programa pictura facultate

of 28 /28
▪ ARGAN, Giulio Carlo – Arta modernă , vol. II, Ed. Meridiane, Bucureşti,1982. ▪ ARNHEIM, Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979. ▪ BACHELLARD, Gaston – Poetica spaţiului, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003. ▪ BACHELLARD, Gaston – Poetica reveriei, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003. ▪ BANCOMPANI, Salas – Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004. ▪ BERGOS, Jean – Imaginar şi creaţie, Ed. Univers, Bucureşti, 2003. ▪ BESANÇON, Alain – Imaginea interzisă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996. ▪ BLAGA, Lucian – Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969. ▪ BOIA, Lucian – Pentru o istorie a imaginarului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000. ▪ CASSOU, Jean – Panorama artelor plastice contemporane, vol I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971. ▪ CĂLIN, Vera – Alegoria şi esenţele, Ed. Univers, Bucureşti, 1969. ▪ DUFRENNE, Mikel – Fenomenologia experienţei estetice, vol I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976. ▪ DURAND, Gilbert – Figuri mitice şi chipuri ale operei, Ed. Nemira, Bucureşti, 1999. ▪ DURAND, Gilbert – Structurile antropologice ale imaginarului, Ed. Univers, Bucureşti, 1977. ▪ ECO, Umberto – O teorie a semioticii, Ed. Meridiane, Bucureşti,

Upload: alinnemarie28

Post on 04-Apr-2015

474 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: programa pictura facultate

▪ ARGAN, Giulio Carlo – Arta modernă , vol. II, Ed. Meridiane, Bucureşti,1982.

▪ ARNHEIM, Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979.

▪ BACHELLARD, Gaston – Poetica spaţiului, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003.

▪ BACHELLARD, Gaston – Poetica reveriei, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003.

▪ BANCOMPANI, Salas – Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.

▪ BERGOS, Jean – Imaginar şi creaţie, Ed. Univers, Bucureşti, 2003.

▪ BESANÇON, Alain – Imaginea interzisă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.

▪ BLAGA, Lucian – Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală,

Bucureşti, 1969.

▪ BOIA, Lucian – Pentru o istorie a imaginarului, Ed. Humanitas, Bucureşti,

2000.

▪ CASSOU, Jean – Panorama artelor plastice contemporane, vol I, II, Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1971.

▪ CĂLIN, Vera – Alegoria şi esenţele, Ed. Univers, Bucureşti, 1969.

▪ DUFRENNE, Mikel – Fenomenologia experienţei estetice, vol I, II, Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1976.

▪ DURAND, Gilbert – Figuri mitice şi chipuri ale operei, Ed. Nemira, Bucureşti,

1999.

▪ DURAND, Gilbert – Structurile antropologice ale imaginarului, Ed. Univers,

Bucureşti, 1977.

▪ ECO, Umberto – O teorie a semioticii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2003.

▪ ECO, Umberto – Opera deschisă, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2005.

▪ EVSEEV, Ivan – Cuvânt – simbol – mit, Ed. Facla, Timişoara, 1983.

▪ EVSEEV, Ivan – Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Ed.

Amacord, Timişoara, 1999.

▪ FOCILLON, Henri – Viaţa formelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977.

▪ GILBERT, Katherine Everett, KUHN, Helmut – Istoria esteticii, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1977.

▪ GHIŢESCU, Gheorghe – Antropologie artistică, Ed. Didactică şi pedagogică,

Bucureşti, 1979.

▪ GUSDORF, George – Mit şi metafizică, Ed. Amacord, Timişoara, 1996.

▪ IONICĂ, Lucian – Imaginea vizuală, ed. Marineasa, Timişoara, 2000.

▪ HOFMANN, Werner – Fundamentele artei moderne, vol. I, II, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1977.

Page 2: programa pictura facultate

▪ HUYGHE, Rene – Puterea imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971.

▪ HUYGHE, Rene – Dialog cu vizibilul, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981.

▪ LEVI-STRAUSS, Claude – Antropologie structurală, Ed. Politică, Bucureşti,

1987.

▪ MARLEAU PONTY, Maurice – Fenomenologia percepţiei, Ed. Aion, Bucureşti,

2001.

▪ MOCANU, Titus – Morfologia artei moderne, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973.

▪ MORPURGO-TAGLIABUE, Guido – Estetică contemporană, vol. I, II, Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1976.

▪ MUNRO, Thomas – Artele şi relaţiile dintre ele, vol. I, II, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1981.

▪ ORTEGA Y GASSET, Jose – Dezumanizarea artei, Ed. Humanitas, Bucureşti,

2000.

▪ PANOFSKY, Erwin – Ideea, Ed. Univers, Bucureşti, 1975.

▪ PANOFSKY, Erwin – Artă şi semnificaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980.

▪ PLEŞU, Andrei – Ochiul şi lucrurile, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980.

▪ PLEŞU, Andrei – Pitoresc şi melancolie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992.

▪ POPPER, Karl – Logica cercetării, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

1981.

▪ PRUT, Constantin – Dicţionar de artă modernă, Ed. Univers Albatros,

Bucureşti, 1982.

▪ PRUT, Constantin – Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Ed. Univers

Enciclopedic, Bucureşti, 2002.

▪ READ, Herbert – Semnificaţia artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969.

