plan de prevenire si protectie 2011 sdc bals.doc

of 23 /23
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. LOC DE MUNCA S.D.C. BALS PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE ANUL 2011 Nr .c rt . Loc de munca Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Masuri de alta natura Actiuni in scopul realizarii masurii Termen de realizare Persoana care raspunde de realizarea masurii Sef Agentie Comercial a Miscari periculoase – surprinderea de catre mijloacele de transport aflate pe traseul de deplasare catre locul de munca si invers Instruirea lucratorilor cu privire la circulatia pe caile interne de circulatie si pe drumurile publice instruirea lucratorilor referitor la respectarea prevederilor OUG 195/2002 si instructiunilor interne Conform planului tematic de instruire Sef agentie comerciala Manager vanzari

Author: alin-balteanu

Post on 12-Apr-2016

220 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. LOC DE MUNCA S.D.C. BALSPLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

ANUL 2011

Nr.crt.Loc de muncaRiscuri evaluateMasuri tehniceMasuri organizatoriceMasuri igienico sanitareMasuri de alta naturaActiuni in scopul realizarii masuriiTermen de realizarePersoana care raspunde de realizarea masurii

Sef Agentie ComercialaMiscari periculoase surprinderea de catre mijloacele de transport aflate pe traseul de deplasare catre locul de munca si inversInstruirea lucratorilor cu privire la circulatia pe caile interne de circulatie si pe drumurile publiceinstruirea lucratorilor referitor la respectarea prevederilor OUG 195/2002 si instructiunilor interneConform planului tematic de instruireSef agentie comerciala

Manager vanzari

Miscari periculoase- incendiu la spargerea furtunului de la descarcarea carburantului din autocistrena in rezervoareDotarea cu stingatoare transportabile si material absorbant

Dotarea cu truse de prim ajutorCunoasterea modului de actiune in caz de pericol grav si iminent

Amplasarea de stingatoare transportabile in zona gurilor de descarcare

Instruirea lucratorilor cu privire la modul de utilizare a stingatoarelor si a materialului absorbantDotarea cu trusa de prim ajutor -Instruirea personalului referitor la modul de actiune in caz de pericol grav si iminent

-utilizarea stingatoarelor aflate in zona gurilor de descarcare in caz de incendiu

-utilizarea materialului absorbant pentru indepartarea scurgerilor de produs petrolier

-acordarea primului ajutor in caz de nevoie

PermanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Inspector PM regionala

Miscari periculoase-autoblocarea aparaturii de masura si control, reglare la instalatia de distributie carburantiIncheierea de contracte de service cu firme autorizate, pentru verificarea periodica a instalatiei de distributie carburanti-incheierea de contracte de service cu firme autorizate

-anuntarea la firma de service a oricarei disfunctionalitati la aparatura de masurare a nivelului de carburant in rezervor sau a aparitiei de scurgeri din rezervoarepermanentSef Agentie comerciala

Manager exploatare

Deplasari sub efectul gravitatiei- lovire de catre ET in caderePastrarea libera a cailor de circulatie din statie

Asigurarea ET care prezinta pericol de cadere

Fixarea rafturilor de perete sinter eleDotarea cu trusa de prim ajutor -depozitarea marfurilor si altor echipamente in incaperile special destinate

-anuntarea regionalei de catre SAC a deteriorarilor de rafturi, gondole

-fixarea si asigurarea scarilor sau schelelor din dotarePermanentSef Agentie Comerciala

Vanzatori

Manager exploatare

Curent electric-electrocutare prin atingere directa sau indirecta a ET aflate sub tensiuneVerificarea si repararea instalatiilor electrice de catre firme autorizateSemnalizarea ET care prezinta pericol de electrocutare

Elaborarea de instructiuni referitoare la lucrul cu ET aflate sub tensiune-incheierea de contracte de service pentru instalatiile electrice

- aplicarea de autocolante de avertizare cu privire la pericolul de electrocutare

-instruirea lucratorilor de catre SAC referitor la utilizarea ET aflate sub tensiune

