posturi incomplete arges 17.02.2015

of 80 /80

Upload: sparkss

Post on 27-Jan-2017

95 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Posturi incomplete Arges 17.02.2015
Page 2: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

> >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1078RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLÄ‚VESCU

LICEAL

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /TURISM

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1158

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR MUZICA

/ ARTA / -GIMNAZIU

COREGRAFIE

ANSAMBLUCORAL

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

DIRIJATANSAMBLU CORAL

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1961

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIU /PRIMAR MUZICA

/ ARTA / -GIMNAZIU

COREGRAFIE

ARMONIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDII TEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA MUZICII;FORME MUZICALE)

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1966

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEU MUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

ARTA VOCALA -CANTO

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

ARTA VOCALA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1210

LIVEZENI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

LIVEZENI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 13 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1364

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTO CURTEA DEAG

LICEAL BIOLOGIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1531

POIENIŢA(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPOIENIŢA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BÄ‚LILEĹžTI]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1394

DEAGU DE SUS(RECEA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALADEAGURILE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.

1]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2043

DRÄ‚GHICI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚DRÄ‚GHICI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

IONIORGULESCU]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/index.html

1 of 2 2/24/2015 2:58 PM

Page 3: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1747

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIE 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2036

BRATIA(CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

BRATIA GIMNAZIAL BIOLOGIE 5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1421

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1297

VALEA IAĹžULUI(VALEA IAĹžULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1580

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL BIOLOGIE 6 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1595

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL BIOLOGIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1172

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF.IACOB

CAMPULUNG GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1537

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

MINULESCU GIMNAZIAL BIOLOGIE 3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1070RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLÄ‚VESCU

LICEAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1476

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL BIOLOGIE 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1592

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VINTILÄ‚BRÄ‚TIANU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/index.html

2 of 2 2/24/2015 2:58 PM

Page 4: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

< > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1805

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE SIMONIDE

GIMNAZIAL BIOLOGIE 11 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1564

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU MUSCEL

LICEAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1142

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIAL BIOLOGIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1857

BUGHEA DE SUS(BUGHEA DE SUS)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1103

VULTUREĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1768RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ILIE STÄ‚NCULESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1211

POIENARI (POIENARIIDE MUSCEL)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1414

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "NEAGOE

VODÄ‚ BASARAB" LICEAL BIOLOGIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1792

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEAL BIOLOGIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_2.html

1 of 2 2/24/2015 2:59 PM

Page 5: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1017UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR CORNEL

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 REZ CCC

01.03.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1690

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 13 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1165BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE ŢUŢEA"

GIMNAZIAL BIOLOGIE 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1652BOGAŢI (BOGAŢI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RADU CEL MARE

GIMNAZIAL BIOLOGIE 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1611IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILA PETRICARI

GIMNAZIAL BIOLOGIE 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1249

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1007

BÄ‚NÄ‚REĹžTI(SÄ‚PATA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚DUMITRU UDRESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1030

ĹžERBÄ‚NEĹžTI(ROCIU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ĹžERBÄ‚NEĹžTI

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1786PRIBOIENI (PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL BIOLOGIE 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1271

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMANZIALÄ‚PETRE TUDOSE

[SC GIM ZÄ‚RNEČTI]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1673

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"GEORGE

TOPĂŽRCEANU" GIMNAZIAL BIOLOGIE 16 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_2.html

2 of 2 2/24/2015 2:59 PM

Page 6: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de

care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi comun

/ opţionaleDetalii

Viabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1468UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1988

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1418

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1365

VALEA DANULUI(VALEA DANULUI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1814

DRÄ‚GANU-OLTENI(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU” GIMNAZIAL BIOLOGIE 6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1862

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

LICEAL BIOLOGIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1927

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ALEXANDRU DAVILA

GIMNAZIAL BIOLOGIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1350

BĂ‚RSEĹžTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GABRIEL

MARINESCU]

GIMNAZIAL BIOLOGIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1345

BĂ‚RSEĹžTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GABRIEL

MARINESCU]

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_3.html

1 of 2 2/24/2015 3:34 PM

Page 7: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

2030

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1401

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ARMAND CÄ‚LINESCU

[COLEGIULNAŢIONAL "VLAICU

VODÄ‚"]

LICEAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1090BÄ‚DENI (STOENEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BÄ‚DENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1627

CÄ‚LINEĹžTI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RĂ‚NCÄ‚CIOV

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI]

GIMNAZIAL CHIMIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1741MĂŢĂU (MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1262

LUNCA CORBULUI(LUNCA CORBULUI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GENERAL C-TIN

CRISTESCU GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1807COCU (COCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2037

BRATIA(CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BRATIA

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1599

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1500

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL ECONOMICMARIA TEIULEANU

LICEAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1944

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"DINICU GOLESCU"

LICEAL CHIMIE 1 / 3 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_3.html

2 of 2 2/24/2015 3:34 PM

Page 8: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ

cu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi comun

/ opţionaleDetalii

Viabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1522

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TRAIAN

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1740VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1705

ŞTEFĂNEŞTI (ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1712

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE BÄ‚LCESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1534

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION MINULESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1020STOLNICI (STOLNICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BÄ‚LÄ‚CEANU STOLNICI GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1274

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RADU ĹžERBAN

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1735

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU

[SC. COSESTI +

PETRESTI]

GIMNAZIAL CHIMIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1330

CEPARII PÄ‚MĂ‚NTENI(CEPARI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE VELEA

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_4.html

1 of 2 2/24/2015 3:34 PM

Page 9: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1726

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEAL CHIMIE 16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1917

BABAROAGA(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BABAROAGA

[LICEUL TEHNOLOGIC

LIVIU REBREANU]

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1288

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1859

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

LICEAL CHIMIE 17 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1868GRUIU (CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GRUIU

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1669

DAVIDEĹžTI(DAVIDEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIAL CHIMIE 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1812

DRÄ‚GANU-OLTENI(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU” GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1355

POIENARI (POIENARIIDE ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1772TEIU (TEIU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VLADIMIR STREINU

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1339TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1549LEORDENI (LEORDENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNICOLAE CREŢULESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_4.html

2 of 2 2/24/2015 3:34 PM

Page 10: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu

statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1140

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1326CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC GIM PROF VASILE

VASILESCU OESTI]

GIMNAZIAL CHIMIE 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1332

CIOFRĂ‚NGENI(CIOFRĂ‚NGENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1237AREFU (AREFU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GEORGE STEPHANESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1004

ĹžTEFAN CEL MARE(ĹžTEFAN CEL MARE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ĹžTEFAN CEL MARE

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1214

POIENARI (POIENARIIDE MUSCEL)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL CHIMIE 6 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1954MICEĹžTI (MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. GIMN. PURCARENI]

GIMNAZIAL CHIMIE 12 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1415

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "NEAGOE VODÄ‚

BASARAB" LICEAL CHIMIE 3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1793

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_5.html

1 of 2 2/24/2015 3:35 PM

Page 11: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1891

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚REGINA MARIA

GIMNAZIAL CHIMIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1802CUCA (CUCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA GHIŢULESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1316

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICFORESTIER CURTEA DE

ARGEĹž LICEAL CHIMIE 8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1751

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1609IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILA PETRICARI

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1177

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚THEODOR AMAN

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1014BÄ‚NÄ‚REĹžTI (SÄ‚PATA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚DUMITRU UDRESCU

GIMNAZIAL CHIMIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1783PRIBOIENI (PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1254

HĂ‚RSEĹžTI(HĂ‚RSEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚HĂ‚RSEĹžTI

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1671

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"GEORGE TOPĂŽRCEANU"

GIMNAZIAL CHIMIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1550

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_5.html

2 of 2 2/24/2015 3:35 PM

Page 12: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1467UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 GIMNAZIAL CHIMIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1856

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEAL DEARTA

CROCHIURI 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1076

ANINOASA(ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA

[SC SLÄ‚NICANINOASA]

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1575

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ I.L.

CARAGIALE GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1118

SCHITU GOLEĹžTI(SCHITU

GOLEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1

[SC GIMLAZARESTI]

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1908

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1046

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAMSPORTIV

CĂ‚MPULUNG

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2044

BEREVOEĹžTI(BEREVOEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MIHAI TICAN

RUMANO

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1904

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

REGINA MARIA GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 2 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_6.html

1 of 2 2/24/2015 5:00 PM

Page 13: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1864

GRUIU(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GRUIU

[SC CATEASCA +SC CIRESU]

GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2019

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICEDE SPECIALITATE

(TEOLOGIEPENTICOSTALA)

7 / 1 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2040

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC "COSTIND. NENIŢESCU"

LICEAL

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1320

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICFORESTIERCURTEA DE

ARGEĹž

LICEAL

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1945

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIU REBREANU LICEAL

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1565

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

PETRE IONESCUMUSCEL

LICEALECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1427

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEALECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1072RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLÄ‚VESCU

LICEALECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1542

MÄ‚RÄ‚CINENI(MÄ‚RÄ‚CINENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

NR.1MÄ‚RÄ‚CINENI

LICEALECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1947

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIU REBREANU LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1635

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

DINU BRÄ‚TIANU LICEAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_6.html

2 of 2 2/24/2015 5:00 PM

Page 14: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel de învăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2050

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"ARMAND

CÄ‚LINESCU" LICEAL

EDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1490

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1524

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TRAIAN

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1462

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLARDE EDUCAŢIE

INCLUZIVÄ‚ "SFANTAFILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

EDUCATIEFIZICA SISPORT

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1258

HĂ‚RSEĹžTI(HĂ‚RSEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚HĂ‚RSEĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

13 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1579

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ I.L.

CARAGIALE GIMNAZIAL

EDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1819

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NICOLAE IORGA GIMNAZIAL

EDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1472UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC PRIM SALISTEA

+ SC PRIM GOVORA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

13 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1694OARJA (OARJA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚D.RADULESCU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_7.html

1 of 2 2/24/2015 5:00 PM

Page 15: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1992

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

ARNĂUŢOIU

[SC PRIM PETRE

CHELU + SC PRIM

ALEXANDRU

MOLDOVEANU ]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

15 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1153

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

[SC PRI LUCIENI+SC

PRI LESPEZI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1187

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF.UNIV. DR. IONSTOIA

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1869

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1438

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1302

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1368

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1308

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ CAROL I

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1279

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NEGRU

VODÄ‚ GIMNAZIAL

EDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1241AREFU (AREFU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GEORGESTEPHANESCU

[SC GIM GHEORGHE

BADESCU]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1419

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_7.html

2 of 2 2/24/2015 5:00 PM

Page 16: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu

statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1794

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1895

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚REGINA MARIA

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1264BÄ‚BANA (BÄ‚BANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1265BÄ‚BANA (BÄ‚BANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

3 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1374

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GALEĹžU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

14 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1606

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1821BĂ‚RLA (BĂ‚RLA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC GIM MOZACENI VALE +

SC GIM URLUIENI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

5 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1755

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

[SC GIM DEDULESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1614IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILA PETRICARI

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_8.html

1 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 17: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1182

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚THEODOR AMAN

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

13 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1016

BÄ‚NÄ‚REĹžTI(SÄ‚PATA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚DUMITRU UDRESCU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1032

ĹžERBÄ‚NEĹžTI(ROCIU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ĹžERBÄ‚NEĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2010

MERIĹžANI(MERIĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MERIĹžANI

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1707

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU GIMNAZIAL

EDUCATIEFIZICA SISPORT

7 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1625ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TOMA BRÄ‚TIANU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1776SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MARIN BRANIĹžTE

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1822

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU

[SCOALA

PETRESTI+SCOALA

LAPUSANI+SCOALA

CORBU+SCOALA

PRISEACA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1430

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL

CURTEA DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTIN DOBRESCU

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

15 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1594

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VINTILÄ‚ BRÄ‚TIANU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1099

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚OPREA IORGULESCU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_8.html

2 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 18: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1841

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1842

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1832

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MARIN PREDA

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1230

VLÄ‚DEĹžTI(VLÄ‚DEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. PRIM. VLÄ‚DEČTIIDE SUS]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1937

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINULIPATTI"

LICEALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1060

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.D. ARICESCU

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1806

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE SIMONIDE

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1150

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1892

CÄ‚TEASCA(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CÄ‚TEASCA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GRUIU]

[SC. PRIM.SILISTEA+SC. PRIM.

RECEA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

17 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_9.html

1 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 19: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1670

CONŢEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONŢEŞTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC PRIM OLTEANCA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1272

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARATUFANU

[ĹžCOALAGIMANZIALÄ‚ PETRE

TUDOSE]

[SC PRIM BUNEČTI +SC GIM ZÄ‚RNEČTI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1028

GLIGANU DE SUS(ROCIU)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚GLIGANU DE SUS

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ĹžERBÄ‚NEĹžTI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1882

VALEA BRAZILOR(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VALEA BRAZILOR

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC GIM TUTANA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1650SUSENI (BOGAŢI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚SUSENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ RADU

CEL MARE]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

14 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1952MICEĹžTI (MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.1

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

[SC. PRIM. NR.2]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

12 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1074SLÄ‚NIC (ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚SLÄ‚NIC

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

15 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1106

BĂ‚RZEĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚BĂ‚RZEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

[SC. PRIM.VULTURESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1327CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚OESTI PÄ‚MANTENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1276

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.2

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ RADU

ĹžERBAN]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1621

VALEA CORBULUI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚VALEA CORBULUI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI]

GIMNAZIALEDUCATIEFIZICA SISPORT

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_9.html

2 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 20: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1672

DRÄ‚GHICI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚DRÄ‚GHICI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU]

[SC LIMPEDEA]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT6 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1044

BRÄ‚TEĹžTI(ALBEĹžTII DE

ARGEĹž)

[Rural]

SCOALA PRIMARABRATESTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC DUMIRESTI]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1746

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1809COCU (COCU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1657

BRATIA(CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

BRATIA GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1295

VALEA IAĹžULUI(VALEA IAĹžULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA SI

SPORT8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1515

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

"VIITORUL"

VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

JUDO LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1516

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

"VIITORUL"

VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

BASCHET LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2051

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMANZIALÄ‚ PETRE

TUDOSE

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_10.html

1 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 21: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1130

LEREĹžTI(LEREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

LEREĹžTI

[SC GIM VOINESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1250

HĂ‚RSEĹžTI(HĂ‚RSEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚HĂ‚RSEĹžTI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1036

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

CĂ‚MPULUNG LICEAL EDUCATIE MUZICALA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1508

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2038

TOPOLOVENI(ORAĹž

TOPOLOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICTOPOLOVENI

LICEAL EDUCATIE MUZICALA 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1688

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORMUĹžATESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1470UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1341TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GABRIELMARINESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1135

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1367

VALEA DANULUI(VALEA DANULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1212

STĂ‚LPENI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU

[SC LIVEZENI+SCRADESTI]

LICEAL EDUCATIE MUZICALA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_10.html

2 of 2 2/24/2015 5:01 PM

Page 22: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ

cu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1123

SCHITU GOLEĹžTI(SCHITU GOLEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC GIM LAZARESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2041

DRÄ‚GANU-OLTENI(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU”

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1665

DAVIDEĹžTI(DAVIDEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚

[SC GIM CONTESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1875GRUIU (CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GRUIU

[SC. GIMN.

CATEASCA+SC.

GIMN.CIRESU]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1192

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.UNIV. DR. ION

STOIA

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1729

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"LIVIU REBREANU"

[SC MARIN SORESCU ]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

6 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1300

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

15 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1395

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEALEDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1463

COSTEĹžTI (ORAĹžCOSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_11.html

1 of 2 2/24/2015 5:02 PM

Page 23: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1238AREFU (AREFU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GEORGE

STEPHANESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1104

VULTUREĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1766RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ILIE STÄ‚NCULESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1797

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEALEDUCATIEMUZICALA

4 / 1 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1022UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR CORNEL

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1689

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1266BÄ‚BANA (BÄ‚BANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIU /

PRIMAREDUCATIEMUZICALA

2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1375

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GALEĹžU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1608

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIU /

PRIMAREDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1152

BEREVOEĹžTI(BEREVOEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIHAI TICAN RUMANO

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1885

BÄ‚ICULEĹžTI(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚

[SC GIM VALEA

BRAZILOR + SC GIM

VALEA LUI ENACHE ]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_11.html

2 of 2 2/24/2015 5:02 PM

Page 24: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu

statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1753

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1613IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILA PETRICARI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1247

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1181

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚THEODOR AMAN

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1788PRIBOIENI (PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2013

MERIĹžANI(MERIĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MERIĹžANI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1646

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR ARGHEZI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1636ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TOMA BRÄ‚TIANU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2052SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MARIN BRANIĹžTE

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_12.html

1 of 2 2/24/2015 5:02 PM

Page 25: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1023STOLNICI (STOLNICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN BÄ‚LÄ‚CEANU

STOLNICI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1278

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RADU ĹžERBAN

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1481

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIU /

PRIMAREDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1823

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU

[SCOALA

COSESTI+SCOALA

PETRESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1331

CEPARII PÄ‚MĂ‚NTENI(CEPARI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE VELEA

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1589

ŞTEFĂNEŞTI (ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VINTILÄ‚ BRÄ‚TIANU

[SC GIM NR 1]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

12 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2002

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

7 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1831

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MARIN PREDA

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1566

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU MUSCEL

LICEALEDUCATIEMUZICALA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1149

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1333

CIOFRĂ‚NGENI(CIOFRĂ‚NGENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_12.html

2 of 2 2/24/2015 5:02 PM

Page 26: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1653

BÄ‚DEĹžTI(PIETROĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

BÄ‚DEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR. 1]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1347

BĂ‚RSEĹžTII DEJOS (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GABRIELMARINESCU]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2014

VĂ‚LCELELE(MERIĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VĂ‚LCELE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MERIĹžANI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1883

TUTANA(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUTANA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

2 / 0 REZ

28.02.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1314

STÄ‚NEĹžTI(CORBI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚STÄ‚NEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAUM

RAMNICEANU]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1041

ALBEĹžTIIPAMĂ‚NTENI

(ALBEĹžTII DEARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1080

COTEĹžTI(GODENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

COTEĹžTI - GODENI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1227MIROĹžI (MIROĹžI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PROF.

EMIL NEGOIŢĂ

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1654

MIHÄ‚EĹžTI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU

[SC DRAGHICI+SCVALEA POPII]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_13.html

1 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 27: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1260

LUNCA CORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GENERAL C-TINCRISTESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1426

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1167

VALEA MAREPRAVĂŢ (VALEAMARE PRAVĂŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

[SC. GIMN.NAMAIESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1491

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALEDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1588

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"DAN BARBILIAN"

LICEALEDUCATIEMUZICALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1629

VRÄ‚NEĹžTI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1934

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "DINICU

GOLESCU" LICEAL

EDUCATIEMUZICALA

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1733VEDEA (VEDEA)

[Rural]LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL

EDUCATIEMUZICALA

6 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2022

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "ION C.

BRÄ‚TIANU" LICEAL

EDUCATIEMUZICALA -EDUCATIEARTISTICA

16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1778SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

BRANIĹžTE GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1024

STOLNICI(STOLNICI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚CONSTANTINBÄ‚LÄ‚CEANU

STOLNICI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_13.html

2 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 28: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1093

STOENEĹžTI(STOENEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. GIMNBADENI+SC.GIMN.

COTENEČTI]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1282

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RADU ĹžERBAN

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1479

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1824

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU

[SCOALACOSESTI+SCOALA

PETRESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1107

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚OPREA IORGULESCU

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2000

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

10 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1234

VLÄ‚DEĹžTI(VLÄ‚DEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1063

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.D. ARICESCU

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1147

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_14.html

1 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 29: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1855

BUGHEA DE SUS(BUGHEA DE SUS)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1898

TUTANA(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUTANA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[ SC GIM VALEA LUIENACHE + SC GIMVALEA BRAZILOR]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1321CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.DR. VASILE

VASILESCU

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1040

ALBEĹžTII PAMĂ‚NTENI(ALBEĹžTII DE ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1082COTEĹžTI (GODENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚COTEĹžTI - GODENI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1228MIROĹžI (MIROĹžI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPROF. EMIL NEGOIŢĂ

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1667

MIHÄ‚EĹžTI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION IORGULESCU

[SC DRAGHICI+SCVALEA POPII]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1259

LUNCA CORBULUI(LUNCA CORBULUI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GENERAL C-TIN

CRISTESCU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

3 / 0 Rez1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1425

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1163

VALEA MARE PRAVĂŢ(VALEA MARE

PRAVĂŢ)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. GIMN. NAMAIESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1400RECEA (RECEA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR. 1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0

REZPENSMEDREV

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_14.html

2 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 30: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ

cu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi comun

/ opţionaleDetalii

Viabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1628

VRÄ‚NEĹžTI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1523

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TRAIAN

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

5 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1128LEREĹžTI (LEREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1 LEREĹžTI

[SC GIM VOINESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1253

HĂ‚RSEĹžTI(HĂ‚RSEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚HĂ‚RSEĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1510

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1679

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"GEORGE

TOPĂŽRCEANU" GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

9 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1557

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

13 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1471UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1990

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_15.html

1 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 31: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1136

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1006

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NANU MUSCEL

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1129

SCHITU GOLEĹžTI(SCHITU GOLEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC GIM LAZARESTI]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1878GRUIU (CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GRUIU

[SC. GIMN.

CATEASCA+SC. GIMN

CIRESCU]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1725

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"LIVIU REBREANU"

[SC MARIN SORESCU]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1437

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1913

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ADRIAN PÄ‚UNESCU

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

9 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1315

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CAROL I

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1201RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NAE A GHICA

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1239AREFU (AREFU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GEORGE

STEPHANESCU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1125

VULTUREĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_15.html

2 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 32: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1767RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ILIESTÄ‚NCULESCU

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1948

MICEĹžTI(MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1884

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ REGINA

MARIA GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1018

UNGHENI(UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TUDOR

CORNEL GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

3 / 0 REZ CCC

01.03.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1687

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1658BASCOV (BASCOV)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ "VIRGIL

CALOTESCU" GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1376

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GALEĹžU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1610

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1178BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ "PETRE

ŢUŢEA" GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_16.html

1 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 33: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1155

BEREVOEĹžTI(BEREVOEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MIHAI

TICAN RUMANO GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1529

BÄ‚LILEĹžTI(BÄ‚LILEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BÄ‚LILEĹžTI

[SC. GIMN.

POENITA]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1752

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

3 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1180

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

THEODOR AMAN GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2011

MERIĹžANI(MERIĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MERIĹžANI

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1700

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU

[SC RADU GOLESCU]

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

9 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1718

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NICOLAE BÄ‚LCESCU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

10 / 0 REZ 1/2NORM

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1126

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

MINULESCU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1637ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

BRÄ‚TIANU GIMNAZIAL

EDUCATIEPLASTICA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1039

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

CĂ‚MPULUNG LICEAL

EDUCATIEPLASTICA -EDUCATIEVIZUALA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1122

TOPOLOVENI(ORAĹž

TOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOVENI

LICEAL

EDUCATIEPLASTICA -EDUCATIEVIZUALA

12 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_16.html

2 of 2 2/24/2015 5:03 PM

Page 34: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1936

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"DINICU GOLESCU" LICEAL

EDUCATIE PLASTICA- EDUCATIE VIZUALA

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1586

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"DAN BARBILIAN"

LICEALEDUCATIE PLASTICA- EDUCATIE VIZUALA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1215

STĂ‚LPENI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU

[SC LIVEZENI]

LICEALEDUCATIE PLASTICA- EDUCATIE VIZUALA

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1798

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL

EDUCATIE PLASTICA- EDUCATIE VIZUALA

- EDUCATIEARTISTICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1761

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION MIHALACHE"

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA- EDUCATIE VIZUALA

- EDUCATIEARTISTICA

17 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1058

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ C.D.

ARICESCU GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1148

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PODU

DÂMBOVIŢEI GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1203RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAE A

GHICA GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1218

RÄ‚DEĹžTI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

RÄ‚DEĹžTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_17.html

1 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 35: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1910

ĹžERBOENI(BUZOEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚SERBOIENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VULPEĹžTI]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA8 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1083COTEĹžTI (GODENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

COTEĹžTI - GODENI GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1268

LUNCA CORBULUI(LUNCA CORBULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GENERAL C-TINCRISTESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1423

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1296

VALEA IAĹžULUI(VALEA IAĹžULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1256

HĂ‚RSEĹžTI(HĂ‚RSEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚HĂ‚RSEĹžTI

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1511

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1914

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA3 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1077

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

OPREAIORGULESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA10 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1587

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VINTILÄ‚ BRÄ‚TIANU

[SC GIM NR 1]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA14 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1029

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONALPEDAGOGIC"CAROL I"

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA7 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_17.html

2 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 36: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ custatut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1825

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU

[SCOALACOSESTI+SCOALA

PETRESTI]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA11 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2033

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE BÄ‚LCESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA3 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1011STOLNICI (STOLNICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BÄ‚LÄ‚CEANU STOLNICI GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1477

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1717

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE BÄ‚LCESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1713

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU

[SC RADU GOLESCU]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA10 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1784

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1248

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1820BĂ‚RLA (BĂ‚RLA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC GIM MOZACENI VALE+ SC GIM URLUIENI]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA10 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_18.html

1 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 37: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1686

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR MUĹžATESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1816

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE IORGA

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1475UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1994

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1357

POIENARI (POIENARIIDE ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1056

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1280

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NEGRU VODÄ‚

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1075

ANINOASA(ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA

[SC SLÄ‚NIC ANINOASA]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA8 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1886

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚REGINA MARIA

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1012UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR CORNEL

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA4 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1693

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_18.html

2 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 38: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ cu

statut juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1492

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEAL EDUCATIE VIZUALA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1216

COSTEĹžTI (ORAĹžCOSTEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEORETICCOSTEĹžTI

LICEAL EDUCATIE VIZUALA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1393

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG LICEAL EDUCATIE VIZUALA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1517

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

"VIITORUL" LICEAL EDUCATIE VIZUALA 9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1714

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "ION C.

BRÄ‚TIANU" LICEAL EDUCATIE VIZUALA 5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1554

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION

CANTACUZINO" LICEAL

EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1204

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCĂ‚MPULUNG

LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1905

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC ASTRA

LICEALELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1370

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG LICEAL

ESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_19.html

1 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 39: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1487

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1796

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1188

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCĂ‚MPULUNG

LICEALFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1035

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

CĂ‚MPULUNG LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1424

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC

ORTODOX "NEAGOEVODÄ‚ BASARAB"

LICEALFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1409

COSTEĹžTI (ORAĹžCOSTEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

COSTESTI LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1678

DRÄ‚GHICI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚DRÄ‚GHICI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU]

[SC VALEA POPII]

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1739

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2035COCU (COCU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 2 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1593

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEALFIZICA

[STIINTE]10 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1626

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC DINU

BRÄ‚TIANU LICEAL FIZICA 9 / 0

REZCCD

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_19.html

2 of 2 2/24/2015 5:04 PM

Page 40: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1501

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL ECONOMICMARIA TEIULEANU

LICEAL FIZICA 11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1170

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF. IACOBCAMPULUNG

GIMNAZIAL FIZICA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1715

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE BÄ‚LCESCU

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1535

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION MINULESCU

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1273

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RADU ĹžERBAN

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1329

CEPARII PÄ‚MĂ‚NTENI(CEPARI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE VELEA

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1999

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1406

COSTEĹžTI (ORAĹžCOSTEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEAL FIZICA 9 / 0 REZMECS

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1727

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEAL FIZICA 9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_20.html

1 of 2 2/24/2015 5:05 PM

Page 41: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1563

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU

MUSCEL LICEAL FIZICA 8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1334

CIOFRĂ‚NGENI(CIOFRĂ‚NGENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1003

ĹžTEFAN CEL MARE(ĹžTEFAN CEL MARE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ĹžTEFAN CEL MARE

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1213

POIENARI (POIENARIIDE MUSCEL)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1416

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "NEAGOE

VODÄ‚ BASARAB" LICEAL FIZICA 6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1889

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚REGINA MARIA

GIMNAZIAL FIZICA 10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1013UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR CORNEL

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1164BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"PETRE ŢUŢEA"

GIMNAZIAL FIZICA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1758

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC "IONMIHALACHE"

LICEAL FIZICA 7 / 0 POST INLITIGIU

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1607IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILA

PETRICARI GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1176

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚THEODOR AMAN

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_20.html

2 of 2 2/24/2015 5:05 PM

Page 42: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ custatut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1782

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1269

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMANZIALÄ‚PETRE TUDOSE

[SC GIM ZÄ‚RNEČTI]

GIMNAZIAL FIZICA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1507

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1551

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1817

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE IORGA

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1340TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1986

NEGRAĹžI(NEGRAĹžI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PETRE BADEA

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1354

POIENARI (POIENARIIDE ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1811

DRÄ‚GANU-OLTENI(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU” GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_21.html

1 of 2 2/24/2015 5:05 PM

Page 43: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1871GRUIU (CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GRUIU

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1194

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.UNIV. DR. ION STOIA

GIMNAZIAL FIZICA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1088

BÄ‚DENI(STOENEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BÄ‚DENI

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1]

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1325CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.DR. VASILE

VASILESCU

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1]

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1877

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VALEA LUI ENACHE

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚]

[TUTANA]

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1924

BABAROAGA(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BABAROAGA

[LICEUL TEHNOLOGICLIVIU REBREANU]

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2034

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CAROL I

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1209

RÄ‚DEĹžTI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚RÄ‚DEĹžTI

[LICEUL TEHNOLOGIC I.C.PETRESCU]

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1346

BĂ‚RSEĹžTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU]

GIMNAZIAL FIZICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1429

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1289

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIAL FIZICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_21.html

2 of 2 2/24/2015 5:05 PM

Page 44: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1306

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

CAROL I GIMNAZIAL FIZICA 8 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1860

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA

ZAMFIRESCU" LICEAL

FIZICA -STIINTE

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1962

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIU /PRIMAR MUZICA

/ ARTA / -GIMNAZIU

COREGRAFIE

FORMEMUZICALE

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDII TEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA MUZICII;

FORMEMUZICALE)

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1879

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VALEA LUI ENACHE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC GIMBAICULESTI]

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2031

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "ION C.

BRÄ‚TIANU" LICEAL GEOGRAFIE 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1509

DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI(DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1808COCU (COCU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1298

VALEA IAĹžULUI(VALEA IAĹžULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1489

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEAL GEOGRAFIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_22.html

1 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 45: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1745VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LICEAL GEOGRAFIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1067RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTOR SLÄ‚VESCU LICEAL GEOGRAFIE 6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1478

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2009

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1144

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PODU

DÂMBOVIŢEI GIMNAZIAL GEOGRAFIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1764RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ILIESTÄ‚NCULESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1049POPEĹžTI (POPEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VICTORŢÂRCOVNICUL

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1411

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEAL GEOGRAFIE 7 / 1 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1795

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL GEOGRAFIE 4 / 1

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1602

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1168BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

"PETRE ŢUŢEA" GIMNAZIAL GEOGRAFIE 7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_22.html

2 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 46: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1245

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1246

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1781

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1935

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICLIVIU REBREANU

LICEAL GEOGRAFIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1518

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1559

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1815

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE IORGA

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1474UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1342TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 6 / 0 REZ

PRIMAR

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_23.html

1 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 47: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1691OARJA (OARJA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚D.RADULESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1987

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1989

NEGRAĹžI(NEGRAĹžI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PETRE BADEA

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1353

POIENARI(POIENARII DE

ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1052

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1731

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"LIVIU REBREANU"

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1925

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ALEXANDRU DAVILA

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1738

PETREĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PETREĹžTI

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IORDACHE PACESCU]

GIMNAZIAL GEOGRAFIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1434

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTINDOBRESCU

LICEALINDUSTRIE

ALIMENTARA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1034

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV CĂ‚MPULUNG

LICEAL INFORMATICA 0 / 5 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1448

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "NEAGOE

VODÄ‚ BASARAB" LICEAL

ISTORIAARTELOR

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_23.html

2 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 48: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1663BRATIA (CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ BRATIA

GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1710

ŞTEFĂNEŞTI (ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU

[SC RADU GOLESCU]

GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

9 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1709

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NICOLAE BÄ‚LCESCU GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

15 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1631ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

BRÄ‚TIANU GIMNAZIAL ISTORIE 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1065RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICVICTOR SLÄ‚VESCU

LICEAL ISTORIE 10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1362

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA DE

ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC"FERDINAND I"

LICEAL ISTORIE 5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1086

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ OPREA

IORGULESCU GIMNAZIAL ISTORIE 2 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1081

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ OPREA

IORGULESCU GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1840

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MIRCEA

CEL BÄ‚TRĂ‚N GIMNAZIAL ISTORIE 4 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_24.html

1 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 49: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1570

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU

MUSCEL LICEAL ISTORIE 6 / 2

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1143

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PODU

DÂMBOVIŢEI GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1240AREFU (AREFU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GEORGE

STEPHANESCU GIMNAZIAL

ISTORIE

[cultura

civica]

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1791

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEAL ISTORIE 8 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1015UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TUDOR

CORNEL GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

7 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1801CUCA (CUCA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MIRCEA

GHIŢULESCU GIMNAZIAL ISTORIE 10 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1318

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA DE

ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICFORESTIER CURTEA

DE ARGEĹž LICEAL ISTORIE 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1179

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

THEODOR AMAN GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1949MOZÄ‚CENI (MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICLIVIU REBREANU

[SC GIM MISEI]

LICEAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1562

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MATEI

BASARAB GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA

CIVICA]

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1352

POIENARI (POIENARII DEARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL ISTORIE 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_24.html

2 of 2 2/24/2015 5:06 PM

Page 50: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1431

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIAL ISTORIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1233MIROĹžI (MIROĹžI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PROF.

EMIL NEGOIŢĂ GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURACIVICA]

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1923

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ALEXANDRU DAVILA GIMNAZIAL ISTORIE 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1896

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ VALEA

LUI ENACHE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIAL ISTORIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1743PETREĹžTI (COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PETREĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

IORDACHE PACESCU]

GIMNAZIAL ISTORIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1461

ŞTEFĂNEŞTI (ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLARDE EDUCAŢIE

INCLUZIVÄ‚ "SFANTAFILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

KINETOTERAPIE 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1311CORBI (CORBI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAUM

RAMNICEANU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1139

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PODU

DÂMBOVIŢEI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 6 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1001

ĹžTEFAN CEL MARE(ĹžTEFAN CEL MARE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ĹžTEFAN CEL MARE GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 11 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_25.html

1 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 51: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1413

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEAL LIMBA ENGLEZA 14 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1897

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ REGINA

MARIA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1021UNGHENI (UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TUDOR

CORNEL GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1371GALEŞU (BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GALEĹžU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 9 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1756

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 3 / 1 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1612IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ELENADAVILA PETRICARI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1504MOĹžOAIA (MOĹžOAIA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1033

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV

CĂ‚MPULUNG LICEAL LIMBA ENGLEZA 1 / 5

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1466UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

[SC PRIM SALISTEA+ SC PRIM GOVORA]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 13 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1771TEIU (TEIU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VLADIMIR STREINU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1985

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

ARNĂUŢOIU

[SC PRIM PETRECHELU + SC PRIM

ALEXANDRUMOLDOVEANU ]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 8 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_25.html

2 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 52: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi comun

/ opţionaleDetalii

Viabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1134

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC PRI LUCIENI+SCPRI LESPEZI]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1010

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NANU MUSCEL

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA0 / 14

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1844

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIRCEA ELIADE

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1366

VALEA DANULUI(VALEA DANULUI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1190

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.UNIV. DR. ION

STOIA GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

8 / 1 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1435

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1283

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N" GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1909

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ADRIAN PÄ‚UNESCU

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2032

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEALLIMBA

ENGLEZA14 / 0

REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_26.html

1 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 53: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

2025

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEALLIMBA

ENGLEZA14 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1337

BUGHEA DE JOS(BUGHEA DE JOS)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚VALEA MÄ‚CELARULUI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1349

BĂ‚RSEĹžTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GABRIEL

MARINESCU]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1887

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VALEA LUI ENACHE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC PRIMANGHINESCTI]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA5 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1073SLÄ‚NIC (ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚SLÄ‚NIC

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1323CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚OESTI PÄ‚MANTENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1591

ŞTEFĂNEŞTI (ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ĹžCOAL PRIMARÄ‚NR.2 ĹžTEFÄ‚NEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ VINTILÄ‚

BRÄ‚TIANU]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1397

DEAGU DE SUS(RECEA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALADEAGURILE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR. 1]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1043

DUMIREĹžTI(ALBEĹžTII DE

ARGEĹž)

[Rural]

SCOALA PRIMARADUMIREĹžTII

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1079COTEĹžTI (GODENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚COTEĹžTI - GODENI

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1236MIROĹžI (MIROĹžI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPROF. EMIL NEGOIŢĂ

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA0 / 2

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_26.html

2 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 54: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1675MIHÄ‚EĹžTI (MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU

[SC LIMPEDEA]

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1661BRATIA (CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ BRATIA

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1422

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA5 / 0

REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1171

VALEA MARE PRAVĂŢ(VALEA MARE PRAVĂŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA0 / 5

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2045

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"ARMAND

CÄ‚LINESCU" LICEAL

LIMBAENGLEZA

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1485

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALLIMBA

ENGLEZA6 / 0

REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1736VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LICEALLIMBA

ENGLEZA11 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1643

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TUDOR

ARGHEZI GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1708

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NICOLAE

BÄ‚LCESCU GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_27.html

1 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 55: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1533

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

MINULESCU GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1624ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

BRÄ‚TIANU GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1774SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

BRANIĹžTE GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1057RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICVICTOR SLÄ‚VESCU

LICEALLIMBA

ENGLEZA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1432

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA DE

ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTINDOBRESCU

LICEALLIMBA

ENGLEZA6 / 0

REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1231VLÄ‚DEĹžTI (VLÄ‚DEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1724

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEALLIMBA

ENGLEZA12 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1061

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ C.D.

ARICESCU GIMNAZIAL

LIMBAENGLEZA

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1560

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU

MUSCEL LICEAL

LIMBAENGLEZA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2055

ALBEĹžTI (ALBEĹžTII DEMUSCEL)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA

ENGLEZA11 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1138

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PODU

DÂMBOVIŢEI GIMNAZIAL

LIMBAFRANCEZA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_27.html

2 of 2 2/24/2015 5:07 PM

Page 56: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1335

CIOFRĂ‚NGENI(CIOFRĂ‚NGENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA2 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1002

ĹžTEFAN CEL MARE(ĹžTEFAN CEL MARE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ĹžTEFAN CEL MARE

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA8 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1656BASCOV (BASCOV)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"VIRGIL CALOTESCU"

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1372

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GALEĹžU

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA8 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1224

COSTEĹžTI (ORAĹžCOSTEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEORETICCOSTEĹžTI

LICEALLIMBA

FRANCEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1759

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC "IONMIHALACHE"

LICEALLIMBA

FRANCEZA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1243

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚IOSIF CATRINESCU

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1780

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA12 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1120LEREĹžTI (LEREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1 LEREĹžTI

[SC GIM VOINEČTI+SCPRIM POJORATA]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA14 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_28.html

1 of 2 2/24/2015 5:08 PM

Page 57: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1031

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV CĂ‚MPULUNG

LICEALLIMBA

FRANCEZA7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1555

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA12 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1338TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA15 / 0

REZ CCC01.05.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1991

NEGRAĹžI(NEGRAĹžI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PETRE BADEA

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1848

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIRCEA ELIADE

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1433

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1284

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1285

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1396

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICAUTO CURTEA DE AG

LICEALLIMBA

FRANCEZA4 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1906

SILIĹžTEA(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚SILIĹžTEA

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GRUIU]

[SC. PRIM. GRUIU]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1048

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

SCOALA PRIMARA NR.2Valea CetÄĹŁuii

[ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_28.html

2 of 2 2/24/2015 5:08 PM

Page 58: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1344

BĂ‚RSEĹžTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BĂ‚RSEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GABRIELMARINESCU]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA6 / 0 REZ PRIMAR

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1270

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARATUFANU

[ĹžCOALAGIMANZIALÄ‚ PETRE

TUDOSE]

[SC PRIMMÄ‚LURENI]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1530

POIENIŢA(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPOIENIŢA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BÄ‚LILEĹžTI]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1310STÄ‚NEĹžTI (CORBI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚STÄ‚NEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAUM

RAMNICEANU]

[SC PRIMCORBČORI]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1723

LÄ‚PUĹžANI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚LÄ‚PUĹžANI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

IORDACHEPACESCU]

[SC. CORBU+SC.JUPANESTI]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1293

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.2

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ RADU

ĹžERBAN]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1668

DRÄ‚GHICI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚DRÄ‚GHICI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU]

[SC VALEA POPII]

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA12 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1541

MÄ‚RÄ‚CINENI(MÄ‚RÄ‚CINENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICNR.1 MÄ‚RÄ‚CINENI

LICEALLIMBA

FRANCEZA7 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1744

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA8 / 1 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_29.html

1 of 3 2/24/2015 5:48 PM

Page 59: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

9. -

1299

VALEA IAĹžULUI(VALEA IAĹžULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1576

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEALLIMBA

FRANCEZA4 / 0

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1590

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"DAN BARBILIAN"

LICEALLIMBA

FRANCEZA9 / 0

REZ CCC01.02.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1939

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "DINICU

GOLESCU" LICEAL

LIMBAFRANCEZA

9 / 0 REZ CCC

31.01.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1166

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF. IACOBCAMPULUNG

GIMNAZIALLIMBA

FRANCEZA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1639ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ TOMA

BRÄ‚TIANU GIMNAZIAL

LIMBAFRANCEZA

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1558

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU

MUSCEL LICEAL

LIMBAFRANCEZA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1195

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCĂ‚MPULUNG

LICEALLIMBA

GERMANA10 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1402

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ARMANDCÄ‚LINESCU

[COLEGIULNAŢIONAL "VLAICU

VODÄ‚"]

GIMNAZIALLIMBA

GERMANA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1828

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

PREDA GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

3 / 6 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1921

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ALEXANDRU DAVILA GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

8 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_29.html

2 of 3 2/24/2015 5:48 PM

Page 60: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_29.html

3 of 3 2/24/2015 5:48 PM

Page 61: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de

învăţământ cu statut

juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi comun

/ opţionaleDetalii

Viabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1286

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ "MIRCEA

CEL BÄ‚TRĂ‚N" GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2026

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEALLIMBA

GERMANA16 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1373

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GALEĹžU GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1226MIROĹžI (MIROĹžI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ PROF.

EMIL NEGOIŢĂ GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1505

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTINBRĂ‚NCUĹžI

LICEALLIMBA

GERMANA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1775SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

BRANIĹžTE GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1902

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ REGINA

MARIA GIMNAZIAL

LIMBAGERMANA

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1405

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEALLIMBA

GREACAVECHE

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1918

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEALLIMBA

ITALIANA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_30.html

1 of 2 2/24/2015 5:49 PM

Page 62: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1601

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL LIMBA LATINA 7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1931

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"DINICU GOLESCU"

LICEAL LIMBA LATINA 9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1169

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF. IACOBCAMPULUNG

GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1615

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ZINCA GOLESCU"

LICEAL LIMBA LATINA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1407

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEAL LIMBA LATINA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1834

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

PREDA GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1762

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION MIHALACHE"

LICEAL LIMBA LATINA 10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1572

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION BARBU"

LICEAL LIMBA LATINA 9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2028

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEAL LIMBA LATINA 12 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1161BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ "PETRE

ŢUŢEA" GIMNAZIAL LIMBA LATINA 2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1619IZVORU (IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ELENADAVILA PETRICARI

GIMNAZIALLIMBA

RROMANI-MATERNA

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_30.html

2 of 2 2/24/2015 5:49 PM

Page 63: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1839

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

8 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1361

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

"FERDINAND I" LICEAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1711

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚IORDACHEPACESCU

[SC COSESTI+SCPETRESTI]

GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1773SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

MARIN BRANIĹžTE GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1532

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

MINULESCU GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1890

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VALEA LUI ENACHE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1893

TUTANA(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUTANA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

14 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1363

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTO CURTEA DEAG

LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1919

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ALEXANDRU

DAVILA

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_31.html

1 of 2 2/24/2015 5:49 PM

Page 64: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1359

POIENARI (POIENARIIDE ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

9 / 0

REZTITULAR;POIENARIDE ARGES

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1207

STĂ‚LPENI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU LICEAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1242

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

IOSIFCATRINESCU

GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

5 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1206

POIENARI (POIENARIIDE MUSCEL)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1827

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION MIHALACHE"

LICEAL

LIMBA SILITERATURAROMANA -

LITERATURAUNIVERSALA

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2027

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "IONC. BRĂTIANU"

LICEAL LIMBA SPANIOLA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1888

VALEA LUI ENACHE(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VALEA LUI ENACHE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIAL MATEMATICA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1287

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIAL MATEMATICA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1324CORBENI (CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF.DR. VASILEVASILESCU

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1]

GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1730

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚COĹžEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚IORDACHEPACESCU]

GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1084

BÄ‚DENI(STOENEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

BÄ‚DENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1]

GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_31.html

2 of 2 2/24/2015 5:49 PM

Page 65: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate deînvăţământ cu statut

juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1734

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1677

MIHÄ‚EĹžTI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION

IORGULESCU GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1659

BRATIA(CIOMÄ‚GEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ BRATIA

GIMNAZIAL MATEMATICA 12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1399RECEA (RECEA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR. 1

GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 0

REZPENSMEDREV

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1750VEDEA (VEDEA)

[Rural]LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL MATEMATICA 11 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1482

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1932

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEAL MATEMATICA 6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1938

PURCÄ‚RENI(MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚PURCÄ‚RENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 0 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1880GRUIU (CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GRUIU

GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_32.html

1 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 66: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1810

DRÄ‚GANU-OLTENI(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU”

GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1846

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MIRCEA

ELIADE GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1336

BUGHEA DE JOS(BUGHEA DE JOS)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1818

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NICOLAE IORGA GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1514

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL MATEMATICA 0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1244

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ IOSIF

CATRINESCU GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 2

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1502

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTANTINBRĂ‚NCUĹžI

LICEAL MATEMATICA 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1062

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ C.D.

ARICESCU GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1561

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICPETRE IONESCU

MUSCEL LICEAL MATEMATICA 4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1313CORBI (CORBI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAUM

RAMNICEANU GIMNAZIAL MATEMATICA 12 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1185RUCÄ‚R (RUCÄ‚R)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NAE A

GHICA GIMNAZIAL MATEMATICA 12 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_32.html

2 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 67: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale la lb.

depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2049

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGITARMONIA

LICEAL MATEMATICA 9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1263

BÄ‚BANA(BÄ‚BANA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL MATEMATICA 4 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2054

BĂ‚RLA(BĂ‚RLA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 GIMNAZIAL MATEMATICA 8 / 0

REZCCC

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1568

DOMNEĹžTI(DOMNEĹžTI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

PETRE IONESCUMUSCEL

LICEALMECANICA /MECANICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1865

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIAL DEARTA

MODELAJ 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1137

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA / ARTA/ - GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

VIOARALimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1977

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEU MUZICA/ ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:TROMBON - TUBA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1976

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEU MUZICA/ ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

VIOLONCELLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1970

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEU MUZICA/ ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PERCUTIELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_33.html

1 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 68: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1141

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA / ARTA/ - GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

6 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

CLARINETLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1145

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA / ARTA/ - GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INSTRUMENTEMUZICALE

POPULARE: TAMBALLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1154

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DEMUZICA

CAMPULUNG

GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA / ARTA/ - GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANCOMPLEMENTAR

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1920

ĹžERBOENI(BUZOEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚SERBOIENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VULPEĹžTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 10 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1281

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚NEGRU VODÄ‚

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 8 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1085

COTEĹžTI(GODENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚COTEĹžTI -

GODENI

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1235

MIROĹžI(MIROĹžI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPROF. EMILNEGOIŢĂ

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1666

MIHÄ‚EĹžTI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

IONIORGULESCU

[SCDRAGHICI+SCVALEA POPII]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 12 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1428

CICÄ‚NEĹžTI(CICÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 5 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1175

VALEA MAREPRAVĂŢ

(VALEA MAREPRAVĂŢ)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1

[SC NAMAIESTI+ SC GURAPRAVAT]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 7 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1630

VRÄ‚NEĹžTI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 13 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_33.html

2 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 69: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu statut juridicde care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1722

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NICOLAEBÄ‚LCESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 17 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1777

SUSENI(SUSENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ MARINBRANIĹžTE

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 5 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2021

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ RADU ĹžERBAN GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1480

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 7 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1826

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ IORDACHEPACESCU

[SCOALA COSESTI+SCOALA PETRESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 11 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1112

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ OPREAIORGULESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 16 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1833

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ MARIN PREDA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 10 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1064

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ C.D. ARICESCU GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 13 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1854

BUGHEA DESUS (BUGHEA

DE SUS)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_34.html

1 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 70: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1196

RUCÄ‚R(RUCÄ‚R)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NAE A GHICA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 12 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1115

VULTUREĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR.1

[SC. PRIM. BARZEČTI+SC. PRIM.VULTURESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1765RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ ILIESTÄ‚NCULESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1053

POPEĹžTI(POPEĹžTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORŢÂRCOVNICUL

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1901

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ REGINA MARIA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1377

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GALEĹžU GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 5 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1173

BOTENI(BOTENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA"

[SC PRI LUNCA] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 7 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1528

BÄ‚LILEĹžTI(BÄ‚LILEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ BÄ‚LILEĹžTI

[SC BAJESTI+SC GOLESTI-PRIBOAIA+SC POENITA]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 16 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1899

BÄ‚ICULEĹžTI(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚

[VALEABRAZILOR+TUTANA+MANICESTI+VALEA

LUI ENACHE+ANGHINESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 11 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1540

ALBOTA(ALBOTA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ SANDA MOVILA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1617

IZVORU(IZVORU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ ELENA DAVILAPETRICARI

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_34.html

2 of 2 2/24/2015 5:50 PM

Page 71: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale la lb.

depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1787

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1513

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1692

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUDOR MUĹžATESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 8 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1343

TIGVENI(TIGVENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚GABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 8 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1843

POIANA LACULUI(POIANALACULUI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. GIMN.SAMARA+SC. GIMN.

PADUROIU]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 13 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1682OARJA (OARJA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚D.RADULESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 7 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1995

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 2 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1156

HĂ‚RTIEĹžTI(HĂ‚RTIEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC PRI LUCIENI+SCPRI LESPEZI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 12 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1008

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NANU MUSCEL

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 15 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_35.html

1 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 72: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1356

POIENARI(POIENARII DE

ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1813

DRÄ‚GANU-OLTENI

(DRÄ‚GANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU” GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1674

DAVIDEĹžTI(DAVIDEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚

[SC GIM CONTESTI] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 5 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1197

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚PROF.UNIV. DR. ION

STOIA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 4 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1867

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 12 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1304

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N" GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 7 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1499

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 16 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1392

DEAGU DE SUS(RECEA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALADEAGURILE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR. 1]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 3 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1420

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA,HORTICULTURA /HORTICULTURA)

21 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

AGRICULTURA,HORTICULTURA /HORTICULTURA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1556

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D.

NENIŢESCU" LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(CHIMIEINDUSTRIALA /

CHIMIEINDUSTRIALA)

22 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

CHIMIEINDUSTRIALA /

CHIMIEINDUSTRIALA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1205

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCĂ‚MPULUNG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_35.html

2 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 73: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate de

învăţământ cu

statut juridic

de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2015

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA

/ELECTROMECANICA

18 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEHNICA -ELECTROMECANICA

- ENERGETICA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1494

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢIIDE MAŞINICOLIBAŞI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ ELECTROTEHNICA

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEHNICA -ELECTROMECANICA

- ENERGETICA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1748VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ESTETICA SI IGIENACORPULUIOMENESC)

21 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

ESTETICA SIINGRIJIREA

CORPULUI OMENESCLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1547

MÄ‚RÄ‚CINENI(MÄ‚RÄ‚CINENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

NR.1MÄ‚RÄ‚CINENI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA)

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1749VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1497

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢIIDE MAŞINICOLIBAŞI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

20 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1199

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

CĂ‚MPULUNG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

16 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1217

STĂ‚LPENI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGICI.C. PETRESCU

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

14 / 6 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2017

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

21 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_36.html

1 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 74: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1202

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

CĂ‚MPULUNG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

2018

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)

9 / 0 AUTORIZAT

B,C,CE

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1498

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢIIDE MAŞINICOLIBAŞI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)

10 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1191

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

CĂ‚MPULUNG LICEAL

PRELUCRAREALEMNULUI

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1059

RUCÄ‚R(RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLÄ‚VESCU

CENTRE DEDOCUMENTARESI INFORMARE

PROFESORDOCUMENTARIST

9 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1930

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIUREBREANU

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1506

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTANTINBRĂ‚NCUĹžI

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

12 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2047

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"ARMANDCÄ‚LINESCU"

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1220

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEORETICCOSTEĹžTI

LICEAL PSIHOLOGIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1933

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIUREBREANU

LICEAL PSIHOLOGIE 2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1942

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"DINICUGOLESCU"

LICEAL PSIHOLOGIE 6 / 0 REZ CCC

07.04.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_36.html

2 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 75: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1870

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

LICEAL PSIHOLOGIE 3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1322

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICFORESTIER CURTEA DE

ARGEĹž LICEAL PSIHOLOGIE 4 / 0 Rez CCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1911

SILIĹžTEA(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚SILIĹžTEA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ GRUIU]

[SC. PRIM. RECEA]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1915

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ADRIAN PÄ‚UNESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1873

TUTANA(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TUTANA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

REZ CCC28.02.2016

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1941

MICEĹžTI(MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.1

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

[SC. PRIMARA NR.2]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA10 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1119

BĂ‚RZEĹžTI(VULTUREĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚BĂ‚RZEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1]

[SC.PRIM.VULTURESTI]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1290

SÄ‚LÄ‚TRUCU(SÄ‚LÄ‚TRUCU)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.2

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ RADU

ĹžERBAN]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1623

VALEA CORBULUI(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚VALEA CORBULUI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI]

[SC GIM RĂ‚NCÄ‚CIOV]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_37.html

1 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 76: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1042

DUMIREĹžTI(ALBEĹžTII DE

ARGEĹž)

[Rural]

SCOALA PRIMARADUMIREĹžTII

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

[SC. BRÄ‚TESTI + SC.PRIMARÄ‚ DOBROTU]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1488

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALRELIGIE

ORTODOXA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1174

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF. IACOBCAMPULUNG

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1460

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ"SFANTA FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

RELIGIEORTODOXA

14 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1720

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NICOLAE BÄ‚LCESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1538

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION MINULESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1633ĹžUICI (ĹžUICI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚TOMA BRÄ‚TIANU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1027

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONALPEDAGOGIC "CAROL I"

LICEALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1000

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MARIN PREDA

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1232

VLÄ‚DEĹžTI(VLÄ‚DEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA4 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1408

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEALRELIGIE

ORTODOXA9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_37.html

2 of 2 2/24/2015 5:51 PM

Page 77: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < >

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământcu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte

discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probe oralela lb. depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1728

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1160

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARATUFANU

[ĹžCOALA GIMANZIALÄ‚PETRE TUDOSE]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1291

CURTEA DE ARGEĹž(MUNICIPIUL CURTEA

DE ARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1146

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1312CORBI (CORBI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NAUM RAMNICEANU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1071ANINOASA (ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA

[SC SLÄ‚NIC ANINOASA]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA16 / 0

POSTIN

LITIGIU

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1229ANINOASA (ANINOASA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚BROĹžTENI-ANINOASA

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1051POPEĹžTI (POPEĹžTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂVICTOR ŢÂRCOVNICUL

[SC PURCÄ‚RENI]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA7 / 1

4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2020BRADU (BRADU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MIHAI EMINESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_38.html

1 of 2 2/24/2015 6:01 PM

Page 78: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1604

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1760

TOPOLOVENI (ORAĹžTOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC "IONMIHALACHE"

LICEALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1754

MORÄ‚REĹžTI(MORÄ‚REĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MORÄ‚REĹžTI

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1785PRIBOIENI (PRIBOIENI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚C.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA10 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1950

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICLIVIU REBREANU

LICEALRELIGIE

ORTODOXA2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1045

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV CĂ‚MPULUNG

LICEALRELIGIE

ORTODOXA10 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1553

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚MATEI BASARAB

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA5 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1578

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚I.L. CARAGIALE

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1469UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC PRIM SALISTEA + SCPRIM GOVORA]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA7 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1770TEIU (TEIU)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VLADIMIR STREINU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA3 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1159

PITEĹžTI (MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION PILLAT

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA6 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_38.html

2 of 2 2/24/2015 6:01 PM

Page 79: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor incomplete

Lista posturilor vacante/rezervate incomplete din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< <

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate de

învăţământ cu

statut juridic de

care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1351

POIENARI(POIENARII DE

ARGEĹž)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1200

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF.UNIV. DR.ION STOIA

GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 9 / 1 4 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1620

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ZINCA GOLESCU" LICEAL RELIGIE ORTODOXA 8 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1294

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N"

GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA 11 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1441

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEALRESTAURARE DEICOANA SI LEMN

POLICROM2 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1963

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

GIMNAZIU /PRIMAR MUZICA

/ ARTA / -GIMNAZIU

COREGRAFIE

RITMICA 4 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

COREGRAFIE LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1444

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEALSCULPTURADECORATIVA

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1436

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX

"NEAGOE VODÄ‚BASARAB"

LICEAL

STUDIULCULORILOR SIPICTURA DE

ICOANA

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1894

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEAL DE ARTASTUDIUL

FORMELOR SI ALCULORII

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_39.html

1 of 2 2/24/2015 6:01 PM

Page 80: Posturi incomplete Arges 17.02.2015

1874

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEAL DE ARTASTUDIUL

FORMELOR SI ALVOLUMULUI

3 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1632

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

DINU BRÄ‚TIANU LICEAL

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

7 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1552

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION

CANTACUZINO" LICEAL

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

8 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1863

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA

ZAMFIRESCU" LICEAL

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1960

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

11 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1799

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

5 / 1 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1520

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAMSPORTIV

"VIITORUL"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

2 / 0 1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pi/page_39.html

2 of 2 2/24/2015 6:01 PM