posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din arges 9. 03 2015

39

Upload: angpit6088

Post on 25-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Lista publicata pe Portal SEI: Titularizare 2015 Rapoarte judeţul ARGES la data de 9. 03 2015

TRANSCRIPT

Page 1: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015
Page 2: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

> >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic

de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1853

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEAL DEARTA

ARHITECTURA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1980

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

ARTA VOCALA - CANTO 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

ARTA VOCALA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2023

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL"ION C.

BRĂTIANU"

LICEAL BIOLOGIE 20 / 0 REZ CCC

11.03.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1486

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTRUCŢII

DE MAŞINICOLIBAŞI

LICEAL CHIMIE 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1916

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIUREBREANU

LICEAL CHIMIE 18 / 0 REZ CCD1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

1 of 4 3/18/2015 10:38 PM

Page 3: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[SC GIMMISEI]

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1968

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

COREPETITIE 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANLimba

română

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1790

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGICELIM

LICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICEDE SPECIALITATE

(TEOLOGIEPENTICOSTALA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2003

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1683

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

I.C.LĂZĂRESCU GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT

18 / 0 REZ MED1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1544

MĂRĂCINENI(MĂRĂCINENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

NR.1MĂRĂCINENI

[SC GIMARGESELU ]

LICEALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1982

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI" LICEAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT

18 / 0 REZ PENS

MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1464

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)ŞCOALA

GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

2 of 4 3/18/2015 10:38 PM

Page 4: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] 5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1526

BĂLILEŞTI(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂBĂLILEŞTI

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1005

ŞTEFAN CELMARE

(ŞTEFAN CELMARE)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂŞTEFAN CEL

MARE

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT19 / 0

REZPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1929

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL"DINICU

GOLESCU"

VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE

18 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

FOTBAL Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1706

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMAL

VALEA REA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAEBĂLCESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

01.01.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1845

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PUIDE LEI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1567

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

ARIPIDESCHISE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1577

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

ARIPI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

25 / 0 REZ DIR

CCD

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

3 of 4 3/18/2015 10:38 PM

Page 5: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] DESCHISEPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

2008

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

4 of 4 3/18/2015 10:38 PM

Page 6: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

< > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământcu statutjuridic de

careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1829

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMARIN PREDA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 2 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1763

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALISTEŢEL

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1640

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITCASTELULFERMECAT

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1695

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITALBĂ CAZĂPADA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

11.12.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1696

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITALBĂ CA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

25 / 0 REZ CCC

01.07.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_2.html

1 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 7: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] ZĂPADAPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1603

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITARMONIA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1275

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂNEGRU VODĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1660

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALNR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"VIRGILCALOTESCU"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1719

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALCLUCEREASA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"LIVIUREBREANU"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1645

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALFLORILE

SOARELUI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1648

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALFLORILE

SOARELUI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1647

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

GRĂDINIŢACU PROGRAM

NORMALFLORILE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_2.html

2 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 8: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] SOARELUIPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1162

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF.IACOB

CAMPULUNG PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1068

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

C.D.ARICESCU

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1087

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITSFÂNTULNICOLAE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1305

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGITACADEMIAPITICILOR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1536

MAREŞ(ALBOTA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MAREŞ

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

SANDAMOVILA]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1261

SLĂATIOARELE(BĂBANA)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ

SLĂTIOARELE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1861

VALEA LUIENACHE

(BĂICULEŞTI)

ŞCOALAGIMNAZIALĂVALEA LUIENACHE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_2.html

3 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 9: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Rural] [ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1183

BOTENI(BOTENI)

[Rural]

GRĂDINIŢACU PROGRAMPRELUNGIT

NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"PETREŢUŢEA"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

01.01.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_2.html

4 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 10: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic

de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1184

STRÂMBENI(CĂLDĂRARU)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMAL

ACAD.PROF.ION

ANGELESCU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂPROF.UNIV.

