x 31871,036

-/- 1617,74

TOTAL CAP.II -/- 3720,04 TOTAL GENERAL -/- 36075,3 Curs de schimb RON/Euro 3,6 TOTAL DE VALOARE Euro 10021 6.8. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN

Valoarea pentru Natura cheltuielilor UM 1hectar …hectare

Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei - Pregătirea terenului RON 6873,4 - Înfiinţarea plantaţiei RON 16828,7 - Lucrări de întreţinere în anul I RON 2639,0 - Lucrări de întreţinere în anul II RON 3675,6 - Lucrări de întreţinere în anul III RON 2821,6 - Lucrări de întreţinere în anul IV RON 3793,7

TOTAL CAP I RON 36632,0 Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru : - Aprovizionare materiale 10% x 2285,7 RON 2419,5 - Diverse şi neprevăzute 5% x 4065,76 RON 1831,6

TOTAL CAP. II RON 4251,1 TOTAL GENERAL RON 40883,1

Curs de schimb Lei/Euro 3,6 TOTAL VALOARE INVESTIŢIE Euro 11356,4

Page 323: Proiect final livada de nuci

312

6.9. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM

1 hectar ………….hectare Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei

RON

Pregătirea terenului RON 7070,875 Înfiinţarea plantaţiei -/- 13641,512 Lucrări de întreţinere în anul I -/- 2884,812 Lucrări de întreţinere în anul II -/- 3847,625 Lucrări de întreţinere în anul III -/- 3326,437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/- 3532,250 Lucrări de întreţinere în anul V -/- 4527,937 TOTAL CAP. I -/- 38831,073 Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.: RON Aprovizionare materiale 10% x 17699,2

-/- 2294,600

Diverse şi neprevăzute 5% x 31871,036

-/- 1941,600

TOTAL CAP.II -/- 4236,200 TOTAL GENERAL -/- 43067,270 Curs de schimb RON/Euro 3,600 TOTAL VALOARE Euro 11963,100 6.10. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar 1 hectar

Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL

RON 63164,51

d.c.- pregătirea terenului RON 4570,06 - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I RON 15210,40 - întreţinerea plantaţiei an II RON 11688,05 - întreţinerea plantaţiei an III RON 8617,44 - întreţinerea plantaţiei an IV RON 8617,44 - întreţinerea plantaţiei an V RON 7230,56 - întreţinerea plantaţiei an VI RON 7230,56 Cap. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE RON 12104,18 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON 75268,69 CAP. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL

RON 9718,63

d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 RON 5955,20 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 RON 3763,43 TOTAL GENERAL RON 84987,32 Curs valutar la data de …………. RON/Euro 3,60 TOTAL VALOARE € 23607,60

Page 324: Proiect final livada de nuci

313

6.11. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Valoarea pentru Specificare UM

1 hectar ...hectar Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL

RON 76560,15

d.c.- pregătirea terenului RON 4739,81 - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I RON 45274,82 - întreţinerea plantaţiei an II RON 13929,82 CAP. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL

RON 10576,50

d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 RON 6748,50 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 RON 3828,00 Intretinere anul III RON 12615,70 TOTAL GENERAL RON 87136,65 Curs valutar la data de …………. RON/Euro 3,60 TOTAL VALOARE € 24205,00

6.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar …hectare

Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL

RON 46446,60

d.c.- pregătirea terenului RON 5382,31 - înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I RON 28184,30 - întreţinere anul II RON 12879,99 Cap. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL RON 6116,33 d.c.- aprovizionare materiale 10% RON 3794,00 - diverse şi neprevăzute RON 2322,33 TOTAL GENERAL RON 52562,93 Curs de schimb RON/Euro 3,60 TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON 14600,80 6.13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR

Valoarea pentru

Specificare UM

1hectar …hectare Cap.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei RON - Pregătirea terenului RON 5369,37 - Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I RON 46625,50 - Lucrări de întreţinere în anul II RON 11161,56

TOTAL CAP.I RON 63156,43 Cap. II SISTEM DE SUSŢINERE RON 14193,61 Cap. III CHELT. SUPLIMENTARE TOTALE RON 11490,75 d.c. Aprovizionare materiale 10% x 8186,1 RON 7623,25 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot. materiale RON 3867,50

TOTAL GENERAL RON 88840,70 Curs de schimb RON/Euro 3,60

TOTAL VALOARE INVESTIŢIE Mil. lei 24678,00

Page 325: Proiect final livada de nuci

314

6.14.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR

Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar 1 hectar

Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - TOTAL

RON 39.627,05

d.c.- pregătirea terenului RON 4767,56 - înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I RON 22349,37 - întreţinerea plantaţiei an II RON 12510,12Cap. II SISTEM DE SUSŢINERE(var. a) RON 14031,00TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON 53658,05CAP. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE - TOTAL

RON 7131,90

d.c.- Aprovizionare materiale 10% x 44490 RON 4449,00 - Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 RON 2682,90TOTAL GENERAL RON 60789,95Curs valutar la data de …………. RON/Euro 3,60TOTAL VALOARE € 16886,00

7.1. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.P.M.)

Revine la Nr. crt

Specificare UM 1 Ha …Ha

1 -Producţia fizică proiectată To 25 2 -producţia valorificabilă To 25

2,1 -calitateae extra şi to 15 - preţ pe tonă Euro/to 400 Valoare prod. calit. extra şi Euro 6000

2,2 - calitatea I To 6 - preţ pe tonă Euro/to 300 Valoare prod. de calit I Euro 1800

2,3 - calitatea II To 4 Preţ pe tonă Euro/to 150 Valoarea prod. de calit sub stas Euro 600

3 TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro 8400 7.2. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.P.M.)

