procedura operationala -...

Download PROCEDURA OPERATIONALA - anad.gov.roanad.gov.ro/.../Procedura-organizarea-si-conducerea-contabilitatii.pdf · pentru modoficarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si

If you can't read please download the document

Upload: trankhuong

Post on 05-Feb-2018

244 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si Resurse

  Umane

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.04

  Pagina 1 din 94 Nr .Exemplare nr.: 2

  1

  PROCEDURA OPERATIONALA

  Organizarea si conducerea contabilitatii COD procedura: PO 03.04

  Editia I Revizia 1

  Data elaborarii : 2016

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si Resurse

  Umane

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.04

  Pagina 2 din 94 Nr .Exemplare nr.: 2

  2

  1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

  editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

  Nr.

  Crt.

  Operatiune Numele si prenumele

  Functia

  Compartimentul Data Semnatura

  1 2 3 4 5

  1. Elaborat Diana Rosu Consilier DEAJRU

  2. Verificat Minzalescu Magdalena Director DEAJRU

  5. Avizat Coifan Eugen Secretar General

  6. Aprobat Graziela Elena Vajiala Presedinte

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si Resurse

  Umane

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.04

  Pagina 3 din 94 Nr .Exemplare nr.: 2

  3

  2.Situatia

  editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

  Editia sau, dupa caz,

  revizia in cadrul editiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

  1 2 3 4

  2.1 Editia I x x 20.12.2011

  2.2 Revizia 1 18.01.2016

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 4 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  4

  3.Lista persoanelor

  la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul editiei procedurii

  Nr.

  Ex

  Scopul

  difuzarii

  Exexemplar

  nr

  Compartimentul Functia Numele si

  prenumele

  Data

  primirii

  Semnatura

  1 2 3 4 5 6 7

  3.1 Informare/aplicare

  1 Directia economica,

  administrativ, juridic si

  resurse umane

  Director Magdalena

  Minzalescu

  3.2 Informare 1 Directia economica, administrativ, juridic si

  resurse umane

  Sef birou Georgeta

  Basturescu

  3.3 Informare 1 Directia economica, administrativ, juridic si

  resurse umane

  Consilier Diana Rosu

  3.4 Evidenta 1 Directia economica, administrativ, juridic si

  resurse umane

  Consilier Camelia

  Munteanu

  3.5 Informare/Arhivare

  1 Directia economica,

  administrativ, juridic si

  resurse umane

  Consilier Alexandru Zaharia

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 5 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  5

  4. Scopul procedurii operationale Procedura prezint modul de organizare i conducere a contabilitatii ANAD.

  5. Domeniul de aplicare Procedura se aplic n cadrul DEAJRU.

  6. Documente de referinta

  6.1. Legea nr. 82/1991 a contabilitii, cu completrile i modificrile ulterioare; 6.2. O.U.G. 37/2011 pentru modoficarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si

  pentru modificarea altor acte normativev incidente; 6.3.OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea

  i conducerea contabilitii instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia;

  6.4. OMFP nr. 3512/2008 privind registrele i formularele financiar-contabile;

  7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

  7.1. Clasificaie bugetar gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare; 7.2. Ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispun i sa aprobe operaiuni; 7.3. Compartimentul financiar-contabil - structura organizatoric din cadrul instituiei publice n care este organizat execuia bugetar; 7.4. Contabil denumire generic pentru persoana i/sau persoanele care lucreaz n compartimentul financiar-contabil, care verific documentele justificative i ntocmesc instrumentele de plat a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; 7.5. Operaiune - orice aciune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; 7.6. Documente justificativ cuprinde urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate: - denumirea documentului; - denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul (cand este cazul); - numarul documentului si data intocmirii acestuia; - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare (cand este cazul); - continutul operatiei economice si financiare, iar atunci cand este necesar si temeiul legal al efectuarii ei; - datele cantitative si valorice aferente operatiei economice si financiare efectuate; - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei economice si financiare patrimoniale, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiile respective, dupa

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 6 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  6

  caz; - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor in documente justificative. 7.7. Document Contabil- Document care evidentiaza executarea unei operatiuni economico-financiare (spre exemplu, balanta de verificare, bilant contabil etc.). 7.8. Legalitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta toate prevederile legale care i sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii acesteia; 7.9.Regularitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor i regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaiuni din care face parte. 7.10. MFP Ministerul Finanelor Publice

  8. Descrierea procedurii operationale 8.1. Generalitati Principii contabile:

  1. Principiul continuitii activitii - Presupune ca instituia publica i continua n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de desfiinare sau reducere semnificativ a activitii.

  2. Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul.

  3. Principiul prudentei - Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta i n special: trebuie sa se in cont de toate angajamentele aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data depunerii acestuia i trebuie sa se in cont de toate deprecierile.

  4. Principiul contabilitii pe baza de angajamente - Efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msura ce numerarul sau echivalentul sau este ncasat sau pltit i sunt nregistrate n evidentele contabile i raportaate n situaiile financiare ale perioadelor de raportare.

  5. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

  6. Principiul intangibilitatii - Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie sa corespund cu bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent.

  7. Principiul necompensarii - Orice compensare ntre elementele de activ i de datorii sau ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis, cu excepia compensrilor ntre active i datorii permise de reglementrile legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integrala.

  8. Principiul comparabilitatii informaiilor - Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea comparrii n timp a informaiilor.

  9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) - Orice element care are o valoare semnificativ trebuie prezentat distinct n cadrul situaiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeai natura sau au funcii similare trebuie insumate i prezentate ntr-o poziie global.

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 7 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  7

  10. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitii asupra aparentei) - Informaiile contabile prezentate n situaiile financiare trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economic a evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai forma lor juridic. Obiectul contabilitii:

  1. Contabilitatea, ca activitate specializata in msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obinute din activitatea instituiilor publice, trebuie sa asigure nregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie.

  2. Contabilitatea instituiilor publice asigura informaii ordonatorilor de credite cu privire la execuia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul execuiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informaii necesare pentru ntocmirea contului general anual de execuie a bugetului de stat, a contului anual de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat si fondurilor speciale.

  3. Instituiile publice, au obligaia sa conduc contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevzute in planul de conturi general, care cuprinde urmtoarele clase de conturi:

  - clasa 1 "Conturi de capitaluri"; - clasa 2 "Conturi de active fixe"; - clasa 3 "Conturi de stocuri si producie in curs de execuie"; - clasa 4 "Conturi de teri"; - clasa 5 "Conturi la trezoreria statului si banci comerciale"; - clasa 6 "Conturi de cheltuieli"; - clasa 7 "Conturi de venituri si finanri".

  4. Cu ajutorul acestor conturi, instituiile publice nregistreaz operaiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilitii de drepturi si obligaii (de angajamente), respectiv in momentul crerii, transformrii sau dispariiei/anularii unei valori economice, a unei creane sau unei obligaii.

  5. Pentru respectarea coninutului economic al operaiunilor, a cerinelor contabilitii bazata pe principiul drepturilor si obligaiilor si a prevederilor legale in vigoare, ordonatorii de credite dispun elaborarea urmtoarelor documente:

  1. planul de conturi, conform modelului prezentat n anexa 1; 2. monografia cu operaiunile specifice domeniului de activitate, conform

  modelului prezentat n anexa 2; 3. nomenclatorul formularelor financiar-contabile folosite, conform modelului

  prezentat n anexa 3. 6. n cazul n care apar modificri n oricare din aceste documente ele vor fi refcute i

  aprobate n aceleai condiii ca variantele iniiale.

