orar master artĂ sacrĂ În contemporaneitateftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) lect....

27
ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATE ANUL I LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 8-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER 10-12 12-14 ATELIER ATELIER Particularităţi stilistice ale picturii de tradiţie bizantină Curs sala 9 Prof. dr. Mihaela Palade ATELIER 14-16 Particularităţi stilistice Sem. – s. 9 - Palade Structura materialelor Curs Prof. F. Oprea ATELIER Expresivitatea figurii Curs+ seminar 16-18 Structura materialelor Seminar Prof. F. Oprea 18-20

Upload: others

Post on 21-Oct-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATE

ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER 10-12 12-14 ATELIER

ATELIER

Particularităţi stilistice ale

picturii de tradiţie bizantină Curs sala 9

Prof. dr. Mihaela Palade

ATELIER

14-16

Particularităţi stilistice

Sem. – s. 9 - Palade

Structura materialelor

Curs Prof. F. Oprea

ATELIER

Expresivitatea figurii Curs+ seminar

16-18

Structura materialelor Seminar

Prof. F. Oprea

18-20

Page 2: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATE

ANUL II LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER 10-12 12-14

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

14-16 Icoana bizantină (curs)

Lect. Dr. Adrian Alexandrescu

Amf. D. Stăniloae

16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

Problematica restaurării din punct de vedere

teologic Maica Teodosia Ilie

18-20

Page 3: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER COMUNICARE ȘI COMUNIUNE ECLEZIALĂ ÎN SPAȚIUL ORTODOX

ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12

12-14 Comunicare, comuniune și unitate la

Sf. Părinți Curs

PS. Varlaam Merticariu Sala 6

14-16

16-18 Spaţiul eclesial bizantin

Curs + sem. Alexandrescu

Sala 9

Mesaj religios şi comunicare eclezială

Curs Dascălu Sala 4

Comunicare mediatică curs

prof. dr. Mihai Dinu

Sala 16

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop.

Sala 5

18-20 Mesaj religios şi comunicare eclezială

Sem. Dascălu Sala 4

Istoria presei creştine universale

Curs Gabor

Amf. Staniloae

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

Page 4: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER COMUNICARE ȘI COMUNIUNE ECLEZIALĂ ÎN SPAȚIUL ORTODOX

ANUL II LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12 12-14

Engleză

s. 6, Oancă

14-16 Lb. Franceză Curs + sem. sala 16 Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

Religii în dialog Curs, sala 5

Prof. dr. Remus Rus

Limbă şi stil în textul religios

Curs, sala 6 Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

Argumentarea în discursul media

Curs, sala 5 Conf. Dr. Dan Dobre

16-18 Comunicarea relig. În soc. Contemp. Curs, Amf. Coman Lect. dr. Laurenţiu

Tănase

Lb. Franceză Curs + sem. sala 16 Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

Lexicologie creștină Curs + sem.

sala 17 Conf. Dr. O. Pop

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20

Mesaj religios și comunicare eclezială

Seminar, sala 3 Pr. dr. Nicolae Dascălu

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop.

Sala 5

Page 5: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER DOCTRINĂ ŞI CULTURĂ ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10

10-12 12-14

14-16

16-18 Dinamica misiunii în Biserică

Curs+sem. Pr. Prof. Dr. Sterea Tache

Sala 18

Monahismul orientalPr. Prof. Dr. Vasile

Răducă Amf. D. Popescu

Istoria Dogmelor curs

pr. lect. dr. Aurel Mihai Sala 3

Spiritualitatea athonită curs

Pr. lect. dr. Gheorghe-Viorel Holbea

Sala 11

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

18-20

Istoria Dogmelor sem.

Pr. lect. dr. Mihai Aurel Sala 6

Monahismul Oriental

Nedelea - 1

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu Sala 17

Page 6: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER DOCTRINĂ ŞI CULTURĂ

ANUL II LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10 10-12 12-14 Teotokologie

Curs, Amf. D. Popescu Pr. prof. dr. Ştefan

Buchiu

14-16

16-18 Monahismul

occidental Pr. Prof. Dr.

Vasile Răducă Sala 6

Istoria dogmelor Curs, sala 11

Pr. Lect. Dr. Aurel Mihai

Dialogul dintre teologie și știință

Conf. Dr. Adrian LemeniAmf. Stăniloae

Noile mișcări religioase

Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu

Sala 11

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20 Monahismul occidental s. 6 Nedelea

Istoria dogmelor Seminar, sala 11

Pr. Lect. Dr. Aurel Mihai

Noile mișcări religioase Achimescu – Sala 11

Dialogul teologiei cu știința

Mihalache – s. 9

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

Page 7: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER EXEGEZĂ ȘI ERMINEUTICĂ BIBLICĂ

ANUL I, semestrul 2013

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12 Limitele comunităţii în

Pentateuh Curs, Amf. Coman

Lect. dr. Alexandru Mihăilă

12-14 Teme de teologie biblică – apocrife

curs Protos. Conf. Dr. Justinian Cârstoiu

Bibliotecă

Limitele comunităţii în Pentateuh - Mihăilă

Sala 16

14-16 Apocrife – bibliotecă Mazilescu

Exegeza NT

pe text originalS. Preda - 18

Teme de teol. NT Coman – bibliotecă

Limba ebraică – Iatan Sala 13

16-18 Pătimirea şi învierea Pr. conf. dr. Constantin

Preda sala 6

Teme de Teologie biblică NT (curs) bibliotecă

Pr. Prof. dr. Constantin Coman

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

18-20 Exegeza NT pe text original (curs)

sala 16 Lect. dr. Sabin Preda

Pătimirea şi învierea Preda sala 6

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu Sala 17

Page 8: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER EXEGEZĂ ȘI ERMINEUTICĂ BIBLICĂ

ANUL II, semestrul II, 2012 LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12

12-14 Teme de exegeză biblică VT la Părinţii capadocieni Curs, sala 4 Pr. conf. dr.

