orar - ngfw

Upload: bogdan-i-bustan

Post on 13-Apr-2018

403 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  1/17

  n anul univer

  Afisat azi, 19.

  Actualizat 19.02.2016 Inlocu

  Varianta

  Va rugam, verificati permanent si orarul afisat pe

  Anul universitar 2015-2016 Legena !ali"#ooms

  !aptamani iactice $nterval 200 - 214 clairea A% &'serva

  1 22 - 26 fe' 6, 7 clairea A% &'serva2 2) fe' - * mar 301 - 310 clairea A% &'serva+ - 11 mar 505 clairea A% &'serva

  * 1* - 1 mar clairea A% str. /arit

  5 21 - 25 mar

  6 2 mar - 1 apr P03 * - apr 11- 15 apr 16, 26, 36 clairea A% str. /arit) 1 - 22 apr !35 clairea !omes !tan

  10 25 apr - 2) apr "11 clairea !omes re11 2 - 6 mai clairea %onstructii s12 ) - 1+ mai1+ 15 - 20 mai #$2 %!2& clairea turn str. a

  1* 2+ - 2 mai /-ul 21 ecem'rie!tr. oro'antilor 1-

  '1, '2 claire gal'ena e la'3 clairea al'a in cur

  467, 479 Daicoviciu 15, eta!(ort

  )114, )112, $201, #112, *40+ /-ul 3uncii 10+-10

  azin li(icLin-uri utile"7seful lins

  Link harta

  Transport public

  Site-ul UTCN

  Bilbioteca online

  rarul !ectiei e see

  40, , 356, #15, #17, '21, '22,'11, '12, )1, )2, )6, 51%#&,320%*#&, 329%#*&

  clairea A% noua 4!proiector

  A2, 2, 152, 192, 197, 211%!&,216

  Aula inst., /204, /205 - curs/109, /110 - se

  *11, *12, *13, *03, *02, *01,A12

  %at. !port in claire105,sala e sport in

  ttp:""www.utcluj.ro"stuenti"pisci

  ttp:""maps.google.com"maps"msie Mapwww.ctp.ro Public Transport acilities

  www.utcluj.ro UTCN eb Pa"ettp:""www.utcluj.ro"'i'lioteca" #nline Librar$

  Lista %e tele&oane in ttp:""www.ut List o& phone nu'bers insi%e TUCN

  http://www.utcluj.ro/studenti/piscina.phphttp://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=108437463130149962130.000490d9c7f3605ac5e63http://www.ctp.ro/http://www.utcluj.ro/http://www.utcluj.ro/biblioteca/http://www.utcluj.ro/telefoane/http://www.utcluj.ro/telefoane/http://www.utcluj.ro/biblioteca/http://www.utcluj.ro/http://www.ctp.ro/http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=108437463130149962130.000490d9c7f3605ac5e63http://www.utcluj.ro/studenti/piscina.php
 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  2/17

  A A / /!A, !#$#! //, A /8#!/A 2015-2016

  >$ A +0111 +0112 +011+ +011*1 2 1 2 1 2 1 2

  -10 (&& L 210

  10-12 (&& L 210 Lim'i straine ! ?15 Lim'i straine ! ?32

  12-1*

  1*-16 ?lectrotenica ?8 +% (0+ 4%iupa16-1

  3atematici speciale 3! 2% (0+ 43itrea1-20

  /a9ele circuitelor electronice /%? 2% (0+ 4rama20-22-10 %@ L %*0 (&& L 210 3! ! ?15

  ?8 L 5

  10-12 %*0 %@ L ?8 L 51 3! ! ?15 ?8 L 51

  12-1* %@ L %*0 ?8 L 51?8 L 51

  1*-16 ?8 L 51 %*0 ?t L 51 %@ L /%? ! ?15 /%? ! ?15/%? ! ?15 /%? ! ?15

  16-1 /%? L +20 ?8 L 51 /%? L +20 ?8 L 51 %*0 %@ L

  1-20 /%? L +20 /%? L +20%@ L %*0 (&

  20-22

  -10 A3 ! ?15 /%? L +20 /%? L +20

  10-12 /%? ! ?1 /%? ! ?1 /%? L +20 /%? L +20 A3 ! ?15

  12-1* /%? ! ?1 /%? ! ?1/%? !

  1*-16 !port /%? L

  16-1 !port

  1-20

  20-22

  -10 %@ L

  10-12 %*0

  12-1*

  1*-16 Anali9a 3atematica $$ A3 2% (0+ 4ovac

  16-1 %imie %@ 2% (0+ 47nguresan

  1-20 (eagogie $ (0+ 4%risan

  20-22 (rogramare &rientatB pe &'iect (&& 2% (0+ 4Colos 3.- faculta

  -10 A3 ! 11 3! ! 12 %@ L %*0

  10-12 3! ! 11 A3 ! 12 %*0 %@ L !port

  12-1* Lim'i straine ! 11

  1*-16 DntElnire cu FnrumBtorul e an 4fac - +56 Lim'i straine ! ?32

  16-1 !port DntElnire cu FnrumBtorul e an 4fac - < 4sapt. p

  1-20

  L7$

  3A#G$

  3$?#%.

  C&$

  V$?#$

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  3/17

  #A /, /!A #nlis;, Acaeic ear 2015-2016 19.02.2016, ora 11:00

  >$ A+0+11 4$!A +0+12 4$!A

  1 2 1 2

  -10 ?lectrotecnics ?8 +% (&+ 4%iupa10-12

  12-1* %@ L %*0

  1*-16 %*0 %@ L

  16-1 %@ L %*0 !port1-20 %*0 %@ L

  20-22

  -10 &&( L4fac.

  10-12 !3 ! 11 3a ! 12

  12-1* 3a ! 11 !3 ! 12

  1*-16 &&( L4fac.

  16-1 &&( L4fac.

  1-20 &&( L4fac.

  20-22

  -10

  10-12

  12-1*

  1*-16

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  4/17

  A A // /!A, !#$#! //, A /8#!/A 2015-2016

  >$ A!?#$A $

  +0121 +0122 +012+ +012*1 2 1 2 1 2 1 2

  -10

  $!( L +10

  10-12 ?$3 ! ?112 4/. 3uncii $!( L +10

  12-1* $!( L +10 ?$3 ! ?112 4/. 3uncii

  1*-16 $!( L +10 ?$3 ! ?112 4/. 3uncii

  16-1 !! L 505 $!( L +10 ?$3 ! ?112 4/. 3uncii

  1-20

  !! L 505-10 %A L +0 $!( L 6 8! L 505

  8! L 505 !3 L 202

  10-12 %A L +0 8! ! ?32 8! L 5058! L 505

  12-1* 8! L 505 8! L 505 8! ! ?32 $!( L 6 %A L +0

  1*-16 Lim'a straina ! ?32

  16-1 %A L +0 !3 L 202 $!( L 6 Lim'a straina ! ?32

  1-20 !3 L 202 !! L 505

  20-22

  -10 %A Fn AutomaticB %A 2% < 43iclea 8! ! ?1 8!

  10-12 !isteme cu 3icroprocesoare !3 2% < 4!e'esten %A

  12-1* 8eoria !istemelor 8! 2% < 4(. o'ra !isteme c

  1*-16 Lim'a straina ! ?1 8eor

  16-1 8! ! ?15 Lim'a straina ! ?1 !3 L 202 !! L 505

  1-20 !! L 505 !3 L 202

  -10 !3 L 202

  10-12 !3 L 202

  12-1* !3 L 202 !! L 505 $ngineria !is

  1*-16 $ngineria !istemelor e (rograme $!( 2% *0 43iron !em

  16-1 !emnale Hi !isteme !! 2% *0 43oga ?lemente

  1-20 ?lemente e $nginerie 3ecanicB ?$3 2% *0 48atar 3.&.

  20-22 iactica specialitatii *0 4/al

  -10 %A L +0 !! L 505

  10-12 8! L 6 8! L 6 %A L +0 !! L 505

  12-1* %A L +0

  1*-16 %A L +0

  16-1

  1-20 DntElnire cu FnrumBtorul e an 4fac

  3A#G$

  3

  $?#%.

  C&$

  V$?#$

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  5/17

  I?A# $$, $!A ?nglis, Acaemic Iear 2015-2016>$ A +0+21 4$!A +0+224$!A1 2 1 2

  -10 !8 L 505 3/! L 202 !8 L 505 +0 %A L

  10-12 3/! L 202 !8 L 505 %A L +0 !8 L

  12-1* +0 %A L 3/! L 202

  1*-16 %A L +0 3/! L 20

  16-1

  1-20

  -10 3? ! %+0*a 4/. 3uncii

  10-12 3ecanical engineering 3? 2% %+0*a 4/. 3uncii 43aties

  12-1* 3? ! %+0*a 4/. 3uncii

  1*-16 !? L

  16-1 +10

  1-20 ?nglis ! sala ?32

  20-22 DntElnire cu FnrumBtorul e an 4fac

  -10 3icroprocessor-'ase sstems 3/! 2% @11 4!e'esten

  10-12 !ignals an sstems !! 2% @11 43oga

  12-1* !oftware engineering !? 2% @11 4Letia

  1*-16 !! L 505

  16-1

  1-20

  -10 %A in Automation %A 2% @11 43iclea

  10-12 !stem teor !8 2% @11 43. o'ra

  12-1* !8 ! +56 !8

  1*-16

  16-1 !? L !+5 ?nglis ! 211

  1-20 !+5 !? L

  20-22 iactica specialitatii *0 4/al

  -10

  10-12

  12-1* !! L 505

  1*-16 !! L 50

  16-1 !! L 505

  1-20

  19.02.201611:00

  $'A

  #!'A

  i sport30 30 35 30 30 1rno aut1r aut2r aut1r -10no aut1r 2r aut1r aut1r 10-12no 2e 1r aut1e 12-1*

  el 1e 4eng 2r 1e 4eng 1r aut1e 1*-16el 1r aut1e 16-1el 13sc 13!c 13!c aut1e 1-20 aut1e

  13sc" 13!c" 13!c" 20-22aut1r aut2r aut1r aut1r -10 1r

  "aut2r 2e aut1r aut1r aut1r aut1r 10-12 1r "aut2r aut1r aut1r aut1r aut1r 12-1* 1r

  no aut2r aut1r aut1r aut1r aut1r 1*-16 1r no aut2r aut1r aut1r 16-1 1eno aut2e 13sc 13!c 13!c aut1r aut1r 1-20 1eno 13sc 13!c" 13!c" 20-22no 13% aut1r aut2r -10no 1r 2r aut1r aut1r 1e 10-12 1r no 1r %&!8# 1r aut1r 1e 12-1*

  2e fr 1r 1r aut2r 1r 1*-16 aut1r 2e 1r aut2r aut2r 1r 16-1 aut1r

  1r 4eng 1r 4eng 13!c 1r 4eng 1e 1-20 1e

  13!c 20-22no el *e cons 1r 1r aut1r -10 aut1eno el 1r 1r aut1r 10-12 1eno el 1r 1r aut1e 12-1* 1r

  el 2r 1r 1r aut1e 1*-16 1r el 2r 2e 1r 16-1 1r el 13sc 1r 4eng 1r 4eng 1e 1-20 1r

  13sc 20-22aut+r % 1r aut1r -10 au1r aut+r % 1r aut1r 10-12 aut1r

  1r 12-1*no aut1r 1r 1*-16no aut1e aut1e 1r 16-1 aut1r

  L7$

  3A#G$

  3$?#%.

  C&$

  V$?#

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  13/17

  no 1-20no 20-22

  /110 #$2 %!2& 467 #15 #17 51 %#& *40+

  $

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  14/17

  !>li laorator seestrul // anul universitar 20>i a +02 +0+ +0* +05 +05 / +0 +0) +10

  -10 aut+r aut+r aut2e aut+r aut2r

  10-12 aut+r aut+r aut2e aut+r aut2r

  12-1* aut+r aut+r aut+e ( aut2e aut2r

  1*-16 aut+r aut+r aut+e ( aut2e aut+e aut2r

  16-1 aut+r" aut+r aut+r ( aut+e aut2r

  1-20 aut+r"aut13 aut+r aut13

  -10 aut+r aut2r aut2r

  10-12 aut+r aut+r ( aut2r aut2r

  12-1* aut+r aut+r ( aut2r aut+r

  1*-16 aut+r aut+r ( aut2r aut+r aut2e

  16-1 cti 2r aut+r ( aut2r aut2e

  1-20 aut13" cti 2r aut13 aut2r aut+r aut+r

  -10 aut+e aut+e aut*e

  10-12 aut+e aut+e aut*e aut+r

  12-1* aut+r aut+e aut*e aut+r

  1*-16 aut+r aut+e aut*e aut+r aut+r

  16-1 aut+r" aut+e aut+r aut+r

  1-20 aut+r"aut13 aut13 aut+r aut13"

