plan sectorial ader 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona vâlcea, 2016; 2. results on...

of 10 /10
PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURAVALCEA

Upload: others

Post on 19-Oct-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

PLAN SECTORIAL ADER

2015 – 2018

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU POMICULTURA VALCEA

Page 2: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

PLAN SECTORIAL ADER PE ANII 2015-2018

• Contractor: Universitatea din Craiova – Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru

Pomicultură Vâlcea

• Obiectiv general: ADER

• Proiect: 4.1.1.

• Contract: 411/2015

• Anul începerii: 2015

• Anul finalizării: 2018

• Durata: 37 luni

• Denumire proiect: ADER 4.1.1. -„Identificarea de soluţii de combatere integrată a

organismelor dăunătoare în plantaţiile pomicole care să conducă la reabilitarea mediului şi

obţinerea unor produse sănătoase în sistem ecologic”

Page 3: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Coordonator proiect: Universitatea din Craiova – SCDP Vâlcea

Director proiect: dr. ing. Silvia PREDA

Partener 1: Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti –

Mărăcineni

Responsabil proiect: dr. ing. Mihaela SUMEDREA

Partener 2: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa

Responsabil proiect: dr. ing. Luminiţa Antonela ZAGRAI

PARTENERI

Page 4: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI ADER 411/2015

Elaborarea componentelor modelului conceptual al proiectului: fundamentarea științifică,

formulare soluții (5) de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor din loturile experimentale;

Organizarea loturilor experimentale (5) cu genotipuri pomicole variate pentru experimentarea

și implementarea soluțiilor de combatere integrată a organismelor dăunătoare la:

Nuc - Jupânești, Roxana, Mihaela, Germisara, Velnița, Geoagiu 65, Valcor, Valrex, Valmit,

Franquette, Hartley; -

Alun - Tonda Gentile delle Langhe, Vâlcea 22, Cozia, Romnut, Uriaș de Halle, Romantela,

Cosford, Eugenia, Ennis;

Castan comestibil - Romval, Maraval, Marsol, Precoce Migoule, Bournette, Marissard;

Măr - Goldrush;

Prun - Stanley, Mirobolan 29C, Mirobolan BN 4Kr, St. Julien.

Page 5: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Identificarea, evaluarea și monitorizarea principalelor boli și dăunători la măr, prun, nuc, alun

și castan comestibil, stabilirea incidenței (grad de atac) lor asupra sănătății plantelor și fructelor.

Diagnosticarea bolilor virotice, micotice și bacteriene prin analize de laborator serologice și

moleculare la genotipurile pomicole din loturile experimentale.

Evaluarea și stabilirea fenofazelor critice de dăunare.

Soluții preliminare eficiente de combatere integrată a organismelor dăunătoare pentru

evaluarea comparativă a eficacității produselor insecticide și fungicide chimice, biotehnice și

biologice, a produselor cu acțiune fungicidă și cu efect de mărire a rezistenței la infecții și factorii

de stres:

MĂR

Standard chimic- Fungicide:Topas 100 EC; Flint plus; Bumper 250 EC; Systhane forte. Insecticide: Novadim progress; Pyrinex

Quick; Coragen; Ortus 5 SC; Nurelle D.

Biotehnic-Fungicide:Thiovit jet; Cuproxat Flowable; Champion. Insecticide: Insegar 25 WG; Calypso 480 SC; Runner 2F;

Milbeknock.

Biologic-Fungicide: Scudo, Bionic CK. Insecticide: Bactospeine DF, Laser 240 SC; Dispensere feromonale ”Isomate C";

Capcane feromonale tip AtraPOM și Biosystem (Franța).

PRUN

Standard chimic-Fungicide: Topsin 70WDG; Dithane M45; Merpan 80 WDG; Bravo 500SC; Systhane forte; Folpan 80WDG;

Score 250 EC; Captan 80 WDG; Systhane forte. Insecticide: Mospilan 20 SG; Pyrinex Quick; Coragen; Ortus 5 SC; Decis 25

WG.

Biotehnic - Fungicide: Cuproxat Flowable; Champion; Champ 77. Insecticide: Insegar 25 WG; Calypso 480 SC; Runner 2F;

Milbeknock.

Biologic- Fungicide: Scudo; Bionic CK. Insecticide: Bactospeine DF; Laser 240 SC; Capcane feromonale tip AtraFUN

NUC

Standard chimic-Fungicide: Dithane M45;

Biologic-Fungicide: Cuproxat flowable, Bouillie bordelaise WDG, Mimox, Microfort. Insecticide: Oviprom 2000, Laser 240

SC, Deffort; Capcane feromonale tip AtraPOM.

ALUN

Standard chimic-Fungicide: Dithane M45, Novozir, Topsin M75

Biologic: Fungicide: Bouillie bordelaise WDG, Mimox, Microfort; Insecticide: Laser 240 SC, Deffort.

CASTAN COMESTIBIL

Standard chimic-Fungicide: Dithane M45, Topsin M75.

Biologic: Fungicide - Bouillie bordelaise WDG, Mimox, Microfort. Insecticide: Oviprom 2000, Laser 240 SC, Deffort;

Capcane feromonale tip AtraPOM.

Page 6: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Evaluarea surselor biologice de dăunare a plantelor din loturile experimentale de măr, prun,

nuc, alun și castan comestibil.

Diagnosticul bolilor virotice prin analize serologice - ELISA și moleculare – RT-PCR.

Evaluarea în plantații și pepiniere a impactului măsurilor integrate nepoluante aplicate

asupra bolilor și dăunătorilor.

Identificarea elitelor valoroase cu toleranță ridicată la principalele tipuri de organisme

dăunătoare și cu pretabilitate la înmulțirea prin mijloace biotehnice, fără risc de poluare, în

vederea obținerii de material săditor sănătos pentru înființarea de noi plantații pomicole

ecologice (Opal, Scolduș, Jojo, Carpatin, Andreea, Agent, Verisval, Jupânești, Valcor, Valrex,

Romnut, Romantela, TGDL, Romval).

Optimizarea protocoalelor de înmulțire in vitro a unor soiuri și portaltoi de nuc, alun și

prun;

Programe fitosanitare (5) bazate pe soluții integrate ecologice de prevenire și combatere

inofensive mediului și plantelor:

Page 7: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

o Soluții de combatere integrată a organismelor dăunătoare la nuc.

o Soluții de combatere integrată a organismelor dăunătoare la alun.

o Soluții de combatere integrată a organismelor dăunătoare la castanul comestibil.

o Soluții de combatere integrată a organismelor dăunătoare la măr.

o Soluții de combatere integrată a organismelor dăunătoare la prun.

Analiza influenței temperaturilor și precipitațiilor din zona Vâlcea, Argeș și Bistrița asupra

dezvoltării agenților patogeni și dăunătorilor, la soiurile de măr, prun, nuc, alun și castan comestibil.

Gradul de atac la soiurile infectate de alun Cozia, Romantela, Uriaș de Halle, Ennis și Cosford a

fost cuprins între 0,2-1,0%, în cazul bacteriozei, antracnozei și făinării. Frecvența de atac a

moniliozei a înregistrat valori de până la 30%. Dăunătorii: gargărița alunului și acarianul alunului au

înregistrat valori ale frecvenței până la 12%.

Bacterioza și antracnoza nucului la soiurile infectate (Geoagiu 65, Mihaela, Jupânești, Valcor,

Valrex), au avut o frecvență de atac de la 0,2 -5,0%, iar viermele nucilor o frecvență de 2,0-5,0%.

Cancerul de scoarță, făinarea și pătarea frunzelor, cotarul verde și viermele castanelor, au înregistrat

o frecvență de atac de 1,0-2,5%.

Infecțiile cu monilioză la prun au fost cuantificate cu nota 4-7 (în scara 0-7);

Infecțiile cu rapăn la măr au fost cuantificate cu nota 5 și focul bacterian cu nota 3 în scara Cougar.

Viermele merelor și prunelor, a înregistrat o frecvență de atac de 1,8-2,4%.

Programul de tratamente fitosanitare cu produse biologice, aplicat la nuc, alun și castan

comestibil, a asigurat o eficacitate bună (87%) în combaterea bolilor și dăunătorilor, aceste specii

fiind atacate de un număr mai restrâns de organisme dăunătoare.

