pg 03 examinare de catre laboratoarele subcontractante

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  1/6

  B-dul Pache Protopopescu, nr. 81, Sect. 2, BucuretiTel/Fax: (21! "# # / (21! $1% 21 %&-'ail: laorator)s*ne+o.ro, .s*ne+o.ro

  SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARESUBCONTRACTANTE

  Cod: PG-03ersiunea 1.. / Septe'rie 21"

  ELABORAT / REVIZUIT VERIFICAT APROBAT

  NUME u'itra aracine 0ntoanela urici aniela liescu ir3il +an

  FUNCTIE Specialist S Se4 5aorator ana3er 5aorator irector 6eneral

  SEMNATURA

  DATA 1.7.21" 2.7.21" ".7.21" .7.21"

  Exe!"#$controlat, nr. /De%&'(#$: eparta'ent .

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  2/6

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE ) SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

  COD: PG-03 VERSIUNEA *+0 /Se!&e,$'e 0*. EXEMPLAR NR+ P#'(#: /

  90 P&;T< area de catre personalul 5aoratorului S*ne+o o'ania. eproducereainte3ral? sau [email protected]? a pre>entului docu'ent An orice [email protected] i prin orice procedeu (electronic, 'ecanic, 4otocopiere,'icro4il'e, etc.!, este inter>is?, dac? nu exist? acordul scris al S*ne+o o'ania.;u se per'ite 'odi4icarea acestui docu'ent de catre utili>ator. S*ne+o o'ania nu Ai asu'? responsailitea, nu3arantea>? explicit sau i'plicit caracterul co'plet, nealterat i 3radul de utilitate a docu'entului An ca>ul An careutili>atorul a operat 'odi4ic?ri i nu poate 4i 4?cut responsail de orice 4el de pa3ue re>ultate An ur'a utili>?rii sale.atorul, isi asu'a intrea3a responsailitate pentru des4asurarea, 4inali>area si i'ple'entarea corespun>atoare adocu'entului.

  I(d'2#&o$1" #2&1#"'#$'"o$

  ersiunea Persoana care aelaorate/re+i>uit docu'entul

  entiuni asupra docu'entului elaorat ataelaorarii/ re+i>iei

  1. hi'. aria u'itra ocu'ent initial Sept. 21"

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  3/6

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE ) SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

  COD: PG-03 VERSIUNEA *+0 /Se!&e,$'e 0*. EXEMPLAR NR+ P#'(#: 3/

  90 P&;T< are re>ultate de exa'inare ........................................................................................................................

  5+ RESPONSABILITATI....................................................................................................................................... 5.1.

  irector 6eneral ...................................................................................................................................................

  .2. ana3er 5aorator ............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ............. .......... .$.

  irector edical ................................................................................................... E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+

  .". Se4 5aorator ....................................................................................................................................................... .. esponsail contract ........................................................................................... E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+.%.

  irector aretin3 ................................................................................................ E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+

  .#.

  Se4 de eparta'ent ............................................................................................. E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+

  .8.

  irector an>ari ................................................................................................... E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+

  .7. Personalul apartinand eparta'entului an>ari .................................................. E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+.1.

  Personalul apartinand eparta'entului eceptie ................................................ E$$o$6 Boo7#$7 (o& de8'(ed+

  +

  RESURSE UTILIZATE..................................................................................................................................... 5

  9+ INREGISTRARI............................................................................................................................................... 6

  + ANEXE ..............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

  ;+ DESTINATARII PROCEDURII.......................................................................................................................... 6

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  4/6

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE ) SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

  COD: PG-03 VERSIUNEA *+0 /Se!&e,$'e 0*. EXEMPLAR NR+ P#'(#: ./

  90 P&;T< ultatelor acestoracti+itati, re4eritor la indeplinirea de catre un oiect supus e+aluarii con4or'itatii a cerintelor speci4icateC

  - Ce$'(ne+oie sau asteptare declarata, in 3eneral i'plicita sau oli3atorieC-

  A!$o,#$e per'isiune pentru un produs sau proces de a 4i pus pe piata sau utili>at pentru scopurile declarate sau inconditiile declarateC

  -

  LSR:5aoratoarele S*ne+o o'aniaC

  -

  S!e2'#"'%& SMC:Specialist Siste' de ana3e'ent al alitatii.

  .+

  DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CADRUL PROCEDURIIGENERALE

  5aoratoarele S*ne+o o'ania nu sucontractea>a anali>e acreditate &;0. Fiecare laorator S*ne+o lucrea>a anali>eleacreditate in locatia pentru care a pri'it acreditare.5aoratoarele S*ne+o o'ania descriu in aceasta procedura 'odul de selectare si e+aluare a laoratoarelor contractate sia consultantilor, care 4urni>ea>a puncte de +edere, precu' si interpretarea pentru testare co'plexa in orice disciplina.

  .+*+

  Se"e2$e# %' e=#"1#$e# "#,o$#&o#$e"o$ 2o(&$#2(&e %' # 2o(%1"(&'"o$

  5aoratoarele S*ne+o o'ania sunt responsaile pentru 'odul de selectare, 'onitori>are a calitatii executiei si aco'petentei laoratoarelor contractante si a consultantilor.ontractele cu laoratoarele si consultantii contractati sunt re+i>uite periodic pentru a asi3ura ca cerintele de calitate suntindeplinite.nre3istrarile acestor re+i>uiri periodice (anual! sunt 'entinute.5aoratoarele S*ne+o o'ania 'entin un re3istru al tuturor laoratoarelor contactate si a consultantilor ale caror opinii suntsolicitate.Solicitarile si re>ultatele tuturor esantioanelor contractate sunt pastrate pentru o perioada deter'inata de 1 ani.

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  5/6

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE ) SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

  COD: PG-03 VERSIUNEA *+0 /Se!&e,$'e 0*. EXEMPLAR NR+ P#'(#: 5/

  90 P&;T< a re>ultatele! i'preuna cu ana3erul de laoratorC

  - distriuie docu'entatia si in4or'ea>a personalul laoratorului despre noile anali>e introduse in ererea deanali>eC

  - intoc'este si aproa notele in4or'ati+e.-

  asi3ura respectarea conditiilor contractuale pe toata durata des4asurarii acestuiaC

  + RESURSE UTILIZATE

  +*+ M#&e$'#"e:-

  alculator, i'pri'anta, EeroxC- artie.-

  ++ U#(e:-

  personal speciali>at.

 • 7/23/2019 PG 03 Examinare de Catre Laboratoarele Subcontractante

  6/6

  LABORATOR ANALIZE MEDICALE ) SYNEVO ROMANIA

  PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

  COD: PG-03 VERSIUNEA *+0 /Se!&e,$'e 0*. EXEMPLAR NR+ P#'(#: /

  90 P&;T<