▪ READ, Herbert – Imagine şi idee, Ed. Univers, Bucureşti, 1970.

▪ RICCEUR, Paul – Eseuri de hermeneutică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1975.

▪ SCHLEIERMACHER, F.D.E. – Hermeneutica, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.

▪ WÖLFFLIN, Heinrich – Principii fundamentale ale istoriei artei, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1968.

▪ WUNENBURGER, Jean-Jaques – Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Page 3: programa pictura facultate

Prof. univ. dr. Ioan IOVAN

Tematica:

1. RELAŢII ALE OPEREI DE ARTĂ CU CONTEXTUL EI DE APARIŢIE

2. OPERA DE ARTĂ ŞI EXPERIENŢA ARTISTICĂ

3. EXPRESIA FORMELOR ARTISTICE ŞI SEMNIFICAŢIILE LOR

4. PRINCIPII OPERAŢIONALE ÎN ISTORIA ARTEI

5. TIPURI FRECVENTE ALE IMAGINII ARTISTICE

Bibliografie de specialitate:

Blaga, Lucian – Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală,

Bucureşti, 1969.

Dufrenne, Mikel – Fenomenologia experienţei estetice, vol I, II, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1976

Focillon, Henri – Viaţa formelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977

Hofmann, Werner – Fundamentele artei moderne, vol. I, II, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1977

Marleau Ponty, Maurice – Fenomenologia percepţiei, Ed. Aion, Bucureşti,

2001.

Mocanu, Titus – Morfologia artei moderne, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973.

Panofsky, Erwin – Ideea, Ed. Univers, Bucureşti, 1975.

Wölfflin, Heinrich – Principii fundamentale ale istoriei artei, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1968.

Wunenburger, Jean-Jaques – Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.

Prof. univ. dr. Aurel CHIRIAC

Page 4: programa pictura facultate

Tematica:

1. ARTĂ ŞI SOCIETATE

A se avea în vedere relaţia mentalităţi-imaginar-fenomen artistic

Bibliografie de specialitate:

Berger, R., Mutaţia semnelor, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1978.

Duby, G., Artă şi societate 980-1420, I-II, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1987.

Duvignaud, J., Sociologia artei, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1995.

Durand, G., Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Edit. Univers

Enciclopedic, 2000.

Francastel, P., Pictură şi societate, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1970.

Francastel, P., Realitatea fugurativă, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1972.

Hazard, P., Criza conştiinţei europene, Bucureşti, Edit. Univers, 1973.

Stoichiţă, I., V., Efectul lui Don Quijote. Repere pentru o hermeneutică a

imaginarului european, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1995.

2. DESPRE STIL ÎN ARTĂ

A se avea în vedere problematica evoluţiei stilului şi a idealului estetic de-a

lungul istoriei artei

Bibliografie de specialitate:

Achiţei, G., Frumosul dincolo de artă, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1988.

Delacroix, H., Psihologia artei, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1983.

Focillon, H., Viaţa formelor, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1977.

Gombrich, E.H., Istoria artei, Bucureşti, Edit. Pro Editură şi Tipografie, 2007.

Grenier, J., Arta şi problemele ei, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1974.

Kultermann, U., Istoria istoriei artei, I-II, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1974.

Morpurgo- Tagliabue, G., Estetică contemporană, I-II, Bucureşti, Edit.

Meridiane, 1976.

Panofsky, E., Artă şi semnificaţie, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1980.

Page 5: programa pictura facultate

Prof. univ. dr. Constantin IONESCU PRUT

Tematica:

1. PEISAJUL ÎNTRE REPREZENTARE ŞI CONCRET, ÎNTRE REALISM ŞI

ABSTRACŢIE.

(În funcţie de opţiunea ştiinţifică şi profesională se va opta pentru o sinteză

generală sa pentru analiza unei direcţii).

Bibliografie de specialitate:

Argan, Giulio Carlo, Cădere şi salvare în arta modernă, Editura Meridiane,

Bucureti, 1970

Ferrier, Jean-Louis (ed.), L’Aventure de l’art au XXe siècle, Éditions du Chêne,

Paris, 2002

Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura

Meridiane, Bucureşti, 1982

Micheli, Mario de, Avangarda artistică a secolului XX, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1968

2. MATERIE, SPAŢIU, VOLUM – PROBLEMELE SCULPTURII CONTEMPORANE (DE

LA REVOLUŢIA MODERNISTĂ LA MONUMENTALISMUL ACTUAL).

Bibliografie de specialitate:

Argan, Giulio Carlo, Cădere şi salvare în arta modernă, Editura Meridiane,

Bucureti, 1970

Ferrier, Jean-Louis (ed.), L’Aventure de l’art au XXe siècle, Éditions du Chêne,

Paris, 2002

Geist, Sidney, Brâncuşi. Un studiu asupra sculpturii, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1969

Pogorilovschi, Ion, Comentarea capodoperei, Editura Meridiane, 1976

Read, Herbert, Henry Moore, Scupture and Drawings, Londra, vol. I, 1944, vol.

