plan de monitorizare a solului in zona rosia

13
Studenti: Moisa Marilena \ Racureanu Alexandra Grupa: IPMI 17602

Upload: alexandra-ake

Post on 14-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 1/13

Studenti: Moisa Marilena

\ Racureanu AlexandraGrupa: IPMI 17602

Page 2: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 2/13

Proiectul Rosia Montana etape:-constructie-exploatare

-inchidere-post-inchidere

Page 3: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 3/13

Materiale poluante(metale grele, oxizi decarbon,azot,sulf,COV-uri) → Atmosfera →

Transformari chimice de hidratare,oxidare → Ploi acide→Sol (acidifierea solului,afectarea vegetatiei)

Este necesar să se controleze, calitatea solului depozitatîn halde, rezultat în urma decopertării.

Page 4: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 4/13

Legea nr. 444 din 8 iulie 2002 pentru aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38 din anul2002

Hotărârea de Guvern nr. 1003 din anul 2003 Hotărârea de Guvern nr. 1403 din 19 noiembrie 2007 Hotărârea de Guvern nr.1408 din 19 noiembrie 2007 

Page 5: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 5/13

Parametri pot fi: o ƒTexturao ƒStructurao

ƒDensitatea aparentao Saturaţiao pHo Salinitatea (prin analiza conductivităţii electrice

şi a SAR)o ƒBaze de schimb cationico Macronutrienţio ƒHumuso ƒMetale grele

Page 6: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 6/13

  S-au stabilit puncte de recoltare a probelor de sol pentru sol nederanjat şi sol decopertat şi depus în

halde (sol fertil, recoltat din orizonturile organice,superioare, şi halde cu sol recoltat din orizonturileinferioare, minerale.).

Page 7: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 7/13

Se vor recolta probe de sol din zonele dezafectateanual în primii trei ani, după care, în funcţie de evoluţia fenomenelor legate de dezvoltarea solurilor,

 probele vor fi recoltate la intervale de 3-4 ani, până lao  perioadă de 20 de ani de la închiderea exploatării miniere.

Page 8: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 8/13

Toxicitatea este data de materialele poluante trimise iniţial înatmosferă sub formă de particule solide sau gaze, unde vor suferi anumite transformări chimice, vor reveni pe sol.

Metalele grele reprezinta o sursa de poluare (Cd, Co, Cr, Cu,

Fe, Mn, Ni, Pb, Zn ), datorita prafului rezultat în urma puşcărilor, a excavărilor şi a transportului. 

Alte surse de poluare sunt reprezentate de gazele de ardere alecombustibilului în mijloace mobile şi fixe. În compoziţia

acestora se află oxizii de carbon (CO, CO2), de azot (NOx, N2O), de sulf (SO2, SO3).

Page 9: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 9/13

Tabel.1. Repartiţia procentuală a probelor de sol dinzona Roşia Montană, pe clase de abundenţă în metalegrele, funcţie de valorile  pragurilor de alertă (PA) şi

de intervenţie (PI) 

Page 10: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 10/13

Page 11: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 11/13

Page 12: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 12/13

Page 13: Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

7/29/2019 Plan de Monitorizare a Solului in Zona Rosia

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-monitorizare-a-solului-in-zona-rosia 13/13

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de măsuri pentru a preveni poluareaaccidentală a solului sau pentru a reduce intensitatea unei eventuale poluări: 

 amenajarea de platforme betonate şi berme în locurile prevăzute pentru descărcareamaterialelor chimice şi a carburanţilor , în zonele unde va avea loc alimentarea cucarburanţi şi în parcurile auto;

 construirea de structuri pentru colectarea potenţialelor scurgeri sau deversări demateriale potenţial poluante;

asigurarea scurgerilor de materiale lichide potenţial poluante şi a apelor pluviale de pe amplasamentul uzinei de procesare a minereului către sisteme de colectarespecifice amenajate corespunzător; 

materialele absorbante folosite în scop depoluant şi apele rezultate de la operaţiunile ocazionale de îndepărtare a scurgerilor poluante se vor trata ca deşeuri periculoase; 

 haldele vor fi construite, pe platforme betonate, prevăzute cu berme pentru a prevenieroziunea prin apă şi pierderea de humus şi elemente nutritive.