nr. 152. luni 7 julie 1947. romanliell al · 2018. 1. 16. · curtea de apel din sibiu d-1 alfred...

of 32 /32
CM, Anul CXV Nr. 152. 10.000 LEI EXEMPLARUL Luni 7 Julie 1947. EitEGILTUL ROMANliEll . AL PARTEA JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZU-INI 114141SEERIA.T.E, ANDINTLititi MINISTERIALE, RIDICIA.RE X ADMINISTP.ATIVE DE INTEREg, LVAITAT), ANUNTITRI COMERCI ALE SI PARTICULARE ABONAMENTE IN LEI Partea 1-a sau a 0-a lunt 1 tuna Desbaterate parlamentare t-P EJ k LACAT 11 us 1. E sesione 1 tun5 TARA. Particulari Autoritäti de Stat, judet si commie urbane Autorititi comunale rurale .. OrIce abonati iN STRAINATATE 500.000 375.030 250.000 200,000 1.20a003 2.41).000 . 0E01 500.000 Un exemplar diu anul curent lei 110.000 part. i-e110 .000 part. ll-a anti expirati 20.00t 10.000 20.009 Abonamentul la partea (Desbaterile partamentare) pentru sesiunile ordinare. prelungite satt extraordinare se socoteste 250.000 lei lunar (minimum 1 tuna). Abonamentele i pubHcattile pentru autoritati si particular( se platesc anticipat ma vor fi insotite de o alresi dirt partea autoritätilor si de o cerere_Umbratä din partea particularilor. Institutia tEl gai-anteazi transportut ziarahn. Pentru trImiterea chitantelor sett a ziarului i pentru cereri de lamuriri, pets. flortirit vor trimite in plus suma de 10.03o lei spese de birou i porto simplu. L'AMURIRI; Toate putblicatlite se másoará cu linlametrul corp 10. Linia M. O. se tionotege aprozimatly 5 cuvinte. Randurile necornplete se calculeaza ca Unit intregt. DECRETE SI JURNALE ALE CONSILIULUI DE MlNI$TRI Pentru acordarea avantarelor legii pentru incurararea Indus- triel la industriasi i fabricanti Idem pentru meseriast 5i mori Orr:flesh incetAtenire l deppneri de JurAmant autorizári pentru infilntAri de birourt vamale DECIZII: Schimbäri de nume CITATIILE Curtilor de Casette, Contort, Apel, Tribunalelor st noted publici Judecáioriitor PUBLICATII PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI- PAdurl dela C 10 ha , 10,01 20 20,01 100 100,01 203 , 200,01 500 500.01-1001 peste 1000 PUBLICATII DIVERSE Pentru brevete de Inventluni cereri de schimbari de nu:ne libera practica protesionall a mo u situli recunoasteri de pridurari . . . ........ plerderi de acte (minimum 70.010 lei) Diverse pentru autoritati de acte de stare dyne Diverse pentru particulari ... Comerciale. bilanturi. tabele insertia M.O. LIMA 1.500.000 560.003 1.000.000 700.000 1.000.000 Z0.000 75.060 100.t.00 200.000 F00.000 1.000.000 1.500.000 2.000.00( E.'.000 pc 50.000 :-S.00.000 220.001 150.006. 150.000 150.0tki : Publicatille prirnite ia ghiseu pand la ora 10 dirnineata se insereaz5 in Monitorul Oficial din a treia zt. Publicatiile primite la ghiseu dupa ora 13 dirnineata se insereazA in Monitorul Oficial din a patra zi, far dacä se cere sà tie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va un supliment de 500'0 si UT1 supliment de 1000/0 pentru cazu acid se cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi. Toata corespondenta se va tritnite pe adresa : Monitorul Oficial, Bucure0, Bulevardul E1isaP3ela, 29 Telegrame: IVIONITOFICiAL Telefon 5-1820 5-1828, 5V29Cont C. E. C. 201 SUMARI Anunturi ministeriale Ministerul Agriculturii ci Dom.eniilor ...... Pagina 5006 . .1' ". 5006 Anunturi judiciare Citafiunt . .., , Extrase de deciziunt .. ... Jurnale qi ordonanfe . ..,. Regularea consolidarea drepturitor de concesiu petrolifere ga;trase de pe acffitnile divorf ., 5006-5016 5006-5007 5006-5007 5008 ni miniere ri 5008-5015 ,,, 50151016 .Vinunturi administrative 5016 Prefecturi , f qs .t, , ....... 5016.-5017 publice 5017-5018 Ministerul Rinanfelor ,.. , 5017 Mimisterul Minelor Petrolutwi, 5017 Ministerul Comunicaftilor .. ;, 5017-5018 1'' *,. s2,.. *a .t.: :. 5018 Prienärti . Paglua Anunturi comerciale 5018-502g Autorizafii pentru infiinfdri de societeifi fi statutele tor . 5018-50.0 Contracte de asociafie cede de disolvarea tor 50:i0 Convocari, procese-verbale .yi bilanfurt. . . 5001-50;39 Anunturi particulare ...... Publicafiti f 4. . . .. . . 500 50;39 Pierderi de acte 5029-5036 Ministeriale . 50159-5030 Ministerul Afacerilor Interne ; , . 5029--5030 5030 5030 5030 5030 5030 5030 5030 Ministerul Finantelár .. . , ... Ministerul Edueatiei Nationale 0,.,..,, Ministerul ApiirArii Nationale ,.. Miuisterul Agriculturii i Domeniilor . . Ministerul Muncii., Asistentei i Asiguriirilor Sociale , Administrative . 1.... i..s. P...6 "'. Particulare . .. .... . -1 ; .. 1 ..... . ..... 5030-5036 Banca Nationalá a României Cursul devizelor , . . f, *. e e o 5036 5080

Author: others

Post on 08-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CM,

  Anul CXV Nr. 152. 10.000 LEI EXEMPLARUL Luni 7 Julie 1947.

  EitEGILTUL ROMANliEll.

  ALPARTEA

  JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZU-INI 114141SEERIA.T.E, ANDINTLititiMINISTERIALE, RIDICIA.RE X ADMINISTP.ATIVE DE INTEREg, LVAITAT),

  ANUNTITRI COMERCI ALE SI PARTICULARE

  ABONAMENTE IN LEIPartea 1-a sau a 0-a

  lunt 1 tuna

  Desbaterateparlamentare t-P EJ k LACAT 11 us 1. E

  sesione 1 tun5

  TARA.

  ParticulariAutoritäti de Stat, judet si commie

  urbaneAutorititi comunale rurale ..OrIce abonati

  iN STRAINATATE

  500.000

  375.030250.000

  200,000

  1.20a0032.41).000

  .0E01

  500.000

  Un exemplar diu anul curent lei 110.000 part. i-e110 .000 part. ll-a

  anti expirati 20.00t10.000

  20.009

  Abonamentul la partea (Desbaterile partamentare) pentru sesiunile ordinare.prelungite satt extraordinare se socoteste 250.000 lei lunar (minimum 1 tuna).

  Abonamentele i pubHcattile pentru autoritati si particular( se platesc anticipatma vor fi insotite de o alresi dirt partea autoritätilor si de o cerere_Umbratä dinpartea particularilor.

  Institutia tEl gai-anteazi transportut ziarahn.Pentru trImiterea chitantelor sett a ziarului i pentru cereri de lamuriri, pets.

  flortirit vor trimite in plus suma de 10.03o lei spese de birou i porto simplu.

  L'AMURIRI; Toate putblicatlite se másoará cu linlametrul corp 10. Linia M. O. se

  tionotege aprozimatly 5 cuvinte. Randurile necornplete se calculeaza ca Unit intregt.

  DECRETE SI JURNALE ALE CONSILIULUI DE MlNI$TRIPentru acordarea avantarelor legii pentru incurararea Indus-

  triel la industriasi i fabricantiIdem pentru meseriast 5i mori Orr:flesh

  incetAtenire l deppneri de JurAmantautorizári pentru infilntAri de birourt vamale

  DECIZII: Schimbäri de numeCITATIILE

  Curtilor de Casette, Contort, Apel, Tribunalelor st notedpublici

  JudecáioriitorPUBLICATII PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI-

  PAdurl dela C 10 ha, 10,01 20

  20,01 100100,01 203 ,200,01 500500.01-1001

  peste 1000PUBLICATII DIVERSE

  Pentru brevete de Inventlunicereri de schimbari de nu:nelibera practica protesionall

  a mo usitulirecunoasteri de pridurari . . . ........plerderi de acte (minimum 70.010 lei)

  Diverse pentru autoritatide acte de stare dyne

  Diverse pentru particulari ...Comerciale. bilanturi. tabele

  insertiaM.O.LIMA

  1.500.000560.003

  1.000.000700.000

  1.000.000

  Z0.00075.060

  100.t.00200.000F00.000

  1.000.0001.500.0002.000.00(E.'.000 pc

  50.000:-S.00.000220.001150.006.150.000

  150.0tki

  :Publicatille prirnite ia ghiseu pand la ora 10 dirnineata se insereaz5 in Monitorul Oficial din a treia zt.

  Publicatiile primite la ghiseu dupa ora 13 dirnineata se insereazA in Monitorul Oficial din a patrazi, far dacä se cere sà tie

  inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va un supliment de 500'0 si UT1 supliment de 1000/0 pentru cazu acidse cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi.

  Toata corespondenta se va tritnite pe adresa : Monitorul Oficial, Bucure0, Bulevardul E1isaP3ela, 29Telegrame: IVIONITOFICiAL Telefon 5-1820 5-1828, 5V29Cont C. E. C. 201

  SUMARI

  Anunturi ministerialeMinisterul Agriculturii ci Dom.eniilor

  ......Pagina

  5006

  . .1' ". 5006

  Anunturi judiciareCitafiunt . .., ,Extrase de deciziunt .. ...Jurnale qi ordonanfe . ..,.Regularea consolidarea drepturitor de concesiu

  petroliferega;trase de pe acffitnile divorf .,

  5006-50165006-50075006-5007

  5008ni miniere ri

  5008-5015,,, 50151016

  .Vinunturi administrative 5016

  Prefecturi , f qs .t, , ....... 5016.-5017publice 5017-5018

  Ministerul Rinanfelor ,.. , 5017Mimisterul Minelor Petrolutwi, 5017Ministerul Comunicaftilor .. ;, 5017-5018

  1'' *,. s2,.. *a .t.: :. 5018Prienärti

  .Paglua

  Anunturi comerciale 5018-502g

  Autorizafii pentru infiinfdri de societeifi fi statutele tor . 5018-50.0Contracte de asociafie cede de disolvarea tor 50:i0

  Convocari, procese-verbale .yi bilanfurt. . . 5001-50;39Anunturi particulare ......

  Publicafiti f 4. . . .. ..50050;39

  Pierderi de acte 5029-5036

  Ministeriale . 50159-5030Ministerul Afacerilor Interne ; , . 5029--5030

  50305030503050305030

  50305030

  Ministerul Finantelár .. . , ...Ministerul Edueatiei Nationale 0,.,..,,Ministerul ApiirArii Nationale ,..Miuisterul Agriculturii i Domeniilor . .Ministerul Muncii., Asistentei i Asiguriirilor Sociale ,

  Administrative . 1....i..s. P...6 "'.

  Particulare . .. .... . -1

  ;

  .. 1

  ..... ...... 5030-5036

  Banca Nationalá a RomânieiCursul devizelor , . . f, *.

  e e o

  5036

  5080

 • 5006 WIONITORUL OFICIAL (Partea II) Nr. 152

  ANUNTURI MINISTERIALEMINISTERUL

  AGR1CULTURII 1 DoldENI1LOR

  Directiunea cresterii animalelorD-1 Mihailescu C. Constantin, fiind

  proclamat doctor in medicinä vete-rinarfi, cu procesul-verbal Nr. 1.441din 13 Dania 1947, Ministerul Agri-culturii i Domeniilor acorda d-luidr. Mihailescu C. Constantin dreptutde liberä practich a medicinii vete-rinare In ara.

  Se publica aceasta spre stiintageneralà.

  Nr. 208.896. 1947, Julie 2.,

  D-I Georgescu G. Gheorghe,fiMd proclamat doctor in medicinäveterinara, cu procesul-verbal Nr.;1.303 din 29 Mai 1947, Ministerul.Agriculturii i Domeniilor atordId-lui dr. Georgescu G. Gheorghedreptul de libera practica a medi-cinii veterinare in tara.

  Se publica aceasta spre stiintagenerala.. Nr. 208.955. 1947, Iulk4 3,

  - D-1 uteu Octavian, fiind pro-clamat doctor in medicina veteri.4tiara, cu procesul-verbal Nr: 1.370din 4 Iunie 1947, Ministerul Agriaaulturii i Domeniilor acordadr. Suteu Octavian dreptul de liberä.practica a medicinii "veterinaret ara:

  Se publica aceasta spre stlinta:a.enerala:

  Nr. 208.957: 1947, Iulie 3:

  - D-1 Mira I; 'Aron, fiind pr6-1alamat doctor in medicina veteri-j

  cu procesul-verbal Nr: 1.408din 9 Iunie .1947, . Ministerul Ägriculturii si Domeniilor, acordafir. Baird I: Aron dreptul de liberiaaactica a medicinii veterinare Iitarä.

  Se publica aceasta spre stiinta7

  Nr. 208.966: 1947," Tulle 3:

  - D-1 Varachiu I. Nicolae, fiindproclamat doctor in medicina vetea,rinara, cu procesul-verbal Nr: 1.367din 4 Iunie 1947, Ministerulaulturil i Domeniilor acorda d-luidr. Varachiu Nicolae clreptul de li-bera practica a medicinii veterinarein tara:

  Se publica aceasta spre stiintagenerala.

  Nr. 208.968. 1947, Iulie 3:

  2

  ANUNTURI JUDICIARECITATIUN1

  Curtea de Apel din SibiuD-1 Alfred Alfons Schebesch, cu

  domiciliul necunoscut, este citatvina in ziva de. 14 Julie 1947, ora 8,la aceasta Curte, spre infatisare, caintimat, in apelul facut de sotia sareclamanta Roswita Ana Maria Sella-besch, domiciliata in 'Sibiu, stradaCosbuc Nr. 20, contra sentintei cuNr. 48 din 1947, a Tribunalului Si-biu, sectia cunoscând ea dach nuva raspunde la strigarea pricinilsale, in ziva i ora susarätate, se vada hotarire in lipsa, potrivit art. 148din procedura civilà

  Nr. 792. Dos. 792/947:

  Tribunalul Ilfov, sectia Icivilo-corectionalit

  D-1 Felix Felician Lupu, cu do-miciliul necunoscut, este citat sävina in ziva de 8 Julie 1947, ora 8,la Tribunalul Ilfov, sectia I civilo-corectionalä, in calitate de parit;cunoscând ca daca, nu va raspundela strigarea pricinii sale, in zivaora susaratate, se va da hotarire uilipsi.

  In camera de consiliu.Nr. 13.695. Dos. 4.784/945.

