persoana fizic ă

of 17 /17
Persoana Fizică. Apararea drepturilor nepatrimoniale în reglementarea noului cod civil Lector: Av. Silvana Racoviceanu

Upload: reeves

Post on 07-Jan-2016

37 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Persoana Fizic ă . Apararea drepturilor nepatrimoniale în reglementarea noului cod civil Lector: Av. Silvana Racoviceanu. Persoana Fizic ă. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Persoana Fizic ă

Persoana Fizică. Apararea drepturilor nepatrimoniale în reglementarea noului cod civil

Lector: Av. Silvana Racoviceanu

Page 2: Persoana Fizic ă

Persoana Fizică

Omul considerat în mod individual, ca membru al societăţii, având calitatea de subiect de drept.

Calitatea de subiect de drept este recunoscută şi garantată tuturor persoanelor fizice fără nici o discriminare pe motiv de rasă, naţionalitate, sex, religie sau grad de cultură.

Persoana fizică are, în condiţiile legii, capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu.

Page 3: Persoana Fizic ă

Clasificarea drepturilor subiective civile, in functie de natura continutului acestora

• Drepturi patrimoniale - evaluabile in bani, transmisibile;

- reale, de creanta.• Drepturi nepatrimoniale (Jus in personam)

- sunt drepturi intim legate de existenţa fiinţei umane, practic inseparabile de persoană, în sensul că nu poate exista o persoană căreia să-i lipsească dreptul la integritate fizică şi morală sau dreptul de a fi individualizată în cadrul familiei şi al societăţii prin nume, domiciliu sau stare civilă;

- nu sunt transmisibile altor persoane nici în timpul vieţii, nici pe cale de moştenire;

- sunt drepturi absolute, opozabile erga omnes;

- pot fi apărate oricând în faţa instanţei de judecată, indiferent cât timp ar fi trecut de la încălcarea acestora (sunt imprescriptibile extinctiv) şi nici o altă persoană nu le poate dobândi prin folosire îndelungată (sunt imprescriptibile achizitiv).

Page 4: Persoana Fizic ă

Drepturile nepatrimoniale

• Drepturile nepatrimoniale pot fi împărţite în trei categorii:

- drepturi privind existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei (ex.: dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la onoare);

- drepturi privind individualizarea persoanei fizice (ex.: dreptul la nume, dreptul la domiciliu, la stare civilă);

- drepturi privind creaţia intelectuală (ex.: drepturile de autor şi drepturile conexe, dreptul de inventator, dreptul asupra programelor de calculator, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale).

• Din categoria drepturilor personale nepatrimoniale, în mod deosebit atrag atenţia literaturii de specialitate şi practicii judiciare drepturile personalităţii (ex.: dreptul la imagine, dreptul la viaţă privată, dreptul la nume).

Page 5: Persoana Fizic ă

Reglementari actuale

Institutie nou introdusa prin Capitolul II - „Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente” din Titlul II „Persoana fizica”, a Cartea I – „Despre persoane” din Codul Civil (articolele 58-81);

Notiunea de DREPTURI ALE PERSONALITATII apare in cadrul Art. 58:(1) Orice persoana are dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vietii private, precum si alte asemenea drepturi recunoscute de lege.(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.

ATRIBUTE DE IDENTIFICARE - Art. 59: Orice persoana are dreptul la nume, la domiciliu, la resedinta, precum si la o stare civila, dobandite in conditiile legii.

Art. 60 : Orice persoana are DREPTUL DE A DISPUNE DE SINE INSASI daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

Sintetizand, orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica si psihica, demnitatea, intimitatea vietii private, libertatea de constiinta, creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica``.

