orar sem i 2011-2012 agricultura

13
ORAR AGRICULTUR Ă 2011/2012 I Agricultură I EMAIA II Agricultură II EMAIA Z Ora 1a 1b 2a 1 1a 1b LUNI 8-9 9-10 Aparate de măsură 10-11 11-12 Biochimie Topografie PEDOLOGIE (A6) 12-13 13-14 LIMBA STRAINĂ Genetică 14-15 15-16 BOTANICĂ (A2) Genetică AMC (A3) 16-17 17-18 Biochimie 18-19 19-20 MARŢI 8-9 9-10 Topografie Baza energetică GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ (A4) TEHNICĂ EXPERIMENTALĂ (LAB) 10-11 11-12 Botanică Topografie Baza energetică GENETICĂ (A6) Organe de maşini 12-13 13-14 Baza energetică Botanică Topografie AGROCHIMIE (A6) 14-15 15-16 Educaţie fizică Baza energetică Botanică Biochimie 16-17 17-18 Educaţie fizică 18-19 19-20 MIERCURI 8-9 9-10 FIZIOLOGIE (A6) UTILAJE (A4 10-11 11-12 MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ (A2) Pedologie Agrochimie ORGANE DE MAŞINI (LAB) 12-13 13-14 BAZA ENERGETICĂ PENTRU AGRICULTURĂ (A2) Agrochimie Pedologie Tehnică experimentală 14-15 15-16 BIOFIZICĂ ŞI AGROMETEOROLOGIE (A2) Tehnică experimentală 16-17 17-18 TOPOGRAFIE (A6) Botanică Tehnică experimentală 18-19 19-20 JOI 8-9 9-10 Biofizică MAŞINI AGRICOLE (LAB) 10-11 11-12 Biofizică Educaţie fizică Educaţie fizică Matematică Maşini agricole Fiziologie Pedologie 12-13 13-14 Matematică Biofizică Geometrie descriptivă Fiziologie Maşini agricole Agrochimie 14-15 15-16 Biochimie Matemat. 16-17 17-18 BIOCHIMIE (A6) Maşini agricole 18-19 19-20 Matemat. VINERI 8-9 9-10 10-11 11-12 LIMBA STRAINĂ 12-13 13-14 Biochimie 14-15 15-16 Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Upload: rodica-marian

Post on 10-Oct-2014

87 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R A G R I C U L T U R Ă 2011/2012 I Agricultură I EMAIA II Agricultură II EMAIA Z Ora 1a 1b 2a 1 1a 1b

LUN

I

8-9 9-10 Aparate de

măsură 10-11 11-12 Biochimie Topografie PEDOLOGIE (A6)

12-13 13-14 LIMBA STRAINĂ Genetică

14-15 15-16 BOTANICĂ (A2) Genetică AMC (A3)

16-17 17-18 Biochimie

18-19 19-20

MA

RŢI

8-9 9-10 Topografie Baza

energetică GEOMETRIE

DESCRIPTIVĂ (A4)

TEHNICĂ EXPERIMENTALĂ (LAB)

10-11 11-12 Botanică Topografie Baza

energetică GENETICĂ (A6) Organe de maşini

12-13 13-14

Baza energetică Botanică Topografie AGROCHIMIE (A6)

14-15 15-16

Educaţie fizică

Baza energetică Botanică Biochimie

16-17 17-18 Educaţie

fizică

18-19 19-20

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 FIZIOLOGIE (A6) UTILAJE (A4

10-11 11-12 MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ (A2) Pedologie Agrochimie ORGANE DE

MAŞINI (LAB) 12-13 13-14 BAZA ENERGETICĂ PENTRU AGRICULTURĂ (A2) Agrochimie Pedologie Tehnică

experimentală 14-15 15-16 BIOFIZICĂ ŞI AGROMETEOROLOGIE (A2) Tehnică

experimentală

16-17 17-18 TOPOGRAFIE (A6) Botanică Tehnică

experimentală

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 Biofizică MAŞINI AGRICOLE (LAB)

10-11 11-12 Biofizică Educaţie

fizică Educaţie

fizică Matematică Maşini agricole Fiziologie Pedologie

12-13 13-14 Matematică Biofizică Geometrie

descriptivă Fiziologie Maşini agricole Agrochimie

14-15 15-16 Biochimie Matemat.

