oportunităţi de afaceri în valea jiului - judeţul hunedoara

42

Upload: adr-nord

Post on 25-May-2015

1.290 views

Category:

Investor Relations


3 download

DESCRIPTION

Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

TRANSCRIPT

Page 1: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara
Page 2: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 3: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

Situat în vestul României, judeţul Hunedoara reprezintă o combinaţie aproape perfectă între varietatea solului, bogăţiile subsolului şi activitatea creativă a oamenilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 4: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

Judeţul Hunedoara are reţele bine dezvoltate de cale ferată şi drumuri publice.

Datorită gradului mare de urbanizare, reţelele de distribuţie de apă potabilă şi gaze naturale, precum şi reţelele de canalizare şi comunicaţii sunt bine reprezentate.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 5: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

Datorită resurselor de materii prime existente, industria joacă un rol important în economia judeţului. Menţionez câteva industrii reprezentative: minieră, siderurgică, energetică, a materialelor de construcţii, chimică, textilă, a încălţămintei şi alimentară.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 6: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

OPORTUNITOPORTUNITĂŢI ĂŢI DE INVESTIŢIIDE INVESTIŢII

Parcul Industrial Parcul Industrial

HunedoaraHunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 7: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

PREZENTARE GENERALĂ

Realizarea parcului industrial a început în primăvara anului 2003. Suprafaţa parcului este de aproximativ 20 de ha, împărţită în 26 de parcele cu suprafeţe de 2.500 - 10.000 mp

Parcul dispune de utilităţi complete pentru orice tip de investiţie industrială: energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, canalizare,drenaj natural, comunicaţii prin cablu, drumuri, parcări, mijloace de protecţie, dotări pentru stingere incendii.

Parcul asigură în acest moment peste 700 de locuri de muncă.

Page 8: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Terenul parcului este pregătit pentru realizarea de construcţii adecvate implantării de obiective industriale.

Societatea administrator a parcului industrial asigură consultanţă investitorilor pe tot parcursul implantării investiţiilor şi operării capacităţilor de producţie.

Page 9: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

LOCALIZARE

Parcul industrial este situat în partea nordică a municipiului Hunedoara - zona industrială.

pe partea stângă a drumului naţional DN68B Deva-Hunedoara,

la 7 km de drumul european E7, la 120 km de cel mai apropiat

aeroport, Sibiu.

Accesul în Parcul industrial se face pe drum asfaltat şi cale ferată.

Page 10: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

SERVICII

La ora actuală sunt amenajate 14 parcele care au utilităţile necesare respectiv:

apa potabilă canalizare curent electric, putere aparentă (1600 KW) gaz de joasă presiune drumuri de acces

Există posibilitatea începerii construirii de hale de producţie de către investitori în regie proprie sau prin intermediul firmelor specializate.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 11: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

ATRACTIVITATEA PENTRU INVESTITORI

ESTE REPREZENTATĂ DE:

Costul scăzut al forţei de muncăCostul scăzut al forţei de muncăPreţul scăzut al terenuluiPreţul scăzut al terenuluiDotarea cu utilităţiDotarea cu utilităţiInfrastructuraInfrastructuraAmplasarea la aproximativ 20 km de viitoarea Amplasarea la aproximativ 20 km de viitoarea autostradă Deva - Sibiuautostradă Deva - Sibiu

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 12: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

AVANTAJEAVANTAJE

Avantaje legate de forţa de muncă: Existenţa unei forţe de muncă bine

calificate în foarte multe meserii. Combinatul Siderurgic, gigant construit pe modelul marilor uzine siderurgice din Lorena franceză sau din Ruhr, a fost în fapt un complex industrial integrat, în care lucrau muncitori de toate meseriile. Tradiţia s-a perpetuat până astăzi. Practic, pentru orice calificare industrială există muncitori bine pregătiţi în Hunedoara.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 13: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

AVANTAJEAVANTAJE

Tradiţia industrială îndelungată. Hunedoara este un oraş industrial de circa 125 de ani. În statele din Europa Centrală şi de Est sunt foarte puţine locaţii care să beneficieze de o astfel de tradiţie, care este un garant al calităţii forţei de muncă.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 14: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

AVANTAJEAVANTAJE

Caracterul maleabil al forţei de muncă. În Hunedoara nu s-au înregistrat conflicte sociale. Nu au fost greve de amploare, nici măcar în momentele concedierilor masive.

