posturi vacante regiuni final 08.08.2013

26
conducere execuţie Clasa Gradul profesional conducere execuţie Treapta profesion ală/grad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. consilier I superior 1 Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/sociologic/economic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare în specialitate/ de psiho-pedagogie/experienţă atestată în activitatea de formare profesională/cursuri de formator/managementul riscurilor; - Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie interneţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu Total 1 post 1 consilier I superior 1 consilier I superior 1 Total 2 postURI 2 consilier I superior 1 consilier I superior 1 Total 2 posturi 2 5 2. consilier I superior 1 consilier I superior 1 referent III superior 1 - Studii medii, cu diplomă de bacalaureat; - Cunoştinţe de operare/procesare text nivel avansat Microsoft Word, Excel, Power Point; - Limba engleza/franceza - nivel mediu; expert I principal 1 - Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator - nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat; expert I asistent 1 - Studii superioare juridice/economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat. 5 3. Serviciul analiza,control intern si actiuni anticoruptie Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/economic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, din ţară şi străinătate, în domeniul de specialitate; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei/analiza informaţiilor, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu Total general SIC 5 posturi DIRECTIA VERIFICARI FISCALE Functia publica Funcţia contractuală - Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza nivel avansat; SERVICIUL INFORMATII CLASIFICATE Total general DGI 5 posturi DIRECTIA GENERALA DE INTEGRITATE Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii Serviciul de monitorizare a activitatii structurilor din cadrul ANAF Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul economic/juridic; - Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate în domeniul de specialitate, - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu; - Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu; - Cerinţe specifice: deplasări în teritoriu, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, îndepliirea atribuţiilor în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate L I S T A POSTURILOR VACANTE DE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA Nr. crt. Denumirea structurii directiei (generale) respectiv a serviciului/ biroului/ compartimentului Denumirea functiei Numar posturi vacante aferente Criterii specifice stabilite pentru ocuparea functiei

Upload: ngotuong

Post on 01-Feb-2017

252 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

conducere execuţie Clasa Gradul profesional conducere execuţie

Treapta profesională/grad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

consilier I superior 1

Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/sociologic/economic;- Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare în specialitate/ de psiho-pedagogie/experienţă atestată în activitatea de formare profesională/cursuri deformator/managementul riscurilor;- Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu;- Limbi străine: o limbă de circulaţie interneţională - nivel mediu;- Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu

Total 1 post 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 2 postURI 2

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 2 posturi 25

2.

consilier I superior 1

consilier I superior 1

referent III superior 1 - Studii medii, cu diplomă de bacalaureat; - Cunoştinţe de operare/procesare text nivel avansat Microsoft Word, Excel, Power Point; - Limba engleza/franceza - nivel mediu;

expert I principal 1 - Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator - nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat;

expert I asistent 1

- Studii superioare juridice/economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza - nivel avansat.

5

3.

Serviciul analiza,control intern si actiuni anticoruptie

Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/economic;- Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, din ţară şi străinătate, în domeniul de specialitate;- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu;- Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu;- Cerinţe specifice: experienţă instituţională în domeniul verificării integrităţii şi/sau combaterea corupţiei/analiza informaţiilor, disponibilitate pentru program prelungit, deplasări în teritoriu

Total general SIC 5 posturi

DIRECTIA VERIFICARI FISCALE

Functia publica Funcţia contractuală

- Studii superioare juridice/tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel avansat /procesare text Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Lotus Word Pro; - Limba engleza/franceza nivel avansat;

SERVICIUL INFORMATII CLASIFICATE

Total general DGI 5 posturi

DIRECTIA GENERALA DE INTEGRITATE

Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii

Serviciul de monitorizare a activitatii structurilor din cadrul ANAF

Condiţii specifice pentru ocuparea postului: - Studii de specialitate: absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul economic/juridic;- Perfecţionări /specializări: programe de formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate în domeniul de specialitate,- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare a programelor instalate în reţeaua de calculatoare a instituţiei, Microsoft Office, Internet-nivel mediu;- Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu;- Cerinţe specifice: deplasări în teritoriu, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, îndepliirea atribuţiilor în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate

L I S T A POSTURILOR VACANTE DE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

Nr. crt.

Denumirea structurii directiei

(generale) respectiv a serviciului/

biroului/ compartimentului

Denumirea functiei

Numar posturi vacante aferente

Criterii specifice stabilite pentru ocuparea functiei

Page 2: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

manager public principal 1

Studii de specialitate: - studii superioare economice sau juridice, absolvite cu diploma de licenta;- absolvenţi ai unuia dintre următoarele programe: a) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; b) programul de formare specializată în administraţia publică , cu durata de 1 an, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; c) programul Bursa Specială “Guvernul României”, organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiţia ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administraţia publică în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din H.G. nr. 1516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenţilor acestei burse în aceleaşi condiţii şi respectând aceleaşi criterii utilizate în cazul absolvenţilor programelor prevăzute la literele a şi b. - Perfecţionări (specializări): Management Strategic, Management de proiect, Afaceri Europene, Stat de Drept şi Buna Guvernare, Politici Publice, Relaţii Internaţionale.- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele, programele si aplicatiile utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; - Cerinţe specifice: aplicarea de principii şi tehnici moderne privind managementul strategic, managementul proiectelor, comunicarea şi transferul de cunoştinţe, supervizarea şi controlul calităţii, managementul resurselor umane.

Total 1 post 1

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: studii superioare economice sau juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei.- Cerinţe specifice: bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale, capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, adaptabilitate pentru comunicare, disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate;

consilier I superior 1

Studii de specialitate: - studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă.- Perfecţionări (specializări): - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei.- Cerinţe specifice:- bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale;- capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale;- adaptabilitate pentru comunicare; - disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate;

consilier I superior 1

Studii de specialitate: studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă.- Perfecţionări (specializări): - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în sistemele utilizate de Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Word, Excel, abilităţi navigare internet şi cunoaşterea programelor utilizate în cadrul instituţiei.- Cerinţe specifice: bune cunoştinţe în domeniul financiar-fiscal, precum şi privind legislaţia din domeniul activităţii de verificare a situatiei fiscale personale, capacitate de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, adaptabilitate pentru comunicare, disponibilitate de deplasare în ţară şi în străinătate

Total 3 posturi 3

4

4.