Page 6: Persoana Fizic ă

Reglementari actualeDrepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice

- Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.- Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.- Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.- Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea selectiei persoanelor. - Sunt interzise orice interventii medicale asupra caracterelor genetice avand drept scop modificarea descendentei persoanei, cu exceptia celor care privesc prevenirea si tratamentul maladiilor genetice.- Este interzisa orice interventie avand drept scop crearea unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane vii sau moarte, precum si crearea de embrioni umani in scopuri de cercetare.- Utilizarea tehnicilor de reproducere umana asistata medical nu este admisa pentru alegerea sexului viitorului copil decat in scopul evitarii unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia.

Page 7: Persoana Fizic ă

Reglementari actuale

- Corpul uman este inviolabil. Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica. Nu se poate aduce atingere integritatii fiintei umane decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege .

- Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi intreprins decat in scopuri medicale sau de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuata decat in cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, dupa caz, sau in scopuri medicale ori de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.

- Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

- Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.

Page 8: Persoana Fizic ă

Reglementari actuale

- Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana de la donatori in viata se fac exclusiv in cazurile si conditiile prevazute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil si expres al acestora si numai dupa ce au fost informati, in prealabil, asupra riscurilor interventiei. In toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimtamantului dat, pana in momentul prelevarii.

- Este interzisa prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana de la minori, precum si de la persoanele aflate in viata, lipsite de discernamant din cauza unui handicap mintal, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, in afara cazurilor expres prevazute de lege .

Page 9: Persoana Fizic ă

Analiza comparativa : « Dr. Personalitatii »

De mentionat opinia Prof. Gh. Beleiu, publicata in lucrarea Drept Civil. Persoanele (1982), in care acesta includea in categoria drepturilor personale nepatrimoniale urmatoarele:

1. Dreptul omului la viata;2. Dreptul la integritate fizica;3. Dreptul la sanatate;4. Dreptul la demnitatea umana;5. Dreptul la libertatea persoanei;6. Dreptul la secretul vietii particulare sau private;7. Dreptul asupra imaginii si vocii persoanei.

Page 10: Persoana Fizic ă

Analiza comparativa: reglementari anterioare

1. Dreptul la viata: « Este primul si cel mai important drept al omului » (Gh. Beleiu)

• Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice nu il mentioneaza expresis verbis

• Era (si este) consacrat in prevederile Codului Penal, prin incriminarea faptelor care aduc atingere acestui drept (omorul, pruncuciderea, determinarea/inlesnirea sinuciderii, etc.)

• Pactul international privind drepturile civile si politice ratificat de Romania prin Decr. 212/1974 consacra expresis verbis dreptul la viata (Art. 6 pct. 1)

2. Dreptul la integritate fizica (si sanatate): « este foarte apropiat » de dreptul la viata (Gh.Beleiu)

• Este consacrat de Codul Penal (vatamarea corporala, lovirea, etc.)• Era consacrat si de Legea 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei -

cuprindea dispozitii privind recoltarea de sange uman, prelevarea de organe si transplantarea de organe si tesuturi umane - a fost modificata progresiv dupa 1990 si abrogata ulterior prin Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Page 11: Persoana Fizic ă

Analiza comparativa: reglementari anterioare

3. Dreptul la demnitate: cuprinde « onoarea si reputatia persoanei » (Gh. Beleiu)

• Art. 72 (2) NCC : « este interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia (…) »

• Decr. 31/1954 nu prevede expres denumirea de « dreptul la demnitate » dar consacra expres cele doua componente ale sale.

• Deasemenea in Codul Penal au existat reglementari cu privire la insulta, calomnie abrogate in prezent ; in vigoare art. 250 C.Pen privind purtarea abuziva.

