patologia constructiilor

Download Patologia constructiilor

If you can't read please download the document

Post on 30-Oct-2015

449 views

Category:

Documents

37 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CUPRINS

CUPRINS

Recenzenti:

Prof.dr.arh. Adriana MATEI Prof.dr.ing. Vasile PACURAR Prof.dr.ing. Mircea PETRINA

Tehnoredactare computerizata si coperta : Autorul

Cap. 1 Degradarea, intretinerea si repararea constructiilorl

1.1 Cauzele degradarii constructiilor.'

*VL2 Urmarirea comportarii in timp a constructiilor6 ?

1.2.1Lista orientativa de fenomene supuse urmaririi curente8 /

1.3 Lucrari de intretinere si reparatii9

l .3.1 Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii9

1.3.2 Lucrari de intretinere si reparatii la fundatii si subsoluri13

1.3.3 Combaterea igrasiei in constructii16

1.3.4 Reparatii ale elementelor structurii de rezistenta26

1.3.4.1Repararea elementelor din beton armat26

13.4.2 Repararea zidariilor30

1.3.4.3 Repararea elementelor metalice31

1.3.4.4 Repararea elementelor din lemn32

1.3.5 Reparatii ale mvelitorilor3*1

1.3.6 Repararea elementelor de finisaj36

Cap. 2 Accidente st avarii in constructii39

2.1 Cutremure de pamant

2.1.1Efectele cutremurelor in Romania 41

2].LI Cutremure vechi

2.1.1.2 Cutremurul din 1940*1

2.1.1.3 Cutremurul din 197744

2.1.2Cutremure din alte tari,55

2J2 Explozii incendii, efecte ale razboaielor ?6

2J2.1 Explozii 76

12.2 Incendii7812.3 Efecte aie razboziebri:13 Actiuni climatice * 5

2.3.1 Efectul vantului852.3.2 Actiunea zapezii882J.3 Variatii de temperatura91

2.4 Accidente cauzale de cedarea terenului de fundare sau a fundatiilor922.5 Coroziunea972.6 Greseli de proiectare, executie si exploatare a constructiilor1042.6.1 Greseli de proiectare1042.6.2 Greseli de executie1092.6.3 Greseli de exploatare a constructiilor112Cap. 3 Expertiza rea constructiilor115

3.1 Necesitatea expertizarii constructiilor115

3.2 Modul de expertizare a unei constructii115

3.2.1Analiza vizuala115

3.2.1.1 Alcatuirea structurii constructiei115

3.2.1.2 Identificarea elementelor de finisaj116

3.2.1.3 Starea de conservare a elementelor116

3.2.1.4 Depistarea defectelor vizibile116

3.2.1.5 Defectiuni privind confortul higrotermic117

3.2.1.6 Identificarea cauzelor ce au dus Ia aparipa degradarilor117

3.2.2 Releveul structurii117

3.2.3 Releveul defectiunilor 118

3.2.4 Verificarea calitatii si caracteristicilor materialelor119

3.2.4.1 Determinari asupra betonului:119

3.2.4.2 Determinari asupra otelurilor121

3.2.5 Determinarea caracteristicilor terenului de fundare123

3.2.6 Evaluarea calitativa a- gradului de siguranta pentru elementele structurale expcnizate123

3.2.7 Verificarea capacitatii portante a elementelor structurale124

3.2.7.1 Evaluarea actiunilor125

3.2.7.2 Determinarea solicitarilor125

3 2.7.3 Stabilirea capacitatii portante a sectiunilor critice ale elementelor

structurii ( S^.)125

3.2.7.4 Verificarea sectiunilor in vederea stabilirii gradului de siguranta

a elementelor126

3.2.8 incercarea unor demente sau a intregii structuri127

3.2.9 Stabilirea deciziei de interventie asupra constructiei127

3.2.10intocmirea proiectului de executie pentru lucrarile de interventie sauconsolidare128

