nr crt - acad · web viewxxi) popescu manuela anca universitatea de medicina si farmacie “carol...

of 27/27
LISTA TEMELOR SELECTATE SPRE A FI FINANTATE IN ANUL 2007 * Teme selectate in urma contestatiilor Nr. Crt. Nr Inr egi str are Domeniu TITLU PROIECT Responsabi l Proiect Institutia Solicitantului Fondur i Aproba te 1. 131 01 - Filologie si Literatura CERCETARI BIO- BIBLIOGRAFICE PRIVIND FONDUL CORESPONDENTEI DINTRE STEPHANE LUPASCO SI MARI PERONALITATI ALE SECOLULUI XX Soare Oana Institutul De Istorie Si Teorie Literara "G. Calinescu" 12900 2. 349 01 - Filologie si Literatura BIBLIOGRAFIA LITERATURII ROMANE, 1966-1970. VOL. III: SCRIITORI C-H. Curticean Doina Academia Romana, Filiala Cluj- Napoca 12000 3. 25 01 - Filologie si Literatura EVALUAREA INFORMATIZATĂ, DIN PERSPECTIVA CRITICII ŞI ISTORIEI LITERARE, A LITERATURII ROMÂNE DINTRE 1900-2007 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DICŢIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE (DGLR) Ichim Ofelia Institutul De Filologie Română “A. Philippide” Departamentul De Istorie Literara 7000 4. 98 01 - Filologie si Literatura DISCURSUL CRITIC ROMÂNESC ACTUAL ÎNTRE TRADIŢIA CRITICII LITERARE ŞI VÂRSTELE POSTMODERNISMULUI Antofi Simona Universitatea Dunarea De Jos Galati 7000 5. 264 01 - Filologie si Literatura COMUNICARE ŞI INTEGRARE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII. PERSPECTIVE ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE. Zarnescu Narcis Universitatea Din Pitesti 7000 6. 313 01 - Filologie si Literatura GEOGRAFIA LITERARĂ A JUDETULUI ALBA. SCRIITORI, PERIODICE, BIBLIOTECI (CĂRŢI RARE) ŞI CASE MEMORIALE Ghemeş Ileana Voichiţa Universitatea “1 Decembrie 1918”, Centrul De Cercetări Filologice Şi Dialog Multicultural 7000 7. 1 02 - Stiinte Istorice si Arheologie PAPA INOCENTIU AL III-LEA (1198-1216) SI ROMÂNII. STUDIU ISTORICO-JURIDIC Turcus Serban Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca 8350 8. 2 02 - Stiinte Istorice si Arheologie ACADEMIA ROMÂNĂ SI SCOALA ROMÂNĂ DIN ROMA (1922- 1947) - PATRONAJ STIINTIFIC SI Turcus Veronica Institutul De Istorie George Barit Din Cluj-Napoca 8350

Post on 17-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nr Crt

LISTA TEMELOR SELECTATE SPRE A FI FINANTATE IN ANUL 2007

* Teme selectate in urma contestatiilor

Nr. Crt.

Nr Inregistrare

Domeniu

TITLU PROIECT

Responsabil Proiect

Institutia Solicitantului

Fonduri Aprobate

1.

131

01 - Filologie si Literatura

CERCETARI BIO-BIBLIOGRAFICE PRIVIND FONDUL CORESPONDENTEI DINTRE STEPHANE LUPASCO SI MARI PERONALITATI ALE SECOLULUI XX

Soare Oana

Institutul De Istorie Si Teorie Literara "G. Calinescu"

12900

2.

349

01 - Filologie si Literatura

BIBLIOGRAFIA LITERATURII ROMANE, 1966-1970. VOL. III: SCRIITORI C-H.

Curticean Doina

Academia Romana, Filiala Cluj-Napoca

12000

3.

25

01 - Filologie si Literatura

EVALUAREA INFORMATIZATĂ, DIN PERSPECTIVA CRITICII ŞI ISTORIEI LITERARE, A LITERATURII ROMÂNE DINTRE 1900-2007 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DICŢIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE (DGLR)

Ichim Ofelia

Institutul De Filologie Română “A. Philippide” Departamentul De Istorie Literara

7000

4.

98

01 - Filologie si Literatura

DISCURSUL CRITIC ROMÂNESC ACTUAL ÎNTRE TRADIŢIA CRITICII LITERARE ŞI VÂRSTELE POSTMODERNISMULUI

Antofi Simona

Universitatea Dunarea De Jos Galati

7000

5.

264

01 - Filologie si Literatura

COMUNICARE ŞI INTEGRARE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII. PERSPECTIVE ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE.

Zarnescu Narcis

Universitatea Din Pitesti

7000

6.

313

01 - Filologie si Literatura

GEOGRAFIA LITERARĂ A JUDETULUI ALBA. SCRIITORI, PERIODICE, BIBLIOTECI (CĂRŢI RARE) ŞI CASE MEMORIALE

Ghemeş Ileana Voichiţa

Universitatea “1 Decembrie 1918”, Centrul De Cercetări Filologice Şi Dialog Multicultural

7000

7.

1

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

PAPA INOCENTIU AL III-LEA (1198-1216) SI ROMÂNII. STUDIU ISTORICO-JURIDIC

Turcus Serban

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

8350

8.

2

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

ACADEMIA ROMÂNĂ SI SCOALA ROMÂNĂ DIN ROMA (1922-1947) - PATRONAJ STIINTIFIC SI INSTITUTIONAL

Turcus Veronica

Institutul De Istorie George Barit Din Cluj-Napoca

8350

9.

108

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

DICTIONARUL ISTORIC AL LOCALITATILOR DIN OLTENIA (JUDEŢUL GORJ)

Avram Cezar Gabriel

Institutul De Cercetări Socio – Umane „C.S. Nicolăescu - Plopşor”

8350

10.

154

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

STUDII GEOFIZICE COMPLEXE PENTRU EVIDENŢIEREA ŞI STUDIEREA VESTIGIILOR ANTICE ÎN CADRUL SITULUI ARHEOLOGIC “CETATEA HISTRIA”

Anghel Sorin

Institutul Naţional De Cercetare – Dezvoltare Pentru Geologie Şi Geoecologie Marină (Geoecomar)

8350

11.

265

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

STAT, SOCIETATE SI INDIVID IN PERIOADA CONSTRUCTIEI NATIONALE (SECOLELE XIX-XX)

Vitcu Dumitru

Institutul De Istorie A. D. Xenopol

8350

12.

277

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

GENEZA SI EVOLUTIA VIETII URBANE LA EST DE CARPATI IN VEACURILE XIII-XV .DE CARPATI IN VEACURILE XIII-XV

Spinei Victor

Academia Română-Filiala Iaşi,Institutul De Arheologie

8350

13.

342

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

BIBLIOGRAPHIA HISTORICA ROMANIAE

Mureşanu Camil

Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul De Istorie “George Bariţ

8350

14.

112

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

DICŢIONAR TEMATIC DE IMAGOLOGIE ISTORICĂ ROMÂNEASCĂ. 1. EVUL MEDIU

Halic Bogdan-Alexandru

Şcoala Naţională De Studii Politice Şi Administrative, Facultatea De Comunicare Şi Relaţii Publice

800

15.

113

02 - Stiinte Istorice si Arheologie

LOCUL ŞI ROLUL ACADEMIEI ROMÂNE ÎN DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR ŞI ARTELOR. IMAGINEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ 1866-1918

Chiciudean Ion

Şcoala Naţională De Studii Politice Şi Administrative, Facultatea De Comunicare Şi Relaţii Publice

800

16.

185

03 - Stiinte Matematice

AUTOMORFISME SPECTRALE SI LOGICI CUANTICE

Ivanov Alexandru

Institutul De Chimie Fizica "Ilie Murgulescu"

7000

17.

267

03 - Stiinte Matematice

DUALITATE IN PROGRAMAREA LINIARA

Zalinescu Constantin

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

7000

18.

320

03 - Stiinte Matematice

PROBLEME DE CONTROL OPTIMAL PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE STOCHASTICE CU OPERATORI NEMĂRGINIŢI

Zălinescu Adrian

Institutul De Matematică “O. Mayer”, Filiala Iaşi A Academiei Române

7000

19.

315

03 - Stiinte Matematice

PROBLEME DEGENERATE SI SINGULARE IN ANALIZA NELINIARA

Radulescu Vicentiu

Universitatea Din Craiova

5600

20.

114

03 - Stiinte Matematice

APLICATII ALE OPERATORILOR INTEGRALI IN STUDIUL CLASELOR DE FUNCTII UNIVALENTE

Daniel Breaz

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

5500

21.

117

03 - Stiinte Matematice

METODE NUMERICE SI ANALITICE PENTRU PROBLEME DE ELECTRODINAMICA MEDIILOR CONTINUE

Carabineanu Adrian

Universitatea Din Bucuresti

5500

22.

8

03 - Stiinte Matematice

ANALIZĂ ARMONICĂ ŞI APROXIMARE TRIGONOMETRICĂ ÎN SPAŢII DE FUNCŢII DEFINITE PE HIPERGRUPURI

Pavel Liliana

Universitatea Din Bucureşti

5000

23.

