programare

16

Upload: petri200014

Post on 20-Jul-2015

56 views

Category:

Devices & Hardware


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Programare
Page 2: Programare

ProgramareProgramare

-Turcu Petrica--Turcu Petrica-

Page 3: Programare

● Programarea consta in scrierea Programarea consta in scrierea unor linii de cod,pentru a da diferite unor linii de cod,pentru a da diferite sarcini calculatorului.sarcini calculatorului.

● Programarea se foloseste in Programarea se foloseste in crearea sistemelor de operare, crearea sistemelor de operare, crearea jocurilor, mai exact in crearea jocurilor, mai exact in crearea oricarui aparat electronic crearea oricarui aparat electronic ce trebuie sa functioneze singur.ce trebuie sa functioneze singur.

Page 4: Programare

Linii de codLinii de cod

Page 5: Programare
Page 6: Programare

Programatori FaimosiProgramatori Faimosi

Page 7: Programare

Mark Mark ZuckerbergZuckerberg

Page 8: Programare

Zuckerberg s-a născut Zuckerberg s-a născut în White Plains (New în White Plains (New York). El a fondat York). El a fondat Facebook în 2004. În Facebook în 2004. În 2006 a renunțat la 2006 a renunțat la studiile sale, fără a studiile sale, fără a absolvi.absolvi.

Page 9: Programare
Page 10: Programare

Bill GatesBill Gates

Page 11: Programare

William Henry Gates III se naște la Seatle, Washington, SUA la William Henry Gates III se naște la Seatle, Washington, SUA la 28 Octombrie 1995 ca fiu al avocatului William Henry Gates Sr. 28 Octombrie 1995 ca fiu al avocatului William Henry Gates Sr. și al profesoarei universitare și om de afaceri, Mary Maxwell și al profesoarei universitare și om de afaceri, Mary Maxwell Gates.Gates.

Începe studiile la Lakeside School, una dintre cele mai Începe studiile la Lakeside School, una dintre cele mai cunoscute școli din Seattle în anul 1967. Din anul 1973 cunoscute școli din Seattle în anul 1967. Din anul 1973 urmează cursurile universitare la Harvard, dar în anul III urmează cursurile universitare la Harvard, dar în anul III renunță la cursuri și împreună cu Paul Allen, prietenul său din renunță la cursuri și împreună cu Paul Allen, prietenul său din copilărie, înființează compania Microsoft în anul 1977. În anul copilărie, înființează compania Microsoft în anul 1977. În anul 1980, Bill Gates realizează prima afacere importantă cu IBM 1980, Bill Gates realizează prima afacere importantă cu IBM pentru 56.000 dolari. Sistemul de operare MS-DOS este pentru 56.000 dolari. Sistemul de operare MS-DOS este disponibil pe PC-urile produse de IBM.disponibil pe PC-urile produse de IBM.

În anul 1985 lansează prima versiune a sistemului de operare În anul 1985 lansează prima versiune a sistemului de operare Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai populară suită de aplicații de birou.populară suită de aplicații de birou.

Din 1986, Microsoft devine companie publică, fiind cotată la Din 1986, Microsoft devine companie publică, fiind cotată la bursă. În anul 2000, împreună cu soția sa, înființează fundația bursă. În anul 2000, împreună cu soția sa, înființează fundația de caritate "Bill and Melinda Gates".de caritate "Bill and Melinda Gates".

Page 12: Programare
Page 13: Programare

Linus Benedict TorvaldsLinus Benedict Torvalds

Page 14: Programare

Linus Benedict Torvalds (n.28 Dec. Linus Benedict Torvalds (n.28 Dec. 1969, Helsinki, Finlanda) este un 1969, Helsinki, Finlanda) este un inginer software finlandez, care a inginer software finlandez, care a început dezvoltarea nucleului sistemului început dezvoltarea nucleului sistemului de operare Linux, iar astăzi este de operare Linux, iar astăzi este coordonator la proiectul de dezvoltare coordonator la proiectul de dezvoltare al acestuia. Inspirat de sistemul de al acestuia. Inspirat de sistemul de operare demonstrativ Minix creat de operare demonstrativ Minix creat de Andrew Tanenbaum, Linus a dorit să Andrew Tanenbaum, Linus a dorit să aibă propriul sistem UNIX pe PC-ul de aibă propriul sistem UNIX pe PC-ul de acasă. Nucleul dezvoltat de el se află acasă. Nucleul dezvoltat de el se află sub licenta General Public Licence sub licenta General Public Licence

Page 15: Programare
Page 16: Programare

- The End -- The End -