-Semnalarea imediata, catre cei responsabili, de catre SAC a defectiunilor aparute la ET sau instalatiile electrice

permanentManager exploatare

Sef Agentie Comerciala

Inspector PM regionala

Risc chimic-Explozia vaporilor de lichide inflamabile in zonele cu pericol de explozie la aparitia scanteilor de natura elctrica sau mecanica, a focului deschis sau curentilor electrostaticiVerificarea continuitatii centurii de impamantare Intezicerea pe teritoriul statiei a fumatului si utilizarii focului deschis si a lucrului cu scule producatoare de scanteiDotarea cu trusa de prim ajutor -Verificarea periodica de personal autorizat a centurii de impamantare a SDC

-Marcarea interdictiei pentru fumat la pompe, in magazin si la gurile de descarcare

-acordarea primului ajutor in caz de nevoieSemestrial

permanentSef agentie comerciala

Manager exploatare

Temperatura, umiditate, curenti aer temperaturi afectiuni respiratorii datorita temp.scazute sau desfasurarii activitatii in conditii de ploaie, ninsoareAcordarea de echipament de protectie adecvat

-Purtarea echipamentului adecvat sezonului rece

-Verificarea la intrarea in tura ,de catre SAC, a echipametului lucratorilor

-Lucratorii care participa la dezapezire vor avea o pauza de 15 minute pe ora

-desfasurarea activitatilor pe cat posibil in zonele acoperite sau inchise in conditii de ploaie sau ninsoareIn timpul sezonului rece .Sef agentie comerciala

Vanzatori

Inspector protectia muncii regionala

Calamitati naturale-seism,IncendiuInterdictia incarcarii, descarcarii cisternelor cu carburanti pe timp de furtuna cu descarcari electrice

Elaborarea de instructiuni referitoare la mod de actiune in caz de cutremurUtilizarea materialelor igienico sanitare din trusa de prim ajutorSistarea operatiunilor de descarcare pe perioada descarcarilor electrice

Instruirea salariatilor cu privire la evacuarea persoanelor din statie si la mod de actiune in caz de cutremurpermanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Inspector PM regionala

SIPP

Risc fizic-gaze,fum datorate incendiilor, agresiunilor externeElaborarea unor instructiuni referitoare la comportamentul lucratorilor in caz de agresiune externa-Instruirea lucratorilor cu privire la comportamentul in caz de agresiune externa

-Instruirea salariatilor cu privire la evacuarea persoanelor din statiepermanentSef agentie comerciala

Agentia Lukom A

Risc chimic incendiu datorat aprinderii amestecului aer-gaze datorita nerespectarii cerintelor de siguranta la focConstruirea statiilor de distributie carburanti si dotarea acestora cu respectarea cerintelor de siguranta la foc prevazute de normativele tehnice si legislatia in vigoareElaborarea de planuri de interventie in caz de incendiu-verificarea respectarii cerintelor de siguranta la foc din SDC

- respectarea cerintelor de siguranta la foc la construirea sau retehnologizarea SDC

-instruirea lucratorilor referitor la modul de actiune in caz de incendiuTrimestrial

Permanent

permanentCadru tehnic psi regionala

Directia investitii

Manager exploatare regionala

Sef Agentie comerciala

Vanzatori

Solicitare fizica Efort dinamic- afectiuni coloana ca urmare a manipularii marfuriElaborarea de instructiuni referitoare la manipularea corecta a marfurilor-instruirea lucratorilor cu privire la manipularea marfurilorpermanentSIPP

Manager vanzari

Solicitare psihica -Decizii dificile in timp scurt, monotonia muncii-afectiuni psihiceEvaluarea periodica a starii de sanatate a angajatilor

Intocmirea graficului de lucru a personalului cu respectarea cerintelor legale referitoare la timpul de lucru

-Efectuarea de controale medicale la angajare, periodice si la reluarea activitatii

-intocmirea si respectarea graficelor de lucru la SDC

-acordarea zilelor de concediu de odihna prevazute contractualConform procedurii interne privind supravegherea starii de santate

-conform contractului de muncaSef Agentie comerciala

Inspector PM regionala

Directia Resurse Umane si Salarizare

Actiuni gresite-metode de lucru necorespunzatoare fara respectarea normelor SSM sau eliminarea unor operatii prevazute in procesul de munca din dispozitia sefilor ierarhici superioriOrganizarea activitatii de instruire in domeniul SSM-instruirea lucratorilor cu privire la obligatiile si drepturile pe care le au in conformitate cu legislatia de securitate in munca, respectiv si dreptul de a refuza o sarcina de munca ce le pune in pericol securitateaConform tematicii de instruireManger vanzari