inspector I superior 1

inspector I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

- absolvent studii superioare economice sau administrative, dovedite cu diploma de licenta - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF – Lotus, Microsoft Office etc.; - cunoasterea temeinica a programelor utilizate in cadrul ANAF precum si experienta de minim 6 luni in analiza de risc utilizand informatiile din portalul FISCNET – Tablou de bord ANAF, TC Viewer, C-Lynx, Cameleon, ANV Importuri etc.; - experienta in domeniul schimbului de informatii cu administratiile fiscale ale statelor membre UE, inclusiv prin acorduri bilaterale; - experienta in coordonarea activitatilor de control si valorificarea rezultatelor acestora in domeniile cu risc fiscal ridicat (tranzactii intracomunitare, operatiuni de import – export etc.); - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

- absolvent studii superioare economice sau juridice, dovedite cu diploma de licenta - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF – Lotus, Microsoft Office etc.; - cunoasterea temeinica a programelor utilizate in cadrul ANAF precum si experienta de minim 6 luni in analiza de risc utilizand informatiile din portalul FISCNET – Tablou de bord ANAF , TC Viewer, C-Lynx, Cameleon, ANV Importuri etc.; - experienta in domeniul schimbului de informatii cu administratiile fiscale ale statelor membre UE, inclusiv prin acorduri bilaterale; - experienta in coordonarea activitatilor de control si valorificarea rezultatelor acestora in domeniile cu risc fiscal ridicat (tranzactii intracomunitare, operatiuni de import – export etc.); - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Serviciul analiza date si dezvoltare programe de conformare

Total general DVF 4 posturi

DIRECTIA GENERALA DE INFORMATII FISCALE

Compartimentul pentru lupta antifrauda - absolvent studii superioare economice sau juridice, dovedite cu diploma de licenta - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF – Lotus, Microsoft Office etc.; - cunoasterea temeinica a programelor utilizate in cadrul ANAF precum si experienta de minim 6 luni in analiza de risc utilizand informatiile din portalul FISCNET – Tablou de bord ANAF, TC Viewer, C-Lynx, Cameleon, ANV Importuri etc.; - experienta in domeniul schimbului de informatii cu administratiile fiscale ale statelor membre UE, inclusiv prin acorduri bilaterale; - experienta in coordonarea activitatilor de control si valorificarea rezultatelor acestora in domeniile cu risc fiscal ridicat (tranzactii intracomunitare, operatiuni de import – export etc.); - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Page 3: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

Total 8 posturi 8

Total general DGIF 8 posturi 8

5.

inspector I principal 1 - Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; - Cunoştinţe în operare/programare pe calculator nivel mediu; - Limbi străine: engleza - nivel mediu;

Total 1 post 1

sef serviciu 1 - Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; - Cunoştinţe în operare/programare pe calculator nivel mediu; - Limbi străine: engleza - nivel mediu;

consilier I superior 1 - Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; - Cunoştinţe în operare/programare pe calculator nivel mediu; - Limbi străine: engleza - nivel mediu;

Total 2 posturi 2

sef serviciu 1 - Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; - Cunoştinţe în operare/programare pe calculator nivel mediu; - Limbi străine: engleza - nivel mediu;

Total 1 post 1

consilier juridic I debutant 1

- Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă; - Cunoştinţe în operare/programare pe calculator nivel mediu; - Limbi străine: engleza - nivel mediu;

Total 1 post 15

6.

director general 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice; - Studii specifice: Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - Cunoasterea unei limbi straine - nivel avansat; - Cunoştinţe de management de proiect, afaceri europene, relaţii internaţionale, management strategic, planificare strategică, control managerial şi managementul resurselor umane; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

director general adjunct

1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice sau ştiinţe politice; - Studii specifice: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - Cunoasterea unei limbi straine- nivel avansat; - Cunoştinţe de management de proiect, afaceri europene, relaţii internaţionale, management strategic, planificare strategică şi managementul resurselor umane; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

manager public asistent 1

- Studii de specialitate: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Absolvenţi ai unuia dintre următoarele programe: - programul de formare specializată cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţtional de Administraţie (I.N.A); - programul de formare specific pentru tinerii funcţionari publici, cu durata de 1 an, organizat de I.N.A.; - programul de Burse Speciale “Guvernul României”, cu condiţia urmării unui program intensiv de formare specializată pentru administraţia publică din România, organizat de I.N.A. sau de alte instituţii de formare continuă; - Perfecţionări (specializări): Managementul şi dezvoltarea resurselor umane, Managementul schimbării, Management strategic, Integrarea Europeană, Afaceri Europene, Stat de drept şi bună guvernare, Management financiar, Politici publice, Drept internaţional, Relaţii internaţionale, Comunicare şi negociere: - Cunoasterea unei limbi straine - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat

Total 3 posturi 3Serviciul de planificare strategica

DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE SI RELATII INTERNATIONALE

Serviciul de solutionare a contestatiilor care au ca obiect impozit pe profit si decizii de calcul accesorii

Serviciul de solutionare a contestatiilor care au ca obiect datoria vamala, accize, impozit pe venit si contributii sociale

DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Serviciul de solutionare a contestatiilor care au ca obiect taxa pe valoarea adaugata si decizii de reverificare

Serviciul de coordonare legislativa si indrumare metodologica a structurilor teritoriale

Total general DGSC 5 posturi

Page 4: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate c u obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice sau ştiinţe politice; - Studii specifice: Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat; Cunoasterea unei limbi straine - nivel avansat; - Competente specifice de redactare şi editare;

inspector I principal 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sai limbi straine; - Cunoasterea unei limbi straine - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

expert I principal 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea unei limbi straine - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

consilier I superior 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea unei limbi straine- nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

referent III superior 1 - Studii de specialitate: studii medii; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel mediu.

Total 5 posturi 5

sef birou 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în domeniul economic; - Studii specifice: Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - Specializare in statistica constituie un avantaj; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Cunostinte de management de proiect; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

consilier I superior 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile urmatoare: economie, administratie publica, stiinte juridice, stiinte politice, sociologie sau limbi straine, tehnice; - Specializare in statistica constituie un avantaj; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

consilier I superior 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile urmatoare: economie, administratie publica, stiinte juridice, stiinte politice, sociologie sau limbi straine; - Specializare in statistica constituie un avantaj; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

consilier I superior 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile urmatoare: economie, administratie publica, stiinte juridice, stiinte politice, sociologie sau limbi straine; - Specializare in statistica constituie un avantaj; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

inspector I principal 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea limbii engleze- nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

expert I principal 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

Total 6 posturi 6

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice sociologie sau limbi straine; - Studii specifice: Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - Cunoaşterea limbii engleze - nivel avansat; - Cunoştinţe de afaceri europene şi relaţii internaţionale; - Competente specifice de redactare şi editare; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

Birou pentru estimare şi managementul Proiectului de reformă a administrării fiscale - Banca Mondială

Serviciul de relatii internationale

Page 5: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

inspector I asistent 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, relatii publice si comunicare; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

expert I asistent 1

- Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice sau ştiinţe politice; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 5 posturi 5

inspector I principal 1

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea limbii engleze- nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

