ordin 38 _2013- ordin nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea...

of 27 /27
ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 3 iulie 2013 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevăzut în anexa nr. 1, şi Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, prevăzut în anexa nr. 2. ART. 2 Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. ___________ *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. ART. 3 Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. ART. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 27 mai 2005, şi Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009. ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ Bucureşti, 12 iunie 2013. Nr. 38. ANEXA 1 REGULAMENT pentru autorizarea auditorilor energetici CAP. I Scop şi domeniu de aplicare ART. 1 (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, denumit în continuare Regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care efectuează audituri ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html 1 din 27 24.01.2014 00:03

Author: petrykelect

Post on 22-Oct-2015

24 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici ia Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici i acreditareasocietilor prestatoare de servicii energeticeEMITENT: AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEIPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 3 iulie 2013

  Avnd n vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonana deurgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i funcionareaAutoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cumodificri i completri prin Legea nr. 160/2012, ale art. 13 lit. f) dinOrdonana Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovareautilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cumodificrile ulterioare,

  preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energieiemite urmtorul ordin:

  ART. 1 Se aprob Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevzutn anexa nr. 1, i Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici iacreditarea societilor prestatoare de servicii energetice, prevzut n anexanr. 2. ART. 2 Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezentul ordin.___________

  *) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI, nr. 400 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cupublicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr.1.

  ART. 3 Entitile organizatorice din cadrul Autoritii Naionale de Reglementaren Domeniul Energiei urmresc respectarea prevederilor prezentului ordin. ART. 4 La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog: Ordinulpreedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr.42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilorenergetici i a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie2011, cu modificrile i completrile ulterioare, Decizia preedinteluiAgeniei Romne pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobareaconinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 450 din 27 mai 2005, i Deciziapreedintelui Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009 privindaprobarea Procedurii de monitorizare a activitilor de elaborare aauditurilor energetice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 461 din 3 iulie 2009. ART. 5 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, Niculae Havrile

  Bucureti, 12 iunie 2013. Nr. 38.

  ANEXA 1

  REGULAMENT pentru autorizarea auditorilor energetici

  CAP. I Scop i domeniu de aplicare

  ART. 1 (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoanefizice, persoane fizice autorizate i persoane juridice, denumit n continuareRegulament, stabilete condiiile de autorizare pentru persoanele fizice,persoanele fizice autorizate i persoanele juridice care efectueaz audituri

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  1 din 27 24.01.2014 00:03

 • ART. 1 (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoanefizice, persoane fizice autorizate i persoane juridice, denumit n continuareRegulament, stabilete condiiile de autorizare pentru persoanele fizice,persoanele fizice autorizate i persoanele juridice care efectueaz auditurienergetice, cu identificarea soluiilor de mbuntire a eficieneienergetice din sectoarele economiei naionale. (2) Autorizaia de auditor energetic se emite de ctre AutoritateaNaional de Reglementare n Domeniul Energiei, denumit n continuare ANRE. ART. 2 (1) Auditurile energetice se execut cu respectarea prevederilor dinGhidul de elaborare i analiz a bilanurilor energetice aprobat prin DeciziaPreedintelui Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003. (2) Calitatea de auditor energetic se dovedete prin autorizaia deauditor energetic, tampil i legitimaie. (3) Modelele autorizaiilor de auditor energetic sunt prezentate nanexele nr. 1 i 2 la Regulament. (4) tampila i legitimaia proprie se confecioneaz de ctre persoanaautorizat dup modelele stabilite conform anexei nr. 3 la Regulament. (5) Autorizaia i tampila de auditor energetic sunt nominale inetransmisibile. ART. 3 Termenii de specialitate din prezentul Regulament sunt definii n anexanr. 4 la Regulament.

  CAP. II Autoritatea competent

  ART. 4 (1) ANRE este abilitat, ca autoritate competent, s acorde, s modifice,s suspende, s refuze sau s retrag autorizaiile de auditor energetic, ncondiiile art. 12 din OUG nr. 33/2007 privind organizarea i funcionareaANRE aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 160/2012 iprezentului regulament. (2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice avnd activitate n domeniulserviciilor i/sau al consultanei energetice, ca auditor energetic se face dectre Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compus din specialitiANRE.

  CAP. III Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfurate caparte a sistemelor de gestionare a energiei

  ART. 5 (1) Auditurile energetice se bazeaz pe urmtoarele criterii i principii: a) conin date operaionale actualizate, msurate i trasabile privindconsumul de energie i profilurile de sarcin pentru energia electric; b) conin o revizuire detaliat a profilului de consum de energie alcldirilor sau grupurilor de cldiri, al operaiunilor sau instalaiilorindustriale, inclusiv transporturile; c) analiza costurilor ciclului de via i a perioadelor simple derambursare pentru a lua n considerare economiile pe termen lung, valorilereziduale ale investiiilor pe termen lung i ratele de actualizare; d) proporionalitate, reprezentativitate pentru a permite crearea uneiimagini fiabile a performanei energetice globale i identificarea fiabil acelor mai semnificative oportuniti de mbuntire. (2) Auditurile energetice permit calcule detaliate i validate pentrumsurile propuse, astfel nct s furnizeze informaii clare cu privire laeconomiile poteniale. (3) Datele utilizate n auditurile energetice sunt stocabile n scopulanalizei istorice i al urmririi performanei.

  CAP. IV Clase i tipuri de audituri energetice

  ART. 6 (1) Se definesc dou clase i trei tipuri de audituri energetice, dup cumurmeaz:

  CLASA TIPUL DE AUDIT ENERGETIC Audit electroenergetic Audit termoenergetic Audit complex I P(i) 1000 kW P(i) 2000 kW P(i) 3.000 kW II P(i) > 1000 kW P(i) > 2000 kW Nelimitat

  * P(i) - puterea instalat pe conturul de audit energetic

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  2 din 27 24.01.2014 00:03

 • * P(i) - puterea instalat pe conturul de audit energetic

  (2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri deomologare, audituri de recepie, audituri reale i audituri optimizate.Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilorexistente i pentru stabilirea soluiilor de cretere a eficienei energetice. ART. 7 (1) Persoanele fizice care au calitatea de auditor energetic suntautorizate s efectueze audituri energetice de clasa I. (2) Persoanele juridice care au calitatea de auditor energetic suntautorizate s efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.

  CAP. V Cerinele care trebuie ndeplinite la solicitarea autorizrii:

  ART. 8 (1) Cerinele care trebuie ndeplinite de ctre persoanele fizice, nvederea obinerii autorizaiei de auditor energetic sunt: a) s aib capacitate deplin de exerciiu; b) s prezinte certificatul de cazier judiciar emis n condiiile legii; c) s aib pregtirea profesional, specializarea i experiena acumulatn domeniu cerute de prezentul Regulament. (2) Experiena profesional trebuie s fie dobndit pe durata specificatmai jos prin activitate didactic, cercetare, proiectare, execuie sauexploatare acumulat n domeniile tehnice menionate n tabelul urmtor:

  Pregtirea profesional Condiii minime Curs de pregtire i specializarea privind experiena n domeniul profesional pe auditului care trebuie s le energetic ndeplineasc persoana fizic Absolveni ai unei faculti tehnice cu profil energetic 2 ani Necesar Absolveni ai unei faculti tehnice cu licen n domeniul*): - ingineria civil - ingineria instalaiilor - inginerie electric - inginerie energetic - mine, petrol i gaze - inginerie mecanic - inginerie industrial - inginerie i management - inginerie chimic 3 ani Necesar

  --------

  *) Domeniile menionate mai sus sunt n conformitate cu H.G. nr. 707/2012pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al specializrilor/programelorde studii universitare, a structurii instituiilor de nvmnt superior, adomeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sfuncioneze provizoriu, a locaiilor geografice de desfurare, a numrului decredite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,form de nvmnt i limb de predare, precum i a numrului maxim destudeni care pot fi colarizai n anul universitar 2012-2013, cumodificrile i completrile ulterioare.