Justinian Cârstoiu

Teme de teologie biblică NT

Seminar, bibliotecă Pr. Prof. Dr. Constantin

Coman

14-16 Exegeza NT pe text original S. Preda 17

Propovăduirea apostolică (c.) – sala 11

Pr. conf. dr. Constantin Preda

Creaţia, capitolele I, II Curs

Lect. dr. Alexandru Mihăilă Sala 10

Lb. Ebraică

Seminar, sala 12

16-18 Exegeza NT pe text original (curs)

sala 16 Lect. dr. Sabin Preda

Teme de exegeză în VT Sem. Cârstoiu Sala 16

Creaţia, capitolele I, II Seminar Lect. dr. Alexandru Mihăilă

Propovăduirea apostolicăPr. lect. dr. Marian Vild

Sala 18

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20 Teme de Teologie Biblică N.T. (curs)

sala 4 Pr. prof. dr. C. Coman

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

Page 9: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER ISTORIE ŞI TRADIŢIE

ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12

12-14

Arta monumentală bizantină Berechet Sala 6

14-16

16-18 Biserică și stat în primul mileniu creștin

Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor Sala 5

Relaţii româno-athonite

P. Conf. Dr. I. Moldoveanu

Sala 5 Sala 11Benga

Crezul niceoconstantinopolitan

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

18-20 Arta monumentală bizantină

Curs. Alexandrescu

Sala 9

Relaţii româno-athonite Sem. 5 Moldoveanu

Crezul niceoconstantinopolitan Pr. Conf. Dr. D. Benga

Sala 11

Biserică şi Stat în primul mileniu creştin (s.)– sala 6

I.Tudorie

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu Sala 17

Page 10: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER ISTORIE ŞI TRADIŢIE

ANUL II

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12

12-14 14-16 Stat și Biserică în

România (a doua jumătate a sec. al

XIX-lea) Pr. Conf. Dr. M. Săsăujan

Sala 1

Sfântul în istoria Bisericii

Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor

Amf. Stăniloae

Disputele teologice si filosofice

Lect. Adrian Carabă Sala 11

16-18 Stat și Biserică Săsăujan Biblioteca

Sala 4 Ortodoxia și

Mișcarea Ecumenică

Schisme în Bizanţ şi Islam Curs

Pr. prof. dr. Emanoil Băbuş Sala 12

Disputele teologice şi filosofice sem.

sala 9

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20

Sfântul în istoria Bisericii

sala 4

Schisme în Bizanţ şi Islam - s. 12

Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică

Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță

Amf. D. Popescu

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

Page 11: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER PASTORAŢIE ŞI VIAŢĂ LITURGICĂ

ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 8-10

10-12

12-14 Teologie liturgică și

pastorație Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula

Sala 5

14-16

Elemente speciale de redactare și

prezentare a catehezei Marola – Sala 11

16-18 Psalţi români şi stilul românesc de

compoziţie şi interpretare

Pr. lect. dr. S. Ionaşcu Sala 13

Forme de organizare și conducere a Bisericii în primul mileniu Pr. lector Gherasim sala 10

Mutaţii în cateheza actualăPr. lect. dr. Vasile Creţu

Amf. Popescu

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

18-20 Psalţi români Pr. lect. dr. S. Ionaşcu - 13

Mutaţii în cateheza Sem. 13

Creţu

Forme de organizare și conducere a Bisericii în

primul mileniu Sala 10

Lect. Dr. Veniamin Goreanu

Elemente speciale de redactare și prezentare a

catehezei curs

Pr. Lect. Dr. Vasile Creţu Sala 16

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu Sala 17

Page 12: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER PASTORAŢIE ŞI VIAŢĂ LITURGICĂ

ANUL II LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 10-12

12-14 Preotul și preoția în

Tradiție și actualitate Pr. Prof. Dr. Nicolae

Necula Sala 17

14-16

Influenţe externe în

cântarea corală Pr. lect. dr. Stelian

Ionaşcu Sala 6

16-18 Preotul și preoția Necula – 1

Elemente speciale de prezentare și redactare a predicii – Sala 11

Acrivie şi iconomie pr. lect. Alexandru Gherasim

(s.) - Sala 10

Strategii pastorale Tudose Sala 1

Influenţe externeIonașcu - 12

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20 Elemente speciale de prezentare și redactare

a predicii Pr. Prof. Dr. Vasile

Gordon Sala 5

Acribie și iconomie în problemele canonice

actuale Lect. Dr. George

Grigoriță Sala 4

Strategii pastorale pentru comunităţile ortodoxe din

diaspora Curs

PF Daniel

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

Page 13: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

PROGRAMAREA SĂPTĂMÂNILOR

ÎN SEMESTRUL II – 2012-2013

SĂPTĂMÂNA 1 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 18-22 feb.

SĂPTĂMÂNA 2 (PARĂ – SUB BARĂ) – 25 feb. – 01martie

SĂPTĂMÂNA 3 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 4 – 8 martie

SĂPTĂMÂNA 4 (PARĂ – SUB BARĂ) – 11 – 15 martie

SĂPTĂMÂNA 5 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 18 – 22 martie

SĂPTĂMÂNA 6 (PARĂ – SUB BARĂ) – 25 - 29 martie

SĂPTĂMÂNA 7 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 1 – 5 aprilie

SĂPTĂMÂNA 8 (PARĂ – SUB BARĂ) – 8 -12 aprilie

SĂPTĂMÂNA 9 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 15 – 19 aprilie

SĂPTĂMÂNA 10 (PARĂ – SUB BARĂ) – 22 – 26 aprilie

SĂPTĂMÂNA 11 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 29.04 – 3 mai

SĂPTĂMÂNA 12 (PARĂ – SUB BARĂ) – 13 - 17 mai

SĂPTĂMÂNA 13 (IMPARĂ – DEASUPRA BAREI) – 20 –24 mai

SĂPTĂMÂNA 14 (PARĂ – SUB BARĂ) – 27 – 31 mai

Page 14: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER STUDII RELIGIOASE ŞI EDUCAŢIE CREŞTINĂ

ANUL I LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12 12-14

14-16

Educaţia creştină în Antichitatea târzie.

curs Lect. Dr. I. Tudorie

Sala 13

16-18 Comunicare şi

comuniune Prof. dr. Mihai Dinu

Sala 3

Modele religioase în context pluricultural

Curs Prof. dr. Remus Rus

Sala 13

Literatura română religioasă

Curs deschisConf. dr. Dragoş Şesan

Amf. Coman

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop Sala 5

18-20

Cultură şi religie în Europa

Curs - sala 1 Prof. dr. Lucreţia

Vasilescu

Modele religioase Sem. prof. dr. Remus Rus Sala 13

Dimensiunea catehetică a cultului divin ortodox

C+S Pr. asist. dr. N. Beldiman

Sala 13

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu Sala 17

Page 15: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER STUDII RELIGIOASE ŞI EDUCAŢIE CREŞTINĂ

ANUL II LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 10-12 12-14

14-16 Lb. Franceză - Curs + sem., sala 16 Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

Ora de religie asist. drd. Victor Marola

bibliotecă

Epistolografie paulină Curs - sala 12

Pr. conf. dr. Constantin Preda

Limbă şi stil în textul religios Curs. 6

Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

16-18

Engleză Seminar, bibliotecă

Lect. dr. Monica Oancă

Lb. Franceză - Curs + sem., sala 16 Prof. dr. Lucreţia Vasilescu

Ora de religie din perspectiva ştiintei

învăţării Curs - sala 4

Pr. lect. dr. Vasile Creţu

Epistolografie Pr. lect. dr. Marian Vild Sala 18

Limba latină (c.+s.) – Lector dr. Aurel Lupu

Sala 17

18-20

Teologia cuvântului din perspectivă ortodoxă (c.)– sala 11 Pr. lect. dr. Gheorghe – Viorel Holbea

Limba greacă (c.+s.) – Conf. dr. O. Pop. Sala 5

Page 16: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E P A S T O R A L Ă Ora ANUL I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L U N I

8-9

SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11

Lb. Engleză (seminar pe grupe): Prep. Ioana Stoicescu – sala 16 Lb. Franceză: Prof. Dr. Lucreția Vasilescu – sala 1 11-12

12-13 Lb. Franceză (seminar pe grupe): Asist. dr. Mădălina Toader – sala 5; Lect. Dr. Monica Oancă – sala 11 Lb. Engleză (seminar pe grupe): Asist. Maria Băncilă – sala 16; Asist. Anca Popescu – sala 9 13-14

14-15 Lb. Engleză (seminar pe grupe): Asist. Maria Băncilă - Sala 3; Lb. Engleză (seminar pe grupe): Asist. Anca Popescu – Sala 18; 15-16

16-17 PEDAGOGIE – Curs Amf. Stăniloae Conf. dr. Victoriţa Trif 17-18

18-19 PEDAGOGIE – Seminar Amf. Stăniloae Conf. dr. Victoriţa Trif 19-20

M A R Ţ I

8-9

MUZICĂ BISERICEASCĂ – Amf. I.G. Coman Pr. lector dr. Stelian Ionașcu9-10

10-11

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Amf. D. Stăniloae Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor 11-12

12-13 Lb. Latină Bughirică Sala 12 NT - 5

NT – 5 Greacă Gordon 10 13-14

14-15 NT – 4 Lb. Latină Bughirică Sala 12 NT - 4

15-16 16-17 ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA BIZANŢULUI - Amf. D. Stăniloae

Lect. Dr. Adrian Carabă 17-18 18-19

Bizanţ – 13

19-20 M I E R C U R I

8-9

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – Amf. D. Stăniloae Pr. Conf. Dr. Ioan Moldoveanu9-10

10-11

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – Amf. D. Stăniloae Protos. Conf. Dr. Justinian Cârstoiu11-12

12-13

PATROLOGIE - Amf. D. Stăniloae PS Lect. Dr. Varlaam Merticaru 13-14

14-15 Greacă Pop Sala 17

Greacă Pop

Sala 17

Practică liturgică - Marian Biserică

Latina Georgescu Sala 4

15-16

16-17

17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20 J O I

8-9

STUDIUL NOULUI TESTAMENT - Amf. D. Stăniloae Pr. Prof. Dr. Constantin Coman9-10

10-11

Practică liturgică – Pr. Mihai Marian Biserică

Pricop- VT - 9

Limba greacă – Sala 5 Lect. Dr. Octavian Gordon

Practică liturgicăPr. Mihai Marian - Biserică

IBU – 18

Muzica – 13

Muzica - 13

IBU - 18 11-12

12-13 IBU - 6 Limba greacă – Sala 1 Lect. Dr. Octavian Gordon

Practică liturgică - Marian Biserică

IBOR -10

IBOR - 10 Biserică

Practică liturgică 13-14 14-15 Lb. latină - Pop

Sala 17 IBU – 18

IBOR - 16

IBOR - 16 IBU - 18

Latina Lupu Sala 1

15-16

16-17

Patrologie – Amf. Coman 17-18

18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman Pr. lect. dr. Stelian Ionaşcu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu

În paralel cu Ansamblul coral, Muzică bisericească ÎNCEPĂTORI, Amf. D. Popescu19-20

V I N E R I

8-9 Bizanţ – 6

Muzica – Sala 9

Muzica – Sala 9

VT - 1

Lb. greacă Bughirica

Sala 4

VT - 1

Bizanţ – 6 9-10 10-11 VT - 1

Bizanţ – 6

Bizanţ – 6 Latina Lupu

Sala 17

Lb. greacă Bughirica

Sala 4

NT – 16

Vild 11-12 12-13 Muzica – Amf. Coman Latina

Georgescu Sala 3

VT – 1 Lb. greacă Bughirica

Sala 4

Latina Lupu

Sala 17 13-14 14-15 IBOR – 3

Patrologie - 6

Patrologie Sala 4

Latina Georgescu Sala 18

Latina Lupu

Sala 17

15-16 16-17 Patrologie – sala 4

Patrologie – Sala 4

17-18 18-19

19-20 Patrologie – Drd. Alexandru Barna; Bizanţ – lect. dr. Adrian Carabă; IBU – Asist. dr. Sebastian Nazâru; IBOR – Pr. asist. dr. Petre Sperlea;

NT - Diac. Asist. Dr. Cosmin Pricop (gr. 1-8) NT - Pr. Lect. Dr. Marian Vild (gr. 9-10) VT – Asist. Dr. Cristinel Iatan (gr. 3-10); Muzică bis. – Pr. asist. dr. Nicolae Giolu;

Practică liturgică – Pr. Asist. dr. Tănăsache Costea (gr. 3-4, 7-8, 9-10); Pr. Lect. Dr. Mihai Marian (gr. 1-2, 5-6)

Page 17: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E P A S T O R A L Ă Ora ANUL II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L U N I

8-9

LIMBA FRANCEZĂ – curs - prof. dr. Lucreția Vasilescu - Sala 1 LIMBA ENGLEZĂ - curs - lect. dr. Monica Oancă - Sala 11; LIMBA ENGLEZĂ (avansați) – Asist. Ioana Stoicescu – Sala 99-10

10-11

PATROLOGIE – Sala 3 Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu 11-12

12-13 ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE – Amf. D. Stăniloae Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăsujan 13-14

14-15 Limba latina curs – Bughirică Amf. D. Popescu

Lb. Franceză (seminar pe grupe): Prof. Dr. Lucreția Vasilescu – sala 16; Asist. dr. Mădălina Toader – sala 17

15-16

16-17

Latina – 17 Bughirica

SALA 17Latina - Bughirica

NT – 1

NT - 1 17-18

18-19 Latina - 17 Bughirica

Bughirica Latina - 17

19-20

M A R Ţ I

8-9 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Amf. D. Stăniloae Lect. Dr. Ionuț-Alexandru Tudorie 9-10

10-11 MUZICĂ BISERICEASCĂ - Sala 3 Pr. Lect. Dr. Matei Zaharia 11-12

12-13

ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA BIZANŢULUI - Amf. D. Stăniloae Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş 13-14

14-15 Lb. Engleză (seminar pe grupe): Prep. Ioana Stoicescu (începători) – Amf. D. Popescu; Asist. Maria Băncilă – sala 6; Asist. Anca Popescu – Sala 5 15-16 16-17 PALEOGRAFIE ROMÂNO-SLAVĂ – Amf. I.G. Coman

Conf. dr. Dragoș Șesan 17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20 M I E R C U R I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – Amf. D. Popescu Pr. Conf. Dr. Constantin Preda 11-12

12-13

NT - 11

Greaca Gordon 5

Greaca Gordon5

NT - 11

13-14 14-15

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – Amf. D. Stăniloae Lect. Dr. Alexandru Mihăilă 15-16

16-17 17-18 18-19 LIMBA EBRAICĂ

Amf. Dumitru Staniloae 19-20 J O I

8-9 Muzica avansați - 3

VT - Iatan - 6

Bizanţ – 1

NT - 9

Muzica avansați - 3

Patrologie – 11

VT - 6 Iatan

Bizanţ – 1

Patrologie – 11 9-10

10-11 Bizanţ – 1

Patrologie – 11

Muzica avansați - 3 VT – 6

Iatan

VT – 6 Iatan Bizanţ – 1

Patrologie – 11

Muzica avansați - 3

Latină - 17 Lupu

Muzica avansați - 3

Muzica avansați - 3 Latină - 17

Lupu 11-12 12-13

Patrologie - 11

Patrologie – 16

Latină - 17 Lupu Latină - 17

Lupu

VT – 16 Iatan

Bizanţ -12 13-14 14-15 Lb. Greaca (c.) – Gordon

Amf. D. Popescu

Limba Greacă (seminar), Gr. 8-9 Sala 13

Lb. Greaca (c.) – Georgescu Amf. D. Popescu

15-16

16-17 Greacă - 12 Gordon

Limba latină (c.) – sala 3

Lect. dr. Aurel Lupu 17-18

18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I.G. Coman Pr. lect. dr. Stelian Ionaşcu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu

În paralel cu Ansamblul coral, Muzică bisericească ÎNCEPĂTORI, Sala 319-20

V I N E R I

8-9 ARTĂ CREȘTINĂ ECLEZIALĂ - Amf. D. Stăniloae Asist. Dr. Ștefan Ionescu-Berechet 9-10

10-11 Arta creștină Amf. Staniloae

IBOR - 3

IBOR - 3 Arta creștină

Amf. Staniloae

Latina - Georgescu Sala 18

Practică liturgicăBiserica

Muzică – 11 începători

IBU – 18

Muzică – 11 Începători

Pract. Lit.

Pract. Lit. Greacă

Georgescu Sala 1

11-12

12-13 IBU – 14

Muzica începători - 11

Pract. Lit. – BisericaSf. Spiridon

Arta creștina Amf. Staniloae

IBOR - 3

IBOR - 3

Arta crestinaAmf. Staniloae

MUZICA gr. 10 - Sala 11 începători

IBU – 14 13-14

14-15 Muzică începători – 11

Practică liturgică - Biserică

IBU – 14 Muzică începători - 11

IBU – 14

Pract. Lit. - Biserica Arta crestina Amf. Staniloae

IBOR - 3 15-16 16-17 PEDAGOGIE (curs) – Amf. D. Stăniloae

Victorița Trif 17-18 18-19 PEDAGOGIE (seminar) – Amf. D. Stăniloae

Victorița Trif 19-20 Muzică – Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu; Practică liturgică – Pr. lect. dr. Vasile Gavrilă; se va desfăşura la Biserica Sf. Spiridon. NT - Pr. asist. dr. Grigore Mazilescu IBU – Asist. dr. Sebastian Nazâru; IBR – Pr. asist. dr. Petre Sperlea; Artă creştină – Asist. drd. Ştefan Ionescu-Berechet. Patrologie – Drd. Marius Portaru; Bizanţ – Lect. dr. Adrian Carabă;

Page 18: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E P A S T O R A L Ă

Ora ANUL III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L U N I

8-9 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – Amf. D. Staniloae Conf. Dr. Adrian Lemeni 9-10

10-11

TEOLOGIE DOGMATICĂ – Amf. Dumitru Popescu Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu11-12

12-13 TERMINOLOGIE BIBLICĂ (FRANCEZĂ)– Sala 1 - Prof. Dr. Lucreția Vasilescu 13-14

14-15 TERMINOLOGIE BIBLICĂ (ENGLEZĂ) – sala 11 – asist. M. Oancă 15-16 16-17

17-18 18-19

19-20 M A R Ţ I

8-9 TEOLOGIE LITURGICĂ –Amf. D. Popescu Pr. Lect. Dr. Mihai Marian 9-10

10-11

MORALĂ CREŞTINĂ – Amf. I.G. Coman Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă11-12

12-13

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

19-20 M I E R C U R I

8-9 PALEOGRAFIE ROMÂNO-SLAVĂ – sem. Amf. I.G. ComanConf. dr. Dragoș Șesan 9-10

10-11

DREPT BISERICESC – Amf. I.G. Coman Arhim. Lect. Dr. Veniamin Goreanu 11-12

12-13 ISTORIA ȘI FILOSOFIA RELIGIILOR – Amf. D. Popescu Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu 13-14

14-15 Liturgică – 6 Tudose

IR – MihaiSala 9

Liturgică – 6Tudose

Morală - 13

15-16

16-17 Dogmatica - Amf. Staniloae

Morală Amf. Coman

Liturgică – 17 Tudose

Liturgică – 17

Tudose

17-18

18-19 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - Amf. I.G. Coman Conf. dr. Victoriţa Trif 19-20

J O I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11

TEOLOGIE PASTORALĂ – Amf. Stăniloae PF. Prof. Dr. DANIEL11-12

12-13 CATEHETICĂ – Amf. I. G. Coman Pr. Lect. Dr. Vasile Crețu 13-14

14-15 MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM – amf. D. Stăniloae Pr. lect. dr. David Pestroiu 15-16

16-17

17-18 18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman

Pr. lect. dr. Stelian Ionaşcu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu 19-20 V I N E R I

8-9 Misiologie - 3 Catehetică -10

Marola

Catehetică -10 Marola

Misiologie - 3

Dogmatică - D. Popescu Drept – 13

Drept – 13 Dogmatică - D. Popescu

Liturgica – 11 IR – 11

Mihalache 9-10 10-11 Dogmatică – D. Popescu

Drept – 13

Catehetică -10 Marola

Misiologie – 5

Misiologie -5 Catehetică -10

Marola

Drept – 13

Dogmatică - D. Popescu 11-12 12-13 Drept – 13 Morală - 16

IR – 16Mihalache

IR – Ilie Valentin Sala 12

Morală– Amf.Coman

Misiologie – 5 Catehetică -10

Marola 13-14 14-15

IR – 16Mihalache

Morală - 4 15-16 16-17

17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20 Drept: Arhim. Lect. Dr. Veniamin Goreanu Catehetică: Asist. Drd. Victor Marola; Liturgică: Pr. Asist. Dr. Silviu Tudose; Dogmatică: Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru. Morală: Pr. Asist. Drd. Georgian Păunoiu IR: Pr. Asist. Dr. Valentin Ilie Misiologie: Pr. Lect. Dr. David Pestroiu

Page 19: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E P A S T O R A L Ă

Ora ANUL IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L U N I

8-9 MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM – Amf. I.G. Coman Pr. Lector univ. Dr. Radu Petre Mureșan 9-10

10-11 TEOLOGIE MORALĂ ȘI BIOETICĂ – Amf. I.G. Coman Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă 11-12

12-13 TEOLOGIE DOGMATICĂ – Amf. D. Popescu Pr. Prof. Dr. Sterea Tache 13-14

14-15

15-16 16-17

17-18 18-19

19-20 M A R Ţ I

8-9 9-10 10-11 OMILETICĂ – amf. D. Popescu

Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon 11-12 12-13 ISTORIA RELIGIILOR – amf. I.G. Coman

Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu 13-14 14-15 Omiletica Beldiman

10

15-16 16-17 Omiletica Beldiman

10

10Omiletica Beldiman

17-18 18-19

19-20

M I E R C U R I

8-9 Liturgică – Sala 4 Ispas

Misiologie – 1

Misiologie – 1 Sala 4

Liturgică – Ispas

Drept – 3

Morala – 5 Drept – 3

Morala – 5 9-10

10-11 Drept – 3

Morala - 5

Morala – 5

Drept – 3

Liturgică – Sala 4 Ispas

Misiologie – 1

Misiologie – 1 Sala 4

Liturgică – Ispas

11-12 12-13 Dogmatică - 1

Dogmatică - 1

Dogmatică - 1 Morala – 12

Dogmatică - 1

Liturgică – Sala 6 Ispas

Drept – 4 13-14 14-15 15-16 16-17

17-18 18-19

19-20 J O I

8-9 DREPT BISERICESC – Amf. I.G.Coman Pr. Lect. Drd. Alexandru Gherasim 9-10

10-11 DOGMĂ ȘI SPIRITUALITATE – Amf. D. PopescuPr. Lector dr. Gheorghe Holbea 11-12

12-13 TEOLOGIE PASTORALĂ – Amf. Stăniloae PF. Prof. Dr. DANIEL 13-14

14-15 TEOLOGIE LITURGICĂ – Amf. I. G. Coman Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula 15-16

16-17 IR - 10 Amf. Staniloae.

Omiletica Beldiman

Omiletică Beldiman Amf. Staniloae

IR - 10 17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20 V I N E R I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11

I.R. – 12 Ilie

I.R. – 12Ilie

Dogmatica – Mihalache –Amf. Coman 11-12 12-13

IR -12 Sala 5

Misiologie - Pestroiu 13-14 14-15

15-16

16-17

17-18 18-19

19-20 Drept: Lect. Dr. George Grigoriță; Omiletică: Pr. asist. dr. Nicușor Beldiman; Dogmatică: Diac. asist. dr. Sorin Mihalache (gr. 8-10), pr.dr. M.Burlacu (gr. 1-7). Morală: Pr. asist. drd. Jean Nedelea; IR: Pr. asist. dr. Valentin Ilie; Misiologie: Pr. lect. dr. Radu Mureşan (gr. 1-8); Pr. lect. dr. David Pestroiu (gr. 9-10)

Page 20: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E D I D A C T I C Ă Ora

ANUL I

ANUL II

L U N I

8-9 Noul Testament - Sala 6 S. Preda

9-10 10-11 MUZICĂ BISERICEASCĂ – Sala 6

Pr. Lect. Dr. Stelian Ionașcu

LIMBA ENGLEZĂ – sala 11 Lect. M. Oancă

LIMBA FRANCEZĂ – Sala 17 Asist. Mădălina Toader

11-12

12-13 STUDIUL NOULUI TESTAMENT - Sala 18 Lect. Dr. Sabin Preda

Teol. Fundam. - sala 6 Pr. Lect. Dr. D. Pintea

13-14

14-15 Patrologie - Barna - Sala 9 Muzică – Dumitrescu – 9

15-16 16-17 LIMBA FRANCEZĂ – Sala 10

Asist. Mădălina Toader

DIDACTICA RELIGIEI Pr. lect. dr. Vasile Creţu – curs, Amf. D. Popescu 17-18

18-19

VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20

M A R Ţ I

8-9

SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Sala 11 Pr. Conf. Dr. Daniel Benga

TEOLOGIE MORALĂ – Sala 6 Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 11-12

12-13 IBU - sala 11 Benga

PEDAGOGIE CREŞTINĂ –curs sala 4 Pr. prof. dr. Vasile Gordon

13-14

14-15 Muzica sem. Zaharia s. 11 Pedagogie creştină s. 11- Beldiman 15-16

16-17

17-18 18-19

19-20 M I E R C U R I

8-9

9-10 10-11

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – Sala 16 Pr. Conf. Dr. Ionuț Moldoveanu

Dogmatică, seminar, sala 6 pr. asist. dr. Mihai Burlacu

11-12

12-13 PATROLOGIE – sala 3 Diac prof. Ioan Caraza

LIMBI CLASICE (opţional) Conf. dr. Ovidiu Pop-Brâncuş 13-14

14-15

15-16 16-17 STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – sala 5

Lect. Dr. Alexandru Mihăilă 17-18

18-19 19-20

J O I

8-9 SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – Amf. D. Popescu

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea

9-10

10-11 VT – Pricop – 16 IBOR – Sperlea - 16

11-12 12-13 TEOLOGIA DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ - curs, sala 18

Pr. lect. dr. Dumitru Pintea 13-14 14-15 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – curs, sala 12

Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 15-16 16-17

Liturgică - seminar , sala 1 Pr. asist. dr. Silviu Tudose

17-18

18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu, Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu, Pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu 19-20

V I N E R I

8-9 9-10

10-11

11-12

12-13

LIMBA ENGLEZĂ– Sala 18 Asist. Maria Băncilă

TEOLOGIE LITURGICĂ Curs sala 6 – pr. lect. dr. Mihai Marian 13-14

14-15 Morală sem.- 6 Păunoiu 15-16

16-17 17-18 18-19 19-20

Page 21: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E D I D A C T I C Ă Ora

ANUL III

L U N I

8-9 TEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ – Sala 3 Pr. Prof. Dr. Sterea Tache 9-10

10-11

MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM – Sala 10 Pr. Lector dr. Radu Petre Mureșan 11-12

12-13 Misiologie – 10 – Mureșan Teol. Dogmatică (s.) – Sala 3

Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 13-14

14-15 TERMINOLOGIE BIBLICĂ curs - s. 11 Lect. dr. Monica Oancă 15-16

16-17

17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20 M A R Ţ I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11

MODELE DE ORATORIE ANTICĂ – Sala 13 Lect. Dr. Iuliana Buchirică 11-12

12-13 TEOLOGIE MORALĂ – Sala 16 Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 13-14

14-15 TEOLOGIE LITURGICĂ – Sala 13 Pr. Lect. Dr. Vasile Gavrilă 15-16

16-17 Liturgică – Bibliotecă 17-18 18-19

19-20

M I E R C U R I

8-9 TEOLOGI ORTODOCȘI CONTEMPORANI – Sala 9 Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea 9-10

10-11 DOGMĂ ȘI SPIRITUALITATE – sala 9Pr. Lector dr. Gheorghe Holbea 11-12

12-13 Teologie morală – seminar - Sala 9 Păunoiu 13-14

14-15 Dogma și spirit. - Amf. I.G. Coman Pr. asist. dr. Mihai Burlacu

Terminologie biblică (franceză) Vasilescu

15-16

16-17 LIMBA GREACĂ (opțional) – Sala 18 Lect. Dr. Constantin Georgescu 17-18

18-19 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - amf. Coman Conf. dr. Victoriţa Trif 19-20

J O I

8-9 Istoria și filosofia religiilor – Sala 10 9-10 10-11 ISTORIA ȘI FILOSOFIA RELIGIILOR – Sala 10

Prof. Dr. Remus Rus 11-12 12-13 13-14 14-15 SOCIOLOGIA RELIGIEI – curs. – Sala 5

Lect. dr. Laurenţiu Tănase 15-16 16-17 Sociologia Religiei – seminar- sala 5

Lect. dr. Laurenţiu Tănase 17-18 18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman

Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu, Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu, Pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu

19-20

V I N E R I

8-9 LIMBA LATINĂ (opțional) - Sala 18 Lect. Dr. Constantin Georgescu 9-10

10-11

11-12 12-13 13-14 14-15

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Page 22: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E S O C I A L Ă Ora

ANUL I

ANUL II

L U N I

8-9 TEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ Curs sala 3 – pr. prof. dr. Sterea Tache 9-10

10-11 COMUNICARE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ (c) – Sala 9 Lect. Dr. Laurențiu Tănase

TEOLOGIE LITURGICĂ – Sala 12 Pr. Lect. Dr. Mihai Marian 11-12

12-13

h: 12-13 - Comunicare în asistenţa socială (s.) – Amf. Coman h: 13-14 - Teorii de comunicare, sem. – Amf. Coman Tănase 13-14

14-15 DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII (c.) - 5 Pr. prof. Sterea Tache

TEORII DE COMUNICARE (curs) – Amf. Coman Lect. Dr. Laurențiu Tănase 15-16

16-17

DIDACTICA RELIGIEI Pr. lect. dr. Vasile Creţu – curs, Amf. D. Popescu 17-18

18-19

19-20

M A R Ţ I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

DEZVOLTARE UMANĂ – curs – 10 Lect. dr. Lăcrămioara Corcheş 9-10

10-11 TEOLOGIE MORALĂ - Sala 6 Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 11-12

12-13 Laborator: coaching şi mentorat în practica asist. soc.- seminar, sala 1

Lect. dr. Andreea Băndoiu

Doctrina socială a Bisericii Amf. D. Popescu

13-14

14-15 IBOR – curs sala 3 Pr. conf. dr. Ionuţ Moldoveanu

15-16 16-17 LIMBA ENGLEZĂ – Sala 17

Asist. Dr. Anca Popescu 17-18 18-19 19-20

M I E R C U R I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 PRCATICĂ DE SPECIALITATE Lect. Dr. Andreea Băndoiu 11-12

12-13 LIMBA FRANCEZĂ – Sala 13 Asist. Mădălina Toader

PRACTICĂ DE SPECIALITATE Lect. Dr. Andreea Băndoiu 13-14

14-15 LEGISLAŢIE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ – c + s Pr. lect. drd. Alexandru Gherasim, sala 3

Dogmatică – Mihai – 1 15-16

16-17 LIMBA FRANCEZĂ – Sala 12 Asist. Dr. Mădălina Toader 17-18

18-19 VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

19-20 J O I

8-9 SPIRITUALITATE ORTODOXĂ. ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – Curs, Amf. D. Popescu

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea

DOCTRINĂ SOCIALĂ A BISERICII – Sala 4 Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu 9-10

10-11 METODE ŞI TEHNICI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – Sala 4 Lect. Dr. Monica Alexandru

LEGISLAŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI – curs Gherasim - 12 11-12

12-13 ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILEI - Sala 3 Lect. Dr. Andreea Băndoiu

MODELE ALE PRACTICII ŞI TEHNICI –curs 4 Lect. dr. Monica Alexandru 13-14

14-15 Metode şi tehnici - seminar, sala 4 Lect. dr. Monica Alexandru

Asistenţa soc. a fam. – seminar, sala 3Lect. dr. Andreea Băndoiu

Legislaţia Fam. - sala 3 Pr. lect. dr. Alexandru Gherasim

Modele ale practicii – sala 4 Lect. dr. Monica Alexandru

15-16

16-17 17-18 18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman

Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu, Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu, Pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu

A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu, Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr.

Nicolae Giolu, Pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu19-20

V I N E R I

8-9 Practică de specialitate 9-10 10-11 Practică de specialitate 11-12 12-13 Practică de specialitate 13-14 14-15 Engleză – Băncilă

Sala 1

Teologie morală – sem. - Păunoiu Sala 9

15-16

16-17 17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20

Page 23: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E S O C I A L Ă Ora

ANUL III

L U N I

8-9 TEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ – Sala 3 Pr. Prof. Dr. Sterea Tache 9-10

10-11

MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM Pr. lect. dr. Radu Petre Mureşan - curs, sala 10 11-12

12-13 TERMINOLOGIE BIBLICĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ Prof. Dr. Lucreția Vasilescu – Sala 1 13-14

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20

M A R Ţ I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 IDENTITATE ŞI MINORITĂŢI – curs, sala 4 Conf. dr. Mircea Botescu 11-12

12-13

Terapia persoanelor toxicodependente Conf. dr. Mircea Botescu – seminar, sala 1

Deontologia profesiei de asistent social Conf. dr. Mircea Botescu – seminar, sala 1

13-14

14-15 Dogmatică - seminar, sala 10

pr. lect. dr. Aurel Mihai 15-16

16-17 ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU BOLI CRONICE –Curs, sala 13 Lect. dr. Andreea Băndoiu

17-18

18-19 19-20

M I E R C U R I

8-9 POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA Lect. dr. Monica Alexandru – curs, sala 6 9-10

10-11 Politici sociale în România Lect. dr. Monica Alexandru – seminar, sala 6

11-12

12-13 13-14 14-15

15-16 16-17 17-18 18-19 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - amf. Coman

Conf. dr. Victoriţa Trif 19-20 J O I

8-9 DEMOGRAFIE Lect. dr. Lăcrămioara Corcheş - curs, sala 5 9-10

10-11 11-12 12-13 Misiologie – seminar, sala 12

Pr. lect. dr. David Pestroiu Identitate şi minorităţi – seminar, sala 6

Asist. Victor Marola

13-14

14-15 Asistenţa socială a persoanelor cu boli cronice – seminar, bibliotecă Lect. dr. Andreea Băndoiu

15-16

16-17

17-18

18-19 19-20

V I N E R I

8-9 TERAPIA PERSOANELOR TOXICODEPENDENTE Conf. dr. Mircea Botescu - curs, sala 16 9-10

10-11

DEONTOLOGIA PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL Conf. dr. Mircea Botescu – curs, sala 9

11-12 12-13

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Page 24: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E A R T Ă S A C R Ă Ora

ANUL I

ANUL II

ARTE PLASTICE

CONSERVARE

ARTE PLASTICE

CONSERVARE L U N I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 TEORIA GENERALĂ A RESTAURĂRII

Cotețiu - Demisol

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMĂNE – Sala 4 Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan 11-12

12-13

Teoria restaurarii – Cotețiu

Arta creştină – Sala 4 Şt. Ionescu-Berechet

IBOR – s. 4 13-14

14-15

ARTĂ CREŞTINĂ/ERMINIE BIZANTINĂ. TEHNICI ȘI STILURI – Sala 11

Asist. Dr. Ștefan Ionescu-Berechet 15-16

16-17 LIMBA ENGLEZĂ – sem. Sala 12 Asist. Anca Popescu

LIMBA FRANCEZĂ – sem. Sala 10 Asist. Mădălina Toader

DIDACTICA RELIGIEI Pr. lect. dr. Vasile Creţu – curs, Amf. D. Popescu 17-18

18-19

19-20

M A R Ţ I

8-9

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13 Anatomie artistică (c.)