  Tribunahil Ilfov, sectia ivtivilo-corectionalä

  D-na Kiraly Olga Elisabeta, näsc.Zak, cu ultimul domiciliu cunoscut

  Bucuresti, strada Theodor Spe-ranta, aleea B, Nr. 3, este citata savina in ziva de 12 Iulie 1947, ora 8,la Tribunalul Ilfov, sectia IV civilo-corectionala, spre infätisare, ca pa-/it'd, in procesul de divort ce i s'aintentat de care reclamantul DAM,Ernest Kiraly, domiciliat in Bucu,resti; cunoscând ca daci nu va rás-punde la strigarea pricinii sale, inziva i ora susaratate, se va da ho-tarire in lipsa, potrivit art. 148 dinprocedura civilh:

  In sedintä publica.Nr. 8.504: Dos. 2.054/947:

  Tribunalul Ilfov, sectia VIcivilo-corectionaM

  Ioan V. Hauta, eu dorniciliulnecunoscut, este citat sa vina, in;ziva de 10 Iulie 1947, ora 8, la Tri-tbunalul Ilfov, sectia VI civilo-corec-iVonala, spre infatisare in procesulpentru anularea casatoriei; cunos.,and ca daca, nu va raspunde la stri-igarea pricinii sale, in ziva si ors;susaratate, se va da hotarire in lipsa,potrivit art. 148 din procedura ci-

  Nr. 8.437; Dos. 3.094/9471.

  7 Tulle 1947

  Tribunalul CiucD-1 Szantai Eugen, lt.-col. In

  armata ungara, Lost atasat militaral Ungariei la Bucuresti, azi cu domicillul necunoscut, este citat sä vinain ziva de 18 Iulie 1917, ora 8, laTribunalul Ciuc, camera Nr. 42, spreinfatisare in procesul civil pornitpentru anularea actului de dispo-zitie, conform legii Nr. 645 din 1945,:ce i s'a intentat de reclamantii Cor-nisteanu Carol si Cornisteanudin Bucuresti, strada Vasile LascarNr. 142; cunoscând ca daca nu varäspunde la strigarea pricinii sale, inziva i ora amintite, se va proaceda conform legii.

  Nr. 11.723. Dos. 1.372/946.

  - D-1 Szántai Eugen, lt.-col. dinarmata ungara, fost atasat militaral Ungariei la Bucuresti, azi cu domiciliul necunoscut, este citat sä;vina in ziva de 18 Iulie 1947, orala Tribunalul Ciuc, camera Nr. 42,spre infatisare in procesul pornitpentru anularea actului de dispo-zitie, conform legii Nr. 607 din 1945,ce i s'a intentat de reclamantii Cor.,nisteanu Carol si Cornisteanu Elisa; .din Bncuresti, strada Vasile LascirNr. 142; cunoscand ca daca nu va',raspunde la strigarea pricinii sale;in ziva si ,ora amintite, se va pro.:ceda conform legii.

  Nr. 11.722. Dos. 281/947:

  Tribunalul Constanta, sectia ID-1 Stoian Stoica, de profesiune

  functionar, cu dorniciliul ne cunoscut,-este citat sa vina In ziva de 10 Iulie1947, ora 8, la Tribunalul Con-istanta, sectia I, spre infätisare Inprocesul de divort ce i s'a intentatde care reclamanta Silvia Stoica,!,de profesiune functionari, domiciiliata in Constanta, strada B. MilaneaNr. 82; cunoscand cà daca nu va:raspunde la strigarea pricinii sale,:In ziva i ora susaratate, se va da;botarire in lipsa, potrivit art. 148din procedura etVi';ä:

  Nr. 15.310. Dos. 1.646/947.

  Tribunalul Mures, sectia IID-na Török Susana, maritata, Kora

  tasi, cu domiciliul necunoscut, estecitata a se prezenta la Tribunalul.Mures sectia II, camera Nr. 50, inZiva de 12 Iulie 1947, ora 8, cajparita, in procesul de divort intentatde sotul sau Kortasi Caro4 çunoscind c5, in caz de neprezentareare:i

  acesul se va judeca In lipsa

  14.238L

 • '7 Iu lie 1947

  D-1 Tárkäny, Victor, cu ult. do,lniciliu ennoseut In or. Tg.-Murq, es.te;eitat a se. yrezenta la Tribunalul Mu:.weq, .seetiaI camera -;Nr. 50, In ziva"de 12 Tulle 1947, ora 8, ca pfirit in4)rocesu1 do AivOrt,' intentat de sotia saThrlchny"Irina, nkscue, Toth; elsuos-*ând ck In caz d6-neprezentare proce..sill se ya judeca tri

  Nr. 14.102. Dos. 1.105/947.

  Tribunalul bruscel, sectia I

  D-na Elena I. Igitailg. Stancu, Cuiltimul domiciliu cunoscut in corn:rurcareni, jud. Muscel, este citatäca in ziva de 8 Iulie 1947, ora 8, säving la acest tribunal spresare, ea pgritä, in proces de partaj;Ija neurmare se va proceda in lipsäconform legii:

  Nr. 18.504. Dos. 547/923.

  Tribunalul Nisäud, lu Distrita

  D-1 Popovici Anton, cu dorniciliutnecunoscut, este citat a se prezentafnaintea acestui tribunal cttrita., in ziva de 14 Iulie 194t, ora 8;pentru a fi ascultat, ca parit, in pro,cesul intentat de reclamanta DoingCAciulä; cunoscând cä in caz de ne,prezentare se va proceda conform;legii.

  Nr. 3.137: Dos. C. 463/946.

  Tribunalul prahova, sectia X

  PIONITORUL OFICIAL (Parfea II) Nr. 152

  D-1 &kaftan Ion ova, cu domici,liul necunoscut, este citat sä se pre,zinte in ziva de 10 Iulie 1947, orala acest tribunal, ea pgrit, in pro,cesul de divor eu soria sa; la ne,urmare se va proceda conform legii;

  Nr. 11.569. Dos. 1.294/947.

  Tribunalul ampulung-Mold.

  Pgritii Iohan si Iosefina Gretti;ambii fosti cu dorniciliul in corn:Moldivita, jud. Câmpulung, iar înprezent cu dorniciliul necunoscut,-Stint citati a se prezenta inainteaacestei judecitorii, in ziva de 1 Au,gust 1947, ora 8, camera Nr. 2, capgriti, in çauza civilä reclarnatäreclarnantul Than Ciornohuz, din co,muna Moldovita, jud. Câmpuiungipentru eliberarea unui act tabular,prin care sä i se recunoasa dreptulde propr. asupra imobilelor inscrisein corp. func., fase: Nr: 1.361, gcom. cad. Moldovita; in caz de neiprezentare se va judeca in lipskconform legii:

  Nr. 10.690: Dos: 2.140/946;

  EXTRACTE DE DECIZIUNITribunalul Ilfov, sectia IV

  civilo-corectionaldSentinta de divort Nr. 397

  Tribunalul admite actiunea dodespgrtenie intentati de Emil Stoe .nescu, din Bucuresti, str. BaiilescuiNr. 2, Grivita, contra sotiei salePaula Stoenescu, näscutä Petrenco;cu domiciliul necunoscut, cu petitiainregistratg sub Nr. 33.243 din 1946:

  Declarg desfacutk egsgtoria, con,statatg cu actul de cäsgtorie Nr. 86din 1944, al Primgriei

  Divortul se pronuntg, in favoareasotului reclamant:

  Cu apel:Datg si citith in sedintg publick-

  la 31 Mai 1947.Dos. 5.888/946:

  Tribunalul Ilfov, sectia yn.civilo-corectionalà

  Sentinta do diyort Nr. E51Tribunalul, in numele legii,

  räste:.Admite actiunea de divort inten4

  tatg de Silviu Pascal-Sguleseu, ctidomiciliul ales, pentru acest proces;la d-1 avocat C: Täutu, str. Gh:Palade Nr. 1, ap: 8, et: III eu pe-¡titiunea inregistratg la Nr: 28.36gdin 1945, impotriVa sotiei sale ye..ronica Skulescu, cu domiciliul necu-noseut:

  Declarä desfäcutg cäsätoria dintrenumitii. soti, efectuatk eu actul de,cäsitorie Nr. 1.688 din 1910, al Pri-imäriei municipiului Bucuresti, See-5torul IV Verde, Oficiul stärii civfle

  Divortul se pronuntg. in favoareasotului reclamant.

  Cu apel:, Data i cititä in sedint.g, publickla 26 Aprilie 1947:

  Dos. 5.104/945.

  Tribunalul Arad, SectiaPrin sentinta Nr: 161 din 4 Iunio

  1947, Tribunalul admite actiuneatentatä de care reclamanta MolnarMargareta, domiciliatä in 'Arad, si IAconsecintä declarg desfacutg, cg.sito,ria incheiatg in fata ofiteruluistare civilä din comuna Sânleani,detul Arad, la data de 27 August1921, intro reclamanta Molnar Mar,gareta i pgritul Molnar Alexandru: ;

  Divortul se pronuntii in favoareareclamantei:

  Cu apel:.Pronuntatä in.sedint5;.publicitIa;,?4

  Iunie.Z8794.7i

  0 007

  Tribungn(MdiC iècliaTribunalul, prin sentiqa de divort

  Nr. 100 din. 9 Iunie 1947 ,admite ac-tiunea de divort intentath de BiroGavril, ing. arhitect din Tg.-Mures,strada Mihai Viteazul Nr. 101, cu pe-titia inreg. la Nr. 3.857 din 31 Mar-tie 1947, contra sotiei sale Biro Ma-ria, ngscutg Szikszay, domiciliatä inorasul Linz, strada Leibnitz Nr. 17 A,Austria:

  Declarà desfacutá cdsgtoria dintreacestia efectuath prin actul de as-a-torie Nr. 467 din 29 Iulie 1942, dechtre ofiterului stärii civile din Buda-pesta:

  Divortul se pronuntä in favoareasotului reclamant.

  Cu apel:Data in .sedintä, public& la 9 Iunie

  1947.Dos: 630/947.

  Prin sentinta de divort Nr. 76din 2 Mai 1947, tribunalul a admisactiunea de divort intentatii de recla-manta Miko Rozalia, niscuat Moldo-yan, domidiliatá in Tg.-Mureq, stradaCuza Vodä Nr. 24:

  A declarat desfacuti cäsätoria In-cheiatg la data de 27. Ianuarie 1933intre Miko Rozalia i Miko Josif laOfiterul stärii civile din Ludus, jud.Turda, fárä cheltuieli de judecatä,din vina päritului Miko Josif, cu do-miciliul necunoscut.

  Dos. 2.011/946.

  TribunaluI Trei Scanne

  Tribunalul, prin sentinta de divortNr. 66, admite actiunea de divOrt, in-tentati de Csik David contra sotieiVeres Vilma, cu domiciliul necunos-cut i desface cisätoria incheintä la5 Mai 1933 in favoare reclamantuluisi din vina

  Cu apel:Datg í cititg, in sedintg publicä la.Iunie 1947:

  Dos. 339/947.

  Tribunalul, prin sentinta de di-vort Nr: 65, admite actiunea de di-vort intentatä de Ardelean Ana con-tra sotului oftu Bognar Iosif, cu do,

  wunoscut_si desface

 • 5008 BONITORUL OFICIAL (Partes II) Nr. 152

  toria incheiatà la 7 Iunie 1944 in fa-,.foarea reclamantei si din vina párie,tului.

  Cu apel.Dat5. i cititá In sedintä publicg la

  17 lunie 1,947:Dos. 328/947:

  JURNALE I ORDONANTE

  Tribunalul Bihor, aectia 11Reclamantii: Brânclas Alexandrasotia náscutä Tolvaj Maria, dom.,.

  in Oradea, au introdus. actiune coregtra pernilor: gotia lui Kiss Emeric,näscutá Tolvaj Iu liana, dom. In Ora-dea, strada Lzárá Vilmos Nr. 11;Tolvaj Stefan, dom. in America, Lac.kvanna; Tolvaj Alexandru, dom. InRakamaz, jud. Szabo lcs, Ungaria;':Tolvaj Gavril, dom. In Debrecen, str,Kisbegyesi Nr. 40, pentru iesire dinindiviziune asupra hnobilelor cuprhise

  coalele cf. Nr. 112, 99, 1.585 si 2.368IDiosig i Nr. 329, comuna Janca,'a fixat termen de desbatere la 14 Iu-lie 1947, inaintea Tribunalului Bihor-Oradea, sectia TI, etajul II, cameraNr. 132.

  Pâritii sunt invitati a se prezentala desbatere in persoanä, Inaintâi-du-si apararea lor in serfs.

  Páritii sunt chemati personal la in-.terogator.

  Dos. 1.185/946.

  Judeciitoria mixta Calafat Do lj

  Prin cererea inregistratá. la Nr:3.769 din 2 Aprilie 1947, d-na AnaGh. Balescu din comuna Smáxdanu,jud. Do ij, a cerut indeplinirea forme-lor legale, pentru constatarea mortiiprezurnate a sotului sàu,sergent Ba-lescu I. Gheorghe, ctg. 1933 din Reg:Depozit Sanitar Militar Central Bu-.curesti, dispärut in ziva de 4 Aprilie1944, din bombordamentul Anglo-A-merican, in localul garii de Nord Bu-curesti, de child nu se mai Stie nimicde el.

  In conformitate en prevederile art:24 al legii Nr. 293 din 1944, se invitätoti acei ce au stiri despre sergentulBalescu I. Gheorghe, ctg. 1933, fostcu ultimul domiciliu in corn. Smar-danu, jud. Dolj. dupe', data de 4 Apri-lie 1944, si comunice stiri Parchetu-lui Tribunalului Dolj, referindu-se laadresa Jud. Calafat Nr. 10.912 din 3Mai 1947.

  Nr. 10.908. -- Dos. 470/917.

  CONSOLIDARI I VALIDARIPETROLIFERE 1 MINIERE

  Primul-pmedinte al Tribunalului PrahovaComisiunea pentru regularea consolidarea

  drepturilor de coneesiulti petrohfere de pe./diva Tribunalut Prakova.Reelamanta Soc. Steaua Rom/Lin:VI

  din Bucuresti, bulevardill Carol I, Nr,17, nu petitia InregistratiL la Nr. 6.314din 1914, 0 Nr. 1,363 din 19417, ee for-meaze obiectul dosarului Nr. 26/944, acerut eonsolidarea drepturilor d.e comae-siune, si arondaro ce are asupra a 18parcele terenuri petolifere, situate Inconiuna Goruertul Cricov, jud. Prahova,luate cu aetelo tr. special Trib. Prahova,

  dela proprietarii urmAtori1. Ou actul tr. sp. Nr. 348/43, de Tri-

  bunalul Prahova:1, Dela Atina I. D. Vasilo, im teren

  de 4215 mp, plan 1199 ,,La Jariste- Va-lea Corhului", ve-cin eu: Andrei Grigore

  Gheorghe Gr. Cahn, Gleeorghe I.M. Udresen, Maria, St. Dumitresen most.Petro I. Udeseu prin. Petro P. I. dcleescu

  primaria pentra drumul Piseulai.2. Dela aceeast proprietari, im teren

  de 530 nap, plan 2/1.000, La Valea Ru-gii", veein cu Iona L CAtescu, FuldaP. N. Ionesea, most. Ioan Duanitru

  grin Vilarina Alex. P. Popescu,primaria pontru drumul Thateca Babei siposte drinn Glieorghe M. Manola,ehe.

  3. Dela *roan Gh. Popescu, terende 2.385 me, Plan 3/1.001, La Sttsoi",yodel. Filafteia I. I. M. Udrescu Ma-rioara M. GIL Nita, Maria D. N. Pope.seu, Paraschiva C. C. D. loan, StefanI. Barlau, Smaranda P. N. Udreseu, Du-mitru M. Burtoin i primaria pentradramul Bobee

  4. Dela Constantin N. N. Dinica, miteren de 2.200 mp, plan 4/1.002 ,,LaJaristea-Valea Corbului", vocin euGheorghe Gh. Dini Nieulae D.Gheorghe S. N. Nevi, Niculae S. An-drone, Ion S. Dinu si Dina- N. Diniape 2 parti.