  (3) Cerina referitoare la pregtirea n domeniul elaborrii auditurilorenergetice este ndeplinit prin absolvirea unui curs de specialitateorganizat de o universitate tehnic cu profil energetic sau de un formatorprofesional agreataagreat de ctre ANRE i autorizat de Autoritatea Naionala Calificrilor. (4) Persoana fizic care solicit s fie autorizat ca auditor energetictrebuie s fac dovada c are n dotare echipamente de msurare specificeauditurilor energetice pentru care solicit autorizarea. ART. 9 Cerinele obligatorii care trebuie ndeplinite de ctre persoanelejuridice, n vederea obinerii autorizaiei de auditor energetic sunt: a) s depun copia Certificatului de nregistrare eliberat de OficiulNaional al Registrului Comerului; b) s aib prevzut n obiectul de activitate prestarea de serviciienergetice, activiti de inginerie i consultan tehnic legate de aceastasau activiti de testri i analize tehnice; c) s depun certificatul constatator n original sau copie legalizat cuprivire la nregistrarea i situaia operatorului economic solicitant,

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  3 din 27 24.01.2014 00:03

 • energetice, activiti de inginerie i consultan tehnic legate de aceastasau activiti de testri i analize tehnice; c) s depun certificatul constatator n original sau copie legalizat cuprivire la nregistrarea i situaia operatorului economic solicitant,eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult 10 zilenainte de data depunerii la autoritatea competent; d) s aib minim 3 auditori energetici autorizai conform legii, angajaipe baz de contract individual de munc; n cazul societilor cu rspunderelimitat asociatulaasociaii areaau dreptul s presteze activitate de auditorenergetic autorizat, conform legii; e) s fac dovada c au n dotare echipamente de msurare specificeauditurilor energetice pentru care solicit autorizarea.

  CAP. VI Procedura de autorizare i documentele necesare la solicitarea autorizrii

  ART. 10 (1) n cadrul ANRE funcioneaz Comisia de autorizare a auditorilorenergetici, numit prin Decizie intern a preedintelui ANRE, denumit ncontinuare Comisia de autorizare, cu urmtoarele atribuii: a) ntocmete procesul verbal cuprinznd concluziile analizeidocumentaiilor tehnice depuse de persoanele fizice i juridice care solicits fie autorizate n calitate de auditor energetic, sau care solicitprelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic; b) propune Preedintelui ANRE acordarea/suspendarea/retragerea/modificareaautorizaiei de auditor energetic sau refuzarea motivat a acordrii acesteia; (2) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei interesai, seconstituie, atunci cnd este cazul, o comisie de soluionare a acestora,numit prin Decizie intern a preedintelui ANRE. Refuzul acordriiautorizaiei se motiveaz, precizndu-se cile de atac legale. Termenul deintroducere a contestaiei este de 10 zile de la data emiterii actuluicontestat, iar termenul de soluionare a contestaiei este de 15 zile de ladata introducerii acesteia. ART. 11 (1) Direcia de specialitate din cadrul ANRE asigur desfurareaurmtoarelor activiti: a) evidena cererilor de autorizare, respectiv a contestaiilor; b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice i juridice care solicits fie autorizate n calitate de auditor energetic, precum i a dosarelordepuse n vederea prelungirii valabilitii autorizaiilor de auditorenergetic; c) n cazul n care, n termen de 30 zile de la data nregistrrii cereriiprivind acordarea autorizaiei de auditor energetic, solicitantul nu remiteANRE documentaia prevzut n prezentul regulament, inclusiv completrilesolicitate pe parcurs, Direcia de specialitate din cadrul ANRE restituieacestuia documentaia aferent, radiind cererea n cauz; d) ntocmirea proceselor-verbale cuprinznd concluziile analizeidocumentelor depuse de solicitani; e) ntocmirea i actualizarea permanent a Registrului de eviden aauditorilor energetici; f) redactarea i transmiterea ntiinrilor de suspendare, deciziilor desuspendare, respectiv deciziilor de retragere a autorizaiei de auditorenergetic; redactarea rspunsurilor date contestaiilor i transmitea celor ncauz; g) radierea din Registrul de eviden a auditorilor energetici apersoanelor crora le-a expirat perioada de autorizare autorizaia sau crorali s-a retras autorizaia de auditor energetic. (2) Direcia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinit nactivitatea sa de ctre Oficiile Teritoriale ANRE, astfel: a) iniializeaz evenimentul financiar aferent solicitrii n sistemulinformatic al ANRE: b) transmit dosarele depuse de solicitani ctre Direcia de specialitatedin cadrul ANRE; c) colecteaz rapoartele anuale privind activitatea de elaborare aauditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate i PFA. (3) Termenul de analiz a documentaiei depuse de solicitani este de 30de zile de la data depunerii complete a acesteia. ART. 12 (1) Registrul de eviden a auditorilor energetici este elaborat sub formde document scris, se public pe pagina de internet www.anre.ro i esteactualizat permanent. Registrul cuprinde dou pri : auditori energeticipersoane fizice i auditori energetici persoane juridice. (2) Forma de organizare a informaiilor din Registrul de eviden aauditorilor energetici este tabelar, cuprinznd urmtoarele date: a) numele i prenumele auditorului energetic pentru persoanele fizice idenumirea operatorului economic pentru persoanele juridice; b) adresa auditorului energetic persoan juridic; c) numrul autorizaiei de auditor energetic; d) clasa i tipul de audit energetic pentru care este autorizat; e) data pn la care este valabil autorizaia de auditor energetic; f) date de contact: telefon, fax, e-mail. ART. 13 (1) Pentru eliberarea autorizaiei, persoana fizic prezint urmtoarele

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  4 din 27 24.01.2014 00:03

 • e) data pn la care este valabil autorizaia de auditor energetic; f) date de contact: telefon, fax, e-mail. ART. 13 (1) Pentru eliberarea autorizaiei, persoana fizic prezint urmtoareledocumente: a) cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic, conformmodelului prezentat n anexa nr. 5 la Regulament; b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de autorizare; c) copia diplomei licen eliberat de o facultate cu profil tehnic ndomeniile menionate la art. 8 alin. (2); d) memoriu tehnic de activitate care s demonstreze experienaprofesional dobndit pe o perioad cel puin egal cu cea stabilit conformart. 8 alin. (2); e) copia carnetului de munc sau alte documente din care s rezultevechimea n munca de specialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu ceastabilit conform art. 8 alin. (2); copia trebuie s aib nscris meniunea"conform cu originalul"; f) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregtire n domeniulelaborrii auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnic cuprofil energetic sau formator profesional autorizat, conform art. 8 alin. (3); g) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic,necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentru carepersoana fizic solicit autorizarea, nsoit de documentele care atestdreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractuluide nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu unoperator economic/o instituie care are astfel de echipamente; h) solicitanii angajai cu contract individual de munc la o persoanjuridic autorizat ca auditor energetic sau aflat n curs de autorizare,prezint lista echipamentelor nsoit de documentele care atest dreptul deproprietate sau de folosin al persoanei juridice angajatoare asupraechipamentelor. i) cazier judiciar; j) documentele emise de autoritile competente omoloage dintr-un statmembru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European sunt nsoite detraduceri autorizate ale acestora. (2) Persoanelor fizice autorizate ntr-un alt stat membru al UniuniiEuropene sau din Spaiul Economic European li se recunoate autorizaia deauditor energetic n Romnia, dac fac dovada cunoaterii legislaieiromneti n domeniu, n urma susinerii unui interviu. (3) Pentru echivalarea autorizaiei, solicitanii trebuie s depun laANRE: a) copia certificat a autorizaiei eliberat ntr-un stat membru alUniunii Europene sau din Spaiul Economic European, b) referine privind activitatea desfurat n ultimii 3 ani ca auditorenergetic; c) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic,necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentru carepersoana fizic solicit autorizarea, nsoit de documentele care atestdreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractuluide nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu unoperator economic/o instituie care are astfel de echipamente; (4) Documentele menionate la alin. (1)-(3) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor fi nsoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea "Dosar pentru solicitarea obineriiautorizaiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele persoaneifizice solicitante, data nregistrrii solicitrii la ANRE; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea menionat conform alin. (1)-(3) cu semnturasolicitantului. ART. 14 (1) Pentru eliberarea autorizaiei, persoana juridic prezint urmtoareledocumente: a) cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic - persoanjuridic, conform modelului prezentat n anexa nr. 6 la Regulament. b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de autorizare; c) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte cdesfoar activitate n domeniul serviciilor energetice, ingineriei iconsultanei tehnice legate de aceasta sau activiti de testri i analizetehnice; d) copia Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Naional alRegistrului Comerului; e) certificat constatator emis de Oficiul Naional al RegistruluiComerului n original sau copie legalizat, cu maxim 10 zile anteriordepunerii cererii de acordare a autorizaiei; f) copiile contractelor individuale de munc ale auditorilor energeticiautorizai, angajai n cadrul persoanei juridice solicitante; g) copiile autorizaiilor de auditor energetic clasa I ale auditorilorenergetici autorizai, angajai n cadrul persoanei juridice solicitante; h) lista cu echipamentele aflate n proprietatea sau folosina persoaneijuridice solicitante, necesare pentru lucrrile specifice auditurilorenergetice pentru care persoana juridic solicit autorizarea, nsoit dedocumentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestorai/sau copia contractului de nchiriere sau de comodat a echipamentelor de