SPECIFICARE UM REVINE LA:

1 Ha ……ha Producţia fizică proiectată t 25 Producţia valorificabilă t 25 d.c. – calitatea extra şi I t 14

Page 326: Proiect final livada de nuci

315

preţ pe T Euro/t 0,450 valoare prod.calitatea extra şi I Euro 6300 - calitatea II t 7 preţ pe T Euro 0,35 valoarea prod.de calitate II Euro 2450 - calitatea industrială (substas) t 4 preţ pe T Euro/t 0,200 valoarea prod.de calitate substas Euro 800 TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro 9950 7.3. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V.P.M.)

Revine la

Specificare UM

1ha …ha Producţia fizică proiectată t. 20

Producţia valorificabilă t. 20 d.c-calitatea extra şi I t. 15

preţ pe kg Euro/ t. 0,26 Valoarea prod.calit.extra şi I Euro 3900 -calitatea II t. 3

preţ pe kg Euro/kg 0,17 Valoarea prod.de calit II Euro 510

-calitatea industrială(substas)

t. 2

preţ pe kg Euro/kg 0,08 Valoarea producţiei de

caliatte sub stas 160

Total valoarea producţei marfă

4570

7.4. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.P.M.)

Revine la : Specificare UM 1 ha …..ha

Producţia fizică proiectată Kg. 3000 Producţia valorificabilă Kg. 3000 d.c. –calitatea extra şi I Kg 2400 Preţ pe Kg. EURO/KG. 2,00 Valoarea producţiei calitatea extra şi I

EURO 4800

- calitatea II KG. 600 Preţ pe Kg. EURO/KG 1,00 Valoarea producţiei de calitate II EURO 600

TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ

5400

Page 327: Proiect final livada de nuci

316

7.5. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.P.M.)

SPECIFICARE UM REVINE LA: 1 Ha ……ha

Producţia fizică proiectată t 20 Producţia valorificabilă t 20 d.c. – calitatea extra şi I T 12 preţ pe T Euro/t 0,32 valoare prod.calitatea extra şi I Euro 3840 - calitatea II T 6 preţ pe T Euro/t 0,22 valoarea prod.de calitate II Euro 1320 - calitatea industrială (substas) T 2 preţ pe T Euro/t 0,14 valoarea prod.de calitate substas 280 TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro 5440 7.6. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.P.M.)

Revine la:

Specificare UM

1 ha ….…..ha Producţia fizică proiectată To 20

Producţia valorificabilă To 20 d.c.-calitatea extra şi I To 16

preţ pe t

Euro/To 0,26

valoare prod. calit.extra şi I

Euro 4160

-calitatea II To 3 preţ pe t Euro/To 0,135

valoarea prod. de calit.II Euro 405 -calitatea industriale (sub

stas) To 1

Preţ pe t Euro/To 0,08 valoarea prod. de

calit. sub stas Euro 80

TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ

Euro 4645

Page 328: Proiect final livada de nuci

317

7.7. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.P.M.)

Revine la:

Specificare UM

1 ha ….…..ha Producţia fizică proiectată To 20

Producţia valorificabilă To 20 d.c.-calitatea extra şi I To 16

preţ / t

Euro7To 0,22

valoare prod. calit.extra şi I

Euro 3520

-calitatea II To 3 preţ / t Euro7To 0,15

valoarea prod. de calit.II Euro 450 -calitatea industriale (sub

stas) To 1

Preţ / t Euro7To 0,08 valoarea prod. de

calit. sub stas Euro 80

TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ

Euro 4050

7.8. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.P.M.)

Revine la

Specificare UM

1ha …ha Producţia fizică proiectată t. 17

Producţia valorificabilă t. 17 d.c-calitatea extra şi I t. 13

preţ pe kg Euro/ t. 380 Valoarea prod.calit.extra şi I Euro 4940,0 -calitatea II t. 2,5

preţ pe kg Euro/kg 280 Valoarea prod.de calit II Euro 700,0

-calitatea industrială(substas)

t. 1,5

preţ pe kg Euro/kg 160 Valoarea producţiei de

caliatte sub stas 240

Total valoarea producţei marfă

5880

Page 329: Proiect final livada de nuci

318

7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.P.M.)

Revine la:

Specificare UM

1 ha ….…..ha Producţia fizică proiectată To 18

Producţia valorificabilă To 18 d.c.-calitatea extra şi I To 14,4

preţ pe t

Euro7To 250

valoare prod. calit.extra şi I

Euro 3600

-calitatea II To 2,6 preţ pe t Euro7To 200

valoarea prod. de calit.II Euro 520 -calitatea industriale (sub

stas) To 1

Preţ pe t Euro7To 100 valoarea prod. de

calit. sub stas Euro 100

TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ

Euro 4220

7.10. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.P.M.)

Revine la: Specificare UM 1 ha …ha

Producţia fizică proiectată Kg 3000,0 Producţia valorificabilă Kg 3000,0 d.c. – calitatea extra şi I Kg 2800,0 preţ pe kg Euro/kg 2,8 valoarea prod. calit. extra şi I Euro 7840,0 - calitatea II Kg 200,0 preţ pe kg Euro/kg 1,4 valoarea prod. de calit. II Euro 280,0 Total valoarea producţiei marfă 8120,0

Page 330: Proiect final livada de nuci

319

7.11. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.P.M.)

