ordinea de zi - horticultura.usamvcluj.rohorticultura.usamvcluj.ro/documente/sedinte_raport/2010 cp...

of 84 /84
25 februarie 2010 Şedinţa Consiliului Profesoral Facultatea de Horticultură Cluj-Napoca (Consiliu lărgit) ORDINEA DE ZI STUDENŢI: - rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2010; - validarea studenţilor aleşi de ASFH în CPF; - alegerea membrilor în comisiile facultăţii şi CPF; - propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. CADRE DIDACTICE: - rezultatele evaluării cadrelor didactice în anul 2009; - autoevaluare; - evaluarea Şefului de Catedră; - validarea cadrelor didactice asociate. -Probleme de actualitate – acreditări, licenţă 2010, admiterea 2010 etc. -Diverse

Upload: others

Post on 09-Sep-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

25 februarie 2010

Şedinţa Consiliului ProfesoralFacultatea de Horticultură Cluj-Napoca (Consiliu lărgit)

ORDINEA DE ZISTUDENŢI:

- rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2010;

- validarea studenţilor aleşi de ASFH în CPF;- alegerea membrilor în comisiile facultăţii şi CPF;- propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

CADRE DIDACTICE:- rezultatele evaluării cadrelor didactice în anul 2009;- autoevaluare;- evaluarea Şefului de Catedră;- validarea cadrelor didactice asociate.

-Probleme de actualitate – acreditări, licenţă 2010, admiterea 2010 etc.-Diverse

61,811238,169181Total42,11657,92238IV45,51554,51833III70,72929,31241II75,35224,61769I

%Nr.%Nr.

Total studenţi restanţieriStudenţi promovaţi integralNr. studenţiînscrişi

2009/2010Anul

Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de exameneianuarie-februarie 2010

HORTICULTURĂ

2085529Total13102IV2-85III15176II16-2016I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

23165875Total34129IV721725III5101117II8-1835I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

56,617243,4132304Total53,82846,22452IV61,54038,52565III55,84344,23477II55,56144,549110I

%Nr.%Nr.

Total studenţi restanţieriStudenţi promovaţi integralNr. studenţiînscrişi

2009/2010Anul

Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de exameneianuarie-februarie 2010PEISAGISTICĂ

71,618928,475264Total57,42742,62047IV75,03925,01352III55,93844,13068II87,68512,41297I

%Nr.%Nr.

Total studenţi restanţieriStudenţi promovaţi integralNr. studenţiînscrişi

2009/2010Anul

18308853Total22167IV521319III131816II10234111I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

SILVICULTURĂRezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examene

ianuarie-februarie 2010

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

53,14346,93881Total41,7558,3712IV42,8957,11221III60,81439,1923II60,01540,01025I%Nr.%Nr.

Total studenţirestanţieri

Studenţi promovaţi integralNr. studenţi

înscrişi 2009/2010Anul

621322Total2-3-IV--36III-266II4-110I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de exameneianuarie-februarie 2010

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

64,116435,992256Total74,03726,01350IV59,33240,72254III62,13637,92258II62,85937,23594I

%Nr.%Nr.

Total studenţi restanţieriStudenţi promovaţi integralNr. studenţiînscrişi

2009/2010Anul

13196963Total361711IV121811III44820II572621I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de exameneianuarie-februarie 2010

MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU

65,133954,9182521Total45,73754,34481IV78,78521,323108III69,212830,857185II60,58939,558147I

%Nr.%Nr.

Total studenţi restanţieriStudenţi promovaţi integralNr. studenţiînscrişi

2009/2010Anul

3612189102Total-22213IV653836III

1648622II1414331I

AbsenţiPeste 4 ex.2-4 ex.1 ex.Nr. studenţi nepromovaţi

Anul

Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de exameneianuarie-februarie 2010

DISCIPLINELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE STUDENŢI NEPROMOVAŢI

ÎN ANUL UNIV. 2009/2010, SEM. I

14TPH12PomologieHorticultură IV13Arboricultură

Horticultură III22Genetică22Entomologie18IMBHorticultură II28Baza energetică36Biochimie21Matematică50BotanicăHorticultură I

Nr. studenţi nepromovaţiDisciplinaAn de studiu

DISCIPLINELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE STUDENŢI NEPROMOVAŢI

ÎN ANUL UNIV. 2009/2010, SEM. I

22Amenajarea şi întreţ. sp. verzi19Prod. material dendrofloricol16Proiectare sp verziPeisagistică IV19Proiectare sp. verzi26Maşini şi utilaje spaţii verzi19Pomicultură şi viticulturăPeisagistică III31Arboricultură ornamentală20Desen şi reprez. grafice18Geometrie descriptivă28EcologiePeisagistică II14Matematică26Estetică43BotanicăPeisagistică I

Nr. studenţi nepromovaţiDisciplinaAn de studiu

DISCIPLINELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE STUDENŢI NEPROMOVAŢI

ÎN ANUL UNIV. 2009/2010, SEM. I

16Amelioraţii silvice11Amenajarea pădurilor19Exploatări forestiereSilvicultură IV19Exploatări forestiere22Corectarea torenţilor37MecanizareSilvicultură III11Dendrologie14Dendrometrie15Mecanică şi rezistenţa materialeSilvicultură II28Matematică69Botanică61Motoare şi maşini61Geometrie descriptivăSilvicultură I

Nr. studenţi nepromovaţiDISCIPLINAAn de studiu

17Merceologie

23Analiză economică şi financiară

25ManagementIMAPA IV

18Igienă şi nutriţie

20Finanţe generale

23Contabilitate de gestiuneIMAPA III

13Prod. alimentare agricole

35Contabilitate financiarăIMAPA II

23Dotări tehnice în alim. şi agrotur.

