pregatire eveniment aniversar ise

of 23 /23
2 5 de ani de 25 de ani de l a la reî nființarea r eînființarea Institutului Institutului de Științe ale d e Științe ale Educației în E ducației în 1990 1990 Prima întâ lnire de lucru 29 iulie 2 015

Upload: balica-magdalena

Post on 13-Apr-2017

239 views

Category:

Marketing


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pregatire eveniment aniversar ISE

EvenimentEveniment25 de ani de la 25 de ani de la reînființareareînființareaInstitutului de Institutului de Științe ale Științe ale Educației în Educației în 19901990

Prima întâlnire de lucru29 iulie 2015

Page 2: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 3: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 4: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 5: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 6: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 7: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 8: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 9: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 10: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 11: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 12: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 13: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 14: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 15: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 16: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 17: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 18: Pregatire eveniment aniversar ISE

EvenimentEveniment25 de ani de la 25 de ani de la reînființareareînființareaInstitutului de Institutului de Științe ale Științe ale Educației în Educației în 19901990

A doua întâlnire de lucru5 august 2015

Page 19: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 20: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 21: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 22: Pregatire eveniment aniversar ISE
Page 23: Pregatire eveniment aniversar ISE