orar master anul i

32
FACULTATEA ENERGETICA  ANUL V MS1 -INFORMA TICĂ APLICA TĂ ÎN ENERGETICĂ(IAE)  Anul univ.2010201 1 !iu" 0#" MS1 $%#1 MS1 $%#2 0&-0' 0'-10 10-11 11-12 12-1 1-1 1-1* 1*-1+ 1+-1, 1,-1& 1&-1' 1'-20 0&-0' 0'-10 10-11 11-12 12-1 1-1 1-1* 1*-1+ 1+-1, 1,-1& 1&-1' 1'-20 0&-0'  APE E11 APE E11 0'-10  APE E11 APE E11 10-11  APE L E11 APE L E11 11-12  IPE E11 IPE E11 12-1  IPE E11 IPE E11 1-1  IPE L E11 IPE L E11 1-1* 1*-1+ 1+-1, 1,-1& 1&-1' 1'-20 0&-0'  OPT EG21 OPT EG21 0'-10  OPT EG21 OPT EG21 10-11  CEIA EG10, CEIA EG10, 11-12  CEIA EG10, CEIA EG10, 12-1  SAT EG10, SAT EG10, 1-1  ST A EG10, ST A EG10, 1-1*  OPT- L- EI20+ - -OPT -L - EI20+ L u n i M " # / i M i #  u # i   i

Upload: virgil-dumbrava

Post on 17-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 1/32

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS1 -INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ENERGETICĂ(IAE)  Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS1 $%#1 MS1 $%#2

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-200&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   APE E11 APE E11

0'-10   APE E11 APE E11

10-11   APE L E11 APE L E11

11-12   IPE E11 IPE E11

12-1   IPE E11 IPE E11

1-1   IPE L E11 IPE L E11

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   OPT EG21 OPT EG21

0'-10   OPT EG21 OPT EG21

10-11   CEIA EG10, CEIA EG10,

11-12   CEIA EG10, CEIA EG10,

12-1   SAT EG10, SAT EG10,

1-1   STA EG10, STA EG10,

1-1* OPT- L- EI20+ - -OPT -L - EI20+

Luni

M"# /i

Mi# 

u# i

 i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 2/32

1*-1+   OPT- L- EI20+ - -OPT -L - EI20+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   -FACTS L - EI10+ FACTS3- L EI10+ -0'-10   -FACTS L - EI10+ FACTS3- L EI10+ -

10-11   FACTS EI10+ FACTS EI10+

11-12   FACTS EI10+ FACTS EI10+

12-1   CEIASAT L EI4L"5 L"5 SATCEIA L L"5 EI4L"5

1-1   CEIASAT L EI4L"5 L"5 SATCEIA L L"5 EI4L"5

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

 Au/7"/i8"#" 6#$l# n#%/i APE S#%iu Ili$u

Si$/7 9 ":i8i/i $i /#"n$7i$i 9 9"/ SAT

C76"/i5ili/"/" l/#7"%. " in$/"l. 9 "u/7. CEIA M"#i"n C$/"

In;#7"/i8"#" 6#$l# n#%/i IPE S#%iu Ili$u

P#%#"7"# 7"/7."6li"/" in 6/.6#.n#%. OPT G"5#il <"8"liu

M9l"#" $i $i7ul"#" 9i$68i/ivl# FACTS FACTS Mi#" E#7i"

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS2 -INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE(ISE)   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS2 $%#1 MS2 $%#2

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

Vin# i 

Lu

ni

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 3/32

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-1212-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   UEEE EG211 UEEE EG211

0'-10   UEEE EG211 UEEE EG211

10-11   RETCSE EI10+ RETCSE EI10+

11-12   RETCSE EI10+ RETCSE EI10+

12-1   UEEE- L- EI20& - -UEEE -L - EI20&

1-1   UEEE- L- EI20& - -UEEE -L - EI20&

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   CI! EG21* CI! EG21*

0'-10   CI! EG21* CI! EG21*

10-11   SE EI10+ SE EI10+

11-12   SE EI10+ SE EI10+

12-1   CE E<20' CE EG0'

1-1   CE E<20' CE EG0'

1-1*   CE- L E<20, -CE -L E<20,

1*-1+   CE- L E<20, -CE -L E<20,

1+-1,1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   CEIE EG10& CEIE EG10&