38Geografie fizică şi economică

47Economie politicăIMAPA I

14Contabilitate financiarăIEA II

8Economie politică

11Sol şi resurse agrochimiceIEA I

Nr. studenţi nepromovaţiDisciplinaAn de studiu

2009/2010

DISCIPLINELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE STUDENŢI NEPROMOVAŢI

ÎN ANUL UNIV. 2009/2010, SEM. I

11Management în cadastru

21Legislaţie funciar-cadastrală

26Automatizarea lucrărilor de cadastruMTC IV

31Amenajarea teritoriului

34Topografie inginerească

77Geodezie satelitarăMTC III

72Teoria prel. măs. geodezice

76Măsurători geodezice prin unde

106Geodezie matematică şi fizicăMTC II

23Analiză matematică

53Topografie generală

78Geometrie descriptivăMTC I

Nr. studenţi nepromovaţiDisciplinaAn de studiu2009/2010

DISCIPLINELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE STUDENŢI NEPROMOVAŢI

ÎN ANUL UNIV. 2009/2010, SEM. I

RC46REGULAMENT PRIVIND

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR(extrase – prezentare, discuţii)

Art. 3.2. Prezenţa studenţilor la activităţile prevăzute în planul de învăţământ al specializării si în programele de studiu ale disciplinelor (specificaţii de curs) este o condiţie primară a actului educaţional si va fi consemnată de cadrele didactice în cataloage.

Art. 3.3. Senatul USAMV Cluj-Napoca stabileşte un minimum de 50% prezenţe din numărul total de cursuri si un minimum de 80% prezenţe din numărul total de lucrări practice/seminarii de la o disciplină, ca o condiţie a prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs.

Art. 3.4. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenţă la activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficientă pentru excluderea studentului de la formele de verificare.

Art. 5.7. Pentru fiecare disciplină prevăzută cu examen, pentru fiecare sesiune de examene, se prevăd cel puţin două date, la interval de minim 4 zile, chiar dacă disciplina respectivă a fost urmată de o singură grupă.

Art. 5.27. Pe parcursul semestrului, titularii de curs pot planifica 1-2 date de examen pentru studenţii restanţieri (examinări suplimentare). Planificarea examinărilor suplimentare este aprobată de Consiliul profesoral iarstudenţii se pot înscrie la examen pentru una din aceste date.

Art. 5.31. Studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, de maximum patru ori la fiecare disciplină ce figurează în Contractul de studiu pentru acel an universitar. Primele două examinări sunt gratuite iar următoarele sunt cu taxă. Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru posibilităţi avute la dispoziţie.

Art. 6.1. Pentru monitorizarea aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnaţi tutori (decani de an), iar la nivelul specializărilor si al programelor de studiu sunt desemnaţi consilieri de studii care asigură deopotrivă consilierea studenţilor si echivalările de studii, potrivit prezentului regulament.

Propunere!

– Responsabilii de Program

6.18. Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite si un număr minim de 198 puncte (respectiv numărul de minimum 36 credite înmulţit cu nota medie de promovare 5,5) în anul de studiu respectiv. În cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv, indiferent dacă aceste discipline sunt înscrise pentru prima dată în contractul de studii sau reprezintă discipline nepromovate în anul anterior. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în avans si reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative si nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru următor, în condiţiile din prezentul Regulament.

Art. 6.19. După promovarea anului de studii (în condiţiile articolului anterior), disciplinele de studiu nepromovate după patru examinări vor fi refăcute integral (reînscriere obligatorie), în regim cu taxă. Valoarea taxei de reînscriere este proporţională cu numărul de credite alocat disciplinei. Reînscrierea la una sau mai multe discipline, în regim cu taxă, este obligatorie si în cazul celor nepromovate ca urmare a prezenţei insuficiente la activităţile didactice. Studentul va reface întreaga activitate didactică prevăzută în fisele disciplinelor respective valabile pentru anul universitar în curs, după care se poate prezenta din nou, cel mult de patru ori, la examen.

Art. 6.21. Un student nu poate promova în anul III de studii cu examene creditate din anul I sau în anul IV cu examene creditate din anul II… Studenţii aflaţi în asemenea situaţii sunt exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare în anul nepromovat.

Art. 6.24. Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 36 de credite si un număr minim de 198 puncte sunt exmatriculaţi si, la cerere, reînscrisi în acelasi an de studii în regim cu taxă. Cererea de reînmatriculare se va depune până la începerea anului universitar. Studentul care nu a promovat anul I de studii va fi exmatriculat si are dreptul să se prezinte din nou la admitere.

Art. 6.32. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă se păstrează modul de finanţare a studiilor pentru fiecare student (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior.Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate anual studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură:

- Afişarea orarului (decanat, internet) şi a programelor analitice la discipline / pagina web a facultăţii.

Responsabili: Decan, Responsabilul cu orarul, Responsabili de programe

-Respectarea cu stricteţe a programului de activitate (orar,conţinut plan tematic - curs şi laborator);

Responsabili: Şefi catedre, Şefi de disciplină, Responsabili de programe, Decan, Prodecan

-Program de inter-asistenţă la ore-Analiza rezultatelor la nivelul comisiilor de calitate a programelor; Responsabilii de programe - Discutarea problemelor şi situaţiilor particulare cu titularii disciplinelor (inclusiv cadre didactice de la alte facultăţi); Propuneri de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură

Responsabili: Şefi catedre, Responsabili de programe (Comisiile de calitate), Decan

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură:

-Ore la dispoziţia studenţilor (situaţie centralizatoare pe catedre + afişare la discipline);

Responsabili: Şefi catedre, Responsabili de programe, Decan

-Implicarea studenţilor din Consiliul Facultăţii (propuneri de îmbunătăţire a planurilor de învăţământ, programelor analitice, practicii; semnalarea unor situaţii, informarea colegilor etc.);

Responsabili: Studenţii din Consiliu, Prodecan, Decani de an, Responsabili de programe (Comisiile de asigurare a calităţii), Studenţii din Consiliu

-Atragerea studenţilor, a şefilor de an şi de grupă la programele de îmbunătăţire a activităţii didactice şi de practică; informarea colegilor

Responsabili: Decani de an, Responsabili de programe, Studenţii din Consiliu, Şefii de an şi de grupă

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii studenţilor:

- Studenţi – reprezentarea în structurile de conducere, la nivelul Consiliului Profesoral al Facultăţii şi Senatului USAMV Cluj-Napoca.