Programele de combatere, respectiv chimic, biotehnic și biologic aplicate la măr și prun au

prevenit și menținut dezvoltarea atacului sub pragul economic de dăunare, aceste specii fiind

preferate de o gamă mare și variată de agenți de dăunare.

Eficacitatea produselor de combatere a înregistrat valori cuprinse între 91,1% - chimic, 89,3% -

biotehnic și 92,0% - biologic.

Page 8: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Organizarea și desfășurarea lucrărilor practice anuale ale studenților din cadrul Universității

din Craiova de la facultatea de Agricultură și Horticultură.

20.06 - 30.06.2016 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

03.09 - 10.09.2016 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

12.06 - 15.06.2017 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

25.09 - 28.09.2017 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

18.06 - 22.06.2018 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

03.09 - 09.09.2018 - Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea.

Workshop: Protecția fitosanitară integrată a mărului, prunului, nucului, alunului și

castanului comestibil.

Locul desfășurării: SCDP Vâlcea

Participanți:

-Direcția Agricolă Vâlcea;

-Serviciul Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea;

-Camera Agricolă Vâlcea;

-Primăria Popești, Alunu, N. Bălcescu, Ionești;

-DGASPC Vâlcea;

-A.N.F. - Of. Fitosanitar Vâlcea;

-SJPP Vâlcea;

-Universitatea din Craiova-Facultatea de Agricultură și Horticultură (cadre didactice + studenți);

-Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea;

-Bionucet SRL Popești Leordeni - fermier privat;

-Diana SRL Rm. Vâlcea - fermier privat;

-Hasseltfruct SRL - Copăceni - fermier privat;

-Producători de fructe individuali din județ.

Page 9: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Lot demonstrativ cu soiuri de nuc rezistente la principalele organisme dăunătoare la: Zătreni-

Vâlcea (5 ha - 2017);

Lot demonstrativ cu soiuri de alun rezistente la principalele organisme dăunătoare: SCDP

Vâlcea - Căzănești (1,0 ha - 2018); BIONUCET - Leleasca (1,5 ha, 2018); DAPI Fruct - Argeș (1,0

ha, 2017; 3,0 ha, 2018);

Vizite de lucru cu fermierii pomicultori din Argeș, Timiș, Prahova, Vâlcea, Olt în loturile

experimentale, prezentarea rezultatelor obținute prin introducerea în programele de combatere a

bolilor și dăunătorilor a produselor biologice și a celor chimice mai puțin poluante pentru mediu;

Masă rotundă și vizite de lucru în loturile experimentale cu studenții și cadrele didactice din

cadrul Universităților de profil din Pitești, Cluj, București și Târgu Mureș;

Ponderea participanților în cadrul workshopurilor/masă rotundă, vizite de lucru, a fost

următoarea:

-Universități - 30%;

-Stațiuni de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură - 30%;

-Fermieri privați - 20%;

-Specialiști din DGJ Vâlcea, Serviciul Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea, ANF Of.

Fitosanitar Vâlcea, Camera Agricolă, Primăria Popești, Alunu, N.Bălcescu, Ionești - 20%.

Page 10: PLAN SECTORIAL ADER 2015 2018 - madr.ro · genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016; 2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

Lucrări științifice

1. Evaluarea atacului patogenului Xanthomonas campestris pv. Juglandis (Pierce) la unele

genotipuri de nuc în zona Vâlcea, 2016;

2. Results on comparative statistical analysis of the characteristics of the chestnut biotypes

in North Oltenia, 2016.

3. Cercetări privind comportarea unor genotipuri de nuc cu origine geografică diferită în

condițiile ecologice din Nordul județului Vâlcea, oct. 2017.

4. Evaluation of some Prunus rootstocks to natural infection to Plum Pox Virus in endemic

area, 2018, al XXX-lea Congres Internațional al Horticulturii, Turcia;

5. Viral status of plum mother plantation in three important centers from Romania, 2018,

Eufrin Plum and prune Working Group, Jelgava, Latvia.

6. Sortimente de soiuri de perspectivă pentru cultura alunului în România, 2018, Sesiunea

de referate științifice, Pitești - Mărăcineni.

Ghid practic

"Identificarea și combaterea organismelor dăunătoare din plantațiile pomicole, 2018".