Total 1 post 1Total general DGSRI 20 posturi 20

7.director general adjunct

1 - studii juridice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă - master/studii postuniversitare

Total 1 post 1

consilier juridic I superior 1 - studii juridice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

- cunostinte operare calculatorTotal 1 post 1

consilier juridic I superior 1

consilier juridic I superior 1

Total 2 post 2

sef serviciu 1 - studii juridice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta - master/studii postuniversitate - cunostinte de operare calculator

Total 1 posturi 1

sef serviciu 1 - studii juridice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta - master/studii postuniversitate - cunostinte de operare calculator

consilier juridic I superior 1

consilier juridic I superior 1

consilier juridic I superior 1

consilier juridic I principal 1

consilier juridic I principal 1

consilier juridic I principal 1

consilier juridic I principal 1

consilier juridic I asistent 1 - studii juridice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

- cunostinte operare calculator

referent III superior 1 - studii medii - cunostinte operare calculator

Total 10 posturi 10Total general DGJ 15 posturi 15

8.

- studii juridice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta - cunostinte operare calculator

- studii juridice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta - cunostinte operare calculator

DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE A COLECTARII CREANTELOR BUGETAREServiciul de reglementare a evidentei analitice pe platitori si a inlesnirilor la plata

Serviciul judic legislatie vamala

Serviciul avizare si legislatie 2

Serviciul contencios

Serviciul juridic cauze penale

- studii juridice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă - cunostinte operare calculator

Birou analiza proceselor de activitate

DIRECTIA GENERALA JURIDICA

- Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată finalizate cu obţinerea diplomei de licenţă în oricare din domeniile următoare: administraţie publică, economie, ştiinţe juridice, ştiinţe politice, sociologie sau limbi straine; - Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat.

Page 6: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

expert I principal 1 - Studii superioare economice/juridice absolvite cu diploma de licentaTotal 1 post 1

consilier I superior 1 - Studii superioare economice/juridice absolvite cu diploma de licentaexpert I principal 1 - Studii superioare economice/juridice absolvite cu diploma de licenta

Total 2 posturi 2

expert I principal 1 - Studii superioare economice/juridice absolvite cu diploma de licenta

expert I principal 1 - Studii superioare economice/juridice absolvite cu diploma de licenta

Total 2 posturi 2

5

9.

director general adjunct

1

- Studii de specialitate: superioare economice/de alta specialitate de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Perfectionari (specializari): master/studii postuniversitare de specialitate; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine; - Detinator de certificat ECDL Start sau echivalent; - Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): engleza - nivel mediu;

manager public principal 1

- Studii de specialitate: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Absolvenţi ai unuia dintre următoarele programe: - programul de formare specializată cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţtional de Administraţie (I.N.A); - programul de formare specific pentru tinerii funcţionari publici, cu durata de 1 an, organizat de I.N.A.; - Perfecţionări (specializări): Managementul şi dezvoltarea resurselor umane; - Cunoasterea unei limbi straine de nivel international - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat

manager public asistent 1

- Studii de specialitate: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Absolvenţi ai unuia dintre următoarele programe: - programul de formare specializată cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţtional de Administraţie (I.N.A); - programul de Burse Speciale “Guvernul României”, cu condiţia urmării unui program intensiv de formare specializată pentru administraţia publică din România, organizat de I.N.A. sau de alte instituţii de formare continuă; - Perfecţionări (specializări): Managementul şi dezvoltarea resurselor umane; - Cunoasterea unei limbi straine de nivel international - nivel avansat; - Operare PC şi utilizarea programelor tip Office – nivel avansat

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1 - Studii de specialitate: superioare economice/juridice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

Total 1 post 1

consilier I superior 1 - Studii de specialitate: superioare economice/tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

expert I debutant 1 - Studii de specialitate: superioare economice/juridice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

Total 2 posturi 2

expert I debutant 1 - Studii de specialitate: superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

Total 2 posturi 1

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: superioare juridice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Perfectionari (specializari): master/studii postuniversitare de specialitate; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine; - Detinator de certificat ECDL Start; - Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): engleza - nivel mediu;

expert I debutant 1 - Studii de specialitate: superioare economice/juridice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

expert I debutant 1 - Studii de specialitate: superioare economice/juridice/psihologice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): operare Word, Excel, Lotus - bine;

Total 3 posturi 3

Serviciul de organizare si resurse umane aparat propriu al ANAF

Serviciul de reglementare a executarii silite

Serviciul de reglementare a recuperarii creantelor bugetare prin colaborare interstatala

Total general DGRCCB 5 posturi

DIRECTIA GENERALA DE ORGANIZARE SI RESURSE UMANE

Serviciul de formare profesionala

Serviciul reglementare, monitorizare si gestiunea resurselor umane

Serviciul de organizare si resurse umane unitati teritoriale

Page 7: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

1010.

director general 1

- Studii de specialitate:studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta; - Perfecţionări (specializări): studii de master sau postuniversitare; - Cunoştinţe de operare calculator : nivel avansat, utilizare aplicatii de tip Ofiice - Limbi străine: engleza nivel mediu

director general adjunct

1

- Studii de specialitate:studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta;- Perfecţionări (specializări): studii postuniversitare;- Cunoştinţe de operare calculator : nivel avansat, utilizare aplicatii de tip Ofiice - Limbi străine: engleza nivel mediu

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1

- studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenta- perfecţionări (specializări): Certificat ECDL sau echivalent- cunoştinţe de operare calculator -nivel avansat, utilizare aplicatii informatice în ORACLE - limbi străine: engleza sau franceza - nivel mediu

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1 - studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta - perfecţionări (specializări): Curs postuniversitar, Certificat ECDL sau echivalent - cunoştinţe de operare nivel avansat, utilizare aplicaţii informatice în ORACLE

consilier I superior 1 - studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta - cunoştinţe de operare pe calculator - nivel avansat de utilizare sisteme de operare Word, Excel, acces, aplicaţii informatice în Oracle,

inspector I principal 1 - studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă - cunoştinţe de operare pe calculator - nivel avansat

referent III superior 1 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă - cunoştinţe de operare pe calculator : WORD, EXCEL, POWER POINT - nivel avansat

expert I principal 1 - studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă - cunoştinţe de operare pe calculator - nivel avansat

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă - perfecţionări (specializări): ECDL sau echivalent, cursuri de perfectionare in domeniul controlului intern sau contabilitatii