  5. Dela acelaai proprietar, un teren1.315 mp plan .S/1.003, ,,La Jarestea",eciu cu: Gheorghe D. Dinieä., Nieulae

  D. Dinice, Stelian Ion Papa, priimeriapentru drumul Jaristei i Vatra Fanta-nei Jaristei..

  6. Dela Gheorghe i Niculae D. Dinic5.,un tereni de 3.660 mp, plan 6/1.004, Lajaristea-Valea Corbului", vecin cu:Dumitru L Saredru, Gheorghe S. N.tu, Dinea N. Dinjcuí, Constantin Nic. D.Dinka, primeria pentru drum si postedrum Grigore M. Gheorghe.

  7. Dela aceeasi proprietari, un tereude 1.495 rap. plan 7/1.005, La Jaristea-Valea Oorbulni", yeein eu: Atina T. D.

  Iulie 1947

  Vasile, mosf. Petra I. Neguleseu, prinAndrci P. I. Negulescu, Constantin N.N. Dinica, prirraria pentru druinul Ja-ristei i Vatra Fântanei Jaristei.

  8. Dela Floarea Gin D. Dinica, un te-ren de 1.565 mp, plan 8/1.006La Ja-riate", vecin cu: Maria Ion C. /slitu,larina Gh. N. I. Toma, Ivan Gr. Cilia,Stefan I. Barbu, Nilstase Gr. Calin, Eca,torina N. Gr. Galin Victoria Tudor St.Barbu.

  9. Pela Alexandrina A,. Gr.Andrei Gr. Cahn, teren de 1.815 mp,plan 9/1.007 La Valea Corbului" -meinou : Lucretia GIL P. I. Negulewu, 17-tuxanedra I. GIL Stefan Die, Ioana I. MataeheN. Vital-as, Gleeorghe I. M. Udrescu;Andrei Gr. Cu1in, Ghearghe Gr. Calin,

  primaria p.entru drumul Jadstei.10. Dela aceeasi proprietari, un teren

  de 1.195 nip, plan 1W1.008, La jaris-tea", vocin cu: Stefan Costea GIL St,Mitrea, Gheorghe GIL St. Mitrea, Tu...dose Gh. Mitrea, Gheorghe L M. Udreseapo 2 parti, Maria St. D-treson. gi Than LR. Popa.

  11 Dola Andrei Gr. Oä1in i Gheor-ghe Gr. Cellin, m teren de 5.376 rap,plan Nr. 11/1oc9, La Jaristea", vecineu: Alexandrina A. Gr. COlin, AndreiGr. C1in, Gheorghe, I. M. Udresen Pe2 pri,r0, Atina I. D. Vasile, mon. PetraI. M. Udresca prin Petre I. P. Udroseu

  primiiria pentru drumul Jaristei.12. Dela Ioana Prootul N. Ioneseu,Preotul N. Leveed', un teren de 7.800

  nip, Plan 12/1.010, La Valea Corbului"-yeein en: magt. Metaeho Angeleocu prin,Constantin M. Angelesca, pe 3 Parti,Alexandrina A. Gr. CAlin, Gheorghe I.M. Udreseu, Petre L Nogulescu, po 3parti i prima'ria pentru dramml Jaris-

  13, Dela Paluna T. D. Dinicà, unteren de 1.755 mp, plan Nr. 13/1.011La Valea Corbului", vecin cu: Ru-xandra I. Gh. St, Ilie, Ioana M. N.Vacarus, Sora St, St. Chira, Ste.liana St. Chira, most. Vasile Gr. Sara,ghie prin Niculae V. Gr. Sarghie,Maria St, D-trescu si Gheorghe LM- Udrescu,

  14. Dela Vilarina GIL N, I. Tomasi Ivan Grigore Calin, tin teren de5.825 mp, plan Nr, 14/1012, La ja-riste", vecin cu: Anica Ion I. T.AGheorghiu, Steliana C-tin, S. Väca.'v-rus, Nae N. Ianeu si Maria M. Mi.Nitu ambii pe 3 pärti, Niculae Gh,Calin, Maria L D. ninase, most. Pe-tre I. Negulescu prin Andrei P. LNegulescu, D-tru I. Sandru pe 2parti, Prim'aria pt. drumul ..Taristei

  drumul .eare deispayle pArgAa.

 • 'tale 1941 MONITORTIL OFICIAL (Partea II) Nr. 152

  15. De la loan N, Ionescu, tin teaten de -1,630 mp, plan Nr, 15/L013,

  Pist Baba", veein eu: Ion Cos-:*ee:Gh. tefauescu, Maria C, Gh...§tefänescu, most Ion Matache prinTudor L Matache, Gheorghc I. Ma-nolache, Stefan 'Gin Ion4à, Matache..st, Gh, Ioniá, Primäria pt, drumulPerilor si peste 'drum Alexandru M.Constantirt, Patina C-tin N. Gheor-ghe, Maria Ion Gh Sima i restulproprietatiii.

  16. De la aoelas proprietar, un te-ran de 1095 mp, plan 16/L014, LaPeri", vecin cu: C-tin R. Ionità zispropriatatu; ,stefan GL Ionita, Gri-gore C, Gh. Mihdescu, D-tru St. D,Matei, Ioan N. Ionescu, Tudor zisTudose Gr. Mitrea j Ioana Gh. M.Manolache.

  17. De la Elena Gr. N. Vasilescu,im teren de 1 ha, 7.660 mp, plan17/1.015, La Valea Carbului" vecincu: mo*t. Ion I. Burducea prin AnkaIon L Burducea pe 2 parti, Elena L.C. Stefdnescu, most. Patina Nastase,Gr: Cahn prin Niculae N. Gr. Cann,.Primaria pt. dnanul Jaristet *i dru-inul Cdräbu*esti *i peste drum IoanaD. Negulescu, Parana A. Gr. Mitree,Niculae Al. D. Rddulescu, Ion si Au-relia Al. D. Radulescu, ParaschivaP, R. Ionescu i Frusina V. A. Ne-cul a.

  18. De la Vilarina Ion Gh. Rad-aun teren :de 2,250 mp, plan NI..18/L016, La Strarntoare", vedn eu:Nae N. Ionescia si Maria M. Gh.Nitu ambii pe 3 pärti, most. IvanGrigore Cahn prin Rada Al, P. Po-peseta Rada Petre N. Ionescu pe 3

  Primaria pt. drumul Bobei sidrumul Stramtorei care desparteparcel&

  S'a fixat ziva de 23 Julie 1947,.ora 10 dim., pentru ceroetarea si ju-decarea cererei dc consolidare la lo-calitate,

  Se vestesc toti aceia care ar pre-tinde vreun drept asupra terenurilor

  mai sus, sa-si formuleze preten-tiunile lor prin petitiuni scrise, a-

  rdresate primului Presedinte al Tri-bunalului Prahova, cu cel ptttin treizile inaintea termenului fixat, iarproprietarii pot adresa contestatiipand in ziva termenului de jude-'eatä.

  Nr. 7.109/1947, Iunie 16.

  Reclamanta SOC. Steaua Ro-'mama. , din Bncuresti, b-dul Carol INr. 17, ea petitia inreg. la Nr. 6.325din 1944, ce formeazd obiectul dosa-rului Nr. 37 dir 1944, a cerut con-solidarea drepturilor sale de conce-

  slime i arendare ce are asupra a 18parcele, terenuri petrolifere, situatein comuna Gornetul-Cricov, judatulPrahova, luate cu. actele i dela un-matoriii proprietari:

  Cu actul tr, spec. Nr. 259 din 1943,'de Tribunalul Prahova:

  4: De la Grigore M: Gheorghe, ttnteren de 2.620 rn.p plan 1/963, Lajariste", vecin cu: most Petre 1.Negulescu prin Andrei P. I. Negu-lescu, Primäria pt. Vatra Fantaniijaristea, drumul Jaristei *i alt drum

  peste drum Durnitru Ilie SandruiGheorghe D. Dinica, Nculae D. Di-nicd, Dinka N. Dinicä, Ion MatacheN. Väeäruq, Alexandru M. N. Vdca.rti*, Cornan N. T. Patm i FotacheGh. Gh. Joan,

  2. De la Minea Ion T. Gheorghiu,un teren de 4.545 m.p., plan 2/964,La Boba Strâmtoare", vecin cu:Rada P. N. Ionescu, Coman M. Gh.Tache, Const. Gh. Tache, Primariapt. drumul Bovei peste drum PetraSt. I. Pope, drumul Vechi Va lcel fost'drtunul Stramtorei i peste drummost. Ivan Grig. Ca' lin prin RadaAl. P. Popescu i drumul Stramtorei.care desparte Parcela,

  3. De la Coman M. Gh, Tache, unteren de 2025. mp, plan 3/965, LaStramtoare", vecin Minea Ion T.Gheorghiu, Const, Gh, Tache, Nicu-lima T. P. .Alexandru, Primária pt,idrumul Bobei i peste drum Ion P.Alexandra si preot N. Ionescu,

  4. De la Ana N. C. Stanciu, un te-ren de 1,250 m.p., plan 4/966, La

  -Susoi Dulgeanu", vecin Cat: StefanGh. L Proprietaru, Ion Gh. Cahn,Coman N. T. Paun, Prianäria pt, dru-mul Susciului i peste drum TomaPetou Anton,

  5. De la Nae N. Iarieu, tut teren de3,035 m.p plan 5/967, Valea luiEne Piscu", vecin cu: Gheorghe Gh.

  most loana Andrei Ionitaprin Petre A. M. Ionita, Maria D,R. Nita. pe 2 pi-14i, Pauna StefanL Barbu pe 2 parli, Radu Al. Cose-rearm si Niculac S. Rddulescia am-bii pe 2 parti, Mihalache N. Iancudrumul Piscului care desparte par-oela, Valea Cdrbunestilor i pestevale Gheorghe Gli. Ionita, Valea luiEne si peste vale Chiva C. Mihdescu.

  6. De la Coman N. T. Palm, un te-ren de 6.480 m.p,, plan 6/968, LaStramtoare", vecin cu: Ana T. St. T,Chira, Petre L Macovei pe 2 partd,Grigore Dumitru C. Nitu, Maria Al.C. Iancu, most. Mihalache Ristuleseuprin Eugenia Gh, Popescu, drumulStramtorii care desparte paroela,drumul Vechi fost drumul Stramto-

  5009

  rei-Velcel i peste drum Dumitru D.P. Popescu si Eugenia Gh. Popescu.

  7. Dela acelas proprietax, un terende 975 m.p., plan 7/969, La SusoiDulgeanu", vecin cu: Ana N. C.Stanciu, Ion Gh. Cahn, Primaria pt.drum *i paste drum Toma PetalAnton.

  Cu actul tr. spec. Nr. 277/943, deTrib. Prahova:

  8, De la Enache Gh. I. Burducea,un teren de 5.425 m.p., plan 8/970,La Odae Stramtoare", N.-recin cu: E-lena Crr, N. Vasilescu, Petre M. aur-ducea, Primaria pt. drumul Oddei sipaste drum Stelian St. Chira, Nicu-lae M. Burducea pe 2 parti, ValeaCeptureanca i peste vale GheorgheP. Negulescu si Manta Gh. N. Dime.

  9, De la acelasi proprietar, un te-ten de 5,960 m.p,, plan 9/971, LaOdae Stramtoare", vecin cu: most.Costea Ghica Ioth. prin Ion CosteaGhica Ioni, Elisabeta I. M. Burdu-tea, Vasile R. Coman, Primaria pt.drumul Oddei, drumul vcchi, valcelfost drumul Stramtorii si peste drumGheorghe Gh. Ionitä i Ndstase'Cann.

  10. De la aoelasi proprietar, un te-ren 'de 3,965 rrap., plan 10/972, LaOdae'', vecin cu: Alexandrina M.Ionitai, Elena Gr. M. Vasilescu, most,Tudor M. Angelescu prin Vasilica M.St. Barbu pe 2 parti, Primdria pt.drumul Paraginilor i peste drumNiculae M. Burducea.

  11. Dela Dumitra Nastase M.Stoica, un teren de 2.880 nap., plan11/973, Valea lui Ene", vecin cu:C-tin R. Ionià zis Proprietaru, IonD; Cot, Gheorghe S. Nitu. i IoanaGh, M. Manolache,

  12. De la Tudora Ion I. Tutunea,un teren de 1.930 m.p., plan 12/974,La Jariste", vecin cu: Ndstaae Gr.Cahn, Alexandru M. Proprietaru,Luxita I. C. Carapeanu, Durnitra.D,D. Popescu. Primaria pt. drum sipeste drum Tache P. Alexandru.

  13. De la Ana N. D. Dinica, un te-ren de 940 nap. plan 13/975, LaOdae", vecin cu: Sora St, St, Chira

  Stelian St. Chira, ambii pe 2parti, Anica M. Gh. Co*ereanu, Ma-ria D. C. Iancu,

  14. De la Sora St. St. Chira si Ste-lian St. Chira, un teren de 5,720m.p,, plan. 14/976, La Valea Corba-lui", vecin cu: Maria P, M. Dinica,8-tefan I. Barbu, Nästase Gr. Ca linpe 2 parti, Ecaterina N, Gr. Olin,Maria D. C. Iancu, Ruxandra I. Gh.St. hie, Ioana I. M. N. Vacarus,Piduna T. D. Dinica, most. Uta Va-sile Gr. Sardhie grin Niculae V. Gr.

 • 6010 RION/TORM 0FICIAII (Polies Nr. 152

  Sirghie, moot. Alexandria tdulescuanume Niculae Al. D. Rädulescu,Ian i Aurelia Al. D, Riidulescu, Pa-raschiva P. R. Ionescu, Fnisina V.A. Necula, Primäria pt, drumul Ja-riotei i drumul Piscului care des-parte parcela.

  15. De la aceiaoi proprieteri, un te-ren de 3,425 m.p., plan 151977, LaOdae", vecin cu: Coman M. Gh. Ta-che, Maria D. C. Iancu, Ana N. D.Dinia pe 2 pärti. Anica M. Gh. Co-oereanu *i Primaria pt. drumul Odaei

  alt drum.16. De la Ioana A. R. Gheorghe,

  un teren de 1,460 m.p., plan 16/978,La Valea Corbului", vecin cu: Ma-ria L N. Toma, Nästase Gr. CälinEcaterina N. Gr. Cahn, ambii pe 2pärti, moot. Alexandru RAdulescu:Niculae, Ion oi Aurelian Al, D. RA.dulescu, Paraschiva P. R. Ionescu,Frusina V. A. Necula i drumul Pis-cului Care desparte parcela,

  17. De la Maria P. M. D. Dinka,un teren de 1.380 m,p,, plan 17/979,La Valea Corbului", vecin cu:fan I. Barbu, Sora St. St. Chira,Stelian St. Chira, Primäria pt, dru.mul Jariotei, Isvorul Fântina Jarítei i peste isvor Sora St. St, Chira*i Ste lian St. Chira.

  18. De la Grigore D-tru C. Nitti, unteren de 1.810 m.p., plan 18/980, InBoba", vecin cu: Manda P. Gr. U.drescu, C-tin R. Nitu, Ion R. Nit;Elena E. Nitu, PAuna St, L Nitu, Bä-!aa C. Teodorescu oi Anastasia N,Cârstea. .

  S'a fixat ziva de 23 Iullie 1947, ora10 a. m., anul 1947, pentru cerceta.rea oi judecarea cererii de consoli.dare la localitale.

