pdf atlas de anatomie grant ediția a xiv-a ·  · 2018-02-22mediastinul .....221 plămânii și...

of 18 /18
CAPITOLUL 1 Spatele Prezentare generală ............................................................... 2 Coloana vertebrală cervicală .................................................. 8 Articulațiile craniovertebrale ................................................. 12 Coloana vertebrală toracică ................................................. 14 Coloana vertebrală lombară ................................................. 16 Ligamentele și discurile intervertebrale................................. 18 Oasele, articulațiile și ligamentele centurii pelviene .............. 23 Anomalii ale vertebrelor ....................................................... 29 Mușchii spatelui și ai cefei .................................................... 30 Regiunea suboccipitală ........................................................ 40 Măduva spinării și meningele ............................................... 42 Plexuri venoase vertebrale.................................................... 50 Componentele nervilor spinali ............................................. 51 Dermatoame și miotoame ................................................... 54 Nervii autonomi................................................................... 56 Examinarea imagistică a coloanei vertebrale......................... 60 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

Upload: truongkhuong

Post on 19-May-2018

275 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

CAPITOLUL 1

Spatele

Prezentare generală ...............................................................2

Coloana vertebrală cervicală ..................................................8

Articulațiile craniovertebrale .................................................12

Coloana vertebrală toracică .................................................14

Coloana vertebrală lombară .................................................16

Ligamentele și discurile intervertebrale .................................18

Oasele, articulațiile și ligamentele centurii pelviene ..............23

Anomalii ale vertebrelor .......................................................29

Mușchii spatelui și ai cefei ....................................................30

Regiunea suboccipitală ........................................................40

Măduva spinării și meningele ...............................................42

Plexuri venoase vertebrale ....................................................50

Componentele nervilor spinali .............................................51

Dermatoame și miotoame ...................................................54

Nervii autonomi...................................................................56

Examinarea imagistică a coloanei vertebrale.........................60

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

2 Spatele PREZENTARE GENERALĂ

Costal

Vertebra sacrală

TransversElemente

Corp

Vertebra toracică

Proces transvers

Capul coastei

Coastă

Tuberculcostal

Joncțiunea neurocentrală

Vertebra cervicală

Vertebra lombară

Transvers

Elemente

Costal

B. Vedere superioară

Arc vertebral

Joncțiunea neurocentrală

Gaura transversală

Transvers(tuberculul posterior)Elementele

procesului (apofizei)transvers

Costal(tuberculul anterior)

Corp

Corp

Corp

7 vertebrecervicale

12 vertebretoracice

5 vertebrelombare

Sacrul

Coccis

Osul coxal

Discuri intervertebrale

Găuri intervertebrale

A. Vedere laterală

A. Coloana vertebrală se articulează cu craniul și osul coxal.• De obicei, coloana vertebrală este formată din 24 de vertebre

separate (presacrale), 5 vertebre fuzionate care formează osul sacru și, variabil, 4 vertebre coccigiene fuzionate sau separate. Dintre cele 24 de vertebre separate, 12 se articulează cu coastele (vertebrele toracice), 7 sunt la nivelul gâtului (vertebrele cervi-cale) și 5 sunt în regiunea lombară (vertebrele lombare).

• Nervii spinali părăsesc canalul vertebral (spinal) prin găurile in-tervertebrale. Există 8 nervi cervicali, 12 nervi toracici, 5 nervi lombari, 5 nervi sacrali și 1-2 nervi coccigieni.

B. Părțile omoloage vertebrelor. Coasta este un element osos liber în regiunea toracică; în regiunile cervicală și lombară, este repre-zentată de partea anterioară a procesului transvers, iar la nivelul sacrului, de partea anterioară a masei laterale.

1.1 PREZENTARE GENERALĂ A COLOANEI VERTEBRALE

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 2

Membrul superior

Prezentare generală .............................................................64

Oasele .............................................................................64

Nervii ..............................................................................70

Arterele ...........................................................................76

Venele și limfaticele..........................................................78

Compartimentele musculofasciale ...................................82

Regiunea pectorală ..............................................................84

Axila, vasele axilare și plexul brahial .....................................91

Regiunea scapulară și regiunea superficială a spatelui .........102

Brațul și coafa rotatorilor ....................................................106

Articulațiile umărului ..........................................................120

Regiunea cotului ................................................................128

Articulația cotului ...............................................................135

