podisul sucevei - studio termo - pluviometric

Upload: tiba-diana-maria

Post on 30-Oct-2015

108 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

rezumat teza de doctorat

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIVERSITATEAAL.I.CUZAIAIFACULTATEADEGEOGRAFIEIGEOLOGIE

  DEPARTAMENTULDEGEOGRAFIE

  PODIULSUCEVEISTUDIUTERMO-PLUVIOMETRIC-

  -REZUMATULTEZEIDEDOCTORAT-

  CONDUCTORTIINIFICProf.Univ.Dr.ELENAERHAN

  DOCTORANDBOGDANNISTOR

  -2008-

 • 2

  UNIVERSITATEAAL.I.CUZAIAIRECTORATUL

  Domnului/Doamnei

  ....

  Vfacemcunoscutcndatade17ianuarie2009,ora10,nsala629delaFacultateadeGeografieiGeologie,UniversitiiAl.I.CuzaIai,Bd.Carol I, nr.20A, Iai va avea loc susinerea public a tezei de doctoratintitulat PODIULSUCEVEI-STUDIUTERMO-PLUVIOMETRICelaborat de domnul NISTOR M. BOGDAN, n vederea conferirii titluluitiinificdedoctorngeografie. Comisiadedoctoratareurmtoareacomponen:Prof.univ.dr.OvidiuGabrielIANCU PreedinteUniversitateaAl.I.CuzaIai

  Prof.univ.dr.ElenaERHAN ConductortiinificUniversitateaAl.I.CuzaIai

  C.P.Idr.OctaviaBOGDAN ReferenttiinificInstitutuldeGeografiealAcademieiRomneBucureti

  C.P.Idr.ElenaTEODOREANU ReferenttiinificInstitutulNaionaldeRecuperare,MedicinFiziciBalneoclimatologieBucureti

  Prof.univ.dr.LiviuAPOSTOL ReferenttiinificUniversitateaAl.I.CuzaIai

  Vtransmitemrezumatultezeiivinvitmsparticipailasusinerea

  publicatezeidedoctorat.

  Rector,

  Prof.univ.dr.VasileIAN

 • 3

 • 4

  CUPRINSINTRODUCERE ..................................................................................................... 2PARTEAI-A ........................................................................................................... 6I.1. CADRUL NATURAL AL PODIULUI SUCEVEI .............................................................................6 I.2. SCURT ISTORIC ASUPRA OBSERVAIILOR I CERCETRILOR TERMO-PLUVIOMETRICE N PODIUL SUCEVEI...................................................................................................................... 14 I.3. METODE I MIJLOACE DE CERCETARE.................................................................................. 23

  PARTEAAII-A.FACTORIICLIMATOGENI.INFLUENELESCANDINAVO-BALTICENPODIULSUCEVEIINSPECIALNZONAORAULUISUCEAVA ............................................................................................................ 31II.1. FACTORII FIZICO-GEOGRAFICI (SUPRAFAA SUBIACENT ACTIV)............................... 31 II.2. FACTORII RADIATIVI .................................................................................................................. 39 II.3. FACTORII DINAMICI .................................................................................................................... 55 II.4. CONSIDERAII ASUPRA INFLUENELOR SCANDINAVO-BALTICE N PODIUL SUCEVEI I N SPECIAL N ZONA ORAULUI SUCEAVA............................................................................ 77

  PARTEAAIII-A.TEMPERATURAAERULUINPODIULSUCEVEI.CARACTERISTICIPRINCIPALE....................................................................... 109III.1. FACTORII CARE INFLUENEAZ VARIAIILE N TIMP I SPAIU ALE TEMPERATURII AERULUI.......................................................................................................................................... 109 III.2. VARIAIILE N TIMP I SPAIU ALE TEMPERATURII SOLULUI ........................................ 115 III.3. REGIMUL TERMIC AL AERULUI ............................................................................................. 122 III.4. FENOMENUL DE NGHE N PODIUL SUCEVEI................................................................ 190 III.5. VARIAIILE N SPAIU ALE TEMPERATURII AERULUI....................................................... 196 III.6. INVERSIUNILE TERMICE ........................................................................................................ 211

  PARTEAAIV-A.PRECIPITAIILEATMOSFERICEIFENOMENELEHIDROMETEOROLOGICE ................................................................................ 232IV.1. FACTORII GENETICI I DE DISTRIBUIE N TIMP I SPAIU A PRECIPITAIILOR ATMOSFERICE N PODIUL SUCEVEI........................................................................................ 232 IV.2. REGIMUL DIURN AL PRECIPITAIILOR ATMOSFERICE.................................................... 236 IV.3. REGIMUL ANUAL AL PRECIPITAIILOR ATMOSFERICE................................................... 241 IV.4. REGIMUL ANOTIMPUAL, SEZONAL I PE ANUL AGRICOL............................................... 245 IV.5. VARIABILITATEA CANTITILOR DE PRECIPITAII........................................................... 263 IV.6. ABUNDENA PRECIPITAIILOR. CANTITI MAXIME N 24 DE ORE.............................. 273 IV.7. PLOILE TORENIALE. INTENSITATE, DURAT, FRECVEN.......................................... 276 IV.8. PERIOADELE SECETOASE I PLOIOASE............................................................................ 299 IV.9. NUMRUL DE ZILE CU PRECIPITAII I REGIMUL LOR ................................................... 336 IV.10. PRECIPITAIILE SUB FORM DE NINSOARE ................................................................... 355 IV.11. FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE.......................................................................... 370

  IMPORTANACLIMEIPENTRUECONOMIAPODIULUISUCEVEI ............. 398

  CONCLUZII ........................................................................................................ 418

  BIBLIOGRAFIESELECTIV ............................................................................. 425

  CUPRINS ........................................................................................................... 449

 • 5

  INTRODUCEREPodiul Sucevei studiu termo-pluviometric este o lucrare care

  vine s completeze informaiile tiinifice de natur climatologic ce existdeja pentru aceast subunitate geografic, nchegndu-le i armonizndu-lentr-undemersctmaicompletiunitar. Lucrarea de fa i propune s arunce o lumin nou asupra climeiPodiului Sucevei, sub aspect termic i pluviometric, cu toate c exist unstudiucomplexdeclimatologierealizatnurmcucca.30deani(Gh.Slavic Podiul Sucevei. Studiu climatologic). Motivaia acestui subiect const nperioada de observaie mai lung (1886-2006 fa de numai 1956-1975),omogenitatea datelor, prelucrarea electronic a datelor, sursele bibliograficemainumeroase.

  Am ncercat s ntregesc imaginea asupra complexitii geografice i

  climatice a acestei regiuni, care la prima vedere este o subunitate relativsimpl pentru a fi studiat, dar care ni se nfieaz apoi, n toatcomplexitateastructuriiifuncionalitiiei.

  Analiza caracteristicilor multianuale i secveniale ale atmosferei dedeasupra acestui spaiu, nu s-a putut desprinde de integrareasociogeosistemicdeansamblu,nencercndu-seaseabstractizaunsegmental geografiei ce vorbete mai mult prin aspectul valoric al datelor. Amncercat s stabilesc corelaii ntre componentele geosistemului, s stabilesclogicalegitilornaturiiistrnseleinterdependenedininteriorulei,precumi,dintreaceastaisocietateauman. Dacfactoriigeneticiaiclimeisuntceicucaractermaigeneral,pentru

  regiunimaintinse,s-ancercat,pectposibil,particularizarealorlaaspectelestrict locale ale Podiului Sucevei, aspecte ntrite pe baza caracteristicilorcantitative i calitative ale elementelor i fenomenelor meteorologice ce se

  deruleaziseproducntimpispaiu.

 • 6

  Studiultermo-pluviometricalPodiuluiSuceveiestestructuratpepatrupri, n cele 450pagini ale sale fiind cuprinse, pe lng un bogat materialanaliticidecomentariu,unnumrde215figuri(schiedehri,grafice)i191tabelerezultatenurmaprelucrriidatelordinobservaiilemeteorologicei aconsultrii literaturiide specialitatedincareamselectat cca.300 titluribibliografice.

  n prima parte este pus n eviden individualitatea geografic aPodiului Sucevei. Tot aici este prezentat metodologia de cercetare i unscurtistoricalobservaiilormeteorologiceicercetrilortermo-pluviometriceasupraPodiuluiSucevei.

  nparteaaII-aseanalizeazfactoriigeneticiaiclimeinariastudiat,acordndu-seoateniespecialacelorformaiunibaricecare,prinintensitateaifrecvenamarenzon,creeazspecificitateaacesteiarii,ncomparaiecu

  relieful major al zonelor limitrofe luate ntr-un context mai larg. Tot naceastparte,s-auanalizatinfluenelescandinavo-baltice,porninddelafaptulcnRomniapefondulclimatuluitemperat-continentalseremarcmaimulte influene i anume () scandinavo-baltice n nord-estul rii cuumezealmarevaraiiernigeroase(Romniaspaiu,societate,mediu,2005).Pentruintervalul19962006, nPodiulSuceveii,ndeosebi,zonaSuceava-Rdui,arexistainfluenescandinavo-baltice.

  Partea a III-a analizeaz, pe larg, regimul i distribuia spaio-temporala temperaturiiaerului.Sescot nevidenparticularitiletermicealePodiuluiSucevei,ncomparaiecuzonelenvecinate.

  nparteaa IV-aseanalizeazprecipitaiileatmosfericei fenomenelehidrometeorologicedinpunctdevederespaio-temporal.S-apututdesprindeimportana precipitaiilor pentru ntreg cadrul natural i uman geografic alPodiuluiSucevei.

 • 7

  n final, s-a prezentat importana climei pentru economia PodiuluiSucevei, elementele i fenomenele climatice fiind privite, dup caz, att caresursecticariscuriclimatic.

  n ncheierea lucrrii se prezint concluziilegenerale asupra studiuluitermo-pluviometricalPodiuluiSucevei.

  La ntocmirea prezentei lucrri s-a utilizat fondul de date climaticeexistentdinBuletinelemeteorologice,Anuarelemeteorologiceidintabelelemeteorologice existente n arhivele la cele 8 staii meteorologice (Rdui,Suceava,Flticeni,Dolhasca,Cotnari,Pacani,Strunga,Roman)i29posturipluviometricedinPodiulSuceveicareindeCentrulMeteorologicRegionalMoldova.

  PARTEAAII-A.FACTORIICLIMATOGENI.INFLUENELESCANDINAVO-BALTICEN

  PODIULSUCEVEIINSPECIALNZONAORAULUISUCEAVA

  Conform Romnia spaiu, societate, mediu n Romnia pefondul climatului temperat-continental se remarc mai multe influene ianume ()scandinavo-baltice nnord-estul rii cuumezealmarevaraiiernigeroase.

  Pentru a studia aceste influene s-au folosit hari sinoptice (site-ulwww.wetterzentrale.de) referitoare la partea de nord-est a Romniei i datemeteorologicenregistratepeintervalul19962006lastaiaSuceava(352maltitudine).

  Anual,celemaimultesituaiis-aunregistratnanul199623cazuri(6,28%dintotaluldezilealeanuluirespectiv),iarcelemaipuinesituaiin

 • 8

  anul20054cazuri(1,10%dintotaluldezilealeanuluirespectiv).nmedie,nfiecareans-aunregistratcca.10zilecuastfeldesituaiisinoptice.

  Lunar,celemaimultesituaiisenregistreaz n lunamai15cazuri(11,62% din totalul de cazuri ale perioadei analizate), iar cele mai puinesituaii n luna iulie 6 cazuri (4,65% din totalul de cazuri ale perioadeianalizate).nmedie,nfiecareluns-aunregistratcca.8-10zilecuastfeldesituaiisinoptice.