16-17 17-18 BIOCHIMIE (A6) Maşini agricole

18-19 19-20 Matemat.

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12 LIMBA STRAINĂ

12-13 13-14 Biochimie

14-15 15-16

Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Page 2: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R A G R I C U L T U R A 2011/2012 III Agricultură IV Agricultură

Ziua Ora 1a 1b 1a

LUN

I

8-9 9-10 AGROTEHNICĂ (LAB) ECONOMIE RURALĂ (A6)

10-11 11-12 Fitotehnie Agrotehnică MANAGEMENTUL

PROIECTELOR 12-13 13-14 Agrotehnică Fitotehnie Economie rurală

14-15 15-16 Managementul proiectelor

16-17 17-18

18-19 19-20

MA

RTI

8-9 9-10 FITOTEHNIE (LAB)

10-11 11-12 CULTURI FURAJERE (LAB) Management

12-13 13-14 LEGUMICULTURĂ (LAB) Ameliorare

14-15 15-16 AMELIORAREA

PLANTELOR (LAB) 16-17 17-18 CARTARE AGROCHIMICĂ

(LAB) 18-19 19-20

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 Fitopatologie Entomologie

10-11 11-12 Entomologie Legumicultură FITOTEHNIE (LAB)

12-13 13-14 Legumicultură Fitopatologie Fitotehnie

14-15 15-16 MANAGEMENT (LAB)

16-17 17-18 ZOOTEHNIE (LAB)

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 FITOPATOLOGIE (A6)

10-11 11-12 ENTOMOLOGIE (A6)

12-13 13-14 IRIGAŢII Zootehnie

14-15 15-16 Culturi furajere Irigaţii

16-17 17-18 Irigaţii Culturi furajere

18-19 19-20

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12 Cartare agrochimică

12-13 13-14

Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Page 3: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

ORAR BIOLOGIE - AGRICULTURĂ 2011/2012 I Biologie II Biologie III Biologie

Ziua Ora 1 1 1

LUN

I

8-9 9-10

10-11 11-12 CITOLOGIE (LAB) OCROTIREA NATURII (LAB)

12-13 13-14 Chimie generală Ocrotirea naturii

14-15 15-16 LIMBA STRAINA HISTOLOGIE VEGETALĂ ŞI

ANIMALĂ

16-17 17-18 Educaţie fizică Histologie vegetală şi animală

18-19 19-20

MA

RTI

8-9 9-10

10-11 11-12 GENETICĂ (A6)

12-13 13-14 Citologie Pedologie Fitopatologie

14-15 15-16 LIMBA STRĂINĂ FITOSOCIOLOGIE

16-17 17-18 CHIMIA MEDIULUI (A6) Fitosociologie

18-19 19-20

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 Morfologie FIZIOLOGIE (A6) FITOPATOLOGIE (LAB)

10-11 11-12 MATEMATICĂ (A2) Fiziologie ENTOMOLOGIE (LAB)

12-13 13-14 MORFOLOGIE (LAB) SISTEMATICA

VERTEBRATELOR Microbiologie

14-15 15-16 BIOFIZICĂ (A2) Sistematica vertebratelor

16-17 17-18

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10

HISTOLOGIE ŞI ANTOMIA OMULUI (LAB) Genetică

10-11 11-12 Histologie şi antomia omului SISTEMATICA

CRIPTOGRAMELOR (LAB) MICROBIOLOGIE (LAB)

12-13 13-14 Sistematica criptogramelor Entomologie

14-15 15-16 PEDOLOGIE (A6)

16-17 17-18 Matematică Colectarea şi conservarea materialului

didactic 18-19 19-20 Biofizică COLECTAREA ŞI CONSERVAREA

MATERIALULUI DIDACTIC

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12

12-13 13-14

14-15 15-16

16-18 Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Page 4: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R T . P . P . A . , C . E . P . A . , I . P . A . anul I s e m – I

2011/2012 I TPPA I CEPA I IPA 1a 1b 1a 1b 1a 1b

LUN

I

8-9 9-10

Matematică Matematică Informatică Geometrie descriptivă

Chimie organică CFC

10-11 11-12

Chimie organică CFC Informatică

12-13 13-14

Geometrie descriptivă

Chimie organică CFC Matematică Matematică Informatică

14-15 15-16 Informatică

16-17 17-18 LIMBĂ STRĂINĂ

18-19 19-20 LIMBA ENGLEZĂ

MA

RTI

8-9 9-10

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ (A4) (primele 7 saptamani)

10-11 11-12 CHIMIE ORGANICĂ (A4) 12-13 13-14 MATEMATICĂ ŞI STASTISTICĂ (A4) 14-15 15-16 BIOFIZICĂ (A4) 16-17 17-18

18-19 19-20

Ecologie

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 Biofizocă Chimie organică

CFC Biofizocă Chimie anorganică

10-11 11-12 Chimie anorganică Biofizocă Geometrie

descriptivă Chimie organică

CFC Biofizocă Matematică

12-13 13-14 Ecologie Chimie

anorganică Biofizocă Geometrie descriptivă

Chimie organică CFC

Biofizocă

14-15 15-16

Chimie anorganică

Ecologie Matematică

16-17 17-18

Chimie anorganică Ecologie

18-19 19-20 Ecologie Chimie anorganică

JOI

8-9 9-10 CHIMIE FIZICĂ ŞI COLOIDALĂ (A4)

10-11 11-12

INFORMATICĂ (A4) (primele 7 saptamani)

12-13 13-14 CHIMIE ANORGANICĂ (A4) 14-15 15-16 ECOLOGIE ŞI PROTECŢIE(A4) 16-17 17-18

18-19 19-20 LIMBĂ STRĂINĂ

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12 Geometrie

descriptivă Informatică

12-13 13-14 Informatică

Geometrie descriptivă

Page 5: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R C . E . P . A , T P P A , I P A , anul II 2009/2010 II CEPA II TPPA II IPA

1a 1b 2a 2b

LUN

I

8-9 9-10

10-11 11-12 PRINCIPIILE NUTRIŢIEI UMANE (A4) 12-13 13-14 TEHNICA FRIGULUI (A 4) 14-15 15-16 MATERII PRIME VEGETALE (A4) 16-17 17-18 MICROBIOLOGIE GENERALĂ (A4) 18-19 19-20

MA

RTI

8-9 9-10 Operaţii unitare Microbiologie Mat. prime

animale Mat. prime

vegetale (7/0)

10-11 11-12

Princ. nutriţiei umane

Mat.pr.vegetale Operaţii unitare Microbiologie Mat. prime animale Pr.nutriţ. umane 12-13 13-14

Mat. prime vegetale

Operaţii unitare Princ. nutriţiei umane

Princ. nutriţiei umane Mat. prime animale Microbiologie

14-15 15-16 Microbiologie Mat. prime

animale Mat. prime

vegetale Operaţii unitare

16-17 17-18

18-19 19-20

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 UTILAJE IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (A4)

10-11 11-12

Mat. prime animale

Operaţii unitare

12-13 13-14 Microbiologie Mat. prime

animale Operaţii unitare

14-15 15-16 MATERII PRIME ANIMALE (A4) 16-17 17-18 TEHNOLOGII EXTRACTIVE (A 4)

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 Tehnologii

extractive Tehnologii extractive

10-11 11-12

Tehnologii extractive Tehnologii

extractive

12-13 13-14

Mat. prime vegetale Princ. nutriţiei umanePrinc. nutriţiei umane Tehnica frigului

14-15 15-16 Microbiologie Tehnica frigului (0/7) Mat. prime vegetale

16-17 17-18

18-19 19-20

VIN

ERI

8-9 9-10 OPERAŢII UNITARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (A4)

10-11 11-12

Utilaje în ind alim.

Utilaje în ind alim.

12-13 13-14 Utilaje în ind

alim. Utilaje în ind

alim.

14-15 15-16

Utilaje în ind alim. Utilaje în ind alim.

- lucrările practice la disciplinele “Tehnologii extractive”, “Mat. ppime animale” şi „Utilaje în i.a.” se efectuează alternativ; - lucrările practice la disciplina “Tehnica frigului” se efectuează în ultimele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina „Mat. Pr. vegetale” se efectuează în primele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina „Principiile nutriţiei umane” se efectuează astfe: grupele 1a şi 2a CEPA şi IPA în primele 7

săptămâni; grupele 1b şi 2b CEPA şi TPPA în ultimele 7 săptămâni.

Page 6: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

2011-2012 III CEPA

Ziua Ora 1a 1 b 2a 2b LUNI 8-9

9-10 TOXICOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE (A 1)

10-11 11-12 TEHNOLOGIA PRODUSELOR VEGETALE (A 1)

12-13 13-14 Ap. măsură şi control Aparate de măsură şi

control

14-15 15-16 APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL (A 6)

16-17 17-18

18-19 19-20

MARTI 8-9 9-10 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (CARNE) (A 2)

10-11 11-12 Princ. şi met de cons

Biotehnol.aliment. Aditivi alimentari

12-13 13-14 Biotehnol.aliment. Princ. şi met de cons

Aditivi alimentari 14-15 15-16

Biotehnol.aliment. Aditivi alimentari

16-17 17-18

18-19 19-20 TEHNICI DE COMUNICARE (A 4)

MIERCURI 8-9 9-10 PRINCIPII ŞI METODE DE CONSERVARE A PROD. AGRO-ALIMENATRE (A2) 0/7

10-11 11-12 ADITIVI ALIMENTARI (A 4)

12-13 13-14 AUTENTICITATEA ALIMENTELOR (A 4)

14-15 15-16 Autenticit. aliment Autenticit. aliment Ap. măsură şi control Aparate de măsură şi

control 16-17 17-18 Autenticit. aliment Autenticit. aliment

18-19 19-20

JOI 8-9 9-10 Tehnol. prod.

animale (carne)

10-11 11-12

Toxicol. prod.alim Toxicologia prod.alim

Tehnol. prod. animale (carne) Princ. şi met de cons

12-13 13-14

Tehnol. prod. animale (carne) Princ. şi met de cons

14-15 15-16

Biotehnol.aliment. Toxicologia prod.alim

Tehnol. prod. animale (carne)

Toxicologia prod.alim Aditivi alimentari

16-17 17-18 BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE (A 4)

18-19 19-20

VINERI 8-9 9-10 Tehnol. prod.

vegetale

10-11 11-12 Tehnol. prod.

vegetale

12-13 13-14

Tehnol. prod. vegetale

14-15 15-16 Tehnol. prod.

vegetale 16-17 17-18

Page 7: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

18-19 19-20

- lucrările practice la disciplinele “Aparate de măsură şi control”, “Autenticitatea alim.” se efectuează

alternativ; - lucrările practice la disciplina “Aditivi alimentari” se efectuează în ultimele 7 săptămâni; - cursul şi lucrările practice la disciplina „Principii şi metode de conservare” se efectuează în ultimele 7

săptămâni; - lucrările practice la disciplinele “Tehnol. prod. vegetale”, “Biotehnologii alimentare” se efectuează în

primele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina „Toxicologia produselor alim.” se efectuează astfel: grupele 1a şi 1b în

primele 7 săptămâni, grupele 2a şi 2b în ultimele 7 săptămâni.

Page 8: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

2011-2012 IV CEPA

Ziua Ora 1a 1 b 2a 2b LUNI 8-9

9-10

10-11 11-12

12-13 13-14 BOLI TRANSMISIBILE PRIN ALIM. LA OM (A 1)

14-15 15-16 CONTROLUL CALIT. PROD. ANIMALE (LAPTE) (A 1)

16-17 17-18 ALIMENTE FUNCŢIONALE PROBIOTICE ŞI PREBIOTICE (A 1)

18-19 19-20 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE (A 4)

MARTI 8-9 9-10 Controlul calit. prod.

veg.

10-11 11-12 CONTROLUL CALIT. PROD. DE ORIG. VEGETALĂ (A 2)

12-13 13-14

Controlul calit. prod. veg.