Regiunea anterioară a antebrațului .....................................140

Fața anterioară a articulației radiocarpiene și regiunea palmei ..............................................................148

Regiunea posterioară a antebrațului ...................................164

Fața posterioară a articulației radiocarpiene și dorsul mâinii ...167

Fața laterală a articulației radiocarpiene și a mâinii ................172

Fața medială a articulației radiocarpiene și a mâinii ...............175

Oasele și articulațiile radiocarpiene și ale mâinii ..................176

Funcțiile mâinii: prehensiune și susținere ............................183

Examinarea imagistică și anatomie secțională .....................184

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

64 Membrul superior PREZENTARE GENERALĂ: OASELE

11

2233 44 55

1

23 4 5

Clavicula

Mâna

Scapula

Humerusul

Radiusul

Oasele

carpiene

Oasele

metacarpiene

(1–5)

Falangele

A. Vedere anterioară

Articulațiaradiocarpiană

Articulația cotului

Articulația umăruluiRegiunea umărului(scapula și

humerusul proximal)

Brațul

Antebrațul

Ulna

Legendă

Repere osoase palpabile ale membrului superior

Articulațiile împart membrul superior în patru regiuni principale: umăr, braț, antebraț și mână.

2.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI SUPERIOR

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 3

Toracele

Regiunea pectorală ............................................................192

Regiunea mamară ..............................................................194

Oasele și articulațiile toracelui ............................................202

Pereții toracelui ..................................................................209

Conținuturile cutiei toracice ...............................................217

Cavitățile pleurale ..............................................................220

Mediastinul ........................................................................221

Plămânii și pleura ...............................................................222

Bronhiile și segmentele bronhopulmonare .........................228

Inervația și drenajul limfatic al plămânilor ..........................234

Configurația externă a inimii ..............................................236

Vasele coronare ..................................................................246

Sistemul de conducere al inimii ..........................................250

Configurația internă a inimii și aparatul valvular .................251

Mediastinul superior și vasele mari .....................................258

Diafragma .........................................................................265

Toracele posterior ..............................................................266

Privire generală asupra inervației autonome .......................276

Privire generală asupra drenajului limfatic al toracelui ........278

Examinarea imagistică și anatomie secțională .....................280

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

REGIUNEA PECTORALĂ Toracele 193

• Mușchiul platysma, care coboară la coastele 2 sau 3, este secți-onat scurt la ambele extremități ale specimenului; împreună cu nervii supraclaviculari, este reflectat superior în partea dreaptă.

• Fascia pectorală acoperă mușchiul pectoralul mare.• Clavicula se află profund de țesutul subcutanat și mușchiul

platysma.• Vena cefalică trece profund în triunghiul clavipectoral (deltopec-

toral) pentru a se alătura venei axilare.

• Nervii supraclavicular (C3 și C4) și toracic superior (T2-T6) furni-zează inervație cutanată regiunii pectorale.

• Triunghiul clavipectoral (deltopectoral), delimitat superior – de claviculă, lateral – de mușchiul deltoid și medial – de capul clavi-cular al mușchiului pectoral mare, constituie baza unei depresi-uni de suprafață numită fosa infraclaviculară.

DISECȚIA PLANULUI SUPERFICIAL, REGIUNEA PECTORALĂ LA BĂRBAT 3.2

Tegument

M. platysma

Țesut subcutanat

Ramuri mamare laterale ale ramurilor cutanate pectorale laterale din nervii intercostali

Fascia pectorală ce

acoperă M. pectoral

mare

Cartilajul costal al coastei 6

Ramuri mamare mediale ale ramurilor cutanate pectorale anterioare din nervii intercostali

Nervii supraclaviculari (C3 și C4)

Triunghiulclavipectoral

(deltopectoral)

Nervul intercostobrahial (T2)

Ramuri mamarelaterale și posterioare

ale nervilor cutanațipectorali laterali (T3-T6)

(din nervii intercostali)

M. dințat anterior

M. oblic extern

Clavicula

Vena cefalică

Capul clavicular

Capul sternocostal

M. pectoral

mare

Vedere anterioară

M. deltoid

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

Prezentare generală ...........................................................288

Peretele abdominal anterolateral ........................................290

Regiunea inghinală ............................................................300

Testiculele ..........................................................................310

Peritoneul și cavitatea peritoneală ......................................312

Sistemul digestiv ................................................................322