fi.3 Continutul raportului de expertiza 128

Cap. 4 Consolidarea constructiilor131

4.1 Principii de baza privind proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare ....131

4.2 Consolidarea terenului de fundare132

4.2.1 Consolidarea prin compactarea terenului133

4.2.2 Consolidarea terenului prin injectare133

4.2.2.1 Silicatizarea-133

. 4.2.2.2 Cimentarea135

4.2.2.3 Argilizarea135

4.2.2.4 Bituminarea136

4.2.3Consolidarea cu ajutorul cmcntului electric136

4.2.3.1 Metode electrofizice136

4.2.3.2 Metode dectrochimice'.137

4.2.4 Consolidarea terenului prin ardere. 137

4.2.5 Consolidarea terenului prin congelare138

4.3Consolidarea fundatiilor ..'139

4.3.1 Consolidarea fundatiilor degradate superficial139

4.3.2 Consolidarea fundatiilor prin injectare140

4.3.3 Consolidarea fundatiilor prin carnasuire'40

4.3.4 Consolidarea fundatiilor izolate prin realizarea unei talpi continui142

4.3.5 Consolidarea fundatiilor prin subzidire142

4.3.6 Consofidaici nindapjior cu ajurorol pik>ti!or 147

4.4. Consolidarea elementelor din beton armat 14v

4.4.1 Consolidarea stalpilor oin ba.* armat151

4.4 li CbasoGdarai prin tamasuire ::1

4 4 1.2 Consolidarea cu pro:';:? merslw.*53

4.4.2 Consolidarea grinzilor din beton armat

4.4.2.1 Consolidarea prin caraasuire cu beton156

4.4.2.2 Consolidarea prin cimlsuirc cu profile metalice 159

4.47.3 Consolidarea prin modificarea structurii160

4.4.3 Consolidarea placilor din beton armat164

4.4.4 Consolidarea diafragmelor din beton armat167

4.4.5 Consolidarea structurilor din beton armat170

4.5Consolidarea structurilor din zidarie171

4.5.1Consolidari ale elementelor existente172

4.5.1.1 Consolidarea prin injectare;-172

4.5.1.2 Camasuirea zidariilor173

4.5.2Consolidari cu ajutorul unor elemente noi175

4.5.2.1 Amplasarea unortiranti la nivelul planseelor175

4.5.2.2 Executarea unor tiranri centura176

4.5.2.3 Aplicarea unor pilastri de eclisare si a unor cenluri-tirant17S

4.52.4 Introducerea unor plansee de rigidizare.'.:180

4.5.2.5 Bordarea golurilor181

4.5.3Refacerea unor zidarii182

^ 4.5.4 Consolidarea arcelor si boltilor din zidarie183?

4.5.4.1 Injectarea183)

4.5.4.2 Camasuirea1K

4.5.4.3 Dispunerea de tiranti184

4.54.4 Folosirea unor plansee suplimentare pentru descarcarea boltilorI851

4.6Consolidarea constructiilor metalice187

4.6.1Consolidarea elementelor supuse preponderent la solicitari axiale187

4.6.1.1 inlocuirea elementelor defecte187

4.6.1.2 Marirea sectiunii elementelor188

4.6.1.3 Modificarea lungimii de flambaj a barelor191

4.6.1.4 Precomprimarea barelor192

4.6.1.5 Transforraarea sectiunii barelor in sectiune mixta otel-beton196

4.6.1.6 Modificarea schemei statice a elementului196

4.6.2Consolidarea elementelor incovoiate197

4.6.2.1 inlocuirea elementelor deteriorate198

4.6.2.2 Marirea sectiunii elementelor198

4.6.2.3 Folosirea pretensionarii^

4.6.2.4 Transformarea sectiunii metalice in sectiune nrixta otel-beton.203

4.6.2.5 Modificarea schemei statice* -

207

4.6.4 Consolidarea structurilor metalice

4.6.3 Consolidarea imbinarilor metalice

207 .211

4.7 Consolidarea structurilor din lemn-

4.7.1 inlocuirea pieselor defecte211

4.72 Marirea sectiunii elementelor2' *

.218

4.7.3 Transferul incarcarilor la alte elemente2144.7.4 Modificarea sistemului static al elementelor sau a structurii216

Bibliografie

Cap. 1 Degradarea, intretinerea si repararea constructiilor

1.1 Cauzele degradam constructiilor

Elementele de constructie, sunt realizate din diferite maicria-c. care in rinip sufera degradari Aceste degradari, depind de: natura materialului utilizat, conceptia de proiectare, calitatea executiei, modul de protectie, mediul in care se afla constructia, conditiile de exploatare, influenta factorilor climatici etc.

Deoarece intre elementele de constructie a unei cladin exista o stransa interdependenta, deficientele ce apar la unele elemente pot conduce la deteriorarea altor elemente, fenomenul putand sa se produca in lant, cauzand pagube insemnate.

Neefectuarea la timp a unor reparatii, conduce la degradarea si deteriorarea elementelor de constructie, fenomenul avand o dezvoltare continua in timp. La incepui, aceste degradari au ca efect modificarea aspectului constructiei, alterarea conditiilor de ambient, urmand ca in timp sa se degradeze dementele de finisaj iar apoi elementele structurii de rezistenta, putandu-se ajunge chiar la cedarea constructiei. Orice intarziere m efectuarea reparatiilor, conduce la un cost suplimentar pentru readucerea consrrucpci la parametrii normati de exploatare, acest cost avand o evolutie exponentiala in timp

Se analizeaza in continuare principalele cauze ale degradarii constructiilor.

a) Uzura normala a elementelor. "\

In timp, elementele de constructii au o. deteriorare progresiva cauzata de contactul cu mediul inconjurator si a exploatarii normale. Aceste degradari, depind in primul rand de natura materialelor utilizate pentru alcatuirea elementelor. Materialele ca piatra, betonul, corpurile ceramice, au o rezistenta mai mare in timp. insa altele ca lemnul masele plastice, produsele textile, se degradeaza mai rapid in timp.

O mare importanta asupra durabilitatii materialelor o are natura mediuiui. in specia] prin umiditate si existenta unor substante corozive. Radiatiile solare conduc ia marirea uzurii mai ales la materialele plastice, textile, lemn i materialele bituminoase. In timp, unele parti ale constructiilor cum ar A pardoselile, tencuieli]., placarile, vopsitonilc. se uzeaza mai rapid, iar altele ca zidariile, stalpii, piansede, tundatiiie. au o urara mai lenta.

O cladire poate 6 mentinuta in stare de exploatare pana la degradarea celei mai rezistente parti a structurii, cu conditia ca celelalte elemente mai putin durabile sa fie reparate sau inlocuite in timp. Aceasta durata de mentinere a constructiei in stare de exploatare este prefirata in norme, functie de importanta cladirii, materialele din care este realizata si condip'ile de mediu in care e