DR. IONSTOIA]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1618

VĂLENI-PODGORIA

(CĂLINEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

VĂLENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂVRĂNEŞTI]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1849

GRUIU(CĂTEASCA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GRUIU PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1851

CATANELE(CĂTEASCA)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMAL

CĂTANELE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GRUIU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

1 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 11: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

1055

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

SCOALAPRIMARA NR.2Valea Cetăţuii

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1307

JGHEABURI(CORBI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMAL

JGHEABURI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NAUMRAMNICEANU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

27.06.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1699

PRISEACA(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂPRISEACA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂIORDACHEPACESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1704

COŞEŞTI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

COŞEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂIORDACHEPACESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1803

LĂUNELE DESUS (CUCA)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂLĂUNELE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEAGHIŢULESCU]

[GRĂDINITALAUNELE]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1512

NEGRENI(DÂRMĂNEŞTI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMALNEGRENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

DÂRMĂNEŞTI]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2012

DÂRMĂNEŞTI(DÂRMĂNEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂDÂRMĂNEŞTI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

2 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 12: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

9. -

1605

IZVORU(IZVORU)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

NORMAL NR. 2IZVORU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ELENA DAVILAPETRICARI]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1251

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMALSILIŞTENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GENERALC-TIN

CRISTESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1252

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

Grădiniţa cuprogramnormal

PĂDUREŢI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GENERALC-TIN

CRISTESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1680

FURNICOŞI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ

FURNICOŞI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1996

MOZACU(NEGRAŞI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMNORMALMOZACU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PETRE BADEA]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1835

CĂTUNAŞI(POIANALACULUI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂCĂTUNAŞI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1054

PURCĂRENI(POPEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ

PURCĂRENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

3 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 13: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

VICTORŢÂRCOVNICUL]

7. -8. -9. -

1779

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

GRADINITA CUPROGRAMNORMAL

PRIBOIENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

C.RADULESCU-CODIN]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1789

PĂTULENI(RĂTEŞTI)

[Rural]

GRADINITA CUPROGARMNORMALPATULENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂGHEORGHE

I.C.BRĂTIANU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

4 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 14: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământcu statutjuridic de

careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1403

DEAGU DESUS (RECEA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALADEAGURILE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR. 1]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1222

RĂDEŞTI(STÂLPENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

RĂDEŞTI

[LICEULTEHNOLOGIC

I.C.PETRESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1221

OGREZEA(STÂLPENI)

[Rural]

GRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALOGREZEA

[LICEULTEHNOLOGIC

I.C.PETRESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1473UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1852

BUGHEA DESUS

(BUGHEA DE

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

1 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 15: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

SUS)

[Rural][GPN

BUGHITA]

PENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1600

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU

PROGRAMPRELUNGITARMONIA

INVATAMANTANTEPRESCOLAR

EDUCATOR -PUERICULTOR

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1598

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢACU

PROGRAMPRELUNGITARMONIA

INVATAMANTANTEPRESCOLAR

EDUCATOR -PUERICULTOR

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1410

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

COSTESTI LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

18 / 0 REZ PENS

MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2048

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"ARMANDCĂLINESCU"

LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1369

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCURTEA DE

AG

LICEALESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1998

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"DIMITRIEDIMA"

LICEAL FIZICA 18 / 0 REZ DEP1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1757

TOPOLOVENI(ORAŞ

TOPOLOVENI)

LICEULTEORETIC

"ION LICEAL FIZICA 18 / 0

REZ DETMEN

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

2 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 16: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]MIHALACHE"

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2029

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL"ION C.

BRĂTIANU"

LICEAL FIZICA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1458

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIALPRIMAR

INVATATOR ITINERANT SIDE SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1117

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIALPRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-

EDUCATOR

20 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1837

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMIRCEA CEL

BĂTRÂN

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1830

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MARINPREDA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1984

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI" PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC

17,04,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1546

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MATEI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

3 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 17: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]BASARAB

PENTRU INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1277

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂNEGRU VODĂ

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

4 of 4 3/18/2015 10:39 PM

Page 18: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic

de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1876

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEORETIC

"IULIAZAMFIRESCU"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1585

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALPRIMARĂ

NR.2ŞTEFĂNEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

VINTILĂBRĂTIANU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC

30.04.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1584

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

VINTILĂBRĂTIANU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1066

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

C.D.ARICESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1440

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"BASARAB I"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

1 of 4 3/18/2015 11:54 PM

Page 19: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

ARGEŞ)

[Urban]

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1495

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1037

DUMIREŞTI(ALBEŞTII DE

ARGEŞ)

[Rural]

SCOALAPRIMARA

DUMIREŞTII

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1038

DUMIREŞTI(ALBEŞTII DE

ARGEŞ)

[Rural]

SCOALAPRIMARA

DUMIREŞTII

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1866

BĂICULEŞTI(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2053

BÂRLA(BÂRLA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1186

CĂLDĂRARU(CĂLDĂRARU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPROF.UNIV.