Stomacul ...........................................................................323

Pancreasul, duodenul și splina ...........................................326

Intestinele ..........................................................................330

Ficatul și vezica biliară ........................................................340

Canalele biliare ..................................................................350

Sistemul venos port ...........................................................354

Viscerele abdominale posterioare .......................................356

Rinichii...............................................................................359

Peretele abdominal posterolateral ......................................363

Diafragma .........................................................................368

Aorta abdominală și vena cavă inferioară ...........................369

Inervația autonomă............................................................370

Drenajul limfatic ................................................................376

Examinarea imagistică și anatomie secțională .....................380

CAPITOLUL 4

Abdomenul

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

288 Abdomenul PREZENTARE GENERALĂ

Plămânul stâng

Apexul cardiac

Splina

Conturul pancreasului

Stomacul

Colonul transvers

Ileon

Colonul descendent

Vezica urinară

Spina iliacă anterosuperioară

Cecul

Colonul ascendent

Conturul duodenului

Fundul vezicii biliare

Ficatul

Conturul

diafragmului

Plămânul drept

Jejun

Intestinul subțire

A. Vedere anterioară

Pilorul

Conturul

esofagului

Conturul

pleurei parietale

4.1 VISCERELE ABDOMINALE IN SITU

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 5

Pelvisul și perineul

Centura pelviană ...............................................................388

Ligamentele centurii pelviene ........................................... 395

Planșeul și pereții pelvisului ............................................... 396

Plexurile sacral și coccigian ............................................... 400

Reflectările peritoneale în pelvis ........................................ 402

Rectul și canalul anal ......................................................... 404

Organele pelvisului la bărbat............................................. 410

Vascularizația pelvisului la bărbat ...................................... 416

Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la bărbat ....... 418

Inervația organelor pelviene la bărbat ............................... 420

Organele pelvisului la femeie .............................................422

Vascularizația pelvisului la femeie .......................................432

Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la femeie ........434

Inervația organelor pelviene la femeie ...............................436

Regiunea subperitoneală a pelvisului ..................................440

Configurația externă a perineului .......................................442

Prezentare generală a perineului ........................................444

Perineul la bărbat ...............................................................449

Perineul la femeie ..............................................................458

Angiografia pelviană ..........................................................466

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

390 Pelvisul și perineul CENTURA PELVIANĂ

A. Vedere anterioară

Articulația sacroiliacă

Aripioara sacrului

Promontoriul sacral

Sacrul

Articulația sacrococcigiană

Coccis

Acetabulul

Simfiza pubiană

Tuberculul pubian

Spina ischiatică

Spina iliacăanterosuperioară

Spina iliacă anteroinferioară

Unghiul subpubian

Arcul pubian

Creasta iliacă

Fosa iliacă

Ilion

Pube

Ischion

Osul coxal

Gaura obturată

Osul coxal

Sacrul

Regiunea gluteală

Membrana obturatorie

Strâmtoareapelvianăinferioară

Regiunea perineală

Pelvisul mic

Osul coxal

Planul

strâmtorii

pelviene

superioare

Pelvisul mare

B. Secțiune coronală C. Vedere anterioară

Cheie

Pelvisul mic (adevărat)

Pelvisul mare (fals)

A. Oasele pelvisului. Cele trei oase care formează pelvisul sunt: pubele, ischionul și ilionul. B. și C. Pelvisul mic și pelvisul mare, ilustrații schematice. Planul strâmtorii pelviene superioare (săgeata

cu două capete în B) separă pelvisul mare (parte a cavității abdomi-nale) de pelvisul mic (cavitatea pelviană).

5.3 OASELE ȘI PĂRȚILE PELVISULUI

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 6

Membrul inferior

Prezentare generală ...........................................................468

Scheletul osos ................................................................468

Nervii ............................................................................472

Vasele de sânge .............................................................478

Limfaticele .....................................................................482

Compartimentele musculofasciale .................................484

Spațiul retroinghinal și trigonul femural .............................486

Compartimentul anterior și medial al coapsei ....................490

Fața laterală a coapsei ........................................................497

Oasele și inserțiile musculare ale coapsei ............................498

Regiunea fesieră și compartimentul posterior al coapsei .....500

Articulația coxofemurală ....................................................510

Regiunea genunchiului ......................................................516

Articulația genunchiului .....................................................522

Compartimentul anterior și lateral al gambei, fața dorsală a piciorului ......................................................536