- Studenţi – membrii în comisiile Consiliului Profesoral, comisiile de evaluare a calităţii programelor de studii (alegerea unor reprezentanţi în fiecare comisie – de preferat din anii mari -trei sau patru), comisia de etică.

- Decanii de an – constituirea bazelor de date cu studenţii din anii coordonaţi, legături mai strânse cu studenţii şi implicare în activităţile studenţilor.

“Regulamentul cadru general de auditare internă”

http://horticultura.usamvcj.ro/conducere/regulamentul-consiliului-profesoral-al-facultatii

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii studenţilor:

- Întrunirea comisiilor de evaluare a calităţii programelorde studii în şedinţe de lucru.

- Analiză detaliată la nivelul comisiilor de evaluare a calităţii programelor, respectiv catedrelor

- Propuneri şi măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor etc. de la nivelul catedrelor

- Raport întocmit de comisiile de evaluare a calităţii programelor

- Analiza Raportului în Comisia de Calitate a CPF- Prezentarea Raportului de către Responsabilii de

Program într-un Consiliu viitor

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii doctoranzilor:

-Respectarea programului de activitate

-Verificarea activităţii şi rezultatelor la nivelul catedrei:-Prezentarea experienţelor de către doctoranzi în şedinţe de catedră

programate;-Organizare vizite în câmpuri experimentale, laborator, cu prezentarea

activităţii de către doctoranzi;

-Implicarea în activităţile facultăţii:-Admitere, sesiuni ştiinţifice, participări la acţiuni de promovare a ofertei

academice a facultăţii, manifestări ştiinţifice şi expoziţii etc.

-Evaluarea activităţii şi rezultatelor la sfârşitul anului:-Lucrări publicate, participare şi implicare (organizare) la manifestări ştiinţifice,

granturi, centre de cercetare, membri în asociaţii/societăţi, colective de redacţie etc.

Grilă!Responsabili: Conducător de doctorat, Şef catedră, Şef de

disciplină, Responsabil de program, Decan, Prodecan, Secretar ştiinţific

Desemnarea studenţilor în CPF şi a reprezentantului studenţilor în BCP.

Alegerea celui de-al şaptelea studentîn Consiliu!

Studenţi, membrii CPF - 2008

Stud. Corneliu MOCANU - Drd.Stud. Alina VÂLCAN - an I MasterStud. Iulia CONDRIUC - an V IEAStud. Liana SABĂU - an III HorticulturãStud. Andreea LOVASZ - an IV MTCStud. Adrian MORARIU - an II IMAPAStud. Rafael MARIAN - an II Peisagisticã

Alegeri 2010

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii CPF!

STUDENŢII CARE AU FĂCUT PARTE DIN COMISIILE DE LUCRU ALE CONSILIULUI PROFESORAL

I. Comisia ProfesionalăStud. Liana SABĂU (Horticultură) – membru

II. Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităţiiStud. Alina VÂLCAN (Drd.) – membru

III. Comisia pentru Dezvoltare Ştiinţifică, Imagine şi RelaţiiAcademice

Stud. Rafael MARIAN (Peisagistică) – membru

IV. Comisia pentru Probleme Sociale şi StudenţeştiStud. Adrian MORARIU (IMAPA) – membru

V. Comisia pentru Probleme Financiare şi AdministrativeStud. Andreea LOVASZ (MTC) – membru

ALEGEREA STUDENŢILOR – MEMBRII AI COMISIILOR DE LUCRU ALE CONSILIULUI PROFESORAL (PROPUNERI, VOT)

I. Comisia ProfesionalăStud. Liana SABĂU (Horticultură) – membruStud. Ioana NEACŞU (Horticultură) – membru

II. Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităţiiStud. Alina VÂLCAN (Drd.) – membru

III. Comisia pentru Dezvoltare Ştiinţifică, Imagine şi RelaţiiAcademice

Stud. Rafael MARIAN (Peisagistică) – membruStud. Aura CRECAN (Peisagistică) – membru

IV. Comisia pentru Probleme Sociale şi StudenţeştiStud. Adrian MORARIU (IMAPA) – membru

V. Comisia pentru Probleme Financiare şi AdministrativeStud. Andreea LOVASZ (MTC) – membruStud. Tudor SĂLĂGEAN (MTC) – membru

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii!

Comisia de etică şi integritate academicăFACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Art. 1. Comisia de etică şi integritate academică a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca funcţionează în conformitate cu precizările din “Codul eticii şi integrităţii academice” al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Art. 2. Codul eticii şi integrităţii academice certifică faptul că facultatea apără valorile libertăţii academice, ale autonomiei universitare şi ale integrităţii etice şi dispune de practici şi mecanisme clare pentru aplicarea codului.

Art. 3. Conform Art. 16 din “Regulamentul cadru general de auditare internă” al Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură a aderat la “Codul eticii şi integrităţii academice” al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, aprobat în Senatul din 11 septembrie 2009.

Art. 4. Comisia de etică şi integritate academică pe facultate are următoarea componenţă:Preşedinte:

Prof. dr. Viorel BUDIUMembri:

Prof. dr. Viorel MITREProf. dr. Rodica STANConf. dr. Ioana POPStudent Florin TUTUIAN (IV Silvicultură)

Secretar:Şef lucr. dr. Rodica POP

Art. 5. Comisia de etică şi integritate academică a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca a fost aprobată în Consiliul Profesoral al Facultăţii din data de 24 sept. 2009.