Sisteme de management al calit

Controlul calit. prod. animale (lapte)

14-15 15-16 Sisteme de

management al calit Controlul calit. prod.

animale (lapte) 16-17 17-18

18-19 19-20

MIERCURI 8-9 9-10

Sisteme de management al calit

Boli transm prin alim.

Gastrotehnie 10-11 11-12

Boli transm prin alim Controlul calit. prod. animale (lapte)

Controlul calit. prod. veg. Gastrotehnie

Gastrotehnie 12-13 13-14 Management Management Gastrotehnie Controlul calit. prod.

veg. 14-15 15-16 GASTROTEHNIE ŞI CATERING (A 1)

16-17 17-18

18-19 19-20

JOI 8-9 9-10

Sisteme de management al calit Contabilitate Management

Management Contabilitate

10-11 11-12

Controlul calit. prod. animale (lapte) Alim. funcţionale

Boli transm prin alim. Sisteme de management al calit Alim. funcţionale

12-13 13-14 Alim. funcţionale

Boli transm prin alim.Alim. funcţionale

14-15 15-16 Contabilitate Contabilitate

16-17 17-18

18-19 19-20

VINERI 8-9 9-10

10-11 11-12 MANAGEMENT (A 4)

12-13 13-14 CONTABILITATE (A 4)

14-15 15-16

16-17 17-18

Page 9: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

18-19 19-20

- lucrările practice la disciplinele “Contabilitate” şi “Management” se efectuează alternativ; - lucrările practice la disciplina “Alimente funcţionale” se efectuează astfel: grupele 1a şi 1b în primele 7

săptămâni, 2a şi 2b în ultimele 7 săptămâni. - lucrările practice la disciplina “Gastrotehnie şi catering” se efectuează astfel: grupele 1a şi 1b în

ultimele 7 săptămâni, 2a şi 2b în primele 7 săptămâni. - lucrările practice la disciplina “Sisteme de management al calităţii p.a.” se efectuează în primele 7

săptămâni.

Page 10: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE 2011-2012 III TPPA IV TPPA

Ziua Ora 1a 1b 1 a 1 b LUNI 8-9

9-10 Tehnologia morăritului Tehnologia cărnii Depozitarea prod.

vegetale 10-11 11-12 Tehnologia cărnii Tehnologia

morăritului Tehnol. fermentative Tehnol. laptelui Tehnol. laptelui

12-13 13-14 TEHNICA FRIGULUI (A 4) Depozitarea prod.

vegetale Tehnol. fermentative

14-15 15-16 CONTROLUL CALIT. PROD. ANIMALE

(LAPTE) (A 1) 16-17 17-18

18-19 19-20

MARŢI 8-9 9-10

INOCUITATEA PROD. ALIMENTARE (ICAR)

10-11 11-12 TEHNOLOGIA MORĂRITULUI (ICAR) CONTROLUL CALIT. PROD. DE ORIG.

VEGETALĂ (A 2) 12-13 13-14

TEHNOLOGII EXTRACTIVE (ulei) (ICAR) Tehnol. conserve Tehnol. conserve

14-15 15-16 TEHNOLOGIA CĂRNII (ICAR) Contabilitate Contabilitate

16-17 17-18

18-19 19-20 TEHNICI DE COMUNICARE (A 4)

MIERCURI 8-9 9-10 TEHNOL. FERMENTATIVE (ICAR)

10-11 11-12 ADITIVI ALIMENTARI (A 4)

DEPOZITAREA PROD. VEGET(ICAR) BOLI TRANSMIS. PRIN ALIM. LA OM

12-13 13-14

Inocuit.prod.alim. TEHNOL. SEMICONSERVE ŞI CONSERVE (ICAR) Tehnica frigului

14-15 15-16 Inocuit.prod.alim. TEHNOL. LAPTELUI (ICAR) Tehnica frigului 16-17 17-18

18-19 19-20

JOI 8-9 9-10 Controlul calit.

prod. veg. Controlul calit.

prod. animale (lapte)10-11 11-12

Biotehnol. alim. Boli transm.la om Controlul calit. prod. veg. Aditivi alimentari