Existenţa în oraş a unui centru universitar şi a unei reţele de învăţământ liceal de calitate, apte să pregătească absolvenţi cu o pregătire ridicată.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 15: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

AVANTAJEAVANTAJE

Avantaje legate de piaţă:

Situarea în centrul provinciei istorice Transilvania. Pe o rază de 200 - 250 km, se află o piaţă cu circa 6,5 milioane de consumatori, piaţă cu un nivel ridicat de consum.

Situarea la 7 km de principalul drum european care traversează România.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 16: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

AVANTAJEAVANTAJE

Poziţia la maximum 20 km de viitoarea autostradă care se va realiza pe Coridorul de transport european 4, Budapesta - Nădlac - Bucureşti - Constanţa, principalul coridor care traversează Europa de la vest la sud-est.

Poziţia la 15 km de calea ferată existentă pe coridorul de transport 4, Budapesta - Bucureşti, cale ferată modernizată actualmente în cadrul unui proiect al Uniunii Europene.

Amplasarea la mai putin de 200 km de frontiera de vest a României.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 17: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

FACILITĂŢI FISCALE

reduceri de impozite şi taxe datorate autorităţilor locale.

facilităţile fiscale prevazute de Codul fiscal în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 18: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

SOCIETSOCIETĂŢI COMERCIALE DIN ĂŢI COMERCIALE DIN PARCUL INDUSTRIAL HUNEDOARAPARCUL INDUSTRIAL HUNEDOARA

S.C. CARDO S.C. CARDO PRODUCTION PRODUCTION ROMANIAROMANIA SRL SRL

Locul 2 Locul 2 în Top în Top Afaceri RomâniaAfaceri România

Obiectul de activitate:Obiectul de activitate: Fabricarea de Fabricarea de

construcţii metalice construcţii metalice şi părţi componente şi părţi componente ale structurilor ale structurilor metalice.metalice.

S.C. TIGEM 2004 SRLS.C. TIGEM 2004 SRLLocul 1 în Top Profit

România Microîntreprinderi

Obiectul de activitate:Fabricarea produselor

din beton pentru construcţii.

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 19: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

Principalele domenii de activitate a firmelor dinParcul Industrial Hunedoara:

Construcţii civile şi industriale, Lucrări speciale de construcţii Confecţii metalice, Industria construcţiilor metalice şi a

produselor din metal Instalaţii şi reţele electrice Hidroizolaţii Fabricarea subansamblurilor electronice. Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare

plastică, metalurgia pulberilor.. Fabricarea de uşi şi ferestre din metal. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Lucrări de instalaţii sanitare Tratarea şi acoperirea metalelor Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice. Fabricarea de componente electronice.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 20: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

SUPRAFEŢE DISPONIBILESUPRAFEŢE DISPONIBILE

4 parcele cu suprafeţe 4 parcele cu suprafeţe cuprinse între 5400 mp. şi 8800 cuprinse între 5400 mp. şi 8800 mp., care au utilităţile necesare:mp., care au utilităţile necesare:

apă potabilă, canalizare, curent apă potabilă, canalizare, curent electric, gaz de joasă presiune, electric, gaz de joasă presiune, drumuri.drumuri.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 21: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

INFORMAŢII DE CONTACTINFORMAŢII DE CONTACTIng. Mihail KLUSCHIng. Mihail KLUSCHAdministrator S.C. Parc Industrial Administrator S.C. Parc Industrial

SRLSRLHunedoara DJ 687 nr.2Hunedoara DJ 687 nr.2Tel. 0354.416.553 Fax 0354.416.555Tel. 0354.416.553 Fax 0354.416.555Mobil 0724.332.563Mobil 0724.332.563E-mailE-mail:: [email protected]:E-mail: [email protected] web:Pagina web:

www.parcindustrialhunedoara.rowww.parcindustrialhunedoara.ro

Page 22: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara
Page 23: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI Valea Jiului este situată în partea de sud a judeţului Hunedoara.