Total 1 post 1

referent III superior 1 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - cunostinte de operare pe calculator: ECDL sau echivalent, utilizare aplicaţii informatice

inspector I principal 1 - studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă - perfecţionări (specializări): ECDL sau echivalent - cunoştinţe de operare pe calculator nivel avansat; utilizare aplicaţii informatice în FOX sau Oracle

Total 2 posturi 214

11.

director general 1

- Studii de specialitate:studii superioare economice, tehnice sau juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta sau administratie publica; - Perfecţionări (specializări): studii de master sau postuniversitare in domeniile economic, juridic sau administratie publica; - Cunoştinţe de operare calculator : nivel avansat, utilizare aplicatii informatice - Limbi străine: engleza - nivel mediu

director general adjunct

1

- Studii de specialitate: studii superioare economice, tehnice sau juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta; - Perfecţionări (specializări): studii de master sau postuniversitare in domeniile economic, juridic sau administratie publica; - Cunoştinţe de operare calculator : nivel avansat, utilizare aplicatii informatice - Limbi străine: engleza - nivel mediu

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta - perfecţionări în activitatea specifică in domeniul managementului informatiei/ arhivarii/ tehnologiei informatiei - cunoştinte de operare calculator- nivel avanst

arhivar 1 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - perfecţionări (specializări): curs calificare arhivar - cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

Total 2 posturi 2

Total general DGBC 14 posturi

Compartiment managementul informatiei si arhiva

Serviciul financiar si buget

Biroul control financiar preventiv + RPT

Biroul contabilitatea creantelor bugetare

Total general DGORU 11 posturiDIRECTIA GENERALA DE BUGET SI CONTABILITATE

Compartimentul medicina muncii

Biroul salarizare

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE SI SERVICII INTERNE

Serviciul contabilitate

- studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenţă- cunostinte de operare pe calculator - nivel avansat, utilizare aplicatii informatice dezvoltate sub baze Oracle, aplicatii contabilitate,- limbi străine: engleza sau franceza - nivel mediu

Page 8: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

expert I principal 1 - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - perfectionari (specializari) in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul protectia muncii dovedite cu diploma sau certificat de absolvire - cunostinte de operare calculator - nivel mediu

Total 1 post 1

consilier I superior 1 - studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta - perfecţionări: achiziţii publice - cunoştinte de operare calculator - nivel avansat

referent III superior 1

referent III superior 1

expert I asistent 1 - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - perfecţionări în domeniu achizitiilor publice - operare pe calculator nivel avansat

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

Total 5 posturi 5

sef serviciu 1 - studii de specialitate:studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta; - perfecţionări (specializări): studii de master sau postuniversitare; - cunoştinţe de operare calculator: nivel avansat;

Total 1 post 1

dactilograf I 1 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - perfecţionări (specializări): dactilograf - cunostinte de operare pe calculator - nivel avansat

curier 1 - studii medii generale - perfecţionări (specializări): telefonie, primitor-distribuitor

Total 2 posturi 2

ingrijitor 1ingrijitor 1ingrijitor 1ingrijitor 1ingrijitor 1ingrijitor 1

muncitor calificat I 1

- studii medii generale sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat - perfecţionări (specializări): xerox - operare pe calculator - nivel minim

muncitor calificat IV 1

- studii medii generale sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat - perfecţionări (specializări): xerox - operare pe calculator - nivel minim

muncitor calificat IV 1 - studii medii generale sau şcoală profesională

muncitor necalificat 1 - studii medii generale

Total 10 posturi 10

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - perfecţionări în domeniul achizitiilor publice - operare pe calculator nivel mediu

Birou transporturi auto

Serviciul investitii

- studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta - perfecţionări în activitatea specifică: cursuri de investiţii - cunoştinte de operare calculator - nivel avansat

Serviciul administrativ, gospodarirea patrimonului, intretinere si transporturi auto

Compartimentul administrativ si gospodarirea patrimonului

Compartimentul intretinere

- studii medii generale - operativitate, capacitate de lucru în echipă

Serviciul achizitii publice

Page 9: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

sef birou 1 - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta - perfecţionări (specializări): curs achizitii publice - limbi străine: franceza - nivel avansat, engleza - nivel mediu

functionar 1 - studii medii tehnice absolvite cu diploma de bacalaureat - perfecţionări (specializări): curs de perfectionare in achizitii publice - operare pe calculator - nivel avansat

sofer 1

sofer 1

sofer 1

sofer 1

sofer 1

sofer 1

sofer 1

Total 9 posturi 9

36

12.

sef serviciu 1

- studii superioare de lunga durata (economice, juridice, administratie publica sau tehnice); - perfectionari/specializari: management/ arhivistica/ IT&C; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului; - deplasari frecvente la Bucuresti; - limbi straine: engleza - nivel mediu

consilier I superior 1

- studii superioare de lunga durata (economice, juridice sau administratie publica); - perfectionari/specializari: management, evaluare, analiza proceselor sau in domeniul achizitii publice; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului; - limbi straine: engleza - nivel mediu

inspector I superior 1

- studii superioare de lunga durata (economice, juridice sau administratie publica); - perfectionari/specializari: management, evaluare, analiza proceselor sau in domeniul achizitii publice; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului; - limbi straine: engleza - nivel mediu

expert I principal 1

- studii superioare de lunga durata (economice, juridice sau administratie publica); - perfectionari/specializari: managementul riscului, achizitii publice sau evaluare; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului; - arhivistica sau IT&C; - limbi straine: engleza - nivel mediu

expert I asistent 1

- studii superioare de lunga durata (economice, juridice sau administratie publica); - perfectionari/specializari: oricare dintre specializarile: managementul riscului, achizitii publice, evaluare, arhivistica sau IT&C; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului;; - ; - limbi straine: engleza - nivel mediu

administrator I 1 - studii medii in domeniul economic sau tehnic; - detinator de certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului (ECDL Start sau echivalent) sau orice alt certificat de atestare a competentelor de utilizare a calculatorului;

613.

sef serviciu 1 - Studii universitare economice, juridice sau in domeniul stiintelor comunicarii (relatii publice), de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunoasterea de limbi straine de circulatie internationala; - Cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1 - Studii universitare economice, juridice, in domeniul stiintelor comunicarii (relatii publice) sau in domeniul stiintelor sociale (sociologie), de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; - Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala - nivel mediu, cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

4

14.