88

03 - Stiinte Matematice

HIPERGRUPURI SI GRUPURI ABELIENE. APLICATII

Fotea Violeta

Universitatea Al.I. Cuza Iasi

5000

24.

38

03 - Stiinte Matematice

PROCESE STOCHASTICE SI REPAR-TITII APLICATE IN FIABILITATE SI ACTUARIAT: SIMULAREA SI ANALIZA LOR STATISTICA

Leahu Alexei

Universitatea "Ovidius" Constanta,Facultatea De Matematica Si Informatica,Catedra De Informatica Si Metode Numerice

4500

25.

102

03 - Stiinte Matematice

PROGRAMARE NELINIARA CU FUNCTII

Stancu- Minasian Ioan

Institutul De Statistica Matematica Si Matematica Aplicata ‘Gheorghe Mihoc-Caius Iacob’

4000

26.

116

03 - Stiinte Matematice

PROBLEME ACTUALE PRIVIND RECURENTA, ERGODICITATEA SI STABILITATEA PROCESELOR MARKOV CU TIMP CONTINUU

Buiculescu Mioara

Institutul De Statistica Matematica Si Matematica Aplicata"Gheorghe Mihoc-Caius Iacob"

4000

27.

212

03 - Stiinte Matematice

SOLUŢII OPTIMALE STABILIZATOARE A FUNCŢIONALELOR PĂTRATICE CU TIMP INFINIT, PENTRU SISTEME DE COMANDĂ LINIARE ŞI NELINIARE

Popescu Mihai-Emilian

Institutul De Statistica Matematica Si Matematica Aplicata Gheorghe Mihoc-Caius Iacob

4000

28.

268

03 - Stiinte Matematice

STABILITATE SI CONVERGENTA RELATIV LA SISTEMELE DINAMICE GLOBAL MONOTONE CU APLICATII LA STUDIUL ECUATIILOR DE REGIM TRANZITORIU CE INTERVIN IN OPTIMIZAREA UNUI MICROSISTEM ECOLOGIC ENERGETIC FORMAT DIN BATERII SOLARE, TURBINE EOLIENE SI TURBINE HIDRO

Bota Constantin

Universitatea “Politehnica” Timisoara, Departamentul De Matematica

2000

29.

316

03 - Stiinte Matematice

STUDIUL CURBELOR ELIPTICE NONSUPERSINGULARE ŞI AL INTRACTABILITĂŢII CLASELOR IZOMORFE ALE ACESTORA

Constantinescu Nicolae

Universitatea Din Craiova

4000

30.

15*

03 - Stiinte Matematice

GENERALIZARI ALE SISTEMELOR ITERATIVE DE FUNCTII

Miculescu Radu

Universitatea Din Bucuresti, Facultatea De Matematica Si Informatica, Catedra De Analiza Matematica

3100

31.

181*

03 - Stiinte Matematice

FOLIAŢII PE CR-SUBVARIETĂŢI

Vîlcu Gabriel-Eduard

Universitatea Petrol-Gaze Din Ploieşti,

3000

32.

110

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL NUCLEELOR EXOTICE UTILIZAND FISIUNEA SI SINTEZA NUCLEARA RECE

Aureliu Sandulescu

Instutul De Matematica/Centrul De Studii Avansate In Fizica

8000

33.

28

04 - Stiinte Fizice

STABILIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE, STUDIUL STRUCTURII ŞI PROPRIETĂŢILE MAGNETICE ALE UNOR NOI MATERIALE OXIDICE CU STRUCTURĂ VITROASĂ CONŢINÂND IONI AI ELEMENTELOR DE TRANZIŢIE

Ardelean Ioan

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea De Fizică, Catedra De Fizica Materialelor Şi A Tehnologiilor Avansate

7000

34.

30

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL MATERIALELOR MAGNETICE NANOCOMPOSITE DE TIP DUR/MOALE (SPRING MAGNETI) CUPLATE PRIN SCHIMB

Dorolti Eugen

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

7000

35.

31

04 - Stiinte Fizice

IONIZAREA MOLECULELOR PRIN IMPULSURI LASER FOARTE SCURTE; EFECTE DE INTERFERENŢĂ

Nagy Ladislau

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

7000

36.

96

04 - Stiinte Fizice

OBTINEREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA NANOSTRUCTURILOR PE BAZA DE CARBON

Lazar Gabriel

Universitatea Din Bacau

7000

37.

243

04 - Stiinte Fizice

CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBTIRI DE OXID DE TITAN IN VEDEREA UTILIZARII LOR CA SENZORI DE GAZ SI IN OPTOELECTRONICA

Mardare Diana -Mihaela

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Facultatea De Fizica

7000

38.

301

04 - Stiinte Fizice

MODELE LATTICE BOLTZMANN CU TEMPERATURA VARIABILA PENTRU STUDIUL CURGERII FLUIDELOR IN MICRO- SI NANO-CANALE

Victor Sofonea

Academia Romana - Filiala Timisoara

7000

39.

23

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSPORT SI MAGNETICE IN SUPRACONDUCTORII CUPRATI PE BAZA DE BISMUT SI RUTENIU DOPATI CU IONI AI METALELOR DE TRANZITIE SI AI PAMANTURILOR RARE

Ilonca Gheorghe

Universitatea Babes-Bolyai

6200

40.

248

04 - Stiinte Fizice

MODELE STATICE SI DINAMICE PENTRU INTERFATA METAL-SEMICONDUCTOR

Crisan Vasile

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea De Fizică

6200

41.

32

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL DINAMICII VORTEXURILOR INTERGRANULARE DIN COMPUSII HTS IN CAMP MAGNETIC ALTERNATIV

Pop Aurel

Universitatea Babes Bolyai, Facultatea De Fizica

6000

42.

47

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL SURSELOR DE APĂ POTABILĂ DIN MUNICIPIUL RM.VÂLCEA PRIN ANALIZE IZOTOPICE IRMS

Vremeră Raluca

Institutul Naţional De Cercetare Şi Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice Şi Izotopice, Rm. Vâlcea

6000

43.

217

04 - Stiinte Fizice

DETERMINAREA PERFORMANTELOR MATRICILOR DE CONDITIONARE A DESEURILOR RADIOACTIVE IN CONDITII REALE SI SIMULATE DE LABORATOR PRIN DIFRACTIE DE RAZE X SI INCERCARI MECANICE

Nicu Mihaela Daniela

Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"

5000

44.

95

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL EFECTELOR DE DIMENSIUNE ASUPRA PROPRIETĂŢILOR, OPTICE, ELECTRICE ŞI DIELECTRICE LA PELICULE DE BIOXID DE TITAN

Stamate Marius

Universitatea Bacau

4000

45.

29

04 - Stiinte Fizice

STUDIUL MECANISMELOR DE GENERARE A PLASMEI NON-TERMICE ŞI AL INFLUENŢA EI ASUPRA UNOR COMPUŞI BIOLOGICI

Anghel Sorin Dan

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

3600

46.

213

04- Stiinte Fizice

STUDII PRIVIND CALIBRAREA SISTEMELOR DE SPECTROMETRIE GAMMA PENTRU MASURAREA PROBELOR DE VOLUM MARE

Toma Magdalena

Institutul National Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (Ifin-Hh)

6000

47.

214

04- Stiinte Fizice

STUDIUL IMPACTULUI SURSELOR DE RADIATII NATURALE SI ARTIFICIALE AUPRA MEDIULUI INCONJURATOR, IN AREALUL DEPOZITULUI NATIONAL DE DESEURI RADIOACTIVE-BAITA-BIHOR

Cristache Carmen

Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"

6000

48.

127

05 - Stiinte Chimice

NOI COMPUSI ORGANICI HIBRIZI, DE TIP RADICAL STABIL-CAPTATOR DE RADICALI LIBERI CU VIATA SCURTA, UTILIZABILI CA SENSORI SI MARKERI MULTIFUNCTIONALI IN PROCESE CHIMICE SI BIOCHIMICE

Petre Ionita

Institutul De Chimie-Fizica 'Ilie Murgulescu' Al Academiei Romane

12500

49.

220

05 - Stiinte Chimice

CONDUCTORI IONICI CU STRUCTURA DE TIP PEROVSKITIC OBTINUTI IN SISTEMUL LA-GA-O, CU APLICATII LA PILELE DE COMBUSTIE DE TEMPERATURA INTERMEDIARA (IT-SOFC)

Victor FRUTH-OPRISAN

Institutul De Chimie Fizica Ilie Murgulescu

11500

50.

14

05 - Stiinte Chimice

STUDIUL COMPUSILOR DE INTERES BIOLOGIC PRIN CALORIMETRIE DIFERENTIALA DE BALEIAJ SI RPE

Iulia Contineanu

Institutul De Chimie Fizica "Ilie Murgulescu"

10000

51.

18

05 - Stiinte Chimice

PROPRIETATILE FIZICO-CHIMICE SI BIOLOGICE ALE UNOR COMPUSI AROMATICI, HETEROAROMATICI SI COMPLECSI AI ACIZILOR BILIARI PREZISE PRIN STUDII QSAR SI QSPR

Adrian Beteringhe

Institutul De Chimie Fizica ,,Ilie Murgulescu’’ Bucuresti

10000

52.