Vasile - Atelier Anatomie artistică – (s)

Vasile - Atelier

Chimie - curs - Oprea

Chimie - s. - Leahu

ESTETICĂ TEOLOGICĂ– Sala 9

Curs Mihaela Palade 13-14

14-15 15-16

ISTORIA ARTEI - s. 9 Prof. Dr. M Palade

16-17

LIMBA ENGLEZĂ – Sala 17 Asist. Anca Popescu 17-18

18-19

VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 19-20

M I E R C U R I

8-9

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER ATELIER ATELIER 11-12 12-13

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT curs, sala 16 Lect. Dr. Alexandru Mihăilă

Anatomie artistica (c.) Vasile - Atelier

Anatomie artistică – (s) Vasile - Atelier

Biologie - c. - Oprea

Biologie - s. Dogan

13-14

14-15

Etiopatogenie - curs – Oprea - 16 Etiopatogenie - s. - Leahu - 16 15-16

16-17 LIMBA FRANCEZĂ – sala 12 Asist. Dr. Mădălina Toader 17-18

18-19 VECERNIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon

19-20 J O I

8-9

ATELIER

ATELIER ATELIER ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Amf. D. Popescu

Lect. Dr. Ionuț Tudorie

Fizica- 11

Leahu

Biodeteriorare - curs- Oprea

Biodeteriorare - s.- Dogan 13-14

14-15

ISTORIA ARTEI – 9 Prof. Dr. Mihaela Palade

15-16 16-17

Estetică teologică - s. 9 Palade 17-18

18-19 IBU – Sala 5 Tudorie

19-20

V I N E R I

8-9

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13

STUDIUL NOULUI TESTAMENT - Sala 9 Pr. Lect. Dr. Marian Vild

13-14 14-15 VT – sem. - Iatan – sala 9 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Page 25: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

T E O L O G I E A R T Ă S A C R Ă Ora

ANUL III

ARTE PLASTICE

CONSERVAREL U N I

8-9 SFÂNTA LITURGHIE Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfântul Spiridon 9-10

10-11 TEOLOGIE LITURGICĂ – Sala 5 Pr. Lector dr. Gheorghe Ispas 11-12

12-13 13-14 14-15 MORALĂ CREȘTINĂ- Sala 4

Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

M A R Ţ I

8-9

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13 TEOLOGIE LITURGICĂ - Sala 4

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Ispas 13-14 14-15

Biodeteriorare (restaurare) - Dogan 15-16 16-17

17-18 18-19 19-20

M I E R C U R I

8-9

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13

Teologie Morală sala 9Păunoiu

13-14

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

J O I

8-9

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13

13-14 14-15

15-16 16-17 TEOLOGIE DOGMATICĂ – sala 13

Pr. Lect. Dr. Sorin Șelaru 17-18 18-19 VECERNIE

Practică liturgică obligatorie - Biserica Sfântul Spiridon 19-20 V I N E R I

8-9

ATELIER

ATELIER 9-10 10-11

ATELIER

ATELIER 11-12 12-13 13-14 14-15 Arta scrisului – Vasile

Atelier Desen proiectiv și perspectivă

Vasile – Atelier

15-16

16-17 17-18 18-19 19-20

Page 26: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ORAR MASTER TEOLOGIA ȘI MISIUNEA SOCIALĂ A BISERICII

ANUL I

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10

10-12

Practică de specialitate

Asist. drd. Victor Marola

12-14 Practică de specialitate

Asist. drd. Victor Marola

14-16

Principii NT în asist. soc. Pr. lect. dr. Marian Vild Sala 16

16-18

Instituţii filantropice în societatea bizantină târzie

(curs ) sala 6 Lect. Dr. Ionuţ Tudorie

18-20 Principii NT în asistența socială

Pr. prof. dr. Constantin Coman Sala 1

Principii patristice ale asist. sociale în

Biserică Curs, sala 10

Pr. conf. dr. Ionuţ Moldoveanu

Dimeniunea duhovnicească a

asistenţei soc. în Biserică . Holbea

Curs sala 4

Instituţii filantropice Tudorie - 6

ORAR MASTER TEOLOGIA ȘI MISIUNEA SOCIALĂ A BISERICII

Page 27: ORAR MASTER ARTĂ SACRĂ ÎN CONTEMPORANEITATEftoub.ro/dmdocuments/orar full.pdf · (curs) Lect. Dr. Adrian Alexandrescu Amf. D. Stăniloae 16-18 Icoana bizantină Berechet Sala 4

ANUL II

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI8-10 Managementul

voluntariatului – curs, sala 3 Lăcrămioara Corcheş

Practică în instituţii de specialitate

10-12 Managementul voluntariatului – seminar, sala 3 Lăcrămioara Corcheş

Practică în instituţii de specialitate

12-14 Asistenţa socială la cultele neoprotestante şi asociaţiile religioase din

România Pr. lect. dr. Radu Mureşan

Sala 10

Perspective confesionale asupra doctrinei sociale a

Bisericii Curs – sala 13

14-16

16-18

Ciclul de viaţă şi managementul

Lect. Dr. Monica Alexandru Curs, bibliotecă

18-20

Ciclul de viaţă şi managementul Lect. Dr. Monica Alexandru Seminar, sala 9