Specificare UM Catina alba

Producţia fizică proiectată Kg 20 Producţia valorificabilă Kg 20 d.c. – calitatea extra şi I Kg 18 preţ pe kg Euro/kg 0,84 valoarea prod. calit. extra şi I Euro 15120 - calitatea II Kg 2 preţ pe kg Euro/kg 0,4 valoarea prod. de calit. II Euro 800 Total valoarea producţiei marfă - 15920 Pret mediu Euro/t 796

Page 331: Proiect final livada de nuci

320

7.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M.)

S P E C I A Nr. crt.

Specificare UM Coacăz negru

Coacăz roşu

Coacăz alb

Afin Agriş Trandafir pentru petale

Pentru specia şi suprafaţa utilizator

1 Producţia fizică proiectată t 12 15 15 8 15 1,8 2 Producţia valorificabilă t 12 15 15 8 15 1,8 d.c. – calitatea extra şi cal. I t 11 14 14 8 12 1,8 - preţ pe kg Euro 1,3 1,1 1,1 0,8 0,7 2,0 - valoarea prod.de

calit.extra şi I Euro 14300 15400 15400 6400 8400 3600

- calitatea II şi industriale % t 1 1 1 - 3 - - preţ pe kg Euro 0,5 0,4 0,4 - 0,2 - - valoarea prod. de calit. II

şi industriale Euro 500 400 200 - 600 -

TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ

- 14800 15800 7200 6400 9000 3600

Preţ mediu Euro/t 1233 1053 480 800 600 2000

Page 332: Proiect final livada de nuci

321

7.13. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.P.M.)

Revine la

Specificare UM

1ha …ha Producţia fizică proiectată kg 12000

Producţia valorificabilă kg 12000 d.c-calitatea extra şi I kg 10000

preţ pe kg Euro/ kg. 1,25 Valoarea prod.calit.extra şi I Euro/kg 12000 -calitatea II kg 2000

preţ pe kg Euro/kg 0,60 Total valoarea producţei

cal.a II-a Euro 1200

Total valoare prod.marfa Euro 13200 7.14. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.P.M.)

Revine la: Specificare UM 1 ha …ha

Producţia fizică proiectată Kg 15000 Producţia valorificabilă Kg 15000 d.c. – calitatea extra şi I Kg 14000 14000 preţ pe kg Euro/kg 1,1 valoarea prod. calit. extra şi I Euro 15400 - calitatea II Kg 1000 1000 preţ pe kg Euro/kg 0,5 valoarea prod. de calit. II Euro 500 Total valoarea producţiei marfă 15900 8. Valoarea producţiei globale (V.P.G.) 8.1. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR

Valoarea pentru Nr. crt

Specificare 1 Ha …Ha

1 -capacitatea proiectată Ha 1 2 -valoarea totală a investiţiei Euro 17321 3 -durata de exploatare Ani 20 4 -cota anuală de amortisment Euro /an 866 5 -valoarea anuală a chelt. de prod. (6+7) Euro 2867 6 Din care : -lucrări tehnologice Euro 1783 7 - recoltat şi valorificat recolta 25t/ha Euro 1084 8 -valoarea totală a producţiei (4+5) Euro 3733 9 -producţia fizică To 25

10 - preţ de cost mediu Euro /t 336

Page 333: Proiect final livada de nuci

322

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2,5z.ox 6,94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.2. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR

Valoare pentru: SPECIFICARE UM 1 ha ……ha

Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiei Euro 16052 Durata normală de exploatare ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 803 Cheltuieli anuale de producţie Euro 3126 Producţia de fructe To 25 Preţ mediu pe tona de fructe Euro/t 398 Valoarea totală a producţiei globale Euro 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: - cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.6, majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92, articol nr. 2120 ) 25 to x 6,25 Z.O. x 6,94 = 1084,37. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.3. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN

Valoarea pentru Specificare UM 1ha …ha

Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiţiei Euro 11310 Durata normală de exploatare Ani 25 Cota anuală de amortisment Euro 452,4 Cheltuieli anuale de producţie Euro 226,6 Producţia de fructe t. 20 Cost mediu pe tona de fructe Euro/t. 113,3 Valoarea totală a producţiei globale Euro 2600

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM)

Se compun din :

- cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.7 majorat cu 20%) 1237,19 Euro - cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.2093) 20 t x 5 zo x 6,94 = 694,81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro

Page 334: Proiect final livada de nuci

323

8.4. Valoarea producţiei globale la cultura NUC

Valoarea pentru Specificare UM 1 ha ……ha

Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiţiei EURO 9431 Durata normată de exploatare Ani 60 Cota anuală de amortisment EURO 157 Cheltuieli anuale de producţie EURO 1589 - cheltuieli tehnologice anuale EURO 1200 - cheltuieli pentru recoltare EURO 389 Producţia de fructe Tone 3 Preţ mediu pe tona de fructe EURO/tone 1800 Valoarea totală a producţiei globale EURO 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3,0 t ×18,75 ZO ×6,94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.5. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI

Valoare pentru: SPECIFICARE UM 1 ha ……ha

Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiei Euro 13723,0 Durata normală de exploatare ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 686,1 Cheltuieli anuale de producţie Euro 2756,0 Producţia de fructe To 20 Cost de producţie pe tona de fructe Euro/t 137,8 Valoarea totală a producţiei globale Euro 3240,0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: - cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.6, majorat cu 20% - 1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92, articol nr. 2120 ) 20 to x 6,25 Z.O. x 6,94 = 868 Euro. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro

Page 335: Proiect final livada de nuci

324

8.6. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS

Valoarea pentru:

Specificare

UM 1 ha …..ha Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiţiei Euro 9787,4 Durata normală de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 652,5 Cheltuieli anuale de producţie Euro 2049 din care: - lucrări tehnologice Euro 833,33 - rec. şi valorificare recoltă Euro 1215,28

Producţia de fructe To/ha 20 Cost mediu pe tona de fructe Euro/t 102,5

Valoarea totală a producţiei globale Euro 2400

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.7 majorate cu 20% ( 833,33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6,94) =1215,28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic

Valoarea pentru: Specificare UM

1 ha …..ha Capacitatea proiectată Ha 1,0 Valoarea totală a investiţiei Euro 10021 Durata normală de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 668 Cheltuieli anuale de producţie Euro 1849 din care: - lucrări tehnologice Euro 833,33 - recoltat şi valorificat recolta Euro 1215,28

Producţia de fructe To/ha 20 Cost producţie mediu pe tona de fructe Euro/t 90,25 Valoarea totală a producţiei globale Euro 2200

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.5 majorate cu 20% →1155,02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6,94 Euro) = 694,44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro

Page 336: Proiect final livada de nuci

325

8.8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin

Valoarea pentru Specificare UM 1ha …ha

Capacitatea proiectată Ha 1 Valoarea totală a investiţiei Euro 11356 Durata normală de exploatare Ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 568 Cheltuieli anuale de producţie Euro 3.826 Producţia de fructe t. 17 Cost de productie mediu pe tona de fructe Euro/t. 227 Valoarea totală a producţiei globale Euro 4.539

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM)

Se compun din :

- cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.6 majorat cu 20%) 1264,7 Euro - cheltuieli pentru recoltarea producţiei - (NTM/92 art.2093) 17t x 22 x 6,94Euro/ZO 2597,2 Euro

Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.9.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ

Valoarea pentru:

Specificare UM

1 ha …..ha Capacitatea proiectată Ha 1 Valoarea totală a investiţiei Euro 11963,0 Durata normală de exploatare ani 30 Cota anuală de amortisment Euro 399,0 Cheltuieli anuale de producţie Euro 2100,0 din care: - lucrări tehnologice Euro - recoltat şi valorificat recolta Euro

Producţia de fructe To/ha 17 Cost mediu pe tona de fructe Euro/t 123,5 Valoarea totală a producţiei globale Euro 2295,0

CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro

Page 337: Proiect final livada de nuci

326

8.10.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN

Valoarea pentru Specificare UM 1 ha 1 ha

- capacitatea proiectată Ha 1,0 - valoarea totală a investiţiei Euro 23607,6 - durata normată de exploatare Ani 15 - cota anuală de amortisment Euro 1573,8 - cheltuieli anuale de producţie Euro 3362,3 - producţia de fructe To 3 - cost de producţie mediu pe tona de fructe Euro/t 1120,7 - valoarea totală a producţiei globale Euro 3930,0 - preţ mediu de valorificare Euro/t 1310,0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE

(Antemăsurătoare – deviz nr.5) (VCAP)

- Manopera:194,38 z.o. x 25 RON/30__________________ 4859,50 RON - Utilaje – lucrări mecanice 0,75 h.a.a.n. x 250RON/HAAn___787,50 RON - Materiale _______________________________________6422,90 RON - Transporturi _______________________________________34,27 RON - TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104,18 RON. (3362,3€ ) 8.11.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ

Specificare UM Cătină albă

- capacitatea proiectată Ha 1,0 - valoarea totală a investiţiei Euro 24205 - durata normată de exploatare Ani 15 - cota anuală de amortisment Euro 1614 - cheltuieli anuale de producţie Euro 7972 - producţia de fructe To 20 - cost de producţie mediu pe tona de fructe Euro/t 399 - valoarea totală a producţiei globale Euro 9300 - preţ mediu de valorificare Euro/t 465

Page 338: Proiect final livada de nuci

327

VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE

Specificare UM Cătină albă

Chelt. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere RON 3697,94 -lucrări manuale RON 1160,00 -lucrări mecanice RON 622,50 -materiale RON 1833,50 -transporturi RON 81,94 Cheltuieli pentru recoltarea producţiei RON 25000,0 -producţia proiectată t 20 -manopera ZO/t ZO/t 50 Necesar forţă de muncă ZO 1000 TOTAL GENERAL RON 28697,94

Page 339: Proiect final livada de nuci

328

8.12.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi

VPG pentru 1 ha de: Nr. crt

Specificare

UM Coacăz negru

Coacăz roşu

Coacăz alb

Afin Agriş Trandafir pentru petale

Pentru specia şi supraf.

dorită de utilizator

1 - capacitatea proiectată Ha 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2 - valoarea totală a investiţiei Euro 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 3 - durata normată de exploatare ani 10 10 10 8 10 10 4 - cota anuală de amortisment Euro 1460,1 1460,1 1460,1 18,25,1 1460,1 1460,1 5 - cheltuieli anuale de producţie Euro 7990,0 9032,0 9032,0 8426,1 9032,0 9448,0 6 - producţia de fructe to 12 15 15 8 15 1,8 7 - cost de prod.mediu pe tona de fructe Euro/to 665,8 602,1 602,1 1053,2 602,1 5248,9

VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE

Euro 9360,0 10575,0 10575,0 9840,0 10575,0 11052,0

Preţ mediu /t Euro/t 780 705 705 1230 705 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE

pentru 1,00 ha din specia: Nr. crt

Specificare UM Coacăz negru

Coacăz roşu

Coacăz alb

Afin Agriş Trandafir pentru petale

Pentru specia şi supraf.

dorită de utilizator

1 Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL

RON 46446,60 46446,60 46446,60 46446,60 46446,60 46446,60

d.c.– Lucrări manuale 176,08 z.o. x 25 RON 4402,00 4402,00 4402,00 4402,00 4402,00 4402,00 - Lucrări mecanice 15,07 ha.a.n. x 250 RON 3767,50 3767,50 3767,50 3767,50 3767,50 3767,50 - Materiale RON 37940,00 37940,00 37940,00 37940,00 37940,00 37940,00 - Transporturi RON 337,10 337,10 337,10 337,10 337,10 337,10

2 Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: RON 15000 18750 18750 10000 18750 20250 - Producţia proiectată (To/ha) Tone 12 15 15 8 15 1,8 - Manopera ZO/t ZO/t 50 50 50 50 50 450 Necesar forţă de muncă ZO 600 750 750 400 750 810 TOTAL GENERAL x 61446,60 65196,60 65196,60 56446,60 65196,60 66696,60

Page 340: Proiect final livada de nuci

329

Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764,32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1,8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764,32 +15.000 = 28764,32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764,32 +18.750 = 32.514,32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764,32 +18.750 = 32.514,32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764,32 +20.250 = 34.014,32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764,32 +10.000 = 23764,32 RON (6601 Euro)

Page 341: Proiect final livada de nuci

330

8.13.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR

Valoarea pentru

Specificare UM

1ha …ha Capacitatea proiectată Ha 1,0

Valoarea totală a investiţiei

Euro 24678

Durata normală de exploatare

Ani 20

Cota anuală de amortisment

Euro 1233,9

Cheltuieli anuale de producţie

Euro 7726

Producţia de fructe t. 12,0 Cost de productie mediu

pe tona de fructe Euro /t. 643

Valoarea totală a producţiei globale

Euro 9036

Pret mediu de valorificare Euro/t 753 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.5 ) Manopera : 655,54 ZO x 25Ron/ZO = 2622,15 Ron Utilaje : 3,30 ha.a.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0,375Ron = 13,125 Ron TOTAL CHELT. ANUALE 27814,12 Ron

8.14.Valoarea producţiei globale la cultura MUR

Valoarea pentru Specificare UM 1 ha 1 ha

- capacitatea proiectată Ha 1,0 1,0 - valoarea totală a investiţiei Euro 16886 - durata normată de exploatare Ani 15 15 - cota anuală de amortisment Euro 1125,7 - cheltuieli anuale de producţie Euro 8967,0 - producţia de fructe To 15 15 - cost de producţie mediu pe tona de fructe Euro/t 597,8 - valoarea totală a producţiei globale Euro 10500,0 - preţ mediu de valorificare Euro/t 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE

(Antemăsurătoare – deviz nr.5) (VCAP)

- Manopera: 825,11 z.o. x 25 RON/30__________________20627,75RON - Utilaje – lucrări mecanice 3,3 h.a.a.n. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON - Materiale __________________________________ 10715,0 RON

Page 342: Proiect final livada de nuci

331

- Transporturi _____________________________________ 113,62RON - TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------- 32281,4 RON. (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică 9.1. Indicatori de eficienţă economică la MĂR

Indicatorul

UM Valoarea pentru 1 Ha

17321 -durata normată de exploatare Ani 20 -cota anuală de amortisment Euro/ha 866 -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 7501 -valoarea producţiei globale (VPG) Euro 3733 -valoarea producţiei marfă Euro 8400 -profit anual Euro 4667 -durata de recuperare a investiţiei din profit ani 3-4 9.2. Indicatori de eficienţă economică la PĂR

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 16052 Durata normală de exploatare ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 803 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 3126 Valoarea producţiei fizice (VPG) Euro 3931 Valoarea producţiei marfă (UPG) Euro 9950 Profit anual Euro 5619 Durata de recuperare a investiţiei din profit ani 3 9.3. Indicatori de eficienţă economică la PRUN

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 11310 Durata normală de exploatare Ani 25 Cota anuală de amortisment Euro 452,4 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 2266 Valoarea producţiei fizice (VPM) Euro 2718 Valoarea producţiei marfă Euro 4570 Profit annual Euro 1852 Durata de recuperare Ani 6

Page 343: Proiect final livada de nuci

332

9.4. Indicatori de eficienţă economică la NUC

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei EURO 9441 Durata normală de exploatare Ani 60 Cota anuală de amortisment EURO 157 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie EURO 1589 Valoarea producţiei globale ( VPG) EURO 1746 Valoarea producţiei marfă ( VPM) EURO 5400 Profit anual EURO 3654 Durata de recuperare a investiţiei din profit Ani 3 9.5. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 13723,0 Durata normală de exploatare ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 686,1 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 2756,0 Valoarea producţiei fizice (VPG) Euro 3442,1 Valoarea producţiei marfă (UPG) Euro 5440,0 Profit anual Euro 1997,9 Durata de recuperare a investiţiei din profit ani 6,9 9.6. Indicatori de eficienţă economică la CAIS