  Se vestesc toti aceia care ar pre.tinde vreun drept asupra terenurilerde mai sus, sä-oi formuleze preten.ttiunile lor prin petitiuni scrise, adre.sate primului preoedinte al Tribuna-lului Prahova cu cel pufin trei zileinaintea termenului fixat, iar -Pro-prietaiii pot adresa contestatiki pingîr ziva termenulni de hide-mtg.

  Nr. 7,253, 1947, Iunie 16.

  Reelamaifa doe. Steaua-Roma,na", un Bucurest,i, bulevardul CarolI_Nr. 17, en petitia inreg. la Nr. 6.323din 1944, ce formeaz1 obiectul dosaruluiNr. 35 din 1944, a cerut eonsolidareadrepturilor de concesiune si arendare eeare asupra a 18 pareele de terenuri pe-trelifere, situate in comuna Gornetul-Crieov, jud. Prahova, luat en acteledela urmatorii proprietari coneedenti:

  oLi .actul transcris special la- Nr. 10'7din 1943, de Triburtalul Prahova:

  1. Dela Nieulae M. Burdueea, un

  6

  ken de 1.315 mp, Plan 1/908 La Boba','vecin en: Gheorghe Ion Manolaehe, pedouil Pärti, Catrina I. Burducea pe treipa/4 Elena C. StefAnache, P5una T.R. Dinieä, Elena I. C. Stefäneseu, pedouà pri, Parasehiva A. D. Popescu,Primäria pentru drumul Poteca Bobei

  peste dram Ana M. Gli. Ionescu.2. Dela Tudose Gr. Mitrea, un; teren

  de 725 rap, plan 2/909, La Valea Ru-gii", vecin cu: Minea I. T. GheorghiaPe dou5 pärti, Aniea OnofreiPAuna T. D. Dinieä si Tudor D. Di-nic5.

  3. Dela acelasi proprietor, un terende 1,580 mp, plan 3/910, La Valea Ru-gii", veein ea: Piiina T. D. Dinieä,G:tin I. C. Gh. Mihäescu, Ion I. Gr. Mi-trea, Primäria pentru drum si pestedruin Aildreiana R. St5neseu.

  4. Dela Ion Gr. Mitrea i Tudose Gr.Mitrea, un teren de 4.680 mp, -plan 4/911, La Punta", yecin Cui GheorgheM. Manolache, Nastasia N. D. CATO:ea;Ion N. Cretu, Isvoral Steämtäroipeste isvor Victoria N. V. Popeseu,lorgu M. Burdueea i Niculae M. Bur.ducea.

  5. Dela COnstantin. Sp. Gh. M5rgärittun terén de 2.765 mp,plaM 5/912, 'LaDealul Bobei", vecin cu: most. SpireaOh. MArgitrit .prin Ion Sp..-Gh.

  pe trei parti, P5una Nie. I. Mihai,Maria P. M. Burdneea pe douii Parti,D-tru. C. laueu, Rurandra M. Stoica;Nistase M. Stoiea; Maria F. T. T...Gheorghiti, Petre I. T. 'Gheerghia, Ana,Alet. P. Prone, Coman Niculae T.Pämn, primAria Pentin drumul Bobei

  peste drum Stelian Gr. Mateeseu.6. Dela aeelasi proprietar, im teren

  de 415 mp, plan 6/913, La.:Boba", ye.!ciri eu-: most. Spirea Gh. MiirgArit prigon- Sp. Gh. Märgarit, Petre I. T. Ghe.,orghiu, Miiiea I. T. Gheerghin, OlimpiaC. M. Tache, Alexandra P. P. P.0.7.peseu, Dine5 P. E. Popesea, prirairiapergru drumul Bobei peSte druMElena St. Gr. MaiOseita,

  7. Dela oeclasi proprietar, tin terene 1.810 mp, plan. Nr. 7/915, »La Valea

  vecin cu: most. Gheorghe CiEprin. Nastase Gh: C5lin, Ton C. NAstase;Ion Matache, N. Väelirus, NieulaeAurelian Al. D. Räcluleseu, ParatchiVaP. It. Ioneseu, Sultana C. OlteanuEufrosina Neeula.

  8. Dela Piluna T. D. Dinie5, un$ tere4'de 4.500 mp, plan 8/916, La Yalea Rwgii", yeein eu: most. Gheerghe St. Dimaprin Radu P. Radrt Maria I. N. TomaiConst. I. Ohiru, Gli. Mihgesen, Tudesd..-Gr. Mitrea, primitria pentru dri4mspeste drum Andreiana R. Struaescu.

  9. Dela acéeasi proprietar terende 1.020 mp, plan 9/017, Ira Bobo";vegin ea: Aqa 'Al. R. Dineseu, D-1ra-Dal

  7 Iulie 1947

  P. Popeseu, Päupta D. Oh. Popeseu,most. Rita Costache Gh. Manolescu,prin Toana I. M. Väeärus.

  10. Dela Maria St. Dumitreseu, unteren, de 4.370 mp, plan 10/918; LaValea lui Ene", vegin en: Gheorghe I.

  Udrescu, Chira Oh. T. Cot, AnieaM. C. Iancu, Rada P. N. Ionesen, Ana

  C. Ionescu, Arina I. D. Yasile,Manda Stt. St. Barba, primiiria pentradrumul Valea Rugii si peste drum Ion1M. Angeleseu.

  11. Dela aeeeasi proprietara, un tereade 7.150 mp, plan 11/919, In Peri";vecin en: Andrei Gr. Gälin, GheorgheGr. Cälin, Nä.stase Gr. Gitlin, primariapentru drumul Perilor i drumul Valealui Ene.

  12. Dela Dragne Ion N. Moisoiu, un.teren de 1.865 mn, Plaid 12/920, LaBoba'', vecin en:, NAstase Gr. Calin,Afaria D. N. Popeseu, pe trei pgrti, 'Xn-dreiana I. CAlineseu, Steliana P. lapasi'4ndrei D. Celin, Aneta N. I. Nieu, An-drei Gr. Min, Piluna M. I. C. Predo;Päuna I. Burdneea, moot. SmaranklaIvan prin Ivan Grig. CaliniMolt. Ivan Grig. Cann prin VilarinaGh. N. Toma.

  Dela Smaranda St. St. I. Barbu,Stelian St. I. Barbu, un toren de

  2.720 mp, plan 13/921, La Susoi", ve-eirg eu: Ion C. lama Chiva I. -T. Ma-povei, Nieolae I. T. Macovei, PloareaGh. Gh. Barlaboi, Leanlea N. Ghiti,garia I. T.-Maeovei, Dumitra I. SandraPe trei pi, pr.imaria pentru drumull

  peste drum Dumitrú I. San-4TU.

  Cji actul transeris special 1 Nr. 122din 1943, de Tribun.alul Prahoya:

  14. Dela Stefan Barbu, un teren de1 ha, 2.085 nap, plait 14/922, La Smiooi", yeein eu: Rena T, Gh. Ristulescape douii profi, Smaranda Petre M..;Udrescu, Parasehiva C. C. D. Ion, Gh.Popeseu, D-tra M. Burtoi pe trei parti,Smaranda P. N. Vdreseu, Tudose Gr.lVfitrea, Idana T. Or. Ristuleseu Pe dou5

  Chira Gh. I. Cot, Aniea M. Co-sereanu, Nieulae M. Coman, primäriaPentru drumul Susoiului i peste drumSteliana C. Iancu i Dumitru. T. Sandra.:

  Dela Maria p. O. Inneu, un Ad.ren de 1.675 ruP,..Plaa,15/923, La St.

  vecin. cu : Elena Gr. N. Yasi,lescu, Coman N. T. PäinMaria D. P.Zamfir, Dumitra D. P. Popeseu, Nae N.Ianeu, Maria M. Oh; Nita; Leana S.Gh. Alexandroiu, lea N. B. Burducea, Molt. Gli. lordadie'derkitgkpr4a Eu.1genia Gh. Iördaelie, Petre M. Burdugcea, Coman M. Oh..gache, Sera St. SV.Chira1 Stelian- St: Ohira, 'Ana N. D;:iDinka, Aniea M.anruja pp_ntru Ariunt,

 • Tuliel-947

  IprguK. Burducea, n teren. de 3.429plan Nr.;16/924, t;a ve-

  *in7e-toeStan Oh. -1614.4 pe doug prtrti,O. G-h M. Manolache, Nic. M.

  -Burdueea, Isvorul Strámtorei i pestesvoreNastasia N. V. Carstea, Ion Gr.Mitrea, Mitrea.

  Cai.actul transeria special la Nr. 1521943, de Tribimalul Prahova: ,

  17. Dela Andrei Gr. Mitrea, un terende 720 mp, Plan 17/925, La Siliste",yeein eu: Anica N. I. Ionitg, Ion D. Gh.(Arsene, Tinca C. Gh. Milrggrit, Stelian!

  Chira, Alex. R. Nitu, GrigoreSárgbie i drumul Silistei, care desparteParcela.

  18. Dela Maria Ion R. Dinescu, unteren de 1.250 mp, plan 18/926, Lr:.Boba", vecin cu: Serban I. Miclescu;Smaranda N. N. Dincg, Pguna N. I.Mihai i primgria pentru drumul Dobei.

  S'a fixat ziva de 23 Iulie 1947, oralo a. in., pentru cereetarea si ¡udeca-rea eererii de consolidare la loealitate.

  Se vestese toti acei care ar pretinde'yireun drept asupra terenurilor de maiSus, s,4i formuleze pretentiile lor prinpetitiuni scrise, adresate primuluiepre-Sedinte al Tribunalului Prabova, cu celutin trei zile Inaintea termenului fi-xat, iar propriefarii pot adresa contes-tatii pang in ziva termentilui de jude-eatg.

  Nr. 7..423. 1947, Iunie 16.

  Soc. Steaua Românä" din Bu-curesti, b-dul Carol I Nr. 17, cu pe-titiile inregistrate la Nr. 6.319 din19444i Nr. 1.365 din 1947, ce for-meazä obiectul dosarului Nr. 31 din1944, a cunt consolidarea dreptu-rilor sale de concesiune si arendarece are asupra a 18 parcele de tere.,nuri petrolifere, situate in comunaGornetul Cricov, judetul Prahova,luate cu actele si dela urmätorii pro-prietari concedenti:

  Cu actul transcris special la Nr.1.176 din 1942, de Tribunalul Pra-hova:

  1. Dela Niculae I. Mihai, un terende 1.890 mp, plan 1/836, La Siliste",vecin cu: Ion M. Angelescu, Dinc5,R. Nitu, Chiva P. Alexandru, IoanaN. N. Gr. Cälin, Ioana Gh. M. Ma-nolache, Stelian Ionescu, GheorgheGh. Ioniá si Vasilica Gh. Gh.

  2. Dela acelasi proprietar, un terende 5.010 mp, plan 2/837, La CoastaBobei", vecin cu: Gh. Gr. Cahn, An.,drei Gr. Csálin, Ion Gh. M. Udrescu,Const. Gh. Märgärit, lt.-col. F. Cri-coveanu, Maria I. L R. Popa, isvorulValea Rugii si pe5ite el Iordache I.R. Popa i Dina R. Nitu.

  MONITORUL OFICIAL (Partea II)Nr. 152

  3. Dela Palma N. I. Mihai, un:teren de 1.110 mp, plan 3/839, LaBoba", vecin cu: Maria I. R. Di4nescu, Manda N. N. Dined, Mihai Gr.Mateescu, primäria pentru drum.

  4. Dela aceasi proprietard, unteren de 2.160 mp, plan 4/839, LaBoba", vecin cu: Gheorghe Gr. Ma-4,tei pe3 pärti, Nastase Gh. Cahn,Maria T. M. Burducea, Ion S. Gh.Märgärit pe 3 parti i C-tin Sp. Gh.,Margilrit pe 3 pärti.

  5. Dela aceeasi proprietarg, unteren de 940 mp, plan 5/840, La;Baba", vecin cu: Dined P. P. Po-pescu, Alexandru P. P: Popescu,Gheorghe G. Matei, Grigore T. Gh:Tomulescu si primaria pentru dru.mul Bobei.

  6. Dela Elena Gr. N. Vasilescu, unteren de 2 ha, 5.960 mp, plan 6/841;eLa vecin cu: lt.-col. Foetache Cricoveanu pe 4 pärti, Manda.T. Vasilescu, Andrei T. Barbu, NaeN. Iancu pc 5 pärti i Marioara M.Oh. Nitu pe 5 párti:

  Cu actul transcris special la Nr.;1.193 din 1942, de Tribunalul Pra-,hove.:

  7. Dela Ioana Nic. II. Gr. Citlin;,un teren de 1.530 mp, plan 7/842,La Siliste", vecin cu: Niculae I.hai, Chiva P. Alexandru, Stefan Gh:I. Proprietaru, lt.-col. F. Cricoveanu,Sultana O. Ruxandra, Ion C. Gh:Stefänescu, Gheorghe Gh. Ionit5,Vasilica Gh. Gh. Ionitä:

  8. Dela aceeasi proprietara, unteren de 2.090 mp, plan 8/843, La

  vecin cu: Miclea St. Pro-prietaru, Ioana Gh. Manolache, Porn-1pelutä R. Gh. St. Proprietaru, StefanI. Barbu si Elena Gli. Ciocardel:

  9. Dela Nästase Gr. Cahn, unteren de 2.050 mp, plan 9/844, InPeri", vecin cu: Maria St. D-trescu,Andrei si Gheorghe Gr. Cilin i pri-märia pentru drumul Valea lui Ene

  drumul Perilor.10. Dela acelasi proprietar, un

  teren de 1.200 mp, plan 10/845, LaValea Rugii", vecin cu: Rada P. N.Ionescu, Ioana I. Cátescu, Ion C. Gh:Ionitg, Maria C. Gh. Ioniä, Petre A.M. Ionitä, Iordache A. M. Ionitä, An-drei M. Ionith i erimaria pentrudrumul Bobei.

  Dela acelasi proprietar, unteren de 1.060 mp, plan 11/846, LaBoba", vecin cu: Maria D. N. Po-pescu pe 3 parti, Andreiana I. Cali-nescu, Dragna I. N. Misoiu pe 3 pärti

  Päuna M. I. C. Preda.12. Dela Maria D. N. Popescu, un

  teren de 890 mp, plan 12/847, LaBoba", vecin eu: Catrina. I. I. Bur.4

  ducea, Elena I. C. Steffinescu, Pet:M. Burducea, Andreiana I. Cillinese:-Dragna I. N. Moisoiu, Ndstase G.Win pe 3 pirti si Patina M. I. G.Preda.

  13. Dela Andrei si Gheorghe Gteren do 2.100 nip, 1,,

  13/848, La Peri", vecin cu: Nästa,Gr. Chlin, Ruxandra I. M. .Angeles;e .Niculae I. R. Serghie, primäria pen-tru drumul Perilor, drumullui Ene i peste drum Petre Negu-lescu Atina I. D. Vasile.

  14. Dela aCeeasi proprietatii, unteren de 5.735 mp, plan 14/849, LlValea lui Ene", vecin cu: most.Gheorghe Ionescu prin Alexandrin...Gh. Ionescu, Maria St. D-trescu,insária pentru drumul Valea lui En -.drumul Perilor i peste drum Rad'tP. M. Ionescu, Stet Gh. Ionitä, Ma-tache St. Gh. Ionitä. si Petre Negu-lescu.

  15. Dela Enache Gh. I. Burducea,un teren de 4.450 mp, plan 15/850,,,La Valea Rugii", vecin cu: ElenaGr. N. Vasilescu, Gheorghe si An--drei Gr. Cahn, Petre M. Burducea

  Nästase Gh.16. Dela Leanca N. Gh. Ghitä, un

  teren de 1.400 mp, plan 16/851, LaBoga", vecin cu: D-tra Dina. P. Po-peseu, Ioana N. Angelescu, Ioana C.Gh. Ristulescu, Iorgu M. Burduceasi Fauna .D. Gh. Popescu:

  17. Dela Niculae M. Coman, unteren de 2.570 mp, plan 171852, LaSusoi", vecin cu: Stefan I. Barbu,Anica M. Cosereanu, Manda P.Udrescu si primäria pentru drumulSusoiului.

  18. Dela acelasi proprietar, unteren de 2.675 mp, plan 18/853, LaSusoi", vecin cu: Stefan Gh. I. Pro-prietaru pe 2 pärti, Ioana P. L Ne-gulescu, Gheorghe P. I. Negulescu,Filofteia I. M. Udrescu, primariapentru drumul Susoiului i pestedrum Stefan Gh. Ionià zis Proprie-taru.

  S'a fixat ziva de 23 Iulie 1917,ora 10, pentru cercetarea i jude-carea cererii de consolidare la loca-litate.

  Se vestesc top acei care ar pre-tinde vreun drept asupra terenu-rilor de mai sus, sä-si formuleze pre-tent.iile lor, prin petitiuni scrise,adresate primului presedinte al 'hi-bunalului Prahova, cu cel putin trelzile inaintea termenului fixat, iarproprietarii pot adresa contestatii.'Ana In zitia termenului de judecati:

  Nr. 7.55L 147, Iunie 16.

  ir

 • 5012 MONITOTWI; ÖFICIAT3 (Parfea Nr.

  Pbe. Stein:a Ito-mink" diu Bueure0i, bulevardul Ca-

  Nr. 17, eu petitia turegistratä laNr. 6.313014, i Nr. 1%362/947, ce for-meazi obiectul dosarului Nr. 25/944, acenit consolklar-ea drepturilor de con-

  ..cosinne i arendare ea are asupra a 16parcele terenuri petrolifere situate Incomuna Gornetul Cricov, sud. Prahoya,

  Cu aetéle i dela urnigtorii .pro,prietari

  Ou actur transcris NI% 348 din1943, de Tribunalut Prahova:

  1. Dela Vilarina I. Gh. Radu, un. te-ren de 5:685 mp, plan 14.017 LaSuol, vecn C1.1. : Comm N. T. Pgun,Maria D. Z. Radu, Dumitru I. Sandra,Stelian C. Iancu, Maria O. N. T. PA,un Anica L T.'Gheorghiu, D-tru D.P. 'Popescu, Maria Al. Q. lancurea C. I. Dutulescu, Gheorghe 61. Io..nità Ì PrimAria, pentru drumul Su-

  aetul transcris special .Nr. 360J1943 de Tribunatal PraboVa.:-2. Dela Ghearghe N. Ianen, tin O-

  ren de 3.050 mp, plan 2/1.018, ,,PePisa Va1,e lui Ene", vecin eu: Nae N.lancu, most. Floarea Grig. N. Bueeantprin N. Buceanu, Valea Cgrgbuse.stilorsi peste vale, Gheorghe GE. Ionit5,Valea lui Ene, i pests yale Chiva Q.Mihgeecu.

  3. Dela Stefan T. Barbu, un teren de2.990 mp, plan 311.091, La: ValeaCorbnlui", ,yecin eu:. Victoria T. St.

  Floarea Gh, D. DincA, NOstase.Gr. Crglin, Ecatierina N. Gr. Oglin, pri-märia pentru drumul Jaristei, Maria P..M, P Dincà, Sora St, St Mira, i Ste-lian St. Chira.

  4. Dela Petre M. Burdneea,ran de 3.00 mp, pIan 4/1.020, La Va.-lea Rugii", vecin cu: Enache GE, I.Burduces, Gheorghe th. Oä1n AndreiGr. CAlin, Niculae M. Bnrducea i NA's-taw Gh. Ciilin.

  5. Déla acelasi proprietar, un terende 1.230 mp, plan 511.021 La Reba",vecin eu:. ParaschiVa A. D. Popeseu.,Vasile R. Comm; Filofteia I. Gh.uità, Nioulas M, Burducea i primariapentru drunral: Poteca Bobei.

  6. Dela Niculina A. P. NeguleSeu, unteren de 1,533 nip, plan 6/1.022, ValesPgrulni", vecin en:_ Filoftela P. SfirghieV5eilrus pe 3 parti, Ruxandra I. It.

  Nita, Sevasta A. M. Munteanu, prim5-ria penttru druMul Pucioasa,VAlceana Valea Pgrului 1 paste -glee%Andreiana I. V. Calinescu.

  Dela aceeasi prOprietarà unten de 1.470 nip, plan 7/1.023 La Va.lea Rfugii", vecin eu: Stella:* St. Chira,Sera St. St. Cihira,' Ion. Mt. N. Vilearu§,

  8

  152

  Trdor D. Dinicà, fi Plana T. D, Dinickambii pe 2 pkrti.

  8. Dela Dinc5 N. Dinic5, sun teren de2.97O mp, plan 8/1024 ,,La Jariste Va-lea Corbului"', vecin cu: Gheorghe D.Dinick Niculae D. Djujeä, C.-tin N. D.

  Niculae R. Androne, MatacheN. St. Mitrea, primäria pentru..dumul.Jari*tei, alt drum si peste,drumuri IonM. N. Vile5rus *A .Alexandru N. M. Và-eàrus.

  9. Dela Ion I. I. Burducea un terende 1.395 mp, Plan 911.025, La Boba",veein C11 Ioana Gh. *erban, Patina M..I. C. Preda, Petra Burducea j PiinnaD. Gga. Popescu.

  10. Dela acelasi proprietar 1.0 torah'de 775 rap; plan 10/1.026, La Boba",keein en: Elena I. C. Steanescu, AnaAl. R. Dinescu, Vasile R. Coman si Pa-raschiva A. D. Popescu.

  11 Pala Petro I. T. Glieorghiu, unteren de 3.1810 mp, plan 11/1.027, ,,Va-lea" lui Ene". eu: Maria N. Mi..hai, Dinc5. N. Dinica,-Niculae A. P. Ne-gulesen, Ioana T. D. Ghifi, Piiuna D.Popesen, Andreiana I. CIlineseut, nioçt.Petro Neguleecu, prin Andrei P. Ne.guleseu i Grigore Oh. Nitescu.

  12. Dela Chiriaehitg Gh. Ghità, unteren de 1.500 mp, plan 12/1.028, LaSimion", vecin en: Constantin Gh. Mgr-ggrft, Anica M. Copreanu Manda P.M. Udrescu, Elena C. Stefan, Gheor-ghe Tonifg, proprieiarn i Prinugriapentru dumul Bobei.

  13. Dela Ioana V. StrOesen,rem de 3.710 mp, plan 13/1,030, ,,LaOche", vecin oaf Ioana N. M. Buidu-cea, Leanca Simidu Gh. Alexandroiu,Meta C: Punka, GE. Gh. lonità, most.Costea GIL Ionitk prin Ion O. Gli.

  Manda Dima, Nlculae N.Iantu, pe 2 primäria pentru (Ira-mul StrAmtorii i peste drum Stan Gli.Ionitk Nastasia N. Cirsted, Most..lionRadu SArghie prin Tqma Ton R. Mr-ghie.

  14. Dela. preott Petra I. Micteseu, im'teren de 2.710 nip, plan 14/1.031, LaValea lui Ene",. :vein eu: Maria S.preot N. Tonesen, Niculae L Tt. S'ar-ghe, Tonia T. R. SArghie, Elena. St. Ionità Toana Gr. I. Rg_auta, Ecaterina D. Scarlat, IonConstantin si Dumitru N. Mihai, pri-m5,ria pentru drumul 05,r5bus2stilor Sipeste drum Elena L-Cr: Stegneseu,ceaua, Valea /*A Ene i pests *vralcea,Chiva ci. MiMescu.

  15. Dela Ruxandra I. Gli. St. Ilia, unteren de 11.855 mp, plan: 15/1.029, IiaValea Corbului" *oak:, ea: Sora St.St. Chira, Steliana Mira:, Maria D.ç. Imeretia Gh. P. L NEgqig_se.,1.4

  'I Tulle 1947

  rAlexandrina 'A'. G. Cilin Andrei,- Gr.Qälin, Gheorghe I. 3,T. Udrescu t¡auna T. D. Dinic5.

  Cu aetul transeris ep, Nr. 10'71943,de Tribunalul Prahova:

  16. Dela Conetantin S. Gh. Margaxjt,tin teren de 250 mp, plan 16/914, ',,LaBohn", vecin cu: Petra I. '1`.. Gheor..,ghiu, Maria P. M. Burducea, Comanp. Nun, Ion SPirea Gli, Mgrggritt,

  Ion Gh. Cglin.S'a fixat zina de 2 Inlie 1947, ora

  .10 dim., pentru cercetarea i jndecareacereril de censolidare la localitate.

  Se yes-Lase tot,' akeia care ar pnetindeNireun drept &supra terenurilor de maisus,. sà-si formuleze prztentiunile /or,.prin petiii ecrise adresate primului_presedinte al Tdunaliilui Prahova, eucel putin trei zij inaintea termenuluifixat,:iar proprietarii pot Lama con.testatii pand in ziva termenului de ju-death'.

  Nr. 1947, Iunie 16.

  Reclamanta Soc. ,Steaua Ro-mâni" din BucureSti, b-dul Carol INr. 17, cu petitia inreg. la Nr. 6.316din 1944 si Nr. 1.364 din 1947, ceformeazä obiectul dosarului Nr. 28'din 1944, a cenit consolidarea drep-turilor de concesiune i arendare ceare asupra a 18 parcele terenuri pe-trolifere, situate in comuna Gorne-tul Cricov, jud. Prahova, cu actele

  dela urmktorii proprietari conce-denti-

  Cu actul tr. sp. Nr. 180 din 1943,de Tribunalul Prahova:

  1. Dela Manda D. C. Radu §ipa-raschiva Z. Stanciu, un teren de3.130 mp, plan 1/945,,La Valea Pà-rului", vecin cu: Dinca Nae DinicMaria T. N. Ghitk, Ion V. Dragu,

  :primaria pentru drumul mosiei Pu-cioasa i peste drum MinisterulAgriculturii i Dorneniilor pentrumosia Pucioasa-Embaticuri, v51-ceaua Valea Pkrului si peste valceaMaria Gh. Neagu, Andreiana I. C5.-linescu, Cklugirul Colist RkdulesciLl

  Cu actul tr. sp. Nr. 196 din 1943,'de Tribunalul Prahova:

  2. Dela Gheorghe N. Pârvan, Unteren de 1.975 mp, plan 2/946, La-Drkgaica", vecin cu: Ton R. Dinescupe 2 pkrti, Maria T. N. Ghit i pr1.4niria pentru drumul ntarului.

  3. Dela acelai proprietar, un teren de 2.165 mp, plan- 3/947, LaDrägaica", vecin cu: mo#. Alex. nPârvan prin Maria T. Parvan, IonAlexandru, Alexandrir R. Dinescuprimaria pentru'drumul ntarului.

  Cu actul tr; sp. Nr. 222 din 1943,de Tribunalul Prahova:

  4. Dela Nae N. .lancu i Maria M.

 • Iu lie 1947 MONITORUL OFICIAL (Partea II) Nr. 152

  Gh. Nitu, un term. ! de 1.500 mp,plan 4/948,La Jaripte", vecin cu:;Anica Ion L Gheorghiu, Ste lianaO. S. Väiärup, mopt. Ivan Grig. C5,-

  prin Anica Ivan Gr. Cahn, D-truSandru, Nästase .pi Ni-

  eula Gh. lin. I5. Dela acelapi proprietar, un te,

  ren de 2.155 mp, Vail 5/949, La Ja-iripte", vecin cu:- mopt. Ivan Grig.

  lin prin Anica Ivan Grc Cälin pe2 pärti, D-tru Ilie Sandru, prinariapentru drum pi peste drum AndreiPetre Negulescu. . -

  6. De la acelapi proprietar, un te-ren de 1.655 mp, plan 6/950, La Ja-,riste", vecin cu: Niculae Gh.Maria I. D. Tänase, rnopt. PetreNegulescu, prin Andrei P. I. Negu-,lescu, Atina Ion D. Vasile, primäria-pentru drumul Jariptei.

  7. Dela acelapi proprietar, un te-ren de 4.910 mp, plan 7/951, LaStrâmtoare", vecin cu: Dumitru D:P. Popescu, Maria D. C. Iancu;Leanca S. Gh. Alexandroiu, mopt.Ivan Gr. Cä lin prin Rada Al:P. Popescu, drumul care desparteparcela, drumul vechi vâlcel, fostdrumul Strâmtoarei i peste drumGrigore D-tru C. Nitu, Maria Al. C.Iancu.

  8. Dela acelapi proprietar, un te-ren de 1.950 mp, plan 8/952, LaSträmtoare", vecin cu: GrigoreD-tru C. Nitu, Maria Al. C. IancuVilarina I. Gh. Radu, toti trei pe 2pärti, primäria pentru drumul Bo-bei pi drumul care desparte parcela,drumul vechi vâlcel, fost drumulSträmtoarei.

  9. Dela Ana I. R. Carpen pi An-drei I. R. Carpen, un teren de 4.120mp, plan 9/953, La Strämtoare";vecin cu: Elena C. St. Gh. IonitäProprietaru, Vilarina C. Gh. Palos,Iova D. Coarfa, Elena S. M. Radu,Alexandrina I. C. Välinescu, primä-ria pentru drumul Strilmtoarei pipeste drum Stelian C. Iancu i Du-,mitru I. Sandru:

  10. De la fie Gh. Macovei si ElenaP. Gh. Macovei, un teren de 2.115mp, plan 10/954, La Susoi", vecincu: Costea Gh. Märgärit, Petre I:Maeovei, Ioana pr. N. Ionescu, DincäN. Popescu, Ioana S. I. Dieu si Ale-xandru C. Iancu.

  11. De la Elena P. Gh. Macovei,un teren de 870 mp, plan 11/955,La Susoi", vecin cu: Coman N. T:Päun pe 2 pärti, Maria D. Zamfir,Radu, Ion G. Iancu, drumulcare desparte parcela, vatra fânta-,nei Silistei, Isvorul Sälistei si pesteisvor Dincä. R. Nitu.

  12. Dela Ion Gheorghe Cälin, Ni-culae Gh. Cälin, un term

  mp, plan 12/956, La Odai", veeincu: Ion N. Gh. Cälin, Smaranda Gh.Dina. zis Piciorup, pe 3 pärti, AnetaN. I. Marcu, Gheorghe M. Mano-lache, Maria C, Ghitä i ManeaD-tru Stanciu.

  13. Dela Dincä. N. Dinck unren de 2.875 mp, plan 137957, LaValea Pärului", vecin cu: Sevasta'A: M. Munteanu pe 3 pärti, MariaT. N. Ghitä pe 2 pärti, Manda D-truC. Radu, Paraschiva Z. Stanciu, dru-mul mopiei Pucioasa, vAlceaua Va-lea Pärului i peste vâlcea MariaGli. Neagu, Andreiana Ion CAlinescu

  Const. Gh. Märgärit.14. Dela C-tin R. I. Proprietaru si

  Ana C. R. I. Proprietaru, Elena C.Gh: Marin pi Niculina T. P. Alexan-dru, un teren de 4.885 mp, plan 14!958, La Valea Rugii", vecin cu:Melania T. Minculescu, D-tru Gr. D.Ivan, Iorgu M. Burducea, Ioana Gh:M. Manolache, isvorul-Rugii i pesteisvor-mopt. Gheorghe St. Dima prinRadu P. Radu.