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  5 din 27 24.01.2014 00:03

 • juridice solicitante, necesare pentru lucrrile specifice auditurilorenergetice pentru care persoana juridic solicit autorizarea, nsoit dedocumentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestorai/sau copia contractului de nchiriere sau de comodat a echipamentelor demsurare ncheiat cu un operator economic/o instituie care are astfel dedotri; i) cazier judiciar (2) Persoanelor juridice autorizate ntr-un alt stat membru al UniuniiEuropene sau din Spaiul Economic European li se recunoate autorizaia deauditor energetic n Romnia, dac fac dovada cunoaterii legislaieiromneti n domeniu n urma susinerii unui interviu. (3) Pentru echivalarea autorizaiei, solicitanii trebuie s depun laANRE urmtoarele documente: a) copia certificat a autorizaiei eliberat ntr-un stat membru alUniunii Europene sau din Spaiul Economic European; b) referine privind activitatea desfurat de persoana juridic nultimii trei ani, n calitate de auditor energetic n industrie i/sau n altesectoare economice cu excepia sectorului cldiri; c) lista cu echipamentele aflate n proprietatea sau folosina persoaneijuridice solicitante, necesare pentru lucrrile specifice auditurilorenergetice pentru care persoana juridic solicit autorizarea, nsoit dedocumentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestorai/sau copia contractului de nchiriere sau de comodat a echipamentelor demsurare ncheiat cu un operator economic/o instituie care are astfel dedotri. (4) Documentele menionate la alin. (1)-(3) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor nsoite de: a) o pagin de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obineriiautorizaiei de auditor energetic clasa II, tipul ......", numele persoaneijuridice solicitante, data nregistrrii solicitrii la ANRE; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea precizat conform alin. (1)-(2) cu semntura solicitantului. ART. 15 (1) Pentru eliberarea autorizaiei persoanele fizice care s-au nregistratca persoan fizic autorizat (PFA) avnd activitate n domeniul serviciilorenergetice, ingineriei i al consultanei tehnice legate de aceasta, prezinturmtoarele documente: a) cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic persoanfizic, conform modelului prezentat n anexa nr. 5 la Regulament. b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de autorizare; c) copia Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Naional alRegistrului Comerului; d) certificat constatator emis de Oficiul Naional al RegistruluiComerului, n original sau copie legalizat, cu maxim 10 zile anteriordepunerii cererii de acordare a autorizaiei. e) lista cu echipamentele aflate n proprietatea sau folosina PFAsolicitante, necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentrucare PFA solicit autorizarea, nsoit de documentele care atest dreptul deproprietate sau de folosin al acestora i/sau copia contractului denchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un operatoreconomic/o instituie care are astfel de dotri; f) cazier judiciar. (2) Documentele menionate la alin. (1) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor nsoite de: a) o pagin de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obineriiautorizaiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele PFAsolicitante, data nregistrrii solicitrii la ANRE; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea precizat conform alin. (1) cu semntura solicitantului.

  CAP. VII Emiterea, modificarea, prelungirea, suspendarea i retragereaautorizaiilor de auditor energetic

  SECIUNEA 1 Emiterea autorizaiei de auditor energetic

  ART. 16 (1) n termen de 30 de zile de la data depunerii documentaiei complete,ANRE, va emite solicitantului autorizaia de auditor energetic persoanafizic/PFA/juridic. Perioada de valabilitate a autorizaiei de auditorenergetic este de 3 ani de la data acordrii. ART. 17 (1) Contestaiile mpotriva deciziei de refuz a acordrii autorizaiei deauditor energetic se depun la sediul ANRE n termen de 3 zile de la dataprimirii ntiinrii i se soluioneaz n termen de 10 zile de la datadepunerii, de ctre comisia numit n acest scop. (2) Rezultatele contestaiilor se afieaz la sediul ANRE i se public pepagina de internet a acesteia.

  SECIUNEA a 2-a Modificarea autorizaiei de auditor energetic

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  6 din 27 24.01.2014 00:03

 • SECIUNEA a 2-a Modificarea autorizaiei de auditor energetic

  ART. 18 (1) Persoanele fizice, PFA i persoanele juridice autorizate au obligaias informeze ANRE asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat labaza acordrii autorizaiei. (2) n cazul persoanelor juridice i a PFA modificarea autorizaiei se vaface pe baza documentului care s ateste schimbrile intervenite. (3) Modificarea autorizaiei de auditor energetic persoan juridic sauPFA se face pentru urmtoarele situaii: a) schimbarea denumirii persoanei juridice; b) schimbarea formei de organizare a persoanei juridice; c) schimbarea adresei sediului social al persoanei juridice sau al PFA (4) Documentele necesare la solicitarea modificrii autorizaiei deauditor energetic persoan juridic sau PFA: a) cerere de solicitare a modificrii autorizaiei de auditor energetic; b) certificatul constatator n original sau copie legalizat cu privire lanregistrarea i situaia operatorului economic solicitant, eliberat deOficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult 10 zile nainte de datadepunerii la autoritatea competent

  SECIUNEA a 3-a Prelungirea autorizaiei de auditor energetic

  ART. 19 (1) Valabilitatea autorizaiei de auditor energetic este de 3 ani de ladata acordrii i se poate prelungi o singur dat pe o perioad de 3 ani. (2) Prelungirea valabilitii se acord prin Decizie a preedintelui ANRE,la propunerea scris a Comisiei de autorizare, pe baza urmtoarelor documente: a) cerere de prelungire prezentat cu minim 45 de zile anterior datei deexpirare a valabilitii autorizaiei, ntocmit conform anexei nr. 8 laRegulament, pentru auditorul energetic persoan fizic i conform anexei nr. 9la Regulament, pentru auditorul energetic persoan juridic; b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de prelungire avalabilitii autorizaiei de auditor energetic; c) autorizaia de auditor energetic deinut anterior, n copie;solicitantul persoan juridic trebuie s ataeze la dosar i copii xerox aleautorizaiilor auditorilor energetici angajai pe baz de contract; dup caz,se va depune dovada declarrii pierderii autorizaiei, publicat ntr-un ziarde circulaie la nivel naional; d) copiile contractelor de munc ale auditorilor energetici angajaiataate de ctre solicitantul persoan juridic; e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoan fizic,respectiv Raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilorenergetice, pentru auditorul energetic persoan juridic sau PFA, dup caz; f) minim dou recomandri emise de beneficiarii auditurilor energeticeelaborate, inclusiv lista msurilor rezultate n urma auditului i care aufost implementate de beneficiar, dup caz; g) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic, PFAsau juridic, necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energeticepentru care se solicit autorizarea, nsoit de documentele care atestdreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractuluide nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu unoperator economic/o instituie care are astfel de echipamente; h) n cazul solicitanilor persoane fizice angajai cu contract individualde munc la o persoan juridic autorizat ca auditor energetic, acetiainclud n documentaie lista echipamentelor nsoit de documentele ce atestapartenena acestora la patrimoniul persoanei juridice angajatoare. (3) Documentele menionate la alin. (1) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor fi nsoite de a) o pagin de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea prelungiriivalabilitii autorizaiei de auditor energetic clasa ..., tipul ...", numelepersoanei fizice/PFA/juridice solicitante, data nregistrrii solicitrii laANRE; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea precizat conform alin. (2), cu semntura solicitantului.

  SECIUNEA a 4-a Suspendarea i retragerea autorizaiei de auditor energetic

  ART. 20 (1) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic a persoanei fizice, PFAsau persoanei juridice se face de ctre Comisia de autorizare n una dintreurmtoarele situaii: a) nerespectarea Codului de conduit al auditorului energetic autorizat,prezentat n anexa nr. 7 Regulament; b) nerespectarea reglementrilor tehnice n vigoare, prevzute n Ghidulde elaborare i analiz a bilanurilor energetice; c) lipsa numrului minim de auditori persoane fizice din cadrul persoaneijuridice; d) netransmiterea pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor celui