  Din punct de vedere pluviometric, din cele 129 de zile cu astfel desituaiisinoptice,n80dezileauczutprecipitaiimaimaride0,1mm/zi.n45dezileprecipitaiileaudepit1,0mm,n20dezileamavutpeste5,0mmprecipitaii, iar n 11 zile precipitaiile au depit 10,0 mm. Din situaiilegsite,maximelepluviometriceaufostde64,4mm/24hpedatade23august2001i53,1mm/24hpedatade1iulie2006.

  i temperatura aerului prezint variaii n aceste situaii sinoptice.

  Termic, se nregistreazvalorimultmai sczute n sezonul recei respectiv

  mai moderate n sezonul cald. Precipitaiile atmosferice nu sunt afectate deacestesituaiisinopticedectfoartepuinifoarterar.

  Aceast parte a rii, respectiv Podiul Sucevei, pe intervalul analizat(1996-2006), sufer depeurmaacestor situaii sinoptice (cuo frecven de3,2%),nurmacroramaseledeaer,cucentrulaxatpePeninsulaScandinav- Marea Baltic, au o deplasare spre sudul i sud-estul Europei, sub formaunei circulaii nord-vestice. Deci s-ar putea spune c n Podiul Sucevei, indeosebinordulPodiuluiSucevei(zonaSuceavaRdui),existinfluenescandinavo-baltice.

 • 9

  PARTEAAIII-A.TEMPERATURAAERULUINPODIULSUCEVEI.CARACTERISTICI

  PRINCIPALERepartiia geografic a valorilor medii anuale ale temperaturii aerului

  esterelativordonatcutendinedeuniformizarepespaiimari.Temperaturilecele mai ridicate de peste 8,4C, sunt specifice extremitii sud-estice apodiului,iarcelemaicoborte,njurde7C,nord-vestuluiacestuia.Mediileanualealetemperaturiiaeruluicrescdelavestlaest(7,5ClaSuceava,7,6Cla Dolhasca, 8,3C la Strunga) i scad de la sud la nord (8,4C la Roman,8,1C la Pacani, 8,0 la Flticeni i 7,1C la Rdui) (tabelnr.1 i figuranr.1-2). n regiunile vecine din vest (Carpaii Orientali), temperatura medieanualestecucca.2-6Cmaimic(2,2ClaRarui6,4ClaCmpulungMoldovenesc),iarnSubcarpaiiMoldoveiparteanordic-estemairidicatcu1CfadezonanordicaPodiuluiSucevei(8,2ClaTrguNeam).nCmpiaMoldovei,temperaturamedieanualestemaimarecucca.0,5-1,0C(8,4ClaDorohoii8,9ClaBotoani).

  Tabelnr.1TemperaturilemediilunareianualealeaeruluilastaiilemeteorologicedinPodiulSuceveiimprejurimi(1886-2006)

  lunaStatiameteo

  Altit.(m)

  Latit.(N)

  Long.(E) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  AN

  RDUI 389 4751' 2555' -5,4 -4,0 1,0 7,5 13,4 16,6 18,2 17,3 13,0 7,7 2,1 -2,7 7,1SUCEAVA 352 4738' 2616' -4,8 -3,3 1,4 7,8 13,6 16,7 18,5 17,8 13,7 8,4 2,5 -2,4 7,5FLTICENI 348 4728' 2618' -4,2 -2,9 2,1 8,3 14,1 17,3 19,0 18,2 14,0 8,6 2,9 -1,7 8,0DOLHASCA 230 4726' 2636' -5,6 -4,9 1,4 8,8 14,5 17,4 18,9 18,3 14,1 8,4 2,5 -2,3 7,6

  COTNARI 289 4721' 2659' -3,3 -1,9 2,6 9,1 15,2 18,4 20,3 19,8 15,6 9,9 3,6 -0,9 9,0PACANI 248 4714' 2643' -4,9 -3,2 2,1 8,8 14,7 17,8 19,6 18,7 14,2 8,7 2,7 -2,1 8,1STRUNGA 276 4710' 2659' -4,5 -2,8 2,1 8,7 14,9 18,1 19,9 19,2 14,8 9,1 2,9 -1,5 8,3

  ROMAN 216 4656' 2656' -4,6 -2,8 2,3 9,1 14,9 18,1 19,9 19,2 14,9 9,2 3,1 -1,9 8,4

  PODIULSUCEVEI-media -4,5 -3,1 2,0 8,7 14,6 17,7 19,5 18,8 14,5 8,9 2,9 -1,8 8,1

  DOROHOI 197 4758' 2624' -4,3 -2,7 2,1 8,9 14,8 18,0 19,8 19,1 14,7 9,1 3,0 -1,8 8,4BOTOANI 170 4745' 2640' -3,7 -2,0 2,7 9,5 15,3 18,5 20,3 19,5 15,1 9,4 3,5 -1,1 8,9TG.NEAM 384 4714' 2623' -3,6 -2,7 1,9 8,3 14,2 17,4 19,3 18,6 14,3 8,8 2,9 -1,5 8,2SECUIENI 206 4650' 2652' -4,8 -3,0 2,2 9,0 14,9 18,2 19,8 19,3 14,9 8,9 2,7 -1,9 8,3

 • 10

  Valorile medii anuale ale temperaturii aerului analizate pe perioada1961-2006nregistreazouoarcreterecucirca0,2-0,3Cfadevalorileanalizatepe intervalul1956-1975n lucrareaGh.SlavicPodiulSucevei.Studiu climatologic. Gh. Slavic arat c, temperatura aerului secaracterizeaz printr-o valoare medie anual moderat (7,1C la Rdui,7,6ClaSuceava,7,9ClaFlticeni,9,1ClaCotnarii8,6ClaRoman).

  Diferenelenord-vestsud-estPodiuluiSuceveisuntimportanteiseexplic prin ecartul latitudinal, prin ecartul altitudinal, dar i prin influenaclimatic a ariilor limitrofe - partea vestic fiind situat lng CarpaiiOrientali.

  Figuranr.1:HartadistribuieispaialeatemperaturiimediianualeaaeruluinPodiulSucevei(1886-1955)

  Figuranr.2:HartadistribuieispaialeatemperaturiimediianualeaaeruluinPodiulSucevei(1961-2006)

 • 11

  Analiza reprezentrilor izopletare (figura nr.3) relev producereamaximuluitermicduptrecereaSoareluilameridianullocului,maximmarcatdetermoizopletade22C.Insuladecldurdinmiezulzileiidintimpulveriieste conturat foarteclarde termoizopletade20C.PemsuraapropieriidemiezulierniiideoreleceprecedrsritulSoarelui,temperaturileauunmersdescendent,coborndsub0Cdindecembriepnnmartiechiar.

  Figuranr.3:TermoizopletelestaiilormeteorologiceRdui,SuceavaiRoman(1961-2002)

 • 12

  Mediile glisante pun n eviden o uoar scdere pn n anii 1974-1975(maiaccentuatnzonamainaltapodiului),ouoarnclzirenanii1975-1976, urmat de o lung perioad cu abateri negative ale temperaturiimediianualeaaerului,pnnanul1992.Dinanul1993ncepeoperioadcunclzirievidentecuouoarcoborrenanii1996-1997.nultimuldecenius-au nregistrat dou vrfuri (1994 i 2000) fr precedent pentru perioadaanalizat.

  S-aconstatatcanulcelmaicldurosafost2000cndmediileanualeaudepit9,0C,ajungndpnla11,0C(Rdui9,0C,Suceava9,5C,Flticeni9,7C,Roman10,3CiCotnari11,0C).

  Anul cel mai rcoros a fost 1980 cnd mediile anuale au cobort la5,9la Rdui, 6,2C la Suceava i 7,2C la Roman, abaterile lor fiindnegative. Aceste abateri au ajuns pn la peste 1,4C fa de mediaplurianual(1,4ClaRdui,1,5laRomani1,6ClaSuceava).

  ntre evoluia temperaturii aerului de la staiile din podi existasemnri evidente. Evoluia de la un an la altul a mediilor termice pe ariiextinseesteoconsecinainfluenei factorilordinamiciceimpuncaracterultermic al anilor studiai i n acelai timp marea variabilitate termic. Dacsensuldeevoluiealmediilortermiceanualeestecomunpentrutoatestaiile,de diferenierile termice n plan teritorial se fac responsabile condiiilepoziionale,geografice localeetc. naproape toatesituaiile mediile termiceanuale de la Rdui sunt cele mai coborte, temperatura aerului crescndtreptatpedireciaNV-SE,spreSuceava,FlticeniiRoman.MediiletermiceanualenPodiulSuceveiaucobortpnla5,7ClaSuceavan1956iauurcatla10,3ClaRomann2000.

  La toate staiile din aria Podiului Sucevei tendina termic are senspozitiv, subliniind o nclzire treptat a climatului acestei subunitigeografice.ntreliniiledetendindelastaiileanalizateexistunparalelism

 • 13

  aproapeperfect,detandu-secafiindceamaicaldariaRomanuluiicaceamairece,ceaaDepresiuniiRduilor.

  Abaterile medii lunare fa de temperatura medie plurianual au fostmai mici n perioada cald a anului, cnd circulaia atmosferic este maislab. n perioada rece, cnd dinamica maselor de aer este mai activ,contribuind astfel mai mult la amestecul termic al maselor de aer, abaterilemediilunaresuntmaimari.

  ntimpuliernilor,sensuldeevoluiealtemperaturiiaeruluiesteidenticla toate staiile, cu creteri i descreteri valorice repetate, succedate laintervale scurte de timp i, cu o suprapunere sau cel puin o apropiere acurbelordetemperatur,ceindicoomogenizarearepartiieitemperaturiipespaiimaintinsesubefectuldinamiciiatmosfericespecificeacestuianotimp.Dac nperioadaconsideratamidentificat ierni foartegeroase(iarna1953-1954laRdui:-9,7C)saufoarteclduroase(iarna1989-1990laFlticeni:1,9C), pe ansamblu tendina de evoluie a temperaturii este una generalpozitivincadratvaloricntre1,2ClaRomani1,6ClaFlticeni.

  Deci,ncadrulsemestrelorreci,iernilesuntcelecareausuferitceamaipronunat nclziredndacelai sensievoluiei termicesezoanelor reci ncares-auncadrat(figuranr.4).

  Cotnari:y=0.0491x-2.8325 Roman:y=0.0353x-3.42 Falticeni:y=0.0474x-3.5237

  Suceava:y=0.0455x-3.9677 Radauti:y=0.0514x-4.5557

  -9.0-8.0-7.0-6.0-5.0-4.0-3.0-2.0-1.00.01.02.03.04.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Cotnari) Liniar(Roman) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.4:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinanotimpuldeiarnnPodiulSucevei(1961-2006)

 • 14

  Anotimpul de primvar a prezentat pe parcursul intervalului 1961-2006oevoluie termiccutrendascendent ncadrat ntre0,4ClaRomani1,4C la Rdui i Suceava, pe fondul nregistrrii unor valori termiceconcrete ncadrate ntre pragurile de 4,4C n 1980 la Rdui i 11,4C n1983laRoman.

  n spaiul Podiului Sucevei i primverile se afl ntr-un proces denclzire, mai evident ns dect n cazul verilor sau al semestrelor calde.Percepiagenerala locuitorilordinaceastsubunitategeograficesteaceeadetrecerefoarterapiddelaanotimpuldeiarnlaceldevar,omarepartedin zilele primverii cptnd caracteristici termice specifice zilelor verii

  (figuranr.5).

  Cotnari:y=0.0349x+8.3781 Roman:y=0.0227x+8.4919 Falticeni:y=0.0185x+7.9195

  Suceava:y=0.0194x+7.3482 Radauti:y=0.0267x+6.8553

  4.0

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  10.0

  11.0

  12.0

  13.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Cotnari) Liniar(Roman) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.5:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinanotimpuldeprimvarnPodiulSucevei(1961-2006)

  Delaunanlaaltul,temperaturilemediialeanotimpuluidevarauunmersteritorialmultmaidifereniatsubimpulsulproceselortermo-convectivelocale care adeseori nregistreaz intensiti diferite pe spaii restrnse iapropiate. Ecartul de variaie al temperaturilor din acest anotimp sencadreazntre20,9Cn1963laRomani15,5Cn1976laRdui.

  Totui ntre sensul evoluiei termice din acest anotimp de la staiileanalizate exist o corelaie clar, tendinele generale de evoluie indicnd onclzire ncadrat ntre 0,1C la Roman i 0,8C la Flticeni. Tendina

 • 15

  general de evoluie a temperaturii aerului n timpul verii este relativstaionar la Roman, valorile termice concrete nregistrate la aceast staie

  indicnd totui unuor trend termic pozitiv. La celelalte staii, creterea detemperatur din acest anotimp, este mai semnificativ dect cea din timpulsemestrelorcaldencaresencadreaz.

  Asemntorcusemestrelecalde,nperioadaluatncalcul,remarcmdousub-perioadecuevoluiitermicediferiteianumeintervalul1961-1984n care temperaturile celui mai cald anotimp au nregistrat un recul iintervalul 1984-2006 n care tendina termic este evident pozitiv (figuranr.6).

  Cotnari:y=0.0271x+19.011 Roman:y=0.025x+18.606 Falticeni:y=0.032x+17.566

  Suceava:y=0.029x+17.078 Radauti:y=0.0352x+16.643

  15.0

  16.0

  17.0

  18.0

  19.0

  20.0

  21.0

  22.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Cotnari) Liniar(Roman) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.6:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinanotimpuldevarnPodiulSucevei(1961-2006)

  Cu toate c la staiile din Podiul Sucevei n anotimpurile de iarn,primvarivartemperaturaaeruluiestentr-ocretereuoar,nanotimpul

  detoamnestentr-oscderegeneralcesencadreazntre0,2ClaSuceavai 1,1C la Rdui. n foarte muli ani fenomenele i manifestrilemeteorologice specifice sezonului rece i mai ales anotimpului de iarn(ngheuri,brume,cderideninsoarecuformareastratuluidezpad,viscoleetc.), ncep s se produc de timpuriu toamna, astfel c multe din zileleacestuianotimpcaptcaracterulunorzilerecideiarn. nPodiulSuceveiiarnase instaleaz uneoripreadevreme,de la an laanremarcndu-seunele

 • 16

  toamnefoartecalde(11,2ClaRomann1963)dariaunorafoartercoroase(5,4Cn1993laRdui)(figuranr.7)..

  Cotnari:y=-0.0213x+10.332 Roman:y=-0.0258x+9.743 Falticeni:y=-0.0099x+8.9367

  Suceava:y=-0.0074x+8.5021 Radauti:y=-0.0095x+7.9586

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  10.0

  11.0

  12.0

  13.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Cotnari) Liniar(Roman) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.7:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinanotimpuldetoamnnPodiulSucevei(1961-2006)

  Pe parcursul semestrelor reci ale perioadei 1961-2006, cu toate cvariaiiletermiceaufostfoarteimportante,putemobservafaptulcacesteaseprezint mult mai ordonat dect cele anuale sau cele din semestrul cald(figuranr.8).

  Curbele evoluiei temperaturilor semestriale de la staiile din PodiulSuceveisunttoateapropiatentreele,suprapunndu-secelmaiadesea,acestafiindunindicatorclarcnperioadareceaanuluidinamicaaeruluiesteceacare influeneaz mersul i valorile temperaturii pe spaii ntinse, fr a

  minimaliza rolul factorilor radiativi, geografici etc., ce impun totuidiferenelevaloricentrestaii.

  La toate staiile meteorologice din Podiul Sucevei, mersul evoluieitermice pe termen lung este unul general ascendent, remarcndu-separalelismeevidententreevoluiatemperaturiidelaFlticeniiCotnarisauntreRduiiSuceava.

  Cretereageneralatemperaturiiaerului,pentruperioada1961-2006,s-ancadratntre0,4ClaRomani1,4ClaRdui.Acestaspectestefoarteinteresant, ntruct ne relev faptul c evoluia termic cu tendine pozitive

 • 17

  dinariaPodiuluiSuceveisedatoreaznprimulrndcreterilortemperaturiiaeruluidintimpulsemestrelorreci,decionclziretreptataacestora,darcuovaloaremaimaredectncazulsemestrelorcalde.

  Roman:y=0.0122x+0.9309Cotnari:y=0.0247x+1.3821 Falticeni:y=0.0254x+0.5901

  Suceava:y=0.0267x+0.0732 Radauti:y=0.0297x-0.4594

  -3.0

  -2.0

  -1.0

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Roman) Liniar(Cotnari) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.8:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinsemestrulrecenPodiulSucevei(1961-2006)

  i n timpul semestrelor calde temperatura aerului nregistreaz nspaiulPodiuluiSuceveiunmersevolutivascendent,darnvalorirealemaireduse, nscrise ntre 0,6C la Roman i 0,9C la Rdui. Acest fapt esteevideniat pe fondul unei variabiliti mai mari nregistrate i de deprtareadintre curbele de temperatur de la staiile considerate, dar i de ecartulvariaiilordetemperaturncadratentre12,8ClaRduin1980i18,2Cn1994laCotnari(figuranr.9).

  Cotnari:y=0.0206x+16.067 Roman:y=0.0152x+15.808 Falticeni:y=0.0189x+14.868

  Suceava:y=0.0177x+14.399 Radauti:y=0.0231x+13.914

  12.0

  13.0

  14.0

  15.0

  16.0

  17.0

  18.0

  19.0

  1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

  Radauti Suceava Falticeni Cotnari RomanLiniar(Cotnari) Liniar(Roman) Liniar(Falticeni) Liniar(Suceava) Liniar(Radauti)

  Figuranr.9:EvoluiamultianualatemperaturiiaeruluidinsemestrulcaldnPodiulSucevei(1961-2006)

 • 18

  Temperatura medie a lunii ianuarie n Podiul Sucevei are valoricuprinse ntre -5,2C la Rdui i -4,2C la Flticeni, fa de care senregistreazmodificrispaialeintrodusedealtitudineidelatitudine(figuranr.10).

  Figuranr.10:HartadistribuieispaialeatemperaturiimediiaaeruluinlunaianuarienPodiulSucevei(1961-2006)

  Duptemperaturamedie,lunaiulieesteceamaicaldlunaanului,caurmare a valorilor mari ale bilanului radiativdin aceast perioad a anului(figuranr.11).

  Figuranr.11:HartadistribuieispaialeatemperaturiimediiaaeruluinlunaiulienPodiulSucevei(1961-2006)

 • 19

  Temperaturilemaximeabsolutelunareianuales-auprodusnPodiulSucevei,attnregimanticiclonic(maialesceledinlunilesemestruluicald),ctinregimciclonic(maialescelealelunilordinsemestrulrece).Maximaabsolut de temperatur din Podiul Sucevei de 38,8C s-a nregistrat laFlticenindatade20iulie1960.

  Temperaturileminimeabsolutelunareianuales-auprodus,ngeneral,n regim anticiclonic. Minima absolut nregistrat vreodat n Podiul

  Sucevei a cobort la valoarea de 34,2C i s-a nregistrat n ziua de 28

  decembrie1996laRdui.Celemai evidente inversiuni termicedinPodiulSuceveise ntlnesc

  nValeaSiretuluiinDepresiuneaRdui,darsemaintlnescinarealelenaltealepodiului(deex.PodiulFlticenilor).

  Pentru evidenierea caracteristicilor inversiunilor termice s-au folositdate de la staii meteorologice situate la diferite altitudini: Suceava-352m,Flticeni-348m, Strunga-276m, Pacani-248m, Dolhasca-230m, Roman-216m,Secuieni-206m.S-aavutnvederediferenelentretemperaturilemediizilnice, temperaturilemediide laoreledeobservaii climatice01,07,13,19, temperaturilemaximeiminimezilnice.Deiperioadelevariazde laostaie la alta, irurile de date sunt suficient de lungi, cu excepia staieimeteorologice Strunga, unde perioada anilor de observaie nu depete 11ani,darpecareamluat-onconsiderarecafiindsingurastaiemeteorologicsituat pe versantul stng al Vii Siretului. Analiza cuprinde i difereneefectuatepentruoperioadscurtdeobservaie(1998-2002)pebazadatelornregistrate lastaiileSuceavaiRomanidateleobinutenurmacercetriipersonale n sectorul lacului de baraj Rogojeti (25-30.08.2000) n parteanordic a sectorului analizat, acolo unde acoperirea cu staii meteorologiceeste deficitar. Aici am instalat 3 puncte de observaie meteorologic:Rogojeti(280m)peimauldinimediataapropierealaculuihidroenergetic,

 • 20

  VicaniDeal(400m)pevrfulDealuluiBouriVicaniBaz (340m) labazaDealuluiBour.

  Gradieniitermiciverticalidesensnegativindicprezeninversiunilortermicecuintensitidiferiteifrecvenecevariazntrecelecincigrupuridepunctedeobservaieclimatic:

  a. ntre localitateaRogojetiipunctulVicaniBaz,acetiadeinunprocent de 100%, indicnd favorabilitatea maxim de producere ainversiunilortermice;

  b. din numrul total de cazuri, ntre localitatea Roman i punctulVicaniDealilocalitateaRogojetiipunctulVicaniDeal,gradieniitermicide sens negativ au deinut un procent de 33% i respectiv 28%, indicndproducereainversiunilortermicecuofrecvenmairedus;

  inversiunile termice cele mai puine sau produs ntre localitileSuceava-RogojetiiRoman-Suceava, nperioadastudiatgradienii termicinegativideinndcelmaimicprocentajde17%irespectiv11%.

  Analiza exclusiv a arealului Vii Siretului a pus n eviden ofrecven mare a inversiunilor termice, n majoritatea cazurilor fiindinversiunirelative,cudurateiintensitireduse.

  Inversiunile termice sunt fenomene specifice Podiului Sucevei, celeabsolutefiindcaracteristiceanotimpuluideiarn,iarcelerelativeanotimpuluidetoamn.Intensitateamedieimaximainversiunilordiferduptipullor,cele absolute deinnd valori maxime iarna, iar cele relative, toamna.Frecvena, durata i intensitatea inversiunilor termice au o importandeosebitasuprapoluriiatmosfericedinzoneleintensindustrializate.Zoneleindustriale din Podiul Sucevei vor simi n mod direct o intensificare afenomenuluideimpurificarenperioadelecuinversiuni,caefectafaptuluicfrecvena crescut a acestora coincide ca timp cu perioadele de calmatmosfericridicat.

 • 21

  PARTEAAIV-A.PRECIPITAIILEATMOSFERICEIFENOMENELE

  HIDROMETEOROLOGICECantitateamediedeprecipitaiiatmosfericeestede593,4mm/anpentru

  Podiul Sucevei. Analiznd comparativ cantitile de precipitaii czute nPodiul Sucevei, observm diferenieri spaiale nsemnate: ca de exemplu,ntre 475 mm/an la Mihoveni i 767 mm/an la Sucevia (tabel nr.2, figuranr.12-13).

  Cantitateamedieanualdeprecipitaiianalizatpeperioada1886-2006nregistreazoscderecucirca20mmfadevalorileanalizatepeintervalul1956-1975 n lucrareaGh.SlavicPodiulSucevei.Studiuclimatologic.Gh.Slavicspunec,cantitateamedieanualdeprecipitaiinPodiulSuceveiestede610,7mmisuntcuprinsentrecirca500mmlaPacaniiRomani858,7mmlaGineti. Precipitaiileatmosfericescaduordelavestlaest,datoritdescreteriialtitudiniireliefuluipeaceastdirecie,pedeoparte,saudatoritfrecveneimai mari a maselor de aer mai umede n partea vestic, mase de aer cuorigineacelmaiadeseaatlantic,carespreestsearidizeazuorfcndmicadiferenpluviometricest-vest. La aceste cauze se adaug i deschiderea reliefului spre est, sud-estfcnd posibil ptrunderea masele de aer continentale, care vin cel maiadeseauscatesauncrcatecucantitimicideprecipitaii.Maiobservmczonelecualtitudinimaimarialereliefuluibeneficiazdeunaportmaimaredeprecipitaii. Datoritacestorcauzeseparmpunctelecucantitimaricuprecipitaii

  (Sucevia767mm)ipunctelecucantitimicideprecipitaii(Mihoveni475mm).

 • 22

  Figuranr.12:DistribuiaspaialaprecipitaiiloratmosfericeanualenPodiulSucevei(18861955)

  Figuranr.13:DistribuiaspaialaprecipitaiiloratmosfericeanualenPodiulSucevei(18862006)

  Tabelnr.2:PrecipitaiimediilunareianualelastaiilemeteorologicedinPodiulSuceveiimprejurimi(1886-2006)

  Latit. Long. LUNASTATIA

  (N) (E)Altit.(m) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  An

  Rdui 4751' 2555' 389 26,7 25,1 27,9 46,2 68,2 83,8 86,3 76,9 44,4 32,0 33,4 25,8 576,8

  Suceava 4738' 2616' 352 24,7 24,0 26,9 43,3 71,3 87,5 85,1 65,5 43,1 35,1 31,5 24,3 562,3

  Flticeni 4728' 2618' 348 27,7 24,9 31,9 53,3 82,3 94,9 75,2 73,6 39,7 33,8 33,6 29,6 600,6

  Cotnari 4721' 2659' 289 28,4 24,4 26,2 45,4 56,9 78,9 63,3 58,5 33,7 28,9 33,0 28,5 506,0

  Pacani 4714' 2643' 230 27,8 15,8 21,5 26,9 67,7 82,7 106,0 68,4 40,7 35,0 26,3 17,5 536,3

  Roman 4656 2656 216 24,0 19,4 24,0 42,6 64,2 78,5 77,0 61,1 40,7 33,8 33,6 26,0 524,9

  Dorohoi* 4758' 2624' 240 27,3 23,1 26,4 44,0 58,4 74,8 64,8 57,2 34,7 29,4 36,1 25,6 501,8

  Botoani* 4745' 2640' 161 32,4 26,0 30,1 41,1 64,7 80,1 70,8 57,2 31,0 29,9 35,7 28,9 527,9

  G.Humor* 4734' 2554' 490 33,7 31,8 27,3 57,9 50,8 86,0 103,5 84,8 65,4 35,3 32,8 32,7 642,0

  Tg.Neam* 4713 2623 388 24,1 21,6 28,6 56,6 88,8 104,1 97,6 79,7 55,4 39,3 33,2 25,1 480,9

  *-staiimeteorologicedinafaraPodiuluiSucevei

 • 23

  Cantitilezilnicedeprecipitaii,nregistratentr-unintervaldetimpde24ore,neoferoimaimarevariabilitatentimp(tabelnr.3-4).Dinanalizavalorilor zilnice, se remarc valorile maxime n lunile mai-iulie, datoritconveciei termice, cnd cantitatea mare de ap este generat de ploiletoreniale, cndpot atinge saudepivaloareamedie lunar (deexemplu laRomanpedatade29iulie1991auczut95,6mmprecipitaiisaulaVoitinelpedatade7septembrie1971auczut97,9mmprecipitaii).

  Tabelnr.3:Cantitilemaximedeprecipitaiiczuten24orelastaiilemeteorologicedinPodiulSucevei(1964-2004)

  Staia Cantitatean24h(mm) DataCotnari* 83,6 25august1977Dolhasca 85,0 6septembrie1989Flticeni 86,5 7august1972Pacani 62,8 6septembrie1989

  Rdui* 77,3 28iunie1978Roman* 95,6 29iulie1991Secuieni 89,0 29iulie1991Strunga 113,7 28august1977

  Suceava* 85,8 18iulie1967 *-datepeperioada1961-2006Tabelnr.4:Cantitilemaximedeprecipitaiiczuten24orelaposturilepluviometrice

  dinPodiulSucevei(1964-2004)Staia Cantitatean24h(mm) Data

  Adncata 40,8 6iunie1994Cacica 68,6 28iulie1991

  Costna 46,9 26iunie1995Dolhasca 85,0 6septembrie1989

  Dragomirna 63,0 28iulie1991Flticeni 86,5 7august1972

  Fntnele 54,3 4iulie1991HorodnicudeJos 56,5 24mai1995HorodnicudeSus 32,5 27august1994

  Liteni 69,2 29iulie1991Mihoveni 38,0 23mai1995Miliui 38,8 8septembrie1996Prhui 44,5 21iunie1991

  Putna 67,1 3iulie1991Salcea 54,4 22iunie1991Solca 72,0 22iunie1979erbui 71,0 3august1991ibeni 80,4 26aprilie1995Vereti 52,3 4iulie1991

  VicovudeJos 85,9 3iulie1991Voitinel 97,9 7septembrie1971

 • 24

  STUDIUDECAZ:PRECIPITAIILEDINSEARAZILEIDE30IUNIE2006CZUTELAARBORE,CAUZEI

  CONSECINEBazinul hidrografic Saca - Clit este aezat la contactul dintre Obcina

  Mare i Podiul piemontan Marginea Ciungi. Aproximativ 50% dinsuprafaa bazinului este poziionat n zona montan, fiind acoperit n ceamai mare proporie cu pduri. Cealalt parte a acestuia aparine podiului,terenurile aferente avnd ca principal destinaie culturile agricole.Rspunztoare de inundaiile de la Arbore sunt cauze de naturgeomorfologic,hidrografic,antropicetc.

  Trsturigeomorfologice.ntreacesteaidentificm:- caracteristicile morfometrice i morfologice net difereniate ale

  jumtilorvestici estic alebazinuluiimai alesschimbareadepant lacontactuldintreacestea;

  - caracterul depresionar al albiei majore ntre Clit i Arbore care ntimpulunorprecipitaiiabundentesetransformntr-unadevratlac;

  - ngustarea pronunat a albiei majore spre aval, spre confluena cuprulSolca, carepermite cugreuevacuareavolumuluideap acumulat naria depresionar anterior amintit i determin creteri accentuate alenivelurilorlaviituri.

  Condiiilehidrografice,maireprezentativesuntdatede:- suprafaa redus ( 38,5km2), forma alungit a bazinului, tipul de

  alimentarepluvio-nival careconcur la creterile frecvente alenivelurilori

  debitelor,soldatedeseoricuviituriiinundaii.Cauzeantropice.PentrubazinulhidrograficSaca-Clitputemdistinge:- amplasarea necorespunztoare a gospodriilor populaiei n imediata

  vecintateaalbieiminore:pemaluri, nalbiamajor inundabil,pe teraseleinferioareinundabile;

 • 25

  - infrastructura necorespunztoare a aezrilor n cauz (podurilesubdimensionate,colmatareatraseelornaturaledeevacuareaapelorpluviale,lipsa, subdimensionarea sau colmatareaanurilor de evacuare a apelor carenusuntbetonate,lipsaunorcanalepluviometricecolectoarecaresprotejezelocalitilenzonadecontactdintrealbiilemajoreiversanietc.);

  -exploatareanecorespunztoareafonduluiforestiercareconduceattladiminuarea suprafeelor silvice cu reducerea rolului lor protector, ct i lablocareacudeeurilemnoaseatraseelordescurgereievacuareaapelor.

  Punctual,prinanalizaimaginilorradaruluiDoppler,evenimenteleceauavutlocnarealulcomuneiArborepotfiderulatepetreietape:

  1.h2000-momentulcndceledousistememulticelularedinNViSVjudeuluiSuceava s-auunit astfel nct zonademunte a fostacoperit de7furtuniceaudatcantitimarideprecipitaiinamontedeArbore.

  2.h2050-cndnzonaSolcas-aformatunaltsistemmulticelular,cuunmaxim de activitate pe Solca la 2108; continu ploile toreniale la Solca,Cacica,astfelncts-aunregistrat: laSolca82l/m2,VicovudeJos63l/m2,Cacica60l/m2,C.Moldovenesc35,4l/m2.

  3. ntre (2120-2221) sistemul multicelular din zona Arbore a atinsactivitatemaxim.

  PagubeletotaledincomunaArboreaufostevaluatela84,22mld.deleivechi, constnd n 27 de locuine i 34 de anexe gospodreti completdistruse, alte 24 de case i 17 anexe parial avariate (166 de gospodriiafectaten total).CelemaigraveconsecinealenefericituluiepisodArbore2006 rmn cele 12 victime umane (11 din comuna Arbore i una dinCacica).

  STUDIUDECAZ:PRECIPITAIILEDINMUNICIPIULSUCEAVAIDINPODIULSUCEVEI(2005I2008)PentrumunicipiulSuceavaavemdouexemplerecentesemnificative:

 • 26

  1.1819august2005.Cantitiledeprecipitaiin24deoreaudepit100mm(106,9mmnregistratpe18augustntreorele14002400ipe19august2005ntreorele000i1400).

  2.2425iulie2008.LaSuceavas-aunregistratcelemaimaricantitideprecipitaiin24deore.Auczut130,7mmn18ore(depe24iulieora1200pnpe25 iulieora800), iar ntreorele2000i0200 auczut72,8 l/m2.Intensitateamaximaacestorploi torenialeaavutloclaora2320cnds-aunregistrat26,3mm.

  Fenomeneledesecetiinundaiisuntdirectlegatemaialesdeabatereapozitiv sau negativ a cantitilor de precipitaiilor nregistrate, dar i deregimulpluviometric,nstrnslegturcucelelalteelementeclimatice.

  Seceta este un fenomen totui rar n Podiul Sucevei, gradul decontinentalism mai redus este demonstrat i de manifestarea mai redus aunor fenomene meteorologice extreme (canicula, seceta, grindina, viscolul,vijelia, ngheul). Aceste aspecte pot fi puse i sub influenele scandinavo-balticecarecaracterizeazPodiulSucevei.

  Din reprezentrilegraficede tipulclimatogramelorWalter-Liethdelastaiile Rdui, Suceava, Flticeni, Cotnari i Roman pe intervalul 1886-2006,reiesecperioadeleumedesuntdominante.Pentruparteasudicisud-estic(staiileRomanimaialesCotnari),lasfritulluniiaugust,septembrieinceputulluniioctombrieseproduciperioadedeuscciune.

 • 27

  Figuranr.14:ClimatogrameleWalter-LiethlastaiilemeteorologicedinPodiulSuceveipentruperioada1886-2006

 • 28

  ClimatogrameleWalter-LiethdinPodiulSuceveidupvalorilemediimultianualepeperioada1886-2006neredaufaptulcfenomeneledesecetiuscciunenusuntpronunate(figuranr.14).

  Dac lum n analiz ultimii 20 ani, pegrupede 10 ani, situaia esteaceeai,adicavemperioadeumedeiarfenomeneledesecetiuscciunenusuntpronunateiapardoarizolat,avndduraterelativscurte laCotnari (nmaipentruintervalul1997-2006saunoctombriepentru1987-1996).Totui,n decursul ultimilor 20 de ani, apar i situaii deosebite n care ntlnim iperioade de secet i de uscciune pronunate. Aceste situaii apar n anii1990, 1994 i 2000. Foarte interesant este situaia din anul 2000, n careperioadelecusecetiuscciunencadreazoperioadfoarteumed,ncareprecipitaiile lunare depesc 100 mm, ajungnd chiar la 150 mm/lun (laRdui). Aceste situaii ridic multe probleme activitii agricole, mai alesprindurataiintensitatealor. DinanalizaclimatogramelorWalter-Lieth,putemspunec fenomenul

  desecetiuscciuneesteunfenomenizolat, fiindprezentdoar nanumitesituaiisinoptice.Deci,PodiulSuceveiprezintunclimatmaiumedfadezonele nvecinate din est i sud-est (Cmpia Moldovei i Podiul CentralMoldovenesc).

  Riscurile climatice legate de ninsoare i stratul de zpad aparatuncicndninsorilesuntabundente,adicnintervaledetimprelativscurte,cantitateadeap nregistratdinninsorile czuteestedestuldemare (peste10-15mm n 24 ore). Ninsorile creeaz mari neajunsuri n transporturi, maialespentrucelerutiere,contribuind,printrealtele,iladiminuareaaccentuata vizibilitii. Acestea formeaz un strat grosde zpad, care la rndul lor,creeazproblemenspecialndesfurareanormalatransporturilorrutiere.Stratuldezpad,poatecreamaridificultitransporturilorrutiere,nspecialnprimeleorededupcdereaninsoriiimaialespedrumurilenpant,careprezint curbe, intens circulate.Astfelde sectoare, unde se produc frecvent

 • 29

  derapriale autovehiculelordemare tonaj,urmatedeblocarea traficului, sentlnescntoatetreptelederelief,deifrecvenalorestemaimarenzonelenalte.

  Numrulzilelorcustratconsistentdezpad(peste10cmdeexemplu)estensmultmairedus,depinznddemultiplifactori,printrecarealtitudineaiformareliefului,cantitiledeprecipitaiitotale,regimultermicdinsezonulreceetc.

  De asemenea, zpada abundent reprezint un risc potenial pentruapariia inundaiilor de primvar, avnd n vedere posibilitatea topirii salebrutencazuluneinclzirimasiveavremii,risculcrescnddeoarecesoluleste saturat cu ap nc din perioada premergtoare formrii stratuluirespectiv.Celemai afectate de riscul cderilor masivedezpad sunt ariileintravilanealelocalitilorurbaneirurale.

  RiscurileclimaticeasociatefenomenuluideceaCeaa persistent afecteaz mai ales transporturile rutiere i aeriene.

  ActivitateadepeaeroportulSalceapoatefinchistraficuluiaerianzilenirdin cauza scderii vizibilitii sub limitele specifice admise (de ex. 24-28decembrie2007i16-17ianuarie2008).Ceaapersistentperturbseriositransporturilerutiere,avndnvederefaptulcsectoareextinsealecelormaiimportante osele urmeaz cursuri de vi (Siret, Suceava, Moldova) saustrbat zone depresionare (Rdui) favorabile apariiei ceii persistente. Caurmare, din cauza reducerii vizibilitii i pe fondul vitezelor mari decirculaie, ntr-untraficfoarteintenssepotproduceciocnirinlan,care,deobicei,sesoldeazcuvictimeimaripagubemateriale.

  Trebuie menionat i faptul c, n condiii de inversiune termicasociat cu ceaa persistent, organismul uman se confrunt cu o stare dedisconfort sau, mai mult dect att, pot s apar mbolnviri datorittemperaturilorfoartesczuteiumezeliiridicateaaerului.

  Riscul asociat ceii urbane, respectiv smogul, este considerabil n

 • 30

  sectorul de albie major al Sucevei, afectnd n special cartierul BurdujenisituatnimediataapropiereaplatformeiindustrialeamunicipiuluiSuceava.

  Brumaingheuldevinfenomeneclimaticederisccndaparcu1-3sptmnimaidevremetoamnaimaitrziuprimvaracomparativcudatelemedii. Efectul este mare cnd cele dou fenomene surprind plantele sauculturileagricolenstadiudevegetaie(nainteancheieriicicluluifenologic,toamnasaudupreluareaacestuia,primvara,cndplanteleabiaaursrit).

  Podiul Sucevei are o vulnerabilitate mare n raport cu ngheurile ibrumelefoartetimpurii(ncdelanceputulluniiseptembrieBudui,2001)i trzii (pn la jumtatea lunii mai) mai ales din cauza profilului sueconomicdominatdesectorulagricol.

  Riscurile asociate poleiului se refer, n principal, la reducereadrastic a coeficientului de frecare cu suprafaa stratului de ghea. Acestlucruprovoacgraveaccidentedecirculaie,iarpietonii,nspecialpersoanelenvrst,potsuferifracturiialtetraumatismegrave,unelecuurmripentru

  totrestulvieii.Caexempludesituaiecudepuneredepoleiobservatlascarantregiiri(deciipentruPodiulSucevei),menionamziuade4decembrie1998.

  AriilecupotenialderisccelmairidicatdinPodiulSuceveinceeaceprivetepoleiulsuntaezrileumaneintenscirculate,drumurileeuropene(deex. E 85 Siret Suceava - Flticeni Roman, E 58 Suceava GuraHumorului),naionale(DN17ASiretRdui,DN29SuceavaBotoani,DN29ASuceavaDorohoi, DN29CSiret Botoani, DN28AMocaPacanietc.)ipistaaeroportuluiSalcea.

  Riscul reprezentat de depunerile de chiciur depinde de greutateadepunerii (condiionat, la rndul ei, de dimensiunea acesteia), asociat cuduratafenomenului.Observaiilemeteorologicearatc,frecvent,depuneriledechiciurpotatingegrosimide10-20cm,ceeacenseamnogreutatede2-

 • 31

  4kgpemetruliniardeconductor.Duratamaximajungelacirca40deorenPodiulSucevei.

  Riscul climatic estemai mare n zonelepomicole (Flticeni), viticole(Cotnari), n lungul reelei de nalt tensiune (poriunea de linie de nalttensiune de 220 kV ce leag municipiul Suceava de municipiul Iai iporiuneadeliniedenalttensiunede400kVceleagmunicipiulSuceavademunicipiulBacu), al firelor telefonice, stlpurilorde susinerea acestorfire(cums-antmplatnanii1961i1971)etc.

  n sectorul vilor rurilor Siret, Suceava i Moldova, chiciura seproduce mai frecvent i are intensiti mai mari, datorit umiditii mairidicate,persisteneimaimulttimpaceuriloriinversiunilortermice.

  Factoriideriscasociaiviscoluluisuntmultipli.nprimulrnd,estevorbadesprevntulputernic,caredetermintroienireazpeziindreptulunorobstacole. n al doilea rnd, trebuie menionat scderea semnificativ atemperaturii aerului, care poate fi privit din dou puncte de vedere: aerulfoarte rece care se instaleaz n condiiile existeneiunui regim anticicloniccontinental de iarn, la care trebuie adugat rcirea suplimentar datoratvitezeimariavntului,careimpunecatemperaturaechivalentsfiesczut.

  n al treilea, dar nu n ultimul rnd, trebuie amintite i depunerilegroasedeghea.

  Riscurileclimaticeasociategrindinii nPodiulSucevei,cadealtfelnntreagaar,grindinaestespecificsezonului cald.Greloanelede grindin producpagube foarte mari culturiloragricole,demulteoriacestea fiind iremediabilcompromise.Grindinaareialte consecine negative spargerea suprafeelor de geamuri, a iglelor,deteriorarea obiectelor metalice mai puin rezistente (caroseriile deautomobile).Grindinapoateproduceivictimeumane,decesulsurveninddincauzarnilorprovocatedegreloaneledeghea.

 • 32

  IMPORTANACLIMEIPENTRUECONOMIAPODIULUISUCEVEI

  Importanaclimatuluiuneiregiunipentrumediulgeograficalacesteia,pentruviaaomuluiiactivitileeconomicecesuntdesfuratenacelspaiu,estefoartemare.Peansamblulsu,climaPodiuluiSuceveiprezinttrsturicupredominandefavorabilitate,darpeacestfond,semanifestfrecventiexcese climatice, excesecediminueaz potenialulclimatic relativ ridicat alacestei subuniti a Podiului Moldovei. Uneori, ns, manifestrileelementelor i fenomenelor climatice sunt destul de imprevizibile, crendrealedificultioameniloriprejudiciieconomiei.

  CunoscndparticularitileclimaticedepeteritoriulPodiuluiSucevei,apreciemcalturidenumeroaseleeineajunsuri,cumarfi,deexemplu,subforma ploilor toreniale, soldate adesea cu mari inundaii, cu eroziunea isplarea solurilor sau a perioadelor de uscciune, de secete ndelungate,viscoleputernice,furtuninsoitedegrindin,brumeinghelasoltrziideprimvar ori timpurii de toamn, inversiuni de temperatur, depuneri depolei,cutoateimplicaiilecaredecurgisersfrngasupraeconomieiistriisociale a populaiei, clima Podiului Sucevei are i o seam de trsturipozitive care in de energia radiant, energia termic, energia eolian,precipitaiileatmosfericeorideunelefenomenehidrometeorologice.

  Temperaturaaeruluiesteelementuldecarenuputemfaceabstracienicintr-ozidinan,evoluiaeidiurn,delaozilaalta,delaolunlaalta,delaunanotimplaaltul,influenndu-neviaa.

  Resursele termice, ce pot fi valorificate n agricultur, construcii,

  urbanistic,balneologie,deexemplu,suntsubformamediilortermicelunareianualepozitive,anumruluideziledevari tropicale(careconstituieopremis favorabil pentru dezvoltarea i maturizarea plantelor de cultur,uneledintreelechiarpretenioasefadecondiiiledetemperaturcumarfi:

 • 33

  porumbul, floarea soarelui, via de vie, tomatele, fasolea, castraveii), anumruluidezilefrnghesauasumelordetemperaturimediidiurnecaresunt egale sau depesc anumite limite cum ar fi: 0C, 5C, 10C i15C.

  Temperaturile foarte reduse din cursul sezonului rece, determinnecesitateadeatrecelaovestimentaieadaptatfriguluiilaconsumulunornsemnatecantitidecombustibilidestinatnclziriilocuinelorindividualeia diverselor instituii, cldiri cu destinaie public, spaii comerciale etc. nsezonulrece,temperaturilesczutepotfiasociatecuceuripersistentesaucu

  intensificri ale vntului nsoite de viscol, genernd astfel, un disconforttermic accentuat, organismul uman pierznd rapid din rezerva de cldurproprie.Organismulumansuportfoartegreucombinaiadintretemperaturilesczute i vnturile cu viteze ridicate. Dac n atmosfer persist i ceaa,senzaia de ger este complet accentuat. Temperaturile reduse creeazproblemenunumaiomului,acruistarededisconfortcretenafaraspaiilornclzite,ciisistemuluidetransporturi(motoareledieselpornescfoartegreulatemperaturisczute)ieconomieiagricole,attnsectorulzootehnicctincelvegetal.

  n condiiile n care temperatura aerului ajunge frecvent n zilele devarlavalori25Csau30C,organismulumansuportmaigreuastfeldetemperaturi ridicate, persoanele suferinde de afeciuni cardio-vasculare,supraponderale, btrnii i copii, ntmpinnd serioase probleme legate dedisconfortultermic.Temperaturileridicatedintimpulnopilordevarcreeazmultor persoane probleme de odihn, prelungind stresul termic din timpulzilei, diminundu-le capacitatea de concentrare i predispoziia spre efortintelectual sau fizic. Temperaturile maxime absolute din aer nregistrate nPodiul Sucevei s-au ncadrat ntre 35,8C (Rdui 22 august 2000) i38,8C(Flticeni20iulie1960),iarceledepesuprafaasoluluintre57,0C

 • 34

  (Suceava) i61,4C (Roman), ridicnd reale probleme populaiei i greutieconomice.

  Podiul Sucevei are un potenial termic mai redus, avnd frecventeinversiunidetemperatur.Pentruailustraaceastafirmaie,exemplificmcusumangradeatemperaturilorefective10Ccarescadelaaproape2400Cn DepresiuneaRdui (Rdui 2404,5C),variaz ntre2500-2670C npartea central a Podiului Sucevei (Suceava 2537,3C i Flticeni 2674,3C) i se situeaz n jur de 3000C n partea sud-estic a regiunii(Cotnari3008,5CiRoman2887,9C).

  Alturidetemperaturilemediizilnicesaucaredepesc10Cidurataperioadei n care se nregistreaz acestea, prezint importan i aceletemperaturi ale aerului care se situeaz sub aceast valoare. De exemplu,pentrudiferiteleregiunigeografice,ngeneral,darmaialespentruorae,careconcentreaz unnumrmaredepopulaie,estenecesarcunoatereadatelormedii zilnice de producere a temperaturilor aerului sub limita de 10C,temperatur de la care, potrivit normativelor n vigoare pentru Romnia,ncepe nclzirea interioarelor. Prin urmare, datele medii de trecere atemperaturii diurne sub 10C, ca i intervalul cuprins ntre nceputul isfritul producerii acesteia corespunde cu perioada de nclzire ainterioarelor,parametrudecaredepinde,maideparte,planificareacantitiidecombustibil necesar unui centru urban. Sub acest aspect, folosind metodahistogramelor, perioada de nclzire a interioarelor pe teritoriul PodiulSuceveivariazfoartemult.Astfel,aceastperioadestedeaproximativ175-190zilensuduliestulPodiuluiipeste200zilennordulregiunii.

  n aceste condiii, nclzirea interioarelor dureaz mai mult n nordulPodiuluiSucevei,fadesud,cuaproapeolundezile.Perioadadenclzirencepe mai devreme (n primele zile ale lunii octombrie) i sfrete maitrziu (ncursulceleide-a treiadecadea luniiaprilie) nnorddect n sud,

 • 35

  undenclzireainterioarelorncepedinadouajumtatealuniioctombrieiseterminlajumtatealuniiaprilie(tabelnr.5).

  Tabelnr.5:nceputul,sfrituliduratamedie(nzile)aintervaluluianualdenclzireainterioarelornPodiulSuceveiIntervaluldenclzire

  Staianceputul Sfritul

  Duratadenclzireainterioarelor

  Rdui 3X 28IV 208

  Suceava 6X 23IV 200

  Flticeni 9X 21IV 195

  Cotnari 25X 19IV 177

  Roman 12X 17IV 188

  Ct privete diferena dintre perioada de nclzire a interioarelor nregiuniledinsudiestfaderegiuniledinnordivest,aceastaestemaimarecucirca30zile.nconcluzie,ntimpceperioadadenclzireainterioarelornparteasud-esticaPodiuluiSuceveiestede175-190zile(6lunipean),nparteanord-vesticajungelacirca200-210zile(7lunipean).

  Conturarea ns a necesitilor termice ale principalelor plante deculturnupoatefiruptsauizolatdenecesitiledelumin,umiditate,apetc. Fiecare plant de cultur are anumite cerine fa de factorul termic,pentru a traversa cu bine fazele fenologice specifice. n funcie de soi,cerinelepluviometricepotsvarieze,maialesnfunciederegimultermiciimplicit de resursa termic. Putem spune c n Podiul Sucevei predominculturaporumbuluiiacartofuluiintlnimcondiiiprielnicepentruculturagruluidetoamn,sfecleidezahr,ipemiciarealechiarvieidevie.

 • 36

  CONCLUZII LucrareaPodiulSuceveistudiutermo-pluviometricpunenevidenindividualitateaclimaticaacesteisubunitidereliefaPodiuluiMoldovei,n mod special din punctul de vedere al celor dou elemente climaticefundamentale, temperatura i precipitaiile, care determin de fapt peisajulunuiareal(bio-pedo-climatic). Valorile celor doi parametri meteo-climatici, rezultat al aciuniifactorilorclimatogeni,punnevidenfaptulcPodiulSuceveiconstituieounitate climatic distinct. n interiorul acestei uniti exist o serie dediferenierilocale,careaupututfisesizatepeparcursullucrrii.

  Moduldeabordarealucrriiaurmritsscoatneviden,pertotal,ct i pentru fiecare element, fenomen sau proces climatic, diferenierileproduse de modul diferit de aciune al factorilor climatogeni, ca iasemnrile produse de aciunea unitar a acestora. Unele procese ifenomene i au baza de producere n teritoriile nvecinate, dar acioneazintenspe teritoriulPodiuluiSucevei.Rezultateleobinute justificexistenaunui climat continental de tranziie (de la climatul temperat continentalmoderatspecificEuropeivesticelaclimatultemperatcontinentalpropriu-zisspecificEuropeiestice)irespectivunregimdetranziientrecelcarpaticisubcarpaticdinvesticeldedealurijoaseidecmpiedinest.

  Fenomenele hidrometeorologice ce nsoesc diversele stri de vremedinPodiulSucevei,auoimportandeosebitnconturareacaracteristicilorclimaticedeansamblu,regimulidistribuialorspaialnuanndpealocuriorisconddinmonotonieevoluia-decelemaimulteorirepetabilntimp-i distribuia previzibil n spaiu a valorilor climatice care dau trsturiledefinitoriialeclimatului.

  Majoritatea fenomenelor meteo-climatice, prin manifestrile lor,prezint un mai mare sau mai mic risc climatic. ntre fenomenele

 • 37

  hidrometeorologiceidentificatedinPodiulSuceveicaavndunpotenialderiscridicat,sedetaeaz:grindina,viscoluliceaa.

  Manifestrileextremealeunorelementesaufenomeneclimaticeaduc,de cele mai multe ori, prejudicii materiale, financiare, de unde se vedenecesitateaacutaasigurrilorfinanciarecaretrebuiesptrundi nsferaagriculturii, ramur economic ce sufer deseori de pe urma calamitilornaturale,ntrecareunlocimportantldeinceleclimatice.

  Valorileparametrilortermo-pluviometrici,rezultatalaciuniifactorilor

  climatogeni, pun n eviden, n mare msur, faptul c Podiul Suceveiconstituie o unitate climatic distinct. n interiorul acestei uniti climaticeexist o serie de diferenieri locale, topoclimatice. Pentru evideniereapotenialului climatic local, trebuie avute n vedere criteriile geograficecomplexe, care evideniaz interdependena dintre toi factorii genetici.Particularitile locale de relief determin o gam foarte larg departiculariti climatice locale (topoclimatice) care se dezvolt att peorizontal ct i pe vertical. n raport cu ponderea fiecrui factorclimatogenetic,s-audelimitattopoclimatelecomplexe.

  Analiza acestor topoclimate presupune interpretarea datelor tuturorelementelorclimatice (temperaturaaerului,precipitaiileatmosferice,vntul,umiditatea aerului, nebulozitatea, durate de strlucire a Soarelui, presiuneaatmosferic). Prezentul studiu face referire doar la temperatura aerului iprecipitaiileatmosferice.Deaceea,afostdificildecaracterizatianalizat,nprofunzime,problematicatopoclimatelorexistentenPodiulSucevei.

  Individualizareatopoclimatelorcomplexeafost fcutpebazadoaraindicilor cantitativi termo-pluviometrici, inndu-se seama de gradul decomplexitate al teritoriului. Topoclimatele elementare reprezint

  particulariti detaliate ale suprafeei active cu rol climatogen. Aciuneaelementelori fenomenelor climatice locale asupra topoclimatelor complexe

  i elementare are importan local, ea exercitndu-se att pe orizontal

 • 38

  (terenuri afectate de ngheuri, brume, inundaii, nzpeziri etc.) ct i pevertical(inversiunidetemperatur,viscoleetc.),nspaiultopoclimatic.

  Etajul climatic n care se ncadreaz Podiul Sucevei este etajulclimaticdedealuriipodiuri,ntre200800maltitudine,cudousubetaje:dedealurijoase(delacca.200mla450-500maltitudine)idedealurinalte(dela500la800m).

  nzonastudiatexistunsingur topoclimatcomplex,ianumecelalPodiului Sucevei. Astfel, n zona climatic temperat continental, arealulstudiatsencadreazndousectoaredeprovincieclimatic:

  sectorul de provincie climatic cu influene baltice cuprinde parteanordic,nord-vesticicentral;

  sectorul de provincie climatic cu influene de ariditate cuprindeparteasudicisud-estic; inutul climatic corespunztor etajului climatic este al dealurilor ipodiurilor iarsubinutulclimaticestecelalPodiuluiMoldovei.Districteleclimaticesuntdifereniatepebazacondiiilorrelativomogene,astfelnctdinacest punct de vedere Podiul Sucevei face parte din districtul climatic depdure. Caracteristicile variate ale suprafeei active din Podiul Sucevei. Audeterminat delimitarea unui numr mare de topoclimate elementare.Topoclimatele elementare naturale sunt reprezentate de topoclimate de: vi,lunci,terase,cueste,versanicudiferiteexpoziii,culmideluroase(principalei secundare), pduri i depresiuni (adpost). Topoclimatele elementareantropice sunt reprezentate de un numr mare de topoclimate: lacuri deacumulare, iazuri, localiti rurale, localiti urbane, platforme industriale,livezi,podgorii,culturiagricoleipuni.

  PodiulSuceveise ncadreaz nzonaclimatului temperatcontinentaldetranziiedelaexteriorularculuicarpatic(tranziiedelaclimatultemperatoceanic specific vestului Europei la cel temperat continental ce se

 • 39

  excesivizeazpemsuracenendreptamspreextremitateaesticaaEuropei,influentelenordice,baltice,plasndacestpodicaaparinndextremitiisud-esticeasectoruluiclimaticscandinavo-baltic),netajulclimaticdedealuriipodiuricualtitudinimediisprejoase,etajncadrat larndulsuntreetajulclimaticmontandinvestietajulclimaticdedealurijoaseicmpiidinest.

  Poziia matematic pe glob i geografic n cadrul Europei i aRomniei i las amprenta asupra manifestrilor contradictorii adeseori afactorilor radiativi i mai ales a celor dinamici. La acestea se adaugvarietateareliefului (altitudinal,deorientare,expoziie, fragmentareetc.),ahidrografiei, a nveliului bio-pedo-geografic, umanizarea intens, profilulagrar-industrial al economiei etc.careconduc lao fragmentareaccentuat afonduluifunciari,nconsecinlaomozaicareacaracteristicilorsuprafeeiactive.Aparastfelparticularititopoclimaticeimicroclimaticelocale.

  Rscrucea climatic n care se plaseaz podiul i eterogenitateacadrului geografic al acestuia se constituie ca o premis favorabilmanifestrii unor fenomene meteo-climaticede risc dintre cele mai diverse,detandu-se capredominantei mai reprezentative cele specifice sezonuluirece: ngheuriibrume trziideprimvari timpuriide toamna, ninsorileabundente i stratul gros de zpad, viscole intense i troieniri ale cailorrutiere i feroviare, depuneri ngheate, ceuri persistente mai ales pe vi,valuridefrigiinversiunitermiceetc.

  NuputemsnuamintimfaptulcaPodiulSuceveiesteexpusiunorfenomene de risc specifice sezonului cald: furtunile de grindin nsoite deoraje, ploile toreniale, perioade uneori lungi de uscciune si secet.Cunoaterea detaliat a acestora ar rspunde unor imperioase necesitipractice,economice.

