occlusion characteristics of primary dentition in preschool children

of 16 /16
Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Upload: jody-patrick

Post on 29-Dec-2015

256 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Page 2: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Objective

172 children

3

4

5

6

Page 3: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

• Second bullet point here

• Third bullet point here

Age Girls Boys Total

3 12 4 16

4 42 38 80

5 24 60 54

6 8 14 22

Page 4: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Two content layout with table

• Pe măsura înaintării în vârstă, prevalen a planului postlacteal în țlinie dreaptă se reduce ca frecven ă în favoarea celui în țtreaptă mezializată..

Flush terminal

Mesial step

Page 5: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani

7567.5

55.5

27.22530

44.5

63.6

0 2.5 09.2

Occlusal relationship of primary second molar by age

Flush terminal Mesial step Distal step

Girls Boys

62.7 62.7

39.5 34.8

0 4.6

Occlusal relationship of primary second molar by gender

Flush terminal Mesial step Distal step

Page 6: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years

87.5

70 70.3 72.7

0

22.5 25.91812.5 7.5 3.8 9

Occlusal relationship of primary canine by age

Class I Class II Class III

Category 1 Boys

75 70

1623

7 7

Occlusal relationship of primary canine by gender

Class I Class II Class III

Page 7: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years

75

9081

91

25

1019

9

Degree of overjet by age

Absent > 4mm

Girls

Boys

93

79

7

21

Degree of overjet by gender

> 4mm Absent

Page 8: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years

50

77.5 7482

12.5 1015

90

7.5 11 90

50 0

Age

Normal Increased Anterior OB Posterior OB

Girls Boys

65

84

14 9147

Gender

Normal Increased Open bite

Overbite

Page 9: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years

10087.5

70

91

0 0 4 007.5

22

90 5 4 0

Age

Absent IC IL C

Girls

Boys

88

79

2

0

7

16

3

5

Gender

C IL IC Absent

Anterior crossbite

Page 10: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years02468

101214

80

85

90

95

100

1051210

7

088

9093

100

Age

Present Absent

Girls

Boys

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5

12

95

88

Gender

Absent Present

Ocluzie inversa frontala

Page 11: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

3 years 4 years 5 years 6 years0

20

40

60

80

100

120

0 5 700

10 418

Age

Present left side Present right side Absent

Girls Boys

2 77 9

9184

Gender

Present left side Present right side Absent

Scissor bite

Page 12: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Physiological spacing

3 years 4 years 5 years 6 years

7587.5 89

64

2512.5 11

36

Age

Present Absent

Girls Boys

7988

2112

Gender

Present Absent

Page 13: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Crowding

3 years 4 years 5 years 6 years0

20

40

60

80

100

25

10 11

45

75

90 89

55

Age

Present Absent

Girls

Boys

19

14

86

81

Gender

Absent Present

Page 14: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Conclusions

• Riscul dezvoltării unor malocluzii în denti ia permanentă este mai mare la țfete decât la băie i, în acest sens pledând lipsa tremelor i a diastemelor, ț șprecum si incidenţa mai mare a înghesuirilor dentare.

• Inciden a crescută a overjet-ului i a planului postlacteal în treaptă ț șdistalizată pledează pentru prevalen a malocluziilor de clasa II/1 Angle țodată cu înaintarea în vârstă la băie i. ț

• Inciden a crescută a overbite-ului i a înghesuirilor dentare pledează ț șpentru prevalen a malocluziilor de clasa II/2 Angle la fete.ț

• Inciden a scăzută a ocluziei încruci ate i a ocluziei deschise se datorează ț ș șprevalenţei scăzute a obiceiurilor vicioase de sugere a degetului la copiii examina i.ț

• Rezultatele studiului evidenţiază importanţa examinărilor ortodontice timpurii la copii şi monitorizării grupelor de risc în vederea instituirii unui tratament interceptiv optim.

Page 15: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

Bibliography

• Sham S Bhat, HT Ajay Rao, K Sundeep Hegdep, BS Kiran Kumar, “Characteristics of Primary dentition Occlusion in Preschool Children: An Epidemiological Stud”, International journal of pediatric dentistry, May-August2012;5(2):93-97.

• Suma Vinay, Vinayk Keshav, Shereya Sankalecha, ”Prevalence of Spaced and Closed Dentition and Relation to Malocclusion in Primary and Permanent Dentition’’’, ”, International journal of pediatric dentistry, May-August2012;5(2):98-100.

• Sapna Hegde, Sunil Panwar, Dinesh Rao Bolar, Mitesh Bharat Sanghavi, ”Characteristics of occlusion in primary dentition of preschool children of Udaipur, India”, European Journal of Dentistry, January 2012 Vol.6.

• Yucel Yilmaz, Taskin Gurbuz, Sera Sismek, Anya Dalmis, “Primary Canine and Molar Relationships in Centric Occlusion in Three to Six year-old Turkish Children: A Cross-sectional Study”, The journal of contemporary dental practice, Volume 7, No.3, July 1, 2006.

• Laila Baidas, “Occlusion characteristics of primary dentition by age in a sample of Saudi preschool Children”, Pakistan Oral & Dental Journal Vol. 30, December 2010, No.2

Page 16: Occlusion Characteristics of Primary Dentition in Preschool Children

• Va multumesc!