pierderi, traume, suferinte

15
Pierderi, Traume, Pierderi, Traume, Suferinte Suferinte

Upload: antropologie

Post on 02-Nov-2014

47 views

Category:

Business


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Pierderi, Traume, Suferinte

Pierderi, Traume, Pierderi, Traume, SuferinteSuferinte

Page 2: Pierderi, Traume, Suferinte

““Pierderea este o parte esențială a procesului de Pierderea este o parte esențială a procesului de învățare ce se desfășoară pe parcursul vieții modelând învățare ce se desfășoară pe parcursul vieții modelând identitatile personalitățile” (Bruce, Schultz, 2004,identitatile personalitățile” (Bruce, Schultz, 2004, pg. 15) pg. 15)

o temă mereu actuală -traversează timpul și epocile o temă mereu actuală -traversează timpul și epocile și toate și toate civilizațiile (Kellehear, Collyer, 2007)civilizațiile (Kellehear, Collyer, 2007)

pierderi multiple,pierderi multiple, durere și suferință durere și suferință (Holocaust, războaie)(Holocaust, războaie)

HIV/SIDA, prostitutie,trafic, lipsa adapostului, drog, HIV/SIDA, prostitutie,trafic, lipsa adapostului, drog, refugiați, privare de libertate, violenta refugiați, privare de libertate, violenta domesticadomestica

Page 3: Pierderi, Traume, Suferinte

PierderiPierderi Obișnuite: Obișnuite: specifice stadiilor de dezvoltare/procesului de specifice stadiilor de dezvoltare/procesului de îmbătrânireîmbătrânire

Neobișnuite:Neobișnuite: cancer, SIDA cancer, SIDA

Comune:Comune: catastrofe naturale catastrofe naturale

Singulare: Singulare: viol, dizabilitateviol, dizabilitate

Așteptate/graduale:Așteptate/graduale: decesul decesul unei persoane în faza terminală unei persoane în faza terminală

Neașteptate: Neașteptate: somaj, accidentsomaj, accident

MultipleMultiple (asociate cu imbatranirea sau SIDA). Apar (asociate cu imbatranirea sau SIDA). Apar simultan sau simultan sau sub forma bulgarelui de zapadasub forma bulgarelui de zapada: pierderea locului de munca, a : pierderea locului de munca, a familiei, sanatatii fizice, securitatii financiare sau acuitatii familiei, sanatatii fizice, securitatii financiare sau acuitatii mentale (Kastenbaum, 2001). mentale (Kastenbaum, 2001).

Page 4: Pierderi, Traume, Suferinte

Trauma

Trauma - șoc emoțional violent/rană fizică sau sufletească

Trairea/expunerea la situatii de genul: - tortura, - terorism, - atrocitati in masa, - violenta, - mutilare, - accidente, - pierderea unui copil, - decese multiple, - dezastre naturale: cutremure, uragane, tornade, incendii

Page 5: Pierderi, Traume, Suferinte

Durerea/Suferința• Durere fizică şi “Durere Emoţională, Psihologică” Durere fizică şi “Durere Emoţională, Psihologică” legată de pierderilegată de pierderi• Rando (1984): durere - procesul de adaptare la Rando (1984): durere - procesul de adaptare la

irevocabilitatea pierderilor suferiteirevocabilitatea pierderilor suferite

• Durere nerezolvatăDurere nerezolvată - simptomele revin periodic - simptomele revin periodic• Durere cronicăDurere cronică - extinsă ca durata/excesiv de intensa- extinsă ca durata/excesiv de intensa • Durere întârziatăDurere întârziată - - simptomele apar după o perioadăsimptomele apar după o perioadă• Durere deformatăDurere deformată - alterarea relaţiilor interpersonale- alterarea relaţiilor interpersonale

• KastenbaumKastenbaum (1977): caracteristici ale (1977): caracteristici ale suferinzilor: suferinzilor: • dificultate în a accepta realitatea pierderilor, dificultate în a accepta realitatea pierderilor, • dezorganizarea stilului de viaţă, dezorganizarea stilului de viaţă, • anxietate, depresie, teamă, gânduri suicidare, pesimismanxietate, depresie, teamă, gânduri suicidare, pesimism