Inspector PM regionala

Actiuni gresite -Utilizarea de echipament de protectie necorespunzator, producator de scanteiDotarea cu echipament individual de protectie antistatic-Purtarea echipamentului de catre lucratori

-verificarea tinutei la intrarea in tura

-comandarea echipamentelor de catre SAC si instruirea lucratorilor referitor la utilizarea acestuia

-Sanctionarea lucratorilor care nu poarta EIPpermanentSef agentie comerciala

SIPP

Inspector PM regionala

Actiuni gresite utilizarea focului deschis si fumatului in perimetrul statieiElaborarea de instructiuni referitor la utilizarea focului deschis si interdictia fumatului

-Instruirea lucratorilor referitor la utilizarea focului deschis si interzicerea fumatului

- Semnalizarea zonelor de interdictie a utilizarii focului deschis ,fumatului, celularelorpermanentSef Agentie comerciala

Manager vanzari

SIPP

Inspector PM regionala

Actiuni gresite prin interventia neautorizata si din proprie initiativa la ET din perimetrul statieiInterzicerea efectuarii de improvizatii si alte lucrari de catre personal neautorizatInstruirea periodica a lucratorilor

Sanctionarea lucratorilor care nu respecta procedurile si instructiunilepermanentSef Agentie Comerciala

Actiuni gresite caderi de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare, impiedicareDotarea cu echipament pentru intretinerea cailor de circulatieMentinerea libera de orice obstacole a cailor de circulatie si mentinerea starii de curatenie a acestoraDotarea cu trusa de prim ajutor-Caile de circulatie vor fi mentinute curate, curatate de zapada si se va evita blocarea acestora

-acordarea primului ajutor in caz de nevoiepermanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Manager exploatare

Actiuni gresite-deplasari, stationari in zone periculoase pe caile de circulatie a autovehiculelor la locul de munca- lovirea, strivire Elaborarea de instructiuni referitoare la circulatia pe caile interne- intretinerea semnelor de circulatie existente pe teritoriul statiei

- instruirea lucratorilor conform instructiunilor internepermanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Manager exploatare

Manager vanzari

SIPP

Inspector protectia muncii regionala

Omisiuni incendiu , explozie ca urmare a intreruperii livrarii de carburanti in caz de avarieDotarea cu stingatoare conform prevederilor legaleIntocmirea Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent

- intocmirea planului de interventie in caz de incendiu-instruirea lucratorilor referitor la actionarea in caz de pericol grav si iminent si in caz de incendiu

-actionarea dupa caz cu stingatoarele din dotareConform tematicii de instruire

permanentSef Agentie comerciala

Vanzatori

Inspector PM regionala

Omisiuni- neutilizarea sau utilizarea gresita a echipamentului de protectie Dotarea cu echipament de protectie conform riscurilor identificateInstructiuni de utilizare a echipamentului de protectie-instruirea lucratorilor referitor la riscurile si necesitatea utilizarii echipamentului de protectie

-instruire referitor la modul de utilizare a echipamentului de protectieConform tematicii de instruireSef Agentie Comerciala

Inspector PM regionala

ExplozieUtilizarea de echipamente tehnice corespunzatoare mediului cu pericol de explozieObtinerea Atestatelor de conformitate GANEX pentru echipamentele statiei La 3 ani sau daca se modifica tehnologiaSeful agentiei comerciale

SIPP

Actiuni gresite admiterea in perimetrul statiei a mijloacelor de transport neomologateStabilirea in instructiunile proprii SSM a autovehiculelor care pot fi alimentate cu GPL- instruirea lucratorilor referitor la interdictia admiterii la alimentare a autovehiculelor cu GPL care nu au instalatii omologateSef Agentie Comerciala

Inspector PM regionala

Vanzator Actiuni gresite-deplasari, stationari in zone periculoase pe caile de circulatie a autovehiculelor la locul de munca- lovirea, strivire Elaborarea de instructiuni referitoare la circulatia pe caile interne- intretinerea semnelor de circulatie existente pe teritoriul statiei