0'-10   CEIE EG10& CEIE EG10&

10-11   CI!RETC L EI4L"5 SE L>6 EI4L"5

11-12   CI!RETC L EI4L"5 SE L>6 EI4L"5

12-1   SE L>6 EI4L"5 CI!RETC L EI4L"5

1-1   SE L>6 EI4L"5 CI!RETC L EI4L"5

1-1*

1*-1+

M"# /i

Mi# u# i

 i

Vin

# i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 4/32

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

in"7i" $i$/7l# l/#n#%/i SE Cn$/"n/in <ul"

C#9n"#" i8l"/ii CI! M"#i"n C$/"

C76"/i5ili/"/" l/#7"%. " in$/"l.l/#n. CEIE M"#i"n C$/"

R/l l/#i l" /n$iun n/inu" RETC Mi#" E#7i"

C76l7n/ 9 l/#/:ni" CE Lui" u7i/#iu

U/ili8"#" ;iin/" " n#%ii l/#i UEEE C#nl T"9#  

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS -SISTEME TERMOENERGETICE  Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS $%#1 MS $%#2

0&-0'   TA EG21+ TA EG21+

0'-10   TA EG21+ TA EG21+

10-11   PAC L CET1 PAC L CET1

11-12   PAC L CET2 PAC L CET2

12-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11   PAC CET PAC CET

11-12   PAC CET PAC CET

12-1   CO E?110 CO E?110

1-1   CO E?110 CO E?110

1-1*   CO E?110 CO E?110

1*-1+   CO E?110 CO E?110

1+-1,1,-1&

 

Luni

M"# /i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 5/32

0&-0'   SNPE CET SNPE CET

0'-10   SNPE CET SNPE CET

10-11   SNPE S CET SNPE S CET

11-12   SNPE S CET SNPE S CET

12-1   TAESP $ CG00+ EG0+ TAESP $ CG00+ EG0+

1-1  TAESP $ CG00+ EG0+ TAESP $ CG00+ EG0+

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

El7n/ 9 $/"/i$/i" $i 6#lu#"#" 9"/l# ESP R"9u P6"

C%n#"# CO Vi/# A/:"n"$vii

Slu/ii nnvn/in"l 9 6#9u# " n#%ii SNPE Fl#in Al@

P#i/"# "$i$/"/" 9 "lul"/# PAC

T#79in"7i" "v"n$"/" TA Al@"n9#u C:i$";;  

Mi

# u# i

 i

Vin# i 

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 6/32

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS -EFICIEN A ENERGETICĂȚ   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS $%#1 MS $%#2

0&-0'   PAC L EG21 PAC L EG21

0'-10   PAC L EG21 PAC L EG21

10-11   GET $ E?110 GET $ E?110

11-12   GET $ E?110 GET $ E?110

12-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   PAC CET1 PAC CET1

0'-10   PAC CET1 PAC CET1

10-11   CAEE E?110 CAEE E?110

11-12   CAEE E?110 CAEE E?110

12-1   CAEE L EI010 CAEE L EI010

1-1   CAEE L EI010 CAEE L EI010

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   -ESP -$ - EL"21& -ESP -$ - EL"21&

0'-10   -ESP -$ - EL"21& -ESP -$ - EL"21&10-11   GET E?110 GET E?110

11-12   GET E?110 GET E?110

12-1   AEE E?110 AEE E?110

1-1   AEE E?110 AEE E?110

1-1*   AEE- L$ EG212 - AEE- L$ EG212 -

1*-1+   AEE- L$ EG212 - AEE- L$ EG212 -

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

Lu

ni

M"# /i

Mi# u# i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 7/32

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-11-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

El7n/ 9 $/"/i$/i" $i 6#lu#"#" 9"/l# ESP R"9u P6"

P#i/"# "$i$/"/" 9 "lul"/# PAC

C"li/"/" "li7n/"#ii u n#%i l/#i" CAEE S#in" C$/in"$

I76"/ul u/ili8"#ii n#%ii "$u6#" 79iului 1 AEE

G$/iun" n#%ii /#7i GET Vi/# A/:"n"$vii

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS* -INGINERIE NUCLEARĂ   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS* SGR1 MS* SGR2

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

 i

Vi

n# i 

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 8/32

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10   CNE EN510 CNE EN510

10-11   CNE EN510 CNE EN510

11-12   MNA EL"11, MNA EL"11,

12-1   MO L EL"201 MO L EL"201

1-1   MO L EL"201 MO L EL"201

1-1*   MO L EL"201 MO L EL"201

1*-1+   MNA L EL"11, MNA L EL"11,

1+-1,   MNA L EL"11, MNA L EL"11,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   MATN EN5B0 MATN EN510

0'-10   MATN EN5B0 MATN EN5B0

10-11   MO EN510 MO EN510

11-12   MO EN510 MO EN510

12-1   PFC L EN510 PFC L EN510

1-1   PFC L EN510 PFC L EN510

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   CNE L EN5101 CNE L EN5101

0'-10   CNE L EN5101 CNE L EN5101

10-11   PFC EN5101 PFC EN5101

11-12  PFC EN5101 PFC EN5101

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-1010-11

uni

M"# /i

Mi# 

u# i

 i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 9/32

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

Si$/7 CNE "v"n$"/ CNE Ili P#i$"#u

P#$ ;i8i $i 9u#i 9 "lul in RN PFC Nil" Mi:"il$u

M"/#i"l nul"# 6n/#u RN "v"n$"/ MATN P/# G:i/$u

M9l$i7.#%. 9in"7i "l :i6.$i $i$/.CNE MO Ili P#i$"#u

M/9 nu7#i "v"n$"/ MNA C"#7n G#%$u

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA ANUL V MS+ -?IRAULICĂ TE?NICĂ I ?IROENERGETICĂȘ   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS+ $%#1 MS+ $%#2

0&-0'

0'-10   GAP EL"21&5 GAP EL"21&5

10-11   GAP EL"21&5 GAP EL"21&5

11-12   GAP L EL"21&5 GAP L EL"21&5

12-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1   ESP EC10 ESP EC10

1-1*   ?S EG0+ ?S EG0+

1*-1+   ?S EG0+ ?S EG0+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   T? EL"21, T? EL"21,

0'-10   T? EL"21, T? EL"21,

10-11   T? L>P EL"21, T? L>P EL"21,

11-12   T? L>P EL"21, T? L>P EL"21,

12-1   CAV >L EI00 CAV >L EI00

in# i 

L

uni

M

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 10/32

1*-1+   -?S L - El"21* ?S- L EL"21* -

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11   -ESP -$ - EG212 -ESP -$ - EG212

11-12   -ESP -$ - EG212 -ESP -$ - EG212

12-1   C?E EL"21+ C?E EL"21+

1-1   C?E EL"21+ C?E EL"21+

1-1*   C?E L EL"21+ C?E L EL"21+

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

El7n/ 9 $/"/i$/i" $i 6#lu#"#" 9"/l# ESP R"9u P6"

G$69"#i#" "6l# GAP <%9"n P6"

i

Mi# u# i

 i

Vin# i 

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 11/32

Tu#5in :i9#"uli T? Eu%n I$5"$iu

?i9#9in"7i" $u5/#"n" ?S An" M"#inv

C"vi/"/i CAV

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS, -IMPACTUL PROUCERII I UTILI!ĂRII ENERGIEI ASUPRA MEIULUIȘ   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS, $%#1 MS, $%#2

0&-0'

0'-10

10-11   -MNM - EG210 -MNM - EG210

11-12   -MNM - EG210 -MNM - EG210

12-1   -MNM - EG210 -MNM - EG210

1-1   -MNM - EG210 -MNM - EG210

1-1*   -MNM L - 3 EG210 -MNM L - 3 EG210

1*-1+   -MNM L - EG210 -MNM L - EG210

1+-1,

1,-1&

1&-1'1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1   REN L>6 EG0' REN L>6 EG0'

1-1   REN L>6 EG0' REN L>6 EG0'

1-1*   REN EL"02 REN EL"02

1*-1+   REN EL"02 REN EL"02

1+-1,   MCI EL"02 MCI EL"02

1,-1&   MCI EL"02 MCI EL"02

1&-1'   MCI EL"02 MCI EL"02

1'-20   MCI 6 EL"02 MCI 6 EL"02

0&-0'

0'-10   PPA E?$001 PPA E?$001

10-11   PPA E?$001 PPA E?$001

11-12   PPA 6 E?$001 PPA 6 E?$001

12-1

1-11-1*

1*-1+

Luni

M"# /i

Mi

# u#

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 12/32

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11   PMT EL"21+ PMT EL"21+11-12   PMT EL"21+ PMT EL"21+

12-1   PMT L EL"21+ PMT L EL"21+

1-1   PMT L EL"21+ PMT L EL"21+

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

P#$ uni/"# 79#n 6n/#u /#"/"# $i 6u#"# PMT Vi#i" Ni$/#"nu

M/9l%ii 9 #/"# " in$/. $i :i6.9 6u#"# MCI "n R5$u

R9u#" 7i$i il# 9 n@ $i %$/iun" 9$u#il# REN

M/9 nu7#i in 6#5l7 9 79iu MNM Vi/#i" R"9ul$u

in"7i" 6"#/iull# 6lu"n/ in "# PPA

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS& -INGINERIE I MANAGEMENT INUSTRIALȘ   Anul univ.20102011