12-13 13-14

Tehnologii extractive (ulei)

Biotehnol. alim. Controlul calit. prod. animale (lapte) Boli transm.la om Aditivi alimentari

14-15 15-16 Tehnologii

extractive (ulei)

16-17 17-18 BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE (A 4)

18-19 19-20

VINERI 8-9 9-10 CONDUCERE AUTO (mecanizare) Management Management

10-11 11-12 PEDAGOGIE MANAGEMENT (A 4)

12-13 13-14 CONTABILITATE (A 4)

Anul III TPPA - lucrările practice la disciplina “Inocuitatea prod.alim.” se efectuează în primele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina “Aditivi alimentari” se efectuează în ultimele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina “Biotehnologii alimentare” se efectuează în primele 7 săptămâni. - lucrările practice la disciplina “Tehnica frigului” se efectuează în ultimele 7 săptămâni.

Anul IV TPPA - lucrările practice la disciplinele “Management”, “Tehnol. semiconservelor şi conservelor vegetale”, „Contabilitate” se efectuează alternativ; - lucrările practice la disciplina “Tehnologii fermentative” se efectuează în primele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina “Boli transmisibile prin alimente” se efectuează în ultimele 7 săptămâni; - lucrările practice la disciplina „Tehnologia laptelui” se efectuează astfel: grupa 1a în ultimele 7 săptămâni, 1b în primele 7 săptămâni. - cursul “Boli transmisibile prin alimente” este programat în ultimele 7 săptămâni, cursul “Depozitarea produselor vegetale” în primele 7 săptămâni.

Page 11: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R I . P . M . 2011/2012 IPM I IPM II

Ziua Ora 1a 1b 1a 1b

LUN

I

8-9 9-10

10-11 11-12 Botanică Informatică

12-13 13-14 Biofizică Botanică TEHNOLOGII ŞI INSTALAŢII DE DEPOLUARE A

MEDIULUI 14-15 15-16 BOTANICĂ (A2) Tehnologii şi instalaţii de

depoluare a mediului

16-17 17-18 Matematică Tehnologii şi instalaţii de

depoluare a mediului 18-19 19-20 Matematică

MA

RTI

8-9 9-10 Zoologie Geologie, geomorfologie

si pedologie CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR (A6)

10-11 11-12

Geologie, geomorfologie si pedologie Zoologie Chimia şi managementul

nutrienţilor Conservarea biodiversităţii

12-13 13-14 ZOOLOGIE (A2) Conservarea biodiversităţii Chimia şi managementul

nutrienţilor 14-15 15-16 ECOLOGIE GENERALĂ (A2)

16-17 17-18 CHIMIA MEDIULUI (A6) CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII (A2)

18-19 19-20

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 INFORMATICĂ(A2) Ecologie generală

10-11 11-12 MATEMATICĂ ŞI STATISTICĂ(A2) APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL (A1)

12-13 13-14 MECANICA FLUIDELOR (A6)

14-15 15-16

FIZICA MEDIULUI, METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE (A2) Microbiologie

16-17 17-18 Microbiologie

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 Mecanica fluidelor Educaţie fizică Ecologie generală Aparate de măsură şi control

10-11 11-12 Chimia mediului Mecanica fluidelor Aparate de măsură şi

control

12-13 13-14 Educaţie fizică Chimia mediului MICROBIOLOGIE (LAB)

14-15 15-16

GEOLOGIE, GEOMORFOLOGIE SI PEDOLOGIE (A6)

16-17 17-18 Informatică Fizica mediului

18-19 19-20

VIN

ERI

8-9 9-10 LIMBA ENGLEZĂ

10-11 11-12 LIMBA STRĂINĂ

12-13 13-14

14-15 15-16

Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Page 12: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R I . P . M . 2010/2011 IPM III IPM IV

Ziua Ora 1a 1b 1a 1b

LUN

I

8-9 9-10 Reconstrucţie ecologică

10-11 11-12 MONITORIZAREA CALITĂŢII MEDIULUI (LAB) Reconstrucţie ecologică

12-13 13-14 Monit. calit. mediu RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ (A6)

14-15 15-16 Monit. calit. mediu EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU (A6)

