olimpiada cl.9

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Olimpiada Cl.9

  1/2

  Liceul Teoretic ,,Alexandru cel Bun,,Concurs la biologie-2016, 2 februarie

  Clasa a IX-a

  V dori! succes"

  1#$otogra%ile a&ar'in unor &ersoane ilustre din biologie#Cine din ei a elaboratno'iunea des&re biosfer (i trecerea ei )n noosfer*+electa'i nu!rul &ortretului#

  1 2 3 42#Ce factori interac'ionea )n bioceno*a)ecologici b)abiotici c)biotici d)antropogeni#Ce gru&uri de organis!e s)nt co!&onente func'ionale ale ecosiste!ului*a)consumatori b)productori c)reductori d)a,b,c.#Totalitatea ecosiste!elor naturale for!ea/a)biom b)biotop c)biocenoz d)arii climaterice#+ce!a re&reint structura !olecular a !e!branei celulare#Cifrele indic A-&roteine B-li&ide C-glucideAlege'i corela'ia corect###a)3-A,2-B,1-C c)3-B,2-A,1-C

  b)3-B,2-C,1-A d)3-C,2-B,1-A

  6#$unc'ia &rinci&al a or!onului foliculosti!ulator adenoi&o%arconst )n###a)inhibiia sintezei i secreiei de estrogenib)stimularea sintezei i secreiei de estrogenic)stimularea o!ogenezeid)inhibiia o!ogenezei#3u& ce criterii clasa 4a!!alia se gru&ea )n subclase###a)gradul de dez!oltare a ence"alului c)gradul de de!oltare a embrionuluib)modul de !ia d)comportamentul alimentar5#Legile lui #4endel s)nt 7alide &entru caul c)nd genele analiate s)nt localiate###a)#n cromozomi autozomi di"erii c)#n cromozomi nespiralizai

  b)#ntr-un cromozom d)#n cromozomi paraleli8#Agrocenoa este considerat siste! ecologic arti%cial ,deoarece##a)nu poate e$ista "r energie suplimentarb)e$ist numai datorit energiei solarec)este "ormat din productori,consumatori,reductorid)nu conine consumatori10#V)ntul,&reci&ita'iile,furtunile de &raf-s)nt factori###a)limitati!i c)bioticib)antropogeni d)abiotici

  11#9n fotogra%e este unul din cei !ai otr7itori (er&i,nu!it &anglic &estri' sau(ar&ele de coral-cu dungi de culoare ro(ie,galben,neagr#Ce &roces a &utut aduce la a&ari'ia colora'iei date*a)atragerea partenerului

  %

 • 7/24/2019 Olimpiada Cl.9

  2/2

  b)selecia naturalc)selecia arti&ciald)gri'a de urmai

  12#Ce organit asigur trans&ortul substan'elor )n celul*a)cloroplastul b)mitocondria c)ribozomul d)reticulul endoplasmatic1#:orii !e!branei nucleare ;< au func'ia de trans&ort a##

  a)proteinelor #n nucleu i a A( din nucleu c)A( #n nucleu i cromozomilor din nucleub)nucleotizilor #n nucleu i a A( din nucleu d)nucleotizilor #n nucleu i a proteinelor dinnucleu1.#$unc'ia de &roductori )n ecosiste!ele ac7atice,o &ot realia unele s&ecii de###a)molute b)ciuperci c)bacterii d)peti1#Cu! deter!in! 7)rsta a&roxi!ati7 a unei broa(te 'estoase*a)dup lungimea coizii i uzarea dinilor c)calculm raportul lungimii i limiicarapaceib)dup inele anuale de pe carapace d)numrm brazdele de pe solz al carapacei depe spate16#;u &ute! considera !anifestare a factorilor abiotici feno!enele de###a)rsp#ndire a ppdiei c)rsp#ndire a seminelor de tei

  b)rsp#ndire a seminelor de ste'ar d)rsp#ndire a polenului de pir1#9n condi'iile urbanirii au loc ur!toarele sci!bri ale factorilor abiotici###a)scderea temperaturii,!itezei !#ntului i scderea ni!elului aciditiib)creterea temperaturii,scderea !itezei !#ntului i creterea ni!elului aciditiic)scderea temperaturii,creterea !itezei !#ntului i ni!elului aciditiid)creterea temperaturii i !itezei !#ntului ,scderea ni!elului aciditii15#+ce!a din drea&ta=%g#B>re&reint structura unei celule eucariote#+ub cenu!r este re&reentat organitul care sintetiea AT:*a)1 b)3 c)* d)+18#Indica'i nu!rul structurii celulare=%g#B>care asigur for!area lioo!ilor###a)1 b)2 c)3 d)420#+ub ce nu!r =%g#B>se a? organitul ce se)nt)lne(te nu!ai )n celula 7egetal*a)+ b) c)* d)421#@rganitul dat=%g#B>este sensibil la lu!in#@dat cu sci!barea s&ectrului de lu!in,&oates-(i sci!be culoarea ,res&ecti7 (i func'iile#Indica'i nu!rul acestui organit%a)2 b)3 c)4 d)*22#:entru realiarea func'iilor sale,[email protected](i eliberea [email protected],organitele =%g#B>indicatesub nu!rul###

  a)4 b)* c) d)+

  %