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii!

132 / [email protected]

Prof. dr. MirceaORTELECANMăsurători Terestre şi CadastruGeodezie

Inginerie şi Management înAlimentaţie Publică şiAgroturism

380 / [email protected]

Conf. dr.Felix ARION

Inginerie Economică înAgricultură

Inginerie şiManagement

378 / [email protected]

Conf. dr.Liviu HOLONECSilviculturăSilvicultură

Peisagistică379 / [email protected]

Prof. dr.Viorel MITRE

HorticulturăHorticultură

Tel./E-mailNumele şi prenumele

Responsabil desemnatSpecializareaDomeniul

Inginerie Economică înAgricultură (FR)

Inginerie şiManagement

179 / [email protected]. dr.Vasile LAZĂR

Horticultură (ID)Horticultură

Alegerea studenţilor în comisii – propuneri şi validare în BCP/CPFResponsabilii programelor de studii (specializărilor)

de la Facultatea de HorticulturăLicenţă - zi

Licenţă – ID, FR

Economie agroalimentară380 / [email protected]

Conf. dr.Felix ARION

AgribusinessInginerie şiManagement

214 /[email protected]

Prof. dr.Nastasia POP

Tehnologia producerii şivalorificării vinurilor speciale şia produselor derivate

284/[email protected]

Conf. dr.Mirela CORDEA

Inginerie genetică înameliorarea plantelor

247/[email protected]

Conf. dr.Corina CĂTANĂBiodiversitate şi bioconservare

151/[email protected]

Prof. dr.Dumitru ZAHARIA

Proiectarea, amenajarea şiîntreţinerea spaţiilor verzi

214 / [email protected]. dr. Nastasia POPŞtiinţe horticole

279/[email protected]

Prof. dr.Maria APAHIDEAN

Managementul producţieihorticole în climat controlat(zi + IFR*)

Horticultură

Tel./E-mailNumele şi prenumele

Responsabil desemnatSpecializăriDomeniul

Alegerea studenţilor în comisii – propuneri şi validare în BCP/CPFResponsabilii programelor de studii (specializărilor) de la Facultatea de Horticultură

Master – zi*

Prodecan – Prof. dr. Marcela DÎRJA

Comisia de burse

Preşedinte: Prof. Dr. Marcel Dîrja

Membri: Felicia Hurdubaia

Aurora Bălaj

Tudor Sălăgean – MTC IV

Florin Tutuian – Silvicultură IV

Ioana Neacşu – Horticultură IV

Aura Crecan – Peisagistică III

Adrian Morariu – IMAPA III

Vîlcan Alina – Master II

Prodecan – Prof. dr. Marcela DÎRJA

Calendarul burselor

25.02.2010 – 01.03.2010 – afişarea listelor cu medii (media aritmetică)

01.03.2010 – 03.03.2010 – contestaţii la medii

04.03.2010 – 11.03.2010 – depunere dosare burse sociale

11.03.2010 – 16.03.2010 – întalnirea comisiei pe facultate

16.03. 2010 ora 1400 – afişarea rezultatelor

17.03.2010 – 19.03.2010 – depunerea contestaţiilor

19.03.2010 ora 1400 – afişarea listelor finale

Total absolvenţi licenţă, zi 2010

38H + 50P + 45S + 12IEA + 49IMAPA + 81MTC = 275 (18%)

Pregătirea Examenelor de Licenţă

Proiectul de Diplomă - http://horticultura.usamvcj.ro/licenta/

Informaţii pentru studenţii din ultimul an,

pentru pregătirea Examenului de Licenţă!

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/a_____________________________________ identificat(ă) cu actul de

identitate seria ____, nr. ______, eliberat de Pol. _____________ la data de __________ CNP __________________, cu domiciliul în localitatea __________________, str. ____________________, nr. ___ bl. __, sc. __, ap. ____, judeţul _______________, în calitate de autor al Proiectului de Diplomă / Dizertaţie cu titlul:_________________________

elaborat şi depus pentru susţinere publică în sesiunea de licenţă / dizertaţie / dată doctorat _______în cadrul USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, specializarea _______________

Declar pe propria răspundere că Proiectul de Diplomă / Dizertaţie respectă dreptul de autor şi al proprietăţii intelectuale, conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial, nr. 60/26 martie 1996 şi a Cartei USAMV Cluj-Napoca, ştiind că sub incidenţa plagiatului intră:

- realizarea lucrării de către o altă persoană;- copierea sau preluarea, parţială sau totală, a unui text, a unei lucrări sau proiect de cercetare, proiect de diplomă, lucrare

de licenţă, de doctorat etc.;- preluarea de texte de pe internet, fără ghilimele şi trimitere la pagina de web;- preluarea unor surse bibliografice fără citarea acestora sau menţionarea în referinţele bibliografice;- însuşirea rezultatelor muncii ştiinţifice a altor autori, texte/fragmente/idei din opera acestora, fără consemnarea surselor

bibliografice.

Notă: Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform legii (art. 292 privind falsul în declaraţii din Codul Penal).

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii. Numele şi prenumele .............................

Data: .............................. Semnătura: ..............................................

Formular tipizat pentru Proiectul de Diplomă

- Formularul trebuie depus la decanat de cătrestudenţii din anul III, până în 7 mai 2010!

Formularul trebuie completat de studenţii din anul III, de la toate specializările facultăţii, cu titlul Proiectului de Diplomă şi locul unde se poate elabora proiectul pentru Examenul de Licenţă din 2011. Se înaintează decanului de an după ce este semnat de îndrumătorul ştiinţific, astfel încât până la data de 7 mai 2010 să poatăfi depus la Decanatul Facultăţii, împreună cu o situaţie centralizatoare elaborată de decanulde an (pe specializări şi ani de studiu, cu numeleşi prenumele fiecărui student, titlul proiectului, numele îndrumătorului ştiinţific, locul unde se va desfăşura practica în vederea elaborăriiproiectului). http://horticultura.usamvcj.ro/licenta/

Maximum 10 proiecte/conducător ştiinţificPentru studenţii din anul III!

Punctaj, clasament cadre didactice - USAMV

http://www.usamvcluj.ro/calitate/dac/

PROCESULDE

AUTOEVALUAREcadre didactice

2009

4

6

0

1

2

3

4

5

6

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

Date extrase din ‘Raportul Rectorului - 2009’-PREMII-

Criteriul A - Activitatea didactică

Punctaj, clasament cadre didactice - USAMV

226,2MERCE EMILIAN

250,0ZAHARIA DUMITRU

251,2TOFANA MARIA

254,2OROIAN ELVIRA

267,6STETCA GHEORGHE

294,9MIRESAN VIOARA

328,0GROZA IOAN STEFAN

359,0HOLONEC LIVIU

367,0FELIX ARION

546,7STAN RODICA

Criteriul B - Activitatea ştiinţifică(activitate ştiinţifică şi de cercetare)

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

287,0MICLAUS VIOREL

315,5CATOI CORNEL

346,4CANTOR MARIA

364,0GROZA IOAN STEFAN

371,4SESTRAS RADU

393,5SPINU MARINA

444,4MARGHITAS LIVIU

444,9OROIAN IOAN

551,6PAMFIL DORU

614,7SOCACIU CARMEN

Prof. dr. Socaciu Carmen a luat premiul I la categoria

“Profesorul anului 2009”

Activitate publicistică B1+B2(publicare de cărţi, tratate ştiinţifice/tehnice + publicarea de

articole ştiinţifice în extenso)

166,3GROZA IOAN STEFAN

167,2CADAR DANIEL

189,0RUS VASILE

198,2SANDRU CARMEN DANA

229,5SPINU MARINA

237,0NICULAE MIHAELA

265,0MICLAUS VIOREL

267,9APOSTU SORIN

272,7MARGHITAS LIVIU

343,9SOCACIU CARMEN

10

0

0

1

2

3

45

6

7

8

9

10

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

Vizibilitate ştiinţifică internaţională B2-1+C1-1 (articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau conferinţe

ISI cu factor de impact + citări în reviste cotate ISI cu factor de impact)

9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

77,9CORDEA MIRELA

101,4MARGHITAS LIVIU

106,0DULF FRANCISC

115,9BUNEA ANDREEA

131,4STEFAN RAZVAN

133,2STANILA ANDREEA

134,9COZMA VASILE

166.0GHERMAN CALIN

175.5MIHALCA ANDREI

748,4SOCACIU CARMEN

Dl. Sef. Lucr. dr. Mihalca Andrei a luat premiul pentru “ Şeful de lucrări al anului 2009”, având cel mai mare

punctaj la această categorie

Cercetare ştiinţifică – Criteriul B4+B6 (contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale +

valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare, în mediul de afaceri)

95,9PINTEA ADELA

96,4SESTRAS RADU

101,4OROIAN IOAN

126,7MARGHITAS LIVIU

132,5RUSU TEODOR

166,6ROTAR IOAN

177,9GROZA IOAN

195,5CATOI CORNEL

240,8SOCACIU CARMEN

281,6PAMFIL DORU

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

Dezvoltare instituţională – D1+D2(iniţiativa în promovarea unor proiecte de dezvoltare

instituţională + atragerea de fonduri pentru finanţarea unor proiecte de dezvoltare instituţională)

9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

20,0SPINU MARINA

20,0ROTAR IOAN

20,0MIHALCA ANDREI

30,0SOCACIU CARMEN

30,6BELE CONSTANTIN

40,5MARGHITAS LIVIU

80,0OROIAN IOAN

134,1FELIX ARION

170,3CATOI CORNEL

209,9VIDICAN ROXANA

Dezvoltare tehnologică - Criteriul D3(utilizarea de fonduri pentru investiţii în aparatură de

cercetare şi materiale)

11

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

1,3CERNEA MIHAI

1,4SIMA NICUSOR

1,7RUSU TEODOR

1,9ANDREI SANDA

2,6MUDURA ELENA

3,7PAMFIL DORU

5,0PINTEA ADELA

6,6PASCA IOAN

11,1GROZA IOAN

12,1PAPUC IONEL

31,7CATOI CORNEL

38.5COZMA VASILE

Merite academice – Criteriul C7(premii obţinute)

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

40,0HOLONEC LIVIU

40,0FLORIAN VIOREL

40,0CATOI CORNEL

45,0DUDA MATEI

60,0VARBAN RODICA

60,0CERNEA SOLOVASTRU

100,0VARBAN DAN

100,0MUNTEAN SORIN

100,0MUNTEAN LEON

105,0SESTRAS RADU

Inovare – Criteriul B3 (drepturi de proprietate intelectuală înregistrate)

30,0OROIAN IOAN

30,0MUNTEAN SORIN

30,0MUNTEAN LEON

30,0HAS IOAN

30,0DUDA MATEI

30,0CERNEA SOLOVASTRU

50,0PAMFIL DORU

60,0SESTRAS RADU

60,0MUSTE SEVASTITA

105,0CANTOR MARIA

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

Profesori

1001,2OROIAN IOANProf.

1013,0ROTAR IOANProf.

1015,5CATOI CORNELProf.

1017,8SESTRAS RADUProf.

1061,4MARGHITAS LIVIUProf.

1143,4COZMA VASILEProf.

1160,5SPINU MARINAProf.