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 9787,36 Durata normală de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 652,5 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -/- 2257 Valoarea producţiei fizice (UP.G.) -/- 2909 Valoarea producţiei marfă -/- 4645 Profil anual -/- 1736 Durata de recuperare din profil ani ≈ 6

Page 344: Proiect final livada de nuci

333

9.7. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 10021 Durata normală de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 668 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -/- 1849 Valoarea producţiei fizice (UP.G.) -/- 2517 Valoarea producţiei marfă -/- 4050 Profil anual -/- 1533 Durata de recuperare din profil ani ≈ 6,5 9.8. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 11356 Durata normală de exploatare Ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 568 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 3862 Valoarea producţiei fizice (VPM) Euro 4430 Valoarea producţiei marfă Euro 5880,0 Profit anual Euro 1450 Durata de recuperare Ani 7,8 9.9. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 11963 Durata normală de exploatare ani Cota anuală de amortisment Euro 399

Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -/- 2134 Valoarea producţiei fizice (UP.G.) -/- 2533

Valoarea producţiei marfă -/- 4220 Profil anual -/- 1687

Durata de recuperare din profil ani 7,1~ 7

Page 345: Proiect final livada de nuci

334

9.10. Indicatori de eficienţă economică la ALUN

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 23607,6 Durata normată de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 1573,8 Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Euro 3362,3 Valoarea producţiei fizice Euro 4936,1 Valoarea producţiei marfă Euro 8120,0 Profit anual Euro 3183,9 Durata de recuperare a investiţiei ani 7,4 9.11. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 24205 Durata normată de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 1614 Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Euro 7972 Valoarea producţiei fizice Euro 9586 Valoarea producţiei marfă Euro 15920 Profit anual Euro 6334 Durata de recuperare a investiţiei ani 3,8

Page 346: Proiect final livada de nuci

335

9.12. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi

Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Nr. crt.

Indicatorul

UM Coacăz negru

Coacăz roşu

Coacăz alb

Afin Agriş Trandafir pentru petale

Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator

1 Valoarea totală a investiţiei Euro 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 14601,0 2 Durata normată de exploatare Euro 10 10 10 10 10 10 3 Cota anuală de amortisment Euro 1460,1 1460,1 1460,1 1825,1 1460,1 1460,1 4 Valoarea anuală a chelt. de prod. Euro 7990,0 9032,0 9032,0 6601,0 9032,0 9448,0 5 Valoarea producţiei globale Euro 9450,1 10492,0 10492,0 8426,1 10492,0 10908,0 6 Valoarea producţiei marfă Euro 14800,0 15800,0 15800,0 12800,0 14700,0 13500,0 7 Profit anual Euro 5350,0 5308,0 5308,0 4374,0 4208,0 2592,0 8 Durata de recuperare din profit ani 3 3 3 3,3 3,5 5,6

Page 347: Proiect final livada de nuci

336

9.13. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR

INDICATORUL UM Valoarea pentru 1 hectar

Valoarea totală a investiţiei Euro 24,678 Durata normală de exploatare Ani 20 Cota anuală de amortisment Euro 1233,9 Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Euro 7726,0 Valoarea producţiei fizice (globale) Euro 8959,9 Valoarea producţiei marfă Euro 13200 Profit anual Euro 4240 Durata de recuperare Ani 5,8~6 9.14. Indicatori de eficienţă economică la MUR

INDICATORUL UM Valoarea pentru

1 hectar Valoarea totală a investiţiei Euro 16886 Durata normată de exploatare ani 15 Cota anuală de amortisment Euro 1126,0 Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Euro 8967,0 Valoarea producţiei fizice Euro 10093,0 Valoarea producţiei marfă Euro 15900,0 Profit anual Euro 5807,0 Durata de recuperare a investiţiei ani 2,9-3 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR

GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei

din care eşalonată pe ani de execuţie Nr.

crt Lucrare Valoarea

totală RON

Anul I 20..

Anul II 20..

Anul III 20..

Anul IV 20..

0 1 2 3 4 1 -pregătirea terenului 8758,13 8758,13 2 - înfiinţarea plantaţiei 31985,00 31985,00 3 -întreţinerea în anul I 3039,38 3039,38 4 -întreţinere în anul II 6420,06 6420,06 5 -întreţinere în anul III 5347,25 5347,25

TOTAL COSTURI DIRECTE 55549,90 8758,13 35024,20 6240,06 5347,25 Chelt. Suplimentare 6804,20 1071,90 4286,90 785,80 654,50 TOTAL GENERAL 62354,10 99830,03 39306,10 7205,86 6001,75

Page 348: Proiect final livada de nuci

337

10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt

Lucrarea Valoarea toatală

din care eşalonată pe ani de execuţie

RON Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 7464,05 7464,05 x x x x 2 Înfiinţarea plantaţiei 25891,70 - 25891,70 x x x 3 Întreţinere în anul I 3392,37 3392,37 4 Întreţinere în anul II 5097,13 5097,13 5 Întreţinre în anul III 3618,06 3618,06 6 Întreţinere în anul IV 6133,00 6133,00 TOTAL COSTURI DIRECTE 51596,31 7464,05 29284,07 5097,13 3618,06 6133,00 Cheltuieli suplimentare 6190,54 895,63 3514,09 611,66 434,16 735,0 TOTAL GENERAL 57786,85 8359,68 32798,16 5708,79 4052,22 6868,00