26

05 - Stiinte Chimice

DATĂRI CU RADIOCARBON PRIN SPECTROMETRIE DE MASĂ CU ACCELERATOR (AMS) ŞI SPECTROMETRIE DE MASA CU ACCELERATOR ÎN CURENT CONTINUU (CFASM)

Pătruţ Adrian

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

10000

53.

141

05 - Stiinte Chimice

ELECTROLIZA TOPITURILOR CRIOLIT-ALUMINĂ CU ANOZI INERŢI PE BAZĂ DE SNO2 – PROCEDEU ALTERNATIV, SIGUR,NEPOLUANT ŞI CU CONSUM REDUS DE ENERGIE PENTRU PRODUCEREA PRIMARĂ A ALUMINIULUI.

Popescu Ana -Maria Julieta

Institutul De Chimie Fizică Ilie Murgulescu-Bucureşti

10000

54.

150

05 - Stiinte Chimice

STUDIUL PROCESELOR DE DENATURARE/RENATURARE A PROTEINELOR GLOBULARE CU POSIBILE APLICATII IN FIZIOLOGIA UMANA NORMALA SI PATOLOGICA FOLOSIND SPECTOSCOPIILE RES, UV-VIS SI DE FLUORESCENTA

Ionita Elena Gabriela

Institutul De Chimie Fizică Ilie Murgulescu-Bucureşti

10000

55.

152

05 - Stiinte Chimice

COMBINATII COMPLEXE ALE UNOR BIOCATIONI FUNCTIONALIZATE CU LIGANZI POLIMERIZABILI – SPECII CU SPECTRU LARG DE ACTIVITATE ANTIMICROBIANA

Badea Elena Mihaela

Universitatea Din Bucuresti

10000

56.

168

05 - Stiinte Chimice

BIOMATERIALE POLIURETANICE CU APLICATII IN MEDICINA BIOCOMPATIBILITATE SI RASPUNS TISULAR-INTERACTIUNI ALE IMPLANTULUI POLIURETANIC IN SISTEMUL FIZIOLOGIC

Macocinschi Doina

Inst.Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi

10000

57.

180

05 - Stiinte Chimice

FUNDAMENTAREA PROCESELOR DE SEPARARE PRIN STUDIUL SISTEMATIC AL ECHILIBRELOR DE FAZE IN SISTEME DE SOLVENTI ORGANICI SI DEZVOLTAREA MODELELOR TERMODINAMICE ALE SOLUTIILOR

Teodorescu Mariana

Institutul De Chimie Fizica “Ilie Murgulescu”

10000

58.

204

05 - Stiinte Chimice

ROLUL PARAMETRILOR TERMODINAMICI IN CONTROLUL STABILITATII SI REACTIVITATII MATERIALELOR OXIDICE MULTIFUNCTIONALE MICRO SI NANOSTRUCTURATE

Tanasescu Speranta

Institutul De Chimie Fizica Ilie Murgulescu

10000

59.

207

05 - Stiinte Chimice

EVALUAREA MODIFICARILOR MICROSTRUCTURALE ALE UNOR LARGI CATEGORII DE NANOMATERIALE CU APLICATII MULTIFUNCTIONALE PRIN SIMULARI ANALITICE, UTILIZIND PROGRAME DE CALCUL SPECIALIZATE.

Dragan Nicolae

Institutul De Chimie Fizica "I.G Murgulescu” Al Academiei Romane

10000

60.

227

05 - Stiinte Chimice

STARI SI CUPLAJE DE SPIN IN SISTEME CONJUGATE PROTOTIPICE. MODELE, SEMNIFICATII, APLICATII.

Cimpoesu Fanica

Institutl De Chimie Fizica "I. G. Murgulescu" Al Academiei Romane

10000

61.

241

05 - Stiinte Chimice

METODE CHIMICE NECONVENTIONALE SI (MICRO)BIOLOGICE DE DECONTAMINARE A APELOR NATURALE SI A EFLUENTILOR INDUSTRIALI DE METALE GRELE SI RADIOACTIVE

Gabi Drochioiu

Universitatea Al. I. Cuza Iasi

10000

62.

262

05 - Stiinte Chimice

MATERIALE AVANSATE POROASE CU APLICABILITATE IN PROCESE DE SEPARARE SI IN BIOMEDICINA

Ciobanu Margareta Gabriela

Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea De Inginerie Chimica, Catedra De Inginerie Organica Si Biochimica

10000

63.

35

05 - Stiinte Chimice

SUPEROXID DISMUTAZE SI SUPEROXID REDUCTAZE: NOI MECANISME, NOI ENZIME

Silaghi-Dumitrescu Radu

Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

5000

64.

144

06 - Stiinte Biologice

STUDIUL IN VIVO SI IN VITRO AL PROTEINEI DE TRANSFER A FOSFOLIPIDELOR PE MODELE DE HIPERLIPIDEMIE; ROLUL VITAMINEI E SI AL APOLIPOPROTEINEI E

Robciuc Marius Robert

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”

10000

65.

146

06 - Stiinte Biologice

IMPACTUL POLIMORFISMELOR GENICE ALE UNOR MEDIATORI VASOACTIVI ASUPRA DISFUNCTIEI VASCULARE ASOCIATA SINDROMULUI METABOLIC

Manea Simona-Adriana

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu"

10000

66.

194

06 - Stiinte Biologice

ANALIZA POTENTIALULUI ANTI-INFLAMATOR AL UNUI PEPTID DERIVAT DIN LACTOFERICINA UMANA

Roseanu-Constantinescu Anca

Institutul De Biochimie, Bucuresti

10000

67.

210

06 - Stiinte Biologice

IMPLICAREA PROTEINELOR INHIBITOARE ALE CICLULUI CELULAR IN SENESCENTA PREMATURA A CELULELOR RENALE IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA INDUSA EXPERIMENTAL

Dumitrescu Madalina

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara Nicolae Simionescu

10000

68.

140

06 - Stiinte Biologice

EFECTUL PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI ASUPRA ACTIVITATII SI POTENTIALULUI BIOTEHNOLOGIC AL ENZIMELOR HIDROLITICE EXTRACELULARE PRODUSE DE MICROORGANISME HALOFILE

Madalin Enache

Institutul De Biologie Bucuresti Al Academiei Romane

9000

69.

145

06 - Stiinte Biologice

EXPRESIA SI ROLUL PROTEINEI NUCLEARE HMGB1 IN HAMSTERI CU HIPERLIPIDEMIE INDUSA EXPERIMENTAL

Haraba Raluca

Institutul De Biologie Si Patologie "N. Simionescu"

9000

70.

161

06 - Stiinte Biologice

EVALUAREA STĂRII ECOLOGICE A POPULAŢIILOR BENTALE DIN ETAJUL PERIAZOIC AL MĂRII NEGRE – ECOSISTEMUL AL INTERFERENŢEI OXIC/ANOXIC DE LA MARGINEA PLATFORMEI CONTINENTALE ROMÂNEŞTI

Gomoiu Marian-Traian

Institutul Naţional De Cercetare-Dezvoltare Pentru Geologie Şi Geoecologie Marină - Geoecomar

9000

71.

162

06 - Stiinte Biologice

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC GENETIC PENTRU SINDROMUL METABOLIC: STUDIUL POLIMORFISMULUI GENEI PENTRU APOLIPOPROTEINA C-III

Niculescu Loredan Stefan

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara "N. Simionescu"

9000

72.

222

06 - Stiinte Biologice

VARIABILITATEA GENETICA A UNOR POPULATII DE SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) (BIVALVIA: UNIONIDAE) – DIN SECTORUL ROMANESC AL DUNARII

Murariu Dumitru

Muzeul National De Istorie Naturala Grigore Antipa

9000

73.

271

06 - Stiinte Biologice

“STUDIUL MECANISMELOR MOLECULARE IMPLICATE IN REGLARERA TRANSCRIPTIONALA A NADPH OXIDAZELOR IN CELULE MUSCULARE NETEDE VASCULARE

Manea Adrian

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara 'Nicolae Simionescu'

9000

74.

279

06 - Stiinte Biologice

STUDIUL COMPLEX AL FILOSFEREI UNOR SPECII DE PLANTE CULTIVATE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ IAŞI - PREMISĂ PENTRU FUNDAMENTAREA DE NOI OPORTUNITĂŢI ÎN OCROTIREA ŞI PROTECŢIA UNOR ECOSISTEME ANTROPIZATE

Zamfirache Maria Magdalena

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

9000

75.

139

06 - Stiinte Biologice

RASPUNSUL ADAPTATIV AL MICROORGANISMELOR GRAM-POZITIVE SI GRAM-NEGATIVE LA CONCENTRATII MARI DE HIDROCARBURI. POTENTIAL BIOTEHNOLOGIC

Mihaela Marilena Lazaroaie

Institutul De Biologie Bucuresti Al Academiei Romane

5000

76.

143

06 - Stiinte Biologice

POLIMORFISMELE SISTEMULUI RENINA-ANGIOTENSINA IN SINDROMUL METABOLIC LA PACIENTI CU DIABET TIP II DIN ROMANIA

Robciuc Alexandra

Institutul De Biologie Si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”

5000

77.

148

06 - Stiinte Biologice

CREŞTEREA GRADULUI DE ADAPTABILITATE A PLANTELOR LA CONDIŢII ADVERSE DE MEDIU (DEFICIT HIDRIC) PRIN ADMINISTRAREA UNOR PRETRATAMENTE CU MOLECULE INDUCTOARE IMPLICATE ÎN ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIOXIDANT DEFENSIV

Carasan Elena Monica

Institutul De Biologie

5000

78.

149

06 - Stiinte Biologice

DATE NOI PRIVIND STRUCTURA COMUNITÃŢILOR DE ARCHAEA EXTREM HALOFILE ÎN LACURI HIPERSALINE DIN JUDEŢUL PRAHOVA. IMPLICAŢII BIOTEHNOLOGICE.

Popescu Teodosiu Gabriela

Institutul De Biologie Bucuresti

5000

79.

223

06 - Stiinte Biologice

STRUCTURA GENETICĂ A POPULAŢIILOR CAPTIVE DE LOSTRIŢĂ (HUCHO HUCHO) DIN ROMÂNIA

Popa Luis Ovidiu

Muzeul National De Istorie Naturala Grigore Antipa

5000

80.

235

06 - Stiinte Biologice

MODELAREA VARIATIEI STRUCTURII SI ACTIVITATII COMUNITATIILOR MICROBIENE DIN BIOFILMELE DE LA INTERFATA APA TERMALA SULFUROASA - AER ÎN CONDITIILE ACVIFERULUI DE LA MANGALIA (PESTERA LA MOVILE)

Alexandra Hillebrand

Institutul De Speologie Emil Racovita

5000

81.

336

06 - Stiinte Biologice

UTILIZAREA SPECIILOR ENDEMICE ÎN BIOGEOGRAFIA ISTORICĂ ŞI DELIMITAREA AREALELOR CARSTICE DE PROTECŢIE ÎN CARPAŢII DE VEST

Moldovan Oana Teodora

Institutul De Speologie "Emil Racovita", Cluj Napoca

5000

82.

233

06 - Stiinte Biologice

SITUL MARNELE ROSII DE LA GURA BELIEI JUDETUL PRAHOVA-CERCETARI IN VEDEREA DEZVOLTARII RETELEI DE ARII NATURALE PROTEJATE DIN ROMANIA

Honciuc Viorica

Institutul De Biologie, Bucuresti

4700

83.

147*

06 - Stiinte Biologice

STUDII PRIVIND CONSERVAREA IN COLECTII IN VITRO A DOI TAXONI DE DIANTHUS RARI PENTRU FLORA ROMANIEI - OPORTUNITATE PENTRU PROTEJAREA PLANTELOR CU STATUT PERICLITAT

Holobiuc Mihaela Irina

Institutul De Biologie, Centrul De Citobiologie Vegetala Si Animala

4000

84.

276*

06 - Stiinte Biologice

STUDIUL MOLECULAR AL IMPLICARII GENELOR BRCA IN PREDISPOZITIA EREDITARA LA CANCERUL MAMAR SI OVARIAN, LA UNELE FAMILII CU RISC DIN NORD-ESTUL ROMANIEI

Huma Anca Mihaela

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

2200

85.

71*

06 - Stiinte Biologice

CARACTERIZAREA GENETICA SI EPIGENETICA A WWP1- POTENTIAL MARKER IN ONCOGENEZA MAMARA

Botezatu Anca

Institutul De Virusologie “St. S. Nicolau’’

2000

86.

75*

06 - Stiinte Biologice

PHYCODNAVIRUSURI – DETECŢIE MOLECULARĂ, OPORTUNITĂŢI DE CERCETARE ÎN ECOSISTEMELE ACVATICE DIN DEALURILE LARSEMANN, ANTARCTICA DE EST, STAŢIA LAW-RACOVIŢĂ

Toparceanu Florica

Institutul De Virusologie “St. S. Nicolau’’

2000

87.

173*

06 - Stiinte Biologice

RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HABITATULUI SUBTERAN DIN PESTERA CIOCLOVINA USCATA, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA BIODIVERSITATII SITULUI IN CONTEXT PALEOCLIMATIC

Petculescu Alexandru

Institutul De Speologie Emil Racovita

2000

88.

273

06 - Stiinte Biologice

STUDIU ECOLOGIC COMPLEX PRIVIND NISIPURILE DIN NORD – VESTUL ROMANIEI, IN VEDEREA INFINTARII UNEI ARII PROTEJATE TRANSFRONTALIERE

Ardelean Aurel

Universitatea De Vest Vasile Goldis Arad

2000

89.

274

06 - Stiinte Biologice

CERCETARI PRIVIND IMPLICAREA UNOR XENOBIOTICE IN PATOLOGIA HEPATICA SI HEPATOPROTECTIA REALIZATA PRIN BIOPROTECTORI NATURALI DE ORIGINE VEGETALA

Hermenean Anca Oana

Universitatea De Vest Vasile Goldis Arad

2000

90.

120

07 - Stiinte Geonomice

FINALIZAREA CERCETARILOR ASUPRA SECTIUNII DE LA DESLI CAIRA (DOBROGEA DE NORD) IN VEDEREA RATIFICARII ACESTEIA CA GSSP (GLOBAL STRATOTYPE SECTION AND POINT) PENTRU LIMITA OLENEKIAN-ANISIAN DE CATRE COMISIA INTERNATIONALA DE STRATIGRAFIE (ICS/IUGS)

Gradinaru Eugen

Universitatea Din Bucuresti

14500

91.

134

07 - Stiinte Geonomice

MINERALE DE ELEMENTE RARE DIN ROMANIA, POSIBIL MINERALE NOI

Petrescu Lucian

Universitatea Din Bucuresti

14500

92.

208

07 - Stiinte Geonomice

DINAMICA UTILIZĂRII TERENURILOR ÎN LUNCA DUNĂRII ÎNTRE DROBETA TURNU SEVERIN SI CALARASI

Dumitrascu Monica

Institutul De Geografie

14200

93.

209

07 - Stiinte Geonomice

STUDIUL ZOOGEOGRAFIC AL DINAMICII FAUNEI DE MAMIFERE DIN REGIUNILE DE CÂMPIE ALE ROMÂNIEI

Geacu Sorin

Institutul De Geografie

12500

94.

263

07 - Stiinte Geonomice

STUDIUL CIRCULATIEI ATMOSFERICE DEASUPRA EUROPEI CENTRALE SI DE SUD-EST CU IMPACT ASUPRA VARIABILITATII CLIMATICE A EVENIMENTELOR EXTREME DIN BAZINUL DUNARII IN CONTEXTUL INCALZIRII CLIMATICE GLOBALE

Mares Ileana

Academia De Stiinte Tehnice Din Romania

12500

95.

305

07 - Stiinte Geonomice

CERCETAREA, MANAGEMENTUL SI MONITORIZAREA SITULUI GEOLOGIC NEGOIUL ROMANESC – PIETRICELUL DIN CALDERA CALIMANI.

Popescu Daniela Alexandra

Universitatea "Ştefan Cel Mare" Suceava

12300

96.

230

07 - Stiinte Geonomice

MONITORIZAREA VARIAŢIILOR DE TEMPERATURĂ ÎN AER ŞI SOL ÎN CADRUL OBSERVATORULUI GEOTERMIC OG1ÎN INTERVALUL 2007-2009

Demetrescu Crisan

Institutul De Geodinamica

10900

97.

133

07 - Stiinte Geonomice

EVOLUTIA METAMORFICA A GRUPULUI TULGHES DIN CARPATII ORIENTALI: IMPLICATII PRIVIND MOMENTELE DE MINERALOGENEZA

Udubasa Sorin Silviu

Universitatea Din Bucuresti

10700

98.

174

07 - Stiinte Geonomice

SCHIMBARI CLIMATICE MAJORE ÎN INTERVALUL PLEISTOCEN MEDIU-ACTUAL BAZATE PE DINAMICA ASOCIAŢIILOR DE MAMIFERE DIN SUD-ESTUL ROMANIEI. GEOCRONOLOGIE, PALEOMEDII, CORELAŢII CU EVENTURI GLOBALE

Stiuca Emanoil

Institutul De Speologie Emil Racovita

9500

99.

321

07 - Stiinte Geonomice

APLICATII ALE SPECTROGRAFIEI RAMAN DISPERSIVE IN STUDIUL SILICATILOR

Buzgar Nicolae

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

8500

100.

5

08 - Stiinte Tehnice

MODELE SI METODE PENTRU CONTROLUL VIZUAL AL ROBOTILOR HIPERREDUNDANTI

Cojocaru Dorian

Universitatea Din Craiova, Facultatea De Automatica, Calculatoare Si Electronica

15000

101.

326

08 - Stiinte Tehnice

ANALIZA TEORETICA SI EXPERIMENTALA A COMPORTARII DINAMICE A STRUCTURILOR DEGRADABILE

Tudor Sireteanu

Institutul De Mecanica Solidelor

15000

102.

324

08 - Stiinte Tehnice

EVIDENTIEREA DINAMICILOR NELINIARE IN SEMNALUL ELECTROENCEFALOGRAFIC (EEG) UTILIZAND CUANTIFICATORI SPECIFICI SEMNALELOR NELINIARE SI TRANSFORMATA WAVELET

Ursulean Radu

Universitatea Tehnica Gh. Asachi - Iasi

10000

103.

20

08 - Stiinte Tehnice

METODĂ DE CALCUL AL PIERDERILOR SUPLIMENTARE DIN BARELE ROEBEL FORMATE DIN CONDUCTOARE ELEMENTARE TUBULARE

Dordea Toma

Academia Română – Filiala Timişoara

8000

104.

298

08 - Stiinte Tehnice

STUDII SI CERCETARI PRIVIND VALORIFICAREA EVOCARILOR PENTRU FONOTECA DE AUR A ACADEMIEI ROMANE

Comanescu Dinu Mihai

Univ.Politehnica Bucuresti

7000

105.

319

08 - Stiinte Tehnice

STUDII SI CERCETARI PRIVIND MODELAREA SI SIMULAREA CINETO-DINAMICA A MECANISMELOR CU MEMORIE RIGIDA

Comanescu Maria Adriana

Univ.Politehnica Bucuresti

7000

106.

12

08 - Stiinte Tehnice

COMPORTAREA NAVEI ÎN MIŞCARE PE VALURI PROGRESIVE REGULATE

Ciobanu Camelia

Academia Navala "Mircea Cel Batran"

4400

107.

343

09 - Stiinte Agricole si Silvice

STUDIU PRIVIND COMBATEREA SPUMARII IN TIMPUL FERMENTATIEI ALCOOLICE A MUSTULUI DE STRUGURI

Zanoaga Cristinel

Centrul De Cercetari Pentru Oenologie

20000

108.

118

09 - Stiinte Agricole si Silvice

BIODIVERSITATE PRIN BIOTEHNOLOGII DE REPRODUCTIE PENTRU CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA RESURSELOR GENETICE LA ANIMALE

Ipate Iudith

Ince-Centrul De Studii Si Cercetari Pentru Biodiversitate Agrosilvica -Acad. David Davidescu

17000

109.

344

09 - Stiinte Agricole si Silvice

STUDIU PRIVIND TESTAREA STABILITATII TARTRICE A VINURILOR DIN PODGORIILE MOLDOVEI

Odageriu Gheorghe

Centrul De Cercetari Pentruoenologie

15000

110.

309

09 - Stiinte Agricole si Silvice

: BIODIVERSITATE ANIMALĂ. CREEAREA UNEI BAZE DE DATE ÎN ZONA BANATULUI ÎN VEDEREA PROTEJĂRII REZERVELOR DE GENE

Matiuti Marcel

Usamvb - Timisoara

6000

111.

119

09 - Stiinte Agricole si Silvice

BIODIVERSITATEA STEREOMICROSCOPICĂ A TULPINILOR BACTERIENE DE STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS IZOLATE DIN INFECŢIILE PIOGENE ALE CÂINILOR

Ivana Simona

Institutul De Medicina Comparata

5200

112.

179

09 - Stiinte Agricole si Silvice

STUDIUL DIVERSITĂŢII STRUCTURALE ÎN ECOSISTEME DE FAG (FAGUS SYLVATICA L.) DIN NORDUL ŞI CENTRUL MOLDOVEI

Avăcăriţei Daniel

Universitatea “Ştefan Cel Mare” Suceava

5000

113.

196

09 - Stiinte Agricole si Silvice

CERCETARI PRIVIND ETIOPATOGENEZA SI COMPLICATIILE PATOGENETICE IN SINDROMUL DIAREIC LA VITEI

Ioniţă Lucian

Usamv Bucureşti

5000

114.

68

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL EXPRESIEI UNOR MARKERI MOLECULARI IMPLICATI IN PROCESELE DE PROLIFERARE, ANGIOGENEZA SI REZISTENTA LA TRATAMENT ASOCIATE CANCERELOR SFEREI ORL

Ionesti Mia Camelia

Centrul De Imunologie, Institutul De Virusologie “Stefan S. Nicolau”

10000

115.

72

10 - Stiinte Medicale

SEMNIFICATIA PROTEINEI DE SOC TERMIC (HSP 60) IN BOALA INFLAMATORIE PELVINA GENERATA DE INFECTIA CU CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Dragodan Anda Viviana

Institutul De Virusologie “St. S. Nicolau’’

10000

116.

69

10 - Stiinte Medicale

STUDIU PRIVIND PROFILUL CITOKINELOR IMPLICATE IN RASPUNSUL UMORAL SI CELULARLA PACIENII CU KERATITA HERPETICA

Nastasie Alina Constanta

Institutul De Virusologie "St. S. Nicolau"

7500

117.

16

10 - Stiinte Medicale

FACTORII PATOGENI AI STEATOZEI HEPATICE DIN INFECTIA CRONICA CU VIRUS HEPATITIC C SI IMPLICATIILE ACESTEIA IN PROGRESIA FIBROZEI HEPATICE

Fierbinteanu Georgeta Carmen

Spitalul Universitar De Urgenta Bucuresti

7000

118.

65

10 - Stiinte Medicale

IMPLICAREA PROTEINEI P53 IN CICLUL CELULAR SI APOPTOZA CELULELOR LEUCEMICE DIN LEUCEMIA CRONICA LIMFOIDA DE TIP B

Dan Hotnog

Centrul De Imunologie, Institutul De Virusologie "Stefan S. Nicolau"

7000

119.

74

10 - Stiinte Medicale

MODIFICARILE ENDOSCOPICE, CROMOENDOSCOPICE, HISTOPATOLOGICE SI FLOWCITOMETRICE LA PACIENTI CYU GASTRITA CRONICA HELICOBACTER PYLORI POZITIVI

Dina Ion

Umf Carol Davila

7000

120.

187

10 - Stiinte Medicale

CREAREA DE MODELE 3D SI ROLUL LOR IN INVESTIGAREA APARATULUI URINAR. CISTOSCOPIA VIRTUALA

Braticevici Bogdan

Spital Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"

7000

121.

160

10 - Stiinte Medicale

DEZVOLTAREA UNUI PROTOCOL DE STUDII ANTROPOMETRICE ALE EXTREMITĂŢII CEFALICE PRIN MODEL TRIDIMENSIONAL CU APLICAŢII ÎN SFERA ORO-FACIALĂ

Glavce Susana Cristiana

Institutul De Antropologie "Francisc I. Rainer" Bucuresti

6300

122.

13

10 - Stiinte Medicale

PROTECŢIA MUCOASEI GASTROINTESTINALE CU AJUTORUL COMPUŞILOR ANTOCIANICI ÎN CURSUL TERAPIEI CU AINS

Stanciu Gabriela

Universitatea Ovidius Constanta

6000

123.

70

10 - Stiinte Medicale

EVALUAREA STATUSULUI ANTIOXIDANT - UN MARKER DE PERSISTENŢĂ A INFECŢIEI GENITALE CU VIRUSURI PAPILOMA UMANE

Goia Cristina Daniela

Institutul De Virusologie Stefan S. Nicola

6000

124.

73

10 - Stiinte Medicale

EVALUAREA EFECTELOR PELOIDOTERAPIEI ASUPRA APOPTOZEI, LA PACIENŢII CU BOLI RENALE CRONICE ŞI CO-AFECTARE OSTEOARTICULARĂ

Tuta Liliana

Universitatea Ovidius Constanta

6000

125.

81

10 - Stiinte Medicale

CERCETARI ASUPRA DISFUNCTIEI ENDOTELIALE SI A ROLULUI UNOR BIOMARKERI PLASMATICI IN INITIEREA SI PROGRESIUNEA LEZIUNILOR VASCULARE PERIFERICE DIN ATEROSCLEROZA

Gherman Claudia Diana

Universitatea De Medicina Si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca

6000

126.

358

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL EFECTULUI PARAZITICID AL DIFERITELOR SUBSTANTE UTILIZATE INTRAOPERATOR PENTRU INACTIVAREA CHISTURILOR DIDATICE

Brezean Iulian

Universitatea De Medicina Si Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucuresti

6000

127.

50

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL PATTERN-ULUI IMUNOHISTOCHIMIC AL CELULELOR EPITELIALE SI SUBPOPULATIILOR LIMFOCITARE DE LA NIVELUL MUCOASEI RINO-SINUZALE, IN CORELATIE CU DETERMINARILE MICROBIOLOGICE LOCALE, IN RINOSINUZITA CRONICA

Mitroi Mihaela Roxana

Universitatea De Medicina Si Farmacie Craiova

5000

128.

183

10 - Stiinte Medicale

INVESTIGAREA RELAŢIEI DINTRE POLIMORFISMELE GENEI VEGF ŞI NEUROPATIILE PERIFERICE CU INCIDENŢĂ CRESCUTĂ LA COPII ŞI TINERI, UTILIZÂND TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARĂ ŞI ANALIZĂ STATISTICĂ

Cheţa Dan Mircea

Institutul De Diabet, Nutriţie Şi Boli Metabolice "N. Paulescu"

5000

129.

188

10 - Stiinte Medicale

IMPACTUL TULBURARILOR COGNITIVE MODERATE LA PACIENTII VARSTNICI CU BOALA ARTROZICA DIN MEDIU RURAL SI URBAN- FACTORI ANTROPOMETRICI, MEDICALI, PSIHOSOCIALI SI COMPLIANTA LA TERAPIE

Halici Florentina

Ingg "Ana Aslan"

5000

130.

201

10 - Stiinte Medicale

CERCETĂRI ORIENTATE CLINIC, STRUCTURALE ŞI ULTRASTRUCTURALE, ASUPRA PATULUI MICROVASCULAR CORONARIAN NORMAL ŞI PATOLOGIC ŞI DEZVOLTĂRII CIRCULAŢIEI COLATERALE PE CORDUL PATOLOGIC

Dimulescu Doina Ruxandra

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Carol Davila

5000

131.

203

10 - Stiinte Medicale

CERCETĂRI ASUPRA DISCULUI ARTICULAŢIEI TEMPOROMANDIBULARE LA OM LA VÂRSTE DIFERITE, STRUCTURALE, ULTRASTRUCTURALE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE

Podoleanu Lucian

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Carol Davila

5000

132.

239

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL INTERACTIUNILOR INTRE ALDOSTERON, ANGIOTENSINA ŞI ANTIOXIDANTE LA NIVELUL MUSCULATURII NETEDE VASCULARE

Bild Walther

Academia Romana-Filiala Iasi

5000

133.

290

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL OSTEOPONTINEI CA FACTOR PROGNOSTIC DE NEGATIVARE IN TUBERCULOZA PULMONARA LA ADULT

Carasevici Eugen

Umf Iasi

5000

134.

338

10 - Stiinte Medicale

ASPECTE ANTROPO-DEMOGRAFICE ŞI SOCIO-MEDICALE LA POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 60 DE ANI

Manolescu Mihaela Suzana

Institutul De Antropologie "Francisc I. Rainer" Bucuresti

5000

135.

356

10 - Stiinte Medicale

STUDIU CLINIC SI IMAGISTIC ASUPRA INTEGRARII IMPLANTELOR ORALE ENDOOSOASE CU SAU FARA APORT DE BIOMATERIALE DE ADITIE OSOASA

Epistatu Dragos

Umf Carol Davila

5000

136.

221

10 - Stiinte Medicale

INVESTIGAREA SINDROMULUI CRONIC DE STRES LA VARSTA A III-A. METODE ANTROPOLOGICE DE REGLARE A NIVELULUI DE STRES

Iancu Emilia

Institutul De Antropologie "Francisc I. Rainer" Bucuresti

4500

137.

17

10 - Stiinte Medicale

EVALUAREA STRESULUI OXIDATIV ÎN EXPUNEREA AMBIENTALǍ ACUTǍ SAU CRONICǍ LA NITRAŢI/NITRIŢI

Pprejbeanu Ileana Manoela

Universitatea De Medicina Si Farmacie Craiova

4000

138.

19

10 - Stiinte Medicale

ATLAS ANTROPOLOGIC DOBROGEA

Radu Elena

Institutul De Antropologie Fr.Rainer, Antropologie Medicală

4000

139.

58

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL ANATOMOCLINIC ŞI HISTOLOGIC AL ATEROSCLEROZEI CORONARIENE PRECLINICE LA ADOLESCENTUL ŞI ADULTUL TÂNĂR ASIMPTOMATIC

Cârstea Doina.

Umf Craiova

4000

140.

61

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL COMPARATIV IN VIVO SI IN VITRO AL STATUSULUI RECEPTORULUI ANDROGENIC IN UROTELIUL NORMAL SI CARCINOMUL VEZICII IURINARE PRIN METODE IMUNOHISTOCHIMICE SI MORFOMETRICE

Panus Andrei

Universitatea De Medicina Si Farmacie Craiova

4000

141.

62

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL MORFOLOGIC, IMUNOHISTOCHIMIC SI MORFOMETRIC AL INFLUENTEI MODIFICARILOR COMPONENTELOR STROMEI TUMORALE ASUPRA GRADULUI DE DIFERENTIERE SI A GRADULUI DE AGRESIVITATE IN CARCINOMUL GASTRIC

Paun Ion

Universitatea De Medicina Si Farmacie Craiova

4000

142.

64

10 - Stiinte Medicale

PROCEDEU/TEHNICI DE UTILIZARE A BIOMATERIALELOR COMPOZITE COLAGENICE IN TRATAMENTUL ORTOPEDIC AL INFECTIILOR OSOASE POTENTIALE SAU PATENTE DUPA FRACTURI DESCHISE DE GAMBA

Cristescu Ioan

Centrul Medical Dediagnostic Si Tratament Ambulator

4000

143.

82

10 - Stiinte Medicale

MODELE VIRTUALE SI TEHNICI EXPERIMENTALE DE FIZIOLOGIE MOLECULARA, CELULARA, NEUROFIZIOLOGIE SI ENDONEUROFIZIOLOGIE TRANSPUSE PE SUPORT DIGITAL IN VEDEREA REALIZARII, MONITORIZARII SI CONTROLULUI CERCETARII EXPERIMENTALE

Giurgea Natalia

Umf Iuliu Hatieganu Cluj Napoca

4000

144.

159

10 - Stiinte Medicale

INFLUENTA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE ASUPRA STATUSULUI APARATULUI DENTO-MAXILAR LA PACIENTII VARSTEI A III-A. STUDIU COMPARATIV PE LOTURI POPULATIONALE DIN TREI PERIOADE ISTORICE (SEC. XI, INCEPUTUL SEC. XX, SEC. XXI)

Popescu Manuela Anca

Universitatea De Medicina Si Farmacie “Carol Davila”, Facultatea De Medicina Dentara, Catedra De Ortodontie Si Ortopedie Dento-Faciala

4000

145.

202

10 - Stiinte Medicale

CARACTERIZAREA ANATOMICĂ ŞI IMUNOHISTOCHIMICĂ A GANGLIONUL PTERIGOPALATIN LA OM

Rusu Mugurel Constantin

Universitatea De Medicină Şi Farmacie “Carol Davila”

4000

146.

218*

10 - Stiinte Medicale

ASPECTE SOCIO-MEDICALE ALE AFECTARII APARATULUI VESTIBULAR LA POPULATIA DE VARSTA A 3-A

Sarafoleanu Caius-Codrut

Spitalul Clinic Sfanta Maria, Bucuresti

4000

147.

224

10 - Stiinte Medicale

RASPUNSUL IMUN SI SEMNIFICATIA PROGNOSTICA DUPA ADMINISTRAREA DE INTERFERON ALFA LA PACIENTI CU CARCINOM RENAL CONVENTIONAL STADIUL METASTATIC

Sinescu Ionel

Imc Bucuresti

4000

148.

282

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL UNOR RADIOFARMACEUTICE UTILIZATE ÎN ONCOLOGIE

Ştefănescu Cipriana

Universitatea De Med Şi Farm Gr.T.Popa Iaşi,

4000

149.

291

10 - Stiinte Medicale

EXPRESIA ENDOCAN IN TUMORILE RENALE SI ROLUL SAU IN EVALUAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENTUL CHIRURGICAL

Dr. Bogdan Dragos Grigoriu

Universitatea De Med Şi Farm Gr.T.Popa Iaşi,

4000

150.

299

10 - Stiinte Medicale

HLA-G MARKER TUMORAL DE AGRESIVITATE IN CANCERUL MAMAR

Zugun-Eloae Florin

Umf "Gr.T.Popa" Iasi

4000

151.

357

10 - Stiinte Medicale

EVALUAREA EFICIENTEI ALENDRONATULUI IN REMODELAREA STRUCTURII OSOASE IN NECROZA ASEPTICA A CAPULUI FEMURAL, STADIILE 1,2 SI 3 (STEINBERG)

Orban Horia

Spitalul Universitar De Urgenta Elias

4000

152.

266

10 - Stiinte Medicale

STUDII IN VITRO PRIVIND FUNCTIA RESPIRATORIE A SUBPOPULATIILOR DE MITOCONDRII IZOLATE DIN MIOCARDUL DE MAMIFER

Muntean Mirela Danina

Universitatea De Medicina Si Farmacia "Victor Babes" Timisoara

4000

153.

45*

10 - Stiinte Medicale

CERCETARI INTEGRATE CLINICE SI FARMACOCINETICE ASUPRA CARVEDILOLULUI UTILIZAT IN INSUFICIENTA CARDIACA CONGESTIVA PEDIATRICA

Butnariu Angela

Universitatea De Medicina Si Farmacie “Iuliu Hatieganu”. Facultatea De Medicina. Catedra Pediatrie Iii

3000

154.

48

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL UNOR MARKERI BIOLOGICI IN VEDEREA OPTIMIZARII ALGORITMULUI DE DIAGNOSTIC PRECOCE AL SARCINII ECTOPICE

Baniţă Ileana Monica

Universitatea De Medicina Si Farmacie

3000

155.

55*

10 - Stiinte Medicale

“STUDIUL MODIFICĂRILOR HISTOLOGICE ŞI IMUNOHOSTOCHIMICE DIN BOALA FICATULUI GRAS NON-ALCOOLIC ASOCIATĂ SINDROMULUI METABOLIC”

Streba Letitia Adela Maria

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Craiova

3000

156.

56*

10 - Stiinte Medicale

ANGIOGENEZĂ ŞI PARTENERII CELULARI IMPLICAŢI ÎN CARCINOGENEZA ORALĂ

Mărgăritescu Claudiu

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Din Craiova

3000

157.

60

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL MARKERILOR BIOLOGICI IMPLICATI ÎN CARCINOGENEZA ENDOMETRIALĂ ŞI FACTORII DE PROGNOSTIC AI HIPERPLAZIILOR ŞI CARCINOAMELOR ENDOMETRIALE

Cernea Nicolae

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Craiova

3000

158.

78

10 - Stiinte Medicale

CERCETARI PRIVIND BIOCOMPATIBILITATEA DIVERSILOR POLIMERI - NEREZORBABILI SI REZORBABILI,- SUB FORMA DE COLIERE AUTOBLOCANTE CU GROSIMI VARIABILE FOLOSITE CA MATERIALE ALTERNATIVE FIRELOR METALICE IN SERCLAJUL OSOS

Elefterescu Horia

Institutul De Medicină Comparată, Bucureşti

3000

159.

215

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL FACTORILOR CLINICO-BIOLOGICI SI PSIHOSOCIALI CARE AFECTEAZA STAREA DE SANATATE SI CALITATEA VIETII LA SEGMENTUL POPULATIONAL FEMININ 50-65 ANI SI ROLUL ACESTORA IN ACCELERAREA FENOMENELOR DE IMBATRANIRE

Pircalabu Raluca Mihaela

Institutul National De Gerontologie Si Geriatrie "Ana Aslan"

3000

160.

253

10 - Stiinte Medicale

STUDIU AL MODIFICARILOR ANATOMOHISTOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE TESUTURILOR MOI IN CURSUL PROCESELOR DE EXPANDARE TISULARA DIRIJATA LA ANIMALE JUVENILE

Savu Bogdan

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi

3000

161.

255*

10 - Stiinte Medicale

NOI ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE DONOARE DE OXID NITRIC: SINTEZA, CARACTERIZARE FIZICO-CHIMICA SI FARMACO-TOXICOLOGICA

Profire Lenuta

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi

3000

162.

257*

10 - Stiinte Medicale

OPTIMIZAREA PROTOCOLULUI DE DETECTARE A FAMILIILOR CU CANCER COLORECTAL EREDITAR NONPOLIPOZIC (HNPCC), IN VEDEREA DIAGNOSTICARII PRECOCE A LEZIUNILOR PREMALIGNE LA SUBIECTII ASIMPTOMATICI

Mihailovici Maria-Sultana

Universitatea De Medicină Şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iaşi

3000

163.

303

10 - Stiinte Medicale

IMPACTUL SUPLIMENTARII CU VITAMINA D ASUPRA SUSCEPTIBILITATII LA INFECTII SI A STATUSULUI IMUN LA VARSTNICII INSTITUTIONALIZATI

Mocanu Veronica

Universitatea De Medicina Si Farmacie “Gr. T. Popa”

3000

164.

92*

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL EPIDEMIOLOGIC A OBEZITATII LA COPILUL DE VARSTA SCOLARA. ELABORAREA SI TESTAREA UNUI PROGRAM EDUCATIONAL PENTRU PROFILAXIA OBEZITATII LA SCOLAR.

Valean Cornel

U.M.F."Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

3000

165.

51*

10 - Stiinte Medicale

STUDIUL INFLAMAŢIEI LOCALE ŞI SISTEMICE ŞI A MODIFICĂRILOR INDUSE DE FACTORII NUTRIŢIONALI ASUPRA PROCESULUI INFLAMATOR ÎN DIFERITE LOTURI POPULAŢIONALE CU BRONHOPNEUMOPATIE CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ

Petrescu Florin

Universitatea De Medicină Şi Farmacie Craiova

2400

166.

186*

10 - Stiinte Medicale

IMPORTANTA SCREENINGULUI OSTEOPOROZEI LA PACIENTII VARSTNICI CU BOALA PARKINSON IN CADRUL EVALUARII GLOBALE

Raducanu Ileana

Institutul National De Gerontologie Si Geriatrie “Ana Aslan”

1600

167.

39

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

EVALUAREA POLITICILOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI RECOMANDĂRI POST-ADERARE

Zamfir Catalin

Institutul De Cercetare A Calitatii Vietii, Academia Romana

8000

168.

135

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

COMUNITATILE RURALE -DIAGNOZA SOCIOLOGICA: ATLASUL SOCIOLOGIC RURAL

Badescu Ilie

Institutul De Sociologie Al Academiei Romane

8000

169.

157

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

IMPLICAŢIILE FINANCIARE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATERICE ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

Dimitriu Mihail

C.C.F.M.-Victor Slăvescu

8000

170.

283

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLAŢIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI ROMÎNEŞTI DIN DOMENII PRIORITARE.INCIDENŢA LEGII PENALE COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI PENALE ROMÎNE.

George Antoniu

Institutul Decercetari Juridice, Academia Romana

8000

171.

328

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

DICTIONARUL ROMANILOR DE PRETUTINDENI, VOL.I - PERSONALITATI ACADEMICE

Dobrescu M. Emilian

Institutul De Sociologie Al Ar

8000

172.

360

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

ACTUALITATEA CONCEPTELOR JURIDICO-FILOSOFICE ALE LUI MIRCEA DJUVARA IN CONTEXTUL EUROPEAN AL POST ADERARII

Lazar Elena

Institutul De Filosofie Şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”

8000

173.

351

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

IMPACTUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT ASUPRA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE

Constantinescu Dan

Institutul De Prognoză Economică

6750

174.

33

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

FUNDAMENTE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA A ROMANIEI:COMPETITIVITATEA ECONOMICA SI CALITATEA PRODUSELOR

Bodea Gabriela

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

5000

175.

111

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

ANTREPRENORIATUL SI INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII IN POLITICILE DE POSTADERARE A ROMANIEI LA UE

Hoffman Oscar

Institutul De Sociologie Al Academiei Romane

5000

176.

234

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

ORGANIZATIA VIRTUALĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE MANAGERIALE

Stefan Răgălie

Centrul De Economia Industriei Si Serviciilor

5000

177.

284

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

NCIDENŢA LEGISLAŢIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI ROMÎNEŞTI DIN DOMENII PRIORITARE.INCIDENŢA LEGII CIVILE COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEICIVILE ROMÎNE.

Uliescu Marilena

Institutul Decercetari Juridice, Academia Romana

5000

178.

285

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLAŢIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI ROMÎNEŞTI DIN DOMENII PRIORITARE.INCIDENŢA LEGII CONSTITUTIONALE COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI CONSTITUŢIONALE ROMÎNE.

Serban Alexandrina

Institutul Decercetari Juridice, Academia Romana

5000

179.

348

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLATIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLATIEI ROMÂNEŞTI DIN DOMENII PRIORITARE. DOCUMENTARE ŞI REDACTARE DICŢIONARUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Dimitrescu Cristian

Asociaţia Română Pentru Integrare Europeană Şi Democraţie

5000

180.

352

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLAŢIEI COMUNITARE ASUPRA CAPACITĂŢII JURIDICE A CETĂŢENILOR ROMÂNI

Cercel Sevastian

Institutul De Cercetari Socio-Umane "C.S. Nicolaescu Plopsor"

5000

181.

216

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

MODEL DE CERCETARE INTEGRAT CONCEPTULUI EUROPEAN.STRUCTURAREA FUNDAMENTATA A MODELULUI DE CERCETARE ROMANESC.

Neagu Corneliu

Universitatea Politehnica Bucuresti

4000

182.

354

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

DREPTUL LA IDENTITATE SI POLITICILE DE INCLUZIUNE SOCIALA

Danisor Dan Claudiu

Centrul De Cercetari Juridice Fundamentale Craiova

4000

183.

178

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

NECESITATEA ELABORĂRII UNUI COD AL MEDIULUI ÎN CONDIŢIILE POST-ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Dutu Mircea

Universitatea Ecologică Din Bucureşti

3000

184.

199

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

SUVERANITATE NAŢIONALĂ, IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI NOUA CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ

Popescu Dumitra

Universitatea Titu Maiorescu

3000

185.

34

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

METODE CANTITATIVE IN ASIGURARI DE PERSOANE SI BUNURI

Filip Diana Andrada

Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca

2000

186.

49

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE CONVERGENTA

Jula Dorin

Universitatea Ecologica Din Bucuresti

2000

187.

67

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

EVOLUTII CONCEPTUALE IN ECONOMIA INFORMATIEI, ORIENTATE CATRE DEZVOLTAREA INDUSTRIILOR CREATIVE SI A PIETELOR DE BUNURI INTELECTUALE DIGITALE IN MEDIUL INTERNET

Dragomirescu Horatiu

Academia De Studii Economice Din Bucuresti

2000

188.

138

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENTA LEGISLATIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLATIEI INTERNE IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN ACTIUNEA DE ELABORARE A UNUI DREPT COMUNITAR EUROPEAN AL CONTRACTELOR

Stancu Gheorghe

Academia De Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

2000

189.

197

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

RECONFIGURAREA SOCIETATILOR COMERCIALE ROMÂNE POTRIVIT SSITEMULUI CORPORATIST COMUNITAR

Angheni Smaranda

Universitatea Titu Maiorescu

2000

190.

198

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

POLITICA SI COOPERAREA PENALĂ COMUNITARĂ. DIMENSIUNILE ACESTORA ÎN SISTEMUL DE REPT ROMÂNESC

Tuculeanu Alexandru

Universitatea Titu Maiorescu

2000

191.