  -10 aut+e aut2r aut+r aut+r 10-12 aut+e aut2r aut+r aut+r

  12-1* aut+r aut+r aut+r

  1*-16 aut+r aut*r aut+r aut+r

  16-1 "aut13 aut+e aut+r aut+r

  1-20 "aut13 aut*r aut13 aut+r

  -10 aut2r

  10-12 aut2r

  12-1* aut2r

  1*-16 aut2r aut+e aut+e

  16-1 "aut13 aut13 aut13" aut+e aut+e

  1-20 "aut13 aut13 aut13"postuniv.+02 +0+ +0* +05 +05/ +0 +0) +10

  L7$

  3A#G$

  3$?#%7#$

  C&$

  V$?#$

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  15/17

  4-2015505 !+5 6 2 %01 %11 %12 %1+

  aut2e aut*r aut*r aut+e %

  aut2e aut*r aut*r aut+e

  aut2r aut*r aut*r 2r aut+e

  aut2r aut*r 2r aut+e

  aut2r 2r 2r aut+e

  aut2r 2r 2r aut+r

  aut2r aut*e aut2r 2e "aut*r 2r aut+r

  aut2r aut*r aut2r 2e aut*r 2r aut+r

  aut2r aut*r aut2r aut*r 2r aut+r

  aut*r aut*r"aut*e 2r aut+r

  aut2r aut*r aut2r 2e aut*e 2r aut+r

  aut2r aut*r aut2r 2e aut*e 2r aut+r

  aut*r "aut*r aut+e

  aut*r aut*r aut*r aut+e

  aut*r aut*r aut*r aut+r

  aut2e aut*r aut*r aut*r aut+r

  aut2r aut*r aut*r aut+r

  aut2r aut*r aut13 aut13" aut*r aut+r

  aut2r aut*e aut*e 2e "aut*r aut*r aut+r aut2r aut*e aut*e 2e aut*r aut*r aut+r

  aut2r aut*e aut*e 2r aut*r aut*r aut+r

  aut*e aut*e 2r aut*r"aut*e aut+r

  aut2e aut+e "aut13 aut*e 2e aut+r

  aut2e aut+e aut13 aut13 aut*e 2e aut+r

  aut2r "aut*r aut2r 2r 2r aut+e

  aut2r aut*r aut2r 2r 2r aut+e

  aut2e aut*r 2r 2e

  aut2e aut*r" 2r 2e

  aut2e aut13" aut+r

  aut+r505 !+5 6 2 %01 %11 %12 %1+

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  16/17

  !>li laorator - seestrul 2 anul ?c@i &ra 36 26 202 203 204 205 206 207

  -10 +r aut2e 1r 2r 2r 1r 10-12 +r aut2e 1r 2r 2r 1r 12-1* +e aut2e 1r 2r 2r 1r

  1*-16 +e aut2e 1r 2r 2r 1r 16-1 +r aut2r 1r 2r 2r 1r 1-20 +r 1r 2r 2r 1r 20-22

  -10 *r A%( +r aut2r 2e 1e 2r 1e10-12 *r A%( +r aut2r 2e 1e 2r 1e12-1* +r aut2r 2e 1r 2r 1r 1*-16 +r aut2r 2e 1r 2r 1r 16-1 +r aut2r 2e 1r 2r 1r 1-20 +r aut2r 2e 1r 2r 1r 20-22

  -10 +r 2r 1r 2r 2r 1r

  10-12 13% +r 2r 1r 2r 2r 1r 12-1* 13% +e 2r 1r 2r 2r 1r 1*-16 13% +e 2r 1r 2r 2r 1r 16-1 aut2r 2r 1e 1e1-20 aut2r 2r 1e 1e20-22

  -10 *r A%( +e aut2r 2r 1r 2e 2e 1r 10-12 *r A%( +e aut2r 2r 1r 2e 2e 1r 12-1* +r aut2r 2r 1e 2e 2e 1e1*-16 +r 2r 1e 2e 2e 1e16-1 *r A%( +e 2r 1e 2e 2e 1e1-20 *r A%( +e 2r 1e 2e 2e 1e

  20-22-10 *r A%( +r 2r 1r 2r 1r

  10-12 *r A%( +r 2r 1r 2r 1r 12-1* +r 2r 1r 2e 2e 1r 1*-16 +r 2r 1r 2e 2e 1r 16-1 *r A%( 2r 2e 2e1-20 *r A%( 2r 2e 2e20-22

  36 26 202 203 204 205 206 207

  L7$

  3A#G$

  3$?#%.

  C&$

  V$?#$

 • 7/26/2019 Orar - ngfw

  17/17

  lar 2014-2015209 210 211 212 213 214 479 !4.2 @i &ra

  +r +e -10+r +e 10-12+e +e 12-1*

  +e +e 1*-16+r +e 16-1+r +e 1-20

  20-22

  2r 2e 2e +r -102r 2e 2e +r 10-122r 2e 2e +r 12-1*2r 2e 2e +r 1*-162r 2e 2e +r 16-12r 2e 2e +r 1-20

  20-22

  2r 2r +r +e -10

  2r 2r +r +e 10-122r 2r +e +e 12-1*2r 2r +e +e 1*-162r 2r +e 16-12r 2r +e 1-20

  20-22

  2r 2r +e -1013% 2r 2r 13% +e 10-1213% 2r 2r 13% +r 12-1*

  13% 13% 2r 2r 13% +r 1*-1613% 2r 2r 13% +e 16-1

  2r 2r +e 1%1 1-20

  20-222r 2e 2r 2r +r -102r 2e 2r 2r 2e +r 10-122e 2e 2r 2r 2e +r 12-1*2e 2e 2r 2r 2e +r 1*-162e 2r 2r 2e 16-12e 2r 2r 1-20

  20-22

  209 210 211 212 213 214 479 !4.2

  L7$

  3A#G$

  3$?#%.

  C&$

  V$?#$