1420,2GROZA IOAN STEFANProf.

1724,6PAMFIL DORUProf.

1915,9SOCACIU CARMENProf.

PunctajCadre didacticeGrad

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

USAMV Horticultura

USAMV Horticultura

Conferenţiari

390,7SANDRU CARMEN DANA

407,1GHERMAN CALIN

423,0ANDREI SANDA MARIA

429,8PROOROCU MARIAN

433,9STETCA GHEORGHE

483,9DEZMIREAN DANIEL

505,9PINTEA ADELA

612,0HOLONEC LIVIU

991,3FIT NICODIM IOSIF

1544,3FELIX ARION

PunctajCadre didactice

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

USAMV Horticultura

Şef lucrări /Lectori

10

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

USAMV Horticultura

309,9MUDURA ELENA

312,0MUNTEAN LEON

314,9POPESCU SILVANA

324,7ROMAN IOANA

326,8CIUPE SIMONA

327,7BUNEA ANDREEA

370,0ROTAR MIHAELA ANCUTA

455,7CERNEA MIHAI SORIN

482,4GAL ADRIAN FLORIN

576,3MIHALCA ANDREI

PunctajCadre didactice

Asistenţi

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

USAMV Horticultura227,5OBER CIPRIAN ANDREI

230,8PENTELESCU OVIDIU

251,7MICLEA ILEANA RALUCA

252,0RUSU MIHAELA

286,5BUTA ERZSEBET

295,0SCURTU IULIU CALIN

304,7CENARIU MIHAI COSMIN

330,0BOLFA POMPEI FLORIN

477,0CADAR DANIEL

579,0NICULAE MIHAELA

PunctajCadre didactice

Contribuţia procentuală a facultăţilor (%) la punctajul total al universităţii (100%)

30.626.9

13.826.9

1.9

100.0

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

100.0

A H Z MV DPPD TOTAL

Importanţă: contribuţia la IC6! http://www.cncsis.ro/Public/cat/22/Indicatorul-IC6.html

Indicatorul de Calitate IC6 - nivelul performanţelor în cercetarea ştiinţifică“Notiunea de indicator de calitate a fost introdusa pentru a include in metodologia de finantare a universitatilor o componenta cu rol stimulativ si corectiv. Aceasta permite ca alocatiile de la bugetul de stat pentru acoperirea necesitatilor de baza ale universitatilor pentru pregatirea studentilor (cheltuielilecu personalul si cheltuielile materiale) sa fie corelate cu modul in care aceste necesitati sunt efectivsatisfacute atat din fondurile alocate de stat cat si din alte venituri.”

Punctajul mediu pe cadru didactic/facultăţi, USAMV Cluj-Napoca

Media pe USAMV = 281,9

287.1

251.9240.6

337.3

133.3

281.9

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

A H Z MV DPPD USAMV

Punctajul mediu pe cadru didactic/catedre, la Facultatea de Horticultură

Media pe facultate = 251,9 puncte

395,2

312,2

159184,9

164,4 165,9

251,9

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

I II III IV V VI Facultate

Evaluare anuală a cadrelor didactice de către şeful de catedră,

la Facultatea de Horticultură

Date prezentate în continuare:

- Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de către şeful de catedră(conţinutul fişei şi rezultate obţinute)

- Rezultate obţinute de cadrele didactice pe facultate şi statistici

Urmează:- Analiză detaliată la nivelul catedrelor

- Propuneri şi măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor de la nivelul catedrelor- Raport întocmit de Biroul Catedrei

- Analiza Raportului în Comisia de Calitate a CPF- Prezentarea Raportului de către Şefii de Catedre într-un Consiliu viitor

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIStr. Manaştur Nr. 3-5 Tel/Fax: 0264 596384 Int.352

Email: [email protected]

Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de cǎtreşeful de catedră

4. Utilizarea unor metode didactice inovatoare si eficiente

3. Abilitati pedagogice in activitatea didactica (cf.vizitelor la activitati)

2. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, proiecte (numai pentru titular lucrări practice).

1. Introducerea unor cursuri noi, cu grad înalt de originalitate (numai pentru titular curs)

Activitate didactică si elaborare materiale didactice

1.

NotareIndicatorii de performanţăpe subcriteriiCriteriulNr.

Scara de evaluare pe fiecare subcriteriu este de la 1 (minim) la 5 (maxim)

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIStr. Manaştur Nr. 3-5 Tel/Fax: 0264 596384 Int.352

Email: [email protected]

Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de cǎtre şeful de catedră

6. Director de grant de cercetare CNCSIS, PNII, CEEX in anulcurent

5. Brevete, produse sau tehnologii realizate şi omologate

4. Publicaţii în reviste naţionale sau în volumele unor conferinţe naţionale sau internationale organizate in Romania

3. Conferinţe/lucrări prezentate la manifestari ştiinţifice internaţionale organizate in strainatate

2. Cărţi, monografii, tratate, publicate în edituri recunoscute CNCSIS

1. Publicaţii în reviste internaţionale (cotate ISI)Cercetareaştiinţifică

2.

8. Propuneri de granturi în anul curent ( nefinantate)

7. Membru în echipa de cercetare

NotareIndicatorii de performanţăpe subcriteriiCriteriulNr.

Scara de evaluare pe fiecare subcriteriu este de la 1 (minim) la 5 (maxim)

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIStr. Manaştur Nr. 3-5 Tel/Fax: 0264 596384 Int.352

Email: [email protected]

Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de cǎtre şeful de catedră

6. Membru în consilii naţionale de specialitate(Comisii Superioare Evaluare Cercetare, ARACIS, etc.)

5. Membru în comitetele internaţionale de programe, conferinţe ştiinţifice

4. Membru în colective de redacţie ale unor revisterecunoscute sau referent la reviste

3. Membru în comisii de doctorat

2. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale nationale sau internationale

1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu din UE sau SUA

Recunoasterea natională şi internaţională

3.