Page 6: Pierderi, Traume, Suferinte

SupravietuitoriiSupravietuitoriiAntropologia durerii (cultura-religie-durere)Antropologia durerii (cultura-religie-durere)

Kubler-RossKubler-Ross (1969) - etape de raspuns/boli terminale: (1969) - etape de raspuns/boli terminale: - refuz:- refuz: “nu mi se poate “nu mi se poate întâmpla tocmai mie” întâmpla tocmai mie” - mânie:- mânie: “de ce tocmai “de ce tocmai mie, nu este drept” mie, nu este drept” - - negociere:negociere: “poate este totuși un diagnostic greșit; “poate este totuși un diagnostic greșit; măcar să trăiesc să-mi văd copiii mari”, măcar să trăiesc să-mi văd copiii mari”, - depresie:- depresie: “o să mor, nu se “o să mor, nu se mai poate face nimic” mai poate face nimic” - - acceptare:acceptare: “o să fie totuși bine; viața merge inainte” “o să fie totuși bine; viața merge inainte”

resimțite la nivel biologic (cefalee, dureri resimțite la nivel biologic (cefalee, dureri stomacale), emoțional (disperare, panică, anxietate), stomacale), emoțional (disperare, panică, anxietate), cognitiv (scade capacitatea de concentrare, cognitiv (scade capacitatea de concentrare, halucinatii) și social (izolare sau agresivitate). halucinatii) și social (izolare sau agresivitate).

Page 7: Pierderi, Traume, Suferinte

Reacţii la PierderiReacţii la PierderiNegarea:Negarea: mecanism defensiv (Krupp, 1972); se manifestă mecanism defensiv (Krupp, 1972); se manifestă în plan somatic, comportamental şi psihologic în plan somatic, comportamental şi psihologicDepresiaDepresia:: tristeţe, descurajare, lipsă de speranţătristeţe, descurajare, lipsă de speranţăRuşinea şi vinovăţia:Ruşinea şi vinovăţia: inhibă exprimarea durerii inhibă exprimarea durerii Ideaţie suicidară:Ideaţie suicidară: cu sau cu sau fără un plan suicidar fără un plan suicidar Anxietatea:Anxietatea: generată de incertitudine, de generată de incertitudine, de schimbări majore în toate planurile vieţiischimbări majore în toate planurile vieţiiAbuzul de substanţe chimice:Abuzul de substanţe chimice: mecanism fals de mecanism fals de a face faţă disconfortuluia face faţă disconfortuluiComportamente de evitareComportamente de evitare CulpabilizareCulpabilizare:: regrete, remuşcăriregrete, remuşcări

Page 8: Pierderi, Traume, Suferinte

Tipuri de pierderi suferite

Pierderea istoriei personale: degradarea stării de sănătate, hospitalismul, lipsa actelor de identitate

Pierderea securităţii psihosociale: nesiguranţă, pierderea rolurilor sociale/a statusului comunitar

Pierderea tonusului emoţional: anxietate, depresie ideaţia suicidară, supărare, culpabilizări, iritabiliate,

nervozitate, abuz de drog si alcool, izolare, comportamente distructive

Page 9: Pierderi, Traume, Suferinte

• Pierderea speranţei: Pierderea speranţei: capcana riscurilor asociate, capcana riscurilor asociate, lipsa tratamentului vindecator, internări prelungite, lipsa tratamentului vindecator, internări prelungite, dureri insuportabiledureri insuportabile

• Pierderea interesului pentru viaţăPierderea interesului pentru viaţă

• Pierderea stimei de sine: Pierderea stimei de sine: mergând până la dispariţiemergând până la dispariţie

• Pierderea intimităţii: Pierderea intimităţii: prezenţa bolilor necesită adesea prezenţa bolilor necesită adesea întrebări suplimentare, bănuieli, justificări, argumente, întrebări suplimentare, bănuieli, justificări, argumente, discuţii, investigaţii medicale discuţii, investigaţii medicale

• Pierderea sprijinului social: Pierderea sprijinului social: reţeaua socială din care reţeaua socială din care aceştia fac parte este dominata de teamă şi rejectie aceştia fac parte este dominata de teamă şi rejectie

