premedia andrei

of 15 /15
Contractarea, Implementarea si Inchiderea Granturilor PRE MEDIA SUPPORT Prezentare de Andrei Gheorghe, Grant Expert – Pre Media Support CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

Author: guest34a805

Post on 31-Oct-2014

882 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Contractarea, Implementarea si Inchiderea Granturilor PRE MEDIA SUPPORT Prezentare de Andrei Gheorghe,GrantExpert Pre Media Support CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

2. Contractarea

 • Autoritatea Contractanta- OPCP
 • Autoritatea de Implementare- CNC
 • Beneficiari de Grant
 • Asistenta Tehnica
 • Pre Media Support

3. Contractarea

 • Documentele de eligibilitate pt contracte training
  • cazier judiciar al persoanei (si eventual parteneri) care este autorizata sa semneze
  • certificat de atestare fiscala de la directia de taxe si impozite locale
  • certificat de atestare fiscala de la agentia locala de administrare fiscala (NU cazier fiscal)

4.

 • Documentele de eligibilitate pt contracte training
  • declaratie tip pe propria raspundere
  • declaratie privind CAS-ul, declaratie tip de minimis
  • contractul cu anexele (buget, revizuit daca e cazul, model de rapoarte etc.)

Contractarea 5.

 • Documentele de eligibilitate dezvoltare/circulatie/cinema - companii:
 • certificat de atestare fiscala de la directia de taxe si impozite locale
 • certificat de atestare fiscala de la agentia locala de administrare fiscala (NU cazier fiscal)

Contractarea 6. Contractarea

 • cazier judiciar al persoanei (si eventual parteneri) care este autorizata sa semneze
 • declaratie tip de minimis
 • contractul cu anexele (buget, revizuit daca e cazul, conditii generale, model de rapoarte etc.)

7. Contractarea

 • Toate contractele vor fi insotite acolo unde este cazul si de copii dupa:
  • imputernicirea persoanei delegate acolo unde este alta persoana decat cea din certificatul constatator de la Registrul Comertului (dar numai daca este autentificata la notar)
  • copie a statutului sau hotararii judecatoresti de la infiintarea companiei/fundatiei (dar numai daca este legalizata la notar)

8. Contractarea

  • regula generala :nu se mai primesc la Min de Finante (OPCP) copii (acolo unde sunt necesare) nelegalizate decat cu cateva exceptii : a colo unde o persoana este implicata pe schema de training dar este si persoana cheie intr-un grant din schema de dezvoltare poate depune un original la un dosar (ex: cazier judiciar) si o copie la celalalt, pe care va scrie conform cu originalul (si stampila in cazul companiilor)
  • d e asemenea, daca la Dezvoltare o companie are doua contracte, va respecta regula descrisa anterior.

9. Cererea de plata a avansului

 • Model
 • Unde se livreaza banii
 • 80% din contributia PHARE
 • Cheltuirea avansului

10. Managementfinanciar : eligibilitateacheltuielilor

 • Pentru ca orice cheltuiala sa fie eligibila, trebuie ca toate documentelecontabile(toate anexele, toate ofertele originale, documentele aferente livrarii, platilor , state de salariietc.) sa fie emise, inregistrate si pastrate in buna ordine
 • De asemenea, trebuie sa se faca in concordanta cu obiectivele proiectului, cu linia bugetara (in euro in raport cu cursulhttp:// ec.europa.eu /budget/ inforeuro / index.cfm ? fuseaction = currency _ historique&currency =507&Language= en )

11. Managementfinanciar : eligibilitateacheltuielilor

 • Plata trebuie sa fie in acord cu rata alocata (unde e cazul), in interiorul perioadei de implementare, cu respectarea ratelor unitare (unde e cazul), a sumei alocate, a destinatieiinitiale
 • Costuri neeligibile: TVA, dobanzi bancare, pierderi cauzate de cursul de schimb, taxele cu caracter fiscal (taxa de timbru)

12.

 • proportia intre fondurile PHARE si fondurile de contributie trebuie mentinuta conform contractului; rezulta firesc ca daca totalul final al cheltuielilor este mai mic decat bugetul alocat, contributia PHARE se va reduce proportional
 • Total costuri eligibile 100.000 (Buget)
 • Contributie Phare 85.000 (85%)
 • Contributie Locala 15.000 (15%)
 • Total costuri finale eligibile: 90.000
 • Contributie actuala Phare 76.500 (85%)
 • Contributie actuala Locala 13.500 (15%)

CO-FINANTAREA 13. Managementfinanciar : cash flow

 • Planificarea cheltuielilor in functie de planulinitialsi de resurselepersonale / sau ale companiei
 • Raportul final trebuie sa fie trimis din timp pentru a se evita blocajele financiare

14. Management financiar

 • Probleme des intalnite:
  • Facturi platite, bunuri/servicii nelivrate sau neinregistrate prin predare/primire
  • Neinregistarea bunurilor /serviciilorin inventar /contabilitate
  • Cheltuirea dobanziibancare
  • Efectuarea platilor in functie de prioritatieste o alegere importanta
  • Lacontractele companiilorcu mai multe granturi: plati inversate
  • Plasarea gresita a cheltuielilor pe linii bugetare
  • Efectuarea unor cheltuieli in afara obiectiveloraplicatiei

15. Inchiderea

 • Raportul tehnic final
 • Raportul financiar final
 • Cererea de plata finala