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 8 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  8

  8.2 Documente utilizate

  1. Efectuarea de operaiuni economice, fara sa fie nregistrate in contabilitate, constituie contravenie la Legea contabilitii, daca nu este svrit in astfel de condiii incat, potrivit legii, sa fie considerat infraciune.

  2. Instituiile publice consemneaz operaiunile economico-financiare in momentul efecturii lor in documente justificative pe baza crora se fac nregistrri in jurnale, fise si alte documente contabile dup caz.

  3. Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor in contabilitate angajeaz rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au nregistrat in contabilitate, dup caz.

  4. Documentele justificative trebuie sa cuprind, urmtoarele elemente principale: - denumirea documentului; - denumirea si, dup caz, sediul unitii care ntocmete documentul; - numrul documentului si data ntocmirii acestuia; - menionarea prtilor care participa la efectuarea operaiunii economico-

  financiare (cnd este cazul); - coninutul operaiunii economico-financiare si, atunci cnd este necesar, temeiul

  legal al efecturii acesteia; - datele cantitative si valorice aferente operaiunii economico-financiare

  efectuate; - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care rspund de

  efectuarea operaiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operaiunile respective, dup caz;

  - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operaiunilor efectuate. 5. nregistrrile in contabilitate se efectueaz cronologic, prin respectarea succesiunii

  documentelor dup data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de nregistrare in contabilitate "maestru-sah".

  6. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, pot fi adaptate in funcie de specificul si necesitile instituiilor publice, cu condiia respectrii coninutului minimal de informaii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora.

  7. La instituiile publice, forma de nregistrare in contabilitate a operaiunilor economico-financiare este "maestru-sah". n cadrul formei de nregistrare "maestru-sah", principalele registre si formulare care se utilizeaz sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare si Balana de verificare.

  8. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listri informatice, dup caz.

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 9 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  9

  8.3 Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,

  retea, imprimanta, xerox, registre 8.3.2. Resurse umane: personalul DEAJRU 8.3.3. Resurse financiare

  8.4. Modul de lucru

  Activitate/ Proces

  Descriere

  PO.03.02.1 Organizarea i coordonarea activitatii de elaborare a proiectului bugetului Ageniei; centralizarea i analizarea propunerile de buget ale compartimentelor de specialitate din cadrul Ageniei; ntocmirea, avizarea i naintarea proiectul bugetului Ageniei preedintelui acesteia pentru aprobare; transmiterea proiectul bugetului Ageniei, semnat, ordonatorului principal de credite, n termenele prevzute de lege sau de acesta;

  PO.03.02.2 Organizarea i coordonarea activitatii de repartizare a bugetului Ageniei pe activiti i pe trimestre; elaborarea i avizarea propunerilor privind repartizarea bugetului Ageniei pe trimestre i pe activiti, pe baza propunerilor conductorilor compartimentelor de specialitate;

  PO.03.02.3 Intocmirea i transmiterea adreselor de comunicare a creditelor bugetare aprobate pentru activitatea compartimentelor de specialitate ale Ageniei care rspund de angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor;

  PO.03.02.4 Organizarea i coordonarea activitatii de rectificare a bugetului Ageniei; elaborarea i avizarea propunerile de modificare a bugetelui de venituri i cheltuieli al Ageniei, urmrete semnarea acestora de ctre preedintele Ageniei i le transmite ordonatorului principal de credite, n vederea aprobrii;

  PO.03.02.5 Lunar, n baza propunerilor compartimentelor de specialitate, ntocmete, avizeaz i nainteaz ordonatorului principal de credite, n termen, necesarul de credite bugetare i situaiile justificative;

  PO.03.02.6 Tine evidena creditelor bugetare deschise pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate i activiti;

  PO.03.02.7 Organizarea circuitul intern al documentelor financiar - contabile;

  PO.03.02.8 Organizarea i exercitarea controlul financiar preventiv propriu; ine evidena operaiunilor/ documentelor supuse CFPP; ntocmete raportrile trimestriale privind CFPP

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 10 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  10

  Activitate/ Proces

  Descriere

  PO.03.02.9 Organizarea i controlarea activitatii de execuie a bugetului Ageniei;

  PO.03.02.10 Intocmirea i avizarea angajamentelor bugetare, propunerilor de angajare a unei

  cheltuieli i ordonanrile de plat; PO.03.02.11 Tine evidena creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare i legale

  precum i a plilor efectuate; ntocmete i transmite situaiile privind raportarea acestora, conform prevederilor legale

  PO.03.02.12 Avizarea contractelor de prestri servicii in care Agenia are calitatea de prestator; ine evidena contractelor de prestri servicii; ntocmete i ine evidena facturilor privind serviciile prestate de Agenie ctre teri, inclusiv pentru avansurile prevzute n contractele de prestri servicii;

  PO.03.02.13 Asigur constituirea i nregistrarea veniturilor proprii al Ageniei; urmrete ncasarea veniturilor proprii n termenele prevzute n contracte sau alte titluri de crean;

  PO.03.02.14 Verificare i avizarea tatelor de plat a salariilor lunare; PO.03.02.15 Verificarea i avizarea declaraiilor fiscale privind contribuiile instituiei la

  bugetele asigurrilor sociale i de sanatate, precum si fiele fiscale pentru personalul Agentiei

  PO.03.02.16 Verificarea deconturilor de cheltuieli i evidena acestora; PO.03.02.17 Intocmirea documentelor necesare pentru plata, n numerar i/sau prin virament, a

  cheltuielilor ordonanate; PO.03.02.18 Intocmete documentaia i particip la licitaiile valutare n vederea asigurrii

  necesarului de valut pentru desfurarea aciunilor internaionale ale Ageniei; PO.03.02.19 Asigur gestionarea mijloacelor bneti i a altor valori n conformitate cu

  prevederile legale; PO.03.02.20 Verific i avizeaz zilnic registrele de cas; realizeaz controlul inopinat al

  mijloacelor bneti aflate n casierie, precum i a altor valori;

  PO.03.02.21 Asigur plata, la termenele scadente sau legale, dup caz, a facturilor, salariilor i a altor drepturi de natur salarial, a impozitelor i contribuiilor aferente drepturilor salariale, a avansurilor spre decontare, n lei i n valut, precum i altele asemenea, n baza documentelor justificative de cheltuieli;

  PO.03.02.22 Intocmete i avizeaz actele administrative privind accesul la resursele materiale i financiare, precum i la sistemul informatic financiar - contabil;

  PO.03.02.23 Asigur nregistrarea cronologic i sistematic a operaiunilor patrimoniale care privesc Agenia, n conformitate cu prevederile legale n materie, precum i prelucrarea, pstrarea i securitatea informaiilor nregistrate;

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 11 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  11

  Activitate/ Proces

  Descriere

  PO.03.02.24 Intocmete evidena contabil a materialelor, obiectelor de inventar i a activelor

  fixe corporale i necorporale; actualizeaz valorile contabile ale activelor fixe; PO.03.02.25 Calculeaza i nregistreaz amortizarea lunar pentru activele fixe din patrimoniul

