opisul dosarului

13
OPISUL DOSARULUI 1. Opisul Dosarului………………………………………………………………………… …….. 2. Cerere de evaluare a dosarului………………………………….. ..................... ……………… 3. Decizie privind constituirea Consiliului de Administraţie – an şcolar 2011-2012………………. 4. Decizie membru C.A. Şerban Tatiana……………………………………………………………. 5. Adeverinţă calificative 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010- 2011……… ……………….. 6. Fişa de evaluare…………………………………………………………………………………... 7. Raport de autoevaluare…………………………………………………………………………… 8. Aprecierea sintetica a Consiliului Profesoral ( Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna)………………………………………... ……………… 9. Copie Procesul verbal Consiliul Profesoral (Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna) …………………………………………………………. 10. Aprecierea sintetica a directorului unitatii (Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna)………………………………………………………… 11.Aprecierea sintetica a Consiliului Profesoral (Grădinţa “Dumbrava minunată”, Constanţa) ………………………………………………… 12.Copie Proces verbal al Consiliului Profesoral (Grădinţa “Dumbrava minunată”, Constanţa) ………………………………………………… 13.Aprecierea sintetica a Inspectorului şcolar de specialitate (ISJ Constanţa)…………………………………………………………………………………. 14.Raport privind progresul copiilor, an şcolar 2007- 2008…………………………………………. 15.Raport privind progresul copiilor an şcolar 2008-2009………………. …………………………. 16.Raport privind progresul copiilor an şcolar 2009- 2010………………………………………….. 1

Upload: beabya156490

Post on 24-Aug-2014

389 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: OPISUL DOSARULUI

OPISUL DOSARULUI

1. Opisul Dosarului………………………………………………………………………… ……..2. Cerere de evaluare a dosarului…………………………………..…..................... ………………3. Decizie privind constituirea Consiliului de Administraţie – an şcolar 2011-2012……………….4. Decizie membru C.A. Şerban Tatiana…………………………………………………………….5. Adeverinţă calificative 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011……… ………………..6. Fişa de evaluare…………………………………………………………………………………...7. Raport de autoevaluare……………………………………………………………………………8. Aprecierea sintetica a Consiliului Profesoral ( Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna)………………………………………... ………………

9. Copie Procesul verbal Consiliul Profesoral (Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna)………………………………………………………….

10. Aprecierea sintetica a directorului unitatii (Grădiniţa “Sfânta Maria”, Cumpăna)…………………………………………………………

11. Aprecierea sintetica a Consiliului Profesoral (Grădinţa “Dumbrava minunată”, Constanţa)…………………………………………………

12. Copie Proces verbal al Consiliului Profesoral (Grădinţa “Dumbrava minunată”, Constanţa)…………………………………………………

13. Aprecierea sintetica a Inspectorului şcolar de specialitate (ISJ Constanţa)………………………………………………………………………………….

14. Raport privind progresul copiilor, an şcolar 2007-2008………………………………………….15. Raport privind progresul copiilor an şcolar 2008-2009……………….………………………….16. Raport privind progresul copiilor an şcolar 2009-2010…………………………………………..17. Grafic cu progresul preşcolarilor, ani şcolari 2007-2010…………………………………………18. Raport privind progresul copiilor an şcolar 2010-2011…………………………………………..19. Grafic cu progresul preşcolarilor, ani şcolari 2010-2011…………………………………………20. Adeverinţă iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea

programului AEL în cadrul şcolii ………………………………………………………………...21. Contract parteneriat educaţional „PitiCLIC”……………………………………………………..22. Adeverinţă Infomedia…………………………………………………………………………….23. Adeverinţă portal www.didactic.ro.................................................................................................24. Diplomă premiul I – concurs naţional „Creaţii din nimicuri” ……………………………………25. Diplomă premiul II – concurs naţional „Voinicelul”……………………………………………..26. Diplomă premiul III – concurs naţional „Lumină şi culoare”…………………………………….27. Diplomă menţiune – concurs naţional „Creaţii din nimicuri”…………………………………….28. Diplomă premiul I – concurs judeţean „Copilăria"……………………………………………….29. Diplomă premiul II – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce”…………………………………30. Diplomă premiul III – concurs judeţean „Mlădiţe dobrogene”…………………………………...31. Diplomă de merit – concurs judeţean „Toamna ne aduce bogăţii şi jucării”……………………..32. Diploma premiul I – concurs internaţional „Arta Efemeră – Vara”……………………………...

1

Page 2: OPISUL DOSARULUI

33. Diploma premiul I – concurs internaţional „Europreşcolarul”…………………………………34. Diplomă premiul I – concurs internaţional „Pe urmele iepuraşilor”……………………………35. Diplomă premiul I – concurs internaţional „O primăvară europeană la malul mării”………….36. Diplomă premiul I – concurs internaţional creaţie plastică pentru copii……………………….37. Diplomă premiul II – concurs internaţional „Pe urmele iepuraşilor”……………………………38. Diplomă premiul II – concurs internaţional „SMARTY”……………………………………….39. Diploma premiul II – concurs internaţional „Europreşcolarul……………………………………40. Diplomă premiul III – concurs internaţional „SMARTY”……………………………………….41. Diplomă menţiune – concurs internaţional „Pe urmele iepuraşilor”……………………………...42. Diplomă premiul I – concurs naţional „Iarna-tradiţie şi magie”………………………………….43. Diplomă premiul II – concurs naţional „Iarna-tradiţie şi magie”…………………………………44. Diploma premiul III– concurs naţional „Cu Europa …la joacă - Europreşcolarul”……………...45. Diplomă menţiune – concurs naţional „Naşterea Domnului-prilej de bucurie pentru creştini”….46. Diplomă premiul I – concurs judeţean „Dansez pentru mare"……………………………………47. Diplomă premiul I– concurs judeţean „Mărţişorul – vestitor al primăverii”……………………..48. Diplomă premiul II– concurs judeţean „Lumină divină la malul mării”…………………………49. Diplomă premiul III– concurs judeţean „prin mişcare şi prin sport vreau să cresc sănătos”…….50. Diplomă menţiune – concurs judeţean „Lumină divină la malul mării”………………………….51. Diplomă de merit – concurs judeţean „În aşteptarea lui Moş Crăciun”…………………………..52. Diplomă premiul I – concurs internaţional „1 Iunie – Vis de copil”……………………………..53. Diplomă de îndrumare a elevilor – concurs naţional „Iarna-tradiţie şi magie”………………….54. Adeverinţă – concurs naţional „Naşterea Domnului prilej de bucurie pentru creştini”…………..55. Adeverinţă de participare – concurs naţional „Bimbo”…………………………………………..56. Diplomă de participare - concurs internaţional „1 Iunie – Vis de copil”…………………………57. Diplomă de supraveghetor – concurs naţional „Colorăm şi învăţăm”……………………………58. Diploma de organizator – concurs internaţional „Cu Europa …la joacă - Europreşcolarul” –

2007……………………………………………………………………………………………….59. Diplomă de organizator – concurs naţional „Iarna-tradiţie şi magie”……………………………60. Diploma de organizator – concurs internaţional „Cu Europa …la joacă - Europreşcolarul” –

2009………………………………………………………………………………………………61. Diploma de organizator – concurs internaţional „Cu Europa …la joacă - Europreşcolarul” –

2010……………………………………………………………………………………………….62. Diplomă de organizator - concurs internaţional „SMARTY”…………………………………….63. Adeverinţă de organizator – concurs naţional „Bimbo”………………………………………….64. Diplomă de jurizare – concurs internaţional „O primăvară europeană la malul mării”…………..65. Adeverinţă de îndrumare- concurs judeţean „Micii sanitari”…………………………………….66. Diplomă de participare – expoziţia tematică „Toamna ne aduce bogăţii şi jucării”……………...67. Adeverinţă de participare – concurs judeţean „Micii pompieri”………………………………….68. Diplomă de jurizare – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce” - mai 2010……………………69. Diplomă de evaluator – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce”- martie 2011………………...70. Diplomă de organizator – concurs judeţean „Copilăria”………………………………………...71. Diplomă de organizator – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce” - mai 2010………………..72. Diplomă de organizator – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce”- martie 2011………………

2

Page 3: OPISUL DOSARULUI

73. Diplomă de supraveghetor – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce” - mai 2010……………..74. Diplomă de supraveghetor – concurs judeţean „Căsuţa de turtă dulce” - martie 2011………….75. Diplomă concurs/simpozion internaţional – „Creativitateşi inovaţie în învăţământul special”…76. Diplomă expoziţie/simpozin internaţional – „Educaţia în context european”………………….77. Diplomă simpozion internaţional „Dimensiuni şi perspective de cunoaştere a diversităţii

culturale”………………………………………………………………………………………….78. Diplomă simpozion naţional „Creativitatea şi inovaţia în randamentul unui act educativ de

calitate”……………………………………………………………………………………………79. Diplomă de participare simpozion naţional „Din bătrâni se povesteşte” – 2009…………………80. Diplomă de participare simpozion naţional „Din bătrâni se povesteşte” – 2007…………………81. Diplomă de participare – expoziţie „Ziua căluţului de mare”…………………………………….82. Diplomă simpozion/expoziţie naţională de grafică „Eminescu azi”……………………………..83. Diplomă de participare - concurs naţional „Lumină şi culoare…………………………………..84. Adeverinţă de organizare - concurs judeţean „Micii sanitari” – 2007 – 2008……………………85. Adeverinţă activităţi culturale/educative 2008 – 2009……………………………………………86. Adeverinţă activităţi/rezultate – elevi cu dificultăţi de învăţare…………………………………87. Adeverinţă activităţi echitate în educaţie…………………………………………………………88. Adeverinţă Asociaţia RENINCO „Paşi spre educaţia incluzivă în grădiniţe”…………………89. Convenţie de colaborare „Asociaţia RENINCO” – „Premisele educaţiei incluzive în grădiniţă”..90. Adeverinţă activităţi practice……………………………………………………………………..91. Diplomă Parteneriat Educaţional Interjudeţean „Curcubeul prieteniei”………………………….92. Diplomă de participare – concurs internaţional de creaţie plastică „Pe urmele iepuraşului”…….93. Adeverinţă activităţi metodice/extraşcolare/educative……………………………………………94. Adeverinţă activităţi educative……………………………………………………………………95. Convenţie de voluntariat………………………………………………………………………….96. Diplomă acţiune de voluntariat – „Moş Nicolae: Carte, film, veselie”…………………………...97. Diplomă expoziţie cu scop caritabil………………………………………………………………98. Diplomă acţiune de voluntariat – 2010…………………………………………………………...99. Certificat de voluntar……………………………………………………………………………...

100.Adeverinţă voluntariat „Să citim pentru mileniul III”……………………………………………101.Decizie coordonator de proiecte şi programe educative – 2008………………………………….102.Decizie coordonator de proiecte şi programe educative – 2009………………………………….103.Certificat mentor – 2007………………………………………………………………………….104.Certificat mentor – 2008………………………………………………………………………….105.Adeverinţă curs „Planul Jena”…………………………………………………………………….106.Adeverinţă curs „Jocul –metodă de stimulare a creativităţii”…………………………………….107.Adeverinţă curs „Metode interactive de grup”……………………………………………………108.Adeverinţă curs „Step by step”…………………………………………………………………109.Adeverinţă curs „Practici didactice pentru şcoala incluzivă”, 15 c……………………………….110.Adeverinţă curs „Calitate în educaţie”, 11 c……………………………………………………111.Adeverinţă curs „Profesionişti în managementul educaţional”, 53 c……………………………112.Adeverinţă curs „Bazele educaţiei parentale”, 11 c……………………………………………...113.Adeverinţă curs „Implementarea standardelor de referinţă”, 5 c…………………………………

3

Page 4: OPISUL DOSARULUI

114.Adeverinţă program de formare continuă „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, 60 c………………………………………………………………………

115.Adeverinţă Master „Educaţia timpurie”………………………………………………………….116. Adeverinţă Master „Management Educaţional”…………………………………………………117.Adeverinţă educaţie remedială……………………………………………………………………118.Ghid de implementare „Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional”…………………………119.Carte „1 Iunie – vis de copil”, ISBN……………………………………………………………120.Carte „Din bătrâni se povesteşte”, ISBN………………………………………………………..121.Fişa de avizare opţional „Prietenul meu calculatorul”………………………………….………..122.Suport de curs opţional „Prietenul meu calculatorul”……………………….……………………123.Fişa de avizare opţional „Gimnastica şi dans”…………………………………………………..124.Suport de curs opţional „Gimnastica şi dans”……………………………………………………125.Fişa de avizare opţional „Limba engleză în cântec şi poezie”……………………………………126.Suport de curs opţional „Limba engleză în cântec şi poezie”…………………………………….127.Fişa de avizare opţional „Sănatate de la toate”…………………………………………………..128.Suport de curs opţional „Sănatate de la toate”……………………………………………………129.Ghid metodologic „Nunta la români”, ISBN……………………………………………………..130.Revista Ecouri educaţionale, ISSN ………………………………………………………………131.Revista de specialitate „Incursiuni pedagogice”, ISSN…………………………………………..132.Revista Învăţământului Preşcolar 3-4/2011, ISSN……………………………………………….133.Revista „Iniţiative didactice”, nr. 42/2008, ISSN………………………………………………...134.Revista „Iniţiative didactice”, nr. 46/2009, ISSN………………………………………………...135.Revista „Iniţiative didactice”, nr. 47/2009, ISSN………………………………………………...136.Revista „Iniţiative didactice”, nr. 49/2009, ISSN………………………………………………...137.Revista Didactica Nova - articol, ian. 2011, ISSN………………………………………………138.Revista Didactica Nova, ian. 2010, ISSN………………………………………………………..139.Certificat de participare – Stagiul de formare „Analizarea programelor şcolare şi a manualelor

alternative pe discipline”…………………………………………………………………………...140.Adeverinţă „Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare”……………………………………….141.Fişa postului „Analizarea programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline”……….142.Certificat de participare la cursurile de formare a mentorilor PRET……………………………143.Adeverinţă participare la stagiul de formare iniţială „Servicii de mentorat în vederea dezvoltării

şi îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale personalului din grădiniţe”……………………….144.Adeverinţă de formare „Servicii de mentorat în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii

competenţelor profesionale ale personalului din grădiniţe”………………………………………..145.Certificat de formator…………………………………………………………………………….146.Adeverinţă de formator PROMEP, iunie 2011…………………………………………………147.Certificat Simpozion Internaţional „Fair play în sport şi viaţă”…………………………………148.Adeverinţă Seminar European Didactica…………………………………………………………149.Diplomă Simpozion Naţional „Împreună pentru educaţie”………………………………………150.Diplomă Simpozion Interjudeţean „Creativitate în învăţământ”…………………………………151.Adeverinţă formator CCD „Management Performant în Calitate în Educaţie”………………….152. Adeverinţă formator CCD „Abordarea noului curriculum la nivel preşcolar”…………………..

4

Page 5: OPISUL DOSARULUI

153.Decizie formator/evaluator CCD „Management Educaţional”………………………………….154.Revista Didactica Nova – colegiul de redacţie, ian. 2011, ISSN…………………………………155.Certificat Colaborator revista „Iniţiative didactice”, 2008, 2009…………………………………156.Adeverinţă metodist, 2011………………………………………………………………………..157.Adeverinţă responsabil de cerc pedagogic, 2011…………………………………………………158.Adeverinţă responsabil de cerc pedagogic, 2010……………………………………………….159.Adeverinţă membru în Consiliul Consultativ al Managerilor Şcolari, 2011…………………….160.Adeverinţă membru în Consiliul Consultativ al specialităţii, 2010………………………………161.Adeverinţă membru în Consiliul Consultativ al specialităţii, 2011………………………………162.Adeverinţă Consiliul de Administraţie, 2007-2008………………………………………………163.Adeverinţă Consiliul de Administraţie, 2008-2009…………………………………………........164.Adeverinţă Consiliul de Administraţie, 2009-2010………………………………………………165.Decizie Responsabil Comisie Metodică, 2009……………………………………………………166. Decizie Şef Comisie Metodică, 2008……………………………………………………………167.Adeverinţă Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradatie de merit, 2010…………………….168.Adeverinţă evaluator - Concursul de suplinire necalificaţi, august 2010………………………...169.Adeverinţă supraveghetor - Concursul de suplinire necalificaţi, august 2010……………………170.Adeverinţă evaluator - Concursul de suplinitor fără studii, august 2011…………………………171.Adeverinţă supraveghetor - Concursul de suplinitor fără studii, august 2011……………………172.Adeverinţă Proiect „Girafa Rafa”………………………………………………………………...173.Diplomă Proiect „PitiCLIC”……………………………………………………………………..174.Acord parteneriat CCD, Constanţa………………………………………………………………175.Proiect educaţional „Împreună pentru copii”…………………………………………………….176.Protocol de parteneriat „Să-i facem să zâmbească”………………………………………………177.Protocol de parteneriat „Copiii şi Terra”…………………………………………………………178.Protocol de parteneriat C.J.R.A.E. Constanţa……………………………………………………179.Acord parteneriat „Învăţăm unii de la alţii!”……………………………………………………..180.Contract de parteneriat Şcoala nr. 33, Grădiniţe nr. 19, 33, 40 Constanţa……………………….181.Acord de parteneriat „Palatul fermecat”………………………………………………………….182.Acord de parteneriat „Vis de copil”………………………………………………………………183.Acord de parteneriat „Împreună pentru un viitor verde”…………………………………………184.Acord de parteneriat „Jocurile copilăriei”………………………………………………………...185.Protocol de parteneriat Secţia 5 Poliţie…………………………………………………………..186.Protocol de parteneriat „50 de minute de magie literară”………………………………………..187.Protocol de colaborare „Azi prichindel, mâine şcolărel”…………………………………………188.Protocol de colaborare „Clubul Amicii”………………………………………………………….189.Proiect de parteneriat „Muzeul militar – Regele Ferdinant, Constanţa”………………………….190.Proiect de parteneriat „Împreună pentru siguranţă”………………………………………………191.Parteneriat educaţional „Educaţie prin credinţă”………………………………………………...192.Adeverinţă Organizaţia World Vision……………………………………………………………193.Certificat – Fondul Social European – „Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru

implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”…………………….

5

Page 6: OPISUL DOSARULUI

194.Certificat – Fondul Social European – „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar”…………………………………………………...

195.Adeverinţă proiect – Fondul Social European – VISE…………………………………………196.Adeverinţă ISJ Constanţa „Paşi spre educaţia incluzivă”………………………………………197.Adeverinţă „Salvaţi copiii”………………………………………………………………………198.Protocol de colaborare ISJ Constanţa „VISE”…………………………………………………199.Program Naţional „Să citim pentru mileniul III” - Proiect educaţional „Dulcele grai românesc”.200.Program Naţional „Kalokagathia” - Proiect educaţional „Mens sana in corpore sano”………….201.Adeverinţă proiect educaţional „Revista Luminiţa”……………………………………………...202.Adeverinţă colaborator echipă management, 2007/2010…………………………………………203.Adeverinţă coordonator echipă management, 2010/2011………………………………………...204.Premiul Oferta educaţională……………………………………………………………………..205.Diplomă participare, organizare – Târgul de oferte educaţionale……………………………….206.Adeverinţă participare Proiect Naţional „Managementul Instituţiilor Preşcolare în Context

European”………………………………………………………………………………………….207.Diplomă Proiect Naţional „Managementul Instituţiilor Preşcolare în Context European”, 2010.208.Diplomă Proiect Naţional „Managementul Instituţiilor Preşcolare în Context European”, 2011.209.Contract de sponsorizare – Şcoala Spectrum……………………………………………………..210.Contract de donaţie - SC Orly Distribution SRL, 17.09.2010……………………………………211.Contract de donaţie - SC Orly Distribution SRL, 30.09.2010……………………………………212.Contract de donaţie – Scurtu Marian…………………………………………………………….213.Sponsorizare deplasare Cumpăna-Constanţa, Primăria Cumpăna………………………………..214.Diplomă echipă Proiect „Clubul părinţilor”………………………………………………………215.Revista Cumpăna – program de formare continuă pentru adulţi ………………………………..216.Declaraţie pe proprie răspundere…………………………………………………………………

Dosarul cuprinde ……….. pagini.

Opisul a fost redactat in 2 (doua) exemplare.

STOIAN BEATRICE GABRIELA

6