II, 1955, vol. III, 1965

Page 6: programa pictura facultate

3. REALITATE INTERIORĂ, REALITATE EXTERIOARĂ – TRASEE EXPRESIONISTE.

Bibliografie de specialitate:

Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura

Meridiane, Bucureşti, 1982

George, Waldemar, La Peinture Expressioniste, Paris, 1960

Honnef, Klaus, Contemporary Art, Taschen, Köln, 1990

Weinstein, S., The End of Expressionism, Chicago, 1990

4. AMBIENTUL CA PROIECT DE CONFIGURARE (DEZBATEREA POATE FI

ABORDATĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE A ARHITECTURII ŞI URBANISMULUI, AL

DESIGNULUI AMBIENTAL SAU PUBLICITAR, AL INTEVENŢIONISMULUI ŞI

AMBIENTALISMULUI ARTISTIC).

Bibliografie de specialitate:

Beardsley, S., Earthworks and Beyond, New York, 1989

Celant, Germano, Ambiente – Arte dal Futurismo alla Body Art, Veneţia, 1977

Crouch, Christofer, Modernism in art design and architecture, St. Martins

Press, New York, 2000

Meredieu, Florence de, Arta şi noile tehnologii. Arta video. Arta diditală,

Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2005

Prof. univ. dr. Alexandra IONESCU TITU

Tematica

1. INTERDISCIPLINARITATEA ŞI SINTEZA CA METODE CREATIVE, DE LA

AVANGARDA ISTORICĂ LA POSTMODERNISM ŞI ACTUALITATEA

TEHNOCULTURALĂ

Bibliografie de specialitate:

Burgher, Peter, Theory of the Avant-Garde, Minneapolius, 1986

Page 7: programa pictura facultate

Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile

contemporane, Bucureşti, 1999

Gleyzal, Jean-Jacques, Arta şi politicul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999

Grosenick, Uta (ed.), Art Now, vol.1, Taschen, Köln, 2002

Grosenick, Uta, Riemschneider, Burkhard (ed.), Art Now, vol.2, Taschen, Köln,

2001

Lunenfeld, Peter (ed.), The Digital Dialectic. New essays on New Media, The

MIT Press, Cambridge, 1999

Meridieu, Florence de, Arta şi noile tehnologii. Arta video. Arta digitală,

Encicloperia RAO, Bucureşti, 2005

Passuth, Krisztina, Les Avant-gardes d’Europe Centrale, Paris, 1988

2. SURSELE MUTAŢIILOR DE LIMBAJ ALE ARTEI MODERNE

Bibliografie de specialitate:

Argan, Giulio Carlo, Cădere şi salvare în arta modernă, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1970

Ferrier, Jean-Louis (ed.), L’Aventure de l’art au XXe siècle, Éditions du Chêne,

Paris, 2002

Geist, Sidney, Brâncuşi. Un studiu asupra sculpturii, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1969

Honnef, Klaus, Contemporary Art, Taschen, Köln, 1990

Ruhrberg, Karl, Schneckenburger, Manfred, Fricke, Christiane, Honnef, Art of

the 20th Century, Taschen, Köln, 2005

Vlasiu, Ioana, Anii ’20, tradiţia şi pictura românească, Editura Meridiane,

Bucureşti, 2000

3. UTILIZAREA REFERINŢEI ŞI EXPLOATAREA SURSELOR CULTURALE ÎN

POSTMODERNISM

Bibliografie de specialitate:

Bahtin, Mikhail, The Dialogic Imagination, University of Texas, Austin, 1981

Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Editura Univers, 1996

Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile

Page 8: programa pictura facultate

contemporane, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999

Ferrier, Jean-Louis (ed.), L’Aventure de l’art au XXe siècle, Éditions du Chêne,

Paris, 2002

Gleyzal, Jean-Jacques, Arta şi politicul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999

Habermas, Jurgen, Conştiinţă morală şi acţiune comunicaţională, Editura All,

Bucureşti, 2000

Hutcheon, Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 1997

4. ARTA ŞI ANGAJAMENTUL POLITIC ÎN CONTEXTELE TOTALITARISMULUI ŞI

GLOBALIZĂRII

(Se poate opta între 1. problematica avangardei istorice; 2. a doua jumătate

a secolului XX; 3. perioada actuală)

Bibliografie de specialitate:

Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile

contemporane, Bucureşti, 1999

Golomstock, Igor, L’Art totalitaire, Éditions Carre, Paris, 1991

Hutcheon, Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 1997

Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii morale, Editura

Antet, Bucureşti, 2002

Micheli, Mario de, Avangarda artictică a secolului XX, Editura Meridiane,

Bucureşti, 1968

Pintilie, Ileana, Acţionismul în România în timpul comunismului, Editura Ideea

Design et Print, Cluj, 2000

Prof. univ. dr. Carol DAVID

Tematica:

1. FORMĂ ŞI SEMNIFICAŢIE ÎN ARTA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

Page 9: programa pictura facultate

Bibliografie de specialitate:

Ailincăi, Cornel, Opera fereastră, Ed. Dacia, Cluj, 1991

Arnheim, Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979.

Berger, R., Mutaţia semnelor, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1978.

Dietman, Lorenz, Stil, symbol, structură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988

David, Carol, Etica imaginii şi spiritual spaţiului în pictură, Ed. Universităţii de

Vest, Timişoara, 2006

Panofsky, Erwin – Artă şi semnificaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980.