  Ageniei;

  PO.03.02.26 Lunar, ntocmete balanele de verificare, analizeaz soldul conturilor din balane i urmrete lichidarea soldurilor conturilor;

  PO.03.02.27 Asigur urmrirea i soluionarea debitorilor i creditorilor;

  PO.03.02.28 Intocmete registrele contabile; PO.03.02.29 Trimestrial, ntocmete situaia financiar a Ageniei, o inainteaz spre aprobare

  preedintelui Ageniei i o transmite ordonatorului principal de credite, la termenul stabilit de acesta;

  PO.03.02.30 Analizeaz situaiile financiare trimestriale i anuale, precum i contul de execuie pe programe i prezint conducerii Ageniei, la solicitarea acesteia, date i informaii privind execuia bugetar;

  PO.03.02.31 Organizeaz, particip i controleaz activitatea de inventariere anual a patrimoniului Ageniei, potrivit competenelor i responsabilitilor ce decurg din lege, din actele administrative i din procedurile interne; avizeaz procesul verbal privind rezultatele inventarierii i asigur reflectarea rezultatelor inventarierii n bilanul contabil i anexele la acesta;

  PO.03.02.32 Furnizeaz informaii cu privire la situaia patrimonial a Ageniei, la cererea conducerii instituiei;

  PO.03.02.33 Intocmete orice alte situaii financiar contabile prevzute de actele normative n vigoare sau la solicitarea conducerii Ageniei, a ordonatorului principal de credite, a Ministerului Finanelor Publice, a Curii de Conturi, a altor ministere i instituii centrale;

  PO.03.02.34 Certific realitatea, regularitatea i legalitatea cheltuielilor, n limitele de competen.

  PO.03.02.35 Documentele financiar contabile se arhiveaza la DEAJRU.

  Sistemul informatic

  1. Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecrei instituii trebuie sa asigure prelucrarea datelor nregistrate in contabilitate in conformitate cu normele

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 12 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  12

  contabile aplicabile, controlul si pstrarea acestora pe suporturi tehnice. 2. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile

  minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

  3. Unitile de informatica sau persoanele care efectueaz lucrri cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta rspunderea prelucrrii cu exactitate a informaiilor din documente, iar beneficiarii rspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

  4. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a coninutului registrelor, jurnalelor si altor documente financiar-contabile.

  Exerciiul financiar 1. Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile

  financiare anuale si este de 12 luni. 2. Exerciiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu excepia

  primului an de activitate, cnd acesta incepe la data nfiinrii instituiei publice, potrivit legii.

  9. Responsabilitati

  Departamentul/

  Procesul Presedinte DEAJRU

  PO.03.02.01 Aprobare Elaboreaza PO.03.02.02 Elaboreaza PO.03.02.03 Elaboreaza PO.03.02.04 Aprobare Elaboreaza PO.03.02.05 Aprobare Elaboreaza PO.03.02.06 Elaboreaza PO.03.02.07 Elaboreaza PO.03.02.08 Elaboreaza PO.03.02.09 Elaboreaza PO.03.02.10 Elaboreaza PO.03.02.11 Elaboreaza PO.03.02.12 Elaboreaza PO.03.02.13 Elaboreaza PO.03.02.14 Elaboreaza PO.03.02.15 Elaboreaza PO.03.02.16 Elaboreaza PO.03.02.17 Elaboreaza PO.03.02.18 Elaboreaza PO.03.02.19 Elaboreaza PO.03.02.20 Elaboreaza

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 13 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  13

  PO.03.02.21 Elaboreaza PO.03.02.22 Elaboreaza/Avizare PO.03.02.23 Elaboreaza PO.03.02.24 Elaboreaza PO.03.02.25 Elaboreaza PO.03.02.26 Elaboreaza PO.03.02.27 Elaboreaza PO.03.02.28 Elaboreaza PO.03.02.29 Aprobare Elaboreaza PO.03.02.30 Elaboreaza PO.03.02.31 Aprobare Elaboreaza PO.03.02.32 Elaboreaza PO.03.02.33 Elaboreaza PO.03.02.34 Elaboreaza PO.03.02.35 Arhiveaza

  10. Formulare anexe, inregistrari, arhivari

  10.1. Instituiile publice au obligaia pstrrii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza nregistrrilor in contabilitate.

  10.2. Termenul de pstrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar in cursul cruia au fost ntocmite, cu excepia statelor de salarii care se pstreaz timp de 50 de ani. Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.

  10.3. Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  10.4. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire". Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil meniunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numrului si datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.

  10. 5. Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legala pentru efectuarea nregistrrilor in contabilitate.

  Numar anexa

  Denumire anexa Emitent Cine aproba

  Nr. Ex

  Difuzare Arhivare Loc/perioada

  Alte elemente

  1 Plan de conturi DEAJRU Presedinte 2 DEAJRU ARHIVA/permanent 2 Monografie

  contabila DEAJRU Presedinte 2 DEAJRU ARHIVA/permanent

  3 Nomenclatorul formularelor financiar contabile

  DEAJRU Presedinte 2 DEAJRU ARHIVA/permanent

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 14 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  14

  ANEXA 1

  Planul de conturi

  PLANUL DE CONTURI

  Cont Tip cont

  Analitice Denumire Cont Grad sintetic

  100 C A CONTURI DE CAPITALURI 1 10000 C A CAPITAL, REZERVE, FONDURI 2 1000000 C FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE 3 101 C A FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE 1 10100 C A FONDUL ACTIVELOR FIXE NECORPORALE 2 1010000 C FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC

  DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI 3

  102 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

  1

  10200 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

  2

  1020000 C FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL STATULUI

  3

  103 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL STATULUI

  1

  10300 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  2

  1030000 C FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  3

  104 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  1

  10400 C A FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  2

  1040000 C FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 15 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  15

  DOMENIUL PRIVATA AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  105 C A REZERVE DIN REEVALUARE 1 10501 C A REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR

  SI AMENAJARILOR LA TERENURI 2

  1050100 C REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI

  3

  10502 C A REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR

  2

  1050200 C REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR

  3

  10503 C A REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  2

  1050300 C REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  3

  10504 C A REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  2

  1050400 C REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  3

  10505 C A REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI

  2

  1050500 C REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI

  3

  106 B A DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBNZILOR NCASATE/SAPARD

  1

  10600 B A DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBNZILOR NCASATE/SAPARD

  2

  1060000 B DIFERENTE DIN REEVALUARE SI DIFERENTE DE CURS AFERENTE DOBNZILOR NCASATE/SAPARD

  3

  117 B A REZULTATUL REPORTAT 1 11700 B A REZULTATUL REPORTAT 2 1170000 B A REZULTATUL REPORTAT 3 121 B A REZULTATUL PATRIMONIAL 1

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 16 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  16

  12100 B A REZULTATUL PATRIMONIAL 2 1210000 B REZULTATUL PATRIMONIAL 3 132 C A FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI

  ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 1

  13200 C A FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

  2

  1320000 C FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

  3

  133 C A FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

  1

  13300 C A FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

  2

  1330000 C FONDUL DE REZERVA CONSTITUIT CONFORM LEGII NR. 95/2006

  3

  139 C A ALTE FONDURI 1 13901 C A ALTE FONDURI 2 1390100 C FOND DE DEZVOLTARE A SPITALULUI 3 151 C A PROVIZIOANE 1 15101 C A PROVIZIOANE SUB 1 AN 2 1510101 C PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI,

  PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE SUB 1 AN

  3

  1510102 C PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR SUB 1 AN

  3

  1510103 C PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CSTIGATE N INSTANTA SUB 1 AN

  3

  1510104 C PROVIZIOANE PENTRU GARANTII CE VOR FI EXECUTATE AFERENTE MPRUMUTURILOR GARANTATE SUB 1 AN

  3

  1510108 C ALTE PROVIZIOANE SUB 1 AN 3 15102 C A PROVIZIOANE PESTE 1 AN 2 1510201 C PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI,

  PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN

  3

  1510202 C PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR PESTE 1 AN

  3

  1510203 C PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CSTIGATE N INSTANTA PESTE 1 AN

  3

  1510204 C PROVIZIOANE PENTRU GARANTII CE VOR FI EXECUTATE AFERENTE MPRUMUTURILOR GARANTATE PESTE 1 AN

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 17 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  17

  1510208 C ALTE PROVIZIOANE PESTE 1 AN 3 161 C A MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE PE

  TERMEN MEDIU SI LUNG 1

  16101 C A MPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

  2

  1610100 C MPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

  3

  16102 C A MPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  2

  1610200 C MPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  3

  162 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

  1

  16201 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

  2

  1620100 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RASCUMPARARE IN EXERCITIUL CURENT

  3

  16202 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  2

  1620200 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  3

  163 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

  1

  16301 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 18 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  18

  CURENT 1630100 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE

  GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

  3

  16302 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  2

  1630200 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  3

  164 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

  1

  16401 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

  2

  1640100 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

  3

  16402 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  2

  1640200 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  3

  165 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

  1

  16501 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

  2

  1650100 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT

  3

  16502 C A MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  2

  1650200 C MPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE

  3

  166 C A SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE

  1

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 19 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  19

  16601 C A SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE (PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI PLATITE IN CURSUL EX.CURENT

  2

  1660101 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI IN EX CURENT

  3

  1660102 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI/EX CURENT

  3

  1660103 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ DIN CT CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX CURENT

  3

  1660104 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIG.SAOCIALE DE SANATATE DIN CT CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI /EX CURENT

  3

  16602 C A SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITELOR BUGETARE (PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI PLATITE IN CURSUL EX.VIITOARE

  2

  1660201 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CIN CONTUL CURENT GENERASL AL TREZORERIEI STATULUI IN EX VIITOARE

  3

  1660202 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI DE STAT DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI/EX VIITOARE

  3

  1660203 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ DIN CT CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX VIITOARE

  3

  1660204 C SUME PRIMITE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIG.SOCIALE DE SANATATE DIN CT CURENT GENERAL AL TREZ STATULUI /EX VIITOARE

  3

  167 C A ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 1 16701 C A ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

  CU TERMEN DE RAMBURSARE N EX CURENT 2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 20 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  20

  1670101 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX .CURENT

  3

  1670102 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX.CURENT

  3

  1670103 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE/EX.CURENT

  3

  1670108 C MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG PRIMITE REZULTATE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COMERCIALE IN IMPRUMUTURI/EX CURENT

  3

  1670109 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE N EX CURENT

  3

  16702 C A ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE N EX VIITOARE

  2

  1670201 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX VIITOARE

  3

  1670202 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI/EX VIITOARE

  3

  1670203 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE /EX VIITOARE

  3

  1670208 C MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG PRIMITE REZULTATE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COMERCIALE IN IMPRUMUTURI/EX VIITOARE

  3

  1670209 C ALTE MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (CU TERMEN DE RAMBURSARE N EX VIITOARE

  3

  168 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE

  1

  16801 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR DIN EMIIUNI DE OBLIGA IUNI

  2

  1680100 C DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR DIN EMIIUNI DE OBLIGA IUNI

  3

  16802 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORIT.ADMIN.PUBLICE LOCALE

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 21 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  21

  1680200 C DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORIT.ADMIN.PUBLICE LOCALE

  3

  16803 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORIT.PUBLICE LOCALE

  2

  1680300 C DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORIT.PUBLICE LOCALE

  3

  16804 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

  2

  1680400 C DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE STAT

  3

  16805 C A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

  2

  1680500 C DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT

  3

  16807 C A DOBNZI AFERENTE ALTOR MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

  2

  1680701 C DOBNZI AFERENTE ALTOR MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI

  3

  1680702 C DOBNZI AFERENTE ALTOR MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZ.STATULUI

  3

  1680703 C DOBNZI AFERENTE ALTOR MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE

  3

  1680708 C DOBNZI AFERENTE CREDITELOR PE TERMEN LUNG PROVENITE DIN RECLASIFICAREA CREDITELOR COM IN IMPRUMUTURI

  3

  1680709 C DOBNZI AFERENTE ALTOR MPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - ALTELE

  3

  169 D A PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR

  1

  16901 D A PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX CURENT

  2

  1690100 D PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX CURENT

  3

  16902 D A PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX.VIITOARE

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 22 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  22

  1690200 D PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PLATITE IN EX.VIITOARE

  3

  203 D A CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 1 20300 D A CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 2 2030000 D CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 3 205 D A CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI

  COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE 1

  20500 D A CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

  2

  2050000 D CONCEIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE

  3

  206 D A NREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

  1

  20600 D A NREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

  2

  2060000 D NREGISTRARI ALE EVENIMENTELOR CULTURAL-SPORTIVE

  3

  208 D A ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE 1 20801 D A PROGRAME INFORMATICE 2 2080100 D PROGRAME INFORMATICE 3 20802 D A ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE 2 2080200 D ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE 3 211 D A TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI 1 21101 D A TERENURI 2 2110100 D TERENURI 3 21102 D A AMENAJARI LA TERENURI 2 2110200 D AMENAJARI LA TERENURI 3 212 D A CONSTRUCTII 1 21200 D A CONSTRUCTII 2 2120000 D CONSTRUCTII 3 213 D A INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE

  TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 1

  21301 D A ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)

  2

  2130100 D ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)

  3

  21302 D A APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE

  2

  2130200 D APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 23 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  23

  21303 D A MIJLOACE DE TRANSPORT 2 2130300 D MIJLOACE DE TRANSPORT 3 21304 D A ANIMALE SI PLANTATII 2 2130400 D ANIMALE SI PLANTATII 3 214 D A MOBILIER, APARATURA BIROTICA ,

  ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

  1

  21400 D A MOBILIER, APARATURA BIROTICA , ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

  2

  2140000 D MOBILIER, APARATURA BIROTICA , ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE,MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE

  3

  215 D A ALTE ACTIVE ALE STATULUI 1 21500 D A ALTE ACTIVE ALE STATULUI 2 2150000 D ALTE ACTIVE ALE STATULUI 3 231 D A ACTIVE FIXE CORPORALE N CURS DE

