prezentare imi (magdalena talaban comisia europeana)

36
IMI IMI Sistemul de informare Sistemul de informare al pie al pie ței interne ței interne Conferința de promovare a Sistemului IMI București, 11 aprilie 2012

Upload: imi-s-net-romania

Post on 20-Jul-2015

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

IMIIMISistemul de informare Sistemul de informare

al pieal pieței interneței interne

Conferința de promovare a Sistemului IMIBucurești, 11 aprilie 2012

• Ce este IMI?

• IMI și Directiva Servicii

• Noutăți IMI

2

Ce este IMI ?

Platformă multilingvă online utilizată pentru cooperarea administrativă între autoritățile publice din Statele membre UE/SEE

Dezvoltat de către Comisia Europeană în parteneriat cu Statele membre

Folosit în prezent pentru trei arii legislative:

Calificări profesionale

Servicii

Detașarea lucrătorilor (pilot)

3

136

16

Servicii

5411

Calificări profesionale

2

Deta area lucrătorilorș

501647

89

Mai mult de 7000 autorități înregistrate

2700 schimburi de informații în 2011

Timp de răspuns(toate ariile legislative, 2011 & 2012)

O săptămână

Două săptămâni

Patru săptămâni

Mai mult de patru săptămâni

Pentru ce se poate folosi IMI ?

Identificarea omologilor corespunzători în alte State membre

Schimburi de informații bilaterale (între două autorități competente)

Alerte despre situații periculoase în legătură cu prestatorii de servicii (o autoritate către mai multe autorități)

Căutarea de informații privind registre profesionale și comerciale în alte State membre

7

Avantajele utilizării IMI

Adaptabil la diferite structuri administrative

Proceduri comune simplificate

Multilingvism

Protecția datelor cu caracter personal

Fără costuri IT pentru SM și utlizatori

Oportunități de formare pentru utilizatori

8

10

Crearea şi trimiterea cererii

11

Acceptarea cererii

Furnizarea informațiilor

Acceptarea informațiilor și închiderea cererii

Schimb de informații în patru pași

33

22

44

11

Fiecare AC poate trimite cereri de informații în ariile pentru în care are competență

SDSDPQPQ PWPW

Modulul de registre din IMI

Punct de plecare: Art. 28(7) din Directiva Servicii

Modul orizontal (nespecific unei anumite arii legislative)

Orice autoritate poate adăuga informații despre registre naționale care pot fi de interes omologilor din alte state membre

Registre cu caracter general sau specifice unei activități/ profesii

Căutare registre

Informații generale în limba utilizatorului

Informații privind accesul la registru

Informații privind conținutul registrului

17

• Ce este IMI?

• IMI și Serviciile

• Noutăți IMI

Cereri în aria Servicii

18

Total 2010 = 181

Total 2011 = 385

Ian-martie 2012 Servicii = 97Calificări prof. = 763Detașare lucr. = 185

Cereri IMI – Sectoare de activitate (2011)

19

Sector de servicii Nr. cereri %

Construc iiț 80 23%

Turism 66 19%

Comer cu amănuntulț 36 10%

Catering 23 7%

Servicii imobiliare 12 3%

Alte sectoare 135 38%

De ce un număr scăzut de cereri în aria Servicii? (1)

Obligațiile prevăzute de Directiva Servicii sunt încă neclare în rândul AC

Multe AC continuă să aplice procedurile vechi, cu solicitări nejustificate față de furnizorii de servicii

Directiva Servicii acoperă multe proceduri cu caracter național/local

Nu există experiență anterioară de cooperare între SM

Situație diferită față de aria calificărilor profesionale

20

De ce un număr scăzut de cereri în aria Servicii? (2)

Unele AC au puține cazuri

Expunere limitată la prestatori de servicii străini

Directiva Servicii a eliminat multe din procedurile anterioare, multe verificări nu mai sunt necesare

Proceduri descentralizate

Este încă dificil de identificat AC corectă în anumite țări

21

De ce un număr scăzut de cereri în aria Servicii? (3)

În unele țări nu toate AC au fost încă înregistrate în IMI pentru aria Servicii

Multe autorități locale

Procesul de înregistrare continuă

Datele înregistrate în IMI despre fiecare AC sunt uneori incomplete

Descrierea competenței AC pe baza cuvintelor cheie

22

Soluții ?

Eforturi comune – CE, coordonatorii IMI și AC

Comisia Europeană

• Evenimente de formare și promovare

• Manuale pentru utilizator

• Îmbunătățirea sistemului din punct de vedere tehnic

23

Soluții ?

Descrierea competențelor AC în sistem

• Cuvinte cheie și lista de activități de servicii recent revizuite

• Liste mai clare și mai ușor de folosit

• Selectarea corectă a cuvintelor cheie va permite identificarea cu mai multă ușurință a AC din alte state

• Pasul următor: fiecare AC trebuie să-și verifice datele înregistrate în IMI și să le actualizeze dacă este necesar

24

3 seturi de cuvinte cheie:- Acoperire geografică- Competențe- Activitate prestării servicii

25

Soluții ?

Familiarizarea cu seturile de întrebări disponibile în IMI

Întrebări și răspunsuri pre-traduse grupate în 4 seturi

• Servicii transfrontaliere – societate/parteneriat

• Servicii transfrontaliere – prestator de servicii

• Stabilire permanentă – societate/parteneriat

• Stabilire permanentă – prestator de servicii

* Seturile de întrebări sunt disponibile pe site-ul IMI

26

27

• Ce este IMI?

• IMI și Serviciile

• Noutăți IMI

O nouă versiune IMI – o nouă experiență pentru utilizator

Îmbunătățirea continuă a aplicației

Feedback de la utilizatori

Sistemul este deja operațional – accent pe funcționalități noi sau îmbunătățirea celor existente

Versiunea 5 – disponibilă în curând

Baza IMI de formare: înainte de sfârșitul lunii aprilie

Sistemul IMI (producție): începutul lunii mai

28

Noua versiune IMI

Interfață nouă

Noi reguli de navigare – posibilitate de a deschide mai multe ecrane (tab-uri) simultan

Prima pagină – informații utile pentru utilizator

Pagină nouă pentru asistență tehnică (help page)

29

30

Noul meniu IMI

Reorganizat

Simplificat

Mai intuitiv

Sarcinile în curs grupate separat

31

Alte schimbări în noua versiune IMI

Funcție nouă de căutare pentru cereri

Posibilitatea de a exporta liste de autorități/ cereri/registre

Posibilitatea de a atașa documente la o cerere deschisă în orice moment

Mesaje structurate (înlocuiesc “comentariul general”) – permit comunicarea între cele două AC pe parcursul unui schimb de informații

32

Traducere automată în IMI

Serviciu indisponibil începând cu decembrie 2010

Reintrodus cu versiunea 5

Serviciu nou de traducere automată al CE aflat încă în dezvoltare

Versiune pilot a noului serviciu – anumite limitări tehnice

DAR: Toate limbile oficiale UE disponibile Traducere RO–EN și EN-RO

33

34

Mod nou de funcționare al traducerii automate

Asistență pentru utilizatorii IMI

Date de contact pentru punctul de helpdesk național disponibile în sistem

Manualul utilizatorului – revizuire în curs

FAQ, Glosar de termeni

Revizuirea materialor de auto-formare

Necesară cu versiunea 5

Planificată anul acesta

35

Pentru mai multe informa ii consulta i site-ul ț țIMI:

http://ec.europa.eu/imi-net/