10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN

din care,eşalonată pe ani de execuţie Nr.crt

Lucrarea Valoarea totală Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 - Pregătirea terenului 7465,85 7465,85 2 - Înfiinţatea plantaţiei 13507,87 13507,87 3 - Întreţinere în anul I 2662,51 2662,51 4 - Întreţinere în anul II 3185,812 3185,812 5 - Întreţinere în anul III 2730,53 2730,53 6 - Întreţinere în anul IV 2935,50 2935,50 7 - Întreţinere în anul V 4194,625 4194,625 TOTAL COSTURI DIRECTE 36682,69 7465,85 16170,38 3185,812 2730,53 2935,50 4194,625

cheltuieli suplimentare 4032,3 618,29 2083,32 335,29 270,53 280,78 444,125 TOTAL GENERAL 40715,03 8084,14 18253,70 3521,1 3001,06 3216,28 4638,75

Page 349: Proiect final livada de nuci

338

10.4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC

Din care , eşalonată pe ani de execuţie Nr. Crt.

Valoarea totală

RON Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pregătirea terenului

1. Înfiinţarea plantaţiei 10510,63

10510,53

× × × × × × × × ×

2. Întreţinere in anul I 2606,13 × 2606,13

× × × × × × × ×

3. Întreţinere in anul II 1627,38 × × 1627,38

× × × × × × ×

4. Întreţinere in anul III 1312,19 × × × 1312,19

× × × × × ×

5. Întreţinere in anul IV 1680,5 × × × × 1680,5

× × × × ×

6. Întreţinere in anul V 1988,19 × × × × × 1988,19

× × × ×

7. Întreţinere in anul VI 2521,75 × × × × × × 2521,75

× × ×

8. Întreţinere in anul VII 2090,13 × × × × × × × 2090,13

× ×

9. Întreţinere in anul VIII 2560,38 × × × × × × × × 2560,38

×

10. Întreţinere in anul IX 3926,88 × × × × × × × × × 3926,88

TOTAL COSTURI DIRECTE

30828,16

10510,53

2606,13

1627,38

1312,19

1680,5

1988,19

2521,75

2090,13

2560,38

3926,88

Cheltuieli suplimentare 3123 1057 263 156 142 162 216 250 227 260 390 TOTAL GENERAL 33951 11568 2869 1783 1455 1842 2204 2776 2317 2020 4317

Page 350: Proiect final livada de nuci

339

10.5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI

din care eşalonată pe ani de execuţie Nr crt

Lucrarea Valoarea totală RON

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Pregătirea terenului 6872,10 6872,10 x x x x 2 Înfiinţarea plantaţiei 19800,69 19800,69 x x x 3 Întreţinere în anul I 3387,37 3387,37 4 Întreţinere în anul II 4720,00 4720,00 5 Întreţinre în anul III 3866,37 3866,37 6 Întreţinere în anul IV 5663,81 5663,81 TOTAL COSTURI DIRECTE 44310,34 6872,10 23188,06 4720,00 3866,37 5663,81 Cheltuieli suplimentare 5092,50 581,10 3070,40 512,00 385,32 543,69 TOTAL GENERAL 49402,85 7453,20 26258,46 5232,00 4251,69 6207,5

Page 351: Proiect final livada de nuci

340

10.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS

din care, eşalonată pe ani de execuţie Nr. crt.

Lucrarea Valoarea Totală Anul

I…… Anul

II……. Anul III

……. Anul IV …….

Anul V …….

Anul VI ……

Anul…..

Anul …..

0 1 2 3 4 1 Pregătirea

terenului 7070,87 7070,87 x x x x x

2 Înfiinţarea plantaţiei

9032,39 - 9032,39 x x x x

3 Întreţinere în anul I

2871,38 - 2871,38 x x x x

4 Întreţinere în anul II

3141,44 - - 3141,44 x x x

5 Întreţinere în anul III

2935,89 - - - 2935,89 x x

6 Întreţinere în anul IV

3173,57 - - - - 3173,57 x

7 Întreţinere în anul V

3645,5 - - - - - 3645,5

TOTAL COSTURI DIRECTE

31871,04 7070,87 11903,77 3141,44 2935,89 3173,57 3645,5

Cheltuieli suplimentare

3363,47 593,54 1467,61 321,07 292,19 326,48 362,58

TOTAL GENERAL

35234,51 7664,41 13371,38 3462,51 3228,08 3500,05 4008,08

Page 352: Proiect final livada de nuci

341

10.7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC

din care, eşalonată pe ani de execuţie Nr. crt.