  EXECUTIE 1

  23100 D A ACTIVE FIXE CORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  2

  2310000 D ACTIVE FIXE CORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  3

  232 D A AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

  1

  23200 D A AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

  2

  2320000 D AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE CORPORALE

  3

  233 D A ACTIVE FIXE NECORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  1

  23300 D A ACTIVE FIXE NECORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  2

  2330000 D ACTIVE FIXE NECORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  3

  234 D A AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

  1

  23400 D A AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

  2

  2340000 D AVANSURI ACORDATE PENTRU ACTIVE FIXE NECORPORALE

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 24 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  24

  260 D A TITLURI DE PARTICIPARE 1 26001 D A TITLURI DE PARTICIPARE COTATE 2 2600100 D TITLURI DE PARTICIPARE COTATE 3 26002 D A TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE 2 2600200 D TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE 3 26003 D A ALTE PARTICIPATII 2 2600300 D ALTE PARTICIPATII 3 265 D A ALTE TITLURI IMOBILIZATE 1 26500 D A ALTE TITLURI IMOBILIZATE 2 2650000 D ALTE TITLURI IMOBILIZATE 3 267 D A CREANTE IMOBILIZATE 1 26701 D A CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE

  URMEAZA A FI NCASATE N CURSUL EX CURENT

  2

  2670101 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN FONDUL SPECIALA DE DEZVOLTARE AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX CURENT

  3

  2670102 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN DISPONIBILITATILE CONTULUI CURENT AL TREZ STATULUI /EX CURENT

  3

  2670103 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE /EX CURENT

  3

  2670104 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN BUGET PENTRU SUMELE CE URMEAZAA A FI INCASATE IN EX CURENT

  3

  2670105 D MPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI INCASATE IN EX CURENT-ALTELE

  3

  2670108 D ALTE CREANTE IMOBILIZATE (PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI NCASATE N EX.CURENT

  3

  26702 D A CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI NCASATE N CURSUL EX.VIITOARE

  2

  2670201 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE AFLAT LA DISPOZITIA GUVERNULUI/EX VIITOARE

  3

  2670202 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN DISPONIBILITATILE CONTULUI CURENT AL TREZ STATULUI /EX VIITOARE

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 25 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  25

  2670203 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE PENTRU SUMELE INCASATE IN EX VIITOARE

  3

  2670204 D MPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ACORDATE DIN BUGET PENTRU SUMELE INCASATE IN EX VIITOARE

  3

  2670205 D MPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI INCASATE IN EX VIITOARE-ALTELE

  3

  2670208 D ALTE CREANTE IMOBILIZATE PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI NCASATE N EX.VIITOARE

  3

  26706 D A DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG

  2

  2670601 D DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN FONDUL DE DEZVOLTARE LA DISP.GUVERNULUI

  3

  2670602 D DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN CONTUL CURENT GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

  3

  2670603 D DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN VENITURI DIN PRIVATAIZARE

  3

  2670604 D DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG DIN BUGET

  3

  2670605 D DOBNZI AFERENTE MPRUMUTURILOR ACORDATE PE TERMEN LUNG -ALTELE

  3

  2670609 D DOBNZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOBILIZATE

  3

  269 C A VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE

  1

  26901 C A VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - CURENTE

  2

  2690100 C VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - CURENTE

  3

  26902 C A VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - NECURENTE

  2

  2690200 C VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ACTIVE FINANCIARE - NECURENTE

  3

  280 C A AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE

  1

  28003 C A AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 26 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  26

  2800300 C AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

  3

  28005 C A AMORTIZAREA CONCEIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE,DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE

  2

  2800500 C AMORTIZAREA CONCEIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE,DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE

  3

  28008 C A AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE

  2

  2800800 C AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE

  3

  281 C A AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE

  1

  28101 C A AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI 2 2810100 C AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI 3 28102 C A AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 2 2810200 C AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 3 28103 C A AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE,

  MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  2

  2810300 C AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  3

  28104 C A AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTI A VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  2

  2810400 C AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTI A VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  3

  290 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

  1

  29004 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

  2

  2900400 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE

  3

  29005 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE ,DREPTURILOR SI ACTIV.SIMILARE

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 27 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  27

  2900500 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE ,DREPTURILOR SI ACTIV.SIMILARE

  3

  29008 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE

  2

  2900800 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE

  3

  291 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE

  1

  29101 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI

  2

  2910100 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI

  3

  29102 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONSTRUCTIILOR

  2

  2910200 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONSTRUCTIILOR

  3

  29103 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  2

  2910300 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

  3

  29104 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE A VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  2

  2910400 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE A VAL.UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE

  3

  293 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE N CURS DE EXECUTIE

  1

  29301 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE NECORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  2

  2930100 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE NECORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  3

  29302 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE N CURS DE EXECUTIE

  2

  2930200 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 28 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  28

  FIXE CORPORALE N CURS DE EXECUTIE 296 C A AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE

  A ACTIVELOR FINANCIARE 1

  29601 C A AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FINANCIARE

  2

  2960101 C AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIUNILOR COTATE

  3

  2960102 C AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIUNILOR NECOTATE

  3

  2960103 C AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR PARTICIPATII

  3

  29602 C A AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR ACTIVE FINANCIARE

  2

  2960200 C AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR ACTIVE FINANCIARE

  3

  301 D A MATERII PRIME 1 30100 D A MATERII PRIME 2 3010000 D MATERII PRIME 3 302 D A MATERIALE CONSUMABILE 1 30201 D A MATERIALE AUXILIARE 2 3020100 D MATERIALE AUXILIARE 3 30202 D A COMBUSTIBILI 2 3020200 D COMBUSTIBILI 3 30203 D A MATERIALE PENTRU AMBALAT 2 3020300 D MATERIALE PENTRU AMBALAT 3 30204 D A PIESE DE SCHIMB 2 3020400 D PIESE DE SCHIMB 3 30205 D A SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT 2 3020500 D SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT 3 30206 D A FURAJE 2 3020600 D FURAJE 3 30207 D A HRANA 2 3020700 D HRANA 3 30208 D A ALTE MATERIALE CONSUMABILE 2 3020800 D A ALTE MATERIALE CONSUMABILE 3 30209 D A MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE 2 3020900 D A MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE 3 303 D A MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE

  INVENTAR 1

  30301 D A MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE 2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 29 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  29

  INVENTAR N MAGAZIE 3030100 D MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE

  INVENTAR N MAGAZIE 3

  30302 D A MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSINTA

  2

  3030200 D MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSINTA

  3

  304 D A MATERIALE REZERVA DE STAT SI DE MOBILIZARE

  1

  30401 D A MATERIALE REZERVA DE STAT 2 3040100 D MATERIALE REZERVA DE STAT 3 30402 D A MATERIALE REZERVA DE MOBILIZARE 2 3040200 D MATERIALE REZERVA DE MOBILIZARE 3 305 D A AMBALAJE REZERVA DE STAT SI DE

  MOBILIZARE 1

  30501 D A AMBALAJE REZERVA DE STAT 2 3050100 D AMBALAJE REZERVA DE STAT 3 30502 D A AMBALAJE REZERVA DE MOBILIZARE 2 3050200 D AMBALAJE REZERVA DE MOBILIZARE 3 307 D A MATERIALE DATE N PRELUCRARE N