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  7 din 27 24.01.2014 00:03

 • de elaborare i analiz a bilanurilor energetice; c) lipsa numrului minim de auditori persoane fizice din cadrul persoaneijuridice; d) netransmiterea pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor celuianalizat ctre Comisia de autorizare a Raportului anual privind activitatea deelaborare a auditurilor energetice. Raportul se transmite n format printat ielectronic. Coninutul i modul de ntocmire al raportului sunt prezentate nanexa nr. 10 la Regulament; e) nendeplinirea obligaiei privind pstrarea documentaiilor aferenteauditurilor energetice, la a cror elaborare au participat pe bazcontractual, pe o perioad de 5 ani. (2) Suspendarea autorizaiei de auditor se face pe o perioada de maxim 60de zile; (3) Comisia de autorizare analizeaz situaiile descrise la alin. (1) in termen de 10 zile de la data notificrii propune suspendarea autorizaieide auditor energetic a persoanei n cauz; (4) n termen de 15 zile de la data notificrii, Comisia de autorizareemite o decizie de suspendare a autorizaiei de auditor energetic pe care otransmite auditorului energetic respectiv. (5) Auditorul energetic cruia i s-a emis o decizie de suspendare aautorizaiei de auditor energetic poate face contestaie n termen de 30 dezile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestrii i pn lasoluionarea ei definitiv, auditorul nu are dreptul s-i desfoare ncontinuare activitatea. (6) Contestaia mpotriva deciziei de suspendare a autorizaiei de auditorenergetic se depune la sediul ANRE i va fi soluionat n termen de 30 dezile de la depunerea acesteia, de ctre o comisie de soluionare acontestaiilor, constituit n acest scop. ART. 21 (1) Dac n termen de 60 de zile de la data comunicrii deciziei desuspendare, se constat persistena uneia dintre situaiile prevzute la art.23 alin. (1), Comisia de autorizare propune retragerea autorizaiei de auditorenergetic. (2) Preedintele ANRE emite o decizie de retragere a autorizaiei deauditor energetic, iar secretariatul tehnic radiaz persoana n cauz dinRegistrul de eviden a auditorilor energetici. (3) Auditorul energetic, cruia i s-a emis o decizie de retragere aautorizaiei de auditor energetic poate face contestaie n termen de 30 dezile de la comunicarea acesteia. (4) Contestaia se depune la sediul ANRE i va fi soluionat n termen de30 de zile de la depunerea ei, de ctre o comisie de soluionare acontestaiilor, constituit n acest scop. ART. 22 (1) La retragerea autorizaiei de auditor energetic persoanei fizice, ANREtransmite o ntiinare de suspendare a autorizaiei de auditor energeticpersoanei juridice angajatoare, dac n condiiile date, numrul total deauditori energetici autorizai angajai s-a redus sub cel prevzut de la art.9 lit. d). (2) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic persoanei juridiceangajatoare, se face la 30 de zile de la emiterea deciziei de retragere aautorizaiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizaidin cadrul acesteia, dac numrul total al auditorilor energetici angajai s-aredus sub cel prevzut la art. 9 lit. d). (3) ANRE emite o decizie de suspendare n baza propunerilor primite dinpartea Comisiei de autorizare. ART. 23 Autorizaia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage dectre ANRE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dac nintervalul de timp artat numrul total de auditori energetici autorizaiangajai s-a redus sub cel prevzut la art. 9 lit. d).

  CAP. VIII Plata tarifului de autorizare auditor energetic persoan fizic saupersoan juridic, a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei deauditor energetic persoan fizic sau persoan juridic

  ART. 24 Cererea de eliberare a autorizaiei de auditor energetic persoan fizic,PFA sau persoan juridic i cererea de prelungire a valabilitiiautorizaiei de auditor energetic persoan fizic, PFA sau persoan juridicgenereaz o obligaie financiar a solicitantului fa de Autoritateacompetent, avnd la baz tarifele n vigoare, actualizate anual prin ordin alpreedintelui ANRE. ART. 25 Solicitantul achit integral obligaia financiar respectiv direct laAutoritatea competent, la nregistrarea cererii sale ori nainte denregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei n contul Autoritiicompetente. ART. 26 Sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului deautorizare auditor energetic persoan fizic sau persoan juridic sau atarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energeticpersoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, n

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  8 din 27 24.01.2014 00:03

 • ART. 26 Sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului deautorizare auditor energetic persoan fizic sau persoan juridic sau atarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energeticpersoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, nurma analizei documentaiei transmise la ANRE se constat c nu suntndeplinite prevederile prezentului Regulament.

  CAP. X Dispoziii tranzitorii i finale

  ART. 27 Autorizaiile acordate n temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privindaprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici i aRegulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificrile icompletrile ulterioare i menin valabilitatea pn la data expirriiacestora. ART. 28 Anexele nr. 1-10 fac parte integrant din prezentul Regulament.

  Anexa 1 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL de autorizaie de auditor energetic-persoan fizic - Nr........... din ...............

  n baza Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic ipromovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile deenergie, i a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici,aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare nDomeniul Energiei nr........, ca urmare a verificrii documentelor transmiseComisiei de autorizare a auditorilor energetici de ctre solicitant, prezentaautorizaie de auditor energetic se acord domnului (doamnei).................., de profesie ......, cu domiciliul n localitatea.........., str............... nr...., bl......, sc...., et...., ap......,judeul/sectorul ............., i confer calitatea de:

  AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I

  ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX (tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

  Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasade audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competeneitehnice de specialitate a posesorului, n vederea elaborrii de auditurienergetice pe baz contractual. Autorizaia de auditor energetic este valabil 3 ani de la data emiterii. Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face lacererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului n vigoare. Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.

  Preedintele Autoritii Naionale de Reglementarea n domeniul Energiei, Semntur/ tampil

  Anexa 2 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL de autorizaie de auditor energetic-persoan juridic/PFA Nr............. din ...............

  n baza Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic ipromovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile deenergie, i a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici,aprobat prin aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale deReglementare n Domeniul Energiei nr........, ca urmare a verificriidocumentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici dectre solicitant, se autorizeaz persoana juridic............................, avnd sediul n .........................,numrul de nregistrare n Registrul Comerului ............... i codulfiscal .......................

  AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II

  ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX (tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  9 din 27 24.01.2014 00:03

 • AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II

  ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX (tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

  Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasade audit energetic menionate mai sus, servind pentru dovedirea competeneitehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, n vederea elaborriide audituri energetice pe baz contractual. Autorizaia de auditor energetic este valabil 3 ani de la data emiterii. Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face lacererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor Regulamentulpentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preedinteluiAutoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr........... Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.

  Preedintele Autoritii Naionale de Reglementarea n domeniul Energiei, Semntur/ tampil

  Anexa 3 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  Model de tampil i legitimaie pentru auditor energetic persoan fizic

  -------------

  NOT(CTCE) Modelul de tampil i legitimaie pentru auditor energetic persoanfizic se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 400 bis din3 iulie 2013 la pagina 19 (a se vedea imaginea asociat).

  Not: Legitimaia se realizeaz la dimensiunile i cu materialul unui cardbancar sau din carton de calitate i cu folie din plastic transparentlaminat.

  Anexa 4 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  DEFINIII, TERMENI DE SPECIALITATE I ABREVIERI

  n contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici,urmtorii termeni se definesc astfel: Auditor energetic autorizat - persoan fizic sau juridic autorizat, ncondiiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditoriienergetici i desfoar activitatea ca persoane fizice autorizate sau caangajai ai unor persoane juridice, conform legislaiei in vigoare. Audit energetic - procedura sistematic de obinere a unor date despreprofilul consumului energetic existent al unei cldiri sau unui grup decldiri, al unei activiti i/sau instalaii industriale sau al serviciilorprivate sau publice, de identificare i cuantificare a oportunitilorrentabile pentru realizarea unor economii de energie i de raportare arezultatelor. Audit complex - tip de audit energetic care urmrete contabilizareatuturor formelor de energie ale cror fluxuri sunt monitorizate n interiorulconturului de audit. Audit electroenergetic - tip de audit energetic care urmretecontabilizarea fluxurilor de energie electric Audit termoenergetic - tip de audit energetic care urmretecontabilizarea fluxurilor de energie termic. Autorizare - procedura i activitatea desfurate de organismul deautorizare privind analizarea, verificarea i confirmarea scris acompetenelor persoanelor fizice sau juridice care doresc s obin calitateade auditor energetic, n conformitate cu prezentul regulament i cureglementrile tehnice n vigoare. Autorizaia de auditor energetic - act ce dovedete competena tehnic apersoanelor fizice i juridice care efectueaz audituri energetice n Romnia. Bilan complex - reprezint tipul de bilan energetic care urmretecontabilizarea tuturor formelor de energie ale cror fluxuri sunt monitorizaten interiorul conturului de bilan Bilan electroenergetic - reprezint tipul de bilan energetic careurmrete contabilizarea fluxurilor de energie electric Bilan termoenergetic - reprezint tipul de bilan energetic careurmrete contabilizarea fluxurilor de energie termic (inclusiv cea eliberatprin arderea combustibililor) Cod CAEN - codul clasificaiilor activitilor economice din Romnia Eficien energetic - raportul dintre valoarea rezultatului performant

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  10 din 27 24.01.2014 00:03

 • Bilan termoenergetic - reprezint tipul de bilan energetic careurmrete contabilizarea fluxurilor de energie termic (inclusiv cea eliberatprin arderea combustibililor) Cod CAEN - codul clasificaiilor activitilor economice din Romnia Eficien energetic - raportul dintre valoarea rezultatului performantobinut, constnd n servicii, mrfuri sau energia rezultat, i valoareaenergiei utilizate n acest scop. Economii de energie - cantitatea de energie economisit, determinat prinmsurarea i/sau estimarea consumului nainte i dup aplicarea uneia sau maimultor msuri de mbuntire a eficienei energetice, asigurnd n acelaitimp normalizarea condiiilor externe care afecteaz consumul de energie. PFA - persoana fizic autorizat s desfoare orice form de activitateeconomic permis de lege, folosind n principal fora sa de munc;nregistrat la Registrul Comerului.