 • 40

  BIBLIOGRAFIESELECTIVANDRIOIUN.(1962)Calcululradiaieidirecteiconsideraii

  asupra regimului radiativ n R.P. Romn, Culegere de lucrri aleInstitutuluiMeteorologicpeanul1960,Bucureti.

  ANDRIOIU N., CIOCOIU I. (1968) Bilanul radiativ ncteva puncte ale teritoriului R.S.R., Culegere de Lucrri ale InstitutuluiMeteorologicpeanul1966,Bucureti.

  APVLOAE M., APOSTOL L., PRVULESCU I. (1987) ContribuiilacunoatereainversiunilortermicedinDepresiuneaRdui,Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr.7/1987,UniversitateaAl.I.Cuza,Iai.

  APVLOAE M., APOSTOL L., PRVULESCU I. (1988) CaracteristicialeinversiunilortermicedinPodiulFlticenilor,LucrrileSeminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr.8/1987, UniversitateaAl.I.Cuza,Iai.

  APOSTOL L. (1990) Anomalii ale temperaturii aerului peteritoriul Moldovei, Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir,nr.9/1988,UniversitateaAl.I.Cuza,Iai.

  APOSTOL L. (2000) Meteorologie i climatologie, EdituraUniversitiiSuceava.

  APOSTOL L. (2004) Clima Subcarpailor Moldovei, EdituraUniversitiiSuceava.

  BZC GH. (1983) Influena reliefului asupra principalelorcaracteristicialeclimeiRomniei,EdituraAcademiei,Bucureti.

  BCUANU V., BARBU N., PANTAZIC MARIA,UNGUREANU AL., CHIRIAC D. (1981) Podiul Moldovei. Natura,om,economie,EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti.

  BLESCU O.I. , BELEAG N. (1962) Viscolele n R.P.Romn,C.S.A.,InstitutulMeteorologic,Bucureti.

  BLESCU O.I. , MILITARU FLORICA (1966) Studiulgrindinii nR.S.Romnia,Culegerede lucrri ale InstitutuluiMeteorologicpe1964,Bucureti.

  BERBECEL O. i colaboratori (1970) Agrometeorologia,EdituraCeres,Bucureti.

  BERBECEL O., NEACA O. (1966) Climatologie iagrometeorologie,EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti.

  BOGDANOCTAVIA(1978)Fenomeneclimaticedeiarnidevar,EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti.

  BOGDAN OCTAVIA (1980) Potenialul climatic alBrganului,EdituraAcademiei,Bucureti.

 • 41

  BOGDAN OCTAVIA (2005) - Repere n climatologiaromneasc,RomanianJournalofClimatology,volumul1/2005,EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  BOGDANOCTAVIA,NICULESCUELENA(1999)Riscurileclimatice din Romnia, Academia Romn, Institutul de Geografie,Bucureti.

  BORDEIION ECATERINA (1983) Rolul lanului alpino -carpaticnevoluiaciclonilormediteraneeni,EdituraAcademiei,Bucureti.

  BORDEI-ION ECATERINA, BORDEI-ION N. (1986) Ciclogeneza orografic carpatic, proces atmosferic specific romnesc,Studii i Cercetrii Meteorologice, Institutul de Meteorologie i Hidrologie,Bucureti.

  BUDUI V. (2001) Condiii aerosinoptice de producere abrumelortimpuriide toamnnMoldova,AnaleleUniversitiitefancelMareSuceava,seciuneaGeografie,anulX,Suceava.

  CAZACUGABRIELA(1979)Rolulcirculaieiatmosfericeialreliefului n producerea precipitaiilor pe teritoriul Romniei, Studii icercetri de meteorologie 1, Institutul de Meteorologie i Hidrologie,Bucureti.

  CLINESCU,GH.,CLINESCUNICULINA,SOARE,ELENA(1994) Caracteristici i tendine ale precipitaiilor maxime czute ndiferite intervale de timp n Moldova, Lucrrile Seminarului GeograficDimitrieCantemir,nr.13-14,1993-1994,Iai.

  CIULACHE S. (1997) Clima depresiunii Sibiu, EdituraUniversitiidinBucureti.

  CIULACHE S., IONAC NICOLETA (1995) Fenomenegeograficederisc,EdituraUniversitiidinBucureti.

  DAVIDESCU G. (1984) Influena condiiilor meteorologiceasupra produciei pajitilor din Podiul Sucevei, Lucrrile SeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,nr.4/1983,UniversitateaAl.I.CuzaIai.

  DAVIDESCU G. (2005) - Periodiciti i oscilaii climatice peteritoriulPodiuluiMoldovei,RomanianJournalofClimatology,volumul1/2005,EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  DIACONESCU I.GH. (1966) Mersul radiaiei globale ifenomenelemeteorologice,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1964,Bucureti.

  DIACONESCUI.GH.(1966)Radiaiaefectivnaranoastr,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1965,Bucureti.

  DONCIUC. (1958)Evapotranspiraia nR.P.R,Meteorologia,hidrologiaigospodrireaapelor,vol.III,nr.1,Bucureti.

 • 42

  DONCIU C. (1965) Contribuie la studiul evapotranspiraieipotenialenR.S.Romnia,Meteorologia,hidrologiaigospodrireaapelor,vol.X,nr.9,Bucureti.

  DONCIU C., GOGORICI ECATERINA (1972) - Caracteristiciale regimului termic al solului din zone de cmpie i deal din Romnia,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1969,Bucureti.

  DONEAUD A. (1958) Cercetri asupra ciclonilor europeni cudeplasareretrograd,Memoriiistudii,C.S.A.,vol.IV,nr.2.Bucureti.

  DONIS I., DAVIDESCU G. (1972) Unele particularititermice de pe teritoriul rii noastre, condiionate de relieful carpatic,AnaleletiinificealeUniversitiiAl.I.CuzaIai,tomXVIII,s.IIc.

  DONIS I., ERHAN ELENA (1974) Curs de climatologieR.S.R.,FacultateaBiologieGeografie,UniversitateaAl.I.CuzaIai.

  DRAGOT CARMEN (2006) Precipitaiile excedentare dinRomnia,EdituraAcademieiRomne,Bucureti.

  DRAGOT CARMEN, NEDA ANA, NEDELCU G. (1996) Efectele asupra calitii mediului cauzate de precipitaiile excepionaleczuteniunie1995nbazinelehidrograficesuperioarealerurilorSuceavai Moldova, Analele Universitii tefan cel Mare Suceava, seciuneaGeografie-Geologie,anulV,Suceava.

  DRAGOTCARMEN,SZENYESMARIA (1997)Cantitilemaximedeprecipitaii czute n intervalulde24ore nRomnia,AnaleleUniversitiidinOradea,seciuneaGeografie,VII/1997,Oradea.

  DRAGOT CARMEN, VASENCIUC FELICIA (1998) Impactul factorilordehazardclimaticgeneratdeprecipitaiileatmosfericeexcedentareczuten intervalul1 ianuarie1octombrie1997pe teritoriulRomniei,cureferirespeciallaMoldova,LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.17-18/1997-1998,Iai.

  DRGHICI I. (1988) Dinamica atmosferei, Editura Tehnic,Bucureti.

  ERHANELENA (1969) -Circulaia local a atmosferei n zonaoraului Iai, Analele tiinifice ale Universitii Al.I.Cuza din Iai,seciuneaIIc,geologie-geografie,tomXV.

  ERHAN ELENA (1979) Clima i microclimatele din zonaorauluiIai,EdituraJunimea,Iai.

  ERHAN ELENA (1981) - Contribuii la studiul inversiunilor detemperatur din depresiunea Cmpulung Moldovenesc, LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.1/1980,Iai.

  ERHANELENA(1982-1987)-Cursdemeteorologie-climatologie(vol.I-II),EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

 • 43

  ERHAN ELENA (1983) - Fenomenul de secet n PodiulMoldovei,AnaleletiinificealeUniversitiiAl.I.CuzadinIai,seciuneaIIb,geologie-geografie,tomXXIX.

  ERHAN ELENA (1986) - Fenomenul de grindin n PodiulMoldovei,AnaleletiinificealeUniversitiiAl.I.CuzadinIai,seciuneaIIb,geologie-geografie,tomXXXII.

  ERHAN ELENA (1988) Consideraii asupra precipitaiiloratmosfericedinparteadeestaRomniei,LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.8/1987,Iai.

  ERHANELENA(1990)Parametrimeteorologicideimportanpractic pentru zona oraului Cmpulung Moldovenesc, LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.9/1988,Iai.

  ERHAN ELENA (1992) Particularitile meteorologice aleanilor 1989-1990 n Romnia, Lucrrile Seminarului Geografic DimitrieCantemir,Nr.10/1990,Iai.

  ERHAN ELENA (1992) Clima Podiului Moldovei, nGeografiaRomniei,vol.IV,EdituraAcademiei,Bucureti.

  ERHANELENA(1999)-Meteorologieiclimatologiepractic,EdituraUniversitiiAl.I.Cuza,Iai.

  ERHANELENA(2001)ConsideraiiprivindresurseleclimaticealeMoldovei,LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.19-20/1999-2000,Iai.

  ERHAN ELENA (2002) Ninsoarea i stratul de zpad peteritoriul Moldovei, Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir,Nr.21-22/2000-2001,Iai.

  ERHANELENA(2004)Aspecteale foehnizriiaeruluinestulRomniei, Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, Nr. 23-24/2002-2003,Iai.

  ERHANELENA,APETREIM.(2005)-Variabilitateantimpaprecipitaiilor atmosferice la Iai, Romanian Journal of Climatology,volumul1/2005,EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  ERHAN ELENA, PLECA GH. (1964) - Contribuii lacunoaterea climei din zona oraului Flticeni, Analele tiinifice aleUniversitiiAl.I.CuzadinIai,seciuneaIIb,geologie-geografie,tomX.

  ERHANELENA,TEFANVALENTINA(1990)Consideraiiasupra fenomenelor de brum i nghe din Cmpia Moldovei, LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.9/1988,Iai.

  GHEORGHIU E. (1970) Contribuii la studiul climei dinDepresiunea Rdui,Analeletiinifice ale Universitii Al.I.Cuza Iai,tomXVI,s.IIc.

 • 44

  GRAMA M. (1963) - Condiiile meteorologice care favorizeazproducereaimeninereaceurilorpeaeroporturileBacu,IaiiSuceava,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1961,Bucureti.

  GUGIUMANI.,COTRUM.(1975)Elementedeclimatologieurban,cuexempledinRomnia,EdituraAcademieiR.S.R.,Bucureti.

  GUGIUMANI.,PLECAGH.,ERHANELENA,STNESCUI.(1960) Uniti i subuniti climatice n partea de est a R.P.Romne,AnaleletiinificeUniversitateaAl.I.Cuza,seciuneaII,tomVI,fascicul4,Iai.

  GUGIUMAN I., PETRA EUGENIA (1963) Rolul dinamiciiatmosferei ia factorilorgeografici n determinarea regimului temperaturiiaeruluinparteadeestaR.P.Romne,AnaleletiinificealeUniversitiiAl.I.CuzaIai,tomIX,seriaII,b,Iai.

  GUIC O.I. (1974) Clima din zona oraului Dorohoi, CasaCorpuluiDidactic,Botoani.

  IONACNICOLETA (1999)Climai comportamentuluman,EdituraEnciclopedic,Bucureti.

  IVANOVMARIA,VINOGRADOVMAGDA,FETOVV.(1964)- Nomograme pentru determinarea datei primului i ultimului nghe i aduratei perioadei fr nghe cu diferite asigurri pentru teritoriulR.P.Romne,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1962,Bucureti.