DR. IONSTOIA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1858

CĂTEASCA(CĂTEASCA)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂRECEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

2 of 4 3/18/2015 11:54 PM

Page 20: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GRUIU]

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1319

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ

OESTIPĂMANTENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1697

PETREŞTI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PETREŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂIORDACHEPACESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1804CUCA (CUCA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEAGHIŢULESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC

12.10.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1676

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ

OLTEANCA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1121

POJORÂTA(LEREŞTI)

[Rural]

SCOALAPRIMARA

POJORÂTA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1LEREŞTI]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1257

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GENERALC-TIN

CRISTESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC

15.08.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1267

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARATUFANU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

18 / 0 REZ PENS

MED12.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

3 of 4 3/18/2015 11:54 PM

Page 21: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[ŞCOALAGIMANZIALĂ

PETRETUDOSE]

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1225

MIROŞI(MIROŞI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPROF. EMILNEGOIŢĂ

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

4 of 4 3/18/2015 11:54 PM

Page 22: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1993

NEGRAŞI(NEGRAŞI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂBIRLOGU-NEGRAŞI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PETRE BADEA]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2042

NUCŞOARA(NUCŞOARA)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ PETRE

CHELU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMAARNĂUŢOIU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1292

SĂLĂTRUCU(SĂLĂTRUCU)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.2

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

RADU ŞERBAN]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1223

RĂDEŞTI(STÂLPENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

RĂDEŞTI

[LICEULTEHNOLOGIC

I.C. PETRESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1026

FÂLFANI(STOLNICI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂFÂLFANI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

1 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 23: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[ŞCOALAGIMNAZIALĂCONSTANTINBĂLĂCEANUSTOLNICI]

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1622ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMABRĂTIANU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1685

VALEAMĂNĂSTIRII(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

I.C.LĂZĂRESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1019

UNGHENI(UNGHENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDOR CORNEL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1850

BUGHEA DESUS

(BUGHEA DESUS)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1

[SC PRIMBUGHITA]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2005

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2006

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1092

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

SPECIALGIMNAZIAL

KINETOTERAPIE 16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

2 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 24: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

5. Nu

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1616

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ZINCAGOLESCU"

LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1681

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

I.C.LĂZĂRESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1651

PIETROŞANI(PIETROŞANI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR. 1

[SC. GIMN.RETEVOIESTI]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1317

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICFORESTIERCURTEA DE

ARGEŞ

LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1521

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TRAIAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0

REZ CCC12.05.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2004

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1519

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

LICEUL CUPROGRAMSPORTIV

"VIITORUL"

LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC

05.06.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

3 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 25: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] 5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1684

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORMUŞATESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

4 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 26: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate de

învăţământ cu

statut juridic

de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1912

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ADRIANPĂUNESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ PENS

MED13.01.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1009

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SCOALAGIMNAZIALĂ

NANU MUSCEL GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 0 / 18

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1465

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1769RÂCA (RÂCA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ILIESTĂNCULESCU

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1997

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

COLEGIULTEHNIC

"DIMITRIEDIMA"

LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

18 / 0 REZ CCC

20,08,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

1 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 27: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] 5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1569

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

19 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2075

VEDEA(VEDEA)

[Rural]

CLUBULELEVILOR

VEDEA

[PALATUL

COPIILOR

PITEŞTI]

CLUBURILECOPIILOR

MACHETE /CONSTRUCTII DE

MASINI18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MACHETE /CONSTRUCTII DEMASINI (PALATESI CLUBURI ALE

COPIILOR)

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1800

CUCA(CUCA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEAGHIŢULESCU

GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 2 REZ CCC

04.04.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1583

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

VINTILĂBRĂTIANU

GIMNAZIALMATEMATICA -

FIZICA18 / 0 REZ PRIM

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2001

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"DIMITRIEDIMA"

LICEALMECANICA /MECANICA

18 / 0 REZ CONC

MEDREVIZUIBIL

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1978

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INSTRUMENTEMUZICALEPOPULARE:

TAMBAL

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1151

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANCOMPLEMENTAR

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

2 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 28: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]GIMNAZIU

COREGRAFIE5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1132

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANLimba

română

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1133

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

20 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANLimba

română

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1981

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

VIOARALimba

română

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1983

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DEARTE "DINU

LIPATTI"

LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 REZ CCC

16,05,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

FLAUTLimba

română

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1527

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

PALATULCOPIILORPITEŞTI

PALATELECOPIILOR

NAVOMODELE 18 / 0 REZ PENS

MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

NAVOMODELE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2073

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMIRCEA CEL

BĂTRÂN

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1548

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MATEIBASARAB

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

3 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 29: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1582

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

I.L.CARAGIALE

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

4 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 30: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probă practică/ Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1157

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION PILLAT

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1102

STOENEŞTI(STOENEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

[SC. PRIM. VALEA

BADENILOR+SC.GIMN.

COTENESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1597

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂVINTILĂ BRĂTIANU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 19 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1303

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA CEL BĂTRÂN"

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1703

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN

BRANCOVEANU GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

1 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 31: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban] [SC RADU GOLESCU]INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1946

MICEŞTI(MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2074

TOPOLOVENI(ORAŞ

TOPOLOVENI)

[Urban]

CLUBUL COPIILORTOPOLOVENI

[PALATUL COPIILOR

PITEŞTI]

CLUBURILECOPIILOR

ORCHESTRAPOPULARA / TARAF

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

ORCHESTRADE MUZICAPOPULARA -

TARAF (PALATESI CLUBURI

ALE COPIILOR)

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1379

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ESTETICA SIIGIENA CORPULUI

OMENESC)

24 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1382

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ESTETICA SIIGIENA CORPULUI

OMENESC)

24 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1412

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA /MECANICAAGRICOLA)

24 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICANAVE -

METALURGIE -PETROL SI

GAZE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1496

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

24 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICANAVE -

METALURGIE -PETROL SI

GAZE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

2 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 32: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

1047

RUCĂR(RUCĂR)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICVICTOR SLĂVESCU

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Da

PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1417

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)

24 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1732

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)

24 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1389

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)

24 / 0 PERMISCATEGB, C+E

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1385

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)

24 / 0 PERMISCATEGB,C+E

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1390

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALASPECIALA MARINA

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1089

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂPENTRU COPII CU

DEFICIENŢE ASOCIATE" SFANTUL STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

3 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 33: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

1091

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂPENTRU COPII CU

DEFICIENŢE ASOCIATE" SFANTUL STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1958

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"MIRCEA CEL BĂTRÂN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -LOGOPED

16 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

4 of 4 3/18/2015 11:55 PM

Page 34: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< < >

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel de învăţământDisciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1959

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

CENTRULLOGOPEDIC

[CENTRULJUDEŢEAN DERESURSE ŞIASISTENŢĂ

EDUCAŢIONALĂ]

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -LOGOPED

16 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1956

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

"FERDINAND I"

[GPP O LUMEMIN.]

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA(NIVEL LICEAL)

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

18 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1955

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICFORESTIERCURTEA DE

ARGEŞ

[SC GIMNICOLAE VELEA

CEPARI]

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA(NIVEL LICEAL)

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

18 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1953

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

SFÂNTA MARINA

[SC GIM 1BUGHEA DE JOS]

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

18 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1111

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

1 of 4 3/18/2015 11:56 PM

Page 35: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]"SFANTULNICOLAE"

5. Nu

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1110

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1113

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1457

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1443

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1447

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1114

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1109

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

2 of 4 3/18/2015 11:56 PM

Page 36: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]"SFANTULNICOLAE"

5. Nu

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1097

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIAL PRIMARPROFESOR

PSIHOPEDAGOG14 / 2

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1094

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Da3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1095

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1096

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIAL PRIMARPROFESOR

PSIHOPEDAGOG13 / 3

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1098

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1108

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

15 / 1 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1105

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DE16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

3 of 4 3/18/2015 11:56 PM

Page 37: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

[Urban]"SFANTULNICOLAE"

ASOCIATE)EDUCATIESPECIALA

5. Nu

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1116

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

4 of 4 3/18/2015 11:56 PM

Page 38: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEȘ

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 09.03.2015 18:54

<< <

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu

statut juridic de care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Post:1. pt. restrangere şed.publică2. pt. restrangere transferconsimţit3. condiţii specificede ocupare

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1442

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ "SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1445

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ "SFANTA

FILOFTEIA"

[CENTRUL SF ANDREI]

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1391

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALASPECIALA MARINA

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

16 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2046

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1872

BĂICULEŞTI(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

[VALEA

BRAZILOR+MANICESTI+VALEA

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_10.html

1 of 2 3/18/2015 11:56 PM

Page 39: Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani, din ARGES 9. 03 2015

LUI ENACHE+ANGHINESTI] 5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

2024

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ION C.BRĂTIANU"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

18 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1193

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCÂMPULUNG

LICEAL

TEXTILE /FILATURA SITESATORIE,

FINISAJ TEXTIL

19 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_10.html

2 of 2 3/18/2015 11:56 PM