2. PSIHOLOGIA FORMEI ŞI TIPURI DE REPREZENTARE A SPAŢIULUI ÎN ARTELE

VIZUALE

Bibliografie de specialitate:

Ailincăi, Cornel, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed. Dacia, Cluj,

1985

Arnheim, Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979.

Arnheim, Rudolf – Forţa centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucureşti,1995

Bachellard, Gaston – Poetica spaţiului, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003.

David, Carol, Etica imaginii şi spiritual spaţiului în pictură, Ed. Universităţii de

Vest, Timişoara, 2006

Delacroix, H., Psihologia artei, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1983.

3. OBIECT, SUBIECT ŞI LIMBAJ ÎN STRUCTURA OPEREI DE ARTĂ

Bibliografie de specialitate:

Bachellard, Gaston – Poetica spaţiului, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003.

Dufrenne, Mikel – Fenomenologia experienţei estetice, vol I, II, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1976.

David, Carol, Etica imaginii şi spiritual spaţiului în pictură, Ed. Universităţii de

Vest, Timişoara, 2006

Durand, Gilbert, Arte şi arhetipuri, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2003

Durand, Gilbert, Aventurile imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999

Huyghe, Rene – Puterea imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971.

Read, Herbert – Imagine şi idee, Ed. Univers, Bucureşti, 1970

Page 10: programa pictura facultate

Read, Herbert – Originile formei în artă, Ed. Univers, Bucureşti, 1971

4. ARTA ŞI NOILE MEDII. LIMBAJUL VIZUAL CONTEMPORAN

Bibliografie de specialitate:

Bauman, Zygmunt, Modernitatea lichidă, ed. Antet, Bucureşti, 2000

Benjamin, Walter, Iluminări, Ed. Univers, Bucureşti, 2000

Cromer, Friedrich, Haos şi ordine, Ed. Bic All, Bucureşti, 2001

Harvey, David, Condiţia postmodenităţii, Ed. Amarcord, Timişoara, 2002

Maltese, Corrado, Mesaj şi obiect artistic, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976

Prof. univ. dr. Doina MIHAILESCU

Tematica:

1.PICTURA ÎNTRE RESTAURARE SI ARTA

2.DIVINITATEA, SIMBOLUL SI SEMNIFICATIA EI

3.CONCEPTE SI TEHNICI IN RESTAURARE

4.ÎNTRE TRADITIE SI INOVATIE-TEHNICI PICTURALE

5. ORNAMENTICA CARTILOR VECHI DE LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XVII-LEA

Bibliografie de specialitate:

1.Cezare Blaudi Teoria restaurarii, Editura Meridiane, Bucuresti, 1996

2.Maurice Cocagnac, Simboluri biblice, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997

3.Paola si Laura Mora, Paul Philippot, Conservarea picturii murale, Editura

Meridiane, Bucuresti, 1986

4.Marc Havel Tehnica tabloului, Editura Meridiane Bucuresti, 1980

Prof. univ. dr. Doru TULCAN

Page 11: programa pictura facultate

Tematica

1 DESIGN DE PRODUS

2.DESIGN DE AMBIENT.

3.DESIGN GRAFIC.

4.DESIGN INTEGRAT.

5. DESIGN ECOLOGIC.

Bibliografie de specialitate:

Baxter M -Product Design-Ed.Stanley Thornes.London. 2000.

Borja De Mozota, Brigitte- Design Et Manegement - Les Edition D’organization

. Paris.1990

Cretu Iulian-Marcheting si Design-Ed. Tehnica, Bucuresti 1996

Karl T.Ulrich.,Steven D. Eppinger.-Product Design And Development-

Ed.Megraw –Hil, New-York 2008

Radoi Arsenie.-Design . -Ed Mirton Timisoara . 1996.

Alpopi Cristina.- Creativitate Si Inovare. -Ed. Fac. A.S.E Bucuresti.2003

Jim Lesko.-Industrial Design.-Toronto. 1999.

Johnf.Pile.-Interior Design.-Ed. Harry N.Abrams.Inc.Publi Hers.1995.

Ezio Manzini.- La Matiere De L Invention -.Ed. Centre George Pompidou1989

Michel French.- Design In Nature And Enginering.-Cambridge University Press

1996

Prof. univ. dr. Viorel TOMA

Tematica

1 ŞARPANTE ŞI ARMĂTURI COMPOZIŢIONALE ÎN PICTURA DE ŞEVALET – DE LA

ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT -

Bibliografie de specialitate:

Bouleau, Charles, Geometria secretă a pictorilor, ed. Meridiane, Bucureşti,

Page 12: programa pictura facultate

1979

Hockney, David, Ştiinţa secretă, Enciclopedia RAO, 2007

Da Vinci, Leonardo, Tratat de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971

Hassan, Yvonne, Paul Klee şi picture modernă, ed. Meridiane, 1999

2. DESENUL ARTISTIC – MIJLOC DE EXPRIMARE PLASTICĂ

Bibliografie de specialitate:

Da Vinci, Leonardo, Tratat de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971

Cheng, Francois, Vid şi plin, ed. Meridiane, 1983

Hockney, David, Ştiinţa secretă, Enciclopedia RAO, 2007

Stendl, Ion, Desenul, ed. Semne

3. NATURA MOARTĂ – STILURI ŞI TEHNICI PICTURALE

Bibliografie de specialitate:

Sterling, Charles, Natura moartă, Ed. Meridiane, 1970

***, album Still Life, Grange Book, 2005

Da Vinci, Leonardo, Tratat de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971

Havel, Marc, Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, 1980

Kiplik, D.J., Pictura în ulei, ed. De Stat pt. Literatură şi Artă, 1952

Lăzărescu, Liviu, Pictura în ulei, ed. Sigma, Deva, 1996

4.PROPORŢII ŞI CANOANE ÎN REPREZENTAREA CORPULUI UMAN

Bibliografie de specialitate:

Da Vinci, Leonardo, Tratat de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971

Zollner, Frank, Leonardo da Vinci, Tashen, 2003

Săndulescu-Verna, C., Erminia picturii bizantine, ed. Mitropoliei – Banat, 1979

Gombrich, E.H., Normă şi formă, ed. Meridiane 1981

Rodian, H.R., Cartea proporţiilor, ed. Meridiane, 1981

Page 13: programa pictura facultate

Prof. univ. dr. Rodica BANCIU

Tematica

1 DE LA TAPISERIA TRADIŢIONALĂ LA INSTALAŢIILE TRIDIMENSIONALE

2. ARTA POPULARĂ CA SURSĂ DE INSPIRAŢIE PENTRU ARTA CULTĂ

3. RAPORTUL DE PROPORŢIE ŞI IMPORTANŢA SA ÎN ARTELE VIZUALE

4. TEHNILOGIA PREZENTULUI, ŞOCUL TEHNOLOGIEI DIGITALE

5. REDAREA TUTUROR MODALITĂŢILOR DE EXPRESIE ARTISTICĂ DE-A

LUNGUL TIMPULUI PRIN CINEMATOGRAF, CA ARTĂ DE SINTEZĂ

6. DE LA IDEOGRAME, PICTOGRAME LA SIMBOL CA MIJLOC DE COMUNICARE

VIZUALĂ.

Bibliografie de specialitate:

Banciu, Rodica, Scurtă istorie a artelor textile, ed. Marineasa, Timişoara 2004

Berger, John, Ways of Steeing: Based on the BBC Television Series,

Cârneci, Magda, Artele plastice în România 1945-1989, Ed. Meridiane, 2000

Constantin, Paul, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative şi aplicate

modernei, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977

Galer Mark, Les Norvat, Digital imaging: essential skills

Kennel, Glema, Colour and mastering for Digital Cinema

Lăptoiu, Negoiţă, Privind spre lumină, Ed. Dacia, Cluj, 2006

Poster, Mark, The second mediu age

Strickland, Carol, The Annotated MonaLisa. A Crash Course in Art History from

Prehistoric to Post-Modern,

Titu, Alexandra, Experimentul în arta românescă după 1960, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 2003

Radian, C.H., Cartea proporţiilor, Ed. Meridiane, 1981

Page 14: programa pictura facultate

Prof. univ. dr. Dumitru ŞERBAN

Tematica

1. SIMPOZIONUL DE SCULPTURĂ

Bibliografie de specialitate:

Das Bildhauer symposium, MathiasHietz, ed. Hatje

Şerban, Dumitru, Fenomenul simpozionului de sculptură, ed. Universităţii de

Vest, Timişoara

Cataloage ale simpozioanelor de sculptură

2. SCULPTURA MONUMENTALĂ PENTRU SPAŢIU PUBLIC URBAN

Bibliografie de specialitate:

***, De la Moore la Hirst, 60 de ani de sculptură britanică, publicat de British

Council

Revista Sculpture

Revista Arta

***, Art of the XXth Century, Ed. Tashen, Koln

3. STRUCTURI SPAŢIALE, ASAMBLAJ, INSTALAŢIE

Bibliografie de specialitate:

Art of the XXth Century, Ed. Tashen, Koln

SculptuRE, Ed. Tashen, Koln

Revista Sculpture

Revista Arta

Art Now, ed. Taschen, Koln

4. RAPORTUL IDEE – MATERIAL – TEHNICĂ ÎN SCULPTURĂ

Page 15: programa pictura facultate

Bibliografie de specialitate:

Şerban, Dumitru, Fenomenul simpozionului de sculptură, ed. Universităţii de

Vest, Timişoara

Velescu, Cristian Robert, Concepte ale poeticii luiBrâncuşi, Bucureşti

www.isc.org; www.publicart.org; www.traces.ws; www.mnart.cn.

Prof. univ. dr. Elena Minodora TULCAN

Tematica:

1. Forma si semnificatie in artele decorative (ceramica, sticla, metal).2. Obiectul decorativ si utilitar in viziunea ambientala contemporana.

Bibliografie:Argan, Giulio Carlo, Cadere si salvare in arta moderna, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1970;Ailincai, Cornel, Opera fereastra, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991;Ailincai, Cornel, Gramatica formelor vizuale, Ed. Paralela 45, Editia a 3-a, 2008;Sergiu Al-George, Arhaic si universal, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1984;Arheim, Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1983;Benoiste, Luc, Semne, simboluri si mituri, Ed. Humanitas, 1995;Clare, Gibson, Semne si simboluri, Ed. Aquila 93, Oradea, 1998;Dittman, Lorenz, Stil, simbol, structura, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1998;Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor si simbolurilor culturale, Ed. Amarcord, Timisoara, 1999;Focilon, Henri, Viata formelor, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1977;Paul, Constantin, Calea ratacita, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1991; Read, Herbert, Imagine si idee, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1970; Toffler, Alvin, Al treilea val, Ed. Politica, Bucuresti, 1983;Ionescu, Alexandra Titu, Experiment in arta romaneasca dupa 1960, Ed. Meridiane, Bucuresti, 2003.