  IVANOVMARIA,VINOGRADOVMAGDA,FETOVV.(1966)-Nomogramepentrudeterminareadateitreceriitemperaturiimediizilniceaaeruluiprin-5,0,5,10i15CpentruteritoriulR.P.Romne,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1964,Bucureti.

  KOSTIN S.I., POKROVSKAIA T.V. (1964) Climatologie metodedeprelucrareadatelorclimatologice,Edituratiinific,Bucureti.

  LARIONDANIELA(2004)ClimamunicipiuluiVaslui,EdituraTerraNostra,Iai.

  LUPU-BRATILOVEANUN.(1992)PodiulSucevei.Geografieuman,UniversitateaAl.I.Cuza,Iai.

  MARCU M. (1983) Meteorologie i climatologie forestier,EdituraCeres,Bucureti.

  MIHAI ELENA (1975) Depresiunea Braov. Studiu climatic,EdituraAcademiei,Bucureti.

  MIHAIELENA,CAZACUGABRIELA (1969)Caracteristicimeteorologicealeintervaluluirece1967-1968nR.S.Romnia,CulegeredeLucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1967,Bucureti.

  MIHIL D. (2001) Trsturile definitorii ale climei CmpiaMoldovei, Analele Universitii tefan cel Mare Suceava, seciuneaGeografie,anulX,Suceava.

 • 45

  MIHIL D. (2004) Cteva aspecte legate de variabilitateaevoluiei n timp a elementelor i fenomenelor climatice din CmpiaMoldovei, Analele Universitii tefan cel Mare Suceava, seciuneaGeografie,anulXIII,Suceava.

  MIHILD.(2005)TendineleevoluieitemperaturiiaeruluinPodiulSucevei,AnaleleUniversitiitefancelMareSuceava,seciuneaGeografie,anulXIV,Suceava.

  MIHILD.(2006)CmpiaMoldovei.Studiuclimatic,EdituraUniversitiidinSuceava,Suceava.

  MIHIL D., TNAS I., BOSTAN DIANA (2006) -Precipitaiiledinsearade30iunie2006delaArbore;cauzeiconsecine,Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 27/2006,UniversitateaAl.I.CuzaIai.

  MIHIL D., IFTINCA I. (1997) Cteva aspecte legate decirculaia maselor de aer n nordul Cmpiei Moldovei, LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.13-14/1993-1994,Iai.

  MIHIL D., BUDUI V., CRISTEA I., TNAS I. (2006) Consideraii asupra riscurilor climatice n judeul Suceava, AnaleleUniversitii tefan cel Mare Suceava, seciunea Geografie, anul XV,Suceava.

  MIHILESCU I.F. (2001) Studiu climatic i microclimatic alvii ruluiBistria n sectorulmontancu lacurideacumulare,EdituraExPonto,Constana.

  MIHILESCUV.(1969)GeografiafizicaRomniei,Edituratiinific,Bucureti.

  NEACA O., POPOVICI C. (1969) Repartiia duratei destrlucireaSoareluiiaradiaieiglobalepeteritoriulRomniei,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1967,Bucureti.

  NEAMU GH. i al. (1968) Cazuri de inversiuni termice ndepresiunile intracarpatice Petroani, Braov i Cmpulung Moldovenesc,Hidrotehnica,volumul15,nr.5,Bucureti.

  NISTORB. (2005)-Fenomenelederouidebrum nPodiulSucevei, Romanian Journal of Climatology, volumul 1/2005, EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  NISTORB.(2006)-TheAirTemperatureRegimeintheSuceavaPlateau(1991-2000),LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,nr.26/2005,UniversitateaAl.I.CuzaIai.

  NISTORB.(2006)TrsturialeinversiunilortermicedinvaleaSiretului(sectorulSiretRoman),AnalelesimpozionuluiEuroregiuneadeNord-est-PrutuldeSusBotoani.

 • 46

  NISTOR B. (2007) - Fenomenele climatice de risc specificesezonuluirecenPodiulSucevei,AnalelesimpozionuluiEuroregiuneadeNord-est-PrutuldeSusBotoani.

  NISTOR B. (2007) Fenomenele climatice de risc specificesezonuluicaldnPodiulSucevei,AnalelesimpozionuluiEuroregiuneadeNord-est-PrutuldeSusBotoani.

  NISTORB. (2007)Frecvenaperioadelorploioaseisecetoasen Podiul Sucevei, Analele Universitii tefan cel Mare Suceava,seciuneaGeografie,anulXVI,Suceava.

  NISTORB.(2007)-Precipitaiileatmosfericeresursclimatica Podiului Sucevei. Cteva consideraii teoretice, Analele UniversitiitefancelMareSuceava,seciuneaGeografie,anulXVI,Suceava.

  OPREAC.,COSTACHEMARIANA(2005)-Climatulradiaieisolare n Moldova, Romanian Journal of Climatology, volumul 1/2005,EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  PTCHIE IULIA, OPRESCU ALEXANDRA, CLINESCUNICULINA (1979) Particularitile repartiiei cantitilor excepionalede precipitaii pe teritoriul R.S.Romnia, Studii i Cercetri deMeteorologie,Bucureti.

  POPGH.(1964)Climatologie,EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti.

  POP GH. (1988) Introducere n meteorologie i climatologie,EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti.

  POPOVICI ANA, DRAGOT CARMEN, BECHEANUVIORICA (1996) - Analiza averselor de ploaie nsoite de grindin, dinPodiul Sucevei i impactul acestora asupra mediului geografic, AnaleleUniversitiitefancelMareSuceava,seciuneaGeografie-Geologie,anulV,Suceava.

  POSEA GR., POPESCU N., IELENICZ M. (1974) ReliefulRomniei,Edituratiinific,Bucureti.

  RDOANE N. (2002) Geografia fizic a Romniei, EdituraUniversitii,Suceava.

  ROBO TEREZA (1963) - Prima i ultima zi cu brum nR.P.Romn,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1961,Bucureti.

  RUNCANU T., DRAGOT CARMEN (1992) Consideraiiasupra regimului pluviometric n 1991 pe teritoriul Romniei, Studii iCercetrideMeteorologie,Bucureti.

  SCURTU D. (1976) - Unele caracteristici ale condiiilormeteorologicedelaSuceava,dinanii1950-1974,LucrritiinificeS.C.A.Suceava.

 • 47

  SCURTU D., TNAS I. (2005) - Aspecte ale evaluriifenomenului de secet nregistrat la Suceava (1984-2003), RomanianJournal of Climatology, volumul 1/2005, Editura Universitii Al.I.CuzaIai.

  SFC L. (2005) - Regimul temperaturii solului din CuloarulSiretului, Romanian Journal of Climatology, volumul 1/2005, EdituraUniversitiiAl.I.CuzaIai.

  SLAVIC GH.A. (1977) Podiul Sucevei. Studiu climatologic,Tezdedoctorat,FacultateadeGeografieiGeologie,Iai.

  SOROCEANU N., AMRIUCI M. (1998) Consideraiiasupra tendinei de aridizare a climei n Podiul Moldovei, LucrrileSeminaruluiGeograficDimitrieCantemir,Nr.17-18/1997-1998,Iai.

  STNCESCUI.(1983)Carpaii,factorimodificatoriaiclimei,EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti.

  STNCESCUI.,DAMIANDOINA(1983)Ctevaconsideraiiasupraaspectului vremii n aranoastr determinatedeariade influen aanticiclonului scandinav, Studii i cercetri. Meteorologie, pe 1980,InstitutuldeMeteorologieiHidrologie,Bucureti.

  STOENESCU T. M. (1951) Clima Bucegilor, Memorii istudii,D.G.H.,InstitutulMeteorologicCentral,EdituraTehnic,Bucureti.

  STOENESCU T. M., EPE MARIA, BOGORINADEJDA,IVANOVMARIA (1966)-Repartiiachichiurei,poleiuluiilapovieipeteritoriulRepubliciiSocialisteRomnia,CulegeredelucrrialeInstitutuluiMeteorologicpeanul1964,Bucureti.

  STOICA C. (1962) Precipitaii atmosferice n regimanticiclonic,CulegeredelucrriaI.M./1960,Bucureti.

  STOICA C., CRISTEA N. (1971) Meteorologie general,EdituraTehnic,Bucureti.

  TNAS I.,MIHILD. (2005)Variabilitateacantitilordeprecipitaii nregistrate la staia meteorologic Suceava, Culegere delucrri, sesiunea anual de comunicri tiinifice Vremea, clima idezvoltareadurabil,Bucureti28-30septembrie2005.

  TEODOREANUELENA(1980)CuloarulRucr-Bran.Studiuclimaticitopoclimatic,EdituraAcademiei,Bucureti.

  TEODOREANUELENA (2004)Geografiemedical,EdituraAcademiei,Bucureti.

  TEODOREANUELENA(2007)Seschimbclima?Ontrebarelanceputdemileniu,EdituraPaideia,Bucureti.

  TOPORN. (1958) -Bruma si ngheul, prevederea si prevenirealor,EdituraAgro-silvicdeStat.

  TOPOR N. (1964) - Ani ploioi i secetoi n R.P.R., InstitutulMeteorologic,Bucureti.

 • 48

  TOPORN.,STOICAC.(1965)Tipuridecirculaieicentrideaciune atmosferic deasupra Europei, C.S.A., Institutul Meteorologic,Bucureti.

  TEA D. (1961) Calculul i repartiia radiaiei solare peteritoriul R.P.R., Meteorologie, hidrologie i gospodrirea apelor, nr.1,Bucureti.

  TEA D., BACINSCHI D., NOR R. (1965) Dicionarmeteorologic,C.S.A.,InstitutulMeteorologic,Bucureti.

  TEA D., BOGORODI NADEJDA, VINOGRADOVMAGDA, LORENTZ RAISA (1974) - Calculul i zonarea durateiintervalului anualde nclzit ia sumeidegrade-zilede nclzit funcie detemperaturaexterioariinterioar,StudiideClimatologieII,Bucureti.

  TEA D., VINOGRADOV MAGDA (1972) - Calculul irepartiiape teritoriulRomnieiaduratei intervaluluianualde nclzitiasumei anuale a gradelor zile de nclzit, Culegere de lucrri deClimatologieaplicat,Bucureti.

  VASENCIUC FELICIA (2003) Riscuri climatice generate deprecipitaiinbazinulhidrograficalSiretului,INMH,Bucureti.

  *** Tabelele meteorologice TM-2 i TM-12 de la posturilepluviometricedinPodiulSucevei,I.N.M.H.,Bucureti.

  *** Tabelele meteorologice TM-1 i TM-11 de la staiilemeteorologicedinPodiulSucevei,I.N.M.H.,Bucureti.

  *** ( 1966) Atlas climatologic al R.S.Romnia, C.S.A., I..,Bucureti.

  *** (1960) Monografia geografic a R.P.Romne, EdituraAcademiei,Bucureti.

  ***(1961-1972)Anuaremeteorologice,I.M.H.,Bucureti.*** (1962, 1966) Clima R.P.Romne, vol. I II, C.S.A.,

  InstitutulMeteorologic,Bucureti.*** (1972-1979) Atlas R.S.Romnia, Editura Academiei,

  Bucureti.*** (1983) Geografia Romniei capitolul Clima, volumul I,

  EdituraAcademiei,Bucureti.***(1992)GeografiaRomniei,volumulII,EdituraAcademiei,

  Bucureti.*** (1992) Geografia Romniei capitolul PodiulMoldovei,

  volumulIV,EdituraAcademiei,Bucureti.*** (2002) Romnia. Mediul i reeaua electric de transport.

  Atlasgeografic,EdituraAcademieiRomne,Bucureti.*** (2005) Romnia spaiu, societate, mediu, Editura

  AcademieiRomne,Bucureti.***www.wetterzentrale.de