Compartimentul posterior al gambei .................................546

Articulațiile tibiofibulare .....................................................556

Fața plantară a piciorului ....................................................557

Articulațiile gleznei, subtalară și ale piciorului .....................562

Examinarea imagistică și anatomie secțională .....................576

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

468 Membrul inferior PREZENTARE GENERALĂ: SCHELETUL OSOS

Spina iliacăanterosuperioară

Trohanterul mare

Trohanterul mic

Creasta iliacă

Osul coxal

Simfiza pubiană

Tuberozitatea ischiatică

Femur

Rotula (patella)

Tibia

Fibula

Maleola medială

Maleola lateralăCalcaneul

Regiunea șoldului

Articulația coxofemurală

Regiunea femurală

(coapsa)

Regiunea genunchiului

Regiunea gambei

Regiunea gleznei

Regiunea piciorului

Articulația genunchiului

Articulația gleznei

Regiunea poplitee

A. Vedere anterioarăB. Vedere posterioară

Sacrul

Legendă

Reperele palpabile ale oaselor membrului inferior

Oasele coxale se unesc anterior la simfiza pubiană, iar posterior, se articulează cu sacrul. Femurul se articulează proximal cu osul coxal

și, distal, cu tibia. Tibia și fibula (peroneul) sunt oasele gambei,care se articulează cu piciorului la nivelul gleznei.

6.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI INFERIOR

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 7

Capul

Craniul...............................................................................582

Fața și scalpul ....................................................................602

Meningele și spațiile meningeale .......................................611

Baza craniului și nervii cranieni ...........................................616

Vascularizația creierului ......................................................622

Orbita și globul ocular .......................................................626

Regiunea parotidiană .........................................................638

Regiunea temporală și fosa infratemporală .........................640

Articulația temporomandibulară ........................................648

Limba ................................................................................652

Palatul ...............................................................................658

Dinții .................................................................................661

Nasul, sinusurile paranazale și fosa pterigopalatină .............666

Urechea .............................................................................679

Drenajul limfatic al capului .................................................692

Inervația autonomă a capului .............................................693

Examinarea imagistică a capului.........................................694

Neuroanatomie: privire generală și sistemul ventricular ......698

Telencefalul și diencefalul ...................................................701

Trunchiul cerebral și cerebelul ............................................710

Examinarea imagistică a creierului ......................................716

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

582 Capul CRANIUL

M

S

B. Vedere anteroposterioară

PP

Fontanela anterioară

Sutura frontală

(metopică)

Sutura internazală

Sutura intermaxilară

Simfiza mandibularăA. Vedere anterioară

Eminența parietală Fontanela anterioară

Eminența frontală

Fontanela anterolaterală

Maxilarul

Mandibula

Timpanul în meatul acustic extern

Fontanela posterolaterală

C. Vedere laterală

Frontalul

Cavitatea

orbitală

Maxilarul

Mandibula

Ramura

mandibulei

Zigomaticul

Occipitalul

Temporalul

A. Craniul la naștere, fața anterioară. B. Radiografie de craniu la un sugar de 6½ luni. C. Craniul la naștere, fața laterală.

Comparație cu craniul adultului (Figurile 7.2-7.4):• Maxilarul și mandibula sunt proporțional mici.• Simfiza mandibulară, care se închide în timpul celui de-al doilea

an de viață, și sutura frontală, care se închide în jurul vârstei de 6 ani, sunt încă deschise (nefuzionate).

• Cavitățile orbitale sunt proporțional mari, dar fața este mică; scheletul facial formează doar o optime din întregul craniu, în timp ce la adult reprezintă o treime.

7.1 CRANIUL LA NAȘTERE ȘI ÎN PRIMA COPILĂRIE

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 8

Gâtul

Structurile subcutanate și fascia cervicală ...........................722

Scheletul gâtului ................................................................726

Regiunile gâtului ................................................................728

Regiunea laterală a gâtului (triunghiul posterior) ................730

Regiunea anterioară a gâtului (triunghiul anterior) .............734

Structurile neurovasculare ale gâtului .................................738

Compartimentul visceral al gâtului .....................................744

Regiunea toracocervicală și regiunea prevertebrală a gâtului ............................................................................748

Regiunea submandibulară și planșeul cavității bucale .........754

Faringele ............................................................................758

Istmul orofaringian ............................................................764

Laringele ............................................................................770

Anatomia secțională și examinarea imagistică a gâtului ......778

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

722 Gâtul STRUCTURILE SUBCUTANATE ȘI FASCIA CERVICALĂ

Legendă

Platysma

A Porțiunea anterioarăI Porțiunea intermediarăP Porțiunea posterioară

PPII

AA

PP

PPII

II

AA

AA

M. mentonier

Ramuri ale nervului cervical transversal (C2 și C3)

Nervii supraclaviculari (C3 și C4)

M. depresor al buzei inferioare M. depresor al unghiului gurii

A.