- instruirea lucratorilor conform instructiunilor internepermanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Manager exploatare

SIPP

Inspector protectia muncii regionala

Miscari periculoase surprinderea de catre mijloacele de transport aflate pe traseul de deplasare catre locul de munca si inversInstruirea lucratorilor cu privire la circulatia pe caile interne de circulatie si pe drumurile publiceinstruirea lucratorilor referitor la respectarea prevederilor OUG 195/2002 si instructiunilor interneConform planului tematic de instruireSef agentie comerciala

Vanzatori

Miscari periculoase- incendiu la spargerea furtunului de la descarcarea carburantului din autocistrena in rezervoareDotarea cu stingatoare transportabile si material absorbant

Cunoasterea modului de actiune in caz de pericol grav si iminent

Amplasarea de stingatoare transportabile in zona gurilor de descarcare

Instruirea lucratorilor cu privire la modul de utilizare a stingatoarelor si a materialului absorbantDotarea cu trusa de prim ajutor -Instruirea personalului referitor la modul de actiune in caz de pericol grav si iminent

-utilizarea stingatoarelor aflate in zona gurilor de descarcare in caz de incendiu

-utilizarea materialului absorbant pentru indepartarea scurgerilor de produs petrolier

-acordarea primului ajutor in caz de nevoieConform tematicii

permanentSef agentie comerciala

Vanzatori

Inspector PM regionala

Deplasari sub efectul gravitatiei- lovire de catre ET in caderePastrarea libera a cailor de circulatie din statie

Asigurarea ET care prezinta pericol de cadere

Fixarea rafturilor de perete si intre eleDotarea cu trusa de prim ajutor -depozitarea marfurilor si altor echipamente in incaperile special destinate

-anuntarea regionalei de catre SAC a deteriorarilor de rafturi, gondole

-fixarea si asigurarea scarilor sau schelelor din dotarePermanentSef Agentie Comerciala

Vanzatori

Manager exploatare

Curent electric-electrocutare prin atingere directa sau indirecta a ET aflate sub tensiuneVerificarea si repararea instalatiilor electrice de catre firme autorizate

Semnalizarea ET care prezinta pericol de electrocutare

Elaborarea de instructiuni referitoare la lucrul cu ET aflate sub tensiune-incheierea de contracte de service pentru instalatiile electrice

- aplicarea de autocolante de avertizare cu privire la pericolul de electrocutare

-instruirea lucratorilor de catre SAC referitor la utilizarea ET aflate sub tensiune

-Semnalarea imediata, de catre vanzatori a defectiunilor aparute la ET sau instalatiile electrice permanentManager exploatare

Sef Agentie Comerciala

Inspector PM regionala

Actiuni gresite -Utilizarea de echipament de protectie necorespunzator, producator de scanteiDotarea cu echipament individual de protectie antistatic-Purtarea echipamentului de catre lucratori

-verificarea tinutei la intrarea in tura

-comandarea echipamentelor de catre SAC si instruirea lucratorilor referitor la utilizarea acestuia

-Sanctionarea lucratorilor care nu poarta EIPpermanentSef agentie comerciala

SIPP

Inspector PM regionala

Actiuni gresite-Metode de lucru necorespunza-toare , fara respectarea instructiunilor proprii SSM si a legislatiei SSM in vigoare, sau omiterea de operatii prevazute in procesul de munca din dispozitia sefilor ierarhici superioriOrganizarea activitatii de instruire in domeniul SSM -instruirea lucratorilor cu privire la obligatiile si drepturile pe care le au in conformitate cu legislatia de securitate in munca, respectiv si dreptul de a refuza o sarcina de munca ce le pune in pericol securitateaConform tematicii de instruireManger vanzari

Sef Agentie comerciala

Inspector PM regionala

Risc chimic-Explozia vaporilor de lichide inflamabile in zonele cu pericol de explozie la aparitia scanteilor de natura elctrica sau mecanica, a focului deschis sau curentilor electrostaticiVerificarea continuitatii centurii de impamantare Intezicerea pe teritoriul statiei a fumatului si utilizarii focului deschis si a lucrului cu scule producatoare de scanteiVerificarea periodica de personal autorizat