200

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

ASISTENŢA PENALĂ ŞI POSTPENALĂ A MINORULUI. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ROMÂNE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR CU LEGISLAŢIILE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Nicolae Nicolae - Anghel

Universitatea Titu Maiorescu

2000

192.

226

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLATIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLATIEI PENALE ROMÂNE ÎN DOMENIUL AFACERILOR

Guiu Mioara - Ketty

Academia De Poliţie A.I. Cuza

2000

193.

229

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

PROTECTIA JURIDICA A ROMANIEI IMPOTRIVA CRIMINALITATII TRANSNATIONALE. ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI CU LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE

Luca Iamandi

Academia De Politie „Alexandru Ioan Cuza”,

2000

194.

231

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

STUDII PRIVIND ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI PRIVIND SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA CU DREPTUL EUROPEAN FATA DE DOCTRINA SI PRACTICA CONTROVERSATA

Lozneanu Verginel

Academia De Politie „Alexandru Ioan Cuza”,

2000

195.

232

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

RECURSUL IN SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA IN LEGISLATIA ROMANEASCA SI IN REGLEMENTARILE ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE IN VEDEREA ARMONIZARII CU DREPTUL EUROPEAN

Vlad Barbu

Academia De Politie „Alexandru Ioan Cuza”,

2000

196.

304

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTORULUI DISTRIBUTIEI BUNURILOR DE LARG CONSUM CU MISCARE RAPIDA PRIN OPERATIONALIZAREA TRANSFERULUI DE CUNOASTERE DINSPRE PARTENERIATUL ACADEMIC ECR – ROMANIA SPRE INTREPRINDERILE ROMANESTI FURNIZOARE  

Purcarea Theodor Valentin

Universitatea Romano-Americana

2000

197.

332

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII INDUSTRIEI DE TEXTILE SI CONFECTII DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA POSTADERARE

Folcut Ovidiu

Universitatea Romano Americana

2000

198.

353

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

DICTIONAR ELECTRONIC DE TERMENI JURIDICI IN SPATIUL EUROPEAN

Garaiman Gabi Daniela

Universitatea Din Craiova,

2000

199.

359

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA LEGISLATIEI COMUNITARE ASUPRA LEGISLATIEI ROMÂNEŞTI IN DOMENIUL TRANZITULUI DE BUNURI SI PERSOANE PESTE FRONTIERA

Olteanu Ion

Academia De Politie „Alexandru Ioan Cuza”,

2000

200.

27

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INCIDENŢA REGLEMNETĂRILOR COMUNITARE ASUPRA LEGISLAŢIEI INTERNE A MUNCII

Ţiclea Alexandru

Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea De Drept

1000

201.

130

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

PRINCIPIUL SUVERANITĂŢII NAŢIONALE ŞI NOUA CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ.

Frigioiu Neculai

Şcoala Naşională De Studii Politice Şi Administrative, Facultatea De Comunicare Şi Relaţii Publice

800

202.

151*

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

INFLAŢIA ŞI COSTUL VIEŢII. ABORDĂRI STATISTICE ŞI ECONOMETRICE

Caraiani Petre

Institutul De Prognoza Economica

2500

203.

329*

11 - Stiinte Economice, Juridice si Sociologice

STUDIU ASUPRA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI, ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE, PRIN PROMOVAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE

Burlea Schiopoiu Adriana

Universitatea Din Craiova; Facultatea De Economie Si Administrarea Afacerilor

2500

204.

339

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

FILOSOFIA ŞTIINŢELOR UMANISTE ÎN ROMÂNIA

Angela Botez

Institutul De Filosofie Şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru"

10000

205.

346

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

PROBLEME SI PERSPECTIVE ALE FILOSOFIEI ROMANESTI IN ERA INTERNETULUI. ROPHIDAS - BAZA DE DATE A FILOSOFIEI PE INTERNET

Guliciuc Viorel

Univ. Stefan Cel Mare Suceava

10000

206.

310

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

ANALIZA CONCEPTULUI DE SEMNIFICAŢIE ŞI COMPREHENSIUNEA TEXTULUI. CERCETARE TEORETICO - APLICATIVĂ

Scheau Ioan

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

7600

207.

42

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

EVALUAREA FACTORILOR DE IMPACT ASUPRA PERFORMANŢELOR ACADEMICE ŞI PROPUNEREA UNUI PROGRAM DE CREŞTERE A CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Dincă Margareta

Universitatea Titu Maiorescu

5500

208.

90

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

REZOLVAREA PROBLEMELOR COMPLEXE

Marhan Ana Maria

Institutul De Filosofie Şi Psihologie "C. Rădulescu Motru"

5500

209.

7

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

KANT DESPRE EDUCAŢA PRIN FRUMOS ŞI RAŢIONAMENT TELEOLOGIC

Croitoru Rodica- Blanca

Institutul De Filozofie Şi Psihologie "C.Rădulescu-Motru"

5000

210.

101

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

RECONSTRUCŢIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI DIN PERSPECTIVA UNOR CONCEPTE INTERCULTURALE

Cernica Viorel

Universitatea Politehnica

5000

211.

330

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

CALITATEA VIETII LA PACIENTII DIABETICI TIP 1 INSULINO-DEPENDENTI

Costea Mariana

Institutul De Diabet, Nutritie Si Boli Metabolice N. Paulescu

5000

212.

337

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

CULTURA INSTITUŢIONALĂ ŞI REZOLVAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ

Goian Ion

Istitutul De Ştiinţe Politice Şi Relaţii Internaţionale Al Academiei Române

5000

213.

252

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

RECONSIDERAREA PROBLEMATICII ADEVĂRULUI SUB IMPACTUL NOILOR TEORII PRIVIND UNITATEA ŞTIINŢEI

Sîmbotin Dan Gabriel

Institutul De Cercetari Economice Si Sociale “Gh. Zane” Iasi

4700

214.

189

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

INDIVIDUALITATE SI VULNERABILITATE LA RECIDIVA IN DELINCVENTA JUVENILA/TINERI

Saucan Doina Stefana

Institutul De Filosofie Si Psihologie "C. Radulescu Motru", Academia Romana

4000

215.

246

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

POLITICA RECUNOASTERII SI DREPTATEA SOCIALA: MULTICULTURALISM VS DREPTATE REDISTRIBUTIVA?

Huzum Eugen

Institutul De Cercetari Economice Si Sociale “Gh. Zane” Iasi

1500

216.

193

12 - Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie

INTEGRAREA EUROPEANA SI PROBLEMA IDENTITATIILOR CULTURALE. PROIECTII SI MODELE TEORETICE ROMANESTI PRIVIND IDENTITATEA CULTURII ROMANE IN CONTEXTUL EUROPEAN.

Grigore Georgiu

Şcoala Naşională De Studii Politice Şi Administrative, Facultatea De Comunicare Şi Relaţii Publice

800

217.

205

13 - Arte, Arhitectura si Audiovizual

MARI TEME ALE PICTURII EXTERIOARE DIN MOLDOVA VĂZUTE DE APROAPE: ARBORELE LUI IESEU ŞI TOŢI SFINŢII. REPERTORIU

Costea Constanţa

Institutul De Istoria Artei "G.Oprescu", Bucureşti

7000

218.

206

13 - Arte, Arhitectura si Audiovizual

ARTA ICONOSTASULUI MOLDOVENESC ÎNTRE TRADIŢIA BIZANTINĂ ŞI STILURILE EUROPEI CENTRALE ŞI DE VEST. STUDIU DE CAZ: ZONA SUCEVEI ÎN SECOLELE XVI-XVIII

Sabados Marina-Ileana

Institutul De Istoria Artei "G.Oprescu", Bucureşti

7000

219.

76

13 - Arte, Arhitectura si Audiovizual

DIGITALIZAREA ŞI RECONDIŢIONAREA FONDULUI DOCUMENTAR DE MAGNETOFON DIN ARHIVA INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „CONSTANTIN BRĂILOIU”

Radu Toader

Institutul De Etnografie Şi Folclor „Constantin Brăiloiu”

6000

220.

236

13 - Arte, Arhitectura si Audiovizual

ANTROPOLOGIA VIZUALĂ A ARTIZANATULUI ŢĂRĂNESC INTERETNIC DIN DOBROGEA, BANAT ŞI TRANSILVANIA

Marin Constantin

Institutul De Antropologie "Francisc I. Rainer" Bucuresti

5000

221.

9

14 - Stiinta si Tehnologia Informatiei

SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

Marius CIOCA

Universitatea “Lucian Blaga” Din Sibiu

15000

222.

295

14 - Stiinta si Tehnologia Informatiei

METODE DE ANALIZĂ NELINIARĂ PENTRU RECUNOAŞTERE DE FORME ÎN TRASEELE POLISOMNOGRAFICE ALE PACIENŢILOR CU TULBURĂRI RESPIRATORII DE SOMN ŞI RISC CARDIOVASCULAR

Grigoraş Carmen Liliana

Universitatea De Medicină Şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

14100

223.

40

14 - Stiinta si Tehnologia Informatiei

SIMETRIA SI PROPRIETATILE CIRCUITELOR ELECTRICE

Anton Manolescu

Universitatea Politehnica Bucuresti

9200

PREŞEDINTE CoGAR

ACAD. DAN BERINDEI