Page 10: Pierderi, Traume, Suferinte

Film - avortul chirurgical

Page 11: Pierderi, Traume, Suferinte

STUDIU DE CAZ: N.I.S.STUDIU DE CAZ: N.I.S.Pierderi, traume, suferințaPierderi, traume, suferința

Data si locul naşterii: 25 Nov. 1991, SomaliaData si locul naşterii: 25 Nov. 1991, Somalia

Page 12: Pierderi, Traume, Suferinte

TRAUME:TRAUME: capturată, ţinută în captivitate de miliţiile tribului majoritar, violată capturată, ţinută în captivitate de miliţiile tribului majoritar, violată de catre mai multi barbati şi torturată. Mama şi fraţii săi au fost ucişi în faţa sa. de catre mai multi barbati şi torturată. Mama şi fraţii săi au fost ucişi în faţa sa. Tatăl a murit de malarie. Tatăl a murit de malarie. Mama sa obişnuia să spele haine pentru diverse persoane în Mama sa obişnuia să spele haine pentru diverse persoane în schimbul unor sume mici de bani. Uneori era atacată în drumul spre casă, jefuită si violata. schimbul unor sume mici de bani. Uneori era atacată în drumul spre casă, jefuită si violata.

Page 13: Pierderi, Traume, Suferinte

După o lună, au început lupte între miliţia care o deţinea şi o altă miliţie locala, a După o lună, au început lupte între miliţia care o deţinea şi o altă miliţie locala, a profitat de haosul creat si a fugit. A fost ajutata de o ruda sa paraseasca tara. Era profitat de haosul creat si a fugit. A fost ajutata de o ruda sa paraseasca tara. Era traumatizata fizic si psihic. Se afla in Romania, unde a solicitat azil politic.traumatizata fizic si psihic. Se afla in Romania, unde a solicitat azil politic.

Page 14: Pierderi, Traume, Suferinte

Servicii de SuportServiciile medicale Serviciile medicale

medici de familie, dispensare, spitale publice/secţii de boli medici de familie, dispensare, spitale publice/secţii de boli infecţioase, clinici private, centre anti-drog, clinici de infecţioase, clinici private, centre anti-drog, clinici de dezintoxicare, programe post-cură, programe de reabilitaredezintoxicare, programe post-cură, programe de reabilitare

Serviciile socialeServiciile sociale

- DGASPC-URI: servicii de specialitate (suport)DGASPC-URI: servicii de specialitate (suport)- DMPS – prestaţii sociale (ex. indemnizaţia lunară de hrană DMPS – prestaţii sociale (ex. indemnizaţia lunară de hrană

pentru persoanele cu HIV/SIDA, ajutor de urgenţă, ajutor pentru persoanele cu HIV/SIDA, ajutor de urgenţă, ajutor financiar). financiar).

- Serviciile publice de la nivelul primăriilor: adăposturi, centreServiciile publice de la nivelul primăriilor: adăposturi, centre Societatea civilă/ONG-uri/PPP: programe de schimb de seringi Societatea civilă/ONG-uri/PPP: programe de schimb de seringi

Page 15: Pierderi, Traume, Suferinte

BibliografieBeder, J., 2004, Voices of Bereavement. A Casebook for Grief Counselors, Taylor & Francis Group, New York.

Bruce, E.J., Schultz, C.L., 2004, Through Loss, Acer Press.

Kellehear, A., Collyer, F., 2007, Death, Dying and Loss in the 21st Century, Health Sociology Reviewe, vol. 16, Issue 5, Dec. 2007, Content Management Pty Ltd, Australia.

Licht, M.L., Doka, K.J., 2003, Living with Grief. Coping with Public Tragedy, Hospice Foundation of America.

Kubler-Ross, E., 1969, On Death and Dying, Routledge.

Mitrofan, I., Buzducea, D., 2002, Psihologia pierderii și terapia durerii, Editura SPER, București.

Valentine, Ch., 2008, Bereavement Narratives. Continuing bonds in the twenty-first century, Taylor and Francis Group, Routledge, USA.