Marcarea interdictiei pentru fumat la pompe, in magazin si la gurile de descarcare

Marcarea interdictiei lucrului cu scule producatoare de scantei la gurile de descarcareSemestrial

permanentSef agentie comerciala

Manager exploatare

Actiuni gresite- utilizarea de mijloace tehnice de interventii confectionate din materiale producatoare de scantei Utililizarea de scule din material antiscanteieExecutarea lucrarilor de intretinere sau a lucrarilor cu foc deschis pe teritoriu cu respectarea procedurilor interneEliberarea permiselor corespunzatoare si instruirea conform procedurilor interne a personalului extern care executa diverse lucrari la statiepermanentSef agentie comerciala

Calamitati naturale-seism,IncendiuInterdictia incarcarii, descarcarii cisternelor cu carburanti pe timp de furtuna cu descarcari electriceUtilizarea materialelor igienico sanitare din trusa de prim ajutorSistarea operatiunilor de descarcare pe perioada descarcarilor electrice

Instruirea salariatilor cu privire la evacuarea persoanelor din statiePe timp de furtuna cu descarcari electriceSef agentie comerciala

Vanzatori

Actiuni gresite caderi de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare, impiedicareDotarea cu echipament pentru intretinerea cailor de circulatieMentinerea libera de orice obstacole a cailor de circulatie si mentinerea starii de curatenie a acestoraDotarea cu trusa de prim ajutor-Caile de circulatie vor fi mentinute curate, curatate de zapada si se va evita blocarea acestora

-acordarea primului ajutor in caz de nevoiepermanentSef agentie comercialaVanzatoriManager exploatare

Actiuni gresite-metode de lucru necorespunzatoare fara respectarea normelor SSM sau eliminarea unor operatii prevazute in procesul de munca din dispozitia sefilor ierarhici superioriInstruirea la angajare, la locul de munca si periodica a angajatilor statiei referitor la legislatia SSM si instructiunile interneTestarea nivelului de cunostinte in domeniul securitatii si sanatatii in muncaElaborarea de planuri tematice de instruire

Instruirea conform procedurilor interne

Testare scrisaAnual

Conform procedurilor

anualSIPP

Sef agentie comerciala

Inspector protectia muncii regionala

Actiuni gresite prin interventia neautorizata si din proprie initiativa la ET din perimetrul statieiInterzicerea efectuarii de improvizatii si alte lucrari de catre personal neautorizatInstruirea periodica a lucratorilor

Sanctionarea lucratorilor care nu respecta procedurile si instructiunilepermanentSef Agentie Comerciala

Risc fizic-gaze,fum datorate incendiilor, agresiunilor externeInchierea de contracte de monitorizare si paza a punctului de lucru

Dotarea cu stingatoare si incheierea de contracre de service la acesteaElaborarea unor instructiuni referitoare la comportamentul lucratorilor in caz de agresiune externa-Instruirea lucratorilor cu privire la comportamentul in caz de agresiune externa-Instruirea lucratorilor cu privire la evacuarea persoanelor din statieinstruirea lucratorilor referitor la utilizarea stingatoarelor din dotare-Monitorizarea periodica si interventia rapida in caz de agresiune externaConform tematicii de instruire

Conform contractului de monitorizareSef agentie comerciala

Vanzatori

Directia exploatare

Agentia Lukom A

Solicitare fizica Efort dinamic- afectiuni coloanaElaborarea de instructiuni referitoare la manipularea corecta a marfurilor-instruirea lucratorilor cu privire la manipularea marfurilorpermanentSIPP

Sef Agentie Comerciala

Efort static pozitii de lucru vicioase afectiuni ale sistemului osos ca urmare a ortostatismului prelungitPrevederea in Fisa de identificare a factorilor de risc profesional si pozitia preponderant ortostatica

Acordarea de pauze periodice

-angajarea de personal in urma efectuarii examenelor medicale in functie de factorii de risc profesional, precum si efectuare de examene periodice

-acordarea de pauze periodice in timpul programului de lucruPermanent

Sef Agentie comerciala

Vanzator

Inspector PM regionala

Solicitare psihica -Decizii dificile in timp scurt, monotonia muncii-afectiuni psihiceEvaluarea periodica a starii de sanatate a angajatilorIntocmirea graficului de lucru a personalului cu respectarea cerintelor legale referitoare la timpul de lucru