16-17 17-18 CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII

PRODUSELOR (A6) 18-19 19-20

MA

RTI

8-9 9-10

10-11 11-12 Teh. eco. în cult plantelor Evaluarea impactului de

mediu 12-13 13-14 ECOPRATOLOGIE (LAB) Evaluarea impactului de

mediu Teh. eco. în cult plantelor

14-15 15-16 GESTIUNEA DEŞEURILOR (A6) DREPT ŞI LEGISLAŢIE DE MEDIU (H17)

16-17 17-18 Ecopratologie Drept şi legislaţie de mediu

18-19 19-20 Ecopratologie Drept şi legislaţie de mediu

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 ORGANIZAREA TERITORIULUI (LAB) ETICĂ ECOLOGICĂ (LAB)

10-11 11-12

POLUARE ŞI TEHNICI DE DEPOLUARE A MEDIULUI (LAB) Etică ecologică

12-13 13-14

Poluare şi tehnici de depoluare a mediului

Impactul industriei asupra mediului Etică ecologică

14-15 15-16

Impactul industriei asupra mediului

Poluare şi tehnici de depoluare a mediului

16-17 17-18

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 Controlul şi certificarea

calităţii produselor

10-11 11-12 Gestiunea deşeurilor Organizarea teritoriului Controlul şi certificarea

calităţii produselor 12-13 13-14 Organizarea teritoriului Gestiunea deşeurilor TEHNOLOGII ECOLOGICE ÎN CULTURA

PLANTELOR (A6) 14-15 15-16

16-17 17-18

18-19 19-20

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12

IMPACTUL INDUSTRIEI ASUPRA MEDIULUI (A6)

12-13 13-14

Notă: Cursurile sunt scrise cu majuscule

Page 13: ORAR Sem I 2011-2012 Agricultura

O R A R M O N T A N O L O G I E 2011/2012 I Montanologie II Montanologie III Montanologie IV Montanologie

Ziua Ora

LUN

I

8-9 9-10

10-11 11-12 PEDOLOGIE (A6) MANAGEMENTUL

PROIECTELOR 12-13 13-14 LIMBA STRĂINĂ Managementul proiectelor

14-15 15-16 BOTANICĂ (A2) Agrotehnică Economie rurală

16-17 17-18

18-19 19-20 Biochimie

MA

RTI

8-9 9-10 TEHNICĂ

EXPERIMENTALĂ (LAB) PRATOLOGIE (LAB) Management

10-11 11-12 GENETICA (A6) AGROTEHNICĂ(LAB) CULTURI FURAJERE

12-13 13-14 Topografie AGROCHIMIE (A6) LEGUMICULTURĂ

(LAB) Culturi furajere

14-15 15-16 Genetică Procesarea alim.

PROCESAREA ALIM16-17 17-18 Baza energetică

18-19 19-20 Educaţie fizică

MIE

RC

UR

I

8-9 9-10 FIZIOLOGIE (A6) Legumicultură AMELIORARE

10-11 11-12 MATEMATICĂ (A2) Fitopatologie Ameliorare

12-13 13-14 BAZA ENERGETICĂ (A2) Fiziologie Entomologie ECONOMIA VANATULUI

Economia vânatului.

14-15 15-16

BIOFIZICA SI AGROMETEOROLOGIE

(A2) Agrochimie AGROTURISM

Agroturism MANAGEMENT (A6)

16-17 17-18 TOPOGRAFIE (A6) ZOOTEHNIE (LAB)

18-19 19-20

JOI

8-9 9-10 Matematică Tehnică experimentală FITOPATOLOGIE

(LAB)

10-11 11-12 MAŞINI

AGROFORESTIERE (LAB) ENTOMOLOGIE (A6) FITOTEHNIE (LAB)

12-13 13-14 Pedologie Pratologie Fitotehnie

14-15 15-16 Biofizica Maşini agroforestire Zootehnie

16-17 17-18 BIOCHIMIE (A6)

18-19 19-20

VIN

ERI

8-9 9-10

10-11 11-12 Botanică

12-13 13-14 ECONOMIE RURALĂ

(A6)