NotareIndicatorii de performanţăpe subcriteriiCriteriulNr.

Scara de evaluare pe fiecare subcriteriu este de la 1 (minim) la 5 (maxim)

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIStr. Manaştur Nr. 3-5 Tel/Fax: 0264 596384 Int.352

Email: [email protected]

Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de cǎtre şeful de catedră

4. Interes şi atitudine în raport cu solicitarile studentilor

3. Îndrumator (decan) de an sau responsabil pe specializare

2. Lucrări de diplomă coordonate (min.1)

1. Coordonarea unor studenti la cercuri ştiinţifice (min.1)Activitate cu studenţii

4.

NotareIndicatorii de performanţăpe subcriteriiCriteriulNr.

Scara de evaluare pe fiecare subcriteriu este de la 1 (minim) la 5 (maxim)

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢIIStr. Manaştur Nr. 3-5 Tel/Fax: 0264 596384 Int.352

Email: [email protected]

Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice de cǎtre şeful de catedră

5. Initiative si derulare de activitati nenormate

4. Atitudine in raport cu solicitari de participare la actiuni de prezentare a facultatii ( admitere, tirguri, expozitii, conferinte)

3. Activităţi desfăşurate în interesul comunităţii academice (dosare autorizare, membru comisie CEAC).

2. Membru în comisii de examen de licenţă, admitere, referent comisii promovare si doctorate

1. Lucrari de disertaţie şi doctorat finalizate în anul curent (în calitate de coordonator)

Activitate încomunitateaacademică

5.

NotareIndicatorii de performanţăpe subcriteriiCriteriulNr.

Scara de evaluare pe fiecare subcriteriu este de la 1 (minim) la 5 (maxim)

Rezultatele obţinute de către cadrele didactice ale Facultăţii de Horticultură, în urma

autoevaluării anuale, în 2009

Matematică – Informatică; birou: 285; mobil: 0740.097107; [email protected]

Conf. dr.Florica MATEI

Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Catedra 6

Finanţe; birou: 281; mobil: [email protected]; [email protected]

Lector dr.Mugurel JITEA

Analiză economică şi gestiune Catedra 5

Economie rurală; birou: 124; mobil: [email protected]

Asist. dr.Cristina POCOL

Administrarea afacerilorCatedra 4

Amenajarea Pădurilor; mobil: [email protected]

Şef lucr. drd.Horea VLASIN

SilviculturăCatedra 3

Limbi străine; birou: 154; mobil: [email protected]

Asist. drd.Mihaela RUSU

Tehnologii horticoleCatedra 2

Microbiologie; birou: 245; mobil: [email protected]

Sef lucr. dr.Rodica POP

Horticultură şi peisagisticăCatedra 1

Date de contactResponsabil

(Funcţia, numele şi prenumele)

Denumirea catedreiCatedra

Responsabil pe Facultate: Prof. Dr. Marin ARDELEANAmeliorarea plantelor horticole, birou: 136, mobil: 0745859541, [email protected]

77,0CRIVEANU HORIA19.

94,9ROPAN GAVRIL18.

123,6MANIUTIU DANUT17.

155,0CIOTLAUS ANA16.

298,3BUDIU VIOREL15.

327,2LUCA EMIL14.

337,0ORTELECAN MIRCEA13.

341,0ZAHARIA DUMITRU12.

348,2ARDELEAN MARIN11.

421,0POP NASTASIA10.

445,3MITRE VIOREL9.

505,3DIRJA MARCEL8.

515,2APAHIDEAN MARIA7.

631,7STAN RODICA6.

672,7MERCE EMILIAN5.

716,4CANTOR MARIA4.

867,4APAHIDEAN SILVIU3.

1007,8SESTRAS RADU2.

1724,6PAMFIL DORU1.

Total pct. Gradul didactic - ProfesorNr. crt.

(*Contract de muncă temporar suspendat)FUNAR SABINA 35,6*

Punctaj - 2009Profesori

Media/grad = 482.3

0CATANA CORINA14.115,0POP NICOLAE13.123,3LAZAR VASILE12.176,0MERCE CRISTIAN11.207,0MITRE IOANA10.212,0TAUT IOAN9.241,4SIMA RODICA8.246,0CORDEA MIRELA7.301,2OROIAN ELVIRA6.303,8MATEI FLORICA5.338,2POP IOANA4.397,2DUMITRAS ADELINA3.607,0HOLONEC LIVIU2.

1564,3FELIX ARION1.Total pct.Gradul did. - ConferenţiarNr. crt.

Punctaj - 2009

Conferenţiari

Media/grad = 345.2

0BONDA ADRIANA20.

0LUPUT IOAN19..

0PUSCAS MIRCEA18.

26,0SIMONCA VASILE17.

69,0ZAHARIA ADRIAN 16.

74,0ORBAN MIHAI15.

81,0VLASIN HOREA14.

85,0ARMANCA LUCICA13.

85,8RUS CRISTINA12.

95,0ANDREICA ILEANA11.

96,0TODEA ALEXANDRU10.

120,3SOBOLU RODICA9.

139,6MIHAI VALENTIN8.

147,0MAZARE GEORGEL7.

154,0BABES ANCA6.

160,0JITEA MUGUREL5.

160,8POP RODICA4.

177,0SABAU MARIUS3.

237,0DUMITRAS DIANA2.

239,6ILEA MARIOARA 1.

Total pct. Gradul didactic – Şef lucrări/LectorNr. crt.

Punctaj - 2009

Şefi lucrări / Lectori

Media/grad = 107.4

0TOTH SZILARD12.10,0MICU IOANA11.12,0ORBAN OANA MARIA10.15,0CUCERZAN MIHAI9.75,0TODORAN FIRUTA CAMELIA8.