-Efectuarea de controale medicale la angajare, periodice si la reluarea activitatii-intocmirea si respectarea graficelor de lucru la SDC

-acordarea zilelor de concediu de odihna prevazute contractualConform procedurii interne privind supravegherea starii de santate

-conform contractului de muncaSef Agentie comerciala

Inspector PM regionala

Directia Resurse Umane si Salarizare

Temperatura, umiditate, curenti aer temperaturi afectiuni respiratorii datorita temp.scazute sau desfasurarii activitatii in conditii de ploaie, ninsoareAcordarea de echipament de protectie adecvat

-Purtarea echipamentului adecvat sezonului rece

-Verificarea la intrarea in tura ,de catre SAC, a echipametului lucratorilor

-Lucratorii care participa la dezapezire vor avea o pauza de 15 minute pe ora

-desfasurarea activitatilor pe cat posibil in zonele acoperite sau inchise in conditii de ploaie sau ninsoareIn timpul sezonului rece .Sef agentie comerciala

Vanzatori

Inspector protectia muncii regionala

Lovire, strivire, intepaturi , taieturi datorita utilizarii de scule necorespunzatoare in timpul efectuarii de operatii primite ca sarcini de munca-inlocuirea periodica a sculelor necorespunzatoare Dotarea cu trusa de prim ajutor -instruirea lucratorilor referitor la utilizarea sculelor din dotare

-acordarea primului ajutor la nevoie

-sesizarea managerului exploatare referitor la deteriorarea sculelor in vederea inlocuirii acestoraPermanent

In caz de deteriorareSef agentie comerciala

Vanzator

Inspector protectia muncii

Manager exploatare .

Miscari periculoase prindere, strivire a membrelor, proiectarea de corpuri/particole, in timpul manipularii masinii de tuns iarba, pornire accdentala a masinii de tuns iarbaInstruirea lucratorilor referitor la utilizarea masinii de tuns iarba (conform instructiunilor emise de producatorul masinii)Dotarea cu trusa de prim ajutorOperatiunile de tuns iarba se executa numai de catre persoanele care au fost instruite si stiu sa utilizeze acest echipament Aprilie- septembrieSef agentie comerciala

Vanzator

Inspector protectia muncii

Manager exploatare .

Miscari periculoase griparea , descentralizarea subansamblelor pompelor

Inhalare de vapori la prelevarea probelor, sau efectuarea de masuratori in rezervoareDotarea cu masca de protectie-instruirea lucratorilor referitor la prelevarea probelorpermanentSef Agentie comerciala

Vanzatori

Arsuri termice ca urmare a aprinderii accidentale a substantelor inflamabile ca urmare a nerespectarii cerintelor normativului NP 004-2003Existenta unui ghid de acordare a primului ajutor si instruirea lucratorilor Dotarea cu trusa de prim ajutor- acordarea primului ajutor in caz de arsuriConform tematiciiSef Agentie comerciala

Vanzatori

Actiuni gresite cadere de la inaltime la efectuarea operatiilor de afisare preturi, manipulare marfuri, afisare panouri publicitareAchizitionarea de scari sau schele omologateDotarea cu echipament de protectie adecvatElaborarea de instructiuni cu privire la lucrul la inaltime

-achizitionarea de scari, schele omologate, interzicerea improvizatiilor-instruirea lucratorilor cu privire la lucrul la inaltime

-efectuarea examenelor medicale a lucratorilor care efectueaza lucrari la inaltime- utilizarea de catre lucratori a echipamentului de protectie

- asistarea efectuarii operatiunilor de catre un alt lucrator PermanentanualManager exploatare

Vanzatori

Sef agentie comercialaSIPP

Actiuni gresite utilizarea focului deschis si fumatului in perimetrul statieiElaborarea de instructiuni referitor la utilizarea focului deschis si interdictia fumatului

-Instruirea lucratorilor referitor la utilizarea focului deschis si interzicerea fumatului

- Semnalizarea zonelor de interdictie a utilizarii focului deschis ,fumatului, celularelorpermanentSef Agentie comerciala