• Pactul international privind drepturile civile si politice prevede ca « nimeni nu poate fi supus atingerii ilegale aduse onoarei si reputatiei sale » (art.17)

• Legea presei 3/1974, republicata in 1978 prevede ca este interzisa publicarea si difuzarea prin presa a materialelor « care cuprind date de natura a stirbi demnitatea onoarea sau reputatia unei persoane, prestigiul sau social ori profesional ori prin care se profereaza insulte, calomnii sau se aduc amenintari la adresa unei persoane » (art. 67 alin. 2 lit. j)

Page 12: Persoana Fizic ă

Analiza comparativa: reglementari anterioare

3. Dreptul la secretul vietii particulare sau private: cuprinde « onoarea si reputatia persoanei » (Gh. Beleiu)

• Art. 71 (1) NCC : « orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private »; sunt interzise imixtiunile in viata intima, personala sau de familie, in domiciliul, resedinta sau corespondenta unei persoane fara consimtamantul sau.

• Pactul international privind drepturile civile si politice prevede ca « nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale in viata particulara, in familie, domiciliul sau corespondenta sa. Orice persoana adre dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri » (art.17)

• Caracterul inviolabil al domiciliului si al corespondentei este consacrat expres de Constitutia Romaniei;

• Legea presei 3/1974, republicata in 1978 prevede ca ziaristul nu are dreptul sa ceara, iar cei solicitati nu au obligatia sa furnizeze date si informatii « care se refera la aspecte intime ale vietii personale » (art.59)

Page 13: Persoana Fizic ă

Analiza comparativa: reglementari anterioare

3. Dreptul la propria imagine • In legislatia franceza a aparut pentru prima data in dezbaterile asupra Legii

presei (1819) - « Voilà donc la vie privée murée! » (Royer-Collard)• Art. 73 NCC : (1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.

(2) In exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa impiedice reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice ori a vocii sale sau, dupa caz, untilizarea unei asemenea reproduceri.(…)

• Art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului protejeaza dreptul la imagine;

• Legea audiovizualului 504/2002;• Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la

propria imagine dispune la Art. 4.(1) “Inregistrarile continand imagini sau/si convorbiri ale unei persoane nu pot fi difuzate decat cu acordul acesteia.”

Page 14: Persoana Fizic ă

Limitele drepturilor privind viata privata si demnitatea

• Art. 75 NCC : (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

• Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine dispune:Art. 2. In sensul prezentei decizii, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale sau nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii, care nu contravin bunelor moravuri si care nu incalca drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Page 15: Persoana Fizic ă

Limitele drepturilor privind viata privata si demnitatea

• Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine dispune:Art. 3. (1) Nu orice interes sau curiozitate a publicului trebuie satisfacuta; invocarea dreptului la informare nu poate servi la acoperirea preocuparilor preponderent financiare ale radiodifuzorilor. (2) Dreptul la propria imagine nu trebuie sa impiedice aflarea adevarului in probleme de interes public justificat. Art. 4 (1) Inregistrarile continand imagini sau/si convorbiri ale unei persoane nu pot fi difuzate decat cu acordul acesteia. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care: a) demersurile jurnalistice raspund unui interes public justificat; b) inregistrarea este incidentala si este realizata in locuri publice.

Page 16: Persoana Fizic ă

Apararea drepturilor nepatrimoniale

• Sectiune inspirata de Codul Civil Elvetian, apararea drepturilor nepatrimoniale isi regaseste aplicabilitatea in art. 252 - 257 NCC, prin care se introduc sanctiuni cu privire la incalcarea drepturilor nepatrimoniale, insotite de masuri provizorii care pot fi dispuse de instanta de judecata;

• Legea audiovizualului 504/2002 reglementeaza dreptul la replica;• Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului

la propria imagine;• Legea presei 3/1974;• Art. 1349 NCC privind raspunderea delictuala.Jurisprudenţa CEDO stabileste insa ca orice dezvaluire care serveste

interesului public nu interfereaza cu dreptul persoanei publice la propria imagine. De exemplu, dacă un ministru isi angajează amanta intr-o institutie publica, pe bani publici, atunci subiectul poate deveni de interes public. Daca amanta este angajata a ministerului si daca cei doi se intalnesc in timpul programului, atunci informatia serveste interesului public"

Page 17: Persoana Fizic ă

VA MULTUMESC.