  INSTITUTIE 1

  30700 D A MATERIALE DATE N PRELUCRARE N INSTITUTIE

  2

  3070000 D MATERIALE DATE N PRELUCRARE N INSTITUTIE

  3

  309 D A ALTE STOCURI 1 30900 D A ALTE STOCURI 2 3090000 D ALTE STOCURI 3 331 D A PRODUSE N CURS DE EXECUTIE 1 33100 D A PRODUSE N CURS DE EXECUTIE 2 3310000 D PRODUSE N CURS DE EXECUTIE 3 332 D A LUCRARI SI SERVICII N CURS DE EXECUTIE 1 33200 D A LUCRARI SI SERVICII N CURS DE EXECUTIE 2 3320000 D LUCRARI SI SERVICII N CURS DE EXECUTIE 3 341 D A SEMIFABRICATE 1 34100 D A SEMIFABRICATE 2 3410000 D SEMIFABRICATE 3 345 D A PRODUSE FINITE 1 34500 D A PRODUSE FINITE 2 3450000 D PRODUSE FINITE 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 30 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  30

  346 D A PRODUSE REZIDUALE 1 34600 D A PRODUSE REZIDUALE 2 3460000 D PRODUSE REZIDUALE 3 347 D A BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE, POTRIVIT

  LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATAA A STATULUI

  1

  34700 D A BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE, POTRIVIT LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATAA A STATULUI

  2

  3470000 D BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE, POTRIVIT LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATAA A STATULUI

  3

  348 D A DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE 1 34800 D A DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE 2 3480000 D DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE 3 349 D A BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE POTRIVIT

  LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATA A UNIT.ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  1

  34900 D A BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE POTRIVIT LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATA A UNIT.ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  2

  3490000 D BUNURI CONFISCATE SAU INTRATE POTRIVIT LEGII, N PROPRIETATEA PRIVATA A UNIT.ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  3

  351 D A MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 1 35101 D A MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 2 3510100 D MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 3 35102 D A MATERIALE DE NATURAA OBIECTELOR DE

  INVENTAR AFLATE LA TERTI 2

  3510200 D MATERIALE DE NATURAA OBIECTELOR DE INVENTAR AFLATE LA TERTI

  3

  354 D A PRODUSE AFLATE LA TERTI 1 35401 D A SEMIFABRICATE AFLATE LA TERTI 2 3540100 D SEMIFABRICATE AFLATE LA TERTI 3 35405 D A PRODUSE FINITE AFLATE LA TERTI 2 3540500 D PRODUSE FINITE AFLATE LA TERTI 3 35406 D A PRODUSE REZIDUALE AFLATE LA TERTI 2 3540600 D PRODUSE REZIDUALE AFLATE LA TERTI 3 356 D A ANIMALE AFLATE LA TERTI 1 35600 D A ANIMALE AFLATE LA TERTI 2 3560000 D ANIMALE AFLATE LA TERTI 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 31 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  31

  357 D A MARFURI AFLATE LA TERTI 1 35700 D A MARFURI AFLATE LA TERTI 2 3570000 D MARFURI AFLATE LA TERTI 3 358 D A AMBALAJE AFLATE LA TERTI 1 35800 D A AMBALAJE AFLATE LA TERTI 2 3580000 D AMBALAJE AFLATE LA TERTI 3 359 D A BUNURI N CUSTODIE SAU N CONIGNA IE LA

  TERTI 1

  35900 D A BUNURI N CUSTODIE SAU N CONIGNA IE LA TERTI

  2

  3590000 D BUNURI N CUSTODIE SAU N CONIGNA IE LA TERTI

  3

  361 D A ANIMALE SI PASARI 1 36100 D A ANIMALE SI PASARI 2 3610000 D ANIMALE SI PASARI 3 371 D A MARFURI 1 37100 D A MARFURI 2 3710000 D MARFURI 3 378 D A DIFERENTE DE PRET LA MARFURI (ADAOS

  COMERCIAL) 1

  37800 D A DIFERENTE DE PRET LA MARFURI (ADAOS COMERCIAL)

  2

  3780000 D DIFERENTE DE PRET LA MARFURI (ADAOS COMERCIAL)

  3

  381 D A AMBALAJE 1 38100 D A AMBALAJE 2 3810000 D AMBALAJE 3 391 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA

  MATERIILOR PRIME 1

  39100 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR PRIME

  2

  3910000 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR PRIME

  3

  392 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR

  1

  39201 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE

  2

  3920100 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE

  3

  39202 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR DE NATURAA OBIECTELOR

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 32 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  32

  DE INVENTAR 3920200 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA

  MATERIALELOR DE NATURAA OBIECTELOR DE INVENTAR

  3

  393 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUCTIEI N CURS DE EXECUTIE

  1

  39300 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUCTIEI N CURS DE EXECUTIE

  2

  3930000 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUCTIEI N CURS DE EXECUTIE

  3

  394 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR

  1

  39401 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SEMIFABRICATELOR

  2

  3940100 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SEMIFABRICATELOR

  3

  39405 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE

  2

  3940500 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE

  3

  39406 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR REZIDUALE

  2

  3940600 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR REZIDUALE

  3

  395 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR AFLATE LA TERTI

  1

  39501 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR SI MATERIALELOR AFLATE LA TERTI

  2

  3950100 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR SI MATERIALELOR AFLATE LA TERTI

  3

  39502 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SEMIFABRICATELOR AFLATE LA TERTI

  2

  3950200 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SEMIFABRICATELOR AFLATE LA TERTI

  3

  39503 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE AFLATE LA TERTI

  2

  3950300 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE AFLATE LA TERTI

  3

  39504 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR REZIDUALE AFLATE LA TERTI

  2

  3950400 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR REZIDUALE AFLATE LA TERTI

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 33 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  33

  39506 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ANIMALELOR AFLATE LA TERTI

  2

  3950600 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ANIMALELOR AFLATE LA TERTI

  3

  39507 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR AFLATE LA TERTI

  2

  3950700 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR AFLATE LA TERTI

  3

  39508 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR AFLATE LA TERTI

  2

  3950800 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR AFLATE LA TERTI

  3

  396 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ANIMALELOR

  1

  39600 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ANIMALELOR

  2

  3960000 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ANIMALELOR

  3

  397 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR

  1

  39700 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR

  2

  3970000 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR

  3

  398 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR

  1

  39800 C A AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR

  2

  3980000 C AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR

  3

  401 C A FURNIZORI 1 40101 C A FURNIZORI SUB 1 AN 2 4010100 C A FURNIZORI SUB 1 AN 3 40102 C A FURNIZORI PESTE 1 AN 2 4010200 C FURNIZORI PESTE 1 AN 3 403 C A EFECTE DE PLATIT 1 40301 C A EFECTE DE PLATIT SUB 1 AN 2 4030100 C EFECTE DE PLATIT SUB 1 AN 3 40302 C A EFECTE DE PLATIT PESTE 1 AN 2 4030200 C EFECTE DE PLATIT PESTE 1 AN 3 404 C A FURNIZORI DE ACTIVE FIXE 1 40401 C A FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN 2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 34 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  34

  4040100 C FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN 3 40402 C A FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN 2 4040200 C FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN 3 405 C A EFECTE DE PLATIT PENTRU ACTIVE FIXE 1 40501 C A EFECTE DE PLATIT PENTRU ACTIVE FIXE SUB

  1 AN 2

  4050100 C EFECTE DE PLATIT PENTRU ACTIVE FIXE SUB 1 AN

  3

  40502 C A EFECTE DE PLATIT PENTRU ACTIVE FIXE PESTE 1 AN

  2

  4050200 C EFECTE DE PLATIT PENTRU ACTIVE FIXE PESTE 1 AN

  3

  408 C A FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 1 40800 C A FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 2 4080000 C FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 3 409 D A FURNIZORI - DEBITORI 1 40901 D A FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI

  DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR PT PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI

  2

  4090101 D FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR

  3

  4090102 D FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI

  3

  411 D A CLIENTI 1 41101 D A CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN 2 4110101 D A CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN 3 4110108 D A CLIENTI INCERTI SAU N LITIGIU SUB 1 AN 3 41102 D A CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN 2 4110201 D CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN 3 4110208 D A CLIENTI INCERTI SAU N LITIGIU PESTE 1 AN 3 413 D A EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI 1 41301 D A EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI SUB 1 AN 2 4130100 D EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI SUB 1 AN 3 41302 D A EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI PESTE 1 AN 2 4130200 D EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI PESTE 1 AN 3 418 D A CLIENTI - FACTURI DE NTOCMIT 1 41800 D A CLIENTI - FACTURI DE NTOCMIT 2 4180000 D CLIENTI - FACTURI DE NTOCMIT 3 419 C A CLIENTI - CREDITORI 1

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 35 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  35

  41900 C A CLIENTI - CREDITORI 2 4190000 C CLIENTI - CREDITORI 3 421 C A PERSONAL - SALARII DATORATE 1 42100 C A PERSONAL - SALARII DATORATE 2 4210000 C PERSONAL - SALARII DATORATE 3 422 C A PENSIONARI - PENSII DATORATE 1 42201 C A PENSIONARI CIVILI - PENII DATORATE 2 4220100 C PENSIONARI CIVILI - PENII DATORATE 3 42202 C A PENIONARI MILITARI - PENII DATORATE 2 4220200 C PENIONARI MILITARI - PENII DATORATE 3 423 C A PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII

  DATORATE 1

  42300 C A PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE

  2

  4230000 C PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE

  3

  424 C A SOMERI - INDEMNIZA II DATORATE 1 42400 C A SOMERI - INDEMNIZA II DATORATE 2 4240000 C SOMERI - INDEMNIZA II DATORATE 3 425 D A AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 1 42500 D A AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 2 4250000 D AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 3 426 C A DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 1 42600 C A DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 2 4260000 C DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 3 427 C A RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI

  DATORATE TERTILOR 1

  42701 C A RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 2 4270100 C RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 3 42702 C A RE INERI DIN PENII DATORATE TERTILOR 2 4270200 C RE INERI DIN PENII DATORATE TERTILOR 3 42703 C A RE INERI DIN ALTE DREPTURI DATORATE

  TERTILOR 2

  4270300 C RE INERI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR

  3

  428 B A ALTE DATORII I CREANTE N LEGATUR CU PERSONALUL

  1

  42801 B A ALTE DATORII I CREANTE N LEGATUR CU PERSONALUL SUB 1 AN

  2

  4280101 C ALTE DATORII N LEGATUR CU PERSONALUL 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 36 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  36

  SUB 1 AN 4280102 D ALTE CREANTE N LEGATUR CU

  PERSONALUL SUB 1 AN 3

  42802 B A ALTE DATORII I CREANTE N LEGATUR CU PERSONALUL PESTE 1 AN

  2

  4280201 C ALTE DATORII N LEGATUR CU PERSONALUL PESTE 1 AN

  3

  4280202 D ALTE CREANTE N LEGATUR CU PERSONALUL PESTE 1 AN

  3

  429 C A BURSIERI SI DOCTORANZI 1 42900 C A BURSIERI SI DOCTORANZI 2 4290000 C BURSIERI SI DOCTORANZI 3 431 C A ASIGURARI SOCIALE 1 43101 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU

  ASIGURARI SOCIALE 2

  4310100 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE

  3

  43102 C A CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE

  2

  43103 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

  2

  4310300 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

  3

  43104 C A CONTRIBUTIILE AIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

  2

  4310400 C CONTRIBUTIILE AIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

  3

  43105 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE

  2

  4310500 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE

  3

  43107 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII I INDEMNIZA II

  2

  4310700 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII I INDEMNIZA II

  3

  437 C A ASIGURARI PENTRU SOMAJ 1 43701 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU

  ASIGURARI DE SOMAJ 2

  4370100 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ

  3

  43702 C A CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ

  2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 37 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  37

  4370200 C CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ

  3

  43703 C A CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE

  2

  4370300 C CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALED

  3

  438 C A ALTE DATORII SOCIALE 1 43800 C A ALTE DATORII SOCIALE 2 4380000 C ALTE DATORII SOCIALE 3 440 C A COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

  PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 1

  44000 C A COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

  2

  4400000 C COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

  3

  441 C A SUME NCASATE PENTRU BUGETUL CAPITALEI

  1

  44100 C A SUME NCASATE PENTRU BUGETUL CAPITALEI

  2

  4410000 C SUME NCASATE PENTRU BUGETUL CAPITALEI

  3

  442 C A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT 1 44203 C A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DE PLAT 2 4420300 C TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DE PLAT 3 44204 D A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DE

  RECUPERAT 2

  4420400 D TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DE RECUPERAT

  3

  44206 D A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DEDUCTIBIL 2 4420600 D TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DEDUCTIBIL 3 44207 C A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT COLECTAT 2 4420700 C TAXA PE VALOAREA ADAUGAT COLECTAT 3 44208 B A TAXA PE VALOAREA ADAUGAT NEEXIGIBIL 2 4420800 B TAXA PE VALOAREA ADAUGAT NEEXIGIBIL 3 444 C A IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN

  ALTE DREPTURI 1

  44400 C A IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI

  2

  4440000 C IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 38 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  38

  446 C A ALTE IMPOZITE, TAXE I V RS MINTE ASIMILATE

  1

  44600 C A ALTE IMPOZITE, TAXE I V RS MINTE ASIMILATE

  2

  4460000 C ALTE IMPOZITE, TAXE I V RS MINTE ASIMILATE

  3

  448 B A ALTE DATORII I CREANTE CU BUGETUL 1 44801 C A ALTE DATORII FATA DE BUGET 2 4480100 C ALTE DATORII FATA DE BUGET 3 44802 D A ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL 2 4480200 D ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL 3 450 B A SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT COMISIEI

  EUROPENE/ ALTOR DONATORI PHARE,SAPARD,ISPA,

  1

  45001 D A SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN - PHARE, SAPARD, ISPA

  2

  4500100 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN - PHARE, SAPARD, ISPA

  3

  45002 C A SUME DE RESTITUIT COMIIEI EUROPENE - PHARE, SAPARD, ISPA

  2

  4500200 C SUME DE RESTITUIT COMIIEI EUROPENE - PHARE, SAPARD, ISPA

  3

  45003 D A SUME DECLARATE SI SOLICITATE COMIIEI EUROPENE/ ALTOR DONATORI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  2

  4500300 D SUME DECLARATE SI SOLICITATE COMIIEI EUROPENE/ ALTOR DONATORI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  45004 C A SUME DE RESTITUIT/DATORATE COMIIEI EUROPENE/ ALTOR DONATORI-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  2

  4500400 C SUME DE RESTITUIT/DATORATE COMIIEI EUROPENE/ ALTOR DONATORI-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  45005 D A SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLODAT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  2

  4500501 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLODAT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 39 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  39

  4500502 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLODAT BUG.ASIG SOCIALE DE STAT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  4500503 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLODAT BUGETELE FONDURILOR SPECIALE-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  4500504 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT BBUGET LOCAL-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  4500505 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI REPREZENTND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT -INSTITUTII PUBLICE FIN.DIN VENITURI ALE BUG GENERAL CONSOLIDAT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  45006 C A SUME AVANSATE DE COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  2

  4500600 C SUME AVANSATE DE COMIIA EUROPEAN /AL I DONATORI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  45007 D A SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEANA/AL I DONATORI DATORATE ALTOR BENEFICIARI-ONG-URI SOC.COM,ETC-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  2

  4500700 D SUME DE PRIMIT DE LA COMIIA EUROPEANA/AL I DONATORI DATORATE ALTOR BENEFICIARI-ONG-URI SOC.COM,ETC-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  3

  451 B A SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/MINISTERUL AGRICULTURII/PHARE,SAPARD,ISPA,FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  1

  45101 D A SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITILE DE CERTIFICARE - PHARE, SAPARD,ISPA

  2

  4510100 D SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITILE DE CERTIFICARE - PHARE, SAPARD,ISPA

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 40 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  40

  45102 C A SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE - PHARE, SAPARD, ISPA

  2

  4510200 C SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE - PHARE, SAPARD, ISPA

  3

  45103 D A SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIT ILE DE CERTIFICARE/ MINISTERUL AGRICULTURII FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  2

  4510300 D SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIT ILE DE CERTIFICARE/ MINISTERUL AGRICULTURII FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  3

  45104 C A SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ MINISTERULUI AGRICULTURII FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  2

  4510401 C SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ MINISTERULUI AGRICULTURII FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  3

  4510402 C SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE - DEDUCERI PROCENTUALE DEFINITIVE-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  3

  4510409 C ALTE SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ MINISTERULUI AGRICULTURII -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  3

  45105 D A SUME DE PRIMIT DE LA AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  2

  4510500 D SUME DE PRIMIT DE LA AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

  3

  45106 C A SUME AVANSATE DE AUTORIT ILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  2

  4510601 C SUME AVANSATE DE AUTORIT ILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  3

  4510602 C SUME AVANSATE DE AUTORIT ILE DE 3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 41 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  41

  CERTIFICARE PENTRU PL I INTERMEDIARE -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  4510603 C SUME AVANSATE DE AUTORITATILE DE CERTIFICARE DIN VARSAMINTE DIN PROIVATIZARE IN CAZUL INDISPONIBILITATILOR TEMPORARE DIN FD EXTERNE NERAMB.POSTADERARE

  3

  4510605 C SUME DE JUSTIFICAT AUTORIT II DE CERTIFICARE - DECERTIFICARE DEFINITIV FD.EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4510606 C SUME DE JUSTIFICAT AUTORIT II DE CERTIFICARE - DEDUCERE PROCENTUALA DEFINITIVA FD.EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4510609 C ALTE SUME AVANSATE DE AUTORIT ILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  3

  452 C A SUME DATORATE AGENTIILOR DE IMPLEMENTARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT /AG DE PLATI -PHARE,SAPARD,ISPA,FD EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  1

  45201 C A SUME DATORATE AGEN IILOR DE IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD, ISPA

  2

  4520100 C SUME DATORATE AGEN IILOR DE IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD, ISPA

  3

  45202 C A SUME DATORATE AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/ AGENTIILOR DE PLATI -FD.EXT.NERAMBURS.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  2

  4520200 C SUME DATORATE AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/ AGENTIILOR DE PLATI -FD.EXT.NERAMBURS.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  453 B A SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE - PHARE,SAPARD,ISPA

  1

  45301 D A SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIT ILE DE IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD,ISPA

  2

  4530100 D SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIT ILE DE IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD,ISPA

  3

  45302 C A SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE 2

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 42 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  42

  IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD,ISPA 4530200 C SUME DE RESTITUIT AUTORITATILOR DE

  IMPLEMENTARE - PHARE, SAPARD,ISPA 3

  454 B A DECONTARI CU BENEFICIARII DEBITORI/CREDITORI - PHARE, FONDURI EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET

  1

  45401 D A SUME DE PRIMIT DE LA BENEFICIARI - PHARE- 2 4540100 D SUME DE PRIMIT DE LA BENEFICIARI - PHARE- 3 45402 C A SUME DE RESTITUIT BENEFICIARILOR -

  PHARE- 2

  4540200 C SUME DE RESTITUIT BENEFICIARILOR - PHARE-

  3

  45403 D A SUME DE RECUPERAT DE LA BENEFICIARI-FONDURI EXTERNE NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  2

  4540301 D SUME DE RECUPERAT DE LA BENEFICIARI - INSTITUTII PUBLICE -FONDURI EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4540302 D SUME DE RECUPERAT DE LA BENEFICIARI - ONG -URI, SOCIETATI COMERCIALE,ETC-FD.EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  45404 C A SUME DATORATE BENEFICIARILOR-ONG-URI, SOCIET I COMERCIALE, ETC. -FD.EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  2

  4540401 C SUME DATORATE BENEFICIARILOR-ONG-URI, SOCIET I COMERCIALE, ETC. -FD.EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4540402 C SUME DATORATE BENEFICIARILOR-ONG-URI, SOCIET I COMERCIALE, ETC. - FONDURI DE LA BUGET

  3

  45405 D A AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR - FONDURI EXTERNE NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  2

  4540501 D AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD DE LA BUG-INSTIT PUBLICE FINANTATE DIN BUG LOCAL

  3

  4540502 D AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD DE LA BUG-INSTIT

  3

 • AGENTIA

  NATIONALA ANTI-DOPING

  ___________

  Directia Economica,

  Administrativ, Juridic si resurse

  Uamne

  Tipul procedurii:PO Denumirea procedurii: Organizarea si

  conducerea contabilitatii

  Ediia: 1 Revizia: -1

  Cod procedurii : P.O. 03.02

  Pagina 43 din 94 Nr .Exemplare nr.:2

  43

  PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII/SUBVENTII

  4540503 D AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD.DE LA BUGET-ONG-URI SOC.COM ETC

  3

  4540504 D AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FD DE LA BUGET-INSTITUTII PUBLICE FIN INTEGRAL DE LA BUGET

  3

  45406 C A SUME DATORATE BENEFICIARILOR - INSTITUTII PUBLICE FONDURI EXTERNE NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  2

  4540601 C SUME DATORATE BENEFICIARILOR - INSTITUTII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL FD.EXTERNE NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4540602 C SUME DATORATE BENEFICIARILOR -INSTIT.FINANTATE DIN VENITURI PROPRII/VEN PROPRII SI SUBVENTII-FD EXT.NERAMB.POSTADERARE SI FD DE LA BUGET

  3

  4540603 C SUME DATORATE BENEFICIARILOR - INSTITUTII FINANTATE DIN BUGE