Platysma

Platysma

B.

Vederi anterioare

A. Porțiunile platismei. B. Configurație externă.

8.1 PLATYSMA

TABELUL 8.1 PLATYSMA

Mușchi Inserție superioară Inserție inferioară Inervație Acțiune principală

Platysma Porțiunea anterioară: fibrele se intersectează cu cele ale mușchiului contralateralPorțiunea intermediară: fibrele trec profund de mușchiul depresor al unghiului gurii și al buzei inferioare pentru a se insera pe marginea inferioară a mandibuleiPorțiunea posterioară: țesutul cutanat/subcutanat al zonei inferioare a feței, late-ral de gură

Țesutul subcutanat care acoperă părțile superioare ale mușchiului pectoral mare și, uneori, mușchiul deltoid

Ramurile cervi-cale ale nervului facial (NC VII)

Trage inferior colțul gurii și îl lărgește, exprimând tristețe și frică; trage spre superior pielea gâtului, formând cute verticale și oblice în tensiune la nivelul regiunii anterioare a gâtului

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

CAPITOLUL 9

Nervii cranieni

Privire generală asupra nervilor cranieni .............................784

Nucleii nervilor cranieni .....................................................788

Nervul cranian I: olfactiv ....................................................790

Nervul cranian II: optic ......................................................791

Nervii cranieni III, IV și VI: oculomotor, trohlear și abducens ...........................................................793

Nervul cranian V: trigemen ................................................796

Nervul cranian VII: facial ....................................................802

Nervul cranian VIII: vestibulocohlear ..................................804

Nervul cranian IX: glosofaringian .......................................806

Nervul cranian X: vag ........................................................808

Nervul cranian XI: accesor .................................................810

Nervul cranian XII: hipoglos ...............................................811

Rezumatul ganglionilor autonomi cranieni .........................812

Rezumatul leziunilor nervilor cranieni .................................813

Imagistica secțională a nervilor cranieni .............................814

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html

784 Nervii cranieni PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA NERVILOR CRANIENI

Localizarea terminației

nervilor olfactivi (NC I)Bulbul olfactiv

Tractul olfactiv

Nervul optic (NC II)

Tractul optic

Nervul oculomotor (NC III)

Nervul trohlear (NC IV)

Rădăcina motorie

Nervul

trigemen (NC V)

Nervul abducens (NC VI)

Nervul intermediar (NC VII)

Nervul vestibulocohlear (NC VIII)

Nervul glosofaringian (NC IX)

Nervul vag (NC X)

Rădăcina senzitivă

Nervul facial (NC VII)

Fisura cerebrală longitudinală

Nervul hipoglos (NC XII)

Cerebelul

Oliva

Apertura lateralăa ventriculului IV

Plexul coroid al ventriculului IV

Pedunculul cerebelar mijlociu

Mezencefalul

Corpul mamilar

Substanța perforată anterioară

Șanțul (fisura) lateral

Polul temporal

Filamentele anterioare ale nervului C1

Chiasma optică

Tija pituitarp (infundibulun)

Puntea lui Varolio

PiramidaBulbul rahidian

Măduva spinăriiVedere inferioară

Nervul accesor (NC XI)

Nervii cranieni ies din cavitatea craniana prin orificiile bazei cra-niului. Există 12 perechi de nervi cranieni, numiți și numerotați în secvența rostrocaudală a originilor lor superficiale din creier, mezencefal și zona superioară a măduvei spinării. Nervii olfactivi

(NC I, nereprezentați) se termină în bulbul olfactiv. Originea nervu-lui spinal accesor (NC XI) din măduva spinării nu este inclusă aici; se extinde inferior până la segmentul C6 al măduvei spinării.

9.1 NERVII CRANIENI ÎN RAPORT CU BAZA CRANIULUI

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html