Manager vanzari

SIPP

Inspector PM regionala

Actiuni gresite legarea incorecta a furtunului de descarcare la autocisterna si gura de descarcare a rezervoruluiDotarea cu material absorbant

Cunoasterea modului de actiune in caz de poluare accidentala

Amplasarea de stingatoare transportabile in zona gurilor de descarcare

Instruirea lucratorilor cu privire la modul de utilizare a materialului absorbantDotarea cu trusa de prim ajutor -Instruirea personalului referitor la modul de actiune in caz de poluari accidentale

- -utilizarea materialului absorbant pentru indepartarea scurgerilor de produs petrolier

-acordarea primului ajutor in caz de nevoie

PermanentSef agentie comerciala

VanzatoriInspector PM regionala

Manager exploatare

Omisiuni- neutilizarea sau utilizarea gresita a echipamentului de protectie Dotarea cu echipament de protectie conform riscurilor identificateInstructiuni de utilizare a echipamentului de protectie-instruirea lucratorilor referitor la riscurile si necesitatea utilizarii echipamentului de protectie

-instruire referitor la modul de utilizare a echipamentului de protectieConform tematicii de instruireSef Agentie Comerciala

Inspector PM regionala

Vanzatori

SIPP

Omisiuni intreruperii livrarii de carburanti in caz de avarie in statie pericol incendiu explozieInstruirea lucratorilor referitor la modul de actiune in caz de avarie, incediul Executarea de aplicatii privind actionarea in caz de incendiu, avarie

Conform tematiciiSef agentie

ComercialaVanzator

Omiterea realizarii egalizarii de potential electrostatic inainte de descarcarea carburantului din autocisterna in rezervorDotarea cu cleste de impamantare la gurile de descarcareElaborarea de instructiuni referitor la efectuarea operatiei de descarcare a carburantului din autocisterna in rezervoarele statiei-instruirea lucratorilor referitor la efectuarea operatiei de descarcare a carburantului din autocisterna in rezervoarele statiei

permanentSef Agentie Comerciala

Vanzatori

Directia vanzari carburanti cu amanuntul

Manager exploatare

Risc chimic incendiu datorat aprinderii amestecului aer-gaze datorita nerespectarii cerintelor de siguranta la focConstruirea statiilor de distributie carburanti si dotarea acestora cu respectarea cerintelor de siguranta la foc prevazute de normativele tehnice si legislatia in vigoareElaborarea de planuri de interventie in caz de incendiu-verificarea respectarii cerintelor de siguranta la foc din SDC

- respectarea cerintelor de siguranta la foc la construirea sau retehnologizarea SDC

-instruirea lucratorilor referitor la modul de actiune in caz de incendiuTrimestrial

Permanent

permanentCadru tehnic psi regionala

Directia investitii

Manager exploatare regionala

Sef Agentie comerciala

Vanzatori

Recipiente sub presiune proiectare de corpuri sau particule in timpul operatiei de reglare a presiunii in pneuri, explozia anvelopei in timpul reglarii presiunii aeruluiVerificarea la punerea in functiune a buteliilor cu gaz utilizate la umflarea anvelopelorVerificarea si intocmirea Procesului verbal de punere in functiune a recipientului de catre RSVTI Directia regionalaInstruirea lucratorilor referitor la modul de utilizare a compresoarelor pentru umflat anvelope La punerea in functiuneRSVTI

Manger exploatare

Sef Agentie ComercialaVanzatori

Actiuni gresite manipularea si depozitarea necorespunzatoare a buteliilor GPLDotarea cu rastele conform prevederilor normativului NP 018

Legarea la centura de impamantare a rastelului cu buteliiInstruirea lucratorilor referitor la manipularea si depozitarea buteliilor conform NP 018Dotarea si amplasarea rastelelor conform cu prevederile normativului NP 018

Instruirea periodica a lucratorilor cu ocazia instruirii periodice

Verificarea existentei conexiunii la centura de impamantare a rastelului cu buteliipermanentManager exploatare si Directia vanzari produse nepetroliere si servicii

Sef Agentie Comerciala

Vanzatori

ANGAJATOR

Director General Adjunct

_1353910881.bin