Ea acoperă o suprafaţă de peste 103 hectare (14.6 % din suprafaţa judeţului).

Pe lângă rezervele de huilă, pădurile de răşinoase şi foioase ce reprezintă 50 % din suprafaţa zonei reprezintă principala resursă naturală.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 24: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIValea Jiului este principala

poartă de intrare în Parcul Naţional Retezat precum şi în munţii Parâng, Retezat şi Vâlcan.

Principalul curs de apă din zonă este râul Jiu, format prin confluenţa Jiului de Est şi a celui de Vest. De-a lungul acestora sunt situate municipiile şi oraşele din zonă: AninoasaLupeniPetrilaPetroşaniUricaniVulcan

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 25: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Populaţia pe grupe de vârstă

Sub 15 15-24 25-29 30-39 40-49 50-54 Peste 55 TOTAL

Vulcan 4697 4517 1990 4932 4854 1836 5510 28336

Lupeni 4246 4648 2153 4619 5021 2061 6065 28813

Petroşani 6286 6204 3058 6772 7029 3203 9970 42522

Aninoasa 827 755 321 738 750 291 990 4672

Petrila 4267 3920 1743 4151 4121 1571 5031 24804

Uricani 1729 1649 771 1605 1538 638 1476 9406

Total Valea Jiului 22052 21693 10036 22817 23313 9600 29042 138553

Procent din total 15,92% 15,66% 7,24% 16,47% 16,83% 6,93% 20,96% 100,00%

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 26: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Structura populaţiei pe grupe de vârstă arată că aproape 25% din populaţie este cuprinsă în intervalul 25 - 40 de ani, ceea ce asigură resursa umană imediată pentru dezvoltarea afacerilor.

Mai mult decât atât, există un procent semnificativ de populaţie tânără care poate asigura continuitatea pe piaţa muncii.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 27: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIAngajaţi pe sectoare de

activitate

Vulcan Lupeni Petroşani Aninoasa Petrila UricaniValeaJiului

Total angajaţi, din care: 5925 5136 15502 1210 4449 2048 34270

Agricultură 43 97 192 37 21 18 408

Industrie 3864 3175 3683 294 3013 1266 15295

Servicii 328 128 2242 201 221 259 3379

Educaţie, Sănătate şi Cultură 817 900 2558 93 541 178 5087

Turism 40 204 342 280 22 42 930

Comerţ 460 281 4013 50 310 180 5294

Administraţie 159 129 523 90 127 82 1110

Construcţii 182 162 1815 151 163 22 2495

Alte sectoare 32 60 134 14 31 1 272

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 28: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Employment, by sector

1%

45%

10%15%

3%

15%

3% 7% 1%

Agriculture

Industry

Services

Education, health andculture

Tourism

Commerce

Administration

Construction

Other

În prezent, aproape jumătate din forţa de muncă lucrează în industrie în timp ce nici unul din celelalte sectoare de activitate nu înregistrează mai mult de 15%.

Luând în considerare restructurarea iminentă a sectorului minier va rezulta o forţă de muncă calificată disponibilă pentru alte activităţi economice.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 29: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Şomaj

Vulcan Lupeni Petroşani Aninoasa Petrila UricaniValea Jiului

Total şomeri 896 730 2026 95 293 271 4311

Fără calificare 181 249 282 33 45 62 852

Procent necalificaţi în total 20,20% 34,11% 13,92% 34,74% 15,36% 22,88% 19,76%

În Valea Jiului peste 80% din forţa de muncă neocupată este calificată în diverse meserii care pot sprijini dezvoltarea de noi afaceri.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 30: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Şomeri pe grupe de vârstă

  Sub 25 25-29 30-39 40-49 50-55Peste

55 Total

Valea Jiului 695 377 1072 1349 494 324 4311

În ce priveşte structura pe grupe de vârste a şomerilor se observă că aproape 50% dintre aceştia sunt sub 40 de ani.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 31: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIDatorită calificărilor şi experienţei companiilor

conexe activităţii miniere şi a numărului mare de electricieni, mecanici, ingineri, lăcătuşi, instalatori, personal de întreţinere şi reparaţii, considerăm că următoarele domenii au potenţial de dezvoltare în zonă:

Industria de utilaj greu, a construcţiilor de maşini, instalaţii şi echipamente;

Structuri pentru construcţii; Echipamente hidraulice şi pneumatice şi

componente ale acestora; Activităţi de reparaţie şi întreţinere pentru

toate categoriile mai sus menţionate.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 32: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Alte activităţi productive ce pot fi viabile luând în considerare forţa de muncă calificată şi resursele zonei sunt:

Exploatarea şi prelucrarea lemnului/ industria mobilei;

Industria textilă; Producţia pieselor de schimb,

reperelor şi subansablelor pentru industria auto;

Industria alimentară.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 33: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Autorităţile, atât la nivel local cât şi la nivel regional, se implică puternic în sprijinirea dezvoltării economice în zonă.

Una dintre principalele preocupări a

autorităţilor locale a fost să identifice, să includă în domeniul public şi să reabiliteze foste suprafeţe miniere în vederea transformării acestora în zone industriale.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 34: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIUna dintre oportunităţile identificate în

cadrul întâlnirilor Comisiei Interministeriale pentru Valea Jiului cu autorităţile locale o reprezintă crearea unui parc industrial, ce poate asigura infrastructura necesară dezvoltării de noi afaceri.

În Valea Jiului există numeroase clădiri sau foste terenuri miniere, aflate în prezent în proprietatea autorităţilor locale, conectate la utilităţi şi infrastructură, ce pot servi la crearea unui asemenea parc.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 35: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIExistenţa Universităţii din Petroşani reprezintă de asemenea un avantaj al zonei. Cu o programă diversificată recent, aceasta poate fi implicată în dezvoltarea activităţilor productive, ca un centru de transfer tehnologic.

Cele 2 institute de cercetare din zonă reprezintă de asemenea o resursă companiilor din domeniul design-ului industrial şi al tehnologiilor de producţie.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 36: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Este de menţionat că interesele de dezvoltare ale Văii Jiului atât din sectorul public cât şi din cel privat, indică turismul ca un principal motor de dezvoltare a zonei.

Cu toate că activitatea minieră a fost intensă şi gradul de urbanizare este ridicat, zona rămâne de o rară frumuseţe naturală.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 37: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIPuncte tari ale turismului Peisaje şi atracţii naturale în Munţii

Parâng, Retezat şi Vâlcan. Activităţi montane specifice ca schiul,

orientarea turistică, drumeţia. Potenţial pentru turismul atât de vară

cât şi de iarnă, insuficient exploatate. Investiţii locale în infrastructura turistică

în derulare.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 38: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIViitorul staţiunii din Munţii

Parâng este dat de realizarea proiectului “Dezvoltarea domeniului schiabil în munţii Parâng", care constă în amenajarea a 30 de km. de pârtii de schi, a 8.2 km de instalaţii de transport pe cablu, un lac artifical şi a 9 teleschiuri.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 39: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIConsiliul local Vulcan

a făcut paşi în dezvoltarea turistică a munţilor Vâlcan.

Noua gondolă a deschis premisele realizării mai multor pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu şi facilităţi de cazare.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 40: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUI

Printr-un proiect comun al consiliilor locale Lupeni şi Vulcan, se prefigurează dezvoltarea unei staţiuni turistice în munţii Vâlcan ce va avea peste 70 de km de pârtii de schi, facilităţi de cazare şi instalaţii de transport pe cablu.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 41: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUIUricani şi Petrila oferă de asemenea

un mare potenţial turistic neexploatat.

Practic, putem spune că în Valea Jiului există potenţial pentru dezvoltarea unei reţele de staţiuni turistice pe o arie de peste 60 de km ce poate reprezenta una din principalele atracţii din sud-estul Europei.

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

Page 42: Oportunităţi de afaceri în Valea Jiului - judeţul Hunedoara

VALEA JIULUISunteţi bine veniţi în zonă pentru a identifica

mai multe oportunităţi de afaceri.

Veţi primi întregul sprijin din partea autorităţilor locale în identificarea celor mai potrivite soluţii.

Vă mulţumesc!

Attila DÉZSI,Prefect al judeţului Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA