porturile unui calculator

Click here to load reader

Post on 25-Sep-2015

95 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

porturi pc

TRANSCRIPT

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/notiuni_introductive.html[19.05.2015 15:30:30]

  Notiuni Introductive despre Porturile de comunicatie ale PC-ului

  Denumirea de "PORT" este destinata acelui punct prin care microprocesorulrealizeaza schimbul (transferul) de date din/inspre exterior (proces/periferic). Oriceperiferic trebuie sa aiba un registru conectat la magistrala de date din care (in care)sa poata fi citite (sau inscrise) date. Acest registru care realizeaza interfatareaperifericului la sistem poate fi un element independent de periferic sau pentruperiferice mai complexe poate fi inclus chiar in controlerul perifericului. Controleruleste unitatea de comanda a perifericului care realizeaza compatibilitatea functionariiperifericului cu microsistemul. In general acest registru de interfatare, selectat demicroprocesor prin magistrala de adresare conjugata cu un semnal de comanda depe magistrala de control, este denumit registru port (de intrare sau de iesire), adresaportului fiind chiar adresa perifericului (daca perifericul prezinta doar un singur port).

  Modalitatile de utilizare a registrelor ca porturi de intrare (iesire) suntprezentatein figurile urmatoare.De exemplu in prima figura este prezentata oschema de principiu de conectare a unui voltmetruintr-un microsistem. Tensiuneamasurata este digitalizata (convertita din semnal analog in semnal digital) inconvertorul analog-digital si inscrisa in registrul port de intrare. Aceasta informatie vafi depusa pe magistrala de date in momentul cand portul va fi selectat demicroprocesor cu adresa repartizata voltmetrului si semnalul de controlREAD;registrul port trebuie sa aiba iesirea de tip TSL

  Structura portului de intrare, in general, este cea prezentata mai jos.Datelepastrate intr-un registru sunt generate pe magistrala la selectarea amplificatoarelor(drivere) de magistrala de tip TSL

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/notiuni_introductive.html[19.05.2015 15:30:30]

  Generarea datelor de catre microprocesor pentru un periferic (motor) printr-unport de iesire este prezentata mai jos.

  Datele existente pe magistrala de sunt inscrise in registrul port de iesire inmomentul cand acesta este comandat pe inscriere (ENABLE-vezi figura de mai jos)cu un semnal de selectare obtinut din cuvantul de iesire si semnalul WRITE. Existaporturi care pot fi citite sau in care se pot inscrie date, acestea posedand douaporturi (sau unul singur bidirectional) care sunt selectate corespunzator desemnalele WRITE sau READ.

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/notiuni_introductive.html[19.05.2015 15:30:30]

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/notiuni_introductive_serial.html[19.05.2015 15:31:09]

  Introducere in comunicatii seriale

  Comunicatiile seriale sunt utilizate pentru transferul de date la distante mari,pentru ca o comunicare paralela necesita prea multe fire. Datele seriale primite de laun modem sau de la alte dispozitive sunt convertite in format paralel pentru a putea fitransferate pe magistrala de date a PC-ului. Echipamentul pentru comunicatii seriale poate fi divizat in simplex, semi-duplex si duplex. Intr-o comunicatie seriala simplex se transmit informatii intr-osingura directie (ex. statie radio comerciala). Semiduplex presupune faptul ca datelepot fi transmise in orice directie intre doua sisteme, dar nu in acelasi timp. Intr-otransmisie duplex fiecare sistem poate transmite si primi date in acelasi timp.

  Exista doua cai de transmitere a datelor seriale: sincron si asincron. Intransmisia sincrona datele sunt trimise in blocuri, transmitatorul si receptorul suntsincronizate prin unul sau mai multe caractere speciale numite caractere sync. Portul serial al PC-ului este un dispozitiv asincron, pe care il vom descrie maijos. Pentru transmisia asincrona, un bit de start identifica inceputul caracterului ce setransmite si unul sau doi biti identifica finalul acestuia, nefiind necesara nici un fel dealta sincronizare. Bitii de date sunt trimisi catre receptor dupa bitul de start. Bitul celmai putin semnificativ este transmis primul. Un caracter de data consta de obicei din7 sau 8 biti. In concordanta cu configuratia transmisiei, un bit de paritate estetransmis dupa fiecare caracter transmis. El este utilizat pentru a depista erorile dincaracterele receptionate. In final, sunt transmisi 1 sau 2 biti de stop.

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/serial.html[19.05.2015 15:31:39]

  Descrierea portului serial

  Portul serial al PC-ului este compatibil cu standardul RS-232C. Aceststandard a fost proiectat in anul 1960 pentru a realiza comunicatia dintre unechipament terminal de date sau DTE (PC-ul in acest caz) si un echipament decomunicare de date ori DCE (in mod normal un modem). Standardul presupuneprezenta a 25 de pini, conectorul DTE trebuind sa fie tata, iar conectorul DCE mama.Cei mai des utilizati conectori sunt DB-25 tata, dar nu sunt utilizati toti cei 25 de pini.Din aceasta cauza multe PC-uri moderne utilizeaza conector DB-9 tata. Se potobserva in spatele PC-ului mai multi conectori de acest fel. Nivelul tensiunilor pentrusemnalele din conector sunt cuprinse intre -3V si +15V. Valorile de tensiune cel maides folosite sunt +12V si -12V. Semnalele cele mai utilizate sunt listate in continuare.Conventiile sunt diferite dupa cum liniile sunt de intrare sau de iesire, de date sau decontrol.

  Semnalele cele mai utilizate sunt listate in continuare:

  TD - Transmitted Data (emisie de date) ; acest semnal este emis de la calculator catremodemRD - Received Data (receptie de date); semnal emis de la modem catre calculatorRTS - Request To Send (cerere de emisie); PC-ul seteaza acest semnal cand are pregatitun caracter pentru a-l transmite.CTS - Clear To Send (gata de emise) ; Modemul este pregatit pentru a transmite datele.Computerul va incepe sa transmita date spre modem.DSR - Data Set Ready (modem pregatit) ;Modemul comunica PC-ului ca este in functiunesi este pregatit sa transmita sau sa primeasca date.DTR - Data Terminal Ready (terminal pregatit) ; PC-ul comunica modemului ca este infunctiune si este pregatit sa transmita date.DCD - Data Carrier Detect (detectie purtatoare) ;Modemul seteaza acest semnal canddetecteaza computerul.RI - Ring Indicator (indicator de apel) ; semnal emis de modem semnaland faptul ca sunatelefonul

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/serial.html[19.05.2015 15:31:39]

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/caracteristicile.html[19.05.2015 15:32:02]

  Caracteristicile Portului Serial

  Caracteristicile functionale se refera la diferitele linii de legatura intre DTE(calculator sau terminal) si DCE (modem). Asocierea dintre functii si circuiteleinterfetei RS232-C au in vedere trei moduri de transmisie pe linie de comunicatie :simplex, semi-duplex si duplex.Intr-o conexiune simplex, transmisia se face intr-unsingur sens;intr-una duplex ea are loc in ambele sensuri simultan. Conexiunea semi-duplex permite transmiterea in ambele sensuri alternativ.

  Transmisia seriala a datelor, la sau de la DTE se realizeaza pe liniile RD si TD.Cand nu se transmit date, liniile RD si TD trebuiesc mentinute in 1.

  DCE si DTE isi transmit reciproc informatii de stare prin DSR si DTR. Otransmisie poate fi initiata de DTE sau de DCE. Astfel DTE poate cere transmisiadatelor prin activarea liniei RTS. DCE va raspunde prin activarea liniei CTS, careramane activa atata timp cat se realizeaza transmisia. DTE poate transmite date

  De fapt circuitele RTS si CTS comuta modemurile semi-duplex intre transmisiesi receptir. Astfel, DTE mentine RTS pe OFF in timpul receptiei si il trece pe ON (1logic) cand doreste sa transmita.Transmisia poate sa inceapa imediat ce CTS estepusa pe ON, anuntand ca modemul este pregatit pentru transmisie ( a facut operatiilepregatitoare ,de comutare a sensului de transmisie).Comutarea de la transmisie lareceptie se face similar. In cazul canalelor duplex nu este necesara comutareasensului de transmisie ,circuitele CTS si RTS pierzandu-si semnificatia. In acestecazuri RTS si CTS sunt permanent ON.

  Atunci cand DCE detecteaa o frecventa de apel, el activeaza linia RI. DacaDTE nu este pregatit (linia DTR=0 ), DCE-ul sau va fi "ocupat". Cand DCE primesteun caracter prin canalul de comunicatie,el activeaza linia DCD, anuntand DTE catrebuie sa preia datele. In fine, pentru modemurile (DCE) care pot lucra cu mai multeviteze de transmisie, linia DS permite selectarea regimului de viteza.

  Orice semnal de apel (sonerie) se traduce prin inchiderea circuitului RI, util inprocedurile de raspuns automat. Conectarea modemului apelat sau apelant se faceprin DTR, care exista in doua versiuni. Starea inchis a circuitului obliga modemul sase conecteze la linie (prima versiune) sau autorizeaza aceasta conexiune (a douaversiune) la receptia acestui apel telefonic. Starea deschis comanda deconectarea,imediat ce datele prezente pe td au fost transmise. Circuitul DSR arata ca modemuleste cuplat la linie; daca DSR este deschis, linia este cuplata pe telefon.

  Descrierea anterioara s-a referit la actiunile DTE privind dialogul cu DCEpentru realizarea transmisiei. DTE executa o serie de alte operatii deserializare/deserializare a datelor si, eventual, alteactiuni privind interpretarea datelortransmise. Aceste operatii sunt executate de dispozitivul de control al terminalului(pentru terminale si alte echipamente periferice) sau de unitatea de control acomunicatiei (pentru calculator).

 • SafeFrame Container

  http://mrbadnews.3x.ro/aplicatii.html[19.05.2015 15:32:28]

  Aplicatii ale Portului Serial

View more