- Studii universitare economice, juridice sau in domeniul stiintelor comunicarii (relatii publice), de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; - Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala - nivel mediu; - Cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu,

Compartimentul cercetare, promovare, suport retea

Total general SCRPMM 4 posturi

DIRECTIA GENERALA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Total general SUIR 6 posturi SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

- studii medii generale - perfecţionări (specializări): carnet şofer categoriile B, C - cunoştinţe tehnice, legislaţie rutieră

Total general DGIAPSI 36 posturi

SERVICIUL UNITATEA DE IMPRIMERIE RAPIDA

Page 10: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

director general 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in urmatoarele domenii: matematica, informatica, economice, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau juridice. - Perfectionari (specializari): Absolvent de studii postuniversitare sau masterat in domeniul managementului institutiilor publice sau in specialitatea studiilor; Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Cunostinte de operare/programare pe calculator : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, sistem de gestiune a bazelor de date relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, calculatoare compatibile IBM-PC, arhitectura calculatoarelor, arhivare electronica, sisteme de operare, retele de calculatoare, servicii de telecomunicatii si Internet, ITIL, elaborare documentatie aplicatii informatice – cunostinte de baza/ nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel avansat si alta limba straina, nivel mediu - pentru analiza contracte, consultare documentatie tehnica si colaborare in cadrul proiectelor specifice domeniului

Total 1 post 1

sef serviciu 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in urmatoarele domenii: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate. - Perfectionari (specializari): Absolvent de studii postuniversitare sau masterat in domeniul managementului institutiilor publice; Management de proiecte, Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar, realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, urmarirea proiectelor. sistem de gestiune a bazelor de date relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, metode de analiza – cunostinte nivel avansat necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: - engleza, nivel avansat;

Total 1 post 1

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus; - perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, perfectionari management de proiect, achizitii publice, Tehnologia Informatiei si Comunicatii; - limbi straine: engleza sau franceza - nivel avansat

Total 1 post 1

expert I principal 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; - Perfectionari: management de proiect, achizitii publice, Tehnologia Informatiei si Comunicatii; - Limbi straine: engleza sau franceza - nivel avansat

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 2 posturi 2

Biroul audit intern de securitate

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau - Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; perfectionari: management de proiect, achizitii publice, Tehnologia Informatiei si Comunicatii; engleza sau franceza nivel avansat

Biroul service-desk

- Studii de specialitate: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, limbaje de programare, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel de baza necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

Serviciul strategie si management proiecte

Biroul asigurarea calitatii serviciilor TI&C

Serviciul aplicatii administrare fiscala-schimb de informatii

Page 11: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

sef serviciu 1

- Superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in urmatoarele domenii: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate. - Perfectionari (specializari): Absolvent de studii postuniversitare sau masterat in domeniul managementului institutiilor publice/Tehnologia Informatiei si Comunicatii; - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. - Sistem de gestiune a bazelor de date relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice - – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: - engleza, nivel mediu

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): IBM WebSphere Portal Administration, IBM WebSphere Application Server Administration, Dezvoltare aplicatii in tehnologiile WebSphere Application Server, WebSphere Portal - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sistem de gestiune a bazelor de date relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, tehnologii Internet si Intranet, limbaje de programare: HTML, XML, Java, JavaScript, dezvoltare portleti: standard JSR 168 , IBM Portal API , servere de aplicati - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

Total 1 post 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

expert I principal 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sistem de gestiune a bazelor de date relationale (Oracle, DB2), medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, limbaje de programare JAVA, tehnologii Internet si Intranet – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. SGBD relationale (Oracle, DB2), medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, limbaje de programare JAVA, tehnologii Internet si Intranet – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu

Serviciul programare in limbaje orientate obiect

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sistem de gestiune a bazelor de date relationale (Oracle, DB2), medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, limbaje de programare JAVA, tehnologii Internet si Intranet – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului; - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Serviciul aplicatii operative Antifrauda Fiscala

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Sisteme de gestiune baze de date relationale/ Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

Biroul aplicatii Internet - Intranet - Extranet

Page 12: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

expert I asistent 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. SGBD relationale (Oracle, DB2), medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, limbaje de programare JAVA, tehnologii Internet si Intranet – cunostinte nivel de baza necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 4 posturi 4

referent III asistent 1

- Studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; - Cunostinte operare calculator: Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, echipamente de comunicatii, date, voce, imagini, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare LAN, MAN si Internet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte de baza necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, - Limba engleza - nivel mediu

Total 1 post 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii - Perfectionari (specializari): administrare IT - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. - Calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare LAN, MAN si Internet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza - nivel mediu

expert I asistent 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii; - Perfectionari (specializari): administrare IT - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare LAN, MAN si Internet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, cunostinte nivel de baza necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; - Perfectionari (specializari): Instrumente de dezvoltare pentru aplicatii web multi – nivel - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. SGBD relationale (Oracle, DB2), medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, limbaje de programare JAVA, tehnologii Internet si Intranet – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu

Biroul managementul drepturilor de acces

Biroul dezvoltare/administrare solutii de securitate

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii - Perfectionari (specializari): administrare IT

Biroul administrare retele si servicii de voce si videoconferinta

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica,calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei. - Perfectionari (specializari): administrare IT - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare LAN, MAN si Internet, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Serviciul administrare statii de lucru

Page 13: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, limbaje de programare, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Total 1 post 1

sef birou 1 - Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in urmatoarele domenii: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate; - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Total 1 post 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

Total 2 posturi 2

director 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate; - Perfectionari (specializari): Absolvent de studii postuniversitare sau masterat in domeniul managementului institutiilor publice sau in specialitatea studiilor, Tehnologia Informatiei si Comunicatii - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. - Sistem de gestiune a bazelor de date relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, calculatoare compatibile IBM-PC, arhitectura calculatoarelor, arhivare electronica, sisteme de operare, retele de calculatoare, servicii de telecomunicatii si Internet, ITIL, elaborare documentatie aplicatii informatice– cunostinte de baza/ nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel avansat si alta limba straina, nivel mediu - pentru analiza contracte, consultare documentatie tehnica si colaborare in cadrul proiectelor specifice domeniului - Cerinte specifice: perioade de lucru peste program, in conditii de stres, deplasari in tara si in strainatate pentru indrumare, control, concursuri, atestari, seminarii cu teme specifice administratiei publice si domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Total 1 post 1

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

expert I principal 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Biroul managementul configuratiilor

Biroul interventii hardware

- Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, calculatoare compatibile IBM PC, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Linux, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare LAN, MAN si Internet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza - nivel mediu

Serviciul administrare baze de date pentru mari contribuabili

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): retele informatice si de telecomunicatii, securitatea retelelor si a comunicatiilor de date, voce si imagine - Cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, retele de calculatoare, limbaje de programare, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu

Serviciul aplicatii plati electronice

Directia tehnologia informatiei a trezoreriei statului

Page 14: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

expert I principal 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Total 5 posturi 5

consilier I superior 1

consilier I superior 1

expert I asistent 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

expert I principal 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

expert I principal 1

expert I principal 1

expert I asistent 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Total 4 posturi 4

sef serviciu 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, economic, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate; - Perfectionari (specializari): Absolvent de studii postuniversitare sau masterat in domeniul managementului institutiilor publice sau in specialitatea studiilor; Administrare servere baze de date Oracle, administrare servere cu sisteme de operare Windows, Linux RedHat sau AIX, administrare portaluri si application Server. - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Websphere Application Server, Oracle Application Server, WebSphere Portal, Oracle Portal sau alte programe similare din domeniul Portal sau middleware - instalare, administrare sau monitorizare.Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, software portaluri, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

consilier I superior 1

consilier I superior 1

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Serviciul aplicatii contabilitate publica si control angajamente

Serviciul administrare aplicatii, baza de date ale trezoreriei statului si sistemului Forexebug

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Serviciul aplicatii trezorerie

- Studii de specialitate: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Perfectionari (specializari): Administrare servere baze de date Oracle, administrare servere cu sisteme de operare Windows, Linux RedHat sau AIX, administrare portaluri si application Server. - Cunostinte de operare/programare pe calculator :

Page 15: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1

consilier I superior 1

expert I principal 1

expert I principal 1

expert I asistent 1

expert I asistent 1

Total 9 posturi 9Total DGTI 55 posturi 55

15.

expert II 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet

Total 1 post 1

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

expert I principal 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

expert I asistent 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare

Total 6 post 6

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare, experienta in domeniul monitorizarii indicatorilor de performanta si evaziune fiscala

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare, experienta in domeniul monitorizarii indicatorilor de performanta si evaziune fiscala

consilier I superior 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare, experienta in domeniul monitorizarii indicatorilor de performanta si evaziune fiscala

expert I principal 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare, experienta in domeniul monitorizarii indicatorilor de performanta si evaziune fiscala

expert I principal 1 - Studii superioare economice; - Cunostinte operare PC (Microsoft Office), operare internet, experienta in domeniul monitorizarii activitatii de colectare a veniturilor bugetare, experienta in domeniul monitorizarii indicatorilor de performanta si evaziune fiscala

Websphere Application Server, Oracle Application Server, WebSphere Portal, Oracle Portal sau alte programe similare din domeniul Portal sau middleware - instalare, administrare sau monitorizare.Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, software portaluri, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului.- Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

Compartimentul de monitorizare a registrului contribuabililor si analiza TVA

DIRECTIA GENERALA DE PLANIFICARE, MONITORIZARE SI SINTEZA

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Websphere Application Server, Oracle Application Server, WebSphere Portal, Oracle Portal sau alte programe similare din domeniul Portal sau middleware - instalare, administrare sau monitorizare. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, software portaluri, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul din domeniile: matematica, informatica, cibernetica, automatica, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie electrica si calculatoare, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinte ingineresti aplicate sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alt domeniu decat cele de mai sus si cu perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. - Cunostinte de operare/programare pe calculator :Websphere Application Server, Oracle Application Server, WebSphere Portal, Oracle Portal sau alte programe similare din domeniul Portal sau middleware - instalare, administrare sau monitorizare.Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei. Sisteme de operare Microsoft Windows si/sau Unix, tehnologii Internet si Intranet, sisteme de gestiune de baze de date relationale, software portaluri, metodede analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului. - Limbi straine: engleza, nivel mediu pentru acces la documentatie specifica si colaborare in cadrul proiectelor specifice

Serviciul de monitorizare si analiza arierate bugetare

Serviciul de planificare operationala si monitorizare a activitatii unitatilor teritoriale

Page 16: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

Total 5 posturi 5

Total DGPMS 12 posturi 12

16.

director 1

- Studii de specialitate: studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Perfecţionări (specializări): absolvent de studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu; - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază; - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit;

Total 1 post 1

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Perfecţionări (specializări): absolvent de studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu; - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază; - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit;

auditor I principal 1

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. - Experiență profesională în domeniul auditului public intern de minimum 3 ani. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază.

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

Total 9 posturi 9

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Perfecţionări (specializări): absolvent de studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu; - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază; - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit;

auditor I principal 1

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. - Experiență profesională în domeniul auditului public intern de minimum 3 ani. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază.

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1

auditor I superior 1 - Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. - Experiență profesională în domeniul auditului public intern de minimum 3 ani.

P f ţi ă i ( i li ă i) t l

Serviciul audit public intern 1

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. - Experiență profesională în domeniul auditului public intern de minimum 3 ani. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază. - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit.

Serviciul audit public intern 2

- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. - Experiență profesională în domeniul auditului public intern de minimum 3 ani. - Perfecţionări (specializări): nu este cazul. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază. - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit.

DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN

Page 17: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

auditor I superior 1

auditor I superior 1

referent III superior 1

- Studii de specialitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat. - Experiență profesională în activitatea de secretariat și asistent manager de minimum 3 ani. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel avansat. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază. - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

Total 9 posturi 9Total DAPI 19 posturi 19

17.

sef serviciu 1

- Studii de specialitate: studii superioare economice sau juridice de lungã duratã. - Perfectionãri (specializãri): - sã fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice. - Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): - WINDOWS, nivel avansat. - Limbi strãine (necesitate si nivel de cunoastere) - o limbã strãinã: citit, scris si vorbit - nivel mediu. - Cerinte specifice: delegãri, detasãri si disponibilitate pentru lucru în program prelungit, când este cazul.

Total 1 post 1

consilier I superior 1

- Studii de specialitate: studii superioare economice sau juridice de lungã duratã - Perfectionãri (specializãri): - - Cunostinþe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): - Windows, nivel mediu - Limbi strãine (necesitate si nivel de cunoastere): cunoasterea unei limbi strãine: scris, citit, vorbit - nivel mediu. - Cerinte specifice - delegari când este cazul.

inspector I principal 1

- Studii de specialitate: studii superioare economice/juridice de lungã duratã - Perfectionãri (specializãri): - Cunotinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): - Windows, nivel mediu - Limbi strãine (necesitate si nivel de cunoastere): cunoasterea unei limbi strãine: scris, citit, vorbit - nivel mediu

Total 2 posturi 2

Total DGSPC 3 posturi 3

18.

director general 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 3 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit) - perfectionari in administratie publica, cooperare administrativa, management

Total 1 post 1

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

inspector I principal 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 5 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Total 4 posturi 4

inspector I asistent 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de un an in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Total 1 post 1

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

- Perfecţionări (specializări): nu este cazul. - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare în: sistemul Windows, aplica ții de comunicare Lotus, aplicații navigare Internet – nivel mediu. - Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit cunoştinţe de bază. - Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegări, detaşări, deplasări în ţară/străinătate şi pentru lucru în program prelungit.

DIRECTIA GENERALA DE SERVICII PENTRU CONTRIBUABILI

Serviciul de asistenta si indrumare organe fiscale teritoriale

Serviciul programare si monitorizare inspectie fiscala

Serviciul metodologii si proceduri inspectie fiscala - absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 9 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Serviciul analiza de risc

Biroul central de asistenta telefonica a contribuabililor

DIRECTIA GENERALA COORDONARE INSPECTIE FISCALA

Directia proceduri si programare inspectie fiscala

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 9 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Page 18: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

inspector I principal 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 5 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Total 6 posturi 6

director 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 3 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit) - perfectionari in administratie publica, cooperare administrativa, management

Total 1 post 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

inspector I asistent 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de un an in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Total 5 posturi 5

sef serviciu 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 2 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit)- perfectionari in administratie publica, cooperare administrativa, management

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 5 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit)

inspector I asistent 1

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de un an in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel mediu (citit, scris, vorbit)

Total 6 posturi 6Total general DGCIF 24 posturi 24

19.

director general 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională atestată printr-un document emis de instituţii autorizate din ţară sau străinătate;

Total 1 post 1

director 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START;

Total 1 post 1

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Total 1 post 1

sef serviciu 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START;

Total 1 post 1

sef birou 1 - studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START;

Biroul Clasificare Tarifara

DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

DIRECTIA GEGLEMENTARI VAMALE

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 5 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit)

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 9 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit)

Directia preturi de transfer si solutii fiscale

Serviciul preturi de transfer si acord de pret in avans

Serviciul solutii fiscale individuale anticipate

Biroul regimuri vamale

Serviciul Tarif Vamal Integrat

- absolvent studii superioare economice, dovedite cu diploma de licenta - vechime minima de 9 ani in specialitate economico - financiara - cunostinte operare in sistemele utilizate de MFP si ANAF - Lotus, Microsoft Office, cunoasterea programelor utilizate in cadrul institutiei - limbi straine: engleza - nivel avansat (citit, scris, vorbit)

Page 19: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

Total 1 post 1

director 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START;

Total 1 post 1

sef serviciu 1 - studii superioare de lungă durată tehnice - specializarea chimie, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START;

Total 1 post 1

sef birou 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - deţinător de certificat ECDL- START; - atestat ca instructor - conductor câine - atestat ca instructor - formator echipe canine

Total 1 post 1

sef birou 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START; - experienţă în activitatea de control vamal ulterior dovedita prin contrasemnarea de decizii de regularizare a situatiei in ultimii 2 ani.

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

6

sef birou 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START; - experienţă în activitatea de control vamal ulterior sau inspectie fiscala;

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - experienţă în activitatea de control vamal ulterior sau inspecţie fiscală;

Total 4 posturi 4

sef serviciu 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL- START; - să fie absolvent al cursurilor de specialitate ''Intelligence"; - să fi participat la misiuni Internaţionale OLAF;

Total 1 post 1

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - deţinător de certificat ECDL - START;

inspector I principal 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - deţinător de certificat ECDL - START;

inspector I asistent 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ; - deţinător de certificat ECDL - START;

Total 3 posturi 3

sef serviciu 1

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - deţinător de certificat ECDL - START; - să fi desfăşurat activităţi specifice în domeniul autorizării operatorilor economici;

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă;

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1 - studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - să fi desfăşurat activităti de administrare în sistem informatic şi accesare fonduri europene

consilier I superior 1 - studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă; - studii postuniversitare; - să fi desfăşurat activităţi de verificare privind existenţa sau săvârşirea unor abateri de la legalitate de către personalul autorităţii vamale.

Serviciul Miscare Produse Accizabile

Serviciul Autorizari

Serviciul echipamente control nedistructiv

Serviciul Antidrog si Protectia Drepturilor de Proprietate Intelectuala

DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI CONTROL VAMAL

Biroul Investigatii Vamale

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - experienţă în activitatea de control vamal ulterior dovedita prin contrasemnarea de decizii de regularizare a situatiei in ultimii 2 ani.

Biroul Echipe Canine

Serviciul Managementul Riscului, Analiza si Selectie Control Vamal

Biroul Control Ulterior, Simplificari Vamale, Auditare Agenti Economici si Controale EX-POSTTotal birou 6 posturi

- studii superioare de lungă durată (economice, juridice, tehnice, administraţie publică) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - experienţă în activitatea de control ulterior; - experienţă în activitatea de control vamal ulterior sau inspectie fiscala dovedita prin contrasemnarea de decizii de regularizare sau de impunere a situatiei in ultimii 2 ani.

Page 20: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

inspector I principal 1 - studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - să fi desfăşurat activităţi de verificare privind existenţa sau săvârşirea unor abateri de la legalitate de către personalul autorităţii vamale.

dactilograf IA 1 - studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; - perfectionari (specializari): dactilograf; - cunostinte de operare/programare pe calculator: operare pe calculator - nivel avansat;

dactilograf I 1 - studii de specialitate: studii generale; - perfectionari (specializari): dactilograf; - cunostinte de operare/programare pe calculator: operare pe calculator - nivel minim;

arhivar 1 - studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; - perfectionari (specializari): curs calificare arhivar; - cunostinte de operare/programare pe calculator : operare pe calculator - nivel mediu;

muncitor calificat IV 1

- studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; - perfectionari (specializari): multiplicari documente; - cunostinte de operare/programare pe calculator: operare pe calculator - nivel minim;

Total 7 posturi 7

Total general DGV 31 posturi 31

20.

director general 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia - cunostinte manageriale - cunoasterea legislatiei fiscale - experienta in domeniul de activitate - capacitate organizatorica - abilitate in utilizarea calculatorului - capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului si de a obtine cele mai bune rezultate de la structura condusa

director general adjunct

1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia - cunostinte manageriale - cunoasterea legislatiei fiscale - experienta in domeniul de activitate - capacitate organizatorica - abilitate in utilizarea calculatorului - capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului si de a obtine cele mai bune rezultate de la structura condusa

Total 2 posturi 2

sef serviciu 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - experienta in domeniul de activitate; - cunostinte programare calculator; - cunostinte operare calculator; - capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului si de a obtine cele mai bune rezultate de la structura condusa

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

Total 4 posturi 4

inspector I principal 1 - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale; - cunostinte operare pe calculator; - cunostinte contabilitate

inspector I asistent 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale; - cunostinte operare pe calculator; - cunostinte contabilitate

Total 2 posturi 2

consilier I superior 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 post 1

DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

Serviciul monitorizare creante bugetare

Compartimentul procedura insolventei si lichidari

Serviciul registru contribuabili, cazier fiscal si gestiune dosare fiscale

studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Serviciul selectare dosare si programare control, coordonare si sinteza activitatii de inspectie fiscala, analiza de risc

Page 21: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

inspector I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscalae cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

inspector I asistent 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 2 posturi 2

inspector I principal 1

inspector I principal 1

Total 2 posturi 2

inspector I superior 1

inspector I superior 1

Total 2 posturi 2

inspector I superior 1

inspector I superior 1

Total 2 posturi 2

referent III superior 1

- studii medii - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 post 1

inspector I debutant 1 - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

Total 3 posturi 3

expert I principal 1

studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 post 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1Total 2 posturi 2

inspector I principal 1

studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia;- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 post 1

consilier I superior 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 4

Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 3

Serviciul analiza de risc

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia;; - cunoasterea legislatiei fiscalae cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Serviciul asistenta contribuabili

-studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Biroul evitarea dublei impuneri

Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 1

Serviciul evidenta analitica pe platitori, restituiri, compensari 2

studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia;; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Serviciul autorizatii

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia;- cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

Serviciul executare silita nr.1

Page 22: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1

inspector I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscalae cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 3 posturi 3

inspector I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

inspector I asistent 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

consilier I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 3 posturi 3

inspector I principal 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

consilier I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 2 posturi 2

inspector I principal 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 posturi 1

inspector I principal 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

consilier I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 2 posturi 2

inspector I principal 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 1 post 1

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

Total 2 posturi 2

inspector I principal 1

inspector I principal 1

inspector I asistent 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1

Serviciul regional de executare silita nr.4 - Regiunea Sud-Vest Oltenia

Serviciul regional de executare silita nr.6 - Regiunea Nord-Vest

Serviciul regional de executare silita nr.2 - Regiunea Sud-Est

Serviciul regional de executare silita nr.3 - Regiunea Sud - Muntenia

- cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator;

Serviciul executare silita nr.2

Serviciul regional de executare silita nr.1 - Regiunea Nord - Est

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

Serviciul regional de executare silita nr.7 - Regiunea Centru

Serviciul de inspectie fiscala nr.1 - Banci+Leasing - Regiunea Bucuresti

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte contabilitate

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia;- bune cunostinte de operare calculator; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

Page 23: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1

inspector I superior 1 - studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator;

inspector I asistent 1 - studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator;

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

inspector I superior 1

inspector I superior 1

Total 10 posturi 10

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

Total 5 posturi 5

consilier I superior 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I superior 1Total 4 posturi 4

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

inspector I principal 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculatorTotal 7 posturi 7

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

Total 4 posturi 4

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

Serviciul de inspectie fiscala nr.4 - Sector 1 - Regiunea Bucuresti

Serviciul de inspectie fiscala nr.2 - Asigurari - Regiunea Bucuresti

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator;

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala nr.3 - Sector 1 - Regiunea Bucuresti

g p ;

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala nr.5 - Sector 1 - Regiunea Bucuresti - - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala nr.6 - Sector 2 - Regiunea Bucuresti

Serviciul de inspectie fiscala nr.7 - Sector 3 - Regiunea Bucuresti

- - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Page 24: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1Total 7 posturi 7

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I principal 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculatorTotal 6 posturi 6

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

Total 4 posturi 4

inspector I asistent 1inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

Tota 3 posturi 3

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I superior 1inspector I superior 1inspector I superior 1inspector I superior 1inspector I superior 1

inspector I principal 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculatorTotal 8 posturi 8

inspector I superior 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculatorinspector I asistent 1inspector I asistent 1inspector I asistent 1inspector I asistent 1inspector I asistent 1inspector I asistent 1inspector I asistent 1

Total 8 posturi 8

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala in domeniul TVA;

- bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte limba engleza - nivel mediu

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala in domeniul TVA;

- bune cunostinte de operare calculator; - cunostinte limba engleza - nivel mediu

Serviciul de inspectie fiscala nr.8 - Sector 5 si Sector 6 - Regiunea Bucuresti - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala nr.9 - Ilfov - Regiunea Bucuresti - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator - studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul schimb international de informatii, preturi de transfer

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Biroul ajutor de stat, practici neloiale si preturi

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator;

Serviciul de inspectie fiscala nr.10 - Sector 1 - Regiunea Bucuresti

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala nr.11 - Sector 4 - Regiunea Bucuresti

Page 25: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

Total 5 posturi 5

consilier I superior 1

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

inspector I principal 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculatorTotal 2 posturi 2

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1

Total 6 posturi 6

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I asistent 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Total 3 posturi 3

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I superior 1

inspector I superior 1

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

inspector I debutant 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Total 8 posturi 8

inspector I superior 1

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

Total 5 posturi 5

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul inspectie fiscala Regiunea Nord - Est nr.12

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Sud-Est nr.13

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala;

- bune cunostinte de operare calculator

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Sud Muntenia nr.14

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Sud-Vest Oltenia nr.15

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Vest nr.16

'- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

Page 26: posturi vacante regiuni final 08.08.2013

consilier I superior 1

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I principal 1

inspector I principal 1

Total 5 posturi 5

consilier I superior 1

consilier I superior 1

inspector I asistent 1

'- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

inspector I principal 1

'- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

Total 4 posturi 4

sef serviciu 1 - studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - abilitati in utilizarea calculatorului;

consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1consilier I superior 1inspector I principal 1inspector I principal 1

inspector I principal 1

inspector I asistent 1

inspector I asistent 1

Total 11 posturi 11

161

#REF!

NOTA:

TOTAL GENERAL

- Optiunea se poate face numai pentru o singura functie (publica) vacanta, cu posibilitatea modificarii optiunii o singura data, in termenul prevazut in actul administrativ individual, cu respectarea categoriei, clasei si dupa caz, a gradului profesional al functionarului (public), a pregatirii profesionale cu indeplinirea criteriilor specifice

mentionate mai sus pe un post echivalent sau de nivel inferior

- Functionarul (public) de conducere are prioritate la ocuparea unei functii (publice) vacante de nivel inferior.

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Centru nr.18

'- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - bune cunostinte de operare calculator

Total general DGAMC 161 de posturi

Serviciul de inspectie fiscala Regiunea Nord-Vest nr.17

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

'- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - cunoasterea legislatiei fiscale cod procedura fiscala; - bune cunostinte de operare calculator

Serviciul inspectie economico financiara

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; - bune cunostinte de operare calculator

- studii superioare economice/juridice/administratie publica de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; bune cunostinte de operare calculator