Tematica:

1. Timpul si evolutia vesmantului, elemente de arta si de stil.2. Configuratia dinamicii limbajului non verbal al modei in sec. XX & XXI-lea.3. Moda factor de comunicare in epoca moderna si contemporana.4. Expresii plastice traditionale - mijloc de inspiratie in creatia vestimentara. 

Bibliografie:Achitei, Gheorghe, Frumosul dincolo de arta, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1988;Buta, Ovidiu, Victima modei, Ed. Polirom, 2006;Bartok, Ambre, Cei mai celebri creatori cu toate secretele lor. Moda psycho, Ed. Pro, 2006;

Page 16: programa pictura facultate

Barbu, Paula, Vestimentatia feminina europeana 1850 – 1950, Ed. Paideia, Bucuresti, 2007;Caragea, Cecilia, Istoricul vestimentatiei europene, Ed. Almanahul Banatului, Timisoara, 1995;Ionescu, Constantin, Calea ratacita. O privire asupra artei, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1991;Grumbach, Didier, Istorii ale modei, Ed. Fundatiei Pro, Bucuresti, 2001;Wolfgang, Goethe, Contributie la teoria culorilor, Ed. Princeps, 1995;Wolfgang, Goethe, Despre teoria culorilor, Eco Print, 1991;Keaney, Magdalene, Fashion & Advertising, Ed. Protovision SA, 2007;Goworek, Helen, Fashion buying, Ed. Blackwell Publishing, Second Edition, 2006;McKelvey Kathryn, Munslow, Janine, Ilustrating Fashion, Ed. Blackwell Publishing, Second Edition, 2007;Maltese, Corrado, Mesaj si obiect artistic, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1976;Munro, Thomas, Artele si relatiile dintre ele, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1981;Poenaru, Aritia, Stanciulescu, D. George, Vestimentatia luminii. Armonizarea sanatatii prin design sinergetic, Ed. Performantica, Iasi, 2006;Vartan, Nicolae Valentin, Imaginea de sine. Stilul vestimentar - o marca a personalitatii, Colectia Lexagon, Ed. Polirom, 1999;Waquet, Dominique, Laporte, Marion, Moda, Ed. Corint, Bucuresti, 2003.

Prof. univ. dr. Suzana Fântânariu

Tematica:

1. Spaţiu şi semn - devenirea imaginii între planeitate şi obiect2. Câmpul de investigaţie al semnelor plastice în domeniul gravurii:a. Xilogravura-matrice stilistică în contextul gravurii universaleb. Gravura experimentală în lumea artelor contemporane.3. Scrierea şi temporalitatea imaginii:a.  Motivul carţii-arhetip al identităţii dintre scris şi lumea obiectivăb. Cartea-obiect, formă de manifestare artistică în lumea postmodernă.4. Fenomenologia genurilor artistice contemporane.

Bibliografie: Arnheim, Rudolf, Forţa centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1995;Appignanesi, Richard, Garratt, Chris, Posztmodern, Ikon Kiado, 1995;Ardenne, Paul, Art l’Age contemporain, Ed. Du Regard, Paris, 1997;Annick De Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Ed. Amarcord, Timişoara, 1996;Argan, Giulio Carlo, Cădere şi salvare în arta modernă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988;Bachelard, Gaston, La poetique de l’espace, Ed.Quadrige/Presses Universitaires de France, Paris, 1992;Baudrillard, Jean, Sistemul obiectelor, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1996;Bergson, Henri, Materie şi memorie, Ed. Polirom, Iasi, 1966;Beldescu, Alexandra, Manuscrise persane în colecţii din România (manuscris)

Page 17: programa pictura facultate

Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987;Bergos, Jean, Imaginar şi creaţie, Ed. Univers, Bucureşti, 2003;Besançon, Alain, Imaginea interzisă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996;Bachellard, Gaston, Dialectica spiritului ştiinţific modern, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1986;Benjamin, Walter, Opera de artă în epoca reproducerii mecanice, Ed. Ideea, Cluj-napoca,vol. Iluminări, 2002;Burgher, Peter, Theory of the Avant-garde Miniapolis;Baltrusaitis, Jurgis, Aberaţii, Legende ale formelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972;Berger, René, Mutaţia semnelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978;Berger, René, Artă şi comunicare, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979;Brion-Guerry, Liliane, Cezanne şi exprimarea spaţiului, Ed. Meridiane, Bucureşti,1977; Courthion, Pierre, Curente şi tendinţe în arta secolului XX, Ed. Meridiane, Bucuresti,1973;Cheng, François, Vid şi plin, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983;Cotton, Charlotte, The Photograph as Contemporary Art, Thames & Hudson, London, 2004;Constantinescu, Radu, CodiceleAltenberger (manuscris) Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988;Croce, Benedetto, Estetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1971;Calinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Ed. Univers, 1990;Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1999;Cauquelin, Anne, Petit trate d’art contemporain editions du Seuil, 1996;Cabanne, Pierre, Duchamp et Cie, Ed. Pierre Terail, Paris, 1997;Dufrenne, Mikel – Fenomenologia experienţei estetice, vol I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976;Diaconu, Mădălina, Ontologia operei de artă în lumina principiului identităţii, Ed. Crater, 2001;Durant, Gilbert, Structuri antropologice ale imaginarului, Ed. Univers Enciclopedic, 2002; Delacompagne, Christian, Istoria filosofiei în secolul XX., Ed. Babel, Bucureşti,1998; Debuisson, Daniel, Mitologii ale secolului XX, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;Eco, Umberto – O teorie a semioticii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2003;Eliade, Mircea, Morfologia şi funcţia miturilor în secolul XX, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978;Eco, Umberto, Opera deschisă. Forma şi interdeterminare în poeticile contemporane, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2002;Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,1982;Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Ed. Amarcard, 1999;Fidler, Roger, Mediamorphosis, Ed. Idea Design & Print, 2004; Faure, Elie, Istoria artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970;Fleming, William, Arte şi idei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983;Foucault, Michel, Cuvintele şi lucrurile, Ed. Univers, Bucureşti, 1996;Foucault, Michel, Le sujet et le pouvoir in Dits et ecrits,Editions Gallimard,

Page 18: programa pictura facultate

1994;Focillon, Henri, Maeştrii stampei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2003;Francastel, Pierre, Pictură şi societate, Ed. Meridiane, Bucureşti 1970;Francastel, Pierre, Realitatea figurativă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972;Frutiger, Adrian, Des signes et des hommes, Editions Delta et Spes Paris, 1983;Fantanariu, Suzana, Spaţiu şi semn, o dialectică a devenirii imaginii între planeitate şi obiect, Ed. Brumar, Timişoara, 2007; Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;Grigorescu, Dan, Dicţionarul avangardelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003;Goldberg, Rosselee, Performances, L’art en action, Thames & Hudson, 1999;Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;Guenon, Rene, Domnia calităţii şi semnele vremurilor, Ed. Humanitas, 1995; Gideon, Siegfried, Space, timeand architecture, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1967;Grigorescu, Dan, Pop Art, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975;Ghyka C. Matilla, Estetica şi teoria artei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981;Genette, Girard, Palimpseste. La literature au second degree, editions du Seul,1982;Hofmann,Wemer,  Fundamentele artei moderne, vol. I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977;Huyghe, Rene – Puterea imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971;Marleau Ponty, Maurice, Fenomenologia percepţiei, Ed. Aion, Bucureşti, 2001;Morpurgo-Tagliabue, Guido,  Estetică contemporană, vol. I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976;Michell, M., Avangarda artistică a secolului XX, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1973; Prut,  Constantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002;Read, Herbert, Imagine şi idee, Ed. Univers, Bucureşti, 1970;Schleiermacher, F.D.E., Hermeneutica, Ed. Polirom, Iaşi, 2001;Wunenburger, Jean-Jaques,  Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004;De la Apollo la Faust, Dialog între civilizaţii, dialog între generaţii Antologie, Cuvânt înainte şi note introductive de Victor Ernest Maşek, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978; De Elisseeff Danielle and Vadime, Art of Japan, Abrams, INC., Publishers, New York;Hughes Ann d’Arey-Vernon-Moris Hebe, Print Making, Traditional and Contemporary Techniques, Roto vision SA, 2008;Hambermas Jurgen, Discursul filosofic al modernităţii, Ed. All Educational, Bucureşti, 2000;Hutton, Helen, The tehnique of collage, B.T.Batsford LTB, London,Watson-Guptill publications New York, 1968; Higgins, Dick, Intermedia, Ed. Something Else Press, New York, 1965;Hasan, Yvonne, Paul Klee şi pictura modernă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999;Hazan, Fernand, Pop Art, Ed. Lucy R. Lippard, 1964;Heidegger, Martin, Fenomenologie şi teologie. Repere pe drumul gândirii, Ed. Politica, Bucureşti,1998;

Page 19: programa pictura facultate

Heidegger, Martin, Originea operei de artă, Ed. Univers, Bucureşti, 1982;Hutcheon, Linda, Poetica postmodernismului, Ed. Univers, 2002;Hofmann, Werner, Fundamentele artei moderne I – II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977;Hogarth, William, Analiza frumosului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981; Ionescu, Cornel Mihai, Palimpseste, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2007;Jakobson, Roman, Lingvistică şi poetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966;Jeudy, Henri-Pierre, Corpul ca obiect de artă, 1983;Jung, Karl, Arhietipurile şi inconştientul colectiv, Ed. Trei, Bucureşti, 2003;Khobler, Nathan, Dialogul vizual, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983;Klee, Paul, Das bildnerische Denken, Ed. Jurg Spiller Bases, Stuttgart, 1956;Konnwef Klaus, Contemporary art, Koln, 1990;Kant, Immanuel, Critica facultăţii de judecare, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981;Kernbach, Victor, Miturile esenţiale, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1998;Kocsis, Rudolf, Obiectul şi sculptura, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003;Leroi-Gourhan, André, Gestul şi cuvântul, Ed. Meridiane Bucureşti, 1983;Lévi–Strauss, Claude, Gândirea sălbatică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;Lyotard, Jean-Francois, Inumanul, Ideea, Design & Print,Cluj-Napoca, 2003;Lugli, Andalgisa, Assemblage, editions Adam Biro, Paris, 2000;Lynton Norbert, The Story of Modern Art, Phaidon, Oxford;Lévi–Strauss, Claude, Antropologia structurală, Ed. Politică, Bucureşti,1978;Lipps, Theodor, Estetica, contemplarea estetică şi artele plastice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987;Maşek, Victor Ernest, Arta o ipostază a libertăţii, Ed. Univers,  Bucureşti, 1977;Michelli, Mario De, Avangarda artistică a secolului XX, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968;Moles, Abraham, Psihilogia Kitchului,  Ed. Meridiane Bucureşti, 1980; Moles, Abraham, Artă şi ordinator,  Ed. Meridiane Bucureşti,1974;Mouloud, Noel, Pictura şi spaţiul, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1978;Meredieu, Florence, Arta şi noile tehnologii, Enciclopedia Rao, 2005;Mirzoeff, Nicholas, An introduction to Vizual Culture, Routledge, 1999;Mcluhan, Marshall,Galaxia Gutenberg,  ed.Politica,Bucuresti,1975;Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia perceptiei, Ed. Hion, Oradea, 1999;Morpurgo-Taglabue,Guido, Estetica contemporană, Ed. Meridiane Bucureşti, 1976;Meyer, Ursula, Conceptual Art, Ed. Dutton, New York, 1972; Marcus, Solomon, Semiotica matematică a artelor vizuale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982;De Meredieu, Florence, Histoire materielle & immaterielle de l’art moderne, Bordas, Paris, 1994;Meyer, James, Minimalism, Phaidon;Nicolaescu, Basarab, Transdisciplinaritatea, Ed. Polirom, 2001;Nanu, Adina, Pe urmele lui Dürer, Ed. Albatros, Bucureşti 1976;Niggli, Arthur, A Handbook of Graphic Reproduction Precesses, Manual de la Gravure, Teufen, Ltd. 1962;Naumann, H. Francis, Marcel Duchamp, Arta în era reproducerii mecanizate,

Page 20: programa pictura facultate

Ed. Hazan, Paris, 1999;Nietzsche, Friedrich, Ecce Homo, Ed. Dacia, 1994;Noica, Constantin, Devenirea întru fiinţă, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981;Osierwold, Tilman, Pop Art, Taschen, Köln, 1999;De Oliveira, Nicolas ,,Oxley, Nicola, Petry, Michael, Installation in the new millennium, Ed. Thames&Hudson, London, 2003;Papuc, Dan, Universul matematic al civilizaţiei umane, Ed. Marineasa, Timişoara, 2003;Passuth, Krisztina, Les Avant-gardes d’Europe Central, Paris, 1988;Pareyson, Luigi, Estetica,Teoria formativităţii, Ed. Univers, Bucuresti, 1977; Panofsky, Erwin, Artă şi semnificaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980;Rayney, Lawrence, Modernism and anthology, Ed. Blackwell, Oxford, 2005;Rosenthal, Leon, La gravure, Hlaurens, Editeur, Paris, 1909;Richter, Hans, Dada: Art and anti-art, London and New York, 1965;Ragon Michel,Cinquante ans d’art vivant, Fayard, 2001;Rubin S.W, Dada & SurealistArt, Ed. Thames&Hudson, London, 2004;Read, Herbert, Originile formei de artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971;Schöffer, Nicolas, Noul spirit artistic, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973;Stoichita,Victor, Scurta istorie a umbrei, Humanitas, Bucureşti, 2000;Scheiermacher, F.D.E, Hermeneutica, Ed. Polirom, Iasi, 2001;Simionescu, Dan, Codex Aureus (Manuscris), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972;Simion, Victor, Imagine şi legendă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983;Spiess, Dominique, La Bible illustré, Ed. Edita, Lausanne, 1993; Smit, Edward Lucie, Mouvement in art since, 1945;Segre, Monique, Mituri, rituri, simboluri în societatea contemporană, Ed. Amarcord, Bucureşti, 2000;Tugearu, Liliana, Manuscrise slavone din colectia Muzeului Naţional de artă al României, Ed. II, Bucureşti 2007;Tiberian, Mircea & Fantanariu, Suzana, Dark, Ed.Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2006;Thierry De Duve, Kant după Duchamp, Idea Desing&Print Editură, Cluj, 2003;Thierry De Duve, În numele artei. Pentru o arheologie a modernităţii, Idea & Print, Ed.Cluj-Napoca, 2001;Titu, Alexandra, Experimentul în arta românească după 1960, Ed.   Meridiane,  Bucureşti, 2003;Tzara,Tristan, Sept manifest Dada, Paris, 1924;Toth, Imre, Palimpseste, ed. Teologia negativa a triunghiului, Ed. Humanitas, Bucureşti 1995; Vladimir Colin, Povestea scrisului, Ed. Tineretului 1966;Walther, Ingo F. editor Art of the 20 th Century, vol 1+2, Taschen 1988; Wunenburger, Jean Jaques, Utopia sau Criza imaginarului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca;Warr, Tracy editor The Artist’Body, Phaidon Press Inc, New York 2002.

Page 21: programa pictura facultate