  15. Dela Maria T. N. Toma, in cadlitate de tutoare legalk pentru:mopt. vdnori: Const. Petre, Traian,Aurica, Georgeta pi Emilia Ion N:Toma, un teren de 4.960 mp, plan15/959, La Boba", vecin cu: Floarea Gh. Bädulescu pe 3 pärti, Ion R:Nitu, Ana I. R. Nitu, Stefan N. I:Toma i primäria pentru drumul Bo-bei.

  16. Dela aceeasi proprietark unteren de 2.665 mp, plan 16/960, PePist-Valea Corbidui", vecin cu: Ma-ria I. C. Nitu, Vilarina Ch. N. I.Toma, Ivan Gr: Cälin, ilästasaGrig. Cälin, Ecaterina N. Gr. Calin,foana A: R. Gheorghe, primäria pt:drumul Piscului pi peste drum Au-relian Al. D. Rädulescu.

  17. Dela aceeapi proprietark unteren de 4.120 nap, plan 17/E1, LaSilipte-Valea Rugii", vecin cu: most:Gheorghe Stoica Dima prin RaduP. Radu, Päuna T. D. Dinicä, Tu-dose Gr. Mitrea, C-tin I. Chiru Gli.Mihäescu, isvor pi peste, FloareaR. Dutulescu, Maria Al. C. Jamul piloana P. N. Stoica:

  18. Dela aceeapi proprietark miteren de 2.095 mp, plan 18/962, LaSilipte", vecin cu: Ion M. Angelescu,Ioana Gh. M. Manolache, primariapt. drumul Silistei pe 2 pärti i pestedrum most. Petre M. Udrescu priaIon Petre M. Udrescu, It. col. Fota-che Cricoveanu si Elena Grig. Va-silescu.

  S'a fixat zina de 23 Julie 1947, era;10 dim., Ontru cercetarea si judeca,rea cererei de consolidare la locali-tate.

  5013

  Se yesfése toti aecia care ar prJiad,i-yreun drept aGapra terenurilor de maisus, sa-si formuleze pr2teqiunileprin petttii . serise, adresate prinnauLpmedinte al Tribunatului Prahova,col putin trei inaintea termenuluifixat, iar propridarii pot adreia eon,testatii pânä in ziva termenului dejudecatä.

  Nr. .7.821. 1947, hmie

  Soc. Steaua Romana", dinBucuresti, b-dul Carol I Nr. 17, cupetitia inregistrata la Nr. 6.320 din1944, ce formeaza obiectul dosaruluiNr. 32 din 1944, a cerut consolidarcadrepturilor sale de concesiunearendare ce are asupra a 18 parceiede terenuri petrolifere, situate in co-muna Gornetul Cricov, judetul Pra-hova, luate eu actele i dela urma-torii proprietari concedenti:

  Cu actul transcris special la Nr.707 din 1943, de Tribunalul Prahova:

  1. Dela Niculae Gh. Calin. unteren de 1.145 mp, plan 1, Valealui Ene", vecin cu: Niculae, Ion siAurelia Il. D. Radulescu, ParaschivaP. R. Ionescu, preot Gh. Radulescu,Sultana C. Olteanu, Frusina V. A.Necula, Dincg. N. Dinica, Niculina'A: P. Negulescn, NIstase Gh. Callu

  primäria pentru drumul Piscului.2. Dela Alexandrina I. V. Wall.-

  riescu, un teren de 1.665 mp, plan2/1.052, Strâmtoare", vecin cu: Anasi Andrei I. R. Carpen, Vilarina C.Gh. Pala§ pe 2 pärti, Elena S. M.Radu pi primäria pentru drum.

  Cu actul transcris special la Nr. 21am 1944, de Tribunalul Prahova:

  3. Dela D-tru Ilie Sandru, un tereude 4.260 mp, plan 3/1.065, Jariste",vecin cu: Nae N. Iancu, Maria M.Gh. Nitu, most. Ivan Gr. Cilin prinAnica I. Gr. Min, Nae N. Iancu,Maria M. Gh. Nitu, Niculae Gh. Ca-

  Gheorghe S. N. Nitu, GheorgheD. Dinick Niculae D. Dinica, pri-märia pentru drum pi peste drumAndrei P. I. Negulescu i GrigoreM. Gheorghe.

  4. Dela Atina I. D. Vasile, unteren de 1.685 mp, plan 4/1.066, Ja.ripte", vecin cu: Nae N. Iancu, Ma-ria M. Gh. Nitu, most. Petre I. Ne-gulescu prin Andrei P. P. Negulescu,Gheorghe D. Dinka, Niculae D. Di-nica i primaria pentru drumul Ja-ristei.

  5. Dela Nästase Gh. Cälin, unteren de 7.270 mp, plan 5/1.067,Stramtoare", vecin cu: Aspra Gh:D. Ristulescu, Ion Coman, primariapentru drumul Bobei, drumul Strain-toarei care desparte parcela, drumul

  fost drumul Strâm,

  9

 • - 0014 nIONITORut orICIAL (Pa rtea Nr. 152

  toarei i peste drum Vasile RisteaComan, Enaehe Gh. I. Burduceatmost. Costea Gh lonitá prin IonGh.

  6. De la Coman N. T. Päun, unteren de 5.140 mp, plan 6/1.068, Ja-riste", vecin cu: Ion M. N. Vátärus,Alexandru .M. N. Vdcdrus, NiculaeSt. T. Popa, Const. St. T. Popa; Pe-tre St. T. Popa, most. Chiva D. L,.Sandru prin Tache Petre Al. Dima,Maria Gh. N. Stoica, Ioana Gr. D.Musat. Eufrosina Gh, Gh, Ivan,Tache Gh. Gh, Ivan si primaria pen-tru drumul Jaristei.

  Cu actul transcris special la Nr.713 din 1943:

  7. Dela Stelian C. M. I. Angelescu,un teren de 3.950 mp, plan 7/1.053,La Simion", vecin cu: Const. Gh;Märgärit, Gheorghe I. M. Udrescu,zis Vianu, Ioana C. Bagiacmäria pentru drumul Bobei.

  8. Dela Lucretia Gh. P. I. Negu-lescu, un teren de 1.270 mp, plan8/1.054, Piscul Raducului-Jariste",vecin cu: Maria D. C. Iancu, Ru-xandra I. Gh. St. Ilie, Ioana I. M:N. Viicárus, Alexandrina A. Gr. Ca,lip, Andrei Gr. Cain i prim5riapentru drumul Paristei.

  9. Dela Nästase Gh. Cahn, unteren de 1.380 nap, plan 9/1.055, LaJariste", vecin cu: Anica I. E. T.Gheorghiu, Steliana C. S. Vacárus,Gheorghe S. N. Nitu, Nic. Gh. Cahn,Nae N. Iancu si Maria N. Gh. Nitu:

  10. Dela acelasi proprietar, unteren de 1.235 win, plan 10/1.056,Valea lui Ene", vecin cu: NiculaeGh. Cahn, Dina, N. Dinick Nicu-lina A. P. Negulescu, Nastase Gr.,

  Ecaterina N. Gr. Cklin Si pri.-;miria pentru drumul PisCului.

  11. Dela Grigore D. C. Nita,' .siMaria Al. C. Iancu, un teren de5.795 mp, plan 11/1.057, La JaristeStrâmtoare", vecin cu: Petre I. Maacovei, Coman M. T. Pätin, most.halache Ristulescu prin Eugenia Gh:Popescu pe 2 pärti, Nae N. Iancupe 3 pärti, Maria N. Gh. Nitu pe3 pärti, Vilarina I. Gh. Radu; pri-maria pentru drumul Bobei, drumulStramtoarei care desparte parcela,drumul vechiu-vâlcel, fost drumuiStrâmtoarei si peste drum Nae N.lancu si Maria M. Gh. Nitu.

  12. Dela Anica I. I. T. Gheorghiu,Steliana C. S. Vacarus, un teren de6.380 mp, plan 12/1.058, La Ja-riste", vecin cu: Dumitra D. P. Po-pescu, most. Ivan Grigore Cdlin prinAnica I. Gr. Min, Nae N. IancueMaria M. Gh. Nitu, Nastasia Gh.,Cahn, Gheorghe S. N. Nitu, Ana Al:R. Dinescu, primäria pentru drumul

  10

  Jaristei, alt drum si drumul ColnicelRistoaiei care despart parcela.

  13. Dela Steliana C. S. Vâcärus,un teren de 1.890 mp, plan 13/1.059,La Siliste", vecin cu: D-tra D. D.Popescu, Ruxandra I. R. Nitu, Nds-tase Gr. Min, Anica I. N. Stan,vAlcelul CeptUreanca i peste välcelMaria T. Vasilescu.

  Cu actul transcris special la Nr:779 din 1943, de Tribunalul Prahova:

  14. Dela C-tin Gh. Märgarit, unteren de 2.043 mp, plan 1411.060, LaDealul Simion", vecin cu: GheorgheM. Manolache, Maria St. D-trescu,Gheorghe I. M. Udrescu, zis Vianu,Stelian C. N. L Angelescu i pri-märia pentru dnimul Bobei.

  15. Dela acelasi propr., un teren de2.250 mp, plan 15/1.061, La DealulSimion", vecin cu: Chira Gh. L Cot,Anica M. Cosereanu, Chiriachita Gh:

  primäria pentru drumulBobei.

  16. Dela Vilarina H. M. ComanMaria N. Dieu, un teren de 5.335 mp,plan 16/1.063, La Boba-Strâmtoare", vecin cu: Alexandru Popescu,Vilarina. C. Gh. Palas, Elena S.Radu, Stelian St. T. Chira, most:Costache C. Gheorghe prin Elena C:C. Gheorghe, Didina Gh. Gh. Marin

  primaria pentru drumul Bobei; '17. Dela Ioana T. P. Anton, un

  teren de 2.506 mp, plan 17/1.063, LaStrâmtoare", vecin cu: Didina Gh:Gh. Marin, Petre I. Macovei, Ana T:St. T. Chira, drmnul Susoiului carddesparte parcela, drurnul vechi-väl-4cel, fost drumul Straintoarei i pestedrum Ion C. Iancu.

  18. Dela Ion M. N. Vdcärus sixandru M. N. Vdcärus, un teren de1 ha, 1.545 mp, plan 18/1.061, LaJariste Valea Corbului", vecin cu:'Ioana Ion C. Iancu, Niculae St. T;Puna pe 2 párti, Constantin si PetroSt. T. Popa, ambii pe 2 parti, Ioanapreot N. Ionescu, Coman N. T. Faun;primäria pentru drumul Jaristei estpeste drum Dinc5. N. Dinka si Ma-,tache N. S. Mitrea:

  S'a fixat ziva de 23 Iulie 1947;ora 10, pentru cercetarea i jude-.carea cererii de consolidare la loca-,litate.

  Se vestesc toti acei care ar pre-tinde vreun drept asupra terenu-irilor de mai sus, sä-si formulezepretentiunile lor, prin petitiuniscrise, adresate primului pmedinteal Tribunalului Prahova, cu cel putintrei zile inaintea termenului fixattiar proprietarii pot adresa contesttatii 011ã In ziva ternienului de ju-,.decatä.

  Nr. 7.978. 1947, Iunie

  7 Tulle 1947

  Soc. Steaua Romani." din Bit-,curesti, b-dul Carol I Nr. 17, cu pe-titia inreg. la. Nr. 6.321 din 1944, coformeazii obiectul dosarului Nr. 33din 1944, a cerut consolidarea drep-.turior de concesiune si arendare ceare asupra a 18 parcele terenuri pe-trolifere. situate in comuna Gorne-,tul Cricov, jud. Prahova, luat cu ac,tele i dela urmdtorii proprietariconcedenti:

  Cu actul tr. sp. la Nr. 1.214 din1942, de Trib. Prahova:

  1. Dela Stelian C. Iancu, un terende 1.815 mp, plan 1/872, La Susoi";vecin cu: Dunaitru I. Sandra, pe pas.tru pärti, Vilarina L Gh. Raduraäria pentru drumul Susoiuiuidrum.

  2. Dela Anica Niculae D.un teren de 1.895 mp, plan 2/873,La Valea Rugii", vecin cu: most:loan D. Cahn, prin Vilarina Al. P:Popescu; Chiriachita Gh. Avramescu;Iorgu M, Burducea, most. Gh. Cälin,prin Nästase Gh. calif!, Ion Gh. Cá

  *lin i Niculae Gli. Cahn.3. Dela Tudor C. I. Grigore, un

  ren de 3,090 mp, plan 3/874, La Sialiste-Susoi". vecin cu: Tudora S. Pr:I. Mielescu, Anica I. C. Mihaescutmost. Petre M. Udrescu, prin M. PiUdrescu, Jon M. P. Udrescu, MariaAl. C. Iaaeu, Floarea Cr. I. Dutu-,lescu, Dumitra D. P. Popescu, prim5a,ria pentru drumul Bobei i pestedrum. lt.-col. Fotache Cricoveanu.

  4. Dela Joan A. St. Neagu, un te9ren de 2.410 mp, plan 4/875, La Va.*lea Rugilor", vecin cu: most. Zaha-ria Popescu, prin Ecaterina I. Mere-4zeanu. Me N. Ionescu, Marioara 1/LGh. Nitu, C-tin St. Gh. I. Proprie,taru, isvoeul Rugii i peste isvorFaun T. D. Dinic5 Tudor D. Dinia

  Matache Gh. Ghitä.5. Dela Ioana C. Gh. Histulescu,

  un teren de 1.430 nit plan 5/876,La Boba". vecin cu: Leancae N.Ghitä, Lama M. AngeIescu, NiculaeI. Mihai, Andreiana I. Cilinescu, Iorgu M. Burducea, Catrina I. I. BurdM4cea i Eelna Ion C. Stefänescu.

  6. Dela Stefan N. I. Zoma, un tetren de 5.050 mp, plan 6/877, LaBoba", vecin cu: Maria I. N. TomaAtut. legalä, Ion R. Nitu, Ana I. R.Nitu, Palma St. Gr. Bänick i primälria pentru drumul Bobei.

  Cu actul tr. sp. la Nr. 1.220. din1942, de Trib. Prahova:

  7. Dela Paraschiva C. C. Stoenes-,eu, un tercn de 5.655 mp, plan 7/878;;La Boba" vecin cu: Anica N. Bur

  ducea, Gheorghe M. Manolache, Petre I. T. Gheorghiu, Maria I. R. Dianescu, Stan Gh. Ionitä i primäriaipentru drumul Pobei.

 • WiNITORUE OFICIAt (Parted Nr. 152

  S:Déla Ten . A.nkirerescu, un tat.ren de 1.950 mp,' plan 81879, La Si-

  vecin cuf Maria I. N. Toma,Ioana Gh. M. Manolache, Niculae LMihai, Dinca R.-"Nitu i primäria pen-tru drum] SiliStei.

  9. a la' pica C. Mihäescu, nuterer. do 3.57Vrnn, plan 9/8601...a.,7Susoi";-vecinlcu: Alexandrina N. C.Ianculesem.N.A,C.,Iannulescu, Paras-chiva A. Caipen,' lt.-col. F. Cricovea-nu, Tudiza S. Preot I. Miclescu, Tu-dor C. I. Grigore, vfilcea i pestevälcea Maria Al. C. Iancu i FloareaC, I. Dutulescu.