Lucrarea Valoarea Totală Anul

I Anul

II Anul III Anul IV

Anul

Anul

0 1 2 3 4 1 Pregătirea terenului 6872,1 6872,1 x x x 2 Înfiinţarea plantaţiei 15245,46 - 15245,46 x x 3 Întreţinere în anul I 2912,06 - 2912,06 x x 4 Întreţinere în anul II 3860,23 - - 3860,23 x 5 Întreţinere în anul III 3465,06 - - - 3465,06 6 Întreţinere în anul IV - - - - - TOTAL COSTURI DIRECTE 32354,91 6872,1 18157,52 3860,23 3465,06

Cheltuieli suplimentare 372004 581,10 2364,68 423,01 351,25

TOTAL GENERAL 36074,95 7453,2 20522,2 4283,24 3816,31

Page 353: Proiect final livada de nuci

342

10.8. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care, eşalonată pe ani de execuţie Nr.

crt Lucrarea Valoare

a totală Anul I Anul II Anul III

Anul IV

Anul V

0 1 2 3 4 5 6 7 1 - Pregătirea terenului 6873,4 6873,4 2 - Înfiinţatea plantaţiei 16828,7 16828,7 3 - Întreţinere în anul I 2639,0 2639,0 4 - Întreţinere în anul II 3675,6 3675,6 5 - Întreţinere în anul III 2821,6 2821,6 6 - Întreţinere în anul IV 3793,7 3793,7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632,0 6873,4 19467.7 3675.6 2821.6 3793.7

cheltuieli suplimentare 61.84 61.84 25.26 115.65 TOTAL GENERAL

10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ

din care, eşalonată pe ani de execuţie Nr.

crt. Lucrarea Valoare

Totală Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul

0 1 2 3 4 1 Pregătirea

terenului 7070,87 x x x x x

2 Înfiinţarea plantaţiei

- 13641,51 x x x x

3 Întreţinere în anul I

- 2884,81 x x x x

4 Întreţinere în anul II

- - 3847,62 x x x

5 Întreţinere în anul III

- - - 3326,44 x x

6 Întreţinere în anul IV

- - - - 3532,25 x

7 Întreţinere în anul V

- - - - - 4527,94

TOTAL COSTURI DIRECTE

38831,2 7070,87 16526,32 3847,62 3326,44 3532,25 4527,94

Cheltuieli suplimentare

4236,1 593,50 2144,60 406,40 321,30 354,00 416,30

TOTAL GENERAL

43067,3 7664,37 18670,92 4254,02 3647,74 3886,25 4944,24

Page 354: Proiect final livada de nuci

343

10.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN

din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV Nr.

crt Specificare Valoarea

totală RON Proiect

tip RON UtilizatorProiect tip RON Utilizator

Proiect tip RON Utilizator

Proiect tip RON Utilizator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pregătirea

terenului 4.570,06 4.570,06

2 Înfiinţarea plantaţiei şi într. I

15.210,40 15.210,40

3 Întreţinere în anul II

11.688,05 11.688,05

4 Întreţinere în anul III

8.617,44 8.617,44

5 Întreţinere în anul IV

8.617,44

6 Întreţinere în anul V

7.230,56

7 Întreţinere în anul VI

7.230,56

8 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

63.164,51 4.570,06 15.210,40 11.688,05 8.617,44

9 TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

8.470,62 406,00 2.075,92 1.595,90 1.192,87

10 TOTAL GENERAL

71635,13 4.976,06 17.286,32 13.283,95 9.810,31

Page 355: Proiect final livada de nuci

344

10.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ

din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III

Nr. crt

Specificare

Valoarea totală RON Proiect

tip RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pregătirea terenului 4739,81 4739,81 x x x x 2 Înfiinţarea plantaţiei şi într.I 45274,82 x x 45274,82 3 Întreţinere în anul II 13929,82 x x x 13929,82 4 TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII 76560,15 4739,81 45274,82 13929,82 6 Cheltuieli suplimentare 10576,5 469,49 6479,74 1904,49 7 Intretinere in anul III 12615,70 8 Cheltuieli suplimentare 9 TOTAL GENERAL 87136,65 5209,30 51754,56 15834,31

10.12. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi

din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20…

Nr. crt

Specificare Valoarea totală

RON

Proiect tip

RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pregătirea terenului 5382,31 5382,31 2 Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 28184,30 28184,30 3 Întreţinere în anul II 12879,99 12879,99

TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII 46446,60 5382,31 28184,30 12879,99 Cheltuieli suplimentare 6116,32 509,11 3859,21 1748,0 TOTAL GENERAL 52562,92 5891,42 32043,51 14627,99

Page 356: Proiect final livada de nuci

345

10.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR

din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20

Nr. crt

Specificare Valoarea Totală RON Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator

0 1 2 3 4 1 - Pregătirea terenului 5369,37 5369,37 x

2 - Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I

46625,50 46625,50 x

3 - Întreţinere în anul II 11161,56 11161,56

TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE

63156,43 51994,87 11161,56

4 Sistem de susţinere 14193,61 - 14193,61

TOTAL COSTURI DIRECTE

77350,04 51994,87 25355,17

5 cheltuieli suplimentare 10432,75 6947,74 3485,01

TOTAL GENERAL 87782,79 58942,61 28840,18

Page 357: Proiect final livada de nuci

346

10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR

din care, eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III

Nr. crt

Specificare

Valoarea totală RON Proiect

tip RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator Proiect tip

RON

Utilizator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pregătirea terenului 4767,56 4767,56 22349,37 2 Înfiinţarea plantaţiei şi într. I 22349,37 3 Întreţinere în anul II 12510,12 12510,12 4 TOTAL LUCRĂRI

TEHNOLOGICE 39627,05 4767,56 22349,37 12510,12

6 SISTEM SUSŢINERE 14031,0 14031,0 7 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 53658,05 4767,56 22349,37 26541,12 8 TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE 7131,90 418,38 3039,47 3674,05

9 TOTAL GENERAL 60789,95 5185,94 25388,84 30215,17