  Anexa 5 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic Nr........../............

  PERSOAN FIZIC - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

  TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT AUTORIZAREA:

  [__] [__] [__] ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

  INFORMAII PERSONALE NUME...................... INIIALA TATLUI........ PRENUME............. DATA NATERII.................. LOCUL NATERII.......................... ACT DE IDENTITATE................... SERIA......... NR................ ELIBERAT DE .............................. LA DATA ................... COD NUMERIC PERSONAL .................................

  LOC DE MUNC..............................................................

  ADRESA LOCULUI DEMUNC.................................................... TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................

  DOMICILIU.................................................................. TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................

  Subsemnatul/Subsemnata, solicit autorizarea mea pentru clasa I i tipul deauditor energetic menionat mai sus i nscrierea mea n Registrul de evidena auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, acoordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie, n acest registru. Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului nvigoare. Toate informaiile furnizate sunt corecte.

  Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditoruluienergetic i voi aciona pentru respectarea acestora n cadrul activitilorde elaborare a auditurilor energetice.

  EDUCAIE, CURSURI DE INSTRUIRE se vor ataa copii dup diplomele de absolvire

  NR. CRT. PERIOADA DIPLOMA INSTITUIA CARE A OBINUT ELIBERAT DIPLOMA

  SITUAIA PROFESIONAL ACTUAL

  PROFESIA............................ VECHIME N MUNC ............... FUNCIA............................. VECHIME N FUNCIE..............

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  11 din 27 24.01.2014 00:03

 • PROFESIA............................ VECHIME N MUNC ............... FUNCIA............................. VECHIME N FUNCIE..............

  RESPONSABILITI .................................................... .....................................................................

  .....................................................................

  ..............................................

  EXPERIENA PROFESIONAL

  Nr. Din Pn n Denumirea operatorului Funcia Responsabilitcrt. anul anul economic deinut

  Semntura solicitantului ....................... Data ..................

  Ctre: ANRE Comisia de autorizare a auditorilor energetici

  Anexa 6 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL de cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic Nr............./...........

  PERSOAN JURIDIC - AUDITOR ENERGETIC CLASA II

  Persoana juridic (denumirea),.............................................

  Codul fiscal............... nregistrat n Registrul Comerului cu nr............... cu sediul n .................. str. .......................nr......... judeul/sectorul.........................telefon/fax............................... e-mail............. reprezentatlegal prin director/manager (numele i prenumele) ...................

  TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT AUTORIZAREA:

  [__] [__] [__] ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

  Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de reprezentant delegat*) soliciteliberarea autorizaiei de auditor energetic pentru persoana juridic:.....................................................................................

  pentru clasa II i tipul de audit energetic menionat i nscriereapersoanei juridice pe care o reprezint n Registrul de eviden a auditorilorenergetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, acoordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie, n acest Registru.

  ------------

  *) NOT: Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul deautorizare de ctre un reprezentant delegat.

  Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului nvigoare. Toate informaiile furnizate sunt corecte.

  Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditoruluienergetic i vom aciona pentru respectarea acestora n cadrul activitilorde elaborare a auditurilor energetice.

  Data................... Semntura i tampila persoanei juridice (nume, prenume, funcie)

  Ctre: ANRE Comisia de autorizare a auditorilor energetici

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  12 din 27 24.01.2014 00:03

 • Ctre: ANRE Comisia de autorizare a auditorilor energetici

  Anexa 7 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  CODUL DE CONDUIT AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT

  Realizarea auditurilor energetice se desfoar pe baza principiilorprecizate n continuare, a cror respectare de ctre auditorii energeticiautorizai ca persoane fizice i juridice este obligatorie, pentru evitareaunor incompatibiliti i/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate ndesfurarea acestei activiti. Auditorul energetic autorizat: 1. Acioneaz profesional, fr discriminare. 2. Acioneaz n sensul creterii competenei proprii i asist pe ceiaflai n subordinea sa s i dezvolte abilitile relaionale n activitateade realizare a auditurilor energetice. 3. Nu activeaz ca reprezentant al unor productori de echipamentenergetic. 4. Pstreaz confidenialitatea datelor obinute sau rezultate n urmaauditului energetic, cu excepia cazurilor n care este obligat s le faccunoscute n condiiile legii, sau obine consimmntul scris albeneficiarului auditului energetic n acest sens. 5. Nu comunic informaii eronate care s compromit activitatea derealizare a auditului energetic sau procesul de autorizare. 6. Nu prejudiciaz prin activitile sale reputaia organismului deautorizare.

  Anexa 8 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic Nr............../.............

  PERSOAN FIZIC - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

  TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT PRELUNGIREA AUTORIZRII:

  [__] [__] [__] ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

  NUME.................. INIIALA TATLUI ......... PRENUME................ DATA NATERII.................. LOCUL NATERII........................... ACT DE IDENTITATE.................... SERIA........ NR................... ELIBERAT DE ............................ LA DATA ........................ COD NUMERIC PERSONAL .................................

  LOC DE MUNC............................................................. ADRES SERVICIU.......................................................... TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................

  DOMICILIU................................................................ TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................

  Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de auditor energetic autorizat solicitprelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic pentru clasa I itipul menionat mai sus, precum i meninerea nscrierii mele n Registrul deeviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, acoordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie n acest Registru.

  Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului nvigoare. Toate informaiile furnizate sunt corecte.

  Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditoruluienergetic i voi aciona pentru respectarea acestora n cadrul activitilorde elaborare a auditurilor energetice.

  Semntura solicitantului ................... Data .......................

  Ctre: ANRE

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  13 din 27 24.01.2014 00:03

 • Ctre: ANRE Comisia de autorizare a auditorilor energetici

  Anexa 9 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  MODEL de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic Nr............./.............

  PERSOAN JURIDIC - AUDITOR ENERGETIC CLASA II

  Persoana juridic (denumirea), ......................................... Codul fiscal........................... nregistrat n RegistrulComerului cu nr............ cu sediul n ........................ str........................ nr...............

  judeul/sectorul...................... telefon/fax .........................e-mail.......... reprezentat legal prin director/manager (numele i prenumele)........................................

  TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT PRELUNGIREA AUTORIZRII

  [__] [__] [__] ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

  Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de reprezentant delegat*) solicitprelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic pentru clasa II itipul menionat mai sus, pentru persoana juridic.................................................. precum i meninereanscrierii persoanei juridice pe care o reprezint n Registrul de eviden aauditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoaneijuridice, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie n acestRegistru.---------

  *) NOT: Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul deautorizare de ctre un reprezentant delegat.

  Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului nvigoare. Toate informaiile furnizate sunt corecte.

  Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditoruluienergetic i vom aciona pentru respectarea acestora n cadrul activitilorde elaborare a auditurilor energetice.

  Data................... Semntura i tampila persoanei juridice (nume, prenume, funcie)

  Ctre: ANRE Comisia de autorizare a auditorilor energetici

  Anexa 10 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

  Coninutul cadru al Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de ctre persoanele juridice autorizate i PFA

  Raportul va avea urmtorul cuprins: a) Form tiprit va cuprinde: 1. Date de identificare ale auditorului autorizat, persoan juridic sauPFA; 2. Lista cronologic a auditurilor energetice efectuate n anul raportati beneficiarii acestora; 3. Fia auditului (va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecruiaudit); 4. Note privind oportunitatea aplicrii unor msuri cu grad ridicat dereplicabilitate i cretere semnificativ a eficienei energetice. b) Forma electronic va cuprinde:

  Tabel 1 la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilorenergetice

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  14 din 27 24.01.2014 00:03

 • Tabel 1 la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilorenergetice

  Nr. Auditorul Beneficiarul Tipul auditului energetic crt. energetic auditului PJ energetic Audit Audit Audit electroenergetictermoenergetic complex 1. 2. . . n

  Tabel 2 la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilorenergetice

  Principalele msuri de eficienNr. Beneficiarul Domeniul de Conturul energetic propuse crt. auditului activitate alauditului energetic beneficiaruluienergetic Denumirea Economii Costul msurii de energie implemen- estimate trii (tep) (mii RON)

  Coninut cadru al Fiei auditului

  Fia cadru trebuie s conin urmtoarele informaii: 1. Tipul auditului energetic 2. Auditul real: a. conturul de audit i enumerarea proceselor tehnologice aflate nfunciune; b. consumul total real de combustibili i energie pe anul anteriorefecturii auditului, corespunztor conturului de audit; c. indicatorii specifici de consum de combustibili i energie; d. concluzii cu privire la situaia existent. 3. Auditul optimizat: Not: Pentru acest tip de audit se vor prezenta informaii similare cucele menionate mai sus pentru auditul real. 4. Msuri propuse pentru creterea eficienei energetice, grupate pecategorii i estimarea tehnico-economic a aplicrii acestora (consumurispecifice de combustibili i energie, randamente energetice, durata derecuperare a investiiei, rata intern de rentabilitate).