107,0DEAK JUTKA7.116,0BUNEA CLAUDIU 6.138,2APAHIDEAN IOAN ALEX.5.143,0SIMU ALEXANDRU VASILE4.252,0RUSU MIHAELA3.264,6POCOL CRISTINA2.298,9BUTA ERZSEBET1.

Total pct.Gradul didactic - AsistentNr. crt.

Punctaj - 2009

Asistenţi

Media/grad = 119.3

70,0MAN (COFARI) ADRIANA3.

143,0MURESAN IULIA CRISTINA1.

16,0RUSU BRINDUSA ANIELA6.34,0CEUCA VASILE5.

69/89COLISAR ALEXANDRU4.

136,0SINGUREAN VALENTIN 2.

Total pct.Gradul didactic - PreparatorNr. crt.

Punctaj - 2009

Preparatori

Media/grad = 81.3

100.0227.118651.8TOTAL2.681.3488.0Prep.7.7119.31431.7Asist.

11.6107.42254.5Şef lucr.26.1345.24832.4Conf.52.0482.39645.2Prof.

% PuncteMedia/gradSuma pct.Grad did.

20

27.8

14

19.420

27.8

12

16.7

6

8.3

72

100.0

0

1020

3040

5060

70

8090

100

Prof. Conf. Şef lucr. Asist. Prep. TOTAL

Nr. Cadre did.% Grad did.Situaţia cadrelor

didactice şi contribuţia acestora la

punctajul total al Facultăţii de Horticultură

20

27.8

52.0

14

19.4 26.1

20

27.8

11.612

16.7

7.7

6

8.32.6

72

100.0 100.0

01020

3040

5060

7080

90100

Prof. Conf. Şef lucr. Asist. Prep. TOTAL

Nr. Cadre did.% Grad did.% Puncte

Numărul de cadre didactice, procentul pe grade didactice şi contribuţia procentuală la punctajul

total al Facultăţii de Horticultură

Fwd: Propuneri pentru FISA DE AUTOEVALUARE 2010Wednesday, 24 February, 2010 12:49. From: This sender is DomainKeys verified"CALITATE USAMV CLUJ-NAPOCA" <[email protected]>View contact details. To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]... moreMessage contains attachments1 File (414KB)• Fisa de Autoevaluare a Cadrelor Didactice 2009 OK.xls

Stimati colegi,In vederea imbunatatirii sistemului de autoevaluare a activitatii cadrelor didactice pentru anul 2010, varugam ca in perioada 26 februarie 2010 - 5 martie 2010 sa depuneti la reprezentantul cu asigurareacalitatii (RACF) de la facultatea dvs., propunerile punctuale in raport cu criteriile mentionate in fisade autoevaluare 2009 (atasata prezentului e-mail).Conform procedurilor legale, aceste propuneri inregistrate de RACF vor fi analizate impreuna cu doamna Decan/domnul Decan, de la fiecare facultate si inaintate Departamentului DAC sub forma unui document semnat de catre doamna Decan/domnii Decani si RACF.Va multumim. DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITATII - DACSEDIUL: FACULTATEA DE ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII CAM.59TEL: 0264-596.384(5,6,7) EXT. 352TEL: 0757 992 189FAX: 0264-593.792E-MAIL: [email protected]

DIRECTOR:Prof.Dr. SOCACIU CARMEN. REFERENT:Dr.Ing. SABAU DORU. SECRETAR:Dr.Ing. ANDA RALUCA RUSU

Validarea concursurilor pentrucadrele didactice asociate(prezentare şefi de catedră)

Catedra I:Dan Valentin

Catedra VI:Andriescu Ioana

Cioban LianaRadu Cristina

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii CPF!

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii CPF!

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii CPF!

De aprobat în Consiliu! Votează doar membrii CPF!

Probleme de actualitate

Acreditare/Autorizare periodică:

Acreditare:Licenţă

- Peisagistică; - IMAPA

Master- Agribusiness (2 ani, engleză)

Autorizare provizorie:Licenţă

- IMIT

ID/FR Viterbo, Italia

- Horticultură (ID/FR Viterbo, Italia)- Agribusiness

Admiterea 2010-Constituirea echipelor pentru deplasarea la licee-Propuneri pentru îmbunătăţirea metodologiei de

admitere şi organizare a admiterii

Calendar admitere 2010:12-30 iulie 2010 (Licenţă)13-24 sept. 2010 (Licenţă, master, doctorat)

Centre de cercetarehttp://www.cncsis.ro/Public/cat/550/Centre-de-cercetare-2010.html

Practica – pregătirea practicii de primăvară, solicitări privind perioada de la discipline, organizareInvitaţie d-na Prorector Prof. dr. Sevastiţa MUSTE

-întâlnirea membrilor asociaţiei ALUMNI,4 martie 2010, A4

22-23 aprilie 2010 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti(Simpozionul studenţilor USAMV Cluj-Napoca)

http://www.usamvcluj.ro/files/Invitatie%20Simpozion%202010.pdf

Simpozioane USAMV

XII-èmes Journées Scientifiques du réseau BIOVEG:"Biodiversité végétale et Diversification alimentaire“27-29 septembrie 2010http://conferences.usamvcj.ro/index.php/bioveg/biovegxii

The International Symposium“PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”30 septembrie - 2 octombrie 2010http://conferences.usamvcj.ro/index.php/simpo/simpo2010

D-na Prof. dr. Maria CANTOR, Secretar Ştiinţific– invitaţii la diverse manifestări ştiinţifice (Timişoara, Iaşi, Bucureşti, Craiova etc.)

http://http://www.shst.rowww.shst.ro//

Sunt invitate să se înscrie în societate toate cadrele didactice, doctoranzii şi studenţii facultăţii!!!

Succes în noul semestru!!!