  10. Dela Filofteia R. Gh. Ionitä unteren de 860 mp, plan 10/881, LaBoba", veein cu: Vasile R. Coman,Ana Al, P.. Dinescu, Päuna D. Gh.Popescu, Petra M. Burducea NiculaeM. Burducea i Ioana Gh. .$erban,fostä Dumitru V. SArghie.

  11. Dela aceeasi proprietark, unteren de 2.315 mp, plan 111882, LaValea Rugii", vecin cu: atefan Gh.Cristache, Lina Gh. I. Stanciu, Nicu-lae N. Gr. Min, Matache Gh. Ghitd,Ioana A. St. Neagu, primäria pentrirdrumul Dealului si peste drumCiheorghe I. Mihiescu.

  12. Dela Vasile Ristea doman, unteren de 1.465 mp, plan 121883, LaBobs"., vecin cu: Ion I. I. Burducea,Ana Al. R Dinescu, Filofteia. R. Gh:Ionità, Paraschiva A. D. Popescu

  M. Burducea.13. Dela Aurica C. Gh. M. Mann-,

  lache, un teren de 1.070 mp,, plan 13/884,La Dulgeanu-Siliste", vecincu: Sultana O. Ruxandra, atefan Gh.L Proprietaru, pe douä päri, AuricaC. Gh. M. Manolache i primäriapentru drumul

  14. Dela aceeasi proprietark unteren de 2.190 mp, plan 14/885, La

  vecin cu: atefan Gh. I. Pro-prietaru, pe dou.ä: Pärti, Aurica C,Gh. M. Manolache, Radu Gh. Ionitä,Stan Gh. Ionitä, Victoria N. V. Po .pescu, Iorgu M. Burducea, isvorulStrâmtorii i paste isvor NastasiaNich D. Cärstea, isvorulpaste isvor Aneta N. I. Nitu.

  15. Dela atefan C. Dinescu, un te-ran' de 1 ha, 815 mp, plan 151886, LaBoba", vecin cu: Ana Al. R. Dinescu,Niculae I. Mihai pe douk parti, IoanaM. Angelescu, D-tra D. Popescu,Ioana C. Ristulescu, primäria pentrudrumul Silistei Boba si paste drumNiculae I. Mihai.

  16. Dela Gheorghe S. Nitu, un te-ren de 3.59C mp, plan 16/887LaValea Rugii", vecin cu: Frusina ,Gh.Tudor, most. Mihalache D. Ristu-lescu, prin Niculina C. Gajgan, pri-märia pentru drumul Rugii, valea

  Rugii i paste vale Nae I. IancuTudor D. Dinick

  17. Dela acelasi proprietar, un te-ren de 1.230 mp, plan 17/888, La Su-soiu", vec.'n cu: Mina I. D. Vasile,Paraschiva A. Carpen, Fota-che Cricoveanu i primaria pentrudrumul

  18. Dela acelasi proprietar, un te-ren de 2.840 mp, plan 18/889, La Si-

  vectin cu: Anica V. aerban,Sultana O. Ruxandra, atefan Gh.Proprietaru, Ioana Gh. Manolache,Ioana C. Ristulescu, Floarea C. I:Dutulescm Leanca I. Gh. Alexan-droiu, Gh. I. Dutulescu, pe douäpärti, Ioana P. Anton, Maria M. Gh.Nitu, Petra P. Popescu i primäriapentru clrumul

  S'a fixat iima de 23 Ririe 1947, ora10 a. m., pentru cercetarea i judeca-rea cereril de consolidare in locali-tate.

  Se vestesc toti acei care ar pretin-de vreun drept asupra terenurilor,

  formuleze pretentiunile lor priApetitiuni scrise; adresate primului-presedinte al Tribunalului Praliciva,cu eel putln trei zile inaintea terme-nului fixat, iar proprietarii pot adretsa contestatii pänä in ziva termenutlui de judecatk,_

  Nr 8 1? 9. 1947, Iunie 16.

  EXTRACTE DE PE ACTIUM];DB MORT

  Grefa Tribunalului Ilfov, sectiacivilo-corectionall

  D-na Francesca Pora, din Bucu..!resti, strada Ilorei Nr. 1 A, prin pettitia inreg. la Nr. 2.092 din 1917, a;intentat divort sutului säu Alexan-,dru Pora din Bucuresti.

  Din cksätorie a rezultat fetita Ge,orgeta de '7 ani:

  Sotii nu posedä avere.Termen in cabinet la 15 Martie

  1947.Dos. 566/947.

  Grefa Idbunalului Dfov, sectia IIcivilo-coreetionalä

  D-1 dr. Spânu Sterian din Bucu-resti, strada Drumul Laciil TeiuluiNr. 102, prin cererea Nr. 20.647 din28 Iunie 1947, a intentat clivort so-tiei sale Leontina Spânu, näscutiStaicu.

  Din cäsätorie au rezultat copiii: Lu-cia de 13 ani i Felicia-Mariana de 9ani.

  Act dotal existd.Sotia posedä un imobil situat in

  Bucuresti, strada Dumitru ZosimaNr. 88 i drepturile de redeventi indiferite terenuri petrolifere. situate

  5015

  in comuria'Fileejtii judPrahova.

  Aceastä. avere a fost constituiL5dotk

  Termen la 10 Iulie 1947, in cabine-tul presedintial.

  Nr. 23.144. 1947, Ellie 3.Dos. 2.565/917.

  D-1 Constantin D. Filip, din Bu-curesti, a introdus divort contra so-Vei sale Steliana Çonst. Filip din Bu-curesti.

  Din cäsätorie au rezultat urmätoriicopii: Ioana, näscutä la 7 Mai 1936;Elena, näscutä la 21 Iunie 1942;

  Termen de pronuntare la 5 Iulie1947.

  Nr. 23.205. Dos. 4.079/946.

  Grefa Tribunalului Ilfov, sectia IIIcivilo-eorectionalli

  D-na Elena I. Morar din Bucuresti,strada Elena Nr. 7, a cerut ca in con-formitate cu legea Nr. 173 din 4 Mar-tie 1941, pentru declararea mortiiprezumate, sä se declare ca mort so-tul säu Ioan I. Morar, dispärut laStalingrad la 3 Februarie 1943.

  N'a rämas niciun fel de avere.Nr. 19.562. 1947, Iurtie 28.

  Dos. 2.425/947.

  Grefa Tribunalului Moir, sectia Vcivilo-corectionati

  D-na Pinette I. Uscatu din Bucu-resti, strada Leon Vodä Nr. 11, cupetitia inreg. la Nr. 29.769 din 1946,a intentat actiune de divort In contrasotului säu Ilie Uscatu din Bucuresti,strada Leon Vodk Nr. 11 pentru mo-tive determinate de lege.

  Din cksatorie a rezultat copilulJean de 2 ani.

  Act dotal nu s'a constituit.Sotii nu au avere.Termen in sedintä. public& la 12 Iu-

  lie 1947.Nr. 19.223. 1947, Iunie 17.

  Des. 4.864/916.

  D-1 Diaconu I. Matei, domiciliatin Bucuresti, strada Dambului Nr.23, a intentat actiune de divort incontra sotiei sale d-na Maria M. Dia-conu, näscutá Gh. Dinu, dom. in corn.Fäuresti, jud. Välcea, Of. postal Bäl-cesti, pentru motivele arätate in ac-tiune.

  Din cäsktoria susnurnitilor soti aurezultat 4 copii: Preduta de 8 ani;Elena de 5 ani; Ecaterina de 3 aniIon de 6 luni.

  Termen in cabinetul presedintialeste fixat la 14 Iulie 1947;

  Dos. 2.511/947.

  11

 • 5016 MONITORUL OFTCIAL Tartea Nr. 152

  D-na Maria T. Niculae, niscutfiBratu din Buceiresti, strada GhitaAdamescu, a intentat actiune de di-vort contra sotului sau Tudor Ur b.Niculae din Beeure5,3te -oseaua

  Nr. 31., soseaua ImparatulTraian, eu petitia inreg. la Nr. 49.481din 3 Decemvrie 1946, care formeazadosarui Nr. 5.7-iS din 1946, cu tenneade judecati in sedinti publica pen-tru pronuntare 1.21. 12 Iu Tie 1917.

  Din eisatprie au rezultat doua fe-tite anume: Elena in varsta de 5 anisi Alexandra in vitreta de 4 ani.

  Aevere nu exista i nici act matri,monial.

  Nr. 21.397.

  Grefa Tribtinalului ilfov, sectia VIcivilo-coreetionala

  Prin petitiunea inreg. la Nr. 22.451din 1947, d-na Elena T. Ionescu aintentat actiune de divort sotului sauTiberiu Ioneseu.

  Din casatorie a rezultat un copilminor anume Victor-Anton;

  Paritul poseda avere i dosarul aretermen la 10 Iu lie 1947.

  Nr. 19.209. 1947, Julie 2.Dos. 3.492/947;

  Grefa Tribunalului Arad, aeetia IIPrin actiunea inrealstrata sub Nr;

  3.658 din 1947, dosar Nr. 636 din,1917, Tribunalul Arad, sectia II, Aredelean Floarea, nasenta Zaconi diaTimisoara, b-dul Regina Maria 9, a:inaintat actiune de divort contra so,

  sau Ardelean Teodor, junior dinineu Nr. 357, pentru motive deterred-.nate de lege;

  Din casatorie a rezultat fetitaFloarea de 12 ani,

  Paritul poseda imobilele din c; fe690, Nr. top. 321-322/b casa i inetravilan, c. f. 4.809, top. 1.923-1.924i,2, 2, 79 a, 1.923-1.924/2, 2, 158 a,1.395-1.306/b, 4, 85 si cf. 118, Nietop 2.318/a, 1/2, 2.740 e. f. Nr. 758;toate din Ineu.

  In procesul reclamantului Popa.Tuon, fata de sotia sa Stir Maria,'dom. in Cintei, pentru divort, pentruaza detcerninatl, tribunalul a fixat

  termen pe aiva de 14 lud 3 1947.Din casatorie s'au nascut la 12 Mai

  1938, copilul Sinesie, iar la 6 Aprilie1944, Sabin.

  Parita posedd 3 jug. pamant in-ecris in C. f. 1.154, Cintei.

  Dos. 1.290/946.

  Grefa Tribunalului Putna, aectia IITraian Asanichescu, cu petitria

  inecg. la Nr. 5.118 din 1947, a inten-t,t divort contra sotiei sale Maria.Aeanachescu.

  12

  Din casatorie a rezultat copila Lu-cica de trei ani.

  Sotia posedi o casa in Focsani, cudoua pog. vie, precum si 2

  pog. loc arabil, situate in Jaristea-Putna.

  Prezenta conform art.7 285 din co-dul civil.

  Nr. 21.638.

  Grefa Tribunalului Praheva, seetia IVD-na Bucura Vichta din Ploiesti,

  strada Radu dela Afurnati Nr. 79, aintentat actiune de divort cu petitiainreg. la Nr. 14.191 din 1946 in con-tra sotului sau Iohan Vichta, cu ace-lai domiciliu, pentru motive- legale.

  Din casatorie a rezultat copilul Io-han de 12 ani.

  Sotii n'au avere.Nr. 19.838. Dos. 2.122/946.

  Prin petitia inreg. la Nr. 18.446din 1946, d-1 Vasile D. Pacal5. din co-muna Stavropoleos, jud. Prahova, aintentat divort contra sotiei sale Lu-cretia V. Pacalä din aceeasi cornunapentru motive legale.

  Din casatorie au rezultat copiii:Maria de 2 ani si Stela de 4 ani.

  Sotii n'au avere.Nr. 19.796. Dos. 2.940/940.

  ANUNTURI ADMINISTRATIVEPrefeetura judetului Carnpulung

  Noi, prefectul judetului Canipulung,

  Vazand concluziunile si propune-irile cuprinse in procesul-verbal In-cheiat in sedinta din 27 Iunie 1947 aComisiunii pentru licentierea functionarilor judeteni, instituitä conlform dispozitiunilor art. 7 din julanalul Consiiului de Ministri Nr,548/47, pria deciziunea noasträ Nr;120 din 7 Iunie 1947;

  Vazind dispozipunile jurnaluluiConsiliului de Ministri Nr. 548, pu-blicat in Monitorul Oficial Nr. 115din 23 Mai 1947;

  Vazand 9i ordinul telegrafic Nt;9.822 din 3 Iunie 1947 al d-lui mi-nistru al afacerilor interne;

  In virtutea drepturilor conferiteprin dispozitiunile art. 7 din legeapentru desfiintarea rezidentelor regale si reorganizarea prefecturilor dejudete,

  Decidem:Art. 1. Se lieentiaza din serv1-4

  ciu, pe data de 1 Iulie 1947, pentrumotivele arätate in dreptul fiecaruia,urmatorii functionari ai judetuluinoatru:

  1. Petrick Rozalia, cusatoare dedosare clasa de salarizare 6, categ,

  7 1nlie 1947

  de functiune IV, ca neavand atribultiuni efective de serviciu.

  Numita are drepturile bänesti ariatate la lit. e, din art. 8 al J. C. M. Nr,548/47.

  2. Coca V. Joan, telefonist classde salarizare 6, categ. de functiuneVII, pentru lipsk de randament, a.valid drepturile banesti prevazute

  de alin. c, art, 8, J. C. M. Nr. 548din 1917.

  3. Procopciuc Silvia, dactilografásea clasa de salarizare 12, categ,de functiune X.11, ca neavänd atribu-.tiuni efective de serviciu, avanddrepturile banesti prevazute de alin;e, din art. 8, J. C. M. Nr. 548/47.

  4. Piticari Alexandru, subsef debirou, clasa de salarizare 12, cat. defunctiune X, avand randament scaazut de munca 9i neavand atributiuniefective de serviciu, avand dreptuerile bine.st prevazute de dispozitiuenil alin. d, art. 8 din J. C. M. Nr4548/47.

  5. Pelage Alexandru, sofer clasade salarizare 5, categ. de functiuneVIII, ca neavind atributiuni efec-itive de serviciu, având drepturilebanesti prey. de disp. alin. b, art;8 din J. C. M. Nr. 548/47.

  6. Flocea Maria, dactilografa cl;de salarizare 6, categ. de functiuneIX, pentru lipsa de atributiunilive de serviciu, avand drepturi 1)14nesti prevazute de disp. alin. b, art:8 din J. C. M. Nr. 548/47.

  7. Mandrili Aglaia, femeie de senviciu, clasa de saiarizare 1, categ. defunctiune U, punerea in disponibili.rtate fara nici o indemnitate, pentruparasirea postului.

  8. Brustur Dumitru, curier clasade salarizare 8, categ. de functiuneIV, pentru randament scazut demunca, avand drepturile banesti pre-.vazute de disp. alM. d, art. 8 din 34C. M. Nr. 548/47.

  'Art. 2. D-nii sefi ai sectiiloradministrative i financiare sunt in-.credintati cu executarea prezentei;

  Data la 30 Iunie 1947.Prefect; Dibmitru Gh. BeganNr. 135.747.

  Prefectura judetului IamboviteiServieinl eouteneion

  Pentru asigurarea alimentarl enelectricitate a Capitalei, urmeazise construlasca o noua Uzini hidro-electricá pe Vales Gahnei, situat&intre iUzina hidroelectrici existent&

 • VALuile 1:9411.

  bbresti i comuna Moroeni, din ju,tetul Dâmbovita,;

  Pentru alimentarea cu energietlectria necesarä santierului sus0.mintit si a regiunii, Ministerul1Mine1or Petrolului prin decizia

  r. 12.682 din 1947, publicatä in Mo,LiOitorul Oficial Nr. 142 din 25 IunieA947, a concesionat Societätii Gene,:Tale de Gaz i Electricitate din Bu,jouresti, dreptul de a construi i ex,

  o retea electricá aerianä depe o lungirne de 8,7 km., li,

  mie care se va construi pe traseul:]1.Tzina electricá Dobrasti, Valea

  Valea Ia1orniei, 'Ana. inapropierea satului Bucheni.

  In conformitate eu dispozitiunileart. 42 din legea asupra energiei, pu,-blicatä in Monitorul Oficial Nr. 148'din '7 Iulie 1930, care prevede for-,marea unei comisiuni de anchet5.compusa din:

  1. Delegatul Ministerului de In,terne, in persoana d-lui GheorgheD. Popescu, prefectul jud. Dambo,yita.

  2. .Seful serviciului tehnic al jude,tului, inginer Alexandru Ionescu..

  3. Un delegat al Ministerului Mi,nelor i Petrolului, in persoana d-luiinginer Nicolae Moldoveanu, subdirectorul energiei.

  Rolul acestei comisiuni este sä sta,bileascâ traseul definitiv al retelei..si sa aprobe planurile de executieiin urma unei anchete la fata locului:Comisiunea de ancheth va lucra inziva de 18 Iulie 1947, ora 10, la Pri,maria comunei Moroeni, jud. Dam,bovita, pe teritoriule cäreia se exc..cutä lucrärile susmentionate si uncleva asculta i cerceta:

  a) Contestatlile ce se vor producein contra lucrdrilor proiectate;

  b) Servitutiile ce vor fi infiintatein conformitate cu art. 43;

  c) Exproprierile necesare;d) Pretentiunile de desPágubiri;e) Másurile de sigurantauf) Orice alte observatiuni acute

  de cei interesatl.Proiectele lucrärii de mai sus, se

  pot vedea in fiecare zi de lucru Intreorele 8-13 si 17--19, la Prefecturajudetului Dâmbovita, serviciul con-tencios, precum si la Directia ener-giei dela Ministerul Minelor si Pe-

  i trolului din Bucuresti, strada Bise-rica Amzei Nr. 29, In orice zi de lu-cru hare ()role 10-13,30,

  MONITORUL OFICIAL (Partea Nr. 152

  LICITAT11 PuBLICEMINISTERUL FlNANTELOR

  Depozitul judetean M.Bra.ov

  Se publicä spre cunostintA6ralàca in ziva de 16 Iulie 1947, ora

  9, se va tine la Brasov, in localul De-pozitului judetean M. A. T., din aceloras, publica cu supraofer,tare verbali pentru vânzarea a:

  1 tractor marca Lantz-Buldog de45 h. p.

  1 plug marca Rud-Sack, cu 2 rameXuna ramä cu 5 brazde i alta cu 3):

  Strigärile se vor incepe dela sumade 570.000.000 lei, pentru tractor siplug impreunä.Licitatia se va tine in conformitate

  cu normele generale din legea con,tabilititii publice.

  Odati cu prezentarea ofertelor seva depune i garantia de 5% din va,-loarea furniturii.

  MINISTERUL MINELOR I PETROLULUI

  Direetiunea personalului, secretariatului,Administratiei

  Se aduce la cunostinta celor inte,resati, ca. in ziva de 17 Iulie 1947,ora 12 se va tine la sediul acestuidepartament, Bucuresti, calea Vic-toriei Nr. 133, licitatie publici pen,tru procurarea materialelor i furnie,turilor de birou, necesare pe exerci-pal 1947/948 si care urmeaza a filivrate, in termen de o lung dela co-municarea adjudecfirii.

  Licitatia se va tine in conformi-tate cu dispozitiamile legii contabi-litätii publice i normele O. C. L.,.

  Persoanele care vor lua parte lalicitatie vor depune pe laugh oferao garantie de 50/o din valoarea fur-niturilor of erite.

  Oferta se va face in conformitatecu caietul de sarcini, care se poateconsulta in fiecare zi de lucru, intreorele 12-14, la Serviciul adminis-trativ al Minsterului Minelor si Pe-trolului, etajul VII, camera 4.

  -- Se aduce la cunostinta celor in-teresati, ca in ziva de 17 Iulie 1947,ora 12, se va tine la sediul acestuidepartament, Bucuresti, calea Vic-toriei Nr. 133, licitatie publick pen-tm procurarea materialelor de in-tretinerea curateniei localului, nece-sare pe exercitiul 1947/948, care ur-meazii a fi livrate in termen de olunk dela comunicarea- adjudearii.

  Licitatia se va tine in conformi-tate cu dispozitiunile legii contabi-litätii publice i normele O. C. L..,

  6017

  Persoanele care vor lua parte lalicitatie vor depune pe laugh ofertko garantie de 5Vo din valoarea fur-niturilor oferite.

  Oferta se va face in conformitateCu caietul de sarcini, care se poateconsulta in fiecare zi de lucru, intreorele 12-14, la Serviciul adminis-trativ al Minsterului Minelor i Pe7trolului, etajul VII, camera 4.

  MINISTERUL COMUNICATIILOR

  Directiunea Generalä P. T. T.Se aduce la cunostinta celor inte-

  resati cä iii ziva de 18 Iulie 1947,ora 10, se va tine la DirectiuneaGenerald P. T. T. din Bucuresti, ca-lea Victoriei, sala de licitatii, lici-tatie publica pentru procurarea unuicompresor de vopsitorie.

  . Licitatia se va tine in conformi-tate cu art. 88-110 din L. C. P.

  Concurentii vor depune in plicSeparat odatä cu oferta sigilath cucearà rosie i o garantie de 5% dinyaloarea furniturii.

  Caietul de sarcini mentionat maisus se poate yedea la sala de licitatiiin mice zi de lucru intre orele12-13.

  Nr. 118.417: 1947, Iulie 2.

  Se aduce al cunostinta celor in-teresati, e1 in ziva de 23 Iulie 1947,ora 10, se va tine la Directiunea Ge-neralä P. T. T. din Bucuresti, ca-lea Victoriei, sala de licitatii, licita-tie publia pentru.

  Procurarea de materiale pentruvopsitorie.

  Licitatia se va tine in conformi-tate cu art. 88-110, inclusiv dinL. C. P.

  Concurentii vor depune in plic se,parat .odata. cu oferta sigilatä cuceark rosie si o garantie de 5% dinvaloarea furniturii.

  Caietul de sarcini mentionat maisus se poate vedea la sala de lici-tatii P. T. T., in mice zi de lucru in-tre orele 12-13.

  Nr. 109.123. 1947, Julie 2.

  Se aduce la cunostinta celor in-teresati eh in ziva de 24 Ittlie 1947,ora 10, se va tine la Directiunea Ge-neralä P. T. T., din Bucuresti, caleaVictoriei, sala de licitatii, licitatiepublicä pentru procurarea a 12 per:cisme de cauciuc necesare lucrätori-lor de linii.

  Licitatia se va tine in conformi-tate cu art. 88-110 inclusiv dinL. C. P.

  Concurentii vor depune in plic se-parat odatii cu oferta sigilata eu

  ta

 • 5018 NONITORUL OFICIAL (Parfea Nr. 152 7 Iu lie 1947

  cearfi ro.sie i o garantie 'de 5.% dinvaloarea furniturii.

  Caietul de sarcini mentionat sepoate vedea la sala de licitatiiT., in oriee zi de lucru intre orele12-13.

  Nr. 100.325. 1947, Iu lie 2.

  PRIMAIaI

  SighitioaraPrimaria oraeului Sighisoara, va tine

  In ziaa de 15 Tillie 1947, ora 16, 116-tatie publick on oferte lnchise si sigi,late pentru procurarea a 100 in doe,pentra salopete si 220 ni gradel pentruhalate.

  Licitatia S va tine cu respectareapoziliunilor art. 88 110 din L. C. P.,en modificArile ulterioare.

  Caietal de sarcini se poge vedea laPrimaria orasului, Sectia Economicii.

  Sighiseara, la 26 Iunie 1947.Nr. 2.476 194'7, Iunie 28.

  MillaaANUNTIERI COMERCIALE

  KINELE DE CARBUNI DIN CHISEIVSocietate anonimA regalia

  Särtnitqag

  ACT CONSTITUTIV I STATUTESubscrisii:Botez I. Ioan, Bucure.sti, strada

  Radu Vodi Nr. 29.Szeckelv Aladar, Oradea, strada

  Cuza Vod:5 Nr. 20.Andras Ada Theft, Oradea, strada

  Lenin Nr. 11/a.Benedict Alexandru, Oradea, plata

  Libertätii Nr. 30.Dr. Plum Ladislau, Oradea, strada

  P. Cernea Nr. 3.Botez I. Bianca, Bucure§ti, strada

  Radu Vod5. Nr. 29.Spira Magdalena, Sirm5sag, con.4.

  stitutm, pe baza .acestui act, a diie.pozitiunilor legale in vigoare i coneform obligatiunilor art. 32 din legeaminelor, o societate anonima românk

  1. Deriumirea societätii este:nele de C'ärbuni din Chiesd", S. A. R.,Särmäsag. ay:And sediul social in Sáremasag, str. Mare Nr. 83 si putândinfiinta in tark sucursale, filiale sauagentii prin deciziuni ale consiiuluide administratie.

  2. Durata soeietatii este nelimi-.tatä. .

  3. Obieetul societatii este: exploa-tarea mindor de carbuni din Chiesd,Sarrnasag i valorificarea carbunilorextrasi, enploruiri i exploatári miniere, valerificarea de produse mi-niere Participari la exPloatari mi-niere. Reprezentante in acest dome-niu.

  4. Capitalul social al societätii este

  14

  de lei 100.000.000, impärtit in 5.000actiuni a 20,000 lei fiecare valoarenominalk subscris in mod integral60 la sut5. numerar i 40 la suta prinaport in naturk repartizat precumunneazi:

  Botez I. loan, 25 la Sutä, lei25.000.000 in 1.250 actiuni.

  Spirea Magdalena, 15 la sutk lei15.000.000 in 750 actiuni.

  Andras Adalbert, 4 la sutk lei4.000.000 in 200 actiuni.

  Dr. 131thn Ladislau, 5 la sutä, lei5.000 000 in 250 actiuni.

  Szeckely Aladar, 40 la sutä, lei40.000.000 in 2.000 actiuni.

  Botez Y3ianca, 5 la suta, lei5.000.0000 in 250 actiuni .

  Benedik Alex., 6 la sutä, lei6.000.000 in 300 actiuni.

  Aportul in natura este subscris ded-1 Szeckely Aladar, compus din:

  a) Permisul de explorare pentruarbuni acordat grin I. D. R. cu1.204 din 1933 in limita unui periemetru de 407 hectare situat in ho4tarul corn- Chiesd;

  b) Instalatiuni, scule, maini, con4form inventarului anexat care suntutilizate in exploatarea de cArbunidin Chiesd;

  c) Orica drept sau pretentitme alefirmei individuale Minele de CAP.buni din Chie§d", proprietatea d-luiSzeckely Aladar, inreg. la Camera deComert §i, Industrie Zalftu, sub Nr4

  375 din 1946, fatä de terte per(soane, fizice sau morale, in legfituriteu permisul de explorare mai sus ci-tat, sau cu punerea lui in valoare cade exemplu: dreptul de rascumpara,rea reeeventei, dreptul de concesiu-.ne, instalatiile in curs (funiculaa,-.etc.

  Din canitalul numerar de lei e60.000.000 s'a varsat la constituirelei 18.000 000 care s'a consemnat laBanca Nationalä a României, sub re-cipisa Nr. 123 din 24 Aprilie 1947.

  5. Capitaldl social va putea fi spo4rit numai prin deciziünile adunkrilorgenerale.

  6. Toate obligatiunile i drepturilefirmei individuale, Minele de Carbunidin Ch:ejd. inscrisä la Camera de Co-!mePt si Industrie Zaliu, sub Nr. f. i.375 din 1946, trec asupra societitiianonime ce constituim prin prezen-tul act, urmänd ca firma individualisa fie radiatä, pe data autorizarii defunctionare al societatii anonime.

  7. Activnile nui se vor putea In-sträina decAt cu aprobarea cOnsiliu-lui de administratie.

  Membrii fondatori au dreptul depreemtiun,t; la cump6rax_ca actiuni-lor.

  Dreptul de preemtiune se exercitätermen de 10 zile dela data pri-4

  mirii ofertei de vânzare.8. Secietatea va fi administratä de

  un consiliu de administratie din 3-5.administratori, alesi de cátre aduna,rea generalk pe ate o perioada deani.

  9. Consiliul de administratie vaputea completa vacantele, prin coop-.tare, sub rezerva ratificarii adunariigenerale cea mai apropiatä.

  10. Controlul gestiunii se va facede catre 1-3 censori, pe lânga carevor mai fi 1-3 censori supleanti,Mandatul lor este anual.

  11. La intrarea in functiune, admi*nistratorii vor depune cautiunea le.gala de câte 500.000 lei, in numerar,sau actiuni ale societitii, iar censoriicâte 200.090 lei.

  12. Actiunile se vor elibera dupiachitarea lor integralk Consiliul deadministratie va dispune, pâra laeliberarea lor emiterea unor titluriprovizorii.

  13. Pentru prima perioadk sub-seriii fondatori numina in consiliulde administratie pe cl-nii:

  Botez I. Than, avocat, Bucuresti,presedinte.

  Székely Aladar, proprietar demink Oradea, administrator dele-gat.

  Spira Magdalena, Sarmasag,mistrator.

  Andras Adalliert, contabil autorlozat, Oradea, censor.

  Haos Ioan, contabil, särmisag, cm.sor supleant,

  14. Consiliul de administratie vaface mice acte de administratiedispozitiile in cadrul legilor in vi-goare si care nu sunt rezervate aduenarii generale, deciziunile luându-secu majoritate de voturi.

  15. Consiliul va desemna unui, saudoi administratori delegati, carora leva putea acorda toate sau parte dinatributiunile sale.

  16. Atributiunile acordate admi-nistratorilor delegati, vor putea fisustrase numai de care adunareageneralä.

  17. Societatea va fi valabil angamjata prin semnitura colectivi a oriecäruia din administratori cutratorul delegat, prin iscalitura co-lectiva a administratorului delegat cudirector, nurnit de cätre consi-liul de adrninistratie, sau printura singura a administratorului de-legat,

  SemnAtura socialä se va putea a-corda i altor persoane, in 1.1raita

  manOat general sau special, p:tie.blicat in Monitorul OficiaL

 • Tulle 1947

  In fata autortigtilor jlicliciare, ad-ministrative, financiare, etc., socie-tatea va putea fi reprezentatä prin-tr'un mandatar, pe baza unei pro-curi data de cei in drept de a repre-zenta societatea.

  18. Adunarea general& ordinar6actionarilor se intruneste odat& pean, cel mai tarziu in termen de 3luni dela inchiderea anului social; iaradunarea general& extraordinarà seva intruni ori de cate ori va fi ne-voie.

  Adunarea generalá ordinar5,extraordinar& se convoac6 de citreconsillid de administratie, precumin conformitate cu dispozitiimile co-dului de comert, la sediul societätii.

  19 Adunarea general& ordinaraeste valabil constituitä, alacO aso-ciatii prezenti reprezintà cel putin70 la sut 5. clin capitalul social.

  Deciziunile vor fi luate cu vo-,turile unui numär de asociati, carerep