  INGINERIE ECONOMICĂ ÎN OMENIUL ELECTRIC I ENERGETICȘ

!iu" 0#" MS& $%#1 MS& $%#2

0& 0' COR <N20 COR <N20

 i

Vin# i 

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 13/32

10-11   COR $ <N20 COR $ <N20

11-12   MS <N20 MS <N20

12-1   MS <N20 MS <N20

1-1   MS 6   <N20   MS 6   <N20

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   FEA EG21+ FEA EG21+

0'-10   FEA EG21+ FEA EG21+

10-11   AE E?$001 AE E?$001

11-12   AE E?$001 AE E?$001

12-1   AE L E?$001 AE L E?$001

1-1   AE L E?$001 AE L E?$0011-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'   FEA- L- EI20+ - -FEA -L - EI20+

0'-10   FEA- L- EI20+ - -FEA -L - EI20+

10-11   ASR EG0' ASR EG0'

11-12   ASR $ EG0' ASR $ EG0'

12-1   MM EG10, MM EG10,

1-1   MM EG10, MM EG10,

1-1*   MM 6 EG10& MM 6 EG10&

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'1'-20

0& 0'

Luni

M

"# /i

Mi# u# i

 i

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 14/32

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

C76#/"7n/ #%"ni8"/in"l COR G:#%: Mili/"#u

Fun9"7n/"#" n7i" " 6#i/l# 9 98v. FEA

M"n"%7n/ul $#viiil# MS G:#%: Mili/"#u

 A6li"/ii n7i "l /#ii u#il# AE C#i$/i"n L"8"#iu

M"n"%7n/ul 7"#/in%ului MM

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

FACULTATEA ENERGETICA

 ANUL V MS' -SURSE REGENERA<ILE E ENERGIE(SRE)   Anul univ.20102011

!iu" 0#"MS' SGR1 MS' SGR2

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-1212-1

Vin

# i 

L

uni

M

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 15/32

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-200&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1   - -L - EG10& - -L - EG10&

1-1   - -L - EG10& - -L - EG10&

1-1*   VECS L EG10, VECS L EG10,

1*-1+   VECS L EG10, VECS L EG10,

1+-1,   SFV EG212 SFV EG212

1,-1&   SFV EG212 SFV EG212

1&-1'   SFV L EG212 SFV L EG212

1'-20

0&-0'   VECS EG211 VECS EG211

0'-10   VECS EG211 VECS EG211

10-11   MES EG0' MES EG0'

11-12   MES EG0' MES EG0'

12-1   E?$002 E?$002

1-1   E?$002 E?$002

1-1*

1*-1+

1+-1,

1,-1&

1&-1'

1'-20

0&-0'

0'-10

10-11

11-12

12-1

1-1

1-1*   SSP CET SSP CET

1*-1+   SSP CET SSP CET

1+-1,   SSP L CET SSP L CET

1,-1&   SPP L CET SPP L CET

1&-1'   MES L EA01, MES L EA01,

1'-20   MES L EA01, MES L EA01,

i$i6lin" P#$u#/"#i Ti/ul"# u#$

8vl/"# 9u#"5il" R@"n" P"/#"$u

/i

Mi# u# i

 

i

Vin# i 

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 16/32

Si$/7 ;/vl/"i SFV A.M#%"

V"l#i;i"#" n#%/i" " 75u$/i5il# 9 $u6#";"/" VECS

Si$/7 $l"# 6"$iv SSP Tu9# P#i$"#u

In/7i/=

6#;.G:.C7"n$u

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 17/32

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 18/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

12 0 + 0

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 19/32

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 20/32

n#.#$"6/.

$ L 6

1 1

2 1

2

1 1

2 1

2 1

12 * 1

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 21/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 1

2 2

2 22 2

2 1

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 22/32

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 23/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 1

2 2

2 2

2 1

2 2

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 24/32

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 25/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 2

2 2

2

2

1 2

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 26/32n#.#$"6/.

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 27/32

2 1 1

2 1

1 1

11 + 1

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 28/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 2

1

2 1 1

2 1

2 1

11

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 29/32

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 30/32

n#.#$"6/.

$ L 6

2 1

2 1 1

2 1

2 2

2 2

$7 . I

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 31/32

7/23/2019 Orar Master Anul i

http://slidepdf.com/reader/full/orar-master-anul-i 32/32

2 1

2 2

2 2

10 1 7