  ANEXA 2

  REGULAMENT pentru atestarea managerilor energetici i acreditarea societilor prestatoare de servicii energetice

  CAP. I Scopul i domeniul de aplicare

  ART. 1 (1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i acreditareasocietilor prestatoare de servicii energetice, denumit n continuare

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  15 din 27 24.01.2014 00:03

 • ART. 1 (1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i acreditareasocietilor prestatoare de servicii energetice, denumit n continuareRegulament stabilete condiiile pentru atestarea managerilor energetici iacreditarea societilor prestatoare de servicii energetice. (2) Managerii energetici, persoane fizice atestate pot fi: a) angajai pe baz de contract individual de munc la operatoriieconomici care consum mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an; b) angajai pe baz de contract individual de munc la o societateprestatoare de servicii energetice care ncheie un contract de managementenergetic cu operatorii economici ce consum mai mult de 1.000 tone echivalentpetrol pe an; c) persoane fizice autorizate - PFA care pot ncheia un contract demanagement energetic cu operatorii economici care consum mai mult de 1.000tone echivalent petrol pe an. (3) Societile prestatoare de servicii energetice pot ncheia contractede management energetic cu operatorii economici care consum mai mult de 1.000tone echivalent petrol pe an numai dac sunt acreditate n condiiileprezentului Regulament. ART. 2 (1) Atestarea are ca scop recunoaterea oficial la nivel naional acompetenei tehnice de specialitate a managerilor energetici. (2) Accesul participanilor de pe pia care ofer servicii energetice sebazeaz pe criterii transparente i nediscriminatorii. ART. 3 Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definii n anexanr. 4 la Regulament.

  CAP. II Autoritatea competent

  ART. 4 (1) Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei - ANRE -este abilitat, ca autoritate competent, s acorde, s modifice, s suspende,s refuze sau s retrag atestatele de manager energetic, i s acreditezesocietile prestatoare de servicii n condiiile art. 12 din O.U.G. nr.33/2007 privind organizarea i funcionarea ANRE aprobat cu modificri icompletri prin Legea nr. 160/2012 i prezentului regulament. (2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic i acreditareasocietilor prestatoare de servicii energetice se face de ctre Comisia deatestare a managerilor energetici, compus din specialiti ANRE, numit prinDecizia intern a Preedintelui ANRE.

  CAP. III Cerine pentru atestare i acreditare

  ART. 5 (1) Cerinele obligatorii care trebuie ndeplinite de ctre persoanelefizice, n vederea obinerii atestatului de manager energetic sunt: 1. Cerine de natur juridic: a) s aib capacitate deplin de exerciiu; b) s prezinte certificatul de cazier judiciar emis n condiiile legii; c) s aib pregtirea profesional, specializarea i experiena acumulatn domeniu cerute de prezentul Regulament (2) Experiena profesional trebuie s fie dobndit pe durata specificatmai jos prin activitate didactic, cercetare, proiectare, execuie sauexploatare, acumulat n domeniile tehnice menionate n tabelul urmtor:

  Nr. Pregtirea profesional i Durata minim Curs de pregcrt. specializarea necesar a n domeniul experienei managementului profesionale de energetic specialitate acumulat 1.Absolveni ai unei faculti tehnice cu profil energetic 2 ani Necesar 2.Absolveni ai unei faculti tehnice cu 3 ani Necesar licen n domeniul*): - ingineria civila - cod 60 - ingineria instalaiilor - cod 70 - inginerie electric - cod 90 - inginerie energetic - cod 110 - mine, petrol i gaze - cod 260 - inginerie mecanic - cod 180 - inginerie industrial - cod 130 - inginerie i management - cod 230 - inginerie chimic

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  16 din 27 24.01.2014 00:03

 • - inginerie industrial - cod 130 - inginerie i management - cod 230 - inginerie chimic

  ---------

  *) Domeniile i codurile menionate mai sus sunt n conformitate cu H.G.nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor i alspecializrilor/programelor de studii universitare, a structurii instituiilorde nvmnt superior, a domeniilor i programelor de studii universitareacreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, a locaiilor geograficede desfurare, a numrului de credite de studii transferabile pentru fiecareprogram de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare,precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colarizai n anuluniversitar 2012-2013, cu modificrile i completrile ulterioare.

  (3) Cerina referitoare la pregtirea n domeniul managementului energeticeste ndeplinit prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de ouniversitate tehnic cu profil energetic sau de un formator profesionalagreataagreat de ANRE i autorizat de Autoritatea Naional a Calificrilor. (4) Cerinele obligatorii care trebuie ndeplinite de ctre persoanelejuridice, n vederea obinerii acreditrii de ctre ANRE sunt: a) s depun copia Certificatului de nregistrare eliberat de OficiulNaional al Registrului Comerului; b) s aib prevzut n obiectul de activitate prestarea de serviciienergetice i/sau activiti de inginerie i consultan tehnic legate deacestea; c) s depun certificatul constatator n original sau copie legalizat, cuprivire la nregistrarea i situaia operatorului economic solicitant,eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult 10 zilenainte de data depunerii la autoritatea competent. d) s aib minimum un manager energetic atestat conform legii, angajat pebaz de contract individual de munc; n cazul societilor cu rspunderelimitat asociatulaasociaii areaau dreptul s presteze activitate de managerenergetic atestat, conform legii societilor comerciale.

  CAP. IV Procedura de atestare a candidailor, documentele necesare la solicitareaatestrii

  SECIUNEA 1 Procedura de atestare

  ART. 6 (1) n cadrul ANRE funcioneaz Comisia de atestare a managerilorenergetici, denumit n continuare Comisia de atestare, cu urmtoareleatribuii: a) analizeaz proiectele de management energetic anexate dosarelor depusede cei care doresc atestarea ca manager energetic i transmite ctre direciade specialitate din cadrul ANRE observaiile sau completrile necesare, atuncicnd este cazul; b) ntocmete procesul verbal cuprinznd concluziile analizei dosarelordepuse de persoanele fizice care doresc s fie atestate ca manager energetic,sau care doresc prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic,respectiv de societile prestatoare de servicii care solicit acreditarea; c) examineaz candidaii n domeniul managementului energetic; d) propune Preedintelui ANRE acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul/retragerea atestatului de manager energetic respectiv a acreditriisocietilor prestatoare de servicii energetice; (2) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei interesai, seconstituie, atunci cnd este cazul, o comisie de soluionare a acestora numitprin Decizie intern a preedintelui ANRE. Refuzul acordrii atestatului semotiveaz, precizndu-se cile de atac legale. Termenul de introducere acontestaiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iartermenul de soluionare a contestaiei este de 15 zile de la data introduceriiacesteia. ART. 7 (1) Direcia de specialitate din cadrul ANRE asigur desfurareaurmtoarelor activiti: a) evidena cererilor de atestare, respectiv acreditare i acontestaiilor; b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice care solicit obinereaatestatului de manager energetic sau de persoanele juridice care solicitacreditarea societilor prestatoare de servicii energetice, precum idosarele depuse n vederea prelungirii valabilitii atestatului de managerenergetic; c) n cazul n care, n termen de 30 de zile de la data nregistrriicererii privind acordarea atestatului de manager energetic sau a cererii deacreditare ca societate prestatoare de servicii energetice, solicitantul nuremite ANRE documentaia prevzut n prezentul Regulament, inclusivcompletrile solicitate pe parcurs, Direcia de specialitate din cadrul ANRE

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  17 din 27 24.01.2014 00:03

 • cererii privind acordarea atestatului de manager energetic sau a cererii deacreditare ca societate prestatoare de servicii energetice, solicitantul nuremite ANRE documentaia prevzut n prezentul Regulament, inclusivcompletrile solicitate pe parcurs, Direcia de specialitate din cadrul ANRErestituie acestuia documentaia aferent, radiind cererea n cauz; d) ntocmirea proceselor-verbale cuprinznd concluziile analizeidocumentelor depuse de solicitani; e) transmiterea scrisorilor de informare a solicitanilor crora li s-aaprobat participarea la examenul de atestare cu precizarea datei dedesfurare a acestuia; f) convocarea Comisiei de atestare, n funcie de numrul cererilorprimite; g) ntocmirea proceselor-verbale ale ntrunirilor Comisiei de atestare,cuprinznd concluziile verificrii documentelor depuse de solicitani irezultatele examinrii persoanelor fizice; h) monitorizarea activitii de atestare a managerilor energetici iacreditare a societilor prestatoare de servicii energetice prin constituireai actualizarea permanent a Registrului de eviden a managerilor energeticii a societilor prestatoare de servicii energetice; i) redactarea i transmiterea ntiinrilor de suspendare, a deciziilorde suspendare, respectiv a deciziilor de retragere a atestatului; redactarearspunsurilor date contestaiilor i transmiterea lor ctre cei interesai; j) radierea din Registrul de eviden a managerilor energetici i asocietilor prestatoare de servicii energetice a persoanele fizice crora lis-a retras sau le-a expirat atestatul ori a societilor prestatoare deservicii energetice crora li s-a retras acreditarea. (2) Direcia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinit nactivitatea sa de ctre Oficiile Teritoriale ANRE, astfel: a) iniializeaz evenimentul financiar aferent solicitrii n sistemulinformatic al ANRE: b) transmit dosarele depuse de solicitani ctre Direcia de specialitatedin cadrul ANRE; (3) Termenul de analiz a documentaiei depuse de solicitani este de 30de zile de la data depunerii complete a acesteia. ART. 8 (1) Registrul de eviden a managerilor energetici i a societilorprestatoare de servicii energetice energetici este elaborat sub form dedocument scris, e publicat pe pagina de internet www.anre.ro i esteactualizat permanent. Registrul cuprinde dou pri: manageri energetici isocieti prestatoare de servicii energetice. Datele de contact alemanagerilor energetici care au calitatea de PFA se nscriu n Registrul deeviden al societilor prestatoare de servicii energetice. (2) Forma de organizare a informaiilor din Registrul de eviden amanagerilor energetici i a societilor prestatoare de servicii energeticeenergetici este tabelar, cuprinznd urmtoarele date: a) operatorul economic care a desemnat managerul energetic, adresaoperatorului economic, numele i prenumele managerului energetic, numrulatestatului acestuia, data pn la care este valabil atestatul, date decontact (telefon, fax i adres e-mail) pentru managerii energetici; b) denumirea societii prestatoare de servicii energetice, adresaacesteia, numele i prenumele managerului energetic atestat, numrulatestatului acestuia, data pn la care este valabil atestatul, date decontact (telefon, fax i adres e-mail) pentru societile prestatoare deservicii energetice; c) denumirea PFA, numele i prenumele managerului energetic care arecalitatea de persoan fizic autorizat - PFA, adresa sediului social alacestuia, numrul atestatului acestuia, data pn la care este valabilatestatul, date de contact: telefon, fax i adres e-mail.

  SECIUNEA a 2 a Documentele necesare la solicitarea atestrii

  ART. 9 (1) Pentru eliberarea atestatului, solicitanii prezint urmtoareledocumente: a) cererea de eliberare a atestatului de manager energetic, conformmodelului prezentat n anexa nr. 1 la Regulament; b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de atestare; c) copia diplomei de licen a unei faculti cu profil tehnic ndomeniile menionate la art. 5 alin. (2); d) copia carnetului de munc sau alte documente din care s rezultevechimea n munca de specialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu ceastabilit conform art. 5 alin. (2); copia trebuie s aib nscris meniunea"conform cu originalul"; e) copia contractului individual de munc care s aib nscris meniunea"conform cu originalul"; f) memoriul tehnic de activitate n domeniu, coninnd i lista lucrrilori proiectelor elaborate personal sau n colaborare; g) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregtire n domeniulmanagementului energetic organizat de o universitate tehnic, sau formatorprofesional autorizat conform art. 5 alin. (3), sau diploma de absolvire aunui masterat energetic; h) cazier judiciar;

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  18 din 27 24.01.2014 00:03

 • managementului energetic organizat de o universitate tehnic, sau formatorprofesional autorizat conform art. 5 alin. (3), sau diploma de absolvire aunui masterat energetic; h) cazier judiciar; i) n cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de ctre o persoanjuridic prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui sa prezinte ocopie a actului constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte cdesfoar activiti n domeniul serviciilor energetice i/sau ingineriei iconsultanei tehnice legate de acestea. j) PFA care solicit atestarea ca manager energetic trebuie s prezinte ocopie a certificatului de nregistrare al persoanei fizice autorizate eliberatde Oficiul Naional al Registrului Comerului, din care s rezulte cdesfoar activiti n domeniul serviciilor energetice i/sau ingineriei iconsultanei tehnice legate de acestea; k) documentele emise de autoritile competente omoloage dintr-un statmembru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European sunt nsoite detraduceri autorizate (2) Persoanelor fizice atestate ntr-un alt stat membru al UniuniiEuropene sau din Spaiul Economic European li se recunoate atestatul demanager energetic n Romnia, dac fac dovada cunoaterii legislaieiromneti n domeniu, n urma susinerii unui interviu. Pentru echivalareaatestatului, solicitanii trebuie s depun la ANRE urmtoarele documente: a) copia certificat a autorizaiei eliberat ntr-un stat membru alUniunii Europene sau din Spaiul Economic European b) referine privind activitatea desfurat n ultimii 3 ani ca managerenergetic. (4) Documentele menionate la alin. (1)-(2) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor fi nsoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea "Dosar pentru solicitarea obineriiatestatului de manager energetic", numele persoanei fizice solicitante, datasolicitrii; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea menionat conform alin. (1)-(4).

  SECIUNEA a 3-a Documentele necesare la solicitarea acreditrii

  ART. 10 (1) Pentru obinerea acreditrii ca societate prestatoare de serviciienergetice persoana juridic prezint urmtoarele documente: a) cerere de obinere a acreditrii ca societate prestatoare de serviciienergetice, conform modelului prezentat n anexa nr. 6 la Regulament; b) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte cpresteaz servicii energetice i/sau activiti de inginerie i consultantehnic legate de acestea; c) copia Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Naional alRegistrului Comerului; d) certificat constatator n original sau copie legalizat cu privire lanregistrarea i situaia operatorului economic solicitant, eliberat deOficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult 10 zile nainte de datadepunerii la autoritatea competent; e) copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de ctrepersoana juridic solicitant; f) copia contractului individual de munc al managerului energetic angajatn cadrul persoanei juridice solicitante; g) cazier judiciar. (2) Documentele menionate la alin. (1) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor nsoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea "Dosar pentru obinerea acreditrii casocietate prestatoare de servicii energetice", numele persoanei juridicesolicitante, data solicitrii; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea menionat conform alin. (1). ART. 11 (1) Atestarea const n ntocmirea unui proiect de management energetic isusinerea unui interviu. (2) Proiectul de management energetic se ntocmete conform Anexei 5 laRegulament. (3) n cazul persoanelor fizice trimise la atestare de un operatoreconomic, proiectul de management energetic va fi ntocmit pentru acesta; ncazul persoanelor fizice, trimise la atestare de ctre o persoan juridicprestatoare de servicii energetice sau n cazul PFA, proiectul de managementenergetic va fi ntocmit pentru un operator economic consumator de energiedintr-un sector economic liber ales. (4) Proiectul de management energetic se depune la Oficiul Teritorial ANREde care aparine operatorul economic, odat cu documentele menionate la art.9. (5) Dac media obinut prin notarea proiectului de management energeticde ctre membrii comisiei este minimum 7,5 candidatul susine interviul. (6) Interviul const n discuii pe teme de specialitate. (7) Candidatul este considerat promovat dac obine nota 7,5 rezultat camedie ntre nota acordat la proiectul de management energetic i medianotelor acordate la interviu.

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  19 din 27 24.01.2014 00:03

 • (6) Interviul const n discuii pe teme de specialitate. (7) Candidatul este considerat promovat dac obine nota 7,5 rezultat camedie ntre nota acordat la proiectul de management energetic i medianotelor acordate la interviu. (8) Nota obinut conform alin. (7) se transform n punctecorespunztoare prin nmulirea cu 10, rotunjindu-se prin lips n cazulfraciunilor sub 50% i prin adaos, n cazul fraciunilor peste 50%. Punctajulmaxim este de 100 puncte. ART. 12 (1) Contestaiile cu privire la rezultatele atestrii sau neacordareaacreditrii ca societate prestatoare de servicii energetice se depun la sediulANRE n termen de 3 zile de la data afirii rezultatelor i se soluioneazde ctre o comisie numit n acest scop n termen de 10 zile de la datadepunerii. (2) Rezultatele contestaiilor se afieaz la sediul ANRE i se public pepagina de internet a acesteia.

  CAP. V Emiterea atestatului de manager energetic i acordarea acreditrii casocietate prestatoare de servicii energetice

  ART. 13 (1) ANRE emite atestatul de manager energetic n termen de 30 de zile dela data afirii rezultatelor atestrii la sediul acesteia i de la publicareape pagina de internet a acesteia sau, dup caz, de la data afirii/publicriirezultatelor la contestaiile depuse. Perioada de valabilitate a atestatuluide manager energetic emis de ANRE este de 3 ani de la data acordrii. (2) Atestatul rmne valabil chiar i n cazul n care posesorul ischimb locul de munc la un alt operator economic, la o persoan juridicprestatoare de servicii energetice sau dobndete statutul de PFA. (2) Atestatul are forma prezentat n anexa nr. 3 la Regulament. (3) Preedintele ANRE aprob publicarea pe site-ul www.anre.ro a datelorde contact ale societilor prestatoare de servicii acreditate n condiiileprezentului Regulament.

  CAP. VI Modificarea atestatului de manager energetic; Modificarea condiiilor careau stat la baza acordrii acreditrii

  ART. 14 (1) Persoanele fizice atestate au obligaia s informeze ANRE asupraoricrei modificri a condiiilor care au stat la baza acordrii atestatului. (2) Societile prestatoare de servicii energetice acreditate au obligaias informeze ANRE asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat labaza acordrii acreditrii. (3) Modificrile menionate la alin. (2) sunt consemnate n Registrul deeviden al societilor prestatoare de servicii energetice pe bazaurmtoarelor documente: a) cerere de solicitare a consemnrii modificrilor intervenite; b) certificat constatator n original sau copie legalizat cu privire lanregistrarea i situaia operatorului economic solicitant, eliberat deOficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult 10 zile nainte de datadepunerii la autoritatea competent; c) copia atestatului de manager energetic angajat n cadrul operatoruluieconomic n cauz la data solicitrii modificrii intervenite; d) copia contractului individual de munc al managerului energetic angajatn cadrul operatorului economic n cauz, la data solicitrii modificriiintervenite.

  CAP. VII Prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic

  ART. 15 (1) Atestatul de manager energetic se poate prelungi o singur dat, pe operioad de 3 ani. (2) Prelungirea valabilitii atestatului se acord prin DeciziaPreedintelui ANRE la propunerea scris a Comisiei de atestare, pe bazaurmtoarelor documente. a) cerere de prelungire prezentat cu minim 45 zile anterior datei deexpirare a valabilitii atestatului, ntocmit conform anexei nr. 2 laRegulament; b) copie dup chitana sau ordinul de plat a tarifului de prelungire avalabilitii atestatului de manager energetic; c) atestatul deinut anterior, n copie; dup caz, se va depune dovadadeclarrii pierderii atestatului, publicat ntr-un ziar de circulaie lanivel naional; d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarearealizrilor din perioada de dup obinerea atestatului; (3) Documentele menionate la alin. (2) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor fi nsoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea "Dosar pentru solicitarea obineriiprelungirii valabilitii atestatului de manager energetic", numele persoaneifizice solicitante, data solicitrii, certificat de ANRE, oficiul teritorial;

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  20 din 27 24.01.2014 00:03

 • (3) Documentele menionate la alin. (2) se prezint ndosariate, nordinea precizat n prezentul Regulament i vor fi nsoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea "Dosar pentru solicitarea obineriiprelungirii valabilitii atestatului de manager energetic", numele persoaneifizice solicitante, data solicitrii, certificat de ANRE, oficiul teritorial; b) o pagin de "Cuprins", coninnd enumerarea documentelor incluse ndosar, n ordinea menionat conform alin. (2).

  CAP. VIII Suspendarea i retragerea atestrii; retragerea acreditrii

  ART. 16 (1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de ctre Comisiade atestare n una dintre urmtoarele situaii: a) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru nendeplinireaatribuiilor de serviciu n calitate de manager energetic; b) pentru nerespectarea reglementrilor tehnice n vigoare, referitoare laexploatarea optim a utilajelor i echipamentelor din dotarea operatoruluieconomic angajator, n scopul asigurrii eficienei energetice; c) nerespectarea obligaiilor referitoare la raportrile anuale prevzuten Hotrrea de Guvern nr. 409 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienaenergetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselorregenerabile de energie. (2) Comisia de atestare analizeaz situaiile descrise la alin. (1) i ntermen de 10 zile de la data notificrii decide suspendarea atestatului demanager energetic a persoanei n cauz. (3) n termen de 15 de zile de la data precizat la alin. (2), ANRE emiteo decizie de suspendare n baza propunerilor primite din partea Comisiei deatestare, care va fi comunicata persoanei fizice atestate. (4) Managerul energetic cruia i s-a emis o decizie de suspendare aatestatului poate face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicareaacesteia. Pe perioada contestrii i pn la soluionarea ei definitiv,managerul energetic nu are dreptul s-i desfoare n continuare activitatea. (5) Contestaia se depune la sediul ANRE i va fi soluionat n termen de30 de zile de la depunerea ei de ctre o comisie de soluionare acontestaiilor constituit n acest scop. ART. 17 (1) Dac n termen de 90 de zile de la data comunicrii deciziei desuspendare se constat persistena uneia dintre situaiile prevzute la art.15 alin. (1), Comisia de atestare retrage atestatul managerului energetic. (2) ANRE emite o decizie de retragere n baza propunerilor primite dinpartea Comisiei de atestare, iar Direcia de specialitate din cadrul ANREradiaz persoana fizic n cauz din Registrul de eviden a managerilorenergetici. (3) Managerul energetic cruia i s-a emis o decizie de retragere aatestatului poate face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicareaacesteia. (4) Retragerea acreditrii ca societate prestatoare de servicii energeticese face de ctre Comisia de atestare, la ncetarea contractului de munc almanagerului energetic angajat al societii i const n excluderea acesteiadin Registrul de evidena al societilor prestatoare de servicii energetice. (5) Societatea prestatoare de servicii energetice creia i s-a retrasacreditarea poate face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicareaacesteia. (6) Contestaiile se depun la sediul ANRE i vor fi soluionate n termende 30 de zile de la depunerea lor de ctre o comisie de soluionare acontestaiilor, constituit n acest scop.

  CAP. IX Plata tarifului de atestare manager energetic i a tarifului de prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic

  ART. 18 Cererea de obinere a atestatului de manager energetic i cererea deprelungire a valabilitii atestatului de manager energetic genereaz oobligaie financiar a solicitantului fa de Autoritatea competent, avnd labaz tarifele n vigoare, actualizate anual prin ordin al preedintelui ANRE. ART. 19 Solicitantul achit integral obligaia financiar respectiv direct laAutoritatea competent, la nregistrarea cererii sale ori nainte denregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei n contul Autoritiicompetente. ART. 20 Sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului deatestare manager energetic sau a tarifului de prelungire a valabilitiiatestatului de manager energetic nu se restituie n urmtoarele situaii: a) solicitantului care nu se prezint la interviul la care a fostconvocat, cu excepia situaiei n care a solicitat reprogramarea n termen de3 zile de la data ntiinrii; b) solicitantului care nu obine minim media 7,5 la notarea proiectului demanagement energetic; c) solicitantului care nu obine minim nota 7,5 rezultat ca medie ntrenota obinut la proiectul de management energetic i media notelor acordate

  ORDIN 38 /2013- ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013privind aprobarea R... http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-38 -2013-(149457).html

  21 din 27 24.01.2014 00:03

 • 3 zile de la data ntiinrii; b) solicitantului care nu obine minim media 7,5 la notarea proiectului demanagement energetic; c) solicitantului care nu obine minim nota 7,5 rezultat ca medie ntrenota obinut la proiectul de management energetic i media notelor acordatela interviu; d) documentaia nu este conform cu prevederile art. 9 din prezentulRegulament.

  CAP. X Dispoziii tranzitorii si finale

  ART. 21 Atestatele acordate n temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privindaprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici i aRegulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificrile icompletrile ulterioare i menin valabilitatea pn la data expirriiacestora. ART. 22 Activitatea managerului energetic atestat sau a societii prestatoare deservicii energetice acreditate va fi verificat periodic de ctre personalulmputernicit din cadrul ANRE. ART. 23 Anexele nr. 1-6 la Regulament fac parte integrant din prezentulRegulament.

  Anexa 1 la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i acreditareasocietilor prestatoare de servicii energetice

  MODEL de cerere de nscriere la examenul de obinere a atestatului de manager energetic

  Informaii personale: Numele ......, iniiala tatlui ......, prenumele ......, data naterii......, locul naterii ......, actul de identitate ...... seria ...... nr......., eliberat de ...... la data de ......, codul numeric personal ....