premedia andrei

15
Contractarea, Implementarea si Inchiderea Granturilor PRE MEDIA SUPPORT Prezentare de Andrei Gheorghe, Grant Expert – Pre Media Support CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

Upload: guest34a805

Post on 31-Oct-2014

900 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Premedia Andrei

Contractarea, Implementarea si Inchiderea GranturilorPRE MEDIA SUPPORT

Prezentare de Andrei Gheorghe, Grant Expert – Pre Media Support

CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

Page 2: Premedia Andrei

2

Contractarea

Autoritatea Contractanta - OPCP Autoritatea de Implementare -

CNC Beneficiari de Grant Asistenta Tehnica –

Pre Media Support

Page 3: Premedia Andrei

3

Contractarea

Documentele de eligibilitate pt contracte training cazier judiciar al persoanei (si eventual

parteneri) care este autorizata sa  semneze

certificat de atestare fiscala de la directia de taxe si impozite locale

certificat de atestare fiscala de la agentia locala de administrare fiscala (NU cazier fiscal)

Page 4: Premedia Andrei

4

Documentele de eligibilitate pt contracte training declaratie tip pe propria raspundere declaratie privind CAS-ul, declaratie

tip “de minimis” contractul cu anexele (buget, revizuit

daca e cazul, model de rapoarte etc.)

Contractarea

Page 5: Premedia Andrei

5

Documentele de eligibilitate dezvoltare/circulatie/cinema - companii:

certificat de atestare fiscala de la directia de taxe si impozite locale

certificat de atestare fiscala de la agentia locala de administrare fiscala (NU cazier fiscal)

Contractarea

Page 6: Premedia Andrei

6

Contractarea

cazier judiciar al persoanei (si eventual parteneri) care este autorizata sa  semneze

declaratie tip “de minimis” contractul cu anexele (buget,

revizuit daca e cazul, conditii generale, model de rapoarte etc.)

Page 7: Premedia Andrei

7

Contractarea

Toate contractele vor fi insotite acolo unde este cazul si de copii dupa: imputernicirea persoanei delegate acolo

unde este alta persoana decat cea din certificatul constatator de la Registrul Comertului (dar numai daca este autentificata la notar)

copie a statutului sau hotararii judecatoresti de la infiintarea companiei/fundatiei (dar numai daca este legalizata la notar)

Page 8: Premedia Andrei

8

Contractarea regula generala: nu se mai primesc la Min de

Finante (OPCP) copii (acolo unde sunt necesare) nelegalizate decat cu cateva exceptii: acolo unde o persoana este implicata pe schema de training dar este si persoana cheie intr-un grant din schema de dezvoltare poate depune un original la un dosar (ex: cazier judiciar) si o copie la celalalt, pe care va scrie “conform cu originalul” (si stampila in cazul companiilor)

de asemenea, daca la Dezvoltare o companie are doua contracte, va respecta regula descrisa anterior.

Page 9: Premedia Andrei

9

Cererea de plata a avansului

Model Unde se livreaza banii 80% din contributia PHARE Cheltuirea avansului

Page 10: Premedia Andrei

10

Management financiar:eligibilitatea cheltuielilor

Pentru ca orice cheltuiala sa fie eligibila, trebuie ca toate documentele contabile (toate anexele, toate ofertele originale, documentele aferente livrarii, platilor, state de salarii etc.) sa fie emise, inregistrate si pastrate in buna ordine

De asemenea, trebuie sa se faca in concordanta cu obiectivele proiectului, cu linia bugetara (in euro in raport cu cursul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en)

Page 11: Premedia Andrei

11

Management financiar:eligibilitatea cheltuielilor Plata trebuie sa fie in acord cu rata

alocata (unde e cazul), in interiorul perioadei de implementare, cu respectarea ratelor unitare (unde e cazul), a sumei alocate, a destinatiei initiale

Costuri neeligibile: TVA, dobanzi bancare, pierderi cauzate de cursul de schimb, taxele cu caracter fiscal (taxa de timbru)

Page 12: Premedia Andrei

12

proportia intre fondurile PHARE si fondurile de contributie trebuie mentinuta conform contractului; rezulta firesc ca daca totalul final al cheltuielilor este mai mic decat bugetul alocat, contributia PHARE se va reduce proportional

Total costuri eligibile 100.000 (Buget)Contributie Phare 85.000 (85%) Contributie Locala 15.000 (15%)

Total costuri finale eligibile: 90.000Contributie actuala Phare 76.500 (85%) Contributie actuala Locala 13.500 (15%)

CO-FINANTAREA

Page 13: Premedia Andrei

13

Management financiar:cash flow

Planificarea cheltuielilor in functie de planul initial si de resursele personale / sau ale companiei

Raportul final trebuie sa fie trimis din timp pentru a se evita blocajele financiare

Page 14: Premedia Andrei

14

Management financiar

Probleme des intalnite: Facturi platite, bunuri/servicii nelivrate sau

neinregistrate prin predare/primire Neinregistarea bunurilor/serviciilor in

inventar/contabilitate Cheltuirea dobanzii bancare Efectuarea platilor in functie de prioritati este o

alegere importanta La contractele companiilor cu mai multe granturi:

plati inversate Plasarea gresita a cheltuielilor pe linii bugetare Efectuarea unor cheltuieli in afara obiectivelor

aplicatiei

Page 15: Premedia Andrei

15

Inchiderea

